Publications of the selected author

1

Title:
Kilka słów o KN "IDEA"
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 29-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347768
varia
2

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347848
varia
3

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 60-62. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351442
varia
4

Author:
Marek Makowiec , Natalia Szymańska
Title:
Prawdziwe kakao
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019) , s. 18-20. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342745
unreviewed article
5

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343529
varia
6

Title:
Grywalizacja w edukacji i biznesie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
321 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "Model projektowania rozwiązań grywalizacyjnych nakierowanych na usprawnianie procesów biznesowych oraz edukacyjnych". Finansowanie pozyskano w ramach Projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0", realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przy współpracy z Działem Transferu Wiedzy i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
Nr:
2168350160
monograph
See related chapters
7

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 60-61. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344582
varia
8

Title:
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie
Source:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
Nr:
2168350162
preface / summary
See main document
9

Author:
Title:
Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania
Source:
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 151-174. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350164
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
"IDEA"lne Koło Naukowe
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 52-54. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168343541
varia
11

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2019. - nr 2 (81), s. 58-59. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168342983
varia
12

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342497
varia
13

Author:
Natalia Szymańska , Marek Makowiec
Title:
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342461
varia
14

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA←→BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Level I:
Nr:
2168329569
monograph
See related chapters
15

Author:
Marek Makowiec , Monika Hamerska , Joanna Hoyda
Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342989
varia
16

Author:
Marek Makowiec , Natalia Szymańska
Title:
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342389
varia
17

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA↔BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Level I:
Nr:
2168331291
monograph
See related chapters
18

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (77), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342911
varia
19

Author:
Title:
Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 177-222. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334161
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Nr:
2168334159
preface / summary
See main document
21

Author:
Title:
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes"
Source:
Kurier UEK2018. - nr 2 (78), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342471
varia
22

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342431
varia
23

Title:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "NAUKA←→BIZNES" - Kreowanie i rozwijanie postaw przedsiębiorczych środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2018 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne".

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
Access mode:
Level I:
Nr:
2168334157
monograph
See related chapters
24

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7
Access mode:
Nr:
2168329611
preface / summary
See main document
25

Title:
Wstęp
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Nr:
2168331685
preface / summary
See main document
26

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Arkadiusz Kula , Marek Makowiec
Title:
Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych = Valorization of the Patrol Boats Used on Polish Inland and Coastal Waters
Source:
Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, Prospects and Development of Rescue, Physical Culture and Sports in the XXI Century / red. Marek Napierała, Aleksander Skaliy - Bydgoszcz: University of Economy, 2017, s. 23-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65507-09-9
Nr:
2168321395
chapter in monograph
27

Author:
Jarosław Gracel , Marek Makowiec
Title:
Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0 = Knowledge Management Approach in Manufacturing Technology Maturity Assessment with ManuTech Maturity Model (MTMM) in Industry 4.0
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 209-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Zachowań organizacyjnych w roku 2017, nr umowy 054/WZ-KZO/01.2017/S/7054
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320739
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 21-23. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344168
varia
29

Author:
Title:
Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych = Technology Start-ups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017) , s. 424-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321379
article
See main document
30

Title:
Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320719
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Marek Makowiec , Joanna Hoyda
Title:
Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 58-59. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344146
varia
32

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 12-13. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168343722
varia
33

Title:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT" - Cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, na który pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2017 r., pn.: Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne"
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
Nr:
2168320641
monograph
See related chapters
34

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 2 (72), s. 20-21. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344298
varia
35

Author:
Marek Makowiec , Joanna Hoyda
Title:
Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017) , s. 70-71. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322529
unreviewed article
36

Title:
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017) , s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322301
unreviewed article
37

Author:
Jarosław Gracel , Marek Makowiec
Title:
Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0 = Core Competencies of Managers in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0)
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 44, nr 4 (2017) , s. 105-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168321389
article
38

Author:
Title:
Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika = Preventing Dysfunctionality in Teleworking in the Context of the Teleworker
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017) , s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168311653
article
39

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Strzała , Arkadiusz Stanula , Aleksander Skaliy , Marek Makowiec
Title:
Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi
Source:
Biuletyn Urzędu Patentowego. - nr 22 (2017) , s. 14-15. - Numer zgłoszenia wynalazku: 421435
Access mode:
Nr:
2168321391
unreviewed article
40

Author:
Andrzej Ostrowski , Marek Makowiec
Title:
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych
Source:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 79-99. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310215
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Metodyka humanizowania telepracy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 28)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-733-2
Nr:
2168312577
monograph
42

Author:
Title:
Sukces w pracy na odległość jest możliwy
Source:
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka = Occupational Safety : Science and Practice2016. - nr 2 (533), s. 6-7
Nr:
2168304421
voice in discussion / interview
43

Title:
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016) , s. 16-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343814
unreviewed article
See main document
44

Title:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: "UEK Winter Startup Week Conference", w ramach którego pozyskano grant finansowy w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze edukacji w 2016 r., pn.: "Naukowe inspiracje - ciekawe i kreatywne". Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310207
monograph
See related chapters
45

Title:
Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii
Source:
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 9-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
Nr:
2168310209
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Conference:
Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku, Lwów, Ukraina, od 2016-09-20 do 2016-09-21
Title:
Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research
Source:
Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku - Lʹvìv: Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», 2016, s. 82-84. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-966-96556-6-0
Nr:
2168315695
chapter in conference materials
47

Author:
Marek Makowiec , Andrzej Ostrowski
Title:
Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 107-128. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299527
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania = Methodology to Identify Impediments and Dysfunction Occurring in Teleworking in Order to Humanize It
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015) , s. 368-380. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304425
article
See main document
49

Author:
Marek Makowiec , Gocman Ulana
Title:
Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 24-27. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298969
unreviewed article
See main document
50

Title:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299349
monograph
51

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy"
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168344506
varia
See main document
53

Title:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
303 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296341
monograph
See related chapters
54

Author:
Title:
"Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska
Source:
Kurier UEK2015. - nr 5 (66), s. 14. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344490
varia
See main document
55

Title:
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations
Source:
Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298247
chapter in monograph
56

Title:
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291577
unreviewed article
See main document
57

Title:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization
Redaktor:
Publisher address:
Cracow: Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
The project has been funded with support from the European Commission, project Leonardo da Vinci, Number 540455-LLP-1-2013-1-IT-COMENIUS-CMP
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299431
monograph
See related chapters
58

Author:
Title:
Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 153-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307217
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 61-70. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283145
article
See main document
60

Title:
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej
Source:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294907
article
61

Author:
Title:
Zmiana organizacji pracy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 94-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303457
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 50 (2013) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145)
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168274040
article
63

Author:
Title:
W stronę przedsiębiorczości akademickiej
Source:
B+R=Przyszłość : e-biuletyn2013. - nr 12, s. 6-9
Access mode:
Nr:
2168292585
voice in discussion / interview
64

Title:
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 25 (98) (2013) , s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275555
article
65

Author:
Title:
Metodyka humanizowania telepracy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
440 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-929
Nr:
2168290641
doctoral dissertation
66

Author:
Marek Makowiec , Joanna Ortyl
Title:
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej = Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 581-592. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281997
article
67

Author:
Title:
Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 98-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290115
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Author:
Title:
Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 25-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Access mode:
Nr:
2168289267
chapter in book
69

Author:
Krzysztof Pałach , Małgorzata Kuta-Pałach
Title:
Katalog dobrych praktyk
Redaktor:
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
83 s.: il.; 21x23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-935070-1-6
Access mode:
Nr:
2168289265
book
70

Author:
Anna Szeląg-Sikora , Michał Cupiał , Marek Makowiec
Title:
Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 2 (2012) , s. 295-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263660
article
71

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230152
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Janusz Halik , Tomasz Kusio , Marek Makowiec
Title:
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
70, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-614417-1-7
Access mode:
Nr:
2168289263
book
73

Author:
Michał Cupiał , Anna Szeląg-Sikora , Marek Makowiec
Title:
Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 1 (2012) , s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168263658
article
74

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2012, s. 63-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266532
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji = Innovative Companies of Spin-Off / Spin-Out Type in the Example of Selected Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 55 (2012) , s. 101-128. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 736)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168269576
article
76

Author:
Title:
Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji = Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249330
article
See main document
77

Title:
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012) , s. 95-110. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236532
article
See main document
78

Author:
Title:
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011) , s. 108-117. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166585504
article
79

Author:
Title:
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
11 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292573
book
80

Author:
Title:
Budowa projektu - zarządzanie badaniami
Source:
Zarządzanie badaniami naukowym / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 43-80 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-4-4
Nr:
2168308455
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 65-80. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228218
chapter in monograph
See main document
82

Author:
Title:
Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience
Source:
Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska - Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s. 97-111
ISBN:
978-83-7051-642-0
Nr:
2168233246
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Finansowanie transferu technologii
Source:
Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011, s. 73-118 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-930818-5-1
Nr:
2168308451
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 137-174
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218896
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Title:
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
13 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289309
book
86

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2011, s. 82-114 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257968
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji = Technologies and IT Systems in the Creation and Transfer of Knowledge within the Organization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011) , s. 230-245. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226861
article
See main document
88

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
17 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292575
book
89

Author:
Title:
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
17 s.: il.
Notes:
Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces", Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292571
book
90

Author:
Title:
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2010, s. 117-157
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282867
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Author:
Title:
Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników = New Tendencies in the Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees' Attraction to the Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 527-548. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190952
article
92

Title:
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Post-globalization Era? New Visions and New Challenges / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010, s. 225-248
ISBN:
978-83-7051-593-5
Nr:
2165687497
chapter in monograph
93

Author:
Title:
Nauka i Gospodarka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 7 (39), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274627
varia
See main document
94

Title:
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701180
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy = Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010) , s. 75-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53165
article
See main document
96

Author:
Title:
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2010. - nr 5 (143), s. 127-129
Nr:
2168301051
varia
97

Author:
Title:
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 195-208
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-2-1
Nr:
2165395052
chapter in monograph
See main document
98

Author:
Title:
Transfer wiedzy do gospodarki
Source:
Z innowacją w biznes / [red. wyd. Tomasz Charnas] - Kraków: Infor Training, 2010, s. 61-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931003-0-9
Nr:
2165364184
chapter in conference materials
99

Author:
Title:
Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 7 (31), s. 38. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274467
varia
See main document
100

Author:
Title:
Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 450-467 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841853
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Marek Makowiec , Wojciech Matusiński
Title:
Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 469-485 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841856
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 233-241. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161838700
article
See main document
103

Title:
Nauka i Gospodarka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 5 (30), s. 35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275053
varia
See main document
104

Title:
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects
Source:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624422
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 169-177. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161827748
article
See main document
106

Author:
Marek Makowiec , Jacek Słowik
Title:
Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 486-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161843508
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas
Source:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165903482
article
108

Title:
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009) , s. 1036-1049. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50342
article
109

Title:
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)
Source:
Entrepreneurs and Managers / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 62-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61276-39-5
Nr:
2165920456
chapter in monograph
110

Author:
Marek Makowiec , Joanna Chmielewska
Title:
Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu = Centers of Remote Telework as Way of Enterprises' Support in Critic Economical Conditions
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 353-369. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51005
article
111

Title:
Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw
Source:
Kurier UEK2009. - nr 1 (26), s. 20. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168348258
varia
112

Title:
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009, s. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2165932573
chapter in conference materials
113

Author:
Title:
Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI2009, s. 96-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247904
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives
Source:
Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska - Siedlce: University of Podlasie, 2009, s. 119-126
ISBN:
978-83-7051-551-5
Nr:
2165919784
chapter in monograph
115

Author:
Title:
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa = The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 127-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50438
article
See main document
116

Title:
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009) , s. 158-168. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161824960
article
See main document
117

Title:
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach = Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009) , s. 19-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50432
article
See main document
118

Title:
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008, s. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161897232
chapter in monograph
119

Author:
Title:
Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy = The Teleworking and Informatics and Communication Technologies Influence on Human - the Humanizating Aspect of Work
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008, s. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161843482
chapter in monograph
120

Author:
Title:
Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy = Dehumanizing Conditions of Telework
Source:
Humanizacja Pracy. - [vol.] 41, 6 (246) (2008) , s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2165901358
article
121

Title:
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu : (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska)
Source:
Problemy Zarządzania. - 4 (22) (2008) , s. 45-56. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165906351
article
122

Author:
Title:
Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej
Source:
Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, s. 533-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-3-1
Nr:
2165633891
chapter in monograph
123

Title:
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-092-2
Nr:
2165694172
chapter in monograph
124

Author:
Title:
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, s. 423-434. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-057-3
Nr:
2165982649
chapter in conference materials
125

Author:
Title:
Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną = Teleinformation Technology and the Development of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50408
article
See main document
126

Title:
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 213-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165697910
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Title:
Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku = The Influence of Motivation System on the Enterprise's Worth - Case Study
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008) , s. 327-338. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem
Nr:
2165900497
article
128

Author:
Title:
Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2008, s. 48-78 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276699
chapter in unpublished scientific work
See main document
129

Author:
Title:
Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu
Source:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007, s. 51-63 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2165729791
chapter in monograph
See main document
130

Author:
Title:
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres
Source:
Mikro e-firma - s.n.: s.l., 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
Research program:
[Publikacja jest wynikiem realizacji projektu pt. "Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy" realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości", Kraków 2007]
Nr:
2165912537
chapter in book
131

Author:
Title:
Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2007, s. 15-34 - Bibliogr.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326429
chapter in unpublished scientific work
See main document
132

Author:
Title:
Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 74-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165624562
chapter in conference materials
See main document
133

Author:
Title:
Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji
Source:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 183-194. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-120-4
Nr:
2165982705
chapter in conference materials
134

Author:
Marek Makowiec , Piotr Bożek
Title:
Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 13-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165624457
chapter in conference materials
See main document
135

Title:
Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 85-95 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Access mode:
Nr:
2166522760
chapter in monograph
136

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, Polska, od 2007-06-21 do 2007-06-23
Title:
Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw = The Hierarchy of Culture Issues Influencing the Modern Firms Value
Source:
Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 509-521 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-05-4
Nr:
2168220074
chapter in conference materials
137

Title:
Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 449-462 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626372
chapter in conference materials
See main document
138

Title:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
chapter in monograph
See main document
139

Author:
Title:
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50928
article
See main document
140

Title:
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 42-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306735
chapter in monograph
See main document
141

Author:
Title:
Przeobrażenia w organizacjach
Source:
Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]2007. - nr 5-6 (13-14), s. 24
Nr:
2168274411
varia
See main document
142

Title:
Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (2007) , s. 31-34. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51128
article
143

Author:
Title:
Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości
Source:
Wiedza i technologia we współczesnej organizacji / red. Marek Cisek, Stefan Antczak - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006, s. 223-232
Series:
(Monografia - Akademia Podlaska ; nr 68)
Nr:
2166462965
chapter in monograph
144

Title:
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 741-749. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898077
article
145

Title:
Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2006) , s. 24-26
Nr:
51758
article
146

Author:
Title:
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Source:
Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
Nr:
2165906911
chapter in monograph
147

Title:
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2006, s. 61-93 - Bibliogr.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326733
chapter in unpublished scientific work
See main document
148

Author:
Title:
Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym
Source:
Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005, s. 137-145. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-8-2
Nr:
2166504717
chapter in conference materials
149

Author:
Title:
Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2005, s. 88-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266760
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Kilka słów o KN "IDEA" / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 29-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29. - ISSN 1689-7757
2
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 50-51. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50. - ISSN 1689-7757
3
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYKProjekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEKKurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 60-62nr 3 (85) (2020), s. 60-62. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60. - ISSN 1689-77571689-7757
4
Prawdziwe kakao / Marek MAKOWIEC, Natalia SzymańskaPrawdziwe kakao / Marek MAKOWIEC, Natalia Szymańska // Kurier UEKKurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 18-20nr 2 (81) (2019), s. 18-20. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18. - ISSN 1689-77571689-7757
5
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 44-45. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
6
Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 321 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
7
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 60-61. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
8
Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie / Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 9-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
9
Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania / Marek MAKOWIEC // W: Grywalizacja w edukacji i biznesie / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Aleksandra WITOSZEK-KUBICKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 151-174. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf
10
"IDEA"lne Koło Naukowe / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 52-54. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52
11
Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (81) (2019), s. 58-59. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
12
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 46-47. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
13
Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline / Natalia Szymańska, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 26-27. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
14
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
15
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 1 (76) (2018), s. 30-32. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small. - ISSN 1689-7757
16
Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota / Marek MAKOWIEC, Natalia Szymańska // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
17
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 235 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
18
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Marek MAKOWIEC, Monika HAMERSKA // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 40-42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
19
Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy / Marek MAKOWIEC // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 177-222. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf
20
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9
21
Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes" / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (78) (2018), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03. - ISSN 1689-7757
22
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Agnieszka KAWECKA, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 56-57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
23
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 233 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf
24
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne / red. nauk.: Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf
25
Wstęp / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
26
Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych = Valorization of the Patrol Boats Used on Polish Inland and Coastal Waters / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Arkadiusz Kula, Marek MAKOWIEC // W: Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku = State, Prospects and Development of Rescue, Physical Culture and Sports in the XXI Century / red. Marek Napierała, Aleksander Skaliy. - Bydgoszcz: University of Economy, 2017. - S. 23-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65507-09-9
27
Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0 = Knowledge Management Approach in Manufacturing Technology Maturity Assessment with ManuTech Maturity Model (MTMM) in Industry 4.0 / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIEC // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 209-244. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
28
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 21-23. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
29
Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych = Technology Start-ups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017), s. 424-441. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/137756/tekst%2031%20Marek%20Makowiec.pdf. - ISSN 1898-5084
30
Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii / Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 11-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
31
Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA / Marek MAKOWIEC, Joanna Hoyda // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 58-59. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58. - ISSN 1689-7757
32
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 12-13. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12. - ISSN 1689-7757
33
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
34
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Monika HAMERSKA, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 2 (72) (2017), s. 20-21. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small. - ISSN 1689-7757
35
Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych / Marek MAKOWIEC, Joanna HoydaProjekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych / Marek MAKOWIEC, Joanna Hoyda // Kurier UEKKurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 70-71nr 1 (71) (2017), s. 70-71. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-77571689-7757
36
Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYKProjekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYKProjekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Marek MAKOWIEC, Małgorzata SMAGA-SZCZEPAŃCZYK // Kurier UEKKurier UEKKurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 56-57nr 5 (75) (2017), s. 56-57nr 5 (75) (2017), s. 56-57. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
37
Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0 = Core Competencies of Managers in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIECKluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0 = Core Competencies of Managers in the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) / Jarosław Gracel, Marek MAKOWIEC // Acta Universitatis Nicolai Copernici. ZarządzanieActa Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie. - t. 44, nr 4 (2017), s. 105-129t. 44, nr 4 (2017), s. 105-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803. - ISSN 1689-89661689-8966
38
Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika = Preventing Dysfunctionality in Teleworking in the Context of the Teleworker / Marek MAKOWIEC // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - nr 1(544) (2017), s. 16-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7043
39
Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIECNożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIECNożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIECNożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIECNożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi / Andrzej Ostrowski, Marek Strzała, Arkadiusz Stanula, Aleksander Skaliy, Marek MAKOWIEC // Biuletyn Urzędu PatentowegoBiuletyn Urzędu PatentowegoBiuletyn Urzędu PatentowegoBiuletyn Urzędu PatentowegoBiuletyn Urzędu Patentowego. - nr 22 (2017), s. 14-15nr 22 (2017), s. 14-15nr 22 (2017), s. 14-15nr 22 (2017), s. 14-15nr 22 (2017), s. 14-15. - Numer zgłoszenia wynalazku: 421435. - Pełny tekst: http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf. - ISSN 2543-57792543-57792543-57792543-57792543-5779
40
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych / Andrzej Ostrowski, Marek MAKOWIEC // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 79-99. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
41
Metodyka humanizowania telepracy / Marek MAKOWIEC ; red. nauk. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 28). - ISBN 978-83-7252-733-2
42
Sukces w pracy na odległość jest możliwy / Marek MAKOWIEC ; rozm. Kamil Jach // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka = Occupational Safety : Science and Practice. - nr 2 (533) (2016), s. 6-7. - ISSN 0137-7043
43
"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education" / Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education" / Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC"PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education" / Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [1] 7(68) (2016), s. 16-19nr [1] 7(68) (2016), s. 16-19nr [1] 7(68) (2016), s. 16-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
44
Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
45
Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii / Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk // W: Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Michał Adamczyk. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 9-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5
46
Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research / Marek MAKOWIEC // W: Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku. - Lʹvìv: Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», 2016. - S. 82-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-966-96556-6-0
47
Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports / Marek MAKOWIEC, Andrzej Ostrowski // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 107-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
48
Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania = Methodology to Identify Impediments and Dysfunction Occurring in Teleworking in Order to Humanize It / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1 (2015), s. 368-380. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/99923/31_Makowiec_Marek.pdf. - ISSN 1898-5084
49
Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_" / Marek MAKOWIEC, Ulana GocmanMiasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_" / Marek MAKOWIEC, Ulana Gocman // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 24-27nr 6 (67) (2015), s. 24-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-77571689-7757
50
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
51
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
52
Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy" / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 22-23. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22. - ISSN 1689-7757
53
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 303 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
54
"Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK. - nr 5 (66) (2015), s. 14. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14. - ISSN 1689-7757
55
Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach = Leadership as a Tool to Shape Innovation in Organizations / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015. - S. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
56
Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIOPrzedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIOPrzedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia / Marek MAKOWIEC, Mariusz MAKOWSKI, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 16-17nr 2 (63) (2015), s. 16-17nr 2 (63) (2015), s. 16-17. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-77571689-77571689-7757
57
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow : Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
58
Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 153-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
59
Dehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁADehumanizacja w telepracy domowej = Dehumanization in Home Telework / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej SzplitStudia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 61-70R. 18, nr 1 (2014), s. 61-70. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html. - ISSN 2081-23452081-2345
60
Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIDysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland = Dysfunkcje w komunikacji w organizacjach gospodarczych Polski Południowej / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // ManagementManagement. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 314-325Vol. 18, no. 1 (2014), s. 314-325. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT. - ISSN 1429-93211429-9321
61
Zmiana organizacji pracy : kontekst pracownika i pracodawcy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 94-125. - Bibliogr.
62
Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIKomunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie = Communication Behavior of Managers in Organizations during the Crisis in Malopolska / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i ZarządzanieZeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie. - (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; nr 1145). - z. 50 (2013), s. 5-18z. 50 (2013), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-25990137-2599
63
W stronę przedsiębiorczości akademickiej / Marek MAKOWIEC // B+R=Przyszłość : e-biuletyn [on-line]. - nr 12 (2013), s. 6-9. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf
64
Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIPrzywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne = Leadership - the Direction of Participatory Management / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i ZarządzanieZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie. - nr 25 (98) (2013), s. 109-124nr 25 (98) (2013), s. 109-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf. - ISSN 2082-55012082-5501
65
Metodyka humanizowania telepracy / Marek MAKOWIEC ; Promotor: Bogusz MIKUŁA. - Kraków, 2013. - 440 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002929
66
Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej = Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry / Marek MAKOWIEC, Joanna OrtylKomercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej = Commercialization of Innovative Solutions Developed Under the R&D Researches at the Example of Chemical Industry / Marek MAKOWIEC, Joanna Ortyl // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, UbezpieczeniaZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 581-592nr 64, t. 1 (2013), s. 581-592. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf. - ISSN 1733-28421733-2842
67
Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników / Marek MAKOWIEC // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 98-119. - Bibliogr.
68
Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki / Marek MAKOWIEC // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 25-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/art.MM.pdf
69
Katalog dobrych praktyk / Krzysztof Pałach, Małgorzata Kuta-Pałach ; [red. nauk. Marek MAKOWIEC]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - 83 s. : il. ; 21x23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935070-1-6. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Katalog dobrych praktyk.pdf
70
Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector / Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Marek MAKOWIECStrategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector / Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Marek MAKOWIECStrategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa = The Strategy for Building Confidence in the Formal Forms of Entrepreneurship in the Agricultural Sector / Anna Szeląg-Sikora, Michał Cupiał, Marek MAKOWIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and FinanceZarządzanie i Finanse = Journal of Management and FinanceZarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 2 (2012), s. 295-308R. 10, nr 4, cz. 2 (2012), s. 295-308R. 10, nr 4, cz. 2 (2012), s. 295-308. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf. - ISSN 2084-51892084-51892084-5189
71
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 91-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.4.pdf
72
Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce / Janusz Halik, Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - 70, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-614417-1-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Poradnik spin promotor._pdf
73
Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research / Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Marek MAKOWIECZnaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research / Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Marek MAKOWIECZnaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych = The Importance of Confidence in the Process of Commercialization of Research / Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Marek MAKOWIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and FinanceZarządzanie i Finanse = Journal of Management and FinanceZarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 4, cz. 1 (2012), s. 111-124R. 10, nr 4, cz. 1 (2012), s. 111-124R. 10, nr 4, cz. 1 (2012), s. 111-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf. - ISSN 2084-51892084-51892084-5189
74
Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 63-106. - Bibliogr.
75
Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji = Innovative Companies of Spin-Off / Spin-Out Type in the Example of Selected Organizations / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 736). - nr 55 (2012), s. 101-128. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf. - ISSN 1733-2842
76
Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji = Labour-saving Steps in Efficient Knowledge Acquisition and Transfer in an Organisation / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 143-156. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
77
Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIKomunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne = Communication in Organisations in Małopolska During Economic Crisis - a Preliminary Analysis / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 880 (2012), s. 95-110nr 880 (2012), s. 95-110. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-64471898-6447
78
Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y = Factors Influencing Creativity and Commitment of the Generation Y Employees / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 172 (2011), s. 108-117. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
79
Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 11 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.3.pdf
80
Budowa projektu - zarządzanie badaniami / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie badaniami naukowym / red. Michał Cupiał. - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 43-80. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-4-4
81
Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne / Marek MAKOWIEC // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 65-80. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
82
Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience / Marek MAKOWIEC // W: Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011. - S. 97-111. - ISBN 978-83-7051-642-0
83
Finansowanie transferu technologii / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie jednostką transferu technologii / red. Michał Cupiał. - Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2011. - S. 73-118. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930818-5-1
84
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 137-174. - ISBN 978-83-62511-65-5
85
Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 13 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.1.pdf
86
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 82-114. - Bibliogr.
87
Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji = Technologies and IT Systems in the Creation and Transfer of Knowledge within the Organization / Marek MAKOWIEC // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 22 (2011), s. 230-245. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
88
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.4.pdf
89
Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu / Marek MAKOWIEC. - Kraków, 2011. - 17 s. : il. - Materiał szkoleniowy w projekcie "Innowacyjny biznes szansą na sukces". - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.2.pdf
90
Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 117-157
91
Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników = New Tendencies in the Labor Market (Freelancing and Coworking) as a Way of Employees' Attraction to the Firm / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 635). - nr 35 (2010), s. 527-548. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
92
The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Post-globalization Era? New Visions and New Challenges : the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems / ed. by Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska. - Siedlce: Publishing House of University of Podlasie, 2010. - S. 225-248. - ISBN 978-83-7051-593-5
93
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 32-33. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
94
Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 59-83. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
95
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy = Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 75-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663. - ISSN 1898-6447
96
Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / Marek MAKOWIEC // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 5 (143) (2010), s. 127-129. - ISSN 0137-5466
97
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie w kryzysie / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 195-208. - ISBN 978-83-931128-2-1
98
Transfer wiedzy do gospodarki / Marek MAKOWIEC // W: Z innowacją w biznes : materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej / [red. wyd. Tomasz Charnas]. - Kraków: Infor Training, 2010. - S. 61-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931003-0-9
99
Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji / Marek MAKOWIEC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 38. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
100
Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy / Marek MAKOWIEC // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 450-467. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
101
Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji / Marek MAKOWIEC, Wojciech Matusiński // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 469-485. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
102
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIECPraktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 233-2412, t. 1 (2009), s. 233-241. - Streszcz., summ. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową.. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X2081-478X
103
Nauka i Gospodarka / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
104
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
105
Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIOKierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu = The Directions of Universities' Development vs. Expectations of Business Sector / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 169-1772, t. 1 (2009), s. 169-177. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X2081-478X
106
Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP / Marek MAKOWIEC Jacek Słowik // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 486-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
107
Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIMenedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania = Managers of XXI st Century and the Humanization Management Ideas / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Humanizacja PracyHumanizacja Pracy. - [vol.] 42, 2 (248) (2009), s. 9-21[vol.] 42, 2 (248) (2009), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-74461643-7446
108
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKIOptymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna = The Optimization of Employment as Organizational Success Factor - the Methodological Concept / Marek MAKOWIEC, Arkadiusz POTOCKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoPrace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/3 (2009), s. 1036-10492/3 (2009), s. 1036-1049. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1732-15651732-1565
109
The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // W: Entrepreneurs and Managers : Improving Practice, Developing Theory / Ed. by Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 62-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61276-39-5
110
Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu = Centers of Remote Telework as Way of Enterprises' Support in Critic Economical Conditions / Marek MAKOWIEC, Joanna ChmielewskaCentra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu = Centers of Remote Telework as Way of Enterprises' Support in Critic Economical Conditions / Marek MAKOWIEC, Joanna Chmielewska // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoPrace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 353-3693/2 (2009), s. 353-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-15651732-1565
111
Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009), s. 20. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20. - ISSN 1689-7757
112
Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim / red. Krzysztof Grysa. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, 2009. - S. 29-36. - Streszcz. - Bibliogr.
113
Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 96-123. - Bibliogr.
114
Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // W: Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects / ed. by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska. - Siedlce: University of Podlasie, 2009. - S. 119-126. - ISBN 978-83-7051-551-5
115
Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa = The "Blue Ocean" Strategy and its Impact on Enterprise Development / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 127-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650. - ISSN 1898-6447
116
Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIOZnaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy = The Role of Social Entrepreneurship in Functioning of the Knowledge Based Organization / Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 158-1682, t. 1 (2009), s. 158-168. - Streszcz., summ.. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X2081-478X
117
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach = Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIECStrategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach = Strategic Knowledge Management in Small and Medium-sized Enterprises / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 19-48nr 801 (2009), s. 19-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053. - ISSN 1898-64471898-6447
118
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
119
Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy = The Teleworking and Informatics and Communication Technologies Influence on Human - the Humanizating Aspect of Work / Marek MAKOWIEC // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 251-265. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
120
Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy = Dehumanizing Conditions of Telework / Marek MAKOWIEC // Humanizacja Pracy. - [vol.] 41, 6 (246) (2008), s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-7446
121
Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIECFunkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji) = The Control Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Creation (on the Basis of the Organizational Examples in Małopolska) / Arkadiusz POTOCKI, Marek MAKOWIEC // Problemy ZarządzaniaProblemy Zarządzania. - 4 (22) (2008), s. 45-564 (22) (2008), s. 45-56. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Menedżer i praca kierownicza. - Bibliogr. - ISSN 1644-95841644-9584
122
Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej / Marek MAKOWIEC // W: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 533-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-3-1
123
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-092-2
124
Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych / red. Jerzy Bieliński, Marzenna Czerwińska. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - S. 423-434. - Referat zgłoszony na ósmą edycję spotkań odbywających się pod wspólnym tytułem "Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-057-3
125
Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną = Teleinformation Technology and the Development of Enterprises / Marek Makowiec // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820. - ISSN 1898-6447
126
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 213-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
127
Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku = The Influence of Motivation System on the Enterprise's Worth - Case Study / Marek MAKOWIEC // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 7 (2008), s. 327-338. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie przedsiębiorstwem. - ISSN 1899-2382
128
Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 48-78. - Bibliogr.
129
Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu / Marek MAKOWIEC // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2007. - S. 51-63. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
130
Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres / Marek MAKOWIEC // W: Mikro e-firma : wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. - s.n.: s.l., 2007. - S. 13-22. - Bibliogr.
131
Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 15-34. - Bibliogr.
132
Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku / Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 74-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
133
Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji / Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe / red. Marzenna Czerwińska. - Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 183-194. - Referat zgłoszony na konferencję naukową zorganizowaną przez Uniwersytet Gdański przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-120-4
134
Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu / Piotr Bożek, Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 13-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
135
Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski / Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55). - S. 85-95. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/2/11/1.pdf#page=85&view=Fit
136
Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw = The Hierarchy of Culture Issues Influencing the Modern Firms Value / Marek MAKOWIEC // W: Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007. - S. 509-521. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-05-4
137
Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji / Agnieszka WAŁĘGA, Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 449-462. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
138
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
139
Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego = An Evaluation of the Effectiveness of Incentive Systems in Small and Medium-sized Enterprises in the Ma łopolskie Region / Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172. - ISSN 0208-7944
140
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia / Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 42-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
141
Przeobrażenia w organizacjach / Marek MAKOWIEC // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 24. - ISSN 1689-7749
142
Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIECWybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Przegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 5 (2007), s. 31-34nr 5 (2007), s. 31-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-72210137-7221
143
Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości / Marek MAKOWIEC // W: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji / red. Marek Cisek, Stefan Antczak. - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. - (Monografie, ISSN 0860-2719 ; nr 68). - S. 223-232
144
Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept / Daniel GACH, Marek MAKOWIECDoskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence = Improving the Organization by Using Business Intelligence Concept / Daniel GACH, Marek MAKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji PrzedsiębiorstwZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 741-749nr 48 (2006), s. 741-749. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-58211232-5821
145
Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIECSystemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // Przegląd OrganizacjiPrzegląd Organizacji. - nr 6 (2006), s. 24-26nr 6 (2006), s. 24-26. - ISSN 0137-72210137-7221
146
Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa / Marek MAKOWIEC // W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 221-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
147
Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Bogusz MIKUŁA, Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 61-93. - Bibliogr.
148
Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym / Marek MAKOWIEC // W: Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, 2005. - S. 137-145. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-8-2
149
Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski / Marek MAKOWIEC // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 88-103. - Bibliogr.
1
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2020), Kilka słów o KN "IDEA", "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 29-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29
2
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50
3
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2020), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (85), s. 60-62; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60
4
Makowiec M., Szymańska N., (2019), Prawdziwe kakao, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 18-20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18
5
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 44-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44
6
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), (2019), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 321 s.
7
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 60-61; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
8
Makowiec M., Witoszek-Kubicka A., (2019), Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie. [W:] Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.
9
Makowiec M., (2019), Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania. [W:] Makowiec M., Witoszek-Kubicka A. (red.), Grywalizacja w edukacji i biznesie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 151-174.
10
Makowiec M., (2019), "IDEA"lne Koło Naukowe, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 52-54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52
11
Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2019), Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (81), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58
12
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 46-47; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
13
Szymańska N., Makowiec M., (2018), Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline, "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
14
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 239 s.
15
Makowiec M., Hamerska M., Hoyda J., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 30-32; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small
16
Makowiec M., Szymańska N., (2018), Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
17
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 235 s.
18
Makowiec M., Hamerska M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 40-42; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small
19
Makowiec M., (2018), Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 177-222.
20
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
21
Makowiec M., (2018), Projekt pt.: "Nauka ↔ Biznes", "Kurier UEK", nr 2 (78), s. 28-29; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03
22
Kawecka A., Smaga-Szczepańczyk M., Makowiec M., (2018), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
23
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2018), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 233 s.
24
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
25
Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., (2018), Wstęp. [W:] Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-14.
26
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Kula A., Makowiec M., (2017), Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych. [W:] Napierała M., Skaliy A. (red.), Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku, Bydgoszcz : University of Economy, s. 23-39.
27
Gracel J., Makowiec M., (2017), Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-244.
28
Hamerska M., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 21-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
29
Makowiec M., (2017), Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 52, s. 424-441; http://www.ur.edu.pl/file/137756/tekst%2031%20Marek%20Makowiec.pdf
30
Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A., (2017), Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii. [W:] Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-32.
31
Makowiec M., Hoyda J., (2017), Projekt pt.: "Przedsiębiorczy student" - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 58-59; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58
32
Hamerska M., Makowiec M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 12-13; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12
33
Makowiec M., Pietruszka-Ortyl A. (red.), (2017), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 428 s.
34
Hamerska M., Makowiec M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 2 (72), s. 20-21; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small
35
Makowiec M., Hoyda J., (2017), Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe "Idea" funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 70-71; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
36
Gródek-Szostak Z., Makowiec M., Smaga-Szczepańczyk M., (2017), Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 56-57; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
37
Gracel J., Makowiec M., (2017), Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie", t. 44, nr 4, s. 105-129; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803
38
Makowiec M., (2017), Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 1(544), s. 16-19.
39
Ostrowski A., Strzała M., Stanula A., Skaliy A., Makowiec M., (2017), Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi, "Biuletyn Urzędu Patentowego", nr 22, s. 14-15; http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf
40
Ostrowski A., Makowiec M., (2016), Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 79-99.
41
Makowiec M., (2016), Metodyka humanizowania telepracy, Sagan A. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 28), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 149 s.
42
Makowiec M., (2016), Sukces w pracy na odległość jest możliwy, "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 2 (533), s. 6-7.
43
Makowski M., Kusio T., Makowiec M., (2016), "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education", "Kurier UEK", nr [1] 7(68), s. 16-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16
44
Makowiec M., Adamczyk M. (red.), (2016), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 237 s.
45
Makowiec M., Adamczyk M., (2016), Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii. [W:] Makowiec M., Adamczyk M. (red.), Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-24.
46
Makowiec M., (2016), Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research. [W:] Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku, Lʹvìv : Vidavnictvo «Redakcìâ «UP», s. 82-84.
47
Makowiec M., Ostrowski A., (2015), Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 107-128.
48
Makowiec M., (2015), Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 44 (4/2015), cz. 1, s. 368-380; http://www.ur.edu.pl/file/99923/31_Makowiec_Marek.pdf
49
Makowiec M., Ulana G., (2015), Miasto Kreatywne "_idea_inicjatywa_innowacje_start-up_", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 24-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
50
Makowiec M., Kusio T. (red.), (2015), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy: the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 222 s.
51
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-218.
52
Makowiec M., (2015), Konferencja "Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy", "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 22-23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22
53
Makowiec M. (red.), (2015), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 303 s.
54
Makowiec M., (2015), "Metodyka humanizowania telepracy" - nagrodzona rozprawa doktorska, "Kurier UEK", nr 5 (66), s. 14; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14
55
Makowiec M., Potocki A., (2015), Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 103-119.
56
Makowiec M., Makowski M., Kusio T., (2015), Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 16-17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
57
Kusio T., Makowiec M. (red.), (2015), Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Cracow : Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 226 s.
58
Makowiec M., (2015), Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-189.
59
Makowiec M., Mikuła B., (2014), Dehumanizacja w telepracy domowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 61-70; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html
60
Makowiec M., Potocki A., (2014), Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 314-325; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT
61
Makowiec M., (2014), Zmiana organizacji pracy: kontekst pracownika i pracodawcy. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 94-125.
62
Makowiec M., Potocki A., (2013), Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 50, s. 5-18.
63
Makowiec M., (2013), W stronę przedsiębiorczości akademickiej, "B+R=Przyszłość : e-biuletyn" [on-line], nr 12, s. 6-9; http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf
64
Makowiec M., Potocki A., (2013), Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie", nr 25 (98), s. 109-124; http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf
65
Makowiec M., (2013), Metodyka humanizowania telepracy, Prom. Mikuła B., Kraków : , 440 k.
66
Makowiec M., Ortyl J., (2013), Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 581-592; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf
67
Makowiec M., (2013), Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 98-119.
68
Makowiec M., (2012), Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 25-58.
69
Pałach K., Kuta-Pałach M., (2012), Katalog dobrych praktyk, Makowiec M. (red. nauk.), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 83 s.
70
Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Makowiec M., (2012), Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 4, cz. 2, s. 295-308; http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf
71
Makowiec M., (2012), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-122.
72
Halik J., Kusio T., Makowiec M., (2012), Poradnik Spin-Promotor: przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 70, [1] s.
73
Cupiał M., Szeląg-Sikora A., Makowiec M., (2012), Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 4, cz. 1, s. 111-124; http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf
74
Makowiec M., (2012), Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 63-106.
75
Makowiec M., (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 55, s. 101-128; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf
76
Makowiec M., (2012), Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 143-156.
77
Makowiec M., Potocki A., (2012), Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 880, s. 95-110.
78
Makowiec M., (2011), Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 172, s. 108-117.
79
Makowiec M., (2011), Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży, Kraków : , 11 s.
80
Makowiec M., (2011), Budowa projektu - zarządzanie badaniami. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie badaniami naukowym, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 43-80.
81
Makowiec M., (2011), Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 65-80.
82
Makowiec M., (2011), Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors, Siedlce : Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, s. 97-111.
83
Makowiec M., (2011), Finansowanie transferu technologii. [W:] Cupiał M. (red.), Zarządzanie jednostką transferu technologii, Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, s. 73-118.
84
Makowiec M., (2011), Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-174.
85
Makowiec M., (2011), Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych, Kraków : , 13 s.
86
Makowiec M., (2011), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 82-114.
87
Makowiec M., (2011), Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 22, s. 230-245.
88
Makowiec M., (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, Kraków : , 17 s.
89
Makowiec M., (2011), Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu, Kraków : , 17 s.
90
Makowiec M., (2010), Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 117-157.
91
Makowiec M., (2010), Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 35, s. 527-548.
92
Makowiec M., Kusio T., (2010), The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Post-globalization Era? New Visions and New Challenges: the Characteristics of the New Framework and the Outlook ; Selected Problems, Siedlce : Publishing House of University of Podlasie, s. 225-248.
93
Makowiec M., (2010), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
94
Makowiec M., Kusio T., (2010), Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 59-83.
95
Makowiec M., (2010), Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 75-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663
96
Makowiec M., (2010), Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie", nr 5 (143), s. 127-129.
97
Makowiec M., (2010), Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie w kryzysie, Kraków : Mfiles.pl, s. 195-208.
98
Makowiec M., (2010), Transfer wiedzy do gospodarki. [W:] Charnas (red.), Z innowacją w biznes: materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej, Kraków : Infor Training, s. 61-89.
99
Makowiec M., (2009), Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 38; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
100
Makowiec M., (2009), Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 450-467.
101
Makowiec M., Matusiński W., (2009), Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 469-485.
102
Bober T., Makowiec M., (2009), Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 233-241.
103
Makowiec M., Kusio T., (2009), Nauka i Gospodarka, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
104
Makowiec M., Bober T., (2009), Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 19-33.
105
Makowiec M., Kusio T., (2009), Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 169-177.
106
Makowiec M., Słowik J., (2009), Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 486-508.
107
Makowiec M., Potocki A., (2009), Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, "Humanizacja Pracy", [vol.] 42, 2 (248), s. 9-21.
108
Makowiec M., Potocki A., (2009), Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/3, s. 1036-1049.
109
Potocki A., Makowiec M., (2009), The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship). [W:] Nowak , Glinka B., Hensel P. (red.), Entrepreneurs and Managers: Improving Practice, Developing Theory, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 62-73.
110
Makowiec M., Chmielewska J., (2009), Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 353-369.
111
Makowiec M., Kusio T., (2009), Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw, "Kurier UEK", nr 1 (26), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20
112
Makowiec M., Kusio T., (2009), Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie. [W:] Grysa K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, s. 29-36.
113
Makowiec M., (2009), Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 96-123.
114
Makowiec M., Kusio T., (2009), Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives. [W:] Wereda W., Starnawska S. (red.), Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects, Siedlce : University of Podlasie, s. 119-126.
115
Makowiec M., (2009), Strategia "błękitnego oceanu" i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 127-143; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650
116
Makowiec M., Kusio T., (2009), Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 158-168.
117
Mikuła B., Makowiec M., (2009), Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 19-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053
118
Bober T., Makowiec M., (2008), Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 51-62.
119
Makowiec M., (2008), Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość", s. 251-265.
120
Makowiec M., (2008), Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy, "Humanizacja Pracy", [vol.] 41, 6 (246), s. 11-26.
121
Potocki A., Makowiec M., (2008), Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", 4 (22), s. 45-56.
122
Makowiec M., (2008), Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej. [W:] Skrzypek E. (red.), Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, T. 2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 533-545.
123
Makowiec M., Bober T., (2008), Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy. [W:] Chodyński A. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 145-156.
124
Makowiec M., (2008), Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji. [W:] Bieliński J., Czerwińska M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 423-434.
125
Makowiec M., (2008), Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 141-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820
126
Bober T., Makowiec M., (2008), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 213-222.
127
Makowiec M., (2008), Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 7, s. 327-338.
128
Makowiec M., (2008), Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 48-78.
129
Makowiec M., (2007), Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 51-63.
130
Makowiec M., (2007), Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres. [W:] Mikro e-firma: wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, s.n. : s.l., s. 13-22.
131
Makowiec M., (2007), Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 15-34.
132
Makowiec M., (2007), Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 74-87.
133
Makowiec M., (2007), Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji. [W:] Czerwińska M. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe, Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 183-194.
134
Makowiec M., Bożek P., (2007), Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 13-26.
135
Makowiec M., Mikuła B., (2007), Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 85-95.
136
Makowiec M., (2007), Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw. [W:] Urbańczyk E. (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos : Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 509-521.
137
Wałęga A., Mikuła B., Makowiec M., (2007), Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 449-462.
138
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
139
Makowiec M., (2007), Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172
140
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Gach D., Makowiec M., (2007), Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 42-72.
141
Makowiec M., (2007), Przeobrażenia w organizacjach, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 24.
142
Mikuła B., Makowiec M., (2007), Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski, "Przegląd Organizacji", nr 5, s. 31-34.
143
Makowiec M., (2006), Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości. [W:] Cisek M., Antczak S. (red.), Wiedza i technologia we współczesnej organizacji (Monografia - Akademia Podlaska; nr 68), Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 223-232.
144
Gach D., Makowiec M., (2006), Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 741-749.
145
Mikuła B., Makowiec M., (2006), Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-26.
146
Makowiec M., (2006), Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa. [W:] Skrzypek E. (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 221-229.
147
Mikuła B., Makowiec M., (2006), Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 61-93.
148
Makowiec M., (2005), Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym. [W:] Skrzypek E. (red.), Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, T. 2, Lublin : Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, s. 137-145.
149
Makowiec M., (2005), Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 88-103.
1
@misc{varUEK:2168347768,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Kilka słów o KN IDEA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "29-31",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/29},
}
2
@misc{varUEK:2168347848,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "50-51",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/50},
}
3
@misc{varUEK:2168351442,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (85)",
pages = "60-62",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/60},
}
4
@article{artnUEK:2168342745,
author = "Marek Makowiec and Natalia Szymańska",
title = "Prawdziwe kakao",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "18-20",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/18},
}
5
@misc{varUEK:2168343529,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "44-45",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/44},
}
6
@book{monUEK:2168350160,
title = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
editor = Makowiec Marek,
editor = Witoszek-Kubicka Aleksandra,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
7
@misc{varUEK:2168344582,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "60-61",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
8
@misc{wstUEK:2168350162,
author = "Marek Makowiec and Aleksandra Witoszek-Kubicka",
title = "Struktura projektu grywalizacyjnego i jego wdrażanie w edukacji i biznesie",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
9
@inbook{fmUEK:2168350164,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konsekwencje z wdrażania grywalizacji i perspektywy jej stosowania",
booktitle = "Grywalizacja w edukacji i biznesie",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Witoszek2/publication/344332232_Grywalizacja_w_edukacji_i_biznesie/links/5f68e384458515b7cf46836d/Grywalizacja-w-edukacji-i-biznesie.pdf},
isbn = "978-83-953156-2-6 ; 978-83-953156-3-3",
}
10
@misc{varUEK:2168343541,
author = "Marek Makowiec",
title = "IDEAlne Koło Naukowe",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "52-54",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/52},
}
11
@misc{varUEK:2168342983,
author = "Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności 2.0 : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (81)",
pages = "58-59",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_issu/58},
}
12
@misc{varUEK:2168342497,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "46-47",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}
13
@misc{varUEK:2168342461,
author = "Natalia Szymańska and Marek Makowiec",
title = "Chłopska Szkoła Biznesu - podsumowanie symulacji ekonomicznej offline",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "26-27",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}
14
@book{monUEK:2168329569,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
editor = Makowiec Marek,
editor = Mikuła Bogusz,
editor = Pietruszka-Ortyl Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
15
@misc{varUEK:2168342989,
author = "Marek Makowiec and Monika Hamerska and Joanna Hoyda",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "30-32",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small},
}
16
@misc{varUEK:2168342389,
author = "Marek Makowiec and Natalia Szymańska",
title = "Oil City - galicyjska gorączka czarnego złota",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "28-29",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
17
@book{monUEK:2168331291,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
editor = Makowiec Marek,
editor = Mikuła Bogusz,
editor = Pietruszka-Ortyl Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf},
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
18
@misc{varUEK:2168342911,
author = "Marek Makowiec and Monika Hamerska",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (77)",
pages = "40-42",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small},
}
19
@inbook{fmUEK:2168334161,
author = "Marek Makowiec",
title = "Automatyzacja i robotyzacja procesów oraz przemysł 4.0 a współczesny rynek pracy",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
pages = "177-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
20
@misc{wstUEK:2168334159,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
21
@misc{varUEK:2168342471,
author = "Marek Makowiec",
title = "Projekt pt.: Nauka ↔ Biznes",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (78)",
pages = "28-29",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_78_03},
}
22
@misc{varUEK:2168342431,
author = "Agnieszka Kawecka and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "56-57",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
23
@book{monUEK:2168334157,
title = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku",
editor = Makowiec Marek,
editor = Mikuła Bogusz,
editor = Pietruszka-Ortyl Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Bogusz_Mikula/publication/331773003_WYBRANE_PROBLEMY_ZARZADZANIA_W_GOSPODARCE_OPARTEJ_NA_WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC_I_ZACHOWANIA_INNOWACYJNE/links/5c8b7f0645851564fade82ff/WYBRANE-PROBLEMY-ZARZADZANIA-W-GOSPODARCE-OPARTEJ-NA-WIEDZY-PRZEDSIEBIORCZOSC-I-ZACHOWANIA-INNOWACYJNE.pdf},
isbn = "978-83-953156-0-2 ; 978-83-953156-1-9",
}
24
@misc{wstUEK:2168329611,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/wybraneproblemyzarzadzania_2018a.pdf},
isbn = "978-83-946633-6-0 ; 978-83-946633-7-7",
}
25
@misc{wstUEK:2168331685,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf},
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
26
@inbook{fmUEK:2168321395,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Arkadiusz Kula and Marek Makowiec",
title = "Waloryzacja łodzi patrolowych stosowanych na polskich śródlądowych i przybrzeżnych obszarach wodnych",
booktitle = "Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku",
pages = "23-39",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "University of Economy",
year = "2017",
isbn = "978-83-65507-09-9",
}
27
@inbook{fmUEK:2168320739,
author = "Jarosław Gracel and Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie wiedzą w modelu oceny dojrzałości technologicznej ManuTech Maturity Model (MTMM) w przemyśle 4.0",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "209-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
28
@misc{varUEK:2168344168,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "21-23",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
29
@article{artUEK:2168321379,
author = "Marek Makowiec",
title = "Start-upy technologiczne generujące innowacje w gospodarce jako efekt komercjalizacji badań naukowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 52",
pages = "424-441",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.4.31},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/137756/tekst%2031%20Marek%20Makowiec.pdf},
}
30
@inbook{fmUEK:2168320719,
author = "Marek Makowiec and Anna Pietruszka-Ortyl",
title = "Wybrane aspekty funkcjonowania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy : zarys zagadnień poruszanych w monografii",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "11-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
31
@misc{varUEK:2168344146,
author = "Marek Makowiec and Joanna Hoyda",
title = "Projekt pt.: Przedsiębiorczy student - cykl imprez promujących przedsiębiorczość akademicką i aktywność środowiska akademickiego, realizowanego przez Koło Naukowe IDEA",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "58-59",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/58},
}
32
@misc{varUEK:2168343722,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "12-13",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/12},
}
33
@book{monUEK:2168320641,
title = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
editor = Makowiec Marek,
editor = Pietruszka-Ortyl Anna,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
34
@misc{varUEK:2168344298,
author = "Monika Hamerska and Marek Makowiec",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (72)",
pages = "20-21",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_72_small},
}
35
@article{artnUEK:2168322529,
author = "Marek Makowiec and Joanna Hoyda",
title = "Projekt promujący ideę przedsiębiorczości i startupów realizowany przez Koło Naukowe Idea funkcjonujące przy Katedrze Zachowań Organizacyjnych",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "70-71",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
36
@article{artnUEK:2168322301,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Marek Makowiec and Małgorzata Smaga-Szczepańczyk",
title = "Projekt Inkubator Innowacyjności+ : UEK - partner w biznesie",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "56-57",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
37
@article{artUEK:2168321389,
author = "Jarosław Gracel and Marek Makowiec",
title = "Kluczowe kompetencje menedżera w dobie czwartej rewolucji przemysłowej - Przemysłu 4.0",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie",
number = "t. 44, 4",
pages = "105-129",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.054},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/AUNC_ZARZ/article/view/AUNC_ZARZ.2017.054/13803},
}
38
@article{artUEK:2168311653,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeciwdziałanie dysfunkcjom w telepracy - kontekst telepracownika",
journal = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "1(544)",
pages = "16-19",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01377043.1228539},
url = {},
}
39
@article{artnUEK:2168321391,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Strzała and Arkadiusz Stanula and Aleksander Skaliy and Marek Makowiec",
title = "Nożne urządzenie napędowe jednostki pływającej zwłaszcza łodzi",
journal = "Biuletyn Urzędu Patentowego",
number = "22",
pages = "14-15",
year = "2017",
url = {http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/wydawnictwa/index.php?go=download&type=bup&file=bup22_2017.pdf},
}
40
@inbook{fmUEK:2168310215,
author = "Andrzej Ostrowski and Marek Makowiec",
title = "Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w branży turystyczno-rekreacyjnej... i sportów wodnych",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
41
@book{monUEK:2168312577,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy",
editor = Sagan Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-733-2",
}
42
@misc{gwdUEK:2168304421,
author = "Marek Makowiec",
title = "Sukces w pracy na odległość jest możliwy",
booktitle = "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka",
number = "2 (533)",
pages = "6-7",
year = "2016",
}
43
@article{artnUEK:2168343814,
author = "Mariusz Makowski and Tomasz Kusio and Marek Makowiec",
title = "PERSPECTIVES - Experiences Entrepreneurial Spirit Challenge in School Education",
journal = "Kurier UEK",
number = "[1] 7(68)",
pages = "16-19",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_7_68_marzec_16},
}
44
@book{monUEK:2168310207,
title = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
editor = Makowiec Marek,
editor = Adamczyk Michał,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
45
@inbook{fmUEK:2168310209,
author = "Marek Makowiec and Michał Adamczyk",
title = "Wprowadzenie do problematyki przedsiębiorczości akademickiej : analiza zagadnień poruszanych w monografii",
booktitle = "Uniwersytet przedsiębiorczy - perspektywy i wyzwania gospodarki innowacyjnej",
pages = "9-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-946633-0-8 ; 978-83-946633-1-5",
}
46
@inbook{mkaUEK:2168315695,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technology Startups Generating Innovation in the Economy as a Result of the Commercialization of Scientific Research",
booktitle = "Ìnformacìjne suspìlʹstvo: tendencìï regìonalʹnogo rozvitku",
pages = "82-84",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo «Redakcìâ «UP»",
year = "2016",
isbn = "978-966-96556-6-0",
}
47
@inbook{fmUEK:2168299527,
author = "Marek Makowiec and Andrzej Ostrowski",
title = "Commercialization of Innovative Solutions Developed under Research and Development on the Example Tourism, Recreation and Water Sports",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "107-128",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
48
@article{artUEK:2168304425,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 44 (4/2015), cz. 1",
pages = "368-380",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.31},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/99923/31_Makowiec_Marek.pdf},
}
49
@article{artnUEK:2168298969,
author = "Marek Makowiec and Gocman Ulana",
title = "Miasto Kreatywne _idea_inicjatywa_innowacje_start-up_",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "24-27",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
50
@book{monUEK:2168299349,
title = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
editor = Makowiec Marek,
editor = Kusio Tomasz,
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
51
@inbook{fmUEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
52
@misc{varUEK:2168344506,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konferencja Zachowania organizacyjne oparte na wiedzy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "22-23",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/22},
}
53
@book{monUEK:2168296341,
title = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
editor = Makowiec Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
54
@misc{varUEK:2168344490,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy - nagrodzona rozprawa doktorska",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (66)",
pages = "14",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_66_final_small/14},
}
55
@inbook{fmUEK:2168298247,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przewodzenie jako instrument kształtowania innowacyjności w organizacjach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników",
pages = "103-119",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
56
@article{artnUEK:2168291577,
author = "Marek Makowiec and Mariusz Makowski and Tomasz Kusio",
title = "Przedsiębiorcza szkoła - kolejny etap projektu Perspective : spotkanie w Aveiro, Portugalia",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "16-17",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
57
@book{monUEK:2168299431,
title = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
editor = Kusio Tomasz,
editor = Makowiec Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Departament of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
58
@inbook{fmUEK:2168307217,
author = "Marek Makowiec",
title = "Optymalizacja kosztów pracy a uelastycznienie jej form",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "153-189",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
59
@article{artUEK:2168283145,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła",
title = "Dehumanizacja w telepracy domowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "61-70",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,399,Marek_Makowiec_Bogusz_Mikula_Dehumanizacja_w_telepracy_domowej.html},
}
60
@article{artUEK:2168294907,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Dysfunctions in Communication in Business Organizations in Southern Poland",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "314-325",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0023},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0023/manment-2014-0023.xml?format=INT},
}
61
@unpublished{fnpUEK:2168303457,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zmiana organizacji pracy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "94-125",
year = "2014",
}
62
@article{artUEK:2168274040,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 50",
pages = "5-18",
year = "2013",
issn = "",
}
63
@misc{gwdUEK:2168292585,
author = "Marek Makowiec",
title = "W stronę przedsiębiorczości akademickiej",
booktitle = "B+R=Przyszłość : e-biuletyn",
number = "12",
pages = "6-9",
year = "2013",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/e-biuletyn%20nr%2012.pdf},
}
64
@article{artUEK:2168275555,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Przywództwo - kierunek na zarządzanie partycypacyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie",
number = "25 (98)",
pages = "109-124",
year = "2013",
url = {http://www.tstefaniuk.uph.edu.pl/zeszyty/archiwalne/98-2013_8.pdf},
}
65
@unpublished{drUEK:2168290641,
author = "Marek Makowiec",
title = "Metodyka humanizowania telepracy",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002929},
}
66
@article{artUEK:2168281997,
author = "Marek Makowiec and Joanna Ortyl",
title = "Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "581-592",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-581.pdf},
issn = "1640-6818",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168290115,
author = "Marek Makowiec",
title = "Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "98-119",
year = "2013",
}
68
@inbook{fksUEK:2168289267,
author = "Marek Makowiec",
title = "Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "25-58",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/art.MM.pdf},
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
69
@book{ksiUEK:2168289265,
author = "Krzysztof Pałach and Małgorzata Kuta-Pałach",
title = "Katalog dobrych praktyk",
editor = Makowiec Marek,
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Katalog dobrych praktyk.pdf},
isbn = "978-83-935070-1-6",
}
70
@article{artUEK:2168263660,
author = "Anna Szeląg-Sikora and Michał Cupiał and Marek Makowiec",
title = "Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 4, cz. 2",
pages = "295-308",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_2_22.pdf},
}
71
@inbook{fmUEK:2168230152,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "91-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.4.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
72
@book{ksiUEK:2168289263,
author = "Janusz Halik and Tomasz Kusio and Marek Makowiec",
title = "Poradnik Spin-Promotor : przedsiębiorczość akademicka w praktyce",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/Poradnik spin promotor._pdf},
isbn = "978-83-614417-1-7",
}
73
@article{artUEK:2168263658,
author = "Michał Cupiał and Anna Szeląg-Sikora and Marek Makowiec",
title = "Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 4, cz. 1",
pages = "111-124",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_4_1_8.pdf},
}
74
@unpublished{fnpUEK:2168266532,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "63-106",
year = "2012",
}
75
@article{artUEK:2168269576,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off / spin-out na przykładzie wybranych organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "55",
pages = "101-128",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/55-2012/FRFU-55-101.pdf},
issn = "1640-6818",
}
76
@article{artUEK:2168249330,
author = "Marek Makowiec",
title = "Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "143-156",
year = "2012",
}
77
@article{artUEK:2168236532,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "880",
pages = "95-110",
year = "2012",
}
78
@article{artUEK:2166585504,
author = "Marek Makowiec",
title = "Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji Y",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "172",
pages = "108-117",
adress = "",
year = "2011",
}
79
@book{ksiUEK:2168292573,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.3.pdf},
}
80
@inbook{fmUEK:2168308455,
author = "Marek Makowiec",
title = "Budowa projektu - zarządzanie badaniami",
booktitle = "Zarządzanie badaniami naukowym",
pages = "43-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-4-4",
}
81
@inbook{fmUEK:2168228218,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "65-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
82
@inbook{fmUEK:2168233246,
author = "Marek Makowiec",
title = "Management of Projects Co-financed from EU Funds - Practical Experience",
booktitle = "Competitive and Cooperative Business Strategies for Efficient Outcomes in Different Markets - External Environmental Factors",
pages = "97-111",
adress = "Siedlce",
publisher = "Siedlce University of Natural Sciences and Humanities",
year = "2011",
isbn = "978-83-7051-642-0",
}
83
@inbook{fmUEK:2168308451,
author = "Marek Makowiec",
title = "Finansowanie transferu technologii",
booktitle = "Zarządzanie jednostką transferu technologii",
pages = "73-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej",
year = "2011",
isbn = "978-83-930818-5-1",
}
84
@inbook{fmUEK:2168218896,
author = "Marek Makowiec",
title = "Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "137-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
85
@book{ksiUEK:2168289309,
author = "Marek Makowiec",
title = "Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.1.pdf},
}
86
@unpublished{fnpUEK:2168257968,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "82-114",
year = "2011",
}
87
@article{artUEK:2168226861,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 22",
pages = "230-245",
adress = "",
year = "2011",
}
88
@book{ksiUEK:2168292575,
author = "Marek Makowiec",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.4.pdf},
}
89
@book{ksiUEK:2168292571,
author = "Marek Makowiec",
title = "Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/1.2.pdf},
}
90
@unpublished{fnpUEK:2168282867,
author = "Marek Makowiec",
title = "Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "117-157",
year = "2010",
}
91
@article{artUEK:2166190952,
author = "Marek Makowiec",
title = "Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "35",
pages = "527-548",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
92
@inbook{fmUEK:2165687497,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness : Theoretical and Practical Aspects",
booktitle = "Post-globalization Era? New Visions and New Challenges",
pages = "225-248",
adress = "Siedlce",
publisher = "Publishing House of University of Podlasie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7051-593-5",
}
93
@misc{varUEK:2168274627,
author = "Marek Makowiec",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "32-33",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
94
@inbook{fmUEK:2165701180,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych : wymiar krajowy i międzynarodowy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "59-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
95
@article{artUEK:53165,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "75-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629663},
}
96
@misc{varUEK:2168301051,
author = "Marek Makowiec",
title = "Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "5 (143)",
pages = "127-129",
year = "2010",
}
97
@inbook{fmUEK:2165395052,
author = "Marek Makowiec",
title = "Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie w kryzysie",
pages = "195-208",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-2-1",
}
98
@inbook{mkaUEK:2165364184,
author = "Marek Makowiec",
title = "Transfer wiedzy do gospodarki",
booktitle = "Z innowacją w biznes",
pages = "61-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Infor Training",
year = "2010",
isbn = "978-83-931003-0-9",
}
99
@misc{varUEK:2168274467,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "38",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
100
@inbook{fmUEK:2161841853,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "450-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
101
@inbook{fmUEK:2161841856,
author = "Marek Makowiec and Wojciech Matusiński",
title = "Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "469-485",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
102
@article{artUEK:2161838700,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "233-241",
year = "2009",
}
103
@misc{varUEK:2168275053,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Nauka i Gospodarka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "35",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
104
@inbook{fmUEK:2165624422,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "19-33",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
105
@article{artUEK:2161827748,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "169-177",
year = "2009",
}
106
@inbook{fmUEK:2161843508,
author = "Marek Makowiec and Jacek Słowik",
title = "Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "486-508",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
107
@article{artUEK:2165903482,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 42, 2 (248)",
pages = "9-21",
year = "2009",
}
108
@article{artUEK:50342,
author = "Marek Makowiec and Arkadiusz Potocki",
title = "Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji - propozycja metodologiczna",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/3",
pages = "1036-1049",
adress = "",
year = "2009",
}
109
@inbook{fmUEK:2165920456,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation : (Exemplified by Case Studies of Selected Organisation in the Małopolskie Voivodeship)",
booktitle = "Entrepreneurs and Managers",
pages = "62-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-39-5",
}
110
@article{artUEK:51005,
author = "Marek Makowiec and Joanna Chmielewska",
title = "Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "353-369",
adress = "",
year = "2009",
}
111
@misc{varUEK:2168348258,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Transfer wiedzy z sektora badawczo-rozwojowego do przedsiębiorstw",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (26)",
pages = "20",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/20},
}
112
@inbook{mkaUEK:2165932573,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim",
pages = "29-36",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego",
year = "2009",
}
113
@unpublished{fnpUEK:2168247904,
author = "Marek Makowiec",
title = "Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "96-123",
year = "2009",
}
114
@inbook{fmUEK:2165919784,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Developing Cooperation between Science and Business Through Academic Initiatives",
booktitle = "Cyclicality, Financial Safety and Business Creativity as the Challenges of the Modern World : Selected Aspects",
pages = "119-126",
adress = "Siedlce",
publisher = "University of Podlasie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7051-551-5",
}
115
@article{artUEK:50438,
author = "Marek Makowiec",
title = "Strategia błękitnego oceanu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "127-143",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986650},
}
116
@article{artUEK:2161824960,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Kusio",
title = "Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "158-168",
year = "2009",
}
117
@article{artUEK:50432,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "19-48",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164940053},
}
118
@inbook{fmUEK:2161897232,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "51-62",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
119
@inbook{fmUEK:2161843482,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "251-265",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
120
@article{artUEK:2165901358,
author = "Marek Makowiec",
title = "Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "[vol.] 41, 6 (246)",
pages = "11-26",
year = "2008",
}
121
@article{artUEK:2165906351,
author = "Arkadiusz Potocki and Marek Makowiec",
title = "Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu : (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji)",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "4 (22)",
pages = "45-56",
adress = "",
year = "2008",
}
122
@inbook{fmUEK:2165633891,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepracownicy i zespoły wirtualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej",
booktitle = "Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. T. 2",
pages = "533-545",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-924547-3-1",
}
123
@inbook{fmUEK:2165694172,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne",
pages = "145-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-092-2",
}
124
@inbook{mkaUEK:2165982649,
author = "Marek Makowiec",
title = "Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych",
pages = "423-434",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7531-057-3",
}
125
@article{artUEK:50408,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "141-155",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158057820},
}
126
@inbook{fmUEK:2165697910,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "213-222",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
127
@article{artUEK:2165900497,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa : analiza przypadku",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "7",
pages = "327-338",
adress = "",
year = "2008",
}
128
@unpublished{fnpUEK:2168276699,
author = "Marek Makowiec",
title = "Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "48-78",
year = "2008",
}
129
@inbook{fmUEK:2165729791,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowacja wartości źródłem długofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "51-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
130
@inbook{fksUEK:2165912537,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce : wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres",
booktitle = "Mikro e-firma",
pages = "13-22",
adress = "s.n.",
publisher = "s.l.",
year = "2007",
}
131
@unpublished{fnpUEK:2168326429,
author = "Marek Makowiec",
title = "Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "15-34",
year = "2007",
}
132
@inbook{mkaUEK:2165624562,
author = "Marek Makowiec",
title = "Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "74-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
133
@inbook{mkaUEK:2165982705,
author = "Marek Makowiec",
title = "Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem intelektualnym : istota, pomiar i instrumenty wdrażania : opracowanie zbiorowe",
pages = "183-194",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-120-4",
}
134
@inbook{mkaUEK:2165624457,
author = "Marek Makowiec and Piotr Bożek",
title = "Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "13-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
135
@inbook{fmUEK:2166522760,
author = "Marek Makowiec and Bogusz Mikuła",
title = "Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "85-95",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
url = {http://www.pte.pl/pliki/2/11/1.pdf#page=85&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
136
@inbook{mkaUEK:2168220074,
author = "Marek Makowiec",
title = "Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "509-521",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-05-4",
}
137
@inbook{mkaUEK:2165626372,
author = "Agnieszka Wałęga and Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "449-462",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
138
@inbook{fmUEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
139
@article{artUEK:50928,
author = "Marek Makowiec",
title = "Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "117-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137551172},
}
140
@inbook{fmUEK:2168306735,
author = "Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "42-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
141
@misc{varUEK:2168274411,
author = "Marek Makowiec",
title = "Przeobrażenia w organizacjach",
booktitle = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "24",
year = "2007",
}
142
@article{artUEK:51128,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich firmach Małopolski",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "5",
pages = "31-34",
year = "2007",
}
143
@inbook{fmUEK:2166462965,
author = "Marek Makowiec",
title = "Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości",
booktitle = "Wiedza i technologia we współczesnej organizacji",
pages = "223-232",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2006",
issn = "0860-2719",
}
144
@article{artUEK:2165898077,
author = "Daniel Gach and Marek Makowiec",
title = "Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "741-749",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
145
@article{artUEK:51758,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "24-26",
year = "2006",
}
146
@inbook{fmUEK:2165906911,
author = "Marek Makowiec",
title = "Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1",
pages = "221-229",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2006",
isbn = "83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2",
}
147
@unpublished{fnpUEK:2168326733,
author = "Bogusz Mikuła and Marek Makowiec",
title = "Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "61-93",
year = "2006",
}
148
@inbook{mkaUEK:2166504717,
author = "Marek Makowiec",
title = "Kapitał intelektualny - ochrona w prawie pozytywnym",
booktitle = "Intellect 2005 : kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005. T. 2",
pages = "137-145",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą",
year = "2005",
isbn = "83-914730-8-2",
}
149
@unpublished{fnpUEK:2168266760,
author = "Marek Makowiec",
title = "Badania efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "88-103",
year = "2005",
}