Publications of the selected author

Jagiełło Jerzy

Inter-faculty Study of Political Sciences,

1

Title:
Juliana Hochfelda koncepcja syntezy w latach 1946-1947 = Julian Hochfeld's Conception of Synthesis in the Years 1946-1947
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981) , s. 81-99. - Summ., rez.
Nr:
2168228504
article
See main document
2

Title:
Charakter rewolucji ludowodemokratycznej w Polsce w latach 1944-1948 = The Nature of the Peopled Democratic Revolution in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980) , s. 83-101. - Summ., rez.
Nr:
2168272006
article
See main document
3

Title:
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 35-52 - Bibliogr.
Nr:
2168258756
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Socjalistyczny system polityczny
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 53-69 - Bibliogr.
Nr:
2168258758
chapter in monograph
See main document
5

Title:
System polityczny PRL
Source:
Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979, s. 70-88 - Bibliogr.
Nr:
2168258760
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Problemy przemian społeczno-politycznych w przyszłej Polsce formułowane w kręgach polityki lewicy emigracyjnej w ZSRR w roku 1943 = The Programs of Social and Political Changes in Poland as They Were Expressed in the Circles of Polish Émigré Left in the Soviet Union in 1943
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978) , s. 63-84. - Summ., rez.
Nr:
2168250356
article
See main document
7

Title:
Koncepcja ustrojowo-polityczna Alfreda Lampe = On Alfred Lampe's Conceptions of Government
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978) , s. 61-78. - Summ., rez.
Nr:
2168250632
article
See main document
8

Title:
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
66 s.; 24 cm
Nr:
2168327017
academic script
1
Juliana Hochfelda koncepcja syntezy w latach 1946-1947 = Julian Hochfeld's Conception of Synthesis in the Years 1946-1947 / Jerzy JAGIEŁŁO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Erhard CZIOMER]. - nr 137 (1981), s. 81-99. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
2
Charakter rewolucji ludowodemokratycznej w Polsce w latach 1944-1948 = The Nature of the Peopled Democratic Revolution in Poland / Jerzy JAGIEŁŁO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 121 (1980), s. 83-101. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
3
Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 35-52. - Bibliogr.
4
Socjalistyczny system polityczny / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 53-69. - Bibliogr.
5
System polityczny PRL / Jerzy JAGIEŁŁO, Kazimierz URBAN // W: Podstawy nauk politycznych / red. Erhard CZIOMER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - S. 70-88. - Bibliogr.
6
Problemy przemian społeczno-politycznych w przyszłej Polsce formułowane w kręgach polityki lewicy emigracyjnej w ZSRR w roku 1943 = The Programs of Social and Political Changes in Poland as They Were Expressed in the Circles of Polish Émigré Left in the Soviet Union in 1943 / Jerzy JAGIEŁŁO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 96 (1978), s. 63-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Koncepcja ustrojowo-polityczna Alfreda Lampe = On Alfred Lampe's Conceptions of Government / Jerzy JAGIEŁŁO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 111 (1978), s. 61-78. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych / aut.: Jerzy HAUSNER, Jerzy JAGIEŁłO, Kazimierz URBAN, Jerzy INDRASZKIEWICZ ; red. Jerzy INDRASZKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 66 s. ; 24 cm
1
Jagiełło J., (1981), Juliana Hochfelda koncepcja syntezy w latach 1946-1947, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 137, s. 81-99.
2
Jagiełło J., (1980), Charakter rewolucji ludowodemokratycznej w Polsce w latach 1944-1948, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 121, s. 83-101.
3
Jagiełło J., Urban K., (1979), Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 35-52.
4
Jagiełło J., Urban K., (1979), Socjalistyczny system polityczny. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-69.
5
Jagiełło J., Urban K., (1979), System polityczny PRL. [W:] Cziomer E. (red.), Podstawy nauk politycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 70-88.
6
Jagiełło J., (1978), Problemy przemian społeczno-politycznych w przyszłej Polsce formułowane w kręgach polityki lewicy emigracyjnej w ZSRR w roku 1943, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 96, s. 63-84.
7
Jagiełło J., (1978), Koncepcja ustrojowo-polityczna Alfreda Lampe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 111, s. 61-78.
8
Hausner J., Jagiełło J., Urban K., Indraszkiewicz J., (1977), Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych, Indraszkiewicz J. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 s.
1
@article{artUEK:2168228504,
author = "Jerzy Jagiełło",
title = "Juliana Hochfelda koncepcja syntezy w latach 1946-1947",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "137",
pages = "81-99",
year = "1981",
}
2
@article{artUEK:2168272006,
author = "Jerzy Jagiełło",
title = "Charakter rewolucji ludowodemokratycznej w Polsce w latach 1944-1948",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "121",
pages = "83-101",
year = "1980",
}
3
@inbook{fmUEK:2168258756,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "Systemy polityczne w procesie rozwoju społecznego",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
4
@inbook{fmUEK:2168258758,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "Socjalistyczny system polityczny",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "53-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
5
@inbook{fmUEK:2168258760,
author = "Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban",
title = "System polityczny PRL",
booktitle = "Podstawy nauk politycznych",
pages = "70-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
6
@article{artUEK:2168250356,
author = "Jerzy Jagiełło",
title = "Problemy przemian społeczno-politycznych w przyszłej Polsce formułowane w kręgach polityki lewicy emigracyjnej w ZSRR w roku 1943",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "96",
pages = "63-84",
year = "1978",
}
7
@article{artUEK:2168250632,
author = "Jerzy Jagiełło",
title = "Koncepcja ustrojowo-polityczna Alfreda Lampe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "111",
pages = "61-78",
year = "1978",
}
8
@book{skrUEK:2168327017,
author = "Jerzy Hausner and Jerzy Jagiełło and Kazimierz Urban and Jerzy Indraszkiewicz",
title = "Przewodnik do studiowania podstaw nauk politycznych",
editor = Indraszkiewicz Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}