Publications of the selected author

1

Title:
Przedsiębiorczość a nowe technologie
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
156 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.; Opracowanie zostało wykonane w ramach badań statutowych Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-8085-913-5
Level I:
Nr:
2168342313
monograph
See related chapters
2

Title:
Wybór technologii wytwarzania a akumulacja kapitału
Source:
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 11-22
ISBN:
978-83-8085-913-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342317
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 486-501 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335805
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wstęp
Source:
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 7-10
ISBN:
978-83-8085-913-5
Nr:
2168342315
preface / summary
See main document
5

Title:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
436 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu nt. "Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?", realizowanego przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego w latach 2017-2018
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324613
monograph
See related chapters
6

Title:
Słowo wstępne
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 13-15
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324615
preface / summary
See main document
7

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
8

Title:
Wprowadzenie
Source:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312581
preface / summary
See main document
9

Title:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2016
Physical description:
174 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312473
monograph
See related chapters
10

Author:
Kazimierz Zieliński , Tomasz Ociepa
Title:
Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych
Source:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 147-164
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312593
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296373
monograph
12

Title:
Wybrane kwestie społeczne w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-651-9
Nr:
2168271118
academic script
13

Title:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
226 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286039
monograph
14

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego", Kraków, Polska, od 2013-04-11 do 2013-04-12
Title:
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji
Source:
Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014, s. 11-28 - Bibliogr.
Series:
(Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1)
ISBN:
978-83-939267-0-1
Nr:
2168275667
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Procesy modernizacyjne rolnictwa
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
204 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-082-2
Nr:
2168276069
monograph
16

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Title:
Innovativeness in the Polish Food Industry
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 521-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168249474
chapter in conference materials
17

Title:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Aneksy, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274593
monograph
18

Title:
Przedmowa
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 27-29
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273464
preface / summary
See main document
19

Title:
Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian
Source:
Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 341-357 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-3-3
Nr:
2168273482
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wydanie publ. dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na badania statutowe, Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168252444
monograph
21

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická Teória a Ekonomická Realita (ETER 2012), Bratislava, Słowacja, od 2012-10-09 do 2012-10-09
Title:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3476-5
Nr:
2168304069
chapter in conference materials
22

Title:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 87-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261076
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-569-7
Nr:
2168229768
academic script
24

Title:
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-934124-0-2
Nr:
2168225826
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-531-4
Nr:
2168218722
chapter in conference materials
See main document
26

Title:
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2011, s. 135-153
Signature:
NP-1332/Magazyn
Nr:
2168261290
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Wprowadzenie
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 7-8
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222162
preface / summary
See main document
28

Title:
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-521-0
Nr:
2168218732
monograph
29

Title:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Physical description:
154 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222160
monograph
See related chapters
30

Title:
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222130
article
See main document
31

Title:
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 73-81. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168281275
article
32

Title:
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 315-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165308053
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK2010, s. 73-85
Signature:
NP-1356/Magazyn
Nr:
2168261438
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
In the issue for overcoming the financial crisis
Source:
Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010) , s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim - Bibliogr.
Nr:
2168281313
article
35

Title:
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010) , s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168281265
article
36

Title:
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-107
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165634034
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Kazimierz Zieliński , Roman Chorób
Title:
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 125-137. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53158
article
See main document
38

Title:
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53159
article
See main document
39

Title:
Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 86-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165594290
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej
Source:
Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2009, s. 39-167
Signature:
NP-1325/Magazyn
Nr:
2168306195
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 35-41
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742498
chapter in monograph
42

Author:
Kazimierz Zieliński , Roman Chorób
Title:
Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników
Source:
Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju / red. Colin Hales - Rzeszów: Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, 2009, s. 125-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61483-40-3
Nr:
2165742744
chapter in monograph
43

Title:
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja
Source:
Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2008, s. 60-89
Signature:
NP-1216/Magazyn
Nr:
2166239805
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 97-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50388
article
See main document
45

Title:
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 39-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50291
article
See main document
46

Author:
Title:
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-103
Nr:
51624
doctoral dissertation
47

Title:
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets
Source:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008) , s. 112-117. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230734
article
48

Title:
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008) , s. 547-553. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich
Nr:
2168281285
article
49

Author:
Roman Chorób
Title:
Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
350 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-60
Nr:
51686
doctoral dissertation
50

Title:
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych
Source:
Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007, s. 333-341 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-36-2
Nr:
2166155632
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 83-126
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306465
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165776248
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 87-96 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165780681
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 71-83. - Summ.
Access mode:
Nr:
53088
article
See main document
55

Title:
Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim = Areal Structure Versus the Way of Farmland Use in Malopolska Voivodeship
Source:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 809-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281719
chapter in monograph
56

Title:
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 62-74
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326967
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Kazimierz Zieliński , Józef Sroka
Title:
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 139-149. - Summ.
Access mode:
Nr:
53087
article
See main document
58

Title:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52962
article
See main document
59

Title:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness.
Source:
Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005) , s. 475-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168281729
article
60

Title:
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 30-51
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264804
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005) , s. 460-465. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168260526
article
62

Title:
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005) , s. 37-46. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168261104
article
63

Title:
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52961
article
See main document
64

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 383-395. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168036440
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 7-27
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265960
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004) , s. 478-483. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
52491
article
67

Title:
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220394
article
See main document
68

Title:
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes
Source:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 104-118. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 5)
ISBN:
83-89473-66-6
Access mode:
Nr:
2168237138
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 54-68
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306427
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 69-76. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221058
article
See main document
71

Title:
Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce = The Supply Elasticity of Agricultural Products in Poland
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002
Physical description:
216 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 154)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-129-8
Nr:
2168224708
monograph
72

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, Polska, od 1998-09-24 do 1998-09-26
Title:
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce
Source:
Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998 - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999, s. 509-512
ISBN:
83-910368-2-0
Nr:
2168244218
chapter in conference materials
73

Title:
Zagraniczna polityka ekonomiczna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-180
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240596
chapter in academic script
See main document
74

Title:
Analiza elastyczności podaży produktów polskiego rolnictwa = Analysis of the Elasticity of Polish Agricultural Products Supply
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 79-86. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244240
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki = Regional Constraints of Localization and Development of High-Tech Industries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997) , s. 19-25. - Summ.
Nr:
2168234160
article
See main document
76

Title:
Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej
Source:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 79-80
Nr:
2168242900
chapter in conference materials
77

Title:
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 37-46. - Summ.
Nr:
2168245808
article
See main document
78

Title:
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland
Source:
Privatization and Economic Reform in Central Europe / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994, s. 227-244 - Bibliogr.
ISBN:
0-89930-851-1
Nr:
2168281211
chapter in monograph
79

Title:
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Nr:
2168246386
article
See main document
80

Title:
Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 137-142
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226395
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań Rynkowych, 1993
Physical description:
100, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168260476
monograph
82

Title:
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993) , s. 101-114. - Summ.
Nr:
2168246298
article
See main document
83

Title:
Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych = Differentiation of the Level and Composition of Household Food Expenses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 105-115. - Summ., rez.
Nr:
2168246326
article
See main document
84

Title:
Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej
Source:
Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 129-150
Nr:
2168251360
chapter in academic script
See main document
85

Title:
Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim = Estimation of Impact of Selected Factors on Territorial Variation in Land Productivity in Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 25-38. - Summ., rez.
Nr:
2168246272
article
See main document
86

Title:
Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim
Source:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1992, s. 119-132
Signature:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265792
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[47]-5[51]
Series:
(Seminar Papers ; no. 3)
Nr:
2168251234
chapter in conference materials
88

Title:
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 103-119. - Summ., rez.
Nr:
2168245414
article
See main document
89

Title:
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232896
varia
90

Title:
Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego = Estimation of Fertilizer Consumption Level in Plant Production in Kraków Province Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 187-201. - Summ., rez.
Nr:
2168234914
article
See main document
91

Title:
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez.
Nr:
2168234902
article
See main document
92

Title:
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej,
Nr:
2168260064
academic script
93

Title:
Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego = Analysis of Level and Structure of Production of Danish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 145-159. - Rez., summ.
Nr:
2168244188
article
See main document
94

Title:
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 169-184
Nr:
2168237314
article
See main document
95

Title:
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 83-102. - Rez., summ.
Nr:
2168244178
article
See main document
96

Title:
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249096
article
See main document
97

Title:
Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 32, nr 4 (374) (1988) , s. 147-151
Nr:
2168260460
article
98

Title:
Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim = Analysis of Fertilizer Consumption in Crop Production of Hungarian Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 49-57. - Rez., summ.
Nr:
2168249488
article
See main document
99

Title:
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249350
article
See main document
100

Title:
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168249530
article
See main document
101

Title:
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 35-46. - Rez., summ.
Nr:
2168249532
article
See main document
102

Title:
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 81-89. - Summ., rez.
Nr:
2168225854
article
103

Title:
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture
Source:
Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986) , s. 36-39
Nr:
2168260848
article
104

Title:
Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny
Source:
Życie Szkoły Wyższej 1986. - R. 34, nr 10, s. 123-126
Nr:
2168282545
varia
105

Title:
Wybrane metody optymalizacyjne
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 100-111
Nr:
2168251624
chapter in academic script
See main document
106

Title:
Symulacja i metody optymalizacyjne
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 167-177
Nr:
2168251612
chapter in academic script
See main document
107

Title:
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985) , s. 7-30. - Rez., summ.
Nr:
2168249578
article
See main document
108

Title:
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985) , s. 49-62
Nr:
2168230754
article
109

Title:
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 26-43
Nr:
2168251566
chapter in academic script
See main document
110

Title:
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 5-27. - Rez., summ.
Nr:
2168229688
article
See main document
111

Title:
Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa = Simulation Experiment as the Basis for Rational Stimulation of the Process of the Development of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 73-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230778
article
See main document
112

Title:
Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej = Evaluation of Influence of Selected Factors on Regional Differences in Crops of Four Basic Agricultural Products in South East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983) , s. 23-39. - Summ., rez.
Nr:
2167738468
article
See main document
113

Title:
Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim = Analysis of Results of Simulation Process of Development of Agriculture in the Provinces of Krosno and Nowy Sącz
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982) , s. 87-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250126
article
See main document
114

Title:
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
VII, 259 k.: il.; 30 cm + Aneks: [119] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/165 (aneks)
Nr:
2168260348
doctoral dissertation
115

Title:
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 5-22. - Rez., summ.
Nr:
2168242360
article
See main document
116

Title:
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 37-53. - Rez., summ.
Nr:
2168242964
article
See main document
117

Title:
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 29-45. - Rez., summ.
Nr:
2168250008
article
See main document
118

Title:
Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = A Research Into Group Productivity of Labour in an Engineering and Assembling Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 143-156. - Rez., summ.
Nr:
2168250022
article
See main document
119

Title:
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 45-57
Nr:
2168224832
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
023/WE-KPI/02/2013/S/3023
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302907
unpublished scientific work
2

Title:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
35/KPiI/1/2012/S/035
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271872
unpublished scientific work
3

Title:
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KPiI/4/2010/S/565
Signature:
NP-897/Magazyn
Nr:
2168325725
unpublished scientific work
4

Title:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326035
unpublished scientific work
5

Title:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009
Physical description:
266 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KTE/2/09/S/507
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234222
unpublished scientific work
6

Title:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
35/KPEiPR/1/2005/S/227
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264800
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
147 k.: il., recenzja; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/KPEiPR/2/2004/S/202
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168265958
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-89/Magazyn
Nr:
2168267026
unpublished scientific work
9

Title:
Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-91/Magazyn
Nr:
2168276627
unpublished scientific work
1
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2019. - 156 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-913-5
2
Wybór technologii wytwarzania a akumulacja kapitału / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 11-22. - ISBN 978-83-8085-913-5
3
Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 486-501. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
4
Wstęp / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 7-10. - ISBN 978-83-8085-913-5
5
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 436 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
6
Słowo wstępne / Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 13-15. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
7
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
8
Wprowadzenie / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 9-13. - ISBN 978-83-8085-356-0
9
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - 174 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-356-0
10
Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych / Kazimierz ZIELIŃSKI, Tomasz Ociepa // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 147-164. - ISBN 978-83-8085-356-0
11
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18196-3
12
Wybrane kwestie społeczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-651-9
13
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - 226 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-485-1
14
Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji / Maria URBANIEC, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Delegowanie pracowników / red. Marek BENIO. - Kraków: Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, 2014. - (Mobilność pracy, mobilność usług w UE ; T. 1). - S. 11-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939267-0-1
15
Procesy modernizacyjne rolnictwa / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - 204 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-082-2
16
Innovativeness in the Polish Food Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 521-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
17
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Aneksy. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7164-801-4
18
Przedmowa / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 27-29. - ISBN 978-83-934124-3-3
19
Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / [red. nauk. Stanisław LIS, Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 341-357. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-3-3
20
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie publ. dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu na badania statutowe. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-1671-0
21
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny] / eds.: Ján Lisý, Vladimír Gonda, Marta Martincová, Vieroslava Holková, Marián Vongrej. - Dane tekstowe (plik pdf). - Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. - S. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3476-5
22
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 87-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
23
Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-569-7
24
Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-934124-0-2
25
Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 163-172. - Materiał z międzynarodowej konferencji pt. "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-531-4
26
Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020 / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2011), s. 135-153
27
Wprowadzenie / Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 7-8. - ISBN 978-83-62511-40-2
28
Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce / Joanna KUDEŁKO, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-521-0
29
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 154 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-40-2
30
Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian = The Regional Differentiation of Salaries in Poland - Change Trends / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 863 (2011), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192067. - ISSN 1898-6447
31
Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych = Dillemas of Research Priority Settings / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 73-81. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
32
Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 315-322. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
33
Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz ŻMIJA // W: Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej / kier. Andrzej PRUSEK. - (2010), s. 73-85
34
In the issue for overcoming the financial crisis / Kazimierz ZIELIŃSKI // Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu = Messenger of the International Nobel Economic Forum. - nr 1 (3), tom 1 (2010), s. 145-151. - Summ., streszcz. również w jęz. ukraińskim i rosyjskim. - Bibliogr. - ISSN 2074-5370
35
Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce = Determinants of Off-Farmincome of Farm Operators in Małopolska / Kazimierz ZIELIŃSKI // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 5 (2010), s. 281-284. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607. - ISSN 1508-3535
36
Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 97-107. - ISBN 978-83-7252-488-1
37
Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej = The Integration of Agriculture with the Food Industry in Podkarpackie - an Analysis of Spatial Dispersion / Kazimierz ZIELIŃSKI, Roman Chorób // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 125-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630341. - ISSN 1898-6447
38
Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej = The Convergence of Private Consumption in the European Union / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169630042. - ISSN 1898-6447
39
Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 86-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
40
Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej / Justyna KĄTNIK, Stanisław LIS, Joanna KUDEŁKO, Kinga SZMIGIEL, Dariusz ŻMIJA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2009), s. 39-167
41
W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 35-41. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
42
Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników / Kazimierz ZIELIŃSKI, Roman Chorób // W: Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju / red. Colin Hales. - Rzeszów: Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, 2009. - S. 125-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61483-40-3
43
Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2008), s. 60-89
44
Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002 = Trends in the Agrarian Structure of Małopolska, 1996-2002 / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 97-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157335866. - ISSN 1898-6447
45
Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich = Dilemmas in the Assessment of Costs and Benefits Arising from European Integration in Regard to Agriculture and Rural Areas / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 39-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315. - ISSN 1898-6447
46
Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski / Dariusz ŻMIJA ; Promotor: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków, 2008. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001573a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001573b
47
The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets / Kazimierz ZIELIŃSKI // Nová ekonomika = The New Economy. - R. 1, nr 3-4 (december) (2008), s. 112-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1336-1732
48
Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych = Theoretical Background of Analyses of Impact of Local Market Conditions on Farm Revenue / Kazimierz ZIELIŃSKI // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 8 (2008), s. 547-553. - Summ.. - Tytuł numeru: Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich. - ISSN 1899-2382
49
Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim / Roman Chorób ; Promotor: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków, 2007. - 350 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001296a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001296b
50
W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2007. - S. 333-341. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-36-2
51
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 83-126
52
W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 45-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
53
Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 87-96. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
54
Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa = The Circumstances and Consequences of Modernising Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112656846. - ISSN 0208-7944
55
Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim = Areal Structure Versus the Way of Farmland Use in Malopolska Voivodeship / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 809-818. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
56
Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Danuta GOLIK // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 62-74
57
Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego) = Active Labour Market Programmes as an Element of Socio-economic Policy (Based on the Jasło Powiat) / Kazimierz ZIELIŃSKI, Józef Sroka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 139-149. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112945196. - ISSN 0208-7944
58
Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce = Conditions for the Development of the Polish Sugar Industry / Kazimierz ZIELIŃSKI, Dariusz Żmija // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209. - ISSN 0208-7944
59
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność = The active ways of overcoming unemployment : Implementation areas and efectiveness / Kazimierz ZIELIŃSKI // Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. - vol. 44/1 (2005), s. 475-481. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0065-0919
60
Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 30-51
61
Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych = Dilemmas of evaluating the effectiveness of agricultural markets functioning / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 2 (2005), s. 460-465. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
62
Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku = Dilemmas Concerning the Estimation of the Government Impact on Market Performance / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1071, t. 2 (2005), s. 37-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
63
Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce = The Dilemmas of the Diversification of Agricultural Production in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/98917627. - ISSN 0208-7944
64
Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce = The System Transformation vs. Economic Position of the Polish Agriculture in National Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 383-395. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
65
Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 7-27
66
Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa = Product Differentiation as a Direction of Changes within Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 2 (2004), s. 478-483. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
67
Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej = The Impact of the Transition on the Position of Agriculture in the Polish Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/61866023. - ISSN 0208-7944
68
Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian = Food Consumption in Poland - Tendencies and Determinants of Changes / Helena ZIELIŃSKA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 5). - S. 104-118. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-66-6. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf
69
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich / Kazimierz ZIELIŃSKI, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 54-68
70
Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce = Determinants of Development of Organic Farming in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 69-76. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/15958. - ISSN 0208-7944
71
Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce = The Supply Elasticity of Agricultural Products in Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2002. - 216 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 154). - ISBN 83-7252-129-8
72
Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, 1999. - S. 509-512. - ISBN 83-910368-2-0
73
Zagraniczna polityka ekonomiczna / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-180. - ISBN 83-87239-89-5
74
Analiza elastyczności podaży produktów polskiego rolnictwa = Analysis of the Elasticity of Polish Agricultural Products Supply / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 79-86. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
75
Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki = Regional Constraints of Localization and Development of High-Tech Industries / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997), s. 19-25. - Summ. - ISSN 0208-7944
76
Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 79-80
77
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 37-46. - Summ. - ISSN 0208-7944
78
Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland / Małgorzata BEDNARCZYK, Janusz JAWORSKI, Janusz KOT, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Privatization and Economic Reform in Central Europe : the Changing Business Climate / ed. by Rondinelli Dennis A. - Westport, CT; London: Quorum Books, 1994. - S. 227-244. - Bibliogr. - ISBN 0-89930-851-1
79
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example) / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 73-81. - Summ. - ISSN 0208-7944
80
Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 137-142. - ISBN 83-01-11113-5
81
Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK, Józef SALA, Kazimierz ZIELIŃSKI ; [red. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Instytut Badań Rynkowych, 1993. - 100, [1] s. : il. ; 21 cm
82
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 101-114. - Summ. - ISSN 0208-7944
83
Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych = Differentiation of the Level and Composition of Household Food Expenses / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 105-115. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
84
Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Zarys polityki ekonomicznej / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 129-150
85
Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim = Estimation of Impact of Selected Factors on Territorial Variation in Land Productivity in Polish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992), s. 25-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
86
Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 119-132
87
Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 3). - S. 1[47]-5[51]
88
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 103-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
89
Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce = Spacial Analysis of Effectiveness and Intensive Increase of Agricultural Production in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
90
Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego = Estimation of Fertilizer Consumption Level in Plant Production in Kraków Province Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 187-201. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
91
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 97-113. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
92
Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów III roku studiów dziennych kierunku planowania i finansowania gospodarki narodowej
93
Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego = Analysis of Level and Structure of Production of Danish Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 145-159. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
94
Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 169-184. - ISSN 0208-7944
95
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 83-102. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
96
Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce = The Assessment of the Effectiveness of Agricultural Production Growth in Spatial Structures in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
97
Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii / Kazimierz ZIELIŃSKI // Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 32, nr 4 (374) (1988), s. 147-151. - ISSN 0508-7414
98
Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim = Analysis of Fertilizer Consumption in Crop Production of Hungarian Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 49-57. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
99
Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski = Assessment of Soil Productivity Level in Czech and Polish Agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
100
Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL = Regional Analysis of Soil Productivity and Intensity of Agricultural Production in Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
101
Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG = Variations of Agricultural Viability in the Comicon Countries / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 35-46. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych = Quantification and Estimation of Level of Self Sufficiency of CMEA Countries in Use of Agricultural Products / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986), s. 81-89. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
103
System dotowania rolnictwa węgierskiego = The system of subsidies for Hungarian agriculture / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Nowe Rolnictwo. - R. 34, nr 4 (708) (1986), s. 36-39. - ISSN 0029-5396
104
Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny / Kazimierz ZIELIŃSKI // Życie Szkoły Wyższej . - R. 34, nr 10 (1986), s. 123-126. - ISSN 0591-2377
105
Wybrane metody optymalizacyjne / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 100-111
106
Symulacja i metody optymalizacyjne / Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 167-177
107
Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier = Agricultural Productivity in the State-Owned Sector of Poland and Hungary / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 200 (1985), s. 7-30. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
108
Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL = Effectiveness of the Agricultural Policy During the 40 Years of the PRL / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne. - R. 24, nr 2/85 (1985), s. 49-62. - ISSN 0079-578X
109
System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego / Jerzy KRUCZAŁA, Kazimierz ZIELIŃSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 26-43
110
Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski = A Comparative Analysis of the Productivity of Hungarian Polish Farming / Stanisław WACŁAWOWICZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 5-27. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
111
Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa = Simulation Experiment as the Basis for Rational Stimulation of the Process of the Development of Agriculture / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 73-92. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej = Evaluation of Influence of Selected Factors on Regional Differences in Crops of Four Basic Agricultural Products in South East Poland / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983), s. 23-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
113
Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim = Analysis of Results of Simulation Process of Development of Agriculture in the Provinces of Krosno and Nowy Sącz / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982), s. 87-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego) / Kazimierz ZIELIŃSKI ; Promotor: Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków, 1980. - VII, 259 k. : il. ; 30 cm + Aneks: [119] k. - Bibliogr.
115
Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980 = Analysis of Changes in Economic Standards of the Development of Agriculture of the Socialist Republic of Czechoslovakia, the German Democratic Republic and the Polish People's Republic over the Period 1961-1975 and Prognosis for the Years 1977 and 1980 / Stanisław WACŁAWOWICZ, Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 5-22. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
116
Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją = Aims of the Agricultural Development and General Problems Connected with the Control of their Realization / Andrzej PRUSEK, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 37-53. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
117
Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim = Determining the Factors Affecting the Spatial Diversification of Live-Stock in the Former Province of Rzeszów / Małgorzata BIEDA, Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 29-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
118
Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym = A Research Into Group Productivity of Labour in an Engineering and Assembling Enterprise / Kazimierz ZIELIŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 143-156. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
119
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow / Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 45-57. - ISSN 0079-578X
120
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013]. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
121
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
122
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 63 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 2009. - 266 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
126
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 147 k. : il., recenzja ; 30 cm. - Bibliogr.
127
Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej / Antoni FAJFEREK, Anna HARAŃCZYK, Bogusław LUCHTER, Jadwiga REK, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 101 k. : il. ; 30 cm
128
Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce / Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 59 k. : il. ; 30 cm
1
Zieliński K. (red.), (2019), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, 156 s.
2
Zieliński K., (2019), Wybór technologii wytwarzania a akumulacja kapitału. [W:] Zieliński K. (red.), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, s. 11-22.
3
Zieliński K., (2019), Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie. [W:] Dzwończyk J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 486-501.
4
Zieliński K., (2019), Wstęp. [W:] Zieliński K. (red.), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, s. 7-10.
5
Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), (2018), Ekonomia przyszłości: państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 436 s.
6
Lis S., Zieliński K., (2018), Słowo wstępne. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-15.
7
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
8
Zieliński K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 9-13.
9
Zieliński K. (red.), (2016), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, 174 s.
10
Zieliński K., Ociepa T., (2016), Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 147-164.
11
Zieliński K. (red.), (2015), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 225 s.
12
Holik G., Zieliński K., Żmija D., (2014), Wybrane kwestie społeczne w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 102 s.
13
Zieliński K. (red.), (2014), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, 226 s.
14
Urbaniec M., Zieliński K., (2014), Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji. [W:] Benio M. (red.), Delegowanie pracowników, Kraków : Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy, s. 11-28.
15
Zieliński K., (2014), Procesy modernizacyjne rolnictwa, Warszawa : Difin, 204 s.
16
Zieliński K., Żmija D., (2013), Innovativeness in the Polish Food Industry. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 521-532.
17
Zieliński K. (red.), (2013), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 239 s.
18
Zieliński K., (2013), Przedmowa. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 27-29.
19
Zieliński K., (2013), Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian. [W:] Lis S., Prusek A. (red.), Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 341-357.
20
Zieliński K. (red.), (2012), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 208 s.
21
Zieliński K., (2012), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego. [W:] Lisý J., Gonda V., Martincová M., Holková V., Vongrej M. (red.), Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, s. 1-7.
22
Zieliński K., Żmija D., (2012), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-107.
23
Zieliński K., Żmija D., (2012), Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 81 s.
24
Zieliński K., Żmija D., (2011), Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. [W:] Prusek A. (red.), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, Kraków : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-73.
25
Zieliński K., (2011), Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Lis S. (red.), Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 163-172.
26
Zieliński K., Żmija D., (2011), Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020, s. 135-153.
27
Targalski J., Zieliński K., (2011), Wprowadzenie. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-8.
28
Kudełko J., Prusek A., Zieliński K., (2011), Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 168, [1] s.
29
Targalski J., Zieliński K. (red.), (2011), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 154 s.
30
Zieliński K., (2011), Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192067
31
Zieliński K., (2010), Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 73-81; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
32
Zieliński K., (2010), Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 315-322.
33
Zieliński K., Żmija D., (2010), Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, s. 73-85.
34
Zieliński K., (2010), In the issue for overcoming the financial crisis, "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu", nr 1 (3), tom 1, s. 145-151.
35
Zieliński K., (2010), Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 12, z. 5, s. 281-284; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607
36
Zieliński K., (2010), Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych. [W:] Harańczyk A., Kudłacz T. (red.), Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-107.
37
Zieliński K., Chorób R., (2010), Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 125-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630341
38
Zieliński K., (2010), Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630042
39
Zieliński K., (2009), Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian. [W:] Prusek A. (red.), Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, s. 86-102.
40
Kątnik J., Lis S., Kudełko J., Szmigiel K., Żmija D., Zieliński K., (2009), Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności, s. 39-167.
41
Zieliński K., (2009), W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 35-41.
42
Zieliński K., Chorób R., (2009), Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników. [W:] Hales C. (red.), Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju, Rzeszów : Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna, s. 125-131.
43
Zieliński K., (2008), Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym, s. 60-89.
44
Zieliński K., (2008), Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/157335866
45
Zieliński K., Golik D., (2008), Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 39-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315
46
Żmija D., (2008), Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski, Prom. Zieliński K., Kraków : , 323 k.
47
Zieliński K., (2008), The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets, "Nová ekonomika", R. 1, nr 3-4 (december), s. 112-117.
48
Zieliński K., (2008), Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 8, s. 547-553.
49
Chorób R., (2007), Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim, Prom. Zieliński K., Kraków : , 350 k.
50
Zieliński K., (2007), W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 333-341.
51
Prusek A., Zieliński K., (2007), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 83-126.
52
Zieliński K., (2007), W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 45-54.
53
Zieliński K., (2007), Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 87-96.
54
Zieliński K., (2006), Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/112656846
55
Zieliński K., (2006), Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza; Ostrołęka: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 809-818.
56
Zieliński K., Golik D., (2006), Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 62-74.
57
Zieliński K., Sroka J., (2006), Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 139-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/112945196
58
Zieliński K., Żmija D., (2005), Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209
59
Zieliński K., (2005), Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna", vol. 44/1, s. 475-481.
60
Zieliński K., (2005), Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 30-51.
61
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 2, s. 460-465.
62
Zieliński K., (2005), Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1071, t. 2, s. 37-46.
63
Zieliński K., (2005), Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 95-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/98917627
64
Zieliński K., (2004), Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 383-395.
65
Zieliński K., (2004), Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 7-27.
66
Zieliński K., (2004), Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1015, t. 2, s. 478-483.
67
Zieliński K., (2004), Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 49-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/61866023
68
Zielińska H., Zieliński K., (2004), Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian. [W:] Woźniak M. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 5), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 104-118.
69
Zieliński K., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 54-68.
70
Zieliński K., (2003), Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 69-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/15958
71
Zieliński K., (2002), Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 154), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 216 s.
72
Zieliński K., (1999), Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce. [W:] Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej, s. 509-512.
73
Bieda M., Zieliński K., (1999), Zagraniczna polityka ekonomiczna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 154-180.
74
Zieliński K., (1997), Analiza elastyczności podaży produktów polskiego rolnictwa. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-86.
75
Zieliński K., (1997), Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 19-25.
76
Zieliński K., (1996), Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej. [W:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 79-80.
77
Zieliński K., (1996), Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 37-46.
78
Bednarczyk M., Jaworski J., Kot J., Zieliński K., (1994), Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland. [W:] A. (red.), Privatization and Economic Reform in Central Europe: the Changing Business Climate, Westport, CT ; London : Quorum Books, s. 227-244.
79
Zieliński K., (1994), Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni (na przykładzie województwa krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 73-81.
80
Zieliński K., (1993), Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 137-142.
81
Woźniak M., Sala J., Zieliński K., (1993), Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski, Woźniak M. (red.), Kraków : Instytut Badań Rynkowych, 100, [1] s.
82
Zieliński K., (1993), Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 101-114.
83
Zieliński K., (1992), Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 105-115.
84
Zieliński K., (1992), Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej. [W:] Fajferek A. (red.), Zarys polityki ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-150.
85
Zieliński K., (1992), Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 25-38.
86
Zieliński K., (1992), Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 119-132.
87
Zieliński K., (1991), Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[47]-5[51].
88
Zieliński K., (1990), Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 103-119.
89
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 44-45.
90
Zieliński K., (1989), Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 187-201.
91
Wacławowicz S., Zieliński K., (1989), Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 97-113.
92
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1988), Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
93
Zieliński K., (1988), Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 145-159.
94
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 169-184.
95
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 83-102.
96
Wacławowicz S., Zieliński K., (1988), Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 113-126.
97
Zieliński K., (1988), Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 32, nr 4 (374), s. 147-151.
98
Zieliński K., (1987), Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 49-57.
99
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 5-22.
100
Wacławowicz S., Zieliński K., (1987), Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 5-22.
101
Bieda M., Zieliński K., (1987), Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 35-46.
102
Bieda M., Zieliński K., (1986), Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 3/86, s. 81-89.
103
Wacławowicz S., Zieliński K., (1986), System dotowania rolnictwa węgierskiego, "Nowe Rolnictwo", R. 34, nr 4 (708), s. 36-39.
104
Zieliński K., (1986), Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 34, nr 10, s. 123-126.
105
Zieliński K., (1985), Wybrane metody optymalizacyjne. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 100-111.
106
Zieliński K., (1985), Symulacja i metody optymalizacyjne. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 167-177.
107
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 7-30.
108
Wacławowicz S., Zieliński K., (1985), Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL, "Problemy Ekonomiczne", R. 24, nr 2/85, s. 49-62.
109
Kruczała J., Zieliński K., (1984), System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-43.
110
Wacławowicz S., Zieliński K., (1983), Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 5-27.
111
Zieliński K., (1983), Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 73-92.
112
Zieliński K., (1983), Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 23-39.
113
Zieliński K., (1982), Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 87-107.
114
Zieliński K., (1980), Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego), Prom. Wacławowicz S., Kraków : , VII, 259 k.
115
Wacławowicz S., Prusek A., Zieliński K., (1979), Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 5-22.
116
Prusek A., Zieliński K., (1979), Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 37-53.
117
Bieda M., Zieliński K., (1978), Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 29-45.
118
Zieliński K., (1978), Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 143-156.
119
Kudłacz T., Zieliński K., (1974), Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim, "Problemy Ekonomiczne", R. 13, nr 4/52, s. 45-57.
120
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, (2013), Zieliński K. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 224 k.
121
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, (2012), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 k.
122
Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 63 k.
123
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, (2010), Zieliński K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 217 k.
124
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, (2009), Zieliński K. (kier.), Kraków : [Uniwersytet Ekonomiczny], 266 s.
125
Obszary wiejskie w Małopolsce: kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, (2005), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
126
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, (2004), Zieliński K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
127
Fajferek A., Harańczyk A., Luchter B., Rek J., Zieliński K., (1992), Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 101 k.
128
Zieliński K., (1991), Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
1
@book{monUEK:2168342313,
title = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
2
@inbook{fmUEK:2168342317,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wybór technologii wytwarzania a akumulacja kapitału",
booktitle = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
pages = "11-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
3
@inbook{fmUEK:2168335805,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Bezpieczeństwo żywności jako społeczno-ekonomiczne wyzwanie",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "486-501",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
4
@misc{wstUEK:2168342315,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
pages = "7-10",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
5
@book{monUEK:2168324613,
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
editor = Lis Stanisław,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Urbaniec Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
6
@misc{wstUEK:2168324615,
author = "Stanisław Lis and Kazimierz Zieliński",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "13-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
7
@book{mkrUEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
8
@misc{wstUEK:2168312581,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
9
@book{monUEK:2168312473,
title = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
10
@inbook{fmUEK:2168312593,
author = "Kazimierz Zieliński and Tomasz Ociepa",
title = "Finansowanie społecznościowe jako źródło pozyskiwania środków finansowych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "147-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
11
@book{monUEK:2168296373,
title = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
12
@book{skrUEK:2168271118,
author = "Grażyna Holik and Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Wybrane kwestie społeczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-651-9",
}
13
@book{monUEK:2168286039,
title = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
14
@inbook{mkaUEK:2168275667,
author = "Maria Urbaniec and Kazimierz Zieliński",
title = "Swoboda przepływu pracowników w Unii Europejskiej jako element społeczno-gospodarczej integracji",
booktitle = "Delegowanie pracowników",
pages = "11-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-939267-0-1",
}
15
@book{monUEK:2168276069,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Procesy modernizacyjne rolnictwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-082-2",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168249474,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Innovativeness in the Polish Food Industry",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "521-532",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf},
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
17
@book{monUEK:2168274593,
title = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
18
@misc{wstUEK:2168273464,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "27-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
19
@inbook{fmUEK:2168273482,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dochody ludności rolniczej w Polsce - kierunki zmian",
booktitle = "Europa wobec wyzwań kryzysu finansowego : dylematy polityki społeczno-ekonomicznej : księga jubileuszowa dedykowana: prof. dr hab. Stanisławowi Lisowi, dr hc. z okazji 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i prof. dr hab. Andrzejowi Pruskowi z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej",
pages = "341-357",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-934124-3-3",
}
20
@book{monUEK:2168252444,
title = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
21
@inbook{mkaUEK:2168304069,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w sferze zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomická teória a ekonomická realita : ETER 2012 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická univerzita v Bratislave",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3476-5",
}
22
@inbook{fmUEK:2168261076,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski",
pages = "87-107",
adress = "Kraków; Mielec",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-934124-1-9",
}
23
@book{skrUEK:2168229768,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Instrumenty polityki rolnej Unii Europejskiej stosowane w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-569-7",
}
24
@inbook{fmUEK:2168225826,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "61-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-934124-0-2",
}
25
@inbook{mkaUEK:2168218722,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Zmienność struktury obciążeń fiskalnych w krajach Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej",
pages = "163-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-531-4",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168261290,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Kierunki zmian w europejskiej polityce rolnej oraz sytuacja sektora rolnego w Polsce",
booktitle = "Wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do roku 2020",
pages = "135-153",
year = "2011",
}
27
@misc{wstUEK:2168222162,
author = "Jan Targalski and Kazimierz Zieliński",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
28
@book{monUEK:2168218732,
author = "Joanna Kudełko and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Europejska polityka spójności oraz jej efekty w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-521-0",
}
29
@book{monUEK:2168222160,
title = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
editor = Targalski Jan,
editor = Zieliński Kazimierz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
30
@article{artUEK:2168222130,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalne zróżnicowanie płac w Polsce - kierunki zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "69-83",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192067},
}
31
@article{artUEK:2168281275,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dylematy ustanawiania priorytetów prac badawczo-rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "73-81",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
32
@inbook{fmUEK:2165308053,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Determinanty pozarolniczych dochodów producentów rolnych",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "315-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168261438,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Analiza konkurencyjności i innowacyjności polskiego rolnictwa na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej",
pages = "73-85",
year = "2010",
}
34
@article{artUEK:2168281313,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "In the issue for overcoming the financial crisis",
journal = "Bjuleten΄ Mìžnarodnogo Nobelìvs΄kogo ekonomìčnogo forumu",
number = "1 (3), tom 1",
pages = "145-151",
year = "2010",
}
35
@article{artUEK:2168281265,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Czynniki kształtujące pozarolnicze dochody producentów rolnych w Małopolsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 12, z. 5",
pages = "281-284",
year = "2010",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171607},
}
36
@inbook{fmUEK:2165634034,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a zmienność struktury obciążeń fiskalnych",
booktitle = "Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-488-1",
}
37
@article{artUEK:53158,
author = "Kazimierz Zieliński and Roman Chorób",
title = "Integracja rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim - analiza dyspersji przestrzennej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "125-137",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630341},
}
38
@article{artUEK:53159,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Konwergencja spożycia prywatnego w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "21-35",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169630042},
}
39
@inbook{fmUEK:2165594290,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalne zróżnicowanie wydajności pracy w gospodarce Polski : tendencje zmian",
booktitle = "Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach",
pages = "86-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-62120-00-0",
}
40
@unpublished{fnpUEK:2168306195,
author = "Justyna Kątnik and Stanisław Lis and Joanna Kudełko and Kinga Szmigiel and Dariusz Żmija and Kazimierz Zieliński",
title = "Diagnoza endogenicznych możliwości rozwojowych regionów Polski Wschodniej",
booktitle = "Procesy rozwoju regionów Polski Wschodniej w świetle prowadzonej polityki integracyjnej oraz europejskiej polityki spójności",
pages = "39-167",
year = "2009",
}
41
@inbook{fmUEK:2165742498,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "W kwestii wpływu stóp procentowych na wartość środków trwałych",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "35-41",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
42
@inbook{fmUEK:2165742744,
author = "Kazimierz Zieliński and Roman Chorób",
title = "Wiedza i informacja w prowadzeniu gospodarstwa w opinii rolników",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju",
pages = "125-131",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Max - Druk Drukarnia Medyczna",
year = "2009",
isbn = "978-83-61483-40-3",
}
43
@unpublished{fnpUEK:2166239805,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalne zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce : konwergencja czy dywergencja",
booktitle = "Analiza efektów polityki spójności w Polsce w przekroju regionalnym",
pages = "60-89",
year = "2008",
}
44
@article{artUEK:50388,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Tendencje zmian w strukturze agrarnej Małopolski w latach 1996-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "97-111",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157335866},
}
45
@article{artUEK:50291,
author = "Kazimierz Zieliński and Danuta Golik",
title = "Dylematy oceny kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "39-52",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162626315},
}
46
@unpublished{drUEK:51624,
author = "Dariusz Żmija",
title = "Absorpcja funduszy unijnych w rolnictwie małopolski",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
47
@article{artUEK:2168230734,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "The Level of Interest Rates vs the Value of Fixed Assets",
journal = "Nová ekonomika",
number = "R. 1, 3-4 (december)",
pages = "112-117",
year = "2008",
}
48
@article{artUEK:2168281285,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Teoretyczne podstawy analiz wpływu warunków na lokalnym rynku pracy na dochody gospodarstw rolnych",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "8",
pages = "547-553",
adress = "",
year = "2008",
}
49
@unpublished{drUEK:51686,
author = "Roman Chorób",
title = "Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
50
@inbook{mkaUEK:2166155632,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "W kwestii funkcjonowania międzynarodowych rynków artykułów rolniczych",
booktitle = "Czynniki i uwarunkowania rozwoju handlu międzynarodowego : materiały XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "333-341",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2007",
isbn = "83-88397-36-2",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168306465,
author = "Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania realizacji polityki spójności w Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "83-126",
year = "2007",
}
52
@inbook{mkaUEK:2165776248,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "W kwestii skuteczności aktywnej mikroekonomicznej polityki rynku pracy",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "45-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
53
@inbook{fmUEK:2165780681,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Podstawowe kwestie funkcjonowania światowych rynków artykułów rolniczych",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "87-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
54
@article{artUEK:53088,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Przesłanki i konsekwencje procesu modernizacji polskiego rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "71-83",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112656846},
}
55
@inbook{fmUEK:2168281719,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Struktura agrarna a sposób wykorzystania ziemi w województwie małopolskim",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "809-818",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168326967,
author = "Kazimierz Zieliński and Danuta Golik",
title = "Analiza kosztów i korzyści wynikających z integracji europejskiej w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "62-74",
year = "2006",
}
57
@article{artUEK:53087,
author = "Kazimierz Zieliński and Józef Sroka",
title = "Aktywne programy rynku pracy jako element polityki społeczno-gospodarczej (na przykładzie powiatu jasielskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "139-149",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/112945196},
}
58
@article{artUEK:52962,
author = "Kazimierz Zieliński and Dariusz Żmija",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu cukrowniczego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "165-178",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98998209},
}
59
@article{artUEK:2168281729,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu : zakres stosowania i skuteczność",
journal = "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna",
number = "vol. 44/1",
pages = "475-481",
year = "2005",
}
60
@unpublished{fnpUEK:2168264804,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Kierunki zmian w strukturze agrarnej i organizacji produkcji rolniczej",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "30-51",
year = "2005",
}
61
@article{artUEK:2168260526,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dylematy oceny sprawności funkcjonowania rynków rolnych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 2",
pages = "460-465",
adress = "",
year = "2005",
}
62
@article{artUEK:2168261104,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dylematy oceny oddziaływania państwa na funkcjonowanie rynku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1071, t. 2",
pages = "37-46",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
63
@article{artUEK:52961,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dylematy dywersyfikacji produkcji rolniczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "95-110",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/98917627},
}
64
@inbook{mkaUEK:2168036440,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Transformacja systemowa a pozycja rolnictwa w gospodarce",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "383-395",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
65
@unpublished{fnpUEK:2168265960,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Proces modernizacji rolnictwa - skutki dla obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "7-27",
year = "2004",
}
66
@article{artUEK:52491,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Dywersyfikacja jako kierunek przeobrażeń w produkcji polskiego rolnictwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1015, t. 2",
pages = "478-483",
adress = "",
year = "2004",
}
67
@article{artUEK:2168220394,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wpływ transformacji systemowej na miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "49-62",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/61866023},
}
68
@inbook{fmUEK:2168237138,
author = "Helena Zielińska and Kazimierz Zieliński",
title = "Spożycie żywności w Polsce : tendencje i determinanty zmian",
booktitle = "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny",
pages = "104-118",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2004",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/10_zielinscy.pdf},
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-66-6",
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168306427,
author = "Kazimierz Zieliński and Jolanta Teneta-Płotkowiak",
title = "Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "54-68",
year = "2004",
}
70
@article{artUEK:2168221058,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Determinanty rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "69-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/15958},
}
71
@book{monUEK:2168224708,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2002",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-129-8",
}
72
@inbook{mkaUEK:2168244218,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena elastyczności podaży produktów rolniczych w Polsce",
booktitle = "Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : materiały z konferencji : Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Polityki Ekonomicznej, Międzyzdroje, 24-26 września 1998",
pages = "509-512",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Katedra Polityki Społeczno-Gospodarczej",
year = "1999",
isbn = "83-910368-2-0",
}
73
@inbook{fskrUEK:2168240596,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Zagraniczna polityka ekonomiczna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "154-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
74
@inbook{fmUEK:2168244240,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza elastyczności podaży produktów polskiego rolnictwa",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "79-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
