Publications of the selected author
1

Author:
Wawrzyniec Wierzbicki , Andrzej Mularczyk
Title:
Rozwój gospodarczy Tajwanu = Economic Development of Taiwan
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992) , s. 67-86. - Summ.
Nr:
2168238710
article
2

Title:
Stan koniunktury w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i próby walki o jej poprawę = Market Conditions in the Developed Capitalist Countries in 70s and 80s and Attempts to Improve them
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 73-86. - Rez., summ.
Nr:
2168282243
article
3

Title:
Ekonomia polityczna kapitalizmu
Publisher address:
Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988
Physical description:
218 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 571)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-233-0217-0
Nr:
2168346498
academic script
4

Author:
Katarzyna Boniecka
Title:
Przyczyny, przebieg i skutki procesu zwolnienia tempa inflacji w krajach OECD w okresie 1981-1985
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
360 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/750
Nr:
2168312705
doctoral dissertation
5

Title:
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/818
Nr:
2168251908
doctoral dissertation
6

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 201
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168238776
journal / series editorial
7

Title:
Dylematy energetyczne Europy Zachodniej = Energy Dilemmas in Western Europe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984) , s. 21-33. - Rez., summ.
Nr:
2168253668
article
8

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 180, 187, 188
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Nr:
2168281429
journal / series editorial
9

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 168, 171
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168230796
journal / series editorial
10

Title:
OPEC a kryzys energetyczny = OPEC and Energy Crisis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982) , s. 37-49. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239466
article
11

Title:
Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/866
Nr:
2168313149
doctoral dissertation
12

Author:
Title:
Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
409 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/859
Nr:
2168228824
doctoral dissertation
13

Title:
Niektóre aspekty akumulacji w Stanach Zjednoczonych w teorii i praktyce = Some Aspects of Accumulation in the United States in Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981) , s. 5-19. - Summ., rez.
Nr:
2168229974
article
14

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 140
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Nr:
2168229968
journal / series editorial
15

Title:
OPEC = OPEC
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1981. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 307. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333319
varia
16

Title:
W pół wieku po wielkim kryzysie = Fifty Years after the Great Depression
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 247-260. - Rez., summ.
Nr:
2168234506
article
17

Title:
Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
299 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339883
textbook
18

Author:
Title:
Wpływ nierównomierności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/166
Nr:
2168304449
doctoral dissertation
19

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 132
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168237262
journal / series editorial
20

Title:
Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
194 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/234
Nr:
2168297665
doctoral dissertation
21

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 112
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1979
Nr:
2168249878
journal / series editorial
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 97, 100, 106
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168250458
journal / series editorial
23

Author:
Title:
Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
472 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/147
Nr:
2168304733
doctoral dissertation
24

Title:
Kwestia bezrobocia w dobie kapitalizmu państwowo-monopolistycznego = On Unemployment in the Age of State-monopoly Capitalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 97 (1978) , s. 5-14. - Summ., rez
Nr:
2168250474
article
25

Title:
Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
370 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/130
Nr:
2168304495
doctoral dissertation
26

Title:
Stan i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy państwami RWPG i EWG
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1976) , s. 67-76
Nr:
2168220108
article
27

Title:
Trudności wymiany Wschód-Zachód i perspektywy ich rozwiązania = Some Problems Involved in the West-and-East Exchange, and Chances for their Solution
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333135
varia
28

Author:
Title:
Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/126
Nr:
2168304679
doctoral dissertation
29

Author:
Title:
Analiza efektywności ekonomicznej licencji nabywanych w krajach kapitalistycznych na przykładzie przemysłu maszynowego
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
255 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/122
Nr:
2168304625
doctoral dissertation
30

Title:
Trudności wymiany Wschód - Zachód : (na przykładzie wymiany Polski z niektórymi rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi) = The Difficulties in West-East Trade as Exemplified by Poland's Trade with Some Developed Capitalist Contrries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 35-52. - Rez., summ.
Nr:
2168239714
article
31

Title:
Wybrane aspekty wymiany Wschód-Zachód i perspektywy rozwoju = Selected Aspects of Commodity Exchange between West and East and Perspectives of Development
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 57-71. - Summ., rez.
Nr:
2168239350
article
32

Title:
Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
360 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339881
textbook
33

Title:
Manowce polityki rolnej EWG
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1975) , s. 12
Access mode:
Nr:
2168364534
unreviewed article
34

Title:
Wspólny rynek, unia celna czy strefa wolnego handlu = Common Market, Customs Union or Free Trade Area
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 58 (1973) , s. 69-76. - Summ., rez.
Nr:
2168250146
article
35

Author:
Title:
Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
438 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/68
Nr:
2168272736
doctoral dissertation
36

Title:
Próba oceny przeobrażeń we współczesnym kapitalizmie w świetle leninowskiej teorii imperializmu
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1970) , s. 17-27
Nr:
2168223928
article
37

Title:
Proces integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Integration of the Countries Within the Common Market
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 13)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168339885
monograph
38

Title:
Niektóre aspekty procesu koncentracji handlu we Francji = Some Aspects of Trade Concentration in France
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1966) , s. 70-75
Nr:
2168337647
article
39

Title:
Położenie klasy robotniczej we Francji w ostatnim dziesięcioleciu
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (1958) , s. 33-65. - Rez.
Nr:
2168277821
article
1
Rozwój gospodarczy Tajwanu = Economic Development of Taiwan / Wawrzyniec WIERZBICKI, Andrzej Mularczyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 393 (1992), s. 67-86. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Stan koniunktury w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i próby walki o jej poprawę = Market Conditions in the Developed Capitalist Countries in 70s and 80s and Attempts to Improve them / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989), s. 73-86. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
3
Ekonomia polityczna kapitalizmu / Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. - 218 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, ISSN 0239-6017 ; nr 571). - ISBN 83-233-0217-0
4
Przyczyny, przebieg i skutki procesu zwolnienia tempa inflacji w krajach OECD w okresie 1981-1985 / Katarzyna Boniecka ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1988. - 360 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych / Barbara KIENIEWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1985. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 201. - ISSN 0208-7944
7
Dylematy energetyczne Europy Zachodniej = Energy Dilemmas in Western Europe / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 188 (1984), s. 21-33. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 180, 187, 188. - ISSN 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 168, 171. - ISSN 0208-7944
10
OPEC a kryzys energetyczny = OPEC and Energy Crisis / Wawrzyniec WIERZBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 37-49. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
11
Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej / Urszula LORENOWICZ ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1982. - 281 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG / Andrzej WOJTYNA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1981. - 409 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Niektóre aspekty akumulacji w Stanach Zjednoczonych w teorii i praktyce = Some Aspects of Accumulation in the United States in Theory and Practice / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 140 (1981), s. 5-19. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 140. - ISSN 0208-7944
15
OPEC = OPEC / Wawrzyniec WIERZBICKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 23/2, lipiec-grudzień 1979 (1981), s. 307. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
16
W pół wieku po wielkim kryzysie = Fifty Years after the Great Depression / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 ([1981]), s. 247-260. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu / Wawrzyniec WIERZBICKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 299 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
18
Wpływ nierównomierności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej / Jerzy HAUSNER ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1980. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 132. - ISSN 0208-7944
20
Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej / Krystyna PRZYBYLSKA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1979. - 194 k. : il. ; 30 cm
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1979. - nr 112. - ISSN 0208-7944
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 97, 100, 106. - ISSN 0208-7944
23
Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych / Ewa KRZYŚCIAK ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1978. - 472 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Kwestia bezrobocia w dobie kapitalizmu państwowo-monopolistycznego = On Unemployment in the Age of State-monopoly Capitalism / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 97 (1978), s. 5-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972 / Stanisław MIKLASZEWSKI ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1976. - 370 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Stan i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy państwami RWPG i EWG / Wawrzyniec WIERZBICKI // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1976), s. 67-76. - ISSN 0079-578X
27
Trudności wymiany Wschód-Zachód i perspektywy ich rozwiązania = Some Problems Involved in the West-and-East Exchange, and Chances for their Solution / Wawrzyniec WIERZBICKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 42. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
28
Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970 / Maria STRIHAFKA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1976. - 305 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Analiza efektywności ekonomicznej licencji nabywanych w krajach kapitalistycznych na przykładzie przemysłu maszynowego / Wanda STOLARSKA ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1976. - 255 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Trudności wymiany Wschód - Zachód : (na przykładzie wymiany Polski z niektórymi rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi) = The Difficulties in West-East Trade as Exemplified by Poland's Trade with Some Developed Capitalist Contrries / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 ([1976]), s. 35-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
31
Wybrane aspekty wymiany Wschód-Zachód i perspektywy rozwoju = Selected Aspects of Commodity Exchange between West and East and Perspectives of Development / Wawrzyniec WIERZBICKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 57-71. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
32
Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu / Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 360 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
33
Manowce polityki rolnej EWG / Wawrzyniec WIERZBICKI // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1975), s. 12. - Pełny tekst: http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer20/imagepages/image12.htm. - ISSN 0137-7299
34
Wspólny rynek, unia celna czy strefa wolnego handlu = Common Market, Customs Union or Free Trade Area / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 58 (1973), s. 69-76. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
35
Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne / Zofia DACH ; Promotor: Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków, 1973. - 438 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Próba oceny przeobrażeń we współczesnym kapitalizmie w świetle leninowskiej teorii imperializmu / Wawrzyniec WIERZBICKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1970), s. 17-27. - ISSN 0079-578X
37
Proces integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Integration of the Countries Within the Common Market / Wawrzyniec WIERZBICKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1967. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 13)
38
Niektóre aspekty procesu koncentracji handlu we Francji = Some Aspects of Trade Concentration in France / Wawrzyniec WIERZBICKI // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1966), s. 70-75
39
Położenie klasy robotniczej we Francji w ostatnim dziesięcioleciu / Wawrzyniec WIERZBICKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1958), s. 33-65. - Rez. - ISSN 0075-5125
1
Wierzbicki W., Mularczyk A., (1992), Rozwój gospodarczy Tajwanu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 393, s. 67-86.
2
Wierzbicki W., (1989), Stan koniunktury w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i próby walki o jej poprawę, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 73-86.
3
Wierzbicki W., (1988), Ekonomia polityczna kapitalizmu, (Skrypty Uczelniane Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 571), Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 218 s.
4
Boniecka K., (1988), Przyczyny, przebieg i skutki procesu zwolnienia tempa inflacji w krajach OECD w okresie 1981-1985, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 360 k.
5
Kieniewicz B., (1985), Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 202 k.
6
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 201. - . - 0208-7944
7
Wierzbicki W., (1984), Dylematy energetyczne Europy Zachodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 188, s. 21-33.
8
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 180, 187, 188. - . - 0208-7944
9
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 168, 171. - . - 0208-7944
10
Wierzbicki W., (1982), OPEC a kryzys energetyczny, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 37-49.
11
Lorenowicz U., (1982), Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 281 k.
12
Wojtyna A., (1981), Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 409 k.
13
Wierzbicki W., (1981), Niektóre aspekty akumulacji w Stanach Zjednoczonych w teorii i praktyce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 140, s. 5-19.
14
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - nr 140. - . - 0208-7944
15
Wierzbicki W., (1981), OPEC, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 23/2, lipiec-grudzień 1979, s. 307.
16
Wierzbicki W., (1981), W pół wieku po wielkim kryzysie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 247-260.
17
Wierzbicki W., (1980), Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 299 s.
18
Hausner J., (1980), Wpływ nierównomierności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 317 k.
19
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 132. - . - 0208-7944
20
Przybylska K., (1979), Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 194 k.
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1979. - nr 112. - . - 0208-7944
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 97, 100, 106. - . - 0208-7944
23
Krzyściak E., (1978), Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 472 k.
24
Wierzbicki W., (1978), Kwestia bezrobocia w dobie kapitalizmu państwowo-monopolistycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 97, s. 5-14.
25
Miklaszewski S., (1976), Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 370 k.
26
Wierzbicki W., (1976), Stan i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy państwami RWPG i EWG, "Problemy Ekonomiczne", nr 4, s. 67-76.
27
Wierzbicki W., (1976), Trudności wymiany Wschód-Zachód i perspektywy ich rozwiązania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 42.
28
Strihafka M., (1976), Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 305 k.
29
Stolarska W., (1976), Analiza efektywności ekonomicznej licencji nabywanych w krajach kapitalistycznych na przykładzie przemysłu maszynowego, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 255 k.
30
Wierzbicki W., (1976), Trudności wymiany Wschód - Zachód (na przykładzie wymiany Polski z niektórymi rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 85, s. 35-52.
31
Wierzbicki W., (1976), Wybrane aspekty wymiany Wschód-Zachód i perspektywy rozwoju, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 57-71.
32
Wierzbicki W., (1976), Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 360 s.
33
Wierzbicki W., (1975), Manowce polityki rolnej EWG, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 12; http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer20/imagepages/image12.htm
34
Wierzbicki W., (1973), Wspólny rynek, unia celna czy strefa wolnego handlu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 58, s. 69-76.
35
Dach Z., (1973), Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne, Prom. Wierzbicki W., Kraków : , 438 k.
36
Wierzbicki W., (1970), Próba oceny przeobrażeń we współczesnym kapitalizmie w świetle leninowskiej teorii imperializmu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 17-27.
37
Wierzbicki W., (1967), Proces integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 308 s.
38
Wierzbicki W., (1966), Niektóre aspekty procesu koncentracji handlu we Francji, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 70-75.
39
Wierzbicki W., (1958), Położenie klasy robotniczej we Francji w ostatnim dziesięcioleciu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 33-65.
1
@article{UEK:2168238710,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki and Andrzej Mularczyk",
title = "Rozwój gospodarczy Tajwanu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "393",
pages = "67-86",
year = "1992",
}
2
@article{UEK:2168282243,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Stan koniunktury w rozwiniętych krajach kapitalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych i próby walki o jej poprawę",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "73-86",
year = "1989",
}
3
@book{UEK:2168346498,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Ekonomia polityczna kapitalizmu",
adress = "Kraków",
publisher = "nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "1988",
issn = "0239-6017",
isbn = "83-233-0217-0",
}
4
@unpublished{UEK:2168312705,
author = "Katarzyna Boniecka",
title = "Przyczyny, przebieg i skutki procesu zwolnienia tempa inflacji w krajach OECD w okresie 1981-1985",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
5
@unpublished{UEK:2168251908,
author = "Barbara Kieniewicz",
title = "Kierunki przemian strukturalnych w gospodarce RFN pod wpływem kryzysu lat 70-tych",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
6
@misc{UEK:2168238776,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
7
@article{UEK:2168253668,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Dylematy energetyczne Europy Zachodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "188",
pages = "21-33",
year = "1984",
}
8
@misc{UEK:2168281429,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
9
@misc{UEK:2168230796,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
10
@article{UEK:2168239466,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "OPEC a kryzys energetyczny",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "37-49",
year = "1982",
}
11
@unpublished{UEK:2168313149,
author = "Urszula Lorenowicz",
title = "Analiza wzrostu i rozwoju gospodarczego Szwecji po II wojnie światowej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
12
@unpublished{UEK:2168228824,
author = "Andrzej Wojtyna",
title = "Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
13
@article{UEK:2168229974,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Niektóre aspekty akumulacji w Stanach Zjednoczonych w teorii i praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "140",
pages = "5-19",
year = "1981",
}
14
@misc{UEK:2168229968,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
15
@misc{UEK:2168333319,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "OPEC",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 23/2, lipiec-grudzień 1979",
pages = "307",
year = "1981",
}
16
@article{UEK:2168234506,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "W pół wieku po wielkim kryzysie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "247-260",
year = "1981",
}
17
@book{UEK:2168339883,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
url = {},
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
18
@unpublished{UEK:2168304449,
author = "Jerzy Hausner",
title = "Wpływ nierównomierności rozwoju gospodarczego na przebieg procesu integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
19
@misc{UEK:2168237262,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
20
@unpublished{UEK:2168297665,
author = "Krystyna Przybylska",
title = "Ekonomiczne przyczyny i konsekwencje zatrudnienia obcej siły roboczej w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
21
@misc{UEK:2168249878,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1979",
}
22
@misc{UEK:2168250458,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
23
@unpublished{UEK:2168304733,
author = "Ewa Krzyściak",
title = "Współczesny międzynarodowy podział pracy w świetle teorii kosztów komparatywnych",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
24
@article{UEK:2168250474,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Kwestia bezrobocia w dobie kapitalizmu państwowo-monopolistycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "97",
pages = "5-14",
year = "1978",
}
25
@unpublished{UEK:2168304495,
author = "Stanisław Miklaszewski",
title = "Proces integracji gospodarczej a kierunki rozwoju i specjalizacji przemysłu państw EWG w latach 1958-1972",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
26
@article{UEK:2168220108,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Stan i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy państwami RWPG i EWG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "4",
pages = "67-76",
year = "1976",
}
27
@misc{UEK:2168333135,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Trudności wymiany Wschód-Zachód i perspektywy ich rozwiązania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "42",
year = "1976",
}
28
@unpublished{UEK:2168304679,
author = "Maria Strihafka",
title = "Przemiany struktury produkcji w Polsce Ludowej w latach 1950-1970",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
29
@unpublished{UEK:2168304625,
author = "Wanda Stolarska",
title = "Analiza efektywności ekonomicznej licencji nabywanych w krajach kapitalistycznych na przykładzie przemysłu maszynowego",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
30
@article{UEK:2168239714,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Trudności wymiany Wschód - Zachód : (na przykładzie wymiany Polski z niektórymi rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "85",
pages = "35-52",
year = "1976",
}
31
@article{UEK:2168239350,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Wybrane aspekty wymiany Wschód-Zachód i perspektywy rozwoju",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "57-71",
year = "1976",
}
32
@book{UEK:2168339881,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Ekonomia polityczna współczesnego kapitalizmu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
url = {},
}
33
@article{UEK:2168364534,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Manowce polityki rolnej EWG",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "20",
pages = "12",
year = "1975",
url = {http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/z_gospodarcze/1975/numer20/imagepages/image12.htm},
}
34
@article{UEK:2168250146,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Wspólny rynek, unia celna czy strefa wolnego handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "58",
pages = "69-76",
year = "1973",
}
35
@unpublished{UEK:2168272736,
author = "Zofia Dach",
title = "Praca zawodowa kobiet w gospodarce uspołecznionej Polski Ludowej w latach 1950-1970 i jej aspekty ekonomiczno społeczne",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
36
@article{UEK:2168223928,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Próba oceny przeobrażeń we współczesnym kapitalizmie w świetle leninowskiej teorii imperializmu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "17-27",
year = "1970",
}
37
@book{UEK:2168339885,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Proces integracji krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1967",
issn = "",
}
38
@article{UEK:2168337647,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Niektóre aspekty procesu koncentracji handlu we Francji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "70-75",
year = "1966",
}
39
@article{UEK:2168277821,
author = "Wawrzyniec Wierzbicki",
title = "Położenie klasy robotniczej we Francji w ostatnim dziesięcioleciu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "33-65",
year = "1958",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID