Publications of the selected author

1

Author:
Andrzej Kozina , Marek Szarucki , Jurgita Raudeliūnienė
Title:
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection
Source:
Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020) , s. 121-138. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was partly supported by the National Science Centre, Poland, Grant number 2014/13/B/HS4/03452
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168344650
article
2

Title:
Impact of Value Co-Creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Does Country of Origin Matter?
Source:
Journal of Risk and Financial Management. - vol. 13, iss. 10 (2020) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship - Bibliogr.
Research program:
The APC was funded by the Cracow University of Economics, grant number 057/WE-KAS/01/2019/S/9057.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349992
article
3

Author:
Chuantian He , Yevhen Baranchenko , Zhibin Lin , Marek Szarucki , Andrey Yukhanaev
Title:
From Global Mindset to International Opportunities : the Internationalization of Chinese SMEs
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 21, no 4 (2020) , s. 967-986. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347786
article
4

Title:
Transatlantic Affiliations of Scientific Collaboration in Strategic Management : a Quarter-century of Bibliometric Evidence
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 21, no 3 (2020) , s. 627-646. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research results included in this publication were partly supported by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) under grant no. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001and the financial support provided by the National Science Centre Poland (NCN), grant number 2014/13/B/HS4/03452.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168346054
article
5

Author:
Oskar Kosch , Marek Szarucki , , , , , , , ,
Title:
An Overview of 25 Years of European Scientific Collaboration in the Field of Strategic Management : a Bibliometric Analysis
Source:
European Management Review (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) under Grant No. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168347438
article
6

Title:
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the subsidy granted to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential (Czesław Mesjasz - Faculty of Management, Marek Szarucki - Faculty of Economics and International Relations)
Nr:
2168342551
article
7

Author:
Justyna Bugaj , Marek Szarucki
Title:
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (949) (2019) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168333751
article
8

Author:
Klaudia Bracio , Marek Szarucki
Title:
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review
Source:
Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019) , s. 417-431. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under Grant No. PPN/BEK/2018/1/00429/U/00001 and the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168340385
article
9

Author:
Felix Hinnüber , Marek Szarucki , Katarzyna Szopik-Depczyńska
Title:
The Effects of a First-Time Experience on the Evaluation of Battery Electric Vehicles by Potential Consumers
Source:
Sustainability. - vol. 11, iss. 24 (2019) , s. 1-25. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project is financed within the framework of the program of the Minister of Science and Higher Education under the name "Regional Excellence Initiative" in the years 2019-2022, project number 001/RID/2018/19,the amount of financing PLN 10,684,000.00 and by the Institute of Management, University of Szczecin,statutory funds
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168340977
article
10

Author:
Jurgita Raudeliūnienė , Marek Szarucki
Title:
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential
Source:
Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168333767
article
11

Author:
Title:
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018) , s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 r.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325853
article
12

Author:
Brian Jones , Nicholas Chandler , János Pál Németh , Marek Szarucki , Iwona Kubica
Title:
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management
Publisher address:
Leeds: , 2018
Physical description:
169 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-615-5607-53-0
Access mode:
Nr:
2168334177
textbook
13

Title:
II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342391
varia
14

Title:
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm
Source:
Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018) , s. 94-107. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the National Science Centre, Poland [grant no. 2014/13/B/HS4/03452].
Nr:
2168330149
article
15

Title:
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe
Source:
Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work has been supported by Croatian Science Foundation under the project UIP-2014-09-4057 entitled "Potentials and obstacles of Social Supermarkets Development in Central and Eastern Europe" (SSMCEE Project). For more details, please visit the project website at http://www.efzg.unizg.hr/ssmcee.
ISBN:
978-953-346-058-1
Nr:
2168326763
chapter in monograph
16

Author:
Justyna M. Bugaj , Marek Szarucki
Title:
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018) , s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzyna - rodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wydziałowi Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168325245
article
17

Author:
Justyna M. Bugaj , Marek Szarucki
Title:
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
Nr:
2168318891
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321649
article
19

Title:
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017) , s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168318695
article
20

Title:
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017) , s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania (Czesław Mesjasz) oraz Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (Marek Szarucki) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318693
article
21

Author:
Title:
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers
Source:
Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Toruń: TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Niniejsze opracowanie powstało w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2014/13/B/HS4/03452.
ISBN:
978-83-7285-794-1
Nr:
2168308005
chapter in monograph
22

Author:
Justyna M. Bugaj , Marek Szarucki
Title:
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016) , s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309347
article
23

Title:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 247)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-729-5
Nr:
2168309545
monograph
25

Author:
Title:
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016) , s. 554-569. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306895
article
26

Author:
Title:
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016) , s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Niniejszy artykuł powstał w wyniku jednego z etapów badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. "Model doboru metod w procesie rozwiązywania problemów zarządzania" finansowanego ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki (nr decyzji 2014/13/B/HS4/03452).
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311253
article
27

Title:
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector
Source:
Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016) , s. 194-209. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was inspired by Intergenerational Succession in SMEs' Transition - INSIST project No. 2014-1-HU01-KA200-002307. ; This study was financed from the grant for Young Researchers titled "Human capital management in family-owned firms" No. 101/WE-KZKL/02/2014/M/4297.
Nr:
2168310753
article
28

Author:
Marek Szarucki , Jan Brzozowski , Jelena Stankevičienė
Title:
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016) , s. 598-612. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168307303
article
29

Author:
Marek Szarucki , Justyna Bugaj
Title:
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308003
article
30

Author:
Title:
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems
Source:
Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-18-8
Nr:
2168297809
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science
Source:
Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015) , s. 362-372. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168299175
article
32

Author:
Jelena Stankevičienė , Marek Szarucki
Title:
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI2015. - vol. 3, nr 4, s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168300285
preface / summary
See main document
33

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 3, nr 4
Redaktor:
Stankevičienė Jelena
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168300283
journal / series editorial
See related chapters
34

Title:
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015) , s. 255-263. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168292417
article
35

Author:
Title:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288759
article
36

Title:
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288701
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279381
article
38

Author:
Title:
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303431
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Justyna Bugaj , Marek Szarucki
Title:
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities
Source:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-98-3
Nr:
2168287053
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296099
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Source:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 5-6 - Bibliogr.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
ISBN:
978-83-939576-3-7
Nr:
2168290149
preface / summary
See main document
42

Title:
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 1, nr 4)
Notes:
Streszcz. w języku ang., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-939576-3-7
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168290157
monograph
See related chapters
43

Author:
Title:
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 25
Access mode:
Nr:
2168271192
unreviewed article
44

Author:
Title:
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 117-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254492
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013) , s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266622
article
46

Author:
Title:
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises
Source:
Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova - Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013, s. 6-18. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-7422-4254-3
Nr:
2168278633
chapter in monograph
47

Author:
Blazenka Knezevic , Marek Szarucki
Title:
Internationalization of Retail in Poland and Croatia
Source:
Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic - United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited, 2013, s. 1-18. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Business and Management ; vol. 29)
ISBN:
978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
Nr:
2168266812
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał na podstawie badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Metodologia projektowania i implementacji strategii, praca pod kierunkiem M. Lisińskiego (Umowa nr 39/KAS/1/2012/S/039).
Access mode:
Full text
CC BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266816
article
49

Title:
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 153-168. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286091
article
50

Title:
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI
Source:
Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański - Dąbrowa Górnicza: Academy of Business, 2013, s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-40-7
Nr:
2168266810
chapter in monograph
51

Author:
Title:
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent
Source:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264434
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2013. - nr 4 (56), s. 30
Access mode:
Nr:
2168271198
varia
See main document
53

Author:
Title:
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 168-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266844
article
54

Author:
Title:
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 195-203. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232742
article
55

Author:
Victor V. Claar , Robert Frey , Marek Szarucki , Vicki R. TenHaken
Title:
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA
Source:
International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012) , s. 220-237. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232388
article
56

Author:
Title:
Jak dbamy o polską myśl techniczną?
Source:
Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw2012. - nr 4 (120), s. 54-58
Nr:
2168232740
voice in discussion / interview
57

Author:
Blaženka Knežević , Marek Szarucki
Title:
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 625-639. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168266846
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 45-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231804
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Blaženka Knežević , Marek Szarucki
Title:
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj
Source:
Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2012, s. 39-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6025-50-3
Nr:
2168232486
chapter in monograph
60

Author:
Blaženka Knežević , Marek Szarucki
Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland [dokument elektroniczny]
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 392-397. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229622
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012) , s. 205-221. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168273446
article
62

Author:
Title:
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 156-175 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260584
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012) , s. 295-307. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168261922
article
See main document
64

Author:
Title:
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247452
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 30-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289109
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Author:
Title:
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220574
article
See main document
67

Author:
Title:
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 sierpień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232986
unreviewed article
68

Title:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301677
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217980
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231648
unreviewed article
71

Author:
Title:
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 kwiecień (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232962
unreviewed article
72

Author:
Elżbieta Wiernasz , Marek Szarucki
Title:
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228224
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
Dylematy doboru metod oceny technologii
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231494
unreviewed article
74

Author:
Title:
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 kwiecień (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232964
unreviewed article
75

Author:
Title:
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231496
unreviewed article
76

Title:
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011) , s. 97-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222112
article
See main document
77

Author:
Title:
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232946
article
78

Title:
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept
Source:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220360
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Cicha pasja - wędkarstwo
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011) , s. 34-35. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344888
unreviewed article
See main document
80

Author:
Title:
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii
Source:
Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 49-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-5-1
Nr:
2168232414
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw
Source:
Nauka i Gospodarka. - 20 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232982
article
82

Author:
Title:
Audyt marketingowy
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 351-370
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604930
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232972
article
84

Author:
Title:
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231654
unreviewed article
85

Author:
Title:
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232976
article
86

Author:
Title:
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220138
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Cechy produktów przełomowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 22 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232950
article
88

Author:
Title:
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232970
article
89

Author:
Title:
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 sierpień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232988
unreviewed article
90

Title:
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations
Source:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 245-257 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166666205
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Title:
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231642
unreviewed article
92

Author:
Title:
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009
Source:
Nauka i Gospodarka. - 19 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231650
unreviewed article
93

Title:
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues
Source:
Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 111-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-598-5
Nr:
2166563383
chapter in monograph
94

Author:
Title:
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232948
article
95

Author:
Title:
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232978
article
96

Author:
Title:
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 maj (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232968
article
97

Author:
Title:
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232958
unreviewed article
98

Author:
Title:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232984
article
99

Author:
Title:
Audyt operacyjny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 273-294
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604761
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231656
unreviewed article
101

Author:
Title:
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 grudzień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231490
unreviewed article
102

Author:
Blaženka Knežević , Marek Szarucki
Title:
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia
Source:
Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević - Zagreb: Ekonomski fakultet, 2011, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-953-6025-45-9
Nr:
2168232482
varia
103

Author:
Title:
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 sierpień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231660
unreviewed article
104

Author:
Title:
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231658
unreviewed article
105

Author:
Title:
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 25 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232952
article
106

Author:
Title:
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222522
article
107

Author:
Title:
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231646
unreviewed article
108

Author:
Title:
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232960
unreviewed article
109

Author:
Title:
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 22 marzec (2011) . - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232956
unreviewed article
110

Title:
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group
Source:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011) , s. 93-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222280
article
111

Author:
Title:
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym
Source:
Nauka i Gospodarka. - 15 lipiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232980
article
112

Author:
Title:
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off
Source:
Nauka i Gospodarka. - 17 październik (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231652
unreviewed article
113

Author:
Title:
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 24 czerwiec (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232974
article
114

Author:
Title:
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2011) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231640
unreviewed article
115

Author:
Title:
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwiecień (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232794
article
116

Author:
Title:
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 styczeń (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232944
article
117

Author:
Title:
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 luty (2011) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232954
article
118

Author:
Title:
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 44-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325283
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Title:
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589065
article
120

Author:
Title:
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228220
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231712
unreviewed article
122

Author:
Title:
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2010) . - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168233356
article
123

Title:
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010) , s. 63-78. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166217624
article
See main document
124

Author:
Title:
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich
Source:
Nauka i Gospodarka. - 17 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232788
article
125

Author:
Title:
Rodzaje konsultingu akademickiego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231718
unreviewed article
126

Author:
Title:
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231724
unreviewed article
127

Author:
Title:
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263037
unreviewed article
128

Author:
Title:
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 25 sierpień (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263078
unreviewed article
129

Author:
Title:
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 21 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232942
article
130

Author:
Title:
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 lipiec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166262623
unreviewed article
131

Author:
Title:
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še
Source:
Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4 - Sankt-Peterburg: Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010, s. 160-163 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-228-00340-8
Nr:
2168270446
chapter in conference materials
132

Author:
Title:
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53163
article
See main document
133

Author:
Title:
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231704
unreviewed article
134

