Publications of the selected author
1

Title:
Jak najlepiej zaprezentować startup - schemat optymalnego startup pitch = How to Best Present a Startup - Optimal Startup Pitch Schema
Source:
Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 1 (2022) , s. 10-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168362472
article
2

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2022. - nr 1 (91), s. 46-48
Access mode:
Nr:
2168365612
varia
3

Author:
Andrzej Ostrowski , Jerzy Głowa , Mateusz Giełczyński , Magdalena Ostrowska , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec , Andrzej Swinarew , Dariusz Władysław Skalski
Title:
Przystawka miernicza elektronarzędzi ręcznych
Source:
Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 23 (2021) , s. 11. - Numer zgłoszenia wynalazku: 436742/2021
Access mode:
Nr:
2168359832
unreviewed article
4

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 3 (89), s. 41-42
Access mode:
Nr:
2168360198
varia
5

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 1 (87), s. 47-49
Access mode:
Nr:
2168354598
varia
6

Author:
Andrzej Ostrowski , Mateusz Giełczyński , Magdalena Ostrowska , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec , Andrzej Swinarew
Title:
Płetwa do pływania i nurkowania z listwami wzdłużnymi na górnej i dolnej powierzchni
Source:
Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 6 (2021) , s. 11. - Numer zgłoszenia wynalazku: 434476/2020
Access mode:
Nr:
2168354914
unreviewed article
7

Title:
Konferencja naukowa "Uwarunkowania współczesnego zarządzania"
Source:
Kurier UEK2021. - nr 90, s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168362306
varia
8

Author:
Jarosław Gracel , Marek Makowiec
Title:
Kluczowe kompetencje menadżera 4.0
Source:
Przemysł Przyszłości. - nr 1 (2021) , s. 20-26. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168354082
unreviewed article
9

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 90, s. 45-46
Access mode:
Nr:
2168362330
varia
10

Author:
Konrad Szczukiewicz , Marek Makowiec
Title:
Characteristics and Specificities of Local Innovation Accelerators : a Case of Poland
Source:
Sustainability. - vol. 13, iss. 4, art. no. 1689 (2021) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Innovation and the Development of Enterprises II - Bibliogr.
Research program:
This publication was financed by funds granted to the Cracow University of Economics,within the framework of the subvention for the maintenance of research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168353068
article
11

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2021. - nr 2 (88), s. 35-37
Access mode:
Nr:
2168357008
varia
12

Title:
Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji (wyd. I), Autor: Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2020
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020) , s. 101
Access mode:
Nr:
2168357628
review
13

Author:
Andrzej Ostrowski , Arkadiusz Stanula , Andrzej Swinarew , Krzysztof Kaganek , Aleksander Skaliy , Wojciech Wiesner , Dariusz Skalski , Marek Makowiec
Title:
Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych = The Innovative Fin with Longitudinally Profiled Blade with Comparison to Already Implemented Inventions and Market Offers
Source:
Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce / red. nauk. Arkadiusz Stanula - Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2020, s. 159-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66308-28-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354904
chapter in monograph
14

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Olexander Skaliy , Marek Makowiec
Title:
Fotel z siedziskiem ruchomym
Publisher address:
Polska: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2020
Notes:
O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 02.11.2020 WUP 17/20,
Nr:
2168356990
patent
15

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 50-51
Access mode:
Nr:
2168347848
varia
16

Author:
Title:
The Feminine Style of Management and Success in Organizations as Exemplified by Technology Startups = Kobiecy styl zarządzania a sukcesy organizacji na przykładzie startupów technologicznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 54, nr 127 (2020) , s. 43-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354762
article
17

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 4 (86), s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168352626
varia
18

Title:
Kilka słów o KN "IDEA"
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 29-31
Access mode:
Nr:
2168347768
varia
19

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 60-62
Access mode:
Nr:
2168351442
varia
20

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 58-59
Access mode:
Nr:
2168342983
varia
21

Author:
Title:
"IDEA"lne Koło Naukowe
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 52-54
Access mode:
Nr:
2168343541
varia
22

Title:
Grywalizacja w edukacji i biznesie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
321 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "Model projektowania rozwiązań grywalizacyjnych nakierowanych na usprawnianie procesów biznesowych oraz edukacyjnych". Finansowanie pozyskano w ramach Projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0", realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z Działem Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168350160
See related chapters
23

Title:
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie
Source:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
Nr:
2168350162
preface / summary
See main document
24

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 60-61
Access mode:
Nr:
2168344582
varia
25

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 44-45
Access mode:
Nr:
2168343529
varia
26

Author:
Title:
Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania
Source:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 151-174. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350164
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Marek Makowiec , Natalia Szymańska
Title:
Prawdziwe kakao
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019) , s. 18-20
Access mode:
Nr:
2168342745
unreviewed article
28

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 56-57
Access mode:
Nr:
2168342431
varia
29

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA←→BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168329569
See related chapters
30

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja pn. "Motoryczność Sportowa - Założenia Teoretyczne i Implikacje Praktyczne", Kraków, Polska, od 2017-09-21 do 2017-09-23
Title:
Ocena sprawności wiosłowania innowacyjną łodzią "Laura" w porównaniu do innych jednostek ratowniczych = Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat "Laura" Compared to Other Rescue Boats
Source:
Motoryczność sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. T. 2 / red. Michał Spieszny, Edward Mleczko, Tomasz Klocek - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2018, s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 36)
ISBN:
978-83-62891-54-2
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356068
chapter in conference materials
31

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 46-47
Access mode:
Nr:
2168342497
varia
32

Author:
Natalia Szymańska , Marek Makowiec
Title:
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168342461
varia
33

Author:
Title:
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes"
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (78), s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168342471
varia
34

Author:
Andrzej Ostrowski , Tadeusz Ambroży , Marek Strzała , Dorota Ambroży , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec , Stanisław Gulak
Title:
Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat "Laura" Compared to Other Rescue Boats
Source:
Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowe Targ / ed. Stanislav Gulak - Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2018, s. 9-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9957986-7-0
Nr:
2168354908
chapter in monograph
35

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec
Title:
Fotel z siedziskiem ruchomym
Source:
Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 23 (2018) , s. 3. - Numer zgłoszenia wynalazku: 425624/2018
Access mode:
Nr:
2168354916
unreviewed article
36

Author:
Marek Makowiec , Natalia Szymańska
Title:
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168342389
varia
37

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Tadeusz Ambroży , Dorota Ambroży , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec , Stanisław Gulak
Title:
Research and Development Work on the Project of the Innovative Multipurpose Boat "Laura" as an Example of the Scientific Activity in the Fielld of Physical Culture Sciences
Source:
Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowy Targ / ed. Stanislav Gulak - Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2018, s. 91-132. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9957986-7-0
Nr:
2168354910
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 177-222. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334161
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Nr:
2168334159
preface / summary
See main document
40

Author:
Marek Makowiec , Monika Hamerska , Joanna Hoyda
Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 30-32
Access mode:
Nr:
2168342989
varia
41

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA←→BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168334157
See related chapters
42

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Nr:
2168329611
preface / summary
See main document
43

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Nr:
2168331685
preface / summary
See main document
44

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 40-42
Access mode:
Nr:
2168342911
varia
45

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA↔BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168331291
See related chapters
46

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec , Andrzej Swinarew
Title:
Evaluation of Rowing Speed And Effectiveness Using the Innovative "Laura" Boat Compared to Other Rescue Boats
Source:
Antropomotoryka. - vol. 28, nr 84 (2018) , s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168354912
article
47

Author:
Title:
Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika = Preventing Dysfunctionality in Teleworking in the Context of the Teleworker
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311653
article
48

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Arkadiusz Kula , Marek Makowiec
Title:
Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych = Valorization of the Patrol Boats Used on Polish Inland and Coastal Waters
Source:
Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, Prospects and Development of Rescue, Physical Culture and Sports in the XXI Century / red. Marek Napierała, Aleksander Skaliy - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2017, s. 23-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65507-09-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321395
chapter in monograph
49

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 56-57
Access mode:
Nr:
2168322301
unreviewed article
50

Author:
Marek Makowiec , Joanna Hoyda
Title:
Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017) , s. 70-71
Access mode:
Nr:
2168322529
unreviewed article
51

Title:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT" - Cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2017 r., pn.: Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne"
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168320641
See related chapters
52

Title:
Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320719
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Jarosław Gracel , Marek Makowiec
Title:
Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0 = Core Competencies of Managers in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 44, nr 4 (2017) , s. 105-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168321389
article
54

Author:
Jarosław Gracel , Marek Makowiec
Title:
Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0 = Knowledge Management Approach in Manufacturing Technology Maturity Assessment with ManuTech Maturity Model (MTMM) in Industry 4.0
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 209-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Zachowań organizacyjnych w roku 2017, nr umowy 054/WZ-KZO/01.2017/S/7054
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320739
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Marek Makowiec , Joanna Hoyda
Title:
Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 58-59
Access mode:
Nr:
2168344146
varia
56

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 21-23
Access mode:
Nr:
2168344168
varia
57

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168343722
varia
58

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168344298
varia
59

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec
Title:
Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi
Source:
Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 22 (2017) , s. 14-15. - Numer zgłoszenia wynalazku: 421435
Access mode:
Nr:
2168321391
unreviewed article
60

Author:
Title:
Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych = Technology Start-ups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (52) (2017) , s. 424-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321379
article
61

Author:
Conference:
Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku, Lwów, Ukraina, od 2016-09-20 do 2016-09-21
Title:
Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research
Source:
Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku - Lʹvìv: Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», 2016, s. 82-84. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-96556-6-0
Nr:
2168315695
chapter in conference materials
62

Title:
Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii
Source:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 9-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310209
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Sukces w pracy na odległość jest możliwy
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka = Occupational Safety : Science and Practice2016. - nr 2 (533), s. 6-7
Nr:
2168304421
voice in discussion / interview
64

Title:
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education"
Source:
Kurier UEK. - nr [1] 7(68) (2016) , s. 16-19
Access mode:
Nr:
2168343814
unreviewed article
65

Author:
Title:
Metodyka humanizowania telepracy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 28)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-733-2
Nr:
2168312577
monograph
66

Title:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "UEK Winter Startup Week Conference", w ramach którego pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne". Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310207
See related chapters
67

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Makowiec
Title:
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych
Source:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 79-99. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310215
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17
Access mode:
Nr:
2168291577
unreviewed article
69

Author:
Title:
Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania = Methodology to Identify Impediments and Dysfunction Occurring in Teleworking in Order to Humanize It
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (44), cz. 1 (2015) , s. 368-380. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304425
article
70

Author:
Marek Makowiec , Gocman Ulana
Title:
Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_"
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 24-27
Access mode:
Nr:
2168298969
unreviewed article
71

Author:
Marek Makowiec , Andrzej Ostrowski
Title:
Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 107-128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299527
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299431
See related chapters
73

Author:
Title:
"Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 14
Access mode:
Nr:
2168344490
varia
74

Title:
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations
Source:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298247
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy"
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168344506
varia
76

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299349
78

Author:
Title:
Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 153-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307217
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296341
See related chapters
80

Author:
Title:
Zmiana organizacji pracy : kontekst pracownika i pracodawcy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 94-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303457
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 61-70. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283145
article
82

Title:
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej
Source:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294907
article
83

Author:
Marek Makowiec , Joanna Ortyl
Title:
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej = Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 581-592. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281997
article
84

Title:
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013) , s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275555
article
85

Title:
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 50 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145)
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168274040
article
86

Author:
Title:
Metodyka humanizowania telepracy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
440 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-929
Nr:
2168290641
doctoral dissertation
87

Author:
Title:
Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 98-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290115
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
W stronę przedsiębiorczości akademickiej
Source:
B+R=Przyszłość : e-biuletyn2013. - nr 12, s. 6-9
Access mode:
Nr:
2168292585
voice in discussion / interview
89

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji = Innovative Companies of Spin-Off / Spin-Out Type in the Example of Selected Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 55 (2012) , s. 101-128. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 736)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168269576
article
90

Author:
Anna Szeląg-Sikora , Michał Cupiał , Marek Makowiec
Title:
Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 2 (2012) , s. 295-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263660
article
91

Title:
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 880 (2012) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236532
article
92

Author:
Title:
Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 25-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Access mode:
Nr:
2168289267
chapter in book
93

Author:
Krzysztof Pałach , Małgorzata Kuta-Pałach
Title:
Katalog dobrych praktyk
Redakcja:
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
83 s.: il.; 21x23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935070-1-6
Access mode:
Nr:
2168289265
book
94

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230152
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Janusz Halik , Tomasz Kusio , Marek Makowiec
Title:
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
70, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-614417-1-7
Access mode:
Nr:
2168289263
book
96

Author:
Michał Cupiał , Anna Szeląg-Sikora , Marek Makowiec
Title:
Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 1 (2012) , s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263658
article
97

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 63-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266532
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Author:
Title:
Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji = Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249330
article
99

Author:
Title:
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 137-174
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218896
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Finansowanie transferu technologii
Source:
Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 73-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-5-1
Nr:
2168308451
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 65-80. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228218
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience
Source:
Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska - Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s. 97-111
ISBN:
978-83-7051-642-0
Nr:
2168233246
chapter in monograph
103

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
17 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292575
book
104

Author:
Title:
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011) , s. 108-117. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585504
article
105

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 82-114 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257968
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Author:
Title:
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
11 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292573
book
107

Author:
Title:
Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji = Technologies and IT Systems in the Creation and Transfer of Knowledge within the Organization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 22 (2011) , s. 230-245. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226861
article
108

Author:
Title:
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
17 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292571
book
109

Author:
Title:
Budowa projektu - zarządzanie badaniami
Source:
Zarządzanie badaniami naukowym / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 43-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-4-4
Nr:
2168308455
chapter in monograph
110

Author:
Title:
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
13 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289309
book
111

Author:
Title:
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2010. - nr 5 (143), s. 127-129
Nr:
2168301051
varia
112

Author:
Title:
Transfer wiedzy do gospodarki
Source:
Z innowacją w biznes : materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej / [red. wyd. Tomasz Charnas] - Kraków: Infor Training, 2010, s. 61-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931003-0-9
Nr:
2165364184
chapter in conference materials
113

Author:
Title:
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 117-157
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282867
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701180
chapter in monograph
See main document
115

Author:
Title:
Nauka i Gospodarka
Source:
Kurier UEK2010. - nr 7 (39), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168274627
varia
116

Author:
Title:
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy = Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 75-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53165
article
117

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 195-208
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165395052
chapter in monograph
See main document
118

Author:
Title:
Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników = New Tendencies in the Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees' Attraction to the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 527-548. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190952
article
119

Title:
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010, s. 225-248
ISBN:
978-83-7051-593-5
Nr:
2165687497
chapter in monograph
120

Title:
Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw
Source:
Kurier UEK2009. - nr 1 (26), s. 20
Access mode:
Nr:
2168348258
varia
121

Title:
Nauka i Gospodarka
Source:
Kurier UEK2009. - nr 5 (30), s. 35
Access mode:
Nr:
2168275053
varia
122

Title:
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - 2, t. 1 (2009) , s. 233-241. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161838700
article
123

Title:
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach = Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50432
article
124

Author:
Title:
Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 450-467 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841853
chapter in monograph
See main document
125

Author:
Title:
Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji
Source:
Kurier UEK2009. - nr 7 (31), s. 38
Access mode:
Nr:
2168274467
varia
126

Title:
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas
Source:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165903482
article
127

Title:
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - 2, t. 1 (2009) , s. 169-177. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161827748
article
128

Title:
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)
Source:
Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 62-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-39-5
Nr:
2165920456
chapter in monograph
129

Title:
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects
Source:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624422
chapter in monograph
See main document
130

Author:
Marek Makowiec , Joanna Chmielewska
Title:
Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu = Centers of Remote Telework as Way of Enterprises' Support in Critic Economical Conditions
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 353-369. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51005
article
131

Title:
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 1036-1049. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50342
article
132

Author:
Marek Makowiec , Wojciech Matusiński
Title:
Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 469-485 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841856
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009, s. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165932573
chapter in conference materials
134

Title:
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - 2, t. 1 (2009) , s. 158-168. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161824960
article
135

Title:
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives
Source:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 119-126
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919784
chapter in monograph
136

Author:
Title:
Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 96-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247904
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Author:
Marek Makowiec , Jacek Słowik
Title:
Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 486-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161843508
chapter in monograph
See main document
138

Author:
Title:
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa = The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 127-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50438
article
139

Author:
Title:
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 423-434. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982649
chapter in conference materials
140

Title:
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-092-2
Nr:
2165694172
chapter in monograph
141

Author:
Title:
Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 48-78 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276699
chapter in unpublished scientific work
See main document
142

Author:
Title:
Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku = The Influence of Motivation System on the Enterprise's Worth - Case Study
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008) , s. 327-338. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nr:
2165900497
article
143

Author:
Title:
Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy = Dehumanizing Conditions of Telework
Source:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 41, 6 (246) (2008) , s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165901358
article
144

Author:
Title:
Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 533-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2165633891
chapter in monograph
145

Author:
Title:
Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy = The Teleworking and Informatics and Communication Technologies Influence on Human - the Humanizating Aspect of Work
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161843482
chapter in monograph
146

Title:
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 213-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165697910
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska)
Source:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 45-56. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906351
article
148

Title:
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008, s. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161897232
chapter in monograph
149

Author:
Title:
Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną = Teleinformation Technology and the Development of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50408
article
150

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, Polska, od 2007-06-21 do 2007-06-23
Title:
Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw = The Hierarchy of Culture Issues Influencing the Modern Firms Value
Source:
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 509-521 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-05-4
Nr:
2168220074
chapter in conference materials
151

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 449-462 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626372
chapter in conference materials
See main document
152

Author:
Marek Makowiec , Piotr Bożek
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 13-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165624457
chapter in conference materials
See main document
153

Author:
Title:
Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 15-34 - Bibliogr.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326429
chapter in unpublished scientific work
See main document
154

Author:
Title:
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 747 (2007) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50928
article
155

Title:
Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 85-95 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Access mode:
Nr:
2166522760
chapter in monograph
156

Title:
Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007) , s. 31-34. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51128
article
157

Author:
Title:
Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji
Source:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 183-194. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982705
chapter in conference materials
158

Title:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
chapter in monograph
See main document
159

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 74-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165624562
chapter in conference materials
See main document
160

Author:
Title:
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres
Source:
Mikro e-firma : wspieranie przedsiębiorczości akademickiej - s.n.: s.l., 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
Research program:
[Publikacja jest wynikiem realizacji projektu pt. "Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Kraków 2007]
Nr:
2165912537
chapter in book
161

Author:
Title:
Przeobrażenia w organizacjach
Source:
Kurier AE2007. - nr 5-6 (13-14), s. 24
Nr:
2168274411
varia
162

Author:
Title:
Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu
Source:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729791
chapter in monograph
See main document
163

Title:
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 42-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306735
chapter in monograph
See main document
164

Title:
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 61-93 - Bibliogr.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326733
chapter in unpublished scientific work
See main document
165

Title:
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 741-749. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898077
article
166

Title:
Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2006) , s. 24-26
Nr:
51758
article
167

Author:
Title:
Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości
Source:
Wiedza i technologia we współczesnej organizacji / red. Marek Cisek, Stefan Antczak - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006, s. 223-232
Series:
(Monografia - Akademia Podlaska ; nr 68)
Nr:
2166462965
chapter in monograph
168

Author:
Title:
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Source:
Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
Nr:
2165906911
chapter in monograph
169

Author:
Title:
Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym
Source:
Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005, s. 137-145. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-8-2
Nr:
2166504717
chapter in conference materials
170

Author:
Title:
Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 88-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266760
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Jak najlepiej zaprezentować startup - schemat optymalnego startup pitch = How to Best Present a Startup - Optimal Startup Pitch Schema / Konrad Szczukiewicz, Marek MAKOWIEC // Marketing i Rynek = Journal of Marketing and Market Studies. - nr 1 (2022), s. 10-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Artur Sadzik // Kurier UEK. - nr 1 (91) (2022), s. 46-48. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/46. - ISSN 1689-7757
3
Przystawka miernicza elektronarzędzi ręcznych / Andrzej Ostrowski, Jerzy Głowa, Mateusz Giełczyński, Magdalena Ostrowska, Arkadiusz Stanula, Oleksand Skaliy, Marek MAKOWIEC, Andrzej Swinarew, Dariusz Władysław Skalski // Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 23 (2021), s. 11. - Numer zgłoszenia wynalazku: 436742/2021. - Pełny tekst: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/09_23-26/23//bup23_2021.pdf. - ISSN 2543-5779
4
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 41-42. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41. - ISSN 1689-7757
5
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (87) (2021), s. 47-49. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47. - ISSN 1689-7757
6
Płetwa do pływania i nurkowania z listwami wzdłużnymi na górnej i dolnej powierzchni / Andrzej Ostrowski, Mateusz Giełczyński, Magdalena Ostrowska, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC, Andrzej Swinarew // Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 6 (2021), s. 11. - Numer zgłoszenia wynalazku: 434476/2020. - Pełny tekst: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/03_5-6/06//bup06_2021.pdf. - ISSN 2543-5779
7
Konferencja naukowa "Uwarunkowania współczesnego zarządzania" / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 90 (2021), s. 40-41. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/40. - ISSN 1689-7757
8
Kluczowe kompetencje menadżera 4.0 / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIEC // Przemysł Przyszłości. - nr 1 (2021), s. 20-26. - Streszcz. - Pełny tekst: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/najwazniejsze-kompetencje-menadzera-4-0/
9
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 90 (2021), s. 45-46. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/45. - ISSN 1689-7757
10
Characteristics and Specificities of Local Innovation Accelerators : a Case of Poland / Konrad Szczukiewicz, Marek MAKOWIEC // Sustainability. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Innovation and the Development of Enterprises II. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1689/htm. - ISSN 2071-1050
11
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (88) (2021), s. 35-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021. - ISSN 1689-7757
12
Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji (wyd. I), Autor: Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2020 / Marek MAKOWIEC, Anna WITOSZEK-KUBICKA // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 2 (6) (2020), s. 101. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Przeglad.pdf. - ISSN 2544-6916
13
Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych = The Innovative Fin with Longitudinally Profiled Blade with Comparison to Already Implemented Inventions and Market Offers / Andrzej Ostrowski, Arkadiusz Stanula, Andrzej Swinarew, Krzysztof Kaganek, Aleksander Skaliy, Wojciech Wiesner, Dariusz Skalski, Marek MAKOWIEC // W: Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce / red. nauk. Arkadiusz Stanula. - Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, 2020. - S. 159-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66308-28-2
14
Fotel z siedziskiem ruchomym / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Olexander Skaliy, Marek MAKOWIEC. - wzór użytkowy ; PL 71585. - Zgłoszenie wynalazku ogłoszono: 18.05.2018. - Numer zgloszenia: 128520. - Numer zgłoszenia macierzystego: 425624. - Zgłoszenie ogłoszono: 05.11.2018 BUP 23/18. - O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono: 02.11.2020 WUP 17/20
15
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 50-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50. - ISSN 1689-7757
16
The Feminine Style of Management and Success in Organizations as Exemplified by Technology Startups = Kobiecy styl zarządzania a sukcesy organizacji na przykładzie startupów technologicznych / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 54, nr 127 (2020), s. 43-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/1719/1852. - ISSN 2082-5501
17
Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEK / [red. Olga BOJARSKA]. - nr 4 (86) (2020), s. 42-43. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42. - ISSN 1689-7757
18
Kilka słów o KN "IDEA" / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 29-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29. - ISSN 1689-7757
19
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 60-62. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60. - ISSN 1689-7757
20
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 58-59. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
21
"IDEA"lne Koło Naukowe / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 52-54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52
22
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 321 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
23
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
24
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 60-61. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/60. - ISSN 1689-7757
25
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 44-45. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
26
Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania / Marek MAKOWIEC // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 151-174. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
27
Prawdziwe kakao / Marek MAKOWIEC, Natalia Szymańska // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 18-20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18. - ISSN 1689-7757
28
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 56-57. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/56. - ISSN 1689-7757
29
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
30
Ocena sprawności wiosłowania innowacyjną łodzią "Laura" w porównaniu do innych jednostek ratowniczych = Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat "Laura" Compared to Other Rescue Boats / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC // W: Motoryczność sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. T. 2 / red. Michał Spieszny, Edward Mleczko, Tomasz Klocek. - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2018. - (Monografie / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 2082-7202 ; nr 36). - S. 187-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62891-54-2. - Pełny tekst: https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/pdf/wstepy/pelny_tekst_mon_36_2018.pdf
31
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 46-47. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/46. - ISSN 1689-7757
32
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline / Natalia Szymańska, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/26. - ISSN 1689-7757
33
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes" / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (78) (2018), s. 28-29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/28. - ISSN 1689-7757
34
Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat "Laura" Compared to Other Rescue Boats / Andrzej Ostrowski, Tadeusz Ambroży, Marek Strzała, Dorota Ambroży, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC, Stanisław Gulak // W: Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowe Targ / ed. Stanislav Gulak. - Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2018. - S. 9-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9957986-7-0
35
Fotel z siedziskiem ruchomym / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC // Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 23 (2018), s. 3. - Numer zgłoszenia wynalazku: 425624/2018. - Pełny tekst: https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2018/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/11_23-24/23/bup23_2018.pdf. - ISSN 2543-5779
36
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota / Marek MAKOWIEC, Natalia Szymańska // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 28-29. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/28. - ISSN 1689-7757
37
Research and Development Work on the Project of the Innovative Multipurpose Boat "Laura" as an Example of the Scientific Activity in the Fielld of Physical Culture Sciences / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Tadeusz Ambroży, Dorota Ambroży, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC, Stanisław Gulak // W: Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowy Targ / ed. Stanislav Gulak. - Dublin: International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, 2018. - S. 91-132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9957986-7-0
38
Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy / Marek MAKOWIEC // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 177-222. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf
39
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
40
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA, Joanna Hoyda // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 30-32. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/30. - ISSN 1689-7757
41
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf
42
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
43
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
44
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 40-42. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/40. - ISSN 1689-7757
45
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
46
Evaluation of Rowing Speed And Effectiveness Using the Innovative "Laura" Boat Compared to Other Rescue Boats / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC, Andrzej Swinarew // Antropomotoryka. - vol. 28, nr 84 (2018), s. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://e-antropomotoryka.pl/gicid/pdf/01.3001.0013.7796. - ISSN 1731-0652
47
Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika = Preventing Dysfunctionality in Teleworking in the Context of the Teleworker / Marek MAKOWIEC // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
48
Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych = Valorization of the Patrol Boats Used on Polish Inland and Coastal Waters / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Arkadiusz Kula, Marek MAKOWIEC // W: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, Prospects and Development of Rescue, Physical Culture and Sports in the XXI Century / red. Marek Napierała, Aleksander Skaliy. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, 2017. - S. 23-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65507-09-9. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/231540/edition/230593/content
49
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 56-57. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
50
Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych / Marek MAKOWIEC, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 70-71. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
51
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
52
Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii / Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 11-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
53
Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0 = Core Competencies of Managers in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIEC // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 44, nr 4 (2017), s. 105-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803. - ISSN 1689-8966
54
Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0 = Knowledge Management Approach in Manufacturing Technology Maturity Assessment with ManuTech Maturity Model (MTMM) in Industry 4.0 / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIEC // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 209-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
55
Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA / Marek MAKOWIEC, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 58-59. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58. - ISSN 1689-7757
56
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 21-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
57
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 12-13. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12. - ISSN 1689-7757
58
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 20-21. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
59
Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC // Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 22 (2017), s. 14-15. - Numer zgłoszenia wynalazku: 421435. - Pełny tekst: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf. - ISSN 2543-5779
60
Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych = Technology Start-ups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017), s. 424-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3349. - ISSN 1898-5084
61
Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research / Marek MAKOWIEC // W: Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku. - Lʹvìv: Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», 2016. - S. 82-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-96556-6-0
62
Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii / Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 9-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
63
Sukces w pracy na odległość jest możliwy / Marek MAKOWIEC ; rozm. Kamil Jach // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka = Occupational Safety : Science and Practice. - nr 2 (533) (2016), s. 6-7. - ISSN 0137-7043
64
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education" / Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 16-19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-7757
65
Metodyka humanizowania telepracy / Marek MAKOWIEC ; red. nauk. Adam SAGAN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 28). - ISBN 978-83-7252-733-2
66
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
67
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych / Andrzej Ostrowski, Marek MAKOWIEC // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 79-99. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
68
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 16-17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
69
Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania = Methodology to Identify Impediments and Dysfunction Occurring in Teleworking in Order to Humanize It / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (44), cz. 1 (2015), s. 368-380. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1474. - ISSN 1898-5084
70
Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_" / Marek MAKOWIEC, Ulana Gocman // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 24-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
71
Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports / Marek MAKOWIEC, Andrzej Ostrowski // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 107-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
72
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow: Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
73
"Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 14. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14. - ISSN 1689-7757
74
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
75
Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy" / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 22-23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22. - ISSN 1689-7757
76
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
77
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
78
Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 153-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
79
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
80
Zmiana organizacji pracy : kontekst pracownika i pracodawcy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 94-125. - Bibliogr.
81
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 61-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html. - ISSN 2081-2345
82
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
83
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej = Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry / Marek MAKOWIEC, Joanna Ortyl // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 581-592. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf. - ISSN 1733-2842
84
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - vol. 25, nr 98 (2013), s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf. - ISSN 2082-5501
85
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145). - z. 50 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2599
86
Metodyka humanizowania telepracy / Marek MAKOWIEC ; Promotor: Bogusz MIKUŁA. - Kraków, 2013. - 440 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002929
87
Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników / Marek MAKOWIEC // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 98-119. - Bibliogr.
88
W stronę przedsiębiorczości akademickiej / Marek MAKOWIEC // B+R=Przyszłość : e-biuletyn [on-line]. - nr 12 (2013), s. 6-9. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf
89
Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji = Innovative Companies of Spin-Off / Spin-Out Type in the Example of Selected Organizations / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 736). - nr 55 (2012), s. 101-128. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf. - ISSN 1733-2842
90
Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector / Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Marek MAKOWIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 2 (2012), s. 295-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf. - ISSN 2084-5189
91
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
92
Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki / Marek MAKOWIEC // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 25-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/art.MM.pdf
93
Katalog dobrych praktyk / Krzysztof Pałach, Małgorzata Kuta-Pałach ; [red. nauk. Marek MAKOWIEC]. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - 83 s. : il. ; 21x23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935070-1-6. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Katalog dobrych praktyk.pdf
94
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.4.pdf
95
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce / Janusz Halik, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - 70, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-614417-1-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Poradnik spin promotor._pdf
96
Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research / Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Marek MAKOWIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 1 (2012), s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf. - ISSN 2084-5189
97
Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 63-106. - Bibliogr.
98
Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji = Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 143-156. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
99
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 137-174. - ISBN 978-83-62511-65-5
100
Finansowanie transferu technologii / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 73-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
101
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne / Marek MAKOWIEC // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 65-80. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
102
Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience / Marek MAKOWIEC // W: Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011. - S. 97-111. - ISBN 978-83-7051-642-0
103
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.4.pdf
104
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011), s. 108-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
105
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 82-114. - Bibliogr.
106
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 11 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.3.pdf
107
Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji = Technologies and IT Systems in the Creation and Transfer of Knowledge within the Organization / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 230-245. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/682ba4b1e1f1448821dc6444cfbaa91e/21.pdf. - ISSN 1898-5084
108
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.2.pdf
109
Budowa projektu - zarządzanie badaniami / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie badaniami naukowym / red. Michał Cupiał. - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 43-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-4-4
110
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 13 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.1.pdf
111
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / Marek MAKOWIEC // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 5 (143) (2010), s. 127-129. - ISSN 0137-5466
112
Transfer wiedzy do gospodarki / Marek MAKOWIEC // W: Z innowacją w biznes : materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej / [red. wyd. Tomasz Charnas]. - Kraków: Infor Training, 2010. - S. 61-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931003-0-9
113
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 117-157
114
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
115
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 32-33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
116
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy = Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 75-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663. - ISSN 1898-6447
117
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 195-208. - ISBN 978-83-931128-2-1
118
Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników = New Tendencies in the Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees' Attraction to the Firm / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 635). - nr 35 (2010), s. 527-548. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
119
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska. - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010. - S. 225-248. - ISBN 978-83-7051-593-5
120
Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20. - ISSN 1689-7757
121
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 35. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
122
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 233-241. - Streszcz., summ. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową.. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
123
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach = Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053. - ISSN 1898-6447
124
Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy / Marek MAKOWIEC // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 450-467. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
125
Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 38. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
126
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
127
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 169-177. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
128
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // W: Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 62-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-39-5
129
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
130
Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu = Centers of Remote Telework as Way of Enterprises' Support in Critic Economical Conditions / Marek MAKOWIEC, Joanna Chmielewska // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 353-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
131
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 1036-1049. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
132
Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji / Marek MAKOWIEC, Wojciech Matusiński // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 469-485. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
133
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009. - S. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
134
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 158-168. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
135
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009. - S. 119-126. - ISBN 978-83-7051-551-5
136
Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 96-123. - Bibliogr.
137
Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP / Marek MAKOWIEC Jacek Słowik // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 486-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
138
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa = The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 127-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650. - ISSN 1898-6447
139
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 423-434. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
140
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-092-2
141
Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 48-78. - Bibliogr.
142
Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku = The Influence of Motivation System on the Enterprise's Worth - Case Study / Marek MAKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008), s. 327-338. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem. - ISSN 1899-2382
143
Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy = Dehumanizing Conditions of Telework / Marek MAKOWIEC // Humanizacja Pracy. - [vol.] 41, 6 (246) (2008), s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
144
Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej / Marek MAKOWIEC // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 533-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
145
Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy = The Teleworking and Informatics and Communication Technologies Influence on Human - the Humanizating Aspect of Work / Marek MAKOWIEC // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
146
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 213-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
147
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 45-56. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890. - ISSN 1644-9584
148
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
149
Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną = Teleinformation Technology and the Development of Enterprises / Marek Makowiec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820. - ISSN 1898-6447
150
Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw = The Hierarchy of Culture Issues Influencing the Modern Firms Value / Marek MAKOWIEC // W: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - S. 509-521. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-05-4
151
Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji / Agnieszka WAŁĘGA, Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 449-462. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
152
Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu / Piotr Bożek, Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 13-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
153
Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 15-34. - Bibliogr.
154
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172. - ISSN 0208-7944
155
Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795 ; t. 55). - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/2/11/1.pdf#page=85&view=Fit
156
Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 31-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
157
Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 183-194. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
158
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
159
Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku / Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 74-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
160
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres / Marek MAKOWIEC // W: Mikro e-firma : wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. - s.n.: s.l., 2007. - S. 13-22. - Bibliogr.
161
Przeobrażenia w organizacjach / Marek MAKOWIEC // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 24. - ISSN 1689-7749
162
Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu / Marek MAKOWIEC // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
163
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia / Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 42-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
164
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 61-93. - Bibliogr.
165
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept / Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 741-749. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
166
Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2006), s. 24-26. - ISSN 0137-7221
167
Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości / Marek MAKOWIEC // W: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji / red. Marek Cisek, Stefan Antczak. - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. - (Monografie, ISSN 0860-2719 ; nr 68). - S. 223-232
168
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa / Marek MAKOWIEC // W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
169
Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym / Marek MAKOWIEC // W: Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005. - S. 137-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-8-2
170
Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 88-103. - Bibliogr.
1
Szczukiewicz K., Makowiec M., (2022), Jak najlepiej zaprezentować startup - schemat optymalnego startup pitch, "Marketing i Rynek", nr 1, s. 10-22.
2
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., Sadzik A., (2022), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (91), s. 46-48; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/46
3
Ostrowski A., Głowa J., Giełczyński M., Ostrowska M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Swinarew A., Skalski D., (2021), Przystawka miernicza elektronarzędzi ręcznych, "Biuletyn Urzędu Patentowego", nr 23, s. 11; https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/09_23-26/23//bup23_2021.pdf
4
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 41-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41
5
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (87), s. 47-49; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47
6
Ostrowski A., Giełczyński M., Ostrowska M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Swinarew A., (2021), Płetwa do pływania i nurkowania z listwami wzdłużnymi na górnej i dolnej powierzchni, "Biuletyn Urzędu Patentowego", nr 6, s. 11; https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/03_5-6/06//bup06_2021.pdf
7
Makowiec M., Mikuła B., (2021), Konferencja naukowa "Uwarunkowania współczesnego zarządzania", "Kurier UEK", nr 90, s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/40
8
Gracel J., Makowiec M., (2021), Kluczowe kompetencje menadżera 4.0, "Przemysł Przyszłości", nr 1, s. 20-26; https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/najwazniejsze-kompetencje-menadzera-4-0/
9
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 90, s. 45-46; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/45
10
Szczukiewicz K., Makowiec M., (2021), Characteristics and Specificities of Local Innovation Accelerators : a Case of Poland, "Sustainability", vol. 13, iss. 4, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1689/htm
11
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2021), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (88), s. 35-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021
12
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji (wyd. I), Autor: Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2020, "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko", nr 2 (6), s. 101; http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Przeglad.pdf
13
Ostrowski A., Stanula A., Swinarew A., Kaganek K., Skaliy A., Wiesner W., Skalski D., Makowiec M., (2020), Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych. [W:] Stanula A. (red.), Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce, Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, s. 159-205.
14
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy O., Makowiec M., (2020), Fotel z siedziskiem ruchomym, . Polska, wzór użytkowy, PL 71585, Numer zgłoszenia macierzystego: 425624
15
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50
16
Makowiec M., (2020), The Feminine Style of Management and Success in Organizations as Exemplified by Technology Startups, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 54, nr 127, s. 43-52; https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/1719/1852
17
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 4 (86), s. 42-43; https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42
18
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Kilka słów o KN "IDEA", "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 29-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29
19
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 60-62; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60
20
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
21
Makowiec M., (2019), "IDEA"lne Koło Naukowe, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 52-54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52
22
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), (2019), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 321 s.
23
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2019), Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie. [W:] MAKOWIEC M., WITOSZEK-KUBICKA A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.
24
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/60
25
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
26
Makowiec M., (2019), Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania. [W:] MAKOWIEC M., WITOSZEK-KUBICKA A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 151-174.
27
Makowiec M., Szymańska N., (2019), Prawdziwe kakao, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 18-20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18
28
Kawecka A., Smaga-Szczepańczyk M., Makowiec M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/56
29
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 239 s.
30
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., (2018), Ocena sprawności wiosłowania innowacyjną łodzią "Laura" w porównaniu do innych jednostek ratowniczych. [W:] Spieszny M., Mleczko E., Klocek T. (red.), Motoryczność sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne, T. 2 (Monografie Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 36), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, s. 187-199.
31
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/46
32
Szymańska N., Makowiec M., (2018), Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline, "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/26
33
Makowiec M., (2018), Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes", "Kurier UEK", nr 3 (78), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/28
34
Ostrowski A., Ambroży T., Strzała M., Ambroży D., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Gulak S., (2018), Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat "Laura" Compared to Other Rescue Boats. [W:] Gulak S. (red.), Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowe Targ, Dublin : International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, s. 9-34.
35
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., (2018), Fotel z siedziskiem ruchomym, "Biuletyn Urzędu Patentowego", nr 23, s. 3; https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2018/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/11_23-24/23/bup23_2018.pdf
36
Makowiec M., Szymańska N., (2018), Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/28
37
Ostrowski A., Strzała M., Ambroży T., Ambroży D., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Gulak S., (2018), Research and Development Work on the Project of the Innovative Multipurpose Boat "Laura" as an Example of the Scientific Activity in the Fielld of Physical Culture Sciences. [W:] Gulak S. (red.), Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowy Targ, Dublin : International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland, s. 91-132.
38
Makowiec M., (2018), Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-222.
39
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
40
Makowiec M., Hamerska M., Hoyda J., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 30-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/30
41
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 233 s.
42
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
43
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
44
Makowiec M., Hamerska M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 40-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/40
45
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 235 s.
46
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., Swinarew A., (2018), Evaluation of Rowing Speed And Effectiveness Using the Innovative "Laura" Boat Compared to Other Rescue Boats, "Antropomotoryka", vol. 28, nr 84, s. 51-61; https://e-antropomotoryka.pl/gicid/pdf/01.3001.0013.7796
47
Makowiec M., (2017), Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 16-19.
48
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Kula A., Makowiec M., (2017), Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych. [W:] Napierała M., Skaliy A. (red.), Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, s. 23-39.
49
Gródek-Szostak Z., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
50
Makowiec M., Hoyda J., (2017), Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 70-71; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
51
Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2017), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 428 s.
52
Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A., (2017), Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-32.
53
Gracel J., Makowiec M., (2017), Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 44, nr 4, s. 105-129; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803
54
Gracel J., Makowiec M., (2017), Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-244.
55
Makowiec M., Hoyda J., (2017), Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58
56
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 21-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
57
Hamerska M., Makowiec M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12
58
Hamerska M., Makowiec M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
59
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., (2017), Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi, "Biuletyn Urzędu Patentowego", nr 22, s. 14-15; http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf
60
Makowiec M., (2017), Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (52), s. 424-441; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3349
61
Makowiec M., (2016), Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research. [W:] Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku, Lʹvìv : Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», s. 82-84.
62
Makowiec M., Adamczyk M., (2016), Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii. [W:] MAKOWIEC M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.
63
Makowiec M., (2016), Sukces w pracy na odległość jest możliwy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 2 (533), s. 6-7.
64
Makowski M., Kusio T., Makowiec M., (2016), "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education", "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 16-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
65
Makowiec M., (2016), Metodyka humanizowania telepracy, Sagan A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 28), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 149 s.
66
Makowiec M., Adamczyk M. (red.), (2016), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 237 s.
67
Ostrowski A., Makowiec M., (2016), Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 79-99.
68
Makowiec M., Makowski M., Kusio T., (2015), Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
69
Makowiec M., (2015), Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (44), cz. 1, s. 368-380; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1474
70
Makowiec M., Ulana G., (2015), Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 24-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
71
Makowiec M., Ostrowski A., (2015), Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 107-128.
72
Kusio T., Makowiec M. (red.), (2015), Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Cracow : Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 226 s.
73
Makowiec M., (2015), "Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14
74
Makowiec M., Potocki A., (2015), Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 103-119.
75
Makowiec M., (2015), Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy", "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22
76
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-218.
77
Makowiec M., Kusio T. (red.), (2015), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy: the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 222 s.
78
Makowiec M., (2015), Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-189.
79
Makowiec M. (red.), (2015), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 303 s.
80
Makowiec M., (2014), Zmiana organizacji pracy : kontekst pracownika i pracodawcy. [W:] Marek JABŁOŃSKI (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 94-125.
81
Makowiec M., Mikuła B., (2014), Dehumanizacja w telepracy domowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 61-70; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html
82
Makowiec M., Potocki A., (2014), Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 314-325; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT
83
Makowiec M., Ortyl J., (2013), Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 581-592; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf
84
Makowiec M., Potocki A., (2013), Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", vol. 25, nr 98, s. 109-124; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf
85
Makowiec M., Potocki A., (2013), Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 50, s. 5-18.
86
Makowiec M., (2013), Metodyka humanizowania telepracy, Prom. Mikuła B., Kraków : , 440 k.
87
Makowiec M., (2013), Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 98-119.
88
Makowiec M., (2013), W stronę przedsiębiorczości akademickiej, "B+R=Przyszłość : e-biuletyn" [on-line], nr 12, s. 6-9; http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf
89
Makowiec M., (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55, s. 101-128; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf
90
Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Makowiec M., (2012), Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 4, cz. 2, s. 295-308; http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf
91
Makowiec M., Potocki A., (2012), Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 95-110.
92
Makowiec M., (2012), Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 25-58.
93
Pałach K., Kuta-Pałach M., (2012), Katalog dobrych praktyk, Makowiec M. (red. nauk.), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 83 s.
94
Makowiec M., (2012), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-122.
95
Halik J., Kusio T., Makowiec M., (2012), Poradnik Spin-Promotor: przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 70, [1] s.
96
Cupiał M., Szeląg-Sikora A., Makowiec M., (2012), Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 4, cz. 1, s. 111-124; http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf
97
Makowiec M., (2012), Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 63-106.
98
Makowiec M., (2012), Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 143-156.
99
Makowiec M., (2011), Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-174.
100
Makowiec M., (2011), Finansowanie transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 73-118.
101
Makowiec M., (2011), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 65-80.
102
Makowiec M., (2011), Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce : Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, s. 97-111.
103
Makowiec M., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, Kraków : , 17 s.
104
Makowiec M., (2011), Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 172, s. 108-117.
105
Makowiec M., (2011), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 82-114.
106
Makowiec M., (2011), Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży, Kraków : , 11 s.
107
Makowiec M., (2011), Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 230-245; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/682ba4b1e1f1448821dc6444cfbaa91e/21.pdf
108
Makowiec M., (2011), Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu, Kraków : , 17 s.
109
Makowiec M., (2011), Budowa projektu - zarządzanie badaniami. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie badaniami naukowym, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 43-80.
110
Makowiec M., (2011), Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych, Kraków : , 13 s.
111
Makowiec M., (2010), Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 5 (143), s. 127-129.
112
Makowiec M., (2010), Transfer wiedzy do gospodarki. [W:] Charnas (red.), Z innowacją w biznes: materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej, Kraków : Infor Training, s. 61-89.
113
Makowiec M., (2010), Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 117-157.
114
Makowiec M., Kusio T., (2010), Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 59-83.
115
Makowiec M., (2010), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
116
Makowiec M., (2010), Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 75-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663
117
Makowiec M., (2010), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 195-208.
118
Makowiec M., (2010), Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 35, s. 527-548.
119
Makowiec M., Kusio T., (2010), The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Post-globalization Era? New Visions and New Challenges: the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems, Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, s. 225-248.
120
Makowiec M., Kusio T., (2009), Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw, "Kurier UEK", nr 1 (26), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20
121
Makowiec M., Kusio T., (2009), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
122
Bober T., Makowiec M., (2009), Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 233-241.
123
Mikuła B., Makowiec M., (2009), Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 19-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053
124
Makowiec M., (2009), Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 450-467.
125
Makowiec M., (2009), Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 38; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
126
Makowiec M., Potocki A., (2009), Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, "Humanizacja Pracy", [vol.] 42, 2 (248), s. 9-21.
127
Makowiec M., Kusio T., (2009), Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 169-177.
128
Potocki A., Makowiec M., (2009), The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship). [W:] Nowak , Glinka B., Hensel P. (red.), Entrepreneurs and Managers: Improving Practice, Developing Theory, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 62-73.
129
Makowiec M., Bober T., (2009), Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 19-33.
130
Makowiec M., Chmielewska J., (2009), Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 353-369.
131
Makowiec M., Potocki A., (2009), Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 1036-1049.
132
Makowiec M., Matusiński W., (2009), Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 469-485.
133
Makowiec M., Kusio T., (2009), Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie. [W:] Grysa K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, s. 29-36.
134
Makowiec M., Kusio T., (2009), Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 158-168.
135
Makowiec M., Kusio T., (2009), Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 119-126.
136
Makowiec M., (2009), Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 96-123.
137
Makowiec M., Słowik J., (2009), Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 486-508.
138
Makowiec M., (2009), Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 127-143; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650
139
Makowiec M., (2008), Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 423-434.
140
Makowiec M., Bober T., (2008), Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy. [W:] Chodyński A. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 145-156.
141
Makowiec M., (2008), Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 48-78.
142
Makowiec M., (2008), Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 7, s. 327-338.
143
Makowiec M., (2008), Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy, "Humanizacja Pracy", [vol.] 41, 6 (246), s. 11-26.
144
Makowiec M., (2008), Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 533-545.
145
Makowiec M., (2008), Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 251-265.
146
Bober T., Makowiec M., (2008), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 213-222.
147
Potocki A., Makowiec M., (2008), Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 45-56; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890
148
Bober T., Makowiec M., (2008), Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 51-62.
149
Makowiec M., (2008), Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 141-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820
150
Makowiec M., (2007), Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 509-521.
151
Wałęga A., Mikuła B., Makowiec M., (2007), Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 449-462.
152
Makowiec M., Bożek P., (2007), Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 13-26.
153
Makowiec M., (2007), Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 15-34.
154
Makowiec M., (2007), Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172
155
Makowiec M., Mikuła B., (2007), Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki (Biblioteka Wiadomości Statystycznych; t. 55), Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 85-95.
156
Mikuła B., Makowiec M., (2007), Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 31-34.
157
Makowiec M., (2007), Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 183-194.
158
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
159
Makowiec M., (2007), Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 74-87.
160
Makowiec M., (2007), Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres. [W:] Mikro e-firma: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, s.n. : s.l., s. 13-22.
161
Makowiec M., (2007), Przeobrażenia w organizacjach, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 24.
162
Makowiec M., (2007), Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 51-63.
163
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Gach D., Makowiec M., (2007), Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 42-72.
164
Mikuła B., Makowiec M., (2006), Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 61-93.
165
Gach D., Makowiec M., (2006), Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 741-749.
166
Mikuła B., Makowiec M., (2006), Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-26.
167
Makowiec M., (2006), Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości. [W:] Cisek M., Antczak S. (red.), Wiedza i technologia we współczesnej organizacji (Monografia - Akademia Podlaska; nr 68), Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 223-232.
168
Makowiec M., (2006), Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa. [W:] Skrzypek E. (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-229.
169
Makowiec M., (2005), Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym. [W:] Skrzypek E. (red.), Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, T. 2, Lublin : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, s. 137-145.
170
Makowiec M., (2005), Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 88-103.
1
@article{UEK:2168362472,
author = "Konrad Szczukiewicz and Marek Makowiec",
title = "Jak najlepiej zaprezentować startup - schemat optymalnego startup pitch",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "1",
pages = "10-22",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.33226/1231-7853.2022.1.2},
url = {},
}
2
@misc{UEK:2168365612,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Artur Sadzik",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (91)",
pages = "46-48",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_wiosna_2022/46},
}
3
@article{UEK:2168359832,
author = "Andrzej Ostrowski and Jerzy Głowa and Mateusz Giełczyński and Magdalena Ostrowska and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec and Andrzej Swinarew and Dariusz Władysław Skalski",
title = "Przystawka miernicza elektronarzędzi ręcznych",
journal = "Biuletyn Urzędu Patentowego",
number = "23",
pages = "11",
year = "2021",
url = {https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/09_23-26/23//bup23_2021.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168360198,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "41-42",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/41},
}
5
@misc{UEK:2168354598,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (87)",
pages = "47-49",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_wiosna_2021/47},
}
6
@article{UEK:2168354914,
author = "Andrzej Ostrowski and Mateusz Giełczyński and Magdalena Ostrowska and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec and Andrzej Swinarew",
title = "Płetwa do pływania i nurkowania z listwami wzdłużnymi na górnej i dolnej powierzchni",
journal = "Biuletyn Urzędu Patentowego",
number = "6",
pages = "11",
year = "2021",
url = {https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2021/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/03_5-6/06//bup06_2021.pdf},
}
7
@misc{UEK:2168362306,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła",
title = "Konferencja naukowa Uwarunkowania współczesnego zarządzania",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "40-41",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/40},
}
8
@article{UEK:2168354082,
author = "Jarosław Gracel and Marek Makowiec",
title = "Kluczowe kompetencje menadżera 4.0",
journal = "Przemysł Przyszłości",
number = "1",
pages = "20-26",
year = "2021",
url = {https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/najwazniejsze-kompetencje-menadzera-4-0/},
}
9
@misc{UEK:2168362330,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "90",
pages = "45-46",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_zima_2022/45},
}
10
@article{UEK:2168353068,
author = "Konrad Szczukiewicz and Marek Makowiec",
title = "Characteristics and Specificities of Local Innovation Accelerators : a Case of Poland",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "1-23",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su13041689},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1689/htm},
}
11
@misc{UEK:2168357008,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (88)",
pages = "35-37",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lato_2021},
}
12
@article{UEK:2168357628,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Kooperacja w perspektywie zasobów niematerialnych organizacji (wyd. I), Autor: Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2020",
journal = "Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko",
number = "2 (6)",
pages = "101",
year = "2020",
url = {http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2020/nr6/Przeglad.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168354904,
author = "Andrzej Ostrowski and Arkadiusz Stanula and Andrzej Swinarew and Krzysztof Kaganek and Aleksander Skaliy and Wojciech Wiesner and Dariusz Skalski and Marek Makowiec",
title = "Innowacyjna płetwa z wyprofilowanym wzdłużnie piórem na tle dotychczasowych wynalazków i ofert rynkowych",
booktitle = "Pływanie i ratownictwo wodne w teorii i praktyce",
pages = "159-205",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach",
year = "2020",
isbn = "978-83-66308-28-2",
}
14
@misc{UEK:2168356990,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Olexander Skaliy and Marek Makowiec",
title = "Fotel z siedziskiem ruchomym",
adress = "Polska",
publisher = "Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej",
year = "2020",
}
15
@misc{UEK:2168347848,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "50-51",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50},
}
16
@article{UEK:2168354762,
author = "Marek Makowiec",
title = "The Feminine Style of Management and Success in Organizations as Exemplified by Technology Startups",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "vol. 54, 127",
pages = "43-52",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.34739/zn.2020.54.05},
url = {https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/znadministracja/article/view/1719/1852},
}
17
@misc{UEK:2168352626,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (86)",
pages = "42-43",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/super_kurier_zima.pdf/42},
}
18
@misc{UEK:2168347768,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Kilka słów o KN IDEA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "29-31",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29},
}
19
@misc{UEK:2168351442,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "60-62",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60},
}
20
@misc{UEK:2168342983,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "58-59",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58},
}
21
@misc{UEK:2168343541,
author = "Marek Makowiec",
title = "IDEAlne Koło Naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "52-54",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52},
}
22
@book{UEK:2168350160,
title = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
23
@misc{UEK:2168350162,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
24
@misc{UEK:2168344582,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "60-61",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/60},
}
25
@misc{UEK:2168343529,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "44-45",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44},
}
26
@inbook{UEK:2168350164,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
27
@article{UEK:2168342745,
author = "Marek Makowiec and Natalia Szymańska",
title = "Prawdziwe kakao",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "18-20",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18},
}
28
@misc{UEK:2168342431,
author = "Agnieszka Kawecka and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "56-57",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/56},
}
29
@book{UEK:2168329569,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
30
@inbook{UEK:2168356068,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec",
title = "Ocena sprawności wiosłowania innowacyjną łodzią Laura w porównaniu do innych jednostek ratowniczych",
booktitle = "Motoryczność sportowa - założenia teoretyczne i implikacje praktyczne. T. 2",
pages = "187-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwa.awf.krakow.pl/images/pdf/wstepy/pelny_tekst_mon_36_2018.pdf},
issn = "2082-7202",
isbn = "978-83-62891-54-2",
}
31
@misc{UEK:2168342497,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "46-47",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/46},
}
32
@misc{UEK:2168342461,
author = "Natalia Szymańska and Marek Makowiec",
title = "Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "26-27",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/26},
}
33
@misc{UEK:2168342471,
author = "Marek Makowiec",
title = "Projekt pt.: Nauka ↔ Biznes",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (78)",
pages = "28-29",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03/28},
}
34
@inbook{UEK:2168354908,
author = "Andrzej Ostrowski and Tadeusz Ambroży and Marek Strzała and Dorota Ambroży and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec and Stanisław Gulak",
title = "Evaluation of Rowing Efficiency with Use of Innovative Boat Laura Compared to Other Rescue Boats",
booktitle = "Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowe Targ",
pages = "9-34",
adress = "Dublin",
publisher = "International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland",
year = "2018",
isbn = "978-0-9957986-7-0",
}
35
@article{UEK:2168354916,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec",
title = "Fotel z siedziskiem ruchomym",
journal = "Biuletyn Urzędu Patentowego",
number = "23",
pages = "3",
year = "2018",
url = {https://uprp.gov.pl/sites/default/files/bup/2018/Wynalazki%20i%20wzory%20u%C5%BCytkowe/11_23-24/23/bup23_2018.pdf},
}
36
@misc{UEK:2168342389,
author = "Marek Makowiec and Natalia Szymańska",
title = "Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "28-29",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/28},
}
37
@inbook{UEK:2168354910,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Tadeusz Ambroży and Dorota Ambroży and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec and Stanisław Gulak",
title = "Research and Development Work on the Project of the Innovative Multipurpose Boat Laura as an Example of the Scientific Activity in the Fielld of Physical Culture Sciences",
booktitle = "Application Methods of Using Information Technology in the Education of Mentally Disabled Children in Kindergarten and Elementary Schools within the Border Areas of Poland and Slovakia : International Conference in Nowy Targ",
pages = "91-132",
adress = "Dublin",
publisher = "International Scientific Board of Catholic Researchers and Teachers in Ireland",
year = "2018",
isbn = "978-0-9957986-7-0",
}
38
@inbook{UEK:2168334161,
author = "Marek Makowiec",
title = "Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
pages = "177-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
39
@misc{UEK:2168334159,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
40
@misc{UEK:2168342989,
author = "Marek Makowiec and Monika Hamerska and Joanna Hoyda",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "30-32",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/30},
}
41
@book{UEK:2168334157,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
42
@misc{UEK:2168329611,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
43
@misc{UEK:2168331685,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf},
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
44
@misc{UEK:2168342911,
author = "Marek Makowiec and Monika Hamerska",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "40-42",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/40},
}
45
@book{UEK:2168331291,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf},
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
46
@article{UEK:2168354912,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec and Andrzej Swinarew",
title = "Evaluation of Rowing Speed And Effectiveness Using the Innovative Laura Boat Compared to Other Rescue Boats",
journal = "Antropomotoryka",
number = "vol. 28, 84",
pages = "51-61",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7796},
url = {https://e-antropomotoryka.pl/gicid/pdf/01.3001.0013.7796},
}
47
@article{UEK:2168311653,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "16-19",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01377043.1228539},
url = {},
}
48
@inbook{UEK:2168321395,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Arkadiusz Kula and Marek Makowiec",
title = "Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych",
booktitle = "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku",
pages = "23-39",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki",
year = "2017",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/231540/edition/230593/content},
isbn = "978-83-65507-09-9",
}
49
@article{UEK:2168322301,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "56-57",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
50
@article{UEK:2168322529,
author = "Marek Makowiec and Joanna Hoyda",
title = "Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe Idea funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "70-71",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
51
@book{UEK:2168320641,
title = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
52
@inbook{UEK:2168320719,
author = "Marek Makowiec and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "11-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
53
@article{UEK:2168321389,
author = "Jarosław Gracel and Marek Makowiec",
title = "Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 44, 4",
pages = "105-129",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.054},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803},
}
54
@inbook{UEK:2168320739,
author = "Jarosław Gracel and Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "209-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
55
@misc{UEK:2168344146,
author = "Marek Makowiec and Joanna Hoyda",
title = "Projekt pt.: Przedsiębiorczy student - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "58-59",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58},
}
56
@misc{UEK:2168344168,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "21-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
57
@misc{UEK:2168343722,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "12-13",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12},
}
58
@misc{UEK:2168344298,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "20-21",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
59
@article{UEK:2168321391,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec",
title = "Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi",
journal = "Biuletyn Urzędu Patentowego",
number = "22",
pages = "14-15",
year = "2017",
url = {http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf},
}
60
@article{UEK:2168321379,
author = "Marek Makowiec",
title = "Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (52)",
pages = "424-441",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.31},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3349},
}
61
@inbook{UEK:2168315695,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research",
booktitle = "Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku",
pages = "82-84",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo «Redakcìâ «UP»",
year = "2016",
isbn = "978-966-96556-6-0",
}
62
@inbook{UEK:2168310209,
author = "Marek Makowiec and Michał Adamczyk",
title = "Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
63
@misc{UEK:2168304421,
author = "Marek Makowiec",
title = "Sukces w pracy na odległość jest możliwy",
booktitle = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "2 (533)",
pages = "6-7",
year = "2016",
}
64
@article{UEK:2168343814,
author = "Mariusz Makowski and Tomasz Kusio and Marek Makowiec",
title = "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education",
journal = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "16-19",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
65
@book{UEK:2168312577,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-733-2",
}
66
@book{UEK:2168310207,
title = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
67
@inbook{UEK:2168310215,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Makowiec",
title = "Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
68
@article{UEK:2168291577,
author = "Marek Makowiec and Mariusz Makowski and Tomasz Kusio",
title = "Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "16-17",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
69
@article{UEK:2168304425,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4 (44), cz. 1",
pages = "368-380",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.31},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1474},
}
70
@article{UEK:2168298969,
author = "Marek Makowiec and Gocman Ulana",
title = "Miasto Kreatywne _idea_inicjatywa_innowacje_start-up_",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "24-27",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
71
@inbook{UEK:2168299527,
author = "Marek Makowiec and Andrzej Ostrowski",
title = "Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "107-128",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
72
@book{UEK:2168299431,
title = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
adress = "Cracow",
publisher = "Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
73
@misc{UEK:2168344490,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy - nagrodzona rozprawa doktorska",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "14",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14},
}
74
@inbook{UEK:2168298247,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "103-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
75
@misc{UEK:2168344506,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konferencja Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "22-23",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22},
}
76
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
77
@book{UEK:2168299349,
title = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
78
@inbook{UEK:2168307217,
author = "Marek Makowiec",
title = "Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "153-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
79
@book{UEK:2168296341,
title = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
80
@unpublished{UEK:2168303457,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zmiana organizacji pracy : kontekst pracownika i pracodawcy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "94-125",
year = "2014",
}
81
@article{UEK:2168283145,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła",
title = "Dehumanizacja w telepracy domowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "61-70",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html},
}
82
@article{UEK:2168294907,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "314-325",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0023},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT},
}
83
@article{UEK:2168281997,
author = "Marek Makowiec and Joanna Ortyl",
title = "Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "581-592",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf},
issn = "1640-6818",
}
84
@article{UEK:2168275555,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "vol. 25, 98",
pages = "109-124",
year = "2013",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf},
}
85
@article{UEK:2168274040,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 50",
pages = "5-18",
year = "2013",
issn = "",
}
86
@unpublished{UEK:2168290641,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002929},
}
87
@unpublished{UEK:2168290115,
author = "Marek Makowiec",
title = "Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "98-119",
year = "2013",
}
88
@misc{UEK:2168292585,
author = "Marek Makowiec",
title = "W stronę przedsiębiorczości akademickiej",
booktitle = "B+R=Przyszłość : e-biuletyn",
number = "12",
pages = "6-9",
year = "2013",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf},
}
89
@article{UEK:2168269576,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "55",
pages = "101-128",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf},
issn = "1640-6818",
}
90
@article{UEK:2168263660,
author = "Anna Szeląg-Sikora and Michał Cupiał and Marek Makowiec",
title = "Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 4, cz. 2",
pages = "295-308",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf},
}
91
@article{UEK:2168236532,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "95-110",
year = "2012",
}
92
@inbook{UEK:2168289267,
author = "Marek Makowiec",
title = "Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "25-58",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/art.MM.pdf},
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
93
@book{UEK:2168289265,
author = "Krzysztof Pałach and Małgorzata Kuta-Pałach",
title = "Katalog dobrych praktyk",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Katalog dobrych praktyk.pdf},
isbn = "978-83-935070-1-6",
}
94
@inbook{UEK:2168230152,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "91-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.4.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
95
@book{UEK:2168289263,
author = "Janusz Halik and Tomasz Kusio and Marek Makowiec",
title = "Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Poradnik spin promotor._pdf},
isbn = "978-83-614417-1-7",
}
96
@article{UEK:2168263658,
author = "Michał Cupiał and Anna Szeląg-Sikora and Marek Makowiec",
title = "Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 4, cz. 1",
pages = "111-124",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf},
}
97
@unpublished{UEK:2168266532,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "63-106",
year = "2012",
}
98
@article{UEK:2168249330,
author = "Marek Makowiec",
title = "Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "143-156",
year = "2012",
}
99
@inbook{UEK:2168218896,
author = "Marek Makowiec",
title = "Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "137-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
100
@inbook{UEK:2168308451,
author = "Marek Makowiec",
title = "Finansowanie transferu technologii",
booktitle = "Zarządzanie jednostką transferu technologii",
pages = "73-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-5-1",
}
101
@inbook{UEK:2168228218,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "65-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
102
@inbook{UEK:2168233246,
author = "Marek Makowiec",
title = "Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience",
booktitle = "Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors",
pages = "97-111",
adress = "Siedlce",
publisher = "Siedlce University of Natural Sciences and Humanities",
year = "2011",
isbn = "978-83-7051-642-0",
}
103
@book{UEK:2168292575,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.4.pdf},
}
104
@article{UEK:2166585504,
author = "Marek Makowiec",
title = "Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "172",
pages = "108-117",
adress = "",
year = "2011",
}
105
@unpublished{UEK:2168257968,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "82-114",
year = "2011",
}
106
@book{UEK:2168292573,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.3.pdf},
}
107
@article{UEK:2168226861,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "230-245",
year = "2011",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/20/682ba4b1e1f1448821dc6444cfbaa91e/21.pdf},
}
108
@book{UEK:2168292571,
author = "Marek Makowiec",
title = "Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.2.pdf},
}
109
@inbook{UEK:2168308455,
author = "Marek Makowiec",
title = "Budowa projektu - zarządzanie badaniami",
booktitle = "Zarządzanie badaniami naukowym",
pages = "43-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-4-4",
}
110
@book{UEK:2168289309,
author = "Marek Makowiec",
title = "Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.1.pdf},
}
111
@misc{UEK:2168301051,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "5 (143)",
pages = "127-129",
year = "2010",
}
112
@inbook{UEK:2165364184,
author = "Marek Makowiec",
title = "Transfer wiedzy do gospodarki",
booktitle = "Z innowacją w biznes : materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "61-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Infor Training",
year = "2010",
isbn = "978-83-931003-0-9",
}
113
@unpublished{UEK:2168282867,
author = "Marek Makowiec",
title = "Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "117-157",
year = "2010",
}
114
@inbook{UEK:2165701180,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "59-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
115
@misc{UEK:2168274627,
author = "Marek Makowiec",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "32-33",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
116
@article{UEK:53165,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "75-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663},
}
117
@inbook{UEK:2165395052,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "195-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
118
@article{UEK:2166190952,
author = "Marek Makowiec",
title = "Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "35",
pages = "527-548",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
119
@inbook{UEK:2165687497,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects",
booktitle = "Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems",
pages = "225-248",
adress = "Siedlce",
publisher = "Publishing House of University of Podlasie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7051-593-5",
}
120
@misc{UEK:2168348258,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (26)",
pages = "20",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20},
}
121
@misc{UEK:2168275053,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "35",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
122
@article{UEK:2161838700,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "233-241",
year = "2009",
}
123
@article{UEK:50432,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "19-48",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053},
}
124
@inbook{UEK:2161841853,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "450-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
125
@misc{UEK:2168274467,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "38",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
126
@article{UEK:2165903482,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 42, 2 (248)",
pages = "9-21",
year = "2009",
}
127
@article{UEK:2161827748,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "169-177",
year = "2009",
}
128
@inbook{UEK:2165920456,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)",
booktitle = "Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory",
pages = "62-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-39-5",
}
129
@inbook{UEK:2165624422,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "19-33",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
130
@article{UEK:51005,
author = "Marek Makowiec and Joanna Chmielewska",
title = "Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "353-369",
adress = "",
year = "2009",
}
131
@article{UEK:50342,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "1036-1049",
adress = "",
year = "2009",
}
132
@inbook{UEK:2161841856,
author = "Marek Makowiec and Wojciech Matusiński",
title = "Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "469-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
133
@inbook{UEK:2165932573,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim",
pages = "29-36",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego",
year = "2009",
}
134
@article{UEK:2161824960,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "158-168",
year = "2009",
}
135
@inbook{UEK:2165919784,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "119-126",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
136
@unpublished{UEK:2168247904,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "96-123",
year = "2009",
}
137
@inbook{UEK:2161843508,
author = "Marek Makowiec and Jacek Słowik",
title = "Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "486-508",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
138
@article{UEK:50438,
author = "Marek Makowiec",
title = "Strategia błękitnego oceanu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "127-143",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650},
}
139
@inbook{UEK:2165982649,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "423-434",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
140
@inbook{UEK:2165694172,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne",
pages = "145-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-092-2",
}
141
@unpublished{UEK:2168276699,
author = "Marek Makowiec",
title = "Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "48-78",
year = "2008",
}
142
@article{UEK:2165900497,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "7",
pages = "327-338",
adress = "",
year = "2008",
}
143
@article{UEK:2165901358,
author = "Marek Makowiec",
title = "Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 41, 6 (246)",
pages = "11-26",
year = "2008",
}
144
@inbook{UEK:2165633891,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej",
booktitle = "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2",
pages = "533-545",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-924547-3-1",
}
145
@inbook{UEK:2161843482,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "251-265",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
146
@inbook{UEK:2165697910,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "213-222",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
147
@article{UEK:2165906351,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji)",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "45-56",
year = "2008",
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=173890},
}
148
@inbook{UEK:2161897232,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "51-62",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
149
@article{UEK:50408,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "141-155",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820},
}
150
@inbook{UEK:2168220074,
author = "Marek Makowiec",
title = "Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "509-521",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-05-4",
}
151
@inbook{UEK:2165626372,
author = "Agnieszka Wałęga and Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "449-462",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
152
@inbook{UEK:2165624457,
author = "Marek Makowiec and Piotr Bożek",
title = "Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "13-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
153
@unpublished{UEK:2168326429,
author = "Marek Makowiec",
title = "Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "15-34",
year = "2007",
}
154
@article{UEK:50928,
author = "Marek Makowiec",
title = "Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "117-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172},
}
155
@inbook{UEK:2166522760,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła",
title = "Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "85-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
url = {http://www.pte.pl/pliki/2/11/1.pdf#page=85&view=Fit},
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
156
@article{UEK:51128,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "31-34",
year = "2007",
}
157
@inbook{UEK:2165982705,
author = "Marek Makowiec",
title = "Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "183-194",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
158
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
159
@inbook{UEK:2165624562,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "74-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
160
@inbook{UEK:2165912537,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres",
booktitle = "Mikro e-firma : wspieranie przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "13-22",
adress = "s.n.",
publisher = "s.l.",
year = "2007",
}
161
@misc{UEK:2168274411,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia w organizacjach",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "24",
year = "2007",
}
162
@inbook{UEK:2165729791,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
163
@inbook{UEK:2168306735,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "42-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
164
@unpublished{UEK:2168326733,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "61-93",
year = "2006",
}
165
@article{UEK:2165898077,
author = "Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "741-749",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
166
@article{UEK:51758,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "24-26",
year = "2006",
}
167
@inbook{UEK:2166462965,
author = "Marek Makowiec",
title = "Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości",
booktitle = "Wiedza i technologia we współczesnej organizacji",
pages = "223-232",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2006",
issn = "0860-2719",
}
168
@inbook{UEK:2165906911,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1",
pages = "221-229",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2006",
isbn = "83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2",
}
169
@inbook{UEK:2166504717,
author = "Marek Makowiec",
title = "Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym",
booktitle = "Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2",
pages = "137-145",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą",
year = "2005",
isbn = "83-914730-8-2",
}
170
@unpublished{UEK:2168266760,
author = "Marek Makowiec",
title = "Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "88-103",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID