Publications of the selected author
1

Title:
Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji = The Role of Communication in the Use of the Social Potential of Organization
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016) , s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307997
article
2

Title:
Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 143-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307215
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Communication in the Process of Cooperation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168302861
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations
Source:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298247
chapter in monograph
5

Title:
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe = Resistance in the Implementation of Organizational Changes in Selected Enterprises of Malopolska - a Pilot Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015) , s. 129-139. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302391
article
See main document
6

Title:
Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu = Leadership-based Communication and Interaction
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015) , s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168302233
article
7

Title:
Wybrane metody kształtowania jakości = Selected Organizational Methods, Communication Methods and Heuristic Methoods in Quality Shaping
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2014) , s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168283373
article
8

Title:
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 6-16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303449
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji
Source:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 49-65 - Bibliogr.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284989
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej
Source:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294907
article
11

Title:
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013) , s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275555
article
12

Title:
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 50 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145)
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168274040
article
13

Title:
Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji = Selected Methods of Psychic - Mental Fatigue Testing in the Process of Information Processing
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 36 (2013) , s. 161-167. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279901
article
See main document
14

Title:
Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne = Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 282 (2013) , s. 223-233. - Tytuł numeru: Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270502
article
15

Author:
Title:
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
342 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-275
Nr:
2168290645
doctoral dissertation
16

Title:
Zmęczenie w obszarze zarządzania
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 139-149 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290119
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249334
article
See main document
18

Title:
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 63-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230142
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236532
article
See main document
20

Title:
Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 53-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266530
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa = Forces as a Tool of Leadership Support
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 273 (2012) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168264748
article
22

Title:
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 287-298. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222646
article
23

Title:
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 53-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257966
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
262, [2]: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monograph
25

Title:
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011) , s. 211-217. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235768
article
26

Title:
Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 49-73. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2167987064
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji = Selected Group Methods of Generation and Uses of Knowledge in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 549-555. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227130
article
28

Title:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218798
monograph
See related chapters
29

Title:
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218590
article
See main document
30

Title:
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 33-57
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218820
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 27-51
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282763
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 105-110 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165699308
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Wstęp
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 4-6
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282753
preface / summary
See main document
34

Title:
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation
Source:
Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010, s. 250-254. - Summ.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-527-6
Nr:
2165758943
chapter in monograph
35

Title:
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 45-53. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52096
article
36

Title:
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 113-119
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165394954
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010) , s. 617-627. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165630594
article
38

Title:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych = Control as an Instrument for Shaping Organisational Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53169
article
See main document
39

Title:
Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 78-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247900
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena = Method of Group Quality Management of D. Petersen
Source:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624221
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2009
Physical description:
568 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
50034
monograph
See related chapters
42

Title:
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)
Source:
Entrepreneurs and Managers / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 62-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-39-5
Nr:
2165920456
chapter in monograph
43

Title:
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas
Source:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165903482
article
44

Title:
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 1036-1049. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50342
article
45

Author:
Andrzej Olak
Title:
Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-138
Nr:
51480
doctoral dissertation
46

Title:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2009
Physical description:
555 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2160386300
monograph
47

Title:
Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie = The Role of Communication in Shaping Organisational Changes within Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50433
article
See main document
48

Title:
Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 537-547 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161872740
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 20-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276693
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2008
Physical description:
176 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-899-6
Nr:
51856
monograph
51

Title:
Wybrane złożone typologie kultur organizacji = Selected Sophisticated Classifications of Organizational Culture
Source:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 74-91. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833505
chapter in monograph
52

Title:
Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem = D. Dana's Method as a Communication Instrument for Managing Conflict
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 81-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50413
article
See main document
53

Title:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization
Source:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833612
chapter in monograph
54

Title:
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu : (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska)
Source:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 45-56. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906351
article
55

Title:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów = Supervising as an Instrument for Shaping an Organisation - the Opinions of Managers
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 304-310. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50977
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization
Source:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165898667
chapter in monograph
57

Title:
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych = Control as ana Instrument in Information - the Organizational Behaviours - the Opinions of Controlled Employees
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2166570047
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 540-549. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982753
chapter in conference materials
59

Title:
Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 243-251 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166096750
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
462 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165623922
conference materials
61

Title:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
584 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
52177
monograph
See related chapters
62

Title:
Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
385 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-55
Nr:
52366
doctoral dissertation
63

Title:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 35-43 - Bibliogr.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326431
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50932
article
See main document
66

Title:
Metody i obszary zarządzania
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007
Physical description:
203 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729143
monograph
See related chapters
67

Title:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
293 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
52182
monograph
See related chapters
68

Title:
Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji
Source:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 65-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729817
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 197-202. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982861
chapter in conference materials
70

Author:
Title:
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-51
Nr:
52376
doctoral dissertation
71

Title:
Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 197-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51800
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem = Comunication in Conflict Management
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 161-168. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218749
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Konflikty w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 100-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166476902
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 5-24 - Bibliogr.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326727
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 51-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166476400
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia
Edition:
Dodr.
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
338 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
52388
monograph
See related chapters
77

Title:
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) = The Essence and Components of Organisational Behaviours (BIO - Behaviours in the Organisation)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52891
article
See main document
78

Title:
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51971
article
79

Title:
Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów = Trust as the Main Element of Alliance Partner's Relational Capital
Source:
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 141-161. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-36-5
Nr:
2166506529
chapter in monograph
80

Title:
Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51868
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem
Source:
Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej / red. Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Stanisława Sokołowska - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 287-299
ISBN:
83-7395-127-X
Nr:
2167683301
chapter in monograph
82

Title:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2005
Physical description:
338 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218202
monograph
See related chapters
83

Title:
Konflikty w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 100-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218356
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne = Integrated Function of Communication in Organization versus Organizational Changes
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005) , s. 329-335. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52487
article
85

Title:
Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw = The Methodology of Starategic Alliances Management
Source:
Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-36-5
Nr:
2166506678
chapter in monograph
86

Title:
Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 5-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266734
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 51-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218354
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach = Modern Conflict Management Methods in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53175
article
See main document
89

Title:
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski
Source:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 314-326 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2166497380
chapter in monograph
90

Title:
Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1083-1095. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244932
article
91

Title:
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2004, s. 5-13 - Bibliogr.
Signature:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266770
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 221-239. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52263
article
See main document
93

Title:
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 148-158. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394107
article
94

Title:
Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod = Collective Quality Management : Characteristics of Selected Methods
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 189-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165992725
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen = Programs of Executive and Conception Work Integration - ASTEX and Kaizen
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (2004) , s. 81-92 - Bibliogr.
Nr:
2168280831
article
96

Title:
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów = Globalisation and the Organizational Behaviour of Managers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219688
article
See main document
97

Title:
Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie = Selected Methods for Improving Internal Interpersonal Communication in the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 87-102. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222592
article
See main document
98

Title:
Konflikty w organizacjach
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2003, s. 5-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266852
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Wstęp do typologii kultur organizacyjnych = Towards a Typology of Organisational Culture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003) , s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222600
article
See main document
100

Author:
Title:
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
325, [14] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/362
Nr:
2168246164
doctoral dissertation
101

Title:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
319 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monograph
102

Author:
Jakub Palka , Arkadiusz Potocki
Title:
Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji
Source:
Problemy Jakości. - R. 35, nr 4 (2003) , s. 6-10 - Bibliogr.
Nr:
2168224220
article
103

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 7
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Physical description:
286 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166085837
journal / series editorial
See related chapters
104

Title:
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom = Requirements to be Met by Contemporary Managers
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52231
article
See main document
105

Title:
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2002, s. 5-23 - Bibliogr.
Research program:
72/KZO/1/2002/S
Signature:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325675
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych = A Review of Selected Models of Organisational Cultures
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223206
article
See main document
107

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 6
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Physical description:
207 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223212
journal / series editorial
See related chapters
108

Title:
Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu = Listening as a Crucial Component of Direct Interpersonal Communication in Management
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 595-603 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226625
chapter in conference materials
See main document
109

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe", Kraków, Polska, od 2001-09-28 do 2001-09-28
Title:
Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się = On Some Desirable and Undesirable Types of Behaviour Shownby Participants in Communication
Source:
Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.] / red. Lesław H. Haber - Kraków: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002, s. 71-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-912900-2-6
Access mode:
Nr:
2168347232
chapter in conference materials
110

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 27-34
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242792
chapter in conference materials
111

Title:
Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania = Organisational Culture as Management Tool
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223204
article
See main document
112

Conference:
Konferencja naukowa Future 2002, Kazimierz Dolny, Polska, od 2002-11-29 do 2002-12-01
Title:
Globalizacja a umiejętności menedżerów
Source:
Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 371-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2014-9
Nr:
2168313965
chapter in conference materials
113

Title:
Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych = Adaptation of Organisational Culture as an Element of Strategic Alliances
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002) , s. 20-32. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168245480
article
114

Title:
Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów = The Influence of Globalization on the Contemporary Manager's Activities
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 251-256. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224942
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2002
Physical description:
182 s.: rys.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-298-1
Nr:
2168224466
monograph
116

Title:
Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne
Source:
Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002, s. 288-296. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr.
ISBN:
83-918099-3-5
Nr:
2168298331
chapter in conference materials
117

Title:
Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi = Selected Methods of Assisting Management-Employee Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233808
article
See main document
118

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 591-602 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167766699
chapter in conference materials
119

Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
131, [1] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-071-2
Nr:
2168238334
academic script
120

Title:
Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 329-348. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Access mode:
Nr:
2168246646
chapter in monograph
121

Title:
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej
Source:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2001, s. 86-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267008
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229750
article
See main document
123

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 5
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Physical description:
277 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168229804
journal / series editorial
See related chapters
124

Title:
Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw = Selected Aspects of Managing Enterprise Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223906
article
See main document
125

Title:
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 91-109. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223870
article
See main document
126

Title:
GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu = GroupWare - a Computer-Aided Method of Team Working in Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000) , s. 13-21. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223868
article
See main document
127

Title:
Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw = Methodology of Organizing Strategic Alliances of Enterprises
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 41-54. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239002
chapter in conference materials
See main document
128

Title:
Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw
Source:
Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2 - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 344-354. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270340
chapter in conference materials
129

Title:
Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji = Non-verbal Methods of Supporting the Communication Process in an Organisation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 159-168. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224312
article
See main document
130

Title:
Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 102-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224820
chapter in monograph
See main document
131

Title:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka
Publisher address:
Chrzanów: WSPiM, 2000
Physical description:
341 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref.,
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168238994
conference materials
See related chapters
132

Title:
Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = An Introduction to the Typology of Innovation-Participation Methods of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000) , s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223900
article
See main document
133

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 4
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000
Physical description:
168 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168224280
journal / series editorial
See related chapters
134

Title:
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD
Source:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999) , s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243000
article
135

Title:
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244552
article
See main document
136

Author:
Title:
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
284 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/562
Nr:
2168246160
doctoral dissertation
137

Title:
Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Results of Researches on Possibility of Initiation the Innovative-Participational Organizational Climate
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998) , s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239268
article
138

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 123-190
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306327
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 233-276
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306347
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy = Humanized Methods of Organization of Working Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998) , s. 17-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234050
article
See main document
141

Title:
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 277-361
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306355
chapter in monograph
See main document
142

Title:
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243092
article
See main document
143

Author:
Zbigniew Martyniak , Bogusz Mikuła , Arkadiusz Potocki , Elżbieta Kądziołka-Martyniak
Title:
Metody organizacji i zarządzania produkcją
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 191-232
ISBN:
83-87239-53-4
Nr:
2168306339
chapter in monograph
See main document
144

Title:
Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-46-1
Nr:
2168238340
academic script
145

Title:
Metoda Muller-Pleussa = The Muller-Pleuss Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234170
article
See main document
146

Title:
Sposoby zarządzania komunikacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 50-90
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306503
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych = Time Aspects of Organizational Changes Implementation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252778
article
See main document
148

Author:
Title:
Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
410 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 9 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/717
Nr:
2168246168
doctoral dissertation
149

Title:
Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1997
Physical description:
186 s.: il.; 29 cm
Series:
(Organizacja i Zarządzanie - Antykwa)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-10-4
Nr:
2168238332
monograph
150

Title:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania = Humanization of Organization of Work in the Management Sphere
Source:
Humanizacja Pracy1997. - nr 2, s. 73-74
Nr:
2168253522
varia
151

Title:
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego
Source:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 9 (1997) , s. 2-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252040
article
152

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 27-49
ISBN:
83-87239-00-3
Nr:
2168306497
chapter in monograph
See main document
153

Title:
Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością
Source:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 4 (1997) , s. 14-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252044
article
154

Title:
Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Research Humanization of Work in the Economic Academy in Cracow
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 1 (1997) , s. 72-83. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239214
article
155

Title:
Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Methodies of Forming Innovative and Participal Climate Organization
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1996) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239090
article
156

Title:
Metodyka wdrażania grup autonomicznych
Source:
Problemy Jakości. - R. 28, nr 12 (1996) , s. 30-34 - Bibliogr.
Nr:
2168252056
article
157

Title:
Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego = A Method of Shaping a Model of Innovatory-Participatory Organizational Climate
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 95. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252516
varia
158

Title:
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza = R. Rosenkranz Personnel Selection Method in Area of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995) , s. 31-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234014
article
See main document
159

Title:
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie) = KSS - the Method of Communication System Analysis (Kommunikationssystem - Studie)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994) , s. 11-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234092
article
See main document
160

Title:
Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = Conference as Instrument of Integrative and Participative Management
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994) , s. 26-35 - Bibliogr.
Nr:
2168239080
article
161

Title:
Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta = Typology of Organizational Methods and Techniques as Presented by G. Schmidt
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994) , s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234284
article
See main document
162

Title:
Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1993) , s. 35-39 - Bibliogr.
Nr:
2168230602
article
163

Title:
Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 48-53
Nr:
2168253036
chapter in monograph
See main document
164

Title:
Radar personalny - metoda oceny przełożonego
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1993) , s. 56-65 - Bibliogr.
Nr:
2168230604
article
165

Title:
Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców = Methods of Labour Organization Humanization Based on Liberation of Performer's Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236446
article
See main document
166

Title:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 150-166
Nr:
2168230094
chapter in monograph
See main document
167

Title:
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie)
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 147-153
Nr:
2168230170
chapter in monograph
See main document
168

Title:
Metoda KIWA
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 35-40 - Bibliogr.
Nr:
2168230144
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 14-20
Nr:
2168253024
chapter in monograph
See main document
170

Title:
Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 1 (1993) , s. 27-32 - Bibliogr.
Nr:
2168230600
article
171

Title:
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 111-129
Nr:
2168230090
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych
Source:
Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 55-81
Nr:
2168230148
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993, s. 37-59
Nr:
2168230086
chapter in monograph
See main document
174

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 7-85
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306575
chapter in monograph
See main document
175

Title:
Przebieg i wyniki badań empirycznych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 131-198
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306605
chapter in monograph
See main document
176

Title:
Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych = Dependencies Between the Technical Progress, Technical-Organizational Progress, Administrative-Office Work Difficulty and the Selected Organizational Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992) , s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235264
article
See main document
177

Title:
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych
Source:
Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 86-130
ISBN:
83-04-03956-7
Nr:
2168306589
chapter in monograph
See main document
178

Title:
Job Sharing - dzielenie pracy
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1992) , s. 23-28 - Bibliogr.
Nr:
2168239266
article
179

Title:
Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego = The Subjective Space and the Objective Space in an Industrial Enterprise and Their Relationships with the "Spatial Value"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992) , s. 43-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235270
article
See main document
180

Title:
Wybrane metody humanizacji pracy = Selected Methods of Work Humanization
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992
Physical description:
150, [1] s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04092-1
Nr:
2168250670
monograph
181

Title:
Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 1-3 (1991) , s. 117-122 - Bibliogr.
Nr:
2168239264
article
182

Title:
Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych = Distribution and the Levels of the Structure of Administrative Work and Office Work Difficulties Depending on the Selected Organizational Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 348 (1991) , s. 39-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168229390
article
See main document
183

Title:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
367, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250688
academic script
184

Title:
Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej = Results of Questionnaire Surveys Concerning Technical and Organizational Aspects of Administrative and Office Works
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 348 (1991) , s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168229406
article
See main document
185

Title:
Nowe metody organizacji i zarządzania
Publisher address:
Kraków: Stabill, 1991
Physical description:
62 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168229912
monograph
186

Title:
KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania
Source:
Problemy Organizacji. - 3-4 (1990) , s. 190-199 - Bibliogr.
Nr:
2168298091
article
187

Title:
Metoda ASTEX
Source:
Problemy Organizacji. - 3-4 (1990) , s. 130-145 - Bibliogr.
Nr:
2168298089
article
188

Title:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Industrial Enterprise
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1990
Physical description:
164 s., [8] k. tabl. złoż.: wykr., rys.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 93)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168238936
monograph
189

Title:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie gospodarki magazynowej) = Outline of Methodology of Spatial Organisation of Assisting Processes in Industrial Enterprise (on the Example of Stock Management)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990) , s. 81-95. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235152
article
See main document
190

Title:
Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Methodics of Spatial Organization of Production Processes in an Industrial Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989) , s. 6-8
Nr:
2168244420
article
191

Title:
Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie = Methodical Conceptions of the Spatial Planning of Production Processes in an Enterprise
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 3 (470) (1989) , s. 15-18
Nr:
2168244390
article
192

Title:
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235094
article
See main document
193

Title:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy) = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Social and Beat Facilities in an Industrial Enterprise (a Case of Regeneration Facilities in an Enterprise)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989) , s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235100
article
See main document
194

Title:
Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem = Organization of Work Space Aimed at Elimination of Tiredness
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 4 (1989) , s. 49-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239256
article
195

Title:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym = A Concise Methodics for Spatial Organizing of Objects which are Used to Develop Employees in an Industrial Organization
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 7-8 (311-312) (1988) , s. 34-43 - Bibliogr.
Nr:
2168252472
article
196

Title:
Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy = Principles of Organizing Work Positions in an Area
Source:
Problemy Organizacji. - 1 (1988) , s. 135-153. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168251878
article
197

Title:
Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych = The Typology of Levels of Technical and Organizational Development in Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988) , s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236390
article
See main document
198

Title:
Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Theoretical Premises of Spatial Organization of Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 236 (1987) , s. 37-50. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237192
article
See main document
199

Title:
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 133-153. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230606
article
200

Title:
Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy = Humanization Aspects of Spatial Organization of Work
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 5 (1987) , s. 22-31. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168241326
article
201

Title:
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń
Source:
Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / [kol. red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin] - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987, s. 100-106 - Bibliogr.
Nr:
2168232676
chapter in monograph
202

Author:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki , Halina Piekarz
Title:
Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych = Designing of Humanized Organization of Work on Selected Jobs in the Sphere of Automated and Mechanized Administrative-Office Work
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987) , s. 155-175. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych
Nr:
2168230612
article
203

Author:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki
Title:
Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym = Elements of Humanized Work Organization in Selected Operator's Jobs in Computer Centre
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986) , s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238920
article
See main document
204

Title:
Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA)
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 40-44
Nr:
2168272230
review
205

Title:
Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart = Attempted Implementation of Office Modapts Method to Schedule Work of Card Perforating Machine Operators
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986) , s. 39-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238924
article
See main document
206

Title:
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 109-146 - Bibliogr.
Nr:
2168230206
chapter in monograph
See main document
207

Title:
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych
Source:
Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 287-308 - Bibliogr.
Nr:
2168230214
chapter in monograph
See main document
208

Title:
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
377 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250684
academic script
209

Title:
Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie)
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984) , s. 22-24 - Bibliogr.
Nr:
2168230944
article
210

Title:
Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie = The Results of Opinion Polls Research over the Organizational Climate in the Computer Centre of the Lenin Steel Works in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984) , s. 43-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236424
article
See main document
211

Author:
Tadeusz Marek , Arkadiusz Potocki
Title:
Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji = The Selected Methods for Investigating the Factors of Dehumanizing Office Work in Conditions off Automatic Data Processing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 177 (1983) , s. 45-76. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235980
article
See main document
212

Title:
Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych = Notion and Classification of Office Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 157 (1982) , s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239316
article
See main document
213

Title:
Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Outline of Methodology of Organizing Administrative and Clerical Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981) , s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234406
article
See main document
214

Title:
Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1981) , s. 294-296. - Bibliogr.
Nr:
2168332951
review
215

Title:
Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych = The Directions of Investigations of the Rational Use of Space in Clerical Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980) , s. 167-177. - Rez., summ.
Nr:
2168239298
article
See main document
216

Title:
Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Principles of Spatial Organization of Clerical and Administrative Proceedings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 133 (1980) , s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237438
article
See main document
217

Title:
Badanie pracy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
VIII, 375, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Techniki Organizatorskie)
Notes:
S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym., Bibliogr.
Nr:
2168251184
monograph
218

Title:
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
285 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/233
Nr:
2168246426
doctoral dissertation
219

Title:
Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych : (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka") = Use of the H. Schmigalli Method for the Optimum Arrangement of Office Posts (on the Basis of Book-Keeping Department in the Foundry of Cast Iron in Węgierska Górka)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 105 (1978) , s. 39-54. - Rez., summ.
Nr:
2168233530
article
See main document
220

Title:
Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli = Lay-out of Office Stations by Bloch-Schmigall Method
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1978) , s. 81-84. - Streszcz., summ.
Nr:
2168251888
article
221

Title:
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
222 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168250674
academic script
222

Title:
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna
Source:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 19, nr 2 (206) (1976) , s. 32-35
Nr:
2168252404
article
223

Title:
Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości = Examining the Hierarchy of Functions in Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976) , s. 107-126. - Rez., summ.
Nr:
2168239596
article
See main document
224

Title:
Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Choice of Organizational Research Activity for Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 71 (1975) , s. 181-201. - Rez., summ.
Nr:
2168239616
article
See main document
225

Title:
Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych
Source:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 18, nr 11 (203) (1975) , s. 35-37
Nr:
2168228994
article
226

Title:
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej
Source:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 18, nr 8-9 (200-201) (1975) , s. 35-38
Nr:
2168228988
article
227

Title:
Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie : (wg L.W. Crum)
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 30-32
Nr:
2168272536
article
228

Title:
Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 37-50
Nr:
2168272558
article
229

Title:
Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 40-43
Nr:
2168272576
article
230

Title:
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973) , s. 22-29
Nr:
2168272570
article
Unpublished documents:
1

Title:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
072/WZ/KZO/01/2013/S/3072
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290097
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
135 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
19/KZO/2/2012/S/019
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266504
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
168 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
170/KZO/1/2011/S/649
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257960
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KZO/1/2010/S/549
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282747
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
29/KZO/1/09/S/439
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247878
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
117 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
13/KZO/1/08/S/430
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276689
unpublished scientific work
See related chapters
7

Author:
, , , , ,
Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
117 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2166582658
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, , , , ,
Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2166586218
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
91/KZO/1/2005/S/263
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266724
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
77/KZO/1/2004/S/187
Signature:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266766
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Physical description:
141 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
80/KZO/1/2003/S
Signature:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266850
unpublished scientific work
See related chapters
12

Author:
, , , ,
Title:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
72/KZO/1/2002/S
Signature:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168233922
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
22/KZO/12/2001/S
Signature:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168266888
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
212 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2000/S
Signature:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
218 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
unpublished scientific work
16

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
17

Title:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/P/110/067/06
Signature:
NP-343/3/Magazyn
Nr:
2168267450
unpublished scientific work
18

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
81/KMOiZ/3/96/S
Signature:
NP-23/6/Magazyn
Nr:
2168226475
unpublished scientific work
19

Title:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1/P/110/067/06
Signature:
NP-343/2/1/Magazyn
Nr:
2168267362
unpublished scientific work
20

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
70 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
28/KMOiZ/2/95/S
Signature:
NP-23/5/Magazyn
Nr:
2168226473
unpublished scientific work
21

Title:
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
115 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/P/110/067/06
Signature:
NP-343/1/Magazyn
Nr:
2168267452
unpublished scientific work
22

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
70 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
79/KMOiZ/3/94/S
Signature:
NP-23/4/Magazyn
Nr:
2168226461
unpublished scientific work
23

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
124 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-23/3/Magazyn
Nr:
2168226457
unpublished scientific work
24

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
110 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-23/[2]/Magazyn
Nr:
2168226453
unpublished scientific work
25

Title:
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
145 s., [16] k. złoż.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-63/Magazyn
Nr:
2168226443
unpublished scientific work
26

