Publications of the selected author

Podobiński Andrzej

Interdepartmental Unit, Department of International Economic Relations,

1

Title:
Teoria ograniczoności zasobów naturalnych = The Theory of Limited Natural Resources
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260990
article
See main document
2

Title:
Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych = Economical Integration as a Factor of the Development of Foreign Trade in Socialist Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239470
article
See main document
1
Teoria ograniczoności zasobów naturalnych = The Theory of Limited Natural Resources / Andrzej PODOBIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 47-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
2
Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych = Economical Integration as a Factor of the Development of Foreign Trade in Socialist Countries / Andrzej PODOBIŃSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
1
Podobiński A., (1987), Teoria ograniczoności zasobów naturalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 47-58.
2
Podobiński A., (1982), Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 51-63.
1
@article{artUEK:2168260990,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Teoria ograniczoności zasobów naturalnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "47-58",
year = "1987",
}
2
@article{artUEK:2168239470,
author = "Andrzej Podobiński",
title = "Integracja gospodarcza jako czynnik rozwoju handlu zagranicznego krajów socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "51-63",
year = "1982",
}