Publications of the selected author
1

Author:
Title:
The Paradigm of Statistical Inference and the Paradigm of Statistical Learning
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 68, z. 1 (2021) , s. 1-16. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357684
article
2

Author:
Title:
Philosophical Foundations of Statistical Research
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 3 (2020) , s. 195-211. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168356030
article
3

Title:
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168347788
article
4

Conference:
28th Conference of the Section on Classification and Data Analysis of the Polish Statistical Association (SKAD 2019), Szczecin, Polska, od 2019-09-18 do 2019-09-20
Title:
Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model
Source:
Classification and Data Analysis : Theory and Applications / red. Krzysztof Jajuga, Jacek Batóg, Marek Walesiak - Cham: Springer, 2020, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349530
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Professor Julius F. Leo - Scientist, Municipal Manager, Politician, and His Economic and Political Views = Profesor Juliusz Leo - naukowiec, samorządowiec, polityk oraz jego poglądy ekonomiczne i polityczne
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 346 (2020) , s. 85-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349492
article
6

Author:
Title:
The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865-1912 = Przebieg procesu przejścia demograficznego na ziemiach dawnego państwa polsko-litewskiego oraz na innych obszarach z polskojęzyczną ludnością w latach 1865-1912
Source:
Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia = Poland's Demographic Past : Materials and Studies. - 42 (2020) , s. 123-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356032
article
7

Author:
Title:
Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-451
Nr:
2168338337
doctoral dissertation
8

Conference:
12th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG), Cassino, Włochy, od 2019-09-11 do 2019-09-13
Title:
Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection
Source:
Book of Short Papers - CLADAG2019 / red. Giovanni C. Porzio, Francesca Greselin, Simona Balzano - Cassino: University of Cassino and Southern Lazio, 2019, s. 67-70. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8317-108-6
Access mode:
Nr:
2168338501
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej = Demographic Picture of the Polish Lands before the Outbreak of the First World War
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (698) (2019) , s. 56-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168337971
article
10

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 47-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353560
varia
11

Author:
Title:
Jan Steczkowski (1923-2016)
Source:
Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018, s. 354-358 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych)
ISBN:
978-83-7027-685-0
Access mode:
Nr:
2168349674
lexical items
12

Author:
Title:
Kazimierz Zając (1916-2012)
Source:
Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018, s. 452-457 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych)
ISBN:
978-83-7027-685-0
Access mode:
Nr:
2168349676
lexical items
13

Author:
Title:
Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych = Contemporary Changes in Statistical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018) , s. 123-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329703
article
14

Author:
Title:
Statistics of Poland - the First Yearbook of Polish Lands : Authors and Content = Statystyka Polski - pierwszy rocznik statystyczny ziem polskich, jego autorzy i zawartość
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 338 (2018) , s. 229-245. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329277
article
15

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG), Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / red. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2018, s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323363
chapter in conference materials
16

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 191-199. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327283
article
17

Author:
Title:
Andrzej Iwasiewicz (1935-2012)
Source:
Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018, s. 148-150 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych)
ISBN:
978-83-7027-685-0
Access mode:
Nr:
2168349670
lexical items
18

Author:
Title:
Aleksander Józef Zeliaś (1939-2006)
Source:
Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018, s. 474-478
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych)
ISBN:
978-83-7027-685-0
Access mode:
Nr:
2168349678
lexical items
19

Author:
Title:
Juliusz Leo (1861-1918)
Source:
Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska - Wyd. 2 uzup.. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018, s. 240-244 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Wiadomości Statystycznych)
ISBN:
978-83-7027-685-0
Access mode:
Nr:
2168349672
lexical items
20

Author:
Title:
Wspomnienie o Prof. dr. hab. Andrzeju Malawskim = In Memory of Professor Andrzej Malawski
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 1, s. 121-123
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168313857
varia
21

Author:
Title:
Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923-2016) - życie i twórczość
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965), s. 5-15 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168320757
varia
22

Conference:
International Conference of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG), Mediolan, Włochy, od 2017-09-13 do 2017-09-15
Title:
Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Book of Short Papers - CLADAG2017 / red. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga - Mantova: Universitas Studiorum, 2017, s. [295-300]. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-88-99459-71-0
Access mode:
Nr:
2168323359
chapter in conference materials
23

Author:
Title:
Polska statystyka publiczna - od Sejmu Czteroletniego do współczesności = Polish Public Statistics - from the Four-Year Sejm to the Present Day
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 58 (2017) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320461
article
24

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
25

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307815
chapter in conference materials
26

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
27

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307813
chapter in conference materials
28

Author:
Title:
Profesor Steczkowski : laudacja pióra prof. Józefa Pociechy
Source:
Kurier UEK. - nr [2] 8(69), s. 50
Access mode:
Nr:
2168343760
varia
29

Author:
Title:
Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku = Roots of Polish Public Statistics - Galician Statistics and Statisticians on the Beginning of XX Century
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 57 (2016) , s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168309497
article
30

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 55-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349184
varia
31

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society "CLADAG 2015", Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Book of Abstracts / red. Francesco Mola, Claudio Conversano - Cagliari: Cuec Editrice, 2015, s. 506-509. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8467-749-9
Access mode:
Nr:
2168299883
varia
32

Author:
Krzysztof Jajuga , Józef Pociecha , Marek Walesiak
Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
25 lat SKAD = XXV years of SKAD
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 15-24. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297165
article
33

Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Research program:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
article
34

Title:
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 12 (2015) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296929
article
35

Title:
50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej
Redakcja:
Jajuga Krzysztof
, Walesiak Marek
Publisher address:
Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014
Physical description:
195 s.: il. (w tym kolor.); 25 cm
ISBN:
978-83-7695-383-0
Nr:
2168299103
See related chapters
36

Author:
Title:
Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [105]-[111] - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301501
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Józef Pociecha , Eva Sodomová
Title:
Twenty Years of Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars : Ideas and Investigations
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [112]-[126]. - Summ.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301503
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
223 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292625
conference materials
39

Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 22)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285705
article
40

Author:
Title:
Podstawowe modele prognozowania bankructwa
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 13-37
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290983
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
170 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290981
See related chapters
42

Author:
Title:
Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
167 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-329
Nr:
2168310603
doctoral dissertation
43

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe w modelach predykcji bankructwa
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 39-57
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290985
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
50 s.; 23 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295587
conference materials
45

Author:
Title:
Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 302, s. 15-21. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : New methods and innovative applications - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168290837
varia
46

Author:
Title:
Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. Dra hab. Kazimierza Zająca, wybitnego statystyka i demografa krakowskiego
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55, s. 9-13. - Summ., streszcz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168287805
varia
47

Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Profesor Kazimierz Zając - mistrz i nauczyciel statystyków i ekonometryków krakowskich
Source:
50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014, s. 26-33
ISBN:
978-83-7695-383-0
Nr:
2168299107
chapter in book
See main document
49

Conference:
7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2013-05-07 do 2013-05-10
Title:
Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes : Theory and Practice
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
200 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-669-4
Nr:
2168295531
conference materials
50

Author:
Title:
Wkład ośrodka statystyki krakowskiej uczelni ekonomicznej w rozwój statystyki społecznej w Polsce
Source:
Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 27-39 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-625-0
Nr:
2168263524
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm = Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms' Collapsing Prediction
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 152 (2013) , s. 119-139. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279013
article
52

Conference:
6th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2012-05-15 do 2012-05-18
Title:
Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013
Physical description:
174 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-652-6
Nr:
2168291251
conference materials
53

Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
276 s., [1] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168262580
conference materials
54

Author:
Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm = Financial Ratios and Classification Models of Bankruptcy Prediction
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 278 (2013) , s. 15-22. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 20)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168269096
article
55

Author:
Title:
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 19. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2012, 663 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2013) , s. 173-176
Nr:
2168339007
review
56

Author:
Title:
Doktorat honorowyUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Krzysztofa Jajugi
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 59, z. 3, s. 316-321
Nr:
2168248802
varia
57

Author:
Title:
Wspomnienie profesora Kazimierza Zająca
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 59, z. 2, s. 199-204
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257136
varia
58

Author:
Title:
Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia
Source:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 60-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231154
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 18. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2011, 628 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2012) , s. 232-236
Nr:
2168339005
review
60

Title:
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
146 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm
Notes:
Materiały z V konf. nauk., 10-13 maj 2011 r., Zakopane, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-578-9
Nr:
2168261646
conference materials
61

Title:
Data Analysis Methods and its Applications
Redakcja:
, Decker Reinhold
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012
Physical description:
262, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-255-3458-5
Nr:
2168225906
conference materials
See related chapters
62

Title:
Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne = General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles - Theoretical and practical Problems
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 50-57. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 19)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238642
article
63

Author:
Title:
Prof. dr hab. Kazimierz Zając : (1916-2012)
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 90-91
Access mode:
Nr:
2168275871
varia
64

Title:
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles
Source:
Data Analysis Methods and its Applications / red. Józef POCIECHA & Reinhold Decker - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 215-231. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3458-5
Nr:
2168226751
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts
Opracowanie:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
46 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166564690
conference materials
See related chapters
66

Author:
Title:
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing
Source:
Vìsnik. Ekonomìka. - 129 (2011) , s. 17-20. - Summ.
Nr:
2168261364
article
67

Title:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
45 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166528664
conference materials
68

Author:
Title:
Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie : Juliusz Leo - pierwszy prezes Towarzystwa = Establishment of the Polish Statistical Society in Krakow#Juliusz Leo - the first President of the Society
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (605) (2011) , s. 1-10. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168241872
article
69

Title:
Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza = Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221574
article
70

Title:
Bankruptcy Prediction and Business Cycle
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222834
chapter in conference materials
71

Author:
Title:
Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[37]-16[52] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261492
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [7]-[11]. - Summ.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261360
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles
Source:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565251
varia
See main document
74

Author:
Title:
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw
Source:
Statystyka w służbie publicznej : wyzwania XXI w. : 8-10 marca 2010 r., Kraków, Konferencja Naukowa z okazji Obchodów Dnia Statystyki Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego : materiały pokonferencyjne - Kraków: Urząd Statystyczny, 2011, s. 111-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7403-213-1
Nr:
2168261654
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 111[54]-122[65] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261644
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Author:
Title:
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 124[67]-134[77]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261660
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Author:
Title:
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 165 (2011) , s. 124-134. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222638
article
78

Author:
Title:
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[50]-15[64] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249154
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
396 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 10)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-477-5
Nr:
2163838477
80

Author:
Title:
Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bankructwa firm
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 145-158 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165306065
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Data Analysis Methods in Economics Research
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Cracow University of Economics Press, 2010
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 11)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-478-2
Nr:
51901
82

Conference:
XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna "Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy", Łódź, Polska, od 2010-06-07 do 2010-06-08
Title:
Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu
Source:
Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne / red. Mariusz Plich - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 53-62. - [odczyt: 19.01.2016] - Bibliogr.
Series:
(Konferencje Dydaktyczne Uniwersytetu Łódzkiego)
ISBN:
978-83-931046-0-4
Access mode:
Nr:
2168299395
chapter in conference materials
83

Author:
Title:
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[65]-13[77]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249164
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Author:
Title:
Neural Networks as a Tool for Bankruptcy Prediction
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[41]-9[49]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249142
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Ryzyko badania sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 133-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1852-9
Nr:
2165624069
chapter in monograph
86

Author:
Title:
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 107 (2010) , s. 54-61. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 17)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165690185
article
87

Title:
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249166
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Author:
Title:
Probabilistycze podejście w rewizji finansowej = Probabilistic Approach in Auditing
Source:
Miscellanea mikroekonometrii / red. Józef Hozer - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 285-306. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-925925-5-6
Nr:
2165705788
chapter in monograph
89

Title:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-184
Nr:
2167735233
doctoral dissertation
90

Author:
Title:
Wpływ osobowości i prac Profesora Zbigniewa Pawłowskiego na rozwój badań i dydaktyki w krakowskim ośrodku statystyczno-ekonomicznym
Source:
Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010, s. 21-28 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-609-9
Nr:
2165650920
chapter in monograph
91

Author:
Title:
Bankruptycy Prediction : Theoretical and Practical Conditions of its Accuracy
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 23-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165902841
chapter in conference materials
92

Author:
Title:
Wybrane modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw polskich i ocena ich skuteczności prognostycznej
Source:
Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa / red. Józef Biolik - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 155-167
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-498-9
Nr:
51322
chapter in monograph
93

Title:
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
216 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-467-6
Nr:
51320
monograph
94

Title:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
476 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165645252
95

Author:
Title:
Bankruptcy Prediction - Theoretical and Practical Conditions of Its Accuracy
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[78]-10[87]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217956
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Author:
Title:
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[53]-10[62]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217952
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Author:
Title:
Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-134
Nr:
51496
doctoral dissertation
98

Author:
Title:
Methodological Problems of Bankruptcy Prediction
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [63]-[77]. - First Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications GPSDAA 2009 Aachen, October 8-10 2009
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217954
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
261 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
2163837680
100

Author:
Title:
Probabilistyczne podejście w rewizji finansowej
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[14]-20[33] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217942
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Author:
Title:
Zastosowania sztucznych sieci neuronowych dla celów prognozowania bankructwa firm
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[88]-14[101]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217958
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
218 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
2164995038
103

Author:
Title:
Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych [dokument elektroniczny]
Source:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266866
chapter in conference materials
104

Author:
Title:
Professor Laudation
Source:
Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 12-16
Tłumaczenie:
Tilbury Jasper
ISBN:
978-83-7252-403-4
Nr:
2168340397
chapter in book
105

Conference:
XLI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XXIII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany, Polska, od 2005-03-21 do 2005-03-23
Title:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
264 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
51812
conference materials
106

Author:
Title:
Laudacja promotorska
Source:
Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 7-11
ISBN:
978-83-7252-403-4
Nr:
2168340395
chapter in book
107

Author:
Józef Pociecha , Sabina Augustyn , Zina Palyan , Igor Gonchar
Conference:
14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference "Statistics in Management of Social and Economic Development", Odessa, Ukraina, od 2007-09-24 do 2007-09-28
Title:
Unemployment of Young People in Cracow and Kiev : a Statistical View
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007 - Odessa: Palmir, 2008, s. 49-58 - Bibliogr.
Nr:
2165721279
chapter in conference materials
108

Title:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
379 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
51385
109

Author:
Title:
Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 205 (2007) , s. 63-79. - Tytuł numeru: Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168254096
article
110

Author:
Sabina Augustyn , Igor Gonchar , Zina Palyan , Józef Pociecha
Title:
Working Possibilities for Young People in Cracow and Kiev : a Comparative Analysis
Source:
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [6]-[39]. - Referat wygłoszony na International SCORUS Meeting "Youth Assistance in Big Cities and Statistics : Research Results Concerning Youth People", które odbyło się w Berlinie w dniach 2-4 kwietnia 2007
Signature:
NP-1195/Magazyn
Nr:
2168156037
chapter in unpublished scientific work
See main document
111

Author:
Conference:
XXVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2006-04-18 do 2006-04-21
Title:
Metody analizy danych jako narzędzie prognozowania upadłości firmy
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 129-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-353-2
Nr:
2165698243
chapter in conference materials
See main document
112

Conference:
XXVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2006-04-18 do 2006-04-21
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
299 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-353-2
Nr:
51993
conference materials
See related chapters
113

Author:
Title:
Unemployment and Political Transformation - How Young People Managed New Opportunities : Cracow and Kiev Comparative Analysis
Source:
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [60]-[85]. - Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Varieties of Public Sector Labour Markets : Transformed?" organizowanej w Hall w dniach 7-8 grudnia 2007 - Bibliogr.
Signature:
NP-1195/Magazyn
Nr:
2168159417
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Author:
Józef Pociecha , Sabina Augustyn , Zina Palyan , Igor Gonchar
Title:
Unemployment of Young People in Cracow and Kiev - a Statistical View
Source:
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [44]-[58]. - Referat wygłoszony na 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference "Statistics in Management of Social and Economic Development" organizowanej przez Kyiv National University of Economics oraz Odessa State University of Economics, która obyła się w Odessie w dniach 24-28 września 2007 - Bibliogr.
Signature:
NP-1195/Magazyn
Nr:
2168157142
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Author:
Title:
Starzenie się, stan zdrowia i umieralność ludności Polski w latach 1990-2004
Source:
Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 31-53
ISBN:
978-83-7252-385-3
Nr:
2165760262
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Title:
Droga naukowa profesora Kazimierza Zająca
Source:
Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Józef POCIECHA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 7-13
ISBN:
83-7252-326-6
Nr:
2166220138
chapter in monograph
See main document
117

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Zeliasiu : Profesor Aleksander Zeliaś - sylwetka naukowa i Jego wkład w rozwój polskiej statystyki
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006) , s. 5-8
Nr:
51979
article
118

Author:
Conference:
30th Annual Conference of the German Classification Society (GfKI) - Advances in Data Analysis, Berlin, Niemcy, od 2006-03-08 do 2006-03-10
Title:
Data Analysis Methods for Bankruptcy Prediction. Polish Experiences
Source:
Advances in Data Analysis : Program & Abstracts - Berlin: Freie Universität, 2006, s. 153. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318421
varia
119

Author:
Title:
Zmiany w stanie zdrowia i w umieralności ludności w starszym wieku w okresie przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w Polsce na przełomie wieków
Source:
Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Józef POCIECHA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 157-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-326-6
Nr:
2166113899
chapter in monograph
See main document
120

Conference:
12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar "Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries", Krynica, Polska, od 2005-11-08 do 2005-11-10
Title:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Cracow University of Economics Publishers, 2006
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
52383
conference materials
121

Author:
Title:
Funkcja dyskryminacyjna jako narzędzie prognozowania bankructwa firmy : metoda oraz rezultaty praktyczne
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 203-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174292
chapter in monograph
See main document
122

Author:
Conference:
13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs", Svätý Jur, Słowacja, od 2006-11-07 do 2006-11-10
Title:
Quantitative Methods as a Subject of Study in Economics and Management
Source:
Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006, s. 9-18
ISBN:
978-80-225-2329-5
Nr:
2165709588
chapter in conference materials
123

Author:
Title:
Dyskryminacyjne metody klasyfikacji danych w prognozowaniu bankructwa firmy = Discriminant Methods of Data Classification for Bankrupcy Prediction
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1126 (2006) , s. 83-92. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 13)
Access mode:
Nr:
2166369857
article
124

Title:
Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
234 s., [1] k. tabl. il. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
83-7252-326-6
Nr:
52149
See related chapters
125

Author:
Title:
Problems of Measuring Ageing Process of Population
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine - Kiïv: KNEU, 2005, s. 149-156 - Bibliogr.
Nr:
2165902141
chapter in conference materials
126

Author:
Title:
Zmiany w stanie zdrowia i umieralności ludności w starszym wieku według płci, w okresie transformacji polityczno-ekonomicznej w Polsce
Source:
Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 8-23
Signature:
NP-1083/Magazyn
Nr:
2168264514
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Title:
Rewizja finansowa
Edition:
Wyd. 1 (dodruk)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na s. tyt. rok wyd. 2004., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168238796
monograph
128

Author:
Title:
Metodologia pomiaru procesu starzenia się i umieralności ludności
Source:
Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 10-28
Signature:
NP-958/Magazyn
Nr:
2168264498
chapter in unpublished scientific work
See main document
129

Title:
Rewizja finansowa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-198-0
Nr:
2168222916
monograph
130

Title:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168233946
conference materials
See related chapters
131

Title:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-191-3
Nr:
2168225228
See related chapters
132

Title:
Ageing Process of Post-war Baby Boom Population and Scenarios for Health-care Expenditures in Poland
Source:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 155-170 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234194
chapter in conference materials
See main document
133

Author:
Title:
Metody próbkowania w badaniu wiarygodności sald
Source:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 101-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221478
chapter in monograph
See main document
134

Author:
Title:
Charakterystyka powojennego wyżu demograficznego
Source:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 11-20
ISBN:
83-7252-191-3
Nr:
2168225494
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Title:
Stan zdrowia ludzi powojennego wyżu demograficznego i sposoby jego oceny
Source:
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 101-112
ISBN:
83-7252-191-3
Nr:
2168225502
chapter in monograph
See main document
136

Author:
Viera Pácaková , Józef Pociecha
Conference:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2003-11-04 do 2003-11-07
Title:
Nine Polish-Slovak and Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars - the Main Ideas and Methods of Socio-economic Investigations
Source:
Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003, s. 7-14. - Summ.
ISBN:
80-225-1914-6
Nr:
2168295171
chapter in conference materials
137

Author:
Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Title:
Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 159-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218922
chapter in conference materials
See main document
138

Author:
Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2002-04-15 do 2002-04-18
Title:
Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 3, s. 167. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353332
varia
139

Author:
Title:
Zmiany umieralności w Polsce
Source:
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 8-25
Signature:
NP-871/Magazyn
Nr:
2168264484
chapter in unpublished scientific work
See main document
140

Author:
Title:
Sampling Methods in Auditing
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 7-15 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258058
chapter in conference materials
141

Title:
Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku = The Demographic Condition of the Małopolska Voivodship at the Beginning of the 21st Century
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 96. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333675
varia
142

Author:
Title:
Sieci neuronowe w segmentacji rynku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/585
Nr:
2168304029
doctoral dissertation
143

Author:
Conference:
The Family Federation of Finland. European Population Conference (EAPS 2001), Helsinki, Finlandia, od 2001-06-06 do 2001-06-09
Title:
Regional Differences of Morbidity and Mortality Among Fifties Baby Boom Generations in Poland
Source:
Papers of the European Population Conference - Helsinki: Väestölitto, 2001
ISBN:
952-9605-76-5
Access mode:
Nr:
2168318425
chapter in conference materials
144

Author:
Title:
Comparative Analysis of the Demographic Situation in the Countries of Eastern and Central Europe = Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 125-135. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268930
chapter in conference materials
See main document
145

Title:
Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy
Source:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 7-19
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168245258
chapter in monograph
146

Author:
Title:
Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 53-64 - Bibliogr.
Signature:
NP-639/Magazyn
Nr:
2168259202
chapter in unpublished scientific work
See main document
147

Author:
Title:
Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu = Statistical Methods for Constructing an Aggregate Measure of Quality in product Strategy
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 23-26. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226048
chapter in monograph
See main document
148

Author:
Title:
Niedostatki danych do badań społecznych i demograficznych = Shortage of Information for Demographic and Social Studies
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 1 (440) (1998) , s. 47-51
Nr:
2168252216
article
149

Author:
Title:
Przemówienie prof. dra hab. Józefa Pociechy, prorektora ds. ogólnych AE w Krakowie, otwierające konferencję
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 5-6
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236756
varia
See main document
150

Author:
Title:
Informacja o współpracy z zagranicą realizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku 1996 oraz o jej perspektywie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 5-9
Nr:
2168346266
chapter in report
151

Author:
Title:
Jakość środowiska naturalnego a przebieg procesów demograficznych w Polsce = Natural Environmental Quality and the Demographic Processes in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333577
varia
152

Title:
Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/703
Nr:
2168304001
doctoral dissertation
153

Author:
Title:
Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 127-136. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269258
chapter in conference materials
154

Author:
Title:
Methodological and Informational Aspects of Labour Market Modelling
Source:
Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / red. Andrzej SOKOŁOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 25-29
ISBN:
83-86439-90-4
Nr:
2168261120
chapter in conference materials
See main document
155

Title:
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 19-26
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282329
chapter in book
See main document
156

Title:
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 27-64
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282331
chapter in book
See main document
157

Author:
Title:
Metody statystyczne w badaniach marketingowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
213, [3] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12122-X
Nr:
2168258150
monograph
158

Author:
Title:
Rynek pracy w badaniach statystycznych
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 8 (411) (1995) , s. 14-18
Nr:
2168243962
article
159

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza przebiegu procesów ruchu naturalnego ludności krajów europejskich w latach 1980-1991
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 257-270 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269642
chapter in monograph
See main document
160

Author:
Title:
Aktualne problemy badawcze w taksonomii = Current Problems of Taxonomy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333511
varia
161

Author:
Title:
Współczesne problemy metodologii badań demograficznych = Current Problems Pertaining to the Methodology of Demographic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994) , s. 29-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254962
article
162

Author:
Title:
Ekonomiczny model rynku pracy
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 7-15
Nr:
2168251946
chapter in conference materials
See main document
163

Author:
Title:
Aktualne zagadnienia metodologiczne w demografii = Current Methodological Concerns in Demography
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 129-130. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333433
varia
164

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Zarządzania w okresie 01.01-31.08.1993 roku
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (20), s. 13-15
Nr:
2168344646
chapter in report
165

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania w okresie 1.01-17.12.1992 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (13), s. 7-10
Nr:
2168344618
chapter in report
166

Author:
Title:
Różniczkowe modele popytu i problemy ich estymacji = Differential Models of Demand and Their Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992) , s. 23-38. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249360
article
167

Author:
Title:
Porządkowanie dendrytowe oraz hierarchizacja drzewkowa krajów europejskich ze względu na poziom rozwoju demograficznego = Dentrite Ordering and Tree Classification of European Countries with Respect to Demographic Development
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1/107 (1992) , s. 3-24. - Summ.
Nr:
2168256966
article
168

Author:
Title:
Zastosowanie współczesnych metod analizy demograficznej dla określenia uwarunkowań rynku pracy
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 108-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256330
chapter in unpublished scientific work
See main document
169

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty rynku pracy
Source:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA, s. 37-51
Signature:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258420
chapter in unpublished scientific work
See main document
170

Author:
Title:
Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu w okresie od 1.12.1990 do 30.09.1991 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1, s. 34-37
Nr:
2168344042
chapter in report
171

Author:
Title:
Konferencja : Taksonomia - teoria i jej zastosowania = Conference: Taxonomy - Theory and Its Application
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2, s. 228-230
Nr:
2168351374
varia
172

Author:
Title:
Zmiany liczby i struktury ludności w Polsce w latach 1946-1986 = Changea in the Number of Inhabitants and the Structure of Population in Poland in the Years 1946-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991) , s. 94-113. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251954
article
173

Author:
Title:
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 141-152 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298351
article
174

Title:
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego
Publisher address:
Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991
Physical description:
134 s.; 24 cm
Series:
(Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski ; 21)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Nr:
2168263392
monograph
175

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich = Multidimensional Comparative Analysis of Demographic Development of the European Countries
Source:
Studia Demograficzne. - nr 4/102 (1990) , s. 25-49. - Summ.
Nr:
2168258190
article
176

Author:
Title:
Badanie potrzeb w świetle teorii racjonalnego postępowania konsumenta = The Study of Needs in the Light of Consumer Rational Conduct Theory
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 273-275. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275949
varia
177

Title:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990
Physical description:
121 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168242454
conference materials
See related chapters
178

Title:
Scale Conversion - Theory and Application
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990) , s. 167-176 - Bibliogr.
Nr:
2168250162
article
179

Title:
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych
Source:
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990, s. 24-32 - Bibliogr.
Nr:
2168242448
chapter in conference materials
See main document
180

Title:
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności
Source:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249456
article
181

Title:
Testing the Multidimensional Uniformity
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232902
varia
182

Title:
Cluster Analysis Methods and Regression Modelling = Metody analizy skupień i modelowanie regresyjne
Source:
Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989) , s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249450
article
183

Title:
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988
Physical description:
261 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08622-X
Nr:
2168245512
monograph
184

Title:
Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii = Multidimensional Comparative Analysis in Demographic Studies
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 172-173. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276219
varia
185

Author:
Title:
Some Investigations of Factors Qualifying Durable Goods Buyers in Cracov Region = Z badań nad czynnikami określającymi nabywców dóbr trwałego użytkowania w województwie miejskim krakowskim
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 118-120. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318487
varia
186

Author:
Title:
Multinominal Discrimination Methods = Metody dyskryminacji wielomianowej
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 143-144. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168318531
varia
187

Author:
Conference:
XII Konferencja Problemy budowy i estymacji dużych modeli ekonometrycznych, Szczyrk, Polska, od 1985-12-11 do 1985-12-13
Title:
Modele taksonometryczne dochodów osobistych i wydatków
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 1, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350746
varia
188

Title:
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318489
varia
189

Author:
Title:
Matching Taxonomy in Market Segmentation Research = Taksonomia zgodności w badaniach segmentacji rynku
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241070
varia
190

Author:
Conference:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Title:
Zagadnienia pomiaru podobieństwa taksonomicznego
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2, s. 205. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350728
varia
191

Author:
Title:
Statystyczne metody segmentacji rynku = Statistical Market Segmentation Methods
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1986
Physical description:
188 s.: tab.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 71)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168258138
monograph
192

Author:
Title:
Problems of Binary Variables in Taxonomic and Econometric Research = Problemy uwzględniania zmiennych zero-jedynkowych w badaniach taksonomicznych i ekonometrycznych
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241140
varia
193

Author:
Title:
Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych = Approximation Methods of Amplifying the Scale of Measurement of Statistical Characteristics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985) , s. 25-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168245812
article
194

Author:
Title:
Wybrane metody statystyki społeczno-gospodarczej
Source:
Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 314-352 - Bibliogr.
Nr:
2168260090
chapter in academic script
See main document
195

Author:
Conference:
MACROMODELS '85, Łódź-Szczyrk, Polska, od 1985-12-11 do 1985-12-13
Title:
Taxonometric Models of Personal Income and Expenditure
Source:
Macromodels '85 : summaries - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1985, s. 42. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7016-123-5
Nr:
2168318419
varia
196

Author:
Conference:
XX Konferencja ekonometryków, statystyków i matematyków akademii ekonomicznych Polski południowej im. prof. Z. Pawłowskiego, Kraków, Polska, od 1984-04-12 do 1984-04-14
Title:
Zagadnienie wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4, s. 414. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350702
varia
197

Author:
Conference:
VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1984-05-03 do 1984-05-05
Title:
Metody klasyfikacji wielomianowej
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1, s. 86. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350678
varia
198

Author:
Title:
Metody klasyfikacji wielomianowej = Methods of Polynomial Classification
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984) , s. 77-86. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych - Bibliogr.
Nr:
2168244324
article
199

Author:
Title:
Taksonomia zgodności w badaniach rynkowych = Matching Taxonomy in Market Research
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272878
article
200

Author:
Title:
Sekwencyjna procedura wyboru dychotomicznych cech segmentacji rynku = Sequential Procedure of Choice of Dychotomic Properties of Market's Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984) , s. 49-59. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267126
article
201

Title:
Some Results on Demand Analysis for Services = Z badań nad popytem na usługi
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 100-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241512
varia
202

Author:
Title:
Statistical Market Segmentation Methods = Statystyczne metody segmentacji rynku
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 98-99. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241488
varia
203

Title:
Wielorównaniowy model turystyki w Polsce = The Multi-equation Model of Tourism in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318447
varia
204

Title:
Metody badania zróżnicowania popytu na usługi
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4, s. 568. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318431
varia
205

Title:
Metody badania usług rynkowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
178,[1] s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0264-4
Nr:
2168265050
monograph
206

Author:
Title:
Kryteria oceny procedur taksonomicznych = Criteria for Evaluation of Taxonomic Procedures
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982) , s. 183-190. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168255810
article
207

Title:
Badanie zróżnicowania popytu na usługi = Investigation of Differentiation in the Demand for Services
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981) , s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168228560
article
208

Title:
Wielorównaniowy model ruchu turystycznego = Multiequation Model of Tourist Traffic in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981) , s. 13-25. - Summ., rez.
Nr:
2168230026
article
209

Author:
Title:
Problem wyboru właściwej procedury taksonomicznej = The Problem of Choosing the Proper Taxonomic Procedure
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 21/2, lipiec-grudzień 1977, s. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271730
varia
210

Author:
Title:
Wyznaczanie współczynników zależności stochastycznej w języku Fortran IV = Evaluation of Stochastic Relation Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 78 (1977) , s. 171-174. - Summ., rez.
Nr:
2168250158
article
211

Author:
Title:
O metodzie wyboru optymalnego wektora zmiennych objaśniających w przypadku stosowania słabych skal pomiaru = Some Problems about Choiseing of the Optimal Vector of the Explanatory Variables in the Case of Faint Scales of Measurement
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243448
chapter in monograph
See main document
212

Author:
Title:
Ekonometryczne modele badania popytu na usługi
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/144
Nr:
2168304719
doctoral dissertation
213

Title:
Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne) = Formation of Some Phenomena of the Tourist Movement in the Cracow Region (a Study in Statistics)
Source:
Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 69-86. - Summ., rez.
Nr:
2168334913
chapter in book
214

Author:
Title:
O metodzie określania jednorodnych zbiorów cech statystycznych = On the Method of Defining Sets of Homogenous Statistical Characteristics
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 17 (1975) , s. 89-99. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168259706
article
215

Title:
Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego = Econometric Models Used in the Research Into Tourism
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 45-67. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260486
article
216

Title:
Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971 = Econometric Analysis of Tourist Traffic in the Region of Cracow for the Years 1967-1971
Source:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 9-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362414
chapter in monograph
See main document
217

Author:
Title:
O pewnej metodzie określania jednorodnego przedmiotu badań statystycznych = On a Certain Method of Defining a Homogeneous Object of Statistical Research
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 434-435
Nr:
2168333113
varia
218

Author:
Title:
O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej = On the Application of Stochastic Dependence Coefficient
Source:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 65-80. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362448
chapter in monograph
See main document
219

Author:
Title:
Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Analysis of Demand for Handicraft Services in Kraków and Kraków Province in the Year 1966 : (on the basis of Family Budget)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 51 (1972) , s. 69-86. - Rez., summ.
Nr:
2168250320
article
220

Author:
Title:
Próba budowy modelu popytu na wybrane usługi rzemieślnicze w Polsce w 1968 roku = An Attempt to Build a Model of Demand for Certain Handicraft Services in Poland in 1968
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 111-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288659
chapter in monograph
See main document
221

Author:
Conference:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Title:
Z badań nad popytem na niektóre rodzaje usług w m. Krakowie i woj. krakowskim w 1966 r.
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353392
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[126] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
028/WZ-KS/01/2014/S/4224
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301457
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[77] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
064/WZ-KS/01/2013/S/3064
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290769
unpublished scientific work
3

Title:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
[100] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
11/KS/1/2012/S/011
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272124
unpublished scientific work
4

Title:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
77 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy wybranych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
161/KS/2/2011/S/640
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261358
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
[97] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych prac., Bibliogr. przy art.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249036
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
[112] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254246
unpublished scientific work
7

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1122/Magazyn
Nr:
2168282525
unpublished scientific work
8

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
18 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1140/4, Bibliogr. przy art.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1141/4/Magazyn
Nr:
2168264620
unpublished scientific work
9

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1135/Magazyn
Nr:
2168282537
unpublished scientific work
10

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1113/Magazyn
Nr:
2168282451
unpublished scientific work
11

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1133/Magazyn
Nr:
2168282535
unpublished scientific work
12

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 4
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
9 s.; 30 cm.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1140/4/Magazyn
Nr:
2168234252
unpublished scientific work
13

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
7 s.; 30 cm.
Research program:
26/KS/2/09/S/490
Signature:
NP-1140/3/Magazyn
Nr:
2168234248
unpublished scientific work
14

Title:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
[101] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
26/KS/2/09/S/490
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217934
unpublished scientific work
See related chapters
15

Title:
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
[85] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1195/Magazyn
Nr:
2162223912
unpublished scientific work
See related chapters
16

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
5 s.; 30 cm.
Research program:
53/KS/2/07/S/414
Signature:
NP-1140/[2]/Magazyn
Nr:
2162223802
unpublished scientific work
17

Author:
, , , , , , , ,
Title:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
244 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2166590324
unpublished scientific work
18

Author:
,
Title:
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
123 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KBK/1/2006/S
Signature:
NP-1124/Magazyn
Nr:
2166592498
unpublished scientific work
19

Title:
Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
87/KS/9/2005/S/259
Signature:
NP-1083/Magazyn
Nr:
2168264510
unpublished scientific work
See related chapters
20

Title:
Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
87 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KS/4/2004/S/181
Signature:
NP-958/Magazyn
Nr:
2168264492
unpublished scientific work
See related chapters
21

Author:
Title:
Statystyczne metody przeglądu analitycznego w rewizji finansowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
37, [20] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS6/2003/S/079
Signature:
NP-932/Magazyn
Nr:
2168265060
unpublished scientific work
22

Title:
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KS/3/2002/S
Signature:
NP-871/Magazyn
Nr:
2168264480
unpublished scientific work
See related chapters
23

Author:
Title:
Statystyczne metody testowania wiarygodności sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
68/KS/3/2001/S
Signature:
NP-792/Magazyn
Nr:
2168265002
unpublished scientific work
24

Title:
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
69/KS/2/99/S
Signature:
NP-639/Magazyn
Nr:
2168259198
unpublished scientific work
See related chapters
25

Author:
Title:
Metody doboru próby i testy statystyczne w auditingu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
48 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/KS/3/2000/S
Signature:
NP-721/Magazyn
Nr:
2168258564
unpublished scientific work
26

Title:
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
50 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
76/KS/7/98/S
Signature:
NP-542/Magazyn
Nr:
2168258168
unpublished scientific work
27

Title:
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-496/Zagubiona
Nr:
2168318417
unpublished scientific work
28

Title:
Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1 H02B 028 08
Signature:
NP-347/2/Magazyn
Nr:
2168251734
unpublished scientific work
29

Title:
Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
1 H02B 028 08
Signature:
NP-347/1/Magazyn
Nr:
2168251732
unpublished scientific work
30

Title:
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
125 k.: il.; 30 cm
Research program:
16/KS/4/93/S
Signature:
NP-172/Magazyn
Nr:
2168255864
unpublished scientific work
31

Title:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Signature:
NP-231/Magazyn
Nr:
2168256294
unpublished scientific work
See related chapters
32

Title:
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-131/Magazyn
Nr:
2168258412
unpublished scientific work
See related chapters
1
The Paradigm of Statistical Inference and the Paradigm of Statistical Learning / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 68, z. 1 (2021), s. 1-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2021/1/gus_ps_2021_01_jozef_pociecha_the_paradigm_of_statistical_inference_and_the_paradigm_of_statistical.pdf. - ISSN 0033-2372
2
Philosophical Foundations of Statistical Research / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 3 (2020), s. 195-211. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/3/gus_ps_2020_03_jozef_pociecha_philosophical_foundations_of_statistical_research.pdf. - ISSN 0033-2372
3
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment / Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/. - ISSN 1233-5835
4
Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Classification and Data Analysis : Theory and Applications / eds. Krzysztof Jajuga, Jacek Batóg, Marek Walesiak. - Cham: Springer, 2020. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0
5
Professor Julius F. Leo - Scientist, Municipal Manager, Politician, and His Economic and Political Views = Profesor Juliusz Leo - naukowiec, samorządowiec, polityk oraz jego poglądy ekonomiczne i polityczne / Józef POCIECHA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 346 (2020), s. 85-95. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3989/6671. - ISSN 0208-6018
6
The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865-1912 = Przebieg procesu przejścia demograficznego na ziemiach dawnego państwa polsko-litewskiego oraz na innych obszarach z polskojęzyczną ludnością w latach 1865-1912 / Józef POCIECHA // Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia = Poland's Demographic Past : Materials and Studies. - 42 (2020), s. 123-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/pdp/pl/issue/1189/article/18877/. - ISSN 0079-7189
7
Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda / Mateusz BARYŁA ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2019. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection / Mateusz BARYŁA, Józef POCIECHA // W: Book of Short Papers - CLADAG2019 [on-line] / eds. Giovanni C. Porzio, Francesca Greselin, Simona Balzano. - Cassino: University of Cassino and Southern Lazio, 2019. - S. 67-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8317-108-6. - Pełny tekst: https://www.unicas.it/media/4700049/CLADAG2019.pdf
9
Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej = Demographic Picture of the Polish Lands before the Outbreak of the First World War / Józef POCIECHA // Wiadomości Statystyczne. - nr 7 (698) (2019), s. 56-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/7/WS_07_2019__05_Demograficzny%20obraz%20ziem%20polskich%20w%20przededniu%20I%20wojny%20%C5%9Bwiatowej%20%E2%80%93%20J%C3%B3zef%20Pociecha.pdf. - ISSN 0043-518X
10
Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Sebastian Grabarz // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 47-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
11
Jan Steczkowski (1923-2016) / Józef POCIECHA // W: Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795). - S. 354-358. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-685-0. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf
12
Kazimierz Zając (1916-2012) / Józef POCIECHA // W: Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795). - S. 452-457. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-685-0. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf
13
Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych = Contemporary Changes in Statistical Research / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 4 (976) (2018), s. 123-143. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1554/1174. - ISSN 1898-6447
14
Statistics of Poland - the First Yearbook of Polish Lands : Authors and Content = Statystyka Polski - pierwszy rocznik statystyczny ziem polskich, jego autorzy i zawartość / Józef POCIECHA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 5, t. 338 (2018), s. 229-245. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1009. - ISSN 0208-6018
15
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi. - Cham: Springer, 2018. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false
16
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 191-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication. - ISSN 1899-3192
17
Andrzej Iwasiewicz (1935-2012) / Józef POCIECHA // W: Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795). - S. 148-150. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-685-0. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf
18
Aleksander Józef Zeliaś (1939-2006) / Józef POCIECHA // W: Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795). - S. 474-478. - ISBN 978-83-7027-685-0. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf
19
Juliusz Leo (1861-1918) / Józef POCIECHA // W: Statystycy polscy : biogramy / red. Mirosław Krzyśko, Wojciech Adamczewski, Jan Berger, Elżbieta Gołata, Kazimierz Kruszka, Bożena Łazowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2018. - (Biblioteka Wiadomości Statystycznych, ISSN 0067-7795). - S. 240-244. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7027-685-0. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf
20
Wspomnienie o Prof. dr. hab. Andrzeju Malawskim = In Memory of Professor Andrzej Malawski / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 64, z. 1 (2017), s. 121-123. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/116172/edition/100959/content. - ISSN 0033-2372
21
Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923-2016) - życie i twórczość / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 5-15. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/995/984. - ISSN 1898-6447
22
Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line] / eds. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga. - Mantova: Universitas Studiorum, 2017. - S. [295-300]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-99459-71-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=AI84DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8899459711&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwivhuCu_t_ZAhWHjSwKHYMRBuoQ6AEIKDAA
23
Polska statystyka publiczna - od Sejmu Czteroletniego do współczesności = Polish Public Statistics - from the Four-Year Sejm to the Present Day / Józef POCIECHA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 58 (2017), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117547/edition/102207/content. - ISSN 0071-674X
24
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
25
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
26
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
27
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Analysis of Large and Complex Data / eds. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler. - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
28
Profesor Steczkowski : laudacja pióra prof. Józefa Pociechy / Józef POCIECHA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 50. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
29
Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku = Roots of Polish Public Statistics - Galician Statistics and Statisticians on the Beginning of XX Century / Józef POCIECHA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Mateusz PIPIEŃ]. - vol. 57 (2016), s. 5-18. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 55-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
31
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Book of Abstracts [on-line] / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano. - Cagliari: Cuec Editrice, 2015. - S. 506-509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8467-749-9. - Pełny tekst: http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf
32
25 lat SKAD = XXV years of SKAD / Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 15-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32786. - ISSN 1899-3192
33
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique / Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 236-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810. - ISSN 1899-3192
34
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390. - ISSN 1642-168X
35
50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. - 195 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - ISBN 978-83-7695-383-0
36
Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow / Józef POCIECHA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [105]-[111]. - Bibliogr.
37
Twenty Years of Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars : Ideas and Investigations / Józef POCIECHA, Eva Sodomová // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [112]-[126]. - Summ.
38
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 223 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-684-7
39
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 30-38. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
40
Podstawowe modele prognozowania bankructwa / Józef POCIECHA // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 13-37. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
41
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 170 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
42
Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej / Sabina AUGUSTYN ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2014. - 167 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003190
43
Wskaźniki finansowe w modelach predykcji bankructwa / Józef POCIECHA // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 39-57. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
44
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 50 s. ; 23 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-657-1
45
Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow / Józef POCIECHA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 302 (2014), s. 15-21. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis : New methods and innovative applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/193/155. - ISSN 0208-6018
46
Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. Dra hab. Kazimierza Zająca, wybitnego statystyka i demografa krakowskiego / Józef POCIECHA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 55 (2014), s. 9-13. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/101972/edition/87986/content/wspomnienie-o-zyciu-i-dokonaniach-prof-dra-hab-kazimierza-zajaca-wybitnego-statystykai-demografa-krakowskiego-pociecha-jozef?language=pl. - ISSN 0071-674X
47
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
48
Profesor Kazimierz Zając - mistrz i nauczyciel statystyków i ekonometryków krakowskich / Józef POCIECHA // W: 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Józef POCIECHA, Marek Walesiak. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014. - S. 26-33. - ISBN 978-83-7695-383-0
49
Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes : Theory and Practice / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 200 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-669-4
50
Wkład ośrodka statystyki krakowskiej uczelni ekonomicznej w rozwój statystyki społecznej w Polsce / Józef POCIECHA // W: Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec / [red. nauk. Paweł ULMAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 27-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-625-0
51
Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm = Selected Classification Methods and their Effectiveness in Firms' Collapsing Prediction / Józef POCIECHA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 152 (2013), s. 119-139. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/editions-content?id=89038. - ISSN 2083-8611
52
Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha. - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013. - 174 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-652-6
53
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 276 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-612-0
54
Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm = Financial Ratios and Classification Models of Bankruptcy Prediction / Józef POCIECHA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 20). - nr 278 (2013), s. 15-22. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 19. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2012, 663 pp. / Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica. - 1 (2013), s. 173-176. - Rec. pracy: Jajuga K., Walesiak M. (red.): Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. WUE 2012. - ISSN 1233-5835
56
Doktorat honorowyUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Krzysztofa Jajugi / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 59, z. 3 (2012), s. 316-321. - ISSN 0033-2372
57
Wspomnienie profesora Kazimierza Zająca / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 59, z. 2 (2012), s. 199-204. - ISSN 0033-2372
58
Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia / Józef POCIECHA // W: Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 60-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-573-4
59
Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 18. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2011, 628 pp. / Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica. - 1 (2012), s. 232-236. - Rec. pracy: Jajuga K., Walesiak M. (red.): Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. WUE 2011. - ISSN 1233-5835
60
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 146 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Materiały z V konf. nauk., 10-13 maj 2011 r., Zakopane. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-578-9
61
Data Analysis Methods and its Applications / ed. by Józef POCIECHA & Reinhold Decker. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - 262, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-255-3458-5
62
Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne = General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles - Theoretical and practical Problems / Jozef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 50-57. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Prof. dr hab. Kazimierz Zając : (1916-2012) / Józef POCIECHA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 90-91. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
64
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Data Analysis Methods and its Applications / ed. by Józef POCIECHA & Reinhold Decker. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 215-231. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-3458-5
65
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 46 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-520-3
66
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing / J. POCIECHA // Vìsnik. Ekonomìka. - 129 (2011), s. 17-20. - Summ. - ISSN 1728-3817
67
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 45 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-519-7
68
Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie : Juliusz Leo - pierwszy prezes Towarzystwa = Establishment of the Polish Statistical Society in Krakow#Juliusz Leo - the first President of the Society / Józef POCIECHA // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (605) (2011), s. 1-10. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171211563. - ISSN 0043-518X
69
Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza = Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621. - ISSN 1898-6447
70
Bankruptcy Prediction and Business Cycle / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk . - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
71
Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia / Józef POCIECHA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 1[37]-16[52]. - Bibliogr.
72
New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing / J. POCIECHA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. [7]-[11]. - Summ.
73
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
74
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw / Józef POCIECHA // W: Statystyka w służbie publicznej : wyzwania XXI w. : 8-10 marca 2010 r., Kraków, Konferencja Naukowa z okazji Obchodów Dnia Statystyki Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego : materiały pokonferencyjne. - Kraków: Urząd Statystyczny, 2011. - S. 111-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7403-213-1
75
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw / Józef POCIECHA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 111[54]-122[65]. - Bibliogr.
76
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System / Józef POCIECHA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 124[67]-134[77]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
77
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw = Bankruptcy Prediction Models in the Corporate Early Warning System / Józef POCIECHA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 165 (2011), s. 124-134. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw / Józef POCIECHA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[50]-15[64]. - Bibliogr.
79
Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 396 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 10). - ISBN 978-83-7252-477-5
80
Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bankructwa firm / Józef POCIECHA // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 145-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
81
Data Analysis Methods in Economics Research / ed. by Józef POCIECHA. - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2010. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 11). - ISBN 978-83-7252-478-2
82
Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne [on-line] / [red. nauk. Mariusz Plich]. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - (Konferencje Dydaktyczne / Uniwersytet Łódzki). - S. 53-62. - Streszcz.. - [odczyt: 19.01.2016]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931046-0-4. - Pełny tekst: http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/konfdydak53-64.pdf
83
Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw / Józef POCIECHA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[65]-13[77]. - Streszcz. - Bibliogr.
84
Neural Networks as a Tool for Bankruptcy Prediction / Józef POCIECHA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[41]-9[49]. - Summ. - Bibliogr.
85
Ryzyko badania sprawozdań finansowych / Józef POCIECHA // W: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 133-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1852-9
86
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction / Józef POCIECHA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 17). - nr 107 (2010), s. 54-61. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
87
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
88
Probabilistycze podejście w rewizji finansowej = Probabilistic Approach in Auditing / Józef POCIECHA // W: Miscellanea mikroekonometrii / red. nauk. Józef Hozer. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010. - S. 285-306. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-925925-5-6
89
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; . - Kraków : , 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Bibliogr.
90
Wpływ osobowości i prac Profesora Zbigniewa Pawłowskiego na rozwój badań i dydaktyki w krakowskim ośrodku statystyczno-ekonomicznym / Józef POCIECHA // W: Badania ekonometryczne w teorii i praktyce / red. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-609-9
91
Bankruptycy Prediction : Theoretical and Practical Conditions of its Accuracy / Józef POCIECHA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 23-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
92
Wybrane modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw polskich i ocena ich skuteczności prognostycznej / Józef POCIECHA // W: Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa / red. Józef Biolik. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 155-167. - ISBN 978-83-7246-498-9
93
Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 216 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-467-6
94
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 476 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - ISBN 978-83-7252-440-9
95
Bankruptcy Prediction - Theoretical and Practical Conditions of Its Accuracy / Józef POCIECHA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. 1[78]-10[87]. - Summ. - Bibliogr.
96
Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa = Methodological Problems of Bankruptcy Prediction / Józef POCIECHA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. 1[53]-10[62]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
97
Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r. / Jan BRZOZOWSKI ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2009. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Methodological Problems of Bankruptcy Prediction / Józef POCIECHA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. [63]-[77]. - First Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications GPSDAA 2009 Aachen, October 8-10 2009
99
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 261 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - ISBN 978-83-7252-457-7
100
Probabilistyczne podejście w rewizji finansowej / Józef POCIECHA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. 1[14]-20[33]. - Bibliogr.
101
Zastosowania sztucznych sieci neuronowych dla celów prognozowania bankructwa firm / Józef POCIECHA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. 1[88]-14[101]. - Streszcz. - Bibliogr.
102
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 218 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - ISBN 978-83-7252-439-3
103
Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych [Dokument elektroniczny] / Józef POCIECHA // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Kraków: [b.w.], 2008. - 13 ekranów. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_taksonomicznych.pdf
104
Professor Laudation / Józef POCIECHA ; tł. Jasper Tilbury // W: Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 12-16. - ISBN 978-83-7252-403-4
105
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 264 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-393-8
106
Laudacja promotorska / Józef POCIECHA // W: Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 7-11. - ISBN 978-83-7252-403-4
107
Unemployment of Young People in Cracow and Kiev : a Statistical View / Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Zina Palyan, Igor Gonchar // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007. - Odessa: Palmir, 2008. - S. 49-58. - Bibliogr.
108
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 379 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-394-5
109
Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej / Józef POCIECHA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 205 (2007), s. 63-79. - Summ.. - Tytuł numeru: Unifikacja programów nauczania przedmiotów ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
110
Working Possibilities for Young People in Cracow and Kiev : a Comparative Analysis / Sabina AUGUSTYN, Igor Gonchar, Zina Palyan, Józef POCIECHA // W: Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2007), s. [6]-[39]. - Referat wygłoszony na International SCORUS Meeting "Youth Assistance in Big Cities and Statistics : Research Results Concerning Youth People", które odbyło się w Berlinie w dniach 2-4 kwietnia 2007
111
Metody analizy danych jako narzędzie prognozowania upadłości firmy / Józef POCIECHA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-353-2
112
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-353-2
113
Unemployment and Political Transformation - How Young People Managed New Opportunities : Cracow and Kiev Comparative Analysis / Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Zina Palyan // W: Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2007), s. [60]-[85]. - Referat wygłoszony na konferencji naukowej "Varieties of Public Sector Labour Markets : Transformed?" organizowanej w Hall w dniach 7-8 grudnia 2007. - Bibliogr.
114
Unemployment of Young People in Cracow and Kiev - a Statistical View / Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Zina Palyan, Igor Gonchar // W: Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2007), s. [44]-[58]. - Referat wygłoszony na 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference "Statistics in Management of Social and Economic Development" organizowanej przez Kyiv National University of Economics oraz Odessa State University of Economics, która obyła się w Odessie w dniach 24-28 września 2007. - Bibliogr.
115
Starzenie się, stan zdrowia i umieralność ludności Polski w latach 1990-2004 / Józef POCIECHA // W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / red. Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 31-53. - ISBN 978-83-7252-385-3
116
Droga naukowa profesora Kazimierza Zająca / Józef POCIECHA // W: Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Józef POCIECHA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 7-13. - ISBN 83-7252-326-6
117
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Zeliasiu : Profesor Aleksander Zeliaś - sylwetka naukowa i Jego wkład w rozwój polskiej statystyki / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 3 (2006), s. 5-8. - ISSN 0033-2372
118
Data Analysis Methods for Bankruptcy Prediction. Polish Experiences / Józef POCIECHA // W: Advances in Data Analysis : Program & Abstracts. - Berlin: Freie Universität, 2006. - S. 153. - Dostępne tylko streszczenie
119
Zmiany w stanie zdrowia i w umieralności ludności w starszym wieku w okresie przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w Polsce na przełomie wieków / Józef POCIECHA // W: Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Józef POCIECHA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 157-174. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-326-6
120
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Kraków : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - 204 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-328-2
121
Funkcja dyskryminacyjna jako narzędzie prognozowania bankructwa firmy : metoda oraz rezultaty praktyczne / Józef POCIECHA // W: Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 203-211. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-319-3
122
Quantitative Methods as a Subject of Study in Economics and Management / Józef POCIECHA // W: Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006 / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, 2006. - S. 9-18. - ISBN 978-80-225-2329-5
123
Dyskryminacyjne metody klasyfikacji danych w prognozowaniu bankructwa firmy = Discriminant Methods of Data Classification for Bankrupcy Prediction / Józef POCIECHA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 13). - nr 1126 (2006), s. 83-92. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
124
Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Józef POCIECHA]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 234 s., [1] k. tabl. il. kolor. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 83-7252-326-6
125
Problems of Measuring Ageing Process of Population / Józef POCIECHA // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv: KNEU, 2005. - S. 149-156. - Bibliogr.
126
Zmiany w stanie zdrowia i umieralności ludności w starszym wieku według płci, w okresie transformacji polityczno-ekonomicznej w Polsce / Józef POCIECHA // W: Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2005), s. 8-23
127
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Na s. tyt. rok wyd. 2004. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
128
Metodologia pomiaru procesu starzenia się i umieralności ludności / Józef POCIECHA // W: Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2004), s. 10-28
129
Rewizja finansowa / Artur HOŁDA, Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 187 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-198-0
130
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-911355-3-5
131
Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-191-3
132
Ageing Process of Post-war Baby Boom Population and Scenarios for Health-care Expenditures in Poland / Józef POCIECHA, Krzysztof JAKÓBIK // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 155-170. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
133
Metody próbkowania w badaniu wiarygodności sald / Józef POCIECHA // W: Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 101-110. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-175-1
134
Charakterystyka powojennego wyżu demograficznego / Józef POCIECHA // W: Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 11-20. - ISBN 83-7252-191-3
135
Stan zdrowia ludzi powojennego wyżu demograficznego i sposoby jego oceny / Józef POCIECHA // W: Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 101-112. - ISBN 83-7252-191-3
136
Nine Polish-Slovak and Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars - the Main Ideas and Methods of Socio-economic Investigations / Viera Pácaková, Józef POCIECHA // W: Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2003. - S. 7-14. - Summ. - ISBN 80-225-1914-6
137
Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald / Józef POCIECHA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 159-174. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-163-8
138
Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 3 (2002), s. 167. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
139
Zmiany umieralności w Polsce / Józef POCIECHA // W: Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (2002), s. 8-25
140
Sampling Methods in Auditing / Józef POCIECHA // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 7-15. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
141
Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku = The Demographic Condition of the Małopolska Voivodship at the Beginning of the 21st Century / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 96. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
142
Sieci neuronowe w segmentacji rynku / Janusz STAL ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 2001. - 230 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k
143
Regional Differences of Morbidity and Mortality Among Fifties Baby Boom Generations in Poland / Józef POCIECHA // W: Papers of the European Population Conference [on-line]. - Helsinki: Väestölitto, 2001. - ISBN 952-9605-76-5
144
Comparative Analysis of the Demographic Situation in the Countries of Eastern and Central Europe = Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Józef POCIECHA // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 125-135. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-066-6
145
Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy / Józef POCIECHA, Jolanta KURKIEWICZ, Krzysztof JAKÓBIK, Ewa SOJA // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 7-19. - ISBN 83-903168-6-2
146
Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Józef POCIECHA // W: Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2000), s. 53-64. - Bibliogr.
147
Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu = Statistical Methods for Constructing an Aggregate Measure of Quality in product Strategy / Józef POCIECHA // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 23-26. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
148
Niedostatki danych do badań społecznych i demograficznych = Shortage of Information for Demographic and Social Studies / Józef POCIECHA // Wiadomości Statystyczne. - R. 43, nr 1 (440) (1998), s. 47-51. - ISSN 0043-518X
149
Przemówienie prof. dra hab. Józefa Pociechy, prorektora ds. ogólnych AE w Krakowie, otwierające konferencję / Józef POCIECHA // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 5-6. - ISBN 83-87239-79-8
150
Informacja o współpracy z zagranicą realizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku 1996 oraz o jej perspektywie / Józef POCIECHA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 5-9
151
Jakość środowiska naturalnego a przebieg procesów demograficznych w Polsce = Natural Environmental Quality and the Demographic Processes in Poland / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
152
Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych / Mariusz GRABOWSKI ; Promotor: Józef POCIECHA. - Kraków, 1997. - 244 k. : il. ; 30 cm
153
Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości / Józef POCIECHA // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 127-136. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
154
Methodological and Informational Aspects of Labour Market Modelling / Józef POCIECHA // W: Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995) / ed. by Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 25-29. - ISBN 83-86439-90-4
155
Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 19-26. - ISBN 83-86439-78-5
156
Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Józef POCIECHA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 27-64. - ISBN 83-86439-78-5
157
Metody statystyczne w badaniach marketingowych / Józef POCIECHA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 213, [3] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12122-X
158
Rynek pracy w badaniach statystycznych / Józef POCIECHA // Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 8 (411) (1995), s. 14-18. - ISSN 0043-518X
159
Wielowymiarowa analiza porównawcza przebiegu procesów ruchu naturalnego ludności krajów europejskich w latach 1980-1991 / Józef POCIECHA // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 257-270. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
160
Aktualne problemy badawcze w taksonomii = Current Problems of Taxonomy / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
161
Współczesne problemy metodologii badań demograficznych = Current Problems Pertaining to the Methodology of Demographic Analysis / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 418 (1994), s. 29-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Ekonomiczny model rynku pracy / Józef POCIECHA // W: Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ. - Kraków: PTE, 1994. - S. 7-15
163
Aktualne zagadnienia metodologiczne w demografii = Current Methodological Concerns in Demography / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 129-130. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
164
Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Zarządzania w okresie 01.01-31.08.1993 roku / Józef POCIECHA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (20) (1993), s. 13-15
165
Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania w okresie 1.01-17.12.1992 r. / Józef POCIECHA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (13) (1993), s. 7-10
166
Różniczkowe modele popytu i problemy ich estymacji = Differential Models of Demand and Their Estimation / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 380 (1992), s. 23-38. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
167
Porządkowanie dendrytowe oraz hierarchizacja drzewkowa krajów europejskich ze względu na poziom rozwoju demograficznego = Dentrite Ordering and Tree Classification of European Countries with Respect to Demographic Development / Józef POCIECHA // Studia Demograficzne. - nr 1/107 (1992), s. 3-24. - Summ. - ISSN 0039-3134
168
Zastosowanie współczesnych metod analizy demograficznej dla określenia uwarunkowań rynku pracy / Józef POCIECHA // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1992), s. 108-124. - Bibliogr.
169
Społeczno-ekonomiczne determinanty rynku pracy / Józef POCIECHA // W: Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - (1991), s. 37-51
170
Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu w okresie od 1.12.1990 do 30.09.1991 r. / Józef POCIECHA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1 (1991), s. 34-37
171
Konferencja : Taksonomia - teoria i jej zastosowania = Conference: Taxonomy - Theory and Its Application / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 228-230. - ISSN 0033-2372
172
Zmiany liczby i struktury ludności w Polsce w latach 1946-1986 = Changea in the Number of Inhabitants and the Structure of Population in Poland in the Years 1946-1986 / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 342 (1991), s. 94-113. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
173
Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 141-152. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
174
Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991. - 134 s. ; 24 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Monografie i Opracowania. Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; 336. Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, ISSN 0860-7524 ; 21)
175
Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich = Multidimensional Comparative Analysis of Demographic Development of the European Countries / Józef POCIECHA // Studia Demograficzne. - nr 4/102 (1990), s. 25-49. - Summ. - ISSN 0039-3134
176
Badanie potrzeb w świetle teorii racjonalnego postępowania konsumenta = The Study of Needs in the Light of Consumer Rational Conduct Theory / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 273-275. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
177
Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - 121 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art.
178
Scale Conversion - Theory and Application / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 300 (1990), s. 167-176. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
179
Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r. / materiały zebrał i przygotował do publikacji Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1990. - S. 24-32. - Bibliogr.
180
Empirical Tests of Multidimensional Uniformity = Testy empiryczne wielowymiarowej jednorodności / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 81-86. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
181
Testing the Multidimensional Uniformity / Józef POCIECHA, Andrzej SOKOŁOWSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 113-114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
182
Cluster Analysis Methods and Regression Modelling = Metody analizy skupień i modelowanie regresyjne / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Control and Cybernetics. - Vol. 18 nr 1 (1989), s. 69-80. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - ISSN 0424-8569
183
Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych / Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 261 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08622-X
184
Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii = Multidimensional Comparative Analysis in Demographic Studies / Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 172-173. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
185
Some Investigations of Factors Qualifying Durable Goods Buyers in Cracov Region = Z badań nad czynnikami określającymi nabywców dóbr trwałego użytkowania w województwie miejskim krakowskim / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 118-120. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
186
Multinominal Discrimination Methods = Metody dyskryminacji wielomianowej / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 143-144. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
187
Modele taksonometryczne dochodów osobistych i wydatków / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 1 (1987), s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
188
Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure = Modelowanie i prognozowanie struktury wydatków ludności / Stanisław Maciej KOT, Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985 (1987), s. 123-125. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
189
Matching Taxonomy in Market Segmentation Research = Taksonomia zgodności w badaniach segmentacji rynku / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
190
Zagadnienia pomiaru podobieństwa taksonomicznego / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 205. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
191
Statystyczne metody segmentacji rynku = Statistical Market Segmentation Methods / Józef POCIECHA. - Kraków: [s.n.], 1986. - 188 s. : tab. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 71)
192
Problems of Binary Variables in Taxonomic and Econometric Research = Problemy uwzględniania zmiennych zero-jedynkowych w badaniach taksonomicznych i ekonometrycznych / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983 (1986), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
193
Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych = Approximation Methods of Amplifying the Scale of Measurement of Statistical Characteristics / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 203 (1985), s. 25-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
194
Wybrane metody statystyki społeczno-gospodarczej / Józef POCIECHA // W: Wykłady ze statystyki / red. Kazimierz ZAJĄC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 314-352. - Bibliogr.
195
Taxonometric Models of Personal Income and Expenditure / Józef POCIECHA // W: Macromodels '85 : summaries. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 1985. - S. 42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7016-123-5
196
Zagadnienie wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 414. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
197
Metody klasyfikacji wielomianowej / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny. - t. 32, z. 1 (1985), s. 86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
198
Metody klasyfikacji wielomianowej = Methods of Polynomial Classification / Józef POCIECHA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 262 (1984), s. 77-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody taksonomiczne i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
199
Taksonomia zgodności w badaniach rynkowych = Matching Taxonomy in Market Research / Józef POCIECHA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
200
Sekwencyjna procedura wyboru dychotomicznych cech segmentacji rynku = Sequential Procedure of Choice of Dychotomic Properties of Market's Segmentation / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 184 (1984), s. 49-59. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
201
Some Results on Demand Analysis for Services = Z badań nad popytem na usługi / Józef POCIECHA, Michał WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 100-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
202
Statistical Market Segmentation Methods = Statystyczne metody segmentacji rynku / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 98-99. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
203
Wielorównaniowy model turystyki w Polsce = The Multi-equation Model of Tourism in Poland / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
204
Metody badania zróżnicowania popytu na usługi / Józef POCIECHA, Michał WOŹNIAK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 568. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
205
Metody badania usług rynkowych / red. Kazimierz ZAJĄC ; [zespół autorów: Henryk BARANEK, Krystyna BARANEK, Jolanta KURKIEWICZ, Jan PAMUŁA, Józef POCIECHA, Barbara PODOLEC, Andrzej SOKOŁOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. - 178,[1] s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0264-4
206
Kryteria oceny procedur taksonomicznych = Criteria for Evaluation of Taxonomic Procedures / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 183-190. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
207
Badanie zróżnicowania popytu na usługi = Investigation of Differentiation in the Demand for Services / Józef POCIECHA, Michał WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 138 (1981), s. 45-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
208
Wielorównaniowy model ruchu turystycznego = Multiequation Model of Tourist Traffic in Poland / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 141 (1981), s. 13-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
209
Problem wyboru właściwej procedury taksonomicznej = The Problem of Choosing the Proper Taxonomic Procedure / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/2, lipiec-grudzień 1977 (1979), s. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
210
Wyznaczanie współczynników zależności stochastycznej w języku Fortran IV = Evaluation of Stochastic Relation Coefficients / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 78 (1977), s. 171-174. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
211
O metodzie wyboru optymalnego wektora zmiennych objaśniających w przypadku stosowania słabych skal pomiaru = Some Problems about Choiseing of the Optimal Vector of the Explanatory Variables in the Case of Faint Scales of Measurement / Józef POCIECHA // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
212
Ekonometryczne modele badania popytu na usługi / Józef POCIECHA ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1975. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
213
Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne) = Formation of Some Phenomena of the Tourist Movement in the Cracow Region (a Study in Statistics) / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 69-86. - Summ., rez.
214
O metodzie określania jednorodnych zbiorów cech statystycznych = On the Method of Defining Sets of Homogenous Statistical Characteristics / Józef POCIECHA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 17 (1975), s. 89-99. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
215
Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego = Econometric Models Used in the Research Into Tourism / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 45-67. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
216
Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971 = Econometric Analysis of Tourist Traffic in the Region of Cracow for the Years 1967-1971 / Józef POCIECHA, Kazimierz ZAJĄC // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 9-34. - Summ., rez. - Bibliogr.
217
O pewnej metodzie określania jednorodnego przedmiotu badań statystycznych = On a Certain Method of Defining a Homogeneous Object of Statistical Research / Józef POCIECHA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/2, lipiec-grudzień 1973 (1974), s. 434-435. - ISSN 0079-354X
218
O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej = On the Application of Stochastic Dependence Coefficient / Józef POCIECHA // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 65-80. - Summ., rez. - Bibliogr.
219
Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych) = Analysis of Demand for Handicraft Services in Kraków and Kraków Province in the Year 1966 : (on the basis of Family Budget) / Józef POCIECHA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz ZAJĄC]. - nr 51 (1972), s. 69-86. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
220
Próba budowy modelu popytu na wybrane usługi rzemieślnicze w Polsce w 1968 roku = An Attempt to Build a Model of Demand for Certain Handicraft Services in Poland in 1968 / Józef POCIECHA // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 111-121. - Summ., rez. - Bibliogr.
221
Z badań nad popytem na niektóre rodzaje usług w m. Krakowie i woj. krakowskim w 1966 r. / Józef POCIECHA // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
222
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [126] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
223
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [77] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
224
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - [100] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
225
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 77 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy wybranych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
226
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - [97] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych prac. - Bibliogr. przy art.
227
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - [112] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
228
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
229
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 18 k. : il. ; 30 cm. - Tytuł główny pochodzi ze strony tytułowej pracy naukowo-badawczej o sygnaturze NP-1140/4. - Bibliogr. przy art.
230
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Andrzej SOKOŁOWSKI; zespół: Sabina DENKOWSKA, Marcin SALAMAGA, Kamil FIJOREK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 51 k. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr.
231
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
232
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; zespół: Barbara PODOLEC, Paweł ULMAN, Agnieszka WAŁĘGA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
233
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 4 / kier. tematu - Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 9 s. ; 30 cm
234
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 3 / Kierownik tematu - Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 7 s. ; 30 cm
235
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - [101] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
236
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - [85] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art.
237
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 2 / Kierownik tematu - Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 5 s. ; 30 cm
238
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 244 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
239
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005 / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
240
Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
241
Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 87 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
242
Statystyczne metody przeglądu analitycznego w rewizji finansowej / Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 37, [20] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
243
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce / kier. pracy: Józef POCIECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
244
Statystyczne metody testowania wiarygodności sprawozdań finansowych / Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 48 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
245
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
246
Metody doboru próby i testy statystyczne w auditingu / Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 48 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej / kier. pracy: Józef POCIECHA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 50 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
248
Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym / Krzysztof JAKÓBIK, Jolanta KURKIEWICZ, Józef POCIECHA ; kier.: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
249
Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 2 / kier. projektu: Józef POCIECHA ; gł. wyk.: Mariusz GRABOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 1 / kier. projektu: Józef POCIECHA ; gł. wyk.: Mariusz GRABOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich / kier. tematu: Józef POCIECHA ; wyk.: Jolanta KURKIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 125 k. : il. ; 30 cm
252
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin) / kier. pracy: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 124 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
253
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy / kier. pracy: Józef POCIECHA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pociecha J., (2021), The Paradigm of Statistical Inference and the Paradigm of Statistical Learning, "Przegląd Statystyczny", vol. 68, z. 1, s. 1-16; https://ps.stat.gov.pl/PS/2021/1/gus_ps_2021_01_jozef_pociecha_the_paradigm_of_statistical_inference_and_the_paradigm_of_statistical.pdf
2
Pociecha J., (2020), Philosophical Foundations of Statistical Research, "Przegląd Statystyczny", vol. 67, z. 3, s. 195-211; https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/3/gus_ps_2020_03_jozef_pociecha_philosophical_foundations_of_statistical_research.pdf
3
Pawełek B., Baryła M., Pociecha J., (2020), Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (44), s. 5-17; https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/
4
Pawełek B., Pociecha J., (2020), Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model. [W:] Jajuga K., Batóg J., Walesiak M. (red.), Classification and Data Analysis : Theory and Applications (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 129-146.
5
Pociecha J., (2020), Professor Julius F. Leo - Scientist, Municipal Manager, Politician, and His Economic and Political Views, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 346, s. 85-95; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3989/6671
6
Pociecha J., (2020), The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865-1912, "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia", 42, s. 123-146; https://wnus.edu.pl/pdp/pl/issue/1189/article/18877/
7
Baryła M., (2019), Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda, Prom. Pociecha J., Kraków : , 210 k.
8
Baryła M., Pociecha J., (2019), Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection. [W:] Porzio , Greselin F., Balzano S. (red.), Book of Short Papers - CLADAG2019 [on-line], Cassino : University of Cassino and Southern Lazio, s. 67-70.
9
Pociecha J., (2019), Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej, "Wiadomości Statystyczne", nr 7 (698), s. 56-69; https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/7/WS_07_2019__05_Demograficzny%20obraz%20ziem%20polskich%20w%20przededniu%20I%20wojny%20%C5%9Bwiatowej%20%E2%80%93%20J%C3%B3zef%20Pociecha.pdf
10
Pawełek B., Pociecha J., Grabarz S., (2019), Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 47-48.
11
Pociecha J., (2018), Jan Steczkowski (1923-2016). [W:] Krzyśko M., Adamczewski W., Berger J., Gołata E., Kruszka K., Łazowska B. (red.), Statystycy polscy : biogramy (Biblioteka Wiadomości Statystycznych), Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 354-358.
12
Pociecha J., (2018), Kazimierz Zając (1916-2012). [W:] Krzyśko M., Adamczewski W., Berger J., Gołata E., Kruszka K., Łazowska B. (red.), Statystycy polscy : biogramy (Biblioteka Wiadomości Statystycznych), Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 452-457.
13
Pociecha J., (2018), Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 4 (976), s. 123-143; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1554/1174
14
Pociecha J., (2018), Statistics of Poland - the First Yearbook of Polish Lands : Authors and Content, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 5, t. 338, s. 229-245; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1009
15
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2018), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C., Vichi M. (red.), Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 163-172.
16
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2018), Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 191-199; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication
17
Pociecha J., (2018), Andrzej Iwasiewicz (1935-2012). [W:] Krzyśko M., Adamczewski W., Berger J., Gołata E., Kruszka K., Łazowska B. (red.), Statystycy polscy : biogramy (Biblioteka Wiadomości Statystycznych), Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 148-150.
18
Pociecha J., (2018), Aleksander Józef Zeliaś (1939-2006). [W:] Krzyśko M., Adamczewski W., Berger J., Gołata E., Kruszka K., Łazowska B. (red.), Statystycy polscy : biogramy (Biblioteka Wiadomości Statystycznych), Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 474-478.
19
Pociecha J., (2018), Juliusz Leo (1861-1918). [W:] Krzyśko M., Adamczewski W., Berger J., Gołata E., Kruszka K., Łazowska B. (red.), Statystycy polscy : biogramy (Biblioteka Wiadomości Statystycznych), Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, s. 240-244.
20
Pociecha J., (2017), Wspomnienie o Prof. dr. hab. Andrzeju Malawskim, "Przegląd Statystyczny", vol. 64, z. 1, s. 121-123; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/116172/edition/100959/content
21
Pociecha J., (2017), Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923-2016) - życie i twórczość, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (965), s. 5-15; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/995/984
22
Pawełek B., Pociecha J., (2017), Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Greselin F., Mola F., Zenga M. (red.), Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line], Mantova : Universitas Studiorum, s. [295-300].
23
Pociecha J., (2017), Polska statystyka publiczna - od Sejmu Czteroletniego do współczesności, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 58, s. 5-22; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117547/edition/102207/content
24
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
25
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2016), Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 369-382.
26
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
27
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2016), Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 345-355.
28
Pociecha J., (2016), Profesor Steczkowski : laudacja pióra prof. Józefa Pociechy, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 50; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
29
Pociecha J., (2016), Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 57, s. 5-18.
30
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2015), Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 55-56.
31
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2015), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C. (red.), Book of Abstracts [on-line], Cagliari : Cuec Editrice, s. 506-509.
32
Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M., (2015), 25 lat SKAD, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 15-24; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32786
33
Pociecha J., Baryła M., Pawełek B., (2015), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 236-245; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810
34
Pawełek B., Pociecha J., (2015), The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 9-25; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390
35
Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), (2014), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki: księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 195 s.
36
Pociecha J., (2014), Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [105]-[111].
37
Pociecha J., Sodomová E., (2014), Twenty Years of Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars : Ideas and Investigations. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [112]-[126].
38
Pociecha J. (red.), (2014), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 223 s.
39
Pawełek B., Pociecha J., Sagan A., (2014), Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 30-38.
40
Pociecha J., (2014), Podstawowe modele prognozowania bankructwa. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-37.
41
Pociecha J. (red.), (2014), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 170 s.
42
Augustyn S., (2014), Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej, Prom. Pociecha J., Kraków : , 167 k.
43
Pociecha J., (2014), Wskaźniki finansowe w modelach predykcji bankructwa. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-57.
44
Pociecha J. (red.), (2014), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej: XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r.: program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 50 s.
45
Pociecha J., (2014), Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 302, s. 15-21; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/193/155
46
Pociecha J., (2014), Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. Dra hab. Kazimierza Zająca, wybitnego statystyka i demografa krakowskiego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 55, s. 9-13; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/101972/edition/87986/content/wspomnienie-o-zyciu-i-dokonaniach-prof-dra-hab-kazimierza-zajaca-wybitnego-statystykai-demografa-krakowskiego-pociecha-jozef?language=pl
47
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., (2014), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [95]-[104].
48
Pociecha J., (2014), Profesor Kazimierz Zając - mistrz i nauczyciel statystyków i ekonometryków krakowskich. [W:] Jajuga K., Pociecha J., Walesiak M. (red.), 50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 26-33.
49
Pociecha J. (red.), (2014), Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes: Theory and Practice, Cracow : Cracow University of Economics Press, 200 s.
50
Pociecha J., (2013), Wkład ośrodka statystyki krakowskiej uczelni ekonomicznej w rozwój statystyki społecznej w Polsce. [W:] Ulman P. (red.), Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 27-39.
51
Pociecha J., (2013), Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 152, s. 119-139; http://www.sbc.org.pl/dlibra/editions-content?id=89038
52
Pociecha J. (red.), (2013), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Kraków : Cracow University of Economics Press, 174 s.
53
Pociecha J. (red.), (2013), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Cracow University of Economics Press, 276 s., [1] k. złoż.
54
Pociecha J., (2013), Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 278, s. 15-22.
55
Pociecha J., (2013), Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 19. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2012, 663 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 173-176.
56
Pociecha J., (2012), Doktorat honorowyUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Krzysztofa Jajugi, "Przegląd Statystyczny", vol. 59, z. 3, s. 316-321.
57
Pociecha J., (2012), Wspomnienie profesora Kazimierza Zająca, "Przegląd Statystyczny", vol. 59, z. 2, s. 199-204.
58
Pociecha J., (2012), Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia. [W:] Malawski A., Tatar J. (red.), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 60-74.
59
Pociecha J., (2012), Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 18. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2011, 628 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 232-236.
60
Pociecha J. (red.), (2012), Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow : Cracow University of Economics Press, 146 s.
61
Pociecha J., Decker R. (red.), (2012), Data Analysis Methods and its Applications, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 262, [1] s.
62
Pociecha J., Pawełek B., (2012), Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 50-57.
63
Pociecha J., (2012), Prof. dr hab. Kazimierz Zając (1916-2012), "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 90-91; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
64
Pawełek B., Pociecha J., (2012), General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles. [W:] Pociecha J., Decker R. (red.), Data Analysis Methods and its Applications, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 215-231.
65
Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), (2011), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications: Cracow, April 14-16, 2011: the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, 46 s.
66
Pociecha J., (2011), New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing, "Vìsnik. Ekonomìka", 129, s. 17-20.
67
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej: XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: Osieczany, 23-25 marca 2011 r.: program konferencji, streszczenia referatów, (2011), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 45 s.
68
Pociecha J., (2011), Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie : Juliusz Leo - pierwszy prezes Towarzystwa, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (605), s. 1-10; https://bazekon.uek.krakow.pl/171211563
69
Pociecha J., Pawełek B., (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621
70
Pociecha J., Pawełek B., (2011), Bankruptcy Prediction and Business Cycle. [W:] Kovalyk N. (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 9-24.
71
Pociecha J., (2011), Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 1[37]-16[52].
72
Pociecha J., (2011), New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. [7]-[11].
73
Pawełek B., Pociecha J., (2011), General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 34.
74
Pociecha J., (2011), Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw. [W:] Statystyka w służbie publicznej: wyzwania XXI w. : 8-10 marca 2010 r., Kraków, Konferencja Naukowa z okazji Obchodów Dnia Statystyki Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego : materiały pokonferencyjne, Kraków : Urząd Statystyczny, s. 111-122.
75
Pociecha J., (2011), Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 111[54]-122[65].
76
Pociecha J., (2011), Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 124[67]-134[77].
77
Pociecha J., (2011), Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 165, s. 124-134.
78
Pociecha J., (2010), Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[50]-15[64].
79
Pociecha J. (red.), (2010), Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 10), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 396 s.
80
Pociecha J., (2010), Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bankructwa firm. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 145-158.
81
Pociecha J. (red.), (2010), Data Analysis Methods in Economics Research, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 11), Kraków : Cracow University of Economics Press, 194 s.
82
Pociecha J., Pawełek B., (2010), Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu. [W:] Plich M. (red.), Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne [on-line], Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 53-62.
83
Pociecha J., (2010), Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[65]-13[77].
84
Pociecha J., (2010), Neural Networks as a Tool for Bankruptcy Prediction. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[41]-9[49].
85
Pociecha J., (2010), Ryzyko badania sprawozdań finansowych. [W:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 133-160.
86
Pociecha J., (2010), Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 107, s. 54-61.
87
Pociecha J., Pawełek B., (2010), Bankruptcy Prediction vs Business Cycle. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[78]-19[97].
88
Pociecha J., (2010), Probabilistycze podejście w rewizji finansowej. [W:] Hozer J. (red.), Miscellanea mikroekonometrii, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 285-306.
89
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
90
Pociecha J., (2010), Wpływ osobowości i prac Profesora Zbigniewa Pawłowskiego na rozwój badań i dydaktyki w krakowskim ośrodku statystyczno-ekonomicznym. [W:] Barczak (red.), Badania ekonometryczne w teorii i praktyce, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 21-28.
91
Pociecha J., (2009), Bankruptycy Prediction : Theoretical and Practical Conditions of its Accuracy. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 23-31.
92
Pociecha J., (2009), Wybrane modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw polskich i ocena ich skuteczności prognostycznej. [W:] Biolik J. (red.), Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 155-167.
93
Hołda A., Pociecha J., (2009), Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 216 s.
94
Pociecha J. (red.), (2009), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 476 s.
95
Pociecha J., (2009), Bankruptcy Prediction - Theoretical and Practical Conditions of Its Accuracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. 1[78]-10[87].
96
Pociecha J., (2009), Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. 1[53]-10[62].
97
Brzozowski J., (2009), Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r., Prom. Pociecha J., Kraków : , 225 k.
98
Pociecha J., (2009), Methodological Problems of Bankruptcy Prediction. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. [63]-[77].
99
Pociecha J. (red.), (2009), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 6), Cracow : Cracow University of Economics Press, 261 s.
100
Pociecha J., (2009), Probabilistyczne podejście w rewizji finansowej. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. 1[14]-20[33].
101
Pociecha J., (2009), Zastosowania sztucznych sieci neuronowych dla celów prognozowania bankructwa firm. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. 1[88]-14[101].
102
Pociecha J. (red.), (2009), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 218 s.
103
Pociecha J., (2008), Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
104
Pociecha J., (2008), Professor Laudation. [W:] Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 12-16.
105
Zeliaś A., Pociecha J. (red.), (2008), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 264 s.
106
Pociecha J., (2008), Laudacja promotorska. [W:] Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-11.
107
Pociecha J., Augustyn S., Palyan Z., Gonchar I., (2008), Unemployment of Young People in Cracow and Kiev : a Statistical View. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007, Odessa : Palmir, s. 49-58.
108
Pociecha J. (red.), (2008), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 379 s.
109
Pociecha J., (2007), Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 205, s. 63-79.
110
Augustyn S., Gonchar I., Palyan Z., Pociecha J., (2007), Working Possibilities for Young People in Cracow and Kiev : a Comparative Analysis. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie, s. [6]-[39].
111
Pociecha J., (2007), Metody analizy danych jako narzędzie prognozowania upadłości firmy. [W:] Pociecha J. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 129-140.
112
Pociecha J. (red.), (2007), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 299 s.
113
Pociecha J., Augustyn S., Palyan Z., (2007), Unemployment and Political Transformation - How Young People Managed New Opportunities : Cracow and Kiev Comparative Analysis. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie, s. [60]-[85].
114
Pociecha J., Augustyn S., Palyan Z., Gonchar I., (2007), Unemployment of Young People in Cracow and Kiev - a Statistical View. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie, s. [44]-[58].
115
Pociecha J., (2007), Starzenie się, stan zdrowia i umieralność ludności Polski w latach 1990-2004. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 31-53.
116
Pociecha J., (2006), Droga naukowa profesora Kazimierza Zająca. [W:] Pociecha J. (red.), Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-13.
117
Pociecha J., (2006), Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Zeliasiu : Profesor Aleksander Zeliaś - sylwetka naukowa i Jego wkład w rozwój polskiej statystyki, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 3, s. 5-8.
118
Pociecha J., (2006), Data Analysis Methods for Bankruptcy Prediction. Polish Experiences. [W:] Advances in Data Analysis : Program & Abstracts, Berlin : Freie Universität, s. 153.
119
Pociecha J., (2006), Zmiany w stanie zdrowia i w umieralności ludności w starszym wieku w okresie przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w Polsce na przełomie wieków. [W:] Pociecha J. (red.), Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 157-174.
120
Pociecha J. (red.), (2006), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries: Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Kraków : Cracow University of Economics Publishers, 204 s.
121
Pociecha J., (2006), Funkcja dyskryminacyjna jako narzędzie prognozowania bankructwa firmy : metoda oraz rezultaty praktyczne. [W:] Smaga E. (red.), Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 203-211.
122
Pociecha J., (2006), Quantitative Methods as a Subject of Study in Economics and Management. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 9-18.
123
Pociecha J., (2006), Dyskryminacyjne metody klasyfikacji danych w prognozowaniu bankructwa firmy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1126, s. 83-92.
124
Pociecha J. (red.), (2006), Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku: księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 234 s., [1] k. tabl. il. kolor.
125
Pociecha J., (2005), Problems of Measuring Ageing Process of Population. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 149-156.
126
Pociecha J., (2005), Zmiany w stanie zdrowia i umieralności ludności w starszym wieku według płci, w okresie transformacji polityczno-ekonomicznej w Polsce. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce, s. 8-23.
127
Hołda A., Pociecha J., (2005), Rewizja finansowa, Wyd. 1 (dodruk)Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
128
Pociecha J., (2004), Metodologia pomiaru procesu starzenia się i umieralności ludności. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia, s. 10-28.
129
Hołda A., Pociecha J., (2004), Rewizja finansowa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 187 s.
130
Pociecha J. (red.), (2003), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 232 s.
131
Pociecha J. (red.), (2003), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 160 s.
132
Pociecha J., Jakóbik K., (2003), Ageing Process of Post-war Baby Boom Population and Scenarios for Health-care Expenditures in Poland. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 155-170.
133
Pociecha J., (2003), Metody próbkowania w badaniu wiarygodności sald. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 101-110.
134
Pociecha J., (2003), Charakterystyka powojennego wyżu demograficznego. [W:] Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 11-20.
135
Pociecha J., (2003), Stan zdrowia ludzi powojennego wyżu demograficznego i sposoby jego oceny. [W:] Pociecha J. (red.), Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 101-112.
136
Pácaková V., Pociecha J., (2003), Nine Polish-Slovak and Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars - the Main Ideas and Methods of Socio-economic Investigations. [W:] Sodomová E. (red.), Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 7-14.
137
Pociecha J., (2003), Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 159-174.
138
Pociecha J., (2002), Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 3, s. 167.
139
Pociecha J., (2002), Zmiany umieralności w Polsce. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce, s. 8-25.
140
Pociecha J., (2001), Sampling Methods in Auditing. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 7-15.
141
Kurkiewicz J., Pociecha J., (2001), Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 96.
142
Stal J., (2001), Sieci neuronowe w segmentacji rynku, Prom. Pociecha J., Kraków : , 230 k.
143
Pociecha J., (2001), Regional Differences of Morbidity and Mortality Among Fifties Baby Boom Generations in Poland. [W:] Papers of the European Population Conference [on-line], Helsinki : Väestölitto
144
Pociecha J., (2000), Comparative Analysis of the Demographic Situation in the Countries of Eastern and Central Europe. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 125-135.
145
Pociecha J., Kurkiewicz J., Jakóbik K., Soja E., (2000), Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy. [W:] Diagnoza stanu województwa małopolskiego, Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, s. 7-19.
146
Pociecha J., (2000), Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego, s. 53-64.
147
Pociecha J., (1998), Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-26.
148
Pociecha J., (1998), Niedostatki danych do badań społecznych i demograficznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 43, nr 1 (440), s. 47-51.
149
Pociecha J., (1998), Przemówienie prof. dra hab. Józefa Pociechy, prorektora ds. ogólnych AE w Krakowie, otwierające konferencję. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-6.
150
Pociecha J., (1997), Informacja o współpracy z zagranicą realizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku 1996 oraz o jej perspektywie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 5-9.
151
Pociecha J., (1997), Jakość środowiska naturalnego a przebieg procesów demograficznych w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 70-71.
152
Grabowski M., (1997), Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych, Prom. Pociecha J., Kraków : , 244 k.
153
Pociecha J., (1997), Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 127-136.
154
Pociecha J., (1996), Methodological and Informational Aspects of Labour Market Modelling. [W:] Sokołowski A. (red.), Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25-29.
155
Dresler Z., Grabiński T., Pociecha J., (1996), Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995. [W:] Dresler Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19-26.
156
Dresler Z., Grabiński T., Pociecha J., (1996), Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni. [W:] Dresler Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 27-64.
157
Pociecha J., (1996), Metody statystyczne w badaniach marketingowych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 213, [3] s.
158
Pociecha J., (1995), Rynek pracy w badaniach statystycznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 40, nr 8 (411), s. 14-18.
159
Pociecha J., (1994), Wielowymiarowa analiza porównawcza przebiegu procesów ruchu naturalnego ludności krajów europejskich w latach 1980-1991. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 257-270.
160
Pociecha J., (1994), Aktualne problemy badawcze w taksonomii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 121-122.
161
Pociecha J., (1994), Współczesne problemy metodologii badań demograficznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 418, s. 29-38.
162
Pociecha J., (1994), Ekonomiczny model rynku pracy. [W:] KOZIOŁ L. (red.), Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : PTE, s. 7-15.
163
Pociecha J., (1993), Aktualne zagadnienia metodologiczne w demografii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 129-130.
164
Pociecha J., (1993), Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Zarządzania w okresie 01.01-31.08.1993 roku. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 13-15.
165
Pociecha J., (1993), Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania w okresie 1.01-17.12.1992 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 7-10.
166
Pociecha J., (1992), Różniczkowe modele popytu i problemy ich estymacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 380, s. 23-38.
167
Pociecha J., (1992), Porządkowanie dendrytowe oraz hierarchizacja drzewkowa krajów europejskich ze względu na poziom rozwoju demograficznego, "Studia Demograficzne", nr 1/107, s. 3-24.
168
Pociecha J., (1992), Zastosowanie współczesnych metod analizy demograficznej dla określenia uwarunkowań rynku pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), s. 108-124.
169
Pociecha J., (1991), Społeczno-ekonomiczne determinanty rynku pracy. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, s. 37-51.
170
Pociecha J., (1991), Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu w okresie od 1.12.1990 do 30.09.1991 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 34-37.
171
Pociecha J., (1991), Konferencja : Taksonomia - teoria i jej zastosowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 228-230.
172
Pociecha J., (1991), Zmiany liczby i struktury ludności w Polsce w latach 1946-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 342, s. 94-113.
173
Pociecha J., (1991), Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 141-152.
174
Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., (1991), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 21), Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 134 s.
175
Pociecha J., (1990), Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich, "Studia Demograficzne", nr 4/102, s. 25-49.
176
Pociecha J., (1990), Badanie potrzeb w świetle teorii racjonalnego postępowania konsumenta, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 273-275.
177
Pociecha J. (red.), (1990), Taksonomia - teoria i jej zastosowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r., Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 121 s.
178
Pociecha J., Zając K., (1990), Scale Conversion - Theory and Application, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 300, s. 167-176.
179
Pociecha J., Zając K., (1990), Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych. [W:] Pociecha J. (red.), Taksonomia - teoria i jej zastosowania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 24-32.
180
Pociecha J., Sokołowski A., (1989), Empirical Tests of Multidimensional Uniformity, "Control and Cybernetics", Vol. 18 nr 1, s. 81-86.
181
Pociecha J., Sokołowski A., (1989), Testing the Multidimensional Uniformity, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 113-114.
182
Pociecha J., Zając K., (1989), Cluster Analysis Methods and Regression Modelling, "Control and Cybernetics", Vol. 18 nr 1, s. 69-80.
183
Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 261 s.
184
Kurkiewicz J., Pociecha J., (1988), Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 172-173.
185
Pociecha J., (1987), Some Investigations of Factors Qualifying Durable Goods Buyers in Cracov Region, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 118-120.
186
Pociecha J., (1987), Multinominal Discrimination Methods, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 143-144.
187
Pociecha J., (1987), Modele taksonometryczne dochodów osobistych i wydatków, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 1, s. 76-77.
188
Kot S., Pociecha J., (1987), Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985, s. 123-125.
189
Pociecha J., (1986), Matching Taxonomy in Market Segmentation Research, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 51-52.
190
Pociecha J., (1986), Zagadnienia pomiaru podobieństwa taksonomicznego, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 2, s. 205.
191
Pociecha J., (1986), Statystyczne metody segmentacji rynku, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 71), Kraków : [s.n.], 188 s.
192
Pociecha J., (1986), Problems of Binary Variables in Taxonomic and Econometric Research, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983, s. 109-110.
193
Pociecha J., (1985), Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 25-39.
194
Pociecha J., (1985), Wybrane metody statystyki społeczno-gospodarczej. [W:] Zając K. (red.), Wykłady ze statystyki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 314-352.
195
Pociecha J., (1985), Taxonometric Models of Personal Income and Expenditure. [W:] Macromodels '85 : summaries, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 42.
196
Pociecha J., (1985), Zagadnienie wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 414.
197
Pociecha J., (1985), Metody klasyfikacji wielomianowej, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 1, s. 86.
198
Pociecha J., (1984), Metody klasyfikacji wielomianowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 262, s. 77-86.
199
Pociecha J., (1984), Taksonomia zgodności w badaniach rynkowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 27, s. 85-96.
200
Pociecha J., (1984), Sekwencyjna procedura wyboru dychotomicznych cech segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 184, s. 49-59.
201
Pociecha J., Woźniak M., (1983), Some Results on Demand Analysis for Services, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 100-102.
202
Pociecha J., (1983), Statistical Market Segmentation Methods, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 98-99.
203
Pociecha J., Zając K., (1982), Wielorównaniowy model turystyki w Polsce, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 101-102.
204
Pociecha J., Woźniak M., (1982), Metody badania zróżnicowania popytu na usługi, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 568.
205
Baranek H., Baranek K., Kurkiewicz J., Pamuła J., Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Woźniak M., Zając K., (1982), Metody badania usług rynkowych, Zając K. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 178,[1] s.
206
Pociecha J., (1982), Kryteria oceny procedur taksonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 183-190.
207
Pociecha J., Woźniak M., (1981), Badanie zróżnicowania popytu na usługi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 138, s. 45-62.
208
Pociecha J., Zając K., (1981), Wielorównaniowy model ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 141, s. 13-25.
209
Pociecha J., (1979), Problem wyboru właściwej procedury taksonomicznej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/2, lipiec-grudzień 1977, s. 81-82.
210
Pociecha J., (1977), Wyznaczanie współczynników zależności stochastycznej w języku Fortran IV, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 171-174.
211
Pociecha J., (1977), O metodzie wyboru optymalnego wektora zmiennych objaśniających w przypadku stosowania słabych skal pomiaru. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 121-127.
212
Pociecha J., (1975), Ekonometryczne modele badania popytu na usługi, Prom. Zając K., Kraków : , 225 k.
213
Pociecha J., Zając K., (1975), Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne). [W:] Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 69-86.
214
Pociecha J., (1975), O metodzie określania jednorodnych zbiorów cech statystycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 17, s. 89-99.
215
Pociecha J., Zając K., (1974), Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 45-67.
216
Pociecha J., Zając K., (1974), Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-34.
217
Pociecha J., (1974), O pewnej metodzie określania jednorodnego przedmiotu badań statystycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/2, lipiec-grudzień 1973, s. 434-435.
218
Pociecha J., (1974), O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 65-80.
219
Pociecha J., (1972), Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. (na podstawie budżetów rodzinnych), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 51, s. 69-86.
220
Pociecha J., (1972), Próba budowy modelu popytu na wybrane usługi rzemieślnicze w Polsce w 1968 roku. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 111-121.
221
Pociecha J., (1970), Z badań nad popytem na niektóre rodzaje usług w m. Krakowie i woj. krakowskim w 1966 r., "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 334.
222
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, (2014), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [126] k.
223
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, (2013), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [77] k.
224
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, (2012), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [100] k.
225
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, (2011), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 77 k.
226
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, (2010), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [97] k.
227
Malina A. (red.), (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych: aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [112] s.
228
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego, Pociecha J. (kier.), Pawełek B. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 k.
229
Woźniak M. (red.), (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 18 k.
230
Denkowska S., Salamaga M., Fijorek K., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Rozkłady miar podobieństwa podziału zbioru skończonego, Pociecha J. (kier.), Sokołowski A. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 51 k.
231
Kurkiewicz J. (red.), (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Demografia starzenia się Europy - podobieństwa, różnice i wzorce zachodzących przemian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 82 k.
232
Podolec B., Ulman P., Wałęga A., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie rozkładu dochodów gospodarstw domowych w Polsce, Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 56 k.
233
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 4, (2010), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 9 s.
234
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Część 3, (2009), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 7 s.
235
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], (2009), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [101] s.
236
Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych: analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie, (2007), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [85] s.
237
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 2, (2007), Pociecha J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 5 s.
238
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, (2006), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244 s.
239
Zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytku w latach 1995-2005, (2006), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 s.
240
Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów: analiza regionalna sytuacji w Polsce, (2005), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
241
Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia, (2004), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 87 k.
242
Pociecha J., (2003), Statystyczne metody przeglądu analitycznego w rewizji finansowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37, [20] k.
243
Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce, (2002), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
244
Pociecha J., (2001), Statystyczne metody testowania wiarygodności sprawozdań finansowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
245
Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego, (2000), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
246
Pociecha J., (2000), Metody doboru próby i testy statystyczne w auditingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 s.
247
Typy modeli reprodukcji ludności w Polsce w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, (1998), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k.
248
Jakóbik K., Kurkiewicz J., Pociecha J., (1998), Modele płodności w Polsce w ujęciu przekrojowo-czasowym, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
249
Grabowski M., (1997), Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 2, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
250
Grabowski M., (1997), Metody oceny wiarygodności danych ankietowych. T. 1, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 184 k.
251
Kurkiewicz J., (1993), Analiza dynamiki zmian przebiegu podstawowych procesów demograficznych w krajach europejskich, Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 k.
252
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy: (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin), (1992), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 124 k.
253
Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy, (1991), Pociecha J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
1
@article{UEK:2168357684,
author = "Józef Pociecha",
title = "The Paradigm of Statistical Inference and the Paradigm of Statistical Learning",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 68, z. 1",
pages = "1-16",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.0375},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2021/1/gus_ps_2021_01_jozef_pociecha_the_paradigm_of_statistical_inference_and_the_paradigm_of_statistical.pdf},
}
2
@article{UEK:2168356030,
author = "Józef Pociecha",
title = "Philosophical Foundations of Statistical Research",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 67, z. 3",
pages = "195-211",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.7109},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/3/gus_ps_2020_03_jozef_pociecha_philosophical_foundations_of_statistical_research.pdf},
}
3
@article{UEK:2168347788,
author = "Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Józef Pociecha",
title = "Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (44)",
pages = "5-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2020.1.01},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/},
}
4
@inbook{UEK:2168349530,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model",
booktitle = "Classification and Data Analysis : Theory and Applications",
pages = "129-146",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-52348-0_9},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0",
}
5
@article{UEK:2168349492,
author = "Józef Pociecha",
title = "Professor Julius F. Leo - Scientist, Municipal Manager, Politician, and His Economic and Political Views",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 346",
pages = "85-95",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.346.05},
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/3989/6671},
}
6
@article{UEK:2168356032,
author = "Józef Pociecha",
title = "The Process of Demographic Transition in Lands of the Former Polish-Lithuanian Commonwealth and Other Areas with Polish-Speaking Populations, 1865-1912",
journal = "Przeszłość Demograficzna Polski : materiały i studia",
number = "42",
pages = "123-146",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/pdp.2020.42-05},
url = {https://wnus.edu.pl/pdp/pl/issue/1189/article/18877/},
}
7
@unpublished{UEK:2168338337,
author = "Mateusz Baryła",
title = "Metody wykrywania oszustw finansowych oparte na prawie Benforda",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168338501,
author = "Mateusz Baryła and Józef Pociecha",
title = "Euclidean Distance as a Measure of Conformity to Benfordʼs Law in Digital Analysis for Fraud Detection",
booktitle = "Book of Short Papers - CLADAG2019",
pages = "67-70",
adress = "Cassino",
publisher = "University of Cassino and Southern Lazio",
year = "2019",
url = {https://www.unicas.it/media/4700049/CLADAG2019.pdf},
isbn = "978-88-8317-108-6",
}
9
@article{UEK:2168337971,
author = "Józef Pociecha",
title = "Demograficzny obraz ziem polskich w przededniu I wojny światowej",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "7 (698)",
pages = "56-69",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7599},
url = {https://ws.stat.gov.pl/WS/2019/7/WS_07_2019__05_Demograficzny%20obraz%20ziem%20polskich%20w%20przededniu%20I%20wojny%20%C5%9Bwiatowej%20%E2%80%93%20J%C3%B3zef%20Pociecha.pdf},
}
10
@misc{UEK:2168353560,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Sebastian Grabarz",
title = "Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy",
booktitle = "European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts",
pages = "47-48",
adress = "Bayreuth",
publisher = "ECDA",
year = "2019",
url = {http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168349674,
author = "Józef Pociecha",
title = "Jan Steczkowski (1923-2016)",
booktitle = "Statystycy polscy : biogramy",
pages = "354-358",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Statystycznych",
year = "2018",
url = {https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-685-0",
}
12
@inbook{UEK:2168349676,
author = "Józef Pociecha",
title = "Kazimierz Zając (1916-2012)",
booktitle = "Statystycy polscy : biogramy",
pages = "452-457",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Statystycznych",
year = "2018",
url = {https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-685-0",
}
13
@article{UEK:2168329703,
author = "Józef Pociecha and ",
title = "Współczesne zmiany narzędzi badań statystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4 (976)",
pages = "123-143",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0976.0408},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1554/1174},
}
14
@article{UEK:2168329277,
author = "Józef Pociecha",
title = "Statistics of Poland - the First Yearbook of Polish Lands : Authors and Content",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 5, t. 338",
pages = "229-245",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.338.14},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1009},
}
15
@inbook{UEK:2168323363,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning",
pages = "163-172",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55708-3_18},
url = {https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3",
}
16
@article{UEK:2168327283,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "191-199",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
17
@inbook{UEK:2168349670,
author = "Józef Pociecha",
title = "Andrzej Iwasiewicz (1935-2012)",
booktitle = "Statystycy polscy : biogramy",
pages = "148-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Statystycznych",
year = "2018",
url = {https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-685-0",
}
18
@inbook{UEK:2168349678,
author = "Józef Pociecha",
title = "Aleksander Józef Zeliaś (1939-2006)",
booktitle = "Statystycy polscy : biogramy",
pages = "474-478",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Statystycznych",
year = "2018",
url = {https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-685-0",
}
19
@inbook{UEK:2168349672,
author = "Józef Pociecha",
title = "Juliusz Leo (1861-1918)",
booktitle = "Statystycy polscy : biogramy",
pages = "240-244",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Statystycznych",
year = "2018",
url = {https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/31/1/1/statystycy_polscy_biogramy.pdf},
edition = "Wyd. 2 uzup.",
issn = "0067-7795",
isbn = "978-83-7027-685-0",
}
20
@misc{UEK:2168313857,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wspomnienie o Prof. dr. hab. Andrzeju Malawskim",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 64, z. 1",
pages = "121-123",
year = "2017",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/116172/edition/100959/content},
}
21
@misc{UEK:2168320757,
author = "Józef Pociecha",
title = "Prof. dr hab. inż. Jan Steczkowski (1923-2016) - życie i twórczość",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (965)",
pages = "5-15",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0501},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/995/984},
}
22
@inbook{UEK:2168323359,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Book of Short Papers - CLADAG2017",
pages = "[295-300]",
adress = "Mantova",
publisher = "Universitas Studiorum",
year = "2017",
url = {https://books.google.pl/books?id=AI84DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8899459711&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwivhuCu_t_ZAhWHjSwKHYMRBuoQ6AEIKDAA},
isbn = "978-88-99459-71-0",
}
23
@article{UEK:2168320461,
author = "Józef Pociecha",
title = "Polska statystyka publiczna - od Sejmu Czteroletniego do współczesności",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 58",
pages = "5-22",
year = "2017",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/117547/edition/102207/content},
}
24
@article{UEK:2168318169,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000058749/19},
url = {http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184},
}
25
@inbook{UEK:2168307815,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "369-382",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_32},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
26
@article{UEK:2168307785,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
27
@inbook{UEK:2168307813,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "345-355",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_30},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
28
@misc{UEK:2168343760,
author = "Józef Pociecha",
title = "Profesor Steczkowski : laudacja pióra prof. Józefa Pociechy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "[2] 8(69)",
pages = "50",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016},
}
29
@article{UEK:2168309497,
author = "Józef Pociecha",
title = "Korzenie polskiej statystyki publicznej - statystyka i statystycy galicyjscy na początku XX wieku",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 57",
pages = "5-18",
year = "2016",
}
30
@misc{UEK:2168349184,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha and ",
title = "Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "55-56",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
31
@misc{UEK:2168299883,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Book of Abstracts",
pages = "506-509",
adress = "Cagliari",
publisher = "Cuec Editrice",
year = "2015",
url = {http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf},
isbn = "978-88-8467-749-9",
}
32
@article{UEK:2168297165,
author = "Krzysztof Jajuga and Józef Pociecha and Marek Walesiak",
title = "25 lat SKAD",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "15-24",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.384.01},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32786},
issn = "1505-9332",
}
33
@article{UEK:2168296821,
author = "Józef Pociecha and Mateusz Baryła and Barbara Pawełek",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "236-245",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.384.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810},
issn = "1505-9332",
}
34
@article{UEK:2168296929,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "9-25",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1202},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390},
}
35
@book{UEK:2168299103,
title = "50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7695-383-0",
}
36
@unpublished{UEK:2168301501,
author = "Józef Pociecha",
title = "Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[105]-[111]",
year = "2014",
}
37
@unpublished{UEK:2168301503,
author = "Józef Pociecha and Eva Sodomová",
title = "Twenty Years of Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars : Ideas and Investigations",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[112]-[126]",
year = "2014",
}
38
@book{UEK:2168292625,
title = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
39
@article{UEK:2168285705,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Adam Sagan",
title = "Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "327",
pages = "30-38",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
40
@inbook{UEK:2168290983,
author = "Józef Pociecha",
title = "Podstawowe modele prognozowania bankructwa",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "13-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
41
@book{UEK:2168290981,
title = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
42
@unpublished{UEK:2168310603,
author = "Sabina Augustyn",
title = "Metody wnioskowania statystycznego w rewizji finansowej",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003190},
}
43
@inbook{UEK:2168290985,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wskaźniki finansowe w modelach predykcji bankructwa",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "39-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
44
@book{UEK:2168295587,
title = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
45
@misc{UEK:2168290837,
author = "Józef Pociecha",
title = "Professors Kazimierz Zając and Andrzej Iwasiewicz Eminent Statisticians of Krakow",
booktitle = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 302",
pages = "15-21",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/index.php/foe/article/view/193/155},
}
46
@misc{UEK:2168287805,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wspomnienie o życiu i dokonaniach prof. Dra hab. Kazimierza Zająca, wybitnego statystyka i demografa krakowskiego",
booktitle = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 55",
pages = "9-13",
year = "2014",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/101972/edition/87986/content/wspomnienie-o-zyciu-i-dokonaniach-prof-dra-hab-kazimierza-zajaca-wybitnego-statystykai-demografa-krakowskiego-pociecha-jozef?language=pl},
}
47
@unpublished{UEK:2168301493,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[95]-[104]",
year = "2014",
}
48
@inbook{UEK:2168299107,
author = "Józef Pociecha",
title = "Profesor Kazimierz Zając - mistrz i nauczyciel statystyków i ekonometryków krakowskich",
booktitle = "50 lat w służbie dla rozwoju polskiej statystyki, ekonometrii i matematyki : księga jubileuszowa Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej",
pages = "26-33",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7695-383-0",
}
49
@book{UEK:2168295531,
title = "Models and Methods for Analysing and Forecasting Economic Processes : Theory and Practice",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-669-4",
}
50
@inbook{UEK:2168263524,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wkład ośrodka statystyki krakowskiej uczelni ekonomicznej w rozwój statystyki społecznej w Polsce",
booktitle = "Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-625-0",
}
51
@article{UEK:2168279013,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wybrane metody klasyfikacyjne oraz ich efektywność w prognozowaniu upadłości firm",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "152",
pages = "119-139",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/editions-content?id=89038},
}
52
@book{UEK:2168291251,
title = "Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-652-6",
}
53
@book{UEK:2168262580,
title = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
54
@article{UEK:2168269096,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wskaźniki finansowe a klasyfikacyjne modele predykcji upadłości firm",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "278",
pages = "15-22",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
55
@article{UEK:2168339007,
author = "Józef Pociecha",
title = "Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 19. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2012, 663 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "173-176",
year = "2013",
}
56
@misc{UEK:2168248802,
author = "Józef Pociecha",
title = "Doktorat honorowyUniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Krzysztofa Jajugi",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 59, z. 3",
pages = "316-321",
year = "2012",
}
57
@misc{UEK:2168257136,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wspomnienie profesora Kazimierza Zająca",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 59, z. 2",
pages = "199-204",
year = "2012",
}
58
@inbook{UEK:2168231154,
author = "Józef Pociecha",
title = "Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia",
booktitle = "Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze",
pages = "60-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-573-4",
}
59
@article{UEK:2168339005,
author = "Józef Pociecha",
title = "Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania (Taxonomy 18. Classification and Data Analysis - Theory and Applications). WUE 2011, 628 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "232-236",
year = "2012",
}
60
@book{UEK:2168261646,
title = "Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-578-9",
}
61
@book{UEK:2168225906,
title = "Data Analysis Methods and its Applications",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-255-3458-5",
}
62
@article{UEK:2168238642,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "242",
pages = "50-57",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1505-9332",
}
63
@misc{UEK:2168275871,
author = "Józef Pociecha",
title = "Prof. dr hab. Kazimierz Zając : (1916-2012)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "90-91",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
64
@inbook{UEK:2168226751,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles",
booktitle = "Data Analysis Methods and its Applications",
pages = "215-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-255-3458-5",
}
65
@book{UEK:2166564690,
title = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
66
@article{UEK:2168261364,
author = "Józef Pociecha",
title = "New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing",
journal = "Vìsnik. Ekonomìka",
number = "129",
pages = "17-20",
year = "2011",
}
67
@book{UEK:2166528664,
title = "XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-519-7",
}
68
@article{UEK:2168241872,
author = "Józef Pociecha",
title = "Powstanie Polskiego Towarzystwa Statystycznego w Krakowie : Juliusz Leo - pierwszy prezes Towarzystwa",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (605)",
pages = "1-10",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171211563},
}
69
@article{UEK:2168221574,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "5-27",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621},
}
70
@inbook{UEK:2168222834,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Bankruptcy Prediction and Business Cycle",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "9-24",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
71
@unpublished{UEK:2168261492,
author = "Józef Pociecha",
title = "Model logitowy jako narzędzie prognozowania bankructwa - jego zalety i ograniczenia",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "1[37]-16[52]",
year = "2011",
}
72
@unpublished{UEK:2168261360,
author = "Józef Pociecha",
title = "New Directions of Business Statistics in Finance and Auditing",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "[7]-[11]",
year = "2011",
}
73
@misc{UEK:2166565251,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "34",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
74
@inbook{UEK:2168261654,
author = "Józef Pociecha",
title = "Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Statystyka w służbie publicznej : wyzwania XXI w. : 8-10 marca 2010 r., Kraków, Konferencja Naukowa z okazji Obchodów Dnia Statystyki Polskiej Głównego Urzędu Statystycznego : materiały pokonferencyjne",
pages = "111-122",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Statystyczny",
year = "2011",
isbn = "978-83-7403-213-1",
}
75
@unpublished{UEK:2168261644,
author = "Józef Pociecha",
title = "Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "111[54]-122[65]",
year = "2011",
}
76
@unpublished{UEK:2168261660,
author = "Józef Pociecha",
title = "Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "124[67]-134[77]",
year = "2011",
}
77
@article{UEK:2168222638,
author = "Józef Pociecha",
title = "Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "165",
pages = "124-134",
adress = "",
year = "2011",
}
78
@unpublished{UEK:2168249154,
author = "Józef Pociecha",
title = "Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[50]-15[64]",
year = "2010",
}
79
@book{UEK:2163838477,
title = "Aktualne zagadnienia modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-477-5",
}
80
@inbook{UEK:2165306065,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zastosowania sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bankructwa firm",
booktitle = "Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi",
pages = "145-158",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-496-6",
}
81
@book{UEK:51901,
title = "Data Analysis Methods in Economics Research",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Press",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-478-2",
}
82
@inbook{UEK:2168299395,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu",
booktitle = "Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne",
pages = "53-62",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
url = {http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/konfdydak53-64.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931046-0-4",
}
83
@unpublished{UEK:2168249164,
author = "Józef Pociecha",
title = "Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[65]-13[77]",
year = "2010",
}
84
@unpublished{UEK:2168249142,
author = "Józef Pociecha",
title = "Neural Networks as a Tool for Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[41]-9[49]",
year = "2010",
}
85
@inbook{UEK:2165624069,
author = "Józef Pociecha",
title = "Ryzyko badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie",
pages = "133-160",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1852-9",
}
86
@article{UEK:2165690185,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "107",
pages = "54-61",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1505-9332",
}
87
@unpublished{UEK:2168249166,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Bankruptcy Prediction vs Business Cycle",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[78]-19[97]",
year = "2010",
}
88
@inbook{UEK:2165705788,
author = "Józef Pociecha",
title = "Probabilistycze podejście w rewizji finansowej",
booktitle = "Miscellanea mikroekonometrii",
pages = "285-306",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński, Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-925925-5-6",
}
89
@unpublished{UEK:2167735233,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
90
@inbook{UEK:2165650920,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wpływ osobowości i prac Profesora Zbigniewa Pawłowskiego na rozwój badań i dydaktyki w krakowskim ośrodku statystyczno-ekonomicznym",
booktitle = "Badania ekonometryczne w teorii i praktyce",
pages = "21-28",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-609-9",
}
91
@inbook{UEK:2165902841,
author = "Józef Pociecha",
title = "Bankruptycy Prediction : Theoretical and Practical Conditions of its Accuracy",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "23-31",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
92
@inbook{UEK:51322,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wybrane modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw polskich i ocena ich skuteczności prognostycznej",
booktitle = "Dylematy ekonometrii : księga pamiątkowa dla uczczenia siedemdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Stanisława Barczaka Doktora honoris causa",
pages = "155-167",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-498-9",
}
93
@book{UEK:51320,
author = "Artur Hołda and Józef Pociecha",
title = "Probabilistyczne metody badania sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-467-6",
}
94
@book{UEK:2165645252,
title = "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-440-9",
}
95
@unpublished{UEK:2168217956,
author = "Józef Pociecha",
title = "Bankruptcy Prediction - Theoretical and Practical Conditions of Its Accuracy",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "1[78]-10[87]",
year = "2009",
}
96
@unpublished{UEK:2168217952,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "1[53]-10[62]",
year = "2009",
}
97
@unpublished{UEK:51496,
author = "Jan Brzozowski",
title = "Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
98
@unpublished{UEK:2168217954,
author = "Józef Pociecha",
title = "Methodological Problems of Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "[63]-[77]",
year = "2009",
}
99
@book{UEK:2163837680,
title = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
100
@unpublished{UEK:2168217942,
author = "Józef Pociecha",
title = "Probabilistyczne podejście w rewizji finansowej",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "1[14]-20[33]",
year = "2009",
}
101
@unpublished{UEK:2168217958,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zastosowania sztucznych sieci neuronowych dla celów prognozowania bankructwa firm",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "1[88]-14[101]",
year = "2009",
}
102
@book{UEK:2164995038,
title = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
103
@inbook{UEK:2168266866,
author = "Józef Pociecha",
title = "Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
url = {http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Rozwoj_metod_taksonomicznych.pdf},
}
104
@inbook{UEK:2168340397,
author = "Józef Pociecha",
title = "Professor Laudation",
booktitle = "Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "12-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-403-4",
}
105
@book{UEK:51812,
title = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
106
@inbook{UEK:2168340395,
author = "Józef Pociecha",
title = "Laudacja promotorska",
booktitle = "Nadanie Hansowi-Hermannowi Bockowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "7-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-403-4",
}
107
@inbook{UEK:2165721279,
author = "Józef Pociecha and Sabina Augustyn and Zina Palyan and Igor Gonchar",
title = "Unemployment of Young People in Cracow and Kiev : a Statistical View",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development : 14th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference. Ukraine, Odessa, 24-28 September, 2007",
pages = "49-58",
adress = "Odessa",
publisher = "Palmir",
year = "2008",
}
108
@book{UEK:51385,
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
109
@article{UEK:2168254096,
author = "Józef Pociecha",
title = "Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "205",
pages = "63-79",
adress = "",
year = "2007",
}
110
@unpublished{UEK:2168156037,
author = "Sabina Augustyn and Igor Gonchar and Zina Palyan and Józef Pociecha",
title = "Working Possibilities for Young People in Cracow and Kiev : a Comparative Analysis",
booktitle = "Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie",
pages = "[6]-[39]",
year = "2007",
}
111
@inbook{UEK:2165698243,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody analizy danych jako narzędzie prognozowania upadłości firmy",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "129-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-353-2",
}
112
@book{UEK:51993,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-353-2",
}
113
@unpublished{UEK:2168159417,
author = "Józef Pociecha and Sabina Augustyn and Zina Palyan",
title = "Unemployment and Political Transformation - How Young People Managed New Opportunities : Cracow and Kiev Comparative Analysis",
booktitle = "Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie",
pages = "[60]-[85]",
year = "2007",
}
114
@unpublished{UEK:2168157142,
author = "Józef Pociecha and Sabina Augustyn and Zina Palyan and Igor Gonchar",
title = "Unemployment of Young People in Cracow and Kiev - a Statistical View",
booktitle = "Zatrudnienie i bezrobocie ludzi młodych : analiza porównawcza sytuacji w Krakowie i Kijowie",
pages = "[44]-[58]",
year = "2007",
}
115
@inbook{UEK:2165760262,
author = "Józef Pociecha",
title = "Starzenie się, stan zdrowia i umieralność ludności Polski w latach 1990-2004",
booktitle = "Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie",
pages = "31-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-385-3",
}
116
@inbook{UEK:2166220138,
author = "Józef Pociecha",
title = "Droga naukowa profesora Kazimierza Zająca",
booktitle = "Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-326-6",
}
117
@article{UEK:51979,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Zeliasiu : Profesor Aleksander Zeliaś - sylwetka naukowa i Jego wkład w rozwój polskiej statystyki",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 3",
pages = "5-8",
year = "2006",
}
118
@misc{UEK:2168318421,
author = "Józef Pociecha",
title = "Data Analysis Methods for Bankruptcy Prediction. Polish Experiences",
booktitle = "Advances in Data Analysis : Program & Abstracts",
pages = "153",
adress = "Berlin",
publisher = "Freie Universität",
year = "2006",
}
119
@inbook{UEK:2166113899,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zmiany w stanie zdrowia i w umieralności ludności w starszym wieku w okresie przemian politycznych i społeczno-ekonomicznych w Polsce na przełomie wieków",
booktitle = "Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca",
pages = "157-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-326-6",
}
120
@book{UEK:52383,
title = "A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-328-2",
}
121
@inbook{UEK:2166174292,
author = "Józef Pociecha",
title = "Funkcja dyskryminacyjna jako narzędzie prognozowania bankructwa firmy : metoda oraz rezultaty praktyczne",
booktitle = "Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza",
pages = "203-211",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-319-3",
}
122
@inbook{UEK:2165709588,
author = "Józef Pociecha",
title = "Quantitative Methods as a Subject of Study in Economics and Management",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-Statistical Methods at the Universities of Economics Referring to Future Needs : 13th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar. Slovakia, Svätý Jur, 7-10 November 2006",
pages = "9-18",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2006",
isbn = "978-80-225-2329-5",
}
123
@article{UEK:2166369857,
author = "Józef Pociecha",
title = "Dyskryminacyjne metody klasyfikacji danych w prognozowaniu bankructwa firmy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1126",
pages = "83-92",
adress = "",
year = "2006",
url = {},
issn = "1505-9332",
}
124
@book{UEK:52149,
title = "Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 90. urodzin profesora Kazimierza Zająca",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-326-6",
}
125
@inbook{UEK:2165902141,
author = "Józef Pociecha",
title = "Problems of Measuring Ageing Process of Population",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine",
pages = "149-156",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
}
126
@unpublished{UEK:2168264514,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zmiany w stanie zdrowia i umieralności ludności w starszym wieku według płci, w okresie transformacji polityczno-ekonomicznej w Polsce",
booktitle = "Sytuacja demograficzna i zdrowotna ludności a poziom dochodów : analiza regionalna sytuacji w Polsce",
pages = "8-23",
year = "2005",
}
127
@book{UEK:2168238796,
author = "Artur Hołda and Józef Pociecha",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1 (dodruk)",
isbn = "83-7252-198-0",
}
128
@unpublished{UEK:2168264498,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metodologia pomiaru procesu starzenia się i umieralności ludności",
booktitle = "Umieralność oraz sytuacja zdrowotna ludności Polski a organizacja i finansowanie służby zdrowia",
pages = "10-28",
year = "2004",
}
129
@book{UEK:2168222916,
author = "Artur Hołda and Józef Pociecha",
title = "Rewizja finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-198-0",
}
130
@book{UEK:2168233946,
title = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
131
@book{UEK:2168225228,
title = "Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-191-3",
}
132
@inbook{UEK:2168234194,
author = "Józef Pociecha and Krzysztof Jakóbik",
title = "Ageing Process of Post-war Baby Boom Population and Scenarios for Health-care Expenditures in Poland",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002",
pages = "155-170",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
133
@inbook{UEK:2168221478,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody próbkowania w badaniu wiarygodności sald",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "101-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
134
@inbook{UEK:2168225494,
author = "Józef Pociecha",
title = "Charakterystyka powojennego wyżu demograficznego",
booktitle = "Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego",
pages = "11-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-191-3",
}
135
@inbook{UEK:2168225502,
author = "Józef Pociecha",
title = "Stan zdrowia ludzi powojennego wyżu demograficznego i sposoby jego oceny",
booktitle = "Ekonomiczne konsekwencje osiągania wieku emerytalnego przez generacje powojennego wyżu demograficznego",
pages = "101-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-191-3",
}
136
@inbook{UEK:2168295171,
author = "Viera Pácaková and Józef Pociecha",
title = "Nine Polish-Slovak and Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminars - the Main Ideas and Methods of Socio-economic Investigations",
booktitle = "Education of Quantitative Mathematical-statistical Methods on the Universities of Economics Referring to Future Needs : 10th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, November 4-7, 2003, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "7-14",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2003",
isbn = "80-225-1914-6",
}
137
@inbook{UEK:2168218922,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "159-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-163-8",
}
138
@misc{UEK:2168353332,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody próbkowania według zmiennych w statystycznych testach wiarygodności sald",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 3",
pages = "167",
year = "2002",
}
139
@unpublished{UEK:2168264484,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zmiany umieralności w Polsce",
booktitle = "Uwarunkowania procesu umieralności w Polsce",
pages = "8-25",
year = "2002",
}
140
@inbook{UEK:2168258058,
author = "Józef Pociecha",
title = "Sampling Methods in Auditing",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "7-15",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
141
@misc{UEK:2168333675,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha",
title = "Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego na progu XXI wieku",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "96",
year = "2001",
}
142
@unpublished{UEK:2168304029,
author = "Janusz Stal",
title = "Sieci neuronowe w segmentacji rynku",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
143
@inbook{UEK:2168318425,
author = "Józef Pociecha",
title = "Regional Differences of Morbidity and Mortality Among Fifties Baby Boom Generations in Poland",
booktitle = "Papers of the European Population Conference",
pages = "",
adress = "Helsinki",
publisher = "Väestölitto",
year = "2001",
url = {},
isbn = "952-9605-76-5",
}
144
@inbook{UEK:2168268930,
author = "Józef Pociecha",
title = "Comparative Analysis of the Demographic Situation in the Countries of Eastern and Central Europe",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999)",
pages = "125-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
145
@inbook{UEK:2168245258,
author = "Józef Pociecha and Jolanta Kurkiewicz and Krzysztof Jakóbik and Ewa Soja",
title = "Zasoby ludzkie - demografia i rynek pracy",
booktitle = "Diagnoza stanu województwa małopolskiego",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2000",
isbn = "83-903168-6-2",
}
146
@unpublished{UEK:2168259202,
author = "Józef Pociecha",
title = "Analiza porównawcza sytuacji demograficznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Zróżnicowanie przemian demograficznych w krajach Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej w okresie drugiego przejścia demograficznego",
pages = "53-64",
year = "2000",
}
147
@inbook{UEK:2168226048,
author = "Józef Pociecha",
title = "Statystyczne metody konstruowania agregatowej miary jakości w strategii produktu",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "23-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
148
@article{UEK:2168252216,
author = "Józef Pociecha",
title = "Niedostatki danych do badań społecznych i demograficznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 43, 1 (440)",
pages = "47-51",
year = "1998",
}
149
@misc{UEK:2168236756,
author = "Józef Pociecha",
title = "Przemówienie prof. dra hab. Józefa Pociechy, prorektora ds. ogólnych AE w Krakowie, otwierające konferencję",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
150
@misc{UEK:2168346266,
author = "Józef Pociecha",
title = "Informacja o współpracy z zagranicą realizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie w roku 1996 oraz o jej perspektywie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1(40)",
pages = "5-9",
year = "1997",
}
151
@misc{UEK:2168333577,
author = "Józef Pociecha",
title = "Jakość środowiska naturalnego a przebieg procesów demograficznych w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/2, lipiec-grudzień 1996",
pages = "70-71",
year = "1997",
}
152
@unpublished{UEK:2168304001,
author = "Mariusz Grabowski",
title = "Sieci neuronowe w analizie danych społeczno-ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
153
@inbook{UEK:2168269258,
author = "Józef Pociecha",
title = "Statystyczne metody konstruowania syntetycznego miernika jakości",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
154
@inbook{UEK:2168261120,
author = "Józef Pociecha",
title = "Methodological and Informational Aspects of Labour Market Modelling",
booktitle = "Statistical Methods of the Analysis of Socio-economic Aspects of Labour Market in Poland and Slovakia : Proceedings of the Seminar, (Kraków, 15-18 November 1995)",
pages = "25-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-90-4",
}
155
@inbook{UEK:2168282329,
author = "Zbigniew Dresler and Tadeusz Grabiński and Józef Pociecha",
title = "Ogólna charakterystyka funkcjonowania uczelni w latach 1991-1995",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny ",
pages = "19-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-78-5",
}
156
@inbook{UEK:2168282331,
author = "Zbigniew Dresler and Tadeusz Grabiński and Józef Pociecha",
title = "Synteza procesów zachodzących w podstawowych sferach działalności uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny ",
pages = "27-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-78-5",
}
157
@book{UEK:2168258150,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody statystyczne w badaniach marketingowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12122-X",
}
158
@article{UEK:2168243962,
author = "Józef Pociecha",
title = "Rynek pracy w badaniach statystycznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 40, 8 (411)",
pages = "14-18",
year = "1995",
}
159
@inbook{UEK:2168269642,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza przebiegu procesów ruchu naturalnego ludności krajów europejskich w latach 1980-1991",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "257-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
160
@misc{UEK:2168333511,
author = "Józef Pociecha",
title = "Aktualne problemy badawcze w taksonomii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992",
pages = "121-122",
year = "1994",
}
161
@article{UEK:2168254962,
author = "Józef Pociecha",
title = "Współczesne problemy metodologii badań demograficznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "418",
pages = "29-38",
year = "1994",
}
162
@inbook{UEK:2168251946,
author = "Józef Pociecha",
title = "Ekonomiczny model rynku pracy",
booktitle = "Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "7-15",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE",
year = "1994",
}
163
@misc{UEK:2168333433,
author = "Józef Pociecha",
title = "Aktualne zagadnienia metodologiczne w demografii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "129-130",
year = "1993",
}
164
@misc{UEK:2168344646,
author = "Józef Pociecha",
title = "Sprawozdanie z działalności Rady Wydziału Zarządzania w okresie 01.01-31.08.1993 roku",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8 (20)",
pages = "13-15",
year = "1993",
}
165
@misc{UEK:2168344618,
author = "Józef Pociecha",
title = "Sprawozdanie z działalności Wydziału Zarządzania w okresie 1.01-17.12.1992 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1 (13)",
pages = "7-10",
year = "1993",
}
166
@article{UEK:2168249360,
author = "Józef Pociecha",
title = "Różniczkowe modele popytu i problemy ich estymacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "380",
pages = "23-38",
year = "1992",
}
167
@article{UEK:2168256966,
author = "Józef Pociecha",
title = "Porządkowanie dendrytowe oraz hierarchizacja drzewkowa krajów europejskich ze względu na poziom rozwoju demograficznego",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/107",
pages = "3-24",
year = "1992",
}
168
@unpublished{UEK:2168256330,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zastosowanie współczesnych metod analizy demograficznej dla określenia uwarunkowań rynku pracy",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy : (ujęcie mikroekonomiczne oraz demografii rodzin)",
pages = "108-124",
year = "1992",
}
169
@unpublished{UEK:2168258420,
author = "Józef Pociecha",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty rynku pracy",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania rynku pracy",
pages = "37-51",
year = "1991",
}
170
@misc{UEK:2168344042,
author = "Józef Pociecha",
title = "Sprawozdanie z posiedzeń Rady Wydziału Ekonomiki Obrotu w okresie od 1.12.1990 do 30.09.1991 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "1",
pages = "34-37",
year = "1991",
}
171
@misc{UEK:2168351374,
author = "Józef Pociecha",
title = "Konferencja : Taksonomia - teoria i jej zastosowania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 2",
pages = "228-230",
year = "1991",
}
172
@article{UEK:2168251954,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zmiany liczby i struktury ludności w Polsce w latach 1946-1986",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "342",
pages = "94-113",
year = "1991",
}
173
@article{UEK:2168298351,
author = "Józef Pociecha",
title = "Teoria racjonalnego zachowania się konsumenta oraz jej zastosowanie do badania rozkładów i hierarchii zaspokajania potrzeb konsumpcyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "141-152",
year = "1991",
issn = "",
}
174
@book{UEK:2168263392,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH. Instytut Statystyki i Demografii",
year = "1991",
issn = "0860-7524",
}
175
@article{UEK:2168258190,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju demograficznego krajów europejskich",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "4/102",
pages = "25-49",
year = "1990",
}
176
@misc{UEK:2168275949,
author = "Józef Pociecha",
title = "Badanie potrzeb w świetle teorii racjonalnego postępowania konsumenta",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "273-275",
year = "1990",
}
177
@book{UEK:2168242454,
title = "Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
178
@article{UEK:2168250162,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Scale Conversion - Theory and Application",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "300",
pages = "167-176",
year = "1990",
}
179
@inbook{UEK:2168242448,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wkład ośrodka krakowskiego w rozwój teorii i zastosowań metod taksonomicznych",
booktitle = "Taksonomia - teoria i jej zastosowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne Mogilany, 27-28 IX 1989 r.",
pages = "24-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1990",
}
180
@article{UEK:2168249456,
author = "Józef Pociecha and Andrzej Sokołowski",
title = "Empirical Tests of Multidimensional Uniformity",
journal = "Control and Cybernetics",
number = "Vol. 18 1",
pages = "81-86",
year = "1989",
}
181
@misc{UEK:2168232902,
author = "Józef Pociecha and Andrzej Sokołowski",
title = "Testing the Multidimensional Uniformity",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "113-114",
year = "1989",
}
182
@article{UEK:2168249450,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Cluster Analysis Methods and Regression Modelling",
journal = "Control and Cybernetics",
number = "Vol. 18 1",
pages = "69-80",
year = "1989",
}
183
@book{UEK:2168245512,
author = "Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Kazimierz Zając",
title = "Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1988",
isbn = "83-01-08622-X",
}
184
@misc{UEK:2168276219,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Józef Pociecha",
title = "Wielowymiarowa analiza porównawcza w demografii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986",
pages = "172-173",
year = "1988",
}
185
@misc{UEK:2168318487,
author = "Józef Pociecha",
title = "Some Investigations of Factors Qualifying Durable Goods Buyers in Cracov Region",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "118-120",
year = "1987",
}
186
@misc{UEK:2168318531,
author = "Józef Pociecha",
title = "Multinominal Discrimination Methods",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "143-144",
year = "1987",
}
187
@misc{UEK:2168350746,
author = "Józef Pociecha",
title = "Modele taksonometryczne dochodów osobistych i wydatków",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 34, z. 1",
pages = "76-77",
year = "1987",
}
188
@misc{UEK:2168318489,
author = "Stanisław Maciej Kot and Józef Pociecha",
title = "Modelling and Forecasting of the Personal Speding Structure",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 29/1-2, styczeń-grudzień 1985",
pages = "123-125",
year = "1987",
}
189
@misc{UEK:2168241070,
author = "Józef Pociecha",
title = "Matching Taxonomy in Market Segmentation Research",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "51-52",
year = "1986",
}
190
@misc{UEK:2168350728,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zagadnienia pomiaru podobieństwa taksonomicznego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 33, z. 2",
pages = "205",
year = "1986",
}
191
@book{UEK:2168258138,
author = "Józef Pociecha",
title = "Statystyczne metody segmentacji rynku",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
192
@misc{UEK:2168241140,
author = "Józef Pociecha",
title = "Problems of Binary Variables in Taxonomic and Econometric Research",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/1, styczeń-czerwiec 1983",
pages = "109-110",
year = "1986",
}
193
@article{UEK:2168245812,
author = "Józef Pociecha",
title = "Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "203",
pages = "25-39",
year = "1985",
}
194
@inbook{UEK:2168260090,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wybrane metody statystyki społeczno-gospodarczej",
booktitle = "Wykłady ze statystyki",
pages = "314-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
195
@misc{UEK:2168318419,
author = "Józef Pociecha",
title = "Taxonometric Models of Personal Income and Expenditure",
booktitle = "Macromodels '85 : summaries",
pages = "42",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "1985",
isbn = "83-7016-123-5",
}
196
@misc{UEK:2168350702,
author = "Józef Pociecha",
title = "Zagadnienie wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 4",
pages = "414",
year = "1985",
}
197
@misc{UEK:2168350678,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody klasyfikacji wielomianowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 32, z. 1",
pages = "86",
year = "1985",
}
198
@article{UEK:2168244324,
author = "Józef Pociecha",
title = "Metody klasyfikacji wielomianowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "262",
pages = "77-86",
adress = "",
year = "1984",
}
199
@article{UEK:2168272878,
author = "Józef Pociecha",
title = "Taksonomia zgodności w badaniach rynkowych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 27",
pages = "85-96",
year = "1984",
}
200
@article{UEK:2168267126,
author = "Józef Pociecha",
title = "Sekwencyjna procedura wyboru dychotomicznych cech segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "184",
pages = "49-59",
year = "1984",
}
201
@misc{UEK:2168241512,
author = "Józef Pociecha and Michał Woźniak",
title = "Some Results on Demand Analysis for Services",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "100-102",
year = "1983",
}
202
@misc{UEK:2168241488,
author = "Józef Pociecha",
title = "Statistical Market Segmentation Methods",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "98-99",
year = "1983",
}
203
@misc{UEK:2168318447,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wielorównaniowy model turystyki w Polsce",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "101-102",
year = "1982",
}
204
@misc{UEK:2168318431,
author = "Józef Pociecha and Michał Woźniak",
title = "Metody badania zróżnicowania popytu na usługi",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 3-4",
pages = "568",
year = "1982",
}
205
@book{UEK:2168265050,
author = "Henryk Baranek and Krystyna Baranek and Jolanta Kurkiewicz and Jan Pamuła and Józef Pociecha and Barbara Podolec and Andrzej Sokołowski and Michał Woźniak and Kazimierz Zając",
title = "Metody badania usług rynkowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1982",
isbn = "83-208-0264-4",
}
206
@article{UEK:2168255810,
author = "Józef Pociecha",
title = "Kryteria oceny procedur taksonomicznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 29, z. 1-2",
pages = "183-190",
year = "1982",
}
207
@article{UEK:2168228560,
author = "Józef Pociecha and Michał Woźniak",
title = "Badanie zróżnicowania popytu na usługi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "138",
pages = "45-62",
year = "1981",
}
208
@article{UEK:2168230026,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Wielorównaniowy model ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "141",
pages = "13-25",
year = "1981",
}
209
@misc{UEK:2168271730,
author = "Józef Pociecha",
title = "Problem wyboru właściwej procedury taksonomicznej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/2, lipiec-grudzień 1977",
pages = "81-82",
year = "1979",
}
210
@article{UEK:2168250158,
author = "Józef Pociecha",
title = "Wyznaczanie współczynników zależności stochastycznej w języku Fortran IV",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "171-174",
year = "1977",
}
211
@inbook{UEK:2168243448,
author = "Józef Pociecha",
title = "O metodzie wyboru optymalnego wektora zmiennych objaśniających w przypadku stosowania słabych skal pomiaru",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "121-127",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
212
@unpublished{UEK:2168304719,
author = "Józef Pociecha",
title = "Ekonometryczne modele badania popytu na usługi",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
213
@inbook{UEK:2168334913,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Kształtowanie się niektórych zjawisk ruchu turystycznego w regionie krakowskim (studium statystyczne)",
booktitle = "Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego regionu : jubileuszowa sesja naukowa",
pages = "69-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
214
@article{UEK:2168259706,
author = "Józef Pociecha",
title = "O metodzie określania jednorodnych zbiorów cech statystycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 17",
pages = "89-99",
year = "1975",
}
215
@article{UEK:2168260486,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczne modele w badaniach ruchu turystycznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "45-67",
year = "1974",
}
216
@inbook{UEK:2168362414,
author = "Józef Pociecha and Kazimierz Zając",
title = "Ekonometryczna analiza ruchu turystycznego w regionie krakowskim w latach 1967-1971",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "9-34",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
217
@misc{UEK:2168333113,
author = "Józef Pociecha",
title = "O pewnej metodzie określania jednorodnego przedmiotu badań statystycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/2, lipiec-grudzień 1973",
pages = "434-435",
year = "1974",
}
218
@inbook{UEK:2168362448,
author = "Józef Pociecha",
title = "O zastosowaniu współczynnika zależności stochastycznej",