75
@article{artUEK:2168234160,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu wysokiej techniki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "19-25",
year = "1997",
}
76
@inbook{mkaUEK:2168242900,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Proces transformacji a kierunki zmian regionalnej struktury gospodarczej",
booktitle = "Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej",
pages = "79-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
77
@article{artUEK:2168245808,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "37-46",
year = "1996",
}
78
@inbook{fmUEK:2168281211,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Janusz Jaworski and Janusz Kot and Kazimierz Zieliński",
title = "Private Enterprise Development and the Economic and Political Restructuring of the Cracow Region in Poland",
booktitle = "Privatization and Economic Reform in Central Europe",
pages = "227-244",
adress = "Westport, CT; London",
publisher = "Quorum Books",
year = "1994",
isbn = "0-89930-851-1",
}
79
@article{artUEK:2168246386,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "73-81",
year = "1994",
}
80
@inbook{mkaUEK:2168226395,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalne aspekty procesu transformacji gospodarki Polski",
booktitle = "Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "137-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1993",
isbn = "83-01-11113-5",
}
81
@book{monUEK:2168260476,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Józef Sala and Kazimierz Zieliński",
title = "Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski",
editor = Woźniak Michał Gabriel,
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Badań Rynkowych",
year = "1993",
}
82
@article{artUEK:2168246298,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "101-114",
year = "1993",
}
83
@article{artUEK:2168246326,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "105-115",
year = "1992",
}
84
@inbook{fskrUEK:2168251360,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Elementy zagranicznej polityki ekonomicznej",
booktitle = "Zarys polityki ekonomicznej",
pages = "129-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
85
@article{artUEK:2168246272,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników na terytorialne zróżnicowanie produktywności ziemi w rolnictwie polskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "25-38",
year = "1992",
}
86
@unpublished{fnpUEK:2168265792,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wpływ procesu transformacji na stopień zorganizowania przestrzeni w województwie krakowskim",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "119-132",
year = "1992",
}
87
@inbook{mkaUEK:2168251234,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Regional Aspect of the Transformation Process of Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "1[47]-5[51]",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
issn = "",
}
88
@article{artUEK:2168245414,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "103-119",
year = "1990",
}
89
@misc{varUEK:2168232896,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Przestrzenna analiza efektywności i intensywności wzrostu produkcji rolniczej w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "44-45",
year = "1989",
}
90
@article{artUEK:2168234914,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "187-201",
year = "1989",
}
91
@article{artUEK:2168234902,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "97-113",
year = "1989",
}
92
@book{skrUEK:2168260064,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Problemy regionalnej analizy produkcji rolnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
93
@article{artUEK:2168244188,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "145-159",
year = "1988",
}
94
@article{artUEK:2168237314,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analysis of Change Effectiveness of Productivity Factors in Hungarian and Polish Agriculture",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "169-184",
year = "1988",
}
95
@article{artUEK:2168244178,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "83-102",
year = "1988",
}
96
@article{artUEK:2168249096,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena efektywności wzrostu produkcji rolniczej w układach przestrzennych w Polsce",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "113-126",
year = "1988",
}
97
@article{artUEK:2168260460,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Kierunki przemian w strukturze produkcji rolniczej w Danii",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 32, 4 (374)",
pages = "147-151",
year = "1988",
}
98
@article{artUEK:2168249488,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie węgierskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "49-57",
year = "1987",
}
99
@article{artUEK:2168249350,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena poziomu produktywności ziemi w rolnictwie CSRS i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
100
@article{artUEK:2168249530,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Regionalna analiza produktywności ziemi i intensywności produkcji rolniczej w WRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "5-22",
year = "1987",
}
101
@article{artUEK:2168249532,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Zróżnicowanie poziomu samowystarczalności w produkcji artykułów rolnych w krajach RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "35-46",
year = "1987",
}
102
@article{artUEK:2168225854,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Kwantyfikacja i ocena stopnia samowystarczalności krajów RWPG w zużyciu produktów rolniczych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 25, 3/86",
pages = "81-89",
year = "1986",
}
103
@article{artUEK:2168260848,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "System dotowania rolnictwa węgierskiego",
journal = "Nowe Rolnictwo",
number = "R. 34, 4 (708)",
pages = "36-39",
year = "1986",
}
104
@misc{varUEK:2168282545,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ogólnopolska konferencja na temat: Nauka a proces dydaktyczny",
booktitle = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 34, 10",
pages = "123-126",
year = "1986",
}
105
@inbook{fskrUEK:2168251624,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Wybrane metody optymalizacyjne",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "100-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
106
@inbook{fskrUEK:2168251612,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Symulacja i metody optymalizacyjne",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa",
pages = "167-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
107
@article{artUEK:2168249578,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Produktywność rolnictwa w sektorze państwowym Polski i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "7-30",
year = "1985",
}
108
@article{artUEK:2168230754,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Efektywność polityki rolnej w 40-leciu PRL",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 24, 2/85",
pages = "49-62",
year = "1985",
}
109
@inbook{fskrUEK:2168251566,
author = "Jerzy Kruczała and Kazimierz Zieliński",
title = "System planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna",
pages = "26-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
110
@article{artUEK:2168229688,
author = "Stanisław Wacławowicz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza porównawcza produktywności rolnictwa Węgier i Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "5-27",
year = "1983",
}
111
@article{artUEK:2168230778,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Eksperyment symulacyjny jako podstawa racjonalizacji oddziaływania na proces rozwoju rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "73-92",
year = "1983",
}
112
@article{artUEK:2167738468,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Ocena wpływu niektórych czynników na przestrzenne zróżnicowanie wysokości plonów podstawowych ziemiopłodów w Polsce południowo-wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "23-39",
year = "1983",
}
113
@article{artUEK:2168250126,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza wyników symulacji procesu rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim i nowosądeckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "87-107",
year = "1982",
}
114
@unpublished{drUEK:2168260348,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Modelowanie procesu rozwoju rolnictwa (na przykładzie Makroregionu Południowo-Wschodniego)",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
115
@article{artUEK:2168242360,
author = "Stanisław Wacławowicz and Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza zmian w poziomach ekonomicznego rozwoju rolnictwa CSRS, NRD i PRL w latach 1961-1973 oraz prognozy na lata 1977-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "5-22",
year = "1979",
}
116
@article{artUEK:2168242964,
author = "Andrzej Prusek and Kazimierz Zieliński",
title = "Cele rozwoju rolnictwa oraz ogólne problemy sterowania ich realizacją",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "37-53",
year = "1979",
}
117
@article{artUEK:2168250008,
author = "Małgorzata Bieda and Kazimierz Zieliński",
title = "Próba określenia czynników wpływających na przestrzenne zróżnicowanie obsady bydła w woj. rzeszowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "29-45",
year = "1978",
}
118
@article{artUEK:2168250022,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Z badań nad zespołową wydajnością pracy w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "143-156",
year = "1978",
}
119
@article{artUEK:2168224832,
author = "Tadeusz Kudłacz and Kazimierz Zieliński",
title = "Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 13, 4/52",
pages = "45-57",
year = "1974",
}
120
@unpublished{UEK:2168302907,
title = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2013",
}
121
@unpublished{UEK:2168271872,
title = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
122
@unpublished{UEK:2168325725,
title = "Kierunki rozwoju form zatrudnienia we współczesnej gospodarce w świetle badań empirycznych - implikacje dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
123
@unpublished{UEK:2168326035,
title = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
124
@unpublished{UEK:2168234222,
title = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2009",
}
125
@unpublished{UEK:2168264800,
title = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
126
@unpublished{UEK:2168265958,
title = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
127
@unpublished{UEK:2168267026,
author = "Antoni Fajferek and Anna Harańczyk and Bogusław Luchter and Jadwiga Rek and Kazimierz Zieliński",
title = "Uwarunkowania społeczno-gospodarczego rozwoju aglomeracji krakowskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
128
@unpublished{UEK:2168276627,
author = "Kazimierz Zieliński",
title = "Możliwości wzrostu poziomu zaspokojenia potrzeb żywnościowych ludności w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}