Title:
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
51 s., [2] k. złoż.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-23/1/Magazyn
Nr:
2168226449
unpublished scientific work
1
Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji = The Role of Communication in the Use of the Social Potential of Organization / Arkadiusz POTOCKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 2 (2016), s. 299-310. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf. - ISSN 2084-5189
2
Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 143-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
3
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
4
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
5
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe = Resistance in the Implementation of Organizational Changes in Selected Enterprises of Malopolska - a Pilot Study / Arkadiusz POTOCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 2 (2015), s. 129-139. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556. - ISSN 1898-5084
6
Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu = Leadership-based Communication and Interaction / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (944) (2015), s. 21-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893. - ISSN 1898-6447
7
Wybrane metody kształtowania jakości = Selected Organizational Methods, Communication Methods and Heuristic Methoods in Quality Shaping / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - nr 4 (2014), s. 14-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
8
Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 6-16. - Bibliogr.
9
Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 49-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-6-7
10
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
11
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013), s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf. - ISSN 2082-5501
12
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145). - z. 50 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
13
Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji = Selected Methods of Psychic - Mental Fatigue Testing in the Process of Information Processing / Arkadiusz POTOCKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 36 (2013), s. 161-167. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf. - ISSN 1898-5084
14
Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne = Prevention of Mental Fatigue in the Work of Business Management Sphere - Methodological Aspects / Arkadiusz POTOCKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 282 (2013), s. 223-233. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
15
Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się / Paweł Łukasik ; . - Kraków : , 2013. - 342 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002885
16
Zmęczenie w obszarze zarządzania / Arkadiusz POTOCKI // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 139-149. - Bibliogr.
17
Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski = The Communication Behaviour of Managers and their Staff in Terms of the Generation and Use of Knowledge in Selected Organisations in Małopolska / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 63-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.3.pdf
19
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 53-62. - Bibliogr.
21
Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa = Forces as a Tool of Leadership Support / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 273 (2012), s. 75-84. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
22
Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej = Quality Management Methods Based on Team Knowledge / Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 287-298. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
23
Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 53-81. - Bibliogr.
24
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
25
Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera = Selected Burnout Aspects in Manager's Work / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 223 (2011), s. 211-217. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji : w kierunku respektowania interesów pracobiorców. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością / Arkadiusz POTOCKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 49-73. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
27
Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji = Selected Group Methods of Generation and Uses of Knowledge in Organisations / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 549-555. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit. - ISSN 1896-382X
28
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-65-5
29
Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy = The Cluster as a Form of Organization for Economic Cooperation Based on Knowledge / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917. - ISSN 1898-6447
30
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą / Arkadiusz POTOCKI // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 33-57. - ISBN 978-83-62511-65-5
31
Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 27-51
32
Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // W: Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 105-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-497-3
33
Wstęp / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 4-6
34
Klaster - forma współpracy między organizacjami = A Cluster as a Way of Organizations' Cooperation / Paweł ŁUKASIK, Arkadiusz POTOCKI // W: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 250-254. - Summ. - ISBN 978-83-7246-527-6
35
Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych = Global Economic Crises and Strategies of Business Organizations / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 45-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/246. - ISSN 0208-6018
36
Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 113-119. - ISBN 978-83-931128-2-1
37
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji = Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 115 (2010), s. 617-627. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych = Control as an Instrument for Shaping Organisational Behaviour / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268. - ISSN 1898-6447
39
Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 78-95. - Bibliogr.
40
Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena = Method of Group Quality Management of D. Petersen / Arkadiusz POTOCKI // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 9-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
41
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - 568 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7641-119-4
42
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // W: Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 62-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-39-5
43
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
44
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 1036-1049. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
45
Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia / Andrzej Olak ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2009. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001801a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001801b
46
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - 555 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7641-120-0
47
Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie = The Role of Communication in Shaping Organisational Changes within Enterprises / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660. - ISSN 1898-6447
48
Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 537-547. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
49
Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników / Arkadiusz POTOCKI, Paweł ŁUKASIK // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 20-29. - Bibliogr.
50
Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2008. - 176 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-899-6
51
Wybrane złożone typologie kultur organizacji = Selected Sophisticated Classifications of Organizational Culture / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 74-91. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
52
Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem = D. Dana's Method as a Communication Instrument for Managing Conflict / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 81-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474. - ISSN 1898-6447
53
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
54
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 45-56. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - ISSN 1644-9584
55
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów = Supervising as an Instrument for Shaping an Organisation - the Opinions of Managers / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 304-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
56
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
57
Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych = Control as ana Instrument in Information - the Organizational Behaviours - the Opinions of Controlled Employees / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
58
Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 540-549. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
59
Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 243-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
60
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - 462 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-752-4
61
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - 584 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-753-1
62
Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego / Anna PIETRUSZKA-ORTYL ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 385 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001214a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001214b
63
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
64
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 35-43. - Bibliogr.
65
Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach = Selected Functions of Communication in Modern Enterprises / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648. - ISSN 0208-7944
66
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - 203 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-89823-48-9
67
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 293 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7251-707-4
68
Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 65-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
69
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 197-202. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
70
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych / Renata WINKLER ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001186b
71
Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem / Arkadiusz POTOCKI // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 197-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
72
Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem = Comunication in Conflict Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 161-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
73
Konflikty w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 100-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
74
Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 5-24. - Bibliogr.
75
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 51-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
76
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 338 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7251-525-5
77
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) = The Essence and Components of Organisational Behaviours (BIO - Behaviours in the Organisation) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824. - ISSN 0208-7944
78
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 4 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
79
Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów = Trust as the Main Element of Alliance Partner's Relational Capital / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 141-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-36-5
80
Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
81
Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem / Arkadiusz POTOCKI // W: Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej / red. Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak, Stanisława Sokołowska. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 287-299. - ISBN 83-7395-127-X
82
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2005. - 338 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7251-525-5
83
Konflikty w organizacji / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 100-162. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
84
Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne = Integrated Function of Communication in Organization versus Organizational Changes / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1092 (2005), s. 329-335. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
85
Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw = The Methodology of Starategic Alliances Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Wybrane aspekty zarządzania organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-36-5
86
Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 5-21. - Bibliogr.
87
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 51-99. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
88
Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach = Modern Conflict Management Methods in Organisations / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 672 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740. - ISSN 0208-7944
89
Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 314-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
90
Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1083-1095. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
91
Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji) / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 5-13. - Bibliogr.
92
Miejsce konfliktów w organizacji = The Position of Conflicts in Organization / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 221-239. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
93
Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej = Psychological Conditions for Effective Teamware Support / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 148-158. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
94
Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod = Collective Quality Management : Characteristics of Selected Methods / Arkadiusz POTOCKI // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 189-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
95
Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen = Programs of Executive and Conception Work Integration - ASTEX and Kaizen / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (2004), s. 81-92. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
96
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów = Globalisation and the Organizational Behaviour of Managers / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662. - ISSN 0208-7944
97
Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie = Selected Methods for Improving Internal Interpersonal Communication in the Firm / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 87-102. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16177. - ISSN 0208-7944
98
Konflikty w organizacjach / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 5-32. - Bibliogr.
99
Wstęp do typologii kultur organizacyjnych = Towards a Typology of Organisational Culture / Anna PIETRUSZKA-OTRYL, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15687. - ISSN 0208-7944
100
Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania / Daniel GACH ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2003. - 325, [14] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
101
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
102
Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji / Jakub Palka, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 35, nr 4 (2003), s. 6-10. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
103
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - nr 7. - 286 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
104
Wymagania stawiane współczesnym menedżerom = Requirements to be Met by Contemporary Managers / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów / Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 5-23. - Bibliogr.
106
Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych = A Review of Selected Models of Organisational Cultures / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
107
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - nr 6. - 207 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
108
Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu = Listening as a Crucial Component of Direct Interpersonal Communication in Management / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 595-603. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
109
Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się = On Some Desirable and Undesirable Types of Behaviour Shownby Participants in Communication / Arkadiusz POTOCKI // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.] / red. Lesław H. Haber. - Kraków: Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. - S. 71-78. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-912900-2-6. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r7.pdf
110
Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Arkadiusz POTOCKI // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 27-34. - ISBN 83-915196-1-9
111
Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania = Organisational Culture as Management Tool / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
112
Globalizacja a umiejętności menedżerów / Arkadiusz POTOCKI // W: Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002. - S. 371-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2014-9
113
Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych = Adaptation of Organisational Culture as an Element of Strategic Alliances / Arkadiusz POTOCKI // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2002), s. 20-32. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit. - ISSN 1643-5494
114
Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów = The Influence of Globalization on the Contemporary Manager's Activities / Arkadiusz POTOCKI // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 251-256. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
115
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody / Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2002. - 182 s. : rys. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-298-1
116
Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne / Arkadiusz POTOCKI // W: Przedsiębiorstwo kooperujące / red. Zbigniew Dworzecki. - Warszawa: Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., 2002. - S. 288-296. - Streszcz. - Książka jest wynikiem konferencji naukowej Katedry Zarządzania w Gospodarce SGH nt. przedsiębiorstwa partnerskiego, która odbyła się w maju 2002 r. - Bibliogr. - ISBN 83-918099-3-5
117
Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi = Selected Methods of Assisting Management-Employee Communication / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10670. - ISSN 0208-7944
118
Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 591-602. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
119
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 131, [1] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-071-2
120
Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa / Arkadiusz POTOCKI // W: Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 329-348. - [odczyt: 14.02.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 83-87772-40-2. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=331&view=Fit
121
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 86-111. - Bibliogr.
122
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
123
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - nr 5. - 277 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
124
Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw = Selected Aspects of Managing Enterprise Networks / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8909. - ISSN 0208-7944
125
Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością = Methods of Team Quality Management / Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 91-109. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9821. - ISSN 0208-7944
126
GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu = GroupWare - a Computer-Aided Method of Team Working in Communication / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 534 (2000), s. 13-21. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9823. - ISSN 0208-7944
127
Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw = Methodology of Organizing Strategic Alliances of Enterprises / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 41-54. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
128
Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw / Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 344-354. - Streszcz. - Bibliogr.
129
Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji = Non-verbal Methods of Supporting the Communication Process in an Organisation / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 159-168. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
130
Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację / Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ, Bogusz MIKUŁA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 102-165. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
131
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - 341 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - ISBN 83-907648-3-0
132
Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = An Introduction to the Typology of Innovation-Participation Methods of Management / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 554 (2000), s. 17-24. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8911. - ISSN 0208-7944
133
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000. - nr 4. - 168 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
134
Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD / Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 31, nr 3 (1999), s. 15-17. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
135
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
136
Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk / Tomasz KAFEL ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 1999. - 284 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
137
Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Results of Researches on Possibility of Initiation the Innovative-Participational Organizational Climate / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1998), s. 25-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
138
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 123-190. - ISBN 83-87239-53-4
139
Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy / Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 233-276. - ISBN 83-87239-53-4
140
Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy = Humanized Methods of Organization of Working Time / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 506 (1998), s. 17-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
141
Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 277-361. - ISBN 83-87239-53-4
142
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation / Daniel GACH, Arkadiusz POTOCKI, Bogusz MIKUŁA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 67-88. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
143
Metody organizacji i zarządzania produkcją / Zbigniew MARTYNIAK, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Elżbieta Kądziołka-Martyniak // W: Nowe metody organizacji i zarządzania / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 191-232. - ISBN 83-87239-53-4
144
Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1998. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-46-1
145
Metoda Muller-Pleussa = The Muller-Pleuss Method / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 486 (1997), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
146
Sposoby zarządzania komunikacją / Jan BELICZYŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 50-90. - ISBN 83-87239-00-3
147
Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych = Time Aspects of Organizational Changes Implementation / Arkadiusz POTOCKI // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
148
Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem / Bogusz MIKUŁA ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 1997. - 410 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 9 k. - Bibliogr.
149
Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 1997. - 186 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Organizacja i Zarządzanie). - ISBN 83-87493-10-4
150
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania = Humanization of Organization of Work in the Management Sphere / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 2 (1997), s. 73-74. - ISSN 0137-3013
151
Metoda wewnętrznego marketingu personalnego / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 29, nr 9 (1997), s. 2-5. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
152
Metody zarządzania informacją / Jan CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 27-49. - ISBN 83-87239-00-3
153
Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 29, nr 4 (1997), s. 14-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
154
Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Research Humanization of Work in the Economic Academy in Cracow / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1 (1997), s. 72-83. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
155
Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego = Methodies of Forming Innovative and Participal Climate Organization / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1996), s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
156
Metodyka wdrażania grup autonomicznych / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Jakości. - R. 28, nr 12 (1996), s. 30-34. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
157
Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego = A Method of Shaping a Model of Innovatory-Participatory Organizational Climate / Arkadiusz POTOCKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 95. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
158
Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza = R. Rosenkranz Personnel Selection Method in Area of Management / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 458 (1995), s. 31-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
159
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie) = KSS - the Method of Communication System Analysis (Kommunikationssystem - Studie) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 428 (1994), s. 11-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
160
Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego = Conference as Instrument of Integrative and Participative Management / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1994), s. 26-35. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
161
Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta = Typology of Organizational Methods and Techniques as Presented by G. Schmidt / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 445 (1994), s. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1993), s. 35-39. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
163
Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 48-53
164
Radar personalny - metoda oceny przełożonego / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5-6 (1993), s. 56-65. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
165
Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców = Methods of Labour Organization Humanization Based on Liberation of Performer's Activity / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
166
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 150-166
167
KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie) / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 147-153
168
Metoda KIWA / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 35-40. - Bibliogr.
169
Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 14-20
170
Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1 (1993), s. 27-32. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
171
Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 111-129
172
Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 55-81
173
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - S. 37-59
174
Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI, Czesław MESJASZ, Zbigniew MARTYNIAK, Roman SIEDLARZ // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 7-85. - ISBN 83-04-03956-7
175
Przebieg i wyniki badań empirycznych / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Czesław MESJASZ, Halina PIEKARZ, Arkadiusz POTOCKI, Wojciech WDOWIAK // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 131-198. - ISBN 83-04-03956-7
176
Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych = Dependencies Between the Technical Progress, Technical-Organizational Progress, Administrative-Office Work Difficulty and the Selected Organizational Characteristics / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992), s. 15-29. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
177
Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Halina PIEKARZ, Wojciech WDOWIAK, Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // W: Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniewa MARTYNIAK. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 86-130. - ISBN 83-04-03956-7
178
Job Sharing - dzielenie pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1992), s. 23-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
179
Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego = The Subjective Space and the Objective Space in an Industrial Enterprise and Their Relationships with the "Spatial Value" / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 373 (1992), s. 43-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
180
Wybrane metody humanizacji pracy = Selected Methods of Work Humanization / Arkadiusz POTOCKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1992. - 150, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04092-1
181
Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 1-3 (1991), s. 117-122. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
182
Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych = Distribution and the Levels of the Structure of Administrative Work and Office Work Difficulties Depending on the Selected Organizational Factors / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 348 (1991), s. 39-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
183
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 367, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
184
Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej = Results of Questionnaire Surveys Concerning Technical and Organizational Aspects of Administrative and Office Works / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 348 (1991), s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
Nowe metody organizacji i zarządzania / Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Stabill, 1991. - 62 s. : il. ; 23 cm
186
KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 3-4 (1990), s. 190-199. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
187
Metoda ASTEX / Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 3-4 (1990), s. 130-145. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
188
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Industrial Enterprise / Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : [s.n.], 1990. - 164 s., [8] k. tabl. złoż. : wykr., rys. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 93)
189
Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie gospodarki magazynowej) = Outline of Methodology of Spatial Organisation of Assisting Processes in Industrial Enterprise (on the Example of Stock Management) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990), s. 81-95. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
190
Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym = Methodics of Spatial Organization of Production Processes in an Industrial Organization / Arkadiusz POTOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989), s. 6-8. - ISSN 0860-6846
191
Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie = Methodical Conceptions of the Spatial Planning of Production Processes in an Enterprise / Arkadiusz POTOCKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 3 (470) (1989), s. 15-18. - ISSN 0860-6846
192
Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe) = Analysis of the Level of Technological Development in Office Work / Czesław MESJASZ, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 25-45. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
193
Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy) = An Outline of the Methodology of Layout Planning of Social and Beat Facilities in an Industrial Enterprise (a Case of Regeneration Facilities in an Enterprise) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 291 (1989), s. 95-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
194
Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem = Organization of Work Space Aimed at Elimination of Tiredness / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 4 (1989), s. 49-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
195
Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym = A Concise Methodics for Spatial Organizing of Objects which are Used to Develop Employees in an Industrial Organization / Arkadiusz POTOCKI // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 29, nr 7-8 (311-312) (1988), s. 34-43. - Bibliogr. - ISSN 0137-5555
196
Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy = Principles of Organizing Work Positions in an Area / Arkadiusz POTOCKI // Problemy Organizacji. - 1 (1988), s. 135-153. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5504
197
Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych = The Typology of Levels of Technical and Organizational Development in Office Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 259 (1988), s. 5-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
198
Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Theoretical Premises of Spatial Organization of Enterprise / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 236 (1987), s. 37-50. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych = Methods of Work Evaluation, Standardization and Co-Ordination in Computer Centres / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987), s. 133-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych. - ISSN 0208-6018
200
Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy = Humanization Aspects of Spatial Organization of Work / Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - nr 5 (1987), s. 22-31. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0137-3013
201
Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń / Arkadiusz POTOCKI // W: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / [kol. red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin]. - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987. - S. 100-106. - Bibliogr.
202
Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych = Designing of Humanized Organization of Work on Selected Jobs in the Sphere of Automated and Mechanized Administrative-Office Work / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI, Halina PIEKARZ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 67 (1987), s. 155-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Humanizacja organizacji i jej uwarunkowanie : wyniki badań empirycznych. - ISSN 0208-6018
203
Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym = Elements of Humanized Work Organization in Selected Operator's Jobs in Computer Centre / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986), s. 5-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
204
Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA) / Arkadiusz POTOCKI // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 40-44. - Rec. pracy: R. Bucksch, KIWA - die Kommunikations - und Informations - Wertanalyse. Management Zeitschrift IO, nr 11 (1985)
205
Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart = Attempted Implementation of Office Modapts Method to Schedule Work of Card Perforating Machine Operators / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 214 (1986), s. 39-54. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 109-146. - Bibliogr.
207
Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych / Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // W: Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 287-308. - Bibliogr.
208
Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 377 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr.
209
Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie) / Arkadiusz Potocki // Przegląd Organizacji. - nr 11 (538) (1984), s. 22-24. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
210
Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie = The Results of Opinion Polls Research over the Organizational Climate in the Computer Centre of the Lenin Steel Works in Cracow / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 190 (1984), s. 43-54. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
211
Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji = The Selected Methods for Investigating the Factors of Dehumanizing Office Work in Conditions off Automatic Data Processing / Tadeusz Marek, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 177 (1983), s. 45-76. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
212
Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych = Notion and Classification of Office Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 157 (1982), s. 23-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
213
Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Outline of Methodology of Organizing Administrative and Clerical Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 146 (1981), s. 39-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych / Arkadiusz POTOCKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1981), s. 294-296. - Rec. pracy: Lis S., Santarek K., Projektowanie rozmieszczenia stanowisk roboczych. PWN 1980. - ISSN 0137-7221
215
Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych = The Directions of Investigations of the Rational Use of Space in Clerical Work / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980), s. 167-177. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
216
Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych = Principles of Spatial Organization of Clerical and Administrative Proceedings / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 133 (1980), s. 23-33. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
217
Badanie pracy / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - VIII, 375, [1] s. : il. ; 21 cm. - S. 189-375 numerowane w kier. przeciwstawnym. - Bibliogr. - (Techniki Organizatorskie)
218
Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych / Arkadiusz POTOCKI ; Promotor: Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków, 1979. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
219
Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka") = Use of the H. Schmigalli Method for the Optimum Arrangement of Office Posts (on the Basis of Book-Keeping Department in the Foundry of Cast Iron in Węgierska Górka) / Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 105 (1978), s. 39-54. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
220
Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli = Lay-out of Office Stations by Bloch-Schmigall Method / Arkadiusz POTOCKI // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1978), s. 81-84. - Streszcz., summ. - ISSN 0137-7221
221
Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy : (skrypt programowany) / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 222 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr.
222
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika. - R. 19, nr 2 (206) (1976), s. 32-35. - ISSN 0860-4673
223
Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości = Examining the Hierarchy of Functions in Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976), s. 107-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
224
Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Choice of Organizational Research Activity for Value Analysis / Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 71 (1975), s. 181-201. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
225
Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych / Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika. - R. 18, nr 11 (203) (1975), s. 35-37. - ISSN 0860-4673
226
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika. - R. 18, nr 8-9 (200-201) (1975), s. 35-38. - ISSN 0860-4673
227
Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie (wg L.W. Crum) / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974), s. 30-32
228
Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973), s. 37-50
229
Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości / Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 40-43
230
Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości / Marek LISIŃSKI, Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 6, styczeń (1973), s. 22-29
231
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
232
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 135 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
233
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 168 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
234
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
236
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
237
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 117 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
238
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
239
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
240
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
241
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 141 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
242
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
243
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2001. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
244
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
245
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
246
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
247
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania / Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA. - Warszawa; Kraków : Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996. - 156 k. : il. ; 30 cm
248
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI,Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
249
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy / Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa; Kraków : Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1995. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [zespół: Zbigniew MARTYNIAK, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
251
Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1 / Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa; Kraków : Komitet Badań Naukowych; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 115 k. : il. ; 30 cm
252
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4 / [zespół: Tomasz KAFEL, Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI, Janusz CZEKAJ, Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
253
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3 / Arkadiusz POTOCKI, Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI, Bogusz MIKUŁA, Tomasz KAFEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 124 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
254
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. [2] / Zbigniew MARTYNIAK (kierownik tematu), Arkadiusz POTOCKI, Marek LISIŃSKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 110 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
255
Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie / zespół: Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu, Janusz CZEKAJ, Arkadiusz POTOCKI, Robert Jędras, Tomasz KAFEL. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 145 s., [16] k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
256
Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie / zespół: Zbigniew MARTYNIAK - kierownik tematu, Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI, Arkadiusz POTOCKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 51 s., [2] k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Potocki A., (2016), Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 2, s. 299-310; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf
2
Potocki A., (2015), Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 143-152.
3
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
4
Makowiec M., Potocki A., (2015), Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 103-119.
5
Potocki A., (2015), Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (44), cz. 2, s. 129-139; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556
6
Potocki A., (2015), Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (944), s. 21-30; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893
7
Potocki A., (2014), Wybrane metody kształtowania jakości, "Problemy Jakości", nr 4, s. 14-20.
8
Potocki A., (2014), Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 6-16.
9
Potocki A., Łukasik P., (2014), Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, s. 49-65.
10
Makowiec M., Potocki A., (2014), Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 314-325; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT
11
Makowiec M., Potocki A., (2013), Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 25, nr 98, s. 109-124; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf
12
Makowiec M., Potocki A., (2013), Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 50, s. 5-18.
13
Potocki A., (2013), Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 36, s. 161-167; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf
14
Potocki A., (2013), Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 282, s. 223-233.
15
Łukasik P., (2013), Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się, Prom. Potocki A., Kraków : , 342 k.
16
Potocki A., (2013), Zmęczenie w obszarze zarządzania. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 139-149.
17
Potocki A., (2012), Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 5-18.
18
Potocki A., (2012), Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 63-90.
19
Makowiec M., Potocki A., (2012), Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 95-110.
20
Potocki A., (2012), Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 53-62.
21
Potocki A., (2012), Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 273, s. 75-84.
22
Potocki A., (2011), Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 287-298.
23
Potocki A., (2011), Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 53-81.
24
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
25
Łukasik P., Potocki A., (2011), Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 223, s. 211-217.
26
Potocki A., (2011), Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 49-73.
27
Potocki A., (2011), Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 549-555; http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit
28
Potocki A. (red.), (2011), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 214 s.
29
Łukasik P., Potocki A., (2011), Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917
30
Potocki A., (2011), Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-57.
31
Potocki A., (2010), Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 27-51.
32
Potocki A., (2010), Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy. [W:] Szopa B. (red.), Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 105-110.
33
Potocki A., (2010), Wstęp. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 4-6.
34
Łukasik P., Potocki A., (2010), Klaster - forma współpracy między organizacjami. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 250-254.
35
Potocki A., Łukasik P., (2010), Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 45-53; http://hdl.handle.net/11089/246
36
Potocki A., Łukasik P., (2010), Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 113-119.
37
Potocki A., (2010), Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 115, s. 617-627.
38
Potocki A., (2010), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268
39
Potocki A., (2009), Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 78-95.
40
Potocki A., (2009), Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-17.
41
Potocki A. (red.), (2009), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, 568 s.
42
Potocki A., Makowiec M., (2009), The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship). [W:] Nowak , Glinka B., Hensel P. (red.), Entrepreneurs and Managers: Improving Practice, Developing Theory, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 62-73.
43
Makowiec M., Potocki A., (2009), Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, "Humanizacja Pracy", [vol.] 42, 2 (248), s. 9-21.
44
Makowiec M., Potocki A., (2009), Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 1036-1049.
45
Olak A., (2009), Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia, Prom. Potocki A., Kraków : , 290 k.
46
Potocki A. (red.), (2009), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, 555 s.
47
Potocki A., (2009), Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660
48
Potocki A., (2009), Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 537-547.
49
Potocki A., Łukasik P., (2008), Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 20-29.
50
Potocki A., (2008), Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Warszawa : Difin, 176 s.
51
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2008), Wybrane złożone typologie kultur organizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 74-91.
52
Potocki A., (2008), Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 81-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474
53
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
54
Potocki A., Makowiec M., (2008), Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 45-56.
55
Potocki A., (2008), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 304-310.
56
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 38-45.
57
Potocki A., (2008), Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 123-131.
58
Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., (2008), Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 540-549.
59
Potocki A., (2007), Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 243-251.
60
Potocki A. (red.), (2007), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, 462 s.
61
Potocki A. (red.), (2007), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, 584 s.
62
Pietruszka-Ortyl A., (2007), Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego, Prom. Potocki A., Kraków : , 385 k.
63
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
64
Potocki A., (2007), Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 35-43.
65
Potocki A., (2007), Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648
66
Potocki A. (red.), (2007), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 203 s.
67
Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2007), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 293 s.
68
Potocki A., (2007), Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 65-71.
69
Potocki A., (2007), Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 197-202.
70
Winkler R., (2007), Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych, Prom. Potocki A., Kraków : , 291 k.
71
Potocki A., (2006), Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 197-210.
72
Potocki A., (2006), Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-168.
73
Potocki A., (2006), Konflikty w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 100-162.
74
Potocki A., (2006), Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-24.
75
Potocki A., (2006), Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 51-99.
76
Potocki A. (red.), (2006), Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia, Dodr.Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 338 s.
77
Potocki A., (2006), Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 5-14; https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824
78
Potocki A., Winkler R., (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 4, s. 15-19.
79
Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., (2005), Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów. [W:] Adamus W. (red.), Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 141-161.
80
Potocki A., (2005), Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 13-23.
81
Potocki A., (2005), Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem. [W:] Hanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (red.), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 287-299.
82
Potocki A. (red.), (2005), Zachowania organizacyjne: wybrane zagadnienia, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 338 s.
83
Potocki A., (2005), Konflikty w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 100-162.
84
Potocki A., (2005), Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1092, s. 329-335.
85
Potocki A., (2005), Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw. [W:] Adamus W. (red.), Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 105-119.
86
Potocki A., (2005), Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-21.
87
Potocki A., (2005), Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 51-99.
88
Potocki A., (2005), Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740
89
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2005), Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 314-326.
90
Potocki A., (2004), Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1083-1095.
91
Potocki A., (2004), Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji). [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-13.
92
Potocki A., (2004), Miejsce konfliktów w organizacji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 221-239.
93
Potocki A., Gach D., (2004), Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 148-158.
94
Potocki A., (2004), Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 189-197.
95
Mikuła B., Potocki A., (2004), Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen, "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 81-92.
96
Potocki A., (2004), Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662
97
Potocki A., (2003), Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 87-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/16177
98
Potocki A., (2003), Konflikty w organizacjach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-32.
99
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2003), Wstęp do typologii kultur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 57-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/15687
100
Gach D., (2003), Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania, Prom. Potocki A., Kraków : , 325, [14] k.
101
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
102
Palka J., Potocki A., (2003), Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, "Problemy Jakości", R. 35, nr 4, s. 6-10.
103
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - nr 7. - 286 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-7351
104
Potocki A., (2003), Wymagania stawiane współczesnym menedżerom, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 7-19.
105
Potocki A., (2002), Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 5-23.
106
Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 51-71.
107
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - nr 6. - 207 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-7351
108
Potocki A., (2002), Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 595-603.
109
Potocki A., (2002), Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się. [W:] Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.], Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 71-78.
110
Potocki A., (2002), Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 27-34.
111
Potocki A., (2002), Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 39-49.
112
Potocki A., (2002), Globalizacja a umiejętności menedżerów. [W:] Skrzypek E. (red.), Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 371-383.
113
Potocki A., (2002), Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 20-32; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit
114
Potocki A., (2002), Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 251-256.
115
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: wybrane koncepcje i metody, Warszawa : Difin, 182 s.
116
Potocki A., (2002), Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne. [W:] Dworzecki Z. (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o., s. 288-296.
117
Potocki A., (2001), Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/10670
118
Potocki A., Gach D., (2001), Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 591-602.
119
Potocki A., (2001), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 131, [1] s.
120
Potocki A., (2001), Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 329-348.
121
Potocki A., Winkler R., (2001), Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 86-111.
122
Potocki A., Winkler R., (2001), Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 87-101.
123
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - nr 5. - 277 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-7351
124
Potocki A., (2000), Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/8909
125
Gach D., Mikuła B., Potocki A., (2000), Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 91-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/9821
126
Potocki A., (2000), GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 534, s. 13-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/9823
127
Potocki A., Pietruszka A., (2000), Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 41-54.
128
Potocki A., Pietruszka A., (2000), Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. [W:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000, T. 2, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 344-354.
129
Potocki A., (2000), Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 159-168.
130
Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., Mikuła B., (2000), Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 102-165.
131
Potocki A. (red.), (2000), Współczesne tendencje w zarządzaniu: teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, 341 s.
132
Mikuła B., Potocki A., (2000), Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 554, s. 17-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/8911
133
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2000. - nr 4. - 168 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-7351
134
Obora H., Potocki A., (1999), Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, "Problemy Jakości", R. 31, nr 3, s. 15-17.
135
Gach D., Potocki A., (1999), Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 27-43.
136
Kafel T., (1999), Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk, Prom. Potocki A., Kraków : , 284 k.
137
Potocki A., (1998), Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6, s. 25-37.
138
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1998), Metody zarządzania informacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 123-190.
139
Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1998), Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 233-276.
140
Potocki A., (1998), Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 506, s. 17-30.
141
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., (1998), Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 277-361.
142
Gach D., Potocki A., Mikuła B., (1998), Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 67-88.
143
Martyniak Z., Mikuła B., Potocki A., Kądziołka-Martyniak E., (1998), Metody organizacji i zarządzania produkcją. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 191-232.
144
Mikuła B., Potocki A., (1998), Humanizacja organizacji pracy: aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane AE, 224 s.
145
Potocki A., (1997), Metoda Muller-Pleussa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 486, s. 17-25.
146
Beliczyński J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Sposoby zarządzania komunikacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 50-90.
147
Potocki A., (1997), Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 83-93.
148
Mikuła B., (1997), Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem, Prom. Potocki A., Kraków : , 410 k.
149
Mikuła B., Potocki A., (1997), Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 186 s.
150
Potocki A., (1997), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania, "Humanizacja Pracy", nr 2, s. 73-74.
151
Potocki A., (1997), Metoda wewnętrznego marketingu personalnego, "Problemy Jakości", R. 29, nr 9, s. 2-5.
152
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1997), Metody zarządzania informacją. [W:] Martyniak Z. (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie, Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 27-49.
153
Potocki A., (1997), Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 29, nr 4, s. 14-16.
154
Potocki A., (1997), Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Humanizacja Pracy", nr 1, s. 72-83.
155
Potocki A., (1996), Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 33-41.
156
Mikuła B., Potocki A., (1996), Metodyka wdrażania grup autonomicznych, "Problemy Jakości", R. 28, nr 12, s. 30-34.
157
Potocki A., (1996), Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 95.
158
Potocki A., (1995), Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 458, s. 31-45.
159
Potocki A., (1994), KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 428, s. 11-18.
160
Potocki A., (1994), Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 26-35.
161
Potocki A., (1994), Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 445, s. 7-18.
162
Potocki A., (1993), Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 35-39.
163
Potocki A., (1993), Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 48-53.
164
Potocki A., (1993), Radar personalny - metoda oceny przełożonego, "Humanizacja Pracy", nr 5-6, s. 56-65.
165
Potocki A., (1993), Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 412, s. 19-29.
166
Martyniak Z., Potocki A., (1993), Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 150-166.
167
Potocki A., (1993), KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie). [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 147-153.
168
Potocki A., (1993), Metoda KIWA. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 35-40.
169
Potocki A., (1993), Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 14-20.
170
Czekaj J., Potocki A., (1993), Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych, "Humanizacja Pracy", nr 1, s. 27-32.
171
Czekaj J., Potocki A., Wdowiak W., (1993), Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 111-129.
172
Potocki A., (1993), Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 55-81.
173
Potocki A., (1993), Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 37-59.
174
Potocki A., Mesjasz C., Martyniak Z., Siedlarz R., (1992), Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 7-85.
175
Czekaj J., Martyniak Z., Mesjasz C., Piekarz H., Potocki A., Wdowiak W., (1992), Przebieg i wyniki badań empirycznych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 131-198.
176
Czekaj J., Potocki A., (1992), Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 373, s. 15-29.
177
Martyniak Z., Czekaj J., Piekarz H., Wdowiak W., Mesjasz C., Potocki A., (1992), Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych, Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 86-130.
178
Potocki A., (1992), Job Sharing - dzielenie pracy, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 23-28.
179
Potocki A., (1992), Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 373, s. 43-50.
180
Potocki A., (1992), Wybrane metody humanizacji pracy, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 150, [1] s., [1] k. tabl. złoż.
181
Potocki A., (1991), Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy, "Humanizacja Pracy", nr 1-3, s. 117-122.
182
Czekaj J., Potocki A., (1991), Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 348, s. 39-53.
183
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1991), Techniki organizatorskie: badanie pracy: skrypt programowany, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 367, [1] s.
184
Potocki A., (1991), Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 348, s. 55-63.
185
Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A., (1991), Nowe metody organizacji i zarządzania, Kraków : Stabill, 62 s.
186
Potocki A., (1990), KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania, "Problemy Organizacji", 3-4, s. 190-199.
187
Czekaj J., Potocki A., (1990), Metoda ASTEX, "Problemy Organizacji", 3-4, s. 130-145.
188
Potocki A., (1990), Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 93), Kraków : [s.n.], 164 s., [8] k. tabl. złoż.
189
Potocki A., (1990), Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie gospodarki magazynowej), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 311, s. 81-95.
190
Potocki A., (1989), Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 40, nr 4 (471), s. 6-8.
191
Potocki A., (1989), Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 40, nr 3 (470), s. 15-18.
192
Mesjasz C., Potocki A., (1989), Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych (badania pilotażowe), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 25-45.
193
Potocki A., (1989), Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 291, s. 95-111.
194
Potocki A., (1989), Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem, "Humanizacja Pracy", nr 4, s. 49-56.
195
Potocki A., (1988), Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 29, nr 7-8 (311-312), s. 34-43.
196
Potocki A., (1988), Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy, "Problemy Organizacji", 1, s. 135-153.
197
Potocki A., (1988), Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 259, s. 5-21.
198
Potocki A., (1987), Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 236, s. 37-50.
199
Martyniak Z., Potocki A., Czekaj J., (1987), Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 67, s. 133-153.
200
Potocki A., (1987), Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy, "Humanizacja Pracy", nr 5, s. 22-31.
201
Potocki A., (1987), Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń. [W:] Haus , Firlej M., Andrzejewski W., Ciurla M., Lehkunów A., Strzednicki A., Wilimowski J., Rubin R. (red.), Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw, Wrocław : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 100-106.
202
Marek T., Potocki A., Piekarz H., (1987), Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 67, s. 155-175.
203
Marek T., Potocki A., (1986), Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 5-19.
204
Potocki A., (1986), Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA), "Poradnik Organizatora", nr 2-3, s. 40-44.
205
Potocki A., (1986), Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 214, s. 39-54.
206
Potocki A., (1985), Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 109-146.
207
Martyniak Z., Potocki A., (1985), Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych. [W:] Martyniak Z. (red.), Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 287-308.
208
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1985), Techniki organizatorskie: badanie pracy: skrypt programowany, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 377 s.
209
Potocki A., (1984), Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie), "Przegląd Organizacji", nr 11 (538), s. 22-24.
210
Potocki A., (1984), Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 190, s. 43-54.
211
Marek T., Potocki A., (1983), Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 177, s. 45-76.
212
Potocki A., (1982), Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 157, s. 23-42.
213
Potocki A., (1981), Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 146, s. 39-58.
214
Potocki A., (1981), Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 294-296.
215
Potocki A., (1980), Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 167-177.
216
Potocki A., (1980), Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 133, s. 23-33.
217
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1979), Badanie pracy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, VIII, 375, [1] s.
218
Potocki A., (1979), Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych, Prom. Martyniak Z., Kraków : , 285 k.
219
Potocki A., (1978), Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa "Węgierska Górka"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 105, s. 39-54.
220
Potocki A., (1978), Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 81-84.
221
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1977), Techniki organizatorskie. Cz. 2, Mierzenie pracy: (skrypt programowany), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 222 s.
222
Nalepka A., Potocki A., (1976), Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna, "Organizacja, Metody, Technika", R. 19, nr 2 (206), s. 32-35.
223
Lisiński M., Potocki A., (1976), Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 83, s. 107-126.
224
Lisiński M., Potocki A., (1975), Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 71, s. 181-201.
225
Potocki A., (1975), Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych, "Organizacja, Metody, Technika", R. 18, nr 11 (203), s. 35-37.
226
Nalepka A., Potocki A., (1975), Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej, "Organizacja, Metody, Technika", R. 18, nr 8-9 (200-201), s. 35-38.
227
Potocki A., (1974), Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie (wg L.W. Crum), "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", lipiec, s. 30-32.
228
Potocki A., (1973), Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 7, maj, s. 37-50.
229
Potocki A., (1973), Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 40-43.
230
Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A., (1973), Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości, "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 6, styczeń, s. 22-29.
231
Dysfunkcje i patologie w organizacjach, (2013), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
232
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2012), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 135 k.
233
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, (2011), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 168 s.
234
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2010), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 193 k.
235
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2009), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 139 k.
236
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2008), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 117 k.
237
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2007), Potocki A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 117 s.
238
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2006), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
239
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2005), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 103 k.
240
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2004), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 92 k.
241
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2003), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 141 k.
242
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, (2002), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
243
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, (2001), Potocki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 128 k.
244
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
245
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
246
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
247
Potocki A., Gach D., Mikuła B., (1996), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 3, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy; metoda doboru technik humanizacji organizacji pracy w sferze zarządzania, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 156 k.
248
Martyniak Z., Potocki A., Mikuła B., Czekaj J., Obora H., Kafel T., Gach D., Ziębicki B., (1996), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 6, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
249
Potocki A., (1995), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 2, Metoda kształtowania społecznego środowiska pracy, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 163 k.
250
Martyniak Z., Potocki A., Czekaj J., Kafel T., (1995), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 5, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
251
Mikuła B., Potocki A., (1994), Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Etap 1, Warszawa : Komitet Badań Naukowych ; Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 115 k.
252
Kafel T., Lisiński M., Potocki A., Czekaj J., Martyniak Z., (1994), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 4, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
253
Potocki A., Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Mikuła B., Kafel T., (1993), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Zbiór 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 s.
254
Martyniak Z., Potocki A., Lisiński M., Czekaj J., Kafel T., Mikuła B., (1992), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Cz. [2], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
255
Martyniak Z., Czekaj J., Potocki A., Jędras R., Kafel T., (1991), Metody usprawniania procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 145 s., [16] k. złoż.
256
Martyniak Z., Czekaj J., Lisiński M., Potocki A., (1990), Nowoczesne metody organizacji i zarządzania. Etap 1, Rozpoznanie, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 s., [2] k. złoż.
1
@article{UEK:2168307997,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w wykorzystaniu potencjału społecznego organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 2",
pages = "299-310",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_2_23.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168307215,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Empiryczna identyfikacja oporów przy wdrażaniu zmian organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "143-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
3
@inbook{UEK:2168302861,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
4
@inbook{UEK:2168298247,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "103-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
5
@article{UEK:2168302391,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski - badania pilotażowe",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (44), cz. 2",
pages = "129-139",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.2.12},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1556},
}
6
@article{UEK:2168302233,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (944)",
pages = "21-30",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0944.0802},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/893},
}
7
@article{UEK:2168283373,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody kształtowania jakości",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "14-20",
year = "2014",
}
8
@unpublished{UEK:2168303449,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "6-16",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168284989,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji",
booktitle = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
pages = "49-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
10
@article{UEK:2168294907,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "314-325",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0023},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT},
}
11
@article{UEK:2168275555,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "vol. 25, 98",
pages = "109-124",
year = "2013",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf},
}
12
@article{UEK:2168274040,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 50",
pages = "5-18",
year = "2013",
issn = "",
}
13
@article{UEK:2168279901,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 36",
pages = "161-167",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/4/14/4348852561fe3bec9f2d1375b8c0c16b/13.pdf},
}
14
@article{UEK:2168270502,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "282",
pages = "223-233",
adress = "",
year = "2013",
}
15
@unpublished{UEK:2168290645,
author = "Paweł Łukasik",
title = "Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002885},
}
16
@unpublished{UEK:2168290119,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zmęczenie w obszarze zarządzania",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "139-149",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168249334,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "5-18",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168230142,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "63-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.3.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
19
@article{UEK:2168236532,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "95-110",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168266530,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "53-62",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168264748,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "273",
pages = "75-84",
adress = "",
year = "2012",
}
22
@article{UEK:2168222646,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "287-298",
adress = "",
year = "2011",
}
23
@unpublished{UEK:2168257966,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "53-81",
year = "2011",
}
24
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
25
@article{UEK:2168235768,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "223",
pages = "211-217",
adress = "",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2167987064,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
27
@article{UEK:2168227130,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "549-555",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/651/ZN_651.pdf#page=549&view=Fit},
issn = "1640-6818",
}
28
@book{UEK:2168218798,
title = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
29
@article{UEK:2168218590,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "45-57",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187917},
}
30
@inbook{UEK:2168218820,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "33-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168282763,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "27-51",
year = "2010",
}
32
@inbook{UEK:2165699308,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wypalenie zawodowe : współczesna forma dehumanizacji pracy",
booktitle = "Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu",
pages = "105-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-497-3",
}
33
@misc{UEK:2168282753,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "4-6",
year = "2010",
}
34
@inbook{UEK:2165758943,
author = "Paweł Łukasik and Arkadiusz Potocki",
title = "Klaster - forma współpracy między organizacjami",
booktitle = "Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego : teoria i praktyka",
pages = "250-254",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-527-6",
}
35
@article{UEK:52096,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "45-53",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/246},
}
36
@inbook{UEK:2165394954,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
37
@article{UEK:2165630594,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "115",
pages = "617-627",
adress = "",
year = "2010",
}
38
@article{UEK:53169,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "5-14",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629268},
}
39
@unpublished{UEK:2168247900,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "78-95",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2165624221,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "9-17",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
41
@book{UEK:50034,
title = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
42
@inbook{UEK:2165920456,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)",
booktitle = "Entrepreneurs and Managers",
pages = "62-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-39-5",
}
43
@article{UEK:2165903482,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 42, 2 (248)",
pages = "9-21",
year = "2009",
}
44
@article{UEK:50342,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "1036-1049",
adress = "",
year = "2009",
}
45
@unpublished{UEK:51480,
author = "Andrzej Olak",
title = "Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
46
@book{UEK:2160386300,
title = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
47
@article{UEK:50433,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "5-17",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164939660},
}
48
@inbook{UEK:2161872740,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "537-547",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
49
@unpublished{UEK:2168276693,
author = "Arkadiusz Potocki and Paweł Łukasik",
title = "Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "20-29",
year = "2008",
}
50
@book{UEK:51856,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-899-6",
}
51
@inbook{UEK:2165833505,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane złożone typologie kultur organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "74-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
52
@article{UEK:50413,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "81-92",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158185474},
}
53
@inbook{UEK:2165833612,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
54
@article{UEK:2165906351,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu : (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji)",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "45-56",
adress = "",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:50977,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "304-310",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
56
@inbook{UEK:2165898667,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "38-45",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-163-7",
}
57
@inbook{UEK:2166570047,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "123-131",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
58
@inbook{UEK:2165982753,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "540-549",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
59
@inbook{UEK:2166096750,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "243-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
60
@book{UEK:2165623922,
title = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
61
@book{UEK:52177,
title = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
62
@unpublished{UEK:52366,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
63
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
64
@unpublished{UEK:2168326431,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "35-43",
year = "2007",
}
65
@article{UEK:50932,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "5-19",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137101648},
}
66
@book{UEK:2165729143,
title = "Metody i obszary zarządzania",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
67
@book{UEK:52182,
title = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
editor = Mikuła Bogusz,
editor = Potocki Arkadiusz,
editor = Pietruszka-Ortyl Anna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
68
@inbook{UEK:2165729817,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "65-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
69
@inbook{UEK:2165982861,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "197-202",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
70
@unpublished{UEK:52376,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
71
@inbook{UEK:51800,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "197-210",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
72
@inbook{UEK:2166218749,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
73
@inbook{UEK:2166476902,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "100-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
74
@unpublished{UEK:2168326727,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
75
@inbook{UEK:2166476400,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "51-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
76
@book{UEK:52388,
title = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
77
@article{UEK:52891,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "5-14",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120763824},
}
78
@article{UEK:51971,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
79
@inbook{UEK:2166506529,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania organizacjami",
pages = "141-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-36-5",
}
80
@inbook{UEK:51868,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
81
@inbook{UEK:2167683301,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem",
booktitle = "Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej",
pages = "287-299",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-127-X",
}
82
@book{UEK:2168218202,
title = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
83
@inbook{UEK:2168218356,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "100-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
84
@article{UEK:52487,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1092",
pages = "329-335",
adress = "",
year = "2005",
}
85
@inbook{UEK:2166506678,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania organizacjami",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-36-5",
}
86
@unpublished{UEK:2168266734,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-21",
year = "2005",
}
87
@inbook{UEK:2168218354,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "51-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
88
@article{UEK:53175,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85421740},
}
89
@inbook{UEK:2166497380,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunkcje w innowacyjno-partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "314-326",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
90
@article{UEK:2168244932,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1083-1095",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
91
@unpublished{UEK:2168266770,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji)",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-13",
year = "2004",
}
92
@article{UEK:52263,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Miejsce konfliktów w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "221-239",
year = "2004",
}
93
@article{UEK:2166394107,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "148-158",
adress = "",
year = "2004",
}
94
@inbook{UEK:2165992725,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zespołowe zarządzanie jakością : charakterystyka wybranych metod",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "189-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
95
@article{UEK:2168280831,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych ASTEX i kaizen",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "6",
pages = "81-92",
year = "2004",
}
96
@article{UEK:2168219688,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "5-20",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64055662},
}
97
@article{UEK:2168222592,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "87-102",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16177},
}
98
@unpublished{UEK:2168266852,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Konflikty w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-32",
year = "2003",
}
99
@article{UEK:2168222600,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp do typologii kultur organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "57-76",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15687},
}
100
@unpublished{UEK:2168246164,
author = "Daniel Gach",
title = "Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
101
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
102
@article{UEK:2168224220,
author = "Jakub Palka and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 35, 4",
pages = "6-10",
year = "2003",
}
103
@misc{UEK:2166085837,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
}
104
@article{UEK:52231,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wymagania stawiane współczesnym menedżerom",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "7-19",
year = "2003",
}
105
@unpublished{UEK:2168325675,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "5-23",
year = "2002",
}
106
@article{UEK:2168223206,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "51-71",
year = "2002",
}
107
@misc{UEK:2168223212,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
}
108
@inbook{UEK:2168226625,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "595-603",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
109
@inbook{UEK:2168347232,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się",
booktitle = "Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków, 28 września 2001 r.]",
pages = "71-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. Akademia Górniczo-Hutnicza",
year = "2002",
url = {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r7.pdf},
isbn = "83-912900-2-6",
}
110
@inbook{UEK:2168242792,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "27-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
111
@article{UEK:2168223204,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "39-49",
year = "2002",
}
112
@inbook{UEK:2168313965,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Globalizacja a umiejętności menedżerów",
booktitle = "Future 2002 : zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. 2",
pages = "371-383",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2002",
isbn = "83-227-2014-9",
}
113
@article{UEK:2168245480,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "20-32",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz1_2002.pdf#page=20&view=Fit},
}
114
@inbook{UEK:2168224942,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "251-256",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
115
@book{UEK:2168224466,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : wybrane koncepcje i metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2002",
isbn = "83-7251-298-1",
}
116
@inbook{UEK:2168298331,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne",
booktitle = "Przedsiębiorstwo kooperujące",
pages = "288-296",
adress = "Warszawa",
publisher = "Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o.o.",
year = "2002",
isbn = "83-918099-3-5",
}
117
@article{UEK:2168233808,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "39-51",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10670},
}
118
@inbook{UEK:2167766699,
author = "Arkadiusz Potocki and Daniel Gach",
title = "Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami",
pages = "591-602",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
119
@book{UEK:2168238334,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-071-2",
}
120
@inbook{UEK:2168246646,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Możliwości wykorzystania Group-Teamware i Open Space-Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju",
pages = "329-348",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2001",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=331&view=Fit},
issn = "",
isbn = "83-87772-40-2",
}
121
@unpublished{UEK:2168267008,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "86-111",
year = "2001",
}
122
@article{UEK:2168229750,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "87-101",
year = "2001",
}
123
@misc{UEK:2168229804,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
}
124
@article{UEK:2168223906,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "5-15",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8909},
}
125
@article{UEK:2168223870,
author = "Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "91-109",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9821},
}
126
@article{UEK:2168223868,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "GroupWare - metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "534",
pages = "13-21",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9823},
}
127
@inbook{UEK:2168239002,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka",
title = "Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "41-54",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
128
@inbook{UEK:2168270340,
author = "Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka",
title = "Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw",
booktitle = "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową, Boszkowo 17-18 października 2000. T. 2",
pages = "344-354",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
129
@article{UEK:2168224312,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "159-168",
year = "2000",
}
130
@inbook{UEK:2168224820,
author = "Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz and Bogusz Mikuła",
title = "Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "102-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
131
@book{UEK:2168238994,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
132
@article{UEK:2168223900,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "554",
pages = "17-24",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8911},
}
133
@misc{UEK:2168224280,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
editor = Potocki Arkadiusz,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2000",
}
134
@article{UEK:2168243000,
author = "Hubert Obora and Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 3",
pages = "15-17",
year = "1999",
}
135
@article{UEK:2168244552,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki",
title = "Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "27-43",
year = "1999",
}
136
@unpublished{UEK:2168246160,
author = "Tomasz Kafel",
title = "Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
137
@article{UEK:2168239268,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "25-37",
year = "1998",
}
138
@inbook{UEK:2168306327,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "123-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
139
@inbook{UEK:2168306347,
author = "Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel",
title = "Metody ustalania obsad osobowych i normowania pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "233-276",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
140
@article{UEK:2168234050,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "506",
pages = "17-30",
year = "1998",
}
141
@inbook{UEK:2168306355,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Hubert Obora",
title = "Metody ukierunkowane na wzrost motywacji do pracy i humanizacji pracy",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "277-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
142
@article{UEK:2168243092,
author = "Daniel Gach and Arkadiusz Potocki and Bogusz Mikuła",
title = "Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "67-88",
year = "1998",
}
143
@inbook{UEK:2168306339,
author = "Zbigniew Martyniak and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Elżbieta Kądziołka-Martyniak",
title = "Metody organizacji i zarządzania produkcją",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
pages = "191-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-53-4",
}
144
@book{UEK:2168238340,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy : aspekty metodologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-46-1",
}
145
@article{UEK:2168234170,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda Muller-Pleussa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "486",
pages = "17-25",
year = "1997",
}
146
@inbook{UEK:2168306503,
author = "Jan Beliczyński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Sposoby zarządzania komunikacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "50-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
147
@article{UEK:2168252778,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "83-93",
year = "1997",
}
148
@unpublished{UEK:2168246168,
author = "Bogusz Mikuła",
title = "Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
149
@book{UEK:2168238332,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
adress = "Kraków; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-87493-10-4",
}
150
@misc{UEK:2168253522,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania",
booktitle = "Humanizacja Pracy",
number = "2",
pages = "73-74",
year = "1997",
}
151
@article{UEK:2168252040,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda wewnętrznego marketingu personalnego",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 9",
pages = "2-5",
year = "1997",
}
152
@inbook{UEK:2168306497,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Elementy zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
pages = "27-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-00-3",
}
153
@article{UEK:2168252044,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda D. Petersena zespołowego zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 4",
pages = "14-16",
year = "1997",
}
154
@article{UEK:2168239214,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1",
pages = "72-83",
year = "1997",
}
155
@article{UEK:2168239090,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "3",
pages = "33-41",
year = "1996",
}
156
@article{UEK:2168252056,
author = "Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka wdrażania grup autonomicznych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 28, 12",
pages = "30-34",
year = "1996",
}
157
@misc{UEK:2168252516,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego modelu klimatu organizacyjnego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995",
pages = "95",
year = "1996",
}
158
@article{UEK:2168234014,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "458",
pages = "31-45",
year = "1995",
}
159
@article{UEK:2168234092,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikations-System-Studie)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "428",
pages = "11-18",
year = "1994",
}
160
@article{UEK:2168239080,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "26-35",
year = "1994",
}
161
@article{UEK:2168234284,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G.Schmidta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "445",
pages = "7-18",
year = "1994",
}
162
@article{UEK:2168230602,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "35-39",
year = "1993",
}
163
@inbook{UEK:2168253036,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pilotażowe zastosowanie metody ASTEX",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "48-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
164
@article{UEK:2168230604,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Radar personalny - metoda oceny przełożonego",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5-6",
pages = "56-65",
year = "1993",
}
165
@article{UEK:2168236446,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "412",
pages = "19-29",
year = "1993",
}
166
@inbook{UEK:2168230094,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "150-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
167
@inbook{UEK:2168230170,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KSS - metoda analizy systemu komunikacji (Kommunikationssystem - Studie)",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "147-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
168
@inbook{UEK:2168230144,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda KIWA",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "35-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
169
@inbook{UEK:2168253024,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie analizy wartości do usprawniania wybranych procedur administracyjnych w urzędzie gminy",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "14-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
170
@article{UEK:2168230600,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno-biurowych",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1",
pages = "27-32",
year = "1993",
}
171
@inbook{UEK:2168230090,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Mierzenie i normowanie czasu pracy administracyjno-biurowej",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "111-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
172
@inbook{UEK:2168230148,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie metody KIWA do racjonalizacji procedury przeszeregowań płacowych",
booktitle = "Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych",
pages = "55-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
}
173
@inbook{UEK:2168230086,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "37-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
174
@inbook{UEK:2168306575,
author = "Arkadiusz Potocki and Czesław Mesjasz and Zbigniew Martyniak and Roman Siedlarz",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny w pracach administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "7-85",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
175
@inbook{UEK:2168306605,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Czesław Mesjasz and Halina Piekarz and Arkadiusz Potocki and Wojciech Wdowiak",
title = "Przebieg i wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "131-198",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
176
@article{UEK:2168235264,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "373",
pages = "15-29",
year = "1992",
}
177
@inbook{UEK:2168306589,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Halina Piekarz and Wojciech Wdowiak and Czesław Mesjasz and Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka badania wpływu postępu techniczno-organizacyjnego na stopień trudności prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Wpływ postępu techniczno-organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno-biurowych",
pages = "86-130",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1992",
isbn = "83-04-03956-7",
}
178
@article{UEK:2168239266,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Job Sharing - dzielenie pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "23-28",
year = "1992",
}
179
@article{UEK:2168235270,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "373",
pages = "43-50",
year = "1992",
}
180
@book{UEK:2168250670,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody humanizacji pracy",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1992",
isbn = "83-04-04092-1",
}
181
@article{UEK:2168239264,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "1-3",
pages = "117-122",
year = "1991",
}
182
@article{UEK:2168229390,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Rozkład poziomów i struktura trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "348",
pages = "39-53",
year = "1991",
}
183
@book{UEK:2168250688,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2.",
}
184
@article{UEK:2168229406,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno-organizacyjnych aspektów pracy administracyjno-biurowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "348",
pages = "55-63",
year = "1991",
}
185
@book{UEK:2168229912,
author = "Janusz Czekaj and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Nowe metody organizacji i zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Stabill",
year = "1991",
}
186
@article{UEK:2168298091,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "3-4",
pages = "190-199",
year = "1990",
}
187
@article{UEK:2168298089,
author = "Janusz Czekaj and Arkadiusz Potocki",
title = "Metoda ASTEX",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "3-4",
pages = "130-145",
year = "1990",
}
188
@book{UEK:2168238936,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
189
@article{UEK:2168235152,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie gospodarki magazynowej)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "311",
pages = "81-95",
year = "1990",
}
190
@article{UEK:2168244420,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka przestrzennego organizowania procesów wytwórczych w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 40, 4 (471)",
pages = "6-8",
year = "1989",
}
191
@article{UEK:2168244390,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Koncepcje metodyczne planowania przestrzennego procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 40, 3 (470)",
pages = "15-18",
year = "1989",
}
192
@article{UEK:2168235094,
author = "Czesław Mesjasz and Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza poziomu postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych : (badania pilotażowe)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "25-45",
year = "1989",
}
193
@article{UEK:2168235100,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania funkcji socjalno-bytowej w przedsiębiorstwie przemysłowym : (na przykładzie obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w pracy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "291",
pages = "95-111",
year = "1989",
}
194
@article{UEK:2168239256,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Organizacja przestrzeni pracy w walce ze zmęczeniem",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "4",
pages = "49-56",
year = "1989",
}
195
@article{UEK:2168252472,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje doskonalenia kadr w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Doskonalenie Kadr Kierowniczych",
number = "R. 29, 7-8 (311-312)",
pages = "34-43",
year = "1988",
}
196
@article{UEK:2168251878,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zasady przestrzennego organizowania stanowisk pracy",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "1",
pages = "135-153",
year = "1988",
}
197
@article{UEK:2168236390,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Typologia poziomów postępu technicznego w pracach administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "259",
pages = "5-21",
year = "1988",
}
198
@article{UEK:2168237192,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "236",
pages = "37-50",
year = "1987",
}
199
@article{UEK:2168230606,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki and Janusz Czekaj",
title = "Metody wartościowania, normowania i koordynowania pracy w ośrodkach komputerowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "67",
pages = "133-153",
adress = "",
year = "1987",
}
200
@article{UEK:2168241326,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "5",
pages = "22-31",
year = "1987",
}
201
@inbook{UEK:2168232676,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Przedsiębiorstwo przemysłowe jako przestrzeń",
booktitle = "Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw",
pages = "100-106",
adress = "Wrocław",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział",
year = "1987",
}
202
@article{UEK:2168230612,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki and Halina Piekarz",
title = "Projektowanie zhumanizowanej organizacji wybranych stanowisk w sferze zautomatyzowanych i zmechanizowanych prac administracyjno-biurowych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "67",
pages = "155-175",
adress = "",
year = "1987",
}
203
@article{UEK:2168238920,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki",
title = "Elementy zhumanizowanej organizacji pracy na wybranych stanowiskach operatorskich w ośrodku komputerowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "5-19",
year = "1986",
}
204
@article{UEK:2168272230,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wartości informacji i komunikowania (KIWA)",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "2-3",
pages = "40-44",
year = "1986",
}
205
@article{UEK:2168238924,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Próba zastosowania metody Office-Modapts do normowania pracy operatorek perforacji kart",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "214",
pages = "39-54",
year = "1986",
}
206
@inbook{UEK:2168230206,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metody przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "109-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
207
@inbook{UEK:2168230214,
author = "Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy badania dehumanizacji prac administracyjno-biurowych",
booktitle = "Techniki organizatorskie : zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych",
pages = "287-308",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
208
@book{UEK:2168250684,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie : badanie pracy : skrypt programowany",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
209
@article{UEK:2168230944,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Elementy zhumanizowanej organizacji : stanowiska operatorskiego perforacji kart w ośrodkach eto (na przykładzie Centrum Obliczeniowego HiL w Krakowie)",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11 (538)",
pages = "22-24",
year = "1984",
}
210
@article{UEK:2168236424,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wyniki badań ankietowych nad klimatem organizacyjnym w Centrum Obliczeniowym HiL w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "190",
pages = "43-54",
year = "1984",
}
211
@article{UEK:2168235980,
author = "Tadeusz Marek and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane metody badania czynników dehumanizacji pracy biurowej w warunkach automatyzacji przetwarzania informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "177",
pages = "45-76",
year = "1983",
}
212
@article{UEK:2168239316,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Pojęcie i klasyfikacja prac biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "157",
pages = "23-42",
year = "1982",
}
213
@article{UEK:2168234406,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zarys metodyki przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "146",
pages = "39-58",
year = "1981",
}
214
@article{UEK:2168332951,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "294-296",
year = "1981",
}
215
@article{UEK:2168239298,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Kierunki badań nad racjonalnym wykorzystaniem przestrzeni w pracach biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "167-177",
year = "1980",
}
216
@article{UEK:2168237438,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "133",
pages = "23-33",
year = "1980",
}
217
@book{UEK:2168251184,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
issn = "",
}
218
@unpublished{UEK:2168246426,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
219
@article{UEK:2168233530,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Zastosowanie metody H. Schmigalli do optymalizacji rozmieszczenia stanowisk biurowych : (na przykładzie Działu Księgowości Odlewni Żeliwa Węgierska Górka)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "105",
pages = "39-54",
year = "1978",
}
220
@article{UEK:2168251888,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Rozmieszczenie stanowisk biurowych metodą Blocha-Schmigalli",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "81-84",
year = "1978",
}
221
@book{UEK:2168250674,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Techniki organizatorskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
222
@article{UEK:2168252404,
author = "Adam Nalepka and Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna",
journal = "Organizacja, Metody, Technika",
number = "R. 19, 2 (206)",
pages = "32-35",
year = "1976",
}
223
@article{UEK:2168239596,
author = "Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie hierarchii funkcji w analizie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "83",
pages = "107-126",
year = "1976",
}
224
@article{UEK:2168239616,
author = "Marek Lisiński and Arkadiusz Potocki",
title = "Formy organizacyjne stosowania analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "71",
pages = "181-201",
year = "1975",
}
225
@article{UEK:2168228994,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Analiza informacji w dokumentach jako środek racjonalizacji procedur informacyjnych",
journal = "Organizacja, Metody, Technika",
number = "R. 18, 11 (203)",
pages = "35-37",
year = "1975",
}
226
@article{UEK:2168228988,
author = "Adam Nalepka and Arkadiusz Potocki",
title = "Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej",
journal = "Organizacja, Metody, Technika",
number = "R. 18, 8-9 (200-201)",
pages = "35-38",
year = "1975",
}
227
@article{UEK:2168272536,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Problemy organizacji służby AW w przedsiębiorstwie : (wg L.W. Crum)",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "lipiec",
pages = "30-32",
year = "1974",
}
228
@article{UEK:2168272558,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Wpływ badań rynkowych i prac z zakresu analizy wartości na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 7, maj",
pages = "37-50",
year = "1973",
}
229
@article{UEK:2168272576,
author = "Arkadiusz Potocki",
title = "Badanie rynku jako źródło informacji dla przeprowadzenia analizy wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "40-43",
year = "1973",
}
230
@article{UEK:2168272570,
author = "Marek Lisiński and Zbigniew Martyniak and Arkadiusz Potocki",
title = "Formy organizacyjne wdrażania analizy wartości",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 6, styczeń",
pages = "22-29",
year = "1973",
}
231
@unpublished{UEK:2168290097,
title = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
232
@unpublished{UEK:2168266504,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
233
@unpublished{UEK:2168257960,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
234
@unpublished{UEK:2168282747,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
235
@unpublished{UEK:2168247878,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
236
@unpublished{UEK:2168276689,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
237
@unpublished{UEK:2166582658,
author = " and and and and and ",
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
238
@unpublished{UEK:2166586218,
author = " and and and and and ",
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
239
@unpublished{UEK:2168266724,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2005",
}
240
@unpublished{UEK:2168266766,
title = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}