Publications of the selected author
1

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Physical description:
159 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-8102-573-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168363930
monograph
2

Author:
Jakub Bartak , Łukasz Jabłoński , Jacek Tomkiewicz
Title:
Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?
Source:
International Review of Economics & Finance. - vol. 80 (2022) , s. 211-224. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Research conducted within the frame of financial contribution provided by the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168362526
article
3

Title:
Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Physical description:
132 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy. rozdz.
ISBN:
978-83-8102-565-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168365966
monograph
4

Title:
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych = The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics
Source:
Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2021) , s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
2019 list:
70.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356556
article
5

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
136 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-834-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356010
monograph
6

Title:
Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021) , s. 34-35
Access mode:
Nr:
2168360142
unreviewed article
7

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 1844-1857. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Research was conducted in a frame of financial contribution provided to the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359940
chapter in conference materials
8

Author:
Jakub Bartak , Łukasz Jabłoński , Agnieszka Jastrzębska
Title:
Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach
Source:
Entropy. - vol. 23, iss. 7, art. no. 890 (2021) , s. 1-22. - Tytuł numeru: Multidisciplinary Applications - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, grant No. 2019/35/D/HS4/01594, decision No. DEC-2019/35/D/HS4/01594.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168356876
article
9

Title:
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021) , s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359648
article
10

Title:
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?
Source:
Bulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020) , s. 185-212. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
ŁJ, Research conducted in a frame of financial contribution provided to the Faculty of Commodity Science and Product Management at the Cracow University of Economics for maintenance of the research potential.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168340725
article
11

Title:
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353686
article
12

Title:
Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces
Source:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 27, nr 1 (2019) , s. 17-43. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168333877
article
13

Author:
Marek Ćwiklicki , Łukasz Jabłoński , Riccardo Sartori , Marius Dan Gavriletea
Title:
The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries
Source:
Quality & Quantity. - vol. 53, iss. 1 (2019) , s. 339-361. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168324085
article
14

Author:
Łukasz Jabłoński , Piotr Ziętara
Title:
Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 98-106 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa UEK w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340109
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Łukasz Jabłoński , Piotr Ziętara
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 39. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340243
varia
16

Author:
Łukasz Jabłoński , Marek Jabłoński , Oleksandr Fedìrko
Title:
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions
Source:
Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018) , s. 7-36. - Rez. - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedirko O., (2018), Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions, "International Economic Policy", no 2 (29), s. 7-33. DOI 10.33111/iep.2018.29.01_eng
Nr:
2168334473
article
17

Title:
Inequality Measures = Mierniki nierówności
Source:
Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review. - R. 3, nr 5 (2018) , s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168340181
article
18

Title:
Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015 = Differences in the Standard of Living Between EU Regions in the Period of 2000-2015
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018) , s. 62-75. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa UEK w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168335333
article
19

Author:
Łukasz Jabłoński , Małgorzata Wosiek
Title:
Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 107-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316813
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017) , s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektów badawczych autorów: projektu zrealizowanego ze środków przeznaczonych na badania statutowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz projektu finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168316821
article
21

Title:
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Sfinansowano ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310551
article
22

Title:
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?
Source:
Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016) , s. 56-73. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168309969
article
23

Title:
Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku = The Importance of Investing in Human Capital for Changing Income Inequality within the Countries of Europe at the Beginning of the 21st Century
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
299 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 248)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-734-9
Nr:
2168313349
monograph
24

Title:
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2016
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-7556-722-9
Nr:
2168307221
monograph
25

Title:
Wstęp
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 9-11
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305665
preface / summary
See main document
26

Author:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Title:
Konwergencja realna w krajach OECD
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 13-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305667
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Dariusz Firszt , Łukasz Jabłoński , Paweł Merło , Izabela Oleksiewicz , Anna Ostrowska-Dankiewicz , Monika Pasternak-Malicka , Agnieszka Stanowicka , Kinga Stępień
Title:
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats
Publisher address:
Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015
Physical description:
126, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ.,
ISBN:
978-83-7934-005-7
Nr:
2168296605
monograph
28

Title:
Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 147-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
Research program:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168292751
chapter in monograph
29

Title:
Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych = Economic Development and ISO Standards Introduction in National Economies
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 55-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293143
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Rozwój gospodarczy Polski
Source:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. Łukasz JABŁOŃSKI - Warszawa: CedeWu.pl, 2015, s. 25-44 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305669
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Łukasz Jabłoński , Piotr Zmuda , Linda O'Riordan
Title:
Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 169-189. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301195
chapter in monograph
32

Title:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej
Publisher address:
Warszawa: CedeWu.pl, 2015
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-83-7556-777-9
Nr:
2168305663
See related chapters
33

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Elżbieta Soszyńska , Dariusz Firszt , Teresa Bal-Woźniak
Title:
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2213-7
Nr:
2168303123
monograph
34

Title:
Employee Competence Development from the CSR Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / red. Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 371-381. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
Research program:
The chapter was prepared within a framework of research project financed by the National Science Centre of Poland, contract no. DEC-2011/03/D/HS4/01659
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301199
chapter in monograph
35

Title:
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 181-219. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282909
article
36

Title:
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu, s. 32-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301935
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Title:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 98-117. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282875
article
38

Author:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Title:
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 148-161. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286279
article
39

Title:
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013) , s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270978
article
40

Title:
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 110-127. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271056
article
41

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 30 (2013) , s. 90-107. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256728
article
42

Title:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
article
43

Title:
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy
Source:
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / red. Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013, s. 75-94. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251712
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Misiak
Title:
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013) , s. 267-292. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298473
article
45

Title:
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective
, Gavriletea Marius D.
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-62511-42-6
Nr:
2168251710
See related chapters
46

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Mieczysław Dobija
Title:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298905
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu, s. 38-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289623
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 28 (2012) , s. 24-40. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271294
article
49

Title:
Jakość życia - dynamika konwergencji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 283-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239352
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242830
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 311-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242828
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239360
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 311-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239358
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
245, [1]: il.; 24 cm
Series:
(Academia Oeconomica)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3581-0
Nr:
2168230044
monograph
55

Title:
Jakość życia - dynamika konwergencji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 283-309 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242824
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 897 (2012) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259802
article
57

Title:
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych
Source:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 37-54 - Bibliogr.
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275735
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227580
article
59

Title:
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji = Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 18 (2011) , s. 208-231. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222692
article
60

Title:
Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych
Source:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 42-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262408
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Education, Health and Economic Growth in OECD Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222650
article
62

Title:
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 1-2 (2011) , s. 81-103. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168238754
article
63

Title:
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007 = Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 31-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227578
article
64

Title:
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 97-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218790
article
65

Title:
Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (40), s. 24-25. - [odczyt: 08.02.2013]
Access mode:
Nr:
2168245944
varia
66

Title:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
article
67

Title:
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries
Source:
Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-01-3
Nr:
2168220362
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 69-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53246
article
69

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kierunku profesjonalnego konsultingu", Kraków, Polska, od 2010-05-20 do 2010-05-21
Title:
Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna = Market Institutions and Economic Growth : Econometric Analysis
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010, s. 413-439. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164957822
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
285 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-148
Nr:
51673
doctoral dissertation
71

Author:
Łukasz Jabłoński , Tomasz Tokarski
Title:
Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów = Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 81 (2010) , s. 261-289. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296843
article
72

Title:
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738432
article
73

Title:
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53244
article
74

Title:
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010) , s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165082466
article
75

Title:
Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 50-68
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336617
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej
Source:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 5-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677810
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 275-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163336
chapter in monograph
78

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Mieczysław Dobija , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovych Lukianenko , Svitlana Volodymyrivna Sidenko , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 21-163
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302655
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Margaryta Grygorivna Boiko , Dariusz Firszt , Andriy Ivanovych Goncharuk , Larysa Mykhailivna Gopkolo , Oleg Havrylyshyn , Ilnyckyy Denys Oleksandrovych , Łukasz Jabłoński , Iryna Sergiyivna Kaleniuk , Ewa Kaliszuk , Jerzy Kleer , Nadiya Anatoliyivna Mykula , Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk , Volodymyr Sawchuk , Kinga Stępień , Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk , Tomasz Tokarski , Tetyana Mykhailivna Tsygankova , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 387-649
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302657
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne
Source:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 64-100 - Bibliogr.
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164873454
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju = The Evolution of Views on Convergence in Development Economics
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 5-6 (2008) , s. 25-46. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
50282
article
82

Title:
Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna = Convergence in Theories and Concepts of Economic Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 13 (2008) , s. 151-166. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50528
article
83

Title:
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 43-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50399
article
84

Title:
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii
Source:
Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / red. Stanisław Galata - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008, s. 81-90. - Streszcz., summ., rez.
Series:
(Monografie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu)
ISBN:
978-83-88139-54-3
Nr:
2168298119
chapter in monograph
85

Title:
Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego = Linkages between Human Capital and Inequalities in the Theory of Endogenous Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50398
article
86

Title:
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 53-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51046
article
87

Title:
Debate over Convergence in the Age of Globalization
Source:
Emergo. - vol. 12, nr 1 (43) (2007) , s. 75-86 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166558229
article
88

Title:
Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE = Human Capital Development and Economic Convergence : Conclusions from EU Experience
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 11 (2007) , s. 203-221. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166461864
article
89

Title:
Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 58-92 - Bibliogr.
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286021
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
article
91

Title:
Po co Bóg stworzył ekonomię?
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (15), s. 18-20
Nr:
2168347784
varia
92

Title:
Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce? = Economic Growth or a More Egalitarian Distribution of Wealth in Poland?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52943
article
93

Title:
Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji = Economic Convergence Dilemma Within Globalization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 235-251. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166550884
article
94

Title:
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 25-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52944
article
95

Title:
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland
Source:
Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 194-211. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 5)
ISBN:
83-60065-13-6
Nr:
2168277151
chapter in monograph
96

Title:
Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi
Source:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 7-59
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326845
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki = Human Capital and Economic Growth in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 241-254. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168352190
article
98

Title:
Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 8-104
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251188
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Author:
Kinga Stępień , Łukasz Jabłoński
Title:
Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 659-669. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165952295
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce? = Economic Growth or Limiting General Income Inequality in Poland?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 107-119. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168352272
article
101

Title:
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90. = The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (2003) , s. 53-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50624
article
Unpublished documents:
1

Title:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KES/1/2010/S/536
Signature:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
unpublished scientific work
1
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 159 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-573-7
2
Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Jacek Tomkiewicz // International Review of Economics & Finance. - vol. 80 (2022), s. 211-224. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1059-0560
3
Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19 / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek A. DĄBROWSKI, Paweł KAWA, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy. rozdz. - ISBN 978-83-8102-565-2
4
Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych = The Evolution of Approaches to Human Capital in Economics / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 2 (2021), s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf. - ISSN 0867-0005
5
Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 136 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-834-6
6
Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD / Łukasz JABŁOŃSKI // Kurier UEK. - nr 3 (89) (2021), s. 34-35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34. - ISSN 1689-7757
7
Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland / Marek JABŁOŃSKI, Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 1844-1857. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/relations-between-creativity-education-and-job-experience-in-municipal-company-in-poland/Wstęp:
8
Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Agnieszka Jastrzębska // Entropy. - vol. 23, iss. 7 (2021), s. 1-22. - Summ.. - Tytuł numeru: Multidisciplinary Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890. - ISSN 1099-4300
9
The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities = Jakość wybranych usług publicznych w dobie epidemii Covid-19 w opinii studentów krakowskich uczelni / Jakub BARTAK, Dariusz FIRSZT, Marek JABŁOŃSKI, Łukasz JABŁOŃSKI // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - vol. 78, nr 3 (2021), s. 92-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412. - ISSN 0867-8898
10
Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures? / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Bulletin of Economic Research. - vol. 72, iss. 2 (2020), s. 185-212. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0307-3378
11
Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow = Postrzeganie automatyzacji procesów pracy a oczekiwania płacowe : badanie wśród studentów Krakowa / Jakub BARTAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020), s. 27-37. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf. - ISSN 0137-7221
12
Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces / Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 27, nr 1 (2019), s. 17-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml. - ISSN 2450-7814
13
The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI, Riccardo Sartori, Marius Dan Gavriletea // Quality & Quantity. - vol. 53, iss. 1 (2019), s. 339-361. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-5177
14
Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Ziętara // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 98-106. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
15
Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Ziętara // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
16
Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï = Building Knowledge-Based Economy in the EU : Methodological Background and Policy Solutions / Lukaš ÂBLONSKÌ, Marek ÂBLONSKÌ, Oleksandr Fedìrko // Mìžnarodna ekonomìčna polìtika = International Economic Policy. - no. 2 (29) (2018), s. 7-36. - Rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf. - ISSN 1811-9824
17
Inequality Measures = Mierniki nierówności / Łukasz JABŁOŃSKI // Przegląd Nauk o Obronności = Defence Science Review. - R. 3, nr 5 (2018), s. 231-243. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421. - ISSN 2450-6869
18
Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015 = Differences in the Standard of Living Between EU Regions in the Period of 2000-2015 / Łukasz JABŁOŃSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 539 (2018), s. 62-75. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : Europa z perspektywy wielu prędkości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
19
Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015 / Łukasz JABŁOŃSKI, Małgorzata Wosiek // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 107-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
20
Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012 = The Importance of Income Inequality for Human Capital Investment in the Period 1970-2012 / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (962) (2017), s. 55-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937. - ISSN 1898-6447
21
Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego = Income Inequality in a Context of Financial Crisis / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 115-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870. - ISSN 1898-5084
22
Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries? / Jakub Bartak, Łukasz JABŁOŃSKI // Journal of Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 24, nr 2 (2016), s. 56-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf. - ISSN 2450-7814
23
Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku = The Importance of Investing in Human Capital for Changing Income Inequality within the Countries of Europe at the Beginning of the 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 248). - ISBN 978-83-7252-734-9
24
Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-722-9
25
Wstęp / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7556-777-9
26
Konwergencja realna w krajach OECD / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 13-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
27
Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata = Economic Security in the Aspect of the Modern World Threats / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Paweł Merło, Izabela Oleksiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz, Monika Pasternak-Malicka, Agnieszka Stanowicka, Kinga Stępień. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2015. - 126, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7934-005-7
28
Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 147-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
29
Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych = Economic Development and ISO Standards Introduction in National Economies / Marek ĆWIKLICKI, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 55-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
30
Rozwój gospodarczy Polski / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - S. 25-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-777-9
31
Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Piotr Zmuda, Linda O'Riordan // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 169-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
32
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / red. nauk. Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: CedeWu.pl, 2015. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7556-777-9
33
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Elżbieta Soszyńska, Dariusz FIRSZT, Teresa Bal-Woźniak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2213-7
34
Employee Competence Development from the CSR Perspective / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 371-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
35
Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010 = Cohesion of Regional Development in Poland in 2002-2010 / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 181-219. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf. - ISSN 1898-5084
36
Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego / Ł. JABŁOŃSKI // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 32-47. - Bibliogr.
37
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita = Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU between 1995-2008 : part 1: Differences in Level and Growth Rate of GDP per Capita / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 98-117. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
38
Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych = Coherence Versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 148-161. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf. - ISSN 1898-5084
39
Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD = Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 21, nr 2 (121) (2013), s. 64-81. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951. - ISSN 2084-3356
40
O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi = On New Research Agenda on Socio-Economic Inequality / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 110-127. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf. - ISSN 1898-5084
41
Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata = Demand Factors of Economic Growth during Current Financial Crises : Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 90-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf. - ISSN 1898-5084
42
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf. - ISSN 1898-5084
43
Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013. - S. 75-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-42-6
44
Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 = Real Convergence between Regions of the European Union between 1995 and 2008 / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Misiak // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 88 (2013), s. 267-292. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
45
Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective / ed. by Łukasz JABŁOŃSKI, Marius D. Gavriletea. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2013. - 184 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62511-42-6
46
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / red. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK . - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
47
Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju / Łukasz JABŁOŃSKI // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 38-54. - Bibliogr.
48
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza / Michał G. WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 28 (2012), s. 24-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf. - ISSN 1898-5084
49
Jakość życia - dynamika konwergencji / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 283-309. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
50
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
51
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 311-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
52
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
53
Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 311-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
54
Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza / Łukasz JABŁOŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - 245, [1] : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Academia Oeconomica). - ISBN 978-83-255-3581-0
55
Jakość życia - dynamika konwergencji / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 283-309. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
56
Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata = Measuring Welfare - Poland and Selected Countries of the World / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
57
Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych / Ł. JABŁOŃSKI // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 37-54. - Bibliogr.
58
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481. - ISSN 1898-6447
59
Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji = Modernization of an Economy throughout the Human Capital : Case of Southern and Eastern Asian Developing Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 208-231. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf. - ISSN 1898-5084
60
Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych / Ł. JABŁOŃSKI // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 42-58. - Bibliogr.
61
Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Education, Health and Economic Growth in OECD Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867. - ISSN 1898-6447
62
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2011), s. 81-103. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
63
Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007 = Real Convergence between Countries of the OECD in the Years 1970-2007 / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 31-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487. - ISSN 1898-6447
64
Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju = Economic Modernisation and Economic Development / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 97-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723. - ISSN 1898-6447
65
Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona / Łukasz JABŁOŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 24-25. - [odczyt: 08.02.2013]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
66
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011), s. 193-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
67
Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji = Modernization of an Economy and Human Capital in South-East Asian Developing Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI i Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 184-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-01-3
68
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 69-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099. - ISSN 1898-6447
69
Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna = Market Institutions and Economic Growth : Econometric Analysis / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 413-439. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
70
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD / Łukasz JABŁOŃSKI ; . - Kraków : , 2010. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Michał G. WOŹNIAK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001829
71
Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów = Taxonomic Indicators of Spatial Diversification in Development of Polish Counties / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 81 (2010), s. 261-289. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
72
Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku = Differences of Economic Development within OECD-Countries between 20th and 21st Century / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 154-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf. - ISSN 1898-5084
73
Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych = Economic Theory and the Closing of the Development Gap / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025. - ISSN 1898-6447
74
Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD = Human Capital as Economic Growth Factor in OECD Countries / Łukasz JABŁOŃSKI // Wiadomości Statystyczne. - nr 8 (2010), s. 51-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890. - ISSN 0043-518X
75
Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 50-68. - ISBN 978-966-483-339-1
76
Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej / Łukasz JABŁOŃSKI // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 5-21. - Bibliogr.
77
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 275-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
78
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Viktor Ivanovych Chuzhykov, Mieczysław DOBIJA, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Grygorovyh Lukianenko, Svitlana Volodymyrivna Sidenko, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko . - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 21-163. - ISBN 978-83-927790-2-5
79
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy / Teresa Bal-Woźniak, Margaryta Grygorivna Boiko, Dariusz FIRSZT, Andriy Ivanovych Goncharuk, Larysa Mykhailivna Gopkolo, Oleg Havrylyshyn, Ilnyckyy Denys Oleksandrovych, Łukasz JABŁOŃSKI, Iryna Sergiyivna Kaleniuk, Ewa Kaliszuk, Jerzy Kleer, Nadiya Anatoliyivna Mykula, Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk, Volodymyr Sawchuk, Kinga Stępień, Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk, Tomasz Tokarski, Tetyana Mykhailivna Tsygankova, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 387-649. - ISBN 978-83-927790-2-5
80
Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 64-100. - Bibliogr.
81
Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju = The Evolution of Views on Convergence in Development Economics / Łukasz JABŁOŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (2008), s. 25-46. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
82
Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna = Convergence in Theories and Concepts of Economic Development / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 13 (2008), s. 151-166. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf. - ISSN 1898-5084
83
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 43-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957. - ISSN 1898-6447
84
Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii / Łukasz JABŁOŃSKI, Marek JABŁOŃSKI // W: Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami / [red. nauk. Stanisław Galata]. - Jarosław: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, 2008. - (Monografie / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu). - S. 81-90. - Streszcz., summ., rez. - ISBN 978-83-88139-54-3
85
Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego = Linkages between Human Capital and Inequalities in the Theory of Endogenous Growth / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 23-41. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997. - ISSN 1898-6447
86
Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym = The Dilemmas of Measuring Human Capital in the Context of its Role in Economic Growth / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 53-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144. - ISSN 0208-7944
87
Debate over Convergence in the Age of Globalization / Łukasz JABŁOŃSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 12, nr 1 (43) (2007), s. 75-86. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
88
Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE = Human Capital Development and Economic Convergence : Conclusions from EU Experience / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 11 (2007), s. 203-221. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf. - ISSN 1898-5084
89
Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 58-92. - Bibliogr.
90
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348. - ISSN 0208-7944
91
Po co Bóg stworzył ekonomię? / Łukasz JABŁOŃSKI, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK. - nr 7 (15) (2007), s. 18-20. - ISSN 1689-7757
92
Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce? = Economic Growth or a More Egalitarian Distribution of Wealth in Poland? / Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927. - ISSN 0208-7944
93
Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji = Economic Convergence Dilemma Within Globalization / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 235-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf. - ISSN 1898-5084
94
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 25-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578. - ISSN 0208-7944
95
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - (Economics & Competition Policy ; no. 5). - S. 194-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-13-6
96
Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi / Ł. JABŁOŃSKI // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 7-59
97
Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki = Human Capital and Economic Growth in Poland / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 241-254. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
98
Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski / Ł. JABŁOŃSKI // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 8-104
99
Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy / Kinga Stępień, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 659-669. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
100
Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce? = Economic Growth or Limiting General Income Inequality in Poland? / Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (2004), s. 107-119. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf. - ISSN 1898-5084
101
Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90. = The Relationship Between Economic Growth and Changes in Income Inequality in Poland Throughout the 1990s / Łukasz Jabłoński // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (2003), s. 53-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
102
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego / zespół: Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Firszt D., Jabłoński Ł., (2022), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 159 s.
2
Bartak J., Jabłoński Ł., Tomkiewicz J., (2022), Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?, "International Review of Economics & Finance", vol. 80, s. 211-224.
3
Jabłoński Ł., Dąbrowski M., Kawa P., Wojtyna A., (2022), Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19, Warszawa : CeDeWu, 132 s.
4
Jabłoński Ł., (2021), Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 91-120; https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf
5
Bartak J., Firszt D., Jabłoński Ł., (2021), Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
6
Jabłoński Ł., (2021), Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD, "Kurier UEK", nr 3 (89), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34
7
Jabłoński M., Bartak J., Jabłoński Ł., (2021), Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 1844-1857.
8
Bartak J., Jabłoński Ł., Jastrzębska A., (2021), Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach, "Entropy", vol. 23, iss. 7, s. 1-22; https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890
9
Bartak J., Firszt D., Jabłoński M., Jabłoński Ł., (2021), The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities, "Ekonomia i Środowisko", vol. 78, nr 3, s. 92-105; https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412
10
Bartak J., Jabłoński Ł., (2020), Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?, "Bulletin of Economic Research", vol. 72, iss. 2, s. 185-212.
11
Bartak J., Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2020), Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow, "Przegląd Organizacji", nr 10 (969), s. 27-37; https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf
12
Jabłoński Ł., (2019), Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 27, nr 1, s. 17-43; https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml
13
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., Sartori R., Gavriletea M., (2019), The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries, "Quality & Quantity", vol. 53, iss. 1, s. 339-361.
14
Jabłoński Ł., Ziętara P., (2019), Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 98-106.
15
Jabłoński Ł., Ziętara P., (2019), Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 39.
16
Jabłoński Ł., Jabłoński M., Fedìrko O., (2018), Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï, "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika", no. 2 (29), s. 7-36; http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf
17
Jabłoński Ł., (2018), Inequality Measures, "Przegląd Nauk o Obronności", R. 3, nr 5, s. 231-243; https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421
18
Jabłoński Ł., (2018), Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 539, s. 62-75; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc
19
Jabłoński Ł., Wosiek M., (2017), Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 107-145.
20
Bartak J., Jabłoński Ł., (2017), Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (962), s. 55-70; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937
21
Jabłoński Ł., (2016), Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (47), s. 115-126; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870
22
Bartak J., Jabłoński Ł., (2016), Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe", vol. 24, nr 2, s. 56-73; http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf
23
Jabłoński Ł., (2016), Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 248), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 299 s.
24
Firszt D., Jabłoński Ł., (2016), Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami, Warszawa : CeDeWu, 159 s.
25
Jabłoński Ł., (2015), Wstęp. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 9-11.
26
Jabłoński Ł., Misiak T., (2015), Konwergencja realna w krajach OECD. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 13-23.
27
Firszt D., Jabłoński Ł., Merło P., Oleksiewicz I., Ostrowska-Dankiewicz A., Pasternak-Malicka M., Stanowicka A., Stępień K., (2015), Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata, Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 126, [1] s.
28
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., (2015), Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 147-167.
29
Ćwiklicki M., Jabłoński Ł., (2015), Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 55-72.
30
Jabłoński Ł., (2015), Rozwój gospodarczy Polski. [W:] Jabłoński Ł. (red.), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, s. 25-44.
31
Jabłoński Ł., Zmuda P., O'Riordan L., (2015), Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 169-189.
32
Jabłoński Ł. (red.), (2015), Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje: Polska w perspektywie porównawczej, Warszawa : CedeWu.pl, 243 s.
33
Woźniak M., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal-Woźniak T., (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 290 s.
34
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2015), Employee Competence Development from the CSR Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 371-381.
35
Jabłoński Ł., (2014), Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 181-219; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf
36
Jabłoński Ł., (2014), Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego. [W:] WOŹNIAK - kier. projektu (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 32-47.
37
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 98-117; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
38
Jabłoński Ł., Misiak T., (2014), Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 148-161; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf
39
Jabłoński Ł., (2013), Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD, "Management and Business Administration. Central Europe", vol. 21, nr 2 (121), s. 64-81; http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951
40
Jabłoński Ł., (2013), O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 110-127; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf
41
Jabłoński Ł., (2013), Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 90-107; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf
42
Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M., (2013), Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 34, s. 7-24; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf
43
Jabłoński Ł., (2013), Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy. [W:] Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 75-94.
44
Jabłoński Ł., Misiak T., (2013), Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 88, s. 267-292.
45
Jabłoński Ł., Gavriletea M. (red.), (2013), Selected Issues of Economic Modernisation: a Central-East European Perspective, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 184 s.
46
Chuzhykov V., Woźniak M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Dobija M., (2013), Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy. [W:] Lukianenko D., Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 18-180.
47
Jabłoński Ł., (2013), Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 38-54.
48
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2012), Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 28, s. 24-40; http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf
49
Jabłoński Ł., (2012), Jakość życia - dynamika konwergencji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 283-309.
50
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
51
Jabłoński Ł., (2012), Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 311-330.
52
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
53
Jabłoński Ł., (2012), Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 311-330.
54
Jabłoński Ł., (2012), Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 245, [1]
55
Jabłoński Ł., (2012), Jakość życia - dynamika konwergencji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 283-309.
56
Jabłoński Ł., (2012), Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 103-120.
57
Jabłoński Ł., (2012), Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych. [W:] Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 37-54.
58
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2011), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 5-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481
59
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 208-231; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf
60
Jabłoński Ł., (2011), Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski, s. 42-58.
61
Jabłoński Ł., (2011), Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 5-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867
62
Jabłoński Ł., (2011), Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 81-103.
63
Jabłoński Ł., (2011), Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 31-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487
64
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 97-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723
65
Jabłoński Ł., (2011), Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
66
Jabłoński Ł., Woźniak M., (2011), Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 176, s. 193-223.
67
Jabłoński Ł., (2011), Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 184-206.
68
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2010), Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 69-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099
69
Jabłoński Ł., (2010), Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna. [W:] ĆWIKLICKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 413-439.
70
Jabłoński Ł., (2010), Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD, Prom. Woźniak M., Kraków : , 285 k.
71
Jabłoński Ł., Tokarski T., (2010), Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 81, s. 261-289.
72
Jabłoński Ł., (2010), Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 154-169; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf
73
Jabłoński Ł., (2010), Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025
74
Jabłoński Ł., (2010), Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890
75
Jabłoński Ł., (2010), Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 50-68.
76
Jabłoński Ł., (2009), Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej, s. 5-21.
77
Woźniak M., Firszt D., Jabłoński Ł., (2009), Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 275-286.
78
Chuzhykov V., Dobija M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Volodymyrivna Sidenko S., Woźniak M., (2009), Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej. [W:] WOŹNIAK , Chuzhykov , Lukianenko (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 21-163.
79
Bal-Woźniak T., Grygorivna Boiko M., Firszt D., Ivanovych Goncharuk A., Mykhailivna Gopkolo L., Havrylyshyn O., Oleksandrovych I., Jabłoński Ł., Sergiyivna Kaleniuk I., Kaliszuk E., Kleer J., Anatoliyivna Mykula N., Mykhailovych Poruchnyk A., Sawchuk V., Stępień K., Mykhailivna Stolyarchuk Y., Tokarski T., Mykhailivna Tsygankova T., Woźniak M., (2009), Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 387-649.
80
Jabłoński Ł., (2008), Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata, s. 64-100.
81
Jabłoński Ł., (2008), Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 25-46.
82
Jabłoński Ł., (2008), Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 13, s. 151-166; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf
83
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2008), Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 43-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957
84
Jabłoński Ł., Jabłoński M., (2008), Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii. [W:] Galata S. (red.), Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami, Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza, s. 81-90.
85
Jabłoński Ł., (2008), Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 786, s. 23-41; https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997
86
Jabłoński Ł., (2007), Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 53-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144
87
Jabłoński Ł., (2007), Debate over Convergence in the Age of Globalization, "Emergo", vol. 12, nr 1 (43), s. 75-86.
88
Jabłoński Ł., (2007), Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 11, s. 203-221; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf
89
Jabłoński Ł., (2007), Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej. [W:] Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej, s. 58-92.
90
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2007), Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 741, s. 25-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348
91
Jabłoński Ł., Firszt D., (2007), Po co Bóg stworzył ekonomię?, "Kurier UEK", nr 7 (15), s. 18-20.
92
Jabłoński Ł., (2006), Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce?, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 75-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927
93
Jabłoński Ł., (2006), Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 8, s. 235-251; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf
94
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2006), Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 707, s. 25-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578
95
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2006), Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland. [W:] Kopycińska D. (red.), Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 194-211.
96
Jabłoński Ł., (2006), Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce, s. 7-59.
97
Jabłoński Ł., (2005), Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 241-254.
98
Jabłoński Ł., (2005), Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 8-104.
99
Stępień K., Jabłoński Ł., (2005), Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 659-669.
100
Jabłoński Ł., (2004), Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4, s. 107-119; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf
101
Jabłoński Ł., (2003), Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90., "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2, s. 53-64.
102
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., Jabłoński Ł., (2004), Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego, Woźniak M. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 k.
1
@book{UEK:2168363930,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-573-7",
}
2
@article{UEK:2168362526,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Jacek Tomkiewicz",
title = "Does Income Inequality Explain Public Debt Change in OECD Countries?",
journal = "International Review of Economics & Finance",
number = "vol. 80",
pages = "211-224",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.045},
url = {},
}
3
@book{UEK:2168365966,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek A. Dąbrowski and Paweł Kawa and Andrzej Wojtyna",
title = "Odporność krajów na różnym poziomie rozwoju na ekonomiczne skutki światowego kryzysu finansowego oraz pandemii Covid-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
isbn = "978-83-8102-565-2",
}
4
@article{UEK:2168356556,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Ewolucja podejść do kapitału ludzkiego w naukach ekonomicznych",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "2",
pages = "91-120",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/134630},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/pdf-134630-66426?filename=The%20Evolution%20of.pdf},
}
5
@book{UEK:2168356010,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a nierówności dochodowe w Polsce w XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-834-6",
}
6
@article{UEK:2168360142,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jak mierzyć kapitał ludzki? : webinarium CASPAR-u o mierniku kapitału ludzkiego OECD",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (89)",
pages = "34-35",
year = "2021",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_jesie_2021/34},
}
7
@inbook{UEK:2168359940,
author = "Marek Jabłoński and Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Relations Between Creativity, Education and Job Experience in Municipal Company in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "1844-1857",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
8
@article{UEK:2168356876,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Agnieszka Jastrzębska",
title = "Examining GDP Growth and Its Volatility : an Episodic Approach",
journal = "Entropy",
number = "vol. 23, iss. 7",
pages = "1-22",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/e23070890},
url = {https://www.mdpi.com/1099-4300/23/7/890},
}
9
@article{UEK:2168359648,
author = "Jakub Bartak and Dariusz Firszt and Marek Jabłoński and Łukasz Jabłoński",
title = "The Quality of Selected Municipal Services During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Students of Cracow Universities",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "vol. 78, 3",
pages = "92-105",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.34659/2021/3/22},
url = {https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/article/view/385/412},
}
10
@article{UEK:2168340725,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality and Growth : What Comes from the Different Inequality Measures?",
journal = "Bulletin of Economic Research",
number = "vol. 72, iss. 2",
pages = "185-212",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/boer.12220},
url = {},
}
11
@article{UEK:2168353686,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Perception of Work Processes Automation and Remuneration Expectations : Survey on Students in Cracow",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "10 (969)",
pages = "27-37",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.33141/po.2020.10.04},
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/604cb837ed471/po.2020.10.04.pdf},
}
12
@article{UEK:2168333877,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality in Economics : the Concept, Perception, Types, and Driving Forces",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 27, 1",
pages = "17-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.246},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/jmbace/27/1/article-p17.xml},
}
13
@article{UEK:2168324085,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński and Riccardo Sartori and Marius Dan Gavriletea",
title = "The Relationship between the Economic Development of Nations and the Adoption of Green Initiatives by Companies : a Statistical Study on 105 Countries",
journal = "Quality & Quantity",
number = "vol. 53, iss. 1",
pages = "339-361",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11135-018-0756-z},
url = {},
}
14
@inbook{UEK:2168340109,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Ziętara",
title = "Jakość usług publicznych miasta Krakowa w świetle przeprowadzonych badań",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "98-106",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
15
@misc{UEK:2168340243,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Ziętara",
title = "Quality of Public Services Provided by the Krakow City in a Light of Conducted Research",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "39",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
16
@article{UEK:2168334473,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński and Oleksandr Fedìrko",
title = "Formuvannâ ekonomiki znanʹ v ÊS : metodologìčnì zasadi ta mehanìzmi ìmplementacìï",
journal = "Mìžnarodna ekonomìčna polìtika",
number = "no. 2 (29)",
pages = "7-36",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.33111/iep.2018.29.01},
url = {http://iepjournal.com/journals/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf#http://iepjournal.com/journals_eng/29/2018_1_Jablonski_Jablonski_Fedirko.pdf},
}
17
@article{UEK:2168340181,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inequality Measures",
journal = "Przegląd Nauk o Obronności",
number = "R. 3, 5",
pages = "231-243",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.0076},
url = {https://defencesciencereview.com.pl/resources/html/article/details?id=193421},
}
18
@article{UEK:2168335333,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia między regionami UE w latach 2000-2015",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "539",
pages = "62-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.539.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/126118/edition/66903/content?ref=desc},
}
19
@inbook{UEK:2168316813,
author = "Łukasz Jabłoński and Małgorzata Wosiek",
title = "Konwergencja poziomu życia i rozwoju kapitału intelektualnego województw w latach 1995-2015",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju",
pages = "107-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19209-9",
}
20
@article{UEK:2168316821,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Znaczenie nierówności dochodowych dla inwestycji w kapitał ludzki w latach 1970-2012",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (962)",
pages = "55-70",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0962.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1159/937},
}
21
@article{UEK:2168310551,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności dochodowe w kontekście kryzysu finansowego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (47)",
pages = "115-126",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.8},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1870},
}
22
@article{UEK:2168309969,
author = "Jakub Bartak and Łukasz Jabłoński",
title = "Human Capital Versus Income Variations : are They Linked in OECD Countries?",
journal = "Journal of Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 24, 2",
pages = "56-73",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/jmba.ce.2450-7814.169},
url = {http://mbace.eu/api/files/download/59211.pdf},
}
23
@book{UEK:2168313349,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-734-9",
}
24
@book{UEK:2168307221,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszanie luki rozwojowej między krajami",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-722-9",
}
25
@misc{UEK:2168305665,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wstęp",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
26
@inbook{UEK:2168305667,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Konwergencja realna w krajach OECD",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "13-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
27
@book{UEK:2168296605,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Paweł Merło and Izabela Oleksiewicz and Anna Ostrowska-Dankiewicz and Monika Pasternak-Malicka and Agnieszka Stanowicka and Kinga Stępień",
title = "Bezpieczeństwo ekonomiczne w aspekcie zagrożeń współczesnego świata",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-7934-005-7",
}
28
@inbook{UEK:2168292751,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński",
title = "Economic Development and the Implementation of CSR Initiatives in National Economies",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "147-167",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_8},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
29
@inbook{UEK:2168293143,
author = "Marek Ćwiklicki and Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój gospodarczy a wdrażanie inicjatyw (standardów) ISO w gospodarkach krajowych",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "55-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
30
@inbook{UEK:2168305669,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój gospodarczy Polski",
booktitle = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
pages = "25-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
31
@inbook{UEK:2168301195,
author = "Łukasz Jabłoński and Piotr Zmuda and Linda O'Riordan",
title = "Income Inequality and Public Debt in OECD-Countries from a CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "169-189",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_9},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
32
@book{UEK:2168305663,
title = "Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CedeWu.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-777-9",
}
33
@book{UEK:2168303123,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński and Elżbieta Soszyńska and Dariusz Firszt and Teresa Bal-Woźniak",
title = "Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2015",
isbn = "978-83-208-2213-7",
}
34
@inbook{UEK:2168301199,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Employee Competence Development from the CSR Perspective",
booktitle = "New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link",
pages = "371-381",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "Springer Gabler",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06794-6_19},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6",
}
35
@article{UEK:2168282909,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Spójność rozwoju regionów w Polsce w latach 2002-2010",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1 (37)",
pages = "181-219",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/eb6b3b5f4418f8715493a994558ee3be/10%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.pdf},
}
36
@unpublished{UEK:2168301935,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności jako bariera zintegrowanego rozwoju w obszarze kapitału ludzkiego",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "32-47",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168282875,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 1, Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (38)",
pages = "98-117",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/f61f3b3bbf1a962c4fd71ebcf2fe8ac2/8%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf},
}
38
@article{UEK:2168286279,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008. Cz. 2, Zmiana zróżnicowań rozwojowych",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "148-161",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/78aa1b04ce675f334e9d8dc901a409c8/11%20Jab%C5%82o%C5%84ski%20%C5%81.,%20Misiak%20T..pdf},
}
39
@article{UEK:2168270978,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności dochodowe a zadłużenie publiczne krajów OECD",
journal = "Management and Business Administration. Central Europe",
number = "vol. 21, 2 (121)",
pages = "64-81",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7206/mba.ce.2084-3356.59},
url = {http://mbace.eu/fulltxt.php?ICID=1055951},
}
40
@article{UEK:2168271056,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "O nowym programie badawczym nad nierównościami społeczno-ekonomicznymi",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 31",
pages = "110-127",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/52ef78d04942f831f1bd08dd01cff993/11.pdf},
}
41
@article{UEK:2168256728,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego w czasie bieżącego kryzysu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "90-107",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/8d54c6cd6ce6dd25d710a6c524062980/7.pdf},
}
42
@article{UEK:2168278997,
author = "Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 34",
pages = "7-24",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf},
}
43
@inbook{UEK:2168251712,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Convergence : Measuring, Driving Forces and Catching-up Policy",
booktitle = "Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective",
pages = "75-94",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
44
@article{UEK:2168298473,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Misiak",
title = "Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach 1995-2008",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 88",
pages = "267-292",
year = "2013",
}
45
@book{UEK:2168251710,
title = "Selected Issues of Economic Modernisation : a Central-East European Perspective",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-42-6",
}
46
@inbook{UEK:2168298905,
author = "Viktor Ivanovych Chuzhykov and Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński and Dmytro Grygorovych Lukianenko and Mieczysław Dobija",
title = "Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy",
booktitle = "Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs",
pages = "18-180",
adress = "Kyiv",
publisher = "KNEU",
year = "2013",
url = {https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf},
isbn = "978-966-483-711-8",
}
47
@unpublished{UEK:2168289623,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Inwestycje w kapitał ludzki jako fundament zintegrowanego rozwoju",
booktitle = "W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju",
pages = "38-54",
year = "2013",
}
48
@article{UEK:2168271294,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 28",
pages = "24-40",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf},
}
49
@inbook{UEK:2168239352,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jakość życia - dynamika konwergencji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "283-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
50
@inbook{UEK:2168242830,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "331-374",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
51
@inbook{UEK:2168242828,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "311-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
52
@inbook{UEK:2168239360,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "331-374",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
53
@inbook{UEK:2168239358,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Regionalne zróżnicowanie i zbieżność poziomu oraz jakości życia",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "311-330",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2",
}
54
@book{UEK:2168230044,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3581-0",
}
55
@inbook{UEK:2168242824,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Jakość życia - dynamika konwergencji",
booktitle = "Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja ",
pages = "283-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1 - 1 dodr.",
isbn = "978-83-01-17277-0",
}
56
@article{UEK:2168259802,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Mierniki dobrobytu : Polska na tle wybranych krajów świata",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "103-120",
year = "2012",
}
57
@unpublished{UEK:2168275735,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy Polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych",
booktitle = "Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski",
pages = "37-54",
year = "2012",
}
58
@article{UEK:2168227580,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "5-29",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481},
}
59
@article{UEK:2168222692,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja gospodarki poprzez kapitał ludzki : doświadczenia krajów rozwijających się południowej i wschodniej Azji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 18",
pages = "208-231",
year = "2011",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/16.pdf},
}
60
@unpublished{UEK:2168262408,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy polski w świetle współczesnych zagrożeń kryzysowych",
booktitle = "Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski",
pages = "42-58",
year = "2011",
}
61
@article{UEK:2168222650,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Edukacja i zdrowie a wzrost gospodarczy w krajach OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "5-26",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192867},
}
62
@article{UEK:2168238754,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1-2",
pages = "81-103",
year = "2011",
}
63
@article{UEK:2168227578,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja realna krajów OECD w latach 1970-2007",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "867",
pages = "31-48",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198487},
}
64
@article{UEK:2168218790,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja ekonomiczna w ekonomii rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "97-116",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189723},
}
65
@misc{UEK:2168245944,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski i Ukrainy : okrągły stół - druga odsłona",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "24-25",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
66
@article{UEK:2168218500,
author = "Łukasz Jabłoński and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "176",
pages = "193-223",
adress = "",
year = "2011",
}
67
@inbook{UEK:2168220362,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Modernizacja gospodarki a kapitał ludzki w rozwijających się krajach południowo-wschodniej Azji",
booktitle = "Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "184-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-01-3",
}
68
@article{UEK:53246,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "69-98",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099},
}
69
@inbook{UEK:2164957822,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucje rynkowe a wzrost gospodarczy : analiza ekonometryczna",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "413-439",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
70
@unpublished{UEK:51673,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001829},
}
71
@article{UEK:2168296843,
author = "Łukasz Jabłoński and Tomasz Tokarski",
title = "Taksonomiczne wskaźniki przestrzennego zróżnicowania rozwoju powiatów",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 81",
pages = "261-289",
year = "2010",
}
72
@article{UEK:2165738432,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego w krajach OECD na przełomie XX i XXI wieku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 16",
pages = "154-169",
year = "2010",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/12.pdf},
}
73
@article{UEK:53244,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teorie ekonomiczne a proces odrabiania zaległości rozwojowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "839",
pages = "53-68",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170726025},
}
74
@article{UEK:2165082466,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "8",
pages = "51-67",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/169160890},
}
75
@inbook{UEK:2168336617,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teoretičnì pitannâ ekonomìčnoï konvergencìï",
booktitle = "Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ",
pages = "50-68",
adress = "Kiiv",
publisher = "KNEU",
year = "2010",
isbn = "978-966-483-339-1",
}
76
@unpublished{UEK:2166677810,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Instytucje a wzrost gospodarczy - próba analizy ekonometrycznej",
booktitle = "Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej",
pages = "5-21",
year = "2009",
}
77
@inbook{UEK:2165163336,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE",
booktitle = "Wybrane problemy integracji europejskiej",
pages = "275-286",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2009",
isbn = "978-83-7531-018-4",
}
78
@inbook{UEK:2168302655,
author = "Viktor Ivanovych Chuzhykov and Mieczysław Dobija and Łukasz Jabłoński and Dmytro Grygorovych Lukianenko and Svitlana Volodymyrivna Sidenko and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "21-163",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
79
@inbook{UEK:2168302657,
author = "Teresa Bal-Woźniak and Margaryta Grygorivna Boiko and Dariusz Firszt and Andriy Ivanovych Goncharuk and Larysa Mykhailivna Gopkolo and Oleg Havrylyshyn and Ilnyckyy Denys Oleksandrovych and Łukasz Jabłoński and Iryna Sergiyivna Kaleniuk and Ewa Kaliszuk and Jerzy Kleer and Nadiya Anatoliyivna Mykula and Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk and Volodymyr Sawchuk and Kinga Stępień and Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk and Tomasz Tokarski and Tetyana Mykhailivna Tsygankova and Michał Gabriel Woźniak",
title = "Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy",
booktitle = "Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina",
pages = "387-649",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-2-5",
}
80
@unpublished{UEK:2164873454,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w konwergencji : studium literatury i badania empiryczne",
booktitle = "Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata",
pages = "64-100",
year = "2008",
}
81
@article{UEK:50282,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "5-6",
pages = "25-46",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:50528,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Teorie rozwoju gospodarczego a konwergencja ekonomiczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 13",
pages = "151-166",
year = "2008",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/13.pdf},
}
83
@article{UEK:50399,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "43-67",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957},
}
84
@inbook{UEK:2168298119,
author = "Łukasz Jabłoński and Marek Jabłoński",
title = "Rola kapitału ludzkiego na gruncie nauk o zarządzaniu i ekonomii",
booktitle = "Uwarunkowania strategii zarządzania nowoczesnymi organizacjami",
pages = "81-90",
adress = "Jarosław",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-88139-54-3",
}
85
@article{UEK:50398,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Sprzężenia pomiędzy kapitałem ludzkim i nierównościami społecznymi w teorii wzrostu endogenicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "786",
pages = "23-41",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162311997},
}
86
@article{UEK:51046,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzroście gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "53-68",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134440144},
}
87
@article{UEK:2166558229,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Debate over Convergence in the Age of Globalization",
journal = "Emergo",
number = "vol. 12, 1 (43)",
pages = "75-86",
year = "2007",
}
88
@article{UEK:2166461864,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój kapitału ludzkiego jako wyznacznik konwergencji UE : wnioski z doświadczeń UE",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 11",
pages = "203-221",
year = "2007",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/13.pdf},
}
89
@unpublished{UEK:2168286021,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja realna i nominalna gospodarki Polski w kontekście kryteriów konwergencji i założeń Strategii Lizbońskiej",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej",
pages = "58-92",
year = "2007",
}
90
@article{UEK:51048,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "741",
pages = "25-52",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348},
}
91
@misc{UEK:2168347784,
author = "Łukasz Jabłoński and Dariusz Firszt",
title = "Po co Bóg stworzył ekonomię?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (15)",
pages = "18-20",
year = "2007",
}
92
@article{UEK:52943,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy czy bardziej egalitarny podział w Polsce?",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "75-92",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122415927},
}
93
@article{UEK:2166550884,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Dylematy konwergencji ekonomicznej w warunkach globalizacji",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 8",
pages = "235-251",
year = "2006",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/17_jablonski.pdf},
}
94
@article{UEK:52944,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "707",
pages = "25-55",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578},
}
95
@inbook{UEK:2168277151,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Łukasz Jabłoński",
title = "Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland",
booktitle = "Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities",
pages = "194-211",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60065-13-6",
}
96
@unpublished{UEK:2168326845,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Przegląd teorii dotyczącej sprzężeń między inwestycjami w kapitał ludzki a nierównościami społecznymi",
booktitle = "Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce",
pages = "7-59",
year = "2006",
}
97
@article{UEK:2168352190,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Kapitał ludzki a tempo wzrostu polskiej gospodarki",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "241-254",
year = "2005",
}
98
@unpublished{UEK:2168251188,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Akumulacja kapitału ludzkiego w procesie konwergencji gospodarki Polski",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "8-104",
year = "2005",
}
99
@inbook{UEK:2165952295,
author = "Kinga Stępień and Łukasz Jabłoński",
title = "Rozwój systemu finansowego a wzrost gospodarczy",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "659-669",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
100
@article{UEK:2168352272,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 4",
pages = "107-119",
year = "2004",
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00211c1329cb1e59984e4ded1d334bd1/08_jablonski.pdf},
}
101
@article{UEK:50624,
author = "Łukasz Jabłoński",
title = "Zależności pomiędzy wzrostem gospodarczym a nierównościami dochodów w Polsce w latach 90.",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2",
pages = "53-64",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168317869,
author = "Michał Gabriel Woźniak and Ryszarda Bolonek and Dariusz Firszt and Łukasz Jabłoński",
title = "Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID