Publications of the selected author

1

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340241
varia
2

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Title:
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 72-80 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340169
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 90-103 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340173
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340259
varia
5

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Title:
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 18-29 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340145
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340257
varia
7

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality
Source:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Nr:
2168322763
article
8

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168325007
chapter in conference materials
9

Title:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Source:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168327967
article
10

Author:
Jędrzej Knotter , Władysław Kędzior
Title:
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017) , s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322727
article
11

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319567
varia
12

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Source:
Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318581
article
13

Title:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319229
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
15

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 843-849. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308021
chapter in conference materials
16

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
17

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309391
varia
18

Author:
Władysław Kędzior , Sara Wójcicka
Title:
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307085
chapter in monograph
19

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308015
chapter in conference materials
20

Author:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283605
varia
21

Title:
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284341
article
22

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
23

Title:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
article
24

Author:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 25-34 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284281
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Title:
The Quality of Natural Yoghurts
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283633
varia
26

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
article
27

Author:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Title:
The Quality of Natural Yoghurts
Source:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 47-56 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284287
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Sławomir Burowski , Władysław Kędzior
Title:
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294733
varia
29

Title:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
article
30

Title:
Badanie i ocena pieczywa
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 52-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235562
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Quality of Honey Varieties
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294581
varia
32

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Consumer Preferences for Honey Varieties
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294505
varia
33

Title:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
chapter in conference materials
34

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 158-165 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289773
chapter in monograph
35

Title:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 143-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235576
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235556
monograph
See related chapters
37

Title:
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245248
chapter in conference materials
38

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych
Source:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 73-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322699
chapter in monograph
39

Title:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 100-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235570
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Wiesław Przybylski , Zygmunt Litwińczuk , Władysław Kędzior
Title:
Charakterystyka zwierząt rzeźnych
Source:
Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 22-51
ISBN:
978-83-7583-317-1
Nr:
2168345396
chapter in textbook
41

Author:
M. Biniek , W. Kędzior , G. Suwała
Title:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Source:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165780773
article
42

Title:
Determinanty jakości mleka owczego
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna również na CD
Access mode:
Signature:
eDr-142
Nr:
51004
doctoral dissertation
43

Author:
Title:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Source:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165793611
article
44

Title:
Oznaczenie substancji lotnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 64-72
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892602
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Oznaczenie białek
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-41
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164873019
chapter in textbook
See main document
46

Title:
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009) , s. 116-118
Nr:
2165931954
review
47

Author:
W. Kędzior , J. Ptasińska , A. Wielobób
Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812811
chapter in conference materials
48

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008) , s. 161-168. - Streszcz., summ.
Nr:
2165932259
article
49

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Factors Affecting Sheep Milk Composition
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821615
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Quality of Meat Products for Children
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 849-854. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165806558
chapter in conference materials
51

Author:
Marek Pieszka , Agnieszka Janik , Władysław Kędzior , Władysław Migdał
Conference:
Proceedings Official Journal of the British Society of Animal Sciences. British Society of Animal Science BSAS, Quality and safety in meat for consumers: from stable to table, Kaunas, Litwa, od 2007-06-06 do 2007-06-07
Title:
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork
Source:
Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007) , s. 106-107 - Bibliogr.
Nr:
2168319579
article
52

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007) , s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165932345
article
53

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior , Roman Niżnikowski
Title:
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems
Source:
DGfZ - Schriftenreihe (2007) , s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2165932846
article
54

Author:
M. Pieszka , A. Janik , R. Gąsior , W. Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 153-154
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2165932543
varia
55

Title:
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51115
article
See main document
56

Title:
Analysis of Sheep Milk Composition
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 952-957. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165808316
chapter in conference materials
57

Author:
Title:
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807300
chapter in conference materials
58

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński , Joanna Ptasińska
Title:
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2
Source:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 56-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220760
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Appraisal of Meat Products Quality in Poland
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165833600
chapter in conference materials
60

Author:
Title:
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 719-723 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870041
chapter in conference materials
61

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains
Source:
Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006) , s. 268-274. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168229898
article
62

Author:
Marek Pieszka , A. Janik , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006) , s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345256
article
63

Author:
Title:
Quality of Chocolate Available at Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807005
chapter in conference materials
64

Author:
Marek Pieszka , A. Janik , Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior , U. Kaczor , Mariusz Pietras
Title:
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,
Source:
Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / [red. nauk. Wojciech Kapelański] - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006, s. 197-198
ISBN:
83-89334-48-8
Nr:
2168346444
varia
65

Title:
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 17-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52081
article
See main document
66

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich
Source:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 42-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289449
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52598
article
See main document
68

Title:
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52597
article
See main document
69

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Title:
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166527703
chapter in conference materials
70

Author:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Title:
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat
Source:
Proceedings of the British Society of Animal Science2005. - vol. 2005, s. 105
Nr:
2168348034
varia
71

Author:
Artur Kraus
Title:
Determinanty jakości soków owocowych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
150 k.: il. kolor; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/283
Nr:
2168219740
doctoral dissertation
72

Author:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005) , s. 27-31 - Bibliogr.
Nr:
2168345250
article
73

Author:
Title:
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005) , s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345252
article
74

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 360-365. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517143
chapter in conference materials
75

Author:
T. Barowicz , M. Pieszka , M. Pietras , W. Kędzior
Title:
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność
Source:
Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005) , s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168233778
article
76

Title:
Mleko owcze
Source:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR2005, s. 4-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289445
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
195 s.: il..; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1593-2
Nr:
2168219222
monograph
78

Author:
Title:
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004) , s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345138
article
79

Author:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Title:
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin
Source:
International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 - [S.l.]: British Society of Animal Science, 2004, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Proceedings of the British Society of Animal Science)
Nr:
2168348038
varia
80

Conference:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Sheep Farming Conditioning in Poland
Source:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 329-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332099
chapter in conference materials
81

Author:
Title:
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168133732
chapter in monograph
82

Author:
Marek Pieszka , Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004) , s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345164
article
83

Author:
Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Title:
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004) , s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345216
article
84

Title:
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219584
article
See main document
85

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228280
varia
86

Title:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52215
article
See main document
87

Title:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 94-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212070
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Badanie i ocena pieczywa
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211848
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 133-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212207
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
242 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211175
monograph
See related chapters
91

Title:
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002) , s. 9-10. - Streszcz.
Nr:
2168345136
article
92

Author:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Title:
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225716
article
See main document
93

Author:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat
Source:
Annals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002) , s. 123-130. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345124
article
94

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 53-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224298
article
See main document
95

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225710
article
See main document
96

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Węglarz
Title:
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 59-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224308
article
See main document
97

Author:
Janusz Bukała , Władysław Kędzior
Conference:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Title:
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products
Source:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 262-263
Nr:
2168345076
chapter in conference materials
98

Author:
Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior
Conference:
International Symposium "Results of New Studies on Small Ruminants", Poznań, Polska, od 2001-03-29 do 2001-03-31
Title:
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas
Source:
Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001 - Poznań: [b.w.], 2001, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345714
varia
99

Author:
Maciej Roborzyński , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Wojciech Kieć , Jędrzej Krupiński
Title:
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001) , s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168344988
article
100

Author:
Władysław Kędzior , Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński
Conference:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Title:
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep
Source:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 214-215
Nr:
2168345072
chapter in conference materials
101

Author:
Conference:
13th IGWT Symposium Commodity Science in Global Quality Perspective : Products - Technology, Quality and Environment, Maribor, Słowenia, od 2001-09-02 do 2001-09-08
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2 / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad] - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 911-916. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168345110
chapter in conference materials
102

Title:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
article
See main document
103

Title:
Oznaczanie białek
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 33-39
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252812
chapter in textbook
See main document
104

Title:
Oznaczanie substancji lotnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 61-68
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252824
chapter in textbook
See main document
105

Author:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn
Conference:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Title:
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych [dokument elektroniczny]
Source:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168345004
chapter in conference materials
106

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Title:
Jakość wyrobów cukierniczych
Source:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz] - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345566
varia
107

Author:
Władysław Kędzior , K. Skwarczyńska , R. Cygan
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 249-254
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322691
chapter in conference materials
108

Author:
Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior
Title:
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork
Source:
Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000) , s. 161-174 - Bibliogr.
Nr:
2168322645
article
109

Author:
Władysław Kędzior , Nikodem Banachowicz
Title:
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 294-296
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239580
varia
See main document
110

Author:
W. Kędzior , M. Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską
Source:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277781
varia
111

Author:
J. Bukała , I. Cichocka , Władysław Kędzior , Władysław Pieczonka
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 165-170 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322673
chapter in conference materials
112

Author:
Władysław Kędzior , M. Karewicz
Title:
Consumer Preferences of Ecological Food
Source:
Forum Ware. - 28, nr 1-4 (2000) , s. 57-61 - Bibliogr.
Nr:
2168344986
article
113

Author:
Władysław Kędzior , B. Kubów
Title:
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT
Source:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz] - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 157. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345560
varia
114

Author:
Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Jędrzej Krupiński
Title:
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000) , s. 98-103 - Bibliogr.
Nr:
2168344982
article
115

Title:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242334
article
See main document
116

Author:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Title:
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 213-214
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275789
chapter in conference materials
117

Title:
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259600
article
See main document
118

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska
Title:
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 521-526. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253592
chapter in conference materials
119

Author:
Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Title:
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids
Source:
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999) , s. 171-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168344950
article
120

Title:
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 514-520. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253590
chapter in conference materials
121

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg
Source:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 149
Nr:
2168345690
varia
122

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 174. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277871
varia
123

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 147-154. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245310
article
See main document
124

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 175. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277877
varia
125

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior , Beata Kasprzyk
Title:
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt
Source:
Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999) , s. 137-144
Nr:
2168346096
article
126

Title:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 11-19 - Bibliogr.
Nr:
2168242330
article
See main document
127

Author:
Władysław Kędzior , Monika Karewicz
Title:
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 211
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275779
chapter in conference materials
128

Title:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Source:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
article
129

Author:
Aleksander Kasprzyk
Title:
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz
Publisher address:
Kraków-Rzeszów: , 1999
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/796
Nr:
2168312565
doctoral dissertation
130

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior , A. Kośle
Title:
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg
Source:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 150
Nr:
2168345694
varia
131

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Conference:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Title:
Funkcjonalne aspekty koźlęciny
Source:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168345552
varia
132

Title:
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität
Source:
Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999) , s. 47-53
Nr:
2168345318
article
133

Title:
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243200
article
See main document
134

Conference:
I National Congress "Food, Nutrition and Health", Warszawa, Polska, od 1994-05-30 do 1994-06-01
Title:
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat
Source:
Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / ed. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998, s. 115-118
Series:
(Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła ; 93)
ISBN:
83-86060-48-4
Nr:
2168345586
chapter in conference materials
135

Author:
Władysław Kędzior , Marta Zybińska
Title:
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 331-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248980
chapter in conference materials
See main document
136

Author:
Władysław Kędzior , B. Kalinowska , S. Cecugiewicz
Title:
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego
Source:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168322683
chapter in conference materials
137

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Conference:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Title:
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.] - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345550
varia
138

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Conference:
II Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-27
Title:
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt
Source:
Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 112-114 - Bibliogr.
Nr:
2168345358
chapter in conference materials
139

Title:
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260804
article
See main document
140

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski] - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 169-174
Series:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168344938
chapter in monograph
141

Title:
Factors Influencing Quality Properties of Lamb
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 173-175. - Summ.
Nr:
2168273898
chapter in conference materials
142

Title:
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260806
article
See main document
143

Title:
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna1997. - t. 30, suplement, s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r.
Nr:
2168345584
varia
144

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Title:
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997) , s. 39-46. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344932
article
145

Title:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
article
See main document
146

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg
Source:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski] - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 175-183
Series:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168322685
chapter in monograph
147

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Conference:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Title:
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.] - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345548
varia
148

Title:
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303959
varia
149

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Source:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.] - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 57-61
Nr:
2168322689
chapter in conference materials
150

Title:
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej
Source:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski] - Poznań : Konteks, 1996, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-903869-1-7
Nr:
2168345502
varia
151

Conference:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa, Polska, od 1996-04-18 do 1996-04-18
Title:
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt
Source:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji - Warszawa: IBPRS, 1996, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345538
varia
152

Author:
Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior , Sławomir Cecugiewicz
Title:
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów
Source:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 13-16 - Bibliogr.
Nr:
2168345346
chapter in conference materials
153

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb
Source:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996) , s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332161
article
154

Title:
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255236
chapter in conference materials
155

Title:
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255238
chapter in conference materials
156

Title:
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa
Source:
Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 163. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168345386
varia
157

Title:
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 404-413
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256042
chapter in conference materials
158

Title:
Rzeczoznawcy PTT
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 123-124
Nr:
2168284603
varia
159

Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239162
varia
See main document
160

Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241060
article
See main document
161

Title:
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 86-91 - Bibliogr.
Nr:
2168276923
article
162

Title:
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku
Source:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 110. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262902
varia
163

Title:
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
127 s.: tab ., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 123)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168268050
monograph
164

Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa
Source:
I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / [red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła] - Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 1994, s. 146. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345938
varia
165

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt
Source:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.] - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 231. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168345496
varia
166

Author:
Władysław Kędzior , Piotr Pająk
Title:
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243554
article
See main document
167

Author:
Władysław Kędzior , A. Leśniak
Title:
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994) , s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345140
article
168

Conference:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych
Source:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345656
varia
169

Author:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz
Title:
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248174
article
See main document
170

Title:
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345490
varia
171

Title:
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345494
varia
172

Author:
Title:
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276207
article
See main document
173

Author:
Title:
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid
Source:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 42, iss. 2 (1992) , s. 171-177. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345348
article
174

Title:
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245690
article
See main document
175

Title:
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania
Source:
Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red.: Marek Zin, Agata Bobrecka - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992, s. 178-184 - Bibliogr.
Nr:
2168345592
chapter in conference materials
176

Title:
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245692
article
See main document
177

Author:
Władysław Kędzior , Irena Skrzyżała , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322651
article
178

Author:
Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322679
article
179

Title:
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 128. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345466
varia
180

Author:
Title:
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter
Source:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991) , s. 182-184 - Bibliogr.
Nr:
2168245088
article
181

Title:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
article
See main document
182

Title:
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322681
article
183

Conference:
Sympozjum "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Wrocław, Polska, od 1991-09-12 do 1991-09-12
Title:
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt
Source:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345658
varia
184

Title:
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345456
varia
185

Author:
Title:
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds
Source:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991) , s. 657-662. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247646
article
186

Title:
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245728
article
See main document
187

Title:
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246178
article
See main document
188

Title:
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284961
varia
189

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński , Jan Knapik
Title:
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität
Source:
Fleisch. - nr 7 (1990) , s. 226-228
Nr:
2168347414
article
190

Title:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246180
article
See main document
191

Author:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Roman Dowierciał
Title:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246186
article
See main document
192

Title:
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt
Source:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276649
varia
193

Title:
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284963
varia
194

Author:
M. Krełowska-Kułas , W. Kędzior , P. Pisulewski , M. Roborzyński
Title:
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284965
varia
195

Author:
Title:
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement
Source:
Archiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989) , s. 1091-1100 - Bibliogr.
Nr:
2168247648
article
196

Conference:
XX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności", Kraków, Polska, od 1989-09-13 do 1989-09-15
Title:
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego
Source:
Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień - Kraków: Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345424
varia
197

Author:
Title:
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248146
article
See main document
198

Title:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263218
varia
See main document
199

Title:
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 243-255 - Bibliogr.
Nr:
2168275873
article
200

Author:
Title:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
See main document
201

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249028
article
See main document
202

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka] - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345422
varia
203

Title:
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255604
varia
204

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255600
varia
205

Title:
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs
Source:
Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland - Washington: International Life Sciences Institute, 1987, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347644
varia
206

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Maciej Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987) , s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345150
article
207

Title:
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Source:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345414
varia
208

Title:
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986) , s. 291-302 - Bibliogr.
Nr:
2168344860
article
209

Title:
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 117-123. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii - Bibliogr.
Nr:
2168322659
article
210

Title:
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985) , s. 173-185 - Bibliogr.
Nr:
2168344854
article
211

Author:
R. Dowierciał , W. Kędzior , T. Sikora
Title:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa
Source:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 388-390 - Bibliogr.
Nr:
2168275915
chapter in conference materials
212

Title:
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345836
varia
213

Title:
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984) , s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261306
article
See main document
214

Title:
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275903
article
215

Title:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983) , s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280305
article
See main document
216

Title:
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/799
Nr:
2168247122
doctoral dissertation
217

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275901
article
218

Author:
Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu
Source:
Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz - Poznań: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275907
varia
219

Title:
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 21-29. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344848
article
220

Title:
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 31-41. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344850
article
221

Title:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Source:
"O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement - Olsztyn : [s.n.], 1982, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345936
varia
222

Title:
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny
Source:
Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168271386
chapter in conference materials
223

Author:
Title:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
article
See main document
224

Title:
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234000
article
See main document
225

Title:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233094
article
See main document
226

Conference:
Sympozjum "Magazynowanie produktów rolno-spożywczych", Poznań, Polska, od 1980-11-20 do 1980-11-21
Title:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania
Source:
Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty - Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980, s. 7-8
Nr:
2168345616
varia
227

Title:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233090
article
See main document
228

Title:
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1977) , s. 15-21 - Bibliogr.
Nr:
2168344846
article
229

Title:
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności
Source:
Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976) , s. 37-38
Nr:
2168345608
article
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
126/KChO/1/2011/S/605
Signature:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228564
unpublished scientific work
5

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
6

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
7

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KChO/1/2010/S/535
Signature:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228562
unpublished scientific work
8

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
15/KChO/1/2009/S/479
Signature:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168221956
unpublished scientific work
9

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KTŻ/1/2009/473
Signature:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
unpublished scientific work
10

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Signature:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
unpublished scientific work
11

Title:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Signature:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
unpublished scientific work
12

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
12/KTŻ/2/2005/S/204
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289443
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
65 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
39/KTŻ/2/2004/S/149
Signature:
NP-886/2/Magazyn
Nr:
2168289433
unpublished scientific work
14

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
12/KTŻ/2/2003/S
Signature:
NP-886/[1]/Magazyn
Nr:
2168289427
unpublished scientific work
15

Author:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn , Janusz Bukała , Wanda Kudełka , Paweł Paraponiak , Władysław Pieczonka
Title:
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
107/KTŻ/2/2002/S
Signature:
NP-799/1/Magazyn
Nr:
2168318661
unpublished scientific work
16

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KTŻ/1/2001/S
Signature:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
unpublished scientific work
17

Author:
Władysław Pieczonka , Dorota Machnik , Krystyna Skwarczyńska , Joanna Węglarz
Title:
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
28 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
89/KTŻ/2/2000/S
Signature:
NP-695/Magazyn
Nr:
2168333771
unpublished scientific work
18

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Title:
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KTż/2/99/S
Signature:
NP-593/Magazyn
Nr:
2168333539
unpublished scientific work
19

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
18 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KTŻ/3/98/S
Signature:
NP-576/Magazyn
Nr:
2168333521
unpublished scientific work
20

Author:
Sławomir Cecugiewicz , Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior
Title:
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
21 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
66/KTŻ/3/97/S
Signature:
NP-512/Magazyn
Nr:
2168333073
unpublished scientific work
21

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Beata Sutor
Title:
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
35 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KTŻ/3/96/S
Signature:
NP-444/Magazyn
Nr:
2168329081
unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KTŻ/5/95/S
Signature:
NP-384/Magazyn
Nr:
2168329185
unpublished scientific work
23

Author:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz , Anna Leśniak , Henryk Majewski , Piotr Pająk
Title:
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/IT/4/91/W
Signature:
NP-94/Magazyn
Nr:
2168331541
unpublished scientific work
24

Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania
Koordynator:
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny, Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279191
unpublished scientific work
25

Title:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/IT/13/90
Signature:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
unpublished scientific work
26

Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Koordynator:
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
unpublished scientific work
27

Author:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , T. Jędryka , E. Rzehak , H. Majewski , Z. Zychowicz
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Koordynator:
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
unpublished scientific work
28

Author:
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279185
unpublished scientific work
29

Author:
W. Kędzior , M. Krełowska-Kułas , T. Sikora , H. Grudzień , M. Płaszyńska , A. Wrani
Title:
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
9 k.: il.; 30 cm + Aneks : 41 k.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279171
unpublished scientific work
1
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
2
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 72-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
3
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 90-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
4
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 18-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
6
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
7
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat ScienceMeat ScienceMeat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34vol. 139 (2018), s. 25-34vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-17400309-17400309-1740
8
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
9
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKAFatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // SustainabilitySustainabilitySustainabilitySustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-10502071-10502071-10502071-1050
10
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych / Jędrzej Knotter, Władysław KĘDZIORThe Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych / Jędrzej Knotter, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017), s. 72-81nr 4 (53) (2017), s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X
11
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady / Władysław KĘDZIOR // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
12
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKANutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food QualityJournal of Food QualityJournal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10vol. 2017 (2017), s. 1-10vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-94280146-94280146-9428
13
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
14
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDAQuality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity ScienceTowaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X1733-747X
15
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 843-849. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
16
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
17
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
18
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk / Władysław KĘDZIOR, Sara Wójcicka // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
19
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
20
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie
21
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546. - ISSN 1898-6447
22
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
23
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 5-8. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336. - ISSN 1898-6447
24
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 25-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
25
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie
26
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKAJakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKAJakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w GdyniZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w GdyniZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243nr 86 (2014), s. 237-243nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-18181644-18181644-1818
27
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
28
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności / Sławomir Burowski, Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 69. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
29
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKAOchrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKAOchrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31nr 918 (2013), s. 15-31nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-64471898-64471898-6447
30
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 52-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
31
Quality of Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
32
Consumer Preferences for Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
33
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Anna Wienciorek // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
34
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 158-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
35
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 143-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
36
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-581-9
37
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Marta Seweryn // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
38
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 73-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
39
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 100-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
40
Charakterystyka zwierząt rzeźnych / Wiesław Przybylski, Zygmunt Litwińczuk, Władysław KĘDZIOR // W: Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 22-51. - ISBN 978-83-7583-317-1
41
Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G.Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G.Quality of Apple Concentrate and Essence / Biniek M., KĘDZIOR W., SUWAŁA G. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la successQuality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la successQuality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-25591582-25591582-2559
42
Determinanty jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2010. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna również na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001805
43
Quality of Raw Milk from Various Producers / KĘDZIOR W., Onik K., PTASIŃSKA J.Quality of Raw Milk from Various Producers / KĘDZIOR W., Onik K., PTASIŃSKA J.Quality of Raw Milk from Various Producers / KĘDZIOR W., Onik K., PTASIŃSKA J. // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la successQuality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la successQuality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-25591582-25591582-2559
44
Oznaczenie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 64-72. - ISBN 978-83-7252-460-7
45
Oznaczenie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-41. - ISBN 978-83-7252-460-7
46
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521 / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009), s. 116-118. - Rec. pracy: Romuald I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności
47
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements / KĘDZIOR W., PTASIŃSKA J., Wielobób A. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
48
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIORWartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae ResoviensisZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008), s. 161-168z. 12 (nr 248) (2008), s. 161-168. - Streszcz., summ. - ISSN 1234-37061234-3706
49
Factors Affecting Sheep Milk Composition / PTASIŃSKA J., KĘDZIOR W. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
50
Quality of Meat Products for Children / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kucab, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 849-854. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
51
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. MigdałEffect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. MigdałEffect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. MigdałEffect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. Migdał // Animal Science : an international journal of fundamental and applied researchAnimal Science : an international journal of fundamental and applied researchAnimal Science : an international journal of fundamental and applied researchAnimal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107. - Bibliogr.
52
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIORWartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007), s. 101-109t. 45/1 (2007), s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X
53
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman NiżnikowskiPreliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman NiżnikowskiPreliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman Niżnikowski // DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-AnhaltDGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-AnhaltDGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt. - (2007), s. 208-214 (2007), s. 208-214 (2007), s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0949-88420949-88420949-8842
54
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny / Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., KĘDZIOR W. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 153-154. - ISBN 978-83-60574-08-9
55
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666. - ISSN 0208-7944
56
Analysis of Sheep Milk Composition / Joanna PTASIŃSKA, Władysław KĘDZIOR // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 952-957. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
57
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [Dokument elektroniczny] / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA, Monika Tomczyk // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
58
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. Cz. 2 / zespół: Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński, Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 56-89. - Bibliogr.
59
Appraisal of Meat Products Quality in Poland / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Arkadiusz Trela // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
60
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Iwona Wanat // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 719-723. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
61
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains / Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław KĘDZIOREffects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains / Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław KĘDZIOR // Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal BreedingArchiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006), s. 268-274vol. 49, spec. iss. (2006), s. 268-274. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf. - ISSN 0003-94380003-9438
62
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOREffect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOREffect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOREffect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006), s. 217-227vol. 20 (2006), s. 217-227vol. 20 (2006), s. 217-227vol. 20 (2006), s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-99531643-99531643-99531643-9953
63
Quality of Chocolate Available at Polish Market [Dokument elektroniczny] / Marcin Dacko, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
64
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet, / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR, U. Kaczor, Mariusz Pietras // W: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / [red. nauk. Wojciech Kapelański]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006. - S. 197-198. - ISBN 83-89334-48-8
65
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKAOpracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 17-35nr 705 (2006), s. 17-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073. - ISSN 0208-79440208-7944
66
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 42-46. - Bibliogr.
67
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593. - ISSN 0208-7944
68
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKASystemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 5-24nr 678 (2005), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726. - ISSN 0208-79440208-7944
69
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
70
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // Proceedings of the British Society of Animal Science. - vol. 2005 (2005), s. 105. - ISSN 1752-7562
71
Determinanty jakości soków owocowych / Artur Kraus ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2005. - 150 k. : il. kolor ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000703b
72
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORWpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORWpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORWpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORWpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31. - Bibliogr. - ISSN 0137-16570137-16570137-16570137-16570137-1657
73
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb / G. Bujas, Władysław KĘDZIORStandardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005), s. 27-35t. 42/43 (2005), s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X
74
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Joanna Kapusta, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 360-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
75
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIORThe Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIORThe Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIORThe Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIOR // Journal of Animal and Feed SciencesJournal of Animal and Feed SciencesJournal of Animal and Feed SciencesJournal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf. - ISSN 1230-13881230-13881230-13881230-1388
76
Mleko owcze / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 4-41. - Bibliogr.
77
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze / Władysław KĘDZIOR. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 195 s. : il.. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1593-2
78
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego / G. Bujas, Władysław KĘDZIORUwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004), s. 263-272t. 41 (2004), s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X
79
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // W: International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004. - [S.l.] : British Society of Animal Science, 2004. - (Proceedings of the British Society of Animal Science, ISSN 1752-7562). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
80
Sheep Farming Conditioning in Poland / Władysław KĘDZIOR // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 329-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
81
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie / Katarzyna Łysik, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
82
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORChemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORChemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORChemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORChemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Food and Nutrition SciencesPolish Journal of Food and Nutrition SciencesPolish Journal of Food and Nutrition SciencesPolish Journal of Food and Nutrition SciencesPolish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf. - ISSN 1230-03221230-03221230-03221230-03221230-0322
83
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORThe Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORThe Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORThe Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORThe Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural SciencesPolish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004), s. 165-172vol. 16 (2004), s. 165-172vol. 16 (2004), s. 165-172vol. 16 (2004), s. 165-172vol. 16 (2004), s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-99531643-99531643-99531643-99531643-9953
84
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891. - ISSN 0208-7944
85
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Katarzyna Łysiak, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
86
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
87
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 94-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
88
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
89
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 133-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
90
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-171-9
91
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002), s. 9-10. - Streszcz. - ISSN 0033-2119
92
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents / Władysław KĘDZIOR, Dorota MachnikBadanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 35-41nr 583 (2002), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15059. - ISSN 0208-79440208-7944
93
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORConjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORConjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORConjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIORConjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Annals of Animal ScienceAnnals of Animal ScienceAnnals of Animal ScienceAnnals of Animal ScienceAnnals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1642-34021642-34021642-34021642-34021642-3402
94
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIORWpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 53-58nr 608 (2002), s. 53-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
95
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR, Maciej RoborzyńskiWpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 29-34nr 583 (2002), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15057. - ISSN 0208-79440208-7944
96
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk / Władysław KĘDZIOR, Joanna WęglarzOcena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk / Władysław KĘDZIOR, Joanna Węglarz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 59-67nr 608 (2002), s. 59-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
97
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products / Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 262-263
98
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas / Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR // W: Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001. - Poznań : [b.w.], 2001. - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie
99
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej KrupińskiWyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej KrupińskiWyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej KrupińskiWyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej KrupińskiWyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-16570137-16570137-16570137-16570137-1657
100
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 214-215
101
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR, B. Fal // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2 / [ed. by Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad]. - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 911-916. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
102
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEKSkład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-73511506-7351
103
Oznaczanie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 33-39. - ISBN 83-7252-078-X
104
Oznaczanie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 61-68. - ISBN 83-7252-078-X
105
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych / Władysław KĘDZIOR, Agata Augustyn // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber i Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
106
Jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR, M. Papiernik, A. Żerebiec // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
107
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych / Władysław KĘDZIOR, K. Skwarczyńska, R. Cygan // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 249-254. - ISBN 83-7204-187-3
108
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork / Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIORWykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork / Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe. Przegląd HodowlanyZeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000), s. 161-174nr 48 (2000), s. 161-174. - Bibliogr. - ISSN 1230-53671230-5367
109
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych / Władysław KĘDZIOR, Nikodem Banachowicz // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 294-296. - ISBN 83-910502-6-2
110
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską / W. KĘDZIOR, M. Roborzyński // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
111
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
112
Consumer Preferences of Ecological Food / Władysław KĘDZIOR, M. KarewiczConsumer Preferences of Ecological Food / Władysław KĘDZIOR, M. Karewicz // Forum WareForum Ware. - 28, nr 1-4 (2000), s. 57-6128, nr 1-4 (2000), s. 57-61. - Bibliogr. - ISSN 0340-77050340-7705
113
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT / Władysław KĘDZIOR, B. Kubów // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 157. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
114
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej KrupińskiWyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej KrupińskiWyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej KrupińskiWyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej KrupińskiWyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. SuplementRoczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000), s. 98-103z. 8 (2000), s. 98-103z. 8 (2000), s. 98-103z. 8 (2000), s. 98-103z. 8 (2000), s. 98-103. - Bibliogr. - ISSN 0137-16570137-16570137-16570137-16570137-1657
115
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁASWpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁASWpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 21-29nr 520 (1999), s. 21-29nr 520 (1999), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
116
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 213-214. - ISBN 83-912465-2-3
117
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999), s. 33-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
118
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 521-526. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
119
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids / Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORCechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids / Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIORCechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids / Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal ScienceAnnals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal ScienceAnnals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999), s. 171-179nr 36 (1999), s. 171-179nr 36 (1999), s. 171-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-57390208-57390208-5739
120
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 514-520. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
121
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 149
122
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
123
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 147-154. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
124
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 175. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
125
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR, Beata KasprzykAnaliza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR, Beata KasprzykAnaliza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR, Beata Kasprzyk // Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i PrzetwórstwoPrace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i PrzetwórstwoPrace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999), s. 137-144z. 7 (1999), s. 137-144z. 7 (1999), s. 137-144
126
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 11-19. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Monika Karewicz // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 211. - ISBN 83-912465-2-3
128
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEKContent of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEKContent of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // NahrungNahrungNahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X0027-769X0027-769X
129
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz / Aleksander Kasprzyk ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków-Rzeszów, 1999. - 163 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 12 k. - Bibliogr.
130
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR, A. Kośle // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 150
131
Funkcjonalne aspekty koźlęciny / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
132
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität / Władysław KĘDZIOR // Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999), s. 47-53. - ISSN 0340-7705
133
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 135-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
134
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / ed. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła. - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998. - (Prace IŻŻ, ISSN 0860-2352 ; 93). - S. 115-118. - ISBN 83-86060-48-4
135
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych / Władysław KĘDZIOR, Marta Zybińska // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 331-333. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
136
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego / Władysław KĘDZIOR, B. Kalinowska, S. Cecugiewicz // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53). - S. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
137
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.]. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997. - S. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
138
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 112-114. - Bibliogr.
139
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
140
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 169-174. - ISBN 83-86980-96-6
141
Factors Influencing Quality Properties of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 173-175. - Summ.
142
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORAWpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 59-64nr 495 (1997), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
143
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement (1997), s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r. - ISSN 0365-9445
144
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir CecugiewiczJakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir CecugiewiczJakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997), s. 39-46t. 34 (1997), s. 39-46t. 34 (1997), s. 39-46. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X
145
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEKZawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEKZawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134nr 1 (1997), s. 127-134nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-73511506-73511506-7351
146
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 175-183. - ISBN 83-86980-96-6
147
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień / [kom. nauk. Bronisław Drozdowski et al.]. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1997. - S. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
148
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki. - Kyyiv : KDTEU, 1996. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
149
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty / [kom. nauk.: Mikołaj Protasowicki et al.]. - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996. - S. 57-61
150
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej / Władysław KĘDZIOR // W: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski]. - Poznań : Konteks, 1996. - S. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-903869-1-7
151
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji. - Warszawa : IBPRS, 1996. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
152
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów / Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR, Sławomir Cecugiewicz // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 13-16. - Bibliogr.
153
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996), s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1425-6959
154
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
155
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
156
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź : Politechnika Łódzka, 1995. - S. 163. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901682-3-5
157
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 404-413. - ISBN 7-301-02897-0
158
Rzeczoznawcy PTT / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 123-124
159
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
160
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
161
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin / Tadeusz SIKORA, Władysław KĘDZIORTendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin / Tadeusz SIKORA, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakościTowaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 86-91 (1995), s. 86-91. - Bibliogr.
162
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 110. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
163
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 127 s. : tab ., wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 123)
164
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / [red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła]. - Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, 1994. - S. 146. - Dostępne tylko streszczenie
165
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 231. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
166
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions / Władysław KĘDZIOR, Piotr PająkFizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions / Władysław KĘDZIOR, Piotr Pająk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 11-16nr 449 (1994), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
167
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego / Władysław KĘDZIOR, A. LeśniakWpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego / Władysław KĘDZIOR, A. Leśniak // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994), s. 121-139t. 31 (1994), s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X
168
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych / Władysław KĘDZIOR // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź : Akademia Medyczna, 1994. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie
169
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna KosowiczWpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kosowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993), s. 11-20nr 396 (1993), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
170
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
171
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań : University of Economics, 1993. - S. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
172
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wojciech SzelągKonsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wojciech SzelągKonsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Wojciech Szeląg // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993), s. 17-23nr 423 (1993), s. 17-23nr 423 (1993), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
173
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej RoborzyńskiThe Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej RoborzyńskiThe Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Archiv für TierernaehrungArchiv für TierernaehrungArchiv für Tierernaehrung. - vol. 42, iss. 2 (1992), s. 171-177vol. 42, iss. 2 (1992), s. 171-177vol. 42, iss. 2 (1992), s. 171-177. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X0003-942X0003-942X
174
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIORWłaściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 29-37nr 386 (1992), s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
175
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, B. Cholewa // W: Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red.: Marek Zin, Agata Bobrecka. - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992. - S. 178-184. - Bibliogr.
176
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej RoborzyńskiWpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej RoborzyńskiWpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992), s. 147-171t. 29/30 (1992), s. 147-171t. 29/30 (1992), s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X
178
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIORWpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIORWpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 135-147t. 28 (1991), s. 135-147t. 28 (1991), s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X
179
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 128. - Dostępne tylko streszczenie
180
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata WróbelJakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata WróbelJakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata Wróbel // Przemysł SpożywczyPrzemysł SpożywczyPrzemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X0033-250X0033-250X
181
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKABadania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 43-53nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
182
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
183
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12. - Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
184
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie
185
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. StrzeleckiThe Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. StrzeleckiThe Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für TierernaehrungArchiv für TierernaehrungArchiv für Tierernaehrung. - vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X0003-942X0003-942X
186
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
187
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIORWpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 97-107nr 321 (1990), s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
188
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
189
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan KnapikBestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan KnapikBestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan KnapikBestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan Knapik // FleischFleischFleischFleisch. - nr 7 (1990), s. 226-228nr 7 (1990), s. 226-228nr 7 (1990), s. 226-228nr 7 (1990), s. 226-228. - ISSN 0015-35750015-35750015-35750015-3575
190
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman DowierciałPrzydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman DowierciałPrzydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman Dowierciał // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 75-85nr 321 (1990), s. 75-85nr 321 (1990), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
192
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenia
193
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
194
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, P. Pisulewski, M. Roborzyński // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 44. - Dostępne tylko streszczenie
195
The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. StrzeleckiThe Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. StrzeleckiThe Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für TierernaehrungArchiv für TierernaehrungArchiv für Tierernaehrung. - vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X0003-942X0003-942X
196
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień. - Kraków : Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie
197
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata PieczonkaWpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata PieczonkaWpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 287 (1989), s. 21-32nr 287 (1989), s. 21-32nr 287 (1989), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
198
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym / Władysław KĘDZIOR // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie
199
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORAJakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Towaroznawstwo : problemy jakościTowaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 243-255 (1988), s. 243-255. - Bibliogr.
200
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
201
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIORWpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 276 (1988), s. 201-210nr 276 (1988), s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
202
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie
203
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 15. - Dostępne tylko streszczenia
204
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenia
205
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // W: Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland. - Washington : International Life Sciences Institute, 1987. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie
206
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej RoborzyńskiJakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej RoborzyńskiJakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej RoborzyńskiJakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987), s. 7-16t. 24/25 (1987), s. 7-16t. 24/25 (1987), s. 7-16t. 24/25 (1987), s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X0138-080X
207
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
208
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIORJakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986), s. 291-302t. 13, z. 2 (1986), s. 291-302. - Bibliogr. - ISSN 0137-16570137-1657
209
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 117-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
210
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOROkreślenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe ZootechnikiRoczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985), s. 173-185t. 12, z. 2 (1985), s. 173-185. - Bibliogr. - ISSN 0137-16570137-1657
211
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa / R. Dowierciał, W. KĘDZIOR, T. SIKORA // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 388-390. - Bibliogr.
212
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 12. - Dostępne tylko streszczenie
213
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983), s. 19-32t. 20/21 (1983), s. 19-32t. 20/21 (1983), s. 19-32t. 20/21 (1983), s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X0138-080X
215
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIORZmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 215-222nr 166 (1983), s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
216
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR ; Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1983. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
217
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej MrózWpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983), s. 7-17t. 20/21 (1983), s. 7-17t. 20/21 (1983), s. 7-17t. 20/21 (1983), s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X0138-080X
218
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, T. SIKORA, A. Mróz // W: Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień. - Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
219
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKANiektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKANiektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKANiektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 21-29t. 19 (1982), s. 21-29t. 19 (1982), s. 21-29t. 19 (1982), s. 21-29. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X0138-080X
220
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKAWpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKAWpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKAWpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i TłuszczowegoRoczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 31-41t. 19 (1982), s. 31-41t. 19 (1982), s. 31-41t. 19 (1982), s. 31-41. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X0138-080X0138-080X0138-080X
221
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR // W: "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement. - Olsztyn : [s.n.], 1982. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie
222
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka : materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r. = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
223
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna WiklikWłaściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna WiklikWłaściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 205-212nr 144 (1981), s. 205-212nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
224
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIORWpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 199-204nr 144 (1981), s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
225
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
226
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty. - Poznań : Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980. - S. 7-8
227
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORANiektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 249-259nr 128 (1980), s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
228
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1977), s. 15-21. - Bibliogr.
229
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności / Władysław KĘDZIOR // Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976), s. 37-38
230
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
231
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
232
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
234
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz. - Bibliogr. przy rozdz.
237
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
238
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
239
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
240
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
241
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
242
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
243
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
244
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
245
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
247
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Małgorzata Papiernik, Anna Żerebiec. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Żywność modyfikowana genetycznie / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 18 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt / Sławomir Cecugiewicz, Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 21 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
250
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt / kier. tematu Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Henryk MAJEWSKI, Andrzej Szewczyk, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
252
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; zespół: Katarzyna Kosowicz, Anna Leśniak, Henryk MAJEWSKI, Piotr Pająk. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania / koordynator programu: Ignacy DUDA ; kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
254
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
256
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
257
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych / zespół wykonawców: Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Tadeusz SIKORA, Henryk MAJEWSKI, Ewelina Rzehak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
258
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel / kier. tematu: T. GOŁĘBIOWSKI ; oprac.: W. KĘDZIOR ; oznaczenia wykonali: W. KĘDZIOR, M. KREŁOWSKA-KUŁAS, T. SIKORA, H. Grudzień, M. PŁASZYŃSKA, A. Wrani. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 9 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 41 k. - Bibliogr.
1
Halagarda M., Kędzior W., (2019), The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 38.
2
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne. [W:] Miśniakiewicz M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 72-80.
3
Halagarda M., Kędzior W., (2019), Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych. [W:] Miśniakiewicz M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 90-103.
4
Kędzior W., Pilch M., (2019), Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 48.
5
Kędzior W., Pilch M., (2019), Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady. [W:] Halagarda M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 18-29.
6
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 47.
7
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
8
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
9
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
10
Knotter J., Kędzior W., (2017), The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (53), s. 72-81.
11
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 40.
12
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
13
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
14
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
15
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 843-849.
16
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
17
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 155.
18
Kędzior W., Wójcicka S., (2016), Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 146-154.
19
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
20
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 61.
21
Kędzior W., (2014), Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 9-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546
22
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
23
Kędzior W., (2014), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 5-8; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336
24
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 25-34.
25
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 76.
26
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
27
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 47-56.
28
Burowski S., Kędzior W., (2013), Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 69.
29
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
30
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 52-59.
31
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 54.
32
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 48.
33
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Wienciorek A., (2012), Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
34
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 158-165.
35
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-171.
36
Kędzior W. (red.), (2012), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 273 s.
37
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Seweryn M., (2012), Quality of Milk and Fermented Milk Drinks. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
38
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 73-80.
39
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 100-127.
40
Przybylski W., Litwińczuk Z., Kędzior W., (2011), Charakterystyka zwierząt rzeźnych. [W:] Pisula A., Pospiech E. (red.), Mięso : podstawy nauki i technologii, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 22-51.
41
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
42
Ptasińska J., (2010), Determinanty jakości mleka owczego, Prom. Kędzior W., Kraków : , 263 k.
43
Kędzior W., Onik K., Ptasińska J., (2010), Quality of Raw Milk from Various Producers, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 454-459.
44
Kędzior W., (2009), Oznaczenie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 64-72.
45
Kędzior W., (2009), Oznaczenie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-41.
46
Kędzior W., (2009), Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521, "Towaroznawcze Problemy Jakości", 1 (18), s. 116-118.
47
Kędzior W., Ptasińska J., Wielobób A., (2008), Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 171-176.
48
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2008), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 12 (nr 248), s. 161-168.
49
Ptasińska J., Kędzior W., (2008), Factors Affecting Sheep Milk Composition. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 383-387.
50
Kędzior W., Kucab K., Ptasińska J., (2007), Quality of Meat Products for Children. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 849-854.
51
Pieszka M., Janik A., Kędzior W., Migdał W., (2007), Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork, "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research", vol. 1 Proceedings, s. 106-107.
52
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2007), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 45/1, s. 101-109.
53
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., Niżnikowski R., (2007), Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems, "DGfZ - Schriftenreihe", s. 208-214.
54
Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., Kędzior W., (2007), Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 153-154.
55
Kędzior W., (2007), Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666
56
Ptasińska J., Kędzior W., (2007), Analysis of Sheep Milk Composition. [W:] Zieliński R., Wieczorek. co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 952-957.
57
Kędzior W., Ptasińska J., Tomczyk M., (2006), HACCP System for the Pickled Fish Production Line. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
58
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., Ptasińska J., (2006), Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. [W:] Cichoń Z. (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 56-89.
59
Kędzior W., Ptasińska J., Trela A., (2006), Appraisal of Meat Products Quality in Poland. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
60
Kędzior W., Ptasińska J., Wanat I., (2006), Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 719-723.
61
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2006), Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains, "Archiv fur Tierzucht", vol. 49, spec. iss., s. 268-274; http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf
62
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Kędzior W., (2006), Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 20, s. 217-227.
63
Dacko M., Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Quality of Chocolate Available at Polish Market. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
64
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Barowicz T., Kędzior W., Kaczor U., Pietras M., (2006), Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,. [W:] Kapelański W. (red.), Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, s. 197-198.
65
Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073
66
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 42-46.
67
Kędzior W., (2005), Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593
68
Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Systemy jakości w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726
69
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1043-1048.
70
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2005), The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat, "Proceedings of the British Society of Animal Science", vol. 2005, s. 105.
71
Kraus A., (2005), Determinanty jakości soków owocowych, Prom. Kędzior W., Kraków : , 150 k.
72
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2005), Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 22, nr 1, s. 27-31.
73
Bujas G., Kędzior W., (2005), Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 42/43, s. 27-35.
74
Kapusta J., Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 360-365.
75
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2005), The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity, "Journal of Animal and Feed Sciences", vol. 14, Suppl. 1, s. 329-332; http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf
76
Kędzior W., (2005), Mleko owcze. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 4-41.
77
Kędzior W., (2005), Owcze produkty spożywcze: aspekty towaroznawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 195 s.
78
Bujas G., Kędzior W., (2004), Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 41, s. 263-272.
79
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2004), Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin. [W:] International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 (Proceedings of the British Society of Animal Science), [S.l.] : British Society of Animal Science, s. 42.
80
Kędzior W., (2004), Sheep Farming Conditioning in Poland. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 329-333.
81
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 147-154.
82
Pieszka M., Barowicz T., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2004), Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", vol. 13/54, no. 1, s. 65-69; http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf
83
Migdał W., Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2004), The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 16, s. 165-172.
84
Kędzior W., (2004), Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891
85
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 14.
86
Kędzior W., (2004), Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 41-51.
87
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-120.
88
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-56.
89
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 133-154.
90
Kędzior W. (red.), (2003), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 242 s.
91
Kędzior W., (2002), Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt, "Przegląd Gastronomiczny", R. 56, nr 9, s. 9-10.
92
Kędzior W., Machnik D., (2002), Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 35-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/15059
93
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2002), Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat, "Annals of Animal Science", vol. 2, no 2, s. 123-130.
94
Kasprzyk A., Kędzior W., (2002), Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 53-58.
95
Kędzior W., Roborzyński M., (2002), Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 29-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/15057
96
Kędzior W., Węglarz J., (2002), Ocena jakości mleka surowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 59-67.
97
Bukała J., Kędzior W., (2001), Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 262-263.
98
Paraponiak P., Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., (2001), Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas. [W:] Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001, Poznań : [b.w.], s. 54.
99
Roborzyński M., Kędzior W., Knapik J., Kieć W., Krupiński J., (2001), Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 28, z. 2, s. 39-51.
100
Kędzior W., Paraponiak P., Roborzyński M., (2001), The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 214-215.
101
Kędzior W., Fal B., (2001), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Denac M., Musil V., Pregrad B. (red.), Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2, Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 911-916.
102
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
103
Kędzior W., (2001), Oznaczanie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-39.
104
Kędzior W., (2001), Oznaczanie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-68.
105
Kędzior W., Augustyn A., (2001), Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-6.
106
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (2000), Jakość wyrobów cukierniczych. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 158-159.
107
Kędzior W., Skwarczyńska K., Cygan R., (2000), Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 249-254.
108
Barowicz T., Kędzior W., (2000), Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego, "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany", nr 48, s. 161-174.
109
Kędzior W., Banachowicz N., (2000), Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 294-296.
110
Kędzior W., Roborzyński M., (2000), Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 76.
111
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
112
Kędzior W., Karewicz M., (2000), Consumer Preferences of Ecological Food, "Forum Ware", 28, nr 1-4, s. 57-61.
113
Kędzior W., Kubów B., (2000), Jakość mleka pasteryzowanego i UHT. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 157.
114
Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., Knapik J., Krupiński J., (2000), Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 8, s. 98-103.
115
Kędzior W., Sikora T., Krełowska-Kułas M., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 21-29.
116
Kędzior W., Machnik D., (1999), Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 213-214.
117
Kędzior W., (1999), Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 33-40.
118
Kędzior W., Kalinowska B., (1999), Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 521-526.
119
Barowicz T., Pietras M., Kędzior W., (1999), Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego, "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science", nr 36, s. 171-179.
120
Kędzior W., (1999), Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 514-520.
121
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1999), Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 149.
122
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 174.
123
Kędzior W., (1999), Żywność modyfikowana genetycznie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 147-154.
124
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 175.
125
Kasprzyk A., Kędzior W., Kasprzyk B., (1999), Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt, "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo", z. 7, s. 137-144.
126
Kędzior W., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 11-19.
127
Kędzior W., Karewicz M., (1999), Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 211.
128
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
129
Kasprzyk A., (1999), Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz, Prom. Kędzior W., Kraków-Rzeszów : , 163 k.
130
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., Kośle A., (1999), Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 150.
131
Kasprzyk A., Kędzior W., (1999), Funkcjonalne aspekty koźlęciny. [W:] Mieczysław Pałasiński (red.), Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 66-67.
132
Kędzior W., (1999), Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität, "Forum Ware", 27, nr 1-4, s. 47-53.
133
Kędzior W., (1998), Jakość żywności a wymagania konsumentów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 135-141.
134
Kędzior W., (1998), Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) (Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła; 93), Warsaw : National Food and Nutrition Institute, s. 115-118.
135
Kędzior W., Zybińska M., (1998), Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 331-333.
136
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1998), Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego. [W:] Ruda (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 211-215.
137
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Bronisław Drozdowski (red.), XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 187-188.
138
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt. [W:] Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 112-114.
139
Kędzior W., (1997), Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 49-57.
140
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 169-174.
141
Kedzior W., (1997), Factors Influencing Quality Properties of Lamb. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 173-175.
142
Kędzior W., Sikora T., (1997), Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 59-64.
143
Kędzior W., (1997), Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 30, suplement, s. 69.
144
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 34, s. 39-46.
145
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
146
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 175-183.
147
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Bronisław Drozdowski (red.), XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 61-62.
148
Kędzior W., (1996), Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb. [W:] Mazaraki (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 33-34.
149
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt. [W:] Mikołaj Protasowicki (red.), Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 57-61.
150
Kędzior W., (1996), Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej. [W:] Duda G., Maruszewska M., Przysławski J. (red.), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia, Poznań : Konteks, s. 70-71.
151
Kędzior W., (1996), Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt. [W:] I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji, Warszawa : IBPRS, s. 33.
152
Kalinowska B., Kędzior W., Cecugiewicz S., (1996), Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 13-16.
153
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 1 (6), s. 3-12.
154
Kędzior W., (1996), Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 419-422.
155
Kędzior W., Sikora T., (1996), Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 423-426.
156
Kędzior W., (1995), Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa. [W:] Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 163.
157
Kedzior W., (1995), Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 404-413.
158
Kędzior W., (1995), Rzeczoznawcy PTT. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 123-124.
159
Kędzior W., (1995), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-86.
160
Kędzior W., (1995), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 35-41.
161
Sikora T., Kędzior W., (1995), Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 86-91.
162
Kędzior W., (1995), Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 110.
163
Kędzior W., (1995), Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 123), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 s.
164
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów, Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, s. 146.
165
Kędzior W., (1994), Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt. [W:] Bohdan Achremowicz (red.), Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 231.
166
Kędzior W., Pająk P., (1994), Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 11-16.
167
Kędzior W., Leśniak A., (1994), Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 31, s. 121-139.
168
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 22.
169
Kędzior W., Kosowicz K., (1993), Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 11-20.
170
Kędzior W., (1993), Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-6.
171
Kędzior W., (1993), Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-7.
172
Kędzior W., Gołębiowski T., Szeląg W., (1993), Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 17-23.
173
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., (1992), The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 42, iss. 2, s. 171-177.
174
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1992), Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 29-37.
175
Kędzior W., Gołębiowski T., Cholewa B., (1992), Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania. [W:] Zin rM., Bobrecka A. (red.), Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2, Kraków ; Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 178-184.
176
Kędzior W., (1992), Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 47-58.
177
Kędzior W., Skrzyżała I., Roborzyński M., (1992), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 147-171.
178
Kędzior W., (1991), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 135-147.
179
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 128.
180
Gołębiowski T., Kędzior W., Wróbel A., (1991), Jakość masła przechowywanego w chłodniach, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 7, s. 182-184.
181
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
182
Kędzior W., (1991), Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 121-133.
183
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 68.
184
Kędzior W., (1991), Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 83.
185
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1991), The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 41, iss. 6, s. 657-662.
186
Kędzior W., (1991), Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 31-42.
187
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1990), Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 97-107.
188
Kędzior W., (1990), The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 42.
189
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., Knapik J., (1990), Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität, "Fleisch", nr 7, s. 226-228.
190
Kędzior W., (1990), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 67-73.
191
Kędzior W., Sikora T., Dowierciał R., (1990), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 75-85.
192
Kędzior W., (1990), Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 77.
193
Kędzior W., (1990), The Effect of Age of Lambs on Meat Quality. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 43.
194
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Pisulewski P., Roborzyński M., (1990), The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 44.
195
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1989), The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement, "Archiv für Tierernaehrung", vol. 39, iss. 12, s. 1091-1100.
196
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1989), Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego. [W:] Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień, Kraków : Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, s. 78.
197
Gołębiowski T., Kędzior W., Pieczonka B., (1989), Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 21-32.
198
Kędzior W., (1988), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 40.
199
Kędzior W., Sikora T., (1988), Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 243-255.
200
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
201
Gołębiowski T., Kędzior W., (1988), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 201-210.
202
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1988), Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 46.
203
Kędzior W., (1987), Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 15.
204
Gołębiowski T., Kędzior W., (1987), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 13.
205
Kędzior W., (1987), The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs. [W:] Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland, Washington : International Life Sciences Institute, s. 23.
206
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1987), Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 24/25, s. 7-16.
207
Kędzior W., (1987), Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 47.
208
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1986), Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 13, z. 2, s. 291-302.
209
Kędzior W., (1986), Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 117-123.
210
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1985), Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 12, z. 2, s. 173-185.
211
Dowierciał R., Kędzior W., Sikora T., (1984), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 388-390.
212
Kędzior W., (1984), Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 12.
213
Kędzior W., (1984), Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 115-119.
214
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 19-32.
215
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1983), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 215-222.
216
Kędzior W., (1983), Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 168 k.
217
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 7-17.
218
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu. [W:] Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz: XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień, Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 65.
219
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 21-29.
220
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 31-41.
221
Kędzior W., (1982), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza. [W:] "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement, Olsztyn : [s.n.], s. 56.
222
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., (1981), Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny. [W:] Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka: materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 196-200.
223
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
224
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1981), Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 199-204.
225
Kędzior W., (1980), Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 261-265.
226
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1980), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania. [W:] Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty, Poznań : Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, s. 7-8.
227
Kędzior W., Sikora T., (1980), Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 249-259.
228
Kędzior W., (1977), Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 15-21.
229
Kędzior W., (1976), Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności, "Postęp Techniczny", nr 47-48, s. 37-38.
230
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
231
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
232
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
233
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, (2011), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 41 k.
234
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
235
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, (2010), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
237
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, (2009), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 63 s.
238
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
239
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 46, [3] s.
240
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
241
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, (2005), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
242
Kędzior W., (2004), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 65 k.
243
Kędzior W., (2003), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
244
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
245
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
246
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
247
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (1999), Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
248
Żywność modyfikowana genetycznie, (1998), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 k.
249
Cecugiewicz S., Kalinowska B., Kędzior W., (1997), Badanie i ocena jakości mięsa koźląt, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
250
Kędzior W., Kalinowska B., Sutor B., (1996), Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa, Kędzior W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
251
Kędzior W., Majewski H., Szewczyk A., Sutor B., (1995), Optymalizacja jakości mięsa jagniąt, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
252
Kędzior W., Kosowicz K., Leśniak A., Majewski H., Pająk P., (1992), Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
253
Kędzior W., Sikora T., (1990), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
254
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
255
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
256
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
257
Kędzior W., Sikora T., Majewski H., Rzehak E., (1986), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
258
Kędzior W., Krełowska-Kułas M., Sikora T., Grudzień H., Płaszyńska M., Wrani A., (1982), Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel, Gołębiowski T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 9 k.
1
@misc{varUEK:2168340241,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
2
@inbook{fmUEK:2168340169,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "72-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
3
@inbook{fmUEK:2168340173,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "90-103",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
4
@misc{varUEK:2168340259,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "48",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@inbook{fmUEK:2168340145,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "18-29",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
6
@misc{varUEK:2168340257,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "47",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
7
@article{artUEK:2168322763,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.01.006},
url = {},
}
8
@inbook{mkaUEK:2168325007,
author = "Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
9
@article{artUEK:2168327967,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska and Wanda Kudełka",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10113885},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf},
}
10
@article{artUEK:2168322727,
author = "Jędrzej Knotter and Władysław Kędzior",
title = "The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (53)",
pages = "72-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.08},
url = {},
}
11
@misc{varUEK:2168319567,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
12
@article{artUEK:2168318581,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/9037016},
url = {https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/},
}
13
@inbook{fmUEK:2168319229,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
14
@article{artUEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
15
@inbook{mkaUEK:2168308021,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "843-849",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
16
@misc{varUEK:2168309387,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
17
@misc{varUEK:2168309391,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "155",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
18
@inbook{fmUEK:2168307085,
author = "Władysław Kędzior and Sara Wójcicka",
title = "Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "146-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168308015,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
20
@misc{varUEK:2168283605,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "61",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
21
@article{artUEK:2168284341,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "9-20",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546},
}
22
@misc{varUEK:2168284321,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
23
@article{artUEK:2168284339,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "5-8",
year = "2014",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336},
}
24
@inbook{fmUEK:2168284281,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "25-34",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
25
@misc{varUEK:2168283633,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "76",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
26
@article{artUEK:2168294537,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf},
}
27
@inbook{fmUEK:2168284287,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "47-56",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
28
@misc{varUEK:2168294733,
author = "Sławomir Burowski and Władysław Kędzior",
title = "Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "69",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
29
@article{artUEK:2168287361,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531},
}
30
@inbook{fmUEK:2168235562,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "52-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
31
@misc{varUEK:2168294581,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "54",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
32
@misc{varUEK:2168294505,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "48",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
33
@inbook{mkaUEK:2168245186,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Anna Wienciorek",
title = "Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
34
@inbook{fmUEK:2168289773,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "158-165",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
35
@inbook{fmUEK:2168235576,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "143-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
36
@book{monUEK:2168235556,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
37
@inbook{mkaUEK:2168245248,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Marta Seweryn",
title = "Quality of Milk and Fermented Milk Drinks",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
38
@inbook{fmUEK:2168322699,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "73-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
39
@inbook{fmUEK:2168235570,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "100-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
40
@inbook{fpUEK:2168345396,
author = "Wiesław Przybylski and Zygmunt Litwińczuk and Władysław Kędzior",
title = "Charakterystyka zwierząt rzeźnych",
booktitle = "Mięso : podstawy nauki i technologii",
pages = "22-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2011",
isbn = "978-83-7583-317-1",
}
41
@article{artUEK:2165780773,
author = "M. Biniek and W. Kędzior and G. Suwała",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
42
@unpublished{drUEK:51004,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Determinanty jakości mleka owczego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001805},
}
43
@article{artUEK:2165793611,
author = "W. Kędzior and K. Onik and J. Ptasińska",
title = "Quality of Raw Milk from Various Producers",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "454-459",
year = "2010",
}
44
@inbook{fpUEK:2164892602,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "64-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
45
@inbook{fpUEK:2164873019,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
46
@article{recUEK:2165931954,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Recenzja książki pt. Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (18)",
pages = "116-118",
year = "2009",
}
47
@inbook{mkaUEK:2165812811,
author = "W. Kędzior and J. Ptasińska and A. Wielobób",
title = "Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "171-176",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
48
@article{artUEK:2165932259,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 12 (248)",
pages = "161-168",
year = "2008",
}
49
@inbook{mkaUEK:2165821615,
author = "J. Ptasińska and W. Kędzior",
title = "Factors Affecting Sheep Milk Composition",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "383-387",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
50
@inbook{mkaUEK:2165806558,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kucab and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Meat Products for Children",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "849-854",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
51
@article{artUEK:2168319579,
author = "Marek Pieszka and Agnieszka Janik and Władysław Kędzior and Władysław Migdał",
title = "Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork",
journal = "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research",
number = "vol. 1 Proceedings",
pages = "106-107",
year = "2007",
}
52
@article{artUEK:2165932345,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 45/1",
pages = "101-109",
year = "2007",
}
53
@article{artUEK:2165932846,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior and Roman Niżnikowski",
title = "Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems",
journal = "DGfZ - Schriftenreihe",
pages = "208-214",
year = "2007",
}
54
@misc{varUEK:2165932543,
author = "M. Pieszka and A. Janik and R. Gąsior and W. Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "153-154",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
55
@article{artUEK:51115,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "47-57",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666},
}
56
@inbook{mkaUEK:2165808316,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Analysis of Sheep Milk Composition",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "952-957",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
57
@inbook{mkaUEK:2165807300,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Monika Tomczyk",
title = "HACCP System for the Pickled Fish Production Line",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168220760,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "56-89",
year = "2006",
}
59
@inbook{mkaUEK:2165833600,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Arkadiusz Trela",
title = "Appraisal of Meat Products Quality in Poland",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
60
@inbook{mkaUEK:2165870041,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Iwona Wanat",
title = "Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "719-723",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
61
@article{artUEK:2168229898,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains",
journal = "Archiv fur Tierzucht",
number = "vol. 49, spec. iss.",
pages = "268-274",
year = "2006",
url = {http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf},
}
62
@article{artUEK:2168345256,
author = "Marek Pieszka and A. Janik and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 20",
pages = "217-227",
year = "2006",
}
63
@inbook{mkaUEK:2165807005,
author = "Marcin Dacko and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Chocolate Available at Polish Market",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
64
@misc{varUEK:2168346444,
author = "Marek Pieszka and A. Janik and Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior and U. Kaczor and Mariusz Pietras",
title = "Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,",
booktitle = "Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja",
pages = "197-198",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej",
year = "2006",
isbn = "83-89334-48-8",
}
65
@article{artUEK:52081,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "17-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073},
}
66
@unpublished{fnpUEK:2168289449,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "42-46",
year = "2005",
}
67
@article{artUEK:52598,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "129-140",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593},
}
68
@article{artUEK:52597,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Systemy jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "5-24",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726},
}
69
@inbook{mkaUEK:2166527703,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1043-1048",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
70
@misc{varUEK:2168348034,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat",
booktitle = "Proceedings of the British Society of Animal Science",
number = "vol. 2005",
pages = "105",
year = "2005",
}
71
@unpublished{drUEK:2168219740,
author = "Artur Kraus",
title = "Determinanty jakości soków owocowych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
72
@article{artUEK:2168345250,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 22, 1",
pages = "27-31",
year = "2005",
}
73
@article{artUEK:2168345252,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 42/43",
pages = "27-35",
year = "2005",
}
74
@inbook{mkaUEK:2166517143,
author = "Joanna Kapusta and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "360-365",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
75
@article{artUEK:2168233778,
author = "T. Barowicz and M. Pieszka and M. Pietras and W. Kędzior",
title = "The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity",
journal = "Journal of Animal and Feed Sciences",
number = "vol. 14, Suppl. 1",
pages = "329-332",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.22358/jafs/70571/2005},
url = {http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf},
}
76
@unpublished{fnpUEK:2168289445,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Mleko owcze",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze",
pages = "4-41",
year = "2005",
}
77
@book{monUEK:2168219222,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1593-2",
}
78
@article{artUEK:2168345138,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 41",
pages = "263-272",
year = "2004",
}
79
@misc{varUEK:2168348038,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin",
booktitle = "International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004",
pages = "42",
adress = "S.l.",
publisher = "British Society of Animal Science",
year = "2004",
issn = "1752-7562",
}
80
@inbook{mkaUEK:2168332099,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Sheep Farming Conditioning in Poland",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "329-333",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
81
@inbook{fmUEK:2168133732,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "147-154",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
82
@article{artUEK:2168345164,
author = "Marek Pieszka and Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "vol. 13/54, no. 1",
pages = "65-69",
year = "2004",
url = {http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf},
}
83
@article{artUEK:2168345216,
author = "Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 16",
pages = "165-172",
year = "2004",
}
84
@article{artUEK:2168219584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "75-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891},
}
85
@misc{varUEK:2168228280,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "14",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
86
@article{artUEK:52215,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "41-51",
year = "2004",
}
87
@inbook{fmUEK:2166212070,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
88
@inbook{fmUEK:2166211848,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
89
@inbook{fmUEK:2166212207,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "133-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
90
@book{monUEK:2166211175,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
editor = Kędzior Władysław,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
91
@article{artUEK:2168345136,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 56, 9",
pages = "9-10",
year = "2002",
}
92
@article{artUEK:2168225716,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "35-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15059},
}
93
@article{artUEK:2168345124,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat",
journal = "Annals of Animal Science",
number = "vol. 2, no 2",
pages = "123-130",
year = "2002",
}
94
@article{artUEK:2168224298,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "53-58",
year = "2002",
}
95
@article{artUEK:2168225710,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "29-34",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15057},
}
96
@article{artUEK:2168224308,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Węglarz",
title = "Ocena jakości mleka surowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "59-67",
year = "2002",
}
97
@inbook{mkaUEK:2168345076,
author = "Janusz Bukała and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2",
pages = "262-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
98
@misc{varUEK:2168345714,
author = "Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior",
title = "Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas",
booktitle = "Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001",
pages = "54",
adress = "Poznań",
publisher = "b.w.",
year = "2001",
}
99
@article{artUEK:2168344988,
author = "Maciej Roborzyński and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Wojciech Kieć and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki",
number = "t. 28, z. 2",
pages = "39-51",
year = "2001",
}
100
@inbook{mkaUEK:2168345072,
author = "Władysław Kędzior and Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński",
title = "The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1",
pages = "214-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
101
@inbook{mkaUEK:2168345110,
author = "Władysław Kędzior and B. Fal",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 2",
pages = "911-916",
adress = "Maribor",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
102
@article{artUEK:2168229828,
author = "Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
103
@inbook{fpUEK:2168252812,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "33-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
104
@inbook{fpUEK:2168252824,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "61-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
105
@inbook{mkaUEK:2168345004,
author = "Władysław Kędzior and Agata Augustyn",
title = "Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
106
@misc{varUEK:2168345566,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Papiernik and Anna Żerebiec",
title = "Jakość wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "158-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
107
@inbook{mkaUEK:2168322691,
author = "Władysław Kędzior and K. Skwarczyńska and R. Cygan",
title = "Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
108
@article{artUEK:2168322645,
author = "Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior",
title = "Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego",
journal = "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany",
number = "48",
pages = "161-174",
year = "2000",
}
109
@misc{varUEK:2168239580,
author = "Władysław Kędzior and Nikodem Banachowicz",
title = "Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "294-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
110
@misc{varUEK:2168277781,
author = "W. Kędzior and M. Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "76",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
111
@inbook{mkaUEK:2168322673,
author = "J. Bukała and I. Cichocka and Władysław Kędzior and Władysław Pieczonka",
title = "Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "165-170",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
112
@article{artUEK:2168344986,
author = "Władysław Kędzior and M. Karewicz",
title = "Consumer Preferences of Ecological Food",
journal = "Forum Ware",
number = "28, 1-4",
pages = "57-61",
year = "2000",
}
113
@misc{varUEK:2168345560,
author = "Władysław Kędzior and B. Kubów ",
title = "Jakość mleka pasteryzowanego i UHT",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
114
@article{artUEK:2168344982,
author = "Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 8",
pages = "98-103",
year = "2000",
}
115
@article{artUEK:2168242334,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Maria Krełowska-Kułas",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "21-29",
year = "1999",
}
116
@inbook{mkaUEK:2168275789,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "213-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
117
@article{artUEK:2168259600,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "33-40",
year = "1999",
}
118
@inbook{mkaUEK:2168253592,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska",
title = "Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "521-526",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
119
@article{artUEK:2168344950,
author = "Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego",
journal = "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science",
number = "36",
pages = "171-179",
year = "1999",
}
120
@inbook{mkaUEK:2168253590,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "514-520",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
121
@misc{varUEK:2168345690,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "149",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
122
@misc{varUEK:2168277871,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
123
@article{artUEK:2168245310,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "147-154",
year = "1999",
}
124
@misc{varUEK:2168277877,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
125
@article{artUEK:2168346096,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior and Beata Kasprzyk",
title = "Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt",
journal = "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo",
number = "z. 7",
pages = "137-144",
year = "1999",
}
126
@article{artUEK:2168242330,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "11-19",
year = "1999",
}
127
@inbook{mkaUEK:2168275779,
author = "Władysław Kędzior and Monika Karewicz",
title = "Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
128
@article{artUEK:2168235518,
author = "M. Krełowska-Kułas and W. Kędzior and S. Popek",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
129
@unpublished{drUEK:2168312565,
author = "Aleksander Kasprzyk",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz",
adress = "Kraków-Rzeszów",
year = "1999",
}
130
@misc{varUEK:2168345694,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior and A. Kośle",
title = "Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "150",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
131
@misc{varUEK:2168345552,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Funkcjonalne aspekty koźlęciny",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "66-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
132
@article{artUEK:2168345318,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität",
journal = "Forum Ware",
number = "27, 1-4 ",
pages = "47-53",
year = "1999",
}
133
@article{artUEK:2168243200,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Jakość żywności a wymagania konsumentów",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "135-141",
year = "1998",
}
134
@inbook{mkaUEK:2168345586,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat",
booktitle = "Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994)",
pages = "115-118",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Food and Nutrition Institute",
year = "1998",
issn = "0860-2352",
isbn = "83-86060-48-4",
}
135
@inbook{mkaUEK:2168248980,
author = "Władysław Kędzior and Marta Zybińska",
title = "Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "331-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
136
@inbook{mkaUEK:2168322683,
author = "Władysław Kędzior and B. Kalinowska and S. Cecugiewicz",
title = "Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "211-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
137
@misc{varUEK:2168345550,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "187-188",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
138
@inbook{mkaUEK:2168345358,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt",
booktitle = "Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997",
pages = "112-114",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
139
@article{artUEK:2168260804,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "49-57",
year = "1997",
}
140
@inbook{fmUEK:2168344938,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "169-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
141
@inbook{mkaUEK:2168273898,
author = "Wladyslaw Kedzior",
title = "Factors Influencing Quality Properties of Lamb",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "173-175",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
142
@article{artUEK:2168260806,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "59-64",
year = "1997",
}
143
@misc{varUEK:2168345584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt",
booktitle = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 30, suplement",
pages = "69",
year = "1997",
}
144
@article{artUEK:2168344932,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 34",
pages = "39-46",
year = "1997",
}
145
@article{artUEK:2168252788,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
146
@inbook{fmUEK:2168322685,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "175-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
147
@misc{varUEK:2168345548,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "61-62",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
148
@misc{varUEK:2168303959,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "33-34",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}