Publications of the selected author

1

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168329443
article
2

Title:
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019) , s. 119-123. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168333099
review
3

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Nr:
2168334907
chapter in monograph
4

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
5

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziału Ekonomii i stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2321-9
Nr:
2168328569
monograph
6

Title:
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management
Source:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4463-6
Nr:
2168325827
chapter in monograph
7

Title:
From the Editor = Od redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330153
preface / summary
See main document
8

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2018
Physical description:
181 s.: il.; 25 cm
Notes:
Tytuł numeru: Global Talent Management, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168330151
journal / series editorial
See related chapters
9

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 195-228
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313305
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-393
Nr:
2168323835
doctoral dissertation
11

Author:
Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Tverdostup Maryna , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna , Swift Sam
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
12

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
monograph
See related chapters
13

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
14

Title:
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308159
article
15

Author:
Morley Michael , Poór József , Heraty Noreen , Alas Ruth , Pocztowski Aleksy
Title:
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective
Source:
International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016, s. 72-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
Nr:
2168306033
chapter in monograph
16

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 9-11
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304465
preface / summary
See main document
17

Title:
Editorial
Source:
Journal of East European Management Studies2016. - Vol. 21, nr 4, s. 389-390 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310439
preface / summary
18

Author:
McNamara Andrea , Sheehan Maura , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Masso Jaan , Paes Kadri , Kindsiko Eneli , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González Menéndez María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Swift Sam , Fohrbeck Anna
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
19

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Programy zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 183-186
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304303
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297903
chapter in monograph
See main document
22

Conference:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy, Polska, Warszawa, Polska, od 2015-06-30 do 2015-06-30
Title:
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
Source:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk - Warszawa: Sejm RP, 2015, s. 21-26
Nr:
2168297797
chapter in conference materials
23

Title:
The International Journal of Human Resource Management
Number:
Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management
Publisher address:
London: Routledge, 2015
Physical description:
100 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168299965
journal / series editorial
See related chapters
24

Title:
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291475
unreviewed article
See main document
25

Title:
From the Editor
Source:
The International Journal of Human Resource Management2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1917-1919 - Bibliogr.
Nr:
2168292719
preface / summary
See main document
26

Author:
Masso Jaan , Tverdostup Maryna , Sheehan Maura , McNamara Andrea , Ortlieb Renate , Weiss Silvana , Pocztowski Aleksy , Buchelt Beata , Pauli Urban , González María C. , Cueto Begoña , Hinks Robin , Meager Nigel , Fohrbeck Anna
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
27

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
28

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297901
monograph
See related chapters
29

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337233
chapter in textbook
31

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Publisher address:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Physical description:
232 s.: il.; 21 cm
Notes:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
conference materials
32

Title:
From the Editor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management2014. - nr 9 (933), s. 5-7 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292777
preface / summary
33

Title:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 12-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Ziaja-Guzy Renata
Title:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-267
Nr:
2168299105
doctoral dissertation
35

Title:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
article
See main document
36

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
37

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
Nr:
2168288887
monograph
38

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
39

Title:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168281699
unreviewed article
40

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
41

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2012. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
preface / summary
42

Title:
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237340
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
45

Title:
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 52-64
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237344
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228754
chapter in textbook
47

Title:
[Review]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012) , s. 125-128
Nr:
2168269682
review
48

Title:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
296 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237338
monograph
See related chapters
49

Title:
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 7-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273436
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011
Physical description:
225, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923036
monograph
See related chapters
51

Title:
Transformation of the HR Function
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 13-30
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923160
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Wprowadzenie
Source:
Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011, s. VII-IX
Series:
(Bibliografie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123)
ISBN:
978-83-61752-06-6
Nr:
2168270436
preface / summary
53

Title:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166629486
monograph
See related chapters
54

Title:
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226413
chapter in monograph
55

Title:
Strategic Human Resource Management
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 53-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923092
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-197
Nr:
2168224486
doctoral dissertation
57

Title:
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 42-58
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636840
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Remuneration
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 103-118
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923074
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Istota misji zagranicznych pracowników
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 14-26
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011) , s. 107-110
Nr:
2168271344
review
61

Title:
Fragmentacja funkcji personalnej
Source:
Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, s. 186-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-485-5
Nr:
2165765260
chapter in monograph
62

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań
Source:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 256-273 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165527120
chapter in monograph
63

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Source:
Management Business Innovation. - no 6 (2010) , s. 30-41 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236410
article
65

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 4-5
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282679
preface / summary
See main document
66

Conference:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Title:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael TurnerNMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
chapter in conference materials
67

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
68

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009) , s. 113-117
Nr:
2168269592
review
69

Title:
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51463
article
See main document
70

Title:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
50906
monograph
See related chapters
72

Author:
Listwan Tadeusz , Pocztowski Aleksy , Stor Marzena
Title:
Managing Human Resources in Poland
Source:
Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova - London; New York: Routledge, 2009, s. 90-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-415-40561-4
Nr:
2165766264
chapter in monograph
73

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
article
75

Title:
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 104-114
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071875
chapter in monograph
76

Title:
Cele i zakres programów zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 174-177
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621998
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-88
Nr:
51617
doctoral dissertation
78

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
79

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2008. - nr 1, s. 7-9
Nr:
2168269590
preface / summary
80

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
2168237460
monograph
81

Author:
Pocztowski Aleksy , Błaszczak Anita
Title:
Warto zadbać o ludzi
Source:
Rzeczpospolita2008. - 9 stycznia. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168270414
voice in discussion / interview
82

Title:
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50659
article
See main document
83

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
51807
monograph
See related chapters
84

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
443 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-37
Nr:
52367
doctoral dissertation
85

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 171-186
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165534250
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51699
article
87

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
51992
monograph
88

Title:
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 292-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328505
chapter in monograph
89

Author:
Pocztowski Aleksy , Urbaniak Bogusława
Title:
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 189-200
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328499
chapter in monograph
90

Title:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
article
See main document
91

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 181-194. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51008
article
92

Title:
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 9-23
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165528458
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 74-85
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328495
chapter in monograph
94

Title:
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767154
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies
Source:
Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Nr:
2168271222
chapter in conference materials
96

Title:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
218, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
51431
monograph
See related chapters
97

Title:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Notes:
Spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
51961
monograph
98

Author:
Pocztowski Aleksy , Urbaniak Bogusława
Title:
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168220844
article
99

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006) , s. 87-89
Nr:
2168269586
review
100

Title:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doctoral dissertation
101

Title:
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 53-63 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-74-X
Nr:
2165765052
chapter in monograph
102

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006) , s. 132-134
Nr:
2168269588
review
103

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 499-526 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092773
chapter in monograph
104

Title:
[Recenzja]
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006) , s. 105-107
Nr:
2168271338
review
105

Title:
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 191-199 - Bibliogr.
ISBN:
83-87890-64-2
Nr:
2168244202
chapter in monograph
106

Title:
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52793
article
See main document
107

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218200
monograph
108

Title:
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 197-206
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538103
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
611 s.: il., tab.; 24 cm.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166380985
monograph
110

Author:
Pocztowski Aleksy , Phillips Jack
Title:
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2005. - nr 6, s. 91-93
Nr:
2168269580
voice in discussion / interview
111

Title:
Transforming the HR-Function in Polish Companies
Source:
Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3 - Kiïv: KNEU, 2005, s. 636-646 - Bibliogr.
Series:
(Formuvannâ rinkovoï ekonomiki)
ISBN:
966-574-602-2
Nr:
2168271252
chapter in conference materials
112

Title:
Due diligence funkcji personalnej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 149-164
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221916
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 57-70 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221888
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 139-147
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221896
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Organizacja funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 389. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270160
lexical items
See main document
116

Author:
Scheitler Christine
Title:
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
[326] pag. varia: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/388
Nr:
2168234544
doctoral dissertation
117

Title:
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004) , s. 297-307. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna - Bibliogr.
Nr:
2168222862
article
118

Title:
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 185-205
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221924
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 325-326. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270132
lexical items
See main document
120

Title:
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219676
article
See main document
121

Title:
Outsourcing funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 399
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270162
lexical items
See main document
122

Title:
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 231-239 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222016
chapter in monograph
123

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
124

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221660
monograph
See related chapters
125

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
253 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-17-5
Nr:
2168218238
monograph
126

Title:
Zwolnienia monitorowane = Outplacement
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 696
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270282
lexical items
See main document
127

Title:
Controlling personalny
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 179-207 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222240
chapter in monograph
See main document
128

Title:
Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2004. - nr 3-4, s. 7-8
Nr:
2168269568
preface / summary
129

Title:
Derekrutacja personelu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 98. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269922
lexical items
See main document
130

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Redaktor:
Wiśniewski Zenon
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
371 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221662
monograph
See related chapters
131

Title:
Doradztwo personalne
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 108-109. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269938
lexical items
See main document
132

Title:
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/541
Nr:
2168310891
doctoral dissertation
133

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
480 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1468-5
Nr:
2168234588
monograph
134

Title:
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225342
chapter in monograph
See main document
135

Title:
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 108-126
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225470
chapter in monograph
See main document
136

Title:
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225244
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223604
article
See main document
138

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
131 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225230
monograph
See related chapters
140

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
265, [2] s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218240
monograph
141

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003) , s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168237620
article
142

Title:
[Review]
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002) , s. 202-205
Nr:
2168270432
review
143

Title:
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224550
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Frańczak Halina , Korpolewska Katarzyna , Kozińska Anna , Krajewski Witold , Kwiecień Krzysztof , Michalczyk Ryszard , Nowacki Jacek , Pocztowski Aleksy , Prujszczyk Marek , Sierociński Piotr , Stalpińska Magdalena , Szmidt Czesław , Szybisz Joanna , Tomczak Katarzyna , Turniak Grzegorz , Woźniakowski Andrzej
Title:
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry
Publisher address:
Warszawa: [b.w.], 2002
Physical description:
52 s.: il.; 30 cm.
Access mode:
Nr:
2168270438
report
145

Title:
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: IPiSS, 2002, s. 279-309 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-30-8
Nr:
2168289079
chapter in monograph
146

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 79-82
Nr:
2168269556
review
147

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
229 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229128
monograph
See related chapters
148

Title:
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 11-35. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229600
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002) , s. 11-24 - Bibliogr.
Nr:
2168237624
article
150

Author:
Pocztowski Aleksy , Potoczek Natalia
Title:
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225084
article
See main document
151

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
278 s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218204
monograph
152

Title:
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 37-55. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229602
chapter in monograph
See main document
153

Author:
Pocztowski Aleksy , Czarnecka Barbara , Potoczek Natalia
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88421-16-6
Nr:
2168270416
monograph
154

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe
Source:
Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.) - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002, s. 15-29 - Bibliogr.
Series:
(Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess ; Bd. 17)
ISBN:
3-87988-637-7
Nr:
2168272026
chapter in conference materials
155

Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 88-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214041
chapter in monograph
See main document
156

Author:
Title:
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213795
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001) , s. 9-23
Nr:
2168229754
article
158

Title:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
122 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
52235
monograph
See related chapters
159

Title:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001
Physical description:
317 s.: il.; 25 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166542990
conference materials
160

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001, s. 10-24
ISBN:
83-87640-15-8
Nr:
2168244292
chapter in monograph
161

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214229
chapter in monograph
See main document
163

Title:
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001) , s. 14-19 - Bibliogr.
Nr:
2168241528
article
164

Title:
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 371-382
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168236012
chapter in conference materials
165

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001, s. 175-197 - Bibliogr.
Series:
(Euromanagement)
ISBN:
83-88840-05-3
Nr:
2168239120
chapter in monograph
166

Conference:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, Polska, Warszawa, Polska, od 2001-05-22 do 2001-05-23
Title:
Strategia kształtowania zatrudnienia
Source:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia / red. Katarzyna Stobińska - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI wieku)
ISBN:
83-912602-3-2
Nr:
2168297737
chapter in conference materials
167

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001) , s. 108-111
Nr:
2168269554
review
168

Title:
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?
Source:
Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
83-88679-03-1
Nr:
2168270430
chapter in monograph
169

Title:
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213699
chapter in monograph
See main document
170

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
171

Title:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Source:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
chapter in monograph
172

Author:
Pocztowski Aleksy , Potoczek Natalia
Conference:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Title:
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270420
chapter in conference materials
173

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges
Source:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak] - Warszawa: IPiSS, 2000, s. 122-139
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-907327-8-5
Nr:
2168270426
chapter in conference materials
174

Title:
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000, s. 161-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-2-4
Nr:
2168239976
chapter in monograph
175

Title:
Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
120, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-043-7
Nr:
2168226497
monograph
176

Author:
Schmitz Ralf
Title:
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/596
Nr:
2168310949
doctoral dissertation
177

Title:
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 303-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229798
chapter in monograph
178

Title:
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000) , s. 57-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka - Bibliogr.
Nr:
2168224570
article
179

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
380, [10] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doctoral dissertation
180

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 91-95
Nr:
2168229780
review
181

Title:
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel. - nr 19 (88) (2000) , s. 18-21
Nr:
2168242396
article
182

Title:
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source:
Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999, s. 265-279
ISBN:
83-208-1242-9
Nr:
2168239324
chapter in conference materials
183

Title:
Jak wynagradzać menedżerów?
Source:
Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 150-159
ISBN:
83-87890-04-9
Nr:
2168270424
chapter in conference materials
184

Title:
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise
Source:
Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1243-7
Nr:
2168257590
chapter in conference materials
185

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 66-80 - Bibliogr.
ISBN:
83906565-2-3
Nr:
2168297685
chapter in monograph
186

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241688
article
187

Title:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239132
monograph
See related chapters
188

Title:
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239140
chapter in monograph
See main document
189

Author:
Oelck Michael
Title:
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
XVII k., 281 k., [64] k.: il.; 30 cm + Autreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/547
Nr:
2168311337
doctoral dissertation
190

Title:
Zarządzanie szkoleniami w firmie
Source:
Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999, s. 201-216 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-0-8
Nr:
2168270428
chapter in conference materials
191

Author:
Pocztowski Aleksy , Mleczek Mirosław
Title:
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 19-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239144
chapter in monograph
See main document
192

Conference:
Konferencja nt. "Menedżer pierwszej dekady XXI wieku", Łódź, Polska, od 1998-12-07 do 1998-12-08
Title:
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań
Source:
Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-87814-00-8
Nr:
2168238048
chapter in conference materials
193

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168229766
monograph
194

Author:
Czarnecka Barbara , Pocztowski Aleksy
Title:
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244972
article
See main document
195

Title:
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej
Source:
Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 1998, s. 87-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-74-9
Nr:
2168271912
chapter in conference materials
196

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168328697
book
197

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Physical description:
171 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare",
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246492
monograph
198

Title:
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 7-27 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239326
chapter in monograph
199

Title:
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia
Source:
Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168332393
article
200

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
chapter in unpublished scientific work
See main document
201

Title:
Wynagradzanie menedżerów
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 83-97 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239332
chapter in monograph
202

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
chapter in conference materials
See main document
203

Title:
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996) , s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996
Nr:
2168257584
article
204

Title:
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 10 (31) (1996) , s. 20-22 - Bibliogr.
Nr:
2168243452
article
205

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238264
article
See main document
206

Title:
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 3 (24) (1996) , s. 12-16 - Bibliogr.
Nr:
2168257582
article
207

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04318-1
Nr:
2168226499
monograph
208

Title:
[Recenzja]
Source:
Management Revue. - 4 (1995) , s. 288-292
Nr:
2168270434
review
209

Title:
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 17-29 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239738
chapter in monograph
210

Title:
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239710
chapter in monograph
211

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 139-159 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239752
chapter in monograph
212

Title:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229892
monograph
See related chapters
213

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237720
article
See main document
214

Title:
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 137-143 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232036
chapter in monograph
See main document
215

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 43-53
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230370
chapter in conference materials
See main document
216

Title:
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234102
article
See main document
217

Title:
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168229784
article
218

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 95-107
Nr:
2168251970
chapter in conference materials
See main document
219

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994) , s. 18-23
Nr:
2168226609
article
220

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE, 1994
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226529
academic script
221

Title:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994) , s. 5-9
Nr:
2168241434
article
222

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1993
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168285375
academic script
223

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252204
article
See main document
224

Title:
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
265 s.: tab.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 118)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168238040
monograph
225

Title:
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
90 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238036
academic script
226

Title:
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 79-93
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239464
chapter in monograph
See main document
227

Title:
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236206
article
See main document
228

Title:
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 211-237 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248792
chapter in monograph
See main document
229

Title:
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237034
article
See main document
230

Title:
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
37, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238032
academic script
231

Title:
Teorie zatrudnienia a bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990) , s. 6-9
Nr:
2168226511
article
232

Title:
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989) , s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235542
article
See main document
233

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989) , s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257544
article
See main document
234

Title:
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy
Source:
Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988, s. 83-95
Nr:
2168272266
chapter in conference materials
235

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
236

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988) , s. 22-32. - Summ., rez.
Nr:
2168226635
article
237

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988) , s. 76-78
Nr:
2168226637
review
238

Title:
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 59-73. - Summ., rez.
Nr:
2168233478
article
See main document
239

Title:
Wewnątrzzakładowy rynek pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986) , s. 4-7
Nr:
2168243420
article
240

Title:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doctoral dissertation
241

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
See main document
242

Title:
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984) , s. 3-5
Nr:
2168226523
article
243

Title:
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981) , s. 13-15
Nr:
2168226495
article
244

Title:
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 93-114. - Summ., rez.
Nr:
2168229944
article
See main document
245

Title:
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980) , s. 23-25
Nr:
2168226485
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[239] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Research program:
025/WE-KZKL/01/2013/S/3025
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288519
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
37/KZKL/1/2012/S/037
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273416
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
204 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
135/KZKL/1/2011/S/614
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
97, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KZKL/2/2010/S/567
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282611
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
7

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
8

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
9

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
10

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
11

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
12

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
13

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KZMiŚP/2/2004/136
Signature:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168226343
unpublished scientific work
14

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
16

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
18

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
19

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
1
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
2
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019), s. 119-123. - Rec. pracy: Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. - ISSN 1641-0874
3
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
4
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - ISSN 1641-0874
5
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 560 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2321-9
6
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 139-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4463-6
7
From the Editor = Od redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
8
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
9
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 195-228. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
10
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2017. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003310
11
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
12
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-264-9978-4
13
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
14
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf. - ISSN 2084-5189
15
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective / Michael Morley, József Poór, Noreen Heraty, Ruth Alas, Aleksy POCZTOWSKI // W: International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow. - Wyd. 3. - New York ; London : Routledge, 2016. - S. 72-99. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
16
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-11. - ISBN 978-83-264-9978-4
17
Editorial / Aleksy POCZTOWSKI // Journal of East European Management Studies. - Vol. 21, nr 4 (2016), s. 389-390. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389. - ISSN 0949-6181
18
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
19
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
20
Programy zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 183-186. - ISBN 978-83-264-9978-4
21
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-9203-7
22
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania / Aleksy POCZTOWSKI // W: Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Sejm RP, 2015. - S. 21-26
23
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0958-5192
24
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
25
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1917-1919. - Bibliogr. - ISSN 0958-5192
26
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
27
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
28
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-9203-7
29
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[9]-19[27]. - Bibliogr.
30
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
31
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
32
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (933) (2014), s. 5-7. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599. - ISSN 1898-6447
33
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 12-25. - Bibliogr.
34
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego / Renata Ziaja-Guzy ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2013. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002876
35
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414. - ISSN 1642-168X
36
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
37
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
38
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
39
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
40
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
41
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 7-8. - ISSN 1641-0874
42
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-3948-3
43
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
44
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002565
45
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 52-64. - ISBN 978-83-264-3948-3
46
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
47
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 125-128. - Rec. pracy: ed. by Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Handbook of Research on Comparative Human Resource Management
48
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-3948-3
49
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 7-22. - Bibliogr.
50
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - 225, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-1178-6
51
Transformation of the HR Function / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 13-30. - ISBN 978-83-264-1178-6
52
Wprowadzenie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123). - S. VII-IX. - ISBN 978-83-61752-06-6
53
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie. HR). - ISBN 978-83-255-2747-1
54
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy / Aleksy POCZTOWSKI // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
55
Strategic Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 53-68. - ISBN 978-83-264-1178-6
56
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich / Marcin KARWIŃSKI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2011. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002508
57
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń / Aleksy POCZTOWSKI // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 42-58. - ISBN 978-83-255-2747-1
58
Remuneration / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 103-118. - ISBN 978-83-264-1178-6
59
Istota misji zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 14-26
60
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011), s. 107-110. - Rec. pracy: Beata Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011
61
Fragmentacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski. - Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 186-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-485-5
62
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 256-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-733-4
63
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
64
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010), s. 30-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1. - ISSN 1734-1590
65
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 4-5
66
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - Dane tekstowe. - NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
67
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
68
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009), s. 113-117. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan, Marzena Stor (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce = Managing the Managerial Staff at International Organizations in Poland
69
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168053998. - ISSN 1898-6447
70
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
71
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-466-9
72
Managing Human Resources in Poland / Tadeusz Listwan, Aleksy POCZTOWSKI, Marzena Stor // W: Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova. - London; New York : Routledge, 2009. - S. 90-131. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-40561-4
73
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
74
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
75
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2008. - S. 104-114. - ISBN 978-83-7251-889-7
76
Cele i zakres programów zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 174-177. - ISBN 978-83-7526-650-4
77
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym / Alicja SZCZYGIEŁ ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2008. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408b
78
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
79
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2008), s. 7-9. - ISSN 1641-0874
80
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
81
Warto zadbać o ludzi / Aleksy POCZTOWSKI ; rozm. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita [on-line]. - 9 stycznia (2008)1 ekran. - [odczyt: 29.01.2014]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
82
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161370771. - ISSN 1898-6447
83
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-650-4
84
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2007. - 443 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145b
85
Kierunki zmian funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 171-186. - ISBN 978-83-7252-379-2
86
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations / Aleksy POCZTOWSKI // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
87
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
88
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 292-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-173-8
89
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 189-200. - ISBN 978-83-7526-173-8
90
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150594947. - ISSN 0208-7944
91
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders / Aleksy POCZTOWSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 181-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
92
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 9-23. - ISBN 978-83-7252-379-2
93
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 74-85. - ISBN 978-83-7526-173-8
94
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
95
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin. - Sankt-Peterburg : SPBAUP, 2007. - 257 s. ; 21 cm. - S. 45-54. - Bibliogr.
96
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 218, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-379-2
97
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Spis treści również w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studia i Monografie). - ISBN 978-83-87890-91-9
98
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska) / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006), s. 105-113. - Summ. - ISSN 1641-0874
99
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006), s. 87-89. - Rec. pracy: Janusz Strużyna, Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi
100
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895b
101
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - (Studia i Monografie). - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-74-X
102
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006), s. 132-134. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka
103
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 499-526. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
104
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006), s. 105-107. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005
105
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich / Aleksy POCZTOWSKI // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - S. 191-199. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-64-2
106
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99484948. - ISSN 0208-7944
107
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-66-3
108
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się / Aleksy POCZTOWSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 197-206. - ISBN 83-7252-284-7
109
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 611 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy poszcz. ref. - Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-84-1
110
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" / Aleksy POCZTOWSKI, Jack Phillips // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2005), s. 91-93. - ISSN 1641-0874
111
Transforming the HR-Function in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3. - Kiïv : KNEU, 2005. - 646 s. ; 21 cm. - S. 636-646. - Bibliogr. - ISBN 966-574-602-2
112
Due diligence funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 149-164. - ISBN 83-89355-25-6
113
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 57-70. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
114
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 139-147. - ISBN 83-89355-25-6
115
Organizacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 389. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
116
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte / Christine Scheitler ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2004. - [326] pag. varia : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465b
117
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004), s. 297-307. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
118
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 185-205. - ISBN 83-89355-25-6
119
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 325-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
120
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=56577159. - ISSN 0208-7944
121
Outsourcing funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 399. - ISBN 83-7251-438-0
122
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa : Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 231-239. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
123
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
124
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-25-6
125
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 253 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-89355-17-5
126
Zwolnienia monitorowane = Outplacement / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 696. - ISBN 83-7251-438-0
127
Controlling personalny / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 179-207. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
128
Od Redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 7-8. - ISSN 1641-0874
129
Derekrutacja personelu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 98. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
130
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 371 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-26-4
131
Doradztwo personalne / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa : Difin, 2004. - S. 108-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
132
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Izabela WESTPHAL ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2003. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
133
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 480 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1468-5
134
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 7-22. - ISBN 83-7252-159-X
135
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 108-126. - ISBN 83-7252-159-X
136
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union / Aleksy POCZTOWSKI // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
137
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50602579. - ISSN 0208-7944
138
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
139
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 131 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-159-X
140
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 265, [2] s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-98-1
141
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003), s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
142
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002), s. 202-205. - Rec. pracy: Christiane Tewes, M&A and Privatizations in Poland. Key Success Factors in Cross-Border Acquisitions into the Polish Market. Wiesbaden: Dt. Universitats-Verlag, 2001
143
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
144
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry / Halina Frańczak, Katarzyna Korpolewska, Anna Kozińska, Witold Krajewski, Krzysztof Kwiecień, Ryszard Michalczyk, Jacek Nowacki, Aleksy POCZTOWSKI, Marek Prujszczyk, Piotr Sierociński, Magdalena Stalpińska, Czesław Szmidt, Joanna Szybisz, Katarzyna Tomczak, Grzegorz Turniak, Andrzej Woźnikowski. - Warszawa : [b.w.], 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm
145
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa : IPiSS, 2002. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 279-309. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-30-8
146
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 79-82. - Rec. pracy: Becker M., Lang R., Wagner D., Sechs Jahre danach: Personalarbeit in den neuen Bundeslaendern = Praca personalna w nowych krajach związkowych
147
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 229 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-71-X
148
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 11-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
149
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002), s. 11-24. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
150
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13768. - ISSN 0208-7944
151
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 278 s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-55-8
152
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 37-55. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
153
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski / Aleksy POCZTOWSKI, Barbara Czarnecka, Natalia Potoczek. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002. - 98 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88421-16-6
154
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // W: Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.). - München; Mering : Rainer Hampp Verl., 2002. - (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess, ISSN 1430-3450 ; Bd. 17). - S. 15-29. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-637-7
155
Wynagradzanie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 88-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
156
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Ralf Schmitz // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
157
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001), s. 9-23. - ISSN 1641-0874
158
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 122 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-080-1
159
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - 317 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-88421-04-2
160
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski. - Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001. - S. 10-24. - ISBN 83-87640-15-8
161
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
162
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
163
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001), s. 14-19. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
164
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 371-382. - ISBN 83-208-1364-6
165
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska. - Warszawa : Poltext, 2001. - (Euromanagement). - S. 175-197. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-05-3
166
Strategia kształtowania zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia : materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa / red. Katarzyna Stobińska. - Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001. - (Inicjatywa Personel XXI wieku). - S. 77-94. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-3-2
167
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001), s. 108-111. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Praca i płaca w zarządzaniu (wyd. 3 zm. i rozszerz.)
168
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydawnictwo Ibidem, 2001. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 83-88679-03-1
169
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
170
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
171
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
172
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź : Absolwent, 2000. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
173
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges / Aleksy POCZTOWSKI // W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. - Warszawa : IPiSS, 2000. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 122-139. - ISBN 83-907327-8-5
174
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000. - S. 161-174. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-2-4
175
Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-043-7
176
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości / Ralf Schmitz ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 281 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
177
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 303-319. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-76-2
178
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000), s. 57-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
179
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 380, [10] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
180
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 91-95. - Rec. pracy: Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2000
181
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 19 (88) (2000), s. 18-21. - ISSN 1233-0299
182
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // W: Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999. - S. 265-279. - ISBN 83-208-1242-9
183
Jak wynagradzać menedżerów? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 150-159. - ISBN 83-87890-04-9
184
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // W: Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner. - Warsaw : Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1243-7
185
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 66-80. - Bibliogr. - ISBN 83906565-2-3
186
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999), s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
187
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911087-9-1
188
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
189
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi / Michael Oelck ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 1999. - XVII k., 281 k., [64] k. : il. ; 30 cm + Autreferat: 18 k. - Bibliogr.
190
Zarządzanie szkoleniami w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999. - S. 201-216. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-0-8
191
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI, Mirosław Mleczek // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 19-35. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
192
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 83-87814-00-8
193
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
194
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization / Barbara Czarnecka, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
195
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska. - Łódź : Absolwent, 1998. - S. 87-94. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-74-9
196
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
197
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 171 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare". - ISBN 83-907998-7-1
198
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
199
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997), s. 2-8. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
200
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
201
Wynagradzanie menedżerów / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
202
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
203
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996), s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996. - ISSN 0324-8445
204
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (31) (1996), s. 20-22. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
205
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 3 (24) (1996), s. 12-16. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
207
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04318-1
208
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Management Revue. - 4 (1995), s. 288-292. - Rec. pracy: Marek Belka, Hans-Georg Petersen (Hg.), Economic Transformation in Poland: Reforms of Institutional Settings and Macroeconomic Performance. München; Mering: Rainer Hampp Verlag, 1995
209
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 17-29. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
210
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
211
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 139-159. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
212
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-86439-47-5
213
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 137-143. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
215
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 43-53. - ISBN 83-86439-43-2
216
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
217
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
218
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków : PTE, 1994. - S. 95-107
219
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia / Aleksy POCZTOWSKI // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994), s. 18-23. - ISSN 0867-0005
220
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE, 1994. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
221
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994), s. 5-9. - ISSN 0860-6846
222
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : AE, 1993. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
223
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
224
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 118)
225
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 90 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
226
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków : "Secesja", 1992. - S. 79-93. - ISBN 83-85483-26-8
227
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
228
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 211-237. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
229
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 37, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
231
Teorie zatrudnienia a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990), s. 6-9. - ISSN 0137-4729
232
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989), s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
234
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Aleksy POCZTOWSKI // W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988. - S. 83-95
235
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
236
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988), s. 22-32. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
237
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988), s. 76-78. - Rec. pracy: Hartumut Kreikebaum, Klaus J. Herbert, Humanisierung der Arbeit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
238
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 59-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
239
Wewnątrzzakładowy rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986), s. 4-7. - ISSN 0137-4729
240
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Bibliogr.
241
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
242
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984), s. 3-5. - ISSN 0137-4729
243
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981), s. 13-15. - ISSN 0137-4729
244
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 93-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
245
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980), s. 23-25. - ISSN 0013-3043
246
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [239] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
247
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 177 k. : il. ; 30 cm
248
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
249
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 204 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 97, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
252
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
254
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
255
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
256
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
257
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
258
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
259
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
260
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
261
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
262
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
263
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
264
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
1
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
2
Pocztowski A., (2019), Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 119-123.
3
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
4
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181.
5
Pocztowski A., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi: koncepcje, praktyki, wyzwania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 560 s.
6
Pocztowski A., (2018), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 139-149.
7
Pocztowski A., (2018), From the Editor, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 7-11.
8
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
9
Pocztowski A., (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-228.
10
Kubica I., (2017), Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 341 k.
11
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
12
Pocztowski A. (red.), (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. 2 uaktualnioneWarszawa : Wolters Kluwer, 244 s.
13
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
14
Pocztowski A., (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 303-314; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf
15
Morley M., Poór J., Heraty N., Alas R., Pocztowski A., (2016), Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. [W:] Dickmann M., Brewster C., Sparrow P. (red.), International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe, New York ; London : Routledge, s. 72-99.
16
Pocztowski A., (2016), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 9-11.
17
Pocztowski A., (2016), Editorial. [W:] Journal of East European Management Studies, s. 389-390.
18
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
19
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 38-67.
20
Pocztowski A., (2016), Programy zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 183-186.
21
Pocztowski A., (2015), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
22
Pocztowski A., (2015), Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. [W:] Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Sejm RP, s. 21-26.
23
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0958-5192
24
Pocztowski A., (2015), Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 4-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
25
Pocztowski A., (2015), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), The International Journal of Human Resource Management, s. 1917-1919.
26
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
27
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
28
Pocztowski A. (red.), (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 244 s.
29
Pocztowski A., (2014), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[9]-19[27].
30
Pocztowski A., (2014), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
31
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
32
Pocztowski A., (2014), From the Editor. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 5-7.
33
Pocztowski A., (2013), Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 12-25.
34
Ziaja-Guzy R., (2013), Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 259 k.
35
Pocztowski A., (2013), Adding Value from Human Resource Development in International Assignments, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 9-28; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414
36
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
37
Pocztowski A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
38
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
39
Pocztowski A., (2013), Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
40
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
41
Pocztowski A., (2012), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
42
Pocztowski A., (2012), Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
43
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
44
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
45
Pocztowski A., (2012), Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 52-64.
46
Pocztowski A., (2012), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
47
Pocztowski A., (2012), [Review], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 125-128.
48
Pocztowski A. (red.), (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi: organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 296 s.
49
Pocztowski A., (2012), Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 7-22.
50
Pocztowski A. (red.), (2011), Human Resource Management in Transition: the Polish Case, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 225, [2] s.
51
Pocztowski A., (2011), Transformation of the HR Function. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 13-30.
52
Pocztowski A., (2011), Wprowadzenie. [W:] Radwańska (red.), Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011, Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, s. VII-IX.
53
Pocztowski A. (red.), (2011), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 159, [1] s.
54
Pocztowski A., (2011), Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 287-296.
55
Pocztowski A., (2011), Strategic Human Resource Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 53-68.
56
Karwiński M., (2011), Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 224 k.
57
Pocztowski A., (2011), Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 42-58.
58
Pocztowski A., (2011), Remuneration. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 103-118.
59
Pocztowski A., (2011), Istota misji zagranicznych pracowników. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 14-26.
60
Pocztowski A., (2011), Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 107-110.
61
Pocztowski A., (2010), Fragmentacja funkcji personalnej. [W:] Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 186-197.
62
Pocztowski A., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań. [W:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 256-273.
63
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
64
Pocztowski A., Miś A., (2010), Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown, "Management Business Innovation", no 6, s. 30-41; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1
65
Pocztowski A., (2010), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 4-5.
66
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
67
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
68
Pocztowski A., (2009), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 113-117.
69
Pocztowski A., (2009), Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998
70
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-33.
71
Pocztowski A. (red.), (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 141 s.
72
Listwan T., Pocztowski A., Stor M., (2009), Managing Human Resources in Poland. [W:] Morley , Heraty N., Michailova S. (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, London ; New York : Routledge, s. 90-131.
73
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
74
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
75
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2008), Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 104-114.
76
Pocztowski A., (2008), Cele i zakres programów zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 174-177.
77
Szczygieł A., (2008), Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 313 k.
78
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
79
Pocztowski A., (2008), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-9.
80
Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
81
Pocztowski A., Błaszczak A., (2008), Warto zadbać o ludzi, "Rzeczpospolita" [on-line], 9 stycznia
82
Pocztowski A., (2008), Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771
83
Pocztowski A. (red.), (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 228 s.
84
Purgał-Popiela J., (2007), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 443 k.
85
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 171-186.
86
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 141-157.
87
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
88
Pocztowski A., (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 292-307.
89
Pocztowski A., Urbaniak B., (2007), Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-200.
90
Pocztowski A., (2007), Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947
91
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 181-194.
92
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-23.
93
Pocztowski A., (2007), Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 74-85.
94
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 161-172.
95
Pocztowski A., (2007), Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies. [W:] Potemkin V. (red.), Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda), T. 3, Sankt-Peterburg : SPBAUP, s. 45-54.
96
Pocztowski A. (red.), (2007), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 218, [1] s.
97
Pocztowski A. (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 163 s.
98
Pocztowski A., Urbaniak B., (2006), Trends in Human Resource Management (Poland), "Human Resource Management", nr 6 (52), s. 105-113.
99
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 87-89.
100
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
101
Pocztowski A., (2006), Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 53-63.
102
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 132-134.
103
Pocztowski A., (2006), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
104
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (124), s. 105-107.
105
Pocztowski A., (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 191-199.
106
Pocztowski A., (2005), Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948
107
Pocztowski A. (red.), (2005), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 143 s.
108
Pocztowski A., (2005), Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-206.
109
Pocztowski A. (red.), (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 611 s.
110
Pocztowski A., Phillips J., (2005), Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl: rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 91-93.
111
Pocztowski A., (2005), Transforming the HR-Function in Polish Companies. [W:] Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom, T. 3, Kiïv : KNEU, s. 636-646.
112
Pocztowski A., (2004), Due diligence funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 149-164.
113
Pocztowski A., (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 57-70.
114
Pocztowski A., (2004), Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 139-147.
115
Pocztowski A., (2004), Organizacja funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 389.
116
Scheitler C., (2004), Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte, Prom. Pocztowski A., Kraków : , [326] pag. varia
117
Pocztowski A., (2004), W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1032, s. 297-307.
118
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 185-205.
119
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 325-326.
120
Pocztowski A., (2004), Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 7-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159
121
Pocztowski A., (2004), Outsourcing funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 399.
122
Pocztowski A., (2004), Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Poltext, s. 231-239.
123
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
124
Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 224 s.
125
Pocztowski A. (red.), (2004), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: trzeci zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 253 s.
126
Pocztowski A., (2004), Zwolnienia monitorowane. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 696.
127
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2004), Controlling personalny. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 179-207.
128
Pocztowski A., (2004), Od Redakcji. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
129
Pocztowski A., (2004), Derekrutacja personelu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 98.
130
Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 371 s.
131
Pocztowski A., (2004), Doradztwo personalne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 108-109.
132
Westphal I., (2003), Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 407 k.
133
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 480 s.
134
Pocztowski A., (2003), Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-22.
135
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2003), Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 108-126.
136
Pocztowski A., (2003), Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 61-70.
137
Pocztowski A., (2003), Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579
138
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
139
Pocztowski A. (red.), (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 131 s.
140
Pocztowski A. (red.), (2003), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 265, [2] s.
141
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 9-23.
142
Pocztowski A., (2002), [Review], "Journal for East European Management Studies", vol. 7, nr 2, s. 202-205.
143
Pocztowski A., (2002), O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 81-95.
144
Frańczak H., Korpolewska K., Kozińska A., Krajewski W., Kwiecień K., Michalczyk R., Nowacki J., Pocztowski A., Prujszczyk M., Sierociński P., Stalpińska M., Szmidt C., Szybisz J., Tomczak K., Turniak G., Woźniakowski A., (2002), HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi: raport jubileuszowy: X edycja konferencji Kadry, Warszawa : [b.w.], 52 s.
145
Pocztowski A., (2002), Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa : IPiSS, s. 279-309.
146
Pocztowski A., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 79-82.
147
Pocztowski A. (red.), (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 229 s.
148
Pocztowski A., (2002), Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-35.
149
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe, "Human Resource Management", nr 1A, s. 11-24.
150
Pocztowski A., Potoczek N., (2002), Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/13768
151
Pocztowski A. (red.), (2002), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 278 s.
152
Pocztowski A., (2002), Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-55.
153
Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., (2002), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 98 s.
154
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe. [W:] (Hg.) (red.), Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess; Bd. 17), München ; Mering : Rainer Hampp Verl., s. 15-29.
155
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-100.
156
Pocztowski A., Purgał J., Schmitz R., (2001), Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-31.
157
Pocztowski A., (2001), Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-23.
158
Pocztowski A. (red.), (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
159
Pocztowski A. (red.), (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 317 s.
160
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku, Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, s. 10-24.
161
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
162
Pocztowski A., (2001), Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
163
Pocztowski A., (2001), Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 21(114), s. 14-19.
164
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 371-382.
165
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa : Poltext, s. 175-197.
166
Pocztowski A., (2001), Strategia kształtowania zatrudnienia. [W:] Stobińska K. (red.), Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia: materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, s. 77-94.
167
Pocztowski A., (2001), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 108-111.
168
Pocztowski A., (2001), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?. [W:] Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Ibidem, s. 9-16.
169
Pocztowski A., (2001), Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-14.
170
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
171
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
172
Pocztowski A., Potoczek N., (2000), Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 227-236.
173
Pocztowski A., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. [W:] Czerniewska H., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa : IPiSS, s. 122-139.
174
Pocztowski A., (2000), Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 161-174.
175
Pocztowski A., Miś A., (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 120, [1] s.
176
Schmitz R., (2000), Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 281 k.
177
Pocztowski A., Purgał J., (2000), Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 303-319.
178
Pocztowski A., (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 871, s. 57-67.
179
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 380, [10] k.
180
Pocztowski A., (2000), [Recenzja], "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 91-95.
181
Pocztowski A., (2000), Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, "Personel", nr 19 (88), s. 18-21.
182
Pocztowski A., (1999), Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. [W:] Brdulak H. (red.), Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 265-279.
183
Pocztowski A., (1999), Jak wynagradzać menedżerów?. [W:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 150-159.
184
Pocztowski A., (1999), Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise. [W:] Baranowska-Prokop E., Prokop J., Rosner (red.), Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises, Warsaw : Warsaw School of Economics. World Economics Faculty : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
185
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 66-80.
186
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2, s. 17-32.
187
Pocztowski A. (red.), (1999), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
188
Pocztowski A., (1999), Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 7-18.
189
Oelck M., (1999), Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen, Prom. Pocztowski A., Kraków : , XVII k., 281 k., [64] k.
190
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 201-216.
191
Pocztowski A., Mleczek M., (1999), Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 19-35.
192
Pocztowski A., (1998), Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. [W:] Borkowska S., Bohdziewicz P. (red.), Menedżer u progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 129-137.
193
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 301 s.
194
Czarnecka B., Pocztowski A., (1998), Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 37-48.
195
Miś A., Pocztowski A., (1998), Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź : Absolwent, s. 87-94.
196
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Wyd. 2 popr.Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 301 s.
197
Pocztowski A. (red.), (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
198
Pocztowski A., (1997), Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 7-27.
199
Pocztowski A., (1997), Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, "Personel", nr 10 (dodatek: Doradca Personalny), s. 2-8.
200
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
201
Pocztowski A., (1997), Wynagradzanie menedżerów. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 83-97.
202
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
203
Pocztowski A., (1996), Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 725, s. 274-284.
204
Pocztowski A., (1996), Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Personel", nr 10 (31), s. 20-22.
205
Pocztowski A., (1996), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 25-35.
206
Pocztowski A., (1996), Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", nr 3 (24), s. 12-16.
207
Pocztowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 180 s.
208
Pocztowski A., (1995), [Recenzja], "Management Revue", 4, s. 288-292.
209
Pocztowski A., (1995), Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 17-29.
210
Pocztowski A., (1995), Ludzie najcenniejszym zasobem firmy. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 7-16.
211
Pocztowski A., (1995), Ocenianie pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 139-159.
212
Pocztowski A. (red.), (1995), Ekonomika pracy w zarządzaniu: księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
213
Pocztowski A., (1995), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 5-13.
214
Pocztowski A., (1995), Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-143.
215
Pocztowski A., (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-53.
216
Pocztowski A., (1994), Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 21-28.
217
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 24-26.
218
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie. [W:] Kozioł L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 95-107.
219
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (53), s. 18-23.
220
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : AE, 35 s.
221
Pocztowski A., (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 45, nr 8 (535), s. 5-9.
222
Pocztowski A., (1993), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 35 s.
223
Pocztowski A., Olbrycht J., (1993), Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 45-58.
224
Pocztowski A., (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 118), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 265 s.
225
Francik A., Pocztowski A., (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
226
Pocztowski A., (1992), Segmentacja rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 79-93.
227
Pocztowski A., (1992), Segmentacja wewnętrznego rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 79-94.
228
Pocztowski A., (1991), Ruchliwość pracownicza. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 211-237.
229
Pocztowski A., (1991), Segmentacja rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 19-29.
230
Francik A., Pocztowski A., (1991), Procesy innowacyjne: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37, [1] s.
231
Pocztowski A., (1990), Teorie zatrudnienia a bezrobocie, "Polityka Społeczna", R. 17, nr 11/12 (203/204), s. 6-9.
232
Pocztowski A., (1989), Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 59-73.
233
Pocztowski A., (1989), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 23-34.
234
Piechnik-Kurdziel A., Pocztowski A., (1988), Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy. [W:] Orczyk J., Wiatrowski Z. (red.), Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 83-95.
235
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
236
Pocztowski A., (1988), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 22-32.
237
Pocztowski A., (1988), [Recenzja], "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 76-78.
238
Miś A., Pocztowski A., (1987), Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 59-73.
239
Pocztowski A., (1986), Wewnątrzzakładowy rynek pracy, "Polityka Społeczna", nr 10 (154), s. 4-7.
240
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
241
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
242
Pocztowski A., (1984), Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 1 (121), s. 3-5.
243
Pocztowski A., (1981), Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy, "Polityka Społeczna", nr 6 (90), s. 13-15.
244
Pocztowski A., (1981), Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 93-114.
245
Pocztowski A., (1980), Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 10 (370), s. 23-25.
246
Pocztowski A. (red.), (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [239] k.
247
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, (2013), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 177 k.
248
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, (2012), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 k.
249
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, (2011), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 s.
250
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, (2010), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 97, [1] s.
251
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
252
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 90 s.
253
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
254
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
255
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
256
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
257
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
258
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, (2004), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 s.
259
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
260
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
261
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
262
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
263
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
264
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
1
@article{UEK:2168329443,
author = "Pauli Urban and Buchelt Beata and Pocztowski Aleksy",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168333099,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "119-123",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
4
@misc{UEK:2168330733,
author = "Purgał-Popiela Joanna and Pauli Urban and Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
}
5
@book{UEK:2168328569,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2321-9",
}
6
@inbook{UEK:2168325827,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu",
pages = "139-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4463-6",
}
7
@misc{UEK:2168330153,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2018",
}
8
@misc{UEK:2168330151,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2018",
}
9
@inbook{UEK:2168313305,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "195-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
10
@unpublished{UEK:2168323835,
author = "Kubica Iwona",
title = "Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
11
@book{UEK:2168321979,
author = "Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Tverdostup Maryna and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna and Swift Sam",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
12
@book{UEK:2168304019,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
13
@article{UEK:2168311265,
author = "Buchelt Beata and Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
}
14
@article{UEK:2168308159,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "303-314",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168306033,
author = "Morley Michael and Poór József and Heraty Noreen and Alas Ruth and Pocztowski Aleksy",
title = "Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective",
booktitle = "International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe",
pages = "72-99",
adress = "New York ; London",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6",
}
16
@misc{UEK:2168304465,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
17
@misc{UEK:2168310439,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Editorial",
booktitle = "Journal of East European Management Studies",
number = "Vol. 21, 4",
pages = "389-390",
year = "2016",
}
18
@book{UEK:2168321985,
author = "McNamara Andrea and Sheehan Maura and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Masso Jaan and Paes Kadri and Kindsiko Eneli and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González Menéndez María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Swift Sam and Fohrbeck Anna",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
issn = "",
}
19
@inbook{UEK:2168304225,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
20
@inbook{UEK:2168304303,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Programy zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "183-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
21
@inbook{UEK:2168297903,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "13-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
22
@inbook{UEK:2168297797,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania",
booktitle = "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sejm RP",
year = "2015",
}
23
@misc{UEK:2168299965,
title = "The International Journal of Human Resource Management",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2015",
}
24
@article{UEK:2168291475,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "4-7",
year = "2015",
}
25
@misc{UEK:2168292719,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "From the Editor",
booktitle = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1917-1919",
year = "2015",
}
26
@book{UEK:2168321977,
author = "Masso Jaan and Tverdostup Maryna and Sheehan Maura and McNamara Andrea and Ortlieb Renate and Weiss Silvana and Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban and González María C. and Cueto Begoña and Hinks Robin and Meager Nigel and Fohrbeck Anna",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
27
@book{UEK:2168321973,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Pauli Urban",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
issn = "",
}
28
@book{UEK:2168297901,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
29
@unpublished{UEK:2168303257,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[9]-19[27]",
year = "2014",
}
30
@inbook{UEK:2168337233,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
31
@book{UEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Buchelt Beata,
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
32
@misc{UEK:2168292777,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (933)",
pages = "5-7",
year = "2014",
}
33
@unpublished{UEK:2168288523,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "12-25",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168299105,
author = "Ziaja-Guzy Renata",
title = "Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
35
@article{UEK:2168283351,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Adding Value from Human Resource Development in International Assignments",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "9-28",
year = "2013",
}
36
@book{UEK:2168272274,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
37
@book{UEK:2168288887,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4",
}
38
@misc{UEK:2168272272,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Pauli Urban",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168281699,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "20-21",
year = "2013",
}
40
@article{UEK:2168260056,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
41
@misc{UEK:2168269594,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "2012",
}
42
@inbook{UEK:2168237340,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "13-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
43
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
44
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Pauli Urban",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
45
@inbook{UEK:2168237344,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
46
@inbook{UEK:2168228754,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
47
@article{UEK:2168269682,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Review]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "125-128",
year = "2012",
}
48
@book{UEK:2168237338,
title = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
49
@unpublished{UEK:2168273436,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "7-22",
year = "2012",
}
50
@book{UEK:2165923036,
title = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
51
@inbook{UEK:2165923160,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Transformation of the HR Function",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "13-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
52
@misc{UEK:2168270436,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011",
pages = "VII-IX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61752-06-6",
}
53
@book{UEK:2166629486,
title = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
54
@inbook{UEK:2168226413,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "287-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
55
@inbook{UEK:2165923092,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategic Human Resource Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "53-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
56
@unpublished{UEK:2168224486,
author = "Karwiński Marcin",
title = "Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich",
adress = "Kraków",
year = "2011",
}
57
@inbook{UEK:2166636840,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "42-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
58
@inbook{UEK:2165923074,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Remuneration",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "103-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
59
@unpublished{UEK:2168265010,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Istota misji zagranicznych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "14-26",
year = "2011",
}
60
@article{UEK:2168271344,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "3",
pages = "107-110",
year = "2011",
}
61
@inbook{UEK:2165765260,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Fragmentacja funkcji personalnej",
booktitle = "Człowiek w pracy i polityce społecznej",
pages = "186-197",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7417-485-5",
}
62
@inbook{UEK:2165527120,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu",
pages = "256-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-733-4",
}
63
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Miś Alicja and Purgał-Popiela Joanna",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
64
@article{UEK:2168236410,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown",
journal = "Management Business Innovation",
number = "no 6",
pages = "30-41",
year = "2010",
}
65
@misc{UEK:2168282679,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
66
@inbook{UEK:2165818531,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
67
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Pocztowski Aleksy and Pauli Urban",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
68
@article{UEK:2168269592,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
69
@article{UEK:51463,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "5-18",
year = "2009",
}
70
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata and Miś Alicja",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
71
@book{UEK:50906,
title = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
72
@inbook{UEK:2165766264,
author = "Listwan Tadeusz and Pocztowski Aleksy and Stor Marzena",
title = "Managing Human Resources in Poland",
booktitle = "Managing Human Resources in Central and Eastern Europe",
pages = "90-131",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
isbn = "978-0-415-40561-4",
}
73
@inbook{UEK:2165621109,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
74
@article{UEK:50226,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt Beata",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
75
@inbook{UEK:2166071875,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał-Popiela Joanna",
title = "Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "104-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
76
@inbook{UEK:2165621998,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Cele i zakres programów zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "174-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
77
@unpublished{UEK:51617,
author = "Szczygieł Alicja",
title = "Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym",
adress = "Kraków",
year = "2008",
}
78
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Pauli Urban and Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
79
@misc{UEK:2168269590,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "7-9",
year = "2008",
}
80
@book{UEK:2168237460,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
81
@misc{UEK:2168270414,
author = "Pocztowski Aleksy and Błaszczak Anita",
title = "Warto zadbać o ludzi",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "9 stycznia",
pages = "",
year = "2008",
}
82
@article{UEK:50659,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "5-17",
year = "2008",
}
83
@book{UEK:51807,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
84
@unpublished{UEK:52367,
author = "Purgał-Popiela Joanna",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
85
@inbook{UEK:2165534250,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
86
@article{UEK:51699,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "141-157",
year = "2007",
}
87
@book{UEK:51992,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
88
@inbook{UEK:2168328505,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "292-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
89
@inbook{UEK:2168328499,
author = "Pocztowski Aleksy and Urbaniak Bogusława",
title = "Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "189-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
90
@article{UEK:50943,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "5-17",
year = "2007",
}
91
@article{UEK:51008,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "181-194",
adress = "",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2165528458,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
93
@inbook{UEK:2168328495,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "74-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
94
@inbook{UEK:2165767154,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "161-172",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
95
@inbook{UEK:2168271222,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies",
booktitle = "Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3",
pages = "45-54",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "SPBAUP",
year = "2007",
}
96
@book{UEK:51431,
title = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
97
@book{UEK:51961,
title = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
98
@article{UEK:2168220844,
author = "Pocztowski Aleksy and Urbaniak Bogusława",
title = "Trends in Human Resource Management (Poland)",
journal = "Human Resource Management",
number = "6 (52)",
pages = "105-113",
year = "2006",
}
99
@article{UEK:2168269586,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "87-89",
year = "2006",
}
100
@unpublished{UEK:52627,
author = "Buchelt-Nawara Beata",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
101
@inbook{UEK:2165765052,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "53-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-87890-74-X",
}
102
@article{UEK:2168269588,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "132-134",
year = "2006",
}
103
@inbook{UEK:2166092773,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
104
@article{UEK:2168271338,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (124)",
pages = "105-107",
year = "2006",
}
105
@inbook{UEK:2168244202,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Przyszłość pracy w XXI wieku",
pages = "191-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2005",
isbn = "83-87890-64-2",
}
106
@article{UEK:52793,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "5-18",
year = "2005",
}
107
@book{UEK:2168218200,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
108
@inbook{UEK:2166538103,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "197-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
109
@book{UEK:2166380985,
title = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
110
@misc{UEK:2168269580,
author = "Pocztowski Aleksy and Phillips Jack",
title = "Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "91-93",
year = "2005",
}
111
@inbook{UEK:2168271252,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Transforming the HR-Function in Polish Companies",
booktitle = "Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3",
pages = "636-646",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "966-574-602-2",
}
112
@inbook{UEK:2168221916,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Due diligence funkcji personalnej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
113
@inbook{UEK:2168221888,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "57-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
114
@inbook{UEK:2168221896,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "139-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
115
@inbook{UEK:2168270160,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Organizacja funkcji personalnej",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "389",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
116
@unpublished{UEK:2168234544,
author = "Scheitler Christine",
title = "Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
117
@article{UEK:2168222862,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1032",
pages = "297-307",
adress = "",
year = "2004",
}
118
@inbook{UEK:2168221924,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "185-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
119
@inbook{UEK:2168270132,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "325-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
120
@article{UEK:2168219676,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "646",
pages = "7-21",
year = "2004",
}
121
@inbook{UEK:2168270162,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Outsourcing funkcji personalnej",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "399",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
122
@inbook{UEK:2168222016,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "231-239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
123
@inbook{UEK:2168221922,
author = "Pocztowski Aleksy and Buchelt-Nawara Beata and Sapeta Tomasz",
title = "Fuzje i przejęcia w gospodarce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "9-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
124
@book{UEK:2168221660,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
125
@book{UEK:2168218238,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-17-5",
}
126
@inbook{UEK:2168270282,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zwolnienia monitorowane",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "696",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
127
@inbook{UEK:2168222240,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał-Popiela Joanna",
title = "Controlling personalny",
booktitle = "Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie",
pages = "179-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-43-4",
}
128
@misc{UEK:2168269568,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Od Redakcji",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "7-8",
year = "2004",
}
129
@inbook{UEK:2168269922,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Derekrutacja personelu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
130
@book{UEK:2168221662,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki",
editor = Wiśniewski Zenon,
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-26-4",
}
131
@inbook{UEK:2168269938,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Doradztwo personalne",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "108-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
132
@unpublished{UEK:2168310891,
author = "Westphal Izabela",
title = "Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
133
@book{UEK:2168234588,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-208-1468-5",
}
134
@inbook{UEK:2168225342,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
135
@inbook{UEK:2168225470,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał-Popiela Joanna",
title = "Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "108-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
136
@inbook{UEK:2168225244,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "61-70",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
137
@article{UEK:2168223604,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "629",
pages = "5-23",
year = "2003",
}
138
@inbook{UEK:2168225462,
author = "Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
pages = "61-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
139
@book{UEK:2168225230,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-159-X",
}
140
@book{UEK:2168218240,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88597-98-1",
}
141
@article{UEK:2168237620,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "9-23",
year = "2003",
}
142
@article{UEK:2168270432,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Review]",
journal = "Journal for East European Management Studies",
number = "vol. 7, 2",
pages = "202-205",
year = "2002",
}
143
@inbook{UEK:2168224550,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie",
booktitle = "Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych",
pages = "81-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-149-2",
}
144
@misc{UEK:2168270438,
author = "Frańczak Halina and Korpolewska Katarzyna and Kozińska Anna and Krajewski Witold and Kwiecień Krzysztof and Michalczyk Ryszard and Nowacki Jacek and Pocztowski Aleksy and Prujszczyk Marek and Sierociński Piotr and Stalpińska Magdalena and Szmidt Czesław and Szybisz Joanna and Tomczak Katarzyna and Turniak Grzegorz and Woźniakowski Andrzej",
title = "HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "2002",
}
145
@inbook{UEK:2168289079,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "279-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-87890-30-8",
}
146
@article{UEK:2168269556,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "79-82",
year = "2002",
}
147
@book{UEK:2168229128,
title = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
148
@inbook{UEK:2168229600,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "11-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
149
@article{UEK:2168237624,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe",
journal = "Human Resource Management",
number = "1A",
pages = "11-24",
year = "2002",
}
150
@article{UEK:2168225084,
author = "Pocztowski Aleksy and Potoczek Natalia",
title = "Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "607",
pages = "5-15",
year = "2002",
}
151
@book{UEK:2168218204,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-55-8",
}
152
@inbook{UEK:2168229602,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi",
pages = "37-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-71-X",
}
153
@book{UEK:2168270416,
author = "Pocztowski Aleksy and Czarnecka Barbara and Potoczek Natalia",
title = "Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University",
year = "2002",
isbn = "83-88421-16-6",
}
154
@inbook{UEK:2168272026,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe",
booktitle = "Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001",
pages = "15-29",
adress = "München; Mering",
publisher = "Rainer Hampp Verl.",
year = "2002",
issn = "1430-3450",
isbn = "3-87988-637-7",
}
155
@inbook{UEK:2166214041,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna",
title = "Wynagradzanie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "88-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
156
@inbook{UEK:2166213795,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna and Schmitz Ralf",
title = "Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "15-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
157
@article{UEK:2168229754,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-23",
year = "2001",
}
158
@book{UEK:52235,
title = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
159
@book{UEK:2166542990,
title = "Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2001",
isbn = "83-88421-04-2",
}
160
@inbook{UEK:2168244292,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku",
pages = "10-24",
adress = "Toruń",
publisher = "Toruńska Szkoła Zarządzania",
year = "2001",
isbn = "83-87640-15-8",
}
161
@inbook{UEK:2166213969,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna and Sapeta Tomasz",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "68-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
162
@inbook{UEK:2166214229,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "115-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
163
@article{UEK:2168241528,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "21(114)",
pages = "14-19",
year = "2001",
}
164
@inbook{UEK:2168236012,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna",
title = "Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji",
pages = "371-382",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2001",
isbn = "83-208-1364-6",
}
165
@inbook{UEK:2168239120,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim",
pages = "175-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-88840-05-3",
}
166
@inbook{UEK:2168297737,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategia kształtowania zatrudnienia",
booktitle = "Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia",
pages = "77-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd",
year = "2001",
issn = "",
isbn = "83-912602-3-2",
}
167
@article{UEK:2168269554,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "108-111",
year = "2001",
}
168
@inbook{UEK:2168270430,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?",
booktitle = "Menedżer personalny na progu XXI wieku",
pages = "9-16",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Ibidem",
year = "2001",
isbn = "83-88679-03-1",
}
169
@inbook{UEK:2166213699,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem",
booktitle = "Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-080-1",
}
170
@misc{UEK:2168229770,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz and Purgał Joanna",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2001",
issn = "1641-9766",
}
171
@inbook{UEK:2168239122,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji",
booktitle = "Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy",
pages = "67-77",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku",
year = "2000",
isbn = "83-8788-45-6",
}
172
@inbook{UEK:2168270420,
author = "Pocztowski Aleksy and Potoczek Natalia",
title = "Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2",
pages = "227-236",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2000",
isbn = "83-88384-12-0",
}
173
@inbook{UEK:2168270426,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku",
pages = "122-139",
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-907327-8-5",
}
174
@inbook{UEK:2168239976,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa",
pages = "161-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd",
year = "2000",
isbn = "83-912602-2-4",
}
175
@book{UEK:2168226497,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja",
title = "Analiza zasobów ludzkich w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-043-7",
}
176
@unpublished{UEK:2168310949,
author = "Schmitz Ralf",
title = "Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
177
@inbook{UEK:2168229798,
author = "Pocztowski Aleksy and Purgał Joanna",
title = "Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Globalizacja w gospodarce światowej",
pages = "303-319",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "2000",
isbn = "83-86230-76-2",
}
178
@article{UEK:2168224570,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "871",
pages = "57-67",
adress = "",
year = "2000",
}
179
@unpublished{UEK:2168310929,
author = "Sapeta Tomasz",
title = "Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
180
@article{UEK:2168229780,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "91-95",
year = "2000",
}
181
@article{UEK:2168242396,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie",
journal = "Personel",
number = "19 (88)",
pages = "18-21",
year = "2000",
}
182
@inbook{UEK:2168239324,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw",
pages = "265-279",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "1999",
isbn = "83-208-1242-9",
}
183
@inbook{UEK:2168270424,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Jak wynagradzać menedżerów?",
booktitle = "Efektywne systemy wynagrodzeń",
pages = "150-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak",
year = "1999",
isbn = "83-87890-04-9",
}
184
@inbook{UEK:2168257590,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise",
booktitle = "Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises",
pages = "269-283",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-208-1243-7",
}
185
@inbook{UEK:2168297685,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję",
pages = "66-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak",
year = "1999",
isbn = "83906565-2-3",
}
186
@article{UEK:2168241688,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
journal = "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1-2",
pages = "17-32",
year = "1999",
}
187
@book{UEK:2168239132,
title = "Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
isbn = "83-911087-9-1",
}
188
@inbook{UEK:2168239140,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "7-18",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
isbn = "83-911087-9-1",
}
189
@unpublished{UEK:2168311337,
author = "Oelck Michael",
title = "Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
190
@inbook{UEK:2168270428,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie szkoleniami w firmie",
booktitle = "Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję",
pages = "201-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd",
year = "1999",
isbn = "83-912602-0-8",
}
191
@inbook{UEK:2168239144,
author = "Pocztowski Aleksy and Mleczek Mirosław",
title = "Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych",
booktitle = "Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "19-35",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1999",
isbn = "83-911087-9-1",
}
192
@inbook{UEK:2168238048,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań",
booktitle = "Menedżer u progu XXI wieku",
pages = "129-137",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87814-00-8",
}
193
@book{UEK:2168229766,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod",
adress = "Kraków; Kluczbork",
publisher = "Antykwa",
year = "1998",
isbn = "83-87493-45-7",
}
194
@article{UEK:2168244972,
author = "Czarnecka Barbara and Pocztowski Aleksy",
title = "Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "37-48",
year = "1998",
}
195
@inbook{UEK:2168271912,
author = "Miś Alicja and Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej",
booktitle = "Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa",
pages = "87-94",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1998",
isbn = "83-86840-74-9",
}
196
@book{UEK:2168328697,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod",
adress = "Kraków; Kluczbork",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ANTYKWA",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "83-87493-45-7",
}
197
@book{UEK:2168246492,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1998",
isbn = "83-907998-7-1",
}
198
@inbook{UEK:2168239326,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników",
booktitle = "Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń",
pages = "7-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85441-55-7",
}
199
@article{UEK:2168332393,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia",
journal = "Personel",
number = "10 (dodatek: Doradca Personalny)",
pages = "2-8",
year = "1997",
}
200
@unpublished{UEK:2168335423,
author = "Pocztowski Aleksy and Miś Alicja and Sapeta Tomasz",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek",
booktitle = "Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2",
pages = "[86-105](189-210)",
year = "1997",
}
201
@inbook{UEK:2168239332,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wynagradzanie menedżerów",
booktitle = "Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń",
pages = "83-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-85441-55-7",
}
202
@inbook{UEK:2168246344,
author = "Pocztowski Aleksy and Sapeta Tomasz",
title = "Prywatyzacja a zarządzanie personelem",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
pages = "345-353",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
203
@article{UEK:2168257584,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "725",
pages = "274-284",
adress = "",
year = "1996",
}
204
@article{UEK:2168243452,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Personel",
number = "10 (31)",
pages = "20-22",
year = "1996",
}
205
@article{UEK:2168238264,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "25-35",
year = "1996",
}
206
@article{UEK:2168257582,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Personel",
number = "3 (24)",
pages = "12-16",
year = "1996",
}
207
@book{UEK:2168226499,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
adress = "Wrocław; Warszawa; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-04318-1",
}
208
@article{UEK:2168270434,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Management Revue",
number = "4",
pages = "288-292",
year = "1995",
}
209
@inbook{UEK:2168239738,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika",
booktitle = "Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników",
pages = "17-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-85441-22-0",
}
210
@inbook{UEK:2168239710,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Ludzie najcenniejszym zasobem firmy",
booktitle = "Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników",
pages = "7-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-85441-22-0",
}
211
@inbook{UEK:2168239752,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Ocenianie pracowników",
booktitle = "Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników",
pages = "139-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-85441-22-0",
}
212
@book{UEK:2168229892,
title = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
213
@article{UEK:2168237720,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "5-13",
year = "1995",
}
214
@inbook{UEK:2168232036,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia",
pages = "137-143",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-47-5",
}
215
@inbook{UEK:2168230370,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "43-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
216
@article{UEK:2168234102,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "21-28",
year = "1994",
}
217
@article{UEK:2168229784,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "24-26",
year = "1994",
}
218
@inbook{UEK:2168251970,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie",
booktitle = "Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "95-107",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1994",
}
219
@article{UEK:2168226609,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (53)",
pages = "18-23",
year = "1994",
}
220
@book{UEK:2168226529,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
}
221
@article{UEK:2168241434,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 45, 8 (535)",
pages = "5-9",
year = "1994",
}
222
@book{UEK:2168285375,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1993",
}
223
@article{UEK:2168252204,
author = "Pocztowski Aleksy and Olbrycht Jacek",
title = "Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "45-58",
year = "1993",
}
224
@book{UEK:2168238040,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "0209-1674",
}
225
@book{UEK:2168238036,
author = "Francik Anna and Pocztowski Aleksy",
title = "Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
226
@inbook{UEK:2168239464,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Segmentacja rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "79-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
227
@article{UEK:2168236206,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Segmentacja wewnętrznego rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "79-94",
year = "1992",
}
228
@inbook{UEK:2168248792,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Ruchliwość pracownicza",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "211-237",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
229
@article{UEK:2168237034,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Segmentacja rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "19-29",
year = "1991",
}
230
@book{UEK:2168238032,
author = "Francik Anna and Pocztowski Aleksy",
title = "Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
231
@article{UEK:2168226511,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Teorie zatrudnienia a bezrobocie",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 17, 11/12 (203/204)",
pages = "6-9",
year = "1990",
}
232
@article{UEK:2168235542,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "298",
pages = "59-73",
year = "1989",
}
233
@article{UEK:2168257544,
author = "Pocztowski Aleksy",
title = "Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "289",
pages = "23-34",
year = "1989",
}
234
@inbook{UEK:2168272266,
author = "Piechnik-Kurdziel Anna and Pocztowski Aleksy",
title = "Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy",
booktitle = "Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej",
pages = "83-95",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1988",
}
235
@book{UEK:2168238030,
author = "Kozioł Leszek and Pocztowski Aleksy",
title = "Gospodarowanie zasobami pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
236