Publications of the selected author

1

Title:
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses
Source:
Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4469-8
Nr:
2168325829
chapter in monograph
2

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329259
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Jabłoński Łukasz , Jabłoński Marek , Fedirko Oleksandr
Title:
Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Source:
International Economic Policy. - no 2 (29) (2018) , s. 7-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168336533
article
4

Author:
Jabłoński Łukasz , Jabłoński Marek , Fedìrko Oleksandr
Title:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï
Source:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Nr:
2168334473
article
5

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329239
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych
Source:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 113-134 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Nr:
2168321407
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-7-4
Nr:
2168314973
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016
Physical description:
396 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie książki współfinansowane jest ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-947017-2-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168312343
monograph
See related chapters
9

Title:
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
Nr:
2168309147
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 13-14
ISBN:
978-83-947017-2-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168312345
preface / summary
See main document
11

Title:
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016) , s. 136-144. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307865
article
12

Title:
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308693
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms
Source:
Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Warszawa: Polish Agency for Enterprise Development, 2015, s. 9-15
ISBN:
978-83-7633-397-7
Access mode:
Nr:
2168301179
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Employee Competence Development from the CSR Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
Research program:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301199
chapter in monograph
15

Title:
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299353
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się
Source:
Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 91-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-766-3
Nr:
2168294057
chapter in monograph
17

Title:
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015) , s. 267-280. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297565
article
See main document
18

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager
Source:
Zachowania organizacyjne / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2015, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
Nr:
2168298245
chapter in monograph
20

Title:
Kompetencje menedżera zmian
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 31-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307205
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307201
monograph
See related chapters
22

Title:
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami
Source:
Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 95-109
ISBN:
978-83-7252-709-7
Nr:
2168299469
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015) , s. 31-48. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293455
article
24

Title:
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 109-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305673
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Selected Models of Employee Competences
Source:
Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 147-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-8-5
Nr:
2168288799
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Kompetencje menedżera zmian
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI2014, s. 41-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303453
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Conference:
Zarządzanie strategiczne w w teorii i praktyce, Wrocław, Polska, od 2014-10-15 do 2014-10-17
Title:
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014) , s. 174-183. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293125
article
28

Title:
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania
Source:
Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA - Kraków; Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014, s. 9-16
ISBN:
978-83-7633-261-1
Access mode:
Nr:
2168293007
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 294-305. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286285
article
See main document
30

Author:
Januszkiewicz Katarzyna , Jabłoński Marek
Title:
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014) , s. 33-42. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288761
article
31

Title:
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts
Source:
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014) , s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295739
article
32

Title:
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI2013, s. 28-51 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290105
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych
Source:
Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, s. 122-123
ISBN:
978-83-7695-305-2
Nr:
2168293749
chapter in book
35

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 253-264
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271456
chapter in textbook
See main document
36

Title:
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji
Source:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 34-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270310
chapter in monograph
37

Title:
Role menedżera współczesnej organizacji
Source:
Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012) , s. 5-6
Nr:
2168276121
unreviewed article
38

Title:
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-68
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306711
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 23-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231536
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 181-191. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232738
article
41

Title:
Informacja w procesie zarządzania
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-33
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168238148
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 341-361. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243226
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Management Consulting for Business and Public Administration
, Potočan Vojko
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246870
monograph
44

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 222-235
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237948
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Badanie potrzeb informacyjnych
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 69-90
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306717
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 38-55
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282629
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012) , s. 15-19. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260226
article
48

Title:
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach
Source:
Strategiczna transformacja polskich firm / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2012, s. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62897-19-3
Nr:
2168253602
chapter in monograph
49

Title:
Zarządzanie informacjami i komunikacją
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 357-371
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237992
chapter in textbook
See main document
50

Title:
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217872
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011
Physical description:
293 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168220860
monograph
See related chapters
52

Title:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220354
monograph
See related chapters
53

Title:
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management
Source:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 36-52
Signature:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258430
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Jabłoński Adam , Jabłoński Marek
Title:
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
308 s.: il.; 23 cm
Notes:
Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-433-1
Nr:
2167917377
monograph
55

Title:
Strategiczne zarządzanie wynikami
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2011) , s. 25-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
53000
article
56

Title:
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-391-7
Nr:
2168218728
monograph
57

Title:
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 53-60. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221824
article
58

Title:
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218278
article
See main document
59

Title:
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management
Source:
Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2011, s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-11-2
Nr:
2168222446
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures
Source:
Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011, s. 61-79. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-577-0
Nr:
2166674871
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218828
article
See main document
62

Title:
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168227748
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence
Source:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 244-261. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221432
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
article
See main document
65

Title:
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept
Source:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220360
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Methodological Bases of the Study of Competence
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 425-440 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228176
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2011
Physical description:
481 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62897-05-6
Nr:
2168226192
monograph
See related chapters
68

Author:
Ćwiklicki Marek , Jabłoński Marek , Włodarek Tomasz
Title:
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2010
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-4-5
Nr:
2165965975
book
69

Title:
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 179-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165719210
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji
Source:
Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 111-128 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-927903-6-5
Nr:
2165378189
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się
Source:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 27-47
Signature:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249106
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Conference:
6th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2010-05-13 do 2010-05-14
Title:
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study
Source:
The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010, s. 1000-1007. - [odczyt: 21.03.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Business and Management)
Nr:
2168250780
chapter in conference materials
73

Title:
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164955517
chapter in conference materials
See main document
74

Title:
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010) , s. 277-287. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52094
article
75

Title:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
439 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164873030
conference materials
See related chapters
76

Title:
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009) , s. 365-373. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50549
article
77

Title:
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych
Source:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2161993195
chapter in conference materials
See main document
78

Author:
Jabłoński Marek , Mielus Magdalena
Title:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie
Source:
Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009) , s. 74-77 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289261
article
79

Title:
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50446
article
See main document
80

Title:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50147
article
81

Title:
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009) , s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272066
article
82

Title:
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009) , s. 97-112. - Summ. [Special Issue Knowledge and Intellectual Capital Management] - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
53035
article
83

Title:
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 48-97
Signature:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228750
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation
Source:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 137-148. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51309
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009) , s. 419-425. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51303
article
86

Title:
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 13-39
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302643
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 56-64 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161825732
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Jabłoński Marek , Mielus Magdalena
Title:
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń
Source:
Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009) , s. 55-59 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289259
article
89

Title:
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51467
article
See main document
90

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Source:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
chapter in monograph
91

Title:
W kierunku profesjonalnego konsultingu
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 6 (30), s. 56. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275101
varia
See main document
92

Author:
Jabłoński Adam , Jabłoński Marek
Title:
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2009) , s. s. 29-32
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168279915
article
93

Title:
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
218, [1] s.: il; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0758-9
Nr:
2168229772
monograph
94

Title:
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51570
article
95

Title:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce
Publisher address:
Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
50394
conference materials
See related chapters
96

Title:
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50531
article
See main document
97

Author:
Jabłoński Marek , Jabłoński Adam
Title:
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008) , s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50201
article
98

Title:
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 298-408. - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-255-9
Nr:
2165776966
chapter in conference materials
99

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232398
chapter in monograph
100

Title:
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Source:
Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska - Warszawa: Difin, 2008, s. 38-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-881-1
Nr:
2168286147
chapter in monograph
101

Title:
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata] - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 81-90. - Streszcz., summ., rez.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168298119
chapter in monograph
102

Title:
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232382
chapter in monograph
103

Title:
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 466-474. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50965
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 9-36
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272028
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Title:
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 471-482
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219150
chapter in monograph
107

Title:
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
310 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-75
Nr:
51601
doctoral dissertation
108

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Author:
Jabłoński Adam , Jabłoński Marek
Title:
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2008) , s. 33-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50189
article
110

Title:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007) , s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50236
article
111

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51069
article
See main document
112

Title:
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się
Source:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165768323
chapter in monograph
See main document
113

Author:
Chodyński Andrzej , Jabłoński Marek , Jabłoński Adam
Title:
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników
Source:
Problemy Jakości. - nr 5 (2007) , s. 39-42 - Bibliogr.
Nr:
50298
article
114

Title:
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 368-377 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626360
chapter in conference materials
See main document
115

Author:
Chodyński Andrzej , Jabłoński Adam Stefan , Jabłoński Marek Marian
Title:
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Physical description:
123, [4] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-33-5
Nr:
2165626792
monograph
116

Title:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 62-77
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273186
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 394-403 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-214-6
Nr:
2168255208
chapter in monograph
118

Title:
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization
Source:
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 196-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 10)
ISBN:
978-83-7338-309-8
Access mode:
Nr:
2166478500
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007) , s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162034483
article
120

Title:
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007) , s. 289-297. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51181
article
121

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006) , s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383880
article
122

Title:
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 8-12
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326199
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Title:
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 13-21
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326223
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 279-288. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176740
chapter in conference materials
See main document
125

Title:
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się
Source:
Rozwój potencjału społecznego organizacji / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik - Koszalin; Poznań: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006, s. 327-336 - Bibliogr.
ISBN:
83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
Nr:
2166406274
chapter in monograph
126

Title:
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji
Source:
Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 95-106 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-238-9
Nr:
2168232372
chapter in monograph
127

Title:
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006) , s. 114-123. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
51717
article
128

Title:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52913
article
See main document
129

Author:
Chodyński Andrzej , Jabłoński Adam , Jabłoński Marek
Title:
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51865
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą - Bibliogr.
Nr:
52480
article
131

Author:
Chodyński Andrzej , Jabłoński Adam Stefan , Jabłoński Marek Marian
Title:
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005) , s. 33-35
Nr:
52329
article
132

Title:
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 8-41 - Bibliogr.
Research program:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Signature:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325709
chapter in unpublished scientific work
See main document
133

Title:
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Access mode:
Nr:
2166562596
chapter in monograph
See main document
134

Title:
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 80-90. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166054304
article
135

Title:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166406608
article
136

Author:
Chodyński Andrzej , Jabłoński Marek Marian , Jabłoński Adam Stefan
Title:
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005) , s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
52442
article
137

Title:
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization
Source:
Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 393-402. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7285-235-9
Nr:
2168232288
chapter in monograph
138

Title:
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 7-28 - Bibliogr.
Research program:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Signature:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325747
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Author:
Jabłoński Marek , Strojny Jacek
Title:
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 81-92
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224868
chapter in book
See main document
140

Title:
Nie same liczby
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004) , s. 36-37
Nr:
2168220154
article
141

Title:
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004) , s. 99-109. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu - Bibliogr.
Nr:
2166394203
article
142

Title:
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219694
article
See main document
143

Author:
Strojny Jacek , Jabłoński Marek
Title:
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 95-117
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224870
chapter in book
See main document
144

Author:
Jabłoński Marek , Strojny Jacek
Title:
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO"
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 185-197
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224878
chapter in book
See main document
145

Title:
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004) , s. 11-14
Nr:
52906
article
146

Title:
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 59-68 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232640
chapter in monograph
147

Title:
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji
Source:
Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Zakamycze, 2004, s. 251-278 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-414-9
Nr:
2168222034
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Strojny Jacek , Jabłoński Marek
Title:
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową
Source:
Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA - Rzeszów: Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004, s. 119-132
ISBN:
83-87658-56-1
Nr:
2168224872
chapter in book
See main document
149

Title:
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003) , s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168281101
article
150

Title:
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 400-407 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168298147
chapter in monograph
151

Title:
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003) , s. 18-20
Nr:
2168281241
article
152

Title:
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002) , s. 32-35 - Bibliogr.
Nr:
2168279923
article
153

Title:
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002) , s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246922
article
154

Title:
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 111-123
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-2-6
Nr:
2168232628
chapter in monograph
155

Title:
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226431
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
036/WZ-KZO/01/2014/S/4232
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303447
unpublished scientific work
See related chapters
1
Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy = Skills and Technological Progress of Work Procceses / Marek JABŁOŃSKI // W: Człowiek w organizacji / red. Izabela Stańczyk, Sebastian Twaróg. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4469-8
2
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-767-7
3
Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI, Oleksandr Fedirko // International Economic Policy. - no 2 (29) (2018), s. 7-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1811-9832
4
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï / Lukaš ÂBLONSKÌ, Marek ÂBLONSKÌ, Oleksandr Fedìrko // Mìžnarodna ekonomìčna polìtika. - no. 2 (29) (2018), s. 7-36. - Rez. - Bibliogr. - ISSN 1811-9824
5
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-767-7
6
Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2017. - S. 113-134. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
7
Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu = Change Manager Competences - Reflections on the Basis of Classical and Contemporary Literature of the Subject / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4
8
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - 396 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/WKZP2016.pdf
9
Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian = Framework Model of Change Manager's Competence Evaluation / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 165-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8
10
Przedmowa / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 13-14. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przedmowa-2016.pdf
11
Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Essence, References and Attributes of Employee's Competences to Work with Information / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 430 (2016), s. 136-144. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : dylematy zarządzania kadrami w organizacjach krajowych i międzynarodowych : problemy zarządczo-psychologiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami = Importance, Range and Attributes of Competences to Work with the Information / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
13
Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings / ed. by Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, 2015. - S. 9-15. - ISBN 978-83-7633-397-7. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/attachments/article/48577/Monografia_ISR_Praktyki_wersja_05_12_2015_last.pdf#page=9&view=Fit
14
Employee Competence Development from the CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
15
The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
16
Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Marek Cisek, Katarzyna Wąsowska. - Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015. - S. 91-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-766-3
17
Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy = Competences to Work with the Information as the Factor in Development of Sectors of Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (43) (2015), s. 267-280. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://m.univ.rzeszow.pl/file/89490/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
18
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
19
Kompetencje a role współczesnego menedżera = Competences and Roles of Contemporary Manager / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne : organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników / red. Izabela Bednarska-Wnuk, Joanna Małgorzata Michalak, Ilona Świątek-Barylska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9
20
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - S. 31-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
21
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
22
Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Wprowadzenie do analizy wartości informacji / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 95-109. - ISBN 978-83-7252-709-7
23
Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi = The essence, functions, and practices of talent management / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 60, nr 3 (2015), s. 31-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Talent jako czynnik sukcesu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit. - ISSN 1426-9724
24
Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa : CedeWu.pl, 2015. - S. 109-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
25
Selected Models of Employee Competences / Marek JABŁOŃSKI // W: Third Sector : Theoretical and Empirical Approach / sci. eds. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - S. 147-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-8-5
26
Kompetencje menedżera zmian / Marek JABŁOŃSKI // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 41-73. - Bibliogr.
27
Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych = Selected Aspects of Inefficiencies in Motivating Employees in the Light Empirical Research / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 366 (2014), s. 174-183. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania / Marek JABŁOŃSKI, Łukasz MAMICA // W: Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania / red. Tomasz GEODECKI, Jarosław PLICHTA. - Kraków; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2014. - S. 9-16. - ISBN 978-83-7633-261-1. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/713/21924.pdf#page=10&view=Fit
29
Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy = Consulting in Improving the Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy / Marek JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 294-305. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70503/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
30
Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy = Flexibility of Organization and Individual in the Knowledge-Based Economy / Katarzyna Januszkiewicz, Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 304 (2014), s. 33-42. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - kontekst społeczny i narzędziowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176. - ISSN 0208-6018
31
Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania = Origins of Selforganization in Terms of Modern Management Concepts / Marek JABŁOŃSKI // Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. - nr 13 (13) (2014), s. 117-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-8175
32
Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników / Marek JABŁOŃSKI // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 28-51. - Bibliogr.
33
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
34
Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych / Marek JABŁOŃSKI // W: Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy / red. Kazimierz Perechuda. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013. - S. 122-123. - ISBN 978-83-7695-305-2
35
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 253-264. - ISBN 978-83-7252-636-6
36
Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław : Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 34-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
37
Role menedżera współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Sympozjalna. - nr 19 (2012), s. 5-6
38
Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami / Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 34-68. - ISBN 978-83-7252-580-2
39
Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami / Marek JABŁOŃSKI // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 23-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
40
Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji = The Role of Mediation in Managing People within Modern Organization / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 181-191. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2006/181-191.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
41
Informacja w procesie zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-33. - ISBN 978-83-7252-580-2
42
Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 341-361. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
43
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2012. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-37-2
44
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 222-235. - ISBN 978-83-7252-583-3
45
Badanie potrzeb informacyjnych / Marek JABŁOŃSKI, Maciej WALCZAK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 69-90. - ISBN 978-83-7252-580-2
46
Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 38-55
47
Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia = The Study of Business Models Geometry in Value Creation of Enterprises - Selected Issues / Marek Jabłoński // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2012), s. 15-19. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
48
Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach / Marek Jabłoński // W: Strategiczna transformacja polskich firm : od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego / red. nauk. Włodzimierz Sroka, Halina Chwistecka-Dudek. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - S. 33-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-19-3
49
Zarządzanie informacjami i komunikacją / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 357-371. - ISBN 978-83-7252-583-3
50
Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie / Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 157-177. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
51
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - 293 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-06-8
52
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-01-3
53
Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management / Marek JABŁOŃSKI // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 36-52
54
Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Difin, 2011. - 308 s. : il. ; 23 cm. - Dla studentów kierunków zarządzania i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów menedżerskich oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-433-1
55
Strategiczne zarządzanie wynikami / Marek Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2011), s. 25-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
56
Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2011. - 217 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-391-7
57
Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania = A Manager's Profile in the Light of Classical Managemet Theory / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 53-60. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
58
Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych = Modern Approaches to Identifying Employee Competencies / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 7-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
59
Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management / Marek JABŁOŃSKI // W: Performance Management : Concepts and Methods / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2011. - S. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-11-2
60
Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć = Dynamic Creating of Business Models which are Monitored by Financial and Non-financial Performance Measures / Marek JABŁOŃSKI // W: Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - S. 61-79. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-577-0
61
Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna = Employee Competencies and the Modernisation of Technology / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
62
Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62897-05-6
63
Methodological Bases of the Modern Approach into Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 244-261. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
64
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
65
Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera = Actuality of K. Heller's Decision making Concept / Marek JABŁOŃSKI, Marek SZARUCKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 166-183. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
66
Methodological Bases of the Study of Competence / Marek JABŁOŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 425-440. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
67
Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje / red. nauk. Marek Jabłoński. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011. - 481 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-62897-05-6
68
Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Tomasz Włodarek. - Kraków : Mfiles.pl, 2010. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931128-4-5
69
Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu = Creation of the Enterprises' Value and Components of Business Models / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 179-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
70
Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr BUŁA. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-6-5
71
Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 27-47
72
Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study / Marek JABŁOŃSKI // W: The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 / edited by: Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Remigijs Počs ; managing editor Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2010. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1000-1007. - Summ.. - [odczyt: 21.03.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BUS_AND_MANA_2010/Enterprise_Management/1000-1007_Jablonski.pdf
73
Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań = Intellectual Capital : Review of Research Results / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 341-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
74
Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych = Talented Employees - Classical Approach / Marek JABŁOŃSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 234 (2010), s. 277-287. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
75
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - 439 s. : il. ; 24 cm. - Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 20-21.05.2010 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-929699-6-9
76
Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych = Technological and Organizational Progress and Employee's Competence Change within Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 43 (2009), s. 365-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
77
Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 101-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
78
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 2(66) (2009), s. 74-77. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2. - ISSN 1505-2419
79
Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie = Employees' Competencies in Terms of the Learning Organization Within Enterprises Using Nanotechnologies / Marek JABŁOŃSKI // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 1(1) (2009), s. 51-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
80
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych = Classical Approaches into Identification of Employees' Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (135) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
81
Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji = Management within Modern Organization - from Communication Toward Mediation / Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly. - nr 1 (2009), s. 34-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
82
The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Argumenta Oeconomica. - 2 (23) (2009), s. 97-112. - Summ. [Special Issue Knowledge and Intellectual Capital Management]. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
83
Kompetencje pracownicze w samoorganizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 48-97
84
Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się = The Functions of Employee Competencies from the Perspective of the Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 137-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
85
Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się = Management Functions in the Light of Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 49 (2009), s. 419-425. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
86
Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 13-39. - ISBN 978-83-7252-446-1
87
Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2009. - S. 56-64. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
88
Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń / Marek JABŁOŃSKI, Magdalena Mielus // Zabezpieczenia. - nr 1(65) (2009), s. 55-59. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1. - ISSN 1505-2419
89
Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się = The Requirements of Culture for a Learning Organisation / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168056749. - ISSN 1898-6447
90
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
91
W kierunku profesjonalnego konsultingu / Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009), s. 56. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009. - ISSN 1689-7757
92
Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 1 (2009), s. s. 29-32. - ISSN 0137-8651
93
Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju / Marek JABŁOŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - 218, [1] s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-0758-9
94
Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych = Classical Approaches into Identification of Managerial Competences / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (138) (2009), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
95
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "W kierunku profesjonalnego konsultingu" zorganizowanej w Krakowie w d. 28-29.05.2009 r. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-88659-89-8
96
Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się = The Responsibilities of Managers in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161643628. - ISSN 1898-6447
97
Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników = Technology roadmaps in balanced scorecard / Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 1 (2008), s. 51-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
98
Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 298-408. - Publikacja jest zbiorem artykułów przygotowanych w związku z konferencją naukową, nt. "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii". - Na grzb. kolejny nr wydawnictw PŁ: 1796. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-255-9
99
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Marek JABŁOŃSKI, Tomasz KAFEL // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 187-200. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
100
Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą / red. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska. - Warszawa : Difin, 2008. - S. 38-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-881-1
101
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 81-90. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
102
Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 65-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
103
Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii = Learning Models within Learning Organization - Results of Empirical Studies / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 466-474. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
104
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
105
Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 9-36
106
Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 471-482. - ISBN 978-83-7285-403-2
107
Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2008. - 310 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001363b
108
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
109
Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie = Value of company's clients by essential factor of value corporate social responsibility / Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // Problemy Jakości. - nr 5 (2008), s. 33-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
110
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Intellectual Capital Analysis / Marek JABŁOŃSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2007), s. 29-38. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
111
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = The Classical and Modern Understanding of Economic Processes in Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150054447. - ISSN 0208-7944
112
Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 59-70. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
113
Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników / Andrzej Chodyński, Marek Jabłoński, Adam Jabłoński // Problemy Jakości. - nr 5 (2007), s. 39-42. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
114
Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa : Difin, 2007. - S. 368-377. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
115
Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 123, [4] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-33-5
116
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym / Tomasz KAFEL, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 62-77
117
Funkcja motywowania w organizacji uczącej się / Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1 / red. Stefan Lachiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 394-403. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-214-6
118
Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się = Ontological Background of Learning Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 10). - S. 196-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-309-8. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/15.pdf
119
Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych = Method of employee' competences evaluation basing on fuzzy sets logic / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (127) (2007), s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
120
Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się = Managerial Competences in Learning Organisations / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 86 (2007), s. 289-297. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1641-2168
121
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji = Traditional and Contemporary Approaches to Business Processes within Organizations / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Współczesne Zarządzanie : kwartalnik środowisk naukowych i liderów biznesu = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2006), s. 23-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
122
Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 8-12
123
Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 13-21
124
Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy = The Review of Learning Organisation Approaches - Toward a Synthesis / Marek JABŁOŃSKI // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 279-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
125
Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Rozwój potencjału społecznego organizacji : systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach / red. nauk. Kazimierz Dobrzański, Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Koszalin; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, 2006. - S. 327-336. - Bibliogr. - ISBN 83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3
126
Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty / red. Michał Trocki, Sylwester Gregorczyk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 95-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-238-9
127
Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne = Knowledge as the Determinant of Competitive Advantage of Enterprises : Retrospective Approach / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1132 (2006), s. 114-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Koncepcje, modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
128
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = A Model for Developing Managerial Competencies / Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=119698835. - ISSN 0208-7944
129
Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa / Andrzej Chodyński, Adam Jabłoński, Marek JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
130
Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji = The Role of Managers within Organizational Processes / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1086 (2005), s. 95-104. - Summ.. - Tytuł numeru: Modele i metody zarządzania informacją i wiedzą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
131
Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo / Andrzej Chodyński, Adam Stefan Jabłoński, Marek Marian JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2005), s. 33-35. - ISSN 0137-7221
132
Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 8-41. - Bibliogr.
133
Analiza kapitału intelektualnego organizacji = Analysis of Intellectual Capital of Organization / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/03_Czekaj_Jablonski.pdf
134
Model rozwoju kompetencji menedżerskich = Model of Managerial Competencies Development / Marek JABŁOŃSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 80-90. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
135
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji = Forward Holistic Analyze of Competencies in Organization / Marek JABŁOŃSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (120) (2005), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
136
Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych = Knowledge Management in Automotive Enterprises / Andrzej Chodyński, Marek Marian JABŁOŃSKI, Adam Stefan Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 56, nr 7 (2005), s. 46-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
137
Wiedza menedżerów organizacji uczącej się = Managerial Knowledge in Learning Organization / Marek JABŁOŃSKI // W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce / red. nauk. Bohdan Godziszewski, Mirosław Haffer, Marek Jacek Stankiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005. - S. 393-402. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7285-235-9
138
Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 7-28. - Bibliogr.
139
Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 81-92. - ISBN 83-87658-56-1
140
Nie same liczby / Marek JABŁOŃSKI // Gazeta Bankowa. - nr 26 (818) (2004), s. 36-37. - ISSN 0860-7613
141
W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji = Toward Holistic Analysis of Competence within Organization : from Holism to Competence Value Creation Model / Marek JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1044 (2004), s. 99-109. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
142
Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa = Shaping Competencies and Organisational Behaviours as a Factor in the Development of an Enterprise's Intellectual Capital / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=64153424. - ISSN 0208-7944
143
Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 95-117. - ISBN 83-87658-56-1
144
Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO" / Marek JABŁOŃSKI, Jacek Strojny // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 185-197. - ISBN 83-87658-56-1
145
Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (2004), s. 11-14. - ISSN 0137-7221
146
Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 59-68. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
147
Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji / Marek JABŁOŃSKI // W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków : Zakamycze, 2004. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 251-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-414-9
148
Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową / Jacek Strojny, Marek JABŁOŃSKI // W: Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania / red. Andrzej KOZINA. - Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2004. - S. 119-132. - ISBN 83-87658-56-1
149
Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm = The Potential for the Dynamic Shaping of Intelectual Capital in Small- and Medium-Sized Businesses / Marek Jabłoński // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2003), s. 37-47. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
150
Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego / Marek Jabłoński // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław : Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 400-407. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
151
O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 17 (158) (2003), s. 18-20. - ISSN 1641-0793
152
Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie / Marek Jabłoński // Personel i Zarządzanie. - nr 15/16 (132/133) (2002), s. 32-35. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
153
Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji = The Role, Structure and Measurement of the Intellectual Capital of the Organization / Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 53, nr 11 (634) (2002), s. 13-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
154
Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji / Janusz CZEKAJ, Marek JABŁOŃSKI // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 111-123. - ISBN 83-915717-2-6
155
Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie = Development of Competencies and of Organizational Behavior as a Determinant of Knowledge Management in Enterprise / Janusz CZEKAJ, Marek Jabłoński // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
156
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
1
Jabłoński M., (2018), Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy. [W:] Stańczyk I., Twaróg S. (red.), Człowiek w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-23.
2
Czekaj J., Jabłoński M., (2018), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-371.
3
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33.
4
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedìrko O., (2018), Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï, "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika", no. 2 (29), s. 7-36.
5
Jabłoński M., Ziębicki B., (2018), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 222-235.
6
Jabłoński M., (2017), Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 113-134.
7
Jabłoński M., (2017), Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 39-47.
8
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), (2016), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego: wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 396 s.
9
Jabłoński M., (2016), Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-172.
10
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S., (2016), Przedmowa. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 13-14.
11
Jabłoński M., (2016), Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 430, s. 136-144; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34187/Jablonski_Istota_Odniesienia_i_Atrybuty_Kompetencji_Pracowniczych_2016.pdf
12
Jabłoński M., (2016), Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-107.
13
Jabłoński M., Mamica Ł., (2015), Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings, Warszawa : Polish Agency for Enterprise Development, s. 9-15.
14
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2015), Employee Competence Development from the CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 371-381.
15
Jabłoński M., (2015), The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 19-29.
16
Jabłoński M., (2015), Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się. [W:] Cisek M., Wąsowska K. (red.), Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. 91-101.
17
Jabłoński M., (2015), Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (43), s. 267-280; http://m.univ.rzeszow.pl/file/89490/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
18
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 209-218.
19
Jabłoński M., (2015), Kompetencje a role współczesnego menedżera. [W:] Bednarska-Wnuk I., Michalak , Świątek-Barylska I. (red.), Zachowania organizacyjne: organizacja jako przestrzeń kształtowania zachowań pracowników, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 57-66.
20
Jabłoński M., (2015), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, s. 31-61.
21
Jabłoński M. (red.), (2015), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny, 205 s.
22
Jabłoński M., (2015), Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Wprowadzenie do analizy wartości informacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-109.
23
Jabłoński M., (2015), Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 60, nr 3, s. 31-48; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_poz_60_druk.pdf#page=31&view=Fit
24
Jabłoński M., (2015), Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 109-131.
25
Jabłoński M., (2014), Selected Models of Employee Competences. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Third Sector : Theoretical and Empirical Approach, Cracow : Cracow University of Economics, s. 147-160.
26
Jabłoński M., (2014), Kompetencje menedżera zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 41-73.
27
Jabłoński M., (2014), Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366, s. 174-183.
28
Jabłoński M., Mamica Ł., (2014), Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania. [W:] Geodecki T., Plichta J. (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Kraków ; Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-16.
29
Jabłoński M., (2014), Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 294-305; http://www.ur.edu.pl/file/70503/21%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20M..pdf
30
Januszkiewicz K., Jabłoński M., (2014), Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 304, s. 33-42; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/214/176
31
Jabłoński M., (2014), Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania, "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu", nr 13 (13), s. 117-127.
32
Jabłoński M., (2013), Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 28-51.
33
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 162-169.
34
Jabłoński M., (2013), Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych. [W:] Perechuda K. (red.), Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 122-123.
35
Czekaj J., Jabłoński M., (2013), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 253-264.
36
Jabłoński M., (2013), Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 34-44.
37
Jabłoński M., (2012), Role menedżera współczesnej organizacji, "Gazeta Sympozjalna", nr 19, s. 5-6.
38
Czekaj J., Kafel T., Jabłoński M., (2012), Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-68.
39
Jabłoński M., (2012), Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-31.
40
Jabłoński M., (2012), Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 181-191; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2006/181-191.pdf?sequence=1&isAllowed=y
41
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Informacja w procesie zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-33.
42
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2012), Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 341-361.
43
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), (2012), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 195 s.
44
Jabłoński M., Ziębicki B., (2012), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 222-235.
45
Jabłoński M., Walczak M., (2012), Badanie potrzeb informacyjnych. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-90.
46
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 38-55.
47
Jabłoński M., (2012), Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 15-19.
48
Jabłoński M., (2012), Systemy klasy "Business Intelligence" w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach. [W:] Sroka W., Chwistecka-Dudek H. (red.), Strategiczna transformacja polskich firm: od restrukturyzacji do strategii rozwoju zewnętrznego, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 33-59.
49
Czekaj J., Jabłoński M., (2012), Zarządzanie informacjami i komunikacją. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 357-371.
50
Jabłoński M., (2011), Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-177.
51
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 293 s.
52
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2011), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 206 s.
53
Jabłoński M., (2011), Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 36-52.
54
Jabłoński A., Jabłoński M., (2011), Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard): teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 308 s.
55
Jabłoński M., (2011), Strategiczne zarządzanie wynikami, "Problemy Jakości", nr 5, s. 25-27.
56
Jabłoński M., (2011), Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 217 s.
57
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 53-60.
58
Czekaj J., Jabłoński M., (2011), Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 7-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/171045252
59
Jabłoński M., (2011), Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Concepts and Methods, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 169-187.
60
Jabłoński M., (2011), Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 61-79.
61
Jabłoński M., (2011), Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 135-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189725
62
Jabłoński M., (2011), Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa. [W:] Jabłoński M. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 149-169.
63
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Modern Approach into Competence. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 244-261.
64
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
65
Jabłoński M., Szarucki M., (2011), Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 166-183.
66
Jabłoński M., (2011), Methodological Bases of the Study of Competence. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 425-440.
67
Jabłoński M. (red.), (2011), Zarządzanie wartością przedsiębiorstw: finanse, strategie, kompetencje, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 481 s.
68
Ćwiklicki M., Jabłoński M., Włodarek T., (2010), Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Kraków : Mfiles.pl, 138 s.
69
Jabłoński M., (2010), Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 179-197.
70
Jabłoński M., (2010), Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji. [W:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 111-128.
71
Jabłoński M., (2010), Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 27-47.
72
Jabłoński M., (2010), Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Počs R., Jelena Stankevičienė (red.), The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2 (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1000-1007.
73
Jabłoński M., (2010), Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-363.
74
Jabłoński M., (2010), Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 234, s. 277-287.
75
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2010), Konsulting: rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 439 s.
76
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43, s. 365-373.
77
Jabłoński M., (2009), Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 101-109.
78
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 2, Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie, "Zabezpieczenia", nr 2(66), s. 74-77; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-2
79
Jabłoński M., (2009), Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 1(1), s. 51-58.
80
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (135), s. 23-35.
81
Jabłoński M., (2009), Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 34-44.
82
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital, "Argumenta Oeconomica", 2 (23), s. 97-112.
83
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w samoorganizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 48-97.
84
Jabłoński M., (2009), Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 137-148.
85
Jabłoński M., (2009), Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 49, s. 419-425.
86
Czekaj J., Jabłoński M., (2009), Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-39.
87
Jabłoński M., (2009), Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 56-64.
88
Jabłoński M., Mielus M., (2009), Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Część 1, Istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń, "Zabezpieczenia", nr 1(65), s. 55-59; http://www.zabezpieczenia.com.pl/ochrona-informacji/zagrozenia-bezpieczenstwa-informacji-w-przedsiebiorstwie-czesc-1
89
Jabłoński M., (2009), Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 69-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056749
90
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
91
Ćwiklicki M., Jabłoński M., (2009), W kierunku profesjonalnego konsultingu, "Kurier UEK", nr 6 (30), s. 56; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_06_2009
92
Jabłoński A., Jabłoński M., (2009), Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej, "Problemy Jakości", nr 1, s. s. 29-32.
93
Jabłoński M., (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się: metody doskonalenia i rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 218, [1] s.
94
Jabłoński M., (2009), Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (138), s. 23-35.
95
Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), (2009), Konsulting: uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 308 s.
96
Jabłoński M., (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 81-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643628
97
Jabłoński M., Jabłoński A., (2008), Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, s. 51-55.
98
Jabłoński M., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 298-408.
99
Jabłoński M., Kafel T., (2008), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 187-200.
100
Jabłoński M., (2008), Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się. [W:] Perechuda K., Sobińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Warszawa : Difin, s. 38-52.
101
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2008), Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 81-90.
102
Jabłoński M., (2008), Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 65-79.
103
Jabłoński M., (2008), Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 466-474.
104
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
105
Jabłoński M., (2008), Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 9-36.
106
Czekaj J., Jabłoński M., (2008), Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 471-482.
107
Jabłoński M., (2008), Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się, Prom. Czekaj J., Kraków : , 310 k.
108
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
109
Jabłoński A., Jabłoński M., (2008), Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie, "Problemy Jakości", nr 5, s. 33-36.
110
Jabłoński M., (2007), Analiza kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 29-38.
111
Jabłoński M., (2007), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/150054447
112
Jabłoński M., (2007), Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-70.
113
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2007), Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników, "Problemy Jakości", nr 5, s. 39-42.
114
Jabłoński M., (2007), Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 368-377.
115
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2007), Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 123, [4] s.
116
Kafel T., Jabłoński M., (2007), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 62-77.
117
Jabłoński M., (2007), Funkcja motywowania w organizacji uczącej się. [W:] Lachiewicz S. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 394-403.
118
Czekaj J., Jabłoński M., (2007), Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 10), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 196-207.
119
Jabłoński M., (2007), Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (127), s. 101-111.
120
Jabłoński M., (2007), Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 86, s. 289-297.
121
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 23-33.
122
Jabłoński M., (2006), Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 8-12.
123
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 13-21.
124
Jabłoński M., (2006), Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 279-288.
125
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się. [W:] Dobrzański K., Solarczyk-Ambrozik E. (red.), Rozwój potencjału społecznego organizacji: systemy pozyskiwania, szkolenia i rozwoju kadr w Straży Granicznej i innych instytucjach, Koszalin ; Poznań : Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, s. 327-336.
126
Czekaj J., Jabłoński M., (2006), Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji. [W:] Trocki M., Gregorczyk S. (red.), Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 95-106.
127
Jabłoński M., (2006), Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1132, s. 114-123.
128
Jabłoński M., (2006), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/119698835
129
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 97-104.
130
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1086, s. 95-104.
131
Chodyński A., Jabłoński A., Jabłoński M., (2005), Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 33-35.
132
Jabłoński M., (2005), Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 8-41.
133
Czekaj J., Jabłoński M., (2005), Analiza kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 6), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 27-36.
134
Jabłoński M., (2005), Model rozwoju kompetencji menedżerskich, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 80-90.
135
Jabłoński M., (2005), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (120), s. 33-43.
136
Chodyński A., Jabłoński M., Jabłoński A., (2005), Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 56, nr 7, s. 46-51.
137
Jabłoński M., (2005), Wiedza menedżerów organizacji uczącej się. [W:] Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz (red.), Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 393-402.
138
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 7-28.
139
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 81-92.
140
Jabłoński M., (2004), Nie same liczby, "Gazeta Bankowa", nr 26 (818), s. 36-37.
141
Jabłoński M., (2004), W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1044, s. 99-109.
142
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153424
143
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 95-117.
144
Jabłoński M., Strojny J., (2004), Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie "FIASCO". [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 185-197.
145
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 11-14.
146
Czekaj J., Jabłoński M., (2004), Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 59-68.
147
Jabłoński M., (2004), Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków : Zakamycze, s. 251-278.
148
Strojny J., Jabłoński M., (2004), Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową. [W:] Kozina A. (red.), Studia przypadków, T. 1, Z zakresu zarządzania, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, s. 119-132.
149
Jabłoński M., (2003), Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 37-47.
150
Jabłoński M., (2003), Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 400-407.
151
Jabłoński M., (2003), O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy, "Personel i Zarządzanie", nr 17 (158), s. 18-20.
152
Jabłoński M., (2002), Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 15/16 (132/133), s. 32-35.
153
Jabłoński M., (2002), Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 53, nr 11 (634), s. 13-21.
154
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 2, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 111-123.
155
Czekaj J., Jabłoński M., (2002), Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 113-124.
156
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, (2014), Jabłoński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 186 k.
1
@inbook{UEK:2168325829,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Umiejętności pracownicze a zaawansowanie technologiczne procesów pracy",
booktitle = "Człowiek w organizacji",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4469-8",
}
2
@inbook{UEK:2168329259,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
3
@article{UEK:2168336533,
author = "Jabłoński Łukasz and Jabłoński Marek and Fedirko Oleksandr",
title = "Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions",
journal = "International Economic Policy",
number = "no 2 (29)",
pages = "7-33",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168334473,
author = "Jabłoński Łukasz and Jabłoński Marek and Fedìrko Oleksandr",
title = "Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï",
journal = "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika",
number = "no. 2 (29)",
pages = "7-36",
year = "2018",
}
5
@inbook{UEK:2168329239,
author = "Jabłoński Marek and Ziębicki Bernard",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
6
@inbook{UEK:2168321407,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Wybrane normatywy rozwoju kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "113-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
7
@inbook{UEK:2168314973,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje menadżera zmian - refleksje na kanwie klasycznej i współczesnej literatury przedmiotu",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
8
@book{UEK:2168312343,
title = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Mazur Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
9
@inbook{UEK:2168309147,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant",
pages = "165-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-62-1 ; 978-83-65173-63-8",
}
10
@misc{UEK:2168312345,
author = "Ćwiklicki Marek and Jabłoński Marek and Mazur Stanisław",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
pages = "13-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
11
@article{UEK:2168307865,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Istota, odniesienia i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "430",
pages = "136-144",
adress = "",
year = "2016",
}
12
@inbook{UEK:2168308693,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Ranga, zakres i atrybuty kompetencji pracowniczych w pracy z informacjami",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "97-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
13
@inbook{UEK:2168301179,
author = "Jabłoński Marek and Mamica Łukasz",
title = "Role of Consulting and Training Services in Improving Competitiveness of Enterprises in Knowledge-based Economy in the Context of Rapid Response Mechanisms",
booktitle = "Adaptability of Public Systems for Enterprise Support : Study Findings",
pages = "9-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polish Agency for Enterprise Development",
year = "2015",
isbn = "978-83-7633-397-7",
}
14
@inbook{UEK:2168301199,
author = "Jabłoński Łukasz and Jabłoński Marek",
title = "Employee Competence Development from the CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "371-381",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
15
@inbook{UEK:2168299353,
author = "Jabłoński Marek",
title = "The Knowledge as Factor of the Competitiveness of Enterprises - Retrospective Approach",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "19-29",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
16
@inbook{UEK:2168294057,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Teoretyczne i empiryczne aspekty organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "91-101",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach",
year = "2015",
isbn = "978-83-7051-766-3",
}
17
@article{UEK:2168297565,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (43)",
pages = "267-280",
adress = "",
year = "2015",
}
18
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Jabłoński Marek and Łukasik Paweł and Makowiec Marek and Mikuła Bogusz and Pietruszka-Ortyl Anna and Winkler Renata",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
19
@inbook{UEK:2168298245,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje a role współczesnego menedżera",
booktitle = "Zachowania organizacyjne",
pages = "57-66",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2015",
isbn = "978-83-7969-804-2 ; 978-83-7969-805-9",
}
20
@inbook{UEK:2168307205,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "31-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
21
@book{UEK:2168307201,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
22
@inbook{UEK:2168299469,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze w pracy z informacjami",
booktitle = "Wprowadzenie do analizy wartości informacji",
pages = "95-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-709-7",
}
23
@article{UEK:2168293455,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Istota, funkcje i praktyki zarządzania talentami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 60, 3",
pages = "31-48",
adress = "",
year = "2015",
}
24
@inbook{UEK:2168305673,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Struktura kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "109-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
25
@inbook{UEK:2168288799,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Selected Models of Employee Competences",
booktitle = "Third Sector : Theoretical and Empirical Approach",
pages = "147-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-8-5",
}
26
@unpublished{UEK:2168303453,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje menedżera zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "41-73",
year = "2014",
}
27
@article{UEK:2168293125,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "366",
pages = "174-183",
adress = "",
year = "2014",
}
28
@inbook{UEK:2168293007,
author = "Jabłoński Marek and Mamica Łukasz",
title = "Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania",
booktitle = "Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego - katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania",
pages = "9-16",
adress = "Kraków; Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2014",
isbn = "978-83-7633-261-1",
}
29
@article{UEK:2168286285,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "294-305",
adress = "",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168288761,
author = "Januszkiewicz Katarzyna and Jabłoński Marek",
title = "Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 304",
pages = "33-42",
adress = "",
year = "2014",
}
31
@article{UEK:2168295739,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania",
journal = "Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu",
number = "13 (13)",
pages = "117-127",
year = "2014",
}
32
@unpublished{UEK:2168290105,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "28-51",
year = "2013",
}
33
@inbook{UEK:2168271422,
author = "Jabłoński Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Ziębicki Bernard",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
34
@inbook{UEK:2168293749,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Dialog wiedzy : pozyskanie wiedzy o preferencjach zakupowych",
booktitle = "Teatr organizacji : scenariusze komunikowania wiedzy",
pages = "122-123",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7695-305-2",
}
35
@inbook{UEK:2168271456,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "253-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
36
@inbook{UEK:2168270310,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "34-44",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
37
@article{UEK:2168276121,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Role menedżera współczesnej organizacji",
journal = "Gazeta Sympozjalna",
number = "19",
pages = "5-6",
year = "2012",
}
38
@inbook{UEK:2168306711,
author = "Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Jabłoński Marek",
title = "Funkcje i płaszczyzny zarządzania informacjami",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "34-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
39
@inbook{UEK:2168231536,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
40
@article{UEK:2168232738,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "181-191",
adress = "",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168238148,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Informacja w procesie zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "13-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
42
@inbook{UEK:2168243226,
author = "Ćwiklicki Marek and Jabłoński Marek",
title = "Competences of Effective Self-Organising Teams : Preliminary Empirical Study",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "341-361",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
43
@book{UEK:2168246870,
title = "Management Consulting for Business and Public Administration",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
editor = Potočan Vojko,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
44
@inbook{UEK:2168237948,
author = "Jabłoński Marek and Ziębicki Bernard",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "222-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
45
@inbook{UEK:2168306717,
author = "Jabłoński Marek and Walczak Maciej",
title = "Badanie potrzeb informacyjnych",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "69-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
46
@unpublished{UEK:2168282629,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Metoda badania potrzeb informacyjnych kierownictwa w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "38-55",
year = "2012",
}
47
@article{UEK:2168260226,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Badania geometrii modeli biznesu sprzyjających kreacji wartości - wybrane zagadnienia",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "15-19",
year = "2012",
}
48
@inbook{UEK:2168253602,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Systemy klasy Business Intelligence w procesach zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Strategiczna transformacja polskich firm",
pages = "33-59",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2012",
isbn = "978-83-62897-19-3",
}
49
@inbook{UEK:2168237992,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Zarządzanie informacjami i komunikacją",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "357-371",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
50
@inbook{UEK:2168217872,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu : źródła i współczesne odniesienie",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "157-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
51
@book{UEK:2168220860,
title = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
52
@book{UEK:2168220354,
title = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168258430,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "36-52",
year = "2011",
}
54
@book{UEK:2167917377,
author = "Jabłoński Adam and Jabłoński Marek",
title = "Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-433-1",
}
55
@article{UEK:53000,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Strategiczne zarządzanie wynikami",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "25-27",
year = "2011",
}
56
@book{UEK:2168218728,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2011",
isbn = "978-83-7556-391-7",
}
57
@article{UEK:2168221824,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "53-60",
adress = "",
year = "2011",
}
58
@article{UEK:2168218278,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "7-22",
year = "2011",
}
59
@inbook{UEK:2168222446,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Premises and Principles of the Competency : Based Performance Management",
booktitle = "Performance Management : Concepts and Methods",
pages = "169-187",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-11-2",
}
60
@inbook{UEK:2166674871,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć",
booktitle = "Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "61-79",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2011",
isbn = "978-83-7285-577-0",
}
61
@article{UEK:2168218828,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "135-146",
year = "2011",
}
62
@inbook{UEK:2168227748,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Geometria modelu biznesu a procesy kreacji wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
pages = "149-169",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
63
@inbook{UEK:2168221432,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Methodological Bases of the Modern Approach into Competence",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "244-261",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
64
@article{UEK:2168218290,
author = "Wodecka-Hyjek Angelika and Ziębicki Bernard and Jabłoński Marek",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
}
65
@inbook{UEK:2168220360,
author = "Jabłoński Marek and Szarucki Marek",
title = "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "166-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
66
@inbook{UEK:2168228176,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Methodological Bases of the Study of Competence",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "425-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
67
@book{UEK:2168226192,
title = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstw : finanse, strategie, kompetencje",
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-62897-05-6",
}
68
@book{UEK:2165965975,
author = "Ćwiklicki Marek and Jabłoński Marek and Włodarek Tomasz",
title = "Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
isbn = "978-83-931128-4-5",
}
69
@inbook{UEK:2165719210,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "179-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
70
@inbook{UEK:2165378189,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Szkolenia on- i off-the job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane zagadnienia",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-6-5",
}
71
@unpublished{UEK:2168249106,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "27-47",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2168250780,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Fuzzy Set Logic in Evaluation of Employee's Competencies in Terms of Learning Organization - Empirical Study",
booktitle = "The 6th International Scientific Conference : Business and Management 2010 : May 13-14, 2010 Vilnius, Lithuania : Selected Papers. Vol. 2",
pages = "1000-1007",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2010",
issn = "2029-4441",
}
73
@inbook{UEK:2164955517,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kapitał intelektualny organizacji : przegląd wyników badań",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "341-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
74
@article{UEK:52094,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "234",
pages = "277-287",
adress = "",
year = "2010",
}
75
@book{UEK:2164873030,
title = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
76
@article{UEK:50549,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Postęp techniczno-organizacyjny a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "43",
pages = "365-373",
adress = "",
year = "2009",
}
77
@inbook{UEK:2161993195,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "101-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
78
@article{UEK:2168289261,
author = "Jabłoński Marek and Mielus Magdalena",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "2(66)",
pages = "74-77",
year = "2009",
}
79
@article{UEK:50446,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się - przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "1(1)",
pages = "51-58",
year = "2009",
}
80
@article{UEK:50147,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (135)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
81
@article{UEK:2168272066,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kierowanie we współczesnej organizacji - od komunikacji do mediacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "34-44",
year = "2009",
}
82
@article{UEK:53035,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "The Methodology of Analyzing the Organization's Intellectual Capital",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (23)",
pages = "97-112",
year = "2009",
}
83
@unpublished{UEK:2168228750,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze w samoorganizacji",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "48-97",
year = "2009",
}
84
@inbook{UEK:51309,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
85
@article{UEK:51303,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "49",
pages = "419-425",
adress = "",
year = "2009",
}
86
@inbook{UEK:2168302643,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Procesy biznesowe jako obiekt zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "13-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
87
@inbook{UEK:2161825732,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "56-64",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
88
@article{UEK:2168289259,
author = "Jabłoński Marek and Mielus Magdalena",
title = "Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zabezpieczenia",
number = "1(65)",
pages = "55-59",
year = "2009",
}
89
@article{UEK:51467,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "69-79",
year = "2009",
}
90
@inbook{UEK:2168246826,
author = "Wodecka-Hyjek Angelika and Jabłoński Marek and Ziębicki Bernard",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
91
@misc{UEK:2168275101,
author = "Ćwiklicki Marek and Jabłoński Marek",
title = "W kierunku profesjonalnego konsultingu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (30)",
pages = "56",
year = "2009",
}
92
@article{UEK:2168279915,
author = "Jabłoński Adam and Jabłoński Marek",
title = "Technologie środowiskowe jako czynnik migracji międzysektorowej",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "s. 29-32",
year = "2009",
}
93
@book{UEK:2168229772,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się : metody doskonalenia i rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0758-9",
}
94
@article{UEK:51570,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (138)",
pages = "23-35",
year = "2009",
}
95
@book{UEK:50394,
title = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
editor = Ćwiklicki Marek,
editor = Jabłoński Marek,
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
96
@article{UEK:50531,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "81-95",
year = "2008",
}
97
@article{UEK:50201,
author = "Jabłoński Marek and Jabłoński Adam",
title = "Technologiczne mapy drogowe w Zrównoważonej Karcie Wyników",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "1",
pages = "51-55",
year = "2008",
}
98
@inbook{UEK:2165776966,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy organizacji uczącej się w przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii",
pages = "298-408",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-255-9",
}
99
@inbook{UEK:2168232398,
author = "Jabłoński Marek and Kafel Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "187-200",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
100
@inbook{UEK:2168286147,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
booktitle = "Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą",
pages = "38-52",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-881-1",
}
101
@inbook{UEK:2168298119,
author = "Jabłoński Łukasz and Jabłoński Marek",
title = "Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "81-90",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
102
@inbook{UEK:2168232382,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Istota i komponenty kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "65-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
103
@inbook{UEK:50965,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Modele uczenia się w wybranych krajowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "466-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
104
@unpublished{UEK:2168272032,
author = "Jabłoński Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Ziębicki Bernard",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
105
@unpublished{UEK:2168272028,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "9-36",
year = "2008",
}
106
@inbook{UEK:2168219150,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Metodologiczne aspekty rozwoju kompetencji pracowniczych z perspektywy nowoczesnych koncepcji zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "471-482",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
107
@unpublished{UEK:51601,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
108
@unpublished{UEK:2168272040,
author = "Jabłoński Marek and Wodecka-Hyjek Angelika and Ziębicki Bernard",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
109
@article{UEK:50189,
author = "Jabłoński Adam and Jabłoński Marek",
title = "Wartość interesariuszy jako kluczowy czynnik wartości organizacji odpowiedzialnych społecznie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "33-36",
year = "2008",
}
110
@article{UEK:50236,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "29-38",
year = "2007",
}
111
@article{UEK:51069,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "35-47",
year = "2007",
}
112
@inbook{UEK:2165768323,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Koncepcja systemu idealnego G. Nadlera w doskonaleniu organizacji uczącej się",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "59-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
113
@article{UEK:50298,
author = "Chodyński Andrzej and Jabłoński Marek and Jabłoński Adam",
title = "Rola zaufania w budowie jakości relacji przedsiębiorstw i organizacji non profit z wykorzystaniem Strategicznej Karty Wyników",
journal = "Problemy Jakości",
number = "5",
pages = "39-42",
year = "2007",
}
114
@inbook{UEK:2165626360,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "368-377",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
115
@book{UEK:2165626792,
author = "Chodyński Andrzej and Jabłoński Adam Stefan and Jabłoński Marek Marian",
title = "Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-33-5",
}
116
@unpublished{UEK:2168273186,
author = "Kafel Tomasz and Jabłoński Marek",
title = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w podejściu procesowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "62-77",
year = "2007",
}
117
@inbook{UEK:2168255208,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Funkcja motywowania w organizacji uczącej się",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 1",
pages = "394-403",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-214-6",
}
118
@inbook{UEK:2166478500,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Ontologiczne podstawy organizacji uczącej się",
booktitle = "Gospodarka oparta na wiedzy",
pages = "196-207",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2007",
issn = "1898-5084",
isbn = "978-83-7338-309-8",
}
119
@article{UEK:2162034483,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Metoda pomiaru kompetencji pracowniczych w oparciu o logikę zbiorów rozmytych",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (127)",
pages = "101-111",
year = "2007",
}
120
@article{UEK:51181,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje kierownicze w organizacji uczącej się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
number = "86",
pages = "289-297",
adress = "",
year = "2007",
}
121
@article{UEK:2166383880,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "23-33",
year = "2006",
}
122
@unpublished{UEK:2168326199,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "8-12",
year = "2006",
}
123
@unpublished{UEK:2168326223,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "13-21",
year = "2006",
}
124
@inbook{UEK:2166176740,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Przegląd wybranych ujęć organizacji uczącej się - próba syntezy",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "279-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
125
@inbook{UEK:2166406274,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Kompetencje pracownicze w procesie organizacyjnego uczenia się",
booktitle = "Rozwój potencjału społecznego organizacji",
pages = "327-336",
adress = "Koszalin; Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej",
year = "2006",
isbn = "83-909484-2-7 ; 978-83-909484-2-3",
}
126
@inbook{UEK:2168232372,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Logika zbiorów rozmytych w analizie zjawisk organizacji",
booktitle = "Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty",
pages = "95-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-238-9",
}
127
@article{UEK:51717,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Wiedza czynnikiem konkurencyjności przedsiębiorstw : ujecie retrospektywne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1132",
pages = "114-123",
adress = "",
year = "2006",
}
128
@article{UEK:52913,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "71-85",
year = "2006",
}
129
@inbook{UEK:51865,
author = "Chodyński Andrzej and Jabłoński Adam and Jabłoński Marek",
title = "Strategiczny benchmarking ekologiczny jako narzędzie zmniejszania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
130
@article{UEK:52480,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Rola menedżerów w procesach gospodarczych organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1086",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2005",
}
131
@article{UEK:52329,
author = "Chodyński Andrzej and Jabłoński Adam Stefan and Jabłoński Marek Marian",
title = "Kategoryzacja wiedzy w organizacji zarządzanej procesowo",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "33-35",
year = "2005",
}
132
@unpublished{UEK:2168325709,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "8-41",
year = "2005",
}
133
@inbook{UEK:2166562596,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Analiza kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1",
pages = "27-36",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2005",
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-98-4",
}
134
@article{UEK:2166054304,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Model rozwoju kompetencji menedżerskich",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "80-90",
adress = "",
year = "2005",
}
135
@article{UEK:2166406608,
author = "Jabłoński Marek",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (120)",
pages = "33-43",
year = "2005",
}
136
@article{UEK:52442,
author = "Chodyński Andrzej and Jabłoński Marek Marian and Jabłoński Adam Stefan",
title = "Zarządzanie wiedzą w firmach motoryzacyjnych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 56, 7",
pages = "46-51",
year = "2005",
}
137
@inbook{UEK:2168232288,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Wiedza menedżerów organizacji uczącej się",
booktitle = "Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce",
pages = "393-402",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-235-9",
}
138
@unpublished{UEK:2168325747,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "7-28",
year = "2004",
}
139
@inbook{UEK:2168224868,
author = "Jabłoński Marek and Strojny Jacek",
title = "Świątynia Salomona - zarządzanie wiedzą w szkole wyższej",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "81-92",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
140
@article{UEK:2168220154,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Nie same liczby",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "26 (818)",
pages = "36-37",
year = "2004",
}
141
@article{UEK:2166394203,
author = "Jabłoński Marek",
title = "W kierunku holistycznej analizy kompetencji w organizacji : od holizmu do kompetencyjnego modelu tworzenia wartości organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1044",
pages = "99-109",
adress = "",
year = "2004",
}
142
@article{UEK:2168219694,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Kształtowanie kompetencji i zachowań organizacyjnych jako czynnik rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "5-30",
year = "2004",
}
143
@inbook{UEK:2168224870,
author = "Strojny Jacek and Jabłoński Marek",
title = "Pomyśl o wszystkim - zarządzanie zmianą organizacyjną",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "95-117",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
144
@inbook{UEK:2168224878,
author = "Jabłoński Marek and Strojny Jacek",
title = "Zyskowna inwestycja - kształtowanie kompetencji pracowniczych w firmie FIASCO",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "185-197",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
145
@article{UEK:52906,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Metodyczne aspekty analizy kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10",
pages = "11-14",
year = "2004",
}
146
@inbook{UEK:2168232640,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Wybrane aspekty analizy i pomiaru kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "59-68",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
147
@inbook{UEK:2168222034,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Koncepcja wartościowania kapitału intelektualnego organizacji",
booktitle = "Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania",
pages = "251-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-414-9",
}
148
@inbook{UEK:2168224872,
author = "Strojny Jacek and Jabłoński Marek",
title = "Na rozdrożu - zarządzanie strategiczne małą firmą handlową",
booktitle = "Studia przypadków. T. 1, Z zakresu zarządzania",
pages = "119-132",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-87658-56-1",
}
149
@article{UEK:2168281101,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "37-47",
year = "2003",
}
150
@inbook{UEK:2168298147,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Kierunek zmian organizacji a rozwój kapitału intelektualnego",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "400-407",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
151
@article{UEK:2168281241,
author = "Jabłoński Marek",
title = "O sukcesie decyduje wiedza : zarządzanie informacją i ludźmi w gospodarce opartej na wiedzy",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "17 (158)",
pages = "18-20",
year = "2003",
}
152
@article{UEK:2168279923,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Postawić na intelekt : zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "15/16 (132/133)",
pages = "32-35",
year = "2002",
}
153
@article{UEK:2168246922,
author = "Jabłoński Marek",
title = "Rola, struktura i pomiar kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 53, 11 (634)",
pages = "13-21",
year = "2002",
}
154
@inbook{UEK:2168232628,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Model rozwoju kompetencji pracowniczych jako instrument opisu organizacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 2",
pages = "111-123",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-2-6",
}
155
@inbook{UEK:2168226431,
author = "Czekaj Janusz and Jabłoński Marek",
title = "Rozwój kompetencji i zachowań organizacyjnych jako determinanta zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
156
@unpublished{UEK:2168303447,
title = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}