Publications of the selected author

1

Title:
Imigranci w Krakowie : od studentów do przedsiębiorców = Immigrants in Krakow : from Students to Entrepreneurs
Publisher address:
Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2021
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7688-578-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168354576
monograph
2

Author:
Title:
Pożegnanie Mistrza : Wspomnienie o Prof. dr hab. Jerzym Mikułowskim Pomorskim (1937-2020)
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021) , s. 76-77. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168354614
unreviewed article
3

Author:
Jan Brzozowski , Nicola Coniglio
Title:
International Migration and the (Un)happiness Push : Evidence from Polish Longitudinal Data
Source:
International Migration Review (2021) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research has been supported by the European Union'sHorizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 870649, projectFuture Migration Scenarios for Europe (FUME).
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168355128
article
4

Title:
Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
98 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355242
report
5

Title:
Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience
Redaktor:
Yeasmin Nafisa
, Hasanat Waliul
, Kirchner Stefan
Publisher address:
London; New York: Routledge, 2020
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5
Level II:
Nr:
2168349822
monograph
See related chapters
6

Author:
Title:
Mixed Embeddedness of Immigrant Entrepreneurs and Community Resilience : Lessons for the Arctic
Source:
Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience / ed. by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner - London; New York: Routledge, 2020, s. 163-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168349826
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Nafisa Yeasmin , Waliul Hasanat , Jan Brzozowski , Gotthard Kirchner
Title:
Introduction : Migration and Ethnic Challenges for the Circumpolar North
Source:
Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience / ed. by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner - London; New York: Routledge, 2020, s. 3-10 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5
Nr:
2168349824
preface / summary
See main document
8

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli
Title:
Transnational Ties and Performance of Immigrant Firms : Evidence from Central Italy
Source:
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 26, iss. 8 (2020) , s. 1787-1806. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study is a result of the implementation of the research project The Role of Social Networks in the Development of Immigrant Enterprises in Marche (nr 2017/01/X/HS4/00355, National Science Centre, 2017-2018).
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168349572
article
9

Title:
Imigranci w Krakowie w 2020 roku
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
94 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168355226
report
10

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli , Aleksander Surdej
Title:
Exploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector
Source:
Journal of Small Business & Entrepreneurship. - vol. 31, iss. 5 (2019) , s. 413-431. - Summ., res. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168327795
article
11

Title:
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
72 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343217
report
12

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli , Valentina Peruzzi
Title:
Firms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data
Source:
Entrepreneurship Research Journal. - vol. 9, iss. 3 (2019) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168334447
article
13

Title:
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries
Source:
Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin - Singapore: Palgrave Macmillan, 2019, s. 173-212. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
Access mode:
10.1007/978-981-13-6561-4_8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335941
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Czy Inni są inni? O uchodźcach i migrantach
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 66-67
Access mode:
Nr:
2168342649
varia
15

Title:
The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany
Source:
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 15, iss. 2 (2019) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Immigrant Entrepreneurship : New Research Trends and Challenges - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168337847
article
16

Author:
Title:
The Role of Diaspora Entrepreneurship in Economic Integration of Diasporans in the Polish Context
Source:
Diaspora Networks in International Busines : Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources / eds. Maria Elo, Indianna Minto-Coy - Cham: Springer, 2019, s. 337-356. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contributions to Management Science)
ISBN:
978-3-319-91094-9 ; 978-3-319-91095-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331707
chapter in monograph
17

Author:
Title:
Entrepreneurship and Economic Integration of Immigrants : a Critical Review of Literature
Source:
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. - vol. 23, iss. 6 (2019) , s. 584-604. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168337845
article
18

Author:
Title:
Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie : stan obecny i perspektywy rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
74 s.: il.
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350714
report
19

Author:
Muhammad Zubair , Jan Brzozowski
Title:
Entrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability
Source:
Sociologica. - Vol. 12, no 2 (2018) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168330443
article
20

Author:
Jan Brzozowski , Paweł Kaczmarczyk
Title:
Migracje specjalistów
Source:
25 wykładów o migracjach / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018, s. 386-406 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-551-1
Nr:
2168330505
chapter in textbook
21

Author:
Nicola Daniele Coniglio , Jan Brzozowski
Title:
Migration and Development at Home : Bitter or Sweet Return? Evidence from Poland
Source:
European Urban and Regional Studies. - vol. 25, iss. 1 (2018) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168310635
article
22

Title:
Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja
Source:
Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 5 (243) (2018) , s. 1-4. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168324781
unreviewed article
23

Author:
Jan Brzozowski , Hanna Kelm , Sára Csillag , Péter Csizmadia , Anna Laura Hidegh , Karina Ágnes Szászvári , Nick Beech
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
205 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-55-4
Access mode:
Nr:
2168330445
textbook
24

Author:
Jan Brzozowski , Rafał Cekiera
Title:
Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN = Determinants of the Financial Support Provided by Immigrants for Parents Left in the Home Country - Case Study of Germany
Source:
Ekonomista. - nr 6 (2018) , s. 719-741. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168330441
article
25

Author:
Jan Brzozowski , Paweł Kaczmarczyk
Title:
Ekonomiczne badania nad migracjami
Source:
Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku / red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018, s. 68-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940012-8-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331703
chapter in monograph
26

Title:
Assessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 6, cz. 1 (2017) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168319741
article
27

Author:
Jan Brzozowski , Marta Gruszka , Małgorzata Majka , Justyna Szymańska , Cezary Ulasiński
Title:
International Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2017) , s. 47-66. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316731
article
28

Author:
Title:
Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne : rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji = Managing Migration as a Global Good : the Role of International Organization for Migration
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168319917
article
See main document
29

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli , Aleksander Surdej
Title:
The Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy
Source:
International Migration. - vol. 55, iss. 3 (2017) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168314023
article
30

Author:
Title:
Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Marek MACIEJEWSKI. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 159-176. - Tytuł numeru: International Trade and Global Business - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168316339
article
See main document
31

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli
Title:
Proactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168304589
article
See main document
32

Author:
Title:
Europeanisation of Everyday Life : Labour Market Migration, Cross-Border Practices and Transnational Identity
Source:
Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 209-226 - Bibliogr.
Research program:
This publication received financial support from the resources granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-01-19090-3
Nr:
2168309907
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Marek Szarucki , Jan Brzozowski , Jelena Stankevičienė
Title:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
article
34

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 1
Redaktor:
, Cucculelli Marco
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Economics of Higher Education, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168304587
journal / series editorial
See related chapters
35

Title:
Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 1 (2015) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168291623
article
36

Title:
Support Efficiency and Degree of Achievement of Rapid Response Instrument Project Objectives
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 26-36
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301183
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI2015. - vol. 3, nr 3, s. 7-8. - Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300327
preface / summary
See main document
38

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 3, nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
164 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168300325
journal / series editorial
See related chapters
39

Conference:
International Conference "Cross-border Migration and Its Implications for the Central European Area", Bratysława, Słowacja, od 2014-11-05 do 2014-11-07
Title:
Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland
Source:
Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area / red. Ľubomír Falťan - Bratislava: Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, 2015, s. 178-198 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-85544-88-6
Access mode:
Nr:
2168300489
chapter in conference materials
40

Conference:
Economic Challenges for Higher Education in Central and Eastern Europe, Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics
Source:
Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 214-240 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8019-270-6
Nr:
2168300163
chapter in conference materials
See main document
41

Author:
Jan Brzozowski , Małgorzata Majka , Justyna Szymańska , Cezary Ulasiński
Title:
Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 2 (156) (2015) , s. 9-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168293489
article
42

Title:
Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 1 (62), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344460
varia
See main document
43

Title:
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 86-94
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301355
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 117-240
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280667
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego
Source:
Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2014, s. 80-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-1479/Magazyn
Nr:
2168302105
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Jan Brzozowski , Konrad Pędziwiatr , Aspazja Gadowska , Adam Spyra , Szymon Strzelichowski , Katarzyna Trzaska , Anna Urban-Toczek , Tomasz Witkowski , Agnieszka Ziębacz
Title:
Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 241-254
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280669
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Migration in the EU and Sustainable Employment : Lessons from Poland
Source:
Sustainable Economy and Sustainable Employment : Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring / Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid, Rolf Keil (Eds.) - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2014, s. 533-545 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-95710-016-0 ; 978-3-95710-116-7
Access mode:
Nr:
2168283111
chapter in monograph
48

Title:
Wnioski końcowe
Source:
Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014, s. 255-260
ISBN:
978-83-7614-178-7
Access mode:
Nr:
2168280671
preface / summary
49

Author:
Jan Brzozowski , Marco Cucculelli , Aleksander Surdej
Title:
Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions
Source:
Entrepreneurship & Regional Development. - Vol. 26, Iss. 7-8 (2014) , s. 546-573. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Nr:
2168285563
article
50

Author:
Marta Anacka , Jan Brzozowski , Henryk Chałupczak , Agnieszka Fihel , Grażyna Firlit-Fesna , Michał Garapich , Izabela Grabowska-Lusińska , Krystian Heffner , Ewa Jaźwińska , Romuald Jończ , Paweł Kaczmarczyk , Łukasz Krzyżowski , Magdalena Lesińska , Marek Okólsk , Dorota Praszałowicz , Robert Rauziński , Diana Rokita-Poskart , Krystyna Slany , Brygida Solg , Magdalena Ślusarczyk , Sylwia Urbańska
Title:
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
Koordynator:
Slany Krystyna
, Solga Brygida
Publisher address:
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
Physical description:
75 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-940012-0-9
Access mode:
Nr:
2168331423
report
51

Title:
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 105-110
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293045
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania - uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 31-43
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293017
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Skutki regionalne i lokalne migracji : przypadek Małopolski
Source:
Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 263-282 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-1611-8
Nr:
2168291653
chapter in monograph
54

Title:
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
162 s.: il. kolor.; 28 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285629
report
55

Author:
Jan Brzozowski , Romuald Jończy , Paweł Kaczmarczyk
Title:
Ekonomiczne skutki migracji
Source:
Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014, s. 109-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-235-1611-8
Nr:
2168291645
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Changing Framework Conditions for Operating and Development Regional and Local Labour Market Observatories in Europe
Source:
Shifting Roles and Functions of Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe / Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Raquel Serrano (Eds.) - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2013, s. 11-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86618-864-8 ; 978-3-86618-964-5
Nr:
2168264940
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej : między globalizacją a regionalizacją
Source:
Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. nauk. Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, s. 187-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-536-7
Nr:
2168268066
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2013
Source:
Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się / kier. tematu: Aleksander SURDEJ2013, s. 29-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1432/Magazyn
Nr:
2168290765
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7780-536-7
Nr:
2168268054
monograph
See related chapters
60

Author:
Title:
The National Labour Market Policies in the European Union : between Europeanization and Re-nationalization = Krajowe polityki rynku pracy w następstwie europejskiego kryzysu zadłużenia finansów publicznych : między europezacją a renacjonizacją
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 4, nr 8 (2013) , s. 93-110. - Tytuł numeru: Europeizacja Europy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168266144
article
See main document
61

Title:
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives
Redaktor:
Larsen Christa
, Hasberg Ruth
, Schmid Alfons
, Atin Eugenia
Publisher address:
Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012
Physical description:
330 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-86618-816-7
Nr:
2168235824
monograph
See related chapters
62

Title:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233838
monograph
See related chapters
63

Author:
Title:
Migração internacional e desenvolvimento econômico
Source:
Estudos Avançados. - vol. 26, n. 75 (2012) , s. 137-156. - Res., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239692
article
64

Author:
Title:
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development"
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344246
varia
See main document
65

Author:
Title:
Transferability of Return Migrant's Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets
Source:
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives / red. Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan BRZOZOWSKI - Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012, s. 249-257 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86618-816-7
Nr:
2168235826
chapter in monograph
See main document
66

Author:
Title:
Polscy migranci wobec kryzysu : perspektywa ekonomiczna = Polish Migrants to Crisis: Economic Perspective
Source:
Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012, s. 130-142. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7702-417-1
Nr:
2168229482
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia
Source:
Krajobrazy migracyjne Polski / red. Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska - Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, s. 13-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923898-8-0
Nr:
2168248288
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru
Source:
Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ2012, s. 15-39 - Bibliogr.
Signature:
NP-1410/Magazyn
Nr:
2168272490
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Nauka i praktyka - współpraca studentów UEK z firmą Indesit
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012) , s. 51
Access mode:
Nr:
2168275327
unreviewed article
See main document
70

Author:
Title:
Perspektywy powstawania globalnego reżimu migracyjnego = The Perspectives for the Development of a Global Regime on International Migration
Source:
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, s. 162-191. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7780-172-7
Nr:
2168233854
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski = Services for the Elderly in France : Implications for Poland
Source:
Polityka Społeczna. - R. 39, nr 1 (452) (2012) , s. 8-13. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168225728
article
72

Author:
Title:
Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego
Source:
Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego / red. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska - Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012, s. 176-202
ISBN:
978-83-926852-4-1
Nr:
2168226725
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Return Migration of Young Poles : Implications for the Regional Labour Markets
Source:
Measuring Geographical Mobility in Regional Labour Market Monitoring : State of the Art and Perspectives / Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Marc Bittner, Franz Clément (Eds.) - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2011, s. 142-151. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-86618-657-6
Nr:
2168219398
chapter in monograph
74

Author:
Title:
Brain drain czy brain gain : kilka uwag dotyczących skutków gospodarczych emigracji osób wykwalifikowanych = Brain Drain or Brain Gain : Some Observations on the Results of Economic Emigration of Qualified Individuals
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 7-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232724
article
75

Author:
Title:
Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych
Source:
Synergies Pologne : Passagers et messagers de Pologne et de France Ou Quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs. - nº special 2 (2011) , s. 15-23. - Rés., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219404
article
76

Author:
Title:
Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej
Source:
Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ] - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011, s. 127-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60959-86-2
Nr:
2168225762
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych = Economic Theories of International Migration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 55-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222104
article
See main document
78

Title:
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222112
article
See main document
79

Author:
Title:
Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy = EU Migration Policy at Present and Its Prospects for Development
Source:
Studia Europejskie. - nr 3 (59) (2011) , s. 51-73. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168228366
article
80

Title:
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010) , s. 63-78. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166217624
article
See main document
81

Title:
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland
Source:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 159-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010925
chapter in monograph
See main document
82

Author:
Title:
Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki = Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital
Source:
Ekonomista. - 6 (2010) , s. 841-858. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
52282
article
83

Author:
Title:
Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 139-149 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52332
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53232
article
See main document
85

Author:
Title:
Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 1 (33), s. 9. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347390
varia
See main document
86

Author:
Title:
Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii = The Phenomenon of Brain Drain in Economic Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 73-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53228
article
See main document
87

Author:
Title:
Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-134
Nr:
51496
doctoral dissertation
88

Author:
Title:
XXVI International Population Conference, Marrakesz, Maroko, 27 września - 2 października 2009 - sprawozdanie z konferencji = XXVI International Population Conference, Marrakech, Morocco, 27th September - 2th October 2009 - Conference Report
Source:
Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny2009. - R. 35, z. 4 (134), s. 89-93. - Summ.
Nr:
2168219600
varia
89

Author:
Title:
Polish Diaspora and Remittances : Can They Help in Alleviating the Financial Crisis?
Source:
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement / eds. Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ and Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 141-155 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-558-0
Nr:
2164995302
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Koordynacja polityki migracyjnej w UE : stan obecny i perspektywy
Source:
Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej : problemy i mechanizmy / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2009, s. 48-75 - Bibliogr.
Signature:
NP-1323/Magazyn
Nr:
2168177282
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Title:
Przedsiębiorczość firm rodzinnych
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 22. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275069
unreviewed article
See main document
92

Author:
Title:
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement : konferencja międzynarodowa
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009) , s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275037
unreviewed article
See main document
93

Author:
Title:
Współczesne migracje wykwalifikowanych Polaków : uwagi dotyczące możliwych skutków gospodarczych = Contemporary Migrations of Qualified Poles : Some Comments Concerning Possible Economic Consequences
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009) , s. 45-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50098
article
See main document
94

Author:
Title:
Dokąd zmierz Europa Środkowa? Ewolucja polityki społecznej w państwach Europy Środkowej
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 11. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166738326
unreviewed article
95

Conference:
Conference "Migration and Development", Ostrava, Czechy, od 2007-09-04 do 2007-09-05
Title:
Brain Waste, Educational Investments and Growth in Transitional Countries
Source:
On Some Migration and Development Issues : Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" : Ostrava 4th-5th September 2007 / Jiří Novosák (editor) - Ostrava: University of Ostrava, 2008, s. 22-32. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7368-442-6
Access mode:
Nr:
2167752193
chapter in conference materials
96

Author:
Title:
Amerykańskie inwestycje w Polsce - doświadczenie i perspektywy
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008) , s. 10-11. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347620
unreviewed article
97

Author:
Title:
Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej
Source:
Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2008, s. 65-83
Signature:
NP-1312/Magazyn
Nr:
2168219478
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Author:
Title:
Brain Drain or Brain Gain? The New Economics of Brain Drain Reconsidered [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2008
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; October 22)
Notes:
[odczyt: 28.12.2011], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168235486
publishing series
99

Author:
Title:
Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej = Assimilation of the Polish Diaspora in Brazil
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50102
article
See main document
100

Author:
Title:
Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze
Source:
Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych. - nr 18 (2008) , s. 73-89. - [odczyt: 27.10.2011] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168219798
article
101

Author:
Title:
Dylematy europejskiej tożsamości po 11 marca 2004 roku : problem asymilacji muzułmanów w aspekcie fragmentaryzacji i rekompozycji
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 325-332
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132406
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 83-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165920996
chapter in conference materials
See main document
103

Author:
Title:
Transnacjonalizm migrantów międzynarodowych w kontekście fragmentaryzacji i rekompozycji
Source:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2007, s. 136-159 - Bibliogr.
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168326861
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Title:
Migration Challenges for the Polish Economy in the Era of Globalization
Source:
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007) , s. 65-74 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166558131
article
See main document
105

Author:
Title:
Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych = Brain Drain from Poland : Possible Impacts for the Polish Economy
Source:
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 331-343. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 11)
ISBN:
978-83-7338-318-0
Access mode:
Nr:
2166462173
chapter in monograph
See main document
106

Author:
Title:
Historia i przemiany organizacji União Juventus = History and Transformation of the Organization União Juventus
Source:
Przegląd Polonijny. - R. 32, z. 1 (119) (2006) , s. 37-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2167749324
article
107

Author:
Title:
Współczesne koncepcje dotyczące stosunków międzynarodowych
Source:
Euro - Limes. - nr 1(6) (2006) , s. [1-5]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241118
article
108

Author:
Title:
Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych = How International Migration Can Contribute to the Economic Development of the LDCs
Source:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 471-481. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 8)
ISBN:
83-60545-09-X
Access mode:
Nr:
2166551449
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie = The Problem of Assimilation of Muslim Immigrants in Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 53-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
52698
article
See main document
110

Author:
Title:
Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku = The Institutional Solutions and Tasks of Polish Regional Policy after 1989
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 107-117. - Summ.
Access mode:
Nr:
52847
article
See main document
111

Author:
Lourival de Araujo Filho , Jan Brzozowski
Conference:
Studenckie Forum Latynoamerykański, Warszawa, Polska, od 2004-11-26 do 2004-11-27
Title:
Specyfika Polonii brazylijskiej w kontekście procesów asymilacyjnych Polonii amerykańskiej
Source:
Ameryka Łacińska : suplement. - R. 13 (2005) , s. 33-42 - Bibliogr.
Nr:
2167762040
article
112

Author:
Lourival de Araújo Filho , Jan Brzozowski
Title:
A Especificidade Das Comunidades Polonesas no Brasil e Nos Estados Unidos da América e Suas Particularidades Quanto à Assimilação Cultural
Source:
Projeções. - Ano 7, 1 (2005) , s. 40-53. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2167753666
article
113

Author:
Title:
Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej - problemy teoretyczne i praktyczne
Source:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-5]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241112
article
Unpublished documents:
1

Author:
Jan Brzozowski , Giandomenico Majone , Valeria Marina Valle , Marta Ulbrych
Title:
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
113 s.: il.; 30 cm
Research program:
141/KSE/1/2011/S/620
Signature:
NP-1426/Magazyn
Nr:
2168273200
unpublished scientific work
2

Author:
Jan Brzozowski , Marcin Kędzierski , Grzegorz Wrzesiński
Title:
Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
131 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KSE/1/2010/S/573
Signature:
NP-1357/Magazyn
Nr:
2168264438
unpublished scientific work
1
Imigranci w Krakowie : od studentów do przedsiębiorców = Immigrants in Krakow : from Students to Entrepreneurs / Konrad PĘDZIWIATR, Jan BRZOZOWSKI, Janusz Mucha, Marcin STONAWSKI. - Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2021. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7688-578-0
2
Pożegnanie Mistrza : Wspomnienie o Prof. dr hab. Jerzym Mikułowskim Pomorskim (1937-2020) / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 76-77. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www. - ISSN 1689-7757
3
International Migration and the (Un)happiness Push : Evidence from Polish Longitudinal Data / Jan BRZOZOWSKI, Nicola ConiglioInternational Migration and the (Un)happiness Push : Evidence from Polish Longitudinal Data / Jan BRZOZOWSKI, Nicola Coniglio // International Migration ReviewInternational Migration Review. - (2021) (2021). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01979183211004835. - ISSN 0197-91830197-9183
4
Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie / Jan BRZOZOWSKI, Karol KACZOROWSKI, Konrad PĘDZIWIATR, Dobrosława WIKTOR-MACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 98 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Migranci_COVIDrevised.pdf
5
Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience / ed. by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner. - Bibliogr. przy rozdz. - Spis treści: https://www.routledge.com/Immigration-in-the-Circumpolar-North-Integration-and-Resilience/Yeasmin-Hasanat-Brzozowski-Kirchner/p/book/9780367361693Wstęp:
6
Mixed Embeddedness of Immigrant Entrepreneurs and Community Resilience : Lessons for the Arctic / Jan BRZOZOWSKI // W: Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience / ed. by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner. - London; New York: Routledge, 2020. - S. 163-175. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5
7
Introduction : Migration and Ethnic Challenges for the Circumpolar North / Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner // W: Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience / ed. by Nafisa Yeasmin, Waliul Hasanat, Jan BRZOZOWSKI, Stefan Kirchner. - London; New York: Routledge, 2020. - S. 3-10. - Bibliogr. - ISBN 978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5
8
Transnational Ties and Performance of Immigrant Firms : Evidence from Central Italy / Jan BRZOZOWSKI, Marco CucculelliTransnational Ties and Performance of Immigrant Firms : Evidence from Central Italy / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli // International Journal of Entrepreneurial Behavior & ResearchInternational Journal of Entrepreneurial Behavior & Research. - vol. 26, iss. 8 (2020), s. 1787-1806vol. 26, iss. 8 (2020), s. 1787-1806. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1355-25541355-2554
9
Imigranci w Krakowie w 2020 roku / Konrad PĘDZIWIATR, Marcin STONAWSKI, Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 94 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Demograficzny2020revised.pdf
10
Exploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJExploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJExploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJ // Journal of Small Business & EntrepreneurshipJournal of Small Business & EntrepreneurshipJournal of Small Business & Entrepreneurship. - vol. 31, iss. 5 (2019), s. 413-431vol. 31, iss. 5 (2019), s. 413-431vol. 31, iss. 5 (2019), s. 413-431. - Summ., res. - Bibliogr. - ISSN 0827-63310827-63310827-6331
11
Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych / Konrad PĘDZIWIATR, Marcin STONAWSKI, Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 72 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20demograficzny.pdf
12
Firms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Valentina PeruzziFirms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Valentina PeruzziFirms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Valentina Peruzzi // Entrepreneurship Research JournalEntrepreneurship Research JournalEntrepreneurship Research Journal. - vol. 9, iss. 3 (2019), s. 1-14vol. 9, iss. 3 (2019), s. 1-14vol. 9, iss. 3 (2019), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2194-61752194-61752194-6175
13
The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries / Hanna Kelm, Anke Lasek, Jan BRZOZOWSKI // W: Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future / ed. Satu Uusiautti, Nafisa Yeasmin. - Singapore: Palgrave Macmillan, 2019. - S. 173-212. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4
14
Czy Inni są inni? O uchodźcach i migrantach / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 66-67. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/66. - ISSN 1689-7757
15
The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany / Jan BRZOZOWSKI, Anke LasekThe Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany / Jan BRZOZOWSKI, Anke Lasek // Journal of Entrepreneurship, Management and InnovationJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation. - vol. 15, iss. 2 (2019), s. 11-28vol. 15, iss. 2 (2019), s. 11-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Immigrant Entrepreneurship : New Research Trends and Challenges. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue2/JEMI_Vol15_Issue2_2019_Article1.pdf. - ISSN 2299-70752299-7075
16
The Role of Diaspora Entrepreneurship in Economic Integration of Diasporans in the Polish Context / Jan BRZOZOWSKI // W: Diaspora Networks in International Busines : Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources / eds. Maria Elo, Indianna Minto-Coy. - Cham: Springer, 2019. - (Contributions to Management Science, ISSN 1431-1941). - S. 337-356. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-91094-9 ; 978-3-319-91095-6
17
Entrepreneurship and Economic Integration of Immigrants : a Critical Review of Literature / Jan BRZOZOWSKI // International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management. - vol. 23, iss. 6 (2019), s. 584-604. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1368-275X
18
Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie : stan obecny i perspektywy rozwoju / Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 74 s. : il. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20migrant%C3%B3w%20OWiM_sformatowany.pdf
19
Entrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability / Muhammad Zubair, Jan BRZOZOWSKIEntrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability / Muhammad Zubair, Jan BRZOZOWSKI // SociologicaSociologica. - Vol. 12, no 2 (2018), s. 57-72Vol. 12, no 2 (2018), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8527#https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8526. - ISSN 1971-88531971-8853
20
Migracje specjalistów / Jan BRZOZOWSKI, Paweł Kaczmarczyk // W: 25 wykładów o migracjach / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. - S. 386-406. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-551-1
21
Migration and Development at Home : Bitter or Sweet Return? Evidence from Poland / Nicola Daniele Coniglio, Jan BRZOZOWSKIMigration and Development at Home : Bitter or Sweet Return? Evidence from Poland / Nicola Daniele Coniglio, Jan BRZOZOWSKI // European Urban and Regional StudiesEuropean Urban and Regional Studies. - vol. 25, iss. 1 (2018), s. 85-105vol. 25, iss. 1 (2018), s. 85-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0969-77640969-7764
22
Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja / Konrad PĘDZIWIATR, Jan BRZOZOWSKIPolacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja / Konrad PĘDZIWIATR, Jan BRZOZOWSKI // Infos : zagadnienia społeczno-gospodarczeInfos : zagadnienia społeczno-gospodarcze. - Nr 5 (243) (2018), s. 1-4Nr 5 (243) (2018), s. 1-4. - Streszcz. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf. - ISSN 1896-66591896-6659
23
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration / Jan BRZOZOWSKI, Hanna KELM, Sára Csillag, Péter Csizmadia, Anna Laura Hidegh, Karina Ágnes Szászvári, Nick Beech. - Kraków, 2018. - 205 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-55-4. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/210/FAME_IO4_Module%203_Module%20Handbook.pdf
24
Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN = Determinants of the Financial Support Provided by Immigrants for Parents Left in the Home Country - Case Study of Germany / Jan BRZOZOWSKI, Rafał CekieraDeterminanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN = Determinants of the Financial Support Provided by Immigrants for Parents Left in the Home Country - Case Study of Germany / Jan BRZOZOWSKI, Rafał Cekiera // EkonomistaEkonomista. - nr 6 (2018), s. 719-741nr 6 (2018), s. 719-741. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=6&strona=719&sw=1653. - ISSN 0013-32050013-3205
25
Ekonomiczne badania nad migracjami / Jan BRZOZOWSKI, Paweł Kaczmarczyk // W: Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku / red. nauk. Anna Horolets, Magdalena Lesińska, Marek Okólski. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018. - S. 68-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940012-8-5. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/Raport_o_stanie_bada%C5%84_nad_migracjami_w_Polsce_po_1989_roku.pdf
26
Assessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKIAssessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and ManagementPrzedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 6, cz. 1 (2017), s. 11-22t. 18, z. 6, cz. 1 (2017), s. 11-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - rozwój teorii i praktyki zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-6-1.pdf. - ISSN 1733-24861733-2486
27
International Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne / Jan BRZOZOWSKI, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiInternational Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne / Jan BRZOZOWSKI, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiInternational Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne / Jan BRZOZOWSKI, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiInternational Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne / Jan BRZOZOWSKI, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiInternational Return Migration and Remittances : the Regional Perspective = Reemigracja i przekazy pieniężne : ujęcie regionalne / Jan BRZOZOWSKI, Marta Gruszka, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński // EkonomistaEkonomistaEkonomistaEkonomistaEkonomista. - nr 1 (2017), s. 47-66nr 1 (2017), s. 47-66nr 1 (2017), s. 47-66nr 1 (2017), s. 47-66nr 1 (2017), s. 47-66. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2017-1_48-67.pdf. - ISSN 0013-32050013-32050013-32050013-32050013-3205
28
Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne : rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji = Managing Migration as a Global Good : the Role of International Organization for Migration / Jan BRZOZOWSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marcin KĘDZIERSKI. - vol. 8, nr 24 (2017), s. 11-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalne dobra publiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1097/1281. - ISSN 2082-5897
29
The Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJThe Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJThe Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJ // International MigrationInternational MigrationInternational Migration. - vol. 55, iss. 3 (2017), s. 105-125vol. 55, iss. 3 (2017), s. 105-125vol. 55, iss. 3 (2017), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0020-79850020-79850020-7985
30
Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis / Jan BRZOZOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Agnieszka GŁODOWSKA, Marek MACIEJEWSKI. - vol. 5, nr 2 (2017), s. 159-176. - Summ.. - Tytuł numeru: International Trade and Global Business. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/251/pdf_1. - ISSN 2353-883X
31
Proactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms / Jan BRZOZOWSKI, Marco CucculelliProactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco CucculelliEntrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 181-191vol. 4, nr 1 (2016), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/136/pdf_1. - ISSN 2353-883X2353-883X
32
Europeanisation of Everyday Life : Labour Market Migration, Cross-Border Practices and Transnational Identity / Jan BRZOZOWSKI // W: Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation / eds. Piotr STANEK, Krzysztof WACH. - Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 209-226. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19090-3
33
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena StankevičienėDeterminants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena StankevičienėDeterminants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and ManagementJournal of Business Economics and ManagementJournal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-16991611-16991611-1699
34
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 1. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/15/pdf_14. - ISSN 2353-883X
35
Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATRIntegracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika = Ethnosizing Integration of Immigrants in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // Studia Migracyjne - Przegląd PolonijnyStudia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 1 (2015), s. 111-132R. 41, z. 1 (2015), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf. - ISSN 2081-44882081-4488
36
Support Efficiency and Degree of Achievement of Rapid Response Instrument Project Objectives / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 26-36. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=26&view=Fit
37
Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship / Jan BRZOZOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI. - vol. 3, nr 3 (2015), s. 7-8. - Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/112
38
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 3. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/13/showToc. - ISSN 2353-883X
39
Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area / red. Ľubomír Falťan. - Bratislava: Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, 2015. - S. 178-198. - Bibliogr. - ISBN 978-80-85544-88-6. - Pełny tekst: https://issuu.com/observatoriodiasporas/docs/pushed_to_the_mainstream_market_the
40
Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe / red. Aleksander SURDEJ, Marcin KĘDZIERSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. - S. 214-240. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8019-270-6
41
Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004 / Jan BRZOZOWSKI, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiDeterminanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004 / Jan BRZOZOWSKI, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiDeterminanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004 / Jan BRZOZOWSKI, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary UlasińskiDeterminanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku = Regional-level Determinants of Return Migration to Poland After 2004 / Jan BRZOZOWSKI, Małgorzata Majka, Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński // Studia Migracyjne - Przegląd PolonijnyStudia Migracyjne - Przegląd PolonijnyStudia Migracyjne - Przegląd PolonijnyStudia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 41, z. 2 (156) (2015), s. 9-29R. 41, z. 2 (156) (2015), s. 9-29R. 41, z. 2 (156) (2015), s. 9-29R. 41, z. 2 (156) (2015), s. 9-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_2_2015.pdf. - ISSN 2081-44882081-44882081-44882081-4488
42
Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
43
Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015 / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 86-94. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit
44
Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 117-240. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
45
Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego / Jan BRZOZOWSKI // W: Wybrane problemy badań rozwoju globalnego / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2014), s. 80-109. - Bibliogr.
46
Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR, Aspazja Gadowska, Adam Spyra, Szymon Strzelichowski, Katarzyna Trzaska, Anna Urban-Toczek, Tomasz Witkowski, Agnieszka Ziębacz // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 241-254. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
47
Migration in the EU and Sustainable Employment : Lessons from Poland / Jan BRZOZOWSKI // W: Sustainable Economy and Sustainable Employment : Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring / Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid, Rolf Keil (Eds.). - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2014. - S. 533-545. - Bibliogr. - ISBN 978-3-95710-016-0 ; 978-3-95710-116-7
48
Wnioski końcowe / Jan BRZOZOWSKI, Konrad PĘDZIWIATR // W: Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją / red. nauk. Edyta Pindel. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2014. - S. 255-260. - ISBN 978-83-7614-178-7. - Pełny tekst: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf
49
Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJTransnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJTransnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions / Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli, Aleksander SURDEJ // Entrepreneurship & Regional Development : an International JournalEntrepreneurship & Regional Development : an International JournalEntrepreneurship & Regional Development : an International Journal. - Vol. 26, Iss. 7-8 (2014), s. 546-573Vol. 26, Iss. 7-8 (2014), s. 546-573Vol. 26, Iss. 7-8 (2014), s. 546-573. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0898-56260898-56260898-5626
50
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk / Marta Anacka, Jan BRZOZOWSKI, Henryk Chałupczak, Agnieszka Fihel, Grażyna Firlit-Fesnak, Michał Garapich, Izabela Grabowska-Lusińska, Krystian Heffner, Ewa Jaźwińska, Romuald Jończy, Paweł Kaczmarczyk, Łukasz Krzyżowski, Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Dorota Praszałowicz, Robert Rauziński, Diana Rokita-Poskart, Krystyna Slany, Brygida Solga, Magdalena Ślusarczyk, Sylwia Urbańska ; koordynacja: Krystyna Slany, Brygida Solga. - Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014. - 75 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940012-0-9. - Pełny tekst: http://wp.ujd.edu.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%c5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%c5%9bci_Polski.pdf
51
Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK, Jarosław PLICHTA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 105-110. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit
52
Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania - uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych / Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 31-43. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=32&view=Fit
53
Skutki regionalne i lokalne migracji : przypadek Małopolski / Jan BRZOZOWSKI // W: Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014. - S. 263-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-1611-8
54
Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania / [Jan BRZOZOWSKI, Tomasz GEODECKI, Magdalena JELONEK]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 162 s. : il. kolor. ; 28 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor5/raport_ewal_ex_post_komponentu_wdrozeniowego.pdf
55
Ekonomiczne skutki migracji / Jan BRZOZOWSKI, Romuald Jończy, Paweł Kaczmarczyk // W: Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski, Krystyna Slany, Brygida Solga. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2014. - S. 109-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-235-1611-8
56
Changing Framework Conditions for Operating and Development Regional and Local Labour Market Observatories in Europe / Jan BRZOZOWSKI, Sigrid Rand, Aleksander SURDEJ // W: Shifting Roles and Functions of Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe / Christa Larsen, Sigrid Rand, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Raquel Serrano (Eds.). - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2013. - S. 11-25. - Bibliogr. - ISBN 978-3-86618-864-8 ; 978-3-86618-964-5
57
Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej : między globalizacją a regionalizacją / Jan BRZOZOWSKI // W: Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. nauk. Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - S. 187-210. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-536-7
58
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2013 / Jan BRZOZOWSKI // W: Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się / kier. tematu: Aleksander SURDEJ. - (2013), s. 29-50. - Bibliogr.
59
Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych / red. nauk. Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Kraków : Akademia Ignatianum, 2013. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7780-536-7
60
The National Labour Market Policies in the European Union : between Europeanization and Re-nationalization = Krajowe polityki rynku pracy w następstwie europejskiego kryzysu zadłużenia finansów publicznych : między europezacją a renacjonizacją / Jan BRZOZOWSKI // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / [red. Krzysztof WACH]. - vol. 4, nr 8 (2013), s. 93-110. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Europeizacja Europy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/275/248. - ISSN 2082-5897
61
Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives / red. Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan BRZOZOWSKI. - Munchen, Mering : Rainer Hampp Verlag, 2012. - 330 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-3-86618-816-7
62
Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7780-172-7
63
Migração internacional e desenvolvimento econômico / Jan BRZOZOWSKI // Estudos Avançados. - vol. 26, n. 75 (2012), s. 137-156. - Res., summ. - Bibliogr. - ISSN 0103-4014
64
Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development" / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
65
Transferability of Return Migrant's Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets / Jan BRZOZOWSKI // W: Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives / red. Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Eugenia Atin, Jan BRZOZOWSKI. - Munchen, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2012. - S. 249-257. - Bibliogr. - ISBN 978-3-86618-816-7
66
Polscy migranci wobec kryzysu : perspektywa ekonomiczna = Polish Migrants to Crisis: Economic Perspective / Jan Brzozowski // W: Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2012. - S. 130-142. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7702-417-1
67
Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia / Jan BRZOZOWSKI // W: Krajobrazy migracyjne Polski / red. Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. - Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - S. 13-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923898-8-0
68
Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru / Jan BRZOZOWSKI // W: Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC) / kier. Aleksander SURDEJ. - (2012), s. 15-39. - Bibliogr.
69
Nauka i praktyka - współpraca studentów UEK z firmą Indesit / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKINauka i praktyka - współpraca studentów UEK z firmą Indesit / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 51nr 6 (51) (2012), s. 51. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-77571689-7757
70
Perspektywy powstawania globalnego reżimu migracyjnego = The Perspectives for the Development of a Global Regime on International Migration / Jan BRZOZOWSKI // W: Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych / red. nauk.: Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. - S. 162-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7780-172-7
71
Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski = Services for the Elderly in France : Implications for Poland / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKIRozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski = Services for the Elderly in France : Implications for Poland / Aleksander SURDEJ, Jan BRZOZOWSKI // Polityka SpołecznaPolityka Społeczna. - R. 39, nr 1 (452) (2012), s. 8-13R. 39, nr 1 (452) (2012), s. 8-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-47290137-4729
72
Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego / Jan BRZOZOWSKI // W: Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego / red. Justyna Szymańska, Cezary Ulasiński, Dagmara Bieńkowska. - Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego, 2012. - S. 176-202. - ISBN 978-83-926852-4-1
73
Return Migration of Young Poles : Implications for the Regional Labour Markets / Jan BRZOZOWSKI // W: Measuring Geographical Mobility in Regional Labour Market Monitoring : State of the Art and Perspectives / Christa Larsen, Ruth Hasberg, Alfons Schmid, Marc Bittner, Franz Clément (Eds.). - München, Mering: Rainer Hampp Verlag, 2011. - S. 142-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-86618-657-6
74
Brain drain czy brain gain : kilka uwag dotyczących skutków gospodarczych emigracji osób wykwalifikowanych = Brain Drain or Brain Gain : Some Observations on the Results of Economic Emigration of Qualified Individuals / Jan BRZOZOWSKI // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 7-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
75
Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych / Jan BRZOZOWSKI // Synergies Pologne : Passagers et messagers de Pologne et de France Ou Quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs. - nº special 2 (2011), s. 15-23. - Rés., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gerflint.fr/Base/Pologne_SP2011/jan.pdf. - ISSN 1734-4387
76
Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej / Jan BRZOZOWSKI // W: Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ]. - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011. - S. 127-163. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60959-86-2
77
Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych = Economic Theories of International Migration / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 55-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191845. - ISSN 1898-6447
78
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKIAktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 97-114nr 855 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851. - ISSN 1898-64471898-6447
79
Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy = EU Migration Policy at Present and Its Prospects for Development / Jan BRZOZOWSKI // Studia Europejskie. - nr 3 (59) (2011), s. 51-73. - Summ. - ISSN 1428-149X
80
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKIEkonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0867-00050867-0005
81
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland / Marek SZARUCKI and Jan BRZOZOWSKI // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 159-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
82
Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki = Brain Waste Among Skilled Expatriates and Investment in Human Capital / Jan BRZOZOWSKI // Ekonomista. - 6 (2010), s. 841-858. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
83
Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów / Jan BRZOZOWSKI // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 139-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
84
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKIAnaliza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 57-72nr 843 (2010), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234. - ISSN 1898-64471898-6447
85
Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności? / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (33) (2010), s. 9. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/9. - ISSN 1689-7757
86
Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii = The Phenomenon of Brain Drain in Economic Theory / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 73-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170657774. - ISSN 1898-6447
87
Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r. / Jan BRZOZOWSKI ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2009. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001746a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001746b
88
XXVI International Population Conference, Marrakesz, Maroko, 27 września - 2 października 2009 - sprawozdanie z konferencji = XXVI International Population Conference, Marrakech, Morocco, 27th September - 2th October 2009 - Conference Report / Jan BRZOZOWSKI // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny. - R. 35, z. 4 (134) (2009), s. 89-93. - Summ. - ISSN 2081-4488
89
Polish Diaspora and Remittances : Can They Help in Alleviating the Financial Crisis? / Jan BRZOZOWSKI // W: Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement / eds. Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ and Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 141-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-558-0
90
Koordynacja polityki migracyjnej w UE : stan obecny i perspektywy / Jan BRZOZOWSKI // W: Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej : problemy i mechanizmy / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2009), s. 48-75. - Bibliogr.
91
Przedsiębiorczość firm rodzinnych / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 22. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
92
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement : konferencja międzynarodowa / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 16-17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
93
Współczesne migracje wykwalifikowanych Polaków : uwagi dotyczące możliwych skutków gospodarczych = Contemporary Migrations of Qualified Poles : Some Comments Concerning Possible Economic Consequences / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 795 (2009), s. 45-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164782330. - ISSN 1898-6447
94
Dokąd zmierz Europa Środkowa? Ewolucja polityki społecznej w państwach Europy Środkowej / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 11. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
95
Brain Waste, Educational Investments and Growth in Transitional Countries / Jan P. BRZOZOWSKI // W: On Some Migration and Development Issues : Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" : Ostrava 4th-5th September 2007 / Jiří Novosák (editor). - Ostrava: University of Ostrava, 2008. - S. 22-32. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7368-442-6. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=991785
96
Amerykańskie inwestycje w Polsce - doświadczenie i perspektywy / Jan BRZOZOWSKI // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 10-11. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/10. - ISSN 1689-7757
97
Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej / Jan BRZOZOWSKI // W: Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2008), s. 65-83
98
Brain Drain or Brain Gain? The New Economics of Brain Drain Reconsidered [on-line] / Jan BRZOZOWSKI. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2008. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 28.12.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; October 22). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1288043
99
Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej = Assimilation of the Polish Diaspora in Brazil / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 101-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625231. - ISSN 1898-6447
100
Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych [on-line]. - nr 18 (2008), s. 73-89. - [odczyt: 27.10.2011]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf. - ISSN 1642-0101
101
Dylematy europejskiej tożsamości po 11 marca 2004 roku : problem asymilacji muzułmanów w aspekcie fragmentaryzacji i rekompozycji / Jan BRZOZOWSKI // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 325-332. - ISBN 978-83-7252-345-7
102
Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku / Jan BRZOZOWSKI // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 83-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
103
Transnacjonalizm migrantów międzynarodowych w kontekście fragmentaryzacji i rekompozycji / Jan BRZOZOWSKI // W: Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2007), s. 136-159. - Bibliogr.
104
Migration Challenges for the Polish Economy in the Era of Globalization / Jan BRZOZOWSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007), s. 65-74. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
105
Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych = Brain Drain from Poland : Possible Impacts for the Polish Economy / Jan BRZOZOWSKI // W: Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 11). - S. 331-343. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-318-0. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/23.pdf
106
Historia i przemiany organizacji União Juventus = History and Transformation of the Organization União Juventus / Jan BRZOZOWSKI // Przegląd Polonijny. - R. 32, z. 1 (119) (2006), s. 37-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-303X
107
Współczesne koncepcje dotyczące stosunków międzynarodowych / Jan BRZOZOWSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(6) (2006), s. [1-5]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jb_limes1(6).pdf
108
Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych = How International Migration Can Contribute to the Economic Development of the LDCs / Jan BRZOZOWSKI // W: Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 8). - S. 471-481. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60545-09-X. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/34_brzozowski.pdf
109
Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie = The Problem of Assimilation of Muslim Immigrants in Europe / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 53-63. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112690015. - ISSN 0208-7944
110
Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku = The Institutional Solutions and Tasks of Polish Regional Policy after 1989 / Jan BRZOZOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 107-117. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689874. - ISSN 0208-7944
111
Specyfika Polonii brazylijskiej w kontekście procesów asymilacyjnych Polonii amerykańskiej / Lourival de Araujo Filho, Jan BRZOZOWSKISpecyfika Polonii brazylijskiej w kontekście procesów asymilacyjnych Polonii amerykańskiej / Lourival de Araujo Filho, Jan BRZOZOWSKI // Ameryka Łacińska : suplementAmeryka Łacińska : suplement. - R. 13 (2005), s. 33-42R. 13 (2005), s. 33-42. - Bibliogr. - ISSN 1506-89001506-8900
112
A Especificidade Das Comunidades Polonesas no Brasil e Nos Estados Unidos da América e Suas Particularidades Quanto à Assimilação Cultural / Lourival de Araújo Filho, Jan BRZOZOWSKIA Especificidade Das Comunidades Polonesas no Brasil e Nos Estados Unidos da América e Suas Particularidades Quanto à Assimilação Cultural / Lourival de Araújo Filho, Jan BRZOZOWSKI // Projeções : revista de estudos polono-brasileirosProjeções : revista de estudos polono-brasileiros. - Ano 7, 1 (2005), s. 40-53Ano 7, 1 (2005), s. 40-53. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1517-31431517-3143
113
Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej - problemy teoretyczne i praktyczne / Jan BRZOZOWSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(5) (2005), s. [1-5]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jb_limes1(5).pdf
114
Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy / kier. Aleksander SURDEJ ; zespół: J. BRZOZOWSKI, G. Majone, V.M. Valle, M. ULBRYCH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 113 s. : il. ; 30 cm
115
Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków / kier. tematu: Aleksander SURDEJ, członkowie zespołu: Jan BRZOZOWSKI, Marcin KĘDZIERSKI, Grzegorz Wrzesiński. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pędziwiatr K., Brzozowski J., Mucha J., Stonawski M., (2021), Imigranci w Krakowie: od studentów do przedsiębiorców, Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 226 s.
2
Brzozowski J., (2021), Pożegnanie Mistrza : Wspomnienie o Prof. dr hab. Jerzym Mikułowskim Pomorskim (1937-2020), "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 76-77; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www
3
Brzozowski J., Coniglio N., (2021), International Migration and the (Un)happiness Push : Evidence from Polish Longitudinal Data, "International Migration Review"; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01979183211004835
4
Brzozowski J., Kaczorowski K., Pędziwiatr K., Wiktor-Mach D., (2020), Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 98 s.
5
Yeasmin N., Hasanat W., Brzozowski J., Kirchner S. (red.), (2020), Immigration in the Circumpolar North: Integration and Resilience, London ; New York : Routledge, 212 s.
6
Brzozowski J., (2020), Mixed Embeddedness of Immigrant Entrepreneurs and Community Resilience : Lessons for the Arctic. [W:] Yeasmin N., Hasanat W., Brzozowski J., Kirchner S. (red.), Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience, London ; New York : Routledge, s. 163-175.
7
Yeasmin N., Hasanat W., Brzozowski J., Kirchner G., (2020), Introduction : Migration and Ethnic Challenges for the Circumpolar North. [W:] Yeasmin N., Hasanat W., Brzozowski J., Kirchner S. (red.), Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience, London ; New York : Routledge, s. 3-10.
8
Brzozowski J., Cucculelli M., (2020), Transnational Ties and Performance of Immigrant Firms : Evidence from Central Italy, "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research", vol. 26, iss. 8, s. 1787-1806.
9
Pędziwiatr K., Stonawski M., Brzozowski J., (2020), Imigranci w Krakowie w 2020 roku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 94 s.
10
Brzozowski J., Cucculelli M., Surdej A., (2019), Exploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector, "Journal of Small Business & Entrepreneurship", vol. 31, iss. 5, s. 413-431.
11
Pędziwiatr K., Stonawski M., Brzozowski J., (2019), Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 72 s.
12
Brzozowski J., Cucculelli M., Peruzzi V., (2019), Firms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data, "Entrepreneurship Research Journal", vol. 9, iss. 3, s. 1-14.
13
Kelm H., Lasek A., Brzozowski J., (2019), The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries. [W:] Uusiautti S., Yeasmin N. (red.), Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future, Singapore : Palgrave Macmillan, s. 173-212.
14
Brzozowski J., (2019), Czy Inni są inni? O uchodźcach i migrantach, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 66-67; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/66
15
Brzozowski J., Lasek A., (2019), The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany, "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation", vol. 15, iss. 2, s. 11-28; http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue2/JEMI_Vol15_Issue2_2019_Article1.pdf
16
Brzozowski J., (2019), The Role of Diaspora Entrepreneurship in Economic Integration of Diasporans in the Polish Context. [W:] Elo M., Minto-Coy I. (red.), Diaspora Networks in International Busines : Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources (Contributions to Management Science), Cham : Springer, s. 337-356.
17
Brzozowski J., (2019), Entrepreneurship and Economic Integration of Immigrants : a Critical Review of Literature, "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management", vol. 23, iss. 6, s. 584-604.
18
Brzozowski J., (2019), Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie: stan obecny i perspektywy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 74 s.
19
Zubair M., Brzozowski J., (2018), Entrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability, "Sociologica", Vol. 12, no 2, s. 57-72; https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8527#https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8526
20
Brzozowski J., Kaczmarczyk P., (2018), Migracje specjalistów. [W:] Lesińska M., Okólski M. (red.), 25 wykładów o migracjach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 386-406.
21
Coniglio N., Brzozowski J., (2018), Migration and Development at Home : Bitter or Sweet Return? Evidence from Poland, "European Urban and Regional Studies", vol. 25, iss. 1, s. 85-105.
22
Pędziwiatr K., Brzozowski J., (2018), Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja, "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze", Nr 5 (243), s. 1-4; http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf
23
Brzozowski J., Kelm H., Csillag S., Csizmadia P., Hidegh A., Szászvári K., Beech N., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 3, Family Business Governance, Human Resources, Immigrant's Integration, Kraków : , 205 s.
24
Brzozowski J., Cekiera R., (2018), Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN, "Ekonomista", nr 6, s. 719-741; http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=6&strona=719&sw=1653
25
Brzozowski J., Kaczmarczyk P., (2018), Ekonomiczne badania nad migracjami. [W:] Horolets A., Lesińska M., Okólski M. (red.), Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, Warszawa : Polska Akademia Nauk, s. 68-85.
26
Surdej A., Brzozowski J., (2017), Assessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 6, cz. 1, s. 11-22; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-6-1.pdf
27
Brzozowski J., Gruszka M., Majka M., Szymańska J., Ulasiński C., (2017), International Return Migration and Remittances : the Regional Perspective, "Ekonomista", nr 1, s. 47-66; http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2017-1_48-67.pdf
28
Brzozowski J., (2017), Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne : rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 24, s. 11-28; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1097/1281
29
Brzozowski J., Cucculelli M., Surdej A., (2017), The Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy, "International Migration", vol. 55, iss. 3, s. 105-125.
30
Brzozowski J., (2017), Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 2, s. 159-176; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/251/pdf_1
31
Brzozowski J., Cucculelli M., (2016), Proactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 181-191; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/136/pdf_1
32
Brzozowski J., (2016), Europeanisation of Everyday Life : Labour Market Migration, Cross-Border Practices and Transnational Identity. [W:] Stanek P., Wach K. (red.), Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation, Warsaw : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 209-226.
33
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612.
34
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI, Marco Cucculelli Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 1. - 196 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
35
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 41, z. 1, s. 111-132; http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf
36
Brzozowski J., Geodecki T., (2015), Support Efficiency and Degree of Achievement of Rapid Response Instrument Project Objectives. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 26-36.
37
Brzozowski J., (2015), Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship. [W:] Brzozowski J. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-8.
38
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jan BRZOZOWSKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 3. - 164 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
39
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland. [W:] Falťan Ľ. (red.), Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area, Bratislava : Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, s. 178-198.
40
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2015), Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics. [W:] Surdej A., Kędzierski M. (red.), Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 214-240.
41
Brzozowski J., Majka M., Szymańska J., Ulasiński C., (2015), Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 41, z. 2 (156), s. 9-29; http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_2_2015.pdf
42
Brzozowski J., (2015), Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
43
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2015), Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 86-94.
44
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2014), Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 117-240.
45
Brzozowski J., (2014), Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Wybrane problemy badań rozwoju globalnego, s. 80-109.
46
Brzozowski J., Pędziwiatr K., Gadowska A., Spyra A., Strzelichowski S., Trzaska K., Urban-Toczek A., Witkowski T., Ziębacz A., (2014), Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 241-254.
47
Brzozowski J., (2014), Migration in the EU and Sustainable Employment : Lessons from Poland. [W:] Larsen C., Rand S., Schmid A., Keil R. (red.), Sustainable Economy and Sustainable Employment : Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring, München, Mering : Rainer Hampp Verlag, s. 533-545.
48
Brzozowski J., Pędziwiatr K., (2014), Wnioski końcowe. [W:] Pindel E. (red.), Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 255-260.
49
Brzozowski J., Cucculelli M., Surdej A., (2014), Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions, "Entrepreneurship & Regional Development", Vol. 26, Iss. 7-8, s. 546-573.
50
Anacka M., Brzozowski J., Chałupczak H., Fihel A., Firlit-Fesna G., Garapich M., Grabowska-Lusińska I., Heffner K., Jaźwińska E., Jończ R., Kaczmarczyk P., Krzyżowski Ł., Lesińska M., Okólsk M., Praszałowicz D., Rauziński R., Rokita-Poskart D., Slany K., Solg B., Ślusarczyk M., Urbańska S., (2014), Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski: raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 75 s.
51
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., Plichta J., (2014), Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 105-110.
52
Brzozowski J., Geodecki T., (2014), Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania - uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 31-43.
53
Brzozowski J., (2014), Skutki regionalne i lokalne migracji : przypadek Małopolski. [W:] Lesińska M., Okólski M., Slany K., Solga B. (red.), Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 263-282.
54
Brzozowski J., Geodecki T., Jelonek M., (2014), Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 162 s.
55
Brzozowski J., Jończy R., Kaczmarczyk P., (2014), Ekonomiczne skutki migracji. [W:] Lesińska M., Okólski M., Slany K., Solga B. (red.), Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 109-139.
56
Brzozowski J., Rand S., Surdej A., (2013), Changing Framework Conditions for Operating and Development Regional and Local Labour Market Observatories in Europe. [W:] Larsen C., Rand S., Schmid A., Atin E., Serrano R. (red.), Shifting Roles and Functions of Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe, München, Mering : Rainer Hampp Verlag, s. 11-25.
57
Brzozowski J., (2013), Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej : między globalizacją a regionalizacją. [W:] Surdej A., Brzozowski J. (red.), Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 187-210.
58
Brzozowski J., (2013), Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2013. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się, s. 29-50.
59
Surdej A., Brzozowski J. (red.), (2013), Terytorializacja lub funkcjonalizacja: dylematy ugrupowań integracyjnych, Kraków : Akademia Ignatianum, 210 s.
60
Brzozowski J., (2013), The National Labour Market Policies in the European Union : between Europeanization and Re-nationalization, "Horyzonty Polityki", vol. 4, nr 8, s. 93-110; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/275/248
61
Larsen C., Hasberg R., Schmid A., Atin E., Brzozowski J. (red.), (2012), Skills Monitoring in European Regions and Localities: State of Art and Perspectives, Munchen, Mering : Rainer Hampp Verlag, 330 s.
62
Surdej A., Brzozowski J. (red.), (2012), Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 193 s.
63
Brzozowski J., (2012), Migração internacional e desenvolvimento econômico, "Estudos Avançados", vol. 26, n. 75, s. 137-156.
64
Brzozowski J., (2012), Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej "Entrepreneurship, family firms and economic development", "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 56-57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
65
Brzozowski J., (2012), Transferability of Return Migrant's Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets. [W:] Larsen C., Hasberg R., Schmid A., Atin E., Brzozowski J. (red.), Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives, Munchen, Mering : Rainer Hampp Verlag, s. 249-257.
66
Brzozowski J., (2012), Polscy migranci wobec kryzysu : perspektywa ekonomiczna. [W:] Partycki S. (red.), Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 130-142.
67
Brzozowski J., (2012), Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia. [W:] Kaczmarczyk P., Lesińska M. (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, s. 13-39.
68
Brzozowski J., (2012), Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC), s. 15-39.
69
Surdej A., Brzozowski J., (2012), Nauka i praktyka - współpraca studentów UEK z firmą Indesit, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 51; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
70
Brzozowski J., (2012), Perspektywy powstawania globalnego reżimu migracyjnego. [W:] Surdej A., Brzozowski J. (red.), Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 162-191.
71
Surdej A., Brzozowski J., (2012), Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski, "Polityka Społeczna", R. 39, nr 1 (452), s. 8-13.
72
Brzozowski J., (2012), Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego. [W:] Szymańska J., Ulasiński C., Bieńkowska D. (red.), Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego, Kraków : Centrum Doradztwa Strategicznego, s. 176-202.
73
Brzozowski J., (2011), Return Migration of Young Poles : Implications for the Regional Labour Markets. [W:] Larsen C., Hasberg R., Schmid A., Bittner M., Clément F. (red.), Measuring Geographical Mobility in Regional Labour Market Monitoring : State of the Art and Perspectives, München, Mering : Rainer Hampp Verlag, s. 142-151.
74
Brzozowski J., (2011), Brain drain czy brain gain : kilka uwag dotyczących skutków gospodarczych emigracji osób wykwalifikowanych, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 7-26.
75
Brzozowski J., (2011), Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych, "Synergies Pologne : Passagers et messagers de Pologne et de France Ou Quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs", nº special 2, s. 15-23; https://gerflint.fr/Base/Pologne_SP2011/jan.pdf
76
Brzozowski J., (2011), Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej. [W:] Surdej A. (red.), Twórcze miejsca, twórczy ludzie, Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, s. 127-163.
77
Brzozowski J., (2011), Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 55-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191845
78
Brzozowski J., Szarucki M., (2011), Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851
79
Brzozowski J., (2011), Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy, "Studia Europejskie", nr 3 (59), s. 51-73.
80
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 3 (223), s. 63-78.
81
Szarucki M., Brzozowski J., (2010), Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159-173.
82
Brzozowski J., (2010), Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki, "Ekonomista", 6, s. 841-858.
83
Brzozowski J., (2010), Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 139-149.
84
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234
85
Brzozowski J., (2010), Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?, "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/9
86
Brzozowski J., (2010), Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 73-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657774
87
Brzozowski J., (2009), Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r., Prom. Pociecha J., Kraków : , 225 k.
88
Brzozowski J., (2009), XXVI International Population Conference, Marrakesz, Maroko, 27 września - 2 października 2009 - sprawozdanie z konferencji, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", R. 35, z. 4 (134), s. 89-93.
89
Brzozowski J., (2009), Polish Diaspora and Remittances : Can They Help in Alleviating the Financial Crisis?. [W:] Dandashly A., Surdej A., Tendera-Właszczuk H. (red.), Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 141-155.
90
Brzozowski J., (2009), Koordynacja polityki migracyjnej w UE : stan obecny i perspektywy. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej : problemy i mechanizmy, s. 48-75.
91
Brzozowski J., (2009), Przedsiębiorczość firm rodzinnych, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 22; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
92
Brzozowski J., (2009), Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement : konferencja międzynarodowa, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
93
Brzozowski J., (2009), Współczesne migracje wykwalifikowanych Polaków : uwagi dotyczące możliwych skutków gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 795, s. 45-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/164782330
94
Brzozowski J., (2008), Dokąd zmierz Europa Środkowa? Ewolucja polityki społecznej w państwach Europy Środkowej, "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 11; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
95
Brzozowski J., (2008), Brain Waste, Educational Investments and Growth in Transitional Countries. [W:] (editor) (red.), On Some Migration and Development Issues : Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" : Ostrava 4th-5th September 2007, Ostrava : University of Ostrava, s. 22-32.
96
Brzozowski J., (2008), Amerykańskie inwestycje w Polsce - doświadczenie i perspektywy, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 10-11; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/10
97
Brzozowski J., (2008), Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych, s. 65-83.
98
Brzozowski J., (2008), Brain Drain or Brain Gain? The New Economics of Brain Drain Reconsidered, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 19 s.
99
Brzozowski J., (2008), Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 101-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625231
100
Brzozowski J., (2008), Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze, "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych" [on-line], nr 18, s. 73-89; http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf
101
Brzozowski J., (2007), Dylematy europejskiej tożsamości po 11 marca 2004 roku : problem asymilacji muzułmanów w aspekcie fragmentaryzacji i rekompozycji. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 325-332.
102
Brzozowski J., (2007), Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 83-94.
103
Brzozowski J., (2007), Transnacjonalizm migrantów międzynarodowych w kontekście fragmentaryzacji i rekompozycji. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji, s. 136-159.
104
Brzozowski J., (2007), Migration Challenges for the Polish Economy in the Era of Globalization, "Emergo", vol. 12, nr 1 (43), s. 65-74.
105
Brzozowski J., (2007), Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 11), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 331-343.
106
Brzozowski J., (2006), Historia i przemiany organizacji União Juventus, "Przegląd Polonijny", R. 32, z. 1 (119), s. 37-68.
107
Brzozowski J., (2006), Współczesne koncepcje dotyczące stosunków międzynarodowych, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(6), s. [1-5]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jb_limes1(6).pdf
108
Brzozowski J., (2006), Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych. [W:] Woźniak M. (red.), Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 8), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 471-481.
109
Brzozowski J., (2006), Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690015
110
Brzozowski J., (2005), Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 107-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689874
111
Araujo Filho L., Brzozowski J., (2005), Specyfika Polonii brazylijskiej w kontekście procesów asymilacyjnych Polonii amerykańskiej, "Ameryka Łacińska : suplement", R. 13, s. 33-42.
112
Araújo Filho L., Brzozowski J., (2005), A Especificidade Das Comunidades Polonesas no Brasil e Nos Estados Unidos da América e Suas Particularidades Quanto à Assimilação Cultural, "Projeções", Ano 7, 1, s. 40-53.
113
Brzozowski J., (2005), Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej - problemy teoretyczne i praktyczne, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-5]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jb_limes1(5).pdf
114
Brzozowski J., Majone G., Valle V., Ulbrych M., (2011), Globalizacja a regionalizacja: zasady, mechanizmy i procesy, Surdej A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 113 s.
115
Brzozowski J., Kędzierski M., Wrzesiński G., (2010), Globalne reżimy regulacyjne: porównawcze studia przypadków, Surdej A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 131 k.
1
@book{monUEK:2168354576,
author = "Konrad Pędziwiatr and Jan Brzozowski and Janusz Mucha and Marcin Stonawski",
title = "Imigranci w Krakowie : od studentów do przedsiębiorców",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakład Wydawniczy Nomos",
year = "2021",
isbn = "978-83-7688-578-0",
}
2
@article{artnUEK:2168354614,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Pożegnanie Mistrza : Wspomnienie o Prof. dr hab. Jerzym Mikułowskim Pomorskim (1937-2020)",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "76-77",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021_www},
}
3
@article{artUEK:2168355128,
author = "Jan Brzozowski and Nicola Coniglio",
title = "International Migration and the (Un)happiness Push : Evidence from Polish Longitudinal Data",
journal = "International Migration Review",
pages = "",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/01979183211004835},
url = {https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01979183211004835},
}
4
@misc{rscUEK:2168355242,
author = "Jan Brzozowski and Karol Kaczorowski and Konrad Pędziwiatr and Dobrosława Wiktor-Mach",
title = "Pandemia Covid-19 a sytuacja imigrantów w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Migranci_COVIDrevised.pdf},
}
5
@book{monUEK:2168349822,
title = "Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience",
editor = Yeasmin Nafisa,
editor = Hasanat Waliul,
editor = Brzozowski Jan,
editor = Kirchner Stefan,
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9780429344275},
url = {},
isbn = "978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5",
}
6
@inbook{fmUEK:2168349826,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Mixed Embeddedness of Immigrant Entrepreneurs and Community Resilience : Lessons for the Arctic",
booktitle = "Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience",
pages = "163-175",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
isbn = "978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5",
}
7
@misc{wstUEK:2168349824,
author = "Nafisa Yeasmin and Waliul Hasanat and Jan Brzozowski and Gotthard Kirchner",
title = "Introduction : Migration and Ethnic Challenges for the Circumpolar North",
booktitle = "Immigration in the Circumpolar North : Integration and Resilience",
pages = "3-10",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
isbn = "978-0-367-36169-3 ; 978-0-429-34427-5",
}
8
@article{artUEK:2168349572,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli",
title = "Transnational Ties and Performance of Immigrant Firms : Evidence from Central Italy",
journal = "International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research",
number = "vol. 26, iss. 8",
pages = "1787-1806",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJEBR-10-2019-0582},
url = {},
}
9
@misc{rscUEK:2168355226,
author = "Konrad Pędziwiatr and Marcin Stonawski and Jan Brzozowski",
title = "Imigranci w Krakowie w 2020 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/OWIM_Raport_Demograficzny2020revised.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168327795,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli and Aleksander Surdej",
title = "Exploring Transnational Entrepreneurship : Immigrant Entrepreneurs and Foreign-born Returnees in the Italian ICT Sector",
journal = "Journal of Small Business & Entrepreneurship",
number = "vol. 31, iss. 5",
pages = "413-431",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/08276331.2018.1429803},
url = {},
}
11
@misc{rscUEK:2168343217,
author = "Konrad Pędziwiatr and Marcin Stonawski and Jan Brzozowski",
title = "Imigranci w Krakowie w świetle danych rejestrowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20demograficzny.pdf},
}
12
@article{artUEK:2168334447,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli and Valentina Peruzzi",
title = "Firms' Proactiveness During the Crisis : Evidence from European Data",
journal = "Entrepreneurship Research Journal",
number = "vol. 9, iss. 3",
pages = "1-14",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/erj-2017-0215},
url = {},
}
13
@inbook{fmUEK:2168335941,
author = "Hanna Kelm and Anke Lasek and Jan Brzozowski",
title = "The Determinants of Economic Integration of Immigrants in the Nordic Countries",
booktitle = "Human Migration in the Arctic : the Past, Present, and Future",
pages = "173-212",
adress = "Singapore",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-981-13-6560-7 ; 978-981-13-6561-4",
}
14
@misc{varUEK:2168342649,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Czy Inni są inni? O uchodźcach i migrantach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "66-67",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small/66},
}
15
@article{artUEK:2168337847,
author = "Jan Brzozowski and Anke Lasek",
title = "The Impact of Self-employment on the Economic Integration of Immigrants : Evidence from Germany",
journal = "Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation",
number = "vol. 15, iss. 2",
pages = "11-28",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7341/20191521},
url = {http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol15/issue2/JEMI_Vol15_Issue2_2019_Article1.pdf},
}
16
@inbook{fmUEK:2168331707,
author = "Jan Brzozowski",
title = "The Role of Diaspora Entrepreneurship in Economic Integration of Diasporans in the Polish Context",
booktitle = "Diaspora Networks in International Busines : Perspectives for Understanding and Managing Diaspora Business and Resources",
pages = "337-356",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-91095-6_17},
url = {},
issn = "1431-1941",
isbn = "978-3-319-91094-9 ; 978-3-319-91095-6",
}
17
@article{artUEK:2168337845,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Entrepreneurship and Economic Integration of Immigrants : a Critical Review of Literature",
journal = "International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management",
number = "vol. 23, iss. 6",
pages = "584-604",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJEIM.2017.10009134},
url = {},
}
18
@misc{rscUEK:2168350714,
author = "Jan Brzozowski and and ",
title = "Przedsiębiorczość imigrantów w Krakowie : stan obecny i perspektywy rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://owim.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/user-files/reports/Raport%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87%20migrant%C3%B3w%20OWiM_sformatowany.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168330443,
author = "Muhammad Zubair and Jan Brzozowski",
title = "Entrepreneurs from Recent Migrant Communities and Their Business Sustainability",
journal = "Sociologica",
number = "Vol. 12, no 2",
pages = "57-72",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.6092/issn.1971-8853/8622},
url = {https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8527#https://sociologica.unibo.it/article/view/8622/8526},
}
20
@inbook{fpUEK:2168330505,
author = "Jan Brzozowski and Paweł Kaczmarczyk",
title = "Migracje specjalistów",
booktitle = "25 wykładów o migracjach",
pages = "386-406",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2018",
isbn = "978-83-7383-551-1",
}
21
@article{artUEK:2168310635,
author = "Nicola Daniele Coniglio and Jan Brzozowski",
title = "Migration and Development at Home : Bitter or Sweet Return? Evidence from Poland",
journal = "European Urban and Regional Studies",
number = "vol. 25, iss. 1",
pages = "85-105",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/0969776416681625},
url = {},
}
22
@article{artnUEK:2168324781,
author = "Konrad Pędziwiatr and Jan Brzozowski",
title = "Polacy w Wielkiej Brytanii i ich adaptacja",
journal = "Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze",
number = "Nr 5 (243)",
pages = "1-4",
year = "2018",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/FAEADA5B0B2AB74BC12582890034A927/$file/Infos_243.pdf},
}
23
@book{podUEK:2168330445,
author = "Jan Brzozowski and Hanna Kelm and Sára Csillag and Péter Csizmadia and Anna Laura Hidegh and Karina Ágnes Szászvári and Nick Beech",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/210/FAME_IO4_Module%203_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-55-4",
}
24
@article{artUEK:2168330441,
author = "Jan Brzozowski and Rafał Cekiera",
title = "Determinanty wsparcia finansowego starych rodziców pozostałych w kraju na przykładzie imigrantów w RFN",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "719-741",
year = "2018",
url = {http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2018&nr=6&strona=719&sw=1653},
}
25
@inbook{fmUEK:2168331703,
author = "Jan Brzozowski and Paweł Kaczmarczyk",
title = "Ekonomiczne badania nad migracjami",
booktitle = "Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku",
pages = "68-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2018",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/Raport_o_stanie_bada%C5%84_nad_migracjami_w_Polsce_po_1989_roku.pdf},
isbn = "978-83-940012-8-5",
}
26
@article{artUEK:2168319741,
author = "Aleksander Surdej and Jan Brzozowski",
title = "Assessing the Readiness to Family Firm Succession among CEE Students",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 6, cz. 1",
pages = "11-22",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-6-1.pdf},
}
27
@article{artUEK:2168316731,
author = "Jan Brzozowski and Marta Gruszka and Małgorzata Majka and Justyna Szymańska and Cezary Ulasiński",
title = "International Return Migration and Remittances : the Regional Perspective",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "47-66",
year = "2017",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/8905/Ekonomista2017-1_48-67.pdf},
}
28
@article{artUEK:2168319917,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Zarządzanie migracjami jako dobro publiczne : rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 24",
pages = "11-28",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082401},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1097/1281},
}
29
@article{artUEK:2168314023,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli and Aleksander Surdej",
title = "The Determinants of Transnational Entrepreneurship and Transnational Ties' Dynamics among Immigrant Entrepreneurs in ICT Sector in Italy",
journal = "International Migration",
number = "vol. 55, iss. 3",
pages = "105-125",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/imig.12335},
url = {},
}
30
@article{artUEK:2168316339,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Immigrant Entrepreneurship and Economic Adaptation : a Critical Analysis",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 2",
pages = "159-176",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050209},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/251/pdf_1},
}
31
@article{artUEK:2168304589,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli",
title = "Proactive and Reactive Attitude to Crisis : Evidence from European Firms",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040111},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/136/pdf_1},
}
32
@inbook{fmUEK:2168309907,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Europeanisation of Everyday Life : Labour Market Migration, Cross-Border Practices and Transnational Identity",
booktitle = "Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation",
pages = "209-226",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-19090-3",
}
33
@article{artUEK:2168307303,
author = "Marek Szarucki and Jan Brzozowski and Jelena Stankevičienė",
title = "Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 17, no 4",
pages = "598-612",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2016.1202313},
url = {},
}
34
@misc{redUEK:2168304587,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Brzozowski Jan,
editor = Cucculelli Marco,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/15/pdf_14},
}
35
@article{artUEK:2168291623,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Integracja imigrantów w Małopolsce w świetle etnomiernika",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 41, z. 1",
pages = "111-132",
year = "2015",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_PP_1-2015.pdf},
}
36
@inbook{fmUEK:2168301183,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki",
title = "Support Efficiency and Degree of Achievement of Rapid Response Instrument Project Objectives",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "26-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=26&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
37
@misc{wstUEK:2168300327,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Editorial : Immigrant and Ethnic Entrepreneurship",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 3",
pages = "7-8",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030301},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/112},
}
38
@misc{redUEK:2168300325,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Brzozowski Jan,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/13/showToc},
}
39
@inbook{mkaUEK:2168300489,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Pushed to the Mainstream Market : the Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland",
booktitle = "Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area",
pages = "178-198",
adress = "Bratislava",
publisher = "Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/observatoriodiasporas/docs/pushed_to_the_mainstream_market_the},
isbn = "978-80-85544-88-6",
}
40
@inbook{mkaUEK:2168300163,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Student Immigration and Internationalisation of Polish Universities : the case of Ukrainians at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Economic Challenges for Higher Education in the Central and Eastern Europe",
pages = "214-240",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2015",
isbn = "978-83-8019-270-6",
}
41
@article{artUEK:2168293489,
author = "Jan Brzozowski and Małgorzata Majka and Justyna Szymańska and Cezary Ulasiński",
title = "Determinanty migracji powrotnych do Polski na poziomie regionalnym po 2004 roku",
journal = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 41, z. 2 (156)",
pages = "9-29",
year = "2015",
url = {http://www.kbnm.pan.pl/images/pdf/Studia_migracyjne_2_2015.pdf},
}
42
@misc{varUEK:2168344460,
author = "Jan P. Brzozowski",
title = "Unia Europejska wobec kryzysów na Ukrainie i w Syrii",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "16",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
43
@inbook{fmUEK:2168301355,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Conclusions and Implications for Building Adaptive Public Systems for Enterprise Support Resulting from Implementation of the Rapid Response Instrument Project between 2009 and 2015",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "86-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
url = {http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=47&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
44
@inbook{fmUEK:2168280667,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Analiza procesu integracji imigrantów w Małopolsce",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "117-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168302105,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Wpływ przedsiębiorczości imigrantów na rozwój społeczno-gospodarczy kraju docelowego",
booktitle = "Wybrane problemy badań rozwoju globalnego",
pages = "80-109",
year = "2014",
}
46
@inbook{fmUEK:2168280669,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr and Aspazja Gadowska and Adam Spyra and Szymon Strzelichowski and Katarzyna Trzaska and Anna Urban-Toczek and Tomasz Witkowski and Agnieszka Ziębacz",
title = "Rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej wobec imigrantów",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "241-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
47
@inbook{fmUEK:2168283111,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Migration in the EU and Sustainable Employment : Lessons from Poland",
booktitle = "Sustainable Economy and Sustainable Employment : Approaches to Measuring Sustainability in Regional and Local Labour Market Monitoring",
pages = "533-545",
adress = "München, Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verlag",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-3-95710-016-0 ; 978-3-95710-116-7",
}
48
@misc{wstUEK:2168280671,
author = "Jan Brzozowski and Konrad Pędziwiatr",
title = "Wnioski końcowe",
booktitle = "Imigranci w Małopolsce : między integracją, asymilacją, separacją, marginalizacją",
pages = "255-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/uploads/Publikacja%20-%20Imigranci%20w%20Ma%C5%82opolsce.%20Mi%C4%99dzy%20integracj%C4%85,%20asymilacj%C4%85,%20separacj%C4%85,%20marginalizacj%C4%85.pdf},
isbn = "978-83-7614-178-7",
}
49
@article{artUEK:2168285563,
author = "Jan Brzozowski and Marco Cucculelli and Aleksander Surdej",
title = "Transnational Ties and Performance of Immigrant Entrepreneurs : the Role of Home-country Conditions",
journal = "Entrepreneurship & Regional Development",
number = "Vol. 26, Iss. 7-8",
pages = "546-573",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/08985626.2014.959068},
url = {},
}
50
@misc{rscUEK:2168331423,
author = "Marta Anacka and Jan Brzozowski and Henryk Chałupczak and Agnieszka Fihel and Grażyna Firlit-Fesna and Michał Garapich and Izabela Grabowska-Lusińska and Krystian Heffner and Ewa Jaźwińska and Romuald Jończ and Paweł Kaczmarczyk and Łukasz Krzyżowski and Magdalena Lesińska and Marek Okólsk and Dorota Praszałowicz and Robert Rauziński and Diana Rokita-Poskart and Krystyna Slany and Brygida Solg and Magdalena Ślusarczyk and Sylwia Urbańska",
title = "Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski : raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk",
year = "2014",
url = {http://wp.ujd.edu.pl/dz/uploads/Raport_KBnM_PAN_Spo%c5%82eczne_skutki_poakcesyjnych_migracji_ludno%c5%9bci_Polski.pdf},
isbn = "978-83-940012-0-9",
}
51
@inbook{fmUEK:2168293045,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek and Jarosław Plichta",
title = "Wsparcie przedsiębiorstw w branżach zagrożonych w okresie spowolnienia gospodarczego - podsumowanie i rekomendacje",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "105-110",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=106&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
52
@inbook{fmUEK:2168293017,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki",
title = "Skuteczność i efektywność wsparcia przedsiębiorstw w projekcie Instrument Szybkiego Reagowania - uwagi o pomiarze celów i efektów interwencji publicznych",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "31-43",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=32&view=Fit},
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
53
@inbook{fmUEK:2168291653,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Skutki regionalne i lokalne migracji : przypadek Małopolski",
booktitle = "Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku",
pages = "263-282",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2014",
isbn = "978-83-235-1611-8",
}
54
@misc{rscUEK:2168285629,
author = "Jan Brzozowski and Tomasz Geodecki and Magdalena Jelonek",
title = "Raport z ewaluacji ex post komponentu wdrożeniowego projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.isr.parp.gov.pl/images/Nabor5/raport_ewal_ex_post_komponentu_wdrozeniowego.pdf},
}
55
@inbook{fmUEK:2168291645,
author = "Jan Brzozowski and Romuald Jończy and Paweł Kaczmarczyk",
title = "Ekonomiczne skutki migracji",
booktitle = "Dekada członkostwa Polski w UE : społeczne skutki emigracji Polaków po 2004 roku",
pages = "109-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2014",
isbn = "978-83-235-1611-8",
}
56
@inbook{fmUEK:2168264940,
author = "Jan Brzozowski and Sigrid Rand and Aleksander Surdej",
title = "Changing Framework Conditions for Operating and Development Regional and Local Labour Market Observatories in Europe",
booktitle = "Shifting Roles and Functions of Regional and Local Labour Market Observatories Across Europe",
pages = "11-25",
adress = "München, Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verlag",
year = "2013",
isbn = "978-3-86618-864-8 ; 978-3-86618-964-5",
}
57
@inbook{fmUEK:2168268066,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Migracje międzynarodowe w Unii Europejskiej : między globalizacją a regionalizacją",
booktitle = "Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych",
pages = "187-210",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2013",
isbn = "978-83-7780-536-7",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168290765,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy w Ameryce Łacińskiej w latach 2001-2013",
booktitle = "Kulturowe i instytucjonalne determinanty rozwoju sektora prywatnego w krajach rozwijających się",
pages = "29-50",
year = "2013",
}
59
@book{monUEK:2168268054,
title = "Terytorializacja lub funkcjonalizacja : dylematy ugrupowań integracyjnych",
editor = Surdej Aleksander,
editor = Brzozowski Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7780-536-7",
}
60
@article{artUEK:2168266144,
author = "Jan Brzozowski",
title = "The National Labour Market Policies in the European Union : between Europeanization and Re-nationalization",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 4, 8",
pages = "93-110",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/275/248},
}
61
@book{monUEK:2168235824,
title = "Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives",
editor = Larsen Christa,
editor = Hasberg Ruth,
editor = Schmid Alfons,
editor = Atin Eugenia,
editor = Brzozowski Jan,
adress = "Munchen, Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verlag",
year = "2012",
isbn = "978-3-86618-816-7",
}
62
@book{monUEK:2168233838,
title = "Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych",
editor = Surdej Aleksander,
editor = Brzozowski Jan,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2012",
isbn = "978-83-7780-172-7",
}
63
@article{artUEK:2168239692,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Migração internacional e desenvolvimento econômico",
journal = "Estudos Avançados",
number = "vol. 26, n. 75",
pages = "137-156",
year = "2012",
}
64
@misc{varUEK:2168344246,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Relacja z międzynarodowej konferencji naukowej Entrepreneurship, family firms and economic development",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "56-57",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
65
@inbook{fmUEK:2168235826,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Transferability of Return Migrant's Skills and Their Integration in the Regional Labour Markets",
booktitle = "Skills Monitoring in European Regions and Localities : State of Art and Perspectives",
pages = "249-257",
adress = "Munchen, Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verlag",
year = "2012",
isbn = "978-3-86618-816-7",
}
66
@inbook{fmUEK:2168229482,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Polscy migranci wobec kryzysu : perspektywa ekonomiczna",
booktitle = "Kryzys finansowy : przebieg i skutki społeczno-gospodarcze w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 2",
pages = "130-142",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7702-417-1",
}
67
@inbook{fmUEK:2168248288,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Migracje międzynarodowe a rozwój społeczno-gospodarczy krajów pochodzenia",
booktitle = "Krajobrazy migracyjne Polski",
pages = "13-39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-923898-8-0",
}
68
@unpublished{fnpUEK:2168272490,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Studium przypadku migracji międzynarodowych i ich wpływu na perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych na przykładzie Salwadoru",
booktitle = "Regulacje społeczne a perspektywy rozwoju państw nisko rozwiniętych (Least Developed Countries - LDC)",
pages = "15-39",
year = "2012",
}
69
@article{artnUEK:2168275327,
author = "Aleksander Surdej and Jan Brzozowski",
title = "Nauka i praktyka - współpraca studentów UEK z firmą Indesit",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "51",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
70
@inbook{fmUEK:2168233854,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Perspektywy powstawania globalnego reżimu migracyjnego",
booktitle = "Wprowadzenie do problematyki globalnych reżimów regulacyjnych",
pages = "162-191",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2012",
isbn = "978-83-7780-172-7",
}
71
@article{artUEK:2168225728,
author = "Aleksander Surdej and Jan Brzozowski",
title = "Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji : implikacje dla Polski",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 39, 1 (452)",
pages = "8-13",
year = "2012",
}
72
@inbook{fmUEK:2168226725,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Analiza wpływu powrotów z emigracji na rozwój województwa śląskiego",
booktitle = "Zaraz wracam... albo i nie : skala powrotów, motywacje i strategie życiowe reemigrantów z województwa śląskiego",
pages = "176-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Doradztwa Strategicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-926852-4-1",
}
73
@inbook{fmUEK:2168219398,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Return Migration of Young Poles : Implications for the Regional Labour Markets",
booktitle = "Measuring Geographical Mobility in Regional Labour Market Monitoring : State of the Art and Perspectives",
pages = "142-151",
adress = "München, Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verlag",
year = "2011",
isbn = "978-3-86618-657-6",
}
74
@article{artUEK:2168232724,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Brain drain czy brain gain : kilka uwag dotyczących skutków gospodarczych emigracji osób wykwalifikowanych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3",
pages = "7-26",
year = "2011",
}
75
@article{artUEK:2168219404,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych",
journal = "Synergies Pologne : Passagers et messagers de Pologne et de France Ou Quand la traversée des frontières permet de penser ailleurs",
number = "nº special 2",
pages = "15-23",
year = "2011",
url = {https://gerflint.fr/Base/Pologne_SP2011/jan.pdf},
}
76
@inbook{fmUEK:2168225762,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej",
booktitle = "Twórcze miejsca, twórczy ludzie",
pages = "127-163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Muzeum Pałac w Wilanowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-60959-86-2",
}
77
@article{artUEK:2168222104,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Ekonomiczne teorie migracji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "55-73",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191845},
}
78
@article{artUEK:2168222112,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "97-114",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851},
}
79
@article{artUEK:2168228366,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Polityka migracyjna Unii Europejskiej : stan obecny i perspektywy",
journal = "Studia Europejskie",
number = "3 (59)",
pages = "51-73",
year = "2011",
}
80
@article{artUEK:2166217624,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 21, 3 (223)",
pages = "63-78",
year = "2010",
}
81
@inbook{fmUEK:2162010925,
author = "Marek Szarucki and Jan Brzozowski",
title = "Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "159-173",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
82
@article{artUEK:52282,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Marnotrawstwo mózgów wśród wykwalifikowanych emigrantów a inwestycje w kapitał ludzki",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "841-858",
year = "2010",
}
83
@inbook{fmUEK:52332,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Rola stereotypów etnicznych w procesie asymilacyjnym zbiorowości imigrantów",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "139-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
84
@article{artUEK:53232,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "57-72",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234},
}
85
@misc{varUEK:2168347390,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Czy wolny handel prowadzi do eliminacji ubóstwa i nierówności?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "9",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen/9},
}
86
@article{artUEK:53228,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Zjawisko drenażu mózgów w teorii ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "73-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170657774},
}
87
@unpublished{drUEK:51496,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
88
@misc{varUEK:2168219600,
author = "Jan Brzozowski",
title = "XXVI International Population Conference, Marrakesz, Maroko, 27 września - 2 października 2009 - sprawozdanie z konferencji",
booktitle = "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny",
number = "R. 35, z. 4 (134)",
pages = "89-93",
year = "2009",
}
89
@inbook{fmUEK:2164995302,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Polish Diaspora and Remittances : Can They Help in Alleviating the Financial Crisis?",
booktitle = "Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement",
pages = "141-155",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-558-0",
}
90
@unpublished{fnpUEK:2168177282,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Koordynacja polityki migracyjnej w UE : stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej : problemy i mechanizmy",
pages = "48-75",
year = "2009",
}
91
@article{artnUEK:2168275069,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Przedsiębiorczość firm rodzinnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "22",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009},
}
92
@article{artnUEK:2168275037,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement : konferencja międzynarodowa",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "16-17",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
93
@article{artUEK:50098,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Współczesne migracje wykwalifikowanych Polaków : uwagi dotyczące możliwych skutków gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "795",
pages = "45-55",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164782330},
}
94
@article{artnUEK:2166738326,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Dokąd zmierz Europa Środkowa? Ewolucja polityki społecznej w państwach Europy Środkowej",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "11",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
95
@inbook{mkaUEK:2167752193,
author = "Jan P. Brzozowski",
title = "Brain Waste, Educational Investments and Growth in Transitional Countries",
booktitle = "On Some Migration and Development Issues : Collection of Papers Presented at the Conference "Migration and Development" : Ostrava 4th-5th September 2007",
pages = "22-32",
adress = "Ostrava",
publisher = "University of Ostrava",
year = "2008",
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=991785},
isbn = "978-80-7368-442-6",
}
96
@article{artnUEK:2168347620,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Amerykańskie inwestycje w Polsce - doświadczenie i perspektywy",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "10-11",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/10},
}
97
@unpublished{fnpUEK:2168219478,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Kurytyba jako miasto atrakcyjne dla klasy twórczej",
booktitle = "Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych",
pages = "65-83",
year = "2008",
}
98
@book{swUEK:2168235486,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Brain Drain or Brain Gain? The New Economics of Brain Drain Reconsidered",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2008",
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1288043},
issn = "",
}
99
@article{artUEK:50102,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Przebieg procesu asymilacyjnego Polonii brazylijskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "101-117",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625231},
}
100
@article{artUEK:2168219798,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Zjawisko marnotrawstwa mózgów i jego skutki gospodarcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych",
number = "18",
pages = "73-89",
year = "2008",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf},
}
101
@inbook{fmUEK:2166132406,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Dylematy europejskiej tożsamości po 11 marca 2004 roku : problem asymilacji muzułmanów w aspekcie fragmentaryzacji i rekompozycji",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "325-332",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
102
@inbook{mkaUEK:2165920996,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Wyzwania migracyjne Polski na początku XXI wieku",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "83-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
103
@unpublished{fnpUEK:2168326861,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Transnacjonalizm migrantów międzynarodowych w kontekście fragmentaryzacji i rekompozycji",
booktitle = "Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji",
pages = "136-159",
year = "2007",
}
104
@article{artUEK:2166558131,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Migration Challenges for the Polish Economy in the Era of Globalization",
journal = "Emergo",
number = "vol. 12, 1 (43)",
pages = "65-74",
year = "2007",
}
105
@inbook{fmUEK:2166462173,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Wyjazdy wykwalifikowanych migrantów z Polski : próba oceny skutków gospodarczych",
booktitle = "Gospodarka oparta na wiedzy",
pages = "331-343",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/23.pdf},
issn = "1898-5084",
isbn = "978-83-7338-318-0",
}
106
@article{artUEK:2167749324,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Historia i przemiany organizacji União Juventus",
journal = "Przegląd Polonijny",
number = "R. 32, z. 1 (119)",
pages = "37-68",
year = "2006",
}
107
@article{artUEK:2168241118,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Współczesne koncepcje dotyczące stosunków międzynarodowych",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(6)",
pages = "[1-5]",
year = "2006",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jb_limes1(6).pdf},
}
108
@inbook{fmUEK:2166551449,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Rola migracji międzynarodowych w niwelowaniu nierówności społecznych",
booktitle = "Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1",
pages = "471-481",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/34_brzozowski.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-60545-09-X",
}
109
@article{artUEK:52698,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Problem asymilacji muzułmańskich imigrantów w Europie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "53-63",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112690015},
}
110
@article{artUEK:52847,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Rozwiązania instytucjonalne i zadania polityki regionalnej Polski po 1989 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "107-117",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112689874},
}
111
@article{artUEK:2167762040,
author = "Lourival de Araujo Filho and Jan Brzozowski",
title = "Specyfika Polonii brazylijskiej w kontekście procesów asymilacyjnych Polonii amerykańskiej",
journal = "Ameryka Łacińska : suplement",
number = "R. 13",
pages = "33-42",
year = "2005",
}
112
@article{artUEK:2167753666,
author = "Lourival de Araújo Filho and Jan Brzozowski",
title = "A Especificidade Das Comunidades Polonesas no Brasil e Nos Estados Unidos da América e Suas Particularidades Quanto à Assimilação Cultural",
journal = "Projeções",
number = "Ano 7, 1",
pages = "40-53",
year = "2005",
}
113
@article{artUEK:2168241112,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Procesy migracyjne w krajach Unii Europejskiej - problemy teoretyczne i praktyczne",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(5)",
pages = "[1-5]",
year = "2005",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jb_limes1(5).pdf},
}
114
@unpublished{UEK:2168273200,
author = "Jan Brzozowski and Giandomenico Majone and Valeria Marina Valle and Marta Ulbrych",
title = "Globalizacja a regionalizacja : zasady, mechanizmy i procesy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
115
@unpublished{UEK:2168264438,
author = "Jan Brzozowski and Marcin Kędzierski and Grzegorz Wrzesiński",
title = "Globalne reżimy regulacyjne : porównawcze studia przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}