Publications of the selected author

Kurek Roman

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Author:
Title:
Próba konstrukcji modeli procesów rozwojowych rynku branży artykułów gospodarstwa domowego (w oparciu o dane przestrzennoczasowe) = On the Construction of the Models of Development of the Household Commodities Market (on the Basis of Spatial and Time Data)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978) , s. 57-73. - Rez., summ.
Nr:
2168233152
article
See main document
2

Author:
Title:
Próba konstrukcji modeli konsumpcji i samozaopatrzenia konsumpcyjnego gospodarstw chłopskich na przykładzie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 86 (1977) , s. 117-130
Nr:
2168239930
article
See main document
1
Próba konstrukcji modeli procesów rozwojowych rynku branży artykułów gospodarstwa domowego (w oparciu o dane przestrzennoczasowe) = On the Construction of the Models of Development of the Household Commodities Market (on the Basis of Spatial and Time Data) / Roman KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 57-73. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
2
Próba konstrukcji modeli konsumpcji i samozaopatrzenia konsumpcyjnego gospodarstw chłopskich na przykładzie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego / Roman KUREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 86 (1977), s. 117-130. - ISSN 0208-7944
1
Kurek R., (1978), Próba konstrukcji modeli procesów rozwojowych rynku branży artykułów gospodarstwa domowego (w oparciu o dane przestrzennoczasowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 57-73.
2
Kurek R., (1977), Próba konstrukcji modeli konsumpcji i samozaopatrzenia konsumpcyjnego gospodarstw chłopskich na przykładzie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 86, s. 117-130.
1
@article{artUEK:2168233152,
author = "Roman Kurek",
title = "Próba konstrukcji modeli procesów rozwojowych rynku branży artykułów gospodarstwa domowego (w oparciu o dane przestrzennoczasowe)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "57-73",
year = "1978",
}
2
@article{artUEK:2168239930,
author = "Roman Kurek",
title = "Próba konstrukcji modeli konsumpcji i samozaopatrzenia konsumpcyjnego gospodarstw chłopskich na przykładzie wybranych gmin powiatu nowosądeckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "86",
pages = "117-130",
year = "1977",
}