Publications of the selected author

Kalemba Bogumił ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Fundamentals of Organization and Management,

1

Title:
Badanie metod pracy
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 86-96 - Bibliogr.
Nr:
2168257140
chapter in academic script
2

Title:
Przestrzenne organizowanie pracy
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 372-404 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239196
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Badanie metod pracy
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 300-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239186
chapter in academic script
See main document
4

Title:
Racjonalizacja układu funkcji zarządzania = The Rationalization of the Arrangement of Manage merit Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261478
article
5

Title:
Przegląd podstawowych technik organizatorskich
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 46-149 - Bibliogr.
Nr:
2168242206
chapter in academic script
See main document
6

Title:
Badanie obiegu dokumentów w procedurach administracyjnych = The Investigations of Documents' Circulation in Administrative Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 65-90. - Rez., summ.
Nr:
2168239282
article
1
Badanie metod pracy / Bogumił Kalemba // W: Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 86-96. - Bibliogr.
2
Przestrzenne organizowanie pracy / Bogumił Kalemba // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 372-404. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
3
Badanie metod pracy / Bogumił Kalemba // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 300-336. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
4
Racjonalizacja układu funkcji zarządzania = The Rationalization of the Arrangement of Manage merit Function / Bogumił KALEMBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 167-188. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Przegląd podstawowych technik organizatorskich / Bogumił KALEMBA, Jerzy KOWALCZYK // W: Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 46-149. - Bibliogr.
6
Badanie obiegu dokumentów w procedurach administracyjnych = The Investigations of Documents' Circulation in Administrative Procedures / Bogumił KALEMBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980), s. 65-90. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Kalemba B., (1993), Badanie metod pracy. [W:] Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 86-96.
2
Kalemba B., (1986), Przestrzenne organizowanie pracy. [W:] STABRYŁA A., TRZCIENIECKI J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 372-404.
3
Kalemba B., (1986), Badanie metod pracy. [W:] STABRYŁA A., TRZCIENIECKI J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 300-336.
4
Kalemba B., (1984), Racjonalizacja układu funkcji zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 167-188.
5
Kalemba B., Kowalczyk J., (1982), Przegląd podstawowych technik organizatorskich. [W:] STABRYŁA A., TRZCIENIECKI J. (red.), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 46-149.
6
Kalemba B., (1980), Badanie obiegu dokumentów w procedurach administracyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 65-90.
1
@inbook{UEK:2168257140,
author = "Bogumił Kalemba",
title = "Badanie metod pracy",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : materiały pomocnicze",
pages = "86-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
2
@inbook{UEK:2168239196,
author = "Bogumił Kalemba",
title = "Przestrzenne organizowanie pracy",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "372-404",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
3
@inbook{UEK:2168239186,
author = "Bogumił Kalemba",
title = "Badanie metod pracy",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki",
pages = "300-336",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1986",
isbn = "83-01-06980-5",
}
4
@article{UEK:2168261478,
author = "Bogumił Kalemba",
title = "Racjonalizacja układu funkcji zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "185",
pages = "167-188",
year = "1984",
}
5
@inbook{UEK:2168242206,
author = "Bogumił Kalemba and Jerzy Kowalczyk",
title = "Przegląd podstawowych technik organizatorskich",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie",
pages = "46-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
6
@article{UEK:2168239282,
author = "Bogumił Kalemba",
title = "Badanie obiegu dokumentów w procedurach administracyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "65-90",
year = "1980",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID