Publications of the selected author

Kwiatek Bogusław

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economic Account Methods,

1

Title:
Cele nauczania matematyki w wyższym szkolnictwie ekonomicznym
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 1 (1977) , s. 59-67
Nr:
2168282487
article
2

Title:
Pojemność magazynu podstawowego procesu produkcyjnego = The Capasity of the Stock Room of the Basic Productive Process
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 2 (1974) , s. 189-193. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278653
article
3

Title:
Proces produkcyjny jako automat abstrakcyjny = Process of Production as an Abstract Automaton
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973) , s. 91-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249150
article
4

Title:
O całkowaniu ciągu funkcyjnego = On Functional Sequence Integrating
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972) , s. 289-293. - Rez., summ.
Nr:
2168250482
article
See main document
1
Cele nauczania matematyki w wyższym szkolnictwie ekonomicznym / Bogusław KWIATEK, Ryszard ZIĘBA // Życie Szkoły Wyższej . - R. 25, nr 1 (1977), s. 59-67. - ISSN 0591-2377
2
Pojemność magazynu podstawowego procesu produkcyjnego = The Capasity of the Stock Room of the Basic Productive Process / Bogusław KWIATEK, Ryszard ZIĘBA // Przegląd Statystyczny. - t. 21, z. 2 (1974), s. 189-193. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
3
Proces produkcyjny jako automat abstrakcyjny = Process of Production as an Abstract Automaton / Bogusław KWIATEK, Ryszard ZIĘBA // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973), s. 91-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
4
O całkowaniu ciągu funkcyjnego = On Functional Sequence Integrating / Bogusław KWIATEK, Ryszard ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 289-293. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
1
Kwiatek B., Zięba R., (1977), Cele nauczania matematyki w wyższym szkolnictwie ekonomicznym, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 25, nr 1, s. 59-67.
2
Kwiatek B., Zięba R., (1974), Pojemność magazynu podstawowego procesu produkcyjnego, "Przegląd Statystyczny", t. 21, z. 2, s. 189-193.
3
Kwiatek B., Zięba R., (1973), Proces produkcyjny jako automat abstrakcyjny, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 1, s. 91-97.
4
Kwiatek B., Zięba R., (1972), O całkowaniu ciągu funkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 289-293.
1
@article{artUEK:2168282487,
author = "Bogusław Kwiatek and Ryszard Zięba",
title = "Cele nauczania matematyki w wyższym szkolnictwie ekonomicznym",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 25, 1",
pages = "59-67",
year = "1977",
}
2
@article{artUEK:2168278653,
author = "Bogusław Kwiatek and Ryszard Zięba",
title = "Pojemność magazynu podstawowego procesu produkcyjnego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 21, z. 2",
pages = "189-193",
year = "1974",
}
3
@article{artUEK:2168249150,
author = "Bogusław Kwiatek and Ryszard Zięba",
title = "Proces produkcyjny jako automat abstrakcyjny",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 20, z. 1",
pages = "91-97",
year = "1973",
}
4
@article{artUEK:2168250482,
author = "Bogusław Kwiatek and Ryszard Zięba",
title = "O całkowaniu ciągu funkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "289-293",
year = "1972",
}