Publications of the selected author
1

Title:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 maja 2019 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Nr:
2168341485
varia
2

Title:
Szkolenia z baz danych w Bibliotece Głównej UEK
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Nr:
2168341483
varia
3

Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Nr:
2168341461
preface / summary
4

Title:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2019 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Access mode:
Nr:
2168341487
varia
5

Title:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 7 maja 2018 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (51)
Access mode:
Nr:
2168330637
varia
6

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (51), 2 (52)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Access mode:
Nr:
2168330247
journal / series editorial
7

Title:
James Tobin (1918-2002)
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (51)
Access mode:
Nr:
2168330265
varia
8

Title:
Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 59
Access mode:
Nr:
2168325233
unreviewed article
9

Title:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 27 listopada 2018 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (51)
Access mode:
Nr:
2168330639
varia
10

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (49), 2 (50)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Access mode:
Nr:
2168315957
journal / series editorial
11

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (47), 2 (48)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Access mode:
Nr:
2168310985
journal / series editorial
12

Title:
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 stycznia 2015 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (45). - [odczyt: 04.09.2015]
Access mode:
Nr:
2168296199
varia
13

Title:
Nowa Biblioteka
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (46). - [odczyt: 19.01.2016]
Access mode:
Nr:
2168299407
varia
14

Conference:
Biblioteka w czasie - czas w bibliotece, Lublin, Polska, od 2014-09-25 do 2014-09-02
Title:
Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Source:
Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność / red. Stanisława Wojnarowicz, Bogusław Kasperek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 43-49. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-784-682-7
Access mode:
Nr:
2168299219
chapter in conference materials
15

Title:
Krzysztof Rybiński : Ekonomia w matriksie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (45) (2015) . - [odczyt: 04.09.2015]
Access mode:
Nr:
2168296215
review
16

Title:
Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (45). - [odczyt: 04.09.2015]
Access mode:
Nr:
2168296217
varia
17

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (45), 2 (46)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015
Access mode:
Nr:
2168296195
journal / series editorial
18

Title:
Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (44). - [odczyt: 10.01.215]
Access mode:
Nr:
2168287321
varia
19

Title:
Tytuł Ujednolicony
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (43). - [odczyt: 12.01.2015]
Access mode:
Nr:
2168287409
varia
20

Title:
Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku / red. Anita Has-Tokarz, Renata Malesa - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014, s. 219-229. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7784-570-7
Nr:
2168288177
chapter in monograph
21

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (43), 2 (44)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Access mode:
Nr:
2168287351
journal / series editorial
22

Title:
Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce : SYNAT Uczelniom
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (41). - [odczyt: 13.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168267236
varia
23

Title:
Bibliotheca Nostra
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (42). - [odczyt: 13.01.2014]
Access mode:
Nr:
2168272808
varia
24

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (41), 2 (42), nr specjalny
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Access mode:
Nr:
2168267200
journal / series editorial
25

Title:
Przemówienie wygłoszone podczas pożegnania śp. Anny Sokołowskiej-Gogut
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - numer specjalny (3). - [odczyt: 13.12.2013]
Access mode:
Nr:
2168267278
varia
26

Title:
Oeconomica = Economics Books
Source:
Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Anna Sokołowska-Gogut - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 43-96
ISBN:
978-83-7252-621-2
Nr:
2168260144
chapter in monograph
27

Title:
2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (47) (2012) , s. 56-57
Access mode:
Nr:
2168225456
unreviewed article
28

Title:
Piszą o BazEkonie!
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (40). - [odczyt: 24.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168350000
varia
29

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (39), 2 (40)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Access mode:
Nr:
2168231810
journal / series editorial
30

Title:
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (40). - [odczyt: 07.02.2014]
Access mode:
Nr:
2168271544
varia
31

Title:
LubimyCzytać.pl - serwis społecznościowy dla miłośników książek
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (39). - [odczyt: 02.07.2012]
Access mode:
Nr:
2168232076
varia
32

Title:
Nowości Biblioteki Cyfrowej UEK
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (39). - [odczyt: 02.07.2012]
Access mode:
Nr:
2168231824
varia
33

Title:
2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2012
Access mode:
Nr:
2168228314
exhibition
34

Title:
Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (40) (2012) . - [odczyt: 07.02.2014]
Access mode:
Nr:
2168271530
unreviewed article
35

Title:
Gość z Węgier na praktyce w naszej Bibliotece
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (40). - [odczyt: 24.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168350002
varia
36

Title:
Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów [dokument elektroniczny]
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 9 (38) (2011) . - [odczyt: 18.01.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222814
unreviewed article
37

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (37), 2 (38)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Access mode:
Nr:
2167729683
journal / series editorial
38

Title:
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (38). - [odczyt: 24.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349996
varia
39

Title:
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (37). - [odczyt: 04.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349638
varia
40

Title:
E-booki - gdzie kupować
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (37) (2011) . - [odczyt: 21.07.2011]
Access mode:
Nr:
2167729480
unreviewed article
41

Title:
III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [dokument elektroniczny]
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 9 (38). - [odczyt: 18.01.2012]
Access mode:
Nr:
2168222818
chapter in report
42

Title:
Sekretarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pięć lat doświadczeń = Scientific Secretary in the Main Library of Cracow University of Economics - five year experience
Source:
III Wrocławskie Spotkanie Bibliotekarzy / red. Henryk Szarski, Danuta Dudziak - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 197-200. - Streszcz., summ.
Series:
(Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10)
ISBN:
978-83-7493-662-0
Nr:
2168227622
chapter in conference materials
43

Title:
Dyskretny urok e-papieru : o czytnikach e-booków
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (36) (2010) . - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166462621
unreviewed article
44

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (35), 2 (36)
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010
Access mode:
Nr:
2166463854
journal / series editorial
45

Title:
Nowy numer Ekonomii on-line
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349590
varia
46

Title:
Zygmunt Gloger i jego Encyklopedia staropolska ilustrowana
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35) (2010) . - [odczyt: 04.05.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166463938
unreviewed article
47

Title:
Społecznościowy portal bibliotekarski Bibliosfera
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [ odczyt: 04.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349576
varia
48

Title:
Pełne teksty rozpraw doktorskich UEK w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349592
varia
49

