Publications of the selected author

Lelito Joanna

Faculty of Economics of Trade, Institute of Accounting,

1

Author:
Title:
Model pomiaru kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Model of Labour Cost Measurement in an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 145-159. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236030
article
See main document
2

Author:
Title:
Dylematy pomiaru wartościowego w warunkach łagodnego ograniczenia budżetowego = Dilemmas Concerning Valuation Under the Conditions of Mild Budgetary Stringency
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 59-70. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254080
article
See main document
3

Title:
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek
Source:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 1-3 (475-477), s. 34-36
Nr:
2168243430
varia
4

Author:
Title:
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
196 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/752
Nr:
2168312785
doctoral dissertation
5

Author:
Title:
Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości = Measurement of Labour Input in the Accounting Recording System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 95-107. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266224
article
See main document
6

Author:
Title:
Alokacja zasobów siły roboczej a koszty pracy = Allocation of Labour Force Resources vs Labour Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 263-275. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253780
article
See main document
7

Title:
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość1988. - R. 39, nr 6 (458), s. 177-180
Nr:
2168272320
varia
8

Author:
Title:
Mikroekonomiczne źródła dochodów budżetowych = Microeconomic Sources of Budgetary Revenues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261854
article
See main document
1
Model pomiaru kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Model of Labour Cost Measurement in an Industrial Enterprise / Joanna LELITO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 145-159. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Dylematy pomiaru wartościowego w warunkach łagodnego ograniczenia budżetowego = Dilemmas Concerning Valuation Under the Conditions of Mild Budgetary Stringency / Joanna LELITO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 59-70. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek / Bronisław MICHERDA, Joanna LELITO // Rachunkowość. - R. 41, nr 1-3 (475-477) (1990), s. 34-36. - ISSN 0481-5475
4
Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym / Joanna LELITO ; Promotor: Stanisława SURDYKOWSKA. - Kraków, 1990. - 196 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości = Measurement of Labour Input in the Accounting Recording System / Joanna LELITO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 95-107. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Alokacja zasobów siły roboczej a koszty pracy = Allocation of Labour Force Resources vs Labour Costs / Joanna LELITO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 263-275. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa / J. LELITO, B. MICHERDA // Rachunkowość. - R. 39, nr 6 (458) (1988), s. 177-180. - ISSN 0481-5475
8
Mikroekonomiczne źródła dochodów budżetowych = Microeconomic Sources of Budgetary Revenues / Joanna LELITO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 139-150. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Lelito J., (1992), Model pomiaru kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360, s. 145-159.
2
Lelito J., (1991), Dylematy pomiaru wartościowego w warunkach łagodnego ograniczenia budżetowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 351, s. 59-70.
3
Micherda B., Lelito J., (1990), Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek, "Rachunkowość", R. 41, nr 1-3 (475-477), s. 34-36.
4
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, Prom. Surdykowska S., Kraków : , 196 k.
5
Lelito J., (1990), Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 329, s. 95-107.
6
Lelito J., (1989), Alokacja zasobów siły roboczej a koszty pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 305, s. 263-275.
7
Lelito J., Micherda B., (1988), Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", R. 39, nr 6 (458), s. 177-180.
8
Lelito J., (1988), Mikroekonomiczne źródła dochodów budżetowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 267, s. 139-150.
1
@article{UEK:2168236030,
author = "Joanna Lelito",
title = "Model pomiaru kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "360",
pages = "145-159",
year = "1992",
url = {},
}
2
@article{UEK:2168254080,
author = "Joanna Lelito",
title = "Dylematy pomiaru wartościowego w warunkach łagodnego ograniczenia budżetowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "351",
pages = "59-70",
year = "1991",
}
3
@misc{UEK:2168243430,
author = "Bronisław Micherda and Joanna Lelito",
title = "Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 41, 1-3 (475-477)",
pages = "34-36",
year = "1990",
}
4
@unpublished{UEK:2168312785,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
5
@article{UEK:2168266224,
author = "Joanna Lelito",
title = "Pomiar kosztów pracy w systemie ewidencyjnym rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "329",
pages = "95-107",
year = "1990",
}
6
@article{UEK:2168253780,
author = "Joanna Lelito",
title = "Alokacja zasobów siły roboczej a koszty pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "305",
pages = "263-275",
year = "1989",
}
7
@misc{UEK:2168272320,
author = "J. Lelito and B. Micherda",
title = "Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 39, 6 (458)",
pages = "177-180",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168261854,
author = "Joanna Lelito",
title = "Mikroekonomiczne źródła dochodów budżetowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "267",
pages = "139-150",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID