Publications of the selected author

1

Title:
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes
Publisher address:
New York: Routledge, 2020
Physical description:
160 s.: il.; 25 cm
Series:
(Routledge Focus on Issues in Global Talent Management)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This book came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center
ISBN:
978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168347542
monograph
2

Title:
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019) , s. 119-123. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168333099
review
3

Title:
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was prepared as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341739
article
See main document
4

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2019
Physical description:
122 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168341381
journal / series editorial
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334907
chapter in monograph
6

Title:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI2019. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
preface / summary
See main document
7

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168329443
article
8

Title:
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341389
article
See main document
9

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziału Ekonomii i stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2321-9
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168328569
monograph
10

Title:
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management
Source:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4463-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325827
chapter in monograph
11

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2018
Physical description:
181 s.: il.
Notes:
Tytuł numeru: Global Talent Management, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168330151
journal / series editorial
See related chapters
12

Title:
From the Editor = Od redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330153
preface / summary
See main document
13

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
14

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 195-228
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313305
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-393
Nr:
2168323835
doctoral dissertation
16

Title:
Talent (u)szyty na miarę
Source:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 4-6. - Dostępna także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344160
voice in discussion / interview
17

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
18

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
monograph
See related chapters
19

Title:
Programy zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 183-186
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304303
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Editorial
Source:
Journal of East European Management Studies2016. - Vol. 21, nr 4, s. 389-390 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310439
preface / summary
21

Author:
Michael Morley , József Poór , Noreen Heraty , Ruth Alas , Aleksy Pocztowski
Title:
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective
Source:
International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016, s. 72-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
Nr:
2168306033
chapter in monograph
22

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308159
article
24

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 9-11
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304465
preface / summary
See main document
25

Author:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
26

Author:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
27

Title:
From the Editor
Source:
The International Journal of Human Resource Management2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1917-1919 - Bibliogr.
Nr:
2168292719
preface / summary
See main document
28

Conference:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy, Polska, Warszawa, Polska, od 2015-06-30 do 2015-06-30
Title:
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
Source:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk - Warszawa: Sejm RP, 2015, s. 21-26
Nr:
2168297797
chapter in conference materials
29

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297901
monograph
See related chapters
30

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297903
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
32

Author:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
33

Title:
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291475
unreviewed article
See main document
34

Title:
The International Journal of Human Resource Management
Number:
Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management
Publisher address:
London: Routledge, 2015
Physical description:
100 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168299965
journal / series editorial
See related chapters
35

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Publisher address:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Physical description:
232 s.: il.; 21 cm
Notes:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
conference materials
36

Title:
From the Editor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management2014. - nr 9 (933), s. 5-7 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292777
preface / summary
37

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337233
chapter in textbook
39

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
40

Author:
Renata Ziaja-Guzy
Title:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-267
Nr:
2168299105
doctoral dissertation
41

Title:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
article
See main document
42

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
43

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
Nr:
2168288887
monograph
44

Title:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 12-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168281699
unreviewed article
46

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
47

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
48

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2012. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
preface / summary
49

Title:
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 52-64
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237344
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237340
chapter in monograph
See main document
51

Title:
[Review]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012) , s. 125-128
Nr:
2168269682
review
52

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228754
chapter in textbook
53

Title:
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012) , s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168343053
article
54

Title:
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 7-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273436
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
296 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237338
monograph
See related chapters
57

Title:
Remuneration
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 103-118
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923074
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166629486
monograph
See related chapters
59

Title:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-197
Nr:
2168224486
doctoral dissertation
60

Title:
Wprowadzenie
Source:
Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011, s. VII-IX
Series:
(Bibliografie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123)
ISBN:
978-83-61752-06-6
Nr:
2168270436
preface / summary
61

Title:
Transformation of the HR Function
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 13-30
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923160
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226413
chapter in monograph
63

Title:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011
Physical description:
225, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923036
monograph
See related chapters
64

Title:
Strategic Human Resource Management
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 53-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923092
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011) , s. 107-110
Nr:
2168271344
review
66

Title:
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 42-58
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636840
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Istota misji zagranicznych pracowników
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 14-26
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 4-5
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282679
preface / summary
See main document
69

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Fragmentacja funkcji personalnej
Source:
Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, s. 186-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-485-5
Nr:
2165765260
chapter in monograph
71

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań
Source:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 256-273 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165527120
chapter in monograph
72

Title:
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Source:
Management Business Innovation. - no 6 (2010) , s. 30-41 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236410
article
73

Title:
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51463
article
See main document
74

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009) , s. 113-117
Nr:
2168269592
review
75

Title:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
50906
monograph
See related chapters
76

Conference:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Title:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael TurnerNMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
chapter in conference materials
77

Author:
Tadeusz Listwan , Aleksy Pocztowski , Marzena Stor
Title:
Managing Human Resources in Poland
Source:
Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova - London; New York: Routledge, 2009, s. 90-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-415-40561-4
Nr:
2165766264
chapter in monograph
78

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
79

Title:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 104-114
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071875
chapter in monograph
81

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2008. - nr 1, s. 7-9
Nr:
2168269590
preface / summary
82

Title:
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-88
Nr:
51617
doctoral dissertation
83

Title:
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50659
article
See main document
84

Title:
Cele i zakres programów zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 174-177
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621998
chapter in monograph
See main document
85

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
2168237460
monograph
86

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
51807
monograph
See related chapters
87

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
article
89

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Aleksy Pocztowski , Anita Błaszczak
Title:
Warto zadbać o ludzi
Source:
Rzeczpospolita2008. - 9 stycznia. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168270414
voice in discussion / interview
91

Title:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
article
See main document
92

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
443 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-37
Nr:
52367
doctoral dissertation
93

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51699
article
94

Title:
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 9-23
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165528458
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
51992
monograph
96

Title:
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 74-85
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328495
chapter in monograph
97

Title:
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767154
chapter in monograph
See main document
98

Title:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Notes:
Spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
51961
monograph
99

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 171-186
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165534250
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
218, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
51431
monograph
See related chapters
101

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 181-194. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51008
article
102

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 189-200
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328499
chapter in monograph
103

Title:
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies
Source:
Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Nr:
2168271222
chapter in conference materials
104

Title:
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 292-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328505
chapter in monograph
105

Title:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doctoral dissertation
106

Title:
[Recenzja]
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006) , s. 105-107
Nr:
2168271338
review
107

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 499-526 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092773
chapter in monograph
108

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006) , s. 132-134
Nr:
2168269588
review
109

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168220844
article
110

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006) , s. 87-89
Nr:
2168269586
review
111

Title:
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 53-63 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-74-X
Nr:
2165765052
chapter in monograph
112

Author:
Aleksy Pocztowski , Jack Phillips
Title:
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2005. - nr 6, s. 91-93
Nr:
2168269580
voice in discussion / interview
113

Title:
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52793
article
See main document
114

Title:
Transforming the HR-Function in Polish Companies
Source:
Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3 - Kiïv: KNEU, 2005, s. 636-646 - Bibliogr.
Series:
(Formuvannâ rinkovoï ekonomiki)
ISBN:
966-574-602-2
Nr:
2168271252
chapter in conference materials
115

Title:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
611 s.: il., tab.; 24 cm.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166380985
monograph
116

Title:
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 197-206
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538103
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 191-199 - Bibliogr.
ISBN:
83-87890-64-2
Nr:
2168244202
chapter in monograph
118

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218200
monograph
119

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
253 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-17-5
Nr:
2168218238
monograph
120

Title:
Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2004. - nr 3-4, s. 7-8
Nr:
2168269568
preface / summary
121

Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 57-70 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221888
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 185-205
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221924
chapter in monograph
See main document
123

Author:
Christine Scheitler
Title:
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
[326] pag. varia: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/388
Nr:
2168234544
doctoral dissertation
124

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 325-326. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270132
lexical items
See main document
125

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
126

Title:
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004) , s. 297-307. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna - Bibliogr.
Nr:
2168222862
article
127

Title:
Outsourcing funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 399
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270162
lexical items
See main document
128

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221660
monograph
See related chapters
129

Title:
Due diligence funkcji personalnej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 149-164
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221916
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219676
article
See main document
131

Title:
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 231-239 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222016
chapter in monograph
132

Title:
Controlling personalny
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 179-207 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222240
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Zwolnienia monitorowane = Outplacement
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 696
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270282
lexical items
See main document
134

Title:
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 139-147
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221896
chapter in monograph
See main document
135

Title:
Derekrutacja personelu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 98. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269922
lexical items
See main document
136

Title:
Organizacja funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 389. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270160
lexical items
See main document
137

Title:
Doradztwo personalne
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 108-109. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269938
lexical items
See main document
138

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Redaktor:
Wiśniewski Zenon
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
371 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221662
monograph
See related chapters
139

Title:
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225342
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225244
chapter in monograph
See main document
141

Title:
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/541
Nr:
2168310891
doctoral dissertation
142

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003) , s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168237620
article
143

Title:
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 108-126
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225470
chapter in monograph
See main document
144

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
480 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1468-5
Nr:
2168234588
monograph
145

Title:
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223604
article
See main document
146

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
131 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225230
monograph
See related chapters
147

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
265, [2] s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218240
monograph
149

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
278 s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218204
monograph
150

Title:
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224550
chapter in monograph
See main document
151

Author:
Halina Frańczak , Katarzyna Korpolewska , Anna Kozińska , Witold Krajewski , Krzysztof Kwiecień , Ryszard Michalczyk , Jacek Nowacki , Aleksy Pocztowski , Marek Prujszczyk , Piotr Sierociński , Magdalena Stalpińska , Czesław Szmidt , Joanna Szybisz , Katarzyna Tomczak , Grzegorz Turniak , Andrzej Woźniakowski
Title:
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry
Publisher address:
Warszawa: [b.w.], 2002
Physical description:
52 s.: il.; 30 cm.
Access mode:
Nr:
2168270438
report
152

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
229 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229128
monograph
See related chapters
153

Title:
[Review]
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002) , s. 202-205
Nr:
2168270432
review
154

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe
Source:
Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.) - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002, s. 15-29 - Bibliogr.
Series:
(Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess ; Bd. 17)
ISBN:
3-87988-637-7
Nr:
2168272026
chapter in conference materials
155

Author:
Aleksy Pocztowski , Barbara Czarnecka , Natalia Potoczek
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88421-16-6
Nr:
2168270416
monograph
156

Title:
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 37-55. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229602
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 11-35. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229600
chapter in monograph
See main document
158

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Title:
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225084
article
See main document
159

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002) , s. 11-24 - Bibliogr.
Nr:
2168237624
article
160

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 79-82
Nr:
2168269556
review
161

Title:
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: IPiSS, 2002, s. 279-309 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-30-8
Nr:
2168289079
chapter in monograph
162

Title:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
122 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
52235
monograph
See related chapters
163

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
164

Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 88-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214041
chapter in monograph
See main document
165

Conference:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, Polska, Warszawa, Polska, od 2001-05-22 do 2001-05-23
Title:
Strategia kształtowania zatrudnienia
Source:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia / red. Katarzyna Stobińska - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI wieku)
ISBN:
83-912602-3-2
Nr:
2168297737
chapter in conference materials
166

Title:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001
Physical description:
317 s.: il.; 25 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166542990
conference materials
167

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001, s. 10-24
ISBN:
83-87640-15-8
Nr:
2168244292
chapter in monograph
168

Title:
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?
Source:
Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
83-88679-03-1
Nr:
2168270430
chapter in monograph
169

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001) , s. 108-111
Nr:
2168269554
review
170

Title:
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 371-382
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168236012
chapter in conference materials
171

Author:
Title:
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213795
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214229
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213699
chapter in monograph
See main document
174

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
175

Title:
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001) , s. 14-19 - Bibliogr.
Nr:
2168241528
article
176

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001, s. 175-197 - Bibliogr.
Series:
(Euromanagement)
ISBN:
83-88840-05-3
Nr:
2168239120
chapter in monograph
177

Title:
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001) , s. 9-23
Nr:
2168229754
article
178

Author:
Ralf Schmitz
Title:
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/596
Nr:
2168310949
doctoral dissertation
179

Title:
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000, s. 161-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-2-4
Nr:
2168239976
chapter in monograph
180

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges
Source:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak] - Warszawa: IPiSS, 2000, s. 122-139
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-907327-8-5
Nr:
2168270426
chapter in conference materials
181

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Conference:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Title:
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270420
chapter in conference materials
182

Title:
Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
120, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-043-7
Nr:
2168226497
monograph
183

Title:
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel. - nr 19 (88) (2000) , s. 18-21
Nr:
2168242396
article
184

Title:
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 303-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229798
chapter in monograph
185

Title:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Source:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
chapter in monograph
186

Title:
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000) , s. 57-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka - Bibliogr.
Nr:
2168224570
article
187

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
380, [10] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doctoral dissertation
188

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 91-95
Nr:
2168229780
review
189

Title:
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise
Source:
Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1243-7
Nr:
2168257590
chapter in conference materials
190

Author:
Aleksy Pocztowski , Mirosław Mleczek
Title:
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 19-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239144
chapter in monograph
See main document
191

Author:
Michael Oelck
Title:
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
XVII k., 281 k., [64] k.: il.; 30 cm + Autreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/547
Nr:
2168311337
doctoral dissertation
192

Title:
Zarządzanie szkoleniami w firmie
Source:
Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999, s. 201-216 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-0-8
Nr:
2168270428
chapter in conference materials
193

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 66-80 - Bibliogr.
ISBN:
83906565-2-3
Nr:
2168297685
chapter in monograph
194

Title:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239132
monograph
See related chapters
195

Title:
Jak wynagradzać menedżerów?
Source:
Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 150-159
ISBN:
83-87890-04-9
Nr:
2168270424
chapter in conference materials
196

Title:
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source:
Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999, s. 265-279
ISBN:
83-208-1242-9
Nr:
2168239324
chapter in conference materials
197

Title:
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239140
chapter in monograph
See main document
198

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241688
article
199

Author:
Barbara Czarnecka , Aleksy Pocztowski
Title:
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244972
article
See main document
200

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168328697
book
201

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Physical description:
171 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare",
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246492
monograph
202

Title:
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej
Source:
Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 1998, s. 87-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-74-9
Nr:
2168271912
chapter in conference materials
203

Conference:
Konferencja nt. "Menedżer pierwszej dekady XXI wieku", Łódź, Polska, od 1998-12-07 do 1998-12-08
Title:
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań
Source:
Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-87814-00-8
Nr:
2168238048
chapter in conference materials
204

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168229766
monograph
205

Title:
Bariera czy źródło sukcesu
Source:
Rzeczpospolita. - nr 170 (1998) , s. 23
Nr:
2168347760
unreviewed article
206

Title:
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia
Source:
Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168332393
article
207

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
chapter in conference materials
See main document
208

Title:
Wynagradzanie menedżerów
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 83-97 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239332
chapter in monograph
209

Title:
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 7-27 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239326
chapter in monograph
210

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-206-1
Nr:
2168347638
chapter in monograph
211

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
chapter in unpublished scientific work
See main document
212

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238264
article
See main document
213

Title:
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim
Source:
Personel. - nr 11 (32) (1996) , s. 42-43 - Bibliogr.
Nr:
2168347770
unreviewed article
214

Title:
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen
Source:
Soziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996) , s. 205-209 - Bibliogr.
Nr:
2168347640
article
215

Title:
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996) , s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996
Nr:
2168257584
article
216

Title:
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 10 (31) (1996) , s. 20-22 - Bibliogr.
Nr:
2168243452
article
217

Title:
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 3 (24) (1996) , s. 12-16 - Bibliogr.
Nr:
2168257582
article
218

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04318-1
Nr:
2168226499
monograph
219

Title:
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 17-29 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239738
chapter in monograph
220

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 139-159 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239752
chapter in monograph
221

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 43-53
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230370
chapter in conference materials
See main document
222

Title:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229892
monograph
See related chapters
223

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237720
article
See main document
224

Title:
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239710
chapter in monograph
225

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack - München und Mering: Rainer Hampp, 1995, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-125-1
Access mode:
Nr:
2168347636
chapter in monograph
226

Title:
[Recenzja]
Source:
Management Revue. - 4 (1995) , s. 288-292
Nr:
2168270434
review
227

Title:
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 137-143 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232036
chapter in monograph
See main document
228

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE, 1994
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226529
academic script
229

Title:
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234102
article
See main document
230

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994) , s. 18-23
Nr:
2168226609
article
231

Title:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994) , s. 5-9
Nr:
2168241434
article
232

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 95-107
Nr:
2168251970
chapter in conference materials
See main document
233

Title:
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168229784
article
234

Title:
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
265 s.: tab.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 118)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168238040
monograph
235

Title:
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
90 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238036
academic script
236

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1993
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168285375
academic script
237

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252204
article
See main document
238

Title:
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 79-93
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239464
chapter in monograph
See main document
239

Title:
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236206
article
See main document
240

Title:
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237034
article
See main document
241

Title:
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
37, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238032
academic script
242

Title:
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes
Source:
Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / Hrsg. Hartmut Kreikebaum - Wiesbaden: Gabler, 1991, s. 203-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
Nr:
2168347634
chapter in monograph
243

Title:
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 211-237 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248792
chapter in monograph
See main document
244

Title:
Teorie zatrudnienia a bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990) , s. 6-9
Nr:
2168226511
article
245

Title:
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989) , s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235542
article
See main document
246

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989) , s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257544
article
See main document
247

Title:
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy
Source:
Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988, s. 83-95
Nr:
2168272266
chapter in conference materials
248

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
249

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988) , s. 76-78
Nr:
2168226637
review
250

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988) , s. 22-32. - Summ., rez.
Nr:
2168226635
article
251

Title:
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 59-73. - Summ., rez.
Nr:
2168233478
article
See main document
252

Title:
Wewnątrzzakładowy rynek pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986) , s. 4-7
Nr:
2168243420
article
253

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
See main document
254

Title:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doctoral dissertation
255

Title:
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984) , s. 3-5
Nr:
2168226523
article
256

Title:
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984, s. 108-117
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 1)
Nr:
2168342347
chapter in monograph
257

Title:
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 93-114. - Summ., rez.
Nr:
2168229944
article
See main document
258

Title:
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981) , s. 13-15
Nr:
2168226495
article
259

Title:
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980) , s. 23-25
Nr:
2168226485
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[239] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Research program:
025/WE-KZKL/01/2013/S/3025
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288519
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
37/KZKL/1/2012/S/037
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273416
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
204 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
135/KZKL/1/2011/S/614
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
97, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KZKL/2/2010/S/567
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282611
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
7

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
8

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
9

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
10

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
11

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
12

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KZMiŚP/2/2004/136
Signature:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168226343
unpublished scientific work
13

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
14

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
16

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
18

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
19

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
1
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI, Alicja MIŚ. - New York : Routledge, 2020. - 160 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Routledge Focus on Issues in Global Talent Management). - ISBN 978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
2
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019), s. 119-123. - Rec. pracy: Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. - ISSN 1641-0874
3
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKITalent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACHEntrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686. - ISSN 2353-883X2353-883X
4
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
5
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
6
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 7-13. - Bibliogr.
7
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKISelf-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKISelf-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International ManagementEuropean Journal of International ManagementEuropean Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-67571751-67571751-6757
8
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
9
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 560 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2321-9
10
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 139-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4463-6
11
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
12
From the Editor = Od redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr.
13
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
14
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 195-228. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
15
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2017. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003310
16
Talent (u)szyty na miarę / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 4-6. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
17
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKISamozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKISamozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaActa Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-60180208-60180208-6018
18
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-264-9978-4
19
Programy zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 183-186. - ISBN 978-83-264-9978-4
20
Editorial / Aleksy POCZTOWSKI // Journal of East European Management Studies. - Vol. 21, nr 4 (2016), s. 389-390. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389
21
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective / Michael Morley, József Poór, Noreen Heraty, Ruth Alas, Aleksy POCZTOWSKI // W: International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow. - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016. - S. 72-99. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
22
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
23
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf. - ISSN 2084-5189
24
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-11. - ISBN 978-83-264-9978-4
25
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
26
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
27
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1917-1919. - Bibliogr.
28
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania / Aleksy POCZTOWSKI // W: Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa: Sejm RP, 2015. - S. 21-26
29
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-9203-7
30
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-9203-7
31
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
32
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
33
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
34
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0958-5192
35
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
36
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (933) (2014), s. 5-7. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599
37
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[9]-19[27]. - Bibliogr.
38
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
39
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
40
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego / Renata Ziaja-Guzy ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2013. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002876
41
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414. - ISSN 1642-168X
42
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
43
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
44
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 12-25. - Bibliogr.
45
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
46
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULIProfesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami LudzkimiZarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-08741641-0874
47
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002565
48
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 7-8
49
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 52-64. - ISBN 978-83-264-3948-3
50
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-3948-3
51
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 125-128. - Rec. pracy: ed. by Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Handbook of Research on Comparative Human Resource Management
52
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
53
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012), s. 265-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
54
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 7-22. - Bibliogr.
55
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
56
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-3948-3
57
Remuneration / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 103-118. - ISBN 978-83-264-1178-6
58
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie. HR). - ISBN 978-83-255-2747-1
59
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich / Marcin KARWIŃSKI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2011. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002508
60
Wprowadzenie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123). - S. VII-IX. - ISBN 978-83-61752-06-6
61
Transformation of the HR Function / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 13-30. - ISBN 978-83-264-1178-6
62
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy / Aleksy POCZTOWSKI // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
63
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - 225, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-1178-6
64
Strategic Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 53-68. - ISBN 978-83-264-1178-6
65
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011), s. 107-110. - Rec. pracy: Beata Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011
66
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń / Aleksy POCZTOWSKI // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 42-58. - ISBN 978-83-255-2747-1
67
Istota misji zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 14-26
68
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 4-5
69
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
70
Fragmentacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010. - S. 186-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-485-5
71
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 256-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-733-4
72
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚHuman Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // Management Business Innovation : Following the Way of the EntrepreneurManagement Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010), s. 30-41no 6 (2010), s. 30-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1. - ISSN 1734-15901734-1590
73
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998. - ISSN 1898-6447
74
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009), s. 113-117. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan, Marzena Stor (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce = Managing the Managerial Staff at International Organizations in Poland
75
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-466-9
76
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - Dane tekstowe. - NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
77
Managing Human Resources in Poland / Tadeusz Listwan, Aleksy POCZTOWSKI, Marzena Stor // W: Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova. - London; New York: Routledge, 2009. - S. 90-131. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-40561-4
78
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
79
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
80
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 104-114. - ISBN 978-83-7251-889-7
81
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2008), s. 7-9
82
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym / Alicja SZCZYGIEŁ ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2008. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408b
83
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771. - ISSN 1898-6447
84
Cele i zakres programów zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 174-177. - ISBN 978-83-7526-650-4
85
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
86
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-650-4
87
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
88
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELTTrends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami LudzkimiHuman Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-08821641-0882
89
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
90
Warto zadbać o ludzi / Aleksy POCZTOWSKI ; rozm. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita [on-line]. - 9 stycznia (2008)1 ekran. - [odczyt: 29.01.2014]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
91
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947. - ISSN 0208-7944
92
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2007. - 443 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145b
93
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations / Aleksy POCZTOWSKI // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
94
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 9-23. - ISBN 978-83-7252-379-2
95
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
96
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 74-85. - ISBN 978-83-7526-173-8
97
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
98
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Spis treści również w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studia i Monografie). - ISBN 978-83-87890-91-9
99
Kierunki zmian funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 171-186. - ISBN 978-83-7252-379-2
100
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 218, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-379-2
101
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders / Aleksy POCZTOWSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 181-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
102
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 189-200. - ISBN 978-83-7526-173-8
103
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin. - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007. - 257 s. ; 21 cm. - S. 45-54. - Bibliogr.
104
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 292-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-173-8
105
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895b
106
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006), s. 105-107. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005
107
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 499-526. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
108
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006), s. 132-134. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka
109
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska) / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława UrbaniakTrends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska) / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami LudzkimiHuman Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006), s. 105-113nr 6 (52) (2006), s. 105-113. - Summ. - ISSN 1641-08741641-0874
110
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006), s. 87-89. - Rec. pracy: Janusz Strużyna, Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi
111
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - (Studia i Monografie). - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-74-X
112
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" / Aleksy POCZTOWSKI, Jack Phillips // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2005), s. 91-93. - ISSN 1641-0874
113
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948. - ISSN 0208-7944
114
Transforming the HR-Function in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3. - Kiïv: KNEU, 2005. - 646 s. ; 21 cm. - S. 636-646. - Bibliogr. - ISBN 966-574-602-2
115
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 611 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy poszcz. ref. - Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-84-1
116
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się / Aleksy POCZTOWSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 197-206. - ISBN 83-7252-284-7
117
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich / Aleksy POCZTOWSKI // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - S. 191-199. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-64-2
118
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-66-3
119
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 253 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-89355-17-5
120
Od Redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 7-8
121
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 57-70. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
122
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 185-205. - ISBN 83-89355-25-6
123
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte / Christine Scheitler ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2004. - [326] pag. varia : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465b
124
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 325-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
125
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
126
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004), s. 297-307. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
127
Outsourcing funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 399. - ISBN 83-7251-438-0
128
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-25-6
129
Due diligence funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 149-164. - ISBN 83-89355-25-6
130
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159. - ISSN 0208-7944
131
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 231-239. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
132
Controlling personalny / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 179-207. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
133
Zwolnienia monitorowane = Outplacement / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 696. - ISBN 83-7251-438-0
134
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 139-147. - ISBN 83-89355-25-6
135
Derekrutacja personelu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 98. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
136
Organizacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 389. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
137
Doradztwo personalne / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 108-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
138
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 371 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-26-4
139
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 7-22. - ISBN 83-7252-159-X
140
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union / Aleksy POCZTOWSKI // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
141
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Izabela WESTPHAL ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2003. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003), s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
143
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 108-126. - ISBN 83-7252-159-X
144
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 480 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1468-5
145
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579. - ISSN 0208-7944
146
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 131 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-159-X
147
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
148
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 265, [2] s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-98-1
149
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 278 s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-55-8
150
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
151
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry / Halina Frańczak, Katarzyna Korpolewska, Anna Kozińska, Witold Krajewski, Krzysztof Kwiecień, Ryszard Michalczyk, Jacek Nowacki, Aleksy POCZTOWSKI, Marek Prujszczyk, Piotr Sierociński, Magdalena Stalpińska, Czesław Szmidt, Joanna Szybisz, Katarzyna Tomczak, Grzegorz Turniak, Andrzej Woźnikowski. - Warszawa : [b.w.], 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm
152
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 229 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-71-X
153
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002), s. 202-205. - Rec. pracy: Christiane Tewes, M&A and Privatizations in Poland. Key Success Factors in Cross-Border Acquisitions into the Polish Market. Wiesbaden: Dt. Universitats-Verlag, 2001
154
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // W: Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.). - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002. - (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess, ISSN 1430-3450 ; Bd. 17). - S. 15-29. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-637-7
155
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski / Aleksy POCZTOWSKI, Barbara Czarnecka, Natalia Potoczek. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002. - 98 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88421-16-6
156
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 37-55. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
157
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 11-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
158
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia PotoczekMarketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 5-15nr 607 (2002), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13768. - ISSN 0208-79440208-7944
159
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002), s. 11-24. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
160
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 79-82. - Rec. pracy: Becker M., Lang R., Wagner D., Sechs Jahre danach: Personalarbeit in den neuen Bundeslaendern = Praca personalna w nowych krajach związkowych
161
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: IPiSS, 2002. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 279-309. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-30-8
162
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 122 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-080-1
163
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
164
Wynagradzanie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 88-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
165
Strategia kształtowania zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia : materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa / red. Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001. - (Inicjatywa Personel XXI wieku). - S. 77-94. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-3-2
166
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - 317 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-88421-04-2
167
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski. - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001. - S. 10-24. - ISBN 83-87640-15-8
168
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 83-88679-03-1
169
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001), s. 108-111. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Praca i płaca w zarządzaniu (wyd. 3 zm. i rozszerz.)
170
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 371-382. - ISBN 83-208-1364-6
171
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Ralf Schmitz // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
172
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
173
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
174
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
175
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001), s. 14-19. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
176
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001. - (Euromanagement). - S. 175-197. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-05-3
177
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001), s. 9-23. - ISSN 1641-0874
178
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości / Ralf Schmitz ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 281 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
179
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000. - S. 161-174. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-2-4
180
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges / Aleksy POCZTOWSKI // W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. - Warszawa: IPiSS, 2000. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 122-139. - ISBN 83-907327-8-5
181
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 2000. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
182
Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-043-7
183
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 19 (88) (2000), s. 18-21. - ISSN 1233-0299
184
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 303-319. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-76-2
185
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
186
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000), s. 57-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
187
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 380, [10] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
188
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 91-95. - Rec. pracy: Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2000
189
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // W: Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner. - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1243-7
190
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI, Mirosław Mleczek // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 19-35. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
191
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi / Michael Oelck ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 1999. - XVII k., 281 k., [64] k. : il. ; 30 cm + Autreferat: 18 k. - Bibliogr.
192
Zarządzanie szkoleniami w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999. - S. 201-216. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-0-8
193
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 66-80. - Bibliogr. - ISBN 83906565-2-3
194
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911087-9-1
195
Jak wynagradzać menedżerów? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 150-159. - ISBN 83-87890-04-9
196
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // W: Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999. - S. 265-279. - ISBN 83-208-1242-9
197
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
198
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999), s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
199
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization / Barbara Czarnecka, Aleksy POCZTOWSKIKulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization / Barbara Czarnecka, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 37-48nr 512 (1998), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
200
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
201
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 171 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare". - ISBN 83-907998-7-1
202
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 1998. - S. 87-94. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-74-9
203
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 83-87814-00-8
204
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
205
Bariera czy źródło sukcesu / Aleksander POCZTOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 170 (1998), s. 23
206
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997), s. 2-8. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
207
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
208
Wynagradzanie menedżerów / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
209
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
210
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-206-1
211
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
212
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
213
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 11 (32) (1996), s. 42-43. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
214
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIDer Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Soziologische RevueSoziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996), s. 205-209vol. 19: Issue Supplement (1996), s. 205-209. - Bibliogr. - ISSN 0343-41090343-4109
215
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996), s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996. - ISSN 0324-8445
216
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (31) (1996), s. 20-22. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
217
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 3 (24) (1996), s. 12-16. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
218
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04318-1
219
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 17-29. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
220
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 139-159. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
221
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 43-53. - ISBN 83-86439-43-2
222
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-86439-47-5
223
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
225
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - München und Mering: Rainer Hampp, 1995. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-125-1
226
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Management Revue. - 4 (1995), s. 288-292. - Rec. pracy: Marek Belka, Hans-Georg Petersen (Hg.), Economic Transformation in Poland: Reforms of Institutional Settings and Macroeconomic Performance. München; Mering: Rainer Hampp Verlag, 1995
227
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 137-143. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
228
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE, 1994. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
229
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia / Aleksy POCZTOWSKI // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994), s. 18-23. - ISSN 0867-0005
231
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994), s. 5-9. - ISSN 0860-6846
232
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 95-107
233
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
234
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 118)
235
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 90 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
236
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : AE, 1993. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
237
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHTUwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 45-58nr 413 (1993), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
238
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 79-93. - ISBN 83-85483-26-8
239
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
240
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
241
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 37, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
242
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes / Aleksy POCZTOWSKI // W: Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / Hrsg. Hartmut Kreikebaum. - Wiesbaden: Gabler, 1991. - S. 203-210. - Bibliogr. - ISBN 978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
243
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 211-237. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
244
Teorie zatrudnienia a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990), s. 6-9. - ISSN 0137-4729
245
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989), s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
247
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Aleksy POCZTOWSKI // W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988. - S. 83-95
248
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
249
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988), s. 76-78. - Rec. pracy: Hartumut Kreikebaum, Klaus J. Herbert, Humanisierung der Arbeit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
250
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988), s. 22-32. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
251
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIAnalizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 59-73nr 249 (1987), s. 59-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
252
Wewnątrzzakładowy rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986), s. 4-7. - ISSN 0137-4729
253
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKIHumanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 73-83nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
254
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Bibliogr.
255
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984), s. 3-5. - ISSN 0137-4729
256
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984. - (Zeszyty Metodyczne ; 1). - S. 108-117
257
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 93-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
258
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981), s. 13-15. - ISSN 0137-4729
259
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980), s. 23-25. - ISSN 0013-3043
260
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [239] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
261
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 177 k. : il. ; 30 cm
262
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
263
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 204 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
264
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 97, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
265
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
266
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
267
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
268
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
269
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
270
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
271
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
272
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
273
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
274
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
275
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
276
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
1
Pocztowski A., Pauli U., Miś A., (2020), Talent Management in Small and Medium Enterprises: Context, Practices and Outcomes, New York : Routledge, 160 s.
2
Pocztowski A., (2019), Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 119-123.
3
Pauli U., Pocztowski A., (2019), Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 4, s. 199-218; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686
4
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
5
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
6
Pocztowski A., Pauli U., (2019), From the Editors : Does HRM Context Matter?. [W:] Pocztowski A., Pauli U. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-13.
7
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
8
Pocztowski A., (2019), HRM Context in Practice and Scientific Research, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 17-34.
9
Pocztowski A., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi: koncepcje, praktyki, wyzwania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 560 s.
10
Pocztowski A., (2018), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 139-149.
11
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
12
Pocztowski A., (2018), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-11.
13
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
14
Pocztowski A., (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-228.
15
Kubica I., (2017), Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 341 k.
16
Pocztowski A., (2017), Talent (u)szyty na miarę, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 4-6; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
17
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
18
Pocztowski A. (red.), (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. 2 uaktualnioneWarszawa : Wolters Kluwer, 244 s.
19
Pocztowski A., (2016), Programy zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 183-186.
20
Pocztowski A., (2016), Editorial. [W:] Journal of East European Management Studies, s. 389-390.
21
Morley M., Poór J., Heraty N., Alas R., Pocztowski A., (2016), Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. [W:] Dickmann M., Brewster C., Sparrow P. (red.), International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe, New York ; London : Routledge, s. 72-99.
22
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-67.
23
Pocztowski A., (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 303-314; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf
24
Pocztowski A., (2016), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 9-11.
25
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
26
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
27
Pocztowski A., (2015), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), The International Journal of Human Resource Management, s. 1917-1919.
28
Pocztowski A., (2015), Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. [W:] Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Sejm RP, s. 21-26.
29
Pocztowski A. (red.), (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 244 s.
30
Pocztowski A., (2015), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
31
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
32
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
33
Pocztowski A., (2015), Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 4-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
34
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0958-5192
35
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
36
Pocztowski A., (2014), From the Editor. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 5-7.
37
Pocztowski A., (2014), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[9]-19[27].
38
Pocztowski A., (2014), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
39
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
40
Ziaja-Guzy R., (2013), Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 259 k.
41
Pocztowski A., (2013), Adding Value from Human Resource Development in International Assignments, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 9-28; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414
42
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
43
Pocztowski A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
44
Pocztowski A., (2013), Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 12-25.
45
Pocztowski A., (2013), Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
46
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
47
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
48
Pocztowski A., (2012), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
49
Pocztowski A., (2012), Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 52-64.
50
Pocztowski A., (2012), Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
51
Pocztowski A., (2012), [Review], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 125-128.
52
Pocztowski A., (2012), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
53
Pocztowski A., (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, s. 265-273.
54
Pocztowski A., (2012), Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 7-22.
55
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
56
Pocztowski A. (red.), (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi: organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 296 s.
57
Pocztowski A., (2011), Remuneration. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 103-118.
58
Pocztowski A. (red.), (2011), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 159, [1] s.
59
Karwiński M., (2011), Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 224 k.
60
Pocztowski A., (2011), Wprowadzenie. [W:] Radwańska (red.), Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011, Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, s. VII-IX.
61
Pocztowski A., (2011), Transformation of the HR Function. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 13-30.
62
Pocztowski A., (2011), Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 287-296.
63
Pocztowski A. (red.), (2011), Human Resource Management in Transition: the Polish Case, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 225, [2] s.
64
Pocztowski A., (2011), Strategic Human Resource Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 53-68.
65
Pocztowski A., (2011), Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 107-110.
66
Pocztowski A., (2011), Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 42-58.
67
Pocztowski A., (2011), Istota misji zagranicznych pracowników. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 14-26.
68
Pocztowski A., (2010), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 4-5.
69
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
70
Pocztowski A., (2010), Fragmentacja funkcji personalnej. [W:] Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 186-197.
71
Pocztowski A., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań. [W:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 256-273.
72
Pocztowski A., Miś A., (2010), Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown, "Management Business Innovation", no 6, s. 30-41; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1
73
Pocztowski A., (2009), Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998
74
Pocztowski A., (2009), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 113-117.
75
Pocztowski A. (red.), (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 141 s.
76
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
77
Listwan T., Pocztowski A., Stor M., (2009), Managing Human Resources in Poland. [W:] Morley , Heraty N., Michailova S. (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, London ; New York : Routledge, s. 90-131.
78
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
79
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-33.
80
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2008), Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Difin, s. 104-114.
81
Pocztowski A., (2008), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-9.
82
Szczygieł A., (2008), Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 313 k.
83
Pocztowski A., (2008), Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771
84
Pocztowski A., (2008), Cele i zakres programów zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 174-177.
85
Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
86
Pocztowski A. (red.), (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 228 s.
87
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
88
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
89
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
90
Pocztowski A., Błaszczak A., (2008), Warto zadbać o ludzi, "Rzeczpospolita" [on-line], 9 stycznia
91
Pocztowski A., (2007), Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947
92
Purgał-Popiela J., (2007), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 443 k.
93
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 141-157.
94
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-23.
95
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
96
Pocztowski A., (2007), Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 74-85.
97
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 161-172.
98
Pocztowski A. (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 163 s.
99
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 171-186.
100
Pocztowski A. (red.), (2007), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 218, [1] s.
101
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 181-194.
102
Pocztowski A., Urbaniak B., (2007), Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-200.
103
Pocztowski A., (2007), Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies. [W:] Potemkin V. (red.), Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda), T. 3, Sankt-Peterburg : SPBAUP, s. 45-54.
104
Pocztowski A., (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 292-307.
105
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
106
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (124), s. 105-107.
107
Pocztowski A., (2006), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
108
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 132-134.
109
Pocztowski A., Urbaniak B., (2006), Trends in Human Resource Management (Poland), "Human Resource Management", nr 6 (52), s. 105-113.
110
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 87-89.
111
Pocztowski A., (2006), Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 53-63.
112
Pocztowski A., Phillips J., (2005), Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl: rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 91-93.
113
Pocztowski A., (2005), Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948
114
Pocztowski A., (2005), Transforming the HR-Function in Polish Companies. [W:] Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom, T. 3, Kiïv : KNEU, s. 636-646.
115
Pocztowski A. (red.), (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 611 s.
116
Pocztowski A., (2005), Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-206.
117
Pocztowski A., (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 191-199.
118
Pocztowski A. (red.), (2005), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 143 s.
119
Pocztowski A. (red.), (2004), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: trzeci zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 253 s.
120
Pocztowski A., (2004), Od Redakcji. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
121
Pocztowski A., (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 57-70.
122
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 185-205.
123
Scheitler C., (2004), Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte, Prom. Pocztowski A., Kraków : , [326] pag. varia
124
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 325-326.
125
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
126
Pocztowski A., (2004), W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1032, s. 297-307.
127
Pocztowski A., (2004), Outsourcing funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 399.
128
Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 224 s.
129
Pocztowski A., (2004), Due diligence funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 149-164.
130
Pocztowski A., (2004), Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 7-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159
131
Pocztowski A., (2004), Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 231-239.
132
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2004), Controlling personalny. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 179-207.
133
Pocztowski A., (2004), Zwolnienia monitorowane. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 696.
134
Pocztowski A., (2004), Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 139-147.
135
Pocztowski A., (2004), Derekrutacja personelu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 98.
136
Pocztowski A., (2004), Organizacja funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 389.
137
Pocztowski A., (2004), Doradztwo personalne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 108-109.
138
Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 371 s.
139
Pocztowski A., (2003), Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-22.
140
Pocztowski A., (2003), Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 61-70.
141
Westphal I., (2003), Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 407 k.
142
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 9-23.
143
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2003), Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 108-126.
144
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 480 s.
145
Pocztowski A., (2003), Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579
146
Pocztowski A. (red.), (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 131 s.
147
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
148
Pocztowski A. (red.), (2003), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 265, [2] s.
149
Pocztowski A. (red.), (2002), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 278 s.
150
Pocztowski A., (2002), O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 81-95.
151
Frańczak H., Korpolewska K., Kozińska A., Krajewski W., Kwiecień K., Michalczyk R., Nowacki J., Pocztowski A., Prujszczyk M., Sierociński P., Stalpińska M., Szmidt C., Szybisz J., Tomczak K., Turniak G., Woźniakowski A., (2002), HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi: raport jubileuszowy: X edycja konferencji Kadry, Warszawa : [b.w.], 52 s.
152
Pocztowski A. (red.), (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 229 s.
153
Pocztowski A., (2002), [Review], "Journal for East European Management Studies", vol. 7, nr 2, s. 202-205.
154
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe. [W:] (Hg.) (red.), Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess; Bd. 17), München ; Mering : Rainer Hampp Verl., s. 15-29.
155
Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., (2002), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 98 s.
156
Pocztowski A., (2002), Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-55.
157
Pocztowski A., (2002), Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-35.
158
Pocztowski A., Potoczek N., (2002), Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/13768
159
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe, "Human Resource Management", nr 1A, s. 11-24.
160
Pocztowski A., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 79-82.
161
Pocztowski A., (2002), Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa : IPiSS, s. 279-309.
162
Pocztowski A. (red.), (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
163
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
164
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-100.
165
Pocztowski A., (2001), Strategia kształtowania zatrudnienia. [W:] Stobińska K. (red.), Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia: materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, s. 77-94.
166
Pocztowski A. (red.), (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 317 s.
167
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku, Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, s. 10-24.
168
Pocztowski A., (2001), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?. [W:] Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Ibidem, s. 9-16.
169
Pocztowski A., (2001), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 108-111.
170
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 371-382.
171
Pocztowski A., Purgał J., Schmitz R., (2001), Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-31.
172
Pocztowski A., (2001), Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
173
Pocztowski A., (2001), Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-14.
174
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
175
Pocztowski A., (2001), Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 21(114), s. 14-19.
176
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 175-197.
177
Pocztowski A., (2001), Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-23.
178
Schmitz R., (2000), Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 281 k.
179
Pocztowski A., (2000), Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 161-174.
180
Pocztowski A., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. [W:] Czerniewska H., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa : IPiSS, s. 122-139.
181
Pocztowski A., Potoczek N., (2000), Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 227-236.
182
Pocztowski A., Miś A., (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 120, [1] s.
183
Pocztowski A., (2000), Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, "Personel", nr 19 (88), s. 18-21.
184
Pocztowski A., Purgał J., (2000), Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 303-319.
185
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
186
Pocztowski A., (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 871, s. 57-67.
187
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 380, [10] k.
188
Pocztowski A., (2000), [Recenzja], "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 91-95.
189
Pocztowski A., (1999), Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise. [W:] Baranowska-Prokop E., Prokop J., Rosner (red.), Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises, Warsaw : Warsaw School of Economics. World Economics Faculty : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
190
Pocztowski A., Mleczek M., (1999), Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 19-35.
191
Oelck M., (1999), Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen, Prom. Pocztowski A., Kraków : , XVII k., 281 k., [64] k.
192
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 201-216.
193
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 66-80.
194
Pocztowski A. (red.), (1999), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
195
Pocztowski A., (1999), Jak wynagradzać menedżerów?. [W:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 150-159.
196
Pocztowski A., (1999), Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. [W:] Brdulak H. (red.), Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 265-279.
197
Pocztowski A., (1999), Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 7-18.
198
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2, s. 17-32.
199
Czarnecka B., Pocztowski A., (1998), Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 37-48.
200
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Wyd. 2 popr.Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 301 s.
201
Pocztowski A. (red.), (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
202
Miś A., Pocztowski A., (1998), Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź : Absolwent, s. 87-94.
203
Pocztowski A., (1998), Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. [W:] Borkowska S., Bohdziewicz P. (red.), Menedżer u progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 129-137.
204
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 301 s.
205
Pocztowski A., (1998), Bariera czy źródło sukcesu, "Rzeczpospolita", nr 170, s. 23.
206
Pocztowski A., (1997), Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, "Personel", nr 10 (dodatek: Doradca Personalny), s. 2-8.
207
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
208
Pocztowski A., (1997), Wynagradzanie menedżerów. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 83-97.
209
Pocztowski A., (1997), Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 7-27.
210
Pocztowski A., (1997), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
211
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
212
Pocztowski A., (1996), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 25-35.
213
Pocztowski A., (1996), Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Personel", nr 11 (32), s. 42-43.
214
Miś A., Pocztowski A., (1996), Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen, "Soziologische Revue", vol. 19: Issue Supplement, s. 205-209.
215
Pocztowski A., (1996), Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 725, s. 274-284.
216
Pocztowski A., (1996), Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Personel", nr 10 (31), s. 20-22.
217
Pocztowski A., (1996), Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", nr 3 (24), s. 12-16.
218
Pocztowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 180 s.
219
Pocztowski A., (1995), Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 17-29.
220
Pocztowski A., (1995), Ocenianie pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 139-159.
221
Pocztowski A., (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-53.
222
Pocztowski A. (red.), (1995), Ekonomika pracy w zarządzaniu: księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
223
Pocztowski A., (1995), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 5-13.
224
Pocztowski A., (1995), Ludzie najcenniejszym zasobem firmy. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 7-16.
225
Pocztowski A., (1995), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
226
Pocztowski A., (1995), [Recenzja], "Management Revue", 4, s. 288-292.
227
Pocztowski A., (1995), Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-143.
228
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : AE, 35 s.
229
Pocztowski A., (1994), Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 21-28.
230
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (53), s. 18-23.
231
Pocztowski A., (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 45, nr 8 (535), s. 5-9.
232
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie. [W:] Kozioł L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 95-107.
233
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 24-26.
234
Pocztowski A., (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 118), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 265 s.
235
Francik A., Pocztowski A., (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
236
Pocztowski A., (1993), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 35 s.
237
Pocztowski A., Olbrycht J., (1993), Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 45-58.
238
Pocztowski A., (1992), Segmentacja rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 79-93.
239
Pocztowski A., (1992), Segmentacja wewnętrznego rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 79-94.
240
Pocztowski A., (1991), Segmentacja rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 19-29.
241
Francik A., Pocztowski A., (1991), Procesy innowacyjne: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37, [1] s.
242
Pocztowski A., (1991), Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes. [W:] Kreikebaum (red.), Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement, Wiesbaden : Gabler, s. 203-210.
243
Pocztowski A., (1991), Ruchliwość pracownicza. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 211-237.
244
Pocztowski A., (1990), Teorie zatrudnienia a bezrobocie, "Polityka Społeczna", R. 17, nr 11/12 (203/204), s. 6-9.
245
Pocztowski A., (1989), Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 59-73.
246
Pocztowski A., (1989), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 23-34.
247
Piechnik-Kurdziel A., Pocztowski A., (1988), Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy. [W:] Orczyk J., Wiatrowski Z. (red.), Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 83-95.
248
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
249
Pocztowski A., (1988), [Recenzja], "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 76-78.
250
Pocztowski A., (1988), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 22-32.
251
Miś A., Pocztowski A., (1987), Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 59-73.
252
Pocztowski A., (1986), Wewnątrzzakładowy rynek pracy, "Polityka Społeczna", nr 10 (154), s. 4-7.
253
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
254
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
255
Pocztowski A., (1984), Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 1 (121), s. 3-5.
256
Pocztowski A., Piechnik A., (1984), Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 108-117.
257
Pocztowski A., (1981), Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 93-114.
258
Pocztowski A., (1981), Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy, "Polityka Społeczna", nr 6 (90), s. 13-15.
259
Pocztowski A., (1980), Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 10 (370), s. 23-25.
260
Pocztowski A. (red.), (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [239] k.
261
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, (2013), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 177 k.
262
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, (2012), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 k.
263
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, (2011), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 s.
264
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, (2010), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 97, [1] s.
265
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
266
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 90 s.
267
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
268
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
269
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
270
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
271
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, (2004), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 s.
272
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
273
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
274
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
275
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
276
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
277
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
278
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
1
@book{monUEK:2168347542,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli and Alicja Miś",
title = "Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003036340},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0",
}
2
@article{recUEK:2168333099,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "119-123",
year = "2019",
}
3
@article{artUEK:2168341739,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 4",
pages = "199-218",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686},
}
4
@misc{redUEK:2168341381,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Pauli Urban,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2019",
}
5
@inbook{fmUEK:2168334907,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
6
@misc{wstUEK:2168341385,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "From the Editors : Does HRM Context Matter?",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-13",
year = "2019",
}
7
@article{artUEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
8
@article{artUEK:2168341389,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "HRM Context in Practice and Scientific Research",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "17-34",
year = "2019",
url = {},
}
9
@book{monUEK:2168328569,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2321-9",
}
10
@inbook{fmUEK:2168325827,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu",
pages = "139-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4463-6",
}
11
@misc{redUEK:2168330151,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2018",
}
12
@misc{wstUEK:2168330153,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2018",
}
13
@misc{varUEK:2168330733,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
14
@inbook{fmUEK:2168313305,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "195-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
15
@unpublished{drUEK:2168323835,
author = "Iwona Kubica",
title = "Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003310},
}
16
@misc{gwdUEK:2168344160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Talent (u)szyty na miarę",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "4-6",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
17
@article{artUEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
18
@book{monUEK:2168304019,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
19
@inbook{fmUEK:2168304303,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Programy zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "183-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
20
@misc{wstUEK:2168310439,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Editorial",
booktitle = "Journal of East European Management Studies",
number = "Vol. 21, 4",
pages = "389-390",
year = "2016",
url = {http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389},
}
21
@inbook{fmUEK:2168306033,
author = "Michael Morley and József Poór and Noreen Heraty and Ruth Alas and Aleksy Pocztowski",
title = "Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective",
booktitle = "International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe",
pages = "72-99",
adress = "New York ; London",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6",
}
22
@inbook{fmUEK:2168304225,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
23
@article{artUEK:2168308159,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "303-314",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf},
}
24
@misc{wstUEK:2168304465,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
25
@book{swUEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
26
@book{swUEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
27
@misc{wstUEK:2168292719,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1917-1919",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1041763},
url = {},
}
28
@inbook{mkaUEK:2168297797,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania",
booktitle = "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sejm RP",
year = "2015",
}
29
@book{monUEK:2168297901,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
30
@inbook{fmUEK:2168297903,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "13-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
31
@book{swUEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
32
@book{swUEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
33
@article{artnUEK:2168291475,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "4-7",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
34
@misc{redUEK:2168299965,
title = "The International Journal of Human Resource Management",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2015",
}
35
@book{mkrUEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Buchelt Beata,
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
36
@misc{wstUEK:2168292777,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (933)",
pages = "5-7",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0901},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599},
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168303257,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[9]-19[27]",
year = "2014",
}
38
@inbook{fpUEK:2168337233,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
39
@misc{rscUEK:2168272272,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
40
@unpublished{drUEK:2168299105,
author = "Renata Ziaja-Guzy",
title = "Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002876},
}
41
@article{artUEK:2168283351,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Adding Value from Human Resource Development in International Assignments",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "9-28",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0901},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414},
}
42
@book{ksiUEK:2168272274,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
43
@book{monUEK:2168288887,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4",
}
44
@unpublished{fnpUEK:2168288523,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "12-25",
year = "2013",
}
45
@article{artnUEK:2168281699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "20-21",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
46
@article{artUEK:2168260056,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
47
@unpublished{drUEK:2168234416,
author = "Urban Pauli",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002565},
}
48
@misc{wstUEK:2168269594,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "2012",
}
49
@inbook{fmUEK:2168237344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
50
@inbook{fmUEK:2168237340,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "13-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
51
@article{recUEK:2168269682,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Review]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "125-128",
year = "2012",
}
52
@inbook{fpUEK:2168228754,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
53
@article{artUEK:2168343053,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1A",
pages = "265-273",
year = "2012",
}
54
@unpublished{fnpUEK:2168273436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "7-22",
year = "2012",
}
55
@inbook{fmUEK:2168230870,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
56
@book{monUEK:2168237338,
title = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
57
@inbook{fmUEK:2165923074,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Remuneration",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "103-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
58
@book{monUEK:2166629486,
title = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
59
@unpublished{drUEK:2168224486,
author = "Marcin Karwiński",
title = "Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002508},
}
60
@misc{wstUEK:2168270436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011",
pages = "VII-IX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61752-06-6",
}
61
@inbook{fmUEK:2165923160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transformation of the HR Function",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "13-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
62
@inbook{fmUEK:2168226413,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "287-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
63
@book{monUEK:2165923036,
title = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
64
@inbook{fmUEK:2165923092,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategic Human Resource Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "53-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
65
@article{recUEK:2168271344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "3",
pages = "107-110",
year = "2011",
}
66
@inbook{fmUEK:2166636840,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "42-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168265010,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Istota misji zagranicznych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "14-26",
year = "2011",
}
68
@misc{wstUEK:2168282679,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
69
@unpublished{fnpUEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
70
@inbook{fmUEK:2165765260,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Fragmentacja funkcji personalnej",
booktitle = "Człowiek w pracy i polityce społecznej",
pages = "186-197",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7417-485-5",
}
71
@inbook{fmUEK:2165527120,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu",
pages = "256-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-733-4",
}
72
@article{artUEK:2168236410,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś",
title = "Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown",
journal = "Management Business Innovation",
number = "no 6",
pages = "30-41",
year = "2010",
url = {http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1},
}
73
@article{artUEK:51463,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "5-18",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998},
}
74
@article{recUEK:2168269592,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
75
@book{monUEK:50906,
title = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
76
@inbook{mkaUEK:2165818531,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
77
@inbook{fmUEK:2165766264,
author = "Tadeusz Listwan and Aleksy Pocztowski and Marzena Stor",
title = "Managing Human Resources in Poland",
booktitle = "Managing Human Resources in Central and Eastern Europe",
pages = "90-131",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
isbn = "978-0-415-40561-4",
}
78
@inbook{fmUEK:2165766169,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
79
@inbook{fmUEK:2164989712,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
80
@inbook{fmUEK:2166071875,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "104-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
81
@misc{wstUEK:2168269590,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "7-9",
year = "2008",
}
82
@unpublished{drUEK:51617,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
83
@article{artUEK:50659,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "5-17",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771},
}
84
@inbook{fmUEK:2165621998,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Cele i zakres programów zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "174-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
85
@book{monUEK:2168237460,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
86
@book{monUEK:51807,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
87
@inbook{fmUEK:2165621109,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
88
@article{artUEK:50226,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
89
@inbook{fmUEK:2166022256,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
90
@misc{gwdUEK:2168270414,
author = "Aleksy Pocztowski and Anita Błaszczak",
title = "Warto zadbać o ludzi",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "9 stycznia",
pages = "",
year = "2008",
}
91
@article{artUEK:50943,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "5-17",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947},
}
92
@unpublished{drUEK:52367,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
93
@article{artUEK:51699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "141-157",
year = "2007",
}
94
@inbook{fmUEK:2165528458,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
95
@book{monUEK:51992,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
96
@inbook{fmUEK:2168328495,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "74-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
97
@inbook{fmUEK:2165767154,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "161-172",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
98
@book{monUEK:51961,
title = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
99
@inbook{fmUEK:2165534250,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
100
@book{monUEK:51431,
title = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
101
@article{artUEK:51008,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "181-194",
adress = "",
year = "2007",
}
102
@inbook{fmUEK:2168328499,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "189-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
103
@inbook{mkaUEK:2168271222,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies",
booktitle = "Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3",
pages = "45-54",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "SPBAUP",
year = "2007",
}
104
@inbook{fmUEK:2168328505,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "292-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
105
@unpublished{drUEK:52627,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
106
@article{recUEK:2168271338,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (124)",
pages = "105-107",
year = "2006",
}
107
@inbook{fmUEK:2166092773,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
108
@article{recUEK:2168269588,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "132-134",
year = "2006",
}
109
@article{artUEK:2168220844,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Trends in Human Resource Management (Poland)",
journal = "Human Resource Management",
number = "6 (52)",
pages = "105-113",
year = "2006",
}
110
@article{recUEK:2168269586,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "87-89",
year = "2006",
}
111
@inbook{fmUEK:2165765052,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "53-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-87890-74-X",
}
112
@misc{gwdUEK:2168269580,
author = "Aleksy Pocztowski and Jack Phillips",
title = "Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "91-93",
year = "2005",
}
113
@article{artUEK:52793,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948},
}
114
@inbook{mkaUEK:2168271252,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transforming the HR-Function in Polish Companies",
booktitle = "Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3",
pages = "636-646",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "966-574-602-2",
}
115
@book{monUEK:2166380985,
title = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
116
@inbook{fmUEK:2166538103,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "197-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
117
@inbook{fmUEK:2168244202,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Przyszłość pracy w XXI wieku",
pages = "191-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2005",
isbn = "83-87890-64-2",
}
118
@book{monUEK:2168218200,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
119
@book{monUEK:2168218238,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-17-5",
}
120
@misc{wstUEK:2168269568,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od Redakcji",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "7-8",
year = "2004",
}
121
@inbook{fmUEK:2168221888,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "57-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
122
@inbook{fmUEK:2168221924,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "185-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
123
@unpublished{drUEK:2168234544,
author = "Christine Scheitler",
title = "Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
124
@inbook{flekUEK:2168270132,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "325-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
125
@inbook{fmUEK:2168221922,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt-Nawara and Tomasz Sapeta",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
126
@article{artUEK:2168222862,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1032",
pages = "297-307",
adress = "",
year = "2004",
}
127
@inbook{flekUEK:2168270162,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Outsourcing funkcji personalnej",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "399",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
128
@book{monUEK:2168221660,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
129
@inbook{fmUEK:2168221916,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Due diligence funkcji personalnej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
130
@article{artUEK:2168219676,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "7-21",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159},
}
131
@inbook{fmUEK:2168222016,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "231-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
132
@inbook{fmUEK:2168222240,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Controlling personalny",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
133
@inbook{flekUEK:2168270282,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zwolnienia monitorowane",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "696",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
134
@inbook{fmUEK:2168221896,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
135
@inbook{flekUEK:2168269922,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Derekrutacja personelu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
136
@inbook{flekUEK:2168270160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja funkcji personalnej",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "389",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
137
@inbook{flekUEK:2168269938,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Doradztwo personalne",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "108-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
138
@book{monUEK:2168221662,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
editor = Wiśniewski Zenon,
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
139
@inbook{fmUEK:2168225342,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
140
@inbook{fmUEK:2168225244,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "61-70",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
141
@unpublished{drUEK:2168310891,
author = "Izabela Westphal",
title = "Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
142
@article{artUEK:2168237620,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "9-23",
year = "2003",
}
143
@inbook{fmUEK:2168225470,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "108-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
144
@book{monUEK:2168234588,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-208-1468-5",
}
145
@article{artUEK:2168223604,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "5-23",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579},
}
146
@book{monUEK:2168225230,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
147
@inbook{fmUEK:2168225462,
author = "Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
148
@book{monUEK:2168218240,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88597-98-1",
}
149
@book{monUEK:2168218204,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
150
@inbook{fmUEK:2168224550,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie",
booktitle = "Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych",
pages = "81-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-149-2",
}
151
@misc{rscUEK:2168270438,
author = "Halina Frańczak and Katarzyna Korpolewska and Anna Kozińska and Witold Krajewski and Krzysztof Kwiecień and Ryszard Michalczyk and Jacek Nowacki and Aleksy Pocztowski and Marek Prujszczyk and Piotr Sierociński and Magdalena Stalpińska and Czesław Szmidt and Joanna Szybisz and Katarzyna Tomczak and Grzegorz Turniak and Andrzej Woźniakowski",
title = "HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "2002",
url = {},
}
152
@book{monUEK:2168229128,
title = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
153
@article{recUEK:2168270432,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Review]",
journal = "Journal for East European Management Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "202-205",
year = "2002",
}
154
@inbook{mkaUEK:2168272026,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001",
pages = "15-29",
adress = "München; Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verl.",
year = "2002",
issn = "1430-3450",
isbn = "3-87988-637-7",
}
155
@book{monUEK:2168270416,
author = "Aleksy Pocztowski and Barbara Czarnecka and Natalia Potoczek",
title = "Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University",
year = "2002",
isbn = "83-88421-16-6",
}
156
@inbook{fmUEK:2168229602,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "37-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
157
@inbook{fmUEK:2168229600,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
158
@article{artUEK:2168225084,
author = "Aleksy Pocztowski and Natalia Potoczek",
title = "Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "5-15",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13768},
}
159
@article{artUEK:2168237624,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe",
journal = "Human Resource Management",
number = "1A",
pages = "11-24",
year = "2002",
}
160
@article{recUEK:2168269556,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "79-82",
year = "2002",
}
161
@inbook{fmUEK:2168289079,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wpływ zarządzania zasobami pracy w przeds