Title:
Culture.pl - superportal kulturalny
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (36). - [odczyt: 11.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349766
varia
50

Conference:
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjno-Naukowa Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego "Biblioteki, informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku", Kraków, Polska, od 2010-06-07 do 2010-06-08
Title:
"Ekonomia On-Line" : dziesięć lat doświadczeń = "Economics On-Line" : Ten Years of Experience [dokument elektroniczny]
Source:
Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego = Libraries, Information, Books : Interdisciplinary Research and Practice in 21st Century : of the 10th Anniversary of Professor Wiesław Bieńkowski's Death / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2010, s. 440-446. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 7)
ISBN:
97-8392159-34-6
Nr:
2165102496
chapter in conference materials
51

Title:
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [ odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166466148
varia
52

Title:
Dostęp do baz w ramach Biblioteki Wirtualnej ICM już od stycznia 2010!
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (34). - [odczyt: 08.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349660
varia
53

Title:
250 000 polskich obiektów cyfrowych w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (34). - [odczyt: 03.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349568
varia
54

Title:
Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Multi-Search Engine for Domestic Databases and Online Catalogue of the Main Library of Cracow University of Economics [dokument elektroniczny]
Source:
Biblioteki i ich klienci : między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci = Libraries and Their Clients : Free or Fee Services Supporting Social Communication in Digital Era / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2009, s. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 6)
ISBN:
978-83-921593-3-9
Access mode:
Nr:
2166359028
chapter in conference materials
55

Title:
Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (33). - [odczyt: 22.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168348012
varia
56

Title:
Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich = The On-line Library Training Used in Polish Academic Libraries
Source:
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej : tradycja i nowoczesność / red. Beata Antczak-Sabali, Małgorzata Kowalska, Lucyna Tkaczyk - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009, s. 209-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923607-6-6
Nr:
2166033636
chapter in monograph
57

Title:
Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 4(104) (2009) . - Tytuł numeru: E-learning - doświadczenia polskich bibliotekarzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166359594
article
58

Title:
Informacja w świecie cyfrowym
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 15.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347826
varia
59

Title:
Narzędzia do usprawnienia pracy w systemie Virtua wykonane w BG UEK = Tools for enhancing the VTLS functioning made in Main Library of Cracow University of Economics [dokument elektroniczny]
Source:
II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua : 16-17 czerwca 2008 - [Warszawa: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 2008]
Nr:
2166609505
chapter in conference materials
60

Title:
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 17.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347866
varia
61

Title:
Traktat z Lizbony - ratyfikacja i konsekwencje
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 15.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347830
varia
62

Title:
Bazy testowe w BG AE (styczeń-maj 2007)
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347692
varia
63

Title:
Mini Przewodnik po bibliotece
Source:
Manko. - R. 9, nr 0 (48) (2006) , s. 34
Nr:
2166771884
article
64

Conference:
INFOBAZY'2005. IV Krajowa Konferencja Naukowa, Gdańsk, Polska, od 2005-09-25 do 0200-09-27
Title:
Serwis tematyczny "Ekonomia on-line" - koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne [dokument elektroniczny]
Source:
INFOBAZY 2005 : bazy danych dla nauki / red. Antoni Nowakowski - Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2005, s. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-908112-3-5
Nr:
2168328583
chapter in conference materials
65

Title:
IV Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy 2005, 25-27.09.2005 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 23.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348714
varia
66

Title:
IV Krajowa Konferencja MiSSI 2004, Szklarska Poręba, 16-17.09.2004
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348804
varia
67

Title:
I Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/Virtua, Warszawa, 17-18.06.2004
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348792
varia
68

Title:
Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1 / red. Czesław Daniłowicz - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 361-371
ISBN:
83-7085-807-4
Nr:
2168332689
chapter in conference materials
69

Title:
VIRTUA - nowe wcielenie VTLS-a
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 22 (2003) . - [odczyt: 28.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348886
unreviewed article
70

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Information Services of the European Documentation Centre at the Cracow University of Economics
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 101-102
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168044288
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line" = Internet Guides as a Form of Electronic Information User Training : an Example of "Economy On-Line"
Source:
Użytkownicy informacji elektronicznej = Users of Electronic Information / red. Maria Kocójowa - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 11)
ISBN:
83-233-1298-2
Nr:
2168362388
chapter in monograph
72

Title:
Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 16. - [odczyt: 06.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349220
varia
73

Title:
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-910428-2-0
Nr:
2168339333
74

Author:
Title:
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: GBPiZS, 1999
Physical description:
VIII, 115 s.; 21 cm
Series:
(Bibliografie - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego $v 71)
ISBN:
83-86539-82-8
Access mode:
Nr:
2168339751
75

Title:
Informator o Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Unia Europejska w Internecie : wybór
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej, 1999
Nr:
2168359454
varia
76

Title:
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 16. - [odczyt: 06.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349214
varia
77

Title:
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 16. - [odczyt: 06.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349226
varia
78

Title:
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 13. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349684
varia
79

Title:
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
140 s.; 24 cm
ISBN:
83-910428-1-2
Access mode:
Nr:
2168335553
book
80

Title:
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 13. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349694
varia
81

Title:
Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 2(2) (1998) . - Tytuł numeru: Internet w bibliotekach
Access mode:
Nr:
2168362398
article
82

Title:
Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 13. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349688
varia
83

Title:
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 25-32
Nr:
2168351722
varia
84

Title:
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 63-66
Nr:
2168351768
varia
85

Title:
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 48-57
Nr:
2168351760
varia
86

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
197 s.; 24 cm.
Nr:
2168358046
87

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 66-71
Nr:
2168355406
varia
88

Title:
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
94 s.; 24 cm
Series:
(Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; nr specjalny)
Nr:
2168361280
book
89

Title:
Business Periodicals Ondisc - Global Edition
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10, s. 27-30
Nr:
2168355400
varia
90

Title:
Nowe bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995) , s. 47-58
Nr:
2168263874
unreviewed article
91

Title:
Nowości Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6, s. 78-92
Nr:
2168355384
varia
92

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 36-43
Nr:
2168263864
varia
93

Title:
Usługi informacyjne Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej
Source:
Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / red. Anna SOKOŁOWSKA - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 73-83. - Streszcz., summ.
Nr:
2168291631
chapter in conference materials
See main document
94

Title:
Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 56-69
Nr:
2168351706
varia
95

Title:
Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 7-11
Nr:
2168349746
varia
96

Title:
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 42-48
Nr:
2168351692
varia
97

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4, s. 12-19
Nr:
2168349750
varia
98

Title:
Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1, s. 9-19
Nr:
2168349734
varia
99

Title:
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2, s. 9-17
Nr:
2168355358
varia
100

Title:
Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2, s. 26-29
Nr:
2168355364
varia
1
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 maja 2019 r. / Aureliusz POTEMPA // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 s. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/52/rb_2019_05_16.pdf. - ISSN 2082-5005
2
Szkolenia z baz danych w Bibliotece Głównej UEK / Aureliusz POTEMPA // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_szkolenia. - ISSN 2082-5005
3
Wstęp / Aureliusz POTEMPA // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=wstep
4
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2019 r. / Aureliusz POTEMPA // W: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - (2019)1 s. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/52/rb_2019_11_28.pdf. - ISSN 2082-5005
5
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 7 maja 2018 r. / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)2 s. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_05_07.pdf. - ISSN 2082-5005
6
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - nr 1 (51), 2 (52). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
7
James Tobin (1918-2002) / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=kzk_Tobin. - ISSN 2082-5005
8
Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej UEK / Aureliusz POTEMPA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 59. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/59. - ISSN 1689-7757
9
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 27 listopada 2018 r. / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (51) (2018)1 s. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_11_27.pdf. - ISSN 2082-5005
10
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - nr 1 (49), 2 (50). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
11
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - nr 1 (47), 2 (48). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
12
Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 stycznia 2015 r. / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (45) (2015)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_sprawozdanie_rb_27. - ISSN 2082-5005
13
Nowa Biblioteka / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (46) (2015)1 ekran. - [odczyt: 19.01.2016]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=wzs_nowa_biblioteka. - ISSN 2082-5005
14
Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) / Danuta DOMALEWSKA, Aureliusz POTEMPA // W: Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność / red. Stanisława Wojnarowicz, Bogusław Kasperek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015. - S. 43-49. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-784-682-7
15
Krzysztof Rybiński : Ekonomia w matriksie / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (45) (2015)1 ekran. - Rec. pracy: Krzysztof Rybiński: Ekonomia w matriksie. Lublin: Wydawnictwo Słowa i Myśl 2014, 296 s. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wp_krzysztof_rybinski. - ISSN 2082-5005
16
Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (45) (2015)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wzs_ebib. - ISSN 2082-5005
17
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - nr 1 (45), 2 (46). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
18
Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (44) (2014)1 ekran. - [odczyt: 10.01.215]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=wzs_academica. - ISSN 2082-5005
19
Tytuł Ujednolicony / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (43) (2014)1 ekran. - [odczyt: 12.01.2015]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=wzs_tytul_ujednolicony. - ISSN 2082-5005
20
Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Danuta DOMALEWSKA, Aureliusz POTEMPA // W: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku / red. Anita Has-Tokarz, Renata Malesa. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2014. - S. 219-229. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7784-570-7
21
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (43), 2 (44). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
22
Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce : SYNAT Uczelniom / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_synat. - ISSN 2082-5005
23
Bibliotheca Nostra / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (42) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.01.2014]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=wzs_bibliotheca_nostra. - ISSN 2082-5005
24
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - nr 1 (41), 2 (42), nr specjalny. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
25
Przemówienie wygłoszone podczas pożegnania śp. Anny Sokołowskiej-Gogut / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - numer specjalny (3) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Potempa_A. - ISSN 2082-5005
26
Oeconomica = Economics Books / Aureliusz POTEMPA // W: Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Anna Sokołowska-Gogut. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 43-96. - ISBN 978-83-7252-621-2
27
2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Kurier UEK. - nr 2 (47) (2012), s. 56-57. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
28
Piszą o BazEkonie! / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (40) (2012)1 ekran. - [odczyt: 24.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_bazekon. - ISSN 2082-5005
29
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - nr 1 (39), 2 (40). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
30
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (40) (2012)1 ekran. - [odczyt: 07.02.2014]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=wzs_polona. - ISSN 2082-5005
31
LubimyCzytać.pl - serwis społecznościowy dla miłośników książek / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (39) (2012)1 ekran. - [odczyt: 02.07.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=wzs_lubimyczytac. - ISSN 2082-5005
32
Nowości Biblioteki Cyfrowej UEK / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (39) (2012)1 ekran. - [odczyt: 02.07.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=cwz_nowosci_abc. - ISSN 2082-5005
33
2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego [Dokument elektroniczny] / [oprac. wystawy oraz materiałów do katalogu multimedialnego: Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; projekt plakatu, zdj. oraz oprac. graf. i informatyczne katalogu Karol GACKOWSKI]. - Kraków : BG UEK, 2012. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/26
34
Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887 / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (40) (2012)1 ekran. - [odczyt: 07.02.2014]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=kzk_kraszewski. - ISSN 2082-5005
35
Gość z Węgier na praktyce w naszej Bibliotece / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (40) (2012)1 ekran. - [odczyt: 24.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_gosc_z_wegier. - ISSN 2082-5005
36
Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów [Dokument elektroniczny] / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.01.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna. - ISSN 2082-5005
37
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - nr 1 (37), 2 (38). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
38
Narodowe Archiwum Cyfrowe / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 24.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=wzs_Narodowe_archiwum_cyfrowe. - ISSN 2082-5005
39
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=wzs_Estreicher. - ISSN 2082-5005
40
E-booki - gdzie kupować / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_e_booki_gdzie_kupowac. - ISSN 2082-5005
41
III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.01.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=ks_iii_wroclawskie_spotkania_bibliotekarzy
42
Sekretarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pięć lat doświadczeń = Scientific Secretary in the Main Library of Cracow University of Economics - five year experience / Aureliusz POTEMPA // W: III Wrocławskie Spotkanie Bibliotekarzy / red.: Henryk Szarski, Danuta Dudziak. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. - (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 10). - S. 197-200. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7493-662-0
43