Author:
Title:
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 październik (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231742
unreviewed article
135

Author:
Marek Szarucki , Vadim Tkachev
Title:
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873432
chapter in conference materials
See main document
136

Author:
Title:
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement
Source:
Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-25-9
Nr:
2165913372
chapter in monograph
See main document
137

Author:
Title:
Innowacje otwarte - eksploracja technologii
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231722
unreviewed article
138

Author:
Title:
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231738
unreviewed article
139

Author:
Title:
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off
Source:
Nauka i Gospodarka. - 17 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231702
unreviewed article
140

Author:
Title:
Istota konsultingu akademickiego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231716
unreviewed article
141

Title:
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53232
article
See main document
142

Author:
Title:
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 październik (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231744
unreviewed article
143

Author:
Title:
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231736
unreviewed article
144

Author:
Title:
Rodzaje innowacji w turystyce
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 czerwiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231726
unreviewed article
145

Author:
Title:
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 listopad (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231746
unreviewed article
146

Author:
Title:
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 sierpień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231476
unreviewed article
147

Author:
Title:
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 24 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231710
unreviewed article
148

Author:
Title:
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 maj (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231720
unreviewed article
149

Author:
Title:
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 styczeń (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231706
unreviewed article
150

Author:
Title:
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy
Source:
Nauka i Gospodarka. - 20 luty (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231708
unreviewed article
151

Author:
Title:
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 sierpień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231734
unreviewed article
152

Author:
Elżbieta Wiernasz , Marek Szarucki
Title:
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010) , s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
50936
article
See main document
153

Author:
Title:
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 wrzesień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231740
unreviewed article
154

Author:
Conference:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Title:
Developing Classification Criteria for Organizational Problems
Source:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Business and Management)
Nr:
2166217552
chapter in conference materials
155

Title:
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland
Source:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 159-173 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2162010925
chapter in monograph
See main document
156

Author:
Title:
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263093
unreviewed article
157

Author:
Conference:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy (I Konferencja Badawcza PARP), Warszawa, Polska, od 2010-12-02 do 2010-12-02
Title:
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów
Source:
Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy - Warszawa: PARP, 2010
Access mode:
Nr:
2168327297
varia
158

Author:
Title:
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 kwiecień (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231714
unreviewed article
159

Author:
Title:
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 październik (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263018
unreviewed article
160

Author:
Title:
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania
Source:
Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 171-185 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-354-9
Nr:
2165993973
chapter in monograph
161

Author:
Title:
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 czerwiec (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166031124
unreviewed article
162

Author:
Title:
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263065
unreviewed article
163

Author:
Title:
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
Source:
Nauka i Gospodarka. - 17 lipiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231730
unreviewed article
164

Author:
Title:
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 listopad (2010) . - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168233354
article
165

Author:
Title:
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie
Source:
Nauka i Gospodarka. - 18 grudzień (2010) . - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168232940
article
166

Author:
Title:
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 75-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161873013
chapter in monograph
See main document
167

Author:
Title:
Umowa polsko-litewska
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274897
unreviewed article
See main document
168

Author:
Title:
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 lipiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231732
unreviewed article
169

Author:
Title:
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2010) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231728
unreviewed article
170

Author:
Title:
Wybrane obszary współczesnego konsultingu
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 marzec (2010) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263004
unreviewed article
171

Author:
Title:
Aspekty etyczne biotechnologii
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 listopad (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263124
unreviewed article
172

Author:
Title:
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe
Source:
Nauka i Gospodarka. - 16 wrzesień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231682
unreviewed article
173

Author:
Title:
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 15 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231672
unreviewed article
174

Author:
Title:
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie
Source:
Nauka i Gospodarka (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263174
unreviewed article
175

Author:
Title:
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231664
unreviewed article
176

Author:
Title:
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231668
unreviewed article
177

Author:
Title:
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 19 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231686
unreviewed article
178

Author:
Title:
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 kwietnia (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231662
unreviewed article
179

Author:
Title:
Efekty działania różnych rodzajów innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 25 czerwiec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263149
unreviewed article
180

Author:
Title:
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 wrzesień (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263190
unreviewed article
181

Author:
Title:
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje
Source:
Nauka i Gospodarka. - 24 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231688
unreviewed article
182

Author:
Title:
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 marzec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263110
unreviewed article
183

Author:
Title:
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 10 kwiecień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231644
unreviewed article
184

Author:
Birgitta Eriksson , Marek Szarucki , Patrik Larsson
Title:
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162083740
chapter in monograph
See main document
185

Author:
Title:
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 maj (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231666
unreviewed article
186

Author:
Title:
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 listopad (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231694
unreviewed article
187

Author:
Title:
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 19 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231674
unreviewed article
188

Author:
Title:
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231698
unreviewed article
189

Conference:
SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington, Stany Zjednoczone, od 2009-10-11 do 2009-10-14
Title:
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects
Source:
SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-142009. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168278409
varia
190

Author:
Title:
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 09 sierpień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231678
unreviewed article
191

Author:
Title:
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci"
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 listopad (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231692
unreviewed article
192

Author:
Elżbieta Wiernasz , Marek Szarucki
Title:
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009) , s. 77-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50455
article
See main document
193

Author:
Title:
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 28 październik (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231690
unreviewed article
194

Author:
Title:
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske
Source:
Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009) , s. 9-21. - Summ., sažetak - Bibliogr.
Nr:
2168278463
article
195

Author:
Title:
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa
Source:
Nauka i Gospodarka. - 20 lipiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231676
unreviewed article
196

Author:
Title:
Model przedsiębiorczości strategicznej
Source:
Nauka i Gospodarka. - 26 kwiecień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231484
unreviewed article
197

Author:
Title:
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy
Source:
Nauka i Gospodarka. - 31 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231700
unreviewed article
198

Author:
Title:
Istota innowacji usługowych
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 sierpnia (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231680
unreviewed article
199

Author:
Title:
Badanie innowacji według "metodologii Oslo"
Source:
Nauka i Gospodarka. - 29 czerwiec (2009) . - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166263137
unreviewed article
200

Author:
Title:
Zdolność patentowa wynalazku
Source:
Nauka i Gospodarka. - 20 grudzień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231696
unreviewed article
201

Author:
Title:
Ograniczenia zasobowe w organizacji
Source:
Nauka i Gospodarka. - 27 wrzesień (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231684
unreviewed article
202

Author:
Title:
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane
Source:
Nauka i Gospodarka. - 30 czerwiec (2009) . - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168231670
unreviewed article
203

Author:
Marek Szarucki , Piotr Maliński
Title:
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 85-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50513
article
See main document
204

Conference:
The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Stany Zjednoczone, od 2008-06-29 do 2008-07-02
Title:
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland
Source:
The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin - Orlando: International Institute of Informatics and Systemics, 2008, s. 55-60. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-934272-36-7
Nr:
2168232550
chapter in conference materials
205

Title:
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50514
article
See main document
206

Title:
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621336
chapter in monograph
See main document
207

Author:
Marek Szarucki , Raimonds Graudiņš
Title:
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 293-305. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096647
chapter in monograph
See main document
208

Title:
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii
Source:
Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik - Sankt-Peterburg: Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007, s. 73-80
ISBN:
978-5-7310-2268-2
Nr:
2166290365
chapter in monograph
209

Author:
Title:
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland
Source:
International Entrepreneurship / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall - Harrogate: Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-1-900862-02-8
Nr:
2168232508
varia
210

Author:
Title:
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank
Source:
Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 238-249. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165386822
chapter in monograph
See main document
211

Title:
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280019
article
212

Author:
Marek Szarucki , Birgitta Eriksson , Patrik Larsson
Title:
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007) , s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50229
article
213

Author:
Title:
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
267 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-32
Nr:
52372
doctoral dissertation
214

Author:
Marek Szarucki , Eriksson Birgitta , Larsson Patrik
Title:
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden
Source:
RENT XX / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns - Antwerpen ; Oxford: Intersentia, 2006, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-50-5095-632-1
Nr:
2168232490
varia
215

Author:
Birgitta Eriksson , Patrik Larsson , Marek Szarucki
Title:
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed
Source:
World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006) , s. 295-308. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291845
article
216

Title:
Principles of the Application of Strategic Planning Methods
Source:
Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232514
article
217

Author:
Marek Lisiński , Asta Radzevičienė , Marek Szarucki
Title:
Peculiarities of Multicultural Banking Approach
Source:
Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005) , s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168232500
article
218

Author:
Marek Szarucki , Birgitta Eriksson , Patrik Larsson
Title:
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005) , s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52439
article
219

Author:
Title:
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy
Source:
Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004, s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-75-3
Nr:
2168221682
chapter in monograph
See main document
220

Author:
Title:
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie = Barriers of Development of Small and Medium Enterprises in Lithuania
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 2 (649) (2004) , s. 94-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168218180
article
221

Author:
Title:
Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach = Employment in the Lithuanian Small and Medium Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 7 (654) (2004) , s. 93-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168307887
article
222

Author:
Conference:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Title:
Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Metodical Prolbems in Analysis of Barriers to Grow of SMEs
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA] - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 212-223. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168235430
chapter in conference materials
See main document
223

Author:
Title:
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2003) , s. 46-49
Nr:
2168294987
article
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
1
Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection / Andrzej KOZINA, Marek SZARUCKI, Jurgita Raudeliūnienė // Journal of System and Management Sciences. - vol. 10, no. 1 (2020), s. 121-138. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf. - ISSN 1816-6075
2
Impact of Value Co-Creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Does Country of Origin Matter? / Gabriela Menet, Marek SZARUCKI // Journal of Risk and Financial Management. - vol. 13, iss. 10 (2020), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation, Internationalization and Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1911-8074/13/10/223/htm. - ISSN 1911-8066
3
From Global Mindset to International Opportunities : the Internationalization of Chinese SMEs / Chuantian He, Yevhen Baranchenko, Zhibin Lin, Marek SZARUCKI, Andrey Yukhanaev // Journal of Business Economics and Management. - vol. 21, no 4 (2020), s. 967-986. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12673. - ISSN 1611-1699
4
Transatlantic Affiliations of Scientific Collaboration in Strategic Management : a Quarter-century of Bibliometric Evidence / Oskar KOSCH, Marek SZARUCKI // Journal of Business Economics and Management. - vol. 21, no 3 (2020), s. 627-646. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12395. - ISSN 1611-1699
5
An Overview of 25 Years of European Scientific Collaboration in the Field of Strategic Management : a Bibliometric Analysis / Oskar KOSCH, Marek SZARUCKI // European Management Review. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12401. - ISSN 1740-4754
6
Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management = Wieloznaczność w definiowaniu wiedzy w zarządzaniu strategicznym / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286. - ISSN 2300-5254
7
Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce = Scientific Excellence and Teaching Excellence as Core Competencies of Public Universities in Poland / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (949) (2019), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497c8136/po.2019.02.01.pdf. - ISSN 0137-7221
8
Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review / Klaudia Bracio, Marek SZARUCKI // Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 20 (2019), s. 417-431. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440. - ISSN 1648-0627
9
The Effects of a First-Time Experience on the Evaluation of Battery Electric Vehicles by Potential Consumers / Felix Hinnüber, Marek SZARUCKI, Katarzyna Szopik-Depczyńska // Sustainability. - vol. 11, iss. 24 (2019), s. 1-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/7034. - ISSN 2071-1050
10
An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential / Jurgita Raudeliūnienė, Marek SZARUCKI // Inžinerinė Ekonomika = Engineering Economics. - vol. 30, nr 1 (2019), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807. - ISSN 1392-2785
11
Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu = Analysis of Thematic Areas of Theoretical Considerations in the Subdiscipline of Methodology of Management Sciences / Marek SZARUCKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (2018), s. 27-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
12
FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management / Brian Jones, Nicholas Chandler, János Pál Németh, Marek SZRUCKI, Iwona Kubica. - Leeds, 2018. - 169 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-615-5607-53-0. - Pełny tekst: https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf
13
II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych / Gracjana NOGA, Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
14
Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm / Marek SZARUCKI, Gabriela Menet // Business, Management and Education. - vol. 16, no 1 (2018), s. 94-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092. - ISSN 2029-7491
15
Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe / Agnieszka GŁODOWSKA, Marek SZARUCKI // W: Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy / ed. Blaženka Knežević. - Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2018. - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-058-1
16
Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie = Creative Environment Determining Factors at Universities / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 161 (2018), s. 133-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf. - ISSN 1234-8872
17
Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej = Theoretical and Methodical Assumptions of the Model of Restructuring of Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 53-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1
18
Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami = Current Research Trends in Project Management / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 22-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
19
Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego = Knowledge and Ignorance in Methodology of Strategic Management / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Handel Wewnętrzny. - R. 63, nr 3 (368), t. 1 (2017), s. 264-274. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf. - ISSN 0438-5403
20
Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć / Czesław MESJASZ, Marek SZARUCKI // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 9 (2017), s. 69-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699. - ISSN 2300-5254
21
Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów = Practical Dilemmas of Management Problem-Solving in the Opinion of Managers / Marek SZARUCKI // W: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy / red. nauk. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016. - S. 342-355. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-794-1
22
Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej = Identification Problems of Features of University as an Intelligent Organisation / Justyna M. Bugaj, Marek SZARUCKI // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 148 (2016), s. 111-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf. - ISSN 1234-8872
23
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
24
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Method Selection in Management Problem-Solving / Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 247). - ISBN 978-83-7252-729-5
25
Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych = Selection of Methods in Management Problem-Solving Based on Responses of Academic Staff / Marek SZARUCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 421 (2016), s. 554-569. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
26
Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera = Nadler-based Models of Method Selection in Management Problem-solving / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (954) (2016), s. 47-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846. - ISSN 1898-6447
27
Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 14, no 2 (2016), s. 194-209. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf. - ISSN 2029-7491
28
Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany / Mark SZARUCKI, Jan BRZOZOWSKI, Jelena Stankevičienė // Journal of Business Economics and Management. - vol. 17, no 4 (2016), s. 598-612. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
29
Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii = Typology of the Methods for Management Problems Identyfication / Marek SZARUCKI, Justyna Bugaj // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 435-450. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf. - ISSN 2084-5189
30
Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania = Reasons for Heuristic Methods Selection in Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań / oprac. i red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Wojciech SZYMLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 315-326. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-18-8
31
Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science / Marek SZARUCKI // Verslas : Teorija ir praktika = Business : Theory and Practice. - vol. 16, nr 4 (2015), s. 362-372. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/8243/7210. - ISSN 1648-0627
32
Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business / Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - vol. 3, nr 4 (2015), s. 7-9. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf. - ISSN 2353-883X
33
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Dilemmas of Modern Economy and Business. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13. - ISSN 2353-883X
34
Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych = The Specific of the Remuneration in Small Family Firms - Case Studies / Iwona KUBICA, Marek SZARUCKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 16, z. 7, cz. 3 (2015), s. 255-263. - Summ.. - Tytuł numeru: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf. - ISSN 1733-2486
35
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 107-119. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178. - ISSN 0208-6018
36
Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity / Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 53-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
37
Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania = Typology of Management Problem Solving Methods / Marek SZARUCKI // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 161-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
38
System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania = System of Determining Evaluation Criteria in the Model of Method Selection for Solving Management Problems / Marek SZARUCKI // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 27-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
39
Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych = Identifying Organisational Core Competencies in Mission Statements of the Public Universities / Justyna Bugaj, Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 281-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-98-3
40
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [76]-[95]. - Summ. - Bibliogr.
41
Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / Marek SZARUCKI // W: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - S. 5-6. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26
42
Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries / ed. by Marek SZARUCKI. - Cracow : Cracow University of Economics, 2013. - 108 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. - Bibliogr. po rozdz. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 1, nr 4). - ISBN 978-83-939576-3-7. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5
43
Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India / Marek SZARUCKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
44
Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs / Marek SZARUCKI // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 117-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
45
Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji = Model of Management Methods Selection as an Instrument Determining Organization's Success / Marek SZARUCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 1 (2013), s. 377-387. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2084-5189
46
Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises / Marek SZARUCKI // W: Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov / red. E.M. Rogova. - Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, 2013. - S. 6-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-7422-4254-3
47
Internationalization of Retail in Poland and Croatia / Blazenka Knezevic, Marek SZARUCKI // W: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe / eds. Sanda Renko, Blazenka Knezevic. - United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2013. - (International Business and Management, ISSN 1876-066X ; vol. 29). - S. 1-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4
48
Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii = Tool Selection for Strategy Formulation and Implementation / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 24 (97) (2013), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf. - ISSN 2082-5501
49
Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI = Educational Game as a Tool for Social Competencies Development : Case of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 153-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
50
Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI / Danuta Kajrunajtys, Marek SZARUCKI // W: Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security / Eds. Piotr Pikiewicz, Maciej Rostański. - Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, 2013. - S. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-40-7
51
Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania = Ethical Aspects of Problem-Sollvig in Managent / Marek SZARUCKI // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 97-112. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
52
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 30. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
53
Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization / Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 168-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1. - ISSN 2029-7491
54
Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji = Strategic Games as a Tool for Organization Strategy Forumlation / Marek SZARUCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 195-203. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
55
Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA / Victor V. Claar, Robert Frey, Marek SZARUCKI, Vicki R. TenHaken // International Journal of Business Excellence. - vol. 5, nr 3 (2012), s. 220-237. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1756-0047
56
Jak dbamy o polską myśl techniczną? / Marek SZARUCKI // Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw : magazyn polskich przedsiębiorców. - nr 4 (120) (kwiecień 2012), s. 54-58. - ISSN 1643-8639
57
Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 625-639. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
58
Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu / Marek SZARUCKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 45-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
59
Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj : [istraživačka monografija] / urednici Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2012. - S. 39-55. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6025-50-3
60
Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny] / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 392-397. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html
61
Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski = Analysis of Factors Influencing a Decision Regarding Commercialization of the Results of Scientific Research in Germany and Sweden : Recommendations for Poland / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 8 (2012), s. 205-221. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf. - ISSN 1734-5391
62
Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 156-175. - Bibliogr.
63
Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie = Specifics of Strategic Planning in Small Business / Marek SZARUCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 26 (2012), s. 295-307. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.. - ISSN 1898-5084
64
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
65
Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii / Marek SZARUCKI // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 30-48. - Bibliogr.
66
Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa = Strategic Entrepreneurship and Enterprise Competitive Advantage / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
67
Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
68
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
69
Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 265-284. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
70
Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
71
Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
72
Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 261-272. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
73
Dylematy doboru metod oceny technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
74
Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
75
Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
76
Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu = Business Activity among Polish Emigrants in the Context of Transnationalism / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 855 (2011), s. 97-114. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
77
Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
78
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
79
Cicha pasja - wędkarstwo / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (42) (2011), s. 34-35. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/18. - ISSN 1689-7757
80
Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii / Marek SZARUCKI // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 49-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
81
Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
82
Audyt marketingowy / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 351-370. - ISBN 978-83-208-1914-4
83
Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
84
Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
85
Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
86
Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji = Application of Operational Audit in an Organization's Problem Solving / Marek SZARUCKI // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 357-370. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
87
Cechy produktów przełomowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
88
Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
89
Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
90
Outcomes of Management Development in Multinational Corporations / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 245-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
91
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
92
Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
93
Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu = Groundbreaking Periods in Management Science Development - Methodological Issues / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Bogdan Nogalski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 111-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-598-5
94
Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
95
Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
96
Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 maj (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
97
Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
98
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010 / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
99
Audyt operacyjny / Marek SZARUCKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 273-294. - ISBN 978-83-208-1914-4
100
Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
101
Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
102
Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia / Blaženka Knežević, Marek SZARUCKI // W: Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe : [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011] = Distributive Trade as See and Cee Development Driver : [Proceedings of the International Scientific Conference Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia 16th November 2011] / urednici/eds. Nikola Knego, Sanda Renko, Blaženka Knežević. - Zagreb : Ekonomski fakultet, 2011. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-953-6025-45-9
103
Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 sierpień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
104
Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
105
Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
106
Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces = Innovation Orientation and Firm Success / Marek SZARUCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/3 (2011), s. 189-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategia sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
107
Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
108
Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
109
Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 22 marzec (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
110
Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Business, Management and Education. - vol. 9, no 1 (2011), s. 93-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf. - ISSN 2029-7491
111
Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
112
Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 październik (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
113
Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 czerwiec (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
114
Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
115
Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
116
Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 styczeń (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
117
Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
118
Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 44-63. - Bibliogr.
119
Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie = Theoretical and Methodological Issues of Strategic Options Formulation and Selection in an Enterprise / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
120
Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej / Marek SZARUCKI // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 237-246. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
121
Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
122
Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
123
Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów = The Economic Effects of Cash Transfers from Expatriate Workers / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 3 (223) (2010), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0867-0005
124
Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
125
Rodzaje konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
126
Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
127
Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
128
Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
129
Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 21 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
130
Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
131
New Hotel Development Opportunities in Poland = Perspektivy razvitiâ gostiničnogo biznesa v Pol'še / SZARUCKI Marek // W: Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4. - Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, 2010. - S. 160-163. - Bibliogr. - ISBN 978-5-228-00340-8
132
Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych = The Methodology of Comparative Analysis in International Research / Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
133
Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
134
Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
135
Problemy współczesnego konsultingu zarządczego = The Selected Issues of Contemporary Management Consulting / Marek SZARUCKI, Vadim Tkachev // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 26-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
136
Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji = Marketing Audit as a Tool for Organization Improvement / Marek SZARUCKI // W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza = Restructuring in the Face of New Economic Challenges : Management - Strategy - Analysis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 423-436. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-25-9
137
Innowacje otwarte - eksploracja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
138
Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
139
Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
140
Istota konsultingu akademickiego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
141
Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji = An Analysis of Polish and Swedish Micro-entrepreneurs' Perceptions of Their Business Activity / Jan BRZOZOWSKI, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 843 (2010), s. 57-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170657234. - ISSN 1898-6447
142
Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
143
Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
144
Rodzaje innowacji w turystyce / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
145
Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
146
Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
147
IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
148
Innowacje otwarte - eksploatacja technologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 maj (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
149
Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 styczeń (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
150
Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 luty (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
151
Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 sierpień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
152
Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju = The Biotechnology Industry - Challenges and Development Prospects / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(4) (2010), s. 25-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
153
Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 wrzesień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
154
Developing Classification Criteria for Organizational Problems / Marek SZARUCKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1100-1106. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1100-1106_Szarucki.pdf
155
Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland / Marek SZARUCKI and Jan BRZOZOWSKI // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander SURDEJ and Krzysztof WACH. - Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 159-173. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
156
Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
157
Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów / Marek SZARUCKI // W: Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line]. - Warszawa : PARP, 2010. - 10 s. - Pełny tekst: https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf
158
Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 kwiecień (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
159
Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 październik (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
160
Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania / Marek SZARUCKI // W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce / red. nauk. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-354-9
161
Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
162
Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
163
Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 17 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
164
Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 listopad (2010)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
165
Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 18 grudzień (2010)1 ekran. - [odczyt: 18.07.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
166
Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies / Marek SZARUCKI // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 75-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
167
Umowa polsko-litewska / Marek SZARUCKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
168
Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 lipiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
169
Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
170
Wybrane obszary współczesnego konsultingu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
171
Aspekty etyczne biotechnologii / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
172
Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 16 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
173
Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 15 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
174
Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
175
Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
176
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
177
Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
178
Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 kwietnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
179
Efekty działania różnych rodzajów innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 25 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
180
Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
181
Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 24 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
182
Badania rynkowe a rozwój nowego produktu / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 marzec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
183
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 10 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
184
Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden / Birgitta Eriksson, Patrik Larsson, Marek SZARUCKI // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
185
Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 maj (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
186
Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
187
Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 19 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
188
Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
189
Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects / Marek SZARUCKI, Marek LISINSKI // W: SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14. - (2009). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
190
Wybrane czynniki dyfuzji innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 09 sierpień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
191
Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 listopad (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
192
Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii = The Importance of Postdoctoral Position in Career Development in Biotechnology / Elżbieta Wiernasz, Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 3(3) (2009), s. 77-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
193
W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 28 październik (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
194
Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland = Pokretački motivi poduzetništva u tranzicijskom gospodarstvu - slučaj Poljske / Marek SZARUCKI // Poslovna izvrsnost = Business Excellence. - vol. 3, nr 2 (2009), s. 9-21. - Summ., sažetak. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hrcak.srce.hr/file/77731. - ISSN 1846-3355
195
Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 lipiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web
196
Model przedsiębiorczości strategicznej / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 26 kwiecień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
197
Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 31 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
198
Istota innowacji usługowych / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 sierpnia (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
199
Badanie innowacji według "metodologii Oslo" / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 29 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 03.04.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
200
Zdolność patentowa wynalazku / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 20 grudzień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
201
Ograniczenia zasobowe w organizacji / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 27 wrzesień (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
202
Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane / Marek SZARUCKI // Nauka i Gospodarka [on-line]. - Dane tekstowe. - 30 czerwiec (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 29.06.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
203
Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja = Normative Model of Start up Motives of Micro Entrepreneurs and its Verification / Marek SZARUCKI, Piotr Maliński // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 85-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157705451. - ISSN 1898-6447
204
Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // W: The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6 / Edited by: Nagib Callaos, William Lesso, C. Dale Zinn, Jorge Baralt, Aleksandras V. Rutkauskas, Viktorija Stasytyte, Jang Ruey Tzeng, Shu Chiung Lin. - Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2008. - S. 55-60. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-934272-36-7
205
Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce = Positive and Negative Motives in the Start up Process of Micro Enterprises in Poland / Marek SZARUCKI, Agnieszka WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157734765. - ISSN 1898-6447
206
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
207
The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions / Marek SZARUCKI, Raimonds Graudiņš // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 293-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
208
Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii / Marek Lisinski, Mark Šaruckij // W: Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3 / red. A.E. Karlik. - Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, 2007. - S. 73-80. - ISBN 978-5-7310-2268-2
209
Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland / Marek SARUCKIJ // W: International Entrepreneurship : Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook / Institute for Small Business & Entrepreneurship ; Compiled by Margaret Hall. - Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, 2007. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-1-900862-02-8
210
Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank / Marek SZARUCKI // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 238-249. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
211
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
212
Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji = Motives of Self-employment in Poland and Sweden / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 10 (2007), s. 81-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
213
Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji / Marek SZARUCKI ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2007. - 267 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001127b
214
A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden / Marek ŠARUCKIJ, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // W: RENT XX : Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006] / eds. Eddy Laveren, Hans Crijns. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2006. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-50-5095-632-1
215
Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed / Birgitta Eriksson, Patrik Larsoon, Mark ŠARUCKIJ // World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. - Vol. 2, No. 4 (2006), s. 295-308. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1746-0573
216
Principles of the Application of Strategic Planning Methods / Marek LISIŃSKI, Mark ŠARUCKIJ // Journal of Business Economics and Management. - vol. 7, no 2 (2006), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1611-1699
217
Peculiarities of Multicultural Banking Approach / M. LISIŃSKI, A. Radzevičienė, M. ŠARUCKIJ // Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki = Mechanism of Economic Regulation. - Nr 4 (24) (2005), s. 81-90. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc. - ISSN 1726-8699
218
Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw = Motives of Self-Employment in Poland / Marek SZARUCKI, Birgitta Eriksson, Patrik Larsson // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 12 (2005), s. 88-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
219
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-75-3
220
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie = Barriers of Development of Small and Medium Enterprises in Lithuania / Marek SZARUCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 2 (649) (2004), s. 94-102. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
221
Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach = Employment in the Lithuanian Small and Medium Enterprises / Marek Szarucki // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 55, nr 7 (654) (2004), s. 93-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
222
Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Metodical Prolbems in Analysis of Barriers to Grow of SMEs / Marek SZARUCKI // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - S. 212-223. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-19-1
223
Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy / Marek SZARUCKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2003), s. 46-49. - ISSN 0137-7221
224
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
226
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
1
Kozina A., Szarucki M., Raudeliūnienė J., (2020), Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection, "Journal of System and Management Sciences", vol. 10, no. 1, s. 121-138; http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf
2
Menet G., Szarucki M., (2020), Impact of Value Co-Creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Does Country of Origin Matter?, "Journal of Risk and Financial Management", vol. 13, iss. 10, s. 1-23; https://www.mdpi.com/1911-8074/13/10/223/htm
3
He C., Baranchenko Y., Lin Z., Szarucki M., Yukhanaev A., (2020), From Global Mindset to International Opportunities : the Internationalization of Chinese SMEs, "Journal of Business Economics and Management", vol. 21, no 4, s. 967-986; https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12673
4
Kosch O., Szarucki M., (2020), Transatlantic Affiliations of Scientific Collaboration in Strategic Management : a Quarter-century of Bibliometric Evidence, "Journal of Business Economics and Management", vol. 21, no 3, s. 627-646; https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12395
5
Kosch O., Szarucki M., (2020), An Overview of 25 Years of European Scientific Collaboration in the Field of Strategic Management : a Bibliometric Analysis, "European Management Review"; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12401
6
Mesjasz C., Szarucki M., (2019), Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 7, nr 2, s. 54-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286
7
Bugaj J., Szarucki M., (2019), Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2 (949), s. 7-14; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497c8136/po.2019.02.01.pdf
8
Bracio K., Szarucki M., (2019), Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review, "Business : Theory and Practice", vol. 20, s. 417-431; https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440
9
Hinnüber F., Szarucki M., Szopik-Depczyńska K., (2019), The Effects of a First-Time Experience on the Evaluation of Battery Electric Vehicles by Potential Consumers, "Sustainability", vol. 11, iss. 24, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/7034
10
Raudeliūnienė J., Szarucki M., (2019), An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential, "Inžinerinė Ekonomika", vol. 30, nr 1, s. 69-80; http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807
11
Szarucki M., (2018), Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2, s. 27-40; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
12
Jones B., Chandler N., Németh J., Szarucki M., Kubica I., (2018), FAME-Family Business Sustainability and Growth. Module 1, Fundamentals of SME Management, Leeds : , 169 s.
13
Noga G., Szarucki M., (2018), II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
14
Szarucki M., Menet G., (2018), Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm, "Business, Management and Education", vol. 16, no 1, s. 94-107; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092
15
Głodowska A., Szarucki M., (2018), Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. [W:] Knežević B. (red.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 23-37.
16
Bugaj J., Szarucki M., (2018), Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 161, s. 133-145; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf
17
Bugaj J., Szarucki M., (2017), Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 53-62.
18
Szarucki M., (2017), Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 22-31.
19
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", R. 63, nr 3 (368), t. 1, s. 264-274; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf
20
Mesjasz C., Szarucki M., (2017), Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 5, nr 9, s. 69-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699
21
Szarucki M., (2016), Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów. [W:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy, Toruń : TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 342-355.
22
Bugaj J., Szarucki M., (2016), Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 148, s. 111-126; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf
23
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
24
Szarucki M., (2016), Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 247), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 207 s.
25
Szarucki M., (2016), Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, s. 554-569; http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf
26
Szarucki M., (2016), Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (954), s. 47-62; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846
27
Kubica I., Szarucki M., (2016), Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector, "Business, Management and Education", vol. 14, no 2, s. 194-209; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf
28
Szarucki M., Brzozowski J., Stankevičienė J., (2016), Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no 4, s. 598-612.
29
Szarucki M., Bugaj J., (2016), Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 435-450; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf
30
Szarucki M., (2015), Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Kaczmarek J., Szymla W. (red.), Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 315-326.
31
Szarucki M., (2015), Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science, "Verslas : Teorija ir praktika", vol. 16, nr 4, s. 362-372; https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/8243/7210
32
Stankevičienė J., Szarucki M., (2015), Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business. [W:] Stankevičienė J., Szarucki M. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, s. 7-9.
33
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. by Jelena Stankevičienė, Marek SZARUCKI Cracow : Cracow University of Economics, 2015. - vol. 3, nr 4. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
34
Kubica I., Szarucki M., (2015), Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 16, z. 7, cz. 3, s. 255-263; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf
35
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 107-119; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178
36
Buła P., Fudaliński J., Szarucki M., (2014), Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 53-73.
37
Szarucki M., (2014), Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 161-169.
38
Szarucki M., (2014), System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 27-38.
39
Bugaj J., Szarucki M., (2014), Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 281-296.
40
Szarucki M., (2014), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [76]-[95].
41
Szarucki M., (2013), Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries. [W:] Szarucki M. (red.), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, s. 5-6.
42
Szarucki M. (red.), (2013), Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, nr 4), Cracow : Cracow University of Economics, 108 s.
43
Szarucki M., (2013), Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for "Shared Values"... Whirlpool goes to India, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
44
Szarucki M., (2013), Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
45
Szarucki M., (2013), Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 1, s. 377-387.
46
Szarucki M., (2013), Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises. [W:] Rogova E. (red.), Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov, Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta, s. 6-18.
47
Knezevic B., Szarucki M., (2013), Internationalization of Retail in Poland and Croatia. [W:] Renko S., Knezevic B. (red.), Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe (International Business and Management; vol. 29), United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, s. 1-18.
48
Szarucki M., (2013), Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 24 (97), s. 333-347; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf
49
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 153-168; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
50
Kajrunajtys D., Szarucki M., (2013), Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI. [W:] Pikiewicz P., Rostański M. (red.), Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security, Dąbrowa Górnicza : Academy of Business, s. 19-34.
51
Szarucki M., (2013), Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-112.
52
Szarucki M., (2013), Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 30; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
53
Szarucki M., (2013), Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 168-187; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1
54
Szarucki M., (2012), Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 195-203; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y
55
Claar V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V., (2012), Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA, "International Journal of Business Excellence", vol. 5, nr 3, s. 220-237.
56
Szarucki M., (2012), Jak dbamy o polską myśl techniczną?, "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw: magazyn polskich przedsiębiorców", nr 4 (120), s. 54-58.
57
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 625-639.
58
Szarucki M., (2012), Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-56.
59
Knežević B., Szarucki M., (2012), Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj. [W:] Knego , Renko S., Knežević B. (red.), Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj: [istraživačka monografija], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 39-55.
60
Knežević B., Szarucki M., (2012), Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers [Dokument elektroniczny]. (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 392-397.
61
Szarucki M., (2012), Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 8, s. 205-221; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf
62
Szarucki M., (2012), Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 156-175.
63
Szarucki M., (2012), Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 26, s. 295-307; http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.
64
Szarucki M., (2012), Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 303-317.
65
Szarucki M., (2012), Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 30-48.
66
Szarucki M., (2011), Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 73-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189911
67
Szarucki M., (2011), Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
68
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
69
Szarucki M., (2011), Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 265-284.
70
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
71
Szarucki M., (2011), Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
72
Wiernasz E., Szarucki M., (2011), Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 261-272.
73
Szarucki M., (2011), Dylematy doboru metod oceny technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
74
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
75
Szarucki M., (2011), Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
76
Brzozowski J., Szarucki M., (2011), Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 855, s. 97-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851
77
Szarucki M., (2011), Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
78
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
79
Szarucki M., (2011), Cicha pasja - wędkarstwo, "Kurier UEK", nr 3 (42), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/18
80
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 49-72.
81
Szarucki M., (2011), Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
82
Szarucki M., (2011), Audyt marketingowy. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 351-370.
83
Szarucki M., (2011), Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
84
Szarucki M., (2011), Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
85
Szarucki M., (2011), Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
86
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-370.
87
Szarucki M., (2011), Cechy produktów przełomowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
88
Szarucki M., (2011), Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
89
Szarucki M., (2011), Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
90
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Outcomes of Management Development in Multinational Corporations. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-257.
91
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
92
Szarucki M., (2011), Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
93
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu. [W:] Dworzecki Z., Nogalski B. (red.), Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 111-136.
94
Szarucki M., (2011), Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
95
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
96
Szarucki M., (2011), Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
97
Szarucki M., (2011), Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
98
Szarucki M., (2011), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
99
Szarucki M., (2011), Audyt operacyjny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 273-294.
100
Szarucki M., (2011), Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
101
Szarucki M., (2011), Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
102
Knežević B., Szarucki M., (2011), Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia. [W:] Knego ur., Renko S., Knežević B. (red.), Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe: [zbornik međunarodnog znanstvenog skupa Ekonomski fakultet Zagreb, 16.11.2011], Zagreb : Ekonomski fakultet, s. 14.
103
Szarucki M., (2011), Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
104
Szarucki M., (2011), Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
105
Szarucki M., (2011), Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
106
Szarucki M., (2011), Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/3, s. 189-197.
107
Szarucki M., (2011), Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
108
Szarucki M., (2011), Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
109
Szarucki M., (2011), Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 22 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
110
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group, "Business, Management and Education", vol. 9, no 1, s. 93-108; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf
111
Szarucki M., (2011), Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
112
Szarucki M., (2011), Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
113
Szarucki M., (2011), Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
114
Szarucki M., (2011), Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
115
Szarucki M., (2011), Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
116
Szarucki M., (2011), Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
117
Szarucki M., (2011), Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
118
Szarucki M., (2011), Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 44-63.
119
Lisiński M., Szarucki M., (2011), Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 157-168.
120
Szarucki M., (2011), Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 237-246.
121
Szarucki M., (2010), Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
122
Szarucki M., (2010), Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
123
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, "Gospodarka Narodowa", R. 21, nr 3 (223), s. 63-78.
124
Szarucki M., (2010), Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
125
Szarucki M., (2010), Rodzaje konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
126
Szarucki M., (2010), Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
127
Szarucki M., (2010), Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
128
Szarucki M., (2010), Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
129
Szarucki M., (2010), Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 21 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
130
Szarucki M., (2010), Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
131
Szarucki M., (2010), New Hotel Development Opportunities in Poland. [W:] Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4, Sankt-Peterburg : Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki, s. 160-163.
132
Szarucki M., (2010), Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685540
133
Szarucki M., (2010), Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
134
Szarucki M., (2010), Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
135
Szarucki M., Tkachev V., (2010), Problemy współczesnego konsultingu zarządczego. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-48.
136
Szarucki M., (2010), Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-436.
137
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploracja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
138
Szarucki M., (2010), Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
139
Szarucki M., (2010), Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
140
Szarucki M., (2010), Istota konsultingu akademickiego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
141
Brzozowski J., Szarucki M., (2010), Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 843, s. 57-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234
142
Szarucki M., (2010), Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
143
Szarucki M., (2010), Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
144
Szarucki M., (2010), Rodzaje innowacji w turystyce, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
145
Szarucki M., (2010), Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
146
Szarucki M., (2010), Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
147
Szarucki M., (2010), IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
148
Szarucki M., (2010), Innowacje otwarte - eksploatacja technologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 maj; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
149
Szarucki M., (2010), Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 styczeń; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
150
Szarucki M., (2010), Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 luty; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
151
Szarucki M., (2010), Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
152
Wiernasz E., Szarucki M., (2010), Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(4), s. 25-31.
153
Szarucki M., (2010), Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
154
Szarucki M., (2010), Developing Classification Criteria for Organizational Problems. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1100-1106.
155
Szarucki M., Brzozowski J., (2010), Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 159-173.
156
Szarucki M., (2010), Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
157
Szarucki M., (2010), Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. [W:] Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy [on-line], Warszawa : PARP
158
Szarucki M., (2010), Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
159
Szarucki M., (2010), Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
160
Szarucki M., (2010), Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 171-185.
161
Szarucki M., (2010), Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
162
Szarucki M., (2010), Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl
163
Szarucki M., (2010), Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 17 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
164
Szarucki M., (2010), Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
165
Szarucki M., (2010), Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 18 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
166
Szarucki M., (2010), Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 75-85.
167
Szarucki M., (2010), Umowa polsko-litewska, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
168
Szarucki M., (2010), Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
169
Szarucki M., (2010), Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl
170
Szarucki M., (2010), Wybrane obszary współczesnego konsultingu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108
171
Szarucki M., (2009), Aspekty etyczne biotechnologii, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108
172
Szarucki M., (2009), Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 16 wrzesień
173
Szarucki M., (2009), Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 15 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
174
Szarucki M., (2009), Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, "Nauka i Gospodarka" [on-line]; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108
175
Szarucki M., (2009), Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 maj
176
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 maj
177
Szarucki M., (2009), Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
178
Szarucki M., (2009), Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 kwietnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
179
Szarucki M., (2009), Efekty działania różnych rodzajów innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 25 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
180
Szarucki M., (2009), Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108
181
Szarucki M., (2009), Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 24 październik; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108
182
Szarucki M., (2009), Badania rynkowe a rozwój nowego produktu, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 marzec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108
183
Szarucki M., (2009), Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 10 kwiecień
184
Eriksson B., Szarucki M., Larsson P., (2009), Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 59-74.
185
Szarucki M., (2009), Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 maj
186
Szarucki M., (2009), Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108
187
Szarucki M., (2009), Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 19 lipiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
188
Szarucki M., (2009), Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 grudzień
189
Szarucki M., Lisinski M., (2009), Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects. [W:] SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14
190
Szarucki M., (2009), Wybrane czynniki dyfuzji innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 09 sierpień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
191
Szarucki M., (2009), Innowacje akademickie a pojęcie "doliny śmierci", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 listopad; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108
192
Wiernasz E., Szarucki M., (2009), Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 3(3), s. 77-83.
193
Szarucki M., (2009), W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 28 październik
194
Szarucki M., (2009), Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland, "Poslovna izvrsnost", vol. 3, nr 2, s. 9-21; http://hrcak.srce.hr/file/77731
195
Szarucki M., (2009), Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 lipiec
196
Szarucki M., (2009), Model przedsiębiorczości strategicznej, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 26 kwiecień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108
197
Szarucki M., (2009), Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 31 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108
198
Szarucki M., (2009), Istota innowacji usługowych, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 sierpnia; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108
199
Szarucki M., (2009), Badanie innowacji według "metodologii Oslo", "Nauka i Gospodarka" [on-line], 29 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108
200
Szarucki M., (2009), Zdolność patentowa wynalazku, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 20 grudzień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108
201
Szarucki M., (2009), Ograniczenia zasobowe w organizacji, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 27 wrzesień; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108
202
Szarucki M., (2009), Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane, "Nauka i Gospodarka" [on-line], 30 czerwiec; http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108
203
Szarucki M., Maliński P., (2008), Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 85-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705451
204
Lisiński M., Szarucki M., (2008), Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland. [W:] Nagib Callaos , Lesso W., Zinn , Baralt J., Rutkauskas , Stasytyte V., Tzeng , Lin (red.), The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6, Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, s. 55-60.
205
Szarucki M., Wałęga A., (2008), Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/157734765
206
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
207
Szarucki M., Graudiņš R., (2008), The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 293-305.
208
Lisiński M., Szarucki M., (2007), Process vnedreniâ "lean management" na predpriâtii. [W:] Karlik A. (red.), Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3, Sankt-Peterburg : Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov, s. 73-80.
209
Szarucki M., (2007), Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland. [W:] Small Business , E., Margaret Hall (red.), International Entrepreneurship: Stimulating Smarter Successful Small Businesses World-wide, 7th-9th November 2007, Glasgow, Scotland : Conference Handbook, Harrogate : Institute for Small Business & Entrepreneurship, s. 53.
210
Szarucki M., (2007), Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 238-249.
211
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
212
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2007), Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 10, s. 81-88.
213
Szarucki M., (2007), Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji, Prom. Lisiński M., Kraków : , 267 k.
214
Szarucki M., Birgitta E., Patrik L., (2006), A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden. [W:] Laveren E., Crijns H. (red.), RENT XX: Research in Entrepreneurship and Small Business : Entrepreneurship: a Driver for Sustainable Growth in a Global and Knowledge-based Environment : Book of Abstracts and CD-ROM Papers : [Conference : Brussels, November 23-24, 2006], Antwerpen ; Oxford : Intersentia, s. 83.
215
Eriksson B., Larsson P., Szarucki M., (2006), Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 2, No. 4, s. 295-308.
216
Lisiński M., Szarucki M., (2006), Principles of the Application of Strategic Planning Methods, "Journal of Business Economics and Management", vol. 7, no 2, s. 37-43.
217
Lisiński M., Radzevičienė A., Szarucki M., (2005), Peculiarities of Multicultural Banking Approach, "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki", Nr 4 (24), s. 81-90; http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc
218
Szarucki M., Eriksson B., Larsson P., (2005), Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 12, s. 88-96.
219
Szarucki M., (2004), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 61-75.
220
Szarucki M., (2004), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 2 (649), s. 94-102.
221
Szarucki M., (2004), Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 55, nr 7 (654), s. 93-99.
222
Szarucki M., (2003), Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 212-223.
223
Szarucki M., (2003), Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 46-49.
224
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
225
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
226
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
1
@article{UEK:2168344650,
author = "Andrzej Kozina and Marek Szarucki and Jurgita Raudeliūnienė",
title = "Multiparty Negotiation : Conceptual Approach of Method Selection",
journal = "Journal of System and Management Sciences",
number = "vol. 10, no. 1",
pages = "121-138",
year = "2020",
url = {http://www.aasmr.org/jsms/Vol10/Vol.10.1.9.pdf},
}
2
@article{UEK:2168349992,
author = "Gabriela Menet and Marek Szarucki",
title = "Impact of Value Co-Creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Does Country of Origin Matter?",
journal = "Journal of Risk and Financial Management",
number = "vol. 13, iss. 10",
pages = "1-23",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/jrfm13100223},
url = {https://www.mdpi.com/1911-8074/13/10/223/htm},
}
3
@article{UEK:2168347786,
author = "Chuantian He and Yevhen Baranchenko and Zhibin Lin and Marek Szarucki and Andrey Yukhanaev",
title = "From Global Mindset to International Opportunities : the Internationalization of Chinese SMEs",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 21, no 4",
pages = "967-986",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/jbem.2020.12673},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12673},
}
4
@article{UEK:2168346054,
author = "Oskar Kosch and Marek Szarucki",
title = "Transatlantic Affiliations of Scientific Collaboration in Strategic Management : a Quarter-century of Bibliometric Evidence",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 21, no 3",
pages = "627-646",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/jbem.2020.12395},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/JBEM/article/view/12395},
}
5
@article{UEK:2168347438,
author = "Oskar Kosch and Marek Szarucki and and and and and and and and ",
title = "An Overview of 25 Years of European Scientific Collaboration in the Field of Strategic Management : a Bibliometric Analysis",
journal = "European Management Review",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/emre.12401},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12401},
}
6
@article{UEK:2168342551,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Ambiguity in Defining Knowledge in Strategic Management",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 7, 2",
pages = "54-66",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2019.2.4},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577286},
}
7
@article{UEK:2168333751,
author = "Justyna Bugaj and Marek Szarucki",
title = "Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2 (949)",
pages = "7-14",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2019.02.01},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e092497c8136/po.2019.02.01.pdf},
}
8
@article{UEK:2168340385,
author = "Klaudia Bracio and Marek Szarucki",
title = "Commercialization of Innovations through Internationalization : a Systematic Literature review",
journal = "Business : Theory and Practice",
number = "vol. 20",
pages = "417-431",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/btp.2019.39},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/10575/9440},
}
9
@article{UEK:2168340977,
author = "Felix Hinnüber and Marek Szarucki and Katarzyna Szopik-Depczyńska",
title = "The Effects of a First-Time Experience on the Evaluation of Battery Electric Vehicles by Potential Consumers",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 11, iss. 24",
pages = "1-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su11247034},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/11/24/7034},
}
10
@article{UEK:2168333767,
author = "Jurgita Raudeliūnienė and Marek Szarucki",
title = "An Integrated Approach to Assessing an Organization's Knowledge Potential",
journal = "Inžinerinė Ekonomika",
number = "vol. 30, 1",
pages = "69-80",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.30.1.20807},
url = {http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/20807},
}
11
@article{UEK:2168325853,
author = "Marek Szarucki",
title = "Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozwiązań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2",
pages = "27-40",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf},
}
12
@book{UEK:2168334177,
author = "Brian Jones and Nicholas Chandler and János Pál Németh and Marek Szarucki and Iwona Kubica",
title = "FAME-Family Business Sustainability and Growth",
adress = "Leeds",
year = "2018",
url = {https://www.fame-programme.eu/attachments/article/209/FAME_IO2_Module%201_Module%20Handbook.pdf},
isbn = "978-615-5607-53-0",
}
13
@misc{UEK:2168342391,
author = "Gracjana Noga and Marek Szarucki",
title = "II Międzynarodowe Sympozjum Naukowo-Dydaktyczne Katedry Analiz Strategicznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "34-35",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
14
@article{UEK:2168330149,
author = "Marek Szarucki and Gabriela Menet",
title = "Service Marketing, Value Co-creation and Customer Satisfaction in the Airsoft Industry : Case of a Technology-based Firm",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 16, no 1",
pages = "94-107",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2018.2138},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/2138/3092},
}
15
@inbook{UEK:2168326763,
author = "Agnieszka Głodowska and Marek Szarucki",
title = "Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy",
pages = "23-37",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2018",
isbn = "978-953-346-058-1",
}
16
@article{UEK:2168325245,
author = "Justyna M. Bugaj and Marek Szarucki",
title = "Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 161",
pages = "133-145",
year = "2018",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/10_Bugaj_Szarucki.pdf},
}
17
@inbook{UEK:2168318891,
author = "Justyna M. Bugaj and Marek Szarucki",
title = "Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : procesy i struktury w obliczu zmian",
pages = "53-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-00-4 ; 978-83-65907-01-1",
}
18
@article{UEK:2168321649,
author = "Marek Szarucki",
title = "Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "22-31",
year = "2017",
url = {},
}
19
@article{UEK:2168318695,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 63, 3 (368), t. 1",
pages = "264-274",
year = "2017",
url = {http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2017-t-1.pdf},
}
20
@article{UEK:2168318693,
author = "Czesław Mesjasz and Marek Szarucki",
title = "Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 5, 9",
pages = "69-86",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.9.5},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171487699},
}
21
@inbook{UEK:2168308005,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów",
booktitle = "Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu : wybrane problemy",
pages = "342-355",
adress = "Toruń",
publisher = "TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2016",
isbn = "978-83-7285-794-1",
}
22
@article{UEK:2168309347,
author = "Justyna M. Bugaj and Marek Szarucki",
title = "Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 148",
pages = "111-126",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/ZN_148.pdf},
}
23
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
24
@book{UEK:2168309545,
author = "Marek Szarucki",
title = "Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-729-5",
}
25
@article{UEK:2168306895,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "421",
pages = "554-569",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.421.44},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/32364/Szarucki_Dobor_Metod_w_Rozwiazywaniu_Problemow_Zarzadzania_2016.pdf},
}
26
@article{UEK:2168311253,
author = "Marek Szarucki",
title = "Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (954)",
pages = "47-62",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0954.0603},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1037/846},
}
27
@article{UEK:2168310753,
author = "Iwona Kubica and Marek Szarucki",
title = "Exploring Employee Motivation in Polish Family Firms : Case of Retail Sector",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 14, no 2",
pages = "194-209",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2016.333},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/333/pdf},
}
28
@article{UEK:2168307303,
author = "Marek Szarucki and Jan Brzozowski and Jelena Stankevičienė",
title = "Determinants of Self-employment among Polish and Romanian Immigrants in Germany",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 17, no 4",
pages = "598-612",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/16111699.2016.1202313},
url = {},
}
29
@article{UEK:2168308003,
author = "Marek Szarucki and Justyna Bugaj",
title = "Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji - próba typologii",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "435-450",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_34.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168297809,
author = "Marek Szarucki",
title = "Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań",
pages = "315-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-18-8",
}
31
@article{UEK:2168299175,
author = "Marek Szarucki",
title = "Evolution of Managerial Problems from the Perspective of Management Science",
journal = "Verslas : Teorija ir praktika",
number = "vol. 16, 4",
pages = "362-372",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/btp.2015.684},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/8243/7210},
}
32
@misc{UEK:2168300285,
author = "Jelena Stankevičienė and Marek Szarucki",
title = "Editorial : Dilemmas of Modern Economy and Business",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 3, 4",
pages = "7-9",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030401},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/143/pdf},
}
33
@misc{UEK:2168300283,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Stankevičienė Jelena,
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/14/pdf_13},
}
34
@article{UEK:2168292417,
author = "Iwona Kubica and Marek Szarucki",
title = "Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 16, z. 7, cz. 3",
pages = "255-263",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVI-7-3.pdf},
}
35
@article{UEK:2168288759,
author = "Marek Szarucki",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "107-119",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/222/178},
}
36
@inbook{UEK:2168288701,
author = "Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Marek Szarucki",
title = "Determinants of the Process of Social Management of Social Economy Entities on the Example of Social Cooperative Activity",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "53-73",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
37
@article{UEK:2168279381,
author = "Marek Szarucki",
title = "Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "161-169",
year = "2014",
}
38
@unpublished{UEK:2168303431,
author = "Marek Szarucki",
title = "System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "27-38",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168287053,
author = "Justyna Bugaj and Marek Szarucki",
title = "Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej",
pages = "281-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-98-3",
}
40
@unpublished{UEK:2168296099,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[76]-[95]",
year = "2014",
}
41
@misc{UEK:2168290149,
author = "Marek Szarucki",
title = "Editorial : Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
booktitle = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
pages = "5-6",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2013.010401},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/23/26},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
42
@book{UEK:2168290157,
title = "Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries",
editor = Szarucki Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/view/5},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-3-7",
}
43
@article{UEK:2168271192,
author = "Marek Szarucki",
title = "Globalization, Ethical Culture Conflict, and the need for Shared Values... Whirlpool goes to India",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "25",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
44
@inbook{UEK:2168254492,
author = "Marek Szarucki",
title = "Determinants of Corporate Social Responsibility Application in Polish SMEs",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "117-131",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
45
@article{UEK:2168266622,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2013",
}
46
@inbook{UEK:2168278633,
author = "Marek Szarucki",
title = "Innovation Activity and Technology Audit Application in Polish Enterprises",
booktitle = "Tehnologičeskij transfer i tehnologičeskij audit v Rossii v usloviâh prisoedineniâ k VTO : sbornik naučnyh trudov",
pages = "6-18",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izdatel'stvo Politehničeskogo universiteta",
year = "2013",
isbn = "978-5-7422-4254-3",
}
47
@inbook{UEK:2168266812,
author = "Blazenka Knezevic and Marek Szarucki",
title = "Internationalization of Retail in Poland and Croatia",
booktitle = "Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe",
pages = "1-18",
adress = "United Kingdom",
publisher = "Emerald Group Publishing Limited",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/S1876-066X(2013)0000029005},
url = {},
issn = "1876-066X",
isbn = "978-1-78190-832-7 ; 978-1-78190-833-4",
}
48
@article{UEK:2168266816,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "24 (97)",
pages = "333-347",
year = "2013",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/97-2013_26.pdf},
}
49
@article{UEK:2168286091,
author = "Danuta Kajrunajtys and Marek Szarucki",
title = "Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "153-168",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
50
@inbook{UEK:2168266810,
author = "Danuta Kajrunajtys and Marek Szarucki",
title = "Business Processes Management in an Intelligent Organization on the Example of WSEI",
booktitle = "Internet in the Information Society : Computer Systems Architecture and Security",
pages = "19-34",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Academy of Business",
year = "2013",
isbn = "978-83-62897-40-7",
}
51
@inbook{UEK:2168264434,
author = "Marek Szarucki",
title = "Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza",
pages = "97-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-23-5",
}
52
@misc{UEK:2168271198,
author = "Marek Szarucki",
title = "Międzynarodowe sympozjum naukowe w Druskiennikach",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "30",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
53
@article{UEK:2168266844,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "168-187",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.10},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.10/pdf_1},
}
54
@article{UEK:2168232742,
author = "Marek Szarucki",
title = "Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "195-203",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/2003},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2003/193-203.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
55
@article{UEK:2168232388,
author = "Victor V. Claar and Robert Frey and Marek Szarucki and Vicki R. TenHaken",
title = "Hope for the East : Enterpreneurial Attitudes of MBA Students in Two Transition Economies Relative to Those in the USA",
journal = "International Journal of Business Excellence",
number = "vol. 5, 3",
pages = "220-237",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/IJBEX.2012.046640},
url = {},
}
56
@misc{UEK:2168232740,
author = "Marek Szarucki",
title = "Jak dbamy o polską myśl techniczną?",
booktitle = "Gazeta MSP Małych i Średnich Przedsiębiorstw",
number = "4 (120)",
pages = "54-58",
year = "2012",
}
57
@inbook{UEK:2168266846,
author = "Blaženka Knežević and Marek Szarucki",
title = "Retail Internationalization and Challenges - a Case of Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "625-639",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
58
@inbook{UEK:2168231804,
author = "Marek Szarucki",
title = "Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "45-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
59
@inbook{UEK:2168232486,
author = "Blaženka Knežević and Marek Szarucki",
title = "Usporedba internacionalizacije maloprodaje u Poljskoj i u Hrvatskoj",
booktitle = "Promjene u trgovini na malo u Hrvatskoj",
pages = "39-55",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2012",
isbn = "978-953-6025-50-3",
}
60
@inbook{UEK:2168229622,
author = "Blaženka Knežević and Marek Szarucki",
title = "Retail Business Development : Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "392-397",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.052},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/international_economy/052.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
61
@article{UEK:2168273446,
author = "Marek Szarucki",
title = "Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych : na przykładzie Niemiec i Szwecji : rekomendacje dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 8",
pages = "205-221",
year = "2012",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-8.pdf},
}
62
@unpublished{UEK:2168260584,
author = "Marek Szarucki",
title = "Problemy metodyczne stosowania metod planowania strategicznego w małych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "156-175",
year = "2012",
}
63
@article{UEK:2168261922,
author = "Marek Szarucki",
title = "Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 26",
pages = "295-307",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/21669/25.pdf.},
}
64
@inbook{UEK:2168247452,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "303-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
65
@unpublished{UEK:2168289109,
author = "Marek Szarucki",
title = "Kryteria doboru instrumentów formułowania i implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "30-48",
year = "2012",
}
66
@article{UEK:2168220574,
author = "Marek Szarucki",
title = "Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "73-90",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189911},
}
67
@article{UEK:2168232986,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota ofensywnej i defensywnej strategii badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=481%3Aistota-ofensywnej-i-defensywnej-strategii-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
68
@inbook{UEK:2168301677,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "114-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
69
@inbook{UEK:2168217980,
author = "Marek Szarucki",
title = "Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "265-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
70
@article{UEK:2168231648,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wykorzystanie biznesowej gry wojennej w tworzeniu strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 październik",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=492%3Awykorzystanie-biznesowej-gry-wojennej-w-tworzeniu-strategii-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
71
@article{UEK:2168232962,
author = "Marek Szarucki",
title = "Interpretacja sukcesu przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Ainterpretacja-sukcesu-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
72
@inbook{UEK:2168228224,
author = "Elżbieta Wiernasz and Marek Szarucki",
title = "Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "261-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
73
@article{UEK:2168231494,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy doboru metod oceny technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3Adylematy-doboru-metod-oceny-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
74
@article{UEK:2168232964,
author = "Marek Szarucki",
title = "Typologia przedsiębiorstw według ich usytuowania na tle konkurentów",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=435%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-ich-usytuowania-na-tle-konkurentow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
75
@article{UEK:2168231496,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota odnajdywania wartości komercyjnej badań naukowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3Aistota-odnajdywania-wartoci-komercyjnej-bada-naukowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
76
@article{UEK:2168222112,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Aktywność biznesowa polskich emigrantów w kontekście transnacjonalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "855",
pages = "97-114",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171191851},
}
77
@article{UEK:2168232946,
author = "Marek Szarucki",
title = "Efekty pozytywne zastosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=404%3Aefekty-pozytywne-zastosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
78
@inbook{UEK:2168220360,
author = "Marek Jabłoński and Marek Szarucki",
title = "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
79
@article{UEK:2168344888,
author = "Marek Szarucki",
title = "Cicha pasja - wędkarstwo",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (42)",
pages = "34-35",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_2011_www/18},
}
80
@inbook{UEK:2168232414,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii",
booktitle = "Zarządzanie jednostką transferu technologii",
pages = "49-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-5-1",
}
81
@article{UEK:2168232982,
author = "Marek Szarucki",
title = "Symptomy i przyczyny upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=466%3Asymptomy-i-przyczyny-upadoci-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
82
@inbook{UEK:2165604930,
author = "Marek Szarucki",
title = "Audyt marketingowy",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "351-370",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
83
@article{UEK:2168232972,
author = "Marek Szarucki",
title = "Pozycja państw regionu Morza Bałtyckiego w rankingu konkurencyjności globalnej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=452%3Apozycja-pastw-regionu-morza-batyckiego-w-rankingu-konkurencyjnoci-globalnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
84
@article{UEK:2168231654,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki wpływające na decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych w Szwecji i Niemczech",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=487%3Aczynniki-wpywajce-na-decyzj-o-komercjalizacji-wynikow-bada-naukowych-w-szwecji-i-niemczech&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
85
@article{UEK:2168232976,
author = "Marek Szarucki",
title = "Założenia metodyczne procesu modelowania w rozwiązywaniu problemów zarządzania",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=463%3Azaoenia-metodyczne-procesu-modelowania-w-rozwizywaniu-problemow-zarzdzania&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
86
@inbook{UEK:2168220138,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "357-370",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
87
@article{UEK:2168232950,
author = "Marek Szarucki",
title = "Cechy produktów przełomowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "22 luty",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419%3Acechy-produktow-przeomowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
88
@article{UEK:2168232970,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota wskaźnika globalnej konkurencyjności",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Aistota-wskanika-globalnej-konkurencyjnoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
89
@article{UEK:2168232988,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=482%3Awybrane-aspekty-planowania-w-maym-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
90
@inbook{UEK:2166666205,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Outcomes of Management Development in Multinational Corporations",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "245-257",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
91
@article{UEK:2168231642,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie indywidualnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
92
@article{UEK:2168231650,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dynamika nakładów na prace B+R w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 2003-2009",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 październik",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=490%3Adynamika-nakadow-na-prace-br-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej-w-latach-2003-2009&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
93
@inbook{UEK:2166563383,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu",
booktitle = "Przełomy w zarządzaniu. [1], Kontekst strategiczny",
pages = "111-136",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-598-5",
}
94
@article{UEK:2168232948,
author = "Marek Szarucki",
title = "Efekty negatywne stosowania orientacji innowacyjnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=405%3Aefekty-negatywne-stosowania-orientacji-innowacyjnej-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
95
@article{UEK:2168232978,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy metodyczne związane z wykorzystaniem metody modelowania w praktyce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=464%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-wykorzystaniem-metody-modelowania-w-praktyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
96
@article{UEK:2168232968,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota nieujawnionych potrzeb klienta a sukces przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 maj",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=439%3Aistota-nieujawnionych-potrzeb-klienta-a-sukces-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
97
@article{UEK:2168232958,
author = "Marek Szarucki",
title = "Typologia przedsiębiorstw według rodzaju wdrażanych innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 marzec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=430%3Atypologia-przedsibiorstw-wedug-rodzaju-wdraanych-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
98
@article{UEK:2168232984,
author = "Marek Szarucki",
title = "Upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2010",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=467%3Aupadoci-przedsibiorstw-w-polsce-w-latach-2001-2010&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
99
@inbook{UEK:2165604761,
author = "Marek Szarucki",
title = "Audyt operacyjny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "273-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
100
@article{UEK:2168231656,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rozdźwięk między oczekiwanymi wynikami projektu kolaboracyjnego a ich wpływem na działalność firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=486%3Arozdwik-midzy-oczekiwanymi-wynikami-projektu-kolaboracyjnego-a-ich-wpywem-na-dziaalno-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
101
@article{UEK:2168231490,
author = "Marek Szarucki",
title = "Charakterystyka uproszczonego modelu procesu innowacyjnego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 grudzień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=512%3Acharakterystyka-uproszczonego-modelu-procesu-innowacyjnego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
102
@misc{UEK:2168232482,
author = "Blaženka Knežević and Marek Szarucki",
title = "Comparison of Retail Internationalization in Poland and Croatia",
booktitle = "Trgovina kao pokretač razvoja srednje i jugoistočne Europe",
pages = "14",
adress = "Zagreb",
publisher = "Ekonomski fakultet",
year = "2011",
isbn = "978-953-6025-45-9",
}
103
@article{UEK:2168231660,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota transferu wiedzy i technologii z nauki do przemysłu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 sierpień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=483%3Aistota-transferu-wiedzy-i-technologii-z-nauki-do-przemysu&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
104
@article{UEK:2168231658,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane czynniki wpływające na skuteczność biur transferu technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=485%3Awybrane-czynniki-wpywajce-na-skuteczno-biur-transferu-technologii&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
105
@article{UEK:2168232952,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy metodyczne związane z przeprowadzaniem analiz porównawczych w badaniach międzynarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 luty",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=420%3Adylematy-metodyczne-zwizane-z-przeprowadzaniem-analiz-porownawczych-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
106
@article{UEK:2168222522,
author = "Marek Szarucki",
title = "Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/3",
pages = "189-197",
adress = "",
year = "2011",
}
107
@article{UEK:2168231646,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota badań typu foresight w działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 listopad",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=494%3Aistota-bada-typu-foresight-w-dziaalnoci-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
108
@article{UEK:2168232960,
author = "Marek Szarucki",
title = "Sposoby pomiaru innowacji oraz innowacyjności w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 marzec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Asposoby-pomiaru-innowacji-oraz-innowacyjnoci-w-przedsibiorstwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
109
@article{UEK:2168232956,
author = "Marek Szarucki",
title = "Różnice między tworzeniem a adaptacją innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "22 marzec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428%3Aronice-midzy-tworzeniem-a-adaptacj-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
110
@article{UEK:2168222280,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Exploring Management Development Programmes in MNCS : Example of Eads Group",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 1",
pages = "93-108",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2011.07},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.07/pdf},
}
111
@article{UEK:2168232980,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota upadłości przedsiębiorstwa w sensie ekonomicznym i prawnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "15 lipiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=465%3Aistota-upadoci-przedsibiorstwa-w-sensie-ekonomicznym-i-prawnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
112
@article{UEK:2168231652,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki hamujące tworzenie akademickich firm typu spin-off",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 październik",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489%3Aczynniki-hamujce-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
113
@article{UEK:2168232974,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wykorzystanie modelowania wzorcującego w praktyce gospodarczej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 czerwiec",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=462%3Awykorzystanie-modelowania-wzorcujcego-w-praktyce-gospodarczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
114
@article{UEK:2168231640,
author = "Marek Szarucki",
title = "Dylematy dotyczące komercjalizacji wyników prac B+R na poziomie organizacyjnym",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=495%3Adylematy-dotyczce-komercjalizacji-wynikow-prac-br-na-poziomie-indywidualnym&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
115
@article{UEK:2168232794,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wdrażanie innowacji a wyzwania współczesnej polityki w zakresie rozwoju turystyki",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwiecień",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=436%3Awdraanie-innowacji-a-wyzwania-wspoczesnej-polityki-w-zakresie-rozwoju-turystyki&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
116
@article{UEK:2168232944,
author = "Marek Szarucki",
title = "Bariery w badaniu wyników działalności innowacyjnej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 styczeń",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=403%3Abariery-w-badaniu-wynikow-dziaalnoci-innowacyjnej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
117
@article{UEK:2168232954,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wskazówki metodyczne dotyczące stosowania analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 luty",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=422%3Awskazowki-metodyczne-dotyczce-stosowania-analizy-porownawczej-w-badaniach-midzynarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
118
@unpublished{UEK:2168325283,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model formułowania opcji strategicznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "44-63",
year = "2011",
}
119
@article{UEK:2166589065,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "169",
pages = "157-168",
adress = "",
year = "2011",
}
120
@inbook{UEK:2168228220,
author = "Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "237-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
121
@article{UEK:2168231712,
author = "Marek Szarucki",
title = "Firmy innowacyjne a naśladownicze - podstawowe różnice",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 luty",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Afirmy-innowacyjne-a-naladownicze-podstawowe-ronice&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
122
@article{UEK:2168233356,
author = "Marek Szarucki",
title = "Motywacje negatywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=321%3Amotywacje-negatywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
123
@article{UEK:2166217624,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 21, 3 (223)",
pages = "63-78",
year = "2010",
}
124
@article{UEK:2168232788,
author = "Marek Szarucki",
title = "Odpowiedzialność społeczna biznesu a korzyści dla przedsiębiorstw litewskich",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=394%3Aodpowiedzialno-spoeczna-biznesu-a-korzyci-dla-przedsibiorstw-litewskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
125
@article{UEK:2168231718,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rodzaje konsultingu akademickiego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=235%3Arodzaje-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
126
@article{UEK:2168231724,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki hamujące wykorzystanie innowacji otwartych w działalności MSP",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Aczynniki-hamujce-wykorzystanie-innowacji-otwartych-w-dziaalnoci-msp&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
127
@article{UEK:2166263037,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wykorzystanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl},
}
128
@article{UEK:2166263078,
author = "Marek Szarucki",
title = "Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3Aznaczenie-wiedzy-w-procesie-tworzenia-innowacji&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl},
}
129
@article{UEK:2168232942,
author = "Marek Szarucki",
title = "Cechy przedsiębiorcze a sukces przedsięwzięcia gospodarczego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "21 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=396%3Acechy-przedsibiorcze-a-sukces-przedsiwzicia-gospodarczego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
130
@article{UEK:2166262623,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane koncepcje doskonalenia procesu biznesowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=267:wybrane-koncepcje-doskonalenia-procesu-biznesowego&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
131
@inbook{UEK:2168270446,
author = "Marek Szarucki",
title = "New Hotel Development Opportunities in Poland",
booktitle = "Innovacionnye processy v sfere servisa : problemy i perspektivy : sbornik naučnyh trudov. Tom 4",
pages = "160-163",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Gosudarsvennyj universitet servisa i èkonomiki",
year = "2010",
isbn = "978-5-228-00340-8",
}
132
@article{UEK:53163,
author = "Marek Szarucki",
title = "Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685540},
}
133
@article{UEK:2168231704,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rozmieszczenie geograficzne aktywności patentowej na świecie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Arozmieszczenie-geograficzne-aktywnoci-patentowej-na-wiecie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
134
@article{UEK:2168231742,
author = "Marek Szarucki",
title = "Charakterystyka wybranych obszarów kompetencyjnych kadry kierowniczej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 październik",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=294%3Acharakterystyka-wybranych-obszarow-kompetencyjnych-kadry-kierowniczej&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
135
@inbook{UEK:2164873432,
author = "Marek Szarucki and Vadim Tkachev",
title = "Problemy współczesnego konsultingu zarządczego",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "26-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
136
@inbook{UEK:2165913372,
author = "Marek Szarucki",
title = "Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji",
booktitle = "Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie - strategia - analiza",
pages = "423-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-25-9",
}
137
@article{UEK:2168231722,
author = "Marek Szarucki",
title = "Innowacje otwarte - eksploracja technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:innowacje-otwarte-eksploracja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
138
@article{UEK:2168231738,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wykorzystywanie obrazów żywności w marketingu miejsc turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287%3Awykorzystywanie-obrazow-ywnoci-w-marketingu-miejsc-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
139
@article{UEK:2168231702,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki wpływające na tworzenie akademickich firm typu spin-off",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aczynniki-wpywajce-na-tworzenie-akademickich-firm-typu-spin-off&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
140
@article{UEK:2168231716,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota konsultingu akademickiego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=234%3Aistota-konsultingu-akademickiego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
141
@article{UEK:53232,
author = "Jan Brzozowski and Marek Szarucki",
title = "Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "843",
pages = "57-72",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170657234},
}
142
@article{UEK:2168231744,
author = "Marek Szarucki",
title = "Skuteczność metod szkoleniowych kadry kierowniczej według oceny menedżerów fińskich",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 październik",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=296%3Askuteczno-metod-szkoleniowych-kadry-kierowniczej-wedug-oceny-menederow-fiskich&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
143
@article{UEK:2168231736,
author = "Marek Szarucki",
title = "Tradycyjne produkty kulinarne a promocja regionu turystycznego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286%3Atradycyjne-produkty-kulinarne-a-promocja-regionu-turystycznego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
144
@article{UEK:2168231726,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rodzaje innowacji w turystyce",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=257%3Arodzaje-innowacji-w-turystyce&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
145
@article{UEK:2168231746,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane problemy metodologiczne badania motywów przedsiębiorczości",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 listopad",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=317%3Awybrane-problemy-metodologiczne-badania-motywow-przedsibiorczoci&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
146
@article{UEK:2168231476,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wskaźniki badania gospodarki opartej na wiedzy według Banku Światowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=271%3Awskaniki-badania-gospodarki-opartej-na-wiedzy-wedug-banku-wiatowego&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
147
@article{UEK:2168231710,
author = "Marek Szarucki",
title = "IBM jako lider wśród przedsiębiorstw innowacyjnych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 luty",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=221%3Aibm-jako-lider-wrod-przedsibiorstw-innowacyjnych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
148
@article{UEK:2168231720,
author = "Marek Szarucki",
title = "Innowacje otwarte - eksploatacja technologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 maj",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=253:innowacje-otwarte-eksploatacja-technologii&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
149
@article{UEK:2168231706,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki globalizacji badań i rozwoju przedsiębiorstw wielonarodowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 styczeń",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=212%3Aczynniki-globalizacji-bada-i-rozwoju-przedsibiorstw-wielonarodowych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
150
@article{UEK:2168231708,
author = "Marek Szarucki",
title = "Myślenie portfelowe w kontekście rozwoju firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 luty",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3Amylenie-portfelowe-w-kontekcie-rozwoju-firmy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
151
@article{UEK:2168231734,
author = "Marek Szarucki",
title = "Pozycja Polski na tle wybranych krajów w rankingu gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 sierpień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=285%3Apozycja-polski-na-tle-wybranych-krajow-w-rankingu-gospodarki-opartej-na-wiedzy&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
152
@article{UEK:50936,
author = "Elżbieta Wiernasz and Marek Szarucki",
title = "Biotechnologia w przemyśle - zagrożenia oraz perspektywy rozwoju",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(4)",
pages = "25-31",
year = "2010",
}
153
@article{UEK:2168231740,
author = "Marek Szarucki",
title = "Procesy biznesowe jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 wrzesień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Aprocesy-biznesowe-jako-rodo-tworzenia-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
154
@inbook{UEK:2166217552,
author = "Marek Szarucki",
title = "Developing Classification Criteria for Organizational Problems",
booktitle = "The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2",
pages = "1100-1106",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2010.148},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1100-1106_Szarucki.pdf},
issn = "2029-4441",
}
155
@inbook{UEK:2162010925,
author = "Marek Szarucki and Jan Brzozowski",
title = "Advantages and Disadvantages of Family Business : Preliminary Insights from Poland",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "159-173",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
156
@article{UEK:2166263093,
author = "Marek Szarucki",
title = "Znaczenie wybranych narzędzi IT w zarządzaniu wiedzą",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 marzec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Aznaczenie-wybranych-narzdzi-it-w-zarzdzaniu-wiedz&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl},
}
157
@misc{UEK:2168327297,
author = "Marek Szarucki",
title = "Motywy podejmowania działalności gospodarczej w Polsce na tle innych krajów",
booktitle = "Przedsiębiorczość i kapitał ludzki - nowe trendy",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "PARP",
year = "2010",
url = {https://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/21692.pdf},
}
158
@article{UEK:2168231714,
author = "Marek Szarucki",
title = "Kanały transferu wiedzy a dyscyplina naukowa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 kwiecień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=233%3Akanay-transferu-wiedzy-a-dyscyplina-naukowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
159
@article{UEK:2166263018,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane metody rozwoju kadry kierowniczej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 październik",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:wybrane-metody-rozwoju-kadry-kierowniczej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
160
@inbook{UEK:2165993973,
author = "Marek Szarucki",
title = "Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania",
booktitle = "Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce",
pages = "171-185",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-354-9",
}
161
@article{UEK:2166031124,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane kanały transferu wiedzy w branży turystycznej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=259:wybrane-kanay-transferu-wiedzy-w-brany-turystycznej&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
162
@article{UEK:2166263065,
author = "Marek Szarucki",
title = "Zarządzanie wiedzą w firmach konsultingowych : strategia scentralizowana a strategia zdecentralizowana",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 marzec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=230%3Azarzdzanie-wiedz-w-firmach-konsultingowych-strategia-scentralizowana-a-strategia-zdecentralizowa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108=pl},
}
163
@article{UEK:2168231730,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rola uczelni wyższych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "17 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=262%3Arola-uczelni-wyszych-w-dziaalnoci-innowacyjnej-przedsibiorstw&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
164
@article{UEK:2168233354,
author = "Marek Szarucki",
title = "Motywacje pozytywne w procesie tworzenia przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 listopad",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=319%3Amotywacje-pozytywne-w-procesie-tworzenia-przedsibiorstwa&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
165
@article{UEK:2168232940,
author = "Marek Szarucki",
title = "Błędy podczas wdrażania koncepcji CSR w przedsiębiorstwach na Litwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "18 grudzień",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=395%3Abdy-podczas-wdraania-koncepcji-csr-w-przedsibiorstwach-na-litwie&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
166
@inbook{UEK:2161873013,
author = "Marek Szarucki",
title = "Analyzing Brand Strategy of the Selected Global Companies",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "75-85",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
167
@article{UEK:2168274897,
author = "Marek Szarucki",
title = "Umowa polsko-litewska",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "23",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
168
@article{UEK:2168231732,
author = "Marek Szarucki",
title = "Ocena wybranych źródeł wiedzy w procesie tworzenia wynalazków",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 lipiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=266%3Aocena-wybranych-rode-wiedzy-w-procesie-tworzenia-wynalazkow&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
169
@article{UEK:2168231728,
author = "Marek Szarucki",
title = "Czynniki determinujące tworzenie innowacji w przedsiębiorstwach turystycznych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3Aczynniki-determinujce-tworzenie-innowacji-w-przedsibiorstwach-turystycznych&catid=39%3Aartykuly&Itemid=108&lang=pl},
}
170
@article{UEK:2166263004,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane obszary współczesnego konsultingu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 marzec",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=229:wybrane-obszary-wspoczesnego-konsultingu&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
171
@article{UEK:2166263124,
author = "Marek Szarucki",
title = "Aspekty etyczne biotechnologii",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 listopad",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=190:aspekty-etyczne-biotechnologii&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
172
@article{UEK:2168231682,
author = "Marek Szarucki",
title = "Projekty kolaboracyjne w zakresie badań i rozwoju - cele jakościowe oraz ilościowe",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "16 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
173
@article{UEK:2168231672,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane mierniki oceny działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "15 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136:wybrane-mierniki-oceny-dziaalnoci-badawczo-rozwojowej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
174
@article{UEK:2166263174,
author = "Marek Szarucki",
title = "Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Nauka i Gospodarka",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=156:etapy-procesu-innowacyjnego-w-przedsibiorstwie&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
175
@article{UEK:2168231664,
author = "Marek Szarucki",
title = "Zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w małych przedsiębiorstwach",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 maj",
pages = "",
year = "2009",
}
176
@article{UEK:2168231668,
author = "Marek Szarucki",
title = "Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla naukowców",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 maj",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
177
@article{UEK:2168231686,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota zmiennych wpływających na tempo adaptacji innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 październik",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161:istota-zmiennych-wpywajcych-na-tempo-adaptacji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
178
@article{UEK:2168231662,
author = "Marek Szarucki",
title = "Przedsiębiorczość strategiczna w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 kwietnia",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124:przedsibiorczo-strategiczna-w-tworzeniu-przewagi-konkurencyjnej-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
179
@article{UEK:2166263149,
author = "Marek Szarucki",
title = "Efekty działania różnych rodzajów innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "25 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=130:efekty-dziaania-ronych-rodzajow-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
180
@article{UEK:2166263190,
author = "Marek Szarucki",
title = "Problemy decyzyjne a rozwój organizacji w warunkach ograniczenia zasobowego",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160:problemy-decyzyjne-a-rozwoj-organizacji-w-warunkach-ograniczenia-zasobowego&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
181
@article{UEK:2168231688,
author = "Marek Szarucki",
title = "Innowacje a zapotrzebowanie na wiedzę oraz inwestycje",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "24 październik",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=163:innowacje-a-zapotrzebowanie-na-wiedz-oraz-inwestycje&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
182
@article{UEK:2166263110,
author = "Marek Szarucki",
title = "Badania rynkowe a rozwój nowego produktu",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 marzec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=107:badania-rynkowe-a-rozwoj-nowego-produktu&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
183
@article{UEK:2168231644,
author = "Marek Szarucki",
title = "Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "10 kwiecień",
pages = "",
year = "2009",
}
184
@inbook{UEK:2162083740,
author = "Birgitta Eriksson and Marek Szarucki and Patrik Larsson",
title = "Being a Micro Entrepreneur : Working Conditions in Poland and Sweden",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "59-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
185
@article{UEK:2168231666,
author = "Marek Szarucki",
title = "Współpraca między nauką a biznesem - korzyści dla przedsiębiorców",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 maj",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
186
@article{UEK:2168231694,
author = "Marek Szarucki",
title = "Pomiar kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 listopad",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=191:pomiar-kapitau-innowacyjnego-przedsibiorstwa&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
187
@article{UEK:2168231674,
author = "Marek Szarucki",
title = "Znaczenie twórczości w funkcjonowaniu organizacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "19 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=137:znaczenie-tworczoci-w-funkcjonowaniu-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
188
@article{UEK:2168231698,
author = "Marek Szarucki",
title = "Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu w Wielkiej Brytanii i USA",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
189
@misc{UEK:2168278409,
author = "Marek Szarucki and Marek Lisinski",
title = "Choosing Methods For Decision Problems Solving in an Organization : Methodological Aspects",
booktitle = "SMS 29th International Annual Conference "Strategies in an Uncertain World", Washington D.C., USA, October 11-14",
pages = "",
year = "2009",
}
190
@article{UEK:2168231678,
author = "Marek Szarucki",
title = "Wybrane czynniki dyfuzji innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "09 sierpień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=153:wybrane-czynniki-dyfuzji-innowacji&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
191
@article{UEK:2168231692,
author = "Marek Szarucki",
title = "Innowacje akademickie a pojęcie doliny śmierci",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 listopad",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=189:innowacje-akademickie-a-pojcie-doliny-mierci&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
192
@article{UEK:50455,
author = "Elżbieta Wiernasz and Marek Szarucki",
title = "Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "3(3)",
pages = "77-83",
year = "2009",
}
193
@article{UEK:2168231690,
author = "Marek Szarucki",
title = "W poszukiwaniu zewnętrznych źródeł innowacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "28 październik",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
194
@article{UEK:2168278463,
author = "Marek Szarucki",
title = "Entrepreneurial Start-up Motives in Transitional Economy - Case of Poland",
journal = "Poslovna izvrsnost",
number = "vol. 3, 2",
pages = "9-21",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/http://hrcak.srce.hr/50648},
url = {http://hrcak.srce.hr/file/77731},
}
195
@article{UEK:2168231676,
author = "Marek Szarucki",
title = "Źródła informacji w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 lipiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {},
}
196
@article{UEK:2168231484,
author = "Marek Szarucki",
title = "Model przedsiębiorczości strategicznej",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "26 kwiecień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=113:model-przedsibiorczoci-strategicznej&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
197
@article{UEK:2168231700,
author = "Marek Szarucki",
title = "Pojęcie wartości oraz jej znaczenie w rozwoju firmy",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "31 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=194:pojcie-wartoci-oraz-jej-znaczenie-w-rozwoju-firmy&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
198
@article{UEK:2168231680,
author = "Marek Szarucki",
title = "Istota innowacji usługowych",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 sierpnia",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=155:istota-innowacji-usugowych&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
199
@article{UEK:2166263137,
author = "Marek Szarucki",
title = "Badanie innowacji według metodologii Oslo",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "29 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:badanie-innowacji-wedug-metodologii-oslo&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
200
@article{UEK:2168231696,
author = "Marek Szarucki",
title = "Zdolność patentowa wynalazku",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "20 grudzień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=192:zdolno-patentowa-wynalazku&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
201
@article{UEK:2168231684,
author = "Marek Szarucki",
title = "Ograniczenia zasobowe w organizacji",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "27 wrzesień",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=159:ograniczenia-zasobowe-w-organizacji&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
202
@article{UEK:2168231670,
author = "Marek Szarucki",
title = "Rodzaje innowacji oraz koszty z nimi związane",
journal = "Nauka i Gospodarka",
number = "30 czerwiec",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://nig.creatyvni.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=132:rodzaje-innowacji-oraz-koszty-z-nimi-zwizane&catid=39:artykuly&Itemid=108},
}
203
@article{UEK:50513,
author = "Marek Szarucki and Piotr Maliński",
title = "Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "85-102",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157705451},
}
204
@inbook{UEK:2168232550,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Internal Audit as an Improvement Tool for Public Sector Organizations : Case of Poland",
booktitle = "The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th-July 2nd, 2008 ~ Orlando, Florida, USA : Jointly with The 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis: ISAS 2008 : Proceedings. Vol. 6",
pages = "55-60",
adress = "Orlando",
publisher = "International Institute of Informatics and Systemics",
year = "2008",
isbn = "978-1-934272-36-7",
}
205
@article{UEK:50514,
author = "Marek Szarucki and Agnieszka Wałęga",
title = "Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "103-119",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157734765},
}
206
@inbook{UEK:2165621336,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
207
@inbook{UEK:2166096647,
author = "Marek Szarucki and Raimonds Graudiņš",
title = "The Outlook for Service Management under Globalization and New Economy Conditions",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "293-305",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
208
@inbook{UEK:2166290365,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Process vnedreniâ lean management na predpriâtii",
booktitle = "Ekonomika i upravlenie : sbornik naučnyh trudov. Č. 3",
pages = "73-80",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "Izdatiel'stvo Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i finansov",
year = "2007",
isbn = "978-5-7310-2268-2",
}
209
@misc{UEK:2168232508,
author = "Marek Szarucki",
title = "Pushed or Pulled into Self-Employment? The Case of Poland",
booktitle = "International Entrepreneurship",
pages = "53",
adress = "Harrogate",
publisher = "Institute for Small Business & Entrepreneurship",
year = "2007",
isbn = "978-1-900862-02-8",
}
210
@inbook{UEK:2165386822,
author = "Marek Szarucki",
title = "Service Management Control in a Stakeholder Network : Case of Rabobank",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "238-249",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
211
@article{UEK:2168280019,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
212
@article{UEK:50229,
author = "Marek Szarucki and Birgitta Eriksson and Patrik Larsson",
title = "Motywy przedsiębiorczości w Polsce i w Szwecji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "10",
pages = "81-88",
year = "2007",
}
213
@unpublished{UEK:52372,
author = "Marek Szarucki",
title = "Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
214
@misc{UEK:2168232490,
author = "Marek Szarucki and Eriksson Birgitta and Larsson Patrik",
title = "A Comparative Analysis of the Start-up Motives among Microentrepreneurs in Poland and Sweden",
booktitle = "RENT XX",
pages = "83",
adress = "Antwerpen ; Oxford",
publisher = "Intersentia",
year = "2006",
isbn = "978-50-5095-632-1",
}
215
@article{UEK:2168291845,
author = "Birgitta Eriksson and Patrik Larsson and Marek Szarucki",
title = "Business Startup Motives and Satisfaction among Swedish Selfemployed",
journal = "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development",
number = "Vol. 2, No. 4",
pages = "295-308",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/WREMSD.2006.010215},
url = {},
}
216
@article{UEK:2168232514,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki",
title = "Principles of the Application of Strategic Planning Methods",
journal = "Journal of Business Economics and Management",
number = "vol. 7, no 2",
pages = "37-43",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/16111699.2006.9636122},
url = {},
}
217
@article{UEK:2168232500,
author = "Marek Lisiński and Asta Radzevičienė and Marek Szarucki",
title = "Peculiarities of Multicultural Banking Approach",
journal = "Mehanìzm Regulûvannâ Ekonomìki",
number = "Nr 4 (24)",
pages = "81-90",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/8771},
url = {http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/8771/1/2.2_lisinski_radzeviciene_saruckij.doc},
}
218
@article{UEK:52439,
author = "Marek Szarucki and Birgitta Eriksson and Patrik Larsson",
title = "Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 12",
pages = "88-96",
year = "2005",
}
219
@inbook{UEK:2168221682,
author = "Marek Szarucki",
title = "Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy",
booktitle = "Gospodarka - rynek - marketing",
pages = "61-75",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-75-3",
}
220
@article{UEK:2168218180,
author = "Marek Szarucki",
title = "Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na Litwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 55, 2 (649)",
pages = "94-102",
year = "2004",
}
221
@article{UEK:2168307887,
author = "Marek Szarucki",
title = "Zatrudnienie w litewskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 55, 7 (654)",
pages = "93-99",
year = "2004",
}
222
@inbook{UEK:2168235430,
author = "Marek Szarucki",
title = "Metodyczne problemy badania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "212-223",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2003",
issn = "2543-5396",
isbn = "83-87903-19-1",
}
223
@article{UEK:2168294987,
author = "Marek Szarucki",
title = "Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Litwy",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "46-49",
year = "2003",
}
224
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
225
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
226
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}