Publications of the selected author
1

Title:
Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 153-173
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358898
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324571
chapter in textbook
See main document
3

Title:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324527
See related chapters
4

Title:
Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 37-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305915
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 412-423. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310665
article
6

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges
Source:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292737
chapter in conference materials
7

Author:
Title:
Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy
Source:
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-61686-05-7
Nr:
2168299081
varia
See main document
8

Author:
Title:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia"
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 5-8
Access mode:
Nr:
2168298857
unreviewed article
9

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia", Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)
Redakcja:
Tłumaczenie:
Berniak-Woźny Justyna
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
50 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-61686-05-7
Nr:
2168299075
conference materials
See related chapters
10

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 90-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300905
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Title:
Słowo wstępne
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 13-14
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300891
preface / summary
See main document
12

Title:
Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
44 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65269-01-0
Access mode:
Nr:
2168300393
13

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
210, [5] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300889
conference materials
See related chapters
14

Title:
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (64) (2015) , s. 62-63
Access mode:
Nr:
2168292503
unreviewed article
15

Title:
Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 87-112 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301525
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-88700-83-5
Access mode:
Nr:
2168295659
17

Author:
Title:
Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2014) , s. 4-6
Access mode:
Nr:
2168295709
unreviewed article
18

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 3
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
Access mode:
Nr:
2168295699
journal / series editorial
19

Title:
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-88700-78-1
Nr:
2168299211
20

Title:
Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie?
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-88700-69-9
Access mode:
Nr:
2168295695
21

Title:
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 98-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301145
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 3
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Access mode:
Nr:
2168271356
journal / series editorial
23

Title:
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy = The Globalisation of the Financial Markets : Causes and Mechanisms
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296899
article
24

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278625
varia
25

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278593
varia
26

Author:
Artur Pollok , Iwona Dudzik
Title:
Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4, s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168358950
voice in discussion / interview
27

Title:
Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie = Population AT-risk-of-poverty in EU Member States in 2005-2011 : a Diagnosis and Counteracting Measures
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 69-110. - Aneks statystyczny; summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255228
article
28

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 4
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Access mode:
Nr:
2168358954
journal / series editorial
29

Title:
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA, s. 81-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273520
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 2
Redakcja:
Kukliński Antoni
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Access mode:
Nr:
2168359546
journal / series editorial
31

Author:
Title:
Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939) = From the History of the Economic Society in Krakow (1921-1939)
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 9 (2011) , s. 305-321. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168229868
article
32

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 9
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2011
Nr:
2168229870
journal / series editorial
33

Title:
Memoriał w sprawie położenia finansowego
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Series:
(Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 7)
Notes:
Reprint, oryg.: Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1923,
ISBN:
978-83-88700-58-3
Nr:
2168225934
varia
34

Title:
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 306-326. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222746
article
35

Title:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51402
article
36

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-28-6
Nr:
52352
monograph
37

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 8
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2010
Nr:
2164940427
journal / series editorial
38

Title:
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 31-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53217
article
39

Title:
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 13-50
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230350
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne = The Savings of Households in the System of National Accounts : the Methodological Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 327-336. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50607
article
41

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-12-5
Nr:
51692
monograph
42

Title:
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH, s. 9-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265428
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze
Source:
O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 9-30
ISBN:
978-83-922045-8-9
Nr:
2167702656
preface / summary
44

Author:
Title:
Konsumpcja w transformującej się gospodarce
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 3 (dodatek) (2008) , s. I-VII - Bibliogr.
Nr:
51235
article
45

Author:
Title:
Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego = Professor Edward Łukawer (1920-2007) : the Life of a Man of Indomitable Spirit
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6, s. 11-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951013
varia
46

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 6
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2008
Nr:
2165936283
journal / series editorial
47

Title:
Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (dodatek) (2008) , s. I-VIII - Bibliogr.
Nr:
51236
article
48

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji? = Consumer Credit : Do Market Regulation is Needed?
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 184-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166066355
chapter in conference materials
49

Author:
Title:
Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (dodatek) (2008) , s. III
Nr:
51243
article
50

Author:
Title:
Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (dodatek) (2008) , s. IV
Nr:
51244
article
51

Title:
XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 18-19
Access mode:
Nr:
2166742784
unreviewed article
52

Author:
Title:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju"
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 6-7
Access mode:
Nr:
2166737954
unreviewed article
53

Title:
Oszczędzanie jako gromadzenie majątku
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 24 (dodatek) (2007) , s. I-V - Bibliogr.
Nr:
51175
article
54

Author:
Title:
Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy = The Results of Research of Household Savings in Poland after 1989 : a Synthetic Review
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007) , s. 91-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296711
article
55

Author:
Title:
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 19 (dodatek) (2007) , s. I-IV
Nr:
51177
article
56

Title:
Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 36-48 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Nr:
2166522593
chapter in monograph
57

Author:
Title:
Teoria wyboru w zadaniach
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 24 (dodatek) (2007) , s. VII-VIII
Nr:
2168319585
article
58

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 5
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2007
Nr:
2168296699
journal / series editorial
59

Title:
Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
253, [3] s.: il. kolor.; 24 cm
Nr:
52206
60

Title:
Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego = Research the Propensity to Save in Households with the Use of Regression Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 9 (2007) , s. 591-606. - Tytuł numeru: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Księga Jubileuszowa Profesora Waldemara Grzywacza - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 454)
Nr:
2165897485
article
61

Author:
Title:
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 20 (dodatek) (2007) , s. I-IV
Nr:
51178
article
62

Title:
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 101-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50712
article
63

Author:
Title:
Pauperyzacja polskiego społeczeństwa
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 107-141
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165913672
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Co mówi statystyka
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 18 (dodatek) (2007) , s. I-IV - Bibliogr.
Nr:
51176
article
65

Author:
Title:
Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733, s. 9-16
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162099014
varia
66

Title:
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 738 (2007) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51086
article
67

Author:
Title:
Czym są i jak bada się budżety domowe?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 21 (dodatek) (2007) , s. I-IV - Bibliogr.
Nr:
51179
article
68

Author:
Title:
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie = Establishment and Development of the Economic Society in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 4 (2006) , s. 131-148. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52519
article
69

Author:
Title:
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2006) , s. 4-9
Access mode:
Nr:
2168320045
unreviewed article
70

Title:
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 33-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51298
article
71

Author:
Title:
Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH, s. 89-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265242
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 629-669. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202568
chapter in conference materials
See main document
73

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
774 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
52290
conference materials
See related chapters
74

Title:
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005
Physical description:
59 s.; 24 cm
ISBN:
83-922045-5-7
Nr:
2168219258
conference materials
75

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
359 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/260
Nr:
2168221664
doctoral dissertation
76

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218130
varia
See main document
77

Author:
Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3, s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168320211
varia
78

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218066
conference materials
See related chapters
79

Author:
Title:
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002)
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 93-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52242
article
80

Author:
Title:
Procesy inflacyjne we współczesnym świecie
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 168-192
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220290
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 1 (2003) , s. 61-71 - Bibliogr.
Nr:
2168225200
article
82

Author:
Title:
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa = The Problem of Measuring the Pauperisation of Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 73-89. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220958
article
83

Author:
Title:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 13-39
ISBN:
83-908535-3-1
Nr:
2168361276
chapter in book
See main document
84

Author:
Title:
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 280-304
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258548
chapter in academic script
See main document
85

Author:
Title:
Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 85-86
ISBN:
83-908535-3-1
Nr:
2168361278
chapter in book
See main document
86

Author:
Title:
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 305-328
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258552
chapter in academic script
See main document
87

Author:
Title:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2002) , s. 16-18
Nr:
2168320677
unreviewed article
88

Author:
Title:
Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa = Methods of Economic Analysis of Poverty
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2002) , s. 149-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168245194
article
89

Title:
Słowo wstępne
Source:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, art. no. 0, s. 7-12
ISBN:
83-908535-3-1
Nr:
2168361274
preface / summary
See main document
90

Author:
Title:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej = Brief History of Social Economic Movement in the Cracow Region
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 17-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224500
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
106, [4] s.: il.; 23 cm
ISBN:
83-908535-3-1
Nr:
2168361272
See related chapters
92

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-1-9
Nr:
2168266878
monograph
93

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2001) , s. 13-17
Access mode:
Nr:
2168320671
unreviewed article
94

Title:
Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2001
Physical description:
70 s.; 24 cm
ISBN:
83-908535-2-3
Nr:
2168320679
conference materials
95

Author:
Artur Pollok , Bartłomiej Muzykiewicz
Title:
Realizacja programu PTE w Internecie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 1, s. 16-17
Nr:
2168320669
varia
96

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar = Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 195-216. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229826
article
97

Author:
Title:
Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 5, s. 18-19
Nr:
2168320675
varia
98

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2001) , s. 8-13
Nr:
2168320673
unreviewed article
99

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
51 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-054-2
Nr:
2168271248
academic script
100

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego : (w ujęciu systemu rachunków narodowych) = Changes in the Incomes of Polish Households During the Transition : (According to the System of National Accounts)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000) , s. 55-70. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223912
article
101

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-1-9
Nr:
2168266876
monograph
103

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych)
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[40]-9[48]
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269518
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Title:
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy = Financial Resources of Households in Poland in the Period of Transformation of Economic System : Present State - Conditions - Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 41-58. - Summ.
Nr:
2168238376
article
105

Author:
Title:
Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola = Demand for Money in Terms of the Inventory Theoretic Approach. Economic Costs in Baumol's Model
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244548
article
106

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską = Savings of Households Vs Poland's Economic Integration with the European Union
Source:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 71-91. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254916
chapter in conference materials
See main document
107

Author:
Title:
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI, s. 170-202
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270946
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-87-9
Nr:
2168245658
academic script
109

Author:
Title:
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 299-319
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258670
chapter in academic script
See main document
110

Title:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252762
article
111

Author:
Title:
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 274-298
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258668
chapter in academic script
See main document
112

Author:
Title:
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA, s. 54-71
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258844
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Author:
Title:
Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego = The Course and Conditions Underlying Inflationary Process in Poland's Economy During Transformation of Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168253570
article
114

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1996
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-99-8
Nr:
2168245662
academic script
115

Title:
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[16]-27[45]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265890
chapter in unpublished scientific work
1
Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 153-173. - ISBN 978-83-7252-850-6
2
Rynki finansowe w globalnej gospodarce / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
3
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
4
Rynki finansowe w globalnej gospodarce / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 37-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
5
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014 / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK, Bogumiła SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 412-423. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254. - ISSN 1899-3192
6
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4
7
Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy / Artur POLLOK // W: Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-61686-05-7
8
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia" / Artur POLLOK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 5-8. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
9
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 50 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-61686-05-7
10
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 90-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-93-4
11
Słowo wstępne / Artur POLLOK // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 13-14. - ISBN 978-83-88700-93-4
12
Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 44 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65269-01-0. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxix-owe.pdf
13
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 210, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-88700-93-4
14
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca... / Krzysztof BIEL, Artur POLLOK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
15
Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 87-112. - Bibliogr.
16
Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - 40 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88700-83-5. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxviii-owe.pdf
17
Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (2014), s. 4-6. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletynpteowe2014-1-6812-10278.pdf. - ISSN 1507-1383
18
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - nr 3. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletynpteowe2014-1-6812-10278.pdf. - ISSN 1507-1383
19
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław OWSIAK i Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-88700-78-1
20
Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie? / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 40 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88700-69-9. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxvii-owe.pdf
21
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy / Artur POLLOK, Michał MICHOROWSKI // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 98-119. - Bibliogr.
22
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - nr 3. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_2013_OWE_21-08.pdf. - ISSN 1507-1383
23
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy = The Globalisation of the Financial Markets : Causes and Mechanisms / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
24
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
25
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
26
Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik / Artur POLLOK ; rozm. Iwona Dudzik // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2012), s. 4-5. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf. - ISSN 1507-1383
27
Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie = Population AT-risk-of-poverty in EU Member States in 2005-2011 : a Diagnosis and Counteracting Measures / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 69-110. - Aneks statystyczny; summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
28
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 4. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_04.pdf. - ISSN 1507-1383
29
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 81-119. - Bibliogr.
30
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Antoni Kukliński, Elżbieta Mączyńska, Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_02.pdf. - ISSN 1507-1383
31
Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939) = From the History of the Economic Society in Krakow (1921-1939) / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 9 (2011), s. 305-321. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
32
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2011. - nr 9. - ISSN 1644-8979
33
Memoriał w sprawie położenia finansowego / [red. naukowa Artur POLLOK]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - Reprint, oryg.: Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1923. - (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 7). - ISBN 978-83-88700-58-3
34
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 306-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 137-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
36
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-28-6
37
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2010. - nr 8. - ISSN 1644-8979
38
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005 / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 31-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103. - ISSN 1898-6447
39
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008 / Artur POLLOK, Michał MICHOROWSKI // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 13-50. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_1.pdf
40
Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne = The Savings of Households in the System of National Accounts : the Methodological Approach / Artur POLLOK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 327-336. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 3. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-12-5
42
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008 / Michał Michorowski, Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 9-44. - Bibliogr.
43
O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze / Artur POLLOK // W: O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 9-30. - ISBN 978-83-922045-8-9
44
Konsumpcja w transformującej się gospodarce / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 3 (dodatek) (2008), s. I-VII. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
45
Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego = Professor Edward Łukawer (1920-2007) : the Life of a Man of Indomitable Spirit / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 11-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
46
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2008. - nr 6. - ISSN 1644-8979
47
Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 4 (dodatek) (2008), s. I-VIII. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
48
Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji? = Consumer Credit : Do Market Regulation is Needed? / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 184-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
49
Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (dodatek) (2008), s. III. - ISSN 1234-5784
50
Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 1 (dodatek) (2008), s. IV. - ISSN 1234-5784
51
XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 18-19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
52
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju" / Artur POLLOK // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 6-7. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
53
Oszczędzanie jako gromadzenie majątku / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 24 (dodatek) (2007), s. I-V. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
54
Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy = The Results of Research of Household Savings in Poland after 1989 : a Synthetic Review / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 5 (2007), s. 91-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
55
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1) / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 19 (dodatek) (2007), s. I-IV. - ISSN 1234-5784
56
Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55). - S. 36-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1
57
Teoria wyboru w zadaniach / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 24 (dodatek) (2007), s. VII-VIII. - ISSN 1234-5784
58
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2007. - nr 5. - ISSN 1644-8979
59
Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość / red. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. - 253, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm
60
Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego = Research the Propensity to Save in Households with the Use of Regression Modelling / Artur POLLOK, Paweł ULMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 454). - nr 9 (2007), s. 591-606. - Summ.. - Tytuł numeru: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Księga Jubileuszowa Profesora Waldemara Grzywacza. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
61
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2) / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 20 (dodatek) (2007), s. I-IV. - ISSN 1234-5784
62
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 101-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366. - ISSN 0208-7944
63
Pauperyzacja polskiego społeczeństwa / Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 107-141. - ISBN 978-83-7252-340-2
64
Co mówi statystyka / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 18 (dodatek) (2007), s. I-IV. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
65
Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach / oprac. Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007), s. 9-16. - ISSN 0208-7944
66
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364. - ISSN 0208-7944
67
Czym są i jak bada się budżety domowe? / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 21 (dodatek) (2007), s. I-IV. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
68
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie = Establishment and Development of the Economic Society in Cracow / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Zofia DACH. - nr 4 (2006), s. 131-148. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
69
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2006), s. 4-9. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf. - ISSN 1507-1383
70
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660. - ISSN 0208-7944
71
Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego / Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 89-121. - Bibliogr.
72
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 629-669. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
73
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - 774 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922045-4-9
74
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r. / [red. materiałów zjazdowych Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, cop. 2005. - 59 s. ; 24 cm. - ISBN 83-922045-5-7
75
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Artur POLLOK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2004. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
77
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji" / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2004), s. 22-23. - ISSN 1507-1383
78
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-908535-8-2
79
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002) / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 93-112. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
80
Procesy inflacyjne we współczesnym świecie / Artur POLLOK // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 168-192. - ISBN 83-908535-7-4
81
The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - nr 1 (2003), s. 61-71. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
82
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa = The Problem of Measuring the Pauperisation of Society / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003), s. 73-89. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13885. - ISSN 0208-7944
83
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej / Artur POLLOK // W: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 13-39. - ISBN 83-908535-3-1
84
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 280-304. - ISBN 83-7252-101-8
85
Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie / Artur POLLOK // W: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 85-86. - ISBN 83-908535-3-1
86
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 305-328. - ISBN 83-7252-101-8
87
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2002), s. 16-18. - ISSN 1507-1383
88
Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa = Methods of Economic Analysis of Poverty / Artur POLLOK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2002), s. 149-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf. - ISSN 0035-9629
89
Słowo wstępne / Artur POLLOK, Józef MACHACZKA // W: Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 7-12. - ISBN 83-908535-3-1
90
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej = Brief History of Social Economic Movement in the Cracow Region / Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 17-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
91
Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - 106, [4] s. : il. ; 23 cm. - ISBN 83-908535-3-1
92
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-1-9
93
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2001), s. 13-17. - ISSN 1507-1383
94
Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe / red. Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2001. - 70 s. ; 24 cm. - ISBN 83-908535-2-3
95
Realizacja programu PTE w Internecie / Artur POLLOK, Bartłomiej Muzykiewicz // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 1 (2001), s. 16-17. - ISSN 1507-1383
96
Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar = Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 195-216. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
97
Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 5 (2001), s. 18-19. - ISSN 1507-1383
98
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2001), s. 8-13. - ISSN 1507-1383
99
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 51 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-054-2
100
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego : (w ujęciu systemu rachunków narodowych) = Changes in the Incomes of Polish Households During the Transition : (According to the System of National Accounts) / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 555 (2000), s. 55-70. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9868. - ISSN 0208-7944
101
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
102
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-1-9
103
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych) / Artur POLLOK // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[40]-9[48]
104
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy = Financial Resources of Households in Poland in the Period of Transformation of Economic System : Present State - Conditions - Prospects / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 41-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
105
Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola = Demand for Money in Terms of the Inventory Theoretic Approach. Economic Costs in Baumol's Model / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
106
Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską = Savings of Households Vs Poland's Economic Integration with the European Union / Artur POLLOK // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 71-91. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
107
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy / Artur POLLOK // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 170-202
108
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 48 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-87-9
109
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 299-319. - ISBN 83-87239-37-2
110
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation / Zofia DACH, Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
111
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 274-298. - ISBN 83-87239-37-2
112
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy / Artur POLLOK // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 54-71
113
Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego = The Course and Conditions Underlying Inflationary Process in Poland's Economy During Transformation of Economic System / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
114
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1996. - 48 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-99-8
115
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania / Zofia DACH, Artur POLLOK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[16]-27[45]
1
Michorowski M., Pollok A., (2021), Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-173.
2
Michorowski M., Pollok A., (2017), Rynki finansowe w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 173-188.
3
Szopa B., Pollok A. (red.), (2017), Ekonomia globalna: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 249 s.
4
Michorowski M., Pollok A., (2016), Rynki finansowe w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-58.
5
Michorowski M., Pollok A., Szopa B., (2016), Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 412-423; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254
6
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2015), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 160-177.
7
Pollok A., (2015), Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy. [W:] Pollok A., Berniak-Woźny J., Maroń-Zając J. (red.), Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 33-34.
8
Pollok A., (2015), Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 5-8; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
9
Pollok A. (red.), (2015), Chrześcijaństwo a ekonomia: materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 50 s.
10
Pollok A., Wałęga G., (2015), Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Pollok A. (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 90-109.
11
Pollok A., (2015), Słowo wstępne. [W:] Pollok A. (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-14.
12
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2015), Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2015/2016: nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 44 s.
13
Pollok A. (red.), (2015), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 210, [5] s.
14
Biel K., Pollok A., (2015), Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca..., "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 62-63; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
15
Michorowski M., Pollok A., (2014), Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 87-112.
16
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2014), Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2014/2015: polska droga do wolności gospodarczej: 25 lat transformacji, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 40 s.
17
Pollok A., (2014), Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 4-6; http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletynpteowe2014-1-6812-10278.pdf
18
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - nr 3. - . - 1507-1383
19
Owsiak S., Pollok A. (red.), (2013), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego: księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 194 s.
20
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2013), Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2013/2014: strefa euro: szansa czy zagrożenie?, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 40 s.
21
Pollok A., Michorowski M., (2013), Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy. [W:] Bogumiła SZOPA (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 98-119.
22
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - nr 3. - . - 1507-1383
23
Michorowski M., Pollok A., (2013), Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 9-29; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf
24
Pollok A., Wałęga G., (2013), Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 101.
25
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2013), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 72.
26
Pollok A., Dudzik I., (2012), Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 4-5; http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf
27
Michorowski M., Pollok A., (2012), Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 69-110.
28
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 4. - . - 1507-1383
29
Michorowski M., Pollok A., (2012), Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 81-119.
30
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Antoni Kukliński, Elżbieta Mączyńska, Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 2. - . - 1507-1383
31
Pollok A., (2011), Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939), "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 9, s. 305-321; http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf
32
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2011. - nr 9. - . - 1644-8979
33
(2011), Memoriał w sprawie położenia finansowego. [W:]
34
Pollok A., Wałęga G., (2011), Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 306-326.
35
Pollok A., Wałęga G., (2010), Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 137-164.
36
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2010), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 4 popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
37
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2010. - nr 8. - . - 1644-8979
38
Pollok A., Wałęga G., (2010), Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 31-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103
39
Pollok A., Michorowski M., (2010), Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-50.
40
Pollok A., (2009), Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 327-336.
41
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2009), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
42
Michorowski M., Pollok A., (2009), Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 9-44.
43
Pollok A., (2008), O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze. [W:] O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 9-30.
44
Pollok A., (2008), Konsumpcja w transformującej się gospodarce, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 3 (dodatek), s. I-VII.
45
Pollok A., (2008), Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 11-26.
46
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2008. - nr 6. - . - 1644-8979
47
Pollok A., Wałęga G., (2008), Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 4 (dodatek), s. I-VIII.
48
Pollok A., Wałęga G., (2008), Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji?. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 184-195.
49
Pollok A., (2008), Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1 (dodatek), s. III.
50
Pollok A., (2008), Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1 (dodatek), s. IV.
51
Pollok A., Wałęga G., (2008), XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
52
Pollok A., (2008), VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 6-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
53
Pollok A., Wałęga G., (2007), Oszczędzanie jako gromadzenie majątku, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 24 (dodatek), s. I-V.
54
Pollok A., (2007), Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 5, s. 91-107; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf
55
Pollok A., (2007), Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 19 (dodatek), s. I-IV.
56
Pollok A., Wałęga G., (2007), Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 36-48.
57
Pollok A., (2007), Teoria wyboru w zadaniach, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 24 (dodatek), s. VII-VIII.
58
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2007. - nr 5. - . - 1644-8979
59
Pollok A. (red.), (2007), Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie: historia i teraźniejszość, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 253, [3] s.
60
Pollok A., Ulman P., (2007), Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 9, s. 591-606.
61
Pollok A., (2007), Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 20 (dodatek), s. I-IV.
62
Pollok A., Wałęga G., (2007), Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 101-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366
63
Pollok A., (2007), Pauperyzacja polskiego społeczeństwa. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-141.
64
Pollok A., (2007), Co mówi statystyka, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 18 (dodatek), s. I-IV.
65
Pollok A., (2007), Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 9-16.
66
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364
67
Pollok A., (2007), Czym są i jak bada się budżety domowe?, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 21 (dodatek), s. I-IV.
68
Pollok A., (2006), Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 4, s. 131-148.
69
Pollok A., (2006), Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 4-9; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf
70
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660
71
Pollok A., (2005), Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 89-121.
72
Kowalski R., Pollok A., (2005), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 629-669.
73
Dach Z., Pollok A. (red.), (2005), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 774 s.
74
Pollok A. (red.), (2005), Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie: materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r., Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 59 s.
75
Pollok A., (2004), Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Prom. Dach Z., Kraków : , 359 k.
76
Kowalski R., Pollok A., (2004), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 125-127.
77
Pollok A., (2004), Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 22-23.
78
Kowalski R., Pollok A. (red.), (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji: materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 187 s.
79
Pollok A., (2004), Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 93-112.
80
Pollok A., (2004), Procesy inflacyjne we współczesnym świecie. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 168-192.
81
Pollok A., (2003), The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 1, s. 61-71.
82
Pollok A., (2003), Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 73-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/13885
83
Pollok A., (2002), Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej. [W:] POLLOK A. (red.), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-39.
84
Pollok A., (2002), Rynki nieożywionych czynników wytwórczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 280-304.
85
Pollok A., (2002), Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie. [W:] POLLOK A. (red.), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 85-86.
86
Pollok A., (2002), Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 305-328.
87
Pollok A., (2002), Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 16-18.
88
Pollok A., (2002), Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 149-171; http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf
89
Pollok A., Machaczka J., (2002), Słowo wstępne. [W:] POLLOK A. (red.), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 7-12.
90
Pollok A., (2002), Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 17-44.
91
Pollok A. (red.), (2002), Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 106, [4] s.
92
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2002), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 270 s.
93
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 13-17.
94
Pollok A. (red.), (2001), Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r.: materiały zjazdowe, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 70 s.
95
Pollok A., Muzykiewicz B., (2001), Realizacja programu PTE w Internecie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 1, s. 16-17.
96
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 195-216.
97
Pollok A., (2001), Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 18-19.
98
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 8-13.
99
Pollok A., (2000), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 51 s.
100
Pollok A., (2000), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/9868
101
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
102
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (1999), Zbiór zadań z mikroekonomii, Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 262 s.
103
Pollok A., ([1999]), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych). [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[40]-9[48].
104
Pollok A., (1999), Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 41-58.
105
Pollok A., (1999), Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 15-25.
106
Pollok A., (1999), Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 71-91.
107
Pollok A., (1999), Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 170-202.
108
Pollok A., (1998), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 48 s.
109
Pollok A., (1997), Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 299-319.
110
Dach Z., Pollok A., (1997), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 7-24.
111
Pollok A., (1997), Rynki nieożywionych czynników wytwórczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 274-298.
112
Pollok A., ([1997]), Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 54-71.
113
Pollok A., (1997), Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 19-34.
114
Pollok A., (1996), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 48 s.
115
Dach Z., Pollok A., (1996), Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[16]-27[45].
1
@inbook{UEK:2168358898,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "153-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
2
@inbook{UEK:2168324571,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Rynki finansowe w globalnej gospodarce",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
3
@book{UEK:2168324527,
title = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
4
@inbook{UEK:2168305915,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Rynki finansowe w globalnej gospodarce",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "37-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
5
@article{UEK:2168310665,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok and Bogumiła Szopa",
title = "Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "412-423",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.37},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254},
}
6
@inbook{UEK:2168292737,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia",
pages = "160-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-80-4",
}
7
@misc{UEK:2168299081,
author = "Artur Pollok",
title = "Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy",
booktitle = "Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)",
pages = "33-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-61686-05-7",
}
8
@article{UEK:2168298857,
author = "Artur Pollok",
title = "Międzynarodowa konferencja naukowa Chrześcijaństwo a ekonomia",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "5-8",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
9
@book{UEK:2168299075,
title = "Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-61686-05-7",
}
10
@inbook{UEK:2168300905,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
pages = "90-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
11
@misc{UEK:2168300891,
author = "Artur Pollok",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
12
@book{UEK:2168300393,
title = "Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxix-owe.pdf},
isbn = "978-83-65269-01-0",
}
13
@book{UEK:2168300889,
title = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
14
@article{UEK:2168292503,
author = "Krzysztof Biel and Artur Pollok",
title = "Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "62-63",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
15
@unpublished{UEK:2168301525,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "87-112",
year = "2014",
}
16
@book{UEK:2168295659,
title = "Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2014",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxviii-owe.pdf},
isbn = "978-83-88700-83-5",
}
17
@article{UEK:2168295709,
author = "Artur Pollok",
title = "Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "4-6",
year = "2014",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletynpteowe2014-1-6812-10278.pdf},
}
18
@misc{UEK:2168295699,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2014",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletynpteowe2014-1-6812-10278.pdf},
}
19
@book{UEK:2168299211,
title = "W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-78-1",
}
20
@book{UEK:2168295695,
title = "Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie?",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxvii-owe.pdf},
isbn = "978-83-88700-69-9",
}
21
@unpublished{UEK:2168301145,
author = "Artur Pollok and Michał Michorowski",
title = "Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "98-119",
year = "2013",
}
22
@misc{UEK:2168271356,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/Biuletyn_2013_OWE_21-08.pdf},
}
23
@article{UEK:2168296899,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "9-29",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf},
}
24
@misc{UEK:2168278625,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
25
@misc{UEK:2168278593,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
26
@misc{UEK:2168358950,
author = "Artur Pollok and Iwona Dudzik",
title = "Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "4-5",
year = "2012",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf},
}
27
@article{UEK:2168255228,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "69-110",
year = "2012",
}
28
@misc{UEK:2168358954,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2012",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_04.pdf},
}
29
@unpublished{UEK:2168273520,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "81-119",
year = "2012",
}
30
@misc{UEK:2168359546,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2012",
url = {http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_02.pdf},
}
31
@article{UEK:2168229868,
author = "Artur Pollok",
title = "Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939)",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "9",
pages = "305-321",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf},
}
32
@misc{UEK:2168229870,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2011",
}
33
@misc{UEK:2168225934,
title = "Memoriał w sprawie położenia finansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-58-3",
}
34
@article{UEK:2168222746,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "306-326",
adress = "",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:51402,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "137-164",
year = "2010",
}
36
@book{UEK:52352,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "978-83-61686-28-6",
}
37
@misc{UEK:2164940427,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2010",
}
38
@article{UEK:53217,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "31-61",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103},
}
39
@inbook{UEK:2168230350,
author = "Artur Pollok and Michał Michorowski",
title = "Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "13-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_1.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
40
@article{UEK:50607,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "327-336",
adress = "",
year = "2009",
}
41
@book{UEK:51692,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-61686-12-5",
}
42
@unpublished{UEK:2168265428,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "9-44",
year = "2009",
}
43
@misc{UEK:2167702656,
author = "Artur Pollok",
title = "O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze",
booktitle = "O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-8-9",
}
44
@article{UEK:51235,
author = "Artur Pollok",
title = "Konsumpcja w transformującej się gospodarce",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "3 (dodatek)",
pages = "I-VII",
year = "2008",
}
45
@misc{UEK:2165951013,
author = "Artur Pollok",
title = "Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "11-26",
year = "2008",
}
46
@misc{UEK:2165936283,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2008",
}
47
@article{UEK:51236,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "4 (dodatek)",
pages = "I-VIII",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2166066355,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji?",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "184-195",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
49
@article{UEK:51243,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "1 (dodatek)",
pages = "III",
year = "2008",
}
50
@article{UEK:51244,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "1 (dodatek)",
pages = "IV",
year = "2008",
}
51
@article{UEK:2166742784,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "18-19",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
52
@article{UEK:2166737954,
author = "Artur Pollok",
title = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "6-7",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
53
@article{UEK:51175,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Oszczędzanie jako gromadzenie majątku",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "24 (dodatek)",
pages = "I-V",
year = "2007",
}
54
@article{UEK:2168296711,
author = "Artur Pollok",
title = "Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "5",
pages = "91-107",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf},
}
55
@article{UEK:51177,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1)",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "19 (dodatek)",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
56
@inbook{UEK:2166522593,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "36-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
57
@article{UEK:2168319585,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru w zadaniach",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "24 (dodatek)",
pages = "VII-VIII",
year = "2007",
}
58
@misc{UEK:2168296699,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2007",
}
59
@book{UEK:52206,
title = "Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:2165897485,
author = "Artur Pollok and Paweł Ulman",
title = "Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "9",
pages = "591-606",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
61
@article{UEK:51178,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2)",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "20 (dodatek)",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
62
@article{UEK:50712,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "101-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366},
}
63
@inbook{UEK:2165913672,
author = "Artur Pollok",
title = "Pauperyzacja polskiego społeczeństwa",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "107-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
64
@article{UEK:51176,
author = "Artur Pollok",
title = "Co mówi statystyka",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "18 (dodatek)",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
65
@misc{UEK:2162099014,
author = "Artur Pollok",
title = "Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "9-16",
year = "2007",
}
66
@article{UEK:51086,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "29-51",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364},
}
67
@article{UEK:51179,
author = "Artur Pollok",
title = "Czym są i jak bada się budżety domowe?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "21 (dodatek)",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:52519,
author = "Artur Pollok",
title = "Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "4",
pages = "131-148",
year = "2006",
}
69
@article{UEK:2168320045,
author = "Artur Pollok",
title = "Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "4-9",
year = "2006",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf},
}
70
@article{UEK:51298,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "33-65",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660},
}
71
@unpublished{UEK:2168265242,
author = "Artur Pollok",
title = "Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "89-121",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2166202568,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "629-669",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
73
@book{UEK:52290,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
74
@book{UEK:2168219258,
title = "Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2005",
isbn = "83-922045-5-7",
}
75
@unpublished{UEK:2168221664,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
76
@misc{UEK:2168218130,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "125-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
77
@misc{UEK:2168320211,
author = "Artur Pollok",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "22-23",
year = "2004",
url = {},
}
78
@book{UEK:2168218066,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
79
@article{UEK:52242,
author = "Artur Pollok",
title = "Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002)",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "93-112",
year = "2004",
}
80
@inbook{UEK:2168220290,
author = "Artur Pollok",
title = "Procesy inflacyjne we współczesnym świecie",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "168-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
81
@article{UEK:2168225200,
author = "Artur Pollok",
title = "The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "1",
pages = "61-71",
year = "2003",
}
82
@article{UEK:2168220958,
author = "Artur Pollok",
title = "Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "73-89",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13885},
}
83
@inbook{UEK:2168361276,
author = "Artur Pollok and ",
title = "Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie",
pages = "13-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-908535-3-1",
}
84
@inbook{UEK:2168258548,
author = "Artur Pollok",
title = "Rynki nieożywionych czynników wytwórczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "280-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
85
@inbook{UEK:2168361278,
author = "Artur Pollok",
title = "Podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Ekonomiczną w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie",
pages = "85-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-908535-3-1",
}
86
@inbook{UEK:2168258552,
author = "Artur Pollok",
title = "Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "305-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
87
@article{UEK:2168320677,
author = "Artur Pollok",
title = "Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "16-18",
year = "2002",
}
88
@article{UEK:2168245194,
author = "Artur Pollok",
title = "Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "149-171",
year = "2002",
url = {http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf},
}
89
@misc{UEK:2168361274,
author = "Artur Pollok and Józef Machaczka",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie",
pages = "7-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-908535-3-1",
}
90
@inbook{UEK:2168224500,
author = "Artur Pollok",
title = "Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "17-44",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
91
@book{UEK:2168361272,
title = "Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-908535-3-1",
}
92
@book{UEK:2168266878,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-915964-1-9",
}
93
@article{UEK:2168320671,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "13-17",
year = "2001",
url = {},
}
94
@book{UEK:2168320679,
title = "Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2001",
isbn = "83-908535-2-3",
}
95
@misc{UEK:2168320669,
author = "Artur Pollok and Bartłomiej Muzykiewicz",
title = "Realizacja programu PTE w Internecie",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "1",
pages = "16-17",
year = "2001",
}
96
@article{UEK:2168229826,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "195-216",
year = "2001",
}
97
@misc{UEK:2168320675,
author = "Artur Pollok",
title = "Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "18-19",
year = "2001",
}
98
@article{UEK:2168320673,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2001",
}
99
@book{UEK:2168271248,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-054-2",
}
100
@article{UEK:2168223912,
author = "Artur Pollok",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego : (w ujęciu systemu rachunków narodowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "55-70",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9868},
}
101
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
102
@book{UEK:2168266876,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "1999",
isbn = "83-908010-1-9",
}
103
@unpublished{UEK:2168269518,
author = "Artur Pollok",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych)",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[40]-9[48]",
year = "1999",
}
104
@article{UEK:2168238376,
author = "Artur Pollok",
title = "Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "41-58",
year = "1999",
}
105
@article{UEK:2168244548,
author = "Artur Pollok",
title = "Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "15-25",
year = "1999",
}
106
@inbook{UEK:2168254916,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "71-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
107
@unpublished{UEK:2168270946,
author = "Artur Pollok",
title = "Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "170-202",
year = "1999",
}
108
@book{UEK:2168245658,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-87-9",
}
109
@inbook{UEK:2168258670,
author = "Artur Pollok",
title = "Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "299-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
110
@article{UEK:2168252762,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "7-24",
year = "1997",
}
111
@inbook{UEK:2168258668,
author = "Artur Pollok",
title = "Rynki nieożywionych czynników wytwórczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "274-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
112
@unpublished{UEK:2168258844,
author = "Artur Pollok",
title = "Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "54-71",
year = "1997",
}
113
@article{UEK:2168253570,
author = "Artur Pollok",
title = "Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "19-34",
year = "1997",
}
114
@book{UEK:2168245662,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-86439-99-8",
}
115
@unpublished{UEK:2168265890,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[16]-27[45]",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID