Publications of the selected author

Karolczyk Jerzy

Faculty of Economics of Trade, Institute of Economics of Commodity Trading,

1

Author:
Title:
Kształtowanie się kosztów przebiegów masy towarowej na szczeblu zbytu na przykładzie artykułów cukierniczych produkcji ZPC "Wawel" w Krakowie = Costs of the Goods Flow at the Sale Level at the Example of the Confectionery Produced by the Wawel Confectionary Factory in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975) , s. 71-89. - Summ., rez.
Nr:
2168249704
article
See main document
2

Title:
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym = An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975) , s. 91-105. - Summ., rez.
Nr:
2168259778
article
See main document
3

Title:
Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej = Profitability of the Intermediary Link Activity in the Run of Goods
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (119) (1974) , s. 17-22
Nr:
2168272104
article
1
Kształtowanie się kosztów przebiegów masy towarowej na szczeblu zbytu na przykładzie artykułów cukierniczych produkcji ZPC "Wawel" w Krakowie = Costs of the Goods Flow at the Sale Level at the Example of the Confectionery Produced by the Wawel Confectionary Factory in Cracow / Jerzy KAROLCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 77 (1975), s. 71-89. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym = An Attempt at an Evaluation of the Influence of Chosen Elements of Regional Economy upon the Turnovers in Branch Profile / Zdzisława TACZANOWSKA, Jerzy KAROLCZYK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 18 (1975), s. 91-105. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
3
Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej = Profitability of the Intermediary Link Activity in the Run of Goods / Jerzy KAROLCZYK, Jan SZUMILAK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (119) (1974), s. 17-22
1
Karolczyk J., (1975), Kształtowanie się kosztów przebiegów masy towarowej na szczeblu zbytu na przykładzie artykułów cukierniczych produkcji ZPC "Wawel" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 77, s. 71-89.
2
Taczanowska Z., Karolczyk J., (1975), Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 18, s. 91-105.
3
Karolczyk J., Szumilak J., (1974), Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (119), s. 17-22.
1
@article{artUEK:2168249704,
author = "Jerzy Karolczyk",
title = "Kształtowanie się kosztów przebiegów masy towarowej na szczeblu zbytu na przykładzie artykułów cukierniczych produkcji ZPC Wawel w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "77",
pages = "71-89",
year = "1975",
}
2
@article{artUEK:2168259778,
author = "Zdzisława Taczanowska and Jerzy Karolczyk",
title = "Próba oceny wpływu wybranych elementów ekonomiki regionu na kształtowanie się obrotów w przekroju branżowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 18",
pages = "91-105",
year = "1975",
}
3
@article{artUEK:2168272104,
author = "Jerzy Karolczyk and Jan Szumilak",
title = "Opłacalność udziału ogniwa pośredniego w przebiegu masy towarowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5 (119)",
pages = "17-22",
year = "1974",
}