Publications of the selected author

1

Title:
Komputerowa integracja zarządzania = Computer Integrated Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262228
article
See main document
2

Title:
Scalające aspekty gospodarczej i naukowej działalności w państwach Wspólnoty Europejskiej EC
Source:
Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA1991, s. 1[95]-26[121]
Signature:
NP-27/2/Magazyn
Nr:
2168316065
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Wstęp
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 9-22
Nr:
2168329991
preface / summary
See main document
4

Title:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
305 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168329987
academic script
See related chapters
5

Title:
Środowiskowe Centrum Obliczeniowe nauki krakowskiej
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 32, nr 6 (1984) , s. 27-42
Nr:
2168282563
article
6

Author:
Title:
Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/358
Nr:
2168307139
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KI/2/93/S
Signature:
NP-183/Magazyn
Nr:
2168257010
unpublished scientific work
2

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
[187] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po niektórych art.
Signature:
NP-27/[3]/Magazyn
Nr:
2168330987
unpublished scientific work
3

Author:
Kolendowski Jerzy , Kozioł Ryszard , Gaweł Krzysztof
Title:
Komputerowa integracja zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
[96] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/0462/91/01
Signature:
NP-269/Magazyn
Nr:
2168329915
unpublished scientific work
4

Title:
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
54 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-27/[1]/Magazyn
Nr:
2168330983
unpublished scientific work
1
Komputerowa integracja zarządzania = Computer Integrated Management / Jerzy KOLENDOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Scalające aspekty gospodarczej i naukowej działalności w państwach Wspólnoty Europejskiej EC / Jerzy KOLENDOWSKI // W: Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2] / kier. nauk.: Karol KUKUŁA. - (1991), s. 1[95]-26[121]
3
Wstęp / Jerzy KOLENDOWSKI // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 9-22
4
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 305 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Środowiskowe Centrum Obliczeniowe nauki krakowskiej / Jerzy KOLENDOWSKI // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 32, nr 6 (1984), s. 27-42. - ISSN 0591-2377
6
Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej / Józef KUBIT ; Promotor: Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków, 1977. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
7
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy / Jerzy KOLENDOWSKI, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3] / Jadwiga Bożek, Antoni GORYL, Jerzy KOLENDOWSKI, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - [187] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po niektórych art.
9
Komputerowa integracja zarządzania / Jerzy KOLENDOWSKI, Ryszard Kozioł, Krzysztof Gaweł. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - [96] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1] / Jan CZYŻYŃSKI, Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jerzy KOLENDOWSKI, Jan RAMOCKI, Anna WALKOSZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 54 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kolendowski J., (1992), Komputerowa integracja zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 5-17.
2
Kolendowski J., (1991), Scalające aspekty gospodarczej i naukowej działalności w państwach Wspólnoty Europejskiej EC. [W:] Kukuła K. (kierownik tematu), Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2], s. 1[95]-26[121].
3
Kolendowski J., (1988), Wstęp. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-22.
4
Kolendowski J. (red.), (1988), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 305 s.
5
Kolendowski J., (1984), Środowiskowe Centrum Obliczeniowe nauki krakowskiej, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 32, nr 6, s. 27-42.
6
Kubit J., (1977), Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej, Prom. Kolendowski J., Kraków : , 184 k.
7
Kolendowski J., Wołoszyn J., (1994), Komputerowa integracja zarządzania: wybrane problemy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
8
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1993), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 3], Kraków : Akademia Ekonomiczna, [187] k.
9
Kolendowski J., Kozioł R., Gaweł K., (1992), Komputerowa integracja zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [96] k.
10
Czyżyński J., Goryl A., Kukuła K., Kolendowski J., Ramocki J., Walkosz A., (1990), Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 54 k.
1
@article{UEK:2168262228,
author = "Kolendowski Jerzy",
title = "Komputerowa integracja zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "5-17",
year = "1992",
}
2
@unpublished{UEK:2168316065,
author = "Kolendowski Jerzy",
title = "Scalające aspekty gospodarczej i naukowej działalności w państwach Wspólnoty Europejskiej EC",
booktitle = "Struktura społeczno-gospodarcza Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych. [Etap 2]",
pages = "1[95]-26[121]",
year = "1991",
}
3
@misc{UEK:2168329991,
author = "Kolendowski Jerzy",
title = "Wstęp",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "9-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
4
@book{UEK:2168329987,
title = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
editor = Kolendowski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
5
@article{UEK:2168282563,
author = "Kolendowski Jerzy",
title = "Środowiskowe Centrum Obliczeniowe nauki krakowskiej",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 32, 6",
pages = "27-42",
year = "1984",
}
6
@unpublished{UEK:2168307139,
author = "Kubit Józef",
title = "Identyfikacja systemów informacyjnych obiektów działalności wytwórczej",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
7
@unpublished{UEK:2168257010,
author = "Kolendowski Jerzy and Wołoszyn Jacek",
title = "Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
8
@unpublished{UEK:2168330987,
author = "Czyżyński Jan and Goryl Antoni and Kukuła Karol and Kolendowski Jerzy and Ramocki Jan and Walkosz Anna",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
9
@unpublished{UEK:2168329915,
author = "Kolendowski Jerzy and Kozioł Ryszard and Gaweł Krzysztof",
title = "Komputerowa integracja zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
10
@unpublished{UEK:2168330983,
author = "Czyżyński Jan and Goryl Antoni and Kukuła Karol and Kolendowski Jerzy and Ramocki Jan and Walkosz Anna",
title = "Struktura społeczno-ekonomiczna Polski w kontekście ogólnoeuropejskich procesów integracyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}