Dyskretny urok e-papieru : o czytnikach e-booków / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_czytniki_ebookow. - ISSN 2082-5005
44
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - nr 1 (35), 2 (36). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
45
Nowy numer Ekonomii on-line / A. POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_nowy_numer_Ekonomii_on_line. - ISSN 2082-5005
46
Zygmunt Gloger i jego Encyklopedia staropolska ilustrowana / A. POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=kzk_Zygmunt_Gloger. - ISSN 2082-5005
47
Społecznościowy portal bibliotekarski Bibliosfera / A. Potempa // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [ odczyt: 04.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=wzs_spolecznosciowy_portal_bibliotekarski_Bibliosfera. - ISSN 2082-5005
48
Pełne teksty rozpraw doktorskich UEK w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków / A. POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_pelne_teksty_rozpraw_doktorskich_w_ABC. - ISSN 2082-5005
49
Culture.pl - superportal kulturalny / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 11.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wzs_Culture. - ISSN 2082-5005
50
"Ekonomia On-Line" : dziesięć lat doświadczeń = "Economics On-Line" : Ten Years of Experience / Aureliusz POTEMPA // W: Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego [Dokument elektroniczny] = Libraries, Information, Books : Interdisciplinary Research and Practice in 21st Century : of the 10th Anniversary of Professor Wiesław Bieńkowski's Death / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2010. - 1 dysk optyczny (DVD) : kolor. ; 12 cm. - (Seria III, ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 7). - S. 440-446. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref. - Bibliogr. - ISBN 97-8392159-34-6
51
XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego) / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Arek POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [ odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka. - ISSN 2082-5005
52
Dostęp do baz w ramach Biblioteki Wirtualnej ICM już od stycznia 2010! / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (34) (2009)1 ekran. - [odczyt: 08.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_003. - ISSN 2082-5005
53
250 000 polskich obiektów cyfrowych w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (34) (2009)1 ekran. - [odczyt: 03.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_004. - ISSN 2082-5005
54
Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Multi-Search Engine for Domestic Databases and Online Catalogue of the Main Library of Cracow University of Economics / Janina OŻÓG, Aureliusz POTEMPA // W: Biblioteki i ich klienci : między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci [Dokument elektroniczny] = Libraries and Their Clients : Free or Fee Services Supporting Social Communication in Digital Era / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, 2009. - Dysk optyczny (DVD) ; 12 cm. - (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 6). - S. 96-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-921593-3-9. - Pełny tekst: http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/potempa.pdf
55
Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci / J. OŻÓG, A. POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 22.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=011. - ISSN 2082-5005
56
Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich = The On-line Library Training Used in Polish Academic Libraries / Aureliusz POTEMPA // W: Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej : tradycja i nowoczesność / red.: Beata Antczak-Sabali, Małgorzata Kowalska, Lucyna Tkaczyk. - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa, 2009. - S. 209-224. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923607-6-6
57
Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 4(104) (2009)1 ekran. - Tytuł numeru: E-learning - doświadczenia polskich bibliotekarzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?potempa. - ISSN 1507-7187
58
Informacja w świecie cyfrowym / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 15.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=007. - ISSN 2082-5005
59
Narzędzia do usprawnienia pracy w systemie Virtua wykonane w BG UEK = Tools for enhancing the VTLS functioning made in Main Library of Cracow University of Economics / Janina OŻÓG, Aureliusz POTEMPA // W: II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua : 16-17 czerwca 2008 [Dokument elektroniczny]. - [Warszawa: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, 2008]. - 8 ekranów
60
Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność / Bernadetta GĄGULSKA, Arek POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 17.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=028. - ISSN 2082-5005
61
Traktat z Lizbony - ratyfikacja i konsekwencje / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 15.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=006. - ISSN 2082-5005
62
Bazy testowe w BG AE (styczeń-maj 2007) / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
63
Mini Przewodnik po bibliotece / A. POTEMPA // Manko. - R. 9, nr 0 (48) (2006), s. 34. - ISSN 1506-2171
64
Serwis tematyczny "Ekonomia on-line" - koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne / Aureliusz POTEMPA, Krzysztof DRADRA // W: INFOBAZY 2005 : bazy danych dla nauki [Dokument elektroniczny] / [red. Antoni Nowakowski]. - Gdańsk: Centrum Informatyczne TASK, 2005. - S. 124-130. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-908112-3-5
65
IV Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy 2005, 25-27.09.2005 r. / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 23.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_10&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
66
IV Krajowa Konferencja MiSSI 2004, Szklarska Poręba, 16-17.09.2004 / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_07&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
67
I Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/Virtua, Warszawa, 17-18.06.2004 / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
68
Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Janina OŻÓG, Aureliusz POTEMPA // W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1 / red. Czesław Daniłowicz. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - S. 361-371. - ISBN 83-7085-807-4
69
VIRTUA - nowe wcielenie VTLS-a / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
70
Information Services of the European Documentation Centre at the Cracow University of Economics / Aureliusz POTEMPA // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 101-102. - ISBN 83-7252-123-9
71
Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line" = Internet Guides as a Form of Electronic Information User Training : an Example of "Economy On-Line" / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Krzysztof DRADRA // W: Użytkownicy informacji elektronicznej = Users of Electronic Information / red. nauk. Maria Kocójowa. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1505-9286 ; nr 11). - S. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1298-2
72
Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_oin.html. - ISSN 1640-0550
73
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów / oprac. Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 241 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-910428-2-0
74
Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze) / oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT ; współpr. Anna SŁAWIŃSKA, Aureliusz POTEMPA. - Warszawa: GBPiZS, 1999. - VIII, 115 s. ; 21 cm. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 71). - ISBN 83-86539-82-8
75
Informator o Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Unia Europejska w Internecie : wybór / oprac. Aureliusz POTEMPA. - Kraków: Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej, 1999
76
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_centrum.html. - ISSN 1640-0550
77
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_intbaz.html. - ISSN 1640-0550
78
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_centrum.html. - ISSN 1640-0550
79
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych / oprac. Krzysztof DRADRA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 140 s. ; 24 cm. - ISBN 83-910428-1-2
80
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_intbaz.html. - ISSN 1640-0550
81
Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 2(2) (1998)1 ekran. - Tytuł numeru: Internet w bibliotekach. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa. - ISSN 1507-7187
82
Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_oin.html. - ISSN 1640-0550
83
Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 25-32. - ISSN 1640-0542
84
Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 63-66. - ISSN 1640-0542
85
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 48-57. - ISSN 1640-0542
86
