Publications of the selected author
1

Title:
Elementy chemii fizycznej dla studentów towaroznawstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
73, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-051-8
Access mode:
Nr:
2168339381
academic script
2

Author:
Title:
Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów i proszków do prania
Source:
Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, s. 16-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-586/Magazyn
Nr:
2168259134
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Author:
Title:
Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów piorących
Source:
Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, s. 67-73. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[9]/Magazyn
Nr:
2168258154
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Title:
Wpływ koncentracji mikroorganizmów i innych zmiennych eksperymentalnych na przebieg biodegradacji Ukanili = Effect of the Concentration of Microorganisms and Other Experimental Variables on the Course of Ukanil Biodegradation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 488 (1997) , s. 47-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242316
article
5

Author:
Title:
Biodegradacja płynów do prania w warunkach River Water Die-Away Test
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 373
Nr:
2168240468
poster
6

Author:
Title:
Badania kinetyczne nad rozkładalnością biologiczną wybranych surfaktantów = Kinetic Investigation of Biological Decomposition of Selected Surfactants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 459 (1995) , s. 29-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234274
article
7

Author:
Title:
Biodegradacja wybranych detergentów w układach zanikania
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 112. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239232
varia
See main document
8

Author:
Maria Polańska , Renata Bystranowska
Title:
Badania podatności na rozkład biologiczny liniowych i rozgałęzionych alkilobenzenosulfonianów = Studies on the Susceptibility to Biodegradation of Linear and Branched Alkylobenzosulphonates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995) , s. 51-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262544
article
9

Author:
Conference:
Sympozjum "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku", Łódź, Polska, od 1994-09-05 do 1994-09-06
Title:
Badanie degradacji biologicznej płynów do mycia naczyń
Source:
Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994 - Łódź: Akademia Medyczna, 1994, s. 54. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346636
varia
10

Author:
Title:
Wpływ temperatury i pH na biodegradację surfaktantów kationowych w wodach rzeki Wisły = Effect of Temperature and pH on Biodegradation of Cation Surfactants in the Vistula River Water
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 427 (1994) , s. 39-46
Nr:
2168246998
article
11

Author:
Title:
Wpływ stężenia substancji powierzchniowo aktywnej oraz koncentracji mikroorganizmów na biodegradację wstępną surfaktantów kationowych = Effect of the Concentration of Surfactants and Microorganisms on the Initial Biodegradation on Cationic Surfactants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 397 (1993) , s. 23-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248186
article
12

Author:
Title:
Biodegradacja wstępna etoksylowanych alkoholi typu "Ukanil" a ich struktura chemiczna = Initial Biodegradation of Ethoxylated Alcohols of the "Ukanil" Type and Their Chemical Constitution
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992) , s. 79-85. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247478
article
13

Author:
Conference:
Doroczny zjazd naukowy Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka, Białystok, Polska, od 1992-09-09 do 1992-09-12
Title:
Wstępna biodegradacja wybranych surfaktantów a ich struktura chemiczna
Source:
Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka - Siedlce: PWP Sprint, 1992, s. 78
Access mode:
Nr:
2168370146
varia
14

Title:
Badania własności fizykochemicznych proszków do prania w czasie ich przechowywania = Investigation of the Physical and Chemical Properties of Washing Powder During Storing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992) , s. 65-74. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264296
article
15

Title:
Badanie własności fizykochemicznych surfaktantów przeznaczonych do mycia powierzchni szkła = Studies on Physicochemical Properties of Surfactants Intended for Washing Glass Surfaces
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 338 (1991) , s. 59-67. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248538
article
16

Title:
Ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych krajowych środków piorących = Estimation of Physicochemical Properties and Possible Application of Domestic Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 338 (1991) , s. 69-75. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248540
article
17

Title:
Zmiana własności użytkowych w czasie przechowywania proszków do prania
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA, s. 1[75]-24[100] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262988
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Ocena stopnia biodegradacji wstępnej handlowych produktów zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne
Source:
Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA, s. 1[58]-16[74] - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[1]/Magazyn
Nr:
2168262986
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Maria Polańska , Janusz Pawełek
Title:
Własności fizykochemiczne środków piorących krajowych i zagranicznych = Physical and Chemical Properties of Domestic and Foreign Washing Agents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990) , s. 35-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264278
article
20

Title:
Chemia fizyczna : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku Towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
184 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339379
academic script
21

Title:
Wpływ twardości wody na aktywność powierzchniową handlowych środków piorących = The effect of water hardness on the surface activity of detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988) , s. 33-38. - Summ., rez.
Nr:
2168248826
article
22

Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Wpływ warunków przechowywania na stabilność własności fizykochemicznych proszków do prania
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263158
varia
See main document
23

Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Badanie okresu trwałości niektórych krajowych proszków do prania
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 85. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263308
varia
See main document
24

Title:
Wpływ głównych składników na jakość środków piorących
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 86. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255822
varia
25

Title:
Aktywność powierzchniowa niektórych detergentów niejonowych a ich struktura chemiczna = Surface Activity of some Nonionic Detergents and their Chemical Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985) , s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281499
article
26

Title:
Wpływ stężenia jonów wodorowych na własności powierzchniowe detergentów handlowych = Influence of Hydrogen Ions Concentration on Surface Properties of Commercial Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 186 (1984) , s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281415
article
27

Title:
Własności powierzchniowe niektórych detergentów handlowych = Surface Characteristics of Some Commercial Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 107-116. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280067
article
28

Title:
Ocena metod badania własności powierzchniowych wybranych detergentów handlowych = Evaluation of the Methods of Investigation of Surface Characteristics of Selected Commercial Detergents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983) , s. 95-105. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280083
article
29

Title:
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na stopień pienienia i trwałość piany wodnych roztworów detergentów stosowanych do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część 2 = The Effect of Phosphoric Acid and Urea Resin on the Foaming Level and Persistence for the Water Solutions of Detergents Used for the Production of Moulding Masses of the "Synflo" Type. Part Two
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982) , s. 79-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168280703
article
30

Title:
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo" = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980) , s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233042
article
31

Title:
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979) , s. 199-200
Nr:
2168359176
article
32

Title:
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978) , s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250392
article
33

Title:
Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego = The Influence of the Reaction Products on the Bate of the Base Hydrolysis of Trans P-Chloro-Cinnamic Acid Morpholid
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978) , s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250698
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kinetyka procesów. [7]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
50/KChiKP/1/95/S
Signature:
NP-41/[7]/Magazyn
Nr:
2168257374
unpublished scientific work
2

Title:
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
48/IT/11/94/S
Signature:
NP-41/[6]/Magazyn
Nr:
2168257294
unpublished scientific work
3

Title:
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/IT/6/93/S
Signature:
NP-41/[5]/Magazyn
Nr:
2168257292
unpublished scientific work
4

Title:
Kinetyka zmian jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
15, 12, 6, [11] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. po art.
Research program:
39/IT/6/92/S
Signature:
NP-257/Magazyn
Nr:
2168330785
unpublished scientific work
1
Elementy chemii fizycznej dla studentów towaroznawstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria Polańska, Bogusław Byrski. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 73, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-051-8
2
Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów i proszków do prania / Maria POLAŃSKA // W: Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1998), s. 16-22. - Streszcz. - Bibliogr.
3
Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów piorących / Maria POLAŃSKA // W: Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1997), s. 67-73. - Streszcz. - Bibliogr.
4
Wpływ koncentracji mikroorganizmów i innych zmiennych eksperymentalnych na przebieg biodegradacji Ukanili = Effect of the Concentration of Microorganisms and Other Experimental Variables on the Course of Ukanil Biodegradation / Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 488 (1997), s. 47-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Biodegradacja płynów do prania w warunkach River Water Die-Away Test / Maria POLAŃSKA // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 373
6
Badania kinetyczne nad rozkładalnością biologiczną wybranych surfaktantów = Kinetic Investigation of Biological Decomposition of Selected Surfactants / Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 459 (1995), s. 29-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Biodegradacja wybranych detergentów w układach zanikania / Maria POLAŃSKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 112. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
8
Badania podatności na rozkład biologiczny liniowych i rozgałęzionych alkilobenzenosulfonianów = Studies on the Susceptibility to Biodegradation of Linear and Branched Alkylobenzosulphonates / Maria POLAŃSKA, Renata Bystranowska // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995), s. 51-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Badanie degradacji biologicznej płynów do mycia naczyń / Maria POLAŃSKA // W: Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994. - Łódź: Akademia Medyczna, 1994. - S. 54. - Dostępne tylko streszczenie
10
Wpływ temperatury i pH na biodegradację surfaktantów kationowych w wodach rzeki Wisły = Effect of Temperature and pH on Biodegradation of Cation Surfactants in the Vistula River Water / Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 427 (1994), s. 39-46. - ISSN 0208-7944
11
Wpływ stężenia substancji powierzchniowo aktywnej oraz koncentracji mikroorganizmów na biodegradację wstępną surfaktantów kationowych = Effect of the Concentration of Surfactants and Microorganisms on the Initial Biodegradation on Cationic Surfactants / Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 397 (1993), s. 23-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Biodegradacja wstępna etoksylowanych alkoholi typu "Ukanil" a ich struktura chemiczna = Initial Biodegradation of Ethoxylated Alcohols of the "Ukanil" Type and Their Chemical Constitution / Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 383 (1992), s. 79-85. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Wstępna biodegradacja wybranych surfaktantów a ich struktura chemiczna / Maria POLAŃSKA // W: Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka. - Siedlce: PWP Sprint, 1992. - S. 78. - Pełny tekst: https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/062/26062398.pdf?r=1&r=1
14
Badania własności fizykochemicznych proszków do prania w czasie ich przechowywania = Investigation of the Physical and Chemical Properties of Washing Powder During Storing / Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992), s. 65-74. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Badanie własności fizykochemicznych surfaktantów przeznaczonych do mycia powierzchni szkła = Studies on Physicochemical Properties of Surfactants Intended for Washing Glass Surfaces / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 338 (1991), s. 59-67. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
16
Ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych krajowych środków piorących = Estimation of Physicochemical Properties and Possible Application of Domestic Detergents / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 338 (1991), s. 69-75. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Zmiana własności użytkowych w czasie przechowywania proszków do prania / Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[75]-24[100]. - Bibliogr.
18
Ocena stopnia biodegradacji wstępnej handlowych produktów zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne / Maria POLAŃSKA // W: Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1] / [koord. programu] Krzesław STOKŁOSA. - (1990), s. 1[58]-16[74]. - Bibliogr.
19
Własności fizykochemiczne środków piorących krajowych i zagranicznych = Physical and Chemical Properties of Domestic and Foreign Washing Agents / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 319 (1990), s. 35-39. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Chemia fizyczna : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku Towaroznawstwa / Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 184 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Wpływ twardości wody na aktywność powierzchniową handlowych środków piorących = The effect of water hardness on the surface activity of detergents / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 275 (1988), s. 33-38. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Wpływ warunków przechowywania na stabilność własności fizykochemicznych proszków do prania / Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie
23
Badanie okresu trwałości niektórych krajowych proszków do prania / Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 85. - Dostępne tylko streszczenie
24
Wpływ głównych składników na jakość środków piorących / Bogusław BYRSKI, Grażyna FISCHER-BYRSKA, Janusz Pawełek, Maria POLAŃSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 86. - Dostępne tylko streszczenia
25
Aktywność powierzchniowa niektórych detergentów niejonowych a ich struktura chemiczna = Surface Activity of some Nonionic Detergents and their Chemical Structure / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 205 (1985), s. 103-109. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Wpływ stężenia jonów wodorowych na własności powierzchniowe detergentów handlowych = Influence of Hydrogen Ions Concentration on Surface Properties of Commercial Detergents / Maria Pawełek, Janusz PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 186 (1984), s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
27
Własności powierzchniowe niektórych detergentów handlowych = Surface Characteristics of Some Commercial Detergents / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 107-116. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Ocena metod badania własności powierzchniowych wybranych detergentów handlowych = Evaluation of the Methods of Investigation of Surface Characteristics of Selected Commercial Detergents / Maria POLAŃSKA, Janusz Pawełek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 166 (1983), s. 95-105. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na stopień pienienia i trwałość piany wodnych roztworów detergentów stosowanych do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część 2 = The Effect of Phosphoric Acid and Urea Resin on the Foaming Level and Persistence for the Water Solutions of Detergents Used for the Production of Moulding Masses of the "Synflo" Type. Part Two / Janusz Pawełek, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 149 (1982), s. 79-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
30
Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część I = The Estimation od Surface Activities of Chosen Ionic and Non-ionic Detergents in Their Usability for Producing Moulding Masses of "Synflo" Type. Część I / Janusz PAWEŁEK, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI, Maria TRELA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 128 (1980), s. 131-141. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich / Janusz PAWEŁEK, Maria POLAŃSKA, Bogusław BYRSKI, Łucja KARPIEL, Maria Magdalena TRELA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 40 (1979), s. 199-200. - ISSN 0239-4464
32
Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I) = The Reaction Rate of Dimethylsulphate Hydrolysis Part 1 / Danuta SYBISTOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Danuta ŁOZIAK, Maria POLAŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 109 (1978), s. 57-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego = The Influence of the Reaction Products on the Bate of the Base Hydrolysis of Trans P-Chloro-Cinnamic Acid Morpholid / Maria POLAŃSKA, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 94 (1978), s. 77-96. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Kinetyka procesów. [7] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
35
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6] / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
36
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5] / Elżbieta KONDRATOWICZ, Lidia OSTASZ, Barbara DZIÓBEK, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
37
Kinetyka zmian jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ, Krzesław STOKŁOSA, Barbara DZIÓBEK, Maria POLAŃSKA, Bronisław Byrski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 15, 12, 6, [11] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. po art.
1
Polańska M., Byrski B., (2000), Elementy chemii fizycznej dla studentów towaroznawstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 73, [1] s.
2
Polańska M., (1998), Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów i proszków do prania. [W:] Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA (kierownik tematu), Dynamika zmian jakości wyrobów, s. 16-22.
3
Polańska M., (1997), Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów piorących. [W:] Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [9], s. 67-73.
4
Polańska M., (1997), Wpływ koncentracji mikroorganizmów i innych zmiennych eksperymentalnych na przebieg biodegradacji Ukanili, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 488, s. 47-55.
5
Polańska M., (1997), Biodegradacja płynów do prania w warunkach River Water Die-Away Test. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 373.
6
Polańska M., (1995), Badania kinetyczne nad rozkładalnością biologiczną wybranych surfaktantów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 459, s. 29-35.
7
Polańska M., (1995), Biodegradacja wybranych detergentów w układach zanikania. [W:] zebrali ma., druku Jan KOLEK , SIKORA T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 112.
8
Polańska M., Bystranowska R., (1995), Badania podatności na rozkład biologiczny liniowych i rozgałęzionych alkilobenzenosulfonianów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 51-58.
9
Polańska M., (1994), Badanie degradacji biologicznej płynów do mycia naczyń. [W:] Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994, Łódź : Akademia Medyczna, s. 54.
10
Polańska M., (1994), Wpływ temperatury i pH na biodegradację surfaktantów kationowych w wodach rzeki Wisły, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 427, s. 39-46.
11
Polańska M., (1993), Wpływ stężenia substancji powierzchniowo aktywnej oraz koncentracji mikroorganizmów na biodegradację wstępną surfaktantów kationowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 397, s. 23-29.
12
Polańska M., (1992), Biodegradacja wstępna etoksylowanych alkoholi typu "Ukanil" a ich struktura chemiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 383, s. 79-85.
13
Polańska M., (1992), Wstępna biodegradacja wybranych surfaktantów a ich struktura chemiczna. [W:] Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka, Siedlce : PWP Sprint, s. 78.
14
Polańska M., Byrski B., (1992), Badania własności fizykochemicznych proszków do prania w czasie ich przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 370, s. 65-74.
15
Polańska M., Pawełek J., (1991), Badanie własności fizykochemicznych surfaktantów przeznaczonych do mycia powierzchni szkła, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 338, s. 59-67.
16
Polańska M., Pawełek J., (1991), Ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych krajowych środków piorących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 338, s. 69-75.
17
Byrski B., Polańska M., (1990), Zmiana własności użytkowych w czasie przechowywania proszków do prania. [W:] Krzesław STOKŁOSA (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[75]-24[100].
18
Polańska M., (1990), Ocena stopnia biodegradacji wstępnej handlowych produktów zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne. [W:] Krzesław STOKŁOSA (kierownik tematu), Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1], s. 1[58]-16[74].
19
Polańska M., Pawełek J., (1990), Własności fizykochemiczne środków piorących krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 319, s. 35-39.
20
Polańska M., Byrski B., (1990), Chemia fizyczna: materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku Towaroznawstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 184 s.
21
Polańska M., Pawełek J., (1988), Wpływ twardości wody na aktywność powierzchniową handlowych środków piorących, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 275, s. 33-38.
22
Byrski B., Polańska M., (1988), Wpływ warunków przechowywania na stabilność własności fizykochemicznych proszków do prania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 22.
23
Byrski B., Polańska M., (1988), Badanie okresu trwałości niektórych krajowych proszków do prania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 85.
24
Byrski B., Fischer-Byrska G., Pawełek J., Polańska M., (1987), Wpływ głównych składników na jakość środków piorących. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 86.
25
Polańska M., Pawełek J., (1985), Aktywność powierzchniowa niektórych detergentów niejonowych a ich struktura chemiczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 205, s. 103-109.
26
Polańska M., Pawełek J., (1984), Wpływ stężenia jonów wodorowych na własności powierzchniowe detergentów handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 186, s. 5-13.
27
Polańska M., Pawełek J., (1983), Własności powierzchniowe niektórych detergentów handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 107-116.
28
Polańska M., Pawełek J., (1983), Ocena metod badania własności powierzchniowych wybranych detergentów handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 166, s. 95-105.
29
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., (1982), Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na stopień pienienia i trwałość piany wodnych roztworów detergentów stosowanych do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część 2, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 149, s. 79-86.
30
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., Trela M., (1980), Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu "Synflo". Część I, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 131-141.
31
Pawełek J., Polańska M., Byrski B., Karpiel Ł., Trela M., (1979), Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 40, s. 199-200.
32
Sybistowicz D., Stokłosa K., Dzióbek B., Łoziak D., Polańska M., (1978), Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 109, s. 57-70.
33
Polańska M., Stokłosa K., (1978), Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 94, s. 77-96.
34
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., (1995), Kinetyka procesów. [7], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
35
Stokłosa K., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., Dzióbek B., (1994), Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 k.
36
Kondratowicz E., Ostasz L., Dzióbek B., Byrski B., Polańska M., (1993), Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
37
Kondratowicz E., Stokłosa K., Dzióbek B., Polańska M., Byrski B., (1993), Kinetyka zmian jakości wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15, 12, 6, [11] k.
1
@book{UEK:2168339381,
author = "Maria Polańska and Bogusław Byrski",
title = "Elementy chemii fizycznej dla studentów towaroznawstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-7252-051-8",
}
2
@unpublished{UEK:2168259134,
author = "Maria Polańska",
title = "Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów i proszków do prania",
booktitle = "Dynamika zmian jakości wyrobów",
pages = "16-22",
year = "1998",
}
3
@unpublished{UEK:2168258154,
author = "Maria Polańska",
title = "Ocena właściwości fizykochemicznych oraz stopnia biodegradacji płynów piorących",
booktitle = "Kinetyka procesów. [9]",
pages = "67-73",
year = "1997",
}
4
@article{UEK:2168242316,
author = "Maria Polańska",
title = "Wpływ koncentracji mikroorganizmów i innych zmiennych eksperymentalnych na przebieg biodegradacji Ukanili",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "488",
pages = "47-55",
year = "1997",
}
5
@misc{UEK:2168240468,
author = "Maria Polańska",
title = "Biodegradacja płynów do prania w warunkach River Water Die-Away Test",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "373",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
6
@article{UEK:2168234274,
author = "Maria Polańska",
title = "Badania kinetyczne nad rozkładalnością biologiczną wybranych surfaktantów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "459",
pages = "29-35",
year = "1995",
}
7
@misc{UEK:2168239232,
author = "Maria Polańska",
title = "Biodegradacja wybranych detergentów w układach zanikania",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "112",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
8
@article{UEK:2168262544,
author = "Maria Polańska and Renata Bystranowska",
title = "Badania podatności na rozkład biologiczny liniowych i rozgałęzionych alkilobenzenosulfonianów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "51-58",
year = "1995",
}
9
@misc{UEK:2168346636,
author = "Maria Polańska",
title = "Badanie degradacji biologicznej płynów do mycia naczyń",
booktitle = "Badania w zakresie oceny jakości zdrowotnej żywności i przedmiotów użytku : sympozjum, Łódź 5-6 września 1994",
pages = "54",
adress = "Łódź",
publisher = "Akademia Medyczna",
year = "1994",
}
10
@article{UEK:2168246998,
author = "Maria Polańska",
title = "Wpływ temperatury i pH na biodegradację surfaktantów kationowych w wodach rzeki Wisły",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "427",
pages = "39-46",
year = "1994",
}
11
@article{UEK:2168248186,
author = "Maria Polańska",
title = "Wpływ stężenia substancji powierzchniowo aktywnej oraz koncentracji mikroorganizmów na biodegradację wstępną surfaktantów kationowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "397",
pages = "23-29",
year = "1993",
}
12
@article{UEK:2168247478,
author = "Maria Polańska",
title = "Biodegradacja wstępna etoksylowanych alkoholi typu Ukanil a ich struktura chemiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "383",
pages = "79-85",
year = "1992",
}
13
@misc{UEK:2168370146,
author = "Maria Polańska",
title = "Wstępna biodegradacja wybranych surfaktantów a ich struktura chemiczna",
booktitle = "Chemia w ochronie zdrowia i środowiska człowieka",
pages = "78",
adress = "Siedlce",
publisher = "PWP Sprint",
year = "1992",
url = {https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/26/062/26062398.pdf?r=1&r=1},
}
14
@article{UEK:2168264296,
author = "Maria Polańska and Bogusław Byrski",
title = "Badania własności fizykochemicznych proszków do prania w czasie ich przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "370",
pages = "65-74",
year = "1992",
}
15
@article{UEK:2168248538,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Badanie własności fizykochemicznych surfaktantów przeznaczonych do mycia powierzchni szkła",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "338",
pages = "59-67",
year = "1991",
}
16
@article{UEK:2168248540,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych krajowych środków piorących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "338",
pages = "69-75",
year = "1991",
}
17
@unpublished{UEK:2168262988,
author = "Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Zmiana własności użytkowych w czasie przechowywania proszków do prania",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[75]-24[100]",
year = "1990",
}
18
@unpublished{UEK:2168262986,
author = "Maria Polańska",
title = "Ocena stopnia biodegradacji wstępnej handlowych produktów zawierających kationowe środki powierzchniowo czynne",
booktitle = "Kinetyka procesów zmian jakościowych dóbr konsumpcyjnych, ocena ich trwałości i okresów gwarancji. [1]",
pages = "1[58]-16[74]",
year = "1990",
}
19
@article{UEK:2168264278,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Własności fizykochemiczne środków piorących krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "319",
pages = "35-39",
year = "1990",
}
20
@book{UEK:2168339379,
author = "Maria Polańska and Bogusław Byrski",
title = "Chemia fizyczna : materiały pomocnicze do wykładów i ćwiczeń dla studentów kierunku Towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
url = {},
}
21
@article{UEK:2168248826,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Wpływ twardości wody na aktywność powierzchniową handlowych środków piorących",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "275",
pages = "33-38",
year = "1988",
}
22
@misc{UEK:2168263158,
author = "Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Wpływ warunków przechowywania na stabilność własności fizykochemicznych proszków do prania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "22",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
23
@misc{UEK:2168263308,
author = "Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Badanie okresu trwałości niektórych krajowych proszków do prania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "85",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
24
@misc{UEK:2168255822,
author = "Bogusław Byrski and Grażyna Fischer-Byrska and Janusz Pawełek and Maria Polańska",
title = "Wpływ głównych składników na jakość środków piorących",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "86",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
25
@article{UEK:2168281499,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Aktywność powierzchniowa niektórych detergentów niejonowych a ich struktura chemiczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "205",
pages = "103-109",
year = "1985",
}
26
@article{UEK:2168281415,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Wpływ stężenia jonów wodorowych na własności powierzchniowe detergentów handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "186",
pages = "5-13",
year = "1984",
}
27
@article{UEK:2168280067,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Własności powierzchniowe niektórych detergentów handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "107-116",
year = "1983",
}
28
@article{UEK:2168280083,
author = "Maria Polańska and Janusz Pawełek",
title = "Ocena metod badania własności powierzchniowych wybranych detergentów handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "166",
pages = "95-105",
year = "1983",
}
29
@article{UEK:2168280703,
author = "Janusz Pawełek and Maria Polańska and Bogusław Byrski",
title = "Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na stopień pienienia i trwałość piany wodnych roztworów detergentów stosowanych do wyrobu mas formierskich typu Synflo. Część 2",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "149",
pages = "79-86",
year = "1982",
}
30
@article{UEK:2168233042,
author = "Janusz Pawełek and Maria Polańska and Bogusław Byrski and Maria Trela",
title = "Ocena aktywności powierzchniowych wybranych detergentów jonowych i niejonowych w ich przydatności do wyrobu mas formierskich typu Synflo",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "131-141",
year = "1980",
}
31
@article{UEK:2168359176,
author = "Janusz Pawełek and Maria Polańska and Bogusław Byrski and Łucja Karpiel and Maria Trela",
title = "Wpływ kwasu fosforowego i żywicy mocznikowej na własności powierzchniowe detergentów stosowanych w technologiach mas formierskich",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 40",
pages = "199-200",
year = "1979",
}
32
@article{UEK:2168250392,
author = "Danuta Sybistowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Danuta Łoziak and Maria Polańska",
title = "Szybkość reakcji hydrolizy siarczanu dwumetylowego (Cz.I)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "109",
pages = "57-70",
year = "1978",
}
33
@article{UEK:2168250698,
author = "Maria Polańska and Krzesław Stokłosa",
title = "Wpływ produktów reakcji na szybkość zasadowej hydrolizy morfolidu kwasu trans p-chloro-cynamonowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "94",
pages = "77-96",
year = "1978",
}
34
@unpublished{UEK:2168257374,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów. [7]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
35
@unpublished{UEK:2168257294,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska and Barbara Dzióbek",
title = "Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
36
@unpublished{UEK:2168257292,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz and Barbara Dzióbek and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
37
@unpublished{UEK:2168330785,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Krzesław Stokłosa and Barbara Dzióbek and Maria Polańska and Bronisław Byrski",
title = "Kinetyka zmian jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID