Publications of the selected author
1

Title:
Human Resource Management in Early Internationalised SMEs
Publisher address:
New York: Routledge, 2023
Physical description:
150 s.: il.; 25 cm
Series:
(Routledge Focus on Business and Management)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-1-032-33518-6 ; 978-1-003-31997-9
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168371544
monograph
2

Author:
Title:
Kształtowanie marki pracodawcy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2022
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-530
Nr:
2168371786
doctoral dissertation
3

Title:
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs
Source:
Human Systems Management. - vol. 41, no. 1 (2022) , s. 87-101. - Summ.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168358554
article
4

Title:
ZZL w nowej normalności
Source:
W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / red. Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło, Agata Sudolska - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022, s. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-627-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168367306
chapter in monograph
5

Title:
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 288-302 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358428
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Dagmara Lewicka , Aleksy Pocztowski , Małgorzata Tyrańska , Anna Wziątek-Staśko
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 50-66 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358424
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność
, Rakowska Anna
, Sitko-Lutek Agnieszka
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Physical description:
368 s.: il.; 24 cm
Series:
(HR)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358422
See related chapters
8

Title:
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021, s. 15-22 - Bibliogr.
Series:
(HR)
ISBN:
978-83-8246-516-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358480
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes
Publisher address:
New York: Routledge, 2020
Physical description:
160 s.: il.; 25 cm
Series:
(Routledge Focus on Issues in Global Talent Management)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This book came into being as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center
ISBN:
978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168347542
monograph
10

Title:
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019) , s. 119-123. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168333099
review
11

Title:
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 4 (2019) , s. 199-218. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper was prepared as a part of project no. 2016/21/B/HS4/01593, "Talent Management in Small and Medium Enterprises," financed by the Polish National Science Center.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168341739
article
12

Title:
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2019) , s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168341389
article
13

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2019
Access mode:
Nr:
2168341381
journal / series editorial
14

Title:
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. Agnieszka Wojtczuk-Turek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019, s. 133-149 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-287-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334907
chapter in monograph
15

Title:
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168341385
preface / summary
16

Title:
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research
Source:
European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168329443
article
17

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, przyznanej Wydziału Ekonomii i stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-208-2321-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168328569
monograph
18

Title:
From the Editor = Od redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330153
preface / summary
19

Title:
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management
Source:
Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 139-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4463-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168325827
chapter in monograph
20

Title:
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168330733
varia
21

Title:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management
Number:
nr 6
Publisher address:
Warszawa: IPiSS, 2018
Access mode:
Nr:
2168330151
journal / series editorial
22

Title:
Talent (u)szyty na miarę
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (73), s. 4-6
Access mode:
Nr:
2168344160
voice in discussion / interview
23

Author:
Title:
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-393
Nr:
2168323835
doctoral dissertation
24

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 195-228
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313305
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Michael Morley , József Poór , Noreen Heraty , Ruth Alas , Aleksy Pocztowski
Title:
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective
Source:
International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / red. Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016, s. 72-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
Nr:
2168306033
chapter in monograph
26

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 38-67
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304225
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 9-11
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304465
preface / summary
See main document
28

Author:
Andrea McNamara , Maura Sheehan , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Sam Swift , Anna Fohrbeck
Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.3)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321985
publishing series
29

Title:
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016) , s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168311265
article
30

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304019
See related chapters
31

Title:
Programy zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 183-186
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9978-4
Nr:
2168304303
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Editorial
Source:
Journal of East European Management Studies. - Vol. 21, nr 4, s. 389-390 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168310439
preface / summary
33

Title:
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016) , s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308159
article
34

Author:
Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Jaan Masso , Kadri Paes , Maryna Tverdostup , Eneli Kindsiko , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González Menéndez , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck , Sam Swift
Title:
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2016
Physical description:
35 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.4)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321979
publishing series
35

Author:
Jaan Masso , Maryna Tverdostup , Maura Sheehan , Andrea McNamara , Renate Ortlieb , Silvana Weiss , Aleksy Pocztowski , Beata Buchelt , Urban Pauli , María C. González , Begoña Cueto , Robin Hinks , Nigel Meager , Anna Fohrbeck
Title:
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
103 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
This research has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321977
publishing series
36

Title:
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Brighton: University of Brighton, 2015
Physical description:
28 s.: il.
Series:
(STYLE Working Papers ; WP7.1/PL)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The research leading to these results has received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256.
Access mode:
Nr:
2168321973
publishing series
37

Title:
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (62) (2015) , s. 4-7
Access mode:
Nr:
2168291475
unreviewed article
38

Title:
From the Editor
Source:
The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management, s. 1917-1919 - Bibliogr.
Nr:
2168292719
preface / summary
39

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297903
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-9203-7
Nr:
2168297901
See related chapters
41

Title:
Laudacja promotorska
Source:
Nadanie Thomasowi J. Haasowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 29 maja 2015 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-691-5
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Pocztowski A., (2015), Laudation. [W:] Nadanie Thomasowi J. Haasowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 29 maja 2015 r., Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-16. ISBN 978-83-7252-691-5
Nr:
2168369584
chapter in book
42

Title:
The International Journal of Human Resource Management
Number:
Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management
Publisher address:
London: Routledge, 2015
Nr:
2168299965
journal / series editorial
43

Conference:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy, Polska, Warszawa, Polska, od 2015-06-30 do 2015-06-30
Title:
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania
Source:
Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk - Warszawa: Sejm RP, 2015, s. 21-26
Nr:
2168297797
chapter in conference materials
44

Title:
From the Editor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (933), s. 5-7 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168292777
preface / summary
45

Conference:
13th International Human Resource Management Conference, Kraków, Polska, od 2014-06-24 do 2014-06-27
Title:
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts
Publisher address:
Cracow: Symposium Cracoviense, 2014
Physical description:
232 s.: il.; 21 cm
Notes:
Przy niektórych abstraktach bibliogr.
ISBN:
978-83-914703-4-3
Nr:
2168290933
conference materials
46

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 6 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168337233
chapter in textbook
47

Title:
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 1[9]-19[27] - Bibliogr.
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303257
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Renata Ziaja-Guzy
Title:
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-267
Nr:
2168299105
doctoral dissertation
49

Title:
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
52 s.: il.; 28 cm.
Nr:
2168272272
report
50

Title:
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013) , s. 20-21
Access mode:
Nr:
2168281699
unreviewed article
51

Title:
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 28 cm
Research program:
Publikacja wydana w ramach projektu "Diagnoza i rozwój kompetencji wyznacznikiem sukcesu na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Nr:
2168272274
book
52

Title:
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013) , s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260056
article
53

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
Nr:
2168288887
monograph
54

Title:
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 9 (2013) , s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283351
article
55

Title:
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 12-25 - Bibliogr.
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288523
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Zarządzanie personelem
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 262-284 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230870
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, s. 7-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273436
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-215
Nr:
2168234416
doctoral dissertation
59

Title:
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 13-28
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237340
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012, s. 499-526
ISBN:
978-83-01-14813-3
Nr:
2168228754
chapter in textbook
61

Title:
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012) , s. 265-273. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168343053
article
62

Title:
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników
Source:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012, s. 52-64
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237344
chapter in monograph
See main document
63

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6, s. 7-8
Nr:
2168269594
preface / summary
64

Title:
[Review]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012) , s. 125-128
Nr:
2168269682
review
65

Title:
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
296 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3948-3
Nr:
2168237338
See related chapters
66

Title:
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy
Source:
W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-145-4
Nr:
2168226413
chapter in monograph
67

Title:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
159, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166629486
See related chapters
68

Title:
Istota misji zagranicznych pracowników
Source:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI, s. 14-26
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265010
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-197
Nr:
2168224486
doctoral dissertation
70

Title:
Transformation of the HR Function
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / red. Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 13-30
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923160
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011) , s. 107-110
Nr:
2168271344
review
72

Title:
Wprowadzenie
Source:
Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011, s. VII-IX
Series:
(Bibliografie Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123)
ISBN:
978-83-61752-06-6
Nr:
2168270436
preface / summary
73

Title:
Remuneration
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / red. Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 103-118
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923074
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń
Source:
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. Aleksy POCZTOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011, s. 42-58
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-2747-1
Nr:
2166636840
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Strategic Human Resource Management
Source:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / red. Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011, s. 53-68
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923092
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Human Resource Management in Transition : the Polish Case
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011
Physical description:
225, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Monografie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1178-6
Nr:
2165923036
See related chapters
77

Title:
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown
Source:
Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010) , s. 30-41 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236410
article
78

Title:
Fragmentacja funkcji personalnej
Source:
Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010, s. 186-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-485-5
Nr:
2165765260
chapter in monograph
79

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań
Source:
Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 256-273 - Bibliogr.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7526-733-4
Nr:
2165527120
chapter in monograph
80

Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 4-5
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282679
preface / summary
See main document
81

Title:
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami
Source:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 6-50
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168304899
chapter in unpublished scientific work
See main document
82

Title:
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego
Source:
Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009, s. 9-19
ISBN:
978-83-7633-036-5
Nr:
2165766169
chapter in monograph
83

Title:
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 810 (2009) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51463
article
84

Author:
Tadeusz Listwan , Aleksy Pocztowski , Marzena Stor
Title:
Managing Human Resources in Poland
Source:
Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / red. Michael J. Morley, Noreen Heraty, Snejina Michailova - London; New York: Routledge, 2009, s. 90-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-0-415-40561-4
Nr:
2165766264
chapter in monograph
85

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009) , s. 113-117
Nr:
2168269592
review
86

Conference:
10th International Human Resource Conference, Santa Fe, Stany Zjednoczone, od 2009-06-21 do 2009-06-24
Title:
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 / red. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner NMSU Business College, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-1-61584-212-4
Nr:
2165818531
chapter in conference materials
87

Title:
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy
Source:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-33
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
2164989712
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-466-9
Nr:
50906
See related chapters
89

Title:
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008], s. 61-82 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022256
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Aleksy Pocztowski , Anita Błaszczak
Title:
Warto zadbać o ludzi
Source:
Rzeczpospolita. - 9 stycznia
Nr:
2168270414
voice in discussion / interview
91

Title:
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 773 (2008) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50659
article
92

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
2168237460
monograph
93

Title:
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-88
Nr:
51617
doctoral dissertation
94

Title:
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008) , s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
50226
article
95

Title:
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak - Warszawa: Difin, 2008, s. 104-114
ISBN:
978-83-7251-889-7
Nr:
2166071875
chapter in monograph
96

Title:
Cele i zakres programów zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 174-177
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621998
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Istota talentu i zarządzania talentami
Source:
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 36-62
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
2165621109
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Zarządzanie talentami w organizacji
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-650-4
Nr:
51807
See related chapters
99

Title:
From the Editor
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1, s. 7-9
Nr:
2168269590
preface / summary
100

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 189-200
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328499
chapter in monograph
101

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 171-186
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165534250
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce
Source:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 9-23
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
2165528458
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767154
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
443 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-37
Nr:
52367
doctoral dissertation
105

Title:
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 292-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328505
chapter in monograph
106

Title:
W kierunku jakości kapitału ludzkiego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Notes:
Spis treści również w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-87890-91-9
Nr:
51961
107

Title:
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies
Source:
Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007, s. 45-54 - Bibliogr.
Nr:
2168271222
chapter in conference materials
108

Title:
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, s. 74-85
ISBN:
978-83-7526-173-8
Nr:
2168328495
chapter in monograph
109

Title:
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 141-157. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51699
article
110

Title:
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 748 (2007) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50943
article
111

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-1662-9
Nr:
51992
monograph
112

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007) , s. 181-194. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego - Bibliogr.
Nr:
51008
article
113

Title:
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
218, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-379-2
Nr:
51431
See related chapters
114

Title:
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006, s. 53-63 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-74-X
Nr:
2165765052
chapter in monograph
115

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006) , s. 132-134
Nr:
2168269588
review
116

Title:
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 499-526 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
Nr:
2166092773
chapter in monograph
117

Title:
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
389 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/291
Nr:
52627
doctoral dissertation
118

Title:
[Recenzja]
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006) , s. 105-107
Nr:
2168271338
review
119

Author:
Aleksy Pocztowski , Bogusława Urbaniak
Title:
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168220844
article
120

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006) , s. 87-89
Nr:
2168269586
review
121

Title:
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 679 (2005) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52793
article
122

Title:
Transforming the HR-Function in Polish Companies
Source:
Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3 - Kiïv: KNEU, 2005, s. 636-646 - Bibliogr.
Series:
(Formuvannâ rinkovoï ekonomiki)
ISBN:
966-574-602-2
Nr:
2168271252
chapter in conference materials
123

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-66-3
Nr:
2168218200
124

Author:
Aleksy Pocztowski , Jack Phillips
Title:
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi"
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6, s. 91-93
Nr:
2168269580
voice in discussion / interview
125

Title:
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
611 s.: il., tab.; 24 cm.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r., Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-89355-84-1
Nr:
2166380985
126

Title:
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 197-206
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166538103
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich
Source:
Przyszłość pracy w XXI wieku / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005, s. 191-199 - Bibliogr.
ISBN:
83-87890-64-2
Nr:
2168244202
chapter in monograph
128

Title:
Derekrutacja personelu
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 98. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269922
lexical items
See main document
129

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
253 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-17-5
Nr:
2168218238
130

Title:
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 646 (2004) , s. 7-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219676
article
131

Author:
Christine Scheitler
Title:
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
326 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/388
Nr:
2168234544
doctoral dissertation
132

Title:
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 139-147
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221896
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Outsourcing funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 399
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270162
lexical items
See main document
134

Title:
Organizacja funkcji personalnej
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 389. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270160
lexical items
See main document
135

Title:
Zwolnienia monitorowane = Outplacement
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 696
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270282
lexical items
See main document
136

Title:
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 231-239 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222016
chapter in monograph
137

Title:
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 57-70 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221888
chapter in monograph
See main document
138

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 325-326. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270132
lexical items
See main document
139

Title:
Od Redakcji
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4, s. 7-8
Nr:
2168269568
preface / summary
140

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221660
See related chapters
141

Title:
Due diligence funkcji personalnej
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 149-164
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221916
chapter in monograph
See main document
142

Title:
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004) , s. 297-307. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna - Bibliogr.
Nr:
2168222862
article
143

Title:
Doradztwo personalne
Source:
Leksykon zarządzania / red. Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Difin, 2004, s. 108-109. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269938
lexical items
See main document
144

Title:
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 185-205
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221924
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki
Redakcja:
Wiśniewski Zenon
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
371 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-89355-26-4
Nr:
2168221662
See related chapters
146

Title:
Controlling personalny
Source:
Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 179-207 - Bibliogr.
ISBN:
83-89355-43-4
Nr:
2168222240
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Fuzje i przejęcia w gospodarce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 9-52
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-89355-25-6
Nr:
2168221922
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 61-78
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225462
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
131 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225230
See related chapters
150

Title:
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 61-70 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225244
chapter in monograph
See main document
151

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
265, [2] s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-98-1
Nr:
2168218240
152

Title:
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/541
Nr:
2168310891
doctoral dissertation
153

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
480 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1468-5
Nr:
2168234588
monograph
154

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003) , s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168237620
article
155

Title:
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 108-126
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225470
chapter in monograph
See main document
156

Title:
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 7-22
ISBN:
83-7252-159-X
Nr:
2168225342
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223604
article
158

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Title:
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 607 (2002) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225084
article
159

Title:
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
278 s.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-55-8
Nr:
2168218204
160

Title:
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 81-95. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224550
chapter in monograph
See main document
161

Title:
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 37-55. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229602
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe
Source:
Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / red. Rainhart Lang - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002, s. 15-29 - Bibliogr.
Series:
(Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess ; Bd. 17)
ISBN:
3-87988-637-7
Nr:
2168272026
chapter in conference materials
163

Title:
[Review]
Source:
Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002) , s. 202-205
Nr:
2168270432
review
164

Title:
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 11-35. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229600
chapter in monograph
See main document
165

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002) , s. 79-82
Nr:
2168269556
review
166

Author:
Aleksy Pocztowski , Barbara Czarnecka , Natalia Potoczek
Title:
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88421-16-6
Nr:
2168270416
monograph
167

Title:
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska - Warszawa: IPiSS, 2002, s. 279-309 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-87890-30-8
Nr:
2168289079
chapter in monograph
168

Title:
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
229 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-71-X
Nr:
2168229128
See related chapters
169

Author:
Halina Frańczak , Katarzyna Korpolewska , Anna Kozińska , Witold Krajewski , Krzysztof Kwiecień , Ryszard Michalczyk , Jacek Nowacki , Aleksy Pocztowski , Marek Prujszczyk , Piotr Sierociński , Magdalena Stalpińska , Czesław Szmidt , Joanna Szybisz , Katarzyna Tomczak , Grzegorz Turniak , Andrzej Woźniakowski
Title:
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry
Publisher address:
Warszawa: [b.w.], 2002
Physical description:
52 s.: il.; 30 cm.
Access mode:
Nr:
2168270438
report
170

Title:
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe
Source:
Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002) , s. 11-24 - Bibliogr.
Nr:
2168237624
article
171

Title:
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 115-122 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214229
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 371-382
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168236012
chapter in conference materials
173

Title:
[Recenzja]
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001) , s. 108-111
Nr:
2168269554
review
174

Title:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
122 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
52235
See related chapters
175

Title:
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?
Source:
Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
83-88679-03-1
Nr:
2168270430
chapter in monograph
176

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 68-87 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213969
chapter in monograph
See main document
177

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001, s. 10-24
ISBN:
83-87640-15-8
Nr:
2168244292
chapter in monograph
178

Author:
Title:
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213795
chapter in monograph
See main document
179

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001, s. 175-197 - Bibliogr.
Series:
(Euromanagement)
ISBN:
83-88840-05-3
Nr:
2168239120
chapter in monograph
180

Title:
Wynagradzanie pracowników
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 88-100 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166214041
chapter in monograph
See main document
181

Title:
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem
Source:
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 7-14 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-080-1
Nr:
2166213699
chapter in monograph
See main document
182

Title:
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001
Physical description:
317 s.: il.; 25 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University, Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-04-2
Nr:
2166542990
conference materials
183

Title:
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań
Source:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001) , s. 9-23
Nr:
2168229754
article
184

Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001
Physical description:
97, [1] s.: tab.; 29 cm
Series:
(Opracowania PCZ ; z. 9)
Nr:
2168229770
report
185

Conference:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, Polska, Warszawa, Polska, od 2001-05-22 do 2001-05-23
Title:
Strategia kształtowania zatrudnienia
Source:
Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia : materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa / red. Katarzyna Stobińska - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001, s. 77-94 - Bibliogr.
Series:
(Inicjatywa Personel XXI wieku)
ISBN:
83-912602-3-2
Nr:
2168297737
chapter in conference materials
186

Title:
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001) , s. 14-19 - Bibliogr.
Nr:
2168241528
article
187

Title:
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji
Source:
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 67-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-8788-45-6
Nr:
2168239122
chapter in monograph
188

Author:
Ralf Schmitz
Title:
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
281 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/596
Nr:
2168310949
doctoral dissertation
189

Title:
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000) , s. 57-67. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka - Bibliogr.
Nr:
2168224570
article
190

Title:
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie
Source:
Personel. - nr 19 (88) (2000) , s. 18-21
Nr:
2168242396
article
191

Title:
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Globalizacja w gospodarce światowej / red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000, s. 303-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-76-2
Nr:
2168229798
chapter in monograph
192

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges
Source:
Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak - Warszawa: IPiSS, 2000, s. 122-139
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-907327-8-5
Nr:
2168270426
chapter in conference materials
193

Title:
Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
120, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-043-7
Nr:
2168226497
monograph
194

Author:
Title:
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
390 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/572
Nr:
2168310929
doctoral dissertation
195

Author:
Aleksy Pocztowski , Natalia Potoczek
Conference:
Zarządzanie personelem dziś i jutro, Łódź, Polska, od 2000-11-06 do 2000-11-07
Title:
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 2000, s. 227-236 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-12-0
Nr:
2168270420
chapter in conference materials
196

Title:
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000, s. 161-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-2-4
Nr:
2168239976
chapter in monograph
197

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000) , s. 91-95
Nr:
2168229780
review
198

Title:
Jak wynagradzać menedżerów?
Source:
Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 150-159
ISBN:
83-87890-04-9
Nr:
2168270424
chapter in conference materials
199

Title:
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise
Source:
Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / red. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, s. 269-283 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1243-7
Nr:
2168257590
chapter in conference materials
200

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice
Source:
Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999) , s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241688
article
201

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999, s. 66-80 - Bibliogr.
ISBN:
83906565-2-3
Nr:
2168297685
chapter in monograph
202

Author:
Michael Oelck
Title:
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
362 k.: il.; 30 cm + Autreferat: 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/547
Nr:
2168311337
doctoral dissertation
203

Title:
Zarządzanie szkoleniami w firmie
Source:
Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999, s. 201-216 - Bibliogr.
ISBN:
83-912602-0-8
Nr:
2168270428
chapter in conference materials
204

Conference:
TRANS'99 - Wspólna Europa: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa, Polska, od 1999-11-18 do 1999-11-19
Title:
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source:
TRANS '99 : wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999, s. 265-279
ISBN:
83-208-1242-9
Nr:
2168239324
chapter in conference materials
205

Title:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239132
See related chapters
206

Title:
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239140
chapter in monograph
See main document
207

Author:
Aleksy Pocztowski , Mirosław Mleczek
Title:
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych
Source:
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999, s. 19-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-911087-9-1
Nr:
2168239144
chapter in monograph
See main document
208

Conference:
Konferencja nt. "Menedżer pierwszej dekady XXI wieku", Łódź, Polska, od 1998-12-07 do 1998-12-08
Title:
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań
Source:
Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998, s. 129-137 - Bibliogr.
ISBN:
83-87814-00-8
Nr:
2168238048
chapter in conference materials
209

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168328697
book
210

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998
Physical description:
171 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare",
ISBN:
83-907998-7-1
Nr:
2168246492
211

Author:
Barbara Czarnecka , Aleksy Pocztowski
Title:
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244972
article
212

Title:
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej
Source:
Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska - Łódź: Absolwent, 1998, s. 87-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-74-9
Nr:
2168271912
chapter in conference materials
213

Title:
Bariera czy źródło sukcesu
Source:
Rzeczpospolita. - nr 170 (1998) , s. 23
Nr:
2168347760
unreviewed article
214

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998
Physical description:
301 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-45-7
Nr:
2168229766
monograph
215

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / red. Clemens Heidack - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-206-1
Nr:
2168347638
chapter in monograph
216

Title:
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia
Source:
Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997) , s. 2-8 - Bibliogr.
Nr:
2168332393
article
217

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246344
chapter in conference materials
See main document
218

Title:
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 7-27 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239326
chapter in monograph
219

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek
Source:
Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu, s. [86-105](189-210)
Signature:
NP-621/2/Magazyn
Nr:
2168335423
chapter in unpublished scientific work
See main document
220

Title:
Wynagradzanie menedżerów
Source:
Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997, s. 83-97 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-55-7
Nr:
2168239332
chapter in monograph
221

Title:
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996) , s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996
Nr:
2168257584
article
222

Title:
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 3 (24) (1996) , s. 12-16 - Bibliogr.
Nr:
2168257582
article
223

Title:
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Personel. - nr 10 (31) (1996) , s. 20-22 - Bibliogr.
Nr:
2168243452
article
224

Title:
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238264
article
225

Title:
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen
Source:
Soziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996) , s. 205-209 - Bibliogr.
Nr:
2168347640
article
226

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Publisher address:
Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04318-1
Nr:
2168226499
monograph
227

Title:
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim
Source:
Personel. - nr 11 (32) (1996) , s. 42-43 - Bibliogr.
Nr:
2168347770
unreviewed article
228

Title:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
183 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168229892
See related chapters
229

Title:
[Recenzja]
Source:
Management Revue. - 4 (1995) , s. 288-292
Nr:
2168270434
review
230

Title:
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen
Source:
Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / red. Clemens Heidack - München und Mering: Rainer Hampp, 1995, s. 41-53 - Bibliogr.
ISBN:
3-87988-125-1
Access mode:
Nr:
2168347636
chapter in monograph
231

Title:
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 137-143 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-47-5
Nr:
2168232036
chapter in monograph
See main document
232

Title:
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 17-29 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239738
chapter in monograph
233

Title:
Ocenianie pracowników
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 139-159 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239752
chapter in monograph
234

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 43-53
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230370
chapter in conference materials
See main document
235

Title:
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy
Source:
Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Menedżera)
ISBN:
83-85441-22-0
Nr:
2168239710
chapter in monograph
236

Title:
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237720
article
237

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: AE, 1994
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226529
academic script
238

Title:
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994) , s. 5-9
Nr:
2168241434
article
239

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994) , s. 18-23
Nr:
2168226609
article
240

Title:
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994) , s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
2168229784
article
241

Title:
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 95-107
Nr:
2168251970
chapter in conference materials
See main document
242

Title:
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994) , s. 21-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234102
article
243

Title:
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
265 s.: tab.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 118)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168238040
monograph
244

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252204
article
245

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1993
Physical description:
35 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168285375
academic script
246

Title:
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
90 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238036
academic script
247

Title:
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 79-93
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239464
chapter in monograph
See main document
248

Title:
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236206
article
249

Title:
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237034
article
250

Title:
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
37, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238032
academic script
251

Title:
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 211-237 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248792
chapter in monograph
252

Title:
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes
Source:
Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / red. Hartmut Kreikebaum - Wiesbaden: Gabler, 1991, s. 203-210 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
Nr:
2168347634
chapter in monograph
253

Title:
Teorie zatrudnienia a bezrobocie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 11/12 (1990) , s. 6-9
Nr:
2168226511
article
254

Title:
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989) , s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235542
article
255

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989) , s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257544
article
256

Title:
[Recenzja]
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988) , s. 76-78
Nr:
2168226637
review
257

Title:
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy
Source:
Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988, s. 83-95
Nr:
2168272266
chapter in conference materials
258

Title:
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment
Source:
Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988) , s. 22-32. - Summ., rez.
Nr:
2168226635
article
259

Title:
Gospodarowanie zasobami pracy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168238030
academic script
260

Title:
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 59-73. - Summ., rez.
Nr:
2168233478
article
261

Title:
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 73-83. - Summ., rez.
Nr:
2168231104
article
262

Title:
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm + Aneks: 47 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/821
Nr:
2168312957
doctoral dissertation
263

Title:
Wewnątrzzakładowy rynek pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 10 (1986) , s. 4-7
Nr:
2168243420
article
264

Title:
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984, s. 108-117
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 1)
Nr:
2168342347
chapter in monograph
265

Title:
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1984) , s. 3-5
Nr:
2168226523
article
266

Title:
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 6 (1981) , s. 13-15
Nr:
2168226495
article
267

Title:
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 139 (1981) , s. 93-114. - Summ., rez.
Nr:
2168229944
article
268

Title:
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980) , s. 23-25
Nr:
2168226485
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[239] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
049/WE-KZKL/01/2014/S/4245
Signature:
NP-1474/Magazyn
Nr:
2168303255
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
177 k.: il.; 30 cm
Research program:
025/WE-KZKL/01/2013/S/3025
Signature:
NP-1370/Magazyn
Nr:
2168288519
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
37/KZKL/1/2012/S/037
Signature:
NP-1406/Magazyn
Nr:
2168273416
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
204 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
135/KZKL/1/2011/S/614
Signature:
NP-1257/Magazyn
Nr:
2168265000
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
97, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KZKL/2/2010/S/567
Signature:
NP-756/Magazyn
Nr:
2168282611
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
147 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KZZL/1/09/S/512
Signature:
NP-1318/Magazyn
Nr:
2168217908
unpublished scientific work
7

Title:
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
[103] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
41/KZKL/1/2008/S/457
Signature:
NP-1208/Magazyn
Nr:
2162215688
unpublished scientific work
8

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
90 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KPMiP/1/08/S/469
Signature:
NP-1112/3/Magazyn
Nr:
2168234308
unpublished scientific work
9

Title:
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KRP/1/07/9/389
Signature:
NP-1155/Magazyn
Nr:
2168237562
unpublished scientific work
10

Title:
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
146 s.; 30 cm.
Research program:
108/KPMiP/1/2006/S/348
Signature:
NP-1112/2/Magazyn
Nr:
2166592556
unpublished scientific work
11

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 30 cm.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/2/Magazyn
Nr:
2168226339
unpublished scientific work
12

Title:
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
27/KZP/1/2004/S/137
Signature:
NP-999/[1]/Magazyn
Nr:
2168226341
unpublished scientific work
13

Title:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KZMiŚP/2/2004/136
Signature:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168226343
unpublished scientific work
14

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
36[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
91/KZP/1/2002/S
Signature:
NP-670/3/Magazyn
Nr:
2168226345
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Research program:
93/KZP/1/2001/S
Signature:
NP-670/2/Magazyn
Nr:
2168226349
unpublished scientific work
16

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
[42] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-670/1/Magazyn
Nr:
2168226351
unpublished scientific work
17

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
18

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
19

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
1
Human Resource Management in Early Internationalised SMEs / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI. - New York : Routledge, 2023. - 150 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - Routledge Focus on Business and Management. - ISBN 978-1-032-33518-6 ; 978-1-003-31997-9
2
Kształtowanie marki pracodawcy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku pracy / Anna RYCHWALSKA ; . - Kraków : , 2022. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr.
3
The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Human Systems Management. - vol. 41, no. 1 (2022), s. 87-101. - Summ. - ISSN 0167-2533
4
ZZL w nowej normalności / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / red. Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło, Agata Sudolska. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - S. 141-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-627-5
5
Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 288-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
6
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym / Dagmara Lewicka, Aleksy POCZTOWSKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Anna Wziątek-Staśko // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 50-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
7
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 368 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR). - ISBN 978-83-8246-516-7
8
Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI, Anna Rakowska, Agnieszka Sitko-Lutek. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2021. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 15-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8246-516-7
9
Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI, Alicja MIŚ. - New York : Routledge, 2020. - 160 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Routledge Focus on Issues in Global Talent Management. - ISBN 978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0
10
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2019), s. 119-123. - Rec. pracy: Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji. - ISSN 1641-0874
11
Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 4 (2019), s. 199-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686. - ISSN 2353-883X
12
HRM Context in Practice and Scientific Research = Kontekst ZZL w praktyce i w badaniach naukowych / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 17-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en. - ISSN 1641-0874
13
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum. - ISSN 1641-0874
14
Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy / red. Agnieszka Wojtczuk-Turek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2019. - S. 133-149. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-287-7
15
From the Editors : Does HRM Context Matter? = Od Redakcji / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI. - nr 6 (2019), s. 7-13. - Bibliogr.
16
Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research / Urban PAULI, Beata BUCHELT, Aleksy POCZTOWSKI // European Journal of International Management. - Vol. 13, No. 1 (2019), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1751-6757
17
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2018. - 560 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2321-9
18
From the Editor = Od redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 7-11. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Bibliogr.
19
Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi = A Review of the Paradigm of Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu / red. Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Katarzyna Czernek. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 139-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4463-6
20
Glossary of HRM Concept = Słownik pojęć ZZL / Joanna PURGAŁ-POPIELA, Urban PAULI, Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - nr 6 (2018), s. 179-181. - Tytuł numeru: Global Talent Management. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806. - ISSN 1641-0874
21
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - Pełny tekst: https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum. - ISSN 1641-0874
22
Talent (u)szyty na miarę / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 3 (73) (2017), s. 4-6. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73. - ISSN 1689-7757
23
Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy / Iwona KUBICA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2017. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310
24
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - S. 195-228. - ISBN 978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
25
Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective / Michael Morley, József Poór, Noreen Heraty, Ruth Alas, Aleksy POCZTOWSKI // W: International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe / ed. by Michael Dickmann, Chris Brewster, Paul Sparrow. - Wyd. 3. - New York ; London: Routledge, 2016. - S. 72-99. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6
26
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 38-67. - ISBN 978-83-264-9978-4
27
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-11. - ISBN 978-83-264-9978-4
28
Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report [on-line] / Andrea McNamara, Maura Sheehan, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager Sam Swift, Anna Fohrbeck. - Brighton: University of Brighton, 2016. - 106 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.3). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf
29
Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce = Self-employment as a form of Economic Activity Conducive to Reducing Unemployment Among Young People in Poland / Beata Irma BUCHELT, Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 323 (2016), s. 37-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669. - ISSN 0208-6018
30
Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 978-83-264-9978-4
31
Programy zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 uaktualnione. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2016. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 183-186. - ISBN 978-83-264-9978-4
32
Editorial / Aleksy POCZTOWSKI // Journal of East European Management Studies. - Vol. 21, nr 4 (2016), s. 389-390. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389
33
Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Sustainable Human Resource Management in the Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 14, nr 2, cz. 1 (2016), s. 303-314. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf. - ISSN 2084-5189
34
Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe [on-line] / Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Jaan Masso, Kadri Paes, Maryna Tverdostup, Eneli Kindsiko, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González Menéndez, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager, Anna Fohrbeck, Sam Swift. - Brighton: University of Brighton, 2016. - 35 s. : il. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.4). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf
35
Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report [on-line] / Jaan Masso, Maryna Tverdostup, Maura Sheehan, Andrea McNamara, Renate Ortlieb, Silvana Weiss, Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI, María C. González, Begoña Cueto, Robin Hinks, Nigel Meager and Anna Fohrbeck. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 103 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.2). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf
36
Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review [on-line] / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Urban PAULI. - Brighton: University of Brighton, 2015. - 28 s. : il. - Summ. - Bibliogr. - (STYLE Working Papers ; WP7.1/PL). - Pełny tekst: http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf
37
Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (62) (2015), s. 4-7. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety. - ISSN 1689-7757
38
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // The International Journal of Human Resource Management. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management (2015), s. 1917-1919. - Bibliogr.
39
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-9203-7
40
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie książki zostało dofinansowane ze środków Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-9203-7
41
Laudacja promotorska / Aleksy POCZTOWSKI // W: Nadanie Thomasowi J. Haasowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 29 maja 2015 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-691-5
42
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI. - London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - ISSN 0958-5192
43
Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania / Aleksy POCZTOWSKI // W: Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa: Sejm RP, 2015. - S. 21-26
44
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (933) (2014), s. 5-7. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599
45
Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts / ed. by Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT. - Cracow: Symposium Cracoviense, 2014. - 232 s. : il. ; 21 cm. - Przy niektórych abstraktach bibliogr. - ISBN 978-83-914703-4-3
46
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
47
Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2014), s. 1[9]-19[27]. - Bibliogr.
48
Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego / Renata Ziaja-Guzy ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2013. - 259 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002876
49
Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013 / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 52 s. : il. ; 28 cm
50
Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 20-21. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
51
W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Urban PAULI. - Kraków: Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 160 s. : il. ; 28 cm
52
Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach = The Professionalization of Human Resource Management in Small and Medium Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2013), s. 9-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
53
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4
54
Adding Value from Human Resource Development in International Assignments = Rozwój zasobów ludzkich a tworzenie wartości w misjach zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 9 (2013), s. 9-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414. - ISSN 1642-168X
55
Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2013), s. 12-25. - Bibliogr.
56
Zarządzanie personelem / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 262-284. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
57
Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - (2012), s. 7-22. - Bibliogr.
58
Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / Urban PAULI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2012. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565
59
Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 13-28. - ISBN 978-83-264-3948-3
60
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - S. 499-526. - ISBN 978-83-01-14813-3
61
Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi = From Imitation to Innovation in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2012), s. 265-273. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
62
Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - (HR). - S. 52-64. - ISBN 978-83-264-3948-3
63
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 7-8
64
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 6 (2012), s. 125-128. - Rec. pracy: ed. by Chris Brewster and Wolfgang Mayrhofer, Handbook of Research on Comparative Human Resource Management
65
Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - W aneksach przykłady praktycznych rozwiązań z zakresu zarządzania misjami zagranicznymi. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-3948-3
66
Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy / Aleksy POCZTOWSKI // W: W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana / red. Bronisław Pasierb, Marzena Stor. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2011. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-145-4
67
Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - 159, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie. HR). - ISBN 978-83-255-2747-1
68
Istota misji zagranicznych pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - (2011), s. 14-26
69
Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich / Marcin KARWIŃSKI ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2011. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002508
70
Transformation of the HR Function / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 13-30. - ISBN 978-83-264-1178-6
71
Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie. - nr 3 (2011), s. 107-110. - Rec. pracy: Beata Jamka, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business, 2011
72
Wprowadzenie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011 / oprac. Anna Radwańska. - Warszawa: Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2011. - (Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 123). - S. VII-IX. - ISBN 978-83-61752-06-6
73
Remuneration / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 103-118. - ISBN 978-83-264-1178-6
74
Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń / Aleksy POCZTOWSKI // W: Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011. - (Zarządzanie. HR). - S. 42-58. - ISBN 978-83-255-2747-1
75
Strategic Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // W: Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 53-68. - ISBN 978-83-264-1178-6
76
Human Resource Management in Transition : the Polish Case / ed. by Aleksy POCZTOWSKI ; przeł. Tomasz Duda. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2011. - 225, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - ISBN 978-83-264-1178-6
77
Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur. - no 6 (2010), s. 30-41. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1. - ISSN 1734-1590
78
Fragmentacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk, Maciej Żukowski. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2010. - S. 186-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-485-5
79
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu / red. nauk. Stefan Lachiewicz, Bogdan Nogalski. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Monografie, ISSN 1897-4392). - S. 256-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-733-4
80
Wstęp / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 4-5
81
Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2010), s. 6-50
82
Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego / Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI // W: Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich / red. Rafał Trzciński, Maciej Szałaj. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2009. - S. 9-19. - ISBN 978-83-7633-036-5
83
Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej = Creation of Value for Stakeholders Within the Area of the Human Resources Function / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 810 (2009), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998. - ISSN 1898-6447
84
Managing Human Resources in Poland / Tadeusz Listwan, Aleksy POCZTOWSKI, Marzena Stor // W: Managing Human Resources in Central and Eastern Europe / ed. by Michael J. Morley, Noreen Heraty, Snejina Michailova. - London; New York: Routledge, 2009. - S. 90-131. - Bibliogr. - ISBN 978-0-415-40561-4
85
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 2 (2009), s. 113-117. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan, Marzena Stor (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce = Managing the Managerial Staff at International Organizations in Poland
86
Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // W: Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny] / ed. Wesley Scroggins, Claudia Gomez, Philip G. Benson, Richard L. Oliver, Michael Turner. - NMSU Business College, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 14 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-61584-212-4
87
Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT, Alicja MIŚ // W: Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-33. - ISBN 978-83-7252-466-9
88
Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-466-9
89
Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej / Urban PAULI, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 61-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
90
Warto zadbać o ludzi / Aleksy POCZTOWSKI ; rozm. Anita Błaszczak // Rzeczpospolita. - 9 stycznia (2008)1 ekran. - ISSN 0208-9130
91
Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego = Theoretical and Methodological Aspects of Personnel Audits / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 773 (2008), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771. - ISSN 1898-6447
92
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
93
Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym / Alicja SZCZYGIEŁ ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2008. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies = Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2008), s. 51-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
95
Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki / red. Bogusława Urbaniak. - Warszawa: Difin, 2008. - S. 104-114. - ISBN 978-83-7251-889-7
96
Cele i zakres programów zarządzania talentami / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 174-177. - ISBN 978-83-7526-650-4
97
Istota talentu i zarządzania talentami / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (HR). - S. 36-62. - ISBN 978-83-7526-650-4
98
Zarządzanie talentami w organizacji / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-650-4
99
From the Editor / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Human Resource Management. - nr 1 (2008), s. 7-9
100
Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 189-200. - ISBN 978-83-7526-173-8
101
Kierunki zmian funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 171-186. - ISBN 978-83-7252-379-2
102
Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 9-23. - ISBN 978-83-7252-379-2
103
Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy = HR Function in the Knowledge Based Economy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007. - S. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-52-2
104
Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych / Joanna PURGAŁ-POPIELA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2007. - 443 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 292-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-173-8
106
W kierunku jakości kapitału ludzkiego / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Spis treści również w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - (Studia i Monografie). - ISBN 978-83-87890-91-9
107
Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3 / red. V.K. Potemkin. - Sankt-Peterburg: SPBAUP, 2007. - 257 s. ; 21 cm. - S. 45-54. - Bibliogr.
108
Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. Stanisława Borkowska. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007. - S. 74-85. - ISBN 978-83-7526-173-8
109
Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji = Changes in the Personnel Function in Modern Organisations / Aleksy POCZTOWSKI // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 141-157. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
110
Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Role of Consulting in Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 748 (2007), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947. - ISSN 0208-7944
111
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1662-9
112
Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy = Human Resource Management and the Delivery of Value Added for Stakeholders / Aleksy POCZTOWSKI // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1 (2007), s. 181-194. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : rola kapitału ludzkiego. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
113
Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 218, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-379-2
114
Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2006. - (Studia i Monografie). - S. 53-63. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-74-X
115
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 5 (2006), s. 132-134. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka
116
Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji / red. nauk. Henryk Król, Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 499-526. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6
117
Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych / Beata BUCHELT-NAWARA ; Promotor: A. POCZTOWSKI. - Kraków, 2006. - 389 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr.
118
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 2 (124) (2006), s. 105-107. - Rec. pracy: Tadeusz Listwan (red.), Słownik zarządzania kadrami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2005
119
Trends in Human Resource Management (Poland) = Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska) / Aleksy POCZTOWSKI, Bogusława Urbaniak // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (52) (2006), s. 105-113. - Summ. - ISSN 1641-0874
120
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 2 (2006), s. 87-89. - Rec. pracy: Janusz Strużyna, Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi
121
Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej = Performance Management as an Integral Part of Personnel Functions / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 679 (2005), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948. - ISSN 0208-7944
122
Transforming the HR-Function in Polish Companies / Aleksy POCZTOWSKI // W: Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3. - Kiïv: KNEU, 2005. - 646 s. ; 21 cm. - (Formuvannâ rinkovoï ekonomiki). - S. 636-646. - Bibliogr. - ISBN 966-574-602-2
123
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-66-3
124
Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl : rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" / Aleksy POCZTOWSKI, Jack Phillips // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2005), s. 91-93. - ISSN 1641-0874
125
Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 611 s. : il., tab. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy poszcz. ref. - Zbiór przygotowany na III Ogólnopolski Zjazd Katedr zajmujących się problematyką pracy i zarządzania kapitałem ludzkim, zorganizowany przez Katedrę Zarządzania Personelem AE w Krakowie w dn. 22-23 września 2005 r. - Bibliogr. przy poszcz. ref. - (HR). - ISBN 83-89355-84-1
126
Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się / Aleksy POCZTOWSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 197-206. - ISBN 83-7252-284-7
127
Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich / Aleksy POCZTOWSKI // W: Przyszłość pracy w XXI wieku / red. nauk. Stanisława Borkowska. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2005. - S. 191-199. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-64-2
128
Derekrutacja personelu / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 98. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
129
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : trzeci zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 253 s. : il., wykr. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-89355-17-5
130
Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji = The Human Resources Department as a Creator of Intellectual Capital in an Organization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 646 (2004), s. 7-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159. - ISSN 0208-7944
131
Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte / Christine Scheitler ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2004. - 326 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
132
Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 139-147. - ISBN 83-89355-25-6
133
Outsourcing funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 399. - ISBN 83-7251-438-0
134
Organizacja funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 389. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
135
Zwolnienia monitorowane = Outplacement / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 696. - ISBN 83-7251-438-0
136
Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze / Aleksy POCZTOWSKI // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 231-239. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
137
Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 57-70. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-26-4
138
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 325-326. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
139
Od Redakcji / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2004), s. 7-8
140
Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-25-6
141
Due diligence funkcji personalnej / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 149-164. - ISBN 83-89355-25-6
142
W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi = Towards Transnational Human Resource Management / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1032 (2004), s. 297-307. - Summ.. - Tytuł numeru: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
143
Doradztwo personalne / Aleksy POCZTOWSKI // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 108-109. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
144
Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 185-205. - ISBN 83-89355-25-6
145
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki / red. Zenon Wiśniewski, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 371 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-26-4
146
Controlling personalny / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie / red. Maria SIERPIŃSKA. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - S. 179-207. - Bibliogr. - ISBN 83-89355-43-4
147
Fuzje i przejęcia w gospodarce / Aleksy POCZTOWSKI, Beata BUCHELT-NAWARA, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - S. 9-52. - ISBN 83-89355-25-6
148
Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 61-78. - ISBN 83-7252-159-X
149
Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 131 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-159-X
150
Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union / Aleksy POCZTOWSKI // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 61-70. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
151
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : drugi zestaw studiów przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 265, [2] s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-98-1
152
Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych / Izabela WESTPHAL ; . - Kraków : , 2003. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Bibliogr.
153
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody / Aleksy POCZTOWSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 480 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1468-5
154
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce = Managing Human Resources in the New Economy / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2003), s. 9-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-0874
155
Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ-POPIELA // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 108-126. - ISBN 83-7252-159-X
156
Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 7-22. - ISBN 83-7252-159-X
157
Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi = Intellectual Capital and Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 629 (2003), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579. - ISSN 0208-7944
158
Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi = The Marketing Orientation in Human Resources Managemant / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 607 (2002), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13768. - ISSN 0208-7944
159
Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : studia przypadków / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 278 s. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 83-88597-55-8
160
O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie = The Importance of Personnel Management in the Modern World / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 81-95. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
161
Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 37-55. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
162
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // W: Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 / red. Rainhart Lang. - München; Mering: Rainer Hampp Verl., 2002. - (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess, ISSN 1430-3450 ; Bd. 17). - S. 15-29. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-637-7
163
[Review] / Aleksy POCZTOWSKI // Journal for East European Management Studies. - vol. 7, nr 2 (2002), s. 202-205. - Rec. pracy: Christiane Tewes, M&A and Privatizations in Poland. Key Success Factors in Cross-Border Acquisitions into the Polish Market. Wiesbaden: Dt. Universitats-Verlag, 2001
164
Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 11-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88597-71-X
165
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1 (2002), s. 79-82. - Rec. pracy: Becker M., Lang R., Wagner D., Sechs Jahre danach: Personalarbeit in den neuen Bundeslaendern = Praca personalna w nowych krajach związkowych
166
Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski / Aleksy POCZTOWSKI, Barbara Czarnecka, Natalia Potoczek. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 2002. - 98 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88421-16-6
167
Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską / red. Stanisława Borkowska. - Warszawa: IPiSS, 2002. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 279-309. - Bibliogr. - ISBN 83-87890-30-8
168
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 229 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-71-X
169
HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi : raport jubileuszowy : X edycja konferencji Kadry / Halina Frańczak, Katarzyna Korpolewska, Anna Kozińska, Witold Krajewski, Krzysztof Kwiecień, Ryszard Michalczyk, Jacek Nowacki, Aleksy POCZTOWSKI, Marek Prujszczyk, Piotr Sierociński, Magdalena Stalpińska, Czesław Szmidt, Joanna Szybisz, Katarzyna Tomczak, Grzegorz Turniak, Andrzej Woźnikowski. - Warszawa: [b.w.], 2002. - 52 s. : il. ; 30 cm
170
Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe / Aleksy POCZTOWSKI // Human Resource Management = Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 1A (2002), s. 11-24. - Bibliogr. - ISSN 1641-0882
171
Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
172
Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 371-382. - ISBN 83-208-1364-6
173
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 6 (2001), s. 108-111. - Rec. pracy: Oleksyn Tadeusz, Praca i płaca w zarządzaniu (wyd. 3 zm. i rozszerz.)
174
Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 122 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-080-1
175
Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer personalny na progu XXI wieku / red. Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2001. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 83-88679-03-1
176
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Tomasz SAPETA // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 68-87. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
177
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku / red. Zenon Wiśniewski. - Toruń: Toruńska Szkoła Zarządzania, 2001. - S. 10-24. - ISBN 83-87640-15-8
178
Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ, Ralf Schmitz // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
179
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim / red. Antoni Ludwiczyński, Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2001. - (Euromanagement). - S. 175-197. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-05-3
180
Wynagradzanie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 88-100. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
181
Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem / Aleksy POCZTOWSKI // W: Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 7-14. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-080-1
182
Kapitał intelektualny : dylematy i wyzwania / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2001. - 317 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z konferencji zorg. w dniach 24-26 września 2001 r. w Nowym Sączu przez Katedrę Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-88421-04-2
183
Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. - nr 3-4 (2001), s. 9-23. - ISSN 1641-0874
184
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2001. - 97, [1] s. : tab. ; 29 cm. - (Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, ISSN 1641-9766 ; z. 9)
185
Strategia kształtowania zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia : materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa / red. Katarzyna Stobińska. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, 2001. - (Inicjatywa Personel XXI wieku). - S. 77-94. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-3-2
186
Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel i Zarządzanie. - nr 21(114) (2001), s. 14-19. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
187
Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ // W: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy / red. Barbara Kożuch. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000. - S. 67-77. - Bibliogr. - ISBN 83-8788-45-6
188
Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft = Kształtowanie systemu zarządzania studiami na odległość jako innowacyjnej i efektywnej formy kształcenia w przyszłości / Ralf Schmitz ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 281 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
189
Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji = The Influence of Personnel Function on Creating Organization's Intellectual Capital / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 871 (2000), s. 57-67. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie kadrami : perspektywy badawcze i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
190
Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 19 (88) (2000), s. 18-21. - ISSN 1233-0299
191
Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ // W: Globalizacja w gospodarce światowej / [red. Tomasz Czuba, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 2000. - S. 303-319. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-76-2
192
Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań = Human Resources Management and New Challenges / Aleksy POCZTOWSKI // W: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku / [red. Hanna Czerniewska, Barbara Stachurska-Marcińczak]. - Warszawa: IPiSS, 2000. - (Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). - S. 122-139. - ISBN 83-907327-8-5
193
Analiza zasobów ludzkich w organizacji / Aleksy POCZTOWSKI, Alicja MIŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 120, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-043-7
194
Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Tomasz SAPETA ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 2000. - 390 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
195
Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI, Natalia Potoczek // W: Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa. T. 2 / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 2000. - S. 227-236. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-12-0
196
Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 2000. - S. 161-174. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-2-4
197
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 5 (2000), s. 91-95. - Rec. pracy: Armstrong Michael, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2000
198
Jak wynagradzać menedżerów? / Aleksy POCZTOWSKI // W: Efektywne systemy wynagrodzeń / red. Stanisława Borkowska, Marta Juchnowicz. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 150-159. - ISBN 83-87890-04-9
199
Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // W: Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises / ed. Ewa Baranowska-Prokop, Jacek Prokop. - Warsaw: Warsaw School of Economics. World Economics Faculty; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999. - S. 269-283. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1243-7
200
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce = Human Resources Management in Theory and in Practice / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi = Humanization of Work. Human Resources Management. - nr 1-2 (1999), s. 17-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-3031
201
Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, 1999. - S. 66-80. - Bibliogr. - ISBN 83906565-2-3
202
Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen = Rynkowo zorientowane zarządzanie przedsiębiorstwami rzemieślniczymi / Michael Oelck ; Promotor: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków, 1999. - 362 k. : il. ; 30 cm + Autreferat: 18 k. - Bibliogr.
203
Zarządzanie szkoleniami w firmie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję / red. Antoni Ludwiczyński. - Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, 1999. - S. 201-216. - Bibliogr. - ISBN 83-912602-0-8
204
Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // W: TRANS '99 : wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / red. Halina Brdulak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 1999. - S. 265-279. - ISBN 83-208-1242-9
205
Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911087-9-1
206
Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
207
Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych / Aleksy POCZTOWSKI, Mirosław Mleczek // W: Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1999. - S. 19-35. - Bibliogr. - ISBN 83-911087-9-1
208
Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań / Aleksy POCZTOWSKI // W: Menedżer u progu XXI wieku / red. Stanisława Borkowska, Piotr Bohdziewicz. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 1998. - S. 129-137. - Bibliogr. - ISBN 83-87814-00-8
209
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2 popr. - Kraków; Kluczbork: Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
210
Zarządzanie zasobami ludzkimi : studia przypadków / red. nauk. Aleksy POCZTOWSKI. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - 171 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Opracowanie sfinansowane ze środków Management Box/FIESTA II Programu "Phare". - ISBN 83-907998-7-1
211
Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji = Cultural Dimension in the Functioning of an Organization / Barbara Czarnecka, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 512 (1998), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
212
Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa / red. Zdzisława Janowska. - Łódź: Absolwent, 1998. - S. 87-94. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-74-9
213
Bariera czy źródło sukcesu / Aleksander POCZTOWSKI // Rzeczpospolita. - nr 170 (1998), s. 23
214
Zarządzanie zasobami ludzkimi : zarys problematyki i metod / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków; Kluczbork: Antykwa, 1998. - 301 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-45-7
215
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - 2., verb. und erw. Aufl. - München und Mering: Rainer Hampp, 1997. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-206-1
216
Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (dodatek: Doradca Personalny) (1997), s. 2-8. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
217
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management / Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 345-353. - Summ. - ISBN 83-87239-21-6
218
Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
219
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek / Stanisława SURDYKOWSKA // W: Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2 / Janusz TECZKE - kierownik tematu. - (1997), s. [86-105](189-210)
220
Wynagradzanie menedżerów / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, 1997. - (Biblioteka Menedżera). - S. 83-97. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-55-7
221
Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 725 (1996), s. 274-284. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne : materiały konferencyjne. Borowice, 19-22 maja 1996. - ISSN 0324-8445
222
Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 3 (24) (1996), s. 12-16. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
223
Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 10 (31) (1996), s. 20-22. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
224
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi = Strategic Human Resources Management / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
225
Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Soziologische Revue. - vol. 19: Issue Supplement (1996), s. 205-209. - Bibliogr. - ISSN 0343-4109
226
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI. - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04318-1
227
Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim / Aleksy POCZTOWSKI // Personel. - nr 11 (32) (1996), s. 42-43. - Bibliogr. - ISSN 1233-0299
228
Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 183 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-86439-47-5
229
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Management Revue. - 4 (1995), s. 288-292. - Rec. pracy: Marek Belka, Hans-Georg Petersen (Hg.), Economic Transformation in Poland: Reforms of Institutional Settings and Macroeconomic Performance. München; Mering: Rainer Hampp Verlag, 1995
230
Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen / Aleksy POCZTOWSKI // W: Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg / Hrsg. Clemens Heidack. - München und Mering: Rainer Hampp, 1995. - S. 41-53. - Bibliogr. - ISBN 3-87988-125-1
231
Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Aleksy POCZTOWSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 137-143. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-47-5
232
Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 17-29. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
233
Ocenianie pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 139-159. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
234
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce / Aleksy POCZTOWSKI // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 43-53. - ISBN 83-86439-43-2
235
Ludzie najcenniejszym zasobem firmy / Aleksy POCZTOWSKI // W: Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników / red. Kazimierz Sedlak. - Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1995. - (Biblioteka Menedżera). - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 83-85441-22-0
236
Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa = Evolution of Personal Function of an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
237
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
238
Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 45, nr 8 (535) (1994), s. 5-9. - ISSN 0860-6846
239
Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia / Aleksy POCZTOWSKI // Gospodarka Narodowa. - nr 9 (53) (1994), s. 18-23. - ISSN 0867-0005
240
Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa / Aleksy POCZTOWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7 (1994), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
241
Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 95-107
242
Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie = Immpact lof Labour Market on Personnel Management in Enterprises / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 21-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
243
Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie = Labour Potential Development as a Problem of Human Resources Management in an Enterprise / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 265 s. : tab. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 118)
244
Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki = Conditions of Functioning of Labour Market in the Light of Theory and Practice / Aleksy POCZTOWSKI, Jacek OLBRYCHT // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały dydaktyczne / Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: AE, 1993. - 35 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
246
Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 90 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
247
Segmentacja rynku pracy = Segmentation of Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 79-93. - ISBN 83-85483-26-8
248
Segmentacja wewnętrznego rynku pracy = The Segmentation of Internal Labour Market / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
249
Segmentacja rynku pracy = Labour Market Segmentation / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 19-29. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
250
Procesy innowacyjne : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna FRANCIK, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 37, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
251
Ruchliwość pracownicza = Mobility of Labour / Aleksy POCZTOWSKI // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń . - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 211-237. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
252
Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes / Aleksy POCZTOWSKI // W: Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement / Hrsg. Hartmut Kreikebaum. - Wiesbaden: Gabler, 1991. - S. 203-210. - Bibliogr. - ISBN 978-3-409-23363-7 ; 978-3-322-84758-4
253
Teorie zatrudnienia a bezrobocie / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 11/12 (1990), s. 6-9. - ISSN 0137-4729
254
Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia = Analysis and Attestation of Work-Stations vs Employment Rationalization / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989), s. 59-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
255
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy = Workers' Displacement in the Enterprise vs Effective Use of Worktime / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989), s. 23-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
[Recenzja] / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 6 (1988), s. 76-78. - Rec. pracy: Hartumut Kreikebaum, Klaus J. Herbert, Humanisierung der Arbeit. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
257
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Aleksy POCZTOWSKI // W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988. - S. 83-95
258
Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia = Intrafirm Job Changes and Humanistic Aspects of Rational Emloyment / Aleksy POCZTOWSKI // Humanizacja Pracy. - nr 3 (1988), s. 22-32. - Summ., rez. - ISSN 0137-3013
259
Gospodarowanie zasobami pracy / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 93 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
260
Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-economic Analyses in the Process of Rationalization of Employment in Enterprise / Alicja MIŚ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987), s. 59-73. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
261
Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy = The Humanization Aspects of Improving the Efficiency of Work Time Organization / Leszek KOZIOŁ, Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 73-83. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
262
Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie / Aleksy POCZTOWSKI ; . - Kraków : , 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 47 k. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
263
Wewnątrzzakładowy rynek pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 10 (1986), s. 4-7. - ISSN 0137-4729
264
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984. - (Zeszyty Metodyczne ; 1). - S. 108-117
265
Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 1 (1984), s. 3-5. - ISSN 0137-4729
266
Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Polityka Społeczna. - nr 6 (1981), s. 13-15. - ISSN 0137-4729
267
Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy = Investigation of Impact of Labour Content on 'Workers' Attitude towards Work / Aleksy POCZTOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard DYONIZIAK]. - nr 139 (1981), s. 93-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
268
Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy / Aleksy POCZTOWSKI // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 10 (370) (1980), s. 23-25. - ISSN 0013-3043
269
Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [239] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
270
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 177 k. : il. ; 30 cm
271
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
272
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego / kier. Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 204 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
273
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 97, [1] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
274
Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu ; Beata BUCHELT, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Anna RYCHWALSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 147 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
275
Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Tomasz SAPETA, Iwona KUBICA, Urban PAULI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - [103] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
276
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 90 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy / opracował zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Beata BUCHELT-NAWARA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 222 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki : spółki kapitałowe - kapitały własne / kierownik tematu - Aleksy POCZTOWSKI ; wykonawcy: Kazimierz LANKOSZ, Robert ŚLIWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 146 s. ; 30 cm
279
Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2 / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - kierownik tematu, Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI, Urban PAULI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 s. : il. ; 30 cm
280
Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1] / zespół: Aleksy POCZTOWSKI - [kierownik tematu], Alicja MIŚ, Tomasz SAPETA, Marcin KARWIŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ-POPIELA, Beata BUCHELT-NAWARA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 36[26] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
283
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji : rozwój zasobów ludzkich. Etap 2 / Aleksy POCZTOWSKI - kierownik, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ, Beata BUCHELT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
284
Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1 / [Aleksy POCZTOWSKI - kierownik] ; Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Joanna PURGAŁ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - [42] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
285
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
287
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
1
Purgał-Popiela J., Pauli U., Pocztowski A., (2023), Human Resource Management in Early Internationalised SMEs, New York : Routledge, 150 s.
2
Rychwalska A., (2022), Kształtowanie marki pracodawcy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 199 k.
3
Pocztowski A., Pauli U., (2022), The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs, "Human Systems Management", vol. 41, no. 1, s. 87-101.
4
Pocztowski A., Miś A., (2022), ZZL w nowej normalności. [W:] Zawadzki K., Wojdyło M., Sudolska A. (red.), W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 141-151.
5
Pauli U., Pocztowski A., (2021), Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 288-302.
6
Lewicka D., Pocztowski A., Tyrańska M., Wziątek-Staśko A., (2021), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 50-66.
7
Rakowska A., Sitko-Lutek A., Pocztowski A. (red.), (2021), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce: ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 368 s.
8
Pocztowski A., (2021), Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu. [W:] POCZTOWSKI A., Rakowska A., Sitko-Lutek A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność, Warszawa : Wolters Kluwer, s. 15-22.
9
Pocztowski A., Pauli U., Miś A., (2020), Talent Management in Small and Medium Enterprises: Context, Practices and Outcomes, New York : Routledge, 160 s.
10
Pocztowski A., (2019), Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 119-123.
11
Pauli U., Pocztowski A., (2019), Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 4, s. 199-218; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686
12
Pocztowski A., (2019), HRM Context in Practice and Scientific Research, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 17-34; https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en
13
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI, Urban PAULI Warszawa : IPiSS, 2019. - nr 6. - . - 1641-0874
14
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2019), Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm. [W:] Wojtczuk-Turek A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 133-149.
15
Pocztowski A., Pauli U., (2019), From the Editors : Does HRM Context Matter?. [W:] Pocztowski A., Pauli U. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-13.
16
Pauli U., Buchelt B., Pocztowski A., (2019), Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research, "European Journal of International Management", Vol. 13, No. 1, s. 111-125.
17
Pocztowski A., (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi: koncepcje, praktyki, wyzwania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 560 s.
18
Pocztowski A., (2018), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-11.
19
Pocztowski A., (2018), Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Budzanowska-Drzewiecka M., Czernek K. (red.), Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 139-149.
20
Purgał-Popiela J., Pauli U., Miś A., Pocztowski A., (2018), Glossary of HRM Concept, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 179-181; https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806
21
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / red. Aleksy POCZTOWSKI Warszawa : IPiSS, 2018. - nr 6. - . - 1641-0874
22
Pocztowski A., (2017), Talent (u)szyty na miarę, "Kurier UEK", nr 3 (73), s. 4-6; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73
23
Kubica I., (2017), Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 341 k.
24
Pocztowski A., (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-228.
25
Morley M., Poór J., Heraty N., Alas R., Pocztowski A., (2016), Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective. [W:] Dickmann M., Brewster C., Sparrow P. (red.), International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe, New York ; London : Routledge, s. 72-99.
26
Miś A., Pocztowski A., (2016), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 38-67.
27
Pocztowski A., (2016), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 9-11.
28
McNamara A., Sheehan M., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Swift S., Fohrbeck A., (2016), Business Start-Ups & Youth Self-Employment: Case Study Findings Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 106 s.
29
Buchelt B., Pauli U., Pocztowski A., (2016), Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 323, s. 37-52; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669
30
Pocztowski A. (red.), (2016), Zarządzanie talentami w organizacji, Wyd. 2 uaktualnioneWarszawa : Wolters Kluwer, 244 s.
31
Pocztowski A., (2016), Programy zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 183-186.
32
Pocztowski A., (2016), Editorial. [W:] Journal of East European Management Studies, s. 389-390.
33
Pocztowski A., (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Zarządzanie i Finanse", R. 14, nr 2, cz. 1, s. 303-314; http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf
34
Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Masso J., Paes K., Tverdostup M., Kindsiko E., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González Menéndez M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., Swift S., (2016), Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe, [on-line], Brighton : University of Brighton, 35 s.
35
Masso J., Tverdostup M., Sheehan M., McNamara A., Ortlieb R., Weiss S., Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., González M., Cueto B., Hinks R., Meager N., Fohrbeck A., (2015), Mapping Patterns of Self-Employment: Secondary Analysis Synthesis Report, [on-line], Brighton : University of Brighton, 103 s.
36
Pocztowski A., Buchelt B., Pauli U., (2015), Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland: a Policy Literature Review, [on-line], Brighton : University of Brighton, 28 s.
37
Pocztowski A., (2015), Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu, "Kurier UEK", nr 1 (62), s. 4-7; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety
38
Pocztowski A., (2015), From the Editor. [W:] Pocztowski A. (red.), The International Journal of Human Resource Management, s. 1917-1919.
39
Pocztowski A., (2015), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
40
Pocztowski A. (red.), (2015), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 244 s.
41
Pocztowski A., (2015), Laudacja promotorska. [W:] Nadanie Thomasowi J. Haasowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 29 maja 2015 r, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-11.
42
The International Journal of Human Resource Management / red. Aleksy POCZTOWSKI London : Routledge, 2015. - Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management. - . - 0958-5192
43
Pocztowski A., (2015), Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. [W:] Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, Warszawa : Sejm RP, s. 21-26.
44
Pocztowski A., (2014), From the Editor. [W:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 5-7.
45
Pocztowski A., Buchelt B. (red.), (2014), Uncertainty in a Flattening World: Challenges for IHRM: 13th International Human Resource Management Conference: 24-27th June, 2014, Cracow: book of abstracts, Cracow : Symposium Cracoviense, 232 s.
46
Pocztowski A., (2014), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
47
Pocztowski A., (2014), Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, s. 1[9]-19[27].
48
Ziaja-Guzy R., (2013), Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 259 k.
49
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 52 s.
50
Pocztowski A., (2013), Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 20-21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
51
Pocztowski A., Miś A., Pauli U., (2013), W górę - to jedyna droga!: poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 160 s.
52
Pocztowski A., Pauli U., (2013), Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-22.
53
Pocztowski A., (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
54
Pocztowski A., (2013), Adding Value from Human Resource Development in International Assignments, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 9, s. 9-28; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414
55
Pocztowski A., (2013), Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, s. 12-25.
56
Pocztowski A., Pauli U., (2012), Zarządzanie personelem. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 262-284.
57
Pocztowski A., (2012), Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, s. 7-22.
58
Pauli U., (2012), Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 292 k.
59
Pocztowski A., (2012), Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 13-28.
60
Pocztowski A., (2012), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
61
Pocztowski A., (2012), Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Organizacja i Kierowanie", nr 1A, s. 265-273.
62
Pocztowski A., (2012), Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 52-64.
63
Pocztowski A., (2012), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
64
Pocztowski A., (2012), [Review], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 125-128.
65
Pocztowski A. (red.), (2012), Zarządzanie misjami zagranicznymi: organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 296 s.
66
Pocztowski A., (2011), Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy. [W:] Pasierb B., Stor M. (red.), W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 287-296.
67
Pocztowski A. (red.), (2011), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 159, [1] s.
68
Pocztowski A., (2011), Istota misji zagranicznych pracowników. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, s. 14-26.
69
Karwiński M., (2011), Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 224 k.
70
Pocztowski A., (2011), Transformation of the HR Function. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 13-30.
71
Pocztowski A., (2011), Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3, s. 107-110.
72
Pocztowski A., (2011), Wprowadzenie. [W:] Radwańska (red.), Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011, Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, s. VII-IX.
73
Pocztowski A., (2011), Remuneration. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 103-118.
74
Pocztowski A., (2011), Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń. [W:] Pocztowski A. (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 42-58.
75
Pocztowski A., (2011), Strategic Human Resource Management. [W:] Pocztowski A. (red.), Human Resource Management in Transition : the Polish Case (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, s. 53-68.
76
Pocztowski A. (red.), (2011), Human Resource Management in Transition: the Polish Case, (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business, 225, [2] s.
77
Pocztowski A., Miś A., (2010), Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown, "Management Business Innovation", no 6, s. 30-41; http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1
78
Pocztowski A., (2010), Fragmentacja funkcji personalnej. [W:] Szambelańczyk J., Żukowski M. (red.), Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 186-197.
79
Pocztowski A., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań. [W:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 256-273.
80
Pocztowski A., (2010), Wstęp. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 4-5.
81
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., Purgał-Popiela J., (2010), Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, s. 6-50.
82
Pocztowski A., Pauli U., (2009), Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego. [W:] Trzciński R., Szałaj M. (red.), Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, s. 9-19.
83
Pocztowski A., (2009), Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 810, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998
84
Listwan T., Pocztowski A., Stor M., (2009), Managing Human Resources in Poland. [W:] Morley , Heraty N., Michailova S. (red.), Managing Human Resources in Central and Eastern Europe, London ; New York : Routledge, s. 90-131.
85
Pocztowski A., (2009), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 113-117.
86
Pocztowski A., Buchelt B., (2009), Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market. [W:] Scroggins W., Gomez C., Benson , Oliver , Turner M. (red.), Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24 [Dokument elektroniczny], NMSU Business College
87
Pocztowski A., Buchelt B., Miś A., (2009), Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy. [W:] Pocztowski A. (red.), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-33.
88
Pocztowski A. (red.), (2009), Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 141 s.
89
Pauli U., Pocztowski A., (2008), Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-82.
90
Pocztowski A., Błaszczak A., (2008), Warto zadbać o ludzi, "Rzeczpospolita", 9 stycznia
91
Pocztowski A., (2008), Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 773, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771
92
Pocztowski A., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
93
Szczygieł A., (2008), Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 313 k.
94
Pocztowski A., Buchelt B., (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Human Resource Management", nr 1, s. 51-66.
95
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2008), Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych. [W:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki, Warszawa : Difin, s. 104-114.
96
Pocztowski A., (2008), Cele i zakres programów zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 174-177.
97
Miś A., Pocztowski A., (2008), Istota talentu i zarządzania talentami. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 36-62.
98
Pocztowski A. (red.), (2008), Zarządzanie talentami w organizacji, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 228 s.
99
Pocztowski A., (2008), From the Editor. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-9.
100
Pocztowski A., Urbaniak B., (2007), Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 189-200.
101
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 171-186.
102
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-23.
103
Pocztowski A., (2007), Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Wiktor J. (red.), Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 161-172.
104
Purgał-Popiela J., (2007), Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 443 k.
105
Pocztowski A., (2007), Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 292-307.
106
Pocztowski A. (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 163 s.
107
Pocztowski A., (2007), Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies. [W:] Potemkin V. (red.), Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda), T. 3, Sankt-Peterburg : SPBAUP, s. 45-54.
108
Pocztowski A., (2007), Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 74-85.
109
Pocztowski A., (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 141-157.
110
Pocztowski A., (2007), Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 748, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947
111
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Wyd. 2 zm.Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 460 s.
112
Pocztowski A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1, s. 181-194.
113
Pocztowski A. (red.), (2007), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 218, [1] s.
114
Pocztowski A., (2006), Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery. [W:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 53-63.
115
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 132-134.
116
Pocztowski A., (2006), Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 499-526.
117
Buchelt-Nawara B., (2006), Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 389 k.
118
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (124), s. 105-107.
119
Pocztowski A., Urbaniak B., (2006), Trends in Human Resource Management (Poland), "Human Resource Management", nr 6 (52), s. 105-113.
120
Pocztowski A., (2006), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, s. 87-89.
121
Pocztowski A., (2005), Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 679, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948
122
Pocztowski A., (2005), Transforming the HR-Function in Polish Companies. [W:] Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom, T. 3, Kiïv : KNEU, s. 636-646.
123
Pocztowski A. (red.), (2005), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: czwarty zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 143 s.
124
Pocztowski A., Phillips J., (2005), Mierzenie efektów finansowych procesów i programów w obszarze zzl: rozmowa prof. Aleksego Pocztowskiego z dr. J. J. Phillipsem specjalnie dla czytelników dwumiesięcznika "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 91-93.
125
Pocztowski A. (red.), (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 611 s.
126
Pocztowski A., (2005), Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 197-206.
127
Pocztowski A., (2005), Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich. [W:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, s. 191-199.
128
Pocztowski A., (2004), Derekrutacja personelu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 98.
129
Pocztowski A. (red.), (2004), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: trzeci zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 253 s.
130
Pocztowski A., (2004), Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 646, s. 7-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/56577159
131
Scheitler C., (2004), Soziale kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 326 k.
132
Pocztowski A., (2004), Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 139-147.
133
Pocztowski A., (2004), Outsourcing funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 399.
134
Pocztowski A., (2004), Organizacja funkcji personalnej. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 389.
135
Pocztowski A., (2004), Zwolnienia monitorowane. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 696.
136
Pocztowski A., (2004), Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 231-239.
137
Pocztowski A., (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce. [W:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 57-70.
138
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 325-326.
139
Pocztowski A., (2004), Od Redakcji. [W:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, s. 7-8.
140
Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 224 s.
141
Pocztowski A., (2004), Due diligence funkcji personalnej. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 149-164.
142
Pocztowski A., (2004), W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1032, s. 297-307.
143
Pocztowski A., (2004), Doradztwo personalne. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 108-109.
144
Pocztowski A., (2004), Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 185-205.
145
Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), (2004), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 371 s.
146
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2004), Controlling personalny. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 179-207.
147
Pocztowski A., Buchelt-Nawara B., Sapeta T., (2004), Fuzje i przejęcia w gospodarce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-52.
148
Pocztowski A., Sapeta T., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Republice Federalnej Niemiec. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 61-78.
149
Pocztowski A. (red.), (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 131 s.
150
Pocztowski A., (2003), Restructuring the Company's Personnel Function in the Context of Globalization and Poland's Integration with the European Union. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 61-70.
151
Pocztowski A. (red.), (2003), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: drugi zestaw studiów przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 265, [2] s.
152
Westphal I., (2003), Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 407 k.
153
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie - procesy - metody, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 480 s.
154
Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 9-23.
155
Pocztowski A., Purgał-Popiela J., (2003), Proces integracji europejskiej a zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 108-126.
156
Pocztowski A., (2003), Europejskie podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-22.
157
Pocztowski A., (2003), Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 629, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/50602579
158
Pocztowski A., Potoczek N., (2002), Marketingowa orientacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 607, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/13768
159
Pocztowski A. (red.), (2002), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce: studia przypadków, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 278 s.
160
Pocztowski A., (2002), O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 81-95.
161
Pocztowski A., (2002), Strategiczne aspekty międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-55.
162
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resource Management in Central and Eastern Europe. [W:] Lang R. (red.), Personalmanagement im Transformationsprozess : V. Chemnitzer Ostforum 20. - 23. März 2001 (Arbeit, Organisation und Personal im Transformationsprozess; Bd. 17), München ; Mering : Rainer Hampp Verl., s. 15-29.
163
Pocztowski A., (2002), [Review], "Journal for East European Management Studies", vol. 7, nr 2, s. 202-205.
164
Pocztowski A., (2002), Istota i kontekst międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 11-35.
165
Pocztowski A., (2002), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1, s. 79-82.
166
Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., (2002), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu-National-Louis University, 98 s.
167
Pocztowski A., (2002), Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwach na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Warszawa : IPiSS, s. 279-309.
168
Pocztowski A. (red.), (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 229 s.
169
Frańczak H., Korpolewska K., Kozińska A., Krajewski W., Kwiecień K., Michalczyk R., Nowacki J., Pocztowski A., Prujszczyk M., Sierociński P., Stalpińska M., Szmidt C., Szybisz J., Tomczak K., Turniak G., Woźniakowski A., (2002), HR doskonały - 10 przykazań. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi: raport jubileuszowy: X edycja konferencji Kadry, Warszawa : [b.w.], 52 s.
170
Pocztowski A., (2002), Facing Old Traditions and New Challenges - Human Resources Management in Central and Eastern Europe, "Human Resource Management", nr 1A, s. 11-24.
171
Pocztowski A., (2001), Zarządzanie różnorodnością kulturową - problem dyskryminacji ze względu na wiek. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 115-122.
172
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw. [W:] Brdulak H., Gołębiowski T. (red.), TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 371-382.
173
Pocztowski A., (2001), [Recenzja], "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6, s. 108-111.
174
Pocztowski A. (red.), (2001), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 122 s.
175
Pocztowski A., (2001), Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?. [W:] Bohdziewicz P. (red.), Menedżer personalny na progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Ibidem, s. 9-16.
176
Pocztowski A., Purgał J., Sapeta T., (2001), Ocenianie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-87.
177
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Wiśniewski Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi : wyzwania u progu XXI wieku, Toruń : Toruńska Szkoła Zarządzania, s. 10-24.
178
Pocztowski A., Purgał J., Schmitz R., (2001), Zasoby ludzkie w zarządzaniu firmą. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 15-31.
179
Pocztowski A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 175-197.
180
Pocztowski A., Purgał J., (2001), Wynagradzanie pracowników. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-100.
181
Pocztowski A., (2001), Analiza przypadku jako metoda badania i nauczania zarządzania personelem. [W:] Pocztowski A. (red.), Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-14.
182
Pocztowski A. (red.), (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 317 s.
183
Pocztowski A., (2001), Dział zasobów ludzkich wobec nowych wyzwań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4, s. 9-23.
184
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., (2001), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, (Opracowania PCZ, z. 9), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 97, [1] s.
185
Pocztowski A., (2001), Strategia kształtowania zatrudnienia. [W:] Stobińska K. (red.), Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia: materiały na konferencję : 22-23 maja 2001, Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr. Zarząd, s. 77-94.
186
Pocztowski A., (2001), Źródło przewagi : o potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, "Personel i Zarządzanie", nr 21(114), s. 14-19.
187
Pocztowski A., Miś A., (2000), Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji. [W:] Kożuch B. (red.), Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 67-77.
188
Schmitz R., (2000), Die Gestaltung des Managementsystems von Fernstudiengängen als eine innovative und effektive Bildungsform der Zukunft, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 281 k.
189
Pocztowski A., (2000), Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 871, s. 57-67.
190
Pocztowski A., (2000), Od wizji do realizacji : podział ról w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, "Personel", nr 19 (88), s. 18-21.
191
Pocztowski A., Purgał J., (2000), Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Czuba T., Skurczyński M. (red.), Globalizacja w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 303-319.
192
Pocztowski A., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań. [W:] Czerniewska H., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa : IPiSS, s. 122-139.
193
Pocztowski A., Miś A., (2000), Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 120, [1] s.
194
Sapeta T., (2000), Racjonalizacja zatrudnienia w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 390 k.
195
Pocztowski A., Potoczek N., (2000), Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem dziś i jutro : II Konferencja Naukowa, T. 2, Łódź : Absolwent, s. 227-236.
196
Pocztowski A., (2000), Rola naczelnego kierownictwa, kierownika do spraw personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : materiały na konferencję : 15-16 listopada 2000 r., Warszawa, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 161-174.
197
Pocztowski A., (2000), [Recenzja], "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, s. 91-95.
198
Pocztowski A., (1999), Jak wynagradzać menedżerów?. [W:] Borkowska S., Juchnowicz M. (red.), Efektywne systemy wynagrodzeń, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 150-159.
199
Pocztowski A., (1999), Personnel Strategies under Conditions of Internationalisation of the Activities of an Enterprise. [W:] Baranowska-Prokop E., Prokop J. (red.), Common Europe : International Competitiveness of Polish Enterprises, Warsaw : Warsaw School of Economics. World Economics Faculty : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 269-283.
200
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, "Humanizacja Pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1-2, s. 17-32.
201
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy : wyzwania przyszłości : materiały na konferencję, Warszawa : Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Halina Woźniak, s. 66-80.
202
Oelck M., (1999), Das marktorientierte Management von Handwerksunternehmen, Prom. Pocztowski A., Kraków : , 362 k.
203
Pocztowski A., (1999), Zarządzanie szkoleniami w firmie. [W:] Ludwiczyński A. (red.), Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy : materiały na konferencję, Warszawa : Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, s. 201-216.
204
Pocztowski A., (1999), Strategie personalne w warunkach umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. [W:] Brdulak H. (red.), TRANS '99 : wspólna Europa : międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 265-279.
205
Pocztowski A. (red.), (1999), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
206
Pocztowski A., (1999), Międzynarodowy kontekst zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 7-18.
207
Pocztowski A., Mleczek M., (1999), Strategiczny i strukturalny wymiar zarządzania zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych. [W:] Pocztowski A. (red.), Międzynarodowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 19-35.
208
Pocztowski A., (1998), Sylwetka menedżera personalnego wobec nowych wyzwań. [W:] Borkowska S., Bohdziewicz P. (red.), Menedżer u progu XXI wieku, Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s. 129-137.
209
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Wyd. 2 popr.Kraków ; Kluczbork : Oficyna Wydawnicza ANTYKWA, 301 s.
210
Pocztowski A. (red.), (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 171 s.
211
Czarnecka B., Pocztowski A., (1998), Kulturowy wymiar funkcjonowania organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 37-48.
212
Miś A., Pocztowski A., (1998), Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej. [W:] Janowska Z. (red.), Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź : Absolwent, s. 87-94.
213
Pocztowski A., (1998), Bariera czy źródło sukcesu, "Rzeczpospolita", nr 170, s. 23.
214
Pocztowski A., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarys problematyki i metod, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 301 s.
215
Pocztowski A., (1997), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
216
Pocztowski A., (1997), Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, "Personel", nr 10 (dodatek: Doradca Personalny), s. 2-8.
217
Pocztowski A., Sapeta T., (1997), Prywatyzacja a zarządzanie personelem. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 345-353.
218
Pocztowski A., (1997), Teoretyczne podstawy wynagradzania pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 7-27.
219
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach globalizacji rynku. Cz. 1. Zagadnienie dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Reorganizacja systemów zarządzania w warunkach globalizacji rynku. Cz. 2, s. [86-105](189-210).
220
Pocztowski A., (1997), Wynagradzanie menedżerów. [W:] Sedlak K. (red.), Jak skutecznie wynagradzać pracowników : tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznes, s. 83-97.
221
Pocztowski A., (1996), Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 725, s. 274-284.
222
Pocztowski A., (1996), Komórka czy centrum zysku? Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", nr 3 (24), s. 12-16.
223
Pocztowski A., (1996), Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Personel", nr 10 (31), s. 20-22.
224
Pocztowski A., (1996), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 25-35.
225
Miś A., Pocztowski A., (1996), Der Transformationsprozeß in der sozialwissenschaftlichen Forschung in Polen, "Soziologische Revue", vol. 19: Issue Supplement, s. 205-209.
226
Pocztowski A., (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, 180 s.
227
Pocztowski A., (1996), Nie tylko dla orłów - zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim, "Personel", nr 11 (32), s. 42-43.
228
Pocztowski A. (red.), (1995), Ekonomika pracy w zarządzaniu: księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 183 s.
229
Pocztowski A., (1995), [Recenzja], "Management Revue", 4, s. 288-292.
230
Pocztowski A., (1995), Der Einfluß marktwirtschaflicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation : Forschungsergebnisse aus Polen. [W:] Heidack (red.), Arbeitsstrukturen im Umbruch : Festschrift für Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich Fürstenberg, München und Mering : Rainer Hampp, s. 41-53.
231
Pocztowski A., (1995), Assessment centre jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Pocztowski A. (red.), Ekonomika pracy w zarządzaniu : księga jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych i dydaktycznych Profesora Ferdynanda Michonia, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 137-143.
232
Pocztowski A., (1995), Jakiego pracownika potrzebuję, czyli od planowania biznesu do sylwetki pracownika. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 17-29.
233
Pocztowski A., (1995), Ocenianie pracowników. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 139-159.
234
Pocztowski A., (1995), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-53.
235
Pocztowski A., (1995), Ludzie najcenniejszym zasobem firmy. [W:] Sedlak K. (red.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników, Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 7-16.
236
Pocztowski A., (1995), Ewolucja funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 5-13.
237
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : AE, 35 s.
238
Pocztowski A., (1994), Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 45, nr 8 (535), s. 5-9.
239
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (53), s. 18-23.
240
Pocztowski A., (1994), Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 24-26.
241
Pocztowski A., (1994), Nietypowe formy zatrudnienia, a bezrobocie. [W:] KOZIOŁ L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 95-107.
242
Pocztowski A., (1994), Wpływ rynku pracy na zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 21-28.
243
Pocztowski A., (1993), Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 118), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 265 s.
244
Pocztowski A., Olbrycht J., (1993), Uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w świetle teorii i praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 45-58.
245
Pocztowski A., (1993), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 35 s.
246
Francik A., Pocztowski A., (1993), Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 90 s.
247
Pocztowski A., (1992), Segmentacja rynku pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 79-93.
248
Pocztowski A., (1992), Segmentacja wewnętrznego rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 79-94.
249
Pocztowski A., (1991), Segmentacja rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 19-29.
250
Francik A., Pocztowski A., (1991), Procesy innowacyjne: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37, [1] s.
251
Pocztowski A., (1991), Ruchliwość pracownicza. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 211-237.
252
Pocztowski A., (1991), Betrieblicher Umweltschutz am Beispiel des Krakauer Industriegebietes. [W:] Kreikebaum (red.), Integrierter Umweltschutz : eine Herausforderung an das Innovationsmanagement, Wiesbaden : Gabler, s. 203-210.
253
Pocztowski A., (1990), Teorie zatrudnienia a bezrobocie, "Polityka Społeczna", nr 11/12, s. 6-9.
254
Pocztowski A., (1989), Analiza i atestacja stanowisk pracy a racjonalizacja zatrudnienia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 59-73.
255
Pocztowski A., (1989), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a wykorzystanie czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 23-34.
256
Pocztowski A., (1988), [Recenzja], "Humanizacja Pracy", nr 6, s. 76-78.
257
Piechnik-Kurdziel A., Pocztowski A., (1988), Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy. [W:] Orczyk J., Wiatrowski Z. (red.), Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 83-95.
258
Pocztowski A., (1988), Przemieszczenia pracownicze w przedsiębiorstwie a humanistyczne aspekty racjonalnego zatrudnienia, "Humanizacja Pracy", nr 3, s. 22-32.
259
Kozioł L., Pocztowski A., (1988), Gospodarowanie zasobami pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
260
Miś A., Pocztowski A., (1987), Analizy społeczno-ekonomiczne w procesie racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 59-73.
261
Kozioł L., Pocztowski A., (1986), Humanizacyjne aspekty usprawniania wielozmianowej organizacji czasu pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 73-83.
262
Pocztowski A., (1986), Stabilizacja i przemieszczenia pracownicze jako narzędzia racjonalnego gospodarowania zasobami pracy w przedsiębiorstwie, Prom. Michoń F., Kraków : , 238 k.
263
Pocztowski A., (1986), Wewnątrzzakładowy rynek pracy, "Polityka Społeczna", nr 10, s. 4-7.
264
Pocztowski A., Piechnik A., (1984), Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 108-117.
265
Pocztowski A., (1984), Ekonomiczne i psychospołeczne aspekty przemieszczeń pracowników, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 3-5.
266
Pocztowski A., (1981), Stabilizacja pracownicza a racjonalne gospodarowanie zasobami pracy, "Polityka Społeczna", nr 6, s. 13-15.
267
Pocztowski A., (1981), Badanie wpływu treści pracy na postawy pracowników wobec pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 139, s. 93-114.
268
Pocztowski A., (1980), Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w procesie pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 10 (370), s. 23-25.
269
Pocztowski A. (red.), (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [239] k.
270
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową, (2013), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 177 k.
271
Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi, (2012), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 198 k.
272
Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego, (2011), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 204 s.
273
Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, (2010), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 97, [1] s.
274
Pocztowski A., Buchelt B., Sapeta T., Kubica I., Rychwalska A., (2009), Trendy w systemach wynagrodzeń w świetle zmian na rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 s.
275
Pocztowski A., Miś A., Buchelt B., Purgał-Popiela J., Sapeta T., Kubica I., Pauli U., (2008), Płynność zatrudnienia jako problem zarządzania zasobami ludzkimi, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [103] s.
276
Lankosz K., Śliwa R., (2008), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 3, Zobowiązania umowne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 90 s.
277
Pocztowski A., Miś A., Buchelt-Nawara B., Purgał-Popiela J., Karwiński M., Pauli U., (2007), Zarządzanie talentami w świetle współczesnych wyzwań rynku pracy, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 s.
278
Lankosz K., Śliwa R., (2006), Prawo cywilne i handlowe państw UE. Cz. 2, Spółki: spółki kapitałowe - kapitały własne, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146 s.
279
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., Pauli U., (2005), Restrukturyzacja funkcji personalnej w praktyce polskich przedsiębiorstw. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 s.
280
Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Karwiński M., (2004), Restrukturyzacja funkcji personalnej we współczesnej organizacji. [Etap 1], Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
281
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, (2004), Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 s.
282
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał-Popiela J., Buchelt-Nawara B., (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: restrukturyzacja zatrudnienia. Etap 3, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36[26] s.
283
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., Buchelt B., (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji: rozwój zasobów ludzkich. Etap 2, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 s.
284
Pocztowski A., Sapeta T., Purgał J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach fuzji i akwizycji. Etap 1, Pocztowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [42] s.
285
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
286
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
287
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
1
@book{UEK:2168371544,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Human Resource Management in Early Internationalised SMEs",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2023",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003319979},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-33518-6 ; 978-1-003-31997-9",
}
2
@unpublished{UEK:2168371786,
author = "Anna Rychwalska",
title = "Kształtowanie marki pracodawcy w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2022",
}
3
@article{UEK:2168358554,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "The Impact of Contextual Factors on Talent Management Practices in SMEs",
journal = "Human Systems Management",
number = "vol. 41, no. 1",
pages = "87-101",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3233/HSM-211174},
url = {},
}
4
@inbook{UEK:2168367306,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś",
title = "ZZL w nowej normalności",
booktitle = "W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej",
pages = "141-151",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2022",
isbn = "978-83-8180-627-5",
}
5
@inbook{UEK:2168358428,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie talentami w MŚP - analiza praktyk polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "288-302",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
6
@inbook{UEK:2168358424,
author = "Dagmara Lewicka and Aleksy Pocztowski and Małgorzata Tyrańska and Anna Wziątek-Staśko",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w krakowskim środowisku naukowym",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "50-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
7
@book{UEK:2168358422,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
8
@inbook{UEK:2168358480,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ... Tytułem wstępu",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : ewolucja i współczesność",
pages = "15-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-8246-516-7",
}
9
@book{UEK:2168347542,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli and Alicja Miś",
title = "Talent Management in Small and Medium Enterprises : Context, Practices and Outcomes",
adress = "New York",
publisher = "Routledge",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003036340},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-0-367-46853-8 ; 978-1-003-03634-0",
}
10
@article{UEK:2168333099,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "119-123",
year = "2019",
}
11
@article{UEK:2168341739,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Talent Management in SMEs : an Exploratory Study of Polish Companies",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 4",
pages = "199-218",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070412},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/686},
}
12
@article{UEK:2168341389,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "HRM Context in Practice and Scientific Research",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "17-34",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl=kontekst-zzl-w-praktyce-i-badaniach-naukowych&t=en},
}
13
@misc{UEK:2168341381,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2019",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum},
}
14
@inbook{UEK:2168334907,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie talentami w małych i średnich przedsiębiorstwach - praktyki polskich, niemieckich i hiszpańskich firm",
booktitle = "Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy",
pages = "133-149",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2019",
isbn = "978-83-8030-287-7",
}
15
@misc{UEK:2168341385,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "From the Editors : Does HRM Context Matter?",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-13",
year = "2019",
}
16
@article{UEK:2168329443,
author = "Urban Pauli and Beata Buchelt and Aleksy Pocztowski",
title = "Self-employment : a Promising Agenda for IHRM Research",
journal = "European Journal of International Management",
number = "Vol. 13, No. 1",
pages = "111-125",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1504/EJIM.2019.096505},
url = {},
}
17
@book{UEK:2168328569,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2018",
isbn = "978-83-208-2321-9",
}
18
@misc{UEK:2168330153,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-11",
year = "2018",
}
19
@inbook{UEK:2168325827,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Kierunki ewolucji nauk o zarządzaniu",
pages = "139-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4463-6",
}
20
@misc{UEK:2168330733,
author = "Joanna Purgał-Popiela and Urban Pauli and Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Glossary of HRM Concept",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "179-181",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/zzlnumery/201806},
}
21
@misc{UEK:2168330151,
title = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
adress = "Warszawa",
publisher = "IPiSS",
year = "2018",
url = {https://www.ipiss.com.pl/?zzl-strona=archiwum},
}
22
@misc{UEK:2168344160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Talent (u)szyty na miarę",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (73)",
pages = "4-6",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_73},
}
23
@unpublished{UEK:2168323835,
author = "Iwona Kubica",
title = "Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003310},
}
24
@inbook{UEK:2168313305,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności",
pages = "195-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
isbn = "978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9",
}
25
@inbook{UEK:2168306033,
author = "Michael Morley and József Poór and Noreen Heraty and Ruth Alas and Aleksy Pocztowski",
title = "Developments in Human Resource Management in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective",
booktitle = "International Human Resource Management : Contemporary HR Issues in Europe",
pages = "72-99",
adress = "New York ; London",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "978-1-138-77602-9 ; 978-1-138-77603-6",
}
26
@inbook{UEK:2168304225,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "38-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
27
@misc{UEK:2168304465,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "9-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
28
@book{UEK:2168321985,
author = "Andrea McNamara and Maura Sheehan and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Sam Swift and Anna Fohrbeck",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment : Case Study Findings Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/ftp/D_7_3_Case_Study_Findings_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168311265,
author = "Beata Buchelt and Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 323",
pages = "37-52",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.323.03},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/732/669},
}
30
@book{UEK:2168304019,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
31
@inbook{UEK:2168304303,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Programy zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "183-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2 uaktualnione",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9978-4",
}
32
@misc{UEK:2168310439,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Editorial",
booktitle = "Journal of East European Management Studies",
number = "Vol. 21, 4",
pages = "389-390",
year = "2016",
url = {http://www.hampp-ejournals.de/hampp-verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_4_2016_389},
}
33
@article{UEK:2168308159,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 14, 2, cz. 1",
pages = "303-314",
year = "2016",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2016_2_1_23.pdf},
}
34
@book{UEK:2168321979,
author = "Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Jaan Masso and Kadri Paes and Maryna Tverdostup and Eneli Kindsiko and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González Menéndez and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck and Sam Swift",
title = "Policy Synthesis and Integrative Report on Youth Self-Employment in Europe",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2016",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/10/D_7_4_Policy_Brief_and_Integrative_Report_FINALV2.pdf},
issn = "",
}
35
@book{UEK:2168321977,
author = "Jaan Masso and Maryna Tverdostup and Maura Sheehan and Andrea McNamara and Renate Ortlieb and Silvana Weiss and Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli and María C. González and Begoña Cueto and Robin Hinks and Nigel Meager and Anna Fohrbeck",
title = "Mapping Patterns of Self-Employment : Secondary Analysis Synthesis Report",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-D7.2-Mapping-Patterns-for-SelfEmployment.pdf},
issn = "",
}
36
@book{UEK:2168321973,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Urban Pauli",
title = "Business Start-Ups & Youth Self-Employment in Poland : a Policy Literature Review",
adress = "Brighton",
publisher = "University of Brighton",
year = "2015",
url = {http://www.style-research.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/STYLE-Working-Paper-WP7.1-Poland-.pdf},
issn = "",
}
37
@article{UEK:2168291475,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Działalność naukowa w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wobec zmian w otoczeniu",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (62)",
pages = "4-7",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kuier_luty_2015_internety},
}
38
@misc{UEK:2168292719,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "The International Journal of Human Resource Management",
number = "Vol. 26, no. 15, spec. issue: Expatriation and Performance Management",
pages = "1917-1919",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09585192.2015.1041763},
url = {},
}
39
@inbook{UEK:2168297903,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "13-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
40
@book{UEK:2168297901,
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9203-7",
}
41
@inbook{UEK:2168369584,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Laudacja promotorska",
booktitle = "Nadanie Thomasowi J. Haasowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : 29 maja 2015 r.",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-691-5",
}
42
@misc{UEK:2168299965,
title = "The International Journal of Human Resource Management",
adress = "London",
publisher = "Routledge",
year = "2015",
}
43
@inbook{UEK:2168297797,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Aktywność zawodowa kobiet 50+ : wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania",
booktitle = "Innowacje w aktywizacji kobiet 50+ - wyrównywanie szans na rynku pracy : konferencja zorganizowana pod patronatem wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Tomasza Grzeszczaka oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Sejm RP",
year = "2015",
}
44
@misc{UEK:2168292777,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (933)",
pages = "5-7",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0933.0901},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/599},
}
45
@book{UEK:2168290933,
title = "Uncertainty in a Flattening World : Challenges for IHRM : 13th International Human Resource Management Conference : 24-27th June, 2014, Cracow : book of abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Symposium Cracoviense",
year = "2014",
isbn = "978-83-914703-4-3",
}
46
@inbook{UEK:2168337233,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
edition = "Wyd. 1, 6 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
47
@unpublished{UEK:2168303257,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Geneza, rozwój i zakres międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych",
pages = "1[9]-19[27]",
year = "2014",
}
48
@unpublished{UEK:2168299105,
author = "Renata Ziaja-Guzy",
title = "Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002876},
}
49
@misc{UEK:2168272272,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010-2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
50
@article{UEK:2168281699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Czas na badania naukowe : kilka refleksji na temat działalności naukowej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "20-21",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_},
}
51
@book{UEK:2168272274,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś and Urban Pauli",
title = "W górę - to jedyna droga! : poradnik rozwoju zawodowego dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademickie Centrum Kariery Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
52
@article{UEK:2168260056,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Profesjonalizacja zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "3-4",
pages = "9-22",
year = "2013",
}
53
@book{UEK:2168288887,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9 ; 978-83-208-1662-4",
}
54
@article{UEK:2168283351,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Adding Value from Human Resource Development in International Assignments",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 9",
pages = "9-28",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2013.0901},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/624/414},
}
55
@unpublished{UEK:2168288523,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczne aspekty zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rozwijających działalność międzynarodową",
pages = "12-25",
year = "2013",
}
56
@inbook{UEK:2168230870,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Zarządzanie personelem",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "262-284",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
57
@unpublished{UEK:2168273436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kroswergencja w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
booktitle = "Współczesne trendy w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "7-22",
year = "2012",
}
58
@unpublished{UEK:2168234416,
author = "Urban Pauli",
title = "Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002565},
}
59
@inbook{UEK:2168237340,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Znaczenie ekspatriantów w przedsiębiorstwie międzynarodowym",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "13-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
60
@inbook{UEK:2168228754,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
isbn = "978-83-01-14813-3",
}
61
@article{UEK:2168343053,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od imitacji do innowacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1A",
pages = "265-273",
year = "2012",
}
62
@inbook{UEK:2168237344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Proces zarządzania misjami zagranicznymi pracowników",
booktitle = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
pages = "52-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
63
@misc{UEK:2168269594,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "7-8",
year = "2012",
}
64
@article{UEK:2168269682,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Review]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "6",
pages = "125-128",
year = "2012",
}
65
@book{UEK:2168237338,
title = "Zarządzanie misjami zagranicznymi : organizacyjne i indywidualne aspekty pracy ekspatriantów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-3948-3",
}
66
@inbook{UEK:2168226413,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Menedżer HR w procesie tworzenia wartości dla interesariuszy",
booktitle = "W kręgu ludzi, przywództwa i organizacji : księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Tadeusza Listwana",
pages = "287-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2011",
isbn = "978-83-7695-145-4",
}
67
@book{UEK:2166629486,
title = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
68
@unpublished{UEK:2168265010,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Istota misji zagranicznych pracowników",
booktitle = "Zarządzanie ekspatriantami z perspektywy interesariuszy przedsiębiorstwa międzynarodowego",
pages = "14-26",
year = "2011",
}
69
@unpublished{UEK:2168224486,
author = "Marcin Karwiński",
title = "Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002508},
}
70
@inbook{UEK:2165923160,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transformation of the HR Function",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "13-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
71
@article{UEK:2168271344,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Studium o zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie",
number = "3",
pages = "107-110",
year = "2011",
}
72
@misc{UEK:2168270436,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Bibliografia prac prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej za lata 1960-2011",
pages = "VII-IX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-61752-06-6",
}
73
@inbook{UEK:2165923074,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Remuneration",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "103-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
74
@inbook{UEK:2166636840,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategiczny wymiar kształtowania wynagrodzeń",
booktitle = "Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "42-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-2747-1",
}
75
@inbook{UEK:2165923092,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Strategic Human Resource Management",
booktitle = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
pages = "53-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
76
@book{UEK:2165923036,
title = "Human Resource Management in Transition : the Polish Case",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer Business",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1178-6",
}
77
@article{UEK:2168236410,
author = "Aleksy Pocztowski and Alicja Miś",
title = "Human Resource Management Practices in Polish Companies During the Economic Slowdown",
journal = "Management Business Innovation : Following the Way of the Entrepreneur",
number = "no 6",
pages = "30-41",
year = "2010",
url = {http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/11199/219/JEMI%202010%20Pocztowski%2c%20Mi%c5%9b.pdf?sequence=1},
}
78
@inbook{UEK:2165765260,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Fragmentacja funkcji personalnej",
booktitle = "Człowiek w pracy i polityce społecznej",
pages = "186-197",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2010",
isbn = "978-83-7417-485-5",
}
79
@inbook{UEK:2165527120,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec dotychczasowych doświadczeń i przyszłych wyzwań",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu",
pages = "256-273",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7526-733-4",
}
80
@misc{UEK:2168282679,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "4-5",
year = "2010",
}
81
@unpublished{UEK:2168304899,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Teoretyczne podstawy zarządzania ekspatriantami",
booktitle = "Zarządzanie grupą "expatriates" w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych",
pages = "6-50",
year = "2010",
}
82
@inbook{UEK:2165766169,
author = "Aleksy Pocztowski and Urban Pauli",
title = "Działanie 2.3 SPO RZL jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego",
booktitle = "Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw : doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich",
pages = "9-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2009",
isbn = "978-83-7633-036-5",
}
83
@article{UEK:51463,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "810",
pages = "5-18",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168053998},
}
84
@inbook{UEK:2165766264,
author = "Tadeusz Listwan and Aleksy Pocztowski and Marzena Stor",
title = "Managing Human Resources in Poland",
booktitle = "Managing Human Resources in Central and Eastern Europe",
pages = "90-131",
adress = "London; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2009",
isbn = "978-0-415-40561-4",
}
85
@article{UEK:2168269592,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
86
@inbook{UEK:2165818531,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Talent Management in Companies Functioning in the Polish Market",
booktitle = "Celebrate the Tapestry : Diversity in the Modern Global Organization : Proceedings of the 10th International Human Resource Conference, Santa Fe, NM, USA, June 21-24",
pages = "",
adress = "",
publisher = "NMSU Business College",
year = "2009",
isbn = "978-1-61584-212-4",
}
87
@inbook{UEK:2164989712,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt and Alicja Miś",
title = "Płynność i retencja zatrudnienia w kontekście zmian na rynku pracy",
booktitle = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
pages = "9-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
88
@book{UEK:50906,
title = "Procesy płynności i retencji zatrudnienia w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-466-9",
}
89
@inbook{UEK:2166022256,
author = "Urban Pauli and Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie personelem w organizacjach sektora ekonomii społecznej",
booktitle = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej",
pages = "61-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-89410-26-9",
}
90
@misc{UEK:2168270414,
author = "Aleksy Pocztowski and Anita Błaszczak",
title = "Warto zadbać o ludzi",
booktitle = "Rzeczpospolita",
number = "9 stycznia",
pages = "",
year = "2008",
}
91
@article{UEK:50659,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "773",
pages = "5-17",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161370771},
}
92
@book{UEK:2168237460,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
93
@unpublished{UEK:51617,
author = "Alicja Szczygieł",
title = "Ekonomiczne i psychologiczne aspekty doboru pracowników w procesie szkoleniowym",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
94
@article{UEK:50226,
author = "Aleksy Pocztowski and Beata Buchelt",
title = "Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies",
journal = "Human Resource Management",
number = "1",
pages = "51-66",
year = "2008",
}
95
@inbook{UEK:2166071875,
author = "Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza programów studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w polskich uczelniach publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : problemy dydaktyki",
pages = "104-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2008",
isbn = "978-83-7251-889-7",
}
96
@inbook{UEK:2165621998,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Cele i zakres programów zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "174-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
97
@inbook{UEK:2165621109,
author = "Alicja Miś and Aleksy Pocztowski",
title = "Istota talentu i zarządzania talentami",
booktitle = "Zarządzanie talentami w organizacji",
pages = "36-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
98
@book{UEK:51807,
title = "Zarządzanie talentami w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-650-4",
}
99
@misc{UEK:2168269590,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "From the Editor",
booktitle = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "1",
pages = "7-9",
year = "2008",
}
100
@inbook{UEK:2168328499,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Praktyka zzl w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "189-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
101
@inbook{UEK:2165534250,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "171-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
102
@inbook{UEK:2165528458,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w zmieniającej się gospodarce",
booktitle = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
103
@inbook{UEK:2165767154,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Funkcja personalna w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin",
pages = "161-172",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "2007",
isbn = "83-88421-52-2",
}
104
@unpublished{UEK:52367,
author = "Joanna Purgał-Popiela",
title = "Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
105
@inbook{UEK:2168328505,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "292-307",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
106
@book{UEK:51961,
title = "W kierunku jakości kapitału ludzkiego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-87890-91-9",
}
107
@inbook{UEK:2168271222,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Some Empirical Evidence of HRM Practices in Polish Companies",
booktitle = "Sovremennye problemy teorii i praktyki upravleniâ personalom : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencji (28-29 iûnâ 2007 goda). T. 3",
pages = "45-54",
adress = "Sankt-Peterburg",
publisher = "SPBAUP",
year = "2007",
}
108
@inbook{UEK:2168328495,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Od ekonomiki pracy do zzl w ośrodku krakowskim",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
pages = "74-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2007",
isbn = "978-83-7526-173-8",
}
109
@article{UEK:51699,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Kierunki zmian funkcji personalnej we współczesnej organizacji",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "141-157",
year = "2007",
}
110
@article{UEK:50943,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Rola doradztwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "748",
pages = "5-17",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150594947},
}
111
@book{UEK:51992,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie - procesy - metody",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-208-1662-9",
}
112
@article{UEK:51008,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi ukierunkowane na tworzenie wartości dla interesariuszy",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1",
pages = "181-194",
adress = "",
year = "2007",
}
113
@book{UEK:51431,
title = "Funkcja personalna : diagnoza i kierunki zmian",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-379-2",
}
114
@inbook{UEK:2165765052,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy : szanse i bariery",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "53-63",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-87890-74-X",
}
115
@article{UEK:2168269588,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "5",
pages = "132-134",
year = "2006",
}
116
@inbook{UEK:2166092773,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie zasobami ludzkimi : tworzenie kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "499-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2006",
isbn = "978-83-01-14813-3 ; 83-01-14813-6",
}
117
@unpublished{UEK:52627,
author = "Beata Buchelt-Nawara",
title = "Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
118
@article{UEK:2168271338,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "2 (124)",
pages = "105-107",
year = "2006",
}
119
@article{UEK:2168220844,
author = "Aleksy Pocztowski and Bogusława Urbaniak",
title = "Trends in Human Resource Management (Poland)",
journal = "Human Resource Management",
number = "6 (52)",
pages = "105-113",
year = "2006",
}
120
@article{UEK:2168269586,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi",
number = "2",
pages = "87-89",
year = "2006",
}
121
@article{UEK:52793,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "679",
pages = "5-18",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99484948},
}
122
@inbook{UEK:2168271252,
author = "Aleksy Pocztowski",
title = "Transforming the HR-Function in Polish Companies",
booktitle = "Upravlìnnâ lûds'kimi resursami : problemi teorii praktyki : zbìrnik naukovih prac' : Specìal'nij vipusk : Do 100-rìččâ Kiïvs'kogo nacìonal'nogo ekonomìčnogo unìversitetu ta 40- rìččâ kafedry upravlìnnâ personalom. T. 3",
pages = "636-646",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "966-574-602-2",
}
123
@book{UEK:2168218200,
title = "Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce : czwarty zestaw studiów przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-66-3",
}
124