Publications of the selected author

1

Title:
Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 10
Access mode:
Nr:
2168275163
varia
See main document
2

Title:
O nowy ład finansowy
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 59-65
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226565
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 403-416
Nr:
2168263494
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Prognoza polityki walutowej do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1-14
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265888
chapter in unpublished scientific work
5

Title:
Główne czynniki określające cenę opcji = Main Factors Determining Price of Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996) , s. 97-106
Nr:
2168251934
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
112/KB/1/2003/S/100
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
unpublished scientific work
1
Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
2
O nowy ład finansowy / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1998. - S. 59-65. - ISBN 83-87239-88-7
3
Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 403-416
4
Prognoza polityki walutowej do 2000 roku / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1-14
5
Główne czynniki określające cenę opcji = Main Factors Determining Price of Options / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 478 (1996), s. 97-106. - ISSN 0208-7944
6
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
1
Czepielewska-Kałka K., (2012), Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
2
Czepielewska-Kałka K., (1998), O nowy ład finansowy. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 59-65.
3
Czepielewska-Kałka K., (1996), Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 403-416.
4
Czepielewska-Kałka K., (1996), Prognoza polityki walutowej do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1-14.
5
Czepielewska-Kałka K., (1996), Główne czynniki określające cenę opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 97-106.
6
Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
1
@misc{UEK:2168275163,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna",
title = "Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "10",
year = "2012",
}
2
@inbook{UEK:2168226565,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna",
title = "O nowy ład finansowy",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "59-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
3
@inbook{UEK:2168263494,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna",
title = "Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "403-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
4
@unpublished{UEK:2168265888,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna",
title = "Prognoza polityki walutowej do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1-14",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168251934,
author = "Czepielewska-Kałka Krystyna",
title = "Główne czynniki określające cenę opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "97-106",
year = "1996",
}
6
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Sordyl Grażyna and Czepielewska-Kałka Krystyna and Kaczor Joanna and Kaczor Aleksandra and ",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}