Publications of the selected author
1

Title:
Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 153-173
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358898
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324527
textbook
See related chapters
3

Title:
Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Source:
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 173-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-748-6
Nr:
2168324571
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Rynki finansowe w globalnej gospodarce
Source:
Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 37-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2232-8
Nr:
2168305915
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016) , s. 412-423. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310665
article
6

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
210, [5] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300889
conference materials
See related chapters
7

Author:
Title:
Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy
Source:
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-61686-05-7
Nr:
2168299081
varia
See main document
8

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia", Kraków, Polska, od 2015-04-23 do 2015-04-24
Title:
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)
Redaktor:
Tłumacz:
Berniak-Woźny Justyna
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
50 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-61686-05-7
Nr:
2168299075
conference materials
See related chapters
9

Title:
Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
44 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-65269-01-0
Access mode:
Nr:
2168300393
book
10

Author:
Title:
Słowo wstępne
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 13-14
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300891
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 5-8. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298857
unreviewed article
See main document
12

Title:
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 62-63. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292503
unreviewed article
See main document
13

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 90-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300905
chapter in conference materials
See main document
14

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges
Source:
Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-80-4
Nr:
2168292737
chapter in conference materials
15

Title:
Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-88700-83-5
Access mode:
Nr:
2168295659
book
16

Author:
Title:
Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (66) (2014) , s. 4-6
Nr:
2168295709
unreviewed article
See main document
17

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr. 3 (66)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
42 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168295699
journal / series editorial
See related chapters
18

Title:
Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2014, s. 87-112 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/3/Magazyn
Nr:
2168301525
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-88700-78-1
Nr:
2168299211
monograph
20

Title:
Globalizacja rynków finansowych
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2013, s. 98-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/2/Magazyn
Nr:
2168301145
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy = The Globalisation of the Financial Markets : Causes and Mechanisms
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296899
article
22

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 3 (62)
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
42 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168271356
journal / series editorial
23

Title:
Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie?
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-88700-69-9
Access mode:
Nr:
2168295695
book
24

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278625
varia
25

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278593
varia
26

Author:
Artur Pollok , Iwona Dudzik
Title:
Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2012. - nr 4, s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168358950
voice in discussion / interview
See main document
27

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 4
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168358954
journal / series editorial
See related chapters
28

Title:
Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie = Population AT-risk-of-poverty in EU Member States in 2005-2011 : a Diagnosis and Counteracting Measures
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 69-110. - Aneks statystyczny; summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255228
article
See main document
29

Title:
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym
Source:
Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA2012, s. 81-119 - Bibliogr.
Signature:
NP-1372/Magazyn
Nr:
2168273520
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie, 2011
Physical description:
321 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168229870
journal / series editorial
See related chapters
31

Title:
Memoriał w sprawie położenia finansowego
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Series:
(Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 7)
Notes:
Reprint, oryg.: Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1923,
ISBN:
978-83-88700-58-3
Nr:
2168225934
varia
32

Title:
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 306-326. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222746
article
33

Author:
Title:
Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939) = From the History of the Economic Society in Krakow (1921-1939)
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 9 (2011) , s. 305-321. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168229868
article
See main document
34

Title:
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 137-164. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51402
article
See main document
35

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-28-6
Nr:
52352
monograph
36

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 8
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2010
Physical description:
243 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2164940427
journal / series editorial
See related chapters
37

Title:
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 13-50
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230350
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 31-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53217
article
See main document
39

Title:
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH2009, s. 9-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265428
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-12-5
Nr:
51692
monograph
41

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne = The Savings of Households in the System of National Accounts : the Methodological Approach
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 327-336. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50607
article
42

Title:
XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008) , s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166742784
unreviewed article
43

Author:
Title:
Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 1 (2008) , s. III
Nr:
51243
article
44

Author:
Title:
O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze
Source:
O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 9-30
ISBN:
978-83-922045-8-9
Nr:
2167702656
preface / summary
45

Author:
Title:
Konsumpcja w transformującej się gospodarce
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 3 (2008) , s. I-VII - Bibliogr.
Nr:
51235
article
46

Author:
Title:
Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 1 (2008) , s. IV
Nr:
51244
article
47

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji? = Consumer Credit : Do Market Regulation is Needed?
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 184-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166066355
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego = Professor Edward Łukawer (1920-2007) : the Life of a Man of Indomitable Spirit
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]2008. - nr 6, s. 11-26. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951013
varia
See main document
49

Title:
Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 4 (2008) , s. I-VIII - Bibliogr.
Nr:
51236
article
50

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 6
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2008
Physical description:
373 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2165936283
journal / series editorial
See related chapters
51

Author:
Title:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju"
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008) , s. 6-7. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166737954
unreviewed article
52

Author:
Title:
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 19 (2007) , s. I-IV
Nr:
51177
article
53

Author:
Title:
Teoria wyboru w zadaniach
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny. - nr 24 (2007) , s. VII-VIII
Nr:
2168319585
article
54

Author:
Title:
Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy = The Results of Research of Household Savings in Poland after 1989 : a Synthetic Review
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007) , s. 91-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296711
article
See main document
55

Title:
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 101-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50712
article
See main document
56

Author:
Title:
Co mówi statystyka
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 18 (2007) , s. I-IV - Bibliogr.
Nr:
51176
article
57

Title:
Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego = Research the Propensity to Save in Households with the Use of Regression Modelling
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 9 (2007) , s. 591-606. - Tytuł numeru: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Księga Jubileuszowa Profesora Waldemara Grzywacza - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 454)
Nr:
2165897485
article
58

Author:
Title:
Pauperyzacja polskiego społeczeństwa
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 107-141
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165913672
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 5
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2007
Physical description:
236 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168296699
journal / series editorial
See related chapters
60

Author:
Title:
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 20 (2007) , s. I-IV
Nr:
51178
article
61

Title:
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007) , s. 29-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51086
article
See main document
62

Author:
Title:
Czym są i jak bada się budżety domowe?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 21 (2007) , s. I-IV - Bibliogr.
Nr:
51179
article
63

Author:
Title:
Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]2007. - nr 733, s. 9-16
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2162099014
varia
See main document
64

Title:
Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój
Source:
Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007, s. 36-48 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55)
ISBN:
978-83-7027-422-1
Nr:
2166522593
chapter in monograph
65

Title:
Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
253, [3] s.: il. kolor.; 24 cm
Nr:
52206
monograph
66

Title:
Oszczędzanie jako gromadzenie majątku
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 24 (2007) , s. I-V - Bibliogr.
Nr:
51175
article
67

Author:
Title:
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie = Establishment and Development of the Economic Society in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006) , s. 131-148. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52519
article
See main document
68

Title:
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006) , s. 33-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51298
article
See main document
69

Author:
Title:
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2006) , s. 4-9
Access mode:
Nr:
2168320045
unreviewed article
70

Title:
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005
Physical description:
59 s.; 24 cm
ISBN:
83-922045-5-7
Nr:
2168219258
conference materials
71

Author:
Title:
Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH2005, s. 89-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265242
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 629-669. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202568
chapter in conference materials
See main document
73

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
774 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
52290
conference materials
See related chapters
74

Author:
Title:
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002)
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 93-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52242
article
See main document
75

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218130
varia
See main document
76

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
359 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/260
Nr:
2168221664
doctoral dissertation
77

Author:
Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji"
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2004. - nr 3, s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168320211
varia
78

Author:
Title:
Procesy inflacyjne we współczesnym świecie
Source:
Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 168-192
ISBN:
83-908535-7-4
Nr:
2168220290
chapter in monograph
See main document
79

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218066
conference materials
See related chapters
80

Author:
Title:
The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - nr 1 (2003) , s. 61-71 - Bibliogr.
Nr:
2168225200
article
See main document
81

Author:
Title:
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa = The Problem of Measuring the Pauperisation of Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003) , s. 73-89. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220958
article
See main document
82

Author:
Title:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2002) , s. 16-18
Nr:
2168320677
unreviewed article
83

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915964-1-9
Nr:
2168266878
monograph
84

Author:
Title:
Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa = Methods of Economic Analysis of Poverty
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2002) , s. 149-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168245194
article
85

Author:
Title:
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej = Brief History of Social Economic Movement in the Cracow Region
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 17-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224500
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 305-328
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258552
chapter in academic script
See main document
87

Author:
Title:
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 280-304
ISBN:
83-7252-101-8
Nr:
2168258548
chapter in academic script
See main document
88

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2001) , s. 8-13
Nr:
2168320673
unreviewed article
89

Author:
Artur Pollok , Bartłomiej Muzykiewicz
Title:
Realizacja programu PTE w Internecie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2001. - nr 1, s. 16-17
Nr:
2168320669
varia
90

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar = Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 195-216. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229826
article
See main document
91

Author:
Title:
Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2001. - nr 5, s. 18-19
Nr:
2168320675
varia
92

Author:
Title:
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2001) , s. 13-17
Access mode:
Nr:
2168320671
unreviewed article
93

Title:
Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2001
Physical description:
70 s.; 24 cm
ISBN:
83-908535-2-3
Nr:
2168320679
conference materials
94

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego : (w ujęciu systemu rachunków narodowych) = Changes in the Incomes of Polish Households During the Transition : (According to the System of National Accounts)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000) , s. 55-70. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223912
article
See main document
95

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
51 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-054-2
Nr:
2168271248
academic script
96

Author:
Title:
Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola = Demand for Money in Terms of the Inventory Theoretic Approach. Economic Costs in Baumol's Model
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244548
article
See main document
97

Author:
Title:
Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską = Savings of Households Vs Poland's Economic Integration with the European Union
Source:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 71-91. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254916
chapter in conference materials
See main document
98

Author:
Title:
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy
Source:
Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI1999, s. 170-202
Signature:
NP-589/Magazyn
Nr:
2168270946
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Author:
Title:
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy = Financial Resources of Households in Poland in the Period of Transformation of Economic System : Present State - Conditions - Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 41-58. - Summ.
Nr:
2168238376
article
See main document
100

Author:
Title:
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych)
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA1999, s. 1[40]-9[48]
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269518
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Zbiór zadań z mikroekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-908010-1-9
Nr:
2168266876
monograph
102

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-87-9
Nr:
2168245658
academic script
104

Title:
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 7-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252762
article
See main document
105

Author:
Title:
Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego = The Course and Conditions Underlying Inflationary Process in Poland's Economy During Transformation of Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 19-34. - Summ.
Nr:
2168253570
article
See main document
106

Author:
Title:
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 299-319
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258670
chapter in academic script
See main document
107

Author:
Title:
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych
Source:
Mikroekonomia / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 274-298
ISBN:
83-87239-37-2
Nr:
2168258668
chapter in academic script
See main document
108

Author:
Title:
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA1997, s. 54-71
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258844
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[16]-27[45]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265890
chapter in unpublished scientific work
110

Author:
Title:
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1996
Physical description:
48 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-99-8
Nr:
2168245662
academic script
1
Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 153-173. - ISBN 978-83-7252-850-6
2
Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
3
Rynki finansowe w globalnej gospodarce / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia / red. Bogumiła SZOPA, Artur POLLOK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 173-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-748-6
4
Rynki finansowe w globalnej gospodarce / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Finansowe aspekty globalizacji / red. nauk. Bogumiła SZOPA, Ewa ŚLĘZAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 37-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2232-8
5
Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014 = Transformations in Household Incomes in Poland by Socioeconomic Groups in 1993-2014 / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK, Bogumiła SZOPA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 449 (2016), s. 412-423. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254. - ISSN 1899-3192
6
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 210, [5] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-88700-93-4
7
Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy / Artur POLLOK // W: Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-61686-05-7
8
Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.) / [red. nauk. Artur POLLOK ; przekład streszczeń na język polski Justyna Berniak-Woźny, Jolanta MAROŃ-ZAJĄC]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 50 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-61686-05-7
9
Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 44 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-65269-01-0. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxix-owe.pdf
10
Słowo wstępne / Artur POLLOK // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 13-14. - ISBN 978-83-88700-93-4
11
Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia" / Artur POLLOK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 5-8. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
12
Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca... / Krzysztof BIEL, Artur POLLOK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 62-63. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
13
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 90-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-93-4
14
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania = Poverty and Social Exclusion in Poland Against the Background of Other European Union Member States : Tendencies and Challenges / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 160-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-80-4
15
Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - 40 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88700-83-5. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxviii-owe.pdf
16
Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 3 (66) (2014), s. 4-6. - ISSN 1507-1383
17
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - nr. 3 (66). - 42 s. : il. ; 30 cm. - ISSN 1507-1383
18
Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2014), s. 87-112. - Bibliogr.
19
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław OWSIAK i Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-88700-78-1
20
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy / Artur POLLOK, Michał MICHOROWSKI // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2 / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2013), s. 98-119. - Bibliogr.
21
Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy = The Globalisation of the Financial Markets : Causes and Mechanisms / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 9-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
22
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - nr 3 (62). - 42 s.: il.; 30 cm. - ISSN 1507-1383
23
Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie? / [red. Arturt POLLOK i Grzegorz WAŁĘGA]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 40 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-88700-69-9. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxvii-owe.pdf
24
Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
25
Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania / Ryszard KOWALSKI, Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
26
Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik / Artur POLLOK ; rozm. Iwona Dudzik // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2012), s. 4-5. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf. - ISSN 1507-1383
27
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 4. - 43 s.: il.; 30 cm. - ISSN 1507-1383
28
Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie = Population AT-risk-of-poverty in EU Member States in 2005-2011 : a Diagnosis and Counteracting Measures / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 69-110. - Aneks statystyczny; summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
29
Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym / Michał MICHOROWSKI, Artur POLLOK // W: Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2012), s. 81-119. - Bibliogr.
30
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie, 2011. - nr 9. - 321 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1644-8979
31
Memoriał w sprawie położenia finansowego / [red. naukowa Artur POLLOK]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - Reprint, oryg.: Kraków : nakł. Towarzystwa Ekonomicznego, 1923. - (Wydawnictwa Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie ; t. 7). - ISBN 978-83-88700-58-3
32
Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu = Debt Flexibility of Households Towards Interest Rate and Income / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 306-326. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939) = From the History of the Economic Society in Krakow (1921-1939) / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 9 (2011), s. 305-321. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
34
Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne = The Household's Intertemporal Choice in the Conditions of the Credit Market : Theoretical and Practical Aspects / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 137-164. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
35
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-28-6
36
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2010. - nr 8. - 243 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 1644-8979
37
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008 / Artur POLLOK, Michał MICHOROWSKI // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 13-50. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_1.pdf
38
Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące = The State of and Determining Factors in Household Savings Deposits in Poland, 1995-2005 / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 31-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103. - ISSN 1898-6447
39
Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008 / Michał Michorowski, Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 9-44. - Bibliogr.
40
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-12-5
41
Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne = The Savings of Households in the System of National Accounts : the Methodological Approach / Artur POLLOK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 327-336. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Kurier UEK. - nr 4 (20) (2008), s. 18-19. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008. - ISSN 1689-7757
43
Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 1 (2008), s. III. - ISSN 1234-5784
44
O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze / Artur POLLOK // W: O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 9-30. - ISBN 978-83-922045-8-9
45
Konsumpcja w transformującej się gospodarce / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 3 (2008), s. I-VII. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
46
Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 1 (2008), s. IV. - ISSN 1234-5784
47
Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji? = Consumer Credit : Do Market Regulation is Needed? / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 184-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
48
Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego = Professor Edward Łukawer (1920-2007) : the Life of a Man of Indomitable Spirit / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 11-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
49
Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 4 (2008), s. I-VIII. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
50
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2008. - nr 6. - 373 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1644-8979
51
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju" / Artur POLLOK // Kurier UEK. - nr 1 (17) (2008), s. 6-7. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008. - ISSN 1689-7757
52
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1) / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 19 (2007), s. I-IV. - ISSN 1234-5784
53
Teoria wyboru w zadaniach / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny. - nr 24 (2007), s. VII-VIII. - ISSN 1234-5784
54
Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy = The Results of Research of Household Savings in Poland after 1989 : a Synthetic Review / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007), s. 91-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf. - ISSN 1644-8979
55
Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce = The Operation of Open Pension Funds in the New System of Social Insurance in Poland / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 101-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366. - ISSN 0208-7944
56
Co mówi statystyka / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 18 (2007), s. I-IV. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
57
Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego = Research the Propensity to Save in Households with the Use of Regression Modelling / Artur POLLOK, Paweł ULMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 454). - nr 9 (2007), s. 591-606. - Summ.. - Tytuł numeru: Z badań nad transportem i polityką gospodarczą : Księga Jubileuszowa Profesora Waldemara Grzywacza. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
58
Pauperyzacja polskiego społeczeństwa / Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 107-141. - ISBN 978-83-7252-340-2
59
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2007. - nr 5. - 236 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1644-8979
60
Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2) / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 20 (2007), s. I-IV. - ISSN 1234-5784
61
Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego = Income Dispersion of Polish Households during the Economic Transition / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 29-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364. - ISSN 0208-7944
62
Czym są i jak bada się budżety domowe? / Artur POLLOK // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 21 (2007), s. I-IV. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
63
Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach / oprac. Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 9-16. - ISSN 0208-7944
64
Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // W: Inwestowanie w kapitał ludzki / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych ; t. 55). - S. 36-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-422-1
65
Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość / red. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. - 253, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm
66
Oszczędzanie jako gromadzenie majątku / Artur POLLOK, Grzegorz WAŁĘGA // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek). - nr 24 (2007), s. I-V. - Bibliogr. - ISSN 1234-5784
67
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie = Establishment and Development of the Economic Society in Cracow / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006), s. 131-148. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
68
Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003 = Household Expenditure in Poland in 1993-2003 / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 33-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660. - ISSN 0208-7944
69
Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2006), s. 4-9. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf. - ISSN 1507-1383
70
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r. / [red. materiałów zjazdowych Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, cop. 2005. - 59 s. ; 24 cm. - ISBN 83-922045-5-7
71
Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego / Artur POLLOK // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 89-121. - Bibliogr.
72
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych = Environment and Diversity of Household Consumption Patterns / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 629-669. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
73
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - 774 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922045-4-9
74
Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002) = Households in the Process of System Transformation in Poland (in the Light of National Censuses 1998 and 2002) / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 93-112. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
75
Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego / Ryszard KOWALSKI, Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 125-127. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
76
Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego / Artur POLLOK ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2004. - 359 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000658a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000658b
77
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji" / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2004), s. 22-23. - ISSN 1507-1383
78
Procesy inflacyjne we współczesnym świecie / Artur POLLOK // W: Podstawy makroekonomii / red. Zofia DACH, Bogumiła SZOPA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 168-192. - ISBN 83-908535-7-4
79
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-908535-8-2
80
The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Józef MACHACZKA]. - nr 1 (2003), s. 61-71. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
81
Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa = The Problem of Measuring the Pauperisation of Society / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 73-89. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13885. - ISSN 0208-7944
82
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 4 (2002), s. 16-18. - ISSN 1507-1383
83
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 2002. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915964-1-9
84
Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa = Methods of Economic Analysis of Poverty / Artur POLLOK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (2002), s. 149-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf. - ISSN 0035-9629
85
Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej = Brief History of Social Economic Movement in the Cracow Region / Artur POLLOK // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 17-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
86
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 305-328. - ISBN 83-7252-101-8
87
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 280-304. - ISBN 83-7252-101-8
88
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2001), s. 8-13. - ISSN 1507-1383
89
Realizacja programu PTE w Internecie / Artur POLLOK, Bartłomiej Muzykiewicz // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 1 (2001), s. 16-17. - ISSN 1507-1383
90
Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar = Poverty as a Social Problem. Essence - Reasons - Measurement / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 195-216. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
91
Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 5 (2001), s. 18-19. - ISSN 1507-1383
92
Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1 / Artur POLLOK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2001), s. 13-17. - ISSN 1507-1383
93
Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe / red. Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2001. - 70 s. ; 24 cm. - ISBN 83-908535-2-3
94
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych) = Changes in the Incomes of Polish Households During the Transition : (According to the System of National Accounts) / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000), s. 55-70. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9868. - ISSN 0208-7944
95
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 51 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-054-2
96
Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola = Demand for Money in Terms of the Inventory Theoretic Approach. Economic Costs in Baumol's Model / Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
97
Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską = Savings of Households Vs Poland's Economic Integration with the European Union / Artur POLLOK // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 71-91. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
98
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy / Artur POLLOK // W: Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe) / kier. Leszek KAŁKOWSKI. - (1999), s. 170-202
99
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy = Financial Resources of Households in Poland in the Period of Transformation of Economic System : Present State - Conditions - Prospects / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 41-58. - Summ. - ISSN 0208-7944
100
Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych) / Artur POLLOK // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[40]-9[48]
101
Zbiór zadań z mikroekonomii / Zofia DACH, Artur POLLOK, Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 1999. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-908010-1-9
102
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym / Stanisław BELNIAK, Zofia DACH, Leszek KAŁKOWSKI, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Artur POLLOK, Andrzej SZOPA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 98-174. - ISBN 83-01-12752-X
103
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 48 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-87-9
104
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego = Economic Situation of Households in the Period of Economic System Transformation / Zofia DACH, Artur POLLOK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 7-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego = The Course and Conditions Underlying Inflationary Process in Poland's Economy During Transformation of Economic System / Artur POLLOK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 19-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
106
Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 299-319. - ISBN 83-87239-37-2
107
Rynki nieożywionych czynników wytwórczych / Artur POLLOK // W: Mikroekonomia / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 274-298. - ISBN 83-87239-37-2
108
Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy / Artur POLLOK // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 54-71
109
Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania / Zofia DACH, Artur POLLOK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[16]-27[45]
110
Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne / Artur POLLOK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1996. - 48 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-99-8
1
Michorowski M., Pollok A., (2021), Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 153-173.
2
Szopa B., Pollok A. (red.), (2017), Ekonomia globalna: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 249 s.
3
Michorowski M., Pollok A., (2017), Rynki finansowe w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Pollok A. (red.), Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 173-188.
4
Michorowski M., Pollok A., (2016), Rynki finansowe w globalnej gospodarce. [W:] Szopa B., Ślęzak E. (red.), Finansowe aspekty globalizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-58.
5
Michorowski M., Pollok A., Szopa B., (2016), Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 449, s. 412-423; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254
6
Pollok A. (red.), (2015), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 210, [5] s.
7
Pollok A., (2015), Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy. [W:] Pollok A., Berniak-Woźny J., Maroń-Zając J. (red.), Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 33-34.
8
Pollok A. (red.), (2015), Chrześcijaństwo a ekonomia: materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 50 s.
9
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2015), Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2015/2016: nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 44 s.
10
Pollok A., (2015), Słowo wstępne. [W:] Pollok A. (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-14.
11
Pollok A., (2015), Międzynarodowa konferencja naukowa "Chrześcijaństwo a ekonomia", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 5-8; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
12
Biel K., Pollok A., (2015), Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca..., "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 62-63; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
13
Pollok A., Wałęga G., (2015), Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Pollok A. (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 90-109.
14
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2015), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Kwiatkowski E., Liberda B. (red.), Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 160-177.
15
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2014), Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2014/2015: polska droga do wolności gospodarczej: 25 lat transformacji, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 40 s.
16
Pollok A., (2014), Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3 (66), s. 4-6.
17
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - nr. 3 (66). - 42 s.: il.; 30 cm. - 1507-1383
18
Michorowski M., Pollok A., (2014), Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3, s. 87-112.
19
Owsiak S., Pollok A. (red.), (2013), W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego: księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 194 s.
20
Pollok A., Michorowski M., (2013), Globalizacja rynków finansowych: źródła i mechanizmy. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2, s. 98-119.
21
Michorowski M., Pollok A., (2013), Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 9-29; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf
22
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - nr 3 (62). - 42 s.: il.; 30 cm. - 1507-1383
23
Pollok A., Wałęga G. (red.), (2013), Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej: rok szkolny 2013/2014: strefa euro: szansa czy zagrożenie?, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 40 s.
24
Pollok A., Wałęga G., (2013), Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 101.
25
Kowalski R., Michorowski M., Pollok A., (2013), Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 72.
26
Pollok A., Dudzik I., (2012), Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 4-5; http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf
27
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Artur POLLOK Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012. - nr 4. - 43 s.: il.; 30 cm. - 1507-1383
28
Michorowski M., Pollok A., (2012), Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 69-110.
29
Michorowski M., Pollok A., (2012), Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym. [W:] Szopa B. (kierownik tematu), Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek, s. 81-119.
30
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie, 2011. - nr 9. - 321 s.: il.; 25 cm. - 1644-8979
31
(2011), Memoriał w sprawie położenia finansowego. [W:]
32
Pollok A., Wałęga G., (2011), Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 306-326.
33
Pollok A., (2011), Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939), "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 9, s. 305-321; http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf
34
Pollok A., Wałęga G., (2010), Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 137-164.
35
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2010), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 4 popr.Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
36
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2010. - nr 8. - 243 s.: il.; 25 cm. - 1644-8979
37
Pollok A., Michorowski M., (2010), Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 13-50.
38
Pollok A., Wałęga G., (2010), Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 31-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103
39
Michorowski M., Pollok A., (2009), Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 9-44.
40
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2009), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 3Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 270 s.
41
Pollok A., (2009), Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 327-336.
42
Pollok A., Wałęga G., (2008), XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, "Kurier UEK", nr 4 (20), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008
43
Pollok A., (2008), Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 1, s. III.
44
Pollok A., (2008), O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze. [W:] Łukawer E. (red.), O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 9-30.
45
Pollok A., (2008), Konsumpcja w transformującej się gospodarce, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 3, s. I-VII.
46
Pollok A., (2008), Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 1, s. IV.
47
Pollok A., Wałęga G., (2008), Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji?. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 184-195.
48
Pollok A., (2008), Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 6, s. 11-26.
49
Pollok A., Wałęga G., (2008), Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 4, s. I-VIII.
50
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2008. - nr 6. - 373 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1644-8979
51
Pollok A., (2008), VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", "Kurier UEK", nr 1 (17), s. 6-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008
52
Pollok A., (2007), Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1), "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 19, s. I-IV.
53
Pollok A., (2007), Teoria wyboru w zadaniach, "Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny", nr 24, s. VII-VIII.
54
Pollok A., (2007), Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 91-107; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf
55
Pollok A., Wałęga G., (2007), Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 101-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366
56
Pollok A., (2007), Co mówi statystyka, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 18, s. I-IV.
57
Pollok A., Ulman P., (2007), Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 9, s. 591-606.
58
Pollok A., (2007), Pauperyzacja polskiego społeczeństwa. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 107-141.
59
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK] Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2007. - nr 5. - 236 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1644-8979
60
Pollok A., (2007), Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2), "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 20, s. I-IV.
61
Kowalski R., Pollok A., (2007), Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 29-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364
62
Pollok A., (2007), Czym są i jak bada się budżety domowe?, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 21, s. I-IV.
63
Pollok A., (2007), Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 9-16.
64
Pollok A., Wałęga G., (2007), Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój. [W:] Borkowska S. (red.), Inwestowanie w kapitał ludzki, Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, s. 36-48.
65
Pollok A. (red.), (2007), Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie: historia i teraźniejszość, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 253, [3] s.
66
Pollok A., Wałęga G., (2007), Oszczędzanie jako gromadzenie majątku, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)", nr 24, s. I-V.
67
Pollok A., (2006), Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 131-148.
68
Kowalski R., Pollok A., (2006), Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 33-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660
69
Pollok A., (2006), Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 4-9; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf
70
Pollok A. (red.), (2005), Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie: materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r., Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 59 s.
71
Pollok A., (2005), Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 89-121.
72
Kowalski R., Pollok A., (2005), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 629-669.
73
Dach Z., Pollok A. (red.), (2005), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 774 s.
74
Pollok A., (2004), Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 93-112.
75
Kowalski R., Pollok A., (2004), Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 125-127.
76
Pollok A., (2004), Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego, Prom. Dach Z., Kraków : , 359 k.
77
Pollok A., (2004), Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 22-23.
78
Pollok A., (2004), Procesy inflacyjne we współczesnym świecie. [W:] Dach Z., Szopa B. (red.), Podstawy makroekonomii, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 168-192.
79
Kowalski R., Pollok A. (red.), (2004), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji: materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 187 s.
80
Pollok A., (2003), The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 1, s. 61-71.
81
Pollok A., (2003), Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 73-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/13885
82
Pollok A., (2002), Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 16-18.
83
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (2002), Zbiór zadań z mikroekonomii, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 270 s.
84
Pollok A., (2002), Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 149-171; http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf
85
Pollok A., (2002), Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 17-44.
86
Pollok A., (2002), Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 305-328.
87
Pollok A., (2002), Rynki nieożywionych czynników wytwórczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 280-304.
88
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 3, s. 8-13.
89
Pollok A., Muzykiewicz B., (2001), Realizacja programu PTE w Internecie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 1, s. 16-17.
90
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 195-216.
91
Pollok A., (2001), Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 18-19.
92
Pollok A., (2001), Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 13-17.
93
Pollok A. (red.), (2001), Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r.: materiały zjazdowe, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 70 s.
94
Pollok A., (2000), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/9868
95
Pollok A., (2000), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 51 s.
96
Pollok A., (1999), Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 15-25.
97
Pollok A., (1999), Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 71-91.
98
Pollok A., (1999), Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy. [W:] Kałkowski L. (kierownik tematu), Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe), s. 170-202.
99
Pollok A., (1999), Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 41-58.
100
Pollok A., ([1999]), Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych). [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[40]-9[48].
101
Dach Z., Pollok A., Przybylska K., (1999), Zbiór zadań z mikroekonomii, Kraków : Wydawnictwo Naukowe SYNABA, 262 s.
102
Belniak S., Dach Z., Kałkowski L., Leśniak M., Owsiak S., Maciejowski S., Pollok A., Szopa A., (1999), Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-174.
103
Pollok A., (1998), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 48 s.
104
Dach Z., Pollok A., (1997), Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 7-24.
105
Pollok A., (1997), Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 19-34.
106
Pollok A., (1997), Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 299-319.
107
Pollok A., (1997), Rynki nieożywionych czynników wytwórczych. [W:] Dach Z. (red.), Mikroekonomia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 274-298.
108
Pollok A., ([1997]), Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 54-71.
109
Dach Z., Pollok A., (1996), Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[16]-27[45].
110
Pollok A., (1996), Inflacja w teorii ekonomii: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 48 s.
1
@inbook{UEK:2168358898,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Społeczność międzynarodowa wobec bezpieczeństwa żywnościowego na świecie",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "153-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
2
@book{UEK:2168324527,
title = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
editor = Szopa Bogumiła,
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
3
@inbook{UEK:2168324571,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Rynki finansowe w globalnej gospodarce",
booktitle = "Ekonomia globalna : wybrane zagadnienia",
pages = "173-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-748-6",
}
4
@inbook{UEK:2168305915,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Rynki finansowe w globalnej gospodarce",
booktitle = "Finansowe aspekty globalizacji",
pages = "37-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2016",
isbn = "978-83-208-2232-8",
}
5
@article{UEK:2168310665,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok and Bogumiła Szopa",
title = "Przeobrażenia w sferze dochodów gospodarstw domowych w Polsce według grup społeczno-ekonomicznych w latach 1993-2014",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "449",
pages = "412-423",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.449.37},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=39254},
}
6
@book{UEK:2168300889,
title = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
7
@misc{UEK:2168299081,
author = "Artur Pollok",
title = "Wzrost nierówności : blaski i cienie rozwoju gospodarczego z globalnej perspektywy",
booktitle = "Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)",
pages = "33-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-61686-05-7",
}
8
@book{UEK:2168299075,
title = "Chrześcijaństwo a ekonomia : materiały międzynarodowej konferencji naukowej (Kraków, 23 i 24 kwietnia 2015 r.)",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-61686-05-7",
}
9
@book{UEK:2168300393,
title = "Informator o XXIX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2015/2016 : nierówności społeczne a rozwój gospodarczy",
editor = Pollok Artur,
editor = Wałęga Grzegorz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxix-owe.pdf},
isbn = "978-83-65269-01-0",
}
10
@misc{UEK:2168300891,
author = "Artur Pollok",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
pages = "13-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
11
@article{UEK:2168298857,
author = "Artur Pollok",
title = "Międzynarodowa konferencja naukowa Chrześcijaństwo a ekonomia",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "5-8",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
12
@article{UEK:2168292503,
author = "Krzysztof Biel and Artur Pollok",
title = "Aby być bliżej siebie potrzeba więcej miejsca...",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "62-63",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
13
@inbook{UEK:2168300905,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu",
pages = "90-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-93-4",
}
14
@inbook{UEK:2168292737,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : rynek pracy i demografia",
pages = "160-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-80-4",
}
15
@book{UEK:2168295659,
title = "Informator o XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2014/2015 : polska droga do wolności gospodarczej : 25 lat transformacji",
editor = Pollok Artur,
editor = Wałęga Grzegorz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2014",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxviii-owe.pdf},
isbn = "978-83-88700-83-5",
}
16
@article{UEK:2168295709,
author = "Artur Pollok",
title = "Cele i zadania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3 (66)",
pages = "4-6",
year = "2014",
}
17
@misc{UEK:2168295699,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2014",
}
18
@unpublished{UEK:2168301525,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Nierówności dochodowe i majątkowe w aspekcie globalnym oraz ubóstwo jako ich negatywny przejaw",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 3",
pages = "87-112",
year = "2014",
}
19
@book{UEK:2168299211,
title = "W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej",
editor = Owsiak Stanisław,
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-78-1",
}
20
@unpublished{UEK:2168301145,
author = "Artur Pollok and Michał Michorowski",
title = "Globalizacja rynków finansowych",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek. Cz. 2",
pages = "98-119",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168296899,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Globalizacja rynków finansowych : źródła i mechanizmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "9-29",
year = "2013",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Michorowski%20i%20Pollok.pdf},
}
22
@misc{UEK:2168271356,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
}
23
@book{UEK:2168295695,
title = "Informator o XXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej : rok szkolny 2013/2014: strefa euro : szansa czy zagrożenie?",
editor = Pollok Artur,
editor = Wałęga Grzegorz,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/informatory/informator-o-xxvii-owe.pdf},
isbn = "978-83-88700-69-9",
}
24
@misc{UEK:2168278625,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Znaczenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w edukacji ekonomicznej społeczeństwa",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
25
@misc{UEK:2168278593,
author = "Ryszard Kowalski and Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Bieda i wykluczenie społeczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej : tendencje i wyzwania",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami",
pages = "72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
26
@misc{UEK:2168358950,
author = "Artur Pollok and Iwona Dudzik",
title = "Olimpiada trzyma poziom : z dr. Arturem Pollokiem, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wiceprzewodniczącym Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, rozmawiała Iwona Dudzik",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "4-5",
year = "2012",
url = {http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpte42012.pdf},
}
27
@misc{UEK:2168358954,
title = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2012",
}
28
@article{UEK:2168255228,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Zagrożenie ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 : diagnoza i przeciwdziałanie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "69-110",
year = "2012",
}
29
@unpublished{UEK:2168273520,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Zagrożenia ubóstwem w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2011 jako problem społeczny o zasięgu globalnym",
booktitle = "Globalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie gospodarek i jednostek",
pages = "81-119",
year = "2012",
}
30
@misc{UEK:2168229870,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie",
year = "2011",
}
31
@misc{UEK:2168225934,
title = "Memoriał w sprawie położenia finansowego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-88700-58-3",
}
32
@article{UEK:2168222746,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "306-326",
adress = "",
year = "2011",
}
33
@article{UEK:2168229868,
author = "Artur Pollok",
title = "Z historii Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie (1921-1939)",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "9",
pages = "305-321",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1144/ZN-9_Pollok.pdf},
}
34
@article{UEK:51402,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Wybór międzyokresowy gospodarstwa domowego w warunkach istnienia rynku kredytowego : aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "8",
pages = "137-164",
year = "2010",
}
35
@book{UEK:52352,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "978-83-61686-28-6",
}
36
@misc{UEK:2164940427,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2168230350,
author = "Artur Pollok and Michał Michorowski",
title = "Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "13-50",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_1.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
38
@article{UEK:53217,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Lokaty oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce w latach 1995-2005 : stan i czynniki determinujące",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "31-61",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674103},
}
39
@unpublished{UEK:2168265428,
author = "Michał Michorowski and Artur Pollok",
title = "Gospodarstwa domowe w Polsce wobec wahań koniunktury w latach 2004-2008",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych",
pages = "9-44",
year = "2009",
}
40
@book{UEK:51692,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-83-61686-12-5",
}
41
@article{UEK:50607,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w systemie rachunków narodowych : ujęcie metodyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "327-336",
adress = "",
year = "2009",
}
42
@article{UEK:2166742784,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "XXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (20)",
pages = "18-19",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_20_04_2008},
}
43
@article{UEK:51243,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru - słowniczek kluczowych pojęć",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "1",
pages = "III",
year = "2008",
}
44
@misc{UEK:2167702656,
author = "Artur Pollok",
title = "O Tym z najwyższej półki, czyli rzecz o Profesorze Edwardzie Łukawerze",
booktitle = "O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego",
pages = "9-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-8-9",
}
45
@article{UEK:51235,
author = "Artur Pollok",
title = "Konsumpcja w transformującej się gospodarce",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "3",
pages = "I-VII",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:51244,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru w zadaniach - rozwiązania z komentarzem",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "1",
pages = "IV",
year = "2008",
}
47
@inbook{UEK:2166066355,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Rynek kredytów kosumpcyjnych : czy istnieje potrzeba regulacji?",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "184-195",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
48
@misc{UEK:2165951013,
author = "Artur Pollok",
title = "Profesor Edward Łukawer (1920-2007) : życie człowieka niezłomnego",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "6",
pages = "11-26",
year = "2008",
}
49
@article{UEK:51236,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Bezpieczeństwo dzięki różnorodności, czyli o polskim systemie emerytalnym",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "4",
pages = "I-VIII",
year = "2008",
}
50
@misc{UEK:2165936283,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2008",
}
51
@article{UEK:2166737954,
author = "Artur Pollok",
title = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (17)",
pages = "6-7",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_17_01_2008},
}
52
@article{UEK:51177,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (1)",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "19",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
53
@article{UEK:2168319585,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru w zadaniach",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - dodatek specjalny",
number = "24",
pages = "VII-VIII",
year = "2007",
}
54
@article{UEK:2168296711,
author = "Artur Pollok",
title = "Wyniki badań nad procesami oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce po 1989 roku : próba syntezy",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "91-107",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-5_Pollok.pdf},
}
55
@article{UEK:50712,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych w nowym systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "101-130",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136039366},
}
56
@article{UEK:51176,
author = "Artur Pollok",
title = "Co mówi statystyka",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "18",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
57
@article{UEK:2165897485,
author = "Artur Pollok and Paweł Ulman",
title = "Badanie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych przy wykorzystaniu modelowania regresyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "9",
pages = "591-606",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
58
@inbook{UEK:2165913672,
author = "Artur Pollok",
title = "Pauperyzacja polskiego społeczeństwa",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "107-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
59
@misc{UEK:2168296699,
title = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "PTE Oddział w Krakowie",
year = "2007",
}
60
@article{UEK:51178,
author = "Artur Pollok",
title = "Teoria wyboru a decyzje ekonomiczne (2)",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "20",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
61
@article{UEK:51086,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Rozwarstwienie dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "29-51",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150062364},
}
62
@article{UEK:51179,
author = "Artur Pollok",
title = "Czym są i jak bada się budżety domowe?",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "21",
pages = "I-IV",
year = "2007",
}
63
@misc{UEK:2162099014,
author = "Artur Pollok",
title = "Wykaz publikacji Profesor Zofii Dach",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "9-16",
year = "2007",
}
64
@inbook{UEK:2166522593,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Kreowanie wiedzy w Polsce przez inwestowanie w badania i rozwój",
booktitle = "Inwestowanie w kapitał ludzki",
pages = "36-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główny Urząd Statystyczny",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7027-422-1",
}
65
@book{UEK:52206,
title = "Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie : historia i teraźniejszość",
editor = Pollok Artur,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2007",
}
66
@article{UEK:51175,
author = "Artur Pollok and Grzegorz Wałęga",
title = "Oszczędzanie jako gromadzenie majątku",
journal = "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek)",
number = "24",
pages = "I-V",
year = "2007",
}
67
@article{UEK:52519,
author = "Artur Pollok",
title = "Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "131-148",
year = "2006",
}
68
@article{UEK:51298,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych w Polsce w latach 1993-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "33-65",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134080660},
}
69
@article{UEK:2168320045,
author = "Artur Pollok",
title = "Powstanie i rozwój Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "4-9",
year = "2006",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_4_2006.pdf},
}
70
@book{UEK:2168219258,
title = "Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie : materiały zjazdowe, Kraków, 5 listopada 2005 r.",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2005",
isbn = "83-922045-5-7",
}
71
@unpublished{UEK:2168265242,
author = "Artur Pollok",
title = "Proces pauperyzacji polskiego społeczeństwa w okresie transformacji systemu gospodarczego",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "89-121",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2166202568,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji gospodarstw domowych",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "629-669",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
73
@book{UEK:52290,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
editor = Dach Zofia,
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
74
@article{UEK:52242,
author = "Artur Pollok",
title = "Gospodarstwa domowe w procesie transformacji systemowej w Polsce(w świetle wyników narodowych spisów powszechnych 1988 i 2002)",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "93-112",
year = "2004",
}
75
@misc{UEK:2168218130,
author = "Ryszard Kowalski and Artur Pollok",
title = "Uwarunkowania i zróżnicowanie konsumpcji polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "125-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
76
@unpublished{UEK:2168221664,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
77
@misc{UEK:2168320211,
author = "Artur Pollok",
title = "Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "22-23",
year = "2004",
url = {},
}
78
@inbook{UEK:2168220290,
author = "Artur Pollok",
title = "Procesy inflacyjne we współczesnym świecie",
booktitle = "Podstawy makroekonomii",
pages = "168-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-7-4",
}
79
@book{UEK:2168218066,
title = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
editor = Kowalski Ryszard,
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
80
@article{UEK:2168225200,
author = "Artur Pollok",
title = "The Transactions Demand for Cash : a Critical Analysis of Baumol's Model",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "1",
pages = "61-71",
year = "2003",
}
81
@article{UEK:2168220958,
author = "Artur Pollok",
title = "Problemy pomiaru zjawiska pauperyzacji społeczeństwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "73-89",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13885},
}
82
@article{UEK:2168320677,
author = "Artur Pollok",
title = "Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na Ziemi Krakowskiej. Cz.1",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "16-18",
year = "2002",
}
83
@book{UEK:2168266878,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-915964-1-9",
}
84
@article{UEK:2168245194,
author = "Artur Pollok",
title = "Metody analizy ekonomicznej zjawiska ubóstwa",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 4",
pages = "149-171",
year = "2002",
url = {http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/7100/1/10_Artur_Pollok_Metody%20analizy%20ekonomicznej%20zjawiska%20ub%C3%B3stwa_149-171.pdf},
}
85
@inbook{UEK:2168224500,
author = "Artur Pollok",
title = "Zarys historii społecznego ruchu ekonomicznego na ziemi krakowskiej",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "17-44",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
86
@inbook{UEK:2168258552,
author = "Artur Pollok",
title = "Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "305-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
87
@inbook{UEK:2168258548,
author = "Artur Pollok",
title = "Rynki nieożywionych czynników wytwórczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "280-304",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-101-8",
}
88
@article{UEK:2168320673,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 2",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "3",
pages = "8-13",
year = "2001",
}
89
@misc{UEK:2168320669,
author = "Artur Pollok and Bartłomiej Muzykiewicz",
title = "Realizacja programu PTE w Internecie",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "1",
pages = "16-17",
year = "2001",
}
90
@article{UEK:2168229826,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny. Istota, przyczyny, pomiar",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "195-216",
year = "2001",
}
91
@misc{UEK:2168320675,
author = "Artur Pollok",
title = "Porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczną w Krakowie a Oddziałem PTE w Krakowie",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "18-19",
year = "2001",
}
92
@article{UEK:2168320671,
author = "Artur Pollok",
title = "Ubóstwo jako problem społeczny : istota - przyczyny - pomiar. Cz. 1",
journal = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "13-17",
year = "2001",
url = {},
}
93
@book{UEK:2168320679,
title = "Sprawozdawczo-wyborczy Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 7 lipca 2001 r. : materiały zjazdowe",
editor = Pollok Artur,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział",
year = "2001",
isbn = "83-908535-2-3",
}
94
@article{UEK:2168223912,
author = "Artur Pollok",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego : (w ujęciu systemu rachunków narodowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "55-70",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9868},
}
95
@book{UEK:2168271248,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-054-2",
}
96
@article{UEK:2168244548,
author = "Artur Pollok",
title = "Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "15-25",
year = "1999",
}
97
@inbook{UEK:2168254916,
author = "Artur Pollok",
title = "Oszczędności gospodarstw domowych a integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "71-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
98
@unpublished{UEK:2168270946,
author = "Artur Pollok",
title = "Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w Polsce w latach 1991-1996 : próba syntezy",
booktitle = "Badania rynku nieruchomości w Polsce : (funkcjonowanie, struktury, instytucje rynkowe)",
pages = "170-202",
year = "1999",
}
99
@article{UEK:2168238376,
author = "Artur Pollok",
title = "Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan - uwarunkowania - perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "41-58",
year = "1999",
}
100
@unpublished{UEK:2168269518,
author = "Artur Pollok",
title = "Zmiany sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach transformacji systemu gospodarczego (w ujęciu systemu rachunków narodowych)",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[40]-9[48]",
year = "1999",
}
101
@book{UEK:2168266876,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok and Krystyna Przybylska",
title = "Zbiór zadań z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe SYNABA",
year = "1999",
isbn = "83-908010-1-9",
}
102
@inbook{UEK:2168227252,
author = "Stanisław Belniak and Zofia Dach and Leszek Kałkowski and Marek Leśniak and Stanisław Owsiak and Stanisław Maciejowski and Artur Pollok and Andrzej Szopa",
title = "Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "98-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
103
@book{UEK:2168245658,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87239-87-9",
}
104
@article{UEK:2168252762,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "7-24",
year = "1997",
}
105
@article{UEK:2168253570,
author = "Artur Pollok",
title = "Przebieg i uwarunkowania procesów inflacyjnych w gospodarce polskiej w okresie transformacji systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "19-34",
year = "1997",
}
106
@inbook{UEK:2168258670,
author = "Artur Pollok",
title = "Renta, procent i zysk ekonomiczny jako formy dochodów z czynników wytwóczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "299-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
107
@inbook{UEK:2168258668,
author = "Artur Pollok",
title = "Rynki nieożywionych czynników wytwórczych",
booktitle = "Mikroekonomia",
pages = "274-298",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-37-2",
}
108
@unpublished{UEK:2168258844,
author = "Artur Pollok",
title = "Zasoby finansowe gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego : stan, uwarunkowania, perspektywy",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "54-71",
year = "1997",
}
109
@unpublished{UEK:2168265890,
author = "Zofia Dach and Artur Pollok",
title = "Dochody gospodarstw domowych i skłonność do oszczędzania",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[16]-27[45]",
year = "1996",
}
110
@book{UEK:2168245662,
author = "Artur Pollok",
title = "Inflacja w teorii ekonomii : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1996",
isbn = "83-86439-99-8",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID