Publications of the selected author

Sarga Danuta

Faculty of Economics of Trade, Institute of Statistics, Econometrics and Computer Science,

1

Author:
Title:
Opis funkcji hipotetycznego przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Physical description:
46 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339435
academic script
2

Author:
Title:
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263956
article
See main document
3

Title:
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168263958
article
See main document
4

Title:
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 24-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256996
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Marian Kuraś , Danuta Sarga , Andrzej Węgrzynowski
Title:
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278265
article
See main document
6

Author:
Marian Kuraś , Wiesław Maciołek , Danuta Sarga
Title:
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 48-74
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256998
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278281
article
See main document
8

Author:
Title:
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 149-166. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280181
article
See main document
9

Author:
Title:
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257530
article
See main document
10

Title:
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 69-86. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280163
article
See main document
11

Title:
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257526
article
See main document
12

Author:
Title:
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168252792
article
See main document
13

Title:
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283579
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
V, [70] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po niektórych art.
Research program:
29/ISEI/7/91/S
Signature:
NP-125/Magazyn
Nr:
2168331527
unpublished scientific work
1
Opis funkcji hipotetycznego przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Danuta SARGA. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - 46 s. ; 24 cm
2
Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku = Organization of Work of Design Team / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 105-120. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Organizacja pracy zespołu projektowego = Organization of Work of Design Team // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 121-137. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI) / Dorota DOBIJA, Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 24-47. - Bibliogr.
5
Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników = Requirements Specification with User's Participation / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej Węgrzynowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 21-37. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach / Marian KURAŚ, Wiesław Maciołek, Danuta SARGA // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 48-74
7
Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych = Introductory Assumptions of Information System Modernization / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 121-133. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji = Implementation Aspects of Decision Support Systems / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 149-166. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta = Hardware-Software Environment of a Decision-Maker's Work-Station / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 139-153. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura = Integrative Function of Office Information Systems / Marian KURAŚ, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 69-86. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System / Jerzy CHARUZA, Lesław PIECUCH, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie) = An Attempt at Systems Analysis of Information-Decision feedbacks (on the Example of Metal Containers "OPAKOMET" Enterprise in Kraków) / Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 209-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji = The Review of Methods and Domains of Application of Artificial Intelligence / Jerzy CHARUZA, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 69-84. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych / Marian KURAŚ, Danuta SARGA, Andrzej ZALIWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - V, [70] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
1
Sarga D., (1993), Opis funkcji hipotetycznego przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 46 s.
2
Sarga D., (1992), Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 105-120.
3
Kuraś M., Sarga D., (1992), Organizacja pracy zespołu projektowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 121-137.
4
Dobija D., Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1990), Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI). [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 24-47.
5
Kuraś M., Sarga D., Węgrzynowski A., (1990), Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 21-37.
6
Kuraś M., Maciołek W., Sarga D., (1990), Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 48-74.
7
Sarga D., (1990), Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 121-133.
8
Sarga D., (1989), Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 149-166.
9
Sarga D., (1989), Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 139-153.
10
Kuraś M., Sarga D., (1989), Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 69-86.
11
Charuza J., Piecuch L., Sarga D., (1989), Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 121-138.
12
Sarga D., (1988), Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 209-222.
13
Charuza J., Sarga D., (1988), Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 69-84.
14
Kuraś M., Sarga D., Zaliwski A., (1992), Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, V, [70] k.
1
@book{UEK:2168339435,
author = "Danuta Sarga",
title = "Opis funkcji hipotetycznego przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168263956,
author = "Danuta Sarga",
title = "Modernizacja systemu informacyjnego - opis przypadku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "105-120",
year = "1992",
}
3
@article{UEK:2168263958,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga",
title = "Organizacja pracy zespołu projektowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "121-137",
year = "1992",
}
4
@unpublished{UEK:2168256996,
author = "Dorota Dobija and Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Komputerowe wspomaganie analizy i projektowania systemów informacyjnych : (koncepcja oprogramowania wspomagającego analizę i projektowanie SI z wykorzystaniem metodyki SA/PSI)",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "24-47",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168278265,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Węgrzynowski",
title = "Specyfikacja potrzeb informacyjnych z udziałem użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "21-37",
year = "1990",
}
6
@unpublished{UEK:2168256998,
author = "Marian Kuraś and Wiesław Maciołek and Danuta Sarga",
title = "Koncepcja standaryzacji narzędzi informatycznych do tworzenia prototypów oprogramowania wspomagającego procesy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "48-74",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168278281,
author = "Danuta Sarga",
title = "Wstępne założenia modernizacji systemów informacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "121-133",
year = "1990",
}
8
@article{UEK:2168280181,
author = "Danuta Sarga",
title = "Aspekty realizacyjne systemów wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "149-166",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168257530,
author = "Danuta Sarga",
title = "Środowisko sprzętowo-programowe indywidualnego stanowiska roboczego decydenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "139-153",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168280163,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga",
title = "Integrująca funkcja systemów automatyzacji biura",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "69-86",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168257526,
author = "Jerzy Charuza and Lesław Piecuch and Danuta Sarga",
title = "Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "121-138",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168252792,
author = "Danuta Sarga",
title = "Próba systemowej analizy sprzężeń informacyjno-decyzyjnych (na przykładzie Przedsiębiorstwa Opakowań blaszanych OPAKOMET w Krakowie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "209-222",
year = "1988",
url = {},
}
13
@article{UEK:2168283579,
author = "Jerzy Charuza and Danuta Sarga",
title = "Przegląd metod i dziedzin zastosowań sztucznej inteligencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "69-84",
year = "1988",
}
14
@unpublished{UEK:2168331527,
author = "Marian Kuraś and Danuta Sarga and Andrzej Zaliwski",
title = "Metody planowania i tworzenia systemów informacyjnych zarządzania: raport z prac badawczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID