Publications of the selected author
1

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność
, Rakowska Anna
, Sitko-Lutek Agnieszka
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer, 2021
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm
Series:
(HR)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358422
monograph
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 288-302 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358428
chapter in monograph
See main document
3

Title:
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs
Source:
Human Systems Management (2021) , s. 1-15. - Summ.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358554
article
4

Title:
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 15-22 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358480
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Dagmara Lewicka , Aleksy Pocztowski , Małgorzata Tyrańska , Anna Wziątek-Staśko
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 50-66 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358424
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes
Publisher address:
New York: Routledge, 2020
Physical description:
160 s.: il.; 25 cm
Series:
(Routledge Focus on Issues in Global Talent Management)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This book came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center
ISBN:
978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168347542
monograph
7

Title:
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019) , s. 119-123. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168333099
review
8

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2019
Physical description:
122 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168341381
journal / series editorial
See related chapters
9

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334907
chapter in monograph
10

Title:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI2019. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
preface / summary
See main document
11

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168329443
article
12

Title:
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was prepared as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168341739
article
See main document
13

Title:
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019) , s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341389
article
See main document
14

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2018
Physical description:
181 s.: il.
Notes:
Tytuł numeru: Global Talent Management, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168330151
journal / series editorial
See related chapters
15

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziału Ekonomii i stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2321-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168328569
monograph
16

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
See main document
17

Title:
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management
Source:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4463-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325827
chapter in monograph
18

Title:
From the Editor = Od redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI2018. - nr 6, s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330153
preface / summary
See main document
19

Title:
Talent (u)szyty na miarę
Source:
Kurier UEK2017. - nr 3 (73), s. 4-6. - Dostępna także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344160
voice in discussion / interview
20

Author:
Title:
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-393
Nr:
2168323835
doctoral dissertation
21

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 195-228
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313305
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308159
article
23

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
24

Title:
Editorial
Source:
Journal of East European Management Studies2016. - Vol. 21, nr 4, s. 389-390 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310439
preface / summary
25

Author:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
26

Title:
Programy zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 183-186
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304303
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Michael Morley , József Poór , Noreen Heraty , Ruth Alas , Aleksy Pocztowski
Title:
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective
Source:
International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016, s. 72-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
Nr:
2168306033
chapter in monograph
29

Author:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
30

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
monograph
See related chapters
31

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 9-11
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304465
preface / summary
See main document
32

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297903
chapter in monograph
See main document
33

Title:
The International Journal of Human Resource Management
Number:
Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management
Publisher address:
London: Routledge, 2015
Physical description:
100 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168299965
journal / series editorial
See related chapters
34

Conference:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy, Polska, Warszawa, Polska, od 2015-06-30 do 2015-06-30
Title:
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
Source:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk - Warszawa: Sejm RP, 2015, s. 21-26
Nr:
2168297797
chapter in conference materials
35

Title:
From the Editor
Source:
The International Journal of Human Resource Management2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1917-1919 - Bibliogr.
Nr:
2168292719
preface / summary
See main document
36

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297901
monograph
See related chapters
37

Author:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
38

Title:
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015) , s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291475
unreviewed article
See main document
39

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
40

Title:
From the Editor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management2014. - nr 9 (933), s. 5-7 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292777
preface / summary
41

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2014, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337233
chapter in textbook
43

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Publisher address:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Physical description:
232 s.: il.; 21 cm
Notes:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
conference materials
44

Title:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
article
See main document
45

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
46

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
47

Author:
Renata Ziaja-Guzy
Title:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-267
Nr:
2168299105
doctoral dissertation
48

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
49

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
Nr:
2168288887
monograph
50

Title:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2013, s. 12-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168281699
unreviewed article
52

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2012. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
preface / summary
53

Title:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
296 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237338
monograph
See related chapters
54

Title:
[Review]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012) , s. 125-128
Nr:
2168269682
review
55

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237340
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228754
chapter in textbook
58

Title:
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu2012, s. 7-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273436
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
60

Title:
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 52-64
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237344
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012) , s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343053
article
62

Title:
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011) , s. 107-110
Nr:
2168271344
review
63

Title:
Istota misji zagranicznych pracowników
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI2011, s. 14-26
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 42-58
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636840
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Transformation of the HR Function
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 13-30
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923160
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Wprowadzenie
Source:
Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011, s. VII-IX
Series:
(Bibliografie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123)
ISBN:
978-83-61752-06-6
Nr:
2168270436
preface / summary
67

Title:
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226413
chapter in monograph
68

Title:
Remuneration
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 103-118
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923074
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166629486
monograph
See related chapters
70

Title:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011
Physical description:
225, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923036
monograph
See related chapters
71

Title:
Strategic Human Resource Management
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 53-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923092
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-197
Nr:
2168224486
doctoral dissertation
73

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Source:
Management Business Innovation. - no 6 (2010) , s. 30-41 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236410
article
75

Title:
Fragmentacja funkcji personalnej
Source:
Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, s. 186-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-485-5
Nr:
2165765260
chapter in monograph
76

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań
Source:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 256-273 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165527120
chapter in monograph
77

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI2010, s. 4-5
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282679
preface / summary
See main document
78

Title:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51463
article
See main document
80

Author:
Tadeusz Listwan , Aleksy Pocztowski , Marzena Stor
Title:
Managing Human Resources in Poland
Source:
Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova - London; New York: Routledge, 2009, s. 90-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-415-40561-4
Nr:
2165766264
chapter in monograph
81

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009) , s. 113-117
Nr:
2168269592
review
82

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
83

Title:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
50906
monograph
See related chapters
84

Conference:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Title:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael TurnerNMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
chapter in conference materials
85

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
51807
monograph
See related chapters
86

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
article
88

Title:
Cele i zakres programów zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 174-177
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621998
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Aleksy Pocztowski , Anita Błaszczak
Title:
Warto zadbać o ludzi
Source:
Rzeczpospolita2008. - 9 stycznia. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168270414
voice in discussion / interview
90

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
2168237460
monograph
91

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management2008. - nr 1, s. 7-9
Nr:
2168269590
preface / summary
92

Title:
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-88
Nr:
51617
doctoral dissertation
93

Title:
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 104-114
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071875
chapter in monograph
94

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50659
article
See main document
96

Title:
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies
Source:
Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Nr:
2168271222
chapter in conference materials
97

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
443 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-37
Nr:
52367
doctoral dissertation
98

Title:
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 292-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328505
chapter in monograph
99

Title:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
218, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
51431
monograph
See related chapters
100

Title:
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 9-23
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165528458
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
article
See main document
102

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51699
article
103

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
51992
monograph
104

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 189-200
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328499
chapter in monograph
105

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 181-194. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51008
article
106

Title:
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 74-85
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328495
chapter in monograph
107

Title:
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767154
chapter in monograph
See main document
108

Title:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Notes:
Spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
51961
monograph
109

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 171-186
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165534250
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168220844
article
111

Title:
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 53-63 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-74-X
Nr:
2165765052
chapter in monograph
112

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006) , s. 87-89
Nr:
2168269586
review
113

Title:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doctoral dissertation
114

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 499-526 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092773
chapter in monograph
115

Title:
[Recenzja]
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006) , s. 105-107
Nr:
2168271338
review
116

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006) , s. 132-134
Nr:
2168269588
review
117

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218200
monograph
118

Title:
Transforming the HR-Function in Polish Companies
Source:
Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3 - Kiïv: KNEU, 2005, s. 636-646 - Bibliogr.
Series:
(Formuvannâ rinkovoï ekonomiki)
ISBN:
966-574-602-2
Nr:
2168271252
chapter in conference materials
119

Title:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
611 s.: il., tab.; 24 cm.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166380985
monograph
120

Title:
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 191-199 - Bibliogr.
ISBN:
83-87890-64-2
Nr:
2168244202
chapter in monograph
121

Title:
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 197-206
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538103
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52793
article
See main document
123

Author:
Aleksy Pocztowski , Jack Phillips
Title:
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2005. - nr 6, s. 91-93
Nr:
2168269580
voice in discussion / interview
124

Title:
Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi2004. - nr 3-4, s. 7-8
Nr:
2168269568
preface / summary
125

Author:
Christine Scheitler
Title:
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
[326] pag. varia: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/388
Nr:
2168234544
doctoral dissertation
126

Title:
Due diligence funkcji personalnej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 149-164
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221916
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Derekrutacja personelu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 98. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269922
lexical items
See main document
128

Title:
Outsourcing funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 399
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270162
lexical items
See main document
129

Title:
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 185-205
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221924
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 325-326. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270132
lexical items
See main document
131

Title:
Doradztwo personalne
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 108-109. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269938
lexical items
See main document
132

Title:
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 139-147
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221896
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 57-70 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221888
chapter in monograph
See main document
134

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Redaktor:
Wiśniewski Zenon
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
371 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221662
monograph
See related chapters
135

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221660
monograph
See related chapters
136

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
253 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-17-5
Nr:
2168218238
monograph
137

Title:
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219676
article
See main document
138

Title:
Organizacja funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 389. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270160
lexical items
See main document
139

Title:
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 231-239 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222016
chapter in monograph
140

Title:
Zwolnienia monitorowane = Outplacement
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 696
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270282
lexical items
See main document
141

Title:
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004) , s. 297-307. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna - Bibliogr.
Nr:
2168222862
article
142

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
143

Title:
Controlling personalny
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 179-207 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222240
chapter in monograph
See main document
144

Title:
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223604
article
See main document
145

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
131 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225230
monograph
See related chapters
146

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
480 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1468-5
Nr:
2168234588
monograph
147

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/541
Nr:
2168310891
doctoral dissertation
149

Title:
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225342
chapter in monograph
See main document
150

Title:
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 108-126
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225470
chapter in monograph
See main document
151

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003) , s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168237620
article
152

Title:
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225244
chapter in monograph
See main document
153

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
265, [2] s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218240
monograph
154

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
229 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229128
monograph
See related chapters
155

Author:
Halina Frańczak , Katarzyna Korpolewska , Anna Kozińska , Witold Krajewski , Krzysztof Kwiecień , Ryszard Michalczyk , Jacek Nowacki , Aleksy Pocztowski , Marek Prujszczyk , Piotr Sierociński , Magdalena Stalpińska , Czesław Szmidt , Joanna Szybisz , Katarzyna Tomczak , Grzegorz Turniak , Andrzej Woźniakowski
Title:
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry
Publisher address:
Warszawa: [b.w.], 2002
Physical description:
52 s.: il.; 30 cm.
Access mode:
Nr:
2168270438
report
156

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe
Source:
Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.) - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002, s. 15-29 - Bibliogr.
Series:
(Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess ; Bd. 17)
ISBN:
3-87988-637-7
Nr:
2168272026
chapter in conference materials
157

Title:
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: IPiSS, 2002, s. 279-309 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-30-8
Nr:
2168289079
chapter in monograph
158

Author:
Aleksy Pocztowski , Barbara Czarnecka , Natalia Potoczek
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88421-16-6
Nr:
2168270416
monograph
159

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002) , s. 11-24 - Bibliogr.
Nr:
2168237624
article
160

Title:
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 37-55. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229602
chapter in monograph
See main document
161

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
278 s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218204
monograph
162

Title:
[Review]
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002) , s. 202-205
Nr:
2168270432
review
163

Title:
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224550
chapter in monograph
See main document
164

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 79-82
Nr:
2168269556
review
165

Title:
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 11-35. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229600
chapter in monograph
See main document
166

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Title:
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225084
article
See main document
167

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
168

Title:
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 371-382
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168236012
chapter in conference materials
169

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
170

Title:
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213699
chapter in monograph
See main document
171

Title:
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001) , s. 14-19 - Bibliogr.
Nr:
2168241528
article
172

Title:
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001) , s. 9-23
Nr:
2168229754
article
173

Title:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
122 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
52235
monograph
See related chapters
174

Conference:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, Polska, Warszawa, Polska, od 2001-05-22 do 2001-05-23
Title:
Strategia kształtowania zatrudnienia
Source:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia / red. Katarzyna Stobińska - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI wieku)
ISBN:
83-912602-3-2
Nr:
2168297737
chapter in conference materials
175

Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 88-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214041
chapter in monograph
See main document
176

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001, s. 175-197 - Bibliogr.
Series:
(Euromanagement)
ISBN:
83-88840-05-3
Nr:
2168239120
chapter in monograph
177

Title:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001
Physical description:
317 s.: il.; 25 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166542990
conference materials
178

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214229
chapter in monograph
See main document
179

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001, s. 10-24
ISBN:
83-87640-15-8
Nr:
2168244292
chapter in monograph
180

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001) , s. 108-111
Nr:
2168269554
review
181

Author:
Title:
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213795
chapter in monograph
See main document
182

Title:
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?
Source:
Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
83-88679-03-1
Nr:
2168270430
chapter in monograph
183

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges
Source:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak] - Warszawa: IPiSS, 2000, s. 122-139
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-907327-8-5
Nr:
2168270426
chapter in conference materials
184

Title:
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000, s. 161-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-2-4
Nr:
2168239976
chapter in monograph
185

Title:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Source:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
chapter in monograph
186

Title:
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel. - nr 19 (88) (2000) , s. 18-21
Nr:
2168242396
article
187

Title:
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000) , s. 57-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka - Bibliogr.
Nr:
2168224570
article
188

Title:
Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
120, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-043-7
Nr:
2168226497
monograph
189

Title:
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 303-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229798
chapter in monograph
190

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
380, [10] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doctoral dissertation
191

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 91-95
Nr:
2168229780
review
192

Author:
Ralf Schmitz
Title:
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/596
Nr:
2168310949
doctoral dissertation
193

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Conference:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Title:
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270420
chapter in conference materials
194

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 66-80 - Bibliogr.
ISBN:
83906565-2-3
Nr:
2168297685
chapter in monograph
195

Title:
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source:
Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999, s. 265-279
ISBN:
83-208-1242-9
Nr:
2168239324
chapter in conference materials
196

Author:
Aleksy Pocztowski , Mirosław Mleczek
Title:
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 19-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239144
chapter in monograph
See main document
197

Title:
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239140
chapter in monograph
See main document
198

Title:
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise
Source:
Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1243-7
Nr:
2168257590
chapter in conference materials
199

Title:
Zarządzanie szkoleniami w firmie
Source:
Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999, s. 201-216 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-0-8
Nr:
2168270428
chapter in conference materials
200

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241688
article
201

Title:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239132
monograph
See related chapters
202

Author:
Michael Oelck
Title:
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
XVII k., 281 k., [64] k.: il.; 30 cm + Autreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/547
Nr:
2168311337
doctoral dissertation
203

Title:
Jak wynagradzać menedżerów?
Source:
Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 150-159
ISBN:
83-87890-04-9
Nr:
2168270424
chapter in conference materials
204

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168328697
book
205

Title:
Bariera czy źródło sukcesu
Source:
Rzeczpospolita. - nr 170 (1998) , s. 23
Nr:
2168347760
unreviewed article
206

Conference:
Konferencja nt. "Menedżer pierwszej dekady XXI wieku", Łódź, Polska, od 1998-12-07 do 1998-12-08
Title:
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań
Source:
Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-87814-00-8
Nr:
2168238048
chapter in conference materials
207

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168229766
monograph
208

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Physical description:
171 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare",
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246492
monograph
209

Author:
Barbara Czarnecka , Aleksy Pocztowski
Title:
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244972
article
See main document
210

Title:
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej
Source:
Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 1998, s. 87-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-74-9
Nr:
2168271912
chapter in conference materials
211

Title:
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 7-27 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239326
chapter in monograph
212

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu1997, s. [86-105](189-210)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
chapter in unpublished scientific work
See main document
213

Title:
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia
Source:
Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168332393
article
214

Title:
Wynagradzanie menedżerów
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 83-97 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239332
chapter in monograph
215

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-206-1
Nr:
2168347638
chapter in monograph
216

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
chapter in conference materials
See main document
217

Title:
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 10 (31) (1996) , s. 20-22 - Bibliogr.
Nr:
2168243452
article
218

Title:
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996) , s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996
Nr:
2168257584
article
219

Title:
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim
Source:
Personel. - nr 11 (32) (1996) , s. 42-43 - Bibliogr.
Nr:
2168347770
unreviewed article
220

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238264
article
See main document
221

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04318-1
Nr:
2168226499
monograph
222

Title:
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 3 (24) (1996) , s. 12-16 - Bibliogr.
Nr:
2168257582
article
223

Title:
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen
Source:
Soziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996) , s. 205-209 - Bibliogr.
Nr:
2168347640
article
224

Title:
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239710
chapter in monograph
225

Title:
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 17-29 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239738
chapter in monograph
226

Title:
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 137-143 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232036
chapter in monograph
See main document
227

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 139-159 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239752
chapter in monograph
228

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237720
article
See main document
229

Title:
[Recenzja]
Source:
Management Revue. - 4 (1995) , s. 288-292
Nr:
2168270434
review
230

Title:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia
Materiały zebrał i przygotował:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229892
monograph
See related chapters
231

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 43-53
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230370
chapter in conference materials
See main document
232

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack - München und Mering: Rainer Hampp, 1995, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-125-1
Access mode:
Nr:
2168347636
chapter in monograph
233

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994) , s. 18-23
Nr:
2168226609
article
234

Title:
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234102
article
See main document
235

Title:
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168229784
article
236

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 95-107
Nr:
2168251970
chapter in conference materials
See main document
237

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE, 1994
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226529
academic script
238

Title:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994) , s. 5-9
Nr:
2168241434
article
239

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252204
article
See main document
240

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1993
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168285375
academic script
241

Title:
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
90 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238036
academic script
242

Title:
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
265 s.: tab.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 118)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168238040
monograph
243

Title:
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 79-93
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239464
chapter in monograph
See main document
244

Title:
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992) , s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236206
article
See main document
245

Title:
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes
Source:
Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / Hrsg. Hartmut Kreikebaum - Wiesbaden: Gabler, 1991, s. 203-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
Nr:
2168347634
chapter in monograph
246

Title:
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 211-237 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248792
chapter in monograph
See main document
247

Title:
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
37, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238032
academic script
248

Title:
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991) , s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237034
article
See main document
249

Title:
Teorie zatrudnienia a bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990) , s. 6-9
Nr:
2168226511
article
250

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989) , s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257544
article
See main document
251

Title:
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989) , s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235542
article
See main document
252

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988) , s. 76-78
Nr:
2168226637
review
253

Title:
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy
Source:
Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988, s. 83-95
Nr:
2168272266
chapter in conference materials
254

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
255

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988) , s. 22-32. - Summ., rez.
Nr:
2168226635
article
256

Title:
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987) , s. 59-73. - Summ., rez.
Nr:
2168233478
article
See main document
257

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
See main document
258

Title:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doctoral dissertation
259

Title:
Wewnątrzzakładowy rynek pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986) , s. 4-7
Nr:
2168243420
article
260

Title:
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984, s. 108-117
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 1)
Nr:
2168342347
chapter in monograph
261

Title:
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984) , s. 3-5
Nr:
2168226523
article
262

Title:
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981) , s. 13-15
Nr:
2168226495
article
263

Title:
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981) , s. 93-114. - Summ., rez.
Nr:
2168229944
article
See main document
264

Title:
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980) , s. 23-25
Nr:
2168226485
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[239] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Research program:
025/WE-KZKL/01/2013/S/3025
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288519
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
37/KZKL/1/2012/S/037
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273416
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
204 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
135/KZKL/1/2011/S/614
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
97, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KZKL/2/2010/S/567
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282611
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
7

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
8

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
9

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
10

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
11

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
12

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
13

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KZMiŚP/2/2004/136
Signature:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168226343
unpublished scientific work
14

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
16

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
17

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
18

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
19

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
1
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. - 368 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR). - ISBN 978-83-8246-516-7
2
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 288-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
3
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Human Systems Management. - (2021), s. 1-15 (2021), s. 1-15. - Summ. - Pełny tekst: https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm211174. - ISSN 0167-2533
4
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 15-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
5
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym / Dagmara Lewicka, Aleksy POCZTOWSKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna Wziątek-Staśko // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 50-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
6
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI, Alicja MIŚ. - New York : Routledge, 2020. - 160 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Routledge Focus on Issues in Global Talent Management). - ISBN 978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
7
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019), s. 119-123. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
8
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s. : il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1641-0874
9
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. nak. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
10
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 7-13. - Bibliogr.
11
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
12
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686. - ISSN 2353-883X
13
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en. - ISSN 1641-0874
14
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s.: il. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806. - ISSN 1641-0874
15
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 560 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2321-9
16
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKIGlossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKIZarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806. - ISSN 1641-08741641-08741641-08741641-0874
17
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 139-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4463-6
18
From the Editor = Od redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr.
19
Talent (u)szyty na miarę / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 4-6. - Dostępna także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
20
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA ; . - Kraków : , 2017. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310
21
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 195-228. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
22
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf. - ISSN 2084-5189
23
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
24
Editorial / Aleksy POCZTOWSKI // Journal of East European Management Studies. - Vol. 21, nr 4 (2016), s. 389-390. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389
25
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
26
Programy zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 183-186. - ISBN 978-83-264-9978-4
27
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
28
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective / Michael Morley, József Poór, Noreen Heraty, Ruth Alas, Aleksy POCZTOWSKI // W: International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow. - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016. - S. 72-99. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
29
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
30
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-264-9978-4
31
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-11. - ISBN 978-83-264-9978-4
32
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-9203-7
33
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0958-5192
34
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania / Aleksy POCZTOWSKI // W: Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa: Sejm RP, 2015. - S. 21-26
35
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1917-1919. - Bibliogr.
36
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-9203-7
37
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
38
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 4-7. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
39
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton : University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
40
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (933) (2014), s. 5-7. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599
41
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[9]-19[27]. - Bibliogr.
42
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
43
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow : Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
44
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414. - ISSN 1642-168X
45
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
46
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
47
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego / Renata Ziaja-Guzy ; . - Kraków : , 2013. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002876
48
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
49
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
50
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 12-25. - Bibliogr.
51
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
52
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 7-8
53
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-3948-3
54
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 125-128. - Rec. pracy: ed. by Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Handbook of Research on Comparative Human Resource Management
55
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
56
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-3948-3
57
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
58
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 7-22. - Bibliogr.
59
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; . - Kraków : , 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565
60
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 52-64. - ISBN 978-83-264-3948-3
61
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012), s. 265-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
62
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011), s. 107-110. - Rec. pracy: Beata Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011
63
Istota misji zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 14-26
64
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń / Aleksy POCZTOWSKI // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 42-58. - ISBN 978-83-255-2747-1
65
Transformation of the HR Function / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 13-30. - ISBN 978-83-264-1178-6
66
Wprowadzenie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123). - S. VII-IX. - ISBN 978-83-61752-06-6
67
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy / Aleksy POCZTOWSKI // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
68
Remuneration / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 103-118. - ISBN 978-83-264-1178-6
69
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie. HR). - ISBN 978-83-255-2747-1
70
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - 225, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-1178-6
71
Strategic Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 53-68. - ISBN 978-83-264-1178-6
72
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich / Marcin KARWIŃSKI ; . - Kraków : , 2011. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002508
73
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
74
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010), s. 30-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1. - ISSN 1734-1590
75
Fragmentacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010. - S. 186-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-485-5
76
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 256-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-733-4
77
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 4-5
78
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
79
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998. - ISSN 1898-6447
80
Managing Human Resources in Poland / Tadeusz Listwan, Aleksy POCZTOWSKI, Marzena Stor // W: Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty and Snejina Michailova. - London; New York: Routledge, 2009. - S. 90-131. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-40561-4
81
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009), s. 113-117. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan, Marzena Stor (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce = Managing the Managerial Staff at International Organizations in Poland
82
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
83
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-466-9
84
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - Dane tekstowe. - NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009: NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
85
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-650-4
86
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
87
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
88
Cele i zakres programów zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 174-177. - ISBN 978-83-7526-650-4
89
Warto zadbać o ludzi / Aleksy POCZTOWSKI ; rozm. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita [on-line]. - 9 stycznia (2008)1 ekran. - [odczyt: 29.01.2014]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
90
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
91
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2008), s. 7-9
92
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym / Alicja SZCZYGIEŁ ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2008. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001408b
93
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 104-114. - ISBN 978-83-7251-889-7
94
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
95
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771. - ISSN 1898-6447
96
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin. - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007. - 257 s. ; 21 cm. - S. 45-54. - Bibliogr.
97
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2007. - 443 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001145b
98
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 292-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-173-8
99
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 218, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-379-2
100
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 9-23. - ISBN 978-83-7252-379-2
101
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947. - ISSN 0208-7944
102
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations / Aleksy POCZTOWSKI // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
103
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
104
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 189-200. - ISBN 978-83-7526-173-8
105
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders / Aleksy POCZTOWSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 181-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
106
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 74-85. - ISBN 978-83-7526-173-8
107
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
108
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Spis treści również w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studia i Monografie). - ISBN 978-83-87890-91-9
109
Kierunki zmian funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 171-186. - ISBN 978-83-7252-379-2
110
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska) / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006), s. 105-113. - Summ. - ISSN 1641-0874
111
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - (Studia i Monografie). - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-74-X
112
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006), s. 87-89. - Rec. pracy: Janusz Strużyna, Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi
113
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000895b
114
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 499-526. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
115
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006), s. 105-107. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005
116
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006), s. 132-134. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka
117
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-66-3
118
Transforming the HR-Function in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3. - Kiïv: KNEU, 2005. - 646 s. ; 21 cm. - S. 636-646. - Bibliogr. - ISBN 966-574-602-2
119
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 611 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy poszcz. ref. - Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-84-1
120
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich / Aleksy POCZTOWSKI // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - S. 191-199. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-64-2
121
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się / Aleksy POCZTOWSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 197-206. - ISBN 83-7252-284-7
122
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 679 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948. - ISSN 0208-7944
123
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" / Aleksy POCZTOWSKI, Jack Phillips // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2005), s. 91-93. - ISSN 1641-0874
124
Od Redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 7-8
125
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte / Christine Scheitler ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2004. - [326] pag. varia : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000465b
126
Due diligence funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 149-164. - ISBN 83-89355-25-6
127
Derekrutacja personelu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 98. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
128
Outsourcing funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 399. - ISBN 83-7251-438-0
129
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 185-205. - ISBN 83-89355-25-6
130
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 325-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
131
Doradztwo personalne / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 108-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
132
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 139-147. - ISBN 83-89355-25-6
133
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 57-70. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
134
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 371 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-26-4
135
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-25-6
136
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 253 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-89355-17-5
137
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 646 (2004), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159. - ISSN 0208-7944
138
Organizacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 389. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
139
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 231-239. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
140
Zwolnienia monitorowane = Outplacement / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 696. - ISBN 83-7251-438-0
141
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004), s. 297-307. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
142
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
143
Controlling personalny / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 179-207. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
144
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 629 (2003), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579. - ISSN 0208-7944
145
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 131 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-159-X
146
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 480 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1468-5
147
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
148
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Izabela WESTPHAL ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2003. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
149
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 7-22. - ISBN 83-7252-159-X
150
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 108-126. - ISBN 83-7252-159-X
151
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003), s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
152
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union / Aleksy POCZTOWSKI // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
153
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 265, [2] s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-98-1
154
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 229 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-71-X
155
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry / Halina Frańczak, Katarzyna Korpolewska, Anna Kozińska, Witold Krajewski, Krzysztof Kwiecień, Ryszard Michalczyk, Jacek Nowacki, Aleksy POCZTOWSKI, Marek Prujszczyk, Piotr Sierociński, Magdalena Stalpińska, Czesław Szmidt, Joanna Szybisz, Katarzyna Tomczak, Grzegorz Turniak, Andrzej Woźnikowski. - Warszawa : [b.w.], 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm
156
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // W: Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / Rainhart Lang (Hg.). - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002. - (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess, ISSN 1430-3450 ; Bd. 17). - S. 15-29. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-637-7
157
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: IPiSS, 2002. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 279-309. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-30-8
158
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski / Aleksy POCZTOWSKI, Barbara Czarnecka, Natalia Potoczek. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002. - 98 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88421-16-6
159
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002), s. 11-24. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
160
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 37-55. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
161
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 278 s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-55-8
162
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002), s. 202-205. - Rec. pracy: Christiane Tewes, M&A and Privatizations in Poland. Key Success Factors in Cross-Border Acquisitions into the Polish Market. Wiesbaden: Dt. Universitats-Verlag, 2001
163
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
164
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 79-82. - Rec. pracy: Becker M., Lang R., Wagner D., Sechs Jahre danach: Personalarbeit in den neuen Bundeslaendern = Praca personalna w nowych krajach związkowych
165
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 11-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
166
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 607 (2002), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13768. - ISSN 0208-7944
167
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
168
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 371-382. - ISBN 83-208-1364-6
169
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
170
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
171
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001), s. 14-19. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
172
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001), s. 9-23. - ISSN 1641-0874
173
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 122 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-080-1
174
Strategia kształtowania zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia : materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa / red. Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001. - (Inicjatywa Personel XXI wieku). - S. 77-94. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-3-2
175
Wynagradzanie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 88-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
176
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001. - (Euromanagement). - S. 175-197. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-05-3
177
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - 317 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-88421-04-2
178
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
179
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski. - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001. - S. 10-24. - ISBN 83-87640-15-8
180
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001), s. 108-111. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Praca i płaca w zarządzaniu (wyd. 3 zm. i rozszerz.)
181
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Ralf Schmitz // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
182
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 83-88679-03-1
183
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges / Aleksy POCZTOWSKI // W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. - Warszawa: IPiSS, 2000. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 122-139. - ISBN 83-907327-8-5
184
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000. - S. 161-174. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-2-4
185
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
186
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 19 (88) (2000), s. 18-21. - ISSN 1233-0299
187
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000), s. 57-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
188
Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-043-7
189
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 303-319. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-76-2
190
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 380, [10] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
191
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 91-95. - Rec. pracy: Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2000
192
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości / Ralf Schmitz ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 281 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
193
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 2000. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
194
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 66-80. - Bibliogr. - ISBN 83906565-2-3
195
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // W: Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999. - S. 265-279. - ISBN 83-208-1242-9
196
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI, Mirosław Mleczek // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 19-35. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
197
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
198
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // W: Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop ; transl. Aleksander Rosner. - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1243-7
199
Zarządzanie szkoleniami w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999. - S. 201-216. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-0-8
200
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999), s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
201
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911087-9-1
202
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi / Michael Oelck ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 1999. - XVII k., 281 k., [64] k. : il. ; 30 cm + Autreferat: 18 k. - Bibliogr.
203
Jak wynagradzać menedżerów? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 150-159. - ISBN 83-87890-04-9
204
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
205
Bariera czy źródło sukcesu / Aleksander POCZTOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 170 (1998), s. 23
206
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 83-87814-00-8
207
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków; Kluczbork : Antykwa, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
208
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 171 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare". - ISBN 83-907998-7-1
209
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization / Barbara Czarnecka, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
210
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 1998. - S. 87-94. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-74-9
211
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
212
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
213
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997), s. 2-8. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
214
Wynagradzanie menedżerów / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
215
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-206-1
216
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
217
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (31) (1996), s. 20-22. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
218
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996), s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996. - ISSN 0324-8445
219
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 11 (32) (1996), s. 42-43. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
220
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
221
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04318-1
222
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 3 (24) (1996), s. 12-16. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
223
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Soziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996), s. 205-209. - Bibliogr. - ISSN 0343-4109
224
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
225
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 17-29. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
226
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 137-143. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
227
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 139-159. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
228
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 447 (1995), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
229
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Management Revue. - 4 (1995), s. 288-292. - Rec. pracy: Marek Belka, Hans-Georg Petersen (Hg.), Economic Transformation in Poland: Reforms of Institutional Settings and Macroeconomic Performance. München; Mering: Rainer Hampp Verlag, 1995
230
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-86439-47-5
231
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 43-53. - ISBN 83-86439-43-2
232
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - München und Mering: Rainer Hampp, 1995. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-125-1
233
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia / Aleksy POCZTOWSKI // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994), s. 18-23. - ISSN 0867-0005
234
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
235
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
236
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 95-107
237
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE, 1994. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
238
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994), s. 5-9. - ISSN 0860-6846
239
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 413 (1993), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
240
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : AE, 1993. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
241
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 90 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
242
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 118)
243
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 79-93. - ISBN 83-85483-26-8
244
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 361 (1992), s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes / Aleksy POCZTOWSKI // W: Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / Hrsg. Hartmut Kreikebaum. - Wiesbaden: Gabler, 1991. - S. 203-210. - Bibliogr. - ISBN 978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
246
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. nauk. Ferdynand MICHOŃ. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 211-237. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
247
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 37, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
248
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 379 (1991), s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
249
Teorie zatrudnienia a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 17, nr 11/12 (203/204) (1990), s. 6-9. - ISSN 0137-4729
250
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
251
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 298 (1989), s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
252
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988), s. 76-78. - Rec. pracy: Hartumut Kreikebaum, Klaus J. Herbert, Humanisierung der Arbeit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
253
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Aleksy POCZTOWSKI // W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988. - S. 83-95
254
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
255
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988), s. 22-32. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
256
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 249 (1987), s. 59-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
257
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
258
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Kraków, 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Bibliogr.
259
Wewnątrzzakładowy rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (154) (1986), s. 4-7. - ISSN 0137-4729
260
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984. - (Zeszyty Metodyczne ; 1). - S. 108-117
261
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - R. 11, nr 1 (121) (1984), s. 3-5. - ISSN 0137-4729
262
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 6 (90) (1981), s. 13-15. - ISSN 0137-4729
263
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 93-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
264
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980), s. 23-25. - ISSN 0013-3043
265
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [239] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
266
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 177 k. : il. ; 30 cm
267
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
268
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 204 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
269
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 97, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
270
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
271
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
272
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
273
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD
274
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
275
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
276
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
279
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [2001]. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
280
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
283
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
1
Pocztowski A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), (2021), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, 368 s.
2
Pauli U., Pocztowski A., (2021), Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 288-302.
3
Pocztowski A., Pauli U., (2021), The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs, "Human Systems Management", s. 1-15; https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm211174
4
Pocztowski A., (2021), Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 15-22.
5
Lewicka D., Pocztowski A., Tyrańska M., Wziątek-Staśko A., (2021), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 50-66.
6
Pocztowski A., Pauli U., Miś A., (2020), Talent Management in Small and Medium Enterprises: Context, Practices and Outcomes, New York : Routledge, 160 s.
7
Pocztowski A., (2019), Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 119-123.
8
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - 122 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
9
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
10
Pocztowski A., Pauli U., (2019), From the Editors : Does HRM Context Matter?. [W:] Pocztowski A., Pauli U. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-13.
11
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
12
Pauli U., Pocztowski A., (2019), Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 4, s. 199-218; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686
13
Pocztowski A., (2019), HRM Context in Practice and Scientific Research, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 17-34; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en
14
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - 181 s.: il. - Bibliogr. przy art. - 1641-0874
15
Pocztowski A., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi: koncepcje, praktyki, wyzwania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 560 s.
16
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181; https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806
17
Pocztowski A., (2018), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 139-149.
18
Pocztowski A., (2018), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-11.
19
Pocztowski A., (2017), Talent (u)szyty na miarę, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 4-6; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
20
Kubica I., (2017), Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 341 k.
21
Pocztowski A., (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-228.
22
Pocztowski A., (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 303-314; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf
23
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
24
Pocztowski A., (2016), Editorial. [W:] Journal of East European Management Studies, s. 389-390.
25
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
26
Pocztowski A., (2016), Programy zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 183-186.
27
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-67.
28
Morley M., Poór J., Heraty N., Alas R., Pocztowski A., (2016), Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. [W:] Dickmann M., Brewster C., Sparrow P. (red.), International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe, New York ; London : Routledge, s. 72-99.
29
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
30
Pocztowski A. (red.), (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. 2 uaktualnioneWarszawa : Wolters Kluwer, 244 s.
31
Pocztowski A., (2016), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 9-11.
32
Pocztowski A., (2015), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
33
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - 100 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - 0958-5192
34
Pocztowski A., (2015), Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. [W:] Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Sejm RP, s. 21-26.
35
Pocztowski A., (2015), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), The International Journal of Human Resource Management, s. 1917-1919.
36
Pocztowski A. (red.), (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 244 s.
37
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
38
Pocztowski A., (2015), Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 4-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
39
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
40
Pocztowski A., (2014), From the Editor. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 5-7.
41
Pocztowski A., (2014), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[9]-19[27].
42
Pocztowski A., (2014), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
43
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
44
Pocztowski A., (2013), Adding Value from Human Resource Development in International Assignments, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 9-28; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414
45
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
46
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
47
Ziaja-Guzy R., (2013), Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 259 k.
48
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
49
Pocztowski A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
50
Pocztowski A., (2013), Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 12-25.
51
Pocztowski A., (2013), Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
52
Pocztowski A., (2012), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
53
Pocztowski A. (red.), (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi: organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 296 s.
54
Pocztowski A., (2012), [Review], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 125-128.
55
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
56
Pocztowski A., (2012), Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
57
Pocztowski A., (2012), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
58
Pocztowski A., (2012), Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 7-22.
59
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
60
Pocztowski A., (2012), Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 52-64.
61
Pocztowski A., (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, s. 265-273.
62
Pocztowski A., (2011), Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 107-110.
63
Pocztowski A., (2011), Istota misji zagranicznych pracowników. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 14-26.
64
Pocztowski A., (2011), Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 42-58.
65
Pocztowski A., (2011), Transformation of the HR Function. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 13-30.
66
Pocztowski A., (2011), Wprowadzenie. [W:] Radwańska (red.), Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011, Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, s. VII-IX.
67
Pocztowski A., (2011), Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 287-296.
68
Pocztowski A., (2011), Remuneration. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 103-118.
69
Pocztowski A. (red.), (2011), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 159, [1] s.
70
Pocztowski A. (red.), (2011), Human Resource Management in Transition: the Polish Case, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 225, [2] s.
71
Pocztowski A., (2011), Strategic Human Resource Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 53-68.
72
Karwiński M., (2011), Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 224 k.
73
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
74
Pocztowski A., Miś A., (2010), Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown, "Management Business Innovation", no 6, s. 30-41; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1
75
Pocztowski A., (2010), Fragmentacja funkcji personalnej. [W:] Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 186-197.
76
Pocztowski A., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań. [W:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 256-273.
77
Pocztowski A., (2010), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 4-5.
78
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-33.
79
Pocztowski A., (2009), Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998
80
Listwan T., Pocztowski A., Stor M., (2009), Managing Human Resources in Poland. [W:] Morley , Heraty N., Michailova S. (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, London ; New York : Routledge, s. 90-131.
81
Pocztowski A., (2009), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 113-117.
82
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
83
Pocztowski A. (red.), (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 141 s.
84
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
85
Pocztowski A. (red.), (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 228 s.
86
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
87
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
88
Pocztowski A., (2008), Cele i zakres programów zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 174-177.
89
Pocztowski A., Błaszczak A., (2008), Warto zadbać o ludzi, "Rzeczpospolita" [on-line], 9 stycznia
90
Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
91
Pocztowski A., (2008), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-9.
92
Szczygieł A., (2008), Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 313 k.
93
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2008), Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Difin, s. 104-114.
94
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
95
Pocztowski A., (2008), Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771
96
Pocztowski A., (2007), Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies. [W:] Potemkin V. (red.), Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda), T. 3, Sankt-Peterburg : SPBAUP, s. 45-54.
97
Purgał-Popiela J., (2007), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 443 k.
98
Pocztowski A., (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 292-307.
99
Pocztowski A. (red.), (2007), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 218, [1] s.
100
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-23.
101
Pocztowski A., (2007), Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947
102
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 141-157.
103
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
104
Pocztowski A., Urbaniak B., (2007), Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-200.
105
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 181-194.
106
Pocztowski A., (2007), Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 74-85.
107
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 161-172.
108
Pocztowski A. (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 163 s.
109
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 171-186.
110
Pocztowski A., Urbaniak B., (2006), Trends in Human Resource Management (Poland), "Human Resource Management", nr 6 (52), s. 105-113.
111
Pocztowski A., (2006), Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 53-63.
112
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 87-89.
113
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
114
Pocztowski A., (2006), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
115
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (124), s. 105-107.
116
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 132-134.
117
Pocztowski A. (red.), (2005), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 143 s.
118
Pocztowski A., (2005), Transforming the HR-Function in Polish Companies. [W:] Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom, T. 3, Kiïv : KNEU, s. 636-646.
119
Pocztowski A. (red.), (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 611 s.
120
Pocztowski A., (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 191-199.
121
Pocztowski A., (2005), Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-206.
122
Pocztowski A., (2005), Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948
123
Pocztowski A., Phillips J., (2005), Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl: rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 91-93.
124
Pocztowski A., (2004), Od Redakcji. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
125
Scheitler C., (2004), Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte, Prom. Pocztowski A., Kraków : , [326] pag. varia
126
Pocztowski A., (2004), Due diligence funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 149-164.
127
Pocztowski A., (2004), Derekrutacja personelu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 98.
128
Pocztowski A., (2004), Outsourcing funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 399.
129
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 185-205.
130
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 325-326.
131
Pocztowski A., (2004), Doradztwo personalne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 108-109.
132
Pocztowski A., (2004), Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 139-147.
133
Pocztowski A., (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 57-70.
134
Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 371 s.
135
Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 224 s.
136
Pocztowski A. (red.), (2004), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: trzeci zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 253 s.
137
Pocztowski A., (2004), Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 7-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159
138
Pocztowski A., (2004), Organizacja funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 389.
139
Pocztowski A., (2004), Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 231-239.
140
Pocztowski A., (2004), Zwolnienia monitorowane. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 696.
141
Pocztowski A., (2004), W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1032, s. 297-307.
142
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
143
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2004), Controlling personalny. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 179-207.
144
Pocztowski A., (2003), Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579
145
Pocztowski A. (red.), (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 131 s.
146
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 480 s.
147
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
148
Westphal I., (2003), Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 407 k.
149
Pocztowski A., (2003), Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-22.
150
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2003), Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 108-126.
151
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 9-23.
152
Pocztowski A., (2003), Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 61-70.
153
Pocztowski A. (red.), (2003), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 265, [2] s.
154
Pocztowski A. (red.), (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 229 s.
155
Frańczak H., Korpolewska K., Kozińska A., Krajewski W., Kwiecień K., Michalczyk R., Nowacki J., Pocztowski A., Prujszczyk M., Sierociński P., Stalpińska M., Szmidt C., Szybisz J., Tomczak K., Turniak G., Woźniakowski A., (2002), HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi: raport jubileuszowy: X edycja konferencji Kadry, Warszawa : [b.w.], 52 s.
156
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe. [W:] (Hg.) (red.), Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess; Bd. 17), München ; Mering : Rainer Hampp Verl., s. 15-29.
157
Pocztowski A., (2002), Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa : IPiSS, s. 279-309.
158
Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., (2002), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 98 s.
159
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe, "Human Resource Management", nr 1A, s. 11-24.
160
Pocztowski A., (2002), Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-55.
161
Pocztowski A. (red.), (2002), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 278 s.
162
Pocztowski A., (2002), [Review], "Journal for East European Management Studies", vol. 7, nr 2, s. 202-205.
163
Pocztowski A., (2002), O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 81-95.
164
Pocztowski A., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 79-82.
165
Pocztowski A., (2002), Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-35.
166
Pocztowski A., Potoczek N., (2002), Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/13768
167
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
168
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 371-382.
169
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
170
Pocztowski A., (2001), Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-14.
171
Pocztowski A., (2001), Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 21(114), s. 14-19.
172
Pocztowski A., (2001), Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-23.
173
Pocztowski A. (red.), (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
174
Pocztowski A., (2001), Strategia kształtowania zatrudnienia. [W:] Stobińska K. (red.), Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia: materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, s. 77-94.
175
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-100.
176
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 175-197.
177
Pocztowski A. (red.), (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 317 s.
178
Pocztowski A., (2001), Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
179
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku, Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, s. 10-24.
180
Pocztowski A., (2001), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 108-111.
181
Pocztowski A., Purgał J., Schmitz R., (2001), Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-31.
182
Pocztowski A., (2001), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?. [W:] Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Ibidem, s. 9-16.
183
Pocztowski A., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. [W:] Czerniewska H., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa : IPiSS, s. 122-139.
184
Pocztowski A., (2000), Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 161-174.
185
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
186
Pocztowski A., (2000), Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, "Personel", nr 19 (88), s. 18-21.
187
Pocztowski A., (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 871, s. 57-67.
188
Pocztowski A., Miś A., (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 120, [1] s.
189
Pocztowski A., Purgał J., (2000), Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 303-319.
190
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 380, [10] k.
191
Pocztowski A., (2000), [Recenzja], "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 91-95.
192
Schmitz R., (2000), Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 281 k.
193
Pocztowski A., Potoczek N., (2000), Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 227-236.
194
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 66-80.
195
Pocztowski A., (1999), Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. [W:] Brdulak H. (red.), Wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 265-279.
196
Pocztowski A., Mleczek M., (1999), Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 19-35.
197
Pocztowski A., (1999), Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 7-18.
198
Pocztowski A., (1999), Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise. [W:] Baranowska-Prokop E., Prokop J., Rosner (red.), Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises, Warsaw : Warsaw School of Economics. World Economics Faculty : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
199
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 201-216.
200
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2, s. 17-32.
201
Pocztowski A. (red.), (1999), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
202
Oelck M., (1999), Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen, Prom. Pocztowski A., Kraków : , XVII k., 281 k., [64] k.
203
Pocztowski A., (1999), Jak wynagradzać menedżerów?. [W:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 150-159.
204
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Wyd. 2 popr.Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 301 s.
205
Pocztowski A., (1998), Bariera czy źródło sukcesu, "Rzeczpospolita", nr 170, s. 23.
206
Pocztowski A., (1998), Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. [W:] Borkowska S., Bohdziewicz P. (red.), Menedżer u progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 129-137.
207
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 301 s.
208
Pocztowski A. (red.), (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
209
Czarnecka B., Pocztowski A., (1998), Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 37-48.
210
Miś A., Pocztowski A., (1998), Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź : Absolwent, s. 87-94.
211
Pocztowski A., (1997), Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 7-27.
212
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
213
Pocztowski A., (1997), Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, "Personel", nr 10 (dodatek: Doradca Personalny), s. 2-8.
214
Pocztowski A., (1997), Wynagradzanie menedżerów. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 83-97.
215
Pocztowski A., (1997), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
216
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
217
Pocztowski A., (1996), Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Personel", nr 10 (31), s. 20-22.
218
Pocztowski A., (1996), Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 725, s. 274-284.
219
Pocztowski A., (1996), Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Personel", nr 11 (32), s. 42-43.
220
Pocztowski A., (1996), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 25-35.
221
Pocztowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 180 s.
222
Pocztowski A., (1996), Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", nr 3 (24), s. 12-16.
223
Miś A., Pocztowski A., (1996), Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen, "Soziologische Revue", vol. 19: Issue Supplement, s. 205-209.
224
Pocztowski A., (1995), Ludzie najcenniejszym zasobem firmy. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 7-16.
225
Pocztowski A., (1995), Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 17-29.
226
Pocztowski A., (1995), Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-143.
227
Pocztowski A., (1995), Ocenianie pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 139-159.
228
Pocztowski A., (1995), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 5-13.
229
Pocztowski A., (1995), [Recenzja], "Management Revue", 4, s. 288-292.
230
Pocztowski A. (red.), (1995), Ekonomika pracy w zarządzaniu: księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
231
Pocztowski A., (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-53.
232
Pocztowski A., (1995), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
233
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (53), s. 18-23.
234
Pocztowski A., (1994), Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 21-28.
235
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 24-26.
236
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie. [W:] Kozioł L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat : rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 95-107.
237
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : AE, 35 s.
238
Pocztowski A., (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 45, nr 8 (535), s. 5-9.
239
Pocztowski A., Olbrycht J., (1993), Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 45-58.
240
Pocztowski A., (1993), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 35 s.
241
Francik A., Pocztowski A., (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
242
Pocztowski A., (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 118), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 265 s.
243
Pocztowski A., (1992), Segmentacja rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 79-93.
244
Pocztowski A., (1992), Segmentacja wewnętrznego rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 79-94.
245
Pocztowski A., (1991), Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes. [W:] Kreikebaum (red.), Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement, Wiesbaden : Gabler, s. 203-210.
246
Pocztowski A., (1991), Ruchliwość pracownicza. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 211-237.
247
Francik A., Pocztowski A., (1991), Procesy innowacyjne: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37, [1] s.
248
Pocztowski A., (1991), Segmentacja rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 19-29.
249
Pocztowski A., (1990), Teorie zatrudnienia a bezrobocie, "Polityka Społeczna", R. 17, nr 11/12 (203/204), s. 6-9.
250
Pocztowski A., (1989), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 23-34.
251
Pocztowski A., (1989), Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 59-73.
252
Pocztowski A., (1988), [Recenzja], "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 76-78.
253
Piechnik-Kurdziel A., Pocztowski A., (1988), Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy. [W:] Orczyk J., Wiatrowski Z. (red.), Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 83-95.
254
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
255
Pocztowski A., (1988), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 22-32.
256
Miś A., Pocztowski A., (1987), Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 59-73.
257
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
258
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
259
Pocztowski A., (1986), Wewnątrzzakładowy rynek pracy, "Polityka Społeczna", nr 10 (154), s. 4-7.
260
Pocztowski A., Piechnik A., (1984), Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 108-117.
261
Pocztowski A., (1984), Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników, "Polityka Społeczna", R. 11, nr 1 (121), s. 3-5.
262
Pocztowski A., (1981), Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy, "Polityka Społeczna", nr 6 (90), s. 13-15.
263
Pocztowski A., (1981), Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 93-114.
264
Pocztowski A., (1980), Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 10 (370), s. 23-25.
265
Pocztowski A. (red.), (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [239] k.
266
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, (2013), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 177 k.
267
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, (2012), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 k.
268
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, (2011), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 s.
269
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, (2010), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 97, [1] s.
270
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
271
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 90 s.
272
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [103] s.
273
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
274
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
275
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
276
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
277
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, (2004), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 s.
278
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
279
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
280
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
281
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
282
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
283
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
1
@book{UEK:2168358422,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Rakowska Anna,
editor = Sitko-Lutek Agnieszka,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
2
@inbook{UEK:2168358428,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "288-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
3
@article{UEK:2168358554,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs",
journal = "Human Systems Management",
pages = "1-15",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3233/HSM-211174},
url = {https://content.iospress.com/articles/human-systems-management/hsm211174},
}
4
@inbook{UEK:2168358480,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "15-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
5
@inbook{UEK:2168358424,
author = "Dagmara Lewicka and Aleksy Pocztowski and Małgorzata Tyrańska and Anna Wziątek-Staśko",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "50-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
6
@book{UEK:2168347542,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli and Alicja Miś",
title = "Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003036340},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0",
}
7
@article{UEK:2168333099,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "119-123",
year = "2019",
}
8
@misc{UEK:2168341381,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Pauli Urban,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2019",
}
9
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
10
@misc{UEK:2168341385,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "From the Editors : Does HRM Context Matter?",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-13",
year = "2019",
}
11
@article{UEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
12
@article{UEK:2168341739,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 4",
pages = "199-218",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686},
}
13
@article{UEK:2168341389,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "HRM Context in Practice and Scientific Research",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "17-34",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en},
}
14
@misc{UEK:2168330151,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806},
}
15
@book{UEK:2168328569,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2321-9",
}
16
@misc{UEK:2168330733,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806},
}
17
@inbook{UEK:2168325827,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu",
pages = "139-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4463-6",
}
18
@misc{UEK:2168330153,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2018",
}
19
@misc{UEK:2168344160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Talent (u)szyty na miarę",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "4-6",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
20
@unpublished{UEK:2168323835,
author = "Iwona Kubica",
title = "Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310},
}
21
@inbook{UEK:2168313305,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "195-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
22
@article{UEK:2168308159,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "303-314",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf},
}
23
@article{UEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
24
@misc{UEK:2168310439,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Editorial",
booktitle = "Journal of East European Management Studies",
number = "Vol. 21, 4",
pages = "389-390",
year = "2016",
url = {http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389},
}
25
@book{UEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2168304303,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Programy zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "183-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
27
@inbook{UEK:2168304225,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
28
@inbook{UEK:2168306033,
author = "Michael Morley and József Poór and Noreen Heraty and Ruth Alas and Aleksy Pocztowski",
title = "Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective",
booktitle = "International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe",
pages = "72-99",
adress = "New York ; London",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6",
}
29
@book{UEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
30
@book{UEK:2168304019,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
31
@misc{UEK:2168304465,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
32
@inbook{UEK:2168297903,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "13-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
33
@misc{UEK:2168299965,
title = "The International Journal of Human Resource Management",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2015",
}
34
@inbook{UEK:2168297797,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania",
booktitle = "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sejm RP",
year = "2015",
}
35
@misc{UEK:2168292719,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1917-1919",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1041763},
url = {},
}
36
@book{UEK:2168297901,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
37
@book{UEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
38
@article{UEK:2168291475,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "4-7",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
39
@book{UEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
40
@misc{UEK:2168292777,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (933)",
pages = "5-7",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0901},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599},
}
41
@unpublished{UEK:2168303257,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[9]-19[27]",
year = "2014",
}
42
@inbook{UEK:2168337233,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
43
@book{UEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
editor = Pocztowski Aleksy,
editor = Buchelt Beata,
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
44
@article{UEK:2168283351,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Adding Value from Human Resource Development in International Assignments",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "9-28",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0901},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414},
}
45
@article{UEK:2168260056,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
46
@misc{UEK:2168272272,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
47
@unpublished{UEK:2168299105,
author = "Renata Ziaja-Guzy",
title = "Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002876},
}
48
@book{UEK:2168272274,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
49
@book{UEK:2168288887,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4",
}
50
@unpublished{UEK:2168288523,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "12-25",
year = "2013",
}
51
@article{UEK:2168281699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "20-21",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
52
@misc{UEK:2168269594,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "2012",
}
53
@book{UEK:2168237338,
title = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
54
@article{UEK:2168269682,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Review]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "125-128",
year = "2012",
}
55
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
56
@inbook{UEK:2168237340,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "13-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
57
@inbook{UEK:2168228754,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
58
@unpublished{UEK:2168273436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "7-22",
year = "2012",
}
59
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Urban Pauli",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565},
}
60
@inbook{UEK:2168237344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
61
@article{UEK:2168343053,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1A",
pages = "265-273",
year = "2012",
}
62
@article{UEK:2168271344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "3",
pages = "107-110",
year = "2011",
}
63
@unpublished{UEK:2168265010,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Istota misji zagranicznych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "14-26",
year = "2011",
}
64
@inbook{UEK:2166636840,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "42-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
65
@inbook{UEK:2165923160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transformation of the HR Function",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "13-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
66
@misc{UEK:2168270436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011",
pages = "VII-IX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61752-06-6",
}
67
@inbook{UEK:2168226413,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "287-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
68
@inbook{UEK:2165923074,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Remuneration",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "103-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
69
@book{UEK:2166629486,
title = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
70
@book{UEK:2165923036,
title = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
71
@inbook{UEK:2165923092,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategic Human Resource Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "53-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
72
@unpublished{UEK:2168224486,
author = "Marcin Karwiński",
title = "Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002508},
}
73
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
74
@article{UEK:2168236410,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś",
title = "Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown",
journal = "Management Business Innovation",
number = "no 6",
pages = "30-41",
year = "2010",
url = {http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1},
}
75
@inbook{UEK:2165765260,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Fragmentacja funkcji personalnej",
booktitle = "Człowiek w pracy i polityce społecznej",
pages = "186-197",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7417-485-5",
}
76
@inbook{UEK:2165527120,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu",
pages = "256-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-733-4",
}
77
@misc{UEK:2168282679,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
78
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
79
@article{UEK:51463,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "5-18",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998},
}
80
@inbook{UEK:2165766264,
author = "Tadeusz Listwan and Aleksy Pocztowski and Marzena Stor",
title = "Managing Human Resources in Poland",
booktitle = "Managing Human Resources in Central and Eastern Europe",
pages = "90-131",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
isbn = "978-0-415-40561-4",
}
81
@article{UEK:2168269592,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
82
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
83
@book{UEK:50906,
title = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
84
@inbook{UEK:2165818531,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
85
@book{UEK:51807,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
86
@inbook{UEK:2165621109,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
87
@article{UEK:50226,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
88
@inbook{UEK:2165621998,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Cele i zakres programów zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "174-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
89
@misc{UEK:2168270414,
author = "Aleksy Pocztowski and Anita Błaszczak",
title = "Warto zadbać o ludzi",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "9 stycznia",
pages = "",
year = "2008",
}
90
@book{UEK:2168237460,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
91
@misc{UEK:2168269590,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "7-9",
year = "2008",
}
92
@unpublished{UEK:51617,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
93
@inbook{UEK:2166071875,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "104-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
94
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
95
@article{UEK:50659,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "5-17",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771},
}
96
@inbook{UEK:2168271222,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies",
booktitle = "Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3",
pages = "45-54",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "SPBAUP",
year = "2007",
}
97
@unpublished{UEK:52367,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
98
@inbook{UEK:2168328505,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "292-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
99
@book{UEK:51431,
title = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
100
@inbook{UEK:2165528458,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
101
@article{UEK:50943,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "5-17",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947},
}
102
@article{UEK:51699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "141-157",
year = "2007",
}
103
@book{UEK:51992,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
104
@inbook{UEK:2168328499,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "189-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
105
@article{UEK:51008,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "181-194",
adress = "",
year = "2007",
}
106
@inbook{UEK:2168328495,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "74-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
107
@inbook{UEK:2165767154,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "161-172",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
108
@book{UEK:51961,
title = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
109
@inbook{UEK:2165534250,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
110
@article{UEK:2168220844,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Trends in Human Resource Management (Poland)",
journal = "Human Resource Management",
number = "6 (52)",
pages = "105-113",
year = "2006",
}
111
@inbook{UEK:2165765052,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "53-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-87890-74-X",
}
112
@article{UEK:2168269586,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "87-89",
year = "2006",
}
113
@unpublished{UEK:52627,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
114
@inbook{UEK:2166092773,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
115
@article{UEK:2168271338,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (124)",
pages = "105-107",
year = "2006",
}
116
@article{UEK:2168269588,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "132-134",
year = "2006",
}
117
@book{UEK:2168218200,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
118
@inbook{UEK:2168271252,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transforming the HR-Function in Polish Companies",
booktitle = "Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3",
pages = "636-646",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "966-574-602-2",
}
119
@book{UEK:2166380985,
title = "Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej",
editor = Pocztowski Aleksy,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-84-1",
}
120
@inbook{UEK:2168244202,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich",
booktitle = "Przyszłość pracy w XXI wieku",
pages = "191-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2005",
isbn = "83-87890-64-2",
}
121
@inbook{UEK:2166538103,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "197-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
122
@article{UEK:52793,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948},
}
123
@misc{UEK:2168269580,
author = "Aleksy Pocztowski and Jack Phillips",
title = "Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "91-93",
year = "2005",
}
124
@misc{UEK:2168269568,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od Redakcji",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "7-8",
year = "2004",
}
125
@unpublished{UEK:2168234544,
author = "Christine Scheitler",
title = "Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
126
@inbook{UEK:2168221916,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Due diligence funkcji personalnej",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć",
pages = "149-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89355-25-6",
}
127
@inbook{UEK:2168269922,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Derekrutacja personelu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",