Publications of the selected author

1

Title:
Consumer Response to Genetically Modified Foods
Source:
Reference Module in Food Science - [Amsterdam]: Elsevier, 2018, s. 1-5 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-08-100596-5
Nr:
2168328003
chapter in monograph
2

Title:
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018) , s. 358-366. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168324091
article
3

Conference:
18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, Bratysława - Praga, Słowacja - Czechy, od 2018-05-25 do 2018-05-25
Title:
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products
Source:
Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá - Prague: Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018, s. 80-93. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment)
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-80-245-2265-4
Access mode:
Nr:
2168324999
chapter in conference materials
4

Title:
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products
Source:
Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / eds. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński - Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 2018, s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografia Mazowieckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7351-855-1
Nr:
2168325859
chapter in monograph
5

Title:
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Niniejsze opracowanie zostało sfinansowane ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-12-8
Nr:
2168334139
monograph
6

Title:
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries
Source:
International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017) , s. 325-332. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168314021
article
7

Title:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Source:
Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / eds. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed by the Ministry of Science and Higher Education grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-948206-0-2
Nr:
2168315151
chapter in monograph
8

Conference:
14th IComSC'17, Poznań, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-22
Title:
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-943304-7-7
Nr:
2168315123
varia
9

Conference:
Sesja Referatowa - "Nauka i Pasja", Kraków, Polska, od 2016-10-27 do 2016-10-27
Title:
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Projektów Studenckich, 2017
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-949590-1-2
Nr:
2168328191
conference materials
10

Author:
Popek Stanisław , Szczygieł Lucyna
Title:
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland
Source:
Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / ed. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv - Jarosław ; Lwów: Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017, s. 50-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65823-05-2
Nr:
2168320227
chapter in monograph
11

Conference:
IV-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija "Ekonomikos vystymasis: procesai ir tendencijos'2017", Wilno, Litwa, od 2017-04-26 do 2017-04-26
Title:
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos. - 2017 (2017) , s. 128-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168315161
article
12

Title:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Nr:
2168319237
chapter in monograph
See main document
13

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319659
varia
14

Author:
Popek Stanisław , Halagarda Michał , Kursa Karolina
Title:
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis
Source:
LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017) , s. 482-487. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 40.00 pkt
Nr:
2168310965
article
15

Title:
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8
Nr:
2168319407
monograph
16

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309321
varia
17

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
18

Author:
Popek Stanisław , Popek Adam
Title:
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport
Source:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168315171
article
19

Author:
Popek Stanisław , Popek Adam
Title:
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization
Source:
Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016, s. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-97-0
Nr:
2168315149
chapter in monograph
20

Title:
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016) , s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309657
article
21

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 784-792. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308013
chapter in conference materials
22

Title:
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania były finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na utrzymanie potencjału badawczego przyznawanych na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307035
chapter in monograph
23

Title:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016) , s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310041
article
24

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309383
varia
25

Author:
Popek Stanisław , Vnukova Nataliia , Nagaivska Daria
Title:
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce
Publisher address:
Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015
Physical description:
165 s. : il.; 24 cm
Notes:
Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna", Bibliogr.
ISBN:
978-83-63909-78-9
Nr:
2168297553
monograph
26

Title:
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 82-88. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301023
article
27

Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 145. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294329
varia
28

Title:
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów
Source:
Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015) , s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296193
article
29

Author:
Conference:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, Wilno, Litwa, od 2015-04-29 do 2015-04-29
Title:
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain
Source:
Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2 - Vilnius: Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015, s. 162-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-609-436-034-3
Nr:
2168292713
chapter in conference materials
30

Author:
Kursa Karolina , Popek Stanisław , Halagarda Michał
Conference:
29th EFFoST International Conference "Food Science Research and Innovation: Delivering sustainable solutions to the global economy and society", Ateny, Grecja, od 2015-11-10 do 2015-11-12
Title:
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey [dokument elektroniczny]
Source:
Food Science Research and Innovation / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis - Athens: NTUA, School of Chemical Engineering, 2015, s. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-618-82196-1-8
Nr:
2168299333
chapter in conference materials
31

Title:
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168301049
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301031
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Future Trends and Challenges in the Food Sector
Publisher address:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
188 s.: il.; 23 cm
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283953
monograph
See related chapters
34

Author:
Kursa Karolina , Popek Stanisław
Title:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Source:
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 57-68 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-940189-0-0
Nr:
2168283951
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Kursa Karolina , Popek Stanisław
Title:
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283637
varia
36

Author:
Nowicki Jacek , Popek Stanisław , Górska Malwina , Małopolska Martyna , Tuz Ryszard , Schwarz Tomasz
Title:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa
Source:
Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development - Bydgoszcz: University of Technology and Life Sciences Press, 2014, s. 111. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168295033
varia
37

Title:
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284345
article
38

Title:
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-299
Nr:
2168292075
doctoral dissertation
39

Author:
Title:
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284301
varia
40

Author:
Nowicki Jacek , Popek Stanisław , Świerkosz Sara , Olczak Katarzyna , Tuz Ryszard , Schwarz Tomasz
Title:
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality
Source:
Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014) , s. 385-395. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295039
article
41

Author:
Popek Stanisław , Popek Adam
Title:
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity
Source:
Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-291-6
Nr:
2168294961
chapter in monograph
42

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
article
43

Title:
Food Products' Quality
Publisher address:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
184 s.: il.; 23 cm
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284135
monograph
44

Title:
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290827
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry
Source:
Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 96-111. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-1-7
Nr:
2168292359
chapter in monograph
46

Author:
Kursa Karolina
Title:
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
146 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-266
Nr:
2168290643
doctoral dissertation
47

Conference:
12th IComSC'13, Poznań, Polska, od 2013-09-16 do 2013-09-19
Title:
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 103. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-3-7
Nr:
2168294689
varia
48

Author:
Kraus Artur , Popek Stanisław
Title:
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development
Source:
British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013) , s. 865-875. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168287705
article
49

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA2013, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 121. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294773
varia
51

Title:
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas
Source:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168295343
chapter in monograph
See main document
52

Title:
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School
Source:
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271604
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Popek Stanisław , Kursa Karolina
Title:
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245260
chapter in conference materials
54

Title:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 87-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235568
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Popek Stanisław , Kubejko-Polanska Ewa , Świda Jarosław
Title:
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245446
chapter in conference materials
56

Title:
Managing of the Education Process in a Higher School
Publisher address:
Jarosław: [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88139-42-0
Nr:
2168271602
monograph
See related chapters
57

Title:
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing
Source:
Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012, s. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-49-9
Nr:
2168295323
chapter in monograph
58

Title:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 128-142 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-581-9
Nr:
2168235572
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Kłak Dariusz
Title:
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-220
Nr:
2168238786
doctoral dissertation
60

Author:
Kursa Karolina , Popek Stanisław
Title:
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 84-90. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238744
article
61

Title:
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238746
article
62

Title:
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 475-489. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594770
article
63

Conference:
11th IComSC'11 IGWT Symposium Series, Poznań, Polska, od 2011-09-12 do 2011-09-14
Title:
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011, s. 97. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-911169-2-0
Nr:
2168293895
varia
64

Title:
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Source:
Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010, s. 20-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
Nr:
2165776807
chapter in monograph
65

Title:
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej
Source:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165373493
chapter in monograph
66

Title:
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej
Source:
Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 273-282 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-25-3
Nr:
2165385068
chapter in monograph
67

Title:
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285163
varia
68

Title:
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops
Source:
Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 529-535. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165785507
article
69

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions
Source:
Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz - Jarosław: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010, s. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88139-30-7
Nr:
2168295313
chapter in monograph
70

Title:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 114-121
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164893273
chapter in textbook
See main document
71

Title:
Oznaczenie substancji mineralnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 56-63
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164892260
chapter in textbook
See main document
72

Title:
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
74 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-439-2
Nr:
51288
monograph
73

Author:
Popek Stanisław , Podgórska Anna
Title:
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009) , s. 97-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632192
article
See main document
74

Author:
Popek Stanislaw , Kłak Dariusz
Title:
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products
Source:
Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009) , s. 27-37. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168288631
article
75

Title:
Oznaczenie kwasowości
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 30-34
ISBN:
978-83-7252-460-7
Nr:
2164872634
chapter in textbook
See main document
76

Title:
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632557
article
See main document
77

Title:
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008) , s. 171-185. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50696
article
See main document
78

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165823634
chapter in conference materials
79

Title:
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem
Source:
Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008, s. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy - Bibliogr.
ISBN:
978-80-215-2452-7
Nr:
2168294939
chapter in monograph
80

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165822922
chapter in conference materials
81

Title:
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 216-220 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165796800
chapter in monograph
82

Author:
Popek Stanisław , Figiel Klaudia
Title:
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51117
article
See main document
83

Title:
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 85-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52080
article
See main document
84

Title:
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807352
chapter in conference materials
85

Title:
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów
Publisher address:
Gdynia: , 2006
Physical description:
197 s.: il.; 31 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168311183
doctoral dissertation
86

Title:
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807130
chapter in conference materials
87

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1
Source:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ2006, s. 4-55 - Bibliogr.
Signature:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220756
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Title:
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 1338-1340 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165897144
chapter in conference materials
89

Title:
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006) , s. 51-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52079
article
See main document
90

Title:
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 15-25 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-7-0
Nr:
2167710859
chapter in monograph
See main document
91

Author:
Kraus Artur , Popek Stanisław
Title:
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 161-167. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52608
article
See main document
92

Title:
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005) , s. 71-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52607
article
See main document
93

Author:
Title:
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession
Source:
The Food Industry in Europe / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis - Athens: Agricultural University, 2005, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
960-85847-9-5
Nr:
2167713066
chapter in monograph
94

Title:
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536146
chapter in conference materials
95

Conference:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Source:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 307-310. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332113
chapter in conference materials
96

Title:
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219590
article
See main document
97

Title:
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004) , s. 59-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219588
article
See main document
98

Conference:
14th IGWT Symposium, Pekin, Chiny, od 2004-08-25 do 2004-08-29
Title:
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys
Source:
Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.] - Beijing: China Agriculture Press, 2004, s. 311-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
7-109-09201-1
Nr:
2168332103
chapter in conference materials
99

Title:
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212133
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 430-436 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231306
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003) , s. 29-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222544
article
See main document
102

Title:
Identification of Honey Types
Source:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 39-40. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233750
article
103

Title:
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 408-415 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231304
chapter in conference materials
See main document
104

Title:
Badanie i ocena kawy i herbaty
Source:
Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 81-93 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-171-9
Nr:
2166212022
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys
Source:
Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003) , s. 36-38. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233748
article
106

Title:
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003
Physical description:
135 s.; 24 cm
ISBN:
83-89541-20-3
Nr:
2168325883
book
107

Title:
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168239000
chapter in monograph
108

Author:
Title:
A Procedure to Identify a Honey Type
Source:
Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002) , s. 401-406. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168233754
article
109

Title:
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002) , s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225712
article
See main document
110

Author:
Popek Stanisław , Popek Beata
Title:
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224310
article
See main document
111

Title:
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002) , s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168322789
article
112

Title:
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002) , s. 89-92. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224302
article
See main document
113

Title:
Nowe książki
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality2002. - R. 9, nr 3 (32) , s. 144-147
Nr:
2168332191
varia
114

Title:
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys
Source:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 620-622. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244436
chapter in conference materials
115

Title:
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 108-114
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252832
chapter in textbook
See main document
116

Title:
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 572 (2001) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168253462
article
See main document
117

Title:
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 715-719. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231292
chapter in conference materials
118

Title:
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 269-277. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229828
article
See main document
119

Title:
Oznaczanie kwasowości
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 28-32
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252808
chapter in textbook
See main document
120

Title:
Oznaczanie substancji mineralnych
Source:
Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 53-60
ISBN:
83-7252-078-X
Nr:
2168252818
chapter in textbook
See main document
121

Title:
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
106 s.: tab, rys.,; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 147)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-096-8
Nr:
2168254290
monograph
122

Title:
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 341-343 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240314
varia
See main document
123

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Jakość sensoryczna żywności
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / [red. merytoryczna Piotr Miller] - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 273-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168302957
chapter in conference materials
124

Conference:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Title:
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey
Source:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 538-542 - Bibliogr.
Nr:
2168326585
chapter in conference materials
125

Title:
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms
Source:
Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000) , s. 63-64 - Bibliogr.
Nr:
2168233792
article
126

Title:
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224110
article
See main document
127

Author:
Title:
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym
Source:
Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych - Poznań: Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000, s. 48. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86707-96-8
Nr:
2168277783
varia
128

Title:
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 538-541. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253620
chapter in conference materials
129

Title:
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 203
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275777
chapter in conference materials
130

Title:
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 582-587. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253628
chapter in conference materials
131

Title:
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 49-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242332
article
See main document
132

Title:
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 141-145. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244676
article
See main document
133

Title:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259602
article
See main document
134

Title:
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland
Source:
Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999) , s. 317-319. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168235518
article
135

Title:
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji
Source:
Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 101. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-7108-065-4
Nr:
2168277865
varia
136

Author:
Title:
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys
Source:
Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998) , s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168254374
article
137

Title:
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego
Source:
Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998, s. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa ; nr 53)
Nr:
2168292131
chapter in conference materials
138

Title:
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243160
article
See main document
139

Title:
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 357-359 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168249024
chapter in conference materials
See main document
140

Author:
Title:
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 272-273 - Bibliogr.
Nr:
2168273730
chapter in conference materials
141

Title:
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*
Source:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.1997, s. 179
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807297
varia
142

Title:
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260802
article
See main document
143

Title:
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego
Source:
Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.1997, s. 199-200
ISBN:
83-7108-027-1
Nr:
2165807421
varia
144

Title:
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 127-134. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252788
article
See main document
145

Title:
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255344
chapter in conference materials
146

Title:
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]
Source:
Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996 - Olsztyn: Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996, s. 33-36 - Bibliogr.
Nr:
2168275863
chapter in conference materials
147

Title:
The Properties of Rabbit Meat
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303955
varia
148

Author:
Title:
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego
Source:
Osiągnięcia i perpektywy technologii żywności - Łódź: Politechnika Łódzka, 1995, s. 183
ISBN:
83-901682-3-5
Nr:
2168276917
varia
149

Title:
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995) , s. 21-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241062
article
See main document
150

Title:
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 92. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239180
varia
See main document
151

Title:
The Quality of Rabbit's Meat
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 289-292
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256032
chapter in conference materials
152

Title:
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego
Source:
Żywność, Technologia, Jakość1995. - nr 2 (3), s. 116. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku"
Nr:
2168262908
varia
153

Title:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
Nr:
2168284593
varia
154

Title:
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 88. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239170
varia
See main document
155

Title:
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994) , s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245140
article
156

Title:
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 17-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243558
article
See main document
157

Title:
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych
Publisher address:
Kraków: , 1993
Physical description:
98, [50] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/764
Nr:
2168288637
doctoral dissertation
158

Title:
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993) , s. 11-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264328
article
See main document
159

Title:
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993) , s. 27-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248176
article
See main document
160

Title:
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245694
article
See main document
161

Title:
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992) , s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245700
article
See main document
162

Title:
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245732
article
See main document
163

Title:
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 41
Nr:
2168276659
varia
164

Title:
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego
Source:
Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" - Kraków: Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990, s. 76. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168276647
varia
165

Title:
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246188
article
See main document
166

Title:
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 40
Nr:
2168276661
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
5

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
6

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KTŻ/1/2009/473
Signature:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
unpublished scientific work
7

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Signature:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
unpublished scientific work
8

Title:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Signature:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
unpublished scientific work
9

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KTŻ/1/2005/S/203
Signature:
NP-980/2/Magazyn
Nr:
2168317595
unpublished scientific work
10

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KTŻ/1/2004/S/148
Signature:
NP-980/1/Magazyn
Nr:
2168317581
unpublished scientific work
11

Title:
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KTŻ/1/2003/S
Signature:
NP-752/3/Magazyn
Nr:
2168281715
unpublished scientific work
12

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
106/KTŻ/1/2002/S
Signature:
NP-752/2/Magazyn
Nr:
2168281711
unpublished scientific work
13

Title:
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KTŻ/1/2001/S
Signature:
NP-752/1/Magazyn
Nr:
2168281713
unpublished scientific work
14

Title:
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
96/KTŻ/1/99/S
Signature:
NP-605/Magazyn
Nr:
2168333611
unpublished scientific work
15

Title:
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
26 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
88/KTŻ/1/2000/S
Signature:
NP-575/2/Magazyn
Nr:
2168317583
unpublished scientific work
16

Title:
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
91/KTŻ/2/98/S
Signature:
NP-575/[1]/Magazyn
Nr:
2168333507
unpublished scientific work
17

Title:
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
25 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KTŻ/1/97/S
Signature:
NP-39/[7]/Magazyn
Nr:
2168332623
unpublished scientific work
18

Title:
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
95/KTŻ/1/96/S
Signature:
NP-39/[6]/Magazyn
Nr:
2168332287
unpublished scientific work
19

Title:
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
29/KTŻ/2/95/S
Signature:
NP-39/[5]/Magazyn
Nr:
2168332281
unpublished scientific work
20

Author:
Title:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
25 k.: il.; 30 cm
Notes:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Research program:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279181
unpublished scientific work
21

Author:
Title:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
21 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Notes:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Research program:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279179
unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
25 k.: il.; 30 cm + Aneks : 14 k.
Notes:
Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka", Bibliogr.
Research program:
Centralny Program Badań Podstawowych CPBP - 0509
Nr:
2168279177
unpublished scientific work
1
Consumer Response to Genetically Modified Foods / Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // W: Reference Module in Food Science [on-line]. - [Amsterdam] : Elsevier, 2018. - S. 1-5. - Bibliogr. - ISBN 978-0-08-100596-5
2
Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market / Jarosław ŚWIDA, Michał HALAGARDA, Stanisław POPEK // International Journal of Consumer Studies. - vol. 42, iss. 3 (2018), s. 358-366. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
3
Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment / ed. by Iveta Černá. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, 2018. - (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment, ISSN 2453-6113). - S. 80-93. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2265-4. - Pełny tekst: https://ceeconference.vse.cz/wp-content/uploads/2018/05/proceedings2018.pdf
4
Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych = Effect of Modification of Production Process on Determinants of Quality of Selected Meat Products / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality = Wybrane problemy jakości żywności / eds. Monika Żuchowska-Grzywacz, Ryszard Zieliński. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2018. - (Monografia - Mazowiecki Oddział Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego ; nr 9). - S. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-855-1
5
Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65955-12-8
6
Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA // International Journal of Consumer Studies. - vol. 41, nr 3 (2017), s. 325-332. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1470-6423
7
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing / eds. Urszula Samotyja, Wojciech Zmudziński. - Poznań : Poznań University of Economics and Business - Faculty of Commodity Science, 2017. - S. 101-121. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948206-0-2
8
The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś. - Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, 2017. - S. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-943304-7-7
9
Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Paweł DĄBEK, Marek A. DĄBROWSKI, Zbigniew DRESLER, Joanna DZIADKOWIEC, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Artur HOŁDA, Danuta KABAT-RUDNICKA, Jacek KOPEĆ, Edward MOLENDOWSKI, Stanisław POPEK, Ewa PYRZYNSKA, Grażyna ŚMIGIELSKA, Paweł WOŁOSZYN, Agnieszka ZAJĄC, Kazimierz ZIELIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 2017. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949590-1-2
10
A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland / Stanisław POPEK, Lucyna Szczygieł // W: Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border / ed. Krzysztof Rejman, Vasyl Kravciv. - Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, 2017. - S. 50-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65823-05-2
11
Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development / Stanislav POPEK // Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos [on-line]. - 2017 (2017), s. 128-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf. - ISSN 2538-6700
12
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw = Attempt to Evaluate the Influence of Production Method and Cultivation Differences at the Level of Parameters Determining the Quality of Selected Vegetables / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 131-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8
13
Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw / Stanisław POPEK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
14
A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis / Stanisław POPEK, Michał HALAGARDA, Karolina Kursa // LWT-Food Science and Technology. - vol. 77 (2017), s. 482-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0023-6438
15
Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług = Tools of Quality Improvement : Risk Analysis of Products and Services / red. nauk. Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8
16
Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality / Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA, Grzegorz SUWALA // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
17
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
18
Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport = Consumption Preferences and Conditionings Concerning Food for People Doing Sport / Stanisław POPEK, Adam Popek // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania. - nr 8 (2016), s. 97-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing w organizacji. - Bibliogr. - ISSN 2300-5157
19
Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją = Six Sigma Method and its use in the Process of Management Organization / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Finanse w aktywności gospodarczej / red. Ryszard Pukała, Krzysztof Rejman. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2016. - S. 47-70. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-97-0
20
Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply = Inteligentne opakowania żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 31 (2) (2016), s. 239-247. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf. - ISSN 1643-9953
21
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 784-792. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
22
Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów = Structural Factors Determining Adulteration of Honey / Stanisław POPEK // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. - S. 60-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
23
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution = Wdrażanie wymagań normy ISO 22000 na bazie zintegrowanego systemu zarządzania organizacją w branży spożywczej - modelowe rozwiązanie / Stanisław POPEK // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 4, nr 10 (2016), s. 70-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf. - ISSN 2300-5254
24
The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips / Michał HALAGARDA, Grzegorz SUWAŁA, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
25
Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce / Stanisław POPEK, Nataliia Vnukova, Daria Nagaivska. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2015. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Praca zrealizowana została w ramach międzynarodowego projektu URIEiZ 11/13 pt.: "Systemowe zarządzanie jakością na przykładzie ukraińskich i polskich przedsiębiorstw branży spożywczej - analiza komparatywna". - Bibliogr. - ISBN 978-83-63909-78-9
26
Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win = Diversification of Some Stages of Production Process and Its Impact on the Quality of Wines / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 82-88. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf. - ISSN 1644-1818
27
The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
28
The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers = Wpływ zabezpieczeń gwarantujących nienaruszalność zapakowanego produktu spożywczego na postrzeganie opakowań przez młodych i starszych konsumentów / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies. - nr 1 (16) (2015), s. 61-71. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf. - ISSN 2080-5985
29
The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA, Adam Popek // W: Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2. - Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, 2015. - S. 162-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-436-034-3
30
A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey / Karolina Kursa, Stanislaw POPEK, Michal HALAGARDA // W: Food Science Research and Innovation [Dokument elektroniczny] : Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 / ed. by Efimia Dermesonlouoglou, Virginia Giannou, Eleni Gogou & P. Taoukis. - Dane tekstowe (plik pdf). - Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, 2015. - Dysk optyczny (CD-ROM) : il. ; 12 cm. - S. 1716-1720. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-618-82196-1-8
31
Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale / Stanisław POPEK // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
32
Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
33
Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 188 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-940189-0-0
34
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Future Trends and Challenges in the Food Sector / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ and Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 57-68. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-0-0
35
Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 89. - Dostępne tylko streszczenie
36
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality = Wpływ wolnowybiegowego systemu utrzymania tuczników na ich zachowanie i wybrane cechy jakościowe mięsa / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Malwina Górska, Martyna Małopolska, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // W: Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development : Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland. - Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, 2014. - S. 111. - Dostępne tylko streszczenie
37
Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych = As Assesment of the Impact of Preservation Processes on Fruit Juice Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 33-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549. - ISSN 1898-6447
38
Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego / Michał HALAGARDA ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2014. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003030
39
Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych / Stanisław POPEK // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 33. - Dostępne tylko streszczenie
40
The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality / Jacek Nowicki, Stanisław POPEK, Sara Świerkosz, Katarzyna Olczak, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz // Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne. - nr 22, t. 2 (2014), s. 385-395. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf. - ISSN 1895-4421
41
Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej = Consumer Preferences as Part of Creating Quality Food for People With Increased Physical Activity / Stanisław POPEK, Adam Popek // W: Selected Determinants of Food Products Quality = Wybrane determinanty jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 30-41. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-291-6
42
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
43
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 184 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-938909-3-4
44
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
45
Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations / eds. Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 96-111. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-1-7
46
Studium oceny autentyczności miodów odmianowych / Karolina Kursa ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2013. - 146 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002875
47
The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 103. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-3-7
48
Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development / Artur Kraus, Stanisław POPEK // British Food Journal. - vol. 115, iss. 6 (2013), s. 865-875. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0007-070X
49
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[37]-10[46]. - Bibliogr.
50
Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw / Stanisław POPEK, Jarosław ŚWIDA // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 121. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
51
Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas / Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 53-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
52
The Motives of University Choice and Studying at a Higher School / Jarosław Świda, Stanisław POPEK // W: Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 205-224. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-42-0
53
5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type / Stanisław POPEK, Karolina Kursa // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
54
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 87-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
55
The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality / Stanisław POPEK, Ewa Kubejko-Polanska, Jaroslaw Swida // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome : Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
56
Managing of the Education Process in a Higher School / red. Stanisław POPEK, Jarosław Świda. - Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 2012. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88139-42-0
57
Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego = Innovative Functional Food Segment of the Food Processing / Stanisław POPEK // W: Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych / red. Róża Weryńska. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2012. - S. 113-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-49-9
58
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 128-142. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-581-9
59
Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej / Dariusz Kłak ; Promotor: Stanisław POPEK. - Kraków, 2011. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002570
60
Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego = Attempt to Apply the Assessment of 5-HFM Level as an Indicator of Bee Honeydew Honey / Karolina Kursa, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 84-90. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
61
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 179-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
62
Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny = Quality of Educational Process at University - Proposal of Determinants and Attempt of Evaluation / Stanisław POPEK, Jarosław Świda // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 475-489. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds.: Daniela Gwiazdowska, Hanna Śmigielska. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2011. - S. 97. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-911169-2-0
64
Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej = The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Selected Problems of Food Quality Evaluation = Wybrane problemy oceny jakości żywności / ed./red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2010. - S. 20-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2
65
Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
66
Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej / red. Zbigniew Makieła. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 273-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-25-3
67
The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs / Stanisław POPEK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom : Office Publishing Technical University, 2010. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
68
A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops / Stanisław POPEK // Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (September 2010), s. 529-535. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
69
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów = Genetically Modified Food - Consumer Opinions / Stanisław POPEK // W: Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe / red. Elżbieta Wolanin-Jarosz. - Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2010. - S. 121-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88139-30-7
70
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 114-121. - ISBN 978-83-7252-460-7
71
Oznaczenie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 56-63. - ISBN 978-83-7252-460-7
72
Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-2
73
Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie = Food Safety and the Use of Genetically Modified Organisms / Stanisław POPEK, Anna Podgórska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 97-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168904016. - ISSN 1898-6447
74
Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów = Creations of Competitive Superiority of Enterprise Based on the Quality of Products / Stanisław POPEK, Dariusz Kłak // Przedsiębiorstwo i Region. - z. nr 1 (2009), s. 27-37. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność a innowacyjność. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf. - ISSN 2080-458X
75
Oznaczenie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 30-34. - ISBN 978-83-7252-460-7
76
Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego = An Attempt to Evaluate the Effect of Plant-Derived Fuel Production on the Condition of the Polish Agri-Food Sector / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168904472. - ISSN 1898-6447
77
Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności = Ecological Conditioning of the Quality of Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008), s. 171-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162091699. - ISSN 1898-6447
78
Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 482-485. - Summ. - Bibliogr.
79
Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem / Stanisław POPEK, Aleksandra Filip // W: Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty) / red. B. Ślusarczyk, K. Wł. Krupa. - Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM, 2008. - S. 297-368. - Monografia ukazała się jako część efektu finalnego międzynarodowych badań na temat Akceleratorów Innowacyjności Regionów Europy. - Bibliogr. - ISBN 978-80-215-2452-7
80
Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices / POPEK S. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon : University of Suwon, 2008. - S. 477-481. - Summ. - Bibliogr.
81
Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych / Stanisław POPEK // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 216-220. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
82
Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b* = Determining the Colour of Varietal Honeys Using the L a* b* System / Stanisław POPEK, Klaudia Figiel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=137138903. - ISSN 0208-7944
83
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes / Joanna PTASIŃSKA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 85-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135826696. - ISSN 0208-7944
84
Profile of the Determinants of Organic Food Quality [Dokument elektroniczny] / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma : Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 5 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
85
Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów / Aleksandra FILIP ; Promotor: Stanisław POPEK. - Gdynia, 2006. - 197 s. : il. ; 31 cm. - Bibliogr.
86
Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology [Dokument elektroniczny] / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Dane tekstowe (plik pdf). - Roma : Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
87
Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1 / zespół: Zofia CICHOŃ, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 4-55. - Bibliogr.
88
Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products / Stanislaw POPEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv : "Kniga", 2006. - S. 1338-1340. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
89
Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych = The Zinc Content of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 705 (2006), s. 51-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135826952. - ISSN 0208-7944
90
New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage / Anna STRADA, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Tadeusz SIKORA, Anna Strada. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 15-25. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-7-0
91
Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów = Consumer's Opinions on the Importance of the Information on Fruit Juice Packagings and its Sources / Artur Kraus, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 161-167. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93605977. - ISSN 0208-7944
92
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej = Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 678 (2005), s. 71-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=93009923. - ISSN 0208-7944
93
Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession / S. POPEK, T. SIKORA // W: The Food Industry in Europe : Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises / ed. Petros Soldatos, Stelios Rozakis. - Athens : Agricultural University, 2005. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 960-85847-9-5
94
Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1176-1182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
95
Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 307-310. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
96
Znakowanie ekologiczne żywności = Marking of Ecological Food / Stanisław POPEK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=89224677. - ISSN 0208-7944
97
Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych = Comparison of Carbohydrate Contents of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 644 (2004), s. 59-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88557337. - ISSN 0208-7944
98
Total Ash Content in Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // W: Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1 / eds. W. Rong, Y. Changju, J. Min [i in.]. - Beijing : China Agriculture Press, 2004. - S. 311-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 7-109-09201-1
99
Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
100
Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych / Aleksandra FILIP, Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 430-436. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
101
Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych = Testing the Acidity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 623 (2003), s. 29-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=40010. - ISSN 0208-7944
102
Identification of Honey Types / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 39-40. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
103
Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 408-415. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
104
Badanie i ocena kawy i herbaty / Stanisław POPEK // W: Badanie i ocena jakości produktów spożywczych / red. Władysław KĘDZIOR. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 81-93. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-171-9
105
Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Nahrung = Food. - vol. 47, iss. 1 (2003), s. 36-38. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
106
Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000 / [oprac. Stanisław POPEK]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2003. - 135 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89541-20-3
107
Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania / Stanisław POPEK // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom : Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 395-402. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
108
A Procedure to Identify a Honey Type / S. POPEK // Food Chemistry. - vol. 79, iss. 3 (2002), s. 401-406. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0308-8146
109
Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego = An Attempt to Use the Analysis of Variance for the Identification of the Type and Variety of Honey / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 583 (2002), s. 57-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15063. - ISSN 0208-7944
110
Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności = The Factors Determining the Chemical Contamination of Food / Stanisław POPEK, Beata Popek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
111
Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej = Attempt of Classification of Bee Honey By the Method of the Discriminant Function Analysis / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 2 (31) (2002), s. 78-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1425-6959
112
Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych = Comparing the Enzymatic Activity of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 608 (2002), s. 89-92. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
113
Nowe książki / Stanisław POPEK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 9, nr 3 (32) (2002), s. 144-147. - ISSN 1425-6959
114
Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys / Stanisław POPEK // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań : University of Economics Publishing House, 2002. - S. 620-622. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
115
Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 108-114. - ISBN 83-7252-078-X
116
Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych = Examining the Interrelations between Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Varietal Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 572 (2001), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11919. - ISSN 0208-7944
117
Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 715-719. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
118
Skład chemiczny i właściwości miodu = Chemical Analysis and Properties of Honey / Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 269-277. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
119
Oznaczanie kwasowości / Stanisław POPOEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 28-32. - ISBN 83-7252-078-X
120
Oznaczanie substancji mineralnych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne / red. Zofia CICHOŃ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 53-60. - ISBN 83-7252-078-X
121
Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość = The Identification of Honey Variants and a Methodology for Assessing the Physio-chemical Properties Determining their Quality : a Study / Stanisław POPEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 106 s. : tab, rys., ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 147). - ISBN 83-7252-096-8
122
Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska / Stanisław POPEK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 341-343. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
123
Jakość sensoryczna żywności / Stanisław POPEK, Joanna PTASIŃSKA // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom : Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 273-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
124
Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey / Stanisław POPEK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 538-542. - Bibliogr.
125
Contents of Metals in Cultivated Mushrooms / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KUDEŁKA and S. POPEK // Nahrung. - vol. 44, iss. 1 (2000), s. 63-64. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
126
Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych = Content of Nitrates and Nitrites in Selected Food Stuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 121-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
127
Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym / S. POPEK // W: Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych. - Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, 2000. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86707-96-8
128
Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 538-541. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
129
Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat] / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 203. - ISBN 83-912465-2-3
130
The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys / Stanisław POPEK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań : University of Economics Publishing House, 1999. - S. 582-587. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
131
Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa = Impact of Pre-Slaughter Weight of Rabbits on pH24 and Water Absorption Levels of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 49-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
132
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 141-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
133
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych = Testing the Physicochemical Quality Parameters of Selected Nectar Honeys / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 526 (1999), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
134
Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland / M. KREŁOWSKA-KUŁAS, W. KĘDZIOR and S. POPEK // Nahrung. - vol. 43, iss. 5 (1999), s. 317-319. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 0027-769X
135
Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji / Stanisław POPEK // W: Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-7108-065-4
136
Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys / Stanislaw POPEK // Forum Ware. - 26, nr 1-4 (1998), s. 75-79. - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0340-7705
137
Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. / [red. zeszytu Maria Ruda]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1998. - (Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie ; nr 329. Zeszyty Naukowe - Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa, ISSN 0239-9342 ; nr 53). - S. 241-245. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
138
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 125-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
139
Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych / Stanisław POPEK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 357-359. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
140
The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination / Stanisław POPEK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna : University of Economics, 1997. - S. 272-273. - Bibliogr.
141
Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b* / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - (1997), s. 179. - ISBN 83-7108-027-1
142
Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych = Analysis of the Significance of Differences Between the Quality Factors of Rabbit Meat from Various Environmental Groups / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Marian CICHOŃ]. - nr 495 (1997), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
143
Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego / Stanisław POPEK // W: Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r. - (1997), s. 199-200. - ISBN 83-7108-027-1
144
Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach = Vitamin C, Lead, and Cadmium Contents of Selected Vegetables / Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 127-134. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
145
pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat / Mariusz GIEMZA, Stanisław POPEK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań : University of Economics, 1996. - S. 460-462. - Summ. - Bibliogr.
146
Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat] / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996. - Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1996. - S. 33-36. - Bibliogr.
147
The Properties of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A. A. Mazaraki. - Kyyiv : KDTEU, 1996. - S. 34-35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
148
Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego / Popek S. // W: Osiągnięcia i perpektywy technologii żywności : XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień. - Łódź : Politechnika Łódzka, 1995. - S. 183. - ISBN 83-901682-3-5
149
Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at Determining Sex and Pre-slaughter Weight Impact on Rabbit Sensory Quality / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 462 (1995), s. 21-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
150
Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa / Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
151
The Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking : Peking University Press, 1995. - S. 289-292. - ISBN 7-301-02897-0
152
Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego / Stanisław POPEK // Żywność, Technologia, Jakość. - nr 2 (3) (1995), s. 116. - Dostępne tylko streszczenia. - Doniesienia naukowe z konferencji z cyklu "Żywność XXI wieku". - ISSN 1425-6959
153
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 109-110. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
154
Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach / Maria KREŁOWSKA-KUłAS, Stanisław POPEK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 88. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
155
Znakowanie produktów spożywczych = Food Products Labelling / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994), s. 224-225. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
156
Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa = An Attempt to Evaluate the Usability For Slaughter of Rabbits, and the Quality of Their Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 17-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
157
Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych / Stanisław POPEK ; Promotor: Maria KKREŁOWSKA-KUŁAS. - Kraków, 1993. - 98, [50] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
158
Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego = Interrelationship between the Culinary Efficiency and the Selected Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 423 (1993), s. 11-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
159
Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Attempt at the Assessment of the Effect of Selected Zoometric Parameters on the Sensory Quality of Rabbit Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 396 (1993), s. 27-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
160
Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego = Effect of Sex on the Sensory Quality of Rabbit's Meat / Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 23-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
161
Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego = Attempt at Determining the Interdependence Between the Selected Zoometric, Sensory, and Physicochemical Parameters of Rabbit's Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 386 (1992), s. 15-21. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Niektóre własności mięsa króliczego = Some Properties of Rabbit Meat / Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 55-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
163
Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 41
164
Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego / Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // W: Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi" : Kraków, 7-8.IV. 1990. - Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, 1990. - S. 76. - Dostępne tylko streszczenia
165
Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D = Attempt of Determining the Physical Parameters of Rabbit Meat Colour by Means of the Momcolor D Trichromatic Colorimeter / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Stanisław POPEK, Tadeusz SIKORA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 57-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
166
Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Tadeusz SIKORA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań : Academy of Economics, 1990. - S. 40
167
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
168
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
169
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
170
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
171
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
172
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
174
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
175
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
176
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
177
Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
178
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
179
Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
180
Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
181
Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kier. tematu, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
182
Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1] / Zofia CICHOŃ, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
183
Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
184
Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 39 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
185
Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach / Kier. tematu: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS; wykonawcy: Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Stanisław POPEK, Małgorzata IVIĆ, Wanda GALON, Danuta BIALIK, Beata SUTOR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
186
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10. [Etap 3] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 25 k. : il. ; 30 cm. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
187
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 2] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989/1990. - 21 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
188
Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10. [Etap 1] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; oprac.: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Stanisław POPEK, Anna KĘDZIORA, Maria Błach. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988/1989. - 25 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 14 k. - Centralny Program Badań Podstawowych "Podstawowe Problemy Żywności i Żywienia Człowieka". - Bibliogr.
1
Halagarda M., Popek S., (2018), Consumer Response to Genetically Modified Foods. [W:] Reference Module in Food Science [on-line], [Amsterdam] : Elsevier, s. 1-5.
2
Świda J., Halagarda M., Popek S., (2018), Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market, "International Journal of Consumer Studies", vol. 42, iss. 3, s. 358-366.
3
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2018), Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products. [W:] Černá I. (red.), Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment (Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment), Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, s. 80-93.
4
Popek S., (2018), Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych. [W:] Żuchowska-Grzywacz M., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality, Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, s. 175-184.
5
Popek S., (2018), Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 176 s.
6
Popek S., Halagarda M., (2017), Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries, "International Journal of Consumer Studies", vol. 41, nr 3, s. 325-332.
7
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Samotyja U., Zmudziński W. (red.), Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing, Poznań : Poznań University of Economics and Business - Faculty of Commodity Science, s. 101-121.
8
Popek S., (2017), The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour. [W:] Gwiazdowska D., Samotyja U., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, s. 86.
9
Cholewa-Wójcik A., Dąbek P., Dąbrowski M., Dresler Z., Dziadkowiec J., Gollinger-Tarajko M., Hołda A., Kabat-Rudnicka D., Kopeć J., Molendowski E., Popek S., Pyrzyńska E., Śmigielska G., Wołoszyn P., Zając A., Zieliński K., Ziębicki B. (red.), (2017), Nauka i pasja: prace naukowe: Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Projektów Studenckich, 457 s.
10
Popek S., Szczygieł L., (2017), A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland. [W:] Rejman K., Kravciv V. (red.), Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border, Jarosław ; Lwów : Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, s. 50-63.
11
Popek S., (2017), Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development, "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos" [on-line], 2017, s. 128-136; https://ekf.viko.lt/media/uploads/sites/7/2015/06/RINKINYS_2017_04_25.pdf
12
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-150.
13
Popek S., (2017), Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 82.
14
Popek S., Halagarda M., Kursa K., (2017), A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis, "LWT-Food Science and Technology", vol. 77, s. 482-487.
15
Popek S., Miśniakiewicz M. (red.), (2017), Narzędzia doskonalenia jakości: analiza ryzyka wyrobów i usług, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 174 s.
16
Popek S., Halagarda M., Suwala G., (2016), Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 27.
17
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
18
Popek S., Popek A., (2016), Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania", nr 8, s. 97-108.
19
Popek S., Popek A., (2016), Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją. [W:] Pukała R., Rejman K. (red.), Finanse w aktywności gospodarczej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 47-70.
20
Popek S., Świda J., (2016), Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 31 (2), s. 239-247; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/popek_and_swida_2016.pdf
21
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 784-792.
22
Popek S., (2016), Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 60-69.
23
Popek S., (2016), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 4, nr 10, s. 70-82; http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/05_popek.pdf
24
Halagarda M., Suwała G., Popek S., (2016), The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 143.
25
Popek S., Vnukova N., Nagaivska D., (2015), Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 165 s.
26
Popek S., (2015), Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 82-88; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Proba%20oceny%20wplywu%20wybranych%20metod%20klarowania%20na%20jakosc%20win_334.pdf
27
Popek S., (2015), The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 145.
28
Popek S., Świda J., (2015), The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers, "Nauki Inżynierskie i Technologie", nr 1 (16), s. 61-71; http://www.dbc.wroc.pl/Content/29002/Popek_The_Influence_Of_Security_Guaranteeing_The_Sanctity_2015.pdf
29
Popek S., Świda J., Popek A., (2015), The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain. [W:] Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys, T. 2, Vilnius : Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas, s. 162-173.
30
Kursa K., Popek S., Halagarda M., (2015), A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey. [W:] Dermesonlouoglou E., Giannou V., Gogou E. (red.), Food Science Research and Innovation: Delivering Sustainable Solutions to the Global Economy and Society : Conference Proceedings - Volume 2 [Dokument elektroniczny], Athens : NTUA, School of Chemical Engineering, s. 1716-1720.
31
Popek S., (2015), Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 135-151.
32
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2015), Quality Assessment Methods for Natural Products. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 113-123.
33
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 188 s.
34
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Future Trends and Challenges in the Food Sector, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 57-68.
35
Kursa K., Popek S., (2014), Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 89.
36
Nowicki J., Popek S., Górska M., Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality. [W:] Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development: Vth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 18-20 September 2014, Bydgoszcz-Inowrocław, Poland, Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, s. 111.
37
Popek S., (2014), Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 33-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/549
38
Halagarda M., (2014), Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego, Prom. Popek S., Kraków : , 217 k.
39
Popek S., (2014), Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 33.
40
Nowicki J., Popek S., Świerkosz S., Olczak K., Tuz R., Schwarz T., (2014), The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality, "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne", nr 22, t. 2, s. 385-395; http://episteme-nauka.pl/pdf/EPISTEME_22_2.pdf
41
Popek S., Popek A., (2014), Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Determinants of Food Products Quality, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 30-41.
42
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
43
Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), (2014), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 184 s.
44
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[25]-12[36].
45
Popek S., (2013), Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry. [W:] Matuszak-Flejszman A., Kaźmierczak M. (red.), Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 96-111.
46
Kursa K., (2013), Studium oceny autentyczności miodów odmianowych, Prom. Popek S., Kraków : , 146 k.
47
Popek S., (2013), The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 103.
48
Kraus A., Popek S., (2013), Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development, "British Food Journal", vol. 115, iss. 6, s. 865-875.
49
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[37]-10[46].
50
Popek S., Świda J., (2013), Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 121.
51
Popek S., (2012), Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 53-75.
52
Świda J., Popek S., (2012), The Motives of University Choice and Studying at a Higher School. [W:] Popek S., Świda J. (red.), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 205-224.
53
Popek S., Kursa K., (2012), 5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
54
Popek S., (2012), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 87-99.
55
Popek S., Kubejko-Polanska E., Świda J., (2012), The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
56
Popek S., Świda J. (red.), (2012), Managing of the Education Process in a Higher School, Jarosław : [Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza], 226 s.
57
Popek S., (2012), Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego. [W:] Weryńska R. (red.), Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 113-136.
58
Popek S., (2012), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 128-142.
59
Kłak D., (2011), Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej, Prom. Popek S., Kraków : , 229 k.
60
Kursa K., Popek S., (2011), Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 84-90.
61
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Popek S., (2011), Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 179-187.
62
Popek S., Świda J., (2011), Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 475-489.
63
Popek S., (2011), Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis. [W:] Gwiazdowska D., Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 97.
64
Popek S., (2010), Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Selected Problems of Food Quality Evaluation, Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 20-29.
65
Popek S., (2010), Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 7-18.
66
Popek S., Filip A., (2010), Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej. [W:] Makieła Z. (red.), Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 273-282.
67
Popek S., (2010), The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 36.
68
Popek S., (2010), A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops, "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 529-535.
69
Popek S., (2010), Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów. [W:] Wolanin-Jarosz E. (red.), Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe, Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, s. 121-132.
70
Popek S., (2009), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 114-121.
71
Popek S., (2009), Oznaczenie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 56-63.
72
Popek S., (2009), Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 74 s.
73
Popek S., Podgórska A., (2009), Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 97-107; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904016
74
Popek S., Kłak D., (2009), Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów, "Przedsiębiorstwo i Region", z. nr 1, s. 27-37; http://www.ur.edu.pl/file/28611/03.pdf
75
Popek S., (2009), Oznaczenie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 30-34.
76
Popek S., Filip A., (2009), Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904472
77
Popek S., Filip A., (2008), Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 781, s. 171-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/162091699
78
Popek S., (2008), Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 482-485.
79
Popek S., Filip A., (2008), Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem. [W:] Krupa (red.), Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty), Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM, s. 297-368.
80
Popek S., (2008), Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 477-481.
81
Popek S., (2008), Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 216-220.
82
Popek S., Figiel K., (2007), Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 179-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/137138903
83
Ptasińska J., Popek S., (2006), Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 85-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696
84
Popek S., Filip A., (2006), Profile of the Determinants of Organic Food Quality. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
85
Filip A., (2006), Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów, Prom. Popek S., Gdynia : , 197 s.
86
Filip A., Popek S., (2006), Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori: XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
87
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2006), Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci. Cz. 1. [W:] Cichoń Z. (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 4-55.
88
Popek S., (2006), Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 1338-1340.
89
Popek S., (2006), Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 51-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826952
90
Strada A., Popek S., Sikora T., (2006), New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage. [W:] Sikora T., Strada A. (red.), The Food Industry in Europe: Tradition and Innovation : Erasmus Intensive Programme in Agri-business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-25.
91
Kraus A., Popek S., (2005), Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 161-167; https://bazekon.uek.krakow.pl/93605977
92
Popek S., Filip A., (2005), Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 71-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/93009923
93
Popek S., Sikora T., (2005), Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession. [W:] Soldatos P., Rozakis S. (red.), The Food Industry in Europe: Erasmus Intensive Programme in Agri-Business Management with Emphasis in Food Industry Enterprises, Athens : Agricultural University, s. 75-84.
94
Popek S., (2005), Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1176-1182.
95
Popek S., (2004), Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 307-310.
96
Popek S., Filip A., Koterwa M., (2004), Znakowanie ekologiczne żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 17-26; https://bazekon.uek.krakow.pl/89224677
97
Popek S., (2004), Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 644, s. 59-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557337
98
Popek S., (2004), Total Ash Content in Selected Nectar Honeys. [W:] i in. (red.), Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1, Beijing : China Agriculture Press, s. 311-314.
99
Popek S., (2003), Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 121-132.
100
Filip A., Popek S., (2003), Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 430-436.
101
Popek S., (2003), Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 623, s. 29-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/40010
102
Popek S., (2003), Identification of Honey Types, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 39-40.
103
Popek S., (2003), Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 408-415.
104
Popek S., (2003), Badanie i ocena kawy i herbaty. [W:] Kędzior W. (red.), Badanie i ocena jakości produktów spożywczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-93.
105
Popek S., (2003), Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys, "Nahrung", vol. 47, iss. 1, s. 36-38.
106
Popek S., (2003), Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 135 s.
107
Popek S., (2002), Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 395-402.
108
Popek S., (2002), A Procedure to Identify a Honey Type, "Food Chemistry", vol. 79, iss. 3, s. 401-406.
109
Popek S., (2002), Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 583, s. 57-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/15063
110
Popek S., Popek B., (2002), Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 15-25.
111
Popek S., (2002), Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 2 (31), s. 78-87.
112
Popek S., (2002), Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 608, s. 89-92.
113
Popek S., (2002), Nowe książki, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 9, nr 3 (32) , s. 144-147.
114
Popek S., (2002), Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 620-622.
115
Popek S., (2001), Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 108-114.
116
Popek S., (2001), Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 572, s. 29-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11919
117
Popek S., (2001), Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 715-719.
118
Kędzior W., Popek S., (2001), Skład chemiczny i właściwości miodu, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 269-277.
119
Popek S., (2001), Oznaczanie kwasowości. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 28-32.
120
Popek S., (2001), Oznaczanie substancji mineralnych. [W:] Cichoń Z. (red.), Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 53-60.
121
Popek S., (2001), Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 147), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 106 s.
122
Popek S., (2000), Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 341-343.
123
Popek S., Ptasińska J., (2000), Jakość sensoryczna żywności. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, s. 273-276.
124
Popek S., (2000), Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 538-542.
125
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., (2000), Contents of Metals in Cultivated Mushrooms, "Nahrung", vol. 44, iss. 1, s. 63-64.
126
Krełowska-Kułas M., Popek S., (2000), Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 121-127.
127
Popek S., (2000), Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym. [W:] Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych, Poznań : Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk, s. 48.
128
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 538-541.
129
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 203.
130
Popek S., (1999), The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 582-587.
131
Popek S., (1999), Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 49-52.
132
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1999), Jakość kawy naturalnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 141-145.
133
Popek S., (1999), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 526, s. 27-32.
134
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1999), Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland, "Nahrung", vol. 43, iss. 5, s. 317-319.
135
Popek S., (1999), Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji. [W:] Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 101.
136
Popek S., (1998), Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys, "Forum Ware", 26, nr 1-4, s. 75-79.
137
Popek S., (1998), Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego. [W:] Ruda (red.), Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r. (Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Sesja Naukowa; nr 53), Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, s. 241-245.
138
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1998), Zanieczyszczenia chemiczne żywności, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 125-133.
139
Popek S., (1998), Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 357-359.
140
Popek S., (1997), The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 272-273.
141
Giemza M., Popek S., (1997), Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, s. 179.
142
Popek S., (1997), Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 495, s. 37-47.
143
Popek S., (1997), Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego. [W:] Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r, s. 199-200.
144
Krełowska-Kułas M., Kędzior W., Popek S., (1997), Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 127-134.
145
Popek S., Giemza M., (1996), pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 460-462.
146
Popek S., Sikora T., (1996), Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]. [W:] Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996, Olsztyn : Akademia Rolniczo-Techniczna, s. 33-36.
147
Popek S., (1996), The Properties of Rabbit Meat. [W:] Mazaraki (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 34-35.
148
Popek S., (1995), Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego. [W:] Osiągnięcia i perpektywy technologii żywności: XXVI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Łódź 12-13 września 1995 : streszczenia referatów i doniesień, Łódź : Politechnika Łódzka, s. 183.
149
Popek S., (1995), Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 462, s. 21-26.
150
Popek S., (1995), Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92.
151
Popek S., (1995), The Quality of Rabbit's Meat. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 289-292.
152
Popek S., (1995), Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego, "Żywność, Technologia, Jakość", nr 2 (3), s. 116.
153
Popek S., (1995), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 109-110.
154
Krełowska-Kułas M., Popek S., (1995), Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 88.
155
Sikora T., Popek S., (1994), Znakowanie produktów spożywczych, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 8, s. 224-225.
156
Popek S., (1994), Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 17-26.
157
Popek S., (1993), Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych, Prom. Krełowska M., Kraków : , 98, [50] k.
158
Popek S., (1993), Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 423, s. 11-16.
159
Popek S., (1993), Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 396, s. 27-32.
160
Popek S., (1992), Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 23-27.
161
Sikora T., Popek S., (1992), Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 386, s. 15-21.
162
Sikora T., Popek S., (1991), Niektóre własności mięsa króliczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 55-62.
163
Popek S., Sikora T., (1990), Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 41.
164
Popek S., Sikora T., (1990), Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego. [W:] Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi": Kraków, 7-8.IV. 1990, Kraków : Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, s. 76.
165
Gołębiowski T., Popek S., Sikora T., (1990), Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 57-66.
166
Popek S., Sikora T., (1990), Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 40.
167
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
168
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 180 k.
169
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k.
170
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 k.
171
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
172
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
173
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 46, [3] s.
174
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
175
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2005), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
176
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2004), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
177
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2003), Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego. Cz. 3, Herbata, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
178
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2002), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 2, Soki warzywne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
179
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., (2001), Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego. Cz. 1, Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
180
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (2000), Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim. Cz. 1, Kawa, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
181
Cichoń Z., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Popek S., Suwała G., (2000), Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych. Cz. 2, Badanie i ocena jakości napojów mlecznych fermentowanych - jogurty, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
182
Cichoń Z., Kudełka W., Popek S., (1999), Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych. [Cz. 1], Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
183
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1997), Badanie jakości niektórych produktów spożywczych. [Etap 7], Zawartość metali w pieczarce uprawnej, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
184
Krełowska-Kułas M., Kudełka W., Popek S., Ivić M., (1996), Badanie jakości wybranych produktów spożywczych. [Etap 6], Zawartość metali w wybranych grzybach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
185
Krełowska-Kułas M., Popek S., Ivić M., Galon W., Bialik D., Sutor B., (1995), Badanie jakości produktów spożywczych. [Etap 5], Zawartość metali w rybach i ich przetworach, Krełowska-Kułas M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 k.
186
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1990), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe: temat A.3.10. [Etap 3], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
187
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1989), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 2], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k.
188
Sikora T., Popek S., Kędziora A., Błach M., (1988), Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne: temat A.3.10. [Etap 1], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 25 k.
1
@inbook{UEK:2168328003,
author = "Halagarda Michał and Popek Stanisław",
title = "Consumer Response to Genetically Modified Foods",
booktitle = "Reference Module in Food Science",
pages = "1-5",
adress = "Amsterdam",
publisher = "Elsevier",
year = "2018",
isbn = "978-0-08-100596-5",
}
2
@article{UEK:2168324091,
author = "Świda Jarosław and Halagarda Michał and Popek Stanisław",
title = "Perceptions of Older Consumers Regarding Food Packaging as a Prerequisite for its Improvement : a Case Study of Polish Market",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 42, iss. 3",
pages = "358-366",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168324999,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz and Popek Stanisław",
title = "Knowledge, Opinions and Behavior of Polish Consumers Towards Traditional Fruit Juice Products",
booktitle = "Proceedings of the 18th International Joint Conference Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment",
pages = "80-93",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica Publishing House, University of Economics",
year = "2018",
issn = "2453-6113",
isbn = "978-80-245-2265-4",
}
4
@inbook{UEK:2168325859,
author = "Popek Stanisław",
title = "Wpływ modyfikacji procesu produkcji na determinanty jakości wybranych przetworów mięsnych",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality",
pages = "175-184",
adress = "Radom",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7351-855-1",
}
5
@book{UEK:2168334139,
author = "Popek Stanisław",
title = "Kwalimetryczne aspekty oceny rynkowych produktów żywnościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe AKAPIT",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-12-8",
}
6
@article{UEK:2168314021,
author = "Popek Stanisław and Halagarda Michał",
title = "Genetically Modified Foods : Consumer Awareness, Opinions and Attitudes in Selected EU Countries",
journal = "International Journal of Consumer Studies",
number = "vol. 41, 3",
pages = "325-332",
year = "2017",
}
7
@inbook{UEK:2168315151,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Challenges in Food Development and Processing",
pages = "101-121",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-948206-0-2",
}
8
@misc{UEK:2168315123,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Impact of the Process of Germination of Wheat Grain on Nutritional Value of Flour",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "86",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-943304-7-7",
}
9
@book{UEK:2168328191,
title = "Nauka i pasja : prace naukowe : Uroczysta Sesja Referatowa Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
editor = Cholewa-Wójcik Agnieszka,
editor = Dąbek Paweł,
editor = Dąbrowski Marek A.,
editor = Dresler Zbigniew,
editor = Dziadkowiec Joanna,
editor = Gollinger-Tarajko Marta,
editor = Hołda Artur,
editor = Kabat-Rudnicka Danuta,
editor = Kopeć Jacek,
editor = Molendowski Edward,
editor = Popek Stanisław,
editor = Pyrzyńska Ewa,
editor = Śmigielska Grażyna,
editor = Wołoszyn Paweł,
editor = Zając Agnieszka,
editor = Zieliński Kazimierz,
editor = Ziębicki Bernard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Projektów Studenckich",
year = "2017",
isbn = "978-83-949590-1-2",
}
10
@inbook{UEK:2168320227,
author = "Popek Stanisław and Szczygieł Lucyna",
title = "A Comparative Analysis of the Implementation of the Strategy for Ensuring Food Safety in Ukraine and Poland",
booktitle = "Socio-Economic Potential on the Polish-Ukrainian Border",
pages = "50-63",
adress = "Jarosław ; Lwów",
publisher = "Publishing House of The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław",
year = "2017",
isbn = "978-83-65823-05-2",
}
11
@article{UEK:2168315161,
author = "Popek Stanisław",
title = "Cleaner Production (CP) as a Strategy of Sustainable Development",
journal = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos",
number = "2017",
pages = "128-136",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168319237,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "131-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
13
@misc{UEK:2168319659,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba oceny wpływu sposobu produkcji oraz zróżnicowania uprawy na poziom parametrów determinujących jakość wybranych warzyw",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
14
@article{UEK:2168310965,
author = "Popek Stanisław and Halagarda Michał and Kursa Karolina",
title = "A New Model to Identify Botanical Origin of Polish Honeys Based on the Physicochemical Parameters and Chemometric Analysis",
journal = "LWT-Food Science and Technology",
number = "vol. 77",
pages = "482-487",
year = "2017",
}
15
@book{UEK:2168319407,
title = "Narzędzia doskonalenia jakości : analiza ryzyka wyrobów i usług",
editor = Popek Stanisław,
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-0-0 ; 978-83-949535-0-8",
}
16
@misc{UEK:2168309321,
author = "Popek Stanislaw and Halagarda Michal and Suwala Grzegorz",
title = "Influence of Genetically Modified Raw Materials on Determinants of Product Quality",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "27",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
17
@article{UEK:2168305625,
author = "Kudełka Wanda and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Pyrzyńska Ewa and Halagarda Michał",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168315171,
author = "Popek Stanisław and Popek Adam",
title = "Preferencje i uwarunkowania konsumpcyjne dotyczące żywności dla osób uprawiających sport",
journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Współczesne Problemy Zarządzania",
number = "8",
pages = "97-108",
year = "2016",
}
19
@inbook{UEK:2168315149,
author = "Popek Stanisław and Popek Adam",
title = "Metoda Six Sigma i jej wykorzystanie w procesie zarządzania organizacją",
booktitle = "Finanse w aktywności gospodarczej",
pages = "47-70",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2016",
isbn = "978-83-63909-97-0",
}
20
@article{UEK:2168309657,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Intelligent Food Packagings as a Link of Communication in the Chain of Supply",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 31 (2)",
pages = "239-247",
year = "2016",
}
21
@inbook{UEK:2168308013,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz and Popek Stanisław",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "784-792",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
22
@inbook{UEK:2168307035,
author = "Popek Stanisław",
title = "Strukturalne czynniki determinujące zafałszowanie miodów",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "60-69",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
23
@article{UEK:2168310041,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
journal = "Studia Oeconomica Posnaniensia",
number = "vol. 4, 10",
pages = "70-82",
year = "2016",
}
24
@misc{UEK:2168309383,
author = "Halagarda Michał and Suwała Grzegorz and Popek Stanisław",
title = "The Quality of Snacks Available on the Polish Market on the Example of Salted Potato Chips",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "143",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
25
@book{UEK:2168297553,
author = "Popek Stanisław and Vnukova Nataliia and Nagaivska Daria",
title = "Systemowe zapewnienie jakości zdrowotnej żywności na Ukrainie i w Polsce",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-63909-78-9",
}
26
@article{UEK:2168301023,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba oceny wpływu wybranych metod klarowania na jakość win",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "82-88",
adress = "",
year = "2015",
}
27
@misc{UEK:2168294329,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Implementation of the Requirements of the ISO 22000 Standard on the Basis of an Integrated Management System of Food Industry Organization - a Model Solution",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "145",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
28
@article{UEK:2168296193,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "The Influence of Security Guaranteeing the Sanctity of a Packed Food Product on Packaging Perceiving by Younger and Older Consumers",
journal = "Nauki Inżynierskie i Technologie",
number = "1 (16)",
pages = "61-71",
year = "2015",
}
29
@inbook{UEK:2168292713,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław and Popek Adam",
title = "The Consumer Preferences Analysis as the Element Supporting Building an Organic Food Supplies Chain",
booktitle = "Ekonomikos vystymasis : procesai ir tendencijos : III-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos Vilniaus kolegijos veiklos 15-os metų ir Ekonomikos fakulteto 70-ties metų jubiliejams paminėti, įvykusios Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultete 2015 m. balandžio 29 d, straipsnių rinkinys. T. 2",
pages = "162-173",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilniaus kolegija, Ekonomikos fakultetas",
year = "2015",
isbn = "978-609-436-034-3",
}
30
@inbook{UEK:2168299333,
author = "Kursa Karolina and Popek Stanisław and Halagarda Michał",
title = "A Proposition of a Model to Identify Botanical Origin of Varietal Honey",
booktitle = "Food Science Research and Innovation",
pages = "1716-1720",
adress = "Athens",
publisher = "NTUA, School of Chemical Engineering",
year = "2015",
isbn = "978-618-82196-1-8",
}
31
@inbook{UEK:2168301049,
author = "Popek Stanisław",
title = "Customers' Satisfaction of the Trading Company Offering Internet Sale",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "135-151",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
32
@inbook{UEK:2168301031,
author = "Major Michał and Niezgoda Janusz and Popek Stanisław",
title = "Quality Assessment Methods for Natural Products",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "113-123",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
33
@book{UEK:2168283953,
title = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Popek Stanisław,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
34
@inbook{UEK:2168283951,
author = "Kursa Karolina and Popek Stanisław",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Future Trends and Challenges in the Food Sector",
pages = "57-68",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-940189-0-0",
}
35
@misc{UEK:2168283637,
author = "Kursa Karolina and Popek Stanisław",
title = "Flavour Profiles as Indicators of Botanical Origin of Honey",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "89",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
36
@misc{UEK:2168295033,
author = "Nowicki Jacek and Popek Stanisław and Górska Malwina and Małopolska Martyna and Tuz Ryszard and Schwarz Tomasz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on Their Behaviour and Chosen Parameters of Meat Quality",
booktitle = "Innovative Researches for the Future of Agriculture and Rural Areas Development",
pages = "111",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "University of Technology and Life Sciences Press",
year = "2014",
}
37
@article{UEK:2168284345,
author = "Popek Stanisław",
title = "Ocena wpływu procesu utrwalania na determinanty jakości soków owocowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "33-41",
year = "2014",
}
38
@unpublished{UEK:2168292075,
author = "Halagarda Michał",
title = "Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego",
adress = "Kraków",
year = "2014",
}
39
@misc{UEK:2168284301,
author = "Popek Stanislaw",
title = "Dywersyfikacja procesu klarowania i jej wpływ na jakość win gronowych",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "33",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
40
@article{UEK:2168295039,
author = "Nowicki Jacek and Popek Stanisław and Świerkosz Sara and Olczak Katarzyna and Tuz Ryszard and Schwarz Tomasz",
title = "The Effect of Housing Fatteners in Outside Run Enclosure on the Daily Behavioural Profile and Chosen Parameters of Meat Quality",
journal = "Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne",
number = "22, t. 2",
pages = "385-395",
year = "2014",
}
41
@inbook{UEK:2168294961,
author = "Popek Stanisław and Popek Adam",
title = "Preferencje konsumenckie jako element kreowania jakości żywności dla osób o zwiększonej aktywności fizycznej",
booktitle = "Selected Determinants of Food Products Quality",
pages = "30-41",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-291-6",
}
42
@article{UEK:2168291137,
author = "Major Michał and Niezgoda Janusz and Popek Stanisław",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
}
43
@book{UEK:2168284135,
title = "Food Products' Quality",
editor = Miśniakiewicz Małgorzata,
editor = Popek Stanisław,
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
44
@unpublished{UEK:2168290827,
author = "Major Michał and Niezgoda Janusz and Popek Stanisław",
title = "Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[25]-12[36]",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168292359,
author = "Popek Stanisław",
title = "Impact of the Quality Management Model on Effectiveness of Enterprises in Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : System Approach to Management in Organisations",
pages = "96-111",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-938018-1-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168290643,
author = "Kursa Karolina",
title = "Studium oceny autentyczności miodów odmianowych",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
47
@misc{UEK:2168294689,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Impact of the Model of the Quality Management on the Effectiveness Enterprises in the Meat Industry",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "103",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-3-7",
}
48
@article{UEK:2168287705,
author = "Kraus Artur and Popek Stanisław",
title = "Structural Model of Fruit Juice Quality Determining Factors in Product Design and Development",
journal = "British Food Journal",
number = "vol. 115, iss. 6",
pages = "865-875",
year = "2013",
}
49
@unpublished{UEK:2168290829,
author = "Major Michał and Niezgoda Janusz and Popek Stanislaw",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[37]-10[46]",
year = "2013",
}
50
@misc{UEK:2168294773,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Opakowania inteligentne żywności jako ogniwo komunikacji w łańcuchu dostaw",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "121",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
51
@inbook{UEK:2168295343,
author = "Popek Stanisław",
title = "Quality of Higher Education Process - Proposal for Choosing Assessment Areas",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "53-75",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
52
@inbook{UEK:2168271604,
author = "Świda Jarosław and Popek Stanisław",
title = "The Motives of University Choice and Studying at a Higher School",
booktitle = "Managing of the Education Process in a Higher School",
pages = "205-224",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
53
@inbook{UEK:2168245260,
author = "Popek Stanisław and Kursa Karolina",
title = "5-HMF as the Authenticity Factor of the Chosen Honey Nectarine Type",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
54
@inbook{UEK:2168235568,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
55
@inbook{UEK:2168245446,
author = "Popek Stanisław and Kubejko-Polanska Ewa and Świda Jarosław",
title = "The Global 8 Disciplines Method (G8D) as a Tool of Improving the Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
56
@book{UEK:2168271602,
title = "Managing of the Education Process in a Higher School",
editor = Popek Stanisław,
editor = Świda Jarosław,
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-42-0",
}
57
@inbook{UEK:2168295323,
author = "Popek Stanisław",
title = "Żywność funkcjonalna innowacyjnym segmentem przetwórstwa spożywczego",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych",
pages = "113-136",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2012",
isbn = "978-83-88139-49-9",
}
58
@inbook{UEK:2168235572,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "128-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-581-9",
}
59
@unpublished{UEK:2168238786,
author = "Kłak Dariusz",
title = "Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168238744,
author = "Kursa Karolina and Popek Stanisław",
title = "Próba zastosowania oceny poziomu 5-HMF jako wskaźnika jakości miodu pszczelego typu spadziowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "84-90",
adress = "",
year = "2011",
}
61
@article{UEK:2168238746,
author = "Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Popek Stanisław",
title = "Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2011",
}
62
@article{UEK:2166594770,
author = "Popek Stanisław and Świda Jarosław",
title = "Jakość procesu kształcenia w szkole wyższej - propozycja determinant i próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "475-489",
adress = "",
year = "2011",
}
63
@misc{UEK:2168293895,
author = "Popek Stanisław",
title = "Behaviour Segmentation of Soft Drinks with the Application of Cluster Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "97",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2011",
isbn = "978-83-911169-2-0",
}
64
@inbook{UEK:2165776807,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba zastosowania analizy głównych składowych jako elementu wspierającego proces kreowania jakości wybranych wyrobów żywności funkcjonalnej",
booktitle = "Selected Problems of Food Quality Evaluation",
pages = "20-29",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska. Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-447-8 ; 978-83-7204-932-2",
}
65
@inbook{UEK:2165373493,
author = "Popek Stanisław",
title = "Jakość usług w kontekście konkurencyjności regionalnej na przykładzie działalności jednej z firm sektora usług finansowych Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "7-18",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
66
@inbook{UEK:2165385068,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Gospodarka odpadami wyzwaniem regionalnych placówek medycznych na przykładzie wybranej organizacji z Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Procesy metropolizacji na przykładzie Polski Wschodniej",
pages = "273-282",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-25-3",
}
67
@misc{UEK:2168285163,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Attempt of Applying PCA as an Element Supporting the Quality Creation Process of Some Functional Foodstuffs",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
68
@article{UEK:2165785507,
author = "Popek Stanisław",
title = "A Comparative Research Study of Selected Quality Parameters of Flour Originating from Organic and Conventional Cereal Crops",
journal = "Quality - Access to Success : Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "529-535",
year = "2010",
}
69
@inbook{UEK:2168295313,
author = "Popek Stanisław",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów",
booktitle = "Konsument na rynku - postawy i decyzje zakupowe",
pages = "121-132",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza",
year = "2010",
isbn = "978-83-88139-30-7",
}
70
@inbook{UEK:2164893273,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "114-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
71
@inbook{UEK:2164892260,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczenie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "56-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
72
@book{UEK:51288,
author = "Popek Stanisław",
title = "Rola i zasady funkcjonowania laboratoriów badawczych działających na rzecz branży spożywczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-439-2",
}
73
@article{UEK:2165632192,
author = "Popek Stanisław and Podgórska Anna",
title = "Bezpieczeństwo żywności w związku z zastosowaniem organizmów modyfikowanych genetycznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "97-107",
year = "2009",
}
74
@article{UEK:2168288631,
author = "Popek Stanislaw and Kłak Dariusz",
title = "Kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o jakość produktów",
journal = "Przedsiębiorstwo i Region",
number = "z. 1",
pages = "27-37",
adress = "",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:2164872634,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczenie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "30-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-460-7",
}
76
@article{UEK:2165632557,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Próba oceny wpływu produkcji paliw z surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "109-119",
year = "2009",
}
77
@article{UEK:50696,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "781",
pages = "171-185",
year = "2008",
}
78
@inbook{UEK:2165823634,
author = "Popek Stanisław",
title = "Analysis of Parameters Characterizing the Level of Electrical Conductivity of Bee Honey",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "482-485",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
79
@inbook{UEK:2168294939,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Jakość ekologiczna wyrobów w systemowym zarządzaniu środowiskiem",
booktitle = "Zarządzanie w dobie globalizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "297-368",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM",
year = "2008",
isbn = "978-80-215-2452-7",
}
80
@inbook{UEK:2165822922,
author = "Popek Stanisław",
title = "Analysis of the Informing and Educating Functions of Packagings for Fruit Juices",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "477-481",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
81
@inbook{UEK:2165796800,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba zastosowania pomiaru konduktometrycznego do oznaczania zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "216-220",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
82
@article{UEK:51117,
author = "Popek Stanisław and Figiel Klaudia",
title = "Badanie barwy pszczelich miodów odmianowych w systemie L a*b*",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "179-187",
year = "2007",
}
83
@article{UEK:52080,
author = "Ptasińska Joanna and Popek Stanisław",
title = "Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "85-91",
year = "2006",
}
84
@inbook{UEK:2165807352,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Profile of the Determinants of Organic Food Quality",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
85
@unpublished{UEK:2168311183,
author = "Filip Aleksandra",
title = "Model oceny efektów ekologicznych działalności środowiskowej przedsiębiorstw w procesie kreowania jakości ekologicznej produktów",
adress = "Gdynia",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2165807130,
author = "Filip Aleksandra and Popek Stanisław",
title = "Achieving the Proper Quality of Products with the Use of a Six Sigma Methodology",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
87
@unpublished{UEK:2168220756,
author = "Cichoń Zofia and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych : produkty dla dzieci",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "4-55",
year = "2006",
}
88
@inbook{UEK:2165897144,
author = "Popek Stanisław",
title = "Comparative Analysis of Some Selected Quality Parameters of Conventional and Genetically Modified Food Products",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "1338-1340",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
89
@article{UEK:52079,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie zawartości cynku w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "51-56",
year = "2006",
}
90
@inbook{UEK:2167710859,
author = "Strada Anna and Popek Stanisław and Sikora Tadeusz",
title = "New Food Product Development (NFPD as a Competitive Advantage",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "15-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-7-0",
}
91
@article{UEK:52608,
author = "Kraus Artur and Popek Stanisław",
title = "Znaczenie informacji podanych na opakowaniu soków owocowych i ich źródła w opinii konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "161-167",
year = "2005",
}
92
@article{UEK:52607,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra",
title = "Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "71-76",
year = "2005",
}
93
@inbook{UEK:2167713066,
author = "Popek S. and Sikora T.",
title = "Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession",
booktitle = "The Food Industry in Europe",
pages = "75-84",
adress = "Athens",
publisher = "Agricultural University",
year = "2005",
isbn = "960-85847-9-5",
}
94
@inbook{UEK:2166536146,
author = "Popek Stanisław",
title = "Diversity of Quality Parameters of Bee Honey : The Possibilities and Scope of Its Interpretation Using a Method of Discriminative Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1176-1182",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
95
@inbook{UEK:2168332113,
author = "Popek Stanisław",
title = "Regression Analysis as a Method Applied to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "307-310",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
96
@article{UEK:2168219590,
author = "Popek Stanisław and Filip Aleksandra and Koterwa Marcin",
title = "Znakowanie ekologiczne żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "17-26",
year = "2004",
}
97
@article{UEK:2168219588,
author = "Popek Stanisław",
title = "Porównanie zawartości węglowodanów w pszczelich miodach odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "644",
pages = "59-64",
year = "2004",
}
98
@inbook{UEK:2168332103,
author = "Popek Stanisław",
title = "Total Ash Content in Selected Nectar Honeys",
booktitle = "Focusing New Centry : Commodity - Trade - Environment. Vol. 1",
pages = "311-314",
adress = "Beijing",
publisher = "China Agriculture Press",
year = "2004",
isbn = "7-109-09201-1",
}
99
@inbook{UEK:2166212133,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie i ocena miodu i wyrobów cukierniczych",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "121-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
100
@inbook{UEK:2168231306,
author = "Filip Aleksandra and Popek Stanisław",
title = "Wykorzystanie LCA w ocenie oleju rzepakowego i jego związków jako surowców energetycznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "430-436",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
101
@article{UEK:2168222544,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie kwasowości pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "623",
pages = "29-33",
year = "2003",
}
102
@article{UEK:2168233750,
author = "Popek Stanisław",
title = "Identification of Honey Types",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "39-40",
year = "2003",
}
103
@inbook{UEK:2168231304,
author = "Popek Stanisław",
title = "Zastosowanie biotechnologii w zagospodarowaniu ścieków wybranych branż przemysłu spożywczego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "408-415",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
104
@inbook{UEK:2166212022,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie i ocena kawy i herbaty",
booktitle = "Badanie i ocena jakości produktów spożywczych",
pages = "81-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-171-9",
}
105
@article{UEK:2168233748,
author = "Popek Stanisław",
title = "Application of Regression Analysis as a Method to Determine Total Ash Content in Some Selected Nectar Honeys",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 47, iss. 1",
pages = "36-38",
year = "2003",
}
106
@book{UEK:2168325883,
author = "Popek Stanisław",
title = "Bibliografia publikacji z zakresu żywności pochodzenia zwierzęcego (bez mleka i jego przetworów) lata 1997-2000",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2003",
isbn = "83-89541-20-3",
}
107
@inbook{UEK:2168239000,
author = "Popek Stanisław",
title = "Żywność gwarantowanej jakości - próba charakterystyki i systemy sterowania",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "395-402",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
108
@article{UEK:2168233754,
author = "Popek S.",
title = "A Procedure to Identify a Honey Type",
journal = "Food Chemistry",
number = "vol. 79, iss. 3",
pages = "401-406",
year = "2002",
}
109
@article{UEK:2168225712,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba zastosowania analizy wariancji do identyfikacji typu i odmiany miodu pszczelego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "583",
pages = "57-65",
year = "2002",
}
110
@article{UEK:2168224310,
author = "Popek Stanisław and Popek Beata",
title = "Czynniki determinujące chemiczne zanieczyszczenie żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "15-25",
year = "2002",
}
111
@article{UEK:2168322789,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba klasyfikacji odmianowej miodów pszczelich metodą analizy funkcji dyskryminacyjnej",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 2 (31)",
pages = "78-87",
year = "2002",
}
112
@article{UEK:2168224302,
author = "Popek Stanisław",
title = "Porównanie aktywności enzymatycznej pszczelich miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "608",
pages = "89-92",
year = "2002",
}
113
@misc{UEK:2168332191,
author = "Popek Stanisław",
title = "Nowe książki",
booktitle = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 9, 3 (32) ",
pages = "144-147",
year = "2002",
}
114
@inbook{UEK:2168244436,
author = "Popek Stanisław",
title = "Comparison of Total ash Amounts Contained in Selected Bee Honeys",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "620-622",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
115
@inbook{UEK:2168252832,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczenie zawartości dodatków funkcjonalnych do żywności",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "108-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
116
@article{UEK:2168253462,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badania współzależności fizykochemicznych parametrów charakteryzujących jakość miodów odmianowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "572",
pages = "29-37",
year = "2001",
}
117
@inbook{UEK:2168231292,
author = "Popek Stanisław",
title = "Application the Discriminant Analysis to Identification the Type of Bee Honey",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "715-719",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
118
@article{UEK:2168229828,
author = "Kędzior Władysław and Popek Stanisław",
title = "Skład chemiczny i właściwości miodu",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "269-277",
year = "2001",
}
119
@inbook{UEK:2168252808,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczanie kwasowości",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "28-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
120
@inbook{UEK:2168252818,
author = "Popek Stanisław",
title = "Oznaczanie substancji mineralnych",
booktitle = "Towaroznawstwo żywności : podstawowe metody analityczne",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-078-X",
}
121
@book{UEK:2168254290,
author = "Popek Stanisław",
title = "Studium identyfikacji miodów odmianowych i metodologii oceny właściwości fizykochemicznych determinujących ich jakość",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-096-8",
}
122
@misc{UEK:2168240314,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba wykorzystania pszczelich miodów odmianowych do monitoringu środowiska",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "341-343",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
123
@inbook{UEK:2168302957,
author = "Popek Stanisław and Ptasińska Joanna",
title = "Jakość sensoryczna żywności",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "273-276",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
124
@inbook{UEK:2168326585,
author = "Popek Stanisław",
title = "Attempt the Identyfication of the Type of Bee Honey",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "538-542",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
125
@article{UEK:2168233792,
author = "Krełowska-Kułas M. and Kudełka W. and Popek S.",
title = "Contents of Metals in Cultivated Mushrooms",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 44, iss. 1",
pages = "63-64",
year = "2000",
}
126
@article{UEK:2168224110,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław",
title = "Zawartość azotanów i azotynów w wybranych produktach spożywczych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "121-127",
year = "2000",
}
127
@misc{UEK:2168277783,
author = "Popek S.",
title = "Zastosowanie równania regresji do szacowania zawartości związków mineralnych określanych jako zawartość popiołu ogólnego w miodzie spadziowym",
booktitle = "Żywność w dobie ekspansji naukowej : potencjał, oczekiwania, perpektywy : XXXI Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Poznań 14 - 15 wrzesień 2000 : streszczenia komunikatów naukowych",
pages = "48",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo - Drukarnia Prodruk",
year = "2000",
isbn = "83-86707-96-8",
}
128
@inbook{UEK:2168253620,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław",
title = "Content of Lamb and Cadmium in Mean Tissue of Fish and in Their Products",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "538-541",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
129
@inbook{UEK:2168275777,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanislaw",
title = "Zawartość ołowiu i kadmu w żywności : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
130
@inbook{UEK:2168253628,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Study of the Relationship Among Some Physicochemical Parameters Characterizing the Quality of Variety Honeys",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "582-587",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
131
@article{UEK:2168242332,
author = "Popek Stanisław",
title = "Wpływ masy przedubojowej królików na pH 24 i wodochłonność ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "49-52",
year = "1999",
}
132
@article{UEK:2168244676,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław",
title = "Jakość kawy naturalnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "141-145",
year = "1999",
}
133
@article{UEK:2168259602,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości wybranych miodów nektarowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "526",
pages = "27-32",
year = "1999",
}
134
@article{UEK:2168235518,
author = "Krełowska-Kułas M. and Kędzior W. and Popek S.",
title = "Content of Some Metals in Goat's Milk from Southern Poland",
journal = "Nahrung",
number = "vol. 43, iss. 5",
pages = "317-319",
year = "1999",
}
135
@misc{UEK:2168277865,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba zastosowania fizykochemicznych parametrów jakości miodów odmianowych do ich identyfikacji",
booktitle = "Nauka o żywności na progu XXI wieku : XXX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Kraków, 14 - 15 wrzesień 1999 : streszczenia komunikatów",
pages = "101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-065-4",
}
136
@article{UEK:2168254374,
author = "Popek Stanislaw",
title = "Electrical Conductivity as an Indicator of the Quality of Nectar Honeys",
journal = "Forum Ware",
number = "26, 1-4",
pages = "75-79",
year = "1998",
}
137
@inbook{UEK:2168292131,
author = "Popek Stanisław",
title = "Fizykochemiczna charakterystyka miodu spadziowego",
booktitle = "Produkcja zwierzęca i przetwórstwo : materiały konferencji naukowej "Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski", Rzeszów, 17-18 września 1998 r.",
pages = "241-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1998",
issn = "0239-9342",
}
138
@article{UEK:2168243160,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław",
title = "Zanieczyszczenia chemiczne żywności",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "125-133",
year = "1998",
}
139
@inbook{UEK:2168249024,
author = "Popek Stanisław",
title = "Analiza parametrów jakości wybranych odmian miodów nektarowych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "357-359",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
140
@inbook{UEK:2168273730,
author = "Popek Stanislaw",
title = "The Consumer's Criteria of the Meat Quality Determination",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "272-273",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
141
@misc{UEK:2165807297,
author = "Giemza Mariusz and Popek Stanisław",
title = "Oznaczanie parametrów barwy miodu spadziowego w systemie L*a*b*",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "179",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
142
@article{UEK:2168260802,
author = "Popek Stanisław",
title = "Analiza istotności różnic pomiędzy parametrami jakości mięsa króliczego pochodzącego z różnych grup środowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "495",
pages = "37-47",
year = "1997",
}
143
@misc{UEK:2165807421,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie fizykochemicznych parametrów jakości miodu spadziowego",
booktitle = "Żywność minimalnie przetworzona : materiały konferencji naukowej, Kraków, 19-20 czerwca 1997 r.",
pages = "199-200",
year = "1997",
isbn = "83-7108-027-1",
}
144
@article{UEK:2168252788,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kędzior Władysław and Popek Stanisław",
title = "Zawartość witaminy C, ołowiu i kadmu w wybranych warzywach",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "127-134",
year = "1997",
}
145
@inbook{UEK:2168255344,
author = "Popek Stanisław and Giemza Mariusz",
title = "pH24 and Water Holding Capacity as a Quality Factors of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "460-462",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
146
@inbook{UEK:2168275863,
author = "Popek Stanislaw and Sikora Tadeusz",
title = "Właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego : [komunikat]",
booktitle = "Charakterystyka chemiczna i technologiczna niekonwencjonalnych surowców mięsnych i perspektywy ich wykorzystania : seminarium, Olsztyn 12-13 wrzesień 1996",
pages = "33-36",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Akademia Rolniczo-Techniczna",
year = "1996",
}
147
@misc{UEK:2168303955,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Properties of Rabbit Meat",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "34-35",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
148
@misc{UEK:2168276917,
author = "Popek S.",
title = "Próba wyznaczenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego",
booktitle = "Osiągnięcia i perpektywy technologii żywności",
pages = "183",
adress = "Łódź",
publisher = "Politechnika Łódzka",
year = "1995",
isbn = "83-901682-3-5",
}
149
@article{UEK:2168241062,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba określenia wpływu płci i masy przedubojowej na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "462",
pages = "21-26",
year = "1995",
}
150
@misc{UEK:2168239180,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba określenia optymalnej masy przedubojowej królików z punktu widzenia walorów sensorycznych ich mięsa",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
151
@inbook{UEK:2168256032,
author = "Popek Stanisław",
title = "The Quality of Rabbit's Meat",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "289-292",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
152
@misc{UEK:2168262908,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba klasyfikacji jakościowej mięsa króliczego kulinarnego",
booktitle = "Żywność, Technologia, Jakość",
number = "2 (3)",
pages = "116",
year = "1995",
}
153
@misc{UEK:2168284593,
author = "Popek Stanisław",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "109-110",
year = "1995",
}
154
@misc{UEK:2168239170,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław",
title = "Zawartość witaminy C i metali w wybranych warzywach",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
155
@article{UEK:2168245140,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanisław",
title = "Znakowanie produktów spożywczych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 8",
pages = "224-225",
year = "1994",
}
156
@article{UEK:2168243558,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie i ocena użytkowości rzeźnej królików oraz jakości ich mięsa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "17-26",
year = "1994",
}
157
@unpublished{UEK:2168288637,
author = "Popek Stanisław",
title = "Towaroznawcza charakterystyka tuszek króliczych",
adress = "Kraków",
year = "1993",
}
158
@article{UEK:2168264328,
author = "Popek Stanisław",
title = "Badanie współzależności pomiędzy wydajnością kulinarną a wybranymi parametrami fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "423",
pages = "11-16",
year = "1993",
}
159
@article{UEK:2168248176,
author = "Popek Stanisław",
title = "Próba oceny wpływu wybranych parametrów zoometrycznych na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "396",
pages = "27-32",
year = "1993",
}
160
@article{UEK:2168245694,
author = "Popek Stanisław",
title = "Wpływ płci na jakość sensoryczną mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "23-27",
year = "1992",
}
161
@article{UEK:2168245700,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanisław",
title = "Próba określenia współzależności pomiędzy wybranymi parametrami zoometrycznymi, sensorycznymi i fizykochemicznymi mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "386",
pages = "15-21",
year = "1992",
}
162
@article{UEK:2168245732,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanisław",
title = "Niektóre własności mięsa króliczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "55-62",
year = "1991",
}
163
@misc{UEK:2168276659,
author = "Popek Stanisław and Sikora Tadeusz",
title = "Study of Correlation Among Some Physicochemical Parameters of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "41",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
164
@misc{UEK:2168276647,
author = "Popek Stanisław and Sikora Tadeusz",
title = "Skład chemiczny i wybrane właściwości fizykochemiczne mięsa króliczego",
booktitle = "Sympozjum [Komisji Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN] n.t. "Żywność - jej wartość zdrowotna, odżywcza oraz interakcje z substancjami obcymi"",
pages = "76",
adress = "Kraków",
publisher = "Komisja Analizy Bromatologicznej Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk",
year = "1990",
}
165
@article{UEK:2168246188,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Popek Stanisław and Sikora Tadeusz",
title = "Próba określenia fizycznych parametrów barwy mięsa króliczego za pomocą kolorymetru trójchromatycznego MOMCOLOR D",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "57-66",
year = "1990",
}
166
@misc{UEK:2168276661,
author = "Popek Stanisław and Sikora Tadeusz",
title = "Influence of Cooking on Changes of Physicochemical Features of Rabbit Meat",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "40",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
167
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa and Cichoń Zofia",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
168
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
169
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska-Marcinkiewicz Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
170
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Suwała Grzegorz and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność regionalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
171
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Suwała Grzegorz and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Halagarda Michał and Pyrzyńska Ewa",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
172
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska Joanna",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
173
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz and Ptasińska Joanna",
title = "Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
174
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Popek Stanisław and Kudełka Wanda and Suwała Grzegorz and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
175
@unpublished{UEK:2168317595,
author = "Cichoń Zofia and Popek Stanislaw and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Suwała Grzegorz",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
176
@unpublished{UEK:2168317581,
author = "Cichoń Zofia and Popek Stanislaw and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Ptasińska Joanna and Suwała Grzegorz",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
177
@unpublished{UEK:2168281715,
author = "Cichoń Zofia and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Badanie i ocena jakości produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
178
@unpublished{UEK:2168281711,
author = "Cichoń Zofia and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
179
@unpublished{UEK:2168281713,
author = "Cichoń Zofia and Kędzior Władysław and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Miśniakiewicz Małgorzata and Suwała Grzegorz",
title = "Jakość i wartość odżywcza produktów spożywczych pochodzenia roślinnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
180
@unpublished{UEK:2168333611,
author = "Cichoń Zofia and Kudełka Wanda and Popek Stanisław",
title = "Badanie jakości używek znajdujących się na rynku polskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
181
@unpublished{UEK:2168317583,
author = "Cichoń Zofia and Kudełka Wanda and Miśniakiewicz Małgorzata and Popek Stanisław and Suwała Grzegorz",
title = "Badanie i ocena jakości wybranych grup produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
182
@unpublished{UEK:2168333507,
author = "Cichoń Zofia and Kudełka Wanda and Popek Stanisław",
title = "Badania i ocena jakości wybranych grup koncentratów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
183
@unpublished{UEK:2168332623,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Ivić Małgorzata",
title = "Badanie jakości niektórych produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
184
@unpublished{UEK:2168332287,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Kudełka Wanda and Popek Stanisław and Ivić Małgorzata",
title = "Badanie jakości wybranych produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
185
@unpublished{UEK:2168332281,
author = "Krełowska-Kułas Maria and Popek Stanisław and Ivić Małgorzata and Galon Wanda and Bialik Danuta and Sutor Beata",
title = "Badanie jakości produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
186
@unpublished{UEK:2168279181,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanislaw and Kędziora Anna and Błach Maria",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie końcowe : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
187
@unpublished{UEK:2168279179,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanislaw and Kędziora Anna and Błach Maria",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
188
@unpublished{UEK:2168279177,
author = "Sikora Tadeusz and Popek Stanislaw and Kędziora Anna and Błach Maria",
title = "Określenie poziomu metali ciężkich i pozostałości środków ochrony roślin w mięsie króliczym - sprawozdanie roczne : temat A.3.10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}