Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022, s. 9-11
ISBN:
978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6
Nr:
2168367354
preface / summary
See main document
2

Title:
Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168367352
See related chapters
3

Author:
Wojciech Młynarski , Artur Prędki , Adam Kaliszewski
Title:
Efficiency and Factors Influencing It in Forest Districts in Southern Poland : Application of Data Envelopment Analysis
Source:
Forest Policy and Economics. - vol. 130, art. no. 102530 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was co-financed by the Ministry of Science and Higher Education as part of the project "Identification of factors influencing the efficiency of forest district management in the Regional Directorate of the State Forests in Wrocław using the DEA method" (No. 22-04-01, first and third authors). The publication was also financed by the subsidy granted by the Ministry of Science and Higher Education to Cracow University of Economics (second author).
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356270
article
4

Author:
Marek Biernacki , Agnieszka Boryczka , Agata Girul , Agnieszka Marciniuk , Edyta Mazurek , Katarzyna Miszczyńska , Piotr Miszczyński , Artur Prędki , Edyta Ropuszańska-Surma
Title:
Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne
Publisher address:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021
Physical description:
137 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-921-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360558
monograph
5

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021, s. 9-10
ISBN:
978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8
Nr:
2168357192
preface / summary
See main document
6

Title:
Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168357190
See related chapters
7

Author:
Katarzyna Miszczyńska , Piotr Miszczyński , Artur Prędki
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Use of the NDEA Method for Assessing the Efficiency of European Healthcare Systems
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 3814-3823. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
We acknowledge support from a subsidy granted to University of Lodz (first and second author) and Cracow University of Economics (third author).
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355644
chapter in conference materials
8

Author:
Dorota Górecka , Łukasz Brzezicki , Katarzyna Miszczyńska , Tomasz Piontek , Artur Prędki
Title:
W poszukiwaniu efektywności
Publisher address:
Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021
Physical description:
116 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja rozdziału została sfinansowana w połowie ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-231-4674-2 ; 978-83-231-4675-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168359268
monograph
9

Title:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2
Access mode:
Nr:
2168349330
See related chapters
10

Title:
Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza = The Educational Efficiency of High Schools in Małopolskie Voivodeship - a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (989) (2020) , s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Potencjał 2020", finansowanego ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356570
article
11

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020, s. 9-11
ISBN:
978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2
Access mode:
Nr:
2168349332
preface / summary
See main document
12

Author:
Marek Biernacki , Artur Prędki
Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
Evaluation of the Operating Effectiveness of National Healthcare Systems
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 7641-7653. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project is financed by the Ministry of Science and Higher Education in Poland under the programme "Regional Initiative of Excellence" 2019 - 2022 project number 015/RID/2018/19 total funding amount 10 721 040,00 PLN (first author). We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics (second author).
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348342
chapter in conference materials
13

Title:
Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych = Technical Efficiency and Productivity Growth of Polish Crop Farms
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 2 (2019) , s. 95-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badanie zostało sfinansowane a) ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego - dotyczy pierwszego i trzeciego autora),; b) ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/N/HS4/03833 drugiemu autorowi.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168336447
article
14

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019, s. 11-13
ISBN:
978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
Nr:
2168336119
preface / summary
See main document
15

Title:
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
Nr:
2168336117
See related chapters
16

Author:
Łukasz Brzezicki , Artur Prędki
Title:
Efektywność pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i naukową w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018) , s. 473-491. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331051
article
17

Title:
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
216 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
Nr:
2168327421
See related chapters
18

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 11-14
ISBN:
978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
Nr:
2168327423
preface / summary
See main document
19

Author:
Łukasz Brzezicki , Artur Prędki
Title:
Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED = Efficiency Measurement of Public Higher Education Institutions Using DEA, SFA and StoNED Methods
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5(684) (2018) , s. 5-24. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168325197
article
20

Title:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
Nr:
2168316277
See related chapters
21

Author:
Wojciech Młynarski , Artur Prędki
Title:
Metoda DEA w badaniu efektywności nadleśnictw = Data Envelopment Analysis in Evaluation of the Forest Districts Efficiency
Source:
SYLWAN. - nr 12 (2017) , s. 1018-1025. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania zostały sfinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich oraz ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168321377
article
22

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 11-13
ISBN:
978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
Nr:
2168316279
preface / summary
See main document
23

Title:
Metody analityczne w naukach ekonomicznych - wybrane zastosowania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-60-7 ; 978-83-65173-61-4
Access mode:
Nr:
2168307923
24

Author:
Title:
Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA = Modelling Data Variability Using Data Envelopment Analysis
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 244)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-725-7
Nr:
2168306171
monograph
25

Author:
Wojciech Młynarski , Artur Prędki
Title:
Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności gospodarowania nadleśnictw - orientacja na produkty = The DEA Method in Evaluation of Output-oriented Efficiency of Forest Districts
Source:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 17 (XVII), nr 2 (2016) , s. 86-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana: (a) przez MNiSW, w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, (b) ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310509
article
26

Author:
Wojciech Młynarski , Artur Prędki
Title:
Ocena efektywności technicznej i finansowej wybranych nadleśnictw Lasów Państwowych za pomocą metody DEA = Technical and Financial Efficiency Evaluation for Selected Forestry Managements of the State Forests National Forest Holding - the DEA Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 446 (2016) , s. 126-143. - Temat numeru: Metody i zastosowania badań operacyjnych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana: (a) przez MNiSW, w ramach dotacji na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, (b) ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309885
article
27

Author:
Title:
Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu = Cost Analysis of Polish Public Libraries with the DEA Method and a Comparison with Results Obtained by Using the Stochastic Frontier Cost Function
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015) , s. 276-296. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296277
article
28

Title:
Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA = Technical Efficiency of Polish Dairy Farms : a Comparative Analysis of DEA and BSFA
Source:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 16 (XVI), nr 4 (2015) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany a) ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, b) ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/N/HS4/03833 drugiemu autorowi
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299019
article
29

Author:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Górniak , Artur Prędki
Title:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier
Source:
Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015) , s. 299-326. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168296233
article
30

Author:
Title:
Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA = Measurement of the Cost Efficiency of Polish Public Libraries with the DEA Method
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 235 (2015) , s. 194-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168303807
article
31

Author:
Title:
Zastosowanie wieloproduktowego modelu Bankera w analizie efektywności technicznej
Source:
Badania operacyjne : przykłady zastosowań / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 183-196 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja wykonana w ramach badań statutowych finansowanych przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7969-577-5 ; 978-83-7969-578-2
Nr:
2168296417
chapter in monograph
32

Title:
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Physical description:
295 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941408-0-9
Access mode:
Nr:
2168298373
33

Author:
Title:
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [81]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302805
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
A Multi-Product Version of the DEA+ Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [96]-[108]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302815
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
A Multi-Product Version of the DEA+ Method
Source:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 15 (XV), nr 2 (2014) , s. 317-329. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168292157
article
36

Author:
Title:
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014) , s. 115-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286655
article
37

Author:
Title:
Formalne testowanie globalnego typu efektu skali w ramach metody DEA = Formal Testing Type of Returns to Scale within the DEA Setting
Source:
Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym / red. Wojciech Sikora - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013, s. 190-208. - summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-742-9
Nr:
2168274911
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Subsampling Approach for Statistical Inference within Stochastic DEA Models
Source:
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 2 (2013) , s. 158-168. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168274895
article
39

Author:
Title:
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247684
article
40

Author:
Title:
Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA = The Origins of Production Possibility Sets in the DEA Method
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 241 (2012) , s. 126-137. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria - modele - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168254260
article
41

Author:
Title:
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [112]-[119]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276057
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical Approach in DEA on the Example of Single-product Banker's Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [167]-[184]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276071
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [121]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276059
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 59, z. 3 (2012) , s. 215-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168247626
article
45

Author:
Title:
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. [101]-[110]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276055
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical approach in DEA on the example of single-product Banker's model
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247850
article
47

Author:
Title:
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 199[185]-219[192] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262966
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR
Source:
Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka : przykłady zastosowań / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011, s. 205-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-563-8
Nr:
2168219770
chapter in monograph
49

Author:
Jakub Growiec , Anna Pajor , Dorota Pelle , Artur Prędki
Title:
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 102)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221738
publishing series
50

Author:
Title:
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 238 (2011) , s. 365-378. - Tytuł numeru: Zastosowania badań operacyjnych : zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168247700
article
51

Author:
Title:
Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego = Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 4 (2010) , s. 3-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168246596
article
52

Author:
Title:
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella
Source:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '10 / red. Maciej Nowak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 175-194 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-623-5
Nr:
2166280740
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 175[155]-194[166] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251528
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[179]-11[189] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251532
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 108 (2010) , s. 207-218. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165628466
article
56

Title:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251496
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009) , s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50253
article
58

Author:
Title:
Problematyka określania typu efektu skali za pomocą metody DEA
Source:
Badania operacyjne : metody i zastosowania / red. Jan B. Gajda, Adam Kucharski - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 321-334 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-229-3
Nr:
2165626791
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Konstrukcja względnej miary efektywności jednostek produkcyjnych za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego = Construction Relative Measure of the Efficiency Production Units Based on the Potential and Real Benefit
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008) , s. 28-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50263
article
60

Author:
Title:
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK, s. 1[251]-12[262] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222314
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Title:
Pomiar i dekompozycja efektywności zysku za pomocą metody DEA = Measuring and Decomposition of the Benefit Efficiency with the Help of the DEA Method
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1167 (2007) , s. 220-231. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166271629
article
62

Author:
Title:
Liniowe programy dualne w analizie przychodu metodą DEA = Dual Linear Programs in Analysis of the Revenue with the Help of the DEA Method
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 94-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50271
article
63

Author:
Title:
Metoda DEA - podstawy teoretyczne i ilustracja empiryczna
Source:
Badania operacyjne w praktyce / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 291-300 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-983-3
Nr:
2165739201
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA = Defining Global and Local Returns to Scale within Research on Efficiency in the DEA Approach
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 57-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51980
article
65

Author:
Title:
Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej
Source:
Modelowanie preferencji a ryzyko '06 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 105-113 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-826-5
Nr:
2165738797
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA = Using Dual Linear Programs to Research Efficiency of Decision Making Units (DMU) with the Help of the DEA Method
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005) , s. 57-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166210843
article
67

Author:
Title:
Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-9 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326383
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA
Source:
Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 285-295 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-230-5
Nr:
2168229908
chapter in monograph
69

Author:
Title:
Zastosowanie metody DEA do pomiaru i dekompozycji efektywności kosztowej
Source:
Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 283-296 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165697321
chapter in conference materials
70

Author:
Title:
Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu za pomocą metody DEA
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 285-302 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219182
chapter in conference materials
See main document
71

Author:
Title:
Programy dualne dotyczące sfery kosztów w ramach metody DEA
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-17 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326387
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Badanie poziomu efektywności technicznej i kosztowej jednostek gospodarczych metodą DEA = Research of Level Technical and Cost Efficiency Decision Making Units with the Help of Dea Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 119-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223772
article
73

Author:
Title:
Analiza efektywności za pomocą metody DEA : podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna = Efficiency Analysis Through DEA : Principles and Illustrations
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003) , s. 87-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226679
article
74

Author:
Title:
Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm. + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/384
Nr:
2168234656
doctoral dissertation
75

Author:
Title:
Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA = Fixed and Variable Factors of Production in Cost Efficiency Examinations with the Help DEA Method
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 3 (2002) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226697
article
76

Author:
Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu i zysku przy pomocy metody DEA
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353324
varia
1
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2022. - S. 9-11. - ISBN 978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6
2
Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2022. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6
3
Efficiency and Factors Influencing It in Forest Districts in Southern Poland : Application of Data Envelopment Analysis / Wojciech Młynarski, Artur PRĘDKI, Adam Kaliszewski // Forest Policy and Economics. - vol. 130 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1389-9341
4
Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne / Marek Biernacki, Agnieszka Boryczka, Agata Girul, Agnieszka Marciniuk, Edyta Mazurek, Katarzyna Miszczyńska, Piotr Miszczyński, Artur PRĘDKI, Edyta Ropuszańska-Surma. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. - 137 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-921-4
5
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2021. - S. 9-10. - ISBN 978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8
6
Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8
7
Use of the NDEA Method for Assessing the Efficiency of European Healthcare Systems / Katarzyna Miszczynska, Piotr Miszczynski, Artur PRĘDKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 3814-3823. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/use-of-the-ndea-method-for-assessing-the-efficiency-of-european-healthcare-systems/Wstęp:
8
W poszukiwaniu efektywności / Dorota Górecka, Łukasz Brzezicki, Katarzyna Miszczyńska, Tomasz Piontek, Artur PRĘDKI. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021. - 116 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-4674-2 ; 978-83-231-4675-9. - Spis treści: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5441/w-poszukiwaniu-efektywnosciWstęp: Spis treści: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5441/w-poszukiwaniu-efektywnosciWstęp: Spis treści: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5441/w-poszukiwaniu-efektywnosciWstęp: Spis treści: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5441/w-poszukiwaniu-efektywnosciWstęp: Spis treści: https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/5441/w-poszukiwaniu-efektywnosciWstęp:
9
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
10
Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza = The Educational Efficiency of High Schools in Małopolskie Voivodeship - a Comparative Analysis / Jacek OSIEWALSKI, Artur PRĘDKI, Grzegorz SZULIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (989) (2020), s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075. - ISSN 1898-6447
11
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - S. 9-11. - ISBN 978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
12
Evaluation of the Operating Effectiveness of National Healthcare Systems / Marek Biernacki, Artur PRĘDKI // W: Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 7641-7653. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-4-1. - Pełny tekst: https://drive.google.com/file/d/12LAoAX6ujPqF_xJKycO8fkpYIPQu6bm6/view
13
Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych = Technical Efficiency and Productivity Growth of Polish Crop Farms / Jerzy MARZEC, Andrzej PISULEWSKI, Artur PRĘDKI // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 2 (2019), s. 95-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/Efektywnosc-techniczna-i-produktywnosc-polskich-gospodarstw-rolnych-specjalizujacych,108607,0,1.html. - ISSN 0867-0005
14
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - S. 11-13. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
15
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
16
Efektywność pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i naukową w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce = Efficiency of Raising of the Funds for the Didactic and Scientific Activity in Public Higher Education in Poland / Łukasz Brzezicki, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 65, z. 4 (2018), s. 473-491. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/%C5%81ukasz%20BRZEZICKI%20Artur%20PR%C4%98DKI%20%E2%80%93%20Efektywno%C5%9B%C4%87%20pozyskiwania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20dydaktyczn.pdf. - ISSN 0033-2372
17
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 216 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
18
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 11-14. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
19
Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED = Efficiency Measurement of Public Higher Education Institutions Using DEA, SFA and StoNED Methods / Łukasz Brzezicki, Artur PRĘDKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 5(684) (2018), s. 5-24. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2018/5/ws_05_2018__03_lukasz_brzezicki_artur_predki__pomiar_efektywnosci_publicznych_szkol_wyzszych_za_pomoca_.pdf. - ISSN 0043-518X
20
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
21
Metoda DEA w badaniu efektywności nadleśnictw = Data Envelopment Analysis in Evaluation of the Forest Districts Efficiency / Wojciech Młynarski, Artur PRĘDKI // SYLWAN. - nr 12 (2017), s. 1018-1025. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=sylwan:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:7052503925913683/2017_12_1018au.pdf,2017068,2017_12. - ISSN 0039-7660
22
Wstęp / Artur PRĘDKI // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 11-13. - ISBN 978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1
23
Metody analityczne w naukach ekonomicznych - wybrane zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 188 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-60-7 ; 978-83-65173-61-4. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=VgckDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
24
Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA = Modelling Data Variability Using Data Envelopment Analysis / Artur PRĘDKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 244). - ISBN 978-83-7252-725-7
25
Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności gospodarowania nadleśnictw - orientacja na produkty = The DEA Method in Evaluation of Output-oriented Efficiency of Forest Districts / Wojciech Młynarski, Artur PRĘDKI // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 17 (XVII), nr 2 (2016), s. 86-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T17_z2_09.pdf. - ISSN 2082-792X
26
Ocena efektywności technicznej i finansowej wybranych nadleśnictw Lasów Państwowych za pomocą metody DEA = Technical and Financial Efficiency Evaluation for Selected Forestry Managements of the State Forests National Forest Holding - the DEA Approach / Wojciech Młynarski, Artur PRĘDKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 446 (2016), s. 126-143. - Summ., streszcz.. - Temat numeru: Metody i zastosowania badań operacyjnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/35324. - ISSN 1899-3192
27
Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu = Cost Analysis of Polish Public Libraries with the DEA Method and a Comparison with Results Obtained by Using the Stochastic Frontier Cost Function / Artur PRĘDKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 386 (2015), s. 276-296. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29176/Predki_Analiza_Kosztowa_Polskich_Bibliotek_Publicznych_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
28
Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA = Technical Efficiency of Polish Dairy Farms : a Comparative Analysis of DEA and BSFA / Jerzy MARZEC, Andrzej Pisulewski, Artur PRĘDKI // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 16 (XVI), nr 4 (2015), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T16_z4.pdf. - ISSN 2082-792X
29
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Górniak, Artur PRĘDKI // Bank i Kredyt = Bank & Credit. - vol. 46, nr 4 (2015), s. 299-326. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf. - ISSN 0137-5520
30
Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA = Measurement of the Cost Efficiency of Polish Public Libraries with the DEA Method / Artur PRĘDKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 235 (2015), s. 194-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_235/15.pdf. - ISSN 2083-8611
31
Zastosowanie wieloproduktowego modelu Bankera w analizie efektywności technicznej / Artur PRĘDKI // W: Badania operacyjne : przykłady zastosowań / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 183-196. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-577-5 ; 978-83-7969-578-2
32
Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - 295 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941408-0-9
33
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method / Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [81]-[95]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
34
A Multi-Product Version of the DEA+ Method / Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. [96]-[108]. - Summ. - Bibliogr.
35
A Multi-Product Version of the DEA+ Method / Artur PRĘDKI // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 15 (XV), nr 2 (2014), s. 317-329. - Summ. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z2.pdf#page=317&view=Fit. - ISSN 2082-792X
36
Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej = Single-Product Version of the Dea+ Method / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 61, z. 2 (2014), s. 115-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_115-130.pdf. - ISSN 0033-2372
37
Formalne testowanie globalnego typu efektu skali w ramach metody DEA = Formal Testing Type of Returns to Scale within the DEA Setting / Artur PRĘDKI // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym / red. nauk. Wojciech Sikora. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2013. - S. 190-208. - summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-742-9
38
Subsampling Approach for Statistical Inference within Stochastic DEA Models / Artur PRĘDKI // Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych = Quantitative Methods in Economics. - vol. 14 (XIV), nr 2 (2013), s. 158-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z2.pdf. - ISSN 2082-792X
39
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure / Artur PRĘDKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 103-117. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
40
Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA = The Origins of Production Possibility Sets in the DEA Method / Artur PRĘDKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 241 (2012), s. 126-137. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii : teoria - modele. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
41
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure / Artur PRĘDKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [112]-[119]. - Summ. - Bibliogr.
42
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical Approach in DEA on the Example of Single-product Banker's Model / Artur PRĘDKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [167]-[184]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
43
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models / Artur PRĘDKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [121]-[128]. - Summ. - Bibliogr.
44
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 59, z. 3 (2012), s. 215-232. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
45
Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym = Selected Estimation Methods in the Semiparametric Frontier Model / Artur PRĘDKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [101]-[110]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
46
Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera = Statistical approach in DEA on the example of single-product Banker's model / Artur PRĘDKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 41-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101924/edition/87939/content. - ISSN 0071-674X
47
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR / Artur PRĘDKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 199[185]-219[192]. - Bibliogr.
48
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR / Artur PRĘDKI // W: Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka : przykłady zastosowań / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 205-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-563-8
49
The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier / Jakub Growiec, Anna PAJOR, Dorota Pelle, Artur PRĘDKI. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2011. - 61 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 102). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf
50
Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego = Mathematical Programming Perspective on Estimation Methods for Regression Models / Artur PRĘDKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 238 (2011), s. 365-378. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania badań operacyjnych : zarządzanie projektami, decyzje finansowe, logistyka. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
51
Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego = Estimation of Production Set Based on Formal Statistical Model / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 57, z. 4 (2010), s. 3-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%204/2010_57_4_003-018.pdf. - ISSN 0033-2372
52
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella / Artur PRĘDKI // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '10 / red. Maciej Nowak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 175-194. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-623-5
53
Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella / Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 175[155]-194[166]. - Bibliogr.
54
Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR / Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[179]-11[189]. - Bibliogr.
55
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods / Artur PRĘDKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 108 (2010), s. 207-218. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
56
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[1]-33[35]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
57
Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA = Estimation of the Technical Efficiency Measure within the DEA Method / Anna PAJOR, Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny. - t. 56, z. 3-4 (2009), s. 5-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf. - ISSN 0033-2372
58
Problematyka określania typu efektu skali za pomocą metody DEA / Artur PRĘDKI // W: Badania operacyjne : metody i zastosowania / red. Jan B. Gajda, Adam Kucharski. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 321-334. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-229-3
59
Konstrukcja względnej miary efektywności jednostek produkcyjnych za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego = Construction Relative Measure of the Efficiency Production Units Based on the Potential and Real Benefit / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 55, z. 4 (2008), s. 28-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
60
Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH = The Proposal of the Uncertainty Description Using the DEA and FDH Methods / Artur PRĘDKI // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[251]-12[262]. - Bibliogr.
61
Pomiar i dekompozycja efektywności zysku za pomocą metody DEA = Measuring and Decomposition of the Benefit Efficiency with the Help of the DEA Method / Artur PRĘDKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1167 (2007), s. 220-231. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
62
Liniowe programy dualne w analizie przychodu metodą DEA = Dual Linear Programs in Analysis of the Revenue with the Help of the DEA Method / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 94-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
63
Metoda DEA - podstawy teoretyczne i ilustracja empiryczna / Artur PRĘDKI // W: Badania operacyjne w praktyce / red. Jan B. Gajda, Radosław Jadczak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 291-300. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-983-3
64
Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA = Defining Global and Local Returns to Scale within Research on Efficiency in the DEA Approach / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 57-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
65
Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej / Artur PRĘDKI // W: Modelowanie preferencji a ryzyko '06 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-113. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-826-5
66
Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA = Using Dual Linear Programs to Research Efficiency of Decision Making Units (DMU) with the Help of the DEA Method / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 2 (2005), s. 57-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
67
Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA / Artur PRĘDKI // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-9. - Bibliogr.
68
Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA / Artur PRĘDKI // W: Metody i zastosowania badań operacyjnych '04 / red. Tadeusz Trzaskalik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 285-295. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-230-5
69
Zastosowanie metody DEA do pomiaru i dekompozycji efektywności kosztowej / Artur PRĘDKI // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 283-296. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
70
Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu za pomocą metody DEA / Artur PRĘDKI // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 285-302. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
71
Programy dualne dotyczące sfery kosztów w ramach metody DEA / Artur PRĘDKI // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-17. - Bibliogr.
72
Badanie poziomu efektywności technicznej i kosztowej jednostek gospodarczych metodą DEA = Research of Level Technical and Cost Efficiency Decision Making Units with the Help of Dea Method / Artur PRĘDKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 119-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49684209. - ISSN 0208-7944
73
Analiza efektywności za pomocą metody DEA : podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna = Efficiency Analysis Through DEA : Principles and Illustrations / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 87-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
74
Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego / Artur PRĘDKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 140 k. : il. ; 30 cm. + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200000403
75
Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA = Fixed and Variable Factors of Production in Cost Efficiency Examinations with the Help DEA Method / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 3 (2002), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
76
Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu i zysku przy pomocy metody DEA / Artur PRĘDKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 173-174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
1
Prędki A., (2022), Wstęp. [W:] PRĘDKI A. (red.), Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 9-11.
2
Prędki A. (red.), (2022), Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Attyka, 142 s.
3
Młynarski W., Prędki A., Kaliszewski A., (2021), Efficiency and Factors Influencing It in Forest Districts in Southern Poland : Application of Data Envelopment Analysis, "Forest Policy and Economics", vol. 130, s. 1-11.
4
Biernacki M., Boryczka A., Girul A., Marciniuk A., Mazurek E., Miszczyńska K., Miszczyński P., Prędki A., Ropuszańska-Surma E., (2021), Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 137 s.
5
Prędki A., (2021), Wstęp. [W:] PRĘDKI A. (red.), Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 9-10.
6
Prędki A. (red.), (2021), Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Attyka, 136 s.
7
Miszczyńska K., Miszczyński P., Prędki A., (2021), Use of the NDEA Method for Assessing the Efficiency of European Healthcare Systems. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 3814-3823.
8
Górecka D., Brzezicki Ł., Miszczyńska K., Piontek T., Prędki A., (2021), W poszukiwaniu efektywności, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 116 s.
9
Prędki A. (red.), (2020), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych: teoria i zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 170 s.
10
Osiewalski J., Prędki A., Szulik G., (2020), Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (989), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075
11
Prędki A., (2020), Wstęp. [W:] PRĘDKI A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-11.
12
Biernacki M., Prędki A., (2020), Evaluation of the Operating Effectiveness of National Healthcare Systems. [W:] Soliman (red.), Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7641-7653.
13
Marzec J., Pisulewski A., Prędki A., (2019), Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 95-125; https://gnpje.sgh.waw.pl/Efektywnosc-techniczna-i-produktywnosc-polskich-gospodarstw-rolnych-specjalizujacych,108607,0,1.html
14
Prędki A., (2019), Wstęp. [W:] Prędki A. (red.), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-13.
15
Prędki A. (red.), (2019), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 202 s.
16
Brzezicki Ł., Prędki A., (2018), Efektywność pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i naukową w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce, "Przegląd Statystyczny", vol. 65, z. 4, s. 473-491; https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/%C5%81ukasz%20BRZEZICKI%20Artur%20PR%C4%98DKI%20%E2%80%93%20Efektywno%C5%9B%C4%87%20pozyskiwania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20dydaktyczn.pdf
17
Prędki A. (red.), (2018), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 216 s.
18
Prędki A., (2018), Wstęp. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-14.
19
Brzezicki Ł., Prędki A., (2018), Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED, "Wiadomości Statystyczne", nr 5(684), s. 5-24; https://ws.stat.gov.pl/WS/2018/5/ws_05_2018__03_lukasz_brzezicki_artur_predki__pomiar_efektywnosci_publicznych_szkol_wyzszych_za_pomoca_.pdf
20
Prędki A. (red.), (2017), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych: wybrane zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 204 s.
21
Młynarski W., Prędki A., (2017), Metoda DEA w badaniu efektywności nadleśnictw, "SYLWAN", nr 12, s. 1018-1025; https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=sylwan:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:7052503925913683/2017_12_1018au.pdf,2017068,2017_12
22
Prędki A., (2017), Wstęp. [W:] Prędki A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-13.
23
Prędki A. (red.), (2016), Metody analityczne w naukach ekonomicznych - wybrane zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 188 s.
24
Prędki A., (2016), Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 244), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 226 s.
25
Młynarski W., Prędki A., (2016), Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności gospodarowania nadleśnictw - orientacja na produkty, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 17 (XVII), nr 2, s. 86-100; http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T17_z2_09.pdf
26
Młynarski W., Prędki A., (2016), Ocena efektywności technicznej i finansowej wybranych nadleśnictw Lasów Państwowych za pomocą metody DEA, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 446, s. 126-143; http://www.dbc.wroc.pl/Content/35324
27
Prędki A., (2015), Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 386, s. 276-296; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29176/Predki_Analiza_Kosztowa_Polskich_Bibliotek_Publicznych_2015.pdf
28
Marzec J., Pisulewski A., Prędki A., (2015), Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 16 (XVI), nr 4, s. 7-23; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T16_z4.pdf
29
Growiec J., Pajor A., Górniak D., Prędki A., (2015), The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier, "Bank i Kredyt", vol. 46, nr 4, s. 299-326; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf
30
Prędki A., (2015), Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 235, s. 194-207; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_235/15.pdf
31
Prędki A., (2015), Zastosowanie wieloproduktowego modelu Bankera w analizie efektywności technicznej. [W:] Gajda , Jadczak R. (red.), Badania operacyjne : przykłady zastosowań, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 183-196.
32
Prędki A. (red.), (2015), Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Mfiles.pl, 295 s.
33
Prędki A., (2014), Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [81]-[95].
34
Prędki A., (2014), A Multi-Product Version of the DEA+ Method. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. [96]-[108].
35
Prędki A., (2014), A Multi-Product Version of the DEA+ Method, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 15 (XV), nr 2, s. 317-329; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z2.pdf#page=317&view=Fit
36
Prędki A., (2014), Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej, "Przegląd Statystyczny", t. 61, z. 2, s. 115-129; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_115-130.pdf
37
Prędki A., (2013), Formalne testowanie globalnego typu efektu skali w ramach metody DEA. [W:] Sikora W. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 190-208.
38
Prędki A., (2013), Subsampling Approach for Statistical Inference within Stochastic DEA Models, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 14 (XIV), nr 2, s. 158-168; http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z2.pdf
39
Prędki A., (2012), Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 103-117.
40
Prędki A., (2012), Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 241, s. 126-137.
41
Prędki A., ([2012]), Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [112]-[119].
42
Prędki A., ([2012]), Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [167]-[184].
43
Prędki A., ([2012]), Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [121]-[128].
44
Prędki A., (2012), Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym, "Przegląd Statystyczny", t. 59, z. 3, s. 215-232.
45
Prędki A., ([2012]), Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [101]-[110].
46
Prędki A., (2012), Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 41-58; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101924/edition/87939/content
47
Prędki A., (2011), Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 199[185]-219[192].
48
Prędki A., (2011), Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR. [W:] Gajda , Jadczak R. (red.), Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka : przykłady zastosowań, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 205-218.
49
Growiec J., Pajor A., Pelle D., Prędki A., (2011), The Shape of Aggregate Production Functions: Evidence from Estimates of the World Technology Frontier, (National Bank of Poland Working Paper, no 102), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 61 s.
50
Prędki A., (2011), Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 238, s. 365-378.
51
Prędki A., (2010), Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 57, z. 4, s. 3-18; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%204/2010_57_4_003-018.pdf
52
Prędki A., (2010), Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella. [W:] Nowak M. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '10, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 175-194.
53
Prędki A., (2010), Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 175[155]-194[166].
54
Prędki A., (2010), Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[179]-11[189].
55
Prędki A., (2010), Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 108, s. 207-218.
56
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[1]-33[35].
57
Pajor A., Prędki A., (2009), Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 3-4, s. 5-25; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf
58
Prędki A., (2008), Problematyka określania typu efektu skali za pomocą metody DEA. [W:] Gajda , Kucharski A. (red.), Badania operacyjne : metody i zastosowania, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 321-334.
59
Prędki A., (2008), Konstrukcja względnej miary efektywności jednostek produkcyjnych za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego, "Przegląd Statystyczny", t. 55, z. 4, s. 28-39.
60
Prędki A., (2008), Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[251]-12[262].
61
Prędki A., (2007), Pomiar i dekompozycja efektywności zysku za pomocą metody DEA, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1167, s. 220-231.
62
Prędki A., (2007), Liniowe programy dualne w analizie przychodu metodą DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 94-108.
63
Prędki A., (2006), Metoda DEA - podstawy teoretyczne i ilustracja empiryczna. [W:] Gajda , Jadczak R. (red.), Badania operacyjne w praktyce, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 291-300.
64
Prędki A., (2006), Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 57-72.
65
Prędki A., (2006), Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej. [W:] Trzaskalik T. (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko '06, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-113.
66
Prędki A., (2005), Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 2, s. 57-72.
67
Prędki A., (2004), Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-9.
68
Prędki A., (2004), Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA. [W:] Trzaskalik T. (red.), Metody i zastosowania badań operacyjnych '04, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 285-295.
69
Prędki A., (2004), Zastosowanie metody DEA do pomiaru i dekompozycji efektywności kosztowej. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 283-296.
70
Prędki A., (2004), Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu za pomocą metody DEA. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 285-302.
71
Prędki A., (2004), Programy dualne dotyczące sfery kosztów w ramach metody DEA. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-17.
72
Prędki A., (2003), Badanie poziomu efektywności technicznej i kosztowej jednostek gospodarczych metodą DEA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 119-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/49684209
73
Prędki A., (2003), Analiza efektywności za pomocą metody DEA : podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 87-100.
74
Prędki A., (2003), Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 140 k.
75
Prędki A., (2002), Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 3, s. 121-134.
76
Prędki A., (2002), Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu i zysku przy pomocy metody DEA, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 173-174.
1
@misc{UEK:2168367354,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6",
}
2
@book{UEK:2168367352,
title = "Zastosowanie narzędzi analitycznych z zakresu statystyki, ekonometrii, informatyki ekonomicznej i bibliometrii w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2022",
isbn = "978-83-65644-99-2 ; 978-83-65644-04-6",
}
3
@article{UEK:2168356270,
author = "Wojciech Młynarski and Artur Prędki and Adam Kaliszewski",
title = "Efficiency and Factors Influencing It in Forest Districts in Southern Poland : Application of Data Envelopment Analysis",
journal = "Forest Policy and Economics",
number = "vol. 130",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102530},
url = {},
}
4
@book{UEK:2168360558,
author = "Marek Biernacki and Agnieszka Boryczka and Agata Girul and Agnieszka Marciniuk and Edyta Mazurek and Katarzyna Miszczyńska and Piotr Miszczyński and Artur Prędki and Edyta Ropuszańska-Surma",
title = "Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2021",
isbn = "978-83-7695-921-4",
}
5
@misc{UEK:2168357192,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2021",
isbn = "978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8",
}
6
@book{UEK:2168357190,
title = "Teoria i zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2021",
isbn = "978-83-65644-83-1 ; 978-83-65644-84-8",
}
7
@inbook{UEK:2168355644,
author = "Katarzyna Miszczyńska and Piotr Miszczyński and Artur Prędki",
title = "Use of the NDEA Method for Assessing the Efficiency of European Healthcare Systems",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "3814-3823",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@book{UEK:2168359268,
author = "Dorota Górecka and Łukasz Brzezicki and Katarzyna Miszczyńska and Tomasz Piontek and Artur Prędki",
title = "W poszukiwaniu efektywności",
adress = "Toruń",
publisher = "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/978-83-231-4675-9},
url = {},
isbn = "978-83-231-4674-2 ; 978-83-231-4675-9",
}
9
@book{UEK:2168349330,
title = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2",
}
10
@article{UEK:2168356570,
author = "Jacek Osiewalski and Artur Prędki and Grzegorz Szulik",
title = "Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (989)",
pages = "49-68",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0989.0503},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075},
}
11
@misc{UEK:2168349332,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2",
}
12
@inbook{UEK:2168348342,
author = "Marek Biernacki and Artur Prędki",
title = "Evaluation of the Operating Effectiveness of National Healthcare Systems",
booktitle = "Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)",
pages = "7641-7653",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://drive.google.com/file/d/12LAoAX6ujPqF_xJKycO8fkpYIPQu6bm6/view},
isbn = "978-0-9998551-4-1",
}
13
@article{UEK:2168336447,
author = "Jerzy Marzec and Andrzej Pisulewski and Artur Prędki",
title = "Efektywność techniczna i produktywność polskich gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2",
pages = "95-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/108607},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/Efektywnosc-techniczna-i-produktywnosc-polskich-gospodarstw-rolnych-specjalizujacych,108607,0,1.html},
}
14
@misc{UEK:2168336119,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu",
pages = "11-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2019",
isbn = "978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0",
}
15
@book{UEK:2168336117,
title = "Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2019",
isbn = "978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0",
}
16
@article{UEK:2168331051,
author = "Łukasz Brzezicki and Artur Prędki",
title = "Efektywność pozyskiwania środków na działalność dydaktyczną i naukową w publicznym szkolnictwie wyższym w Polsce",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 65, z. 4",
pages = "473-491",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0607},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2018/4/%C5%81ukasz%20BRZEZICKI%20Artur%20PR%C4%98DKI%20%E2%80%93%20Efektywno%C5%9B%C4%87%20pozyskiwania%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20dydaktyczn.pdf},
}
17
@book{UEK:2168327421,
title = "Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1",
}
18
@misc{UEK:2168327423,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "11-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1",
}
19
@article{UEK:2168325197,
author = "Łukasz Brzezicki and Artur Prędki",
title = "Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5(684)",
pages = "5-24",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0648},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2018/5/ws_05_2018__03_lukasz_brzezicki_artur_predki__pomiar_efektywnosci_publicznych_szkol_wyzszych_za_pomoca_.pdf},
}
20
@book{UEK:2168316277,
title = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1",
}
21
@article{UEK:2168321377,
author = "Wojciech Młynarski and Artur Prędki",
title = "Metoda DEA w badaniu efektywności nadleśnictw",
journal = "SYLWAN",
number = "12",
pages = "1018-1025",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26202/sylwan.2017068},
url = {https://sylwan.lasy.gov.pl/apex/f?p=sylwan:10:::NO::P10_NAZWA_PLIKU,P10_ARTYKUL,P10_ZESZYT_NEW:7052503925913683/2017_12_1018au.pdf,2017068,2017_12},
}
22
@misc{UEK:2168316279,
author = "Artur Prędki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : wybrane zastosowania",
pages = "11-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-90-4 ; 978-83-65173-91-1",
}
23
@book{UEK:2168307923,
title = "Metody analityczne w naukach ekonomicznych - wybrane zastosowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
url = {https://books.google.pl/books?id=VgckDQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-83-65173-60-7 ; 978-83-65173-61-4",
}
24
@book{UEK:2168306171,
author = "Artur Prędki",
title = "Modelowanie zmienności danych w ramach metody DEA",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-725-7",
}
25
@article{UEK:2168310509,
author = "Wojciech Młynarski and Artur Prędki",
title = "Zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności gospodarowania nadleśnictw - orientacja na produkty",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 17 (XVII), 2",
pages = "86-100",
year = "2016",
url = {http://qme.sggw.pl/pdf/MIBE_T17_z2_09.pdf},
}
26
@article{UEK:2168309885,
author = "Wojciech Młynarski and Artur Prędki",
title = "Ocena efektywności technicznej i finansowej wybranych nadleśnictw Lasów Państwowych za pomocą metody DEA",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "446",
pages = "126-143",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.446.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/35324},
}
27
@article{UEK:2168296277,
author = "Artur Prędki",
title = "Analiza kosztowa polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA oraz porównanie z wynikami uzyskanymi przy użyciu stochastycznej granicznej funkcji kosztu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "386",
pages = "276-296",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.386.18},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/29176/Predki_Analiza_Kosztowa_Polskich_Bibliotek_Publicznych_2015.pdf},
}
28
@article{UEK:2168299019,
author = "Jerzy Marzec and Andrzej Pisulewski and Artur Prędki",
title = "Efektywność techniczna gospodarstw mlecznych w Polsce - analiza porównawcza za pomocą DEA i BSFA",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 16 (XVI), 4",
pages = "7-23",
year = "2015",
url = {http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T16_z4.pdf},
}
29
@article{UEK:2168296233,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Górniak and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence From Estimates of the World Technology Frontier",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 46, 4",
pages = "299-326",
year = "2015",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2015/04/bik_04_2015_01_art.pdf},
}
30
@article{UEK:2168303807,
author = "Artur Prędki",
title = "Pomiar efektywności kosztowej polskich bibliotek publicznych za pomocą metody DEA",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "235",
pages = "194-207",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_235/15.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168296417,
author = "Artur Prędki",
title = "Zastosowanie wieloproduktowego modelu Bankera w analizie efektywności technicznej",
booktitle = "Badania operacyjne : przykłady zastosowań",
pages = "183-196",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-577-5 ; 978-83-7969-578-2",
}
32
@book{UEK:2168298373,
title = "Wybrane zastosowania narzędzi analitycznych w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-941408-0-9",
}
33
@unpublished{UEK:2168302805,
author = "Artur Prędki",
title = "Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[81]-[95]",
year = "2014",
}
34
@unpublished{UEK:2168302815,
author = "Artur Prędki",
title = "A Multi-Product Version of the DEA+ Method",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "[96]-[108]",
year = "2014",
}
35
@article{UEK:2168292157,
author = "Artur Prędki",
title = "A Multi-Product Version of the DEA+ Method",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 15 (XV), 2",
pages = "317-329",
year = "2014",
url = {http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T15_z2.pdf#page=317&view=Fit},
}
36
@article{UEK:2168286655,
author = "Artur Prędki",
title = "Metoda DEA+ w wersji jednoproduktowej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 61, z. 2",
pages = "115-129",
year = "2014",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202014/Zeszyt%202/2014_61_2_115-130.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168274911,
author = "Artur Prędki",
title = "Formalne testowanie globalnego typu efektu skali w ramach metody DEA",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych w gospodarce, finansach i szkolnictwie wyższym",
pages = "190-208",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7417-742-9",
}
38
@article{UEK:2168274895,
author = "Artur Prędki",
title = "Subsampling Approach for Statistical Inference within Stochastic DEA Models",
journal = "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych",
number = "vol. 14 (XIV), 2",
pages = "158-168",
year = "2013",
url = {http://qme.sggw.pl/wp-content/uploads/MIBE_T14_z2.pdf},
}
39
@article{UEK:2168247684,
author = "Artur Prędki",
title = "Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "103-117",
year = "2012",
}
40
@article{UEK:2168254260,
author = "Artur Prędki",
title = "Geneza zbiorów możliwości produkcyjnych wykorzystywanych w DEA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "241",
pages = "126-137",
adress = "",
year = "2012",
}
41
@unpublished{UEK:2168276057,
author = "Artur Prędki",
title = "Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[112]-[119]",
year = "2012",
}
42
@unpublished{UEK:2168276071,
author = "Artur Prędki",
title = "Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[167]-[184]",
year = "2012",
}
43
@unpublished{UEK:2168276059,
author = "Artur Prędki",
title = "Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[121]-[128]",
year = "2012",
}
44
@article{UEK:2168247626,
author = "Artur Prędki",
title = "Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 59, z. 3",
pages = "215-232",
year = "2012",
}
45
@unpublished{UEK:2168276055,
author = "Artur Prędki",
title = "Wybrane metody estymacji w semiparametrycznym modelu granicznym",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[101]-[110]",
year = "2012",
}
46
@article{UEK:2168247850,
author = "Artur Prędki",
title = "Podejście statystyczne w metodzie DEA na przykładzie jednoproduktowego modelu Bankera",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "41-58",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101924/edition/87939/content},
}
47
@unpublished{UEK:2168262966,
author = "Artur Prędki",
title = "Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "199[185]-219[192]",
year = "2011",
}
48
@inbook{UEK:2168219770,
author = "Artur Prędki",
title = "Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR",
booktitle = "Optymalizacja, klasyfikacja, logistyka : przykłady zastosowań",
pages = "205-218",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2011",
isbn = "978-83-7525-563-8",
}
49
@book{UEK:2168221738,
author = "Jakub Growiec and Anna Pajor and Dorota Pelle and Artur Prędki",
title = "The Shape of Aggregate Production Functions : Evidence from Estimates of the World Technology Frontier",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2011",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/102_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
50
@article{UEK:2168247700,
author = "Artur Prędki",
title = "Spojrzenie na metody estymacji w modelach regresyjnych przez pryzmat programowania matematycznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "238",
pages = "365-378",
adress = "",
year = "2011",
}
51
@article{UEK:2168246596,
author = "Artur Prędki",
title = "Estymacja zbioru możliwości produkcyjnych w ramach formalnego modelu statystycznego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 57, z. 4",
pages = "3-18",
year = "2010",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%204/2010_57_4_003-018.pdf},
}
52
@inbook{UEK:2166280740,
author = "Artur Prędki",
title = "Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych '10",
pages = "175-194",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-623-5",
}
53
@unpublished{UEK:2168251528,
author = "Artur Prędki",
title = "Własności i zastosowanie estymatorów miar efektywności technicznej Farrella",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "175[155]-194[166]",
year = "2010",
}
54
@unpublished{UEK:2168251532,
author = "Artur Prędki",
title = "Analiza wrażliwości w ramach modelu CCR",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[179]-11[189]",
year = "2010",
}
55
@article{UEK:2165628466,
author = "Artur Prędki",
title = "Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "108",
pages = "207-218",
adress = "",
year = "2010",
}
56
@unpublished{UEK:2168251496,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[1]-33[35]",
year = "2009",
}
57
@article{UEK:50253,
author = "Anna Pajor and Artur Prędki",
title = "Estymacja miernika efektywności technicznej w ramach metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 56, z. 3-4",
pages = "5-25",
year = "2009",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%203-4/2009_56_3-4_005-025.pdf},
}
58
@inbook{UEK:2165626791,
author = "Artur Prędki",
title = "Problematyka określania typu efektu skali za pomocą metody DEA",
booktitle = "Badania operacyjne : metody i zastosowania",
pages = "321-334",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-229-3",
}
59
@article{UEK:50263,
author = "Artur Prędki",
title = "Konstrukcja względnej miary efektywności jednostek produkcyjnych za pomocą zysku potencjalnego i rzeczywistego",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 55, z. 4",
pages = "28-39",
year = "2008",
}
60
@unpublished{UEK:2168222314,
author = "Artur Prędki",
title = "Propozycja opisu niepewności w ramach metod DEA i FDH",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[251]-12[262]",
year = "2008",
}
61
@article{UEK:2166271629,
author = "Artur Prędki",
title = "Pomiar i dekompozycja efektywności zysku za pomocą metody DEA",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1167",
pages = "220-231",
adress = "",
year = "2007",
}
62
@article{UEK:50271,
author = "Artur Prędki",
title = "Liniowe programy dualne w analizie przychodu metodą DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "94-108",
year = "2007",
}
63
@inbook{UEK:2165739201,
author = "Artur Prędki",
title = "Metoda DEA - podstawy teoretyczne i ilustracja empiryczna",
booktitle = "Badania operacyjne w praktyce",
pages = "291-300",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
isbn = "83-7171-983-3",
}
64
@article{UEK:51980,
author = "Artur Prędki",
title = "Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "57-72",
year = "2006",
}
65
@inbook{UEK:2165738797,
author = "Artur Prędki",
title = "Indeksy Mälmquista w analizie zmian efektywności technicznej",
booktitle = "Modelowanie preferencji a ryzyko '06",
pages = "105-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-826-5",
}
66
@article{UEK:2166210843,
author = "Artur Prędki",
title = "Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 2",
pages = "57-72",
year = "2005",
}
67
@unpublished{UEK:2168326383,
author = "Artur Prędki",
title = "Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-9",
year = "2004",
}
68
@inbook{UEK:2168229908,
author = "Artur Prędki",
title = "Badanie efektywności jednostek gospodarczych w sferze przychodów za pomocą metody DEA",
booktitle = "Metody i zastosowania badań operacyjnych '04",
pages = "285-295",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-230-5",
}
69
@inbook{UEK:2165697321,
author = "Artur Prędki",
title = "Zastosowanie metody DEA do pomiaru i dekompozycji efektywności kosztowej",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "283-296",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
70
@inbook{UEK:2168219182,
author = "Artur Prędki",
title = "Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu za pomocą metody DEA",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "285-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
71
@unpublished{UEK:2168326387,
author = "Artur Prędki",
title = "Programy dualne dotyczące sfery kosztów w ramach metody DEA",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-17",
year = "2004",
}
72
@article{UEK:2168223772,
author = "Artur Prędki",
title = "Badanie poziomu efektywności technicznej i kosztowej jednostek gospodarczych metodą DEA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "119-141",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49684209},
}
73
@article{UEK:2168226679,
author = "Artur Prędki",
title = "Analiza efektywności za pomocą metody DEA : podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 1",
pages = "87-100",
year = "2003",
}
74
@unpublished{UEK:2168234656,
author = "Artur Prędki",
title = "Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego",
adress = "Kraków",
year = "2003",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200000403},
}
75
@article{UEK:2168226697,
author = "Artur Prędki",
title = "Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 3",
pages = "121-134",
year = "2002",
}
76
@misc{UEK:2168353324,
author = "Artur Prędki and and ",
title = "Pomiar i dekompozycja efektywności przychodu i zysku przy pomocy metody DEA",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "173-174",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID