Publications of the selected author
1

Author:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Title:
Życzenia okolicznościowe
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
See main document
2

Author:
Title:
Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych = Factors Determining the Preferences of Pressed Aplle Juices
Source:
Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-344-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357074
chapter in monograph
3

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Title:
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 72-80 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340169
chapter in monograph
See main document
4

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340241
varia
5

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Title:
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 18-29 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340145
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Pilch
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340259
varia
7

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Ryniewicz
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340257
varia
8

Title:
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 90-103 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340173
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality
Source:
Meat Science. - vol. 139 (2018) , s. 25-34. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168322763
article
10

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers
Source:
Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / red. Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 362-370. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168325007
chapter in conference materials
11

Title:
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality
Source:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11, art. no. 3885 (2018) , s. 1-13. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education-grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168327967
article
12

Title:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319229
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Jędrzej Knotter , Władysław Kędzior
Title:
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017) , s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322727
article
14

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319567
varia
15

Title:
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland
Source:
Journal of Food Quality. - vol. 2017, art. no. art. no. 9037016 (2017) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education, grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168318581
article
16

Author:
Władysław Kędzior , Sara Wójcicka
Title:
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307085
chapter in monograph
17

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
18

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309387
varia
19

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309391
varia
20

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 793-800. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308015
chapter in conference materials
21

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 843-849. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308021
chapter in conference materials
22

Author:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283605
varia
23

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284321
varia
24

Author:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Title:
The Quality of Natural Yoghurts
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 76. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283633
varia
25

Author:
Władysław Kędzior , Aleksandra Zuba-Wróbel
Title:
The Quality of Natural Yoghurts
Source:
Food Products' Quality / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 47-56 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284287
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Justyna Głaz , Władysław Kędzior
Title:
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products
Source:
Food Products' Quality / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 25-34 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284281
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014) , s. 237-243. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168294537
article
28

Title:
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 5-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284339
article
29

Title:
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284341
article
30

Title:
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287361
article
31

Author:
Sławomir Burowski , Władysław Kędzior
Title:
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 69. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294733
varia
32

Title:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 100-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235570
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych
Source:
Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 158-165 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
Nr:
2168289773
chapter in monograph
34

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych
Source:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 73-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322699
chapter in monograph
35

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Quality of Honey Varieties
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294581
varia
36

Title:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
chapter in conference materials
37

Title:
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245248
chapter in conference materials
38

Title:
Badanie i ocena pieczywa
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 52-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235562
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Joanna Jach , Władysław Kędzior
Title:
Consumer Preferences for Honey Varieties
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294505
varia
40

Title:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
273 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235556
See related chapters
41

Title:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 143-171 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235576
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Wiesław Przybylski , Zygmunt Litwińczuk , Władysław Kędzior
Title:
Charakterystyka zwierząt rzeźnych
Source:
Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011, s. 22-51
ISBN:
978-83-7583-317-1
Nr:
2168345396
chapter in textbook
43

Author:
Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Quality of Apple Concentrate and Essence
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 408-414. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165780773
article
44

Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165793611
article
45

Title:
Determinanty jakości mleka owczego
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-142
Nr:
51004
doctoral dissertation
46

Title:
Oznaczenie białek
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-41
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164873019
chapter in textbook
See main document
47

Title:
Oznaczenie substancji lotnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 64-72
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892602
chapter in textbook
See main document
48

Title:
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009) , s. 116-118
Nr:
2165931954
review
49

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Factors Affecting Sheep Milk Composition
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821615
chapter in conference materials
50

Author:
Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812811
chapter in conference materials
51

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008) , s. 161-168. - Streszcz., summ.
Nr:
2165932259
article
52

Title:
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 743 (2007) , s. 47-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51115
article
53

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007) , s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165932345
article
54

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior , Roman Niżnikowski
Title:
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems
Source:
DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt. - 47 (2007) , s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2165932846
article
55

Author:
Marek Pieszka , Andrzej Janik , R. Gąsior , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 153-154
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2165932543
varia
56

Author:
Title:
Quality of Meat Products for Children
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 849-854. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165806558
chapter in conference materials
57

Author:
Marek Pieszka , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Władysław Migdał
Conference:
Proceedings Official Journal of the British Society of Animal Sciences. British Society of Animal Science BSAS, Quality and safety in meat for consumers: from stable to table, Kaunas, Litwa, od 2007-06-06 do 2007-06-07
Title:
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork
Source:
Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007) , s. 106-107 - Bibliogr.
Nr:
2168319579
article
58

Title:
Analysis of Sheep Milk Composition
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 952-957. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165808316
chapter in conference materials
59

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński , Joanna Ptasińska
Title:
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2
Source:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ, s. 56-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220760
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Conference:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Title:
Quality of Chocolate Available at Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807005
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Appraisal of Meat Products Quality in Poland
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165833600
chapter in conference materials
62

Title:
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 17-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52081
article
63

Author:
Title:
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 719-723 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870041
chapter in conference materials
64

Author:
Marek Pieszka , Andrzej Janik , Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior , U. Kaczor , Mariusz Pietras
Title:
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,
Source:
Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / red. Wojciech Kapelański - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006, s. 197-198
ISBN:
83-89334-48-8
Nr:
2168346444
varia
65

Author:
Conference:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Title:
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807300
chapter in conference materials
66

Author:
Maciej Pompa-Roborzyński , Władysław Kędzior
Title:
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains
Source:
Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006) , s. 268-274. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168229898
article
67

Author:
Marek Pieszka , Andrzej Janik , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006) , s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345256
article
68

Title:
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
195 s.: il..; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1593-2
Nr:
2168219222
monograph
69

Title:
Mleko owcze
Source:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, s. 4-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289445
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52598
article
71

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich
Source:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, s. 42-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289449
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52597
article
73

Author:
Title:
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005) , s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345252
article
74

Author:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Title:
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat
Source:
Proceedings of the British Society of Animal Science. - vol. 2005, s. 105
Nr:
2168348034
varia
75

Author:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005) , s. 27-31 - Bibliogr.
Nr:
2168345250
article
76

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 360-365. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517143
chapter in conference materials
77

Author:
Artur Kraus
Title:
Determinanty jakości soków owocowych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
150 k.: il. kolor; 30 cm + Autoreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/283
Nr:
2168219740
doctoral dissertation
78

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński
Title:
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166527703
chapter in conference materials
79

Author:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Title:
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność
Source:
Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005) , s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168233778
article
80

Author:
Title:
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004) , s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345138
article
81

Author:
Marek Pieszka , Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004) , s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345164
article
82

Title:
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219584
article
83

Author:
Marek Pieszka , Piotr Paściak , Tadeusz Barowicz , Andrzej Janik , Władysław Kędzior , Dorota Wojtysiak , Władysław Migdał
Title:
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin
Source:
International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 - [S.l.]: British Society of Animal Science, 2004, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Proceedings of the British Society of Animal Science)
Nr:
2168348038
varia
84

Title:
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 41-51. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52215
article
85

Author:
Title:
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168133732
chapter in monograph
86

Author:
Władysław Migdał , Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Title:
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004) , s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168345216
article
87

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228280
varia
88

Conference:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Sheep Farming Conditioning in Poland
Source:
Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / red. Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 329-333. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332099
chapter in conference materials
89

Title:
Badanie i ocena pieczywa
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211848
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 133-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212207
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 94-120 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212070
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
242 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166211175
See related chapters
93

Author:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Title:
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225716
article
94

Author:
Władysław Kędzior , Joanna Węglarz
Title:
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002) , s. 59-67. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224308
article
95

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002) , s. 53-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224298
article
96

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002) , s. 29-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225710
article
97

Title:
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt
Source:
Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002) , s. 9-10. - Streszcz.
Nr:
2168345136
article
98

Author:
Tadeusz Barowicz , Marek Pieszka , Mariusz Pietras , Władysław Migdał , Władysław Kędzior
Title:
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat
Source:
Annals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002) , s. 123-130. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345124
article
99

Author:
Janusz Bukała , Władysław Kędzior
Conference:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Title:
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products
Source:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 262-263
Nr:
2168345076
chapter in conference materials
100

Title:
Oznaczanie białek
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 33-39
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252812
chapter in textbook
See main document
101

Author:
Conference:
13th IGWT Symposium Commodity Science in Global Quality Perspective : Products - Technology, Quality and Environment, Maribor, Słowenia, od 2001-09-02 do 2001-09-08
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia / red. Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 911-916. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8 ; 961-6354-08-6
Nr:
2168345110
chapter in conference materials
102

Title:
Oznaczanie substancji lotnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 61-68
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252824
chapter in textbook
See main document
103

Author:
Maciej Roborzyński , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Wojciech Kieć , Jędrzej Krupiński
Title:
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001) , s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168344988
article
104

Title:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
article
105

Author:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn
Conference:
XXXII Sesja Naukowa KTiChŻ PAN "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów", Warszawa, Polska, od 2001-09-06 do 2001-09-07
Title:
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych [dokument elektroniczny]
Source:
Technologia żywności a oczekiwania konsumentów / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001, s. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915774-0-6
Nr:
2168345004
chapter in conference materials
106

Author:
Władysław Kędzior , Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński
Conference:
47th International Congress of Meat Science and Technology, Kraków, Polska, od 2001-08-26 do 2001-08-31
Title:
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep
Source:
47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1 - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001, s. 214-215
Nr:
2168345072
chapter in conference materials
107

Author:
Paweł Paraponiak , Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior
Conference:
International Symposium "Results of New Studies on Small Ruminants", Poznań, Polska, od 2001-03-29 do 2001-03-31
Title:
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas
Source:
Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001 - Poznań: [b.w.], 2001, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345714
varia
108

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Title:
Jakość wyrobów cukierniczych
Source:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345566
varia
109

Author:
J. Bukała , I. Cichocka , Władysław Kędzior , Władysław Pieczonka
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 165-170 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322673
chapter in conference materials
110

Author:
Władysław Kędzior , M. Karewicz
Title:
Consumer Preferences of Ecological Food
Source:
Forum Ware. - 28, nr 1-4 (2000) , s. 57-61 - Bibliogr.
Nr:
2168344986
article
111

Author:
Maciej Roborzyński , Wojciech Kieć , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Jędrzej Krupiński
Title:
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000) , s. 98-103 - Bibliogr.
Nr:
2168344982
article
112

Author:
Władysław Kędzior , B. Kubów
Title:
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT
Source:
Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000, s. 157. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-913610-2-0
Nr:
2168345560
varia
113

Author:
Tadeusz Barowicz , Władysław Kędzior
Title:
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork
Source:
Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000) , s. 161-174 - Bibliogr.
Nr:
2168322645
article
114

Author:
Władysław Kędzior , Nikodem Banachowicz
Title:
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 294-296
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239580
varia
See main document
115

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską
Source:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277781
varia
116

Author:
Władysław Kędzior , K. Skwarczyńska , R. Cygan
Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 249-254
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168322691
chapter in conference materials
117

Title:
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität
Source:
Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999) , s. 47-53
Nr:
2168345318
article
118

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 174. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277871
varia
119

Title:
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 526 (1999) , s. 33-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259600
article
120

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 147-154. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245310
article
121

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior
Conference:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Title:
Funkcjonalne aspekty koźlęciny
Source:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168345552
varia
122

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 175. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277877
varia
123

Title:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 520 (1999) , s. 21-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242334
article
124

Author:
Aleksander Kasprzyk , Władysław Kędzior , Beata Kasprzyk
Title:
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt
Source:
Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999) , s. 137-144
Nr:
2168346096
article
125

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior , A. Kośle
Title:
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg
Source:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 150
Nr:
2168345694
varia
126

Author:
Władysław Kędzior , Dorota Machnik
Title:
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 213-214
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275789
chapter in conference materials
127

Title:
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 520 (1999) , s. 11-19 - Bibliogr.
Nr:
2168242330
article
128

Title:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Source:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
article
129

Author:
Tadeusz Barowicz , Mariusz Pietras , Władysław Kędzior
Title:
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids
Source:
Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999) , s. 171-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168344950
article
130

Author:
Władysław Kędzior , Monika Karewicz
Title:
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 211
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275779
chapter in conference materials
131

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg
Source:
Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999, s. 149
Nr:
2168345690
varia
132

Author:
Aleksander Kasprzyk
Title:
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz
Publisher address:
Kraków-Rzeszów: , 1999
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/796
Nr:
2168312565
doctoral dissertation
133

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska
Title:
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 521-526. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253592
chapter in conference materials
134

Title:
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 514-520. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253590
chapter in conference materials
135

Author:
Władysław Kędzior , Marta Zybińska
Title:
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 331-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248980
chapter in conference materials
See main document
136

Conference:
I National Congress "Food, Nutrition and Health", Warszawa, Polska, od 1994-05-30 do 1994-06-01
Title:
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat
Source:
Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998, s. 115-118
Series:
(Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła ; 93)
ISBN:
83-86060-48-4
Nr:
2168345586
chapter in conference materials
137

Author:
Władysław Kędzior , B. Kalinowska , S. Cecugiewicz
Title:
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego
Source:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / red. Maria Ruda - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168322683
chapter in conference materials
138

Title:
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243200
article
139

Title:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
article
140

Title:
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement, s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r.
Nr:
2168345584
varia
141

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / red. Roman Niżnikowski - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 169-174
Series:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168344938
chapter in monograph
142

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Title:
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997) , s. 39-46. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344932
article
143

Title:
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 495 (1997) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260806
article
144

Title:
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 495 (1997) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260804
article
145

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Conference:
II Konferencja Towaroznawcza z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-27
Title:
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt
Source:
Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 112-114 - Bibliogr.
Nr:
2168345358
chapter in conference materials
146

Title:
Factors Influencing Quality Properties of Lamb
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 173-175. - Summ.
Nr:
2168273898
chapter in conference materials
147

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Conference:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Title:
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345550
varia
148

Author:
Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz , Władysław Kędzior
Title:
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg
Source:
Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / red. Roman Niżnikowski - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997, s. 175-183
Series:
(Zeszyty Naukowe Zakładu Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1)
ISBN:
83-86980-96-6
Nr:
2168322685
chapter in monograph
149

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Sławomir Cecugiewicz
Conference:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności", Gdańsk, Polska, od 1997-09-09 do 1997-09-11
Title:
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg
Source:
XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-906490-5-5
Nr:
2168345548
varia
150

Author:
Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior , Sławomir Cecugiewicz
Title:
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów
Source:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 13-16 - Bibliogr.
Nr:
2168345346
chapter in conference materials
151

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Source:
Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996, s. 57-61
Nr:
2168322689
chapter in conference materials
152

Title:
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej
Source:
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski - Poznań : Konteks, 1996, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-903869-1-7
Nr:
2168345502
varia
153

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb
Source:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996) , s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332161
article
154

Conference:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa, Polska, od 1996-04-18 do 1996-04-18
Title:
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt
Source:
I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji - Warszawa: IBPRS, 1996, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345538
varia
155

Title:
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255236
chapter in conference materials
156

Title:
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255238
chapter in conference materials
157

Title:
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303959
varia
158

Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239162
varia
See main document
159

Title:
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku
Source:
Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3), s. 110. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262902
varia
160

Title:
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
127 s.: tab ., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 123)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168268050
monograph
161

Title:
Rzeczoznawcy PTT
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 123-124
Nr:
2168284603
varia
162

Title:
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 404-413
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256042
chapter in conference materials
163

Title:
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa
Source:
Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 163. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168345386
varia
164

Title:
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 86-91 - Bibliogr.
Nr:
2168276923
article
165

Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 462 (1995) , s. 35-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241060
article
166

Author:
Władysław Kędzior , A. Leśniak
Title:
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994) , s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345140
article
167

Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa
Source:
I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła - Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 1994, s. 146. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345938
varia
168

Author:
Władysław Kędzior , Piotr Pająk
Title:
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 449 (1994) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243554
article
169

Title:
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt
Source:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 231. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168345496
varia
170

Conference:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Title:
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych
Source:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345656
varia
171

Title:
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345490
varia
172

Author:
Title:
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276207
article
173

Author:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz
Title:
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248174
article
174

Title:
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345494
varia
175

Title:
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania
Source:
Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red. Marek Zin, Agata Bobrecka - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992, s. 178-184 - Bibliogr.
Nr:
2168345592
chapter in conference materials
176

Title:
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245692
article
177

Author:
Władysław Kędzior , Irena Skrzyżała , Maciej Roborzyński
Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992) , s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322651
article
178

Author:
Title:
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid
Source:
Archiv für Tierernährung. - vol. 42, iss. 2 (1992) , s. 171-177. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345348
article
179

Title:
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992) , s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245690
article
180

Title:
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991) , s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245728
article
181

Title:
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345456
varia
182

Author:
Title:
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter
Source:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991) , s. 182-184 - Bibliogr.
Nr:
2168245088
article
183

Author:
Title:
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322679
article
184

Title:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
article
185

Title:
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt
Source:
Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991 - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991, s. 128. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345466
varia
186

Title:
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991) , s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322681
article
187

Conference:
Sympozjum "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka", Wrocław, Polska, od 1991-09-12 do 1991-09-12
Title:
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt
Source:
Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12 - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991, s. 68. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345658
varia
188

Author:
Title:
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds
Source:
Archiv für Tierernährung. - vol. 41, iss. 6 (1991) , s. 657-662. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247646
article
189

Title:
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 43. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284963
varia
190

Title:
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246178
article
191

Author:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Roman Dowierciał
Title:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246186
article
192

Title:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246180
article
193

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Maciej Roborzyński , Jan Knapik
Title:
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität
Source:
Fleisch. - nr 7 (1990) , s. 226-228
Nr:
2168347414
article
194

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , P. Pisulewski , Maciej Roborzyński
Title:
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284965
varia
195

Title:
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt
Source:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990 - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276649
varia
196

Title:
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284961
varia
197

Author:
Title:
Qualität von Fleisch und Fett von Jungbullen nach Fütterung von Trockenfutter oder Maissilage bei Lasalocid-Zusatz = The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement
Source:
Archiv für Tierernährung. - vol. 39, iss. 12 (1989) , s. 1091-1100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247648
article
198

Author:
Title:
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989) , s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248146
article
199

Conference:
XX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności", Kraków, Polska, od 1989-09-13 do 1989-09-15
Title:
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego
Source:
Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień - Kraków: Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989, s. 78. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345424
varia
200

Title:
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1988) , s. 243-255 - Bibliogr.
Nr:
2168275873
article
201

Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263218
varia
See main document
202

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Maciej Roborzyński
Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263242
varia
See main document
203

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / red. Halina Siwicka - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345422
varia
204

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249028
article
205

Title:
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs
Source:
Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland - Washington: International Life Sciences Institute, 1987, s. 23. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347644
varia
206

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 13. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255600
varia
207

Title:
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 15. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255604
varia
208

Title:
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec
Source:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 47. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345414
varia
209

Author:
Maria Krełowska-Kułas , Władysław Kędzior , Jan Knapik , Maciej Roborzyński
Title:
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987) , s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168345150
article
210

Title:
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986) , s. 117-123. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii - Bibliogr.
Nr:
2168322659
article
211

Title:
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986) , s. 291-302 - Bibliogr.
Nr:
2168344860
article
212

Title:
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust
Source:
Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985) , s. 173-185 - Bibliogr.
Nr:
2168344854
article
213

Title:
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 189 (1984) , s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261306
article
214

Title:
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt
Source:
Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984 - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984, s. 12. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345836
varia
215

Author:
Roman Dowierciał , Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora
Title:
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa
Source:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 388-390 - Bibliogr.
Nr:
2168275915
chapter in conference materials
216

Title:
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/799
Nr:
2168247122
doctoral dissertation
217

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu
Source:
Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień - Poznań: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983, s. 65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275907
varia
218

Title:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280305
article
219

Title:
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275901
article
220

Title:
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983) , s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275903
article
221

Title:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza
Source:
"O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement - Olsztyn : [s.n.], 1982, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345936
varia
222

Title:
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 31-41. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344850
article
223

Title:
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży
Source:
Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982) , s. 21-29. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168344848
article
224

Title:
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny
Source:
Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka : materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r. = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168271386
chapter in conference materials
225

Title:
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234000
article
226

Author:
Title:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
article
227

Conference:
Sympozjum "Magazynowanie produktów rolno-spożywczych", Poznań, Polska, od 1980-11-20 do 1980-11-21
Title:
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania
Source:
Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty - Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980, s. 7-8
Nr:
2168345616
varia
228

Title:
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233094
article
229

Title:
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233090
article
230

Title:
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1977) , s. 15-21 - Bibliogr.
Nr:
2168344846
article
231

Title:
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności
Source:
Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976) , s. 37-38
Nr:
2168345608
article
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
5

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
126/KChO/1/2011/S/605
Signature:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228564
unpublished scientific work
6

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
7

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KChO/1/2010/S/535
Signature:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228562
unpublished scientific work
8

Title:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
15/KChO/1/2009/S/479
Signature:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168221956
unpublished scientific work
9

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KTŻ/1/2009/473
Signature:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
unpublished scientific work
10

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Signature:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
unpublished scientific work
11

Title:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Signature:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
unpublished scientific work
12

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
12/KTŻ/2/2005/S/204
Signature:
NP-886/[3]/Magazyn
Nr:
2168289443
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
65 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
39/KTŻ/2/2004/S/149
Signature:
NP-886/2/Magazyn
Nr:
2168289433
unpublished scientific work
14

Title:
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
12/KTŻ/2/2003/S
Signature:
NP-886/[1]/Magazyn
Nr:
2168289427
unpublished scientific work
15

Author:
Władysław Kędzior , Agata Augustyn , Janusz Bukała , Wanda Kudełka , Paweł Paraponiak , Władysław Pieczonka
Title:
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
107/KTŻ/2/2002/S
Signature:
NP-799/1/Magazyn
Nr:
2168318661
unpublished scientific work
16

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KTŻ/1/2001/S
Signature:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
unpublished scientific work
17

Author:
Władysław Pieczonka , Dorota Machnik , Krystyna Skwarczyńska , Joanna Węglarz
Title:
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
28 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
89/KTŻ/2/2000/S
Signature:
NP-695/Magazyn
Nr:
2168333771
unpublished scientific work
18

Author:
Władysław Kędzior , Małgorzata Papiernik , Anna Żerebiec
Title:
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KTż/2/99/S
Signature:
NP-593/Magazyn
Nr:
2168333539
unpublished scientific work
19

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
18 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KTŻ/3/98/S
Signature:
NP-576/Magazyn
Nr:
2168333521
unpublished scientific work
20

Author:
Sławomir Cecugiewicz , Bożena Kalinowska , Władysław Kędzior
Title:
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
21 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
66/KTŻ/3/97/S
Signature:
NP-512/Magazyn
Nr:
2168333073
unpublished scientific work
21

Author:
Władysław Kędzior , Bożena Kalinowska , Beata Sutor
Title:
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
35 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
97/KTŻ/3/96/S
Signature:
NP-444/Magazyn
Nr:
2168329081
unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KTŻ/5/95/S
Signature:
NP-384/Magazyn
Nr:
2168329185
unpublished scientific work
23

Author:
Władysław Kędzior , Katarzyna Kosowicz , Anna Leśniak , Henryk Majewski , Piotr Pająk
Title:
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
79 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/IT/4/91/W
Signature:
NP-94/Magazyn
Nr:
2168331541
unpublished scientific work
24

Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny, Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279191
unpublished scientific work
25

Title:
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
60 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/IT/13/90
Signature:
NP-40/Magazyn
Nr:
2168257156
unpublished scientific work
26

Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279189
unpublished scientific work
27

Author:
Władysław Kędzior , Tadeusz Sikora , Tadeusz Jędryka , Ewelina Rzehak , Henryk Majewski , Zofia Zychowicz
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa
Prace pomocnicze:
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm + zał.
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279187
unpublished scientific work
28

Author:
Title:
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny., Bibliogr.
Research program:
RP BP III 41
Nr:
2168279185
unpublished scientific work
29

Title:
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
9 k.: il.; 30 cm + Aneks : 41 k.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168279171
unpublished scientific work
1
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
2
Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych = Factors Determining the Preferences of Pressed Aplle Juices / Władysław KĘDZIOR, Grzegorz SUWAŁA, Justyna Tokar // W: Kształtowanie jakości żywności = Food Quality Development / red. Agnieszka Palka. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 107-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-344-8
3
Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 72-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
4
The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. nauk. Michał HALAGARDA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 18-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
6
Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate / Władysław KĘDZIOR, Małgorzata Pilch // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
7
Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects / Władysław KĘDZIOR, Joanna Ryniewicz // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
8
Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 90-103. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
9
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Meat Science. - vol. 139 (2018), s. 25-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0309-1740
10
Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers / Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR // W: Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 362-370. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf
11
Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality / Michał HALAGARDA , Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA and Wanda KUDEŁKA // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf. - ISSN 2071-1050
12
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady = Nutritional Value and Pro-Health Properties of Chocolate / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 119-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
13
The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products = Wpływ doświadczeń spożywczych konsumentów na akceptację innowacyjnych wyrobów cukierniczych / Jędrzej Knotter, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 4 (53) (2017), s. 72-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
14
Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady / Władysław KĘDZIOR // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
15
Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, and Ewa PYRZYŃSKA // Journal of Food Quality. - vol. 2017 (2017), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/. - ISSN 0146-9428
16
Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu = Quality of Traditional Drinking Milk and Fermented Milk, as Well as Low-Fat Milk / Władysław KĘDZIOR, Sara Wójcicka // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 146-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
17
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
18
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
19
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
20
The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 793-800. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
21
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 843-849. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
22
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 61. - Dostępne tylko streszczenie
23
Jakość wędlin tradycyjnych / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia: Akademia Morska, 2014. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
24
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenie
25
The Quality of Natural Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Aleksandra Zuba-Wróbel // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 47-56. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
26
The Quality of Traditional and Conventional Meat Products / Justyna Głaz, Władysław KĘDZIOR // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 25-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
27
Jakość wędlin tradycyjnych = Quality o Traditional Hams / Władysław KĘDZIOR, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 86 (2014), s. 237-243. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy żywienia i towaroznawstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf. - ISSN 1644-1818
28
Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 5-8. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336. - ISSN 1898-6447
29
Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania = Food Additives in Meat Processing and the Rationale for Their Use / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 9-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546. - ISSN 1898-6447
30
Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych = Regional and Traditional Products - Protection and Registration Rules / Michał HALAGARDA, Władysław KĘDZIOR, Ewa PYRZYŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 15-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531. - ISSN 1898-6447
31
Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności / Sławomir Burowski, Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 69. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
32
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 100-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
33
Consumer Preferences for Honey Varieties = Preferencje konsumenckie miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality = Wybrane aspekty jakości żywności / ed./red. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 158-165. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6
34
Quality of Honey Varieties = Jakość miodów odmianowych / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 73-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
35
Quality of Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
36
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Anna Wienciorek // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
37
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Marta Seweryn // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
38
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 52-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
39
Consumer Preferences for Honey Varieties / Joanna Jach, Władysław KĘDZIOR // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
40
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 273 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-581-9
41
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 143-171. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
42
Charakterystyka zwierząt rzeźnych / Wiesław Przybylski, Zygmunt Litwińczuk, Władysław KĘDZIOR // W: Mięso : podstawy nauki i technologii / red. Andrzej Pisula, Edward Pospiech. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2011. - S. 22-51. - ISBN 978-83-7583-317-1
43
Quality of Apple Concentrate and Essence / M. Biniek, W. KĘDZIOR, G. SUWAŁA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 408-414. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
44
Quality of Raw Milk from Various Producers / W. KĘDZIOR, K. Onik, J. PTASIŃSKA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
45
Determinanty jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2010. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805
46
Oznaczenie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-41. - ISBN 978-83-7252-460-7
47
Oznaczenie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 64-72. - ISBN 978-83-7252-460-7
48
Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521 / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - 1 (18) (2009), s. 116-118. - Rec. pracy: Romuald I. Zalewski, Zarządzanie jakością w produkcji żywności
49
Factors Affecting Sheep Milk Composition / PTASIŃSKA J., KĘDZIOR W. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin . - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
50
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements / KĘDZIOR W., PTASIŃSKA J., Wielobób A. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin . - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
51
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich = The Slaughter Value and Lamb Meat Quality of Alpine and Polish Mountain Sheep / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitas Technicae Resoviensis. - z. 12 (nr 248) (2008), s. 161-168. - Streszcz., summ. - ISSN 1234-3706
52
Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego = Shaping the Functional Properties of Sheep Meat and Milk / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 47-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666. - ISSN 0208-7944
53
Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich = Slaughter Value and Meat Quality of Mountain Breed Lambs / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 45/1 (2007), s. 101-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
54
Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems / Maciej Pompa-Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Roman Niżnikowski // DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt. - 47 (2007), s. 208-214. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0949-8842
55
Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork = Wpływ olejów roślinnych podawanych w diecie na cechy rzeźne, właściwości fizyko-chemiczne oraz walory dietetyczne wieprzowiny / Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., KĘDZIOR W. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / red. Józefa Chrzanowska . - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 153-154. - ISBN 978-83-60574-08-9
56
Quality of Meat Products for Children / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kucab, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 849-854. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
57
Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork / M. Pieszka, A. Janik, W. KĘDZIOR, W. Migdał // Animal Science : an international journal of fundamental and applied research. - vol. 1 Proceedings (2007), s. 106-107. - Bibliogr.
58
Analysis of Sheep Milk Composition / Joanna PTASIŃSKA, Władysław KĘDZIOR // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 952-957. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
59
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2 / zespół: Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński, Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 56-89. - Bibliogr.
60
Quality of Chocolate Available at Polish Market [Dokument elektroniczny] / Marcin Dacko, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
61
Appraisal of Meat Products Quality in Poland / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Arkadiusz Trela // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
62
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 17-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073. - ISSN 0208-7944
63
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Iwona Wanat // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 719-723. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
64
Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet, / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR, U. Kaczor, Mariusz Pietras // W: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja = Application of Scientific Achievements in the Field of Genetics, Reproduction, Nutrition, and Carcass and Meat Quality in Modern Pig Production / red. Wojciech Kapelański . - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006. - S. 197-198. - ISBN 83-89334-48-8
65
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [Dokument elektroniczny] / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA, Monika Tomczyk // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
66
Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains / Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław KĘDZIOR // Archiv fur Tierzucht = Archives of Animal Breeding. - vol. 49, spec. iss. (2006), s. 268-274. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf. - ISSN 0003-9438
67
Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork = Wpływ dodatku beta-karotenu, witamin C i E w dawkach pokarmowych wzbogaconych w CLA na cechy dietetyczne i kulinarne wieprzowiny / Marek Pieszka, A. Janik, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 20 (2006), s. 217-227. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-9953
68
Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze / Władysław KĘDZIOR. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 195 s. : il.. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1593-2
69
Mleko owcze / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 4-41. - Bibliogr.
70
Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt = The Effect of Heat Treatment on the Nutrient Content of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593. - ISSN 0208-7944
71
Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - (2005), s. 42-46. - Bibliogr.
72
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726. - ISSN 0208-7944
73
Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny = Standards of Lamb Carcasses in European Union Countries - the Most Important Partners for Polish Export of Lamb / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 42/43 (2005), s. 27-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
74
The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // Proceedings of the British Society of Animal Science. - vol. 2005 (2005), s. 105. - ISSN 1752-7562
75
Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników = Effect of Adding Isomers of Conjugated Linoleic Acid (cis9-trans11 and trans10-cis12) to Diets on Fatness and Slaugter Traits of Fatteners / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 22, nr 1 (2005), s. 27-31. - Bibliogr.
76
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Joanna Kapusta, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 360-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
77
Determinanty jakości soków owocowych / Artur Kraus ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2005. - 150 k. : il. kolor ; 30 cm + Autoreferat: 18 k. - Bibliogr.
78
Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1043-1048. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
79
The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity = Wpływ poziomu endogennej leptyny w surowicy krwi tuczników na ich produkcyjność / T. Barowicz, M. Pieszka, M. Pietras and W. KĘDZIOR // Journal of Animal and Feed Sciences. - vol. 14, Suppl. 1 (2005), s. 329-332. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf. - ISSN 1230-1388
80
Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego / G. Bujas, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 41 (2004), s. 263-272. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
81
Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate = Skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa tuczników żywionych mieszankami z zawartością oleju kukurydzianego bez dodatku lub z dodatkiem octanu α-tokoferolu / Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. - vol. 13/54, no. 1 (2004), s. 65-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf. - ISSN 1230-0322
82
Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt = Genetic Conditioning of the Composition of Fatty Acids in Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 644 (2004), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891. - ISSN 0208-7944
83
Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin / Marek Pieszka, Piotr Paściak, Tadeusz Barowicz, Andrzej Janik, Władysław KĘDZIOR, Dorota Wojtysiak, Władysław Migdał // W: International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004. - [S.l.]: British Society of Animal Science, 2004. - (Proceedings of the British Society of Animal Science, ISSN 1752-7562). - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
84
Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej = Sheep Production in Poland in Comparison with Sheep Production in EU / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 41-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
85
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie / Katarzyna Łysik, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
86
The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat = Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do paszy na efekty tuczu, skład i cechy jakościowe mięsa świń / Władysław Migdał, Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 16 (2004), s. 165-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-9953
87
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Katarzyna Łysiak, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
88
Sheep Farming Conditioning in Poland / Władysław KĘDZIOR // W: Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1 / [ed. by: Wan Rong, Yang Changju, Jin Min, Li Jianghua, Fu Xuzhe, Lu Liqin, Li Jiajie, Kuang Zhenwang, Chen Song, Zeng Yan]. - Beijing: China Agriculture Press, 2004. - S. 329-333. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
89
Badanie i ocena pieczywa / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
90
Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 133-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
91
Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego / Władysław KĘDZIOR // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 94-120. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
92
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-171-9
93
Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach = Analysis of Cured Meat Products and Determination of Their Nitrite, Nitrate and Phosphorus Contents / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15059. - ISSN 0208-7944
94
Ocena jakości mleka surowego = Assessing the Quality of Raw Milk / Władysław KĘDZIOR, Joanna Węglarz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002), s. 59-67. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt = The Effect of Breeding System on the Quality of Kid Goat Meat / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 608 (2002), s. 53-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf = Effects of Age on the Slaughter Value and Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 583 (2002), s. 29-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15057. - ISSN 0208-7944
97
Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Przegląd Gastronomiczny. - R. 56, nr 9 (2002), s. 9-10. - Streszcz. - ISSN 0033-2119
98
Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat / Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Mariusz Pietras, Władysław Migdał, Władysław KĘDZIOR // Annals of Animal Science. - vol. 2, no 2 (2002), s. 123-130. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1642-3402
99
Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products / Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 262-263
100
Oznaczanie białek / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 33-39. - ISBN 83-7252-078-X
101
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR, B. Fal // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia / red. Matjaž Denac, Vojko Musil, Boris Pregrad. - Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 911-916. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8 ; 961-6354-08-6
102
Oznaczanie substancji lotnych / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 61-68. - ISBN 83-7252-078-X
103
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską / Maciej Roborzyński, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Wojciech Kieć, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 28, z. 2 (2001), s. 39-51. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
104
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych / Władysław KĘDZIOR, Agata Augustyn // W: Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny] / red. Tadeusz Haber, Helena Porzucek. - Warszawa: Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, 2001. - S. 1-6. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915774-0-6
106
The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep / Władysław KĘDZIOR, Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński // W: 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1. - Warszawa: State Committee for Scientific Research, 2001. - S. 214-215
107
Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas / Paweł Paraponiak, Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR // W: Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001. - Poznań: [b.w.], 2001. - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie
108
Jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR, M. Papiernik, A. Żerebiec // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 158-159. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
109
Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku / J. Bukała, I. Cichocka, Władysław KĘDZIOR, Władysław Pieczonka // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 165-170. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
110
Consumer Preferences of Ecological Food / Władysław KĘDZIOR, M. Karewicz // Forum Ware. - 28, nr 1-4 (2000), s. 57-61. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
111
Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich / Maciej Roborzyński, Wojciech Kieć, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Jędrzej Krupiński // Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement. - z. 8 (2000), s. 98-103. - Bibliogr.
112
Jakość mleka pasteryzowanego i UHT / Władysław KĘDZIOR, B. Kubów // W: Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów / [red. Anna Gronowska-Senger, Mariola Araucz]. - Warszawa: Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, 2000. - S. 157. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-913610-2-0
113
Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego = The Use of Full-fat Flax Seeds and Various Vitamin E Doses for Modifying the Chemical Composition and Dietetic Value of Pork / Tadeusz Barowicz, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany. - nr 48 (2000), s. 161-174. - Bibliogr. - ISSN 1230-5367
114
Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych / Władysław KĘDZIOR, Nikodem Banachowicz // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 294-296. - ISBN 83-910502-6-2
115
Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską / W. KĘDZIOR, M. Roborzyński // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
116
Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych / Władysław KĘDZIOR, K. Skwarczyńska, R. Cygan // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 249-254. - ISBN 83-7204-187-3
117
Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität / Władysław KĘDZIOR // Forum Ware. - 27, nr 1-4 (1999), s. 47-53. - ISSN 0340-7705
118
Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 174. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
119
Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt = Factors Determining the Chemical Composition of the Meat and Fat From a Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 526 (1999), s. 33-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 147-154. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
121
Funkcjonalne aspekty koźlęciny / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 66-67. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
122
Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 175. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
123
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 21-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
124
Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt / Aleksander Kasprzyk, Władysław KĘDZIOR, Beata Kasprzyk // Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo. - z. 7 (1999), s. 137-144
125
Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR, A. Kośle // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 150
126
Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Dorota Machnik // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 213-214. - ISBN 83-912465-2-3
127
Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt = Impact of Two-Stage Crossbreeding of Sheep on the Quality of Lambs' Fat / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 11-19. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
128
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
129
Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego = Fattening, Slaughter and Dietetic Traits of Meat of Pigs Fed Calcium Salts of Linseed and Rapeseeds Oil Fatty Acids / Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Władysław KĘDZIOR // Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science. - nr 36 (1999), s. 171-179. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-5739
130
Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat] / Władysław KĘDZIOR, Monika Karewicz // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 211. - ISBN 83-912465-2-3
131
Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku. - Trenčín: VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, 1999. - S. 149
132
Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz / Aleksander Kasprzyk ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków-Rzeszów, 1999. - 163 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
133
Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 521-526. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
134
Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 514-520. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
135
Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych / Władysław KĘDZIOR, Marta Zybińska // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 331-333. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
136
Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) / ed. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła. - Warsaw: National Food and Nutrition Institute, 1998. - (Prace IŻŻ, ISSN 0860-2352 ; 93). - S. 115-118. - ISBN 83-86060-48-4
137
Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego / Władysław KĘDZIOR, B. Kalinowska, S. Cecugiewicz // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. Maria Ruda]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53). - S. 211-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
138
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers / Władysław KĘDZIOR // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 135-141. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
139
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
140
Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 30, suplement (1997), s. 69. - Sympozjum "Jakość zdrowotna żywności i przedmiotów użytku" Warszawa, 18-19 września 1997 r. - ISSN 0365-9445
141
Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 169-174. - ISBN 83-86980-96-6
142
Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 34 (1997), s. 39-46. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
143
Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa = Effect of Feeding Calves on Substantial Mashes on the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 495 (1997), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec = Composition of Amino Acids Contained in Lamb Meat From Interrace Crossing of Sheep / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
145
Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997 / red. Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 112-114. - Bibliogr.
146
Factors Influencing Quality Properties of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel . - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 173-175. - Summ.
147
Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997. - S. 187-188. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
148
Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg / Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz, Władysław KĘDZIOR // W: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce / [red. nauk. Roman Niżnikowski]. - Warszawa: Fundacja "Rozwój SGGW", 1997. - (Zeszyty Naukowe / Zakład Hodowli Owiec i Kóz w Katedrze Szczegółowej Hodowli Zwierząt ; nr 1). - S. 175-183. - ISBN 83-86980-96-6
149
Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg / Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Sławomir Cecugiewicz // W: XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1997. - S. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-906490-5-5
150
Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów / Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR, Sławomir Cecugiewicz // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 13-16. - Bibliogr.
151
Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty. - Szczecin: Akademia Rolnicza, 1996. - S. 57-61
152
Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej / Władysław KĘDZIOR // W: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia / [red. Grażyna Duda, Małgorzata Maruszewska, Juliusz Przysławski]. - Poznań: Konteks, 1996. - S. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-903869-1-7
153
Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt = Effect of Life Factors on Chemical Composition and Physical Propperties of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 1 (6) (1996), s. 3-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1425-6959
154
Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji. - Warszawa: IBPRS, 1996. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
155
Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 419-422. - Summ. - Bibliogr.
156
Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 423-426. - Summ. - Bibliogr.
157
Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
158
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
159
Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku / Władysław KĘDZIOR // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 110. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
160
Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt = Pertaining to Science of Commodities Appraisement of Quality of Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 127 s. : tab ., wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 123)
161
Rzeczoznawcy PTT / Władysław KĘDZIOR // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 123-124
162
Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb / Wladyslaw KEDZIOR // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu . - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 404-413. - ISBN 7-301-02897-0
163
Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995. - S. 163. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901682-3-5
164
Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin / Tadeusz SIKORA, Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 86-91. - Bibliogr.
165
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt = Impact of Inter-Breed Crossing of Sheep on Mineral Ingredients Content in Meat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 462 (1995), s. 35-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
166
Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego / Władysław KĘDZIOR, A. Leśniak // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 31 (1994), s. 121-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
167
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa / Władysław KĘDZIOR // W: I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów / [red. Światosław Ziemlański, Włodzimierz Sekuła]. - Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia, 1994. - S. 146. - Dostępne tylko streszczenie
168
Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych = Physiochemical Properties of Lamb's Meat From Various Breeding Conditions / Władysław KĘDZIOR, Piotr Pająk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 449 (1994), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
169
Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 231. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
170
Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych / Władysław KĘDZIOR // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź: Akademia Medyczna, 1994. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie
171
Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. B-6. - Dostępne tylko streszczenie
172
Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego = Consumers' Assessment of the Quality of Horse Meat Products / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz Gołębiowski, Wojciech Szeląg // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 423 (1993), s. 17-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
173
Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego = Effect of Thermal Treatment on the Results of Sensory Appraisal and the Losses in the Weight of Lamb Meat / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kosowicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 396 (1993), s. 11-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
174
Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb / Władysław KĘDZIOR // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. B-7. - Dostępne tylko streszczenie
175
Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz Gołębiowski, B. Cholewa // W: Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2 / red. Marek Zin, Agata Bobrecka . - Kraków ; Rzeszów: Akademia Rolnicza, 1992. - S. 178-184. - Bibliogr.
176
Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych = Methods of Testing the Chemical Composition of Heat and Foreign Standards / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt / Władysław KĘDZIOR, Irena Skrzyżała, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 29/30 (1992/1993), s. 147-171. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
178
The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński // Archiv für Tierernährung. - vol. 42, iss. 2 (1992), s. 171-177. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
179
Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu = Characteristics of the Meat and Fat of Little Bulls Fed With Fodder Containing Lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 386 (1992), s. 29-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
180
Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek = Selection of Parameters for Lamb Hybrid Quality Assessment / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991), s. 31-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
181
Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie
182
Jakość masła przechowywanego w chłodniach = Quality of Cold-stored Butter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Agata Wróbel // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 7 (1991), s. 182-184. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
183
Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 135-147. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
184
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991. - Olsztyn: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1991. - S. 128. - Dostępne tylko streszczenie
186
Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 28 (1991), s. 121-133. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
187
Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12. - Wrocław: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, 1991. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenie
188
The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernährung. - vol. 41, iss. 6 (1991), s. 657-662. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
189
The Effect of Age of Lambs on Meat Quality / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 43. - Dostępne tylko streszczenie
190
Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa = Effect of Feeding Swine with Mixtures Containing Krill Meal on the Quality of Meat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 97-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
191
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa = Usability of the Selected Muscles of Beef Carcass for the Determination of the Quality of Meat / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Roman Dowierciał // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 75-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym = Quality of Lamb Meat Stored as Frozen / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990), s. 67-73. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
193
Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Maciej Roborzyński, Jan Knapik // Fleisch. - nr 7 (1990), s. 226-228. - ISSN 0015-3575
194
The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, P. Pisulewski, M. Roborzyński // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 44. - Dostępne tylko streszczenie
195
Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenia
196
The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat / Władysław KĘDZIOR // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie
197
Qualität von Fleisch und Fett von Jungbullen nach Fütterung von Trockenfutter oder Maissilage bei Lasalocid-Zusatz = The Quality of the Meat and Fat of Young Bulls after Receiving Dried Feed or Maize Silage with a Lasalocid Supplement / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, J. Strzelecki // Archiv für Tierernährung. - vol. 39, iss. 12 (1989), s. 1091-1100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0003-942X
198
Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych = Effect of the Sort of Fat Used for Frying on the Quality of Frozen Chips / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR, Beata Pieczonka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 287 (1989), s. 21-32. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień. - Kraków: Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, 1989. - S. 78. - Dostępne tylko streszczenie
200
Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1988), s. 243-255. - Bibliogr.
201
Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym / Władysław KĘDZIOR // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 40. - Dostępne tylko streszczenie
202
Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
203
Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie
204
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa = The effect of feeding fatteners with sorgo mixes on the quality of meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988), s. 201-210. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
205
The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs / Władysław KĘDZIOR // W: Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland. - Washington: International Life Sciences Institute, 1987. - S. 23. - Dostępne tylko streszczenie
206
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenia
207
Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 15. - Dostępne tylko streszczenia
208
Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec / Władysław KĘDZIOR // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 47. - Dostępne tylko streszczenie
209
Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jan Knapik, Maciej Roborzyński // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 24/25 (1987/1988), s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
210
Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa = The Effect of Sex on the Quality of Lamb / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 149 (1986), s. 117-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
211
Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej = Meat Quality of Fattening Bulls Fed Compound Rations Containing Formaldehyde-treated Hen Manure in a Natural Form / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 13, z. 2 (1986), s. 291-302. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
212
Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych = Determination of Meat and Fat Quality of Fattening Bulls Fed a Compound Ration Supplemented with Zeolites and Smoke-box Dust / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Roczniki Naukowe Zootechniki. - t. 12, z. 2 (1985), s. 173-185. - Bibliogr. - ISSN 0137-1657
213
Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych = Modern Views on Subject of Meat Quality and Meat Produces / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 189 (1984), s. 115-119. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR // W: Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984. - Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa ; Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, 1984. - S. 12. - Dostępne tylko streszczenie
215
Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa / R. Dowierciał, W. KĘDZIOR, T. SIKORA // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 388-390. - Bibliogr.
216
Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR ; . - Kraków : , 1983. - 168 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS. - Bibliogr.
217
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR, T. SIKORA, A. Mróz // W: Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień. - Poznań: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1983. - S. 65. - Dostępne tylko streszczenie
218
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania = Physicochemical Changes in Beef Occurring in the Storing Period / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 166 (1983), s. 215-222. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
219
Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Meat Quality / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983/1984), s. 7-17. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
220
Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników = The Effect of Oil Hydration Sludge Admixture to Pig Feed on Some Properties of Pig Back Fat / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Andrzej Mróz // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 20/21 (1983/1984), s. 19-32. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
221
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza / Władysław KĘDZIOR // W: "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement. - Olsztyn: [s.n.], 1982. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie
222
Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 31-41. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
223
Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Jerzy Urbańczyk, Tadeusz JĘDRYKA // Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego. - t. 19 (1982), s. 21-29. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0138-080X
224
Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // W: Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka : materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r. = III International Symposium on Cooperation Areas in Commodity Science and Technology in View to Human Needs. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - S. 196-200. - Summ. - Bibliogr.
225
Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa = The Effect of Feeding Pigs Traditionally and with Standard Feed Mixtures on Meat's Phisico-chemical Characteristics / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 199-204. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
226
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
227
Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR // W: Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty. - Poznań: Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, 1980. - S. 7-8
228
Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej = Investigations of Meat of Pigs Fed on Fodder with Krill Flour / Władysław KĘDZIOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 261-265. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
229
Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych = Some Aspects od Researches of Meat Quality of Animals Destined for Slaughter / Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 249-259. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności / Władysław KĘDZIOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1977/1978), s. 15-21. - Bibliogr.
231
Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności / Władysław KĘDZIOR // Postęp Techniczny. - nr 47-48 (1976), s. 37-38
232
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
234
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
237
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
238
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy wybranych rozdz. - Bibliogr. przy rozdz.
239
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
240
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
241
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
242
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
243
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze / kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
244
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
245
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt / Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1 / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR, wykonawcy: Agata Augustyn, Janusz Bukała, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Paweł Paraponiak, Władysław Pieczonka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
247
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
248
Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego / Władysław Pieczonka, Dorota Machnik, Krystyna Skwarczyńska, Joanna Węglarz. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 28 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
249
Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych / Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Małgorzata Papiernik, Anna Żerebiec. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Żywność modyfikowana genetycznie / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 18 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Badanie i ocena jakości mięsa koźląt / Sławomir Cecugiewicz, Bożena Kalinowska, Władysław KĘDZIOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 21 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
252
Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa / Kierownik tematu: Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Bożena Kalinowska, Beata SUTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Optymalizacja jakości mięsa jagniąt / kier. tematu Władysław KĘDZIOR; wykonawcy: Władysław KĘDZIOR, Henryk MAJEWSKI, Andrzej Szewczyk, Beata SUTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
254
Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych / Kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; zespół: Katarzyna Kosowicz, Anna Leśniak, Henryk MAJEWSKI, Piotr Pająk. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 79 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych : synteza opracowania / koordynator programu: Ignacy DUDA ; kier. tematu: Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
256
Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA, Teresa WOŹNIAKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 60 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
257
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3 : kryteria jakości przetworów mięsnych / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, K. Cybulowa, H. MAJEWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
258
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2 : kryteria jakości mięsa / koordynator programu : Ignacy DUDA ; kier. tematu : Władysław KĘDZIOR ; oprac.: Władysław KĘDZIOR, Tadeusz SIKORA ; wykonawcy : Wł. KĘDZIOR, T. SIKORA, T. JĘDRYKA, E. Rzehak, H. MAJEWSKI, Z. Zychowicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 74 k. : il. ; 30 cm + zał. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
259
Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą : temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych / zespół wykonawców: Władysław KĘDZIOR - kier. tematu, Tadeusz SIKORA, Henryk MAJEWSKI, Ewelina Rzehak. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Resortowy program badań podstawowych: RPBP.III.41. System stymulacji i ochrony jakości produktów rynkowych. Podprogram 05.2: Wyznaczniki jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych, ich struktura, metody badania i oceny. - Bibliogr.
260
Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel / kier. tematu: T. GOŁĘBIOWSKI ; oprac.: W. KĘDZIOR ; oznaczenia wykonali: W. KĘDZIOR, M. KREŁOWSKA-KUŁAS, T. SIKORA, H. Grudzień, M. PŁASZYŃSKA, A. Wrani. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 9 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 41 k. - Bibliogr.
1
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
2
Kędzior W., Suwała G., Tokar J., (2020), Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych. [W:] Palka A. (red.), Kształtowanie jakości żywności, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 107-118.
3
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 72-80.
4
Halagarda M., Kędzior W., (2019), The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 38.
5
Kędzior W., Pilch M., (2019), Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady. [W:] HALAGARDA M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 18-29.
6
Kędzior W., Pilch M., (2019), Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 48.
7
Kędzior W., Ryniewicz J., (2019), Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 47.
8
Halagarda M., Kędzior W., (2019), Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 90-103.
9
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2018), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality, "Meat Science", vol. 139, s. 25-34.
10
Pyrzyńska E., Halagarda M., Kędzior W., (2018), Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 362-370.
11
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., Kudełka W., (2018), Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-13; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf
12
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 119-130.
13
Knotter J., Kędzior W., (2017), The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4 (53), s. 72-81; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf
14
Kędzior W., (2017), Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 40.
15
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2017), Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland, "Journal of Food Quality", vol. 2017, s. 1-10; https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/
16
Kędzior W., Wójcicka S., (2016), Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 146-154.
17
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
18
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 144.
19
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 155.
20
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2016), The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 793-800.
21
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 843-849.
22
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 61.
23
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 43.
24
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 76.
25
Kędzior W., Zuba-Wróbel A., (2014), The Quality of Natural Yoghurts. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 47-56.
26
Głaz J., Kędzior W., (2014), The Quality of Traditional and Conventional Meat Products. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 25-34.
27
Kędzior W., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2014), Jakość wędlin tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 86, s. 237-243; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf
28
Kędzior W., (2014), Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 5-8; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336
29
Kędzior W., (2014), Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 9-20; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546
30
Halagarda M., Kędzior W., Pyrzyńska E., (2013), Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 15-31; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531
31
Burowski S., Kędzior W., (2013), Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 69.
32
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 100-127.
33
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 158-165.
34
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 73-80.
35
Jach J., Kędzior W., (2012), Quality of Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 54.
36
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Wienciorek A., (2012), Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
37
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Seweryn M., (2012), Quality of Milk and Fermented Milk Drinks. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
38
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 52-59.
39
Jach J., Kędzior W., (2012), Consumer Preferences for Honey Varieties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 48.
40
Kędzior W. (red.), (2012), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 273 s.
41
Kędzior W., (2012), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-171.
42
Przybylski W., Litwińczuk Z., Kędzior W., (2011), Charakterystyka zwierząt rzeźnych. [W:] Pisula A., Pospiech E. (red.), Mięso : podstawy nauki i technologii, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 22-51.
43
Biniek M., Kędzior W., Suwała G., (2010), Quality of Apple Concentrate and Essence, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 408-414.
44
Kędzior W., Onik K., Ptasińska J., (2010), Quality of Raw Milk from Various Producers, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 454-459.
45
Ptasińska J., (2010), Determinanty jakości mleka owczego, Prom. Kędzior W., Kraków : , 263 k.
46
Kędzior W., (2009), Oznaczenie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-41.
47
Kędzior W., (2009), Oznaczenie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 64-72.
48
Kędzior W., (2009), Recenzja książki pt. "Zarządzanie jakością w produkcji żywności", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521, "Towaroznawcze Problemy Jakości", 1 (18), s. 116-118.
49
Ptasińska J., Kędzior W., (2008), Factors Affecting Sheep Milk Composition. [W:] Lee Y., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 383-387.
50
Kędzior W., Ptasińska J., Wielobób A., (2008), Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements. [W:] Lee Y., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 171-176.
51
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2008), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 12 (nr 248), s. 161-168.
52
Kędzior W., (2007), Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 47-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666
53
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2007), Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 45/1, s. 101-109.
54
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., Niżnikowski R., (2007), Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems, "DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt", 47, s. 208-214.
55
Pieszka M., Janik A., Gąsior R., Migdał W., Kędzior W., (2007), Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork. [W:] Chrzanowska J. (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 153-154.
56
Kędzior W., Kucab K., Ptasińska J., (2007), Quality of Meat Products for Children. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 849-854.
57
Pieszka M., Janik A., Kędzior W., Migdał W., (2007), Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork, "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research", vol. 1 Proceedings, s. 106-107.
58
Ptasińska J., Kędzior W., (2007), Analysis of Sheep Milk Composition. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 952-957.
59
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., Ptasińska J., (2006), Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. [W:] Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 56-89.
60
Dacko M., Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Quality of Chocolate Available at Polish Market. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
61
Kędzior W., Ptasińska J., Trela A., (2006), Appraisal of Meat Products Quality in Poland. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
62
Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073
63
Kędzior W., Ptasińska J., Wanat I., (2006), Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 719-723.
64
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Barowicz T., Kędzior W., Kaczor U., Pietras M., (2006), Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,. [W:] Kapelański W. (red.), Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, s. 197-198.
65
Kędzior W., Ptasińska J., Tomczyk M., (2006), HACCP System for the Pickled Fish Production Line. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
66
Pompa-Roborzyński M., Kędzior W., (2006), Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains, "Archiv fur Tierzucht", vol. 49, spec. iss., s. 268-274; http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf
67
Pieszka M., Janik A., Migdał W., Kędzior W., (2006), Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 20, s. 217-227.
68
Kędzior W., (2005), Owcze produkty spożywcze: aspekty towaroznawcze, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 195 s.
69
Kędzior W., (2005), Mleko owcze. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 4-41.
70
Kędzior W., (2005), Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 129-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593
71
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich. [W:] Władysław KĘDZIOR (kierownik tematu), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, s. 42-46.
72
Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Systemy jakości w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726
73
Bujas G., Kędzior W., (2005), Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 42/43, s. 27-35.
74
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2005), The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat, "Proceedings of the British Society of Animal Science", vol. 2005, s. 105.
75
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2005), Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 22, nr 1, s. 27-31.
76
Kapusta J., Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 360-365.
77
Kraus A., (2005), Determinanty jakości soków owocowych, Prom. Kędzior W., Kraków : , 150 k.
78
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., (2005), Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1043-1048.
79
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2005), The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity, "Journal of Animal and Feed Sciences", vol. 14, Suppl. 1, s. 329-332; http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf
80
Bujas G., Kędzior W., (2004), Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 41, s. 263-272.
81
Pieszka M., Barowicz T., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2004), Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", vol. 13/54, no. 1, s. 65-69; http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf
82
Kędzior W., (2004), Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891
83
Pieszka M., Paściak P., Barowicz T., Janik A., Kędzior W., Wojtysiak D., Migdał W., (2004), Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin. [W:] International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004 (Proceedings of the British Society of Animal Science), [S.l.] : British Society of Animal Science, s. 42.
84
Kędzior W., (2004), Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 41-51.
85
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 147-154.
86
Migdał W., Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Kędzior W., (2004), The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 16, s. 165-172.
87
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 14.
88
Kędzior W., (2004), Sheep Farming Conditioning in Poland. [W:] Rong W., Changju Y., Min J., Jianghua L., Xuzhe F., Liqin L., Jiajie L., Zhenwang K., Song C., Yan Z. (red.), Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 329-333.
89
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena pieczywa. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-56.
90
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 133-154.
91
Kędzior W., (2003), Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 94-120.
92
Kędzior W. (red.), (2003), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 242 s.
93
Kędzior W., Machnik D., (2002), Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 35-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/15059
94
Kędzior W., Węglarz J., (2002), Ocena jakości mleka surowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 59-67.
95
Kasprzyk A., Kędzior W., (2002), Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 53-58.
96
Kędzior W., Roborzyński M., (2002), Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 29-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/15057
97
Kędzior W., (2002), Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt, "Przegląd Gastronomiczny", R. 56, nr 9, s. 9-10.
98
Barowicz T., Pieszka M., Pietras M., Migdał W., Kędzior W., (2002), Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat, "Annals of Animal Science", vol. 2, no 2, s. 123-130.
99
Bukała J., Kędzior W., (2001), Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 262-263.
100
Kędzior W., (2001), Oznaczanie białek. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-39.
101
Kędzior W., Fal B., (2001), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Denac M., Musil V., Pregrad B. (red.), Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia, Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 911-916.
102
Kędzior W., (2001), Oznaczanie substancji lotnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-68.
103
Roborzyński M., Kędzior W., Knapik J., Kieć W., Krupiński J., (2001), Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 28, z. 2, s. 39-51.
104
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
105
Kędzior W., Augustyn A., (2001), Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych. [W:] Haber T., Porzucek H. (red.), Technologia żywności a oczekiwania konsumentów [Dokument elektroniczny], Warszawa : Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN, s. 1-6.
106
Kędzior W., Paraponiak P., Roborzyński M., (2001), The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep. [W:] 47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1, Warszawa : State Committee for Scientific Research, s. 214-215.
107
Paraponiak P., Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., (2001), Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas. [W:] Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001, Poznań : [b.w.], s. 54.
108
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (2000), Jakość wyrobów cukierniczych. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 158-159.
109
Bukała J., Cichocka I., Kędzior W., Pieczonka W., (2000), Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 165-170.
110
Kędzior W., Karewicz M., (2000), Consumer Preferences of Ecological Food, "Forum Ware", 28, nr 1-4, s. 57-61.
111
Roborzyński M., Kieć W., Kędzior W., Knapik J., Krupiński J., (2000), Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich, "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement", z. 8, s. 98-103.
112
Kędzior W., Kubów B., (2000), Jakość mleka pasteryzowanego i UHT. [W:] Gronowska-Senger A., Araucz M. (red.), Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów, Warszawa : Polska Inicjatywa Konsumpcyjna, s. 157.
113
Barowicz T., Kędzior W., (2000), Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego, "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany", nr 48, s. 161-174.
114
Kędzior W., Banachowicz N., (2000), Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 294-296.
115
Kędzior W., Roborzyński M., (2000), Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 76.
116
Kędzior W., Skwarczyńska K., Cygan R., (2000), Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 249-254.
117
Kędzior W., (1999), Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität, "Forum Ware", 27, nr 1-4, s. 47-53.
118
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 174.
119
Kędzior W., (1999), Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 33-40.
120
Kędzior W., (1999), Żywność modyfikowana genetycznie, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 147-154.
121
Kasprzyk A., Kędzior W., (1999), Funkcjonalne aspekty koźlęciny. [W:] Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 66-67.
122
Kędzior W., Roborzyński M., (1999), Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 175.
123
Kędzior W., Sikora T., Krełowska-Kułas M., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 21-29.
124
Kasprzyk A., Kędzior W., Kasprzyk B., (1999), Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt, "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo", z. 7, s. 137-144.
125
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., Kośle A., (1999), Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 150.
126
Kędzior W., Machnik D., (1999), Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 213-214.
127
Kędzior W., (1999), Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 11-19.
128
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
129
Barowicz T., Pietras M., Kędzior W., (1999), Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego, "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science", nr 36, s. 171-179.
130
Kędzior W., Karewicz M., (1999), Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 211.
131
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1999), Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg. [W:] Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku, Trenčín : VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín, s. 149.
132
Kasprzyk A., (1999), Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz, Prom. Kędzior W., Kraków-Rzeszów : , 163 k.
133
Kędzior W., Kalinowska B., (1999), Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 521-526.
134
Kędzior W., (1999), Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 514-520.
135
Kędzior W., Zybińska M., (1998), Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 331-333.
136
Kędzior W., (1998), Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994) (Prace IŻŻ / Instytut Żywności i Żywienia im. Aleksandra Szczygła; 93), Warsaw : National Food and Nutrition Institute, s. 115-118.
137
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1998), Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego. [W:] Ruda M. (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 211-215.
138
Kędzior W., (1998), Jakość żywności a wymagania konsumentów, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 135-141.
139
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
140
Kędzior W., (1997), Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 30, suplement, s. 69.
141
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 169-174.
142
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 34, s. 39-46.
143
Kędzior W., Sikora T., (1997), Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 59-64.
144
Kędzior W., (1997), Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 49-57.
145
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt. [W:] Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 112-114.
146
Kędzior W., (1997), Factors Influencing Quality Properties of Lamb. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 173-175.
147
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 187-188.
148
Kalinowska B., Cecugiewicz S., Kędzior W., (1997), Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg. [W:] Niżnikowski R. (red.), Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce, Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", s. 175-183.
149
Kędzior W., Kalinowska B., Cecugiewicz S., (1997), Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg. [W:] XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień, Gdańsk : Politechnika Gdańska, s. 61-62.
150
Kalinowska B., Kędzior W., Cecugiewicz S., (1996), Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 13-16.
151
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt. [W:] Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty, Szczecin : Akademia Rolnicza, s. 57-61.
152
Kędzior W., (1996), Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej. [W:] Duda G., Maruszewska M., Przysławski J. (red.), Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia, Poznań : Konteks, s. 70-71.
153
Kędzior W., (1996), Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 1 (6), s. 3-12.
154
Kędzior W., (1996), Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt. [W:] I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji, Warszawa : IBPRS, s. 33.
155
Kędzior W., (1996), Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 419-422.
156
Kędzior W., Sikora T., (1996), Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 423-426.
157
Kędzior W., (1996), Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 33-34.
158
Kędzior W., (1995), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 85-86.
159
Kędzior W., (1995), Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 110.
160
Kędzior W., (1995), Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 123), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 127 s.
161
Kędzior W., (1995), Rzeczoznawcy PTT. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 123-124.
162
Kędzior W., (1995), Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 404-413.
163
Kędzior W., (1995), Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa. [W:] Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 163.
164
Sikora T., Kędzior W., (1995), Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 86-91.
165
Kędzior W., (1995), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 35-41.
166
Kędzior W., Leśniak A., (1994), Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 31, s. 121-139.
167
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa. [W:] Ziemlański Ś., Sekuła W. (red.), I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów, Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia, s. 146.
168
Kędzior W., Pająk P., (1994), Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 11-16.
169
Kędzior W., (1994), Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt. [W:] Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 231.
170
Kędzior W., (1994), Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 22.
171
Kędzior W., (1993), Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-6.
172
Kędzior W., Gołębiowski T., Szeląg W., (1993), Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 17-23.
173
Kędzior W., Kosowicz K., (1993), Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 11-20.
174
Kędzior W., (1993), Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. B-7.
175
Kędzior W., Gołębiowski T., Cholewa B., (1992), Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania. [W:] Zin M., Bobrecka A. (red.), Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2, Kraków ; Rzeszów : Akademia Rolnicza, s. 178-184.
176
Kędzior W., (1992), Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 47-58.
177
Kędzior W., Skrzyżała I., Roborzyński M., (1992), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 29/30, s. 147-171.
178
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., (1992), The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid, "Archiv für Tierernährung", vol. 42, iss. 2, s. 171-177.
179
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1992), Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 29-37.
180
Kędzior W., (1991), Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 31-42.
181
Kędzior W., (1991), Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 83.
182
Gołębiowski T., Kędzior W., Wróbel A., (1991), Jakość masła przechowywanego w chłodniach, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 7, s. 182-184.
183
Kędzior W., (1991), Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 135-147.
184
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
185
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt. [W:] Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991, Olsztyn : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 128.
186
Kędzior W., (1991), Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 28, s. 121-133.
187
Kędzior W., (1991), Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt. [W:] Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12, Wrocław : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, s. 68.
188
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1991), The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds, "Archiv für Tierernährung", vol. 41, iss. 6, s. 657-662.
189
Kędzior W., (1990), The Effect of Age of Lambs on Meat Quality. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 43.
190
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1990), Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 97-107.
191
Kędzior W., Sikora T., Dowierciał R., (1990), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 75-85.
192
Kędzior W., (1990), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 67-73.
193
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Roborzyński M., Knapik J., (1990), Bestimmung des Lasalocid-Einflusses auf die Lammfleischqualität, "Fleisch", nr 7, s. 226-228.
194
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Pisulewski P., Roborzyński M., (1990), The Effect of Lasalocid on Meat Quality of Slaughter Lambs. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 44.
195
Kędzior W., (1990), Skład i wartość odżywcza mięsa jagniąt. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 77.
196
Kędzior W., (1990), The Effect of Slaughter Weight on Quality of Lambs Carcass and Meat. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 42.
197
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Strzelecki J., (1989), Qualität von Fleisch und Fett von Jungbullen nach Fütterung von Trockenfutter oder Maissilage bei Lasalocid-Zusatz, "Archiv für Tierernährung", vol. 39, iss. 12, s. 1091-1100.
198
Gołębiowski T., Kędzior W., Pieczonka B., (1989), Wpływ surowców na jakość mrożonych frytek ziemniaczanych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 287, s. 21-32.
199
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1989), Przydatność przetwórcza mięsa jagniąt żywionych dawką pokarmową z udziałem antybiotyku paszowego. [W:] Optymalne wykorzystanie surowców w produkcji żywności : XX sesja naukowa : streszczenia doniesień, Kraków : Polska Akademia Nauk. Komitet Technologii i Chemii Żywności, s. 78.
200
Kędzior W., Sikora T., (1988), Jakość mięsa dużych zwierząt rzeźnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 243-255.
201
Kędzior W., (1988), Jakość mięsa jagniąt przechowywanego w stanie zamrożonym. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 40.
202
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1988), Badanie jakości mięsa jagniąt żywionych dawką pasz z dodatkiem lasalocidu. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 47.
203
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1988), Przydatność technologiczna mięsa buhajków żywionych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem antybiotyku paszowego lasalocid. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 46.
204
Gołębiowski T., Kędzior W., (1988), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 201-210.
205
Kędzior W., (1987), The Influence of Crossing on Fatty Acid Composition in the Fat of Lambs. [W:] Fifth European Nutrition Conference "Nutritional Sciences for Human Health" : Summaries of Lectures : Poster Presentations : Workshop Contributions, May 20-23, 1987, Warsaw, Poland, Washington : International Life Sciences Institute, s. 23.
206
Gołębiowski T., Kędzior W., (1987), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem sorga na jakość mięsa. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 13.
207
Kędzior W., (1987), Wartość odżywcza mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 15.
208
Kędzior W., (1987), Skład chemiczny, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżowania międzyrasowego owiec. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 47.
209
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Knapik J., Roborzyński M., (1987), Jakość mięsa jagniąt żywionych mieszanką pasz z dodatkiem lasalocidu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 24/25, s. 7-16.
210
Kędzior W., (1986), Wpływ płci jagniąt na cechy jakościowe mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 149, s. 117-123.
211
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1986), Jakość mięsa i tłuszczu buhajków opasanych mieszanką pełnoporcjową z dodatkiem formalinowanego pomiotu kurzego w postaci naturalnej, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 13, z. 2, s. 291-302.
212
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1985), Określenie jakości mięsa i tłuszczu u buhajków opasanych mieszanką pełnodawkową z dodatkiem zeolitów i pyłów dymnicowych, "Roczniki Naukowe Zootechniki", t. 12, z. 2, s. 173-185.
213
Kędzior W., (1984), Współczesne poglądy na temat istoty jakości mięsa i produktów mięsnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 189, s. 115-119.
214
Kędzior W., (1984), Wpływ płci na cechy jakościowe mięsa jagniąt. [W:] Konferencja naukowa : streszczenia komunikatów, Poznań, 20-21 września 1984, Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Instytut Towaroznawstwa : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze. Oddział w Poznaniu, s. 12.
215
Dowierciał R., Kędzior W., Sikora T., (1984), Przydatność wybranych mięśni tuszy wołowej dla określenia jakości mięsa. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 388-390.
216
Kędzior W., (1983), Jakość mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza, Prom. Krełowska-Kułas M., Kraków : , 168 k.
217
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa i tłuszczu. [W:] Uboczne surowce przemysłu rolno-spożywczego jako źródło żywności i pasz : XIV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Poznań 28-29 czerwiec 1983 : streszczenia doniesień, Poznań : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 65.
218
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1983), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu towaroznawstwa", nr 166, s. 215-222.
219
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ żywienia tuczników mieszankami z udziałem szlamu poolejowego na jakość mięsa, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 7-17.
220
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., Mróz A., (1983), Wpływ szlamu poolejowego w mieszance pasz na wybrane właściwości tłuszczu zapasowego tuczników, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 20/21, s. 19-32.
221
Kędzior W., (1982), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mięsa jagniąt z krzyżówek towarowych owcy pogórza. [W:] "O lepszą jakość żywności" : XIII Sesja Naukowa, Olsztyn, 6-8 lipiec 1982 : supplement, Olsztyn : [s.n.], s. 56.
222
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Wpływ żywienia świń mieszanką z udziałem drożdży na właściwości tłuszczu, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 31-41.
223
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Urbańczyk J., Jędryka T., (1982), Niektóre właściwości mięsa świń żywionych mieszanką z udziałem drożdży, "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego", t. 19, s. 21-29.
224
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Sikora T., (1981), Skład i właściwości mięsa tuczników żywionych mieszanką pasz z udziałem kryla pozbawionego częściowo chityny. [W:] Towaroznawstwo i technologia w zaspokajaniu potrzeb człowieka: materiały z III Międzynarodowego Sympozjum, Kraków, 20-23 IX 1981 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 196-200.
225
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1981), Wpływ żywienia trzody chlewnej tradycyjnie i mieszankami : standard na właściwości fizykochemiczne mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 199-204.
226
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
227
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., (1980), Zmiany fizykochemiczne w mięsie wołowym w czasie przechowywania. [W:] Sympozjum nt. Magazynowanie produktów rolno-spożywczych, Poznań, 20-21 listopad 1980 r. : komunikaty, Poznań : Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Instytutu Gospodarki Magazynowej, s. 7-8.
228
Kędzior W., (1980), Badania nad właściwościami mięsa świń żywionych paszą z dodatkiem mączki krylowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 261-265.
229
Kędzior W., Sikora T., (1980), Niektóre aspekty badań nad jakością mięsa zwierząt rzeźnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 249-259.
230
Kędzior W., (1977), Rola laboratorium w procesie sterowania jakością produkcji żywności, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 15-21.
231
Kędzior W., (1976), Tworzywa sztuczne jako opakowania mrożonej żywności, "Postęp Techniczny", nr 47-48, s. 37-38.
232
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
233
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180 k.
234
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
235
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 k.
236
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, (2011), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 41 k.
237
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
238
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, (2010), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 76 k.
239
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, (2009), Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 63 s.
240
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 85 s.
241
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 46, [3] s.
242
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
243
Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze, (2005), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
244
Kędzior W., (2004), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. II], Wartość rzeźna i kryteria jakości mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 65 k.
245
Kędzior W., (2003), Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 1], Czynniki kształtujące jakość mięsa jagniąt, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
246
Kędzior W., Augustyn A., Bukała J., Kudełka W., Paraponiak P., Pieczonka W., (2002), Jakość i preferencje konsumenckie wybranych produktów spożywczych. Część 1, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
247
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
248
Pieczonka W., Machnik D., Skwarczyńska K., Węglarz J., (2000), Standaryzacja i uwarunkowania jakości wybranych produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 k.
249
Kędzior W., Papiernik M., Żerebiec A., (1999), Preferencje konsumenckie i jakość wyrobów cukierniczych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
250
Żywność modyfikowana genetycznie, (1998), Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 18 k.
251
Cecugiewicz S., Kalinowska B., Kędzior W., (1997), Badanie i ocena jakości mięsa koźląt, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
252
Kędzior W., Kalinowska B., Sutor B., (1996), Wpływ krzyżowania zwierząt rzeźnych rasami mięsnymi na jakość mięsa, Kędzior W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
253
Kędzior W., Majewski H., Szewczyk A., Sutor B., (1995), Optymalizacja jakości mięsa jagniąt, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
254
Kędzior W., Kosowicz K., Leśniak A., Majewski H., Pająk P., (1992), Czynniki kształtujące jakość mięsa wybranych zwierząt rzeźnych, Kędzior W. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
255
Kędzior W., Sikora T., (1990), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych: synteza opracowania, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
256
Kędzior W., Sikora T., Woźniakiewicz T., (1990), Optymalizacja jakości produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 60 k.
257
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Cybula K., Majewski H., (1988), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1b. Etap 3, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 3: kryteria jakości przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
258
Kędzior W., Sikora T., Jędryka T., Rzehak E., Majewski H., Zychowicz Z., (1987), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 2, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych. cz. 2: kryteria jakości mięsa, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 k.
259
Kędzior W., Sikora T., Majewski H., Rzehak E., (1986), Analiza porównawcza znormalizowany wskaźników jakości, metod badania oraz oceny jakości mięsa i przetworów mięsnych w kraju i za granicą: temat 05.2.1.1b. Etap 1, Określenie kryteriów jakości mięsa i przetworów mięsnych, Kędzior W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
260
Kędzior W., Krełowska-Kułas M., Sikora T., Grudzień H., Płaszyńska M., Wrani A., (1982), Badanie właściwości fizycznych, chemicznych i sensorycznych oraz określenie przydatności konsumpcyjnej i technologicznej mięsa jagnią krzyżówek mieszańców owcy pogórza i fryzyjskiej z rasami: czarnogłówka, Ile de France, merynos i teksel, Gołębiowski T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 9 k.
1
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
2
@inbook{UEK:2168357074,
author = "Władysław Kędzior and Grzegorz Suwała and Justyna Tokar",
title = "Czynniki determinujące preferencje tłoczonych soków jabłkowych",
booktitle = "Kształtowanie jakości żywności",
pages = "107-118",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-344-8",
}
3
@inbook{UEK:2168340169,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinanty jakości czekolady : aspekty zdrowotne",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "72-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
4
@misc{UEK:2168340241,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "The Role of Composition Stability in Creating Product Quality, on the Example of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@inbook{UEK:2168340145,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Preferencje i opinie konsumentów dotyczące czekolady",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "18-29",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
6
@misc{UEK:2168340259,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Pilch",
title = "Consumers' Preferences and Opinions Concerning Chocolate",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "48",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
7
@misc{UEK:2168340257,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ryniewicz",
title = "Determinants of Quality of Chocolate : Health Aspects",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "47",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
8
@inbook{UEK:2168340173,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Rola stabilności składu w kreowaniu jakości produktu, na przykładzie tradycyjnych i konwencjonalnych przetworów mięsnych",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "90-103",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
9
@article{UEK:2168322763,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Polish Sausages as Influenced by their Traditionality",
journal = "Meat Science",
number = "vol. 139",
pages = "25-34",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.meatsci.2018.01.006},
url = {},
}
10
@inbook{UEK:2168325007,
author = "Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda and Władysław Kędzior",
title = "Traditional and Regional Meat Products - Preferences of Polish Consumers",
booktitle = "Proceedings of 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "362-370",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
url = {https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/proceedings2018.pdf},
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
11
@article{UEK:2168327967,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska and Wanda Kudełka",
title = "Fatty Acid Compositions of Selected Polish Pork Hams and Sausages as Influenced by Their Traditionality",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-13",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10113885},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/3885/pdf},
}
12
@inbook{UEK:2168319229,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "119-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
13
@article{UEK:2168322727,
author = "Jędrzej Knotter and Władysław Kędzior",
title = "The Impact of Consumers' Food Experience on Acceptance of Innovative Confectionery Products",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "4 (53)",
pages = "72-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.04.08},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/4_53_2017.pdf},
}
14
@misc{UEK:2168319567,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wartość odżywcza i właściwości prozdrowotne czekolady",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "40",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
15
@article{UEK:2168318581,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Nutritional Value and Potential Chemical Food Safety Hazards of Selected Traditional and Conventional Pork Hams from Poland",
journal = "Journal of Food Quality",
number = "vol. 2017",
pages = "1-10",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1155/2017/9037016},
url = {https://www.hindawi.com/journals/jfq/2017/9037016/},
}
16
@inbook{UEK:2168307085,
author = "Władysław Kędzior and Sara Wójcicka",
title = "Jakość spożywczego i fermentowanego mleka tradycyjnego oraz o obniżonej zawartości tłuszczu",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "146-154",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
17
@article{UEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
18
@misc{UEK:2168309387,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
19
@misc{UEK:2168309391,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "155",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
20
@inbook{UEK:2168308015,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Sausages from Poland",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "793-800",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
21
@inbook{UEK:2168308021,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "843-849",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
22
@misc{UEK:2168283605,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "61",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
23
@misc{UEK:2168284321,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia",
pages = "43",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
24
@misc{UEK:2168283633,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "76",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168284287,
author = "Władysław Kędzior and Aleksandra Zuba-Wróbel",
title = "The Quality of Natural Yoghurts",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "47-56",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
26
@inbook{UEK:2168284281,
author = "Justyna Głaz and Władysław Kędzior",
title = "The Quality of Traditional and Conventional Meat Products",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "25-34",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
27
@article{UEK:2168294537,
author = "Władysław Kędzior and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Jakość wędlin tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "86",
pages = "237-243",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Jakosc%20wedlin%20tradycyjnych_301.pdf},
}
28
@article{UEK:2168284339,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjne Profesor Zofii Cichoń",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "5-8",
year = "2014",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/552/336},
}
29
@article{UEK:2168284341,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa i warunki ich stosowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "9-20",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0301},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/546},
}
30
@article{UEK:2168287361,
author = "Michał Halagarda and Władysław Kędzior and Ewa Pyrzyńska",
title = "Ochrona i zasady rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "15-31",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/719/531},
}
31
@misc{UEK:2168294733,
author = "Sławomir Burowski and Władysław Kędzior",
title = "Postawy konsumentów wobec nowych technologii stosowanych w produkcji żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "69",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
32
@inbook{UEK:2168235570,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "100-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
33
@inbook{UEK:2168289773,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality",
pages = "158-165",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-118-6",
}
34
@inbook{UEK:2168322699,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "73-80",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
35
@misc{UEK:2168294581,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Quality of Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "54",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
36
@inbook{UEK:2168245186,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Anna Wienciorek",
title = "Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
37
@inbook{UEK:2168245248,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Marta Seweryn",
title = "Quality of Milk and Fermented Milk Drinks",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
38
@inbook{UEK:2168235562,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "52-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
39
@misc{UEK:2168294505,
author = "Joanna Jach and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Preferences for Honey Varieties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "48",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
40
@book{UEK:2168235556,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
41
@inbook{UEK:2168235576,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "143-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
42
@inbook{UEK:2168345396,
author = "Wiesław Przybylski and Zygmunt Litwińczuk and Władysław Kędzior",
title = "Charakterystyka zwierząt rzeźnych",
booktitle = "Mięso : podstawy nauki i technologii",
pages = "22-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2011",
isbn = "978-83-7583-317-1",
}
43
@article{UEK:2165780773,
author = "M. Biniek and Władysław Kędzior and Grzegorz Suwała",
title = "Quality of Apple Concentrate and Essence",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "408-414",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2165793611,
author = "Władysław Kędzior and K. Onik and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Raw Milk from Various Producers",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "454-459",
year = "2010",
}
45
@unpublished{UEK:51004,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Determinanty jakości mleka owczego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805},
}
46
@inbook{UEK:2164873019,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "35-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
47
@inbook{UEK:2164892602,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczenie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "64-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
48
@article{UEK:2165931954,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Recenzja książki pt. Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 2008, stron 521",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (18)",
pages = "116-118",
year = "2009",
}
49
@inbook{UEK:2165821615,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Factors Affecting Sheep Milk Composition",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "383-387",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
50
@inbook{UEK:2165812811,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and A. Wielobób",
title = "Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "171-176",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
51
@article{UEK:2165932259,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt alpejskich i polskich owiec ras górskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 12 (248)",
pages = "161-168",
year = "2008",
}
52
@article{UEK:51115,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa i mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "47-57",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135876666},
}
53
@article{UEK:2165932345,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt owiec ras górskich",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 45/1",
pages = "101-109",
year = "2007",
}
54
@article{UEK:2165932846,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior and Roman Niżnikowski",
title = "Preliminary Assessment of Slaughter Value and Meat Quality of BWP/75 Synthetic Line Lambs in Various Grazing Systems",
journal = "DGfZ - Schriftenreihe : Perspektiven der Schaf- und Ziegenhaltung in Mitteleuropa : Internationales wissenschaftliches Symposium ; 4. bis 6. Oktober 2007, in Iden, Sachsen-Anhalt",
number = "47",
pages = "208-214",
year = "2007",
}
55
@misc{UEK:2165932543,
author = "Marek Pieszka and Andrzej Janik and R. Gąsior and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Dietary Vegatable Oils on Slaughter Traits, Physicochemical Properties and Dietetic Value of Pork",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "153-154",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
56
@inbook{UEK:2165806558,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kucab and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Meat Products for Children",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "849-854",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
57
@article{UEK:2168319579,
author = "Marek Pieszka and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Władysław Migdał",
title = "Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Fed Mixture Enriched in Palm Oil on Oxidative Stability of Cholesterol and Eating Quality of Pork",
journal = "Animal Science : an international journal of fundamental and applied research",
number = "vol. 1 Proceedings",
pages = "106-107",
year = "2007",
}
58
@inbook{UEK:2165808316,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Analysis of Sheep Milk Composition",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "952-957",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
59
@unpublished{UEK:2168220760,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "56-89",
year = "2006",
}
60
@inbook{UEK:2165807005,
author = "Marcin Dacko and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Chocolate Available at Polish Market",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
61
@inbook{UEK:2165833600,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Arkadiusz Trela",
title = "Appraisal of Meat Products Quality in Poland",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
62
@article{UEK:52081,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "17-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073},
}
63
@inbook{UEK:2165870041,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Iwona Wanat",
title = "Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "719-723",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
64
@misc{UEK:2168346444,
author = "Marek Pieszka and Andrzej Janik and Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior and U. Kaczor and Mariusz Pietras",
title = "Effect of RYRI (Hal) and Sex on Quality of Carcass and Meat of Polish Landrace Pigs Obtaining the Addition of Palm Oil in their Diet,",
booktitle = "Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń : III międzynarodowa konferencja",
pages = "197-198",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej",
year = "2006",
isbn = "83-89334-48-8",
}
65
@inbook{UEK:2165807300,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Monika Tomczyk",
title = "HACCP System for the Pickled Fish Production Line",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
66
@article{UEK:2168229898,
author = "Maciej Pompa-Roborzyński and Władysław Kędzior",
title = "Effects of Crossbreeding and Different Feeding Systems on Slaughter Value and Meat Quality of Lambs Reared in Natural Pastures of the Beskid Sądecki Mountains",
journal = "Archiv fur Tierzucht",
number = "vol. 49, spec. iss.",
pages = "268-274",
year = "2006",
url = {http://arch-anim-breed.fbn-dummerstorf.de/pdf/2006/at06si2p268.pdf},
}
67
@article{UEK:2168345256,
author = "Marek Pieszka and Andrzej Janik and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Effect of Adding Beta-carotene and Vitamins C and E to CLA-enriched Diets on Dietetic and Eating Quality of Pork",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 20",
pages = "217-227",
year = "2006",
}
68
@book{UEK:2168219222,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Owcze produkty spożywcze : aspekty towaroznawcze",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1593-2",
}
69
@unpublished{UEK:2168289445,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Mleko owcze",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze ",
pages = "4-41",
year = "2005",
}
70
@article{UEK:52598,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ obróbki termicznej na zawartość składników odżywczych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "129-140",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93365593},
}
71
@unpublished{UEK:2168289449,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt polskich i alpejskich owiec górskich",
booktitle = "Jakość żywności pochodzenia zwierzęcego. [Cz. 3], Produkty owcze ",
pages = "42-46",
year = "2005",
}
72
@article{UEK:52597,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Systemy jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "5-24",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726},
}
73
@article{UEK:2168345252,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Standardy jakości tusz jagnięcych w wybranych krajach Unii Europejskiej - u głównych importerów polskiej jagnięciny",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 42/43",
pages = "27-35",
year = "2005",
}
74
@misc{UEK:2168348034,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "The Effect of Addition of ß-carotene, Vitamins C and E in Feed Mixture Enriched with CLA on Sensory Traits and Oxidative Status of Pork Meat",
booktitle = "Proceedings of the British Society of Animal Science",
number = "vol. 2005",
pages = "105",
year = "2005",
}
75
@article{UEK:2168345250,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 i trans10-cis12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 22, 1",
pages = "27-31",
year = "2005",
}
76
@inbook{UEK:2166517143,
author = "Joanna Kapusta and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "360-365",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
77
@unpublished{UEK:2168219740,
author = "Artur Kraus",
title = "Determinanty jakości soków owocowych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
78
@inbook{UEK:2166527703,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński",
title = "Meat Quality of Lambs of the Polish and Alpine Mountain Sheep",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1043-1048",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
79
@article{UEK:2168233778,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Serum Concentration of Leptin in Fatteners on Their Productivity",
journal = "Journal of Animal and Feed Sciences",
number = "vol. 14, Suppl. 1",
pages = "329-332",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.22358/jafs/70571/2005},
url = {http://www.jafs.com.pl/pdf-70571-8245?filename=The%20effect%20of%20serum.pdf},
}
80
@article{UEK:2168345138,
author = "G. Bujas and Władysław Kędzior",
title = "Uwarunkowania spożycia i możliwości produkcji oraz przetwórstwa mięsa owczego",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 41",
pages = "263-272",
year = "2004",
}
81
@article{UEK:2168345164,
author = "Marek Pieszka and Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Chemical Composition and Sensory Traits of Meat of Fatteners Fed with Mixtures Containing Corn Oil Without and with the Addition of α -Tocopherol Acetate",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "vol. 13/54, no. 1",
pages = "65-69",
year = "2004",
url = {http://journal.pan.olsztyn.pl/pdf-97772-30198?filename=CHEMICAL%20COMPOSITION%20AND.pdf},
}
82
@article{UEK:2168219584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Genetyczne uwarunkowania składu kwasów tłuszczowych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "75-89",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89428891},
}
83
@misc{UEK:2168348038,
author = "Marek Pieszka and Piotr Paściak and Tadeusz Barowicz and Andrzej Janik and Władysław Kędzior and Dorota Wojtysiak and Władysław Migdał",
title = "Effect of Different Levels of Dietary CLA Supplementation on the Sensory Quality and Stability of Pork Loin",
booktitle = "International Conference "Pig and Poultry Meat Quality - Genetic and Non-genetic Factors", Krakow (Poland)- 14-15 October 2004",
pages = "42",
adress = "S.l.",
publisher = "British Society of Animal Science",
year = "2004",
issn = "1752-7562",
}
84
@article{UEK:52215,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Produkcja owczarska w Polsce na tle owczarstwa w Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "41-51",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2168133732,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "147-154",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
86
@article{UEK:2168345216,
author = "Władysław Migdał and Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Conjugated Linoleic Acid (CLA) Addition to Fodder on Fattening Effects, Composition and Quality Traits of Pigs' Meat",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 16",
pages = "165-172",
year = "2004",
}
87
@misc{UEK:2168228280,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "14",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
88
@inbook{UEK:2168332099,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Sheep Farming Conditioning in Poland",
booktitle = "Focusing New Century : Commodity - Trade - Environment : Proceedings. Vol. 1",
pages = "329-333",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
89
@inbook{UEK:2166211848,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena pieczywa",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "49-56",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
90
@inbook{UEK:2166212207,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena mięsa i przetworów mięsnych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "133-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
91
@inbook{UEK:2166212070,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Badanie i ocena wyrobów przemysłu fermentacyjnego",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "94-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
92
@book{UEK:2166211175,
title = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
93
@article{UEK:2168225716,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Badanie i ocena zawartości azotynów i azotanów oraz fosforu w wędlinach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "35-41",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15059},
}
94
@article{UEK:2168224308,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Węglarz",
title = "Ocena jakości mleka surowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "59-67",
year = "2002",
}
95
@article{UEK:2168224298,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ systemu chowu na jakość mięsa koźląt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "53-58",
year = "2002",
}
96
@article{UEK:2168225710,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ wieku na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt rasy Bergschaf",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "29-34",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15057},
}
97
@article{UEK:2168345136,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przysmak z najwyższej półki : walory żywieniowe mięsa jagniąt",
journal = "Przegląd Gastronomiczny",
number = "R. 56, 9",
pages = "9-10",
year = "2002",
}
98
@article{UEK:2168345124,
author = "Tadeusz Barowicz and Marek Pieszka and Mariusz Pietras and Władysław Migdał and Władysław Kędzior",
title = "Conjugated Linoleic Acid Utilization for Improvement of Chemical Composition and Dietetic Value of Pork Meat",
journal = "Annals of Animal Science",
number = "vol. 2, no 2",
pages = "123-130",
year = "2002",
}
99
@inbook{UEK:2168345076,
author = "Janusz Bukała and Władysław Kędzior",
title = "Consumer Criteria of Quality of Meat and Meat Products",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 2",
pages = "262-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
100
@inbook{UEK:2168252812,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie białek",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "33-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
101
@inbook{UEK:2168345110,
author = "Władysław Kędzior and B. Fal",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia",
pages = "911-916",
adress = "Maribor",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8 ; 961-6354-08-6",
}
102
@inbook{UEK:2168252824,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Oznaczanie substancji lotnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "61-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
103
@article{UEK:2168344988,
author = "Maciej Roborzyński and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Wojciech Kieć and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki",
number = "t. 28, z. 2",
pages = "39-51",
year = "2001",
}
104
@article{UEK:2168229828,
author = "Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
105
@inbook{UEK:2168345004,
author = "Władysław Kędzior and Agata Augustyn",
title = "Preferencje konsumenckie mięsa i przetworów drobiowych",
booktitle = "Technologia żywności a oczekiwania konsumentów",
pages = "1-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydział Technologii Żywności SGGW - Komitet Technologii i Chemii Żywności PAN",
year = "2001",
isbn = "83-915774-0-6",
}
106
@inbook{UEK:2168345072,
author = "Władysław Kędzior and Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński",
title = "The Meat Quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their Crossbreeds with Polish Mountain Sheep",
booktitle = "47th International Congress of Meat Science and Technology, [August 26th-31st, 2001 Kraków, Poland] : Congress Proceedings. Vol. 1",
pages = "214-215",
adress = "Warszawa",
publisher = "State Committee for Scientific Research",
year = "2001",
}
107
@misc{UEK:2168345714,
author = "Paweł Paraponiak and Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior",
title = "Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine Sheep for the Production of Slaughter Lambs in Poland's Mountainous Areas",
booktitle = "Results of New Studies on Small Ruminants, Poznań, Poland 29th-31st March 2001",
pages = "54",
adress = "Poznań",
publisher = "b.w.",
year = "2001",
}
108
@misc{UEK:2168345566,
author = "Władysław Kędzior and Małgorzata Papiernik and Anna Żerebiec",
title = "Jakość wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "158-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
109
@inbook{UEK:2168322673,
author = "J. Bukała and I. Cichocka and Władysław Kędzior and Władysław Pieczonka",
title = "Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "165-170",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
110
@article{UEK:2168344986,
author = "Władysław Kędzior and M. Karewicz",
title = "Consumer Preferences of Ecological Food",
journal = "Forum Ware",
number = "28, 1-4",
pages = "57-61",
year = "2000",
}
111
@article{UEK:2168344982,
author = "Maciej Roborzyński and Wojciech Kieć and Władysław Kędzior and Jan Knapik and Jędrzej Krupiński",
title = "Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Zootechniki. Suplement",
number = "z. 8",
pages = "98-103",
year = "2000",
}
112
@misc{UEK:2168345560,
author = "Władysław Kędzior and B. Kubów ",
title = "Jakość mleka pasteryzowanego i UHT",
booktitle = "Kongres 2000 Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 26-28.04.2000 : sesje naukowe, materiały, streszczenia referatów, doniesień i posterów",
pages = "157",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Inicjatywa Konsumpcyjna",
year = "2000",
isbn = "83-913610-2-0",
}
113
@article{UEK:2168322645,
author = "Tadeusz Barowicz and Władysław Kędzior",
title = "Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego",
journal = "Zeszyty Naukowe. Przegląd Hodowlany",
number = "48",
pages = "161-174",
year = "2000",
}
114
@misc{UEK:2168239580,
author = "Władysław Kędzior and Nikodem Banachowicz",
title = "Preferencje konsumenckie pieczywa w aspekcie cech ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "294-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
115
@misc{UEK:2168277781,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "76",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
116
@inbook{UEK:2168322691,
author = "Władysław Kędzior and K. Skwarczyńska and R. Cygan",
title = "Właściwości fizykochemiczne miodów odmianowych",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "249-254",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
117
@article{UEK:2168345318,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Ergebnisse von Züchtungsversuchen mit Lämmern über die Auswirkungen auf die Fleischqualität",
journal = "Forum Ware",
number = "27, 1-4 ",
pages = "47-53",
year = "1999",
}
118
@misc{UEK:2168277871,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
119
@article{UEK:2168259600,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Czynniki kształtujące skład chemiczny mięsa i tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "33-40",
year = "1999",
}
120
@article{UEK:2168245310,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "147-154",
year = "1999",
}
121
@misc{UEK:2168345552,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior",
title = "Funkcjonalne aspekty koźlęciny",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "66-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski ; Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
122
@misc{UEK:2168277877,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ krzyżowania owiec Pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
123
@article{UEK:2168242334,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora and Maria Krełowska-Kułas",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "21-29",
year = "1999",
}
124
@article{UEK:2168346096,
author = "Aleksander Kasprzyk and Władysław Kędzior and Beata Kasprzyk",
title = "Analiza współzależności pomiędzy pomiarami liniowymi a wartością rzeźną koźląt",
journal = "Prace Rolnicze. Seria 4, Towaroznawstwo i Przetwórstwo",
number = "z. 7",
pages = "137-144",
year = "1999",
}
125
@misc{UEK:2168345694,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior and A. Kośle",
title = "Vplyv kríž burkej a nubijskéj kozy s domácou kozou na kvalitu mäsa kozliat s konečnou živou hmotnostu 30 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "150",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
126
@inbook{UEK:2168275789,
author = "Władysław Kędzior and Dorota Machnik",
title = "Zawartość azotynów i azotanów oraz fosforu w wędzonkach : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "213-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
127
@article{UEK:2168242330,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ dwustopniowego krzyżowania owiec na jakość tłuszczu jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "11-19",
year = "1999",
}
128
@article{UEK:2168235518,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
129
@article{UEK:2168344950,
author = "Tadeusz Barowicz and Mariusz Pietras and Władysław Kędzior",
title = "Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego",
journal = "Annals of Warsaw Agricultural University SGGW. Animal Science",
number = "36",
pages = "171-179",
year = "1999",
}
130
@inbook{UEK:2168275779,
author = "Władysław Kędzior and Monika Karewicz",
title = "Preferencje konsumenckie żywności ekologicznej : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
131
@misc{UEK:2168345690,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Vplyv burskeho a nubijského plemena na kvalitu mäsa kozliat intenzívne vykŕmených do živej hmotnosti 16 kg",
booktitle = "Súčasný stav a perspektívy chovu kôz na Slovensku",
pages = "149",
adress = "Trenčín",
publisher = "VÚŽV Stanica chovu a šľachtenia oviec a kôz Trenčín",
year = "1999",
}
132
@unpublished{UEK:2168312565,
author = "Aleksander Kasprzyk",
title = "Czynniki kształtujące jakość mięsa kóz",
adress = "Kraków-Rzeszów",
year = "1999",
}
133
@inbook{UEK:2168253592,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska",
title = "Effect of Commercial Crossbreeding on Meat Quality and Slaughter Value of Goat Kids",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "521-526",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
134
@inbook{UEK:2168253590,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Crossbreeding on Quality of Lamb",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "514-520",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
135
@inbook{UEK:2168248980,
author = "Władysław Kędzior and Marta Zybińska",
title = "Preferencje konsumenckie mlecznych napojów fermentowanych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "331-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
136
@inbook{UEK:2168345586,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Morphological and Physiological Lamb Differentiation Factors on Chemical Composition of Meat",
booktitle = "Materials of the I National Congress "Food, Nutrition and Health" (Warsaw, 30 May - 1 June, 1994)",
pages = "115-118",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Food and Nutrition Institute",
year = "1998",
issn = "0860-2352",
isbn = "83-86060-48-4",
}
137
@inbook{UEK:2168322683,
author = "Władysław Kędzior and B. Kalinowska and S. Cecugiewicz",
title = "Wpływ krzyżowania kóz na jakość mięsa koźląt w warunkach chowu ekstensywnego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "211-215",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
138
@article{UEK:2168243200,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Jakość żywności a wymagania konsumentów",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "135-141",
year = "1998",
}
139
@article{UEK:2168252788,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Stanisław Popek",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
140
@misc{UEK:2168345584,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład chemiczny i wartość odżywcza mięsa koźląt",
booktitle = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 30, suplement",
pages = "69",
year = "1997",
}
141
@inbook{UEK:2168344938,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ genotypu na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "169-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
142
@article{UEK:2168344932,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Jakość mięsa koźląt z krzyżowania kóz polskich białych uszlachetnionych z rasą burską",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 34",
pages = "39-46",
year = "1997",
}
143
@article{UEK:2168260806,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Wpływ żywienia cieląt mieszankami treściwymi na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "59-64",
year = "1997",
}
144
@article{UEK:2168260804,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład aminokwasów mięsa jagniąt z międzyrasowego krzyżowania owiec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "49-57",
year = "1997",
}
145
@inbook{UEK:2168345358,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania jakości mięsa koźląt",
booktitle = "Nowe tendencje w kształtowaniu i ochronie jakości produktów spożywczych : materiały II Konferencji Towaroznawczej z cyklu "Żywność bezpieczna dla konsumenta", Poznań, 27 listopada 1997",
pages = "112-114",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
146
@inbook{UEK:2168273898,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Factors Influencing Quality Properties of Lamb",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "173-175",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
147
@misc{UEK:2168345550,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wartość rzeźna i jakość mięsa koźląt odchowanych ekstensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "187-188",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
148
@inbook{UEK:2168322685,
author = "Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ krzyżowania z rasą burską i nubijską na jakość mięsa koźląt tuczonych do masy ciała 30 kg",
booktitle = "Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce",
pages = "175-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwój SGGW",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-86980-96-6",
}
149
@misc{UEK:2168345548,
author = "Władysław Kędzior and Bożena Kalinowska and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Wpływ rasy burskiej i nubijskiej na jakość mięsa koźląt odchowanych intensywnie do masy ciała 16 kg",
booktitle = "XXVIII Sesja Naukowa "Postępy w technologii i chemii żywności" : streszczenia doniesień",
pages = "61-62",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Politechnika Gdańska",
year = "1997",
isbn = "83-906490-5-5",
}
150
@inbook{UEK:2168345346,
author = "Bożena Kalinowska and Władysław Kędzior and Sławomir Cecugiewicz",
title = "Skład tkankowy tuszy i właściwości mięsa koźląt kastratów",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "13-16",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
151
@inbook{UEK:2168322689,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
booktitle = "Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności : XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Szczecin 27-28 czerwca 1996 : referaty",
pages = "57-61",
adress = "Szczecin",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1996",
}
152
@misc{UEK:2168345502,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Skład chemiczny mięsa jagniąt z terenu Polski Południowej",
booktitle = "Profilaktyka chorób cywilizacyjnych - żywność, żywienie, lek : sympozjum, Poznań 9-10 września 1996 : streszczenia",
pages = "70-71",
adress = "Poznań ",
publisher = "Konteks",
year = "1996",
isbn = "83-903869-1-7",
}
153
@article{UEK:2168332161,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania składu chemicznego i właściwości fizycznych mięsa jagniąt",
journal = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "1 (6)",
pages = "3-12",
year = "1996",
}
154
@misc{UEK:2168345538,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Współzależność pomiędzy składem chemicznym, właściwościami fizycznymi i sensorycznymi mięsa jagniąt",
booktitle = "I Sesja Przeglądowa Analityki Żywności, Warszawa 18 kwietnia 1996 : materiały z sesji",
pages = "33",
adress = "Warszawa",
publisher = "IBPRS",
year = "1996",
}
155
@inbook{UEK:2168255236,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Relationship of Meat Quality to Carcass Parameters of Lamb",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "419-422",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
156
@inbook{UEK:2168255238,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Sikora",
title = "Quality of Young Beef from Animals of Various Breeds",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "423-426",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
157
@misc{UEK:2168303959,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Factors Influecing the Chemical Composition of Lamb",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "33-34",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
158
@misc{UEK:2168239162,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na właściwości fizyczne i cechy sensoryczne mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "85-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
159
@misc{UEK:2168262902,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przydatność konsumpcyjna mięsa jagniąt w różnym wieku",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "110",
year = "1995",
}
160
@book{UEK:2168268050,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Towaroznawcza charakterystyka jakości mięsa jagniąt",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "0209-1674",
}
161
@misc{UEK:2168284603,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Rzeczoznawcy PTT",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "123-124",
year = "1995",
}
162
@inbook{UEK:2168256042,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Factors Influencing the Sensory Characteristics of Lamb",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "404-413",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
163
@misc{UEK:2168345386,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Współzależność pomiędzy stopniem otłuszczenia i umięśnienia tuszy a jakością mięsa",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "163",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "1995",
isbn = "83-901682-3-5",
}
164
@article{UEK:2168276923,
author = "Tadeusz Sikora and Władysław Kędzior",
title = "Tendencje w zakresie kształtowania znormalizowanych parametrów jakości wędlin",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "86-91",
year = "1995",
}
165
@article{UEK:2168241060,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na zawartość składników mineralnych w mięsie jagniąt",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "35-41",
year = "1995",
}
166
@article{UEK:2168345140,
author = "Władysław Kędzior and A. Leśniak",
title = "Wpływ zawartości tłuszczu i kolagenu na kruchość mięsa jagnięcego",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 31",
pages = "121-139",
year = "1994",
}
167
@misc{UEK:2168345938,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład chemiczny mięsa",
booktitle = "I Krajowy Kongres Żywność, Żywienie a Zdrowie (Warszawa, 30.05-1.06.1994) : streszczenia referatów",
pages = "146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Żywności i Żywienia",
year = "1994",
}
168
@article{UEK:2168243554,
author = "Władysław Kędzior and Piotr Pająk",
title = "Fizykochemiczne właściwości mięsa jagniąt z różnych warunków hodowlanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "11-16",
year = "1994",
}
169
@misc{UEK:2168345496,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Przyżyciowe uwarunkowania właściwości fizycznych mięsa jagniąt",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "231",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
170
@misc{UEK:2168345656,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników zróżnicowania morfologicznego i fizjologicznego jagniąt na skład kwasów tłuszczowych",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "22",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
171
@misc{UEK:2168345490,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Physico-chemical Properties of Lamb Meat from Different Rearing Conditions",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-6",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
172
@article{UEK:2168276207,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and Wojciech Szeląg",
title = "Konsumencka i chemiczna ocena kiełbasy z mięsa końskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "17-23",
year = "1993",
}
173
@article{UEK:2168248174,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kosowicz",
title = "Wpływ obróbki cieplnej na wyniki oceny sensorycznej i ubytki masy mięsa jagnięcego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "11-20",
year = "1993",
}
174
@misc{UEK:2168345494,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Effect of Age, Slaughter Weight, Breed and Sex on Fatty Acid Composition of Lamb",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "B-7",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
175
@inbook{UEK:2168345592,
author = "Władysław Kędzior and Tadeusz Gołębiowski and B. Cholewa",
title = "Jakość tłuszczu mrożonych półtusz wieprzowych w czasie przechowywania",
booktitle = "Uwarunkowania jakości surowców i produktów spożywczych : Sesja Naukowa, Rzeszów 17-18 września 1992 r. z. 2",
pages = "178-184",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1992",
}
176
@article{UEK:2168245692,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Metody badań składu chemicznego mięsa i przetworów mięsnych w świetle wymagań norm krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
177
@article{UEK:2168322651,
author = "Władysław Kędzior and Irena Skrzyżała and Maciej Roborzyński",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec oraz wieku przy uboju na wartość rzeźną jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 29/30",
pages = "147-171",
year = "1992",
}
178
@article{UEK:2168345348,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and Maciej Roborzyński",
title = "The Quality of Meat of Lambs Fed with Feeds Containing Lasalocid",
journal = "Archiv für Tierernährung",
number = "vol. 42, iss. 2",
pages = "171-177",
year = "1992",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/17450399209432987},
url = {},
}
179
@article{UEK:2168245690,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior",
title = "Właściwości mięsa i tłuszczu buhajków żywionych paszami z udziałem lasalocidu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "29-37",
year = "1992",
}
180
@article{UEK:2168245728,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Dobór parametrów do oceny jakości mięsa jagniąt - krzyżówek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "31-42",
year = "1991",
}
181
@misc{UEK:2168345456,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ obróbki cieplnej na ubytki masy mięsa jagnięcego i wyniki oceny sensorycznej",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "83",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
182
@article{UEK:2168245088,
author = "Tadeusz Gołębiowski and Władysław Kędzior and Agata Wróbel",
title = "Jakość masła przechowywanego w chłodniach",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 7",
pages = "182-184",
year = "1991",
}
183
@article{UEK:2168322679,
author = "Władysław Kędzior and and ",
title = "Wpływ międzyrasowego krzyżowania owiec na skład kwasów tłuszczowych w tłuszczu jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "135-147",
year = "1991",
}
184
@article{UEK:2168245730,
author = "Władysław Kędzior and Helena Mikułowska",
title = "Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
185
@misc{UEK:2168345466,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników przyżyciowych na zawartość składników odżywczych mięsa jagniąt",
booktitle = "Procesy technologiczne a wartość odżywcza żywności : materiały XXII Sesji Naukowej [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Olsztyn wrzesień 1991",
pages = "128",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1991",
}
186
@article{UEK:2168322681,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ jednostopniowego krzyżowania owiec pogórza na jakość mięsa jagniąt",
journal = "Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
number = "t. 28",
pages = "121-133",
year = "1991",
}
187
@misc{UEK:2168345658,
author = "Władysław Kędzior",
title = "Wpływ czynników przyżyciowych na skład i jakość sensoryczną mięsa jagniąt",
booktitle = "Żywność i żywienie a zdrowie człowieka : sympozjum, Wrocław 1991.09.12",
pages = "68",
adress = "Wrocław",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN",
year = "1991",
}
188
@article{UEK:2168247646,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior and J. Strzelecki",
title = "The Quality of Meat and Fat of Young Bulls Fattened with a Full Ratio Mixture Containing Ground of Rape Seeds",
journal = "Archiv für Tierernährung",
number = "vol. 41, iss. 6",
pages = "657-662",
year = "1991",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/17450399109428509},
url = {},
}
189
@misc{UEK:2168284963,
author = "Władysław Kędzior",
title = "The Effect of Age of Lambs on Meat Quality",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "43",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
190
@article{UEK:2168246178,
author = "Maria Krełowska-Kułas and Władysław Kędzior",
title = "Wpływ żywienia trzody chlewnej mieszanką pasz z udziałem kryla na jakość mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "97-107",
year = "1990",
}
191
@article{UEK:2168246186,