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Roman GARBACIK, Bernadetta KOŁCZ, Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 197 s. ; 24 cm
87
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 66-71. - ISSN 1640-0542
88
Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych / oprac. Janina OŻÓG, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 94 s. ; 24 cm. - (Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Oddział Informacji Naukowej ; nr specjalny)
89
Business Periodicals Ondisc - Global Edition / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9/10 (1996), s. 27-30. - ISSN 1640-0542
90
Nowe bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Anna SOKOŁOWSKA. - nr 7-8 (1995), s. 47-58
91
Nowości Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5/6 (1995), s. 78-92. - ISSN 1640-0542
92
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 36-43. - ISSN 1640-0542
93
Usługi informacyjne Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej / Aureliusz POTEMPA // W: Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995) / [oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 73-83. - Streszcz., summ.
94
Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 56-69. - ISSN 1640-0542
95
Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 7-11. - ISSN 1640-0542
96
Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 42-48. - ISSN 1640-0542
97
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3/4 (1994), s. 12-19. - ISSN 1640-0542
98
Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1993), s. 9-19. - ISSN 1640-0542
99
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE / Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1993), s. 9-17. - ISSN 1640-0542
100
Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE / Ewa MIERZEJEWSKA, Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1993), s. 26-29. - ISSN 1640-0542
1
Potempa A., (2019), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 maja 2019 r.. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2
Potempa A., (2019), Szkolenia z baz danych w Bibliotece Głównej UEK. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
3
Potempa A., (2019), Wstęp. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
4
Potempa A., (2019), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2019 r.. [W:] Potempa A., Pudełko J. (red.), Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
5
Potempa A., (2018), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 7 maja 2018 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (51); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_05_07.pdf
6
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - nr 1 (51), 2 (52). - . - 2082-5005
7
Potempa A., (2018), James Tobin (1918-2002), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (51); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=kzk_Tobin
8
Potempa A., (2018), Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej UEK, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/59
9
Potempa A., (2018), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 27 listopada 2018 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (51); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_11_27.pdf
10
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - nr 1 (49), 2 (50). - . - 2082-5005
11
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - nr 1 (47), 2 (48). - . - 2082-5005
12
Potempa A., (2015), Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 stycznia 2015 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (45); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_sprawozdanie_rb_27
13
Potempa A., (2015), Nowa Biblioteka, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (46); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=wzs_nowa_biblioteka
14
Domalewska D., Potempa A., (2015), Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). [W:] Wojnarowicz S., Kasperek B. (red.), Biblioteka w czasie - czas w bibliotece, T. 2, Współczesność, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 43-49.
15
Potempa A., (2015), Krzysztof Rybiński : Ekonomia w matriksie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (45); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wp_krzysztof_rybinski
16
Potempa A., (2015), Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (45); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wzs_ebib
17
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - nr 1 (45), 2 (46). - . - 2082-5005
18
Potempa A., (2014), Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=wzs_academica
19
Potempa A., (2014), Tytuł Ujednolicony, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (43); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=wzs_tytul_ujednolicony
20
Domalewska D., Potempa A., (2014), Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Has-Tokarz A., Malesa R. (red.), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 219-229.
21
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (43), 2 (44). - . - 2082-5005
22
Potempa A., (2013), Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce : SYNAT Uczelniom, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_synat
23
Potempa A., (2013), Bibliotheca Nostra, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (42); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=wzs_bibliotheca_nostra
24
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - nr 1 (41), 2 (42), nr specjalny. - . - 2082-5005
25
Potempa A., (2013), Przemówienie wygłoszone podczas pożegnania śp. Anny Sokołowskiej-Gogut, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], numer specjalny (3); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Potempa_A
26
Potempa A., (2013), Oeconomica. [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 43-96.
27
Osiewalska A., Potempa A., (2012), 2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 56-57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
28
Potempa A., (2012), Piszą o BazEkonie!, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (40); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_bazekon
29
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - nr 1 (39), 2 (40). - . - 2082-5005
30
Potempa A., (2012), Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (40); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=wzs_polona
31
Potempa A., (2012), LubimyCzytać.pl - serwis społecznościowy dla miłośników książek, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (39); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=wzs_lubimyczytac
32
Potempa A., (2012), Nowości Biblioteki Cyfrowej UEK, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (39); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=cwz_nowosci_abc
33
Gackowski K. (red.), (2012), 2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
34
Potempa A., (2012), Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (40); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=kzk_kraszewski
35
Potempa A., (2012), Gość z Węgier na praktyce w naszej Bibliotece, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (40); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_gosc_z_wegier
36
Osiewalska A., Potempa A., (2011), Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 9 (38); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna
37
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - nr 1 (37), 2 (38). - . - 2082-5005
38
Potempa A., (2011), Narodowe Archiwum Cyfrowe, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (38); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=wzs_Narodowe_archiwum_cyfrowe
39
Potempa A., (2011), Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=wzs_Estreicher
40
Potempa A., (2011), E-booki - gdzie kupować, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_e_booki_gdzie_kupowac
41
Potempa A., (2011), III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. [W:] Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line].
42
Potempa A., (2011), Sekretarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pięć lat doświadczeń. [W:] Szarski rH., Dudziak D. (red.), III Wrocławskie Spotkanie Bibliotekarzy, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 197-200.
43
Potempa A., (2010), Dyskretny urok e-papieru : o czytnikach e-booków, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_czytniki_ebookow
44
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - nr 1 (35), 2 (36). - . - 2082-5005
45
Potempa A., (2010), Nowy numer Ekonomii on-line, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_nowy_numer_Ekonomii_on_line
46
Potempa A., (2010), Zygmunt Gloger i jego Encyklopedia staropolska ilustrowana, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=kzk_Zygmunt_Gloger
47
Potempa A., (2010), Społecznościowy portal bibliotekarski Bibliosfera, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=wzs_spolecznosciowy_portal_bibliotekarski_Bibliosfera
48
Potempa A., (2010), Pełne teksty rozpraw doktorskich UEK w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_pelne_teksty_rozpraw_doktorskich_w_ABC
49
Potempa A., (2010), Culture.pl - superportal kulturalny, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wzs_Culture
50
Potempa A., (2010), "Ekonomia On-Line" : dziesięć lat doświadczeń. [W:] Kocójowa M. (red.), Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego [Dokument elektroniczny]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 7), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, s. 440-446.
51
Golec-Nycz E., Potempa A., (2010), XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka
52
Potempa A., (2009), Dostęp do baz w ramach Biblioteki Wirtualnej ICM już od stycznia 2010!, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (34); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_003
53
Potempa A., (2009), 250 000 polskich obiektów cyfrowych w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (34); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_004
54
Ożóg J., Potempa A., (2009), Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Kocójowa M. (red.), Biblioteki i ich klienci : między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci [Dokument elektroniczny]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 6), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński, s. 96-105.
55
Ożóg J., Potempa A., (2009), Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=011
56
Potempa A., (2009), Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich. [W:] Antczak-Sabali rB., Kowalska M., Tkaczyk L. (red.), Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej : tradycja i nowoczesność, Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, s. 209-224.
57
Potempa A., (2009), Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 4(104); http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?potempa
58
Potempa A., (2008), Informacja w świecie cyfrowym, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=007
59
Ożóg J., Potempa A., (2008), Narzędzia do usprawnienia pracy w systemie Virtua wykonane w BG UEK. [W:] II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua: 16-17 czerwca 2008 [Dokument elektroniczny], [Warszawa : Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
60
Gągulska B., Potempa A., (2008), Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=028
61
Potempa A., (2008), Traktat z Lizbony - ratyfikacja i konsekwencje, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=006
62
Potempa A., (2007), Bazy testowe w BG AE (styczeń-maj 2007), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=29
63
Potempa A., (2006), Mini Przewodnik po bibliotece, "Manko", R. 9, nr 0 (48), s. 34.
64
Potempa A., Dradra K., (2005), Serwis tematyczny "Ekonomia on-line" - koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne. [W:] Nowakowski A. (red.), INFOBAZY 2005 : bazy danych dla nauki [Dokument elektroniczny], Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, s. 124-130.
65
Potempa A., (2005), IV Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy 2005, 25-27.09.2005 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_10&Wybor=26
66
Potempa A., (2004), IV Krajowa Konferencja MiSSI 2004, Szklarska Poręba, 16-17.09.2004, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_07&Wybor=24
67
Potempa A., (2004), I Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/Virtua, Warszawa, 17-18.06.2004, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=24
68
Ożóg J., Potempa A., (2004), Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Daniłowicz C. (red.), Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 361-371.
69
Potempa A., (2003), VIRTUA - nowe wcielenie VTLS-a, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=22
70
Potempa A., (2002), Information Services of the European Documentation Centre at the Cracow University of Economics. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-102.
71
Osiewalska A., Potempa A., Dradra K., (2000), Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line". [W:] Kocójowa M. (red.), Użytkownicy informacji elektronicznej (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; nr 11), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-137.
72
Potempa A., (1999), Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 16; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_oin.html
73
Sokołowska-Gogut A. (red.), (1999), Ekonomia on-line: informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
74
Sławińska A., Potempa A. (red.), (1999), Nowoczesne systemy zarządzania: metody i techniki 1990-1998: (literatura polska i obca w wyborze), Warszawa : GBPiZS, VIII, 115 s.
75
(1999), Informator o Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Unia Europejska w Internecie : wybór. [W:] , Kraków : Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej
76
Potempa A., (1999), Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 16; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_centrum.html
77
Potempa A., (1999), Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 16; https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_intbaz.html
78
Potempa A., (1998), Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_centrum.html
79
Dradra K., Potempa A., (1998), Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych, Sokołowska-Gogut A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
80
Potempa A., (1998), Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_intbaz.html
81
Osiewalska A., Potempa A., (1998), Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 2(2); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa
82
Potempa A., (1998), Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_oin.html
83
Potempa A., (1997), Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 25-32.
84
Potempa A., (1997), Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 63-66.
85
Potempa A., (1997), Nowe bazy w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 48-57.
86
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 197 s.
87
Potempa A., (1996), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 66-71.
88
Ożóg J., Potempa A., (1996), Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych, Sokołowska-Gogut A. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 s.
89
Potempa A., (1996), Business Periodicals Ondisc - Global Edition, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 9/10, s. 27-30.
90
Potempa A., (1995), Nowe bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 47-58.
91
Potempa A., (1995), Nowości Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5/6, s. 78-92.
92
Potempa A., (1995), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 36-43.
93
Potempa A., (1995), Usługi informacyjne Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej. [W:] Sokołowska A. (red.), Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 73-83.
94
Potempa A., (1994), Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 56-69.
95
Potempa A., (1994), Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 7-11.
96
Potempa A., (1994), Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 42-48.
97
Potempa A., (1994), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3/4, s. 12-19.
98
Potempa A., (1993), Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 9-19.
99
Potempa A., (1993), Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 9-17.
100
Mierzejewska E., Potempa A., (1993), Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 26-29.
1
@misc{UEK:2168341485,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 16 maja 2019 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/52/rb_2019_05_16.pdf},
}
2
@misc{UEK:2168341483,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Szkolenia z baz danych w Bibliotece Głównej UEK",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_szkolenia},
}
3
@misc{UEK:2168341461,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=wstep},
}
4
@misc{UEK:2168341487,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 28 listopada 2019 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/52/rb_2019_11_28.pdf},
}
5
@misc{UEK:2168330637,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 7 maja 2018 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (51)",
pages = "",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_05_07.pdf},
}
6
@misc{UEK:2168330247,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
7
@misc{UEK:2168330265,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "James Tobin (1918-2002)",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (51)",
pages = "",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=51&Art=kzk_Tobin},
}
8
@article{UEK:2168325233,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Najstarsze zbiory Biblioteki Głównej UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "59",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/59},
}
9
@misc{UEK:2168330639,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej, z dnia 27 listopada 2018 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (51)",
pages = "",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/51/rb_2018_11_27.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168315957,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
11
@misc{UEK:2168310985,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
12
@misc{UEK:2168296199,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sprawozdanie z posiedzenia Rady Bibliotecznej z dnia 27 stycznia 2015 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (45)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=ks_sprawozdanie_rb_27},
}
13
@misc{UEK:2168299407,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowa Biblioteka",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (46)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=46&Art=wzs_nowa_biblioteka},
}
14
@inbook{UEK:2168299219,
author = "Danuta Domalewska and Aureliusz Potempa",
title = "Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)",
booktitle = "Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. T. 2, Współczesność",
pages = "43-49",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-784-682-7",
}
15
@article{UEK:2168296215,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Krzysztof Rybiński : Ekonomia w matriksie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (45)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wp_krzysztof_rybinski},
}
16
@misc{UEK:2168296217,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (45)",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=45&Art=wzs_ebib},
}
17
@misc{UEK:2168296195,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2015",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
18
@misc{UEK:2168287321,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (44)",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=wzs_academica},
}
19
@misc{UEK:2168287409,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Tytuł Ujednolicony",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (43)",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=43&Art=wzs_tytul_ujednolicony},
}
20
@inbook{UEK:2168288177,
author = "Danuta Domalewska and Aureliusz Potempa",
title = "Działalność promocyjna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku",
pages = "219-229",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7784-570-7",
}
21
@misc{UEK:2168287351,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
22
@misc{UEK:2168267236,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Seminarium Infrastruktura informacji naukowej w Polsce : SYNAT Uczelniom",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (41)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=ks_synat},
}
23
@misc{UEK:2168272808,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Bibliotheca Nostra",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (42)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=42&Art=wzs_bibliotheca_nostra},
}
24
@misc{UEK:2168267200,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
25
@misc{UEK:2168267278,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Przemówienie wygłoszone podczas pożegnania śp. Anny Sokołowskiej-Gogut",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "numer specjalny (3)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=NS3&Art=Potempa_A},
}
26
@inbook{UEK:2168260144,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Oeconomica",
booktitle = "Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "43-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-621-2",
}
27
@article{UEK:2168225456,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "56-57",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
28
@misc{UEK:2168350000,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Piszą o BazEkonie!",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (40)",
pages = "",
year = "2012",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_bazekon},
}
29
@misc{UEK:2168231810,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
30
@misc{UEK:2168271544,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (40)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=wzs_polona},
}
31
@misc{UEK:2168232076,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "LubimyCzytać.pl - serwis społecznościowy dla miłośników książek",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (39)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=wzs_lubimyczytac},
}
32
@misc{UEK:2168231824,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Biblioteki Cyfrowej UEK",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (39)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=cwz_nowosci_abc},
}
33
@misc{UEK:2168228314,
title = "2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/26},
}
34
@article{UEK:2168271530,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Józef Ignacy Kraszewski 1812-1887",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (40)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=kzk_kraszewski},
}
35
@misc{UEK:2168350002,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Gość z Węgier na praktyce w naszej Bibliotece",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (40)",
pages = "",
year = "2012",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=40&Art=cwz_gosc_z_wegier},
}
36
@article{UEK:2168222814,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna},
}
37
@misc{UEK:2167729683,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
38
@misc{UEK:2168349996,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Narodowe Archiwum Cyfrowe",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (38)",
pages = "",
year = "2011",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=wzs_Narodowe_archiwum_cyfrowe},
}
39
@misc{UEK:2168349638,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=wzs_Estreicher},
}
40
@article{UEK:2167729480,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "E-booki - gdzie kupować",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=a_e_booki_gdzie_kupowac},
}
41
@misc{UEK:2168222818,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=ks_iii_wroclawskie_spotkania_bibliotekarzy},
}
42
@inbook{UEK:2168227622,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Sekretarz naukowy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pięć lat doświadczeń",
booktitle = "III Wrocławskie Spotkanie Bibliotekarzy",
pages = "197-200",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-7493-662-0",
}
43
@article{UEK:2166462621,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Dyskretny urok e-papieru : o czytnikach e-booków",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_czytniki_ebookow},
}
44
@misc{UEK:2166463854,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
45
@misc{UEK:2168349590,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowy numer Ekonomii on-line",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_nowy_numer_Ekonomii_on_line},
}
46
@article{UEK:2166463938,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Zygmunt Gloger i jego Encyklopedia staropolska ilustrowana",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=kzk_Zygmunt_Gloger},
}
47
@misc{UEK:2168349576,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Społecznościowy portal bibliotekarski Bibliosfera",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=wzs_spolecznosciowy_portal_bibliotekarski_Bibliosfera},
}
48
@misc{UEK:2168349592,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Pełne teksty rozpraw doktorskich UEK w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej ABC-Kraków",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=cwz_pelne_teksty_rozpraw_doktorskich_w_ABC},
}
49
@misc{UEK:2168349766,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Culture.pl - superportal kulturalny",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=wzs_Culture},
}
50
@inbook{UEK:2165102496,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Ekonomia On-Line : dziesięć lat doświadczeń",
booktitle = "Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka 21 wieku : w dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieńkowskiego",
pages = "440-446",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński",
year = "2010",
issn = "1896-3846",
isbn = "97-8392159-34-6",
}
51
@misc{UEK:2166466148,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Aureliusz Potempa",
title = "XVI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Biblioteki, informacja, książka : interdyscyplinarne badania i praktyka w XXI wieku ( w dziesięciolecie śmierci prof. dr hab. Wiesława Bieńkowskiego)",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=ks_miedzynarodowa_konferencja_edukacyjna_biblioteki_informacja_ksiazka},
}
52
@misc{UEK:2168349660,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Dostęp do baz w ramach Biblioteki Wirtualnej ICM już od stycznia 2010!",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (34)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_003},
}
53
@misc{UEK:2168349568,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "250 000 polskich obiektów cyfrowych w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (34)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=34&Art=cwz_004},
}
54
@inbook{UEK:2166359028,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Multiwyszukiwarka baz własnych i katalogu online Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Biblioteki i ich klienci : między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci",
pages = "96-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński",
year = "2009",
url = {http://skryba.inib.uj.edu.pl/wydawnictwa/e06/potempa.pdf},
issn = "1896-3846",
isbn = "978-83-921593-3-9",
}
55
@misc{UEK:2168348012,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Biblioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych i sieci",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=011},
}
56
@inbook{UEK:2166033636,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Szkolenie biblioteczne on-line w polskich bibliotekach akademickich",
booktitle = "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej : tradycja i nowoczesność",
pages = "209-224",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-923607-6-6",
}
57
@article{UEK:2166359594,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Szkolenie biblioteczne on-line w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "4(104)",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?potempa},
}
58
@misc{UEK:2168347826,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Informacja w świecie cyfrowym",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=007},
}
59
@inbook{UEK:2166609505,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Narzędzia do usprawnienia pracy w systemie Virtua wykonane w BG UEK",
booktitle = "II Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua : 16-17 czerwca 2008",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2008",
}
60
@misc{UEK:2168347866,
author = "Bernadetta Gągulska and Aureliusz Potempa",
title = "Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=028},
}
61
@misc{UEK:2168347830,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Traktat z Lizbony - ratyfikacja i konsekwencje",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=006},
}
62
@misc{UEK:2168347692,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Bazy testowe w BG AE (styczeń-maj 2007)",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=29},
}
63
@article{UEK:2166771884,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Mini Przewodnik po bibliotece",
journal = "Manko",
number = "R. 9, 0 (48)",
pages = "34",
year = "2006",
}
64
@inbook{UEK:2168328583,
author = "Aureliusz Potempa and Krzysztof Dradra",
title = "Serwis tematyczny Ekonomia on-line - koncepcja, realizacja, narzędzia informatyczne",
booktitle = "INFOBAZY 2005 : bazy danych dla nauki",
pages = "124-130",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Centrum Informatyczne TASK",
year = "2005",
isbn = "83-908112-3-5",
}
65
@misc{UEK:2168348714,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "IV Krajowa Konferencja Naukowa - Infobazy 2005, 25-27.09.2005 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_10&Wybor=26},
}
66
@misc{UEK:2168348804,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "IV Krajowa Konferencja MiSSI 2004, Szklarska Poręba, 16-17.09.2004",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_07&Wybor=24},
}
67
@misc{UEK:2168348792,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "I Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/Virtua, Warszawa, 17-18.06.2004",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_06&Wybor=24},
}
68
@inbook{UEK:2168332689,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Aplikacje własne wspomagające działalność Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne. Vol. 1",
pages = "361-371",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "2004",
isbn = "83-7085-807-4",
}
69
@article{UEK:2168348886,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "VIRTUA - nowe wcielenie VTLS-a",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=007&Wybor=22},
}
70
@inbook{UEK:2168044288,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Information Services of the European Documentation Centre at the Cracow University of Economics",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "101-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
71
@inbook{UEK:2168362388,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa and Krzysztof Dradra",
title = "Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika Ekonomia On-Line",
booktitle = "Użytkownicy informacji elektronicznej",
pages = "127-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
issn = "1505-9286",
isbn = "83-233-1298-2",
}
72
@misc{UEK:2168349220,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_oin.html},
}
73
@book{UEK:2168339333,
title = "Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910428-2-0",
}
74
@book{UEK:2168339751,
author = " ",
title = "Nowoczesne systemy zarządzania : metody i techniki 1990-1998 : (literatura polska i obca w wyborze)",
adress = "Warszawa",
publisher = "GBPiZS",
year = "1999",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-86539-82-8",
}
75
@misc{UEK:2168359454,
title = "Informator o Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Unia Europejska w Internecie : wybór",
adress = "Kraków",
publisher = "Regionalne Centrum Informacyjne Integracji Europejskiej",
year = "1999",
}
76
@misc{UEK:2168349214,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_centrum.html},
}
77
@misc{UEK:2168349226,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_intbaz.html},
}
78
@misc{UEK:2168349684,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_centrum.html},
}
79
@book{UEK:2168335553,
author = "Krzysztof Dradra and Aureliusz Potempa",
title = "Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
url = {},
isbn = "83-910428-1-2",
}
80
@misc{UEK:2168349694,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_intbaz.html},
}
81
@article{UEK:2168362398,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "2(2)",
pages = "",
year = "1998",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa},
}
82
@misc{UEK:2168349688,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe bazy w czytelni komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_oin.html},
}
83
@misc{UEK:2168351722,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "25-32",
year = "1997",
}
84
@misc{UEK:2168351768,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Wybrane bazy danych Unii Europejskiej dostępne w Internecie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "63-66",
year = "1997",
}
85
@misc{UEK:2168351760,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe bazy w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "48-57",
year = "1997",
}
86
@book{UEK:2168358046,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
87
@misc{UEK:2168355406,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "66-71",
year = "1996",
}
88
@book{UEK:2168361280,
author = "Janina Ożóg and Aureliusz Potempa",
title = "Komputerowe informacyjne bazy danych w krakowskich instytucjach naukowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
issn = "",
}
89
@misc{UEK:2168355400,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Business Periodicals Ondisc - Global Edition",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "9/10",
pages = "27-30",
year = "1996",
}
90
@article{UEK:2168263874,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe bazy danych w Oddziale Informacji Naukowej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "47-58",
year = "1995",
}
91
@misc{UEK:2168355384,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5/6",
pages = "78-92",
year = "1995",
}
92
@misc{UEK:2168263864,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "36-43",
year = "1995",
}
93
@inbook{UEK:2168291631,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Usługi informacyjne Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej",
booktitle = "Udział bibliotek naukowych w transformacji gospodarki polskiej : materiały z konferencji (Kraków, 11-13 września 1995)",
pages = "73-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
}
94
@misc{UEK:2168351706,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "56-69",
year = "1994",
}
95
@misc{UEK:2168349746,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "7-11",
year = "1994",
}
96
@misc{UEK:2168351692,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowe bazy danych Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "42-48",
year = "1994",
}
97
@misc{UEK:2168349750,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3/4",
pages = "12-19",
year = "1994",
}
98
@misc{UEK:2168349734,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Bazy danych w Czytelni Komputerowej Oddziału Informacji Naukowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "9-19",
year = "1993",
}
99
@misc{UEK:2168355358,
author = "Aureliusz Potempa",
title = "Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "9-17",
year = "1993",
}
100
@misc{UEK:2168355364,
author = "Ewa Mierzejewska and Aureliusz Potempa",
title = "Nowe wydawnictwa informacyjne w Bibliotece Gł. AE",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2",
pages = "26-29",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID