Publications of the selected author

Podobiński Andrzej ORCID

Interdepartmental Unit, Department of International Economic Relations,

1

Title:
Analiza pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego = An Analysis of Definition of Marketing Strategy for Mining Industry Company
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 13, z. 2 (1997) , s. 257-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168368486
article
2

Title:
Marketingowe strategie cen w prowadzeniu eksportu surowców mineralnych = The Marketing Strategies of Prices in Exportation of Mineral Raw Materials
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 12, z. 3 (1996) , s. 373-377. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168368482
article
3

Title:
Program promocji rozwoju eksportu surowców mineralnych = The Program of Promotion in Developing the Exportation of Mineral Raw Materials
Source:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 12, z. 3 (1996) , s. 379-383. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168368484
article
4

Title:
Teoria ograniczoności zasobów naturalnych = The Theory of Limited Natural Resources
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260990
article
5

Title:
Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych = Economical Integration as a Factor of the Development of Foreign Trade in Socialist Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982) , s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239470
article
1
Analiza pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego = An Analysis of Definition of Marketing Strategy for Mining Industry Company / Andrzej PODOBIŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 13, z. 2 (1997), s. 257-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2
Marketingowe strategie cen w prowadzeniu eksportu surowców mineralnych = The Marketing Strategies of Prices in Exportation of Mineral Raw Materials / Andrzej PODOBIŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 12, z. 3 (1996), s. 373-377. - Summ. - Bibliogr.
3
Program promocji rozwoju eksportu surowców mineralnych = The Program of Promotion in Developing the Exportation of Mineral Raw Materials / Andrzej PODOBIŃSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management. - t. 12, z. 3 (1996), s. 379-383. - Summ. - Bibliogr.
4
Teoria ograniczoności zasobów naturalnych = The Theory of Limited Natural Resources / Andrzej Podobiński // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
5
Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych = Economical Integration as a Factor of the Development of Foreign Trade in Socialist Countries / Andrzej Podobiński // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982), s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Podobiński A., (1997), Analiza pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 13, z. 2, s. 257-262.
2
Podobiński A., (1996), Marketingowe strategie cen w prowadzeniu eksportu surowców mineralnych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 12, z. 3, s. 373-377.
3
Podobiński A., (1996), Program promocji rozwoju eksportu surowców mineralnych, "Gospodarka Surowcami Mineralnymi", t. 12, z. 3, s. 379-383.
4
Podobiński A., (1987), Teoria ograniczoności zasobów naturalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 47-58.
5
Podobiński A., (1982), Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 51-63.
1
@article{UEK:2168368486,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Analiza pojęcia strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego",
journal = "Gospodarka Surowcami Mineralnymi",
number = "t. 13, z. 2",
pages = "257-262",
year = "1997",
}
2
@article{UEK:2168368482,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Marketingowe strategie cen w prowadzeniu eksportu surowców mineralnych",
journal = "Gospodarka Surowcami Mineralnymi",
number = "t. 12, z. 3",
pages = "373-377",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168368484,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Program promocji rozwoju eksportu surowców mineralnych",
journal = "Gospodarka Surowcami Mineralnymi",
number = "t. 12, z. 3",
pages = "379-383",
year = "1996",
}
4
@article{UEK:2168260990,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Teoria ograniczoności zasobów naturalnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "47-58",
year = "1987",
}
5
@article{UEK:2168239470,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "51-63",
year = "1982",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID