Publications of the selected author
1

Title:
Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51), s. 10
Access mode:
Nr:
2168275163
varia
2

Title:
O nowy ład finansowy
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 59-65
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226565
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 403-416
Nr:
2168263494
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Prognoza polityki walutowej do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1-14
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265888
chapter in unpublished scientific work
5

Title:
Główne czynniki określające cenę opcji = Main Factors Determining Price of Options
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 97-106
Nr:
2168251934
article
6

Title:
Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego = Evolutionary Changes of the French Banking System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 129-140. - Summ.
Nr:
2168252144
article
7

Title:
Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym = Protection against Exchange Rate Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 81-88. - Summ.
Nr:
2168262256
article
8

Title:
Bank handlowy w Warszawie S.A. = The Bank of Commerce in Warsaw Co. Ltd.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 153-166. - Summ., rez.
Nr:
2168229268
article
9

Title:
Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych = Foreign Exchange Reserves of Capitalist Countries is the Eighties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 173-189. - Summ., rez.
Nr:
2168230176
article
10

Title:
Złoto radzieckie na zachodnich rynkach
Source:
Bank i Kredyt. - nr 8-9 (1988) , s. 36-40
Nr:
2168334939
article
11

Title:
Kraje rozwijające się - zmiana zewnętrznych warunków rozwoju = Developing Countries - Changes in External Conditions of Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 33-47. - Summ., rez.
Nr:
2168262478
article
12

Title:
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/823
Nr:
2168312959
doctoral dissertation
13

Title:
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168344928
academic script
14

Title:
Ocena światowej podaży złota = Estimation of World Gold Supply
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983) , s. 73-93. - Rez., summ.
Nr:
2168230812
article
15

Title:
Międzynarodowe rezerwy walutowe a tendencje inflacyjne w gospodarce krajów kapitalistycznych = International Foreign Exchange Reserves Versus the Inflationary Tendencies in the Capitalist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 125 (1980) , s. 123-135. - Rez., summ.
Nr:
2168231080
article
16

Title:
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978) , s. 72-83
Nr:
2168330683
article
Unpublished documents:
1

Title:
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
112/KB/1/2003/S/100
Signature:
NP-1272/Magazyn
Nr:
2163761641
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
98 s.: il.; 30 cm.
Research program:
19/I.Fin.1/91/S
Signature:
NP-20/2/Magazyn
Nr:
2168226655
unpublished scientific work
1
Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
2
O nowy ład finansowy / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998. - S. 59-65. - ISBN 83-87239-88-7
3
Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 403-416
4
Prognoza polityki walutowej do 2000 roku / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1-14
5
Główne czynniki określające cenę opcji = Main Factors Determining Price of Options / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 97-106. - ISSN 0208-7944
6
Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego = Evolutionary Changes of the French Banking System / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 129-140. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym = Protection against Exchange Rate Risk / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993), s. 81-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Bank handlowy w Warszawie S.A. = The Bank of Commerce in Warsaw Co. Ltd / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991), s. 153-166. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych = Foreign Exchange Reserves of Capitalist Countries is the Eighties / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990), s. 173-189. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Złoto radzieckie na zachodnich rynkach / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Bank i Kredyt. - nr 8-9 (1988), s. 36-40. - ISSN 0137-5520
11
Kraje rozwijające się - zmiana zewnętrznych warunków rozwoju = Developing Countries - Changes in External Conditions of Development / Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 264 (1988), s. 33-47. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983 / Krystyna CZEPIELEWSKA ; Promotor: Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1985. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ, Ryszard SZEWCZYK, Stanisława SZUMLIŃSKA ; red. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków, 1984. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
14
Ocena światowej podaży złota = Estimation of World Gold Supply / Krystyna CZEPIELEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983), s. 73-93. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Międzynarodowe rezerwy walutowe a tendencje inflacyjne w gospodarce krajów kapitalistycznych = International Foreign Exchange Reserves Versus the Inflationary Tendencies in the Capitalist Countries / Krystyna CZEPIELEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 125 (1980), s. 123-135. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych = Economic Cooperation Between Italy and Poland in the Seventies / Krystyna CZEPIELEWSKA, Roman DOMASZEWICZ // Sprawy Międzynarodowe. - z. 9 (1978), s. 72-83. - ISSN 0038-853X
17
Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce / kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK ; autorzy: Igor STYN, Grażyna SORDYL, Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Joanna KACZOR, Aleksandra KACZOR, Anna SZKARŁAT, Katarzyna KOCHANIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
18
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
1
Czepielewska-Kałka K., (2012), Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
2
Czepielewska-Kałka K., (1998), O nowy ład finansowy. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 59-65.
3
Czepielewska-Kałka K., (1996), Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 403-416.
4
Czepielewska-Kałka K., (1996), Prognoza polityki walutowej do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1-14.
5
Czepielewska-Kałka K., (1996), Główne czynniki określające cenę opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 97-106.
6
Czepielewska-Kałka K., (1993), Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 129-140.
7
Czepielewska-Kałka K., (1993), Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 81-88.
8
Czepielewska-Kałka K., (1991), Bank handlowy w Warszawie S.A., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 153-166.
9
Czepielewska-Kałka K., (1990), Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 173-189.
10
Czepielewska-Kałka K., (1988), Złoto radzieckie na zachodnich rynkach, "Bank i Kredyt", nr 8-9, s. 36-40.
11
Czepielewska-Kałka K., (1988), Kraje rozwijające się - zmiana zewnętrznych warunków rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 33-47.
12
Czepielewska K., (1985), Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983, Prom. Domaszewicz R., Kraków : , 184 k.
13
Czepielewska K., Domaszewicz R., Szewczyk R., Szumlińska S., (1984), Międzynarodowe stosunki finansowe: pomocnicze materiały dydaktyczne, Domaszewicz R. (red.), Kraków : , 123 s.
14
Czepielewska K., (1983), Ocena światowej podaży złota, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 73-93.
15
Czepielewska K., (1980), Międzynarodowe rezerwy walutowe a tendencje inflacyjne w gospodarce krajów kapitalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 123-135.
16
Czepielewska K., Domaszewicz R., (1978), Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych, "Sprawy Międzynarodowe", z. 9, s. 72-83.
17
Styn I., Sordyl G., Czepielewska-Kałka K., Kaczor J., Kaczor A., Szkarłat A., Kochaniak K., (2003), Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce, Szewczyk R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 s.
18
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
1
@misc{UEK:2168275163,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Absolwentka UEK laureatką konkursu na najlepszą pracę magisterską",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "10",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
2
@inbook{UEK:2168226565,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "O nowy ład finansowy",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "59-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
3
@inbook{UEK:2168263494,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Terminowe transakcje hedgingowe na rynku polskim",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "403-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
4
@unpublished{UEK:2168265888,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Prognoza polityki walutowej do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1-14",
year = "1996",
}
5
@article{UEK:2168251934,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Główne czynniki określające cenę opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "97-106",
year = "1996",
}
6
@article{UEK:2168252144,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Ewolucyjne zmiany francuskiego systemu bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "129-140",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168262256,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym w handlu zagranicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "81-88",
year = "1993",
}
8
@article{UEK:2168229268,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Bank handlowy w Warszawie S.A.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "153-166",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168230176,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Rezerwy walutowe krajów kapitalistycznych w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "173-189",
year = "1990",
}
10
@article{UEK:2168334939,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Złoto radzieckie na zachodnich rynkach",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "8-9",
pages = "36-40",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168262478,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka",
title = "Kraje rozwijające się - zmiana zewnętrznych warunków rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "33-47",
year = "1988",
}
12
@unpublished{UEK:2168312959,
author = "Krystyna Czepielewska",
title = "Funkcjonowanie rynku złota w krajach kapitalistycznych w latach 1945-1983",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
13
@book{UEK:2168344928,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz and Ryszard Szewczyk and Stanisława Szumlińska",
title = "Międzynarodowe stosunki finansowe : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
14
@article{UEK:2168230812,
author = "Krystyna Czepielewska",
title = "Ocena światowej podaży złota",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "73-93",
year = "1983",
}
15
@article{UEK:2168231080,
author = "Krystyna Czepielewska",
title = "Międzynarodowe rezerwy walutowe a tendencje inflacyjne w gospodarce krajów kapitalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "125",
pages = "123-135",
year = "1980",
}
16
@article{UEK:2168330683,
author = "Krystyna Czepielewska and Roman Domaszewicz",
title = "Współpraca gospodarcza Włoch z Polską w latach siedemdziesiątych",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 9",
pages = "72-83",
year = "1978",
}
17
@unpublished{UEK:2163761641,
author = "Igor Styn and Grażyna Sordyl and Krystyna Czepielewska-Kałka and Joanna Kaczor and Aleksandra Kaczor and Anna Szkarłat and Katarzyna Kochaniak",
title = "Ograniczenia kapitałowe i regulacje prawne a działalność inwestycyjna banków i zakładów ubezpieczeń w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2168226655,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID