Publications of the selected author
1

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 33-54
Nr:
2168257238
chapter in academic script
See main document
2

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 79-99
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232116
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Uogólniona metoda doboru parametrów struktury organizacyjnej = Generalized Method of Selecting Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 317 (1990) , s. 37-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283391
article
4

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 122-134
Nr:
2168257856
chapter in academic script
See main document
5

Author:
Title:
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich
Publisher address:
Kraków: , 1987
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/834
Nr:
2168312941
doctoral dissertation
6

Author:
Title:
Wprowadzenie do identyfikacji struktury organizacyjnej systemów wytwórczych = Identification of Organizational Structure of Productive Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 141-157. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239812
article
7

Title:
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 37-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241668
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Założenia kształtowania struktur organizacyjnych
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 170-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239118
chapter in academic script
See main document
9

Author:
Title:
Niektóre metody projektowania struktur organizacyjnych = Some Methods of Designing Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261464
article
10

Title:
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa = The Formation of the Top Management Personnel in Big Enterprise. Cz. 1
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 11 (275) (1981) , s. 28-34
Nr:
2168369298
article
11

Title:
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa = The Formation of the Top Management Staff of a Big Enterprise. Cz. 2
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 12 (276) (1981) , s. 32-36 - Bibliogr.
Nr:
2168369300
article
Unpublished documents:
1

Title:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
272 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232866
unpublished scientific work
1
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 33-54
2
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 79-99. - ISBN 83-208-0835-9
3
Uogólniona metoda doboru parametrów struktury organizacyjnej = Generalized Method of Selecting Organizational Structure / Tadeusz SKARBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 317 (1990), s. 37-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
4
Identyfikacja struktury organizacyjnej / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 122-134
5
Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich / Tadeusz SKARBEK ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1987. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
6
Wprowadzenie do identyfikacji struktury organizacyjnej systemów wytwórczych = Identification of Organizational Structure of Productive Systems / Tadeusz SKARBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 234 (1986), s. 141-157. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Identyfikacja struktury organizacyjnej = On the Identification of an Organizational Structure / Czesław MESJASZ, Tadeusz SKARBEK // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 37-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
8
Założenia kształtowania struktur organizacyjnych / Tadeusz SKARBEK // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 170-192. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
9
Niektóre metody projektowania struktur organizacyjnych = Some Methods of Designing Organizational Structures / Tadeusz SKARBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
10
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 1 = The Formation of the Top Management Personnel in Big Enterprise. Cz. 1 / Jan DZIADOŃ, Stanisław GALATA, Tadeusz SKARBEK, Jan TARGALSKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 11 (275) (1981), s. 28-34. - ISSN 0860-4673
11
Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 2 = The Formation of the Top Management Staff of a Big Enterprise. Cz. 2 / Jan DZIADOŃ, Stanisław GALATA, Tadeusz SKARBEK, Jan TARGALSKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 25, nr 12 (276) (1981), s. 32-36. - Bibliogr. - ISSN 0860-4673
12
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 272 s. : il. ; 30 cm
1
Mesjasz C., Skarbek T., (1992), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] STABRYŁA A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 33-54.
2
Mesjasz C., Skarbek T., (1991), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 79-99.
3
Skarbek T., (1990), Uogólniona metoda doboru parametrów struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 317, s. 37-56.
4
Mesjasz C., Skarbek T., (1988), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 122-134.
5
Skarbek T., (1987), Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 234 k.
6
Skarbek T., (1986), Wprowadzenie do identyfikacji struktury organizacyjnej systemów wytwórczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 141-157.
7
Mesjasz C., Skarbek T., (1986), Identyfikacja struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 37-63.
8
Skarbek T., (1986), Założenia kształtowania struktur organizacyjnych. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 170-192.
9
Skarbek T., (1984), Niektóre metody projektowania struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 119-132.
10
Dziadoń J., Galata S., Skarbek T., Targalski J., (1981), Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 1, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 25, nr 11 (275), s. 28-34.
11
Dziadoń J., Galata S., Skarbek T., Targalski J., (1981), Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa. Cz. 2, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 25, nr 12 (276), s. 32-36.
12
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Lisiński M., Mesjasz C., Nalepka A., Skarbek T., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., (1991), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 272 s.
1
@inbook{UEK:2168257238,
author = "Czesław Mesjasz and Tadeusz Skarbek",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu",
pages = "33-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
2
@inbook{UEK:2168232116,
author = "Czesław Mesjasz and Tadeusz Skarbek",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej",
pages = "79-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0835-9",
}
3
@article{UEK:2168283391,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Uogólniona metoda doboru parametrów struktury organizacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "317",
pages = "37-56",
year = "1990",
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168257856,
author = "Czesław Mesjasz and Tadeusz Skarbek",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne",
pages = "122-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
5
@unpublished{UEK:2168312941,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Dobór parametrów struktury organizacyjnej w badaniach organizatorskich",
adress = "Kraków",
year = "1987",
}
6
@article{UEK:2168239812,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Wprowadzenie do identyfikacji struktury organizacyjnej systemów wytwórczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "234",
pages = "141-157",
year = "1986",
}
7
@inbook{UEK:2168241668,
author = "Czesław Mesjasz and Tadeusz Skarbek",
title = "Identyfikacja struktury organizacyjnej",
booktitle = "Metodologiczne aspekty zarządzania",
pages = "37-63",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
isbn = "83-04-02343-1",
}
8
@inbook{UEK:2168239118,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Założenia kształtowania struktur organizacyjnych",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "170-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
9
@article{UEK:2168261464,
author = "Tadeusz Skarbek",
title = "Niektóre metody projektowania struktur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "119-132",
year = "1984",
}
10
@article{UEK:2168369298,
author = "Jan Dziadoń and Stanisław Galata and Tadeusz Skarbek and Jan Targalski",
title = "Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 25, 11 (275)",
pages = "28-34",
year = "1981",
}
11
@article{UEK:2168369300,
author = "Jan Dziadoń and Stanisław Galata and Tadeusz Skarbek and Jan Targalski",
title = "Kształtowanie kadry kierowniczej dużego przedsiębiorstwa",
journal = "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)",
number = "R. 25, 12 (276)",
pages = "32-36",
year = "1981",
}
12
@unpublished{UEK:2168232866,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Jan Dziadoń and Marek Lisiński and Czesław Mesjasz and Adam Nalepka and Tadeusz Skarbek and Jan Beliczyński and Mirosław Chechelski and Andrzej Kozina",
title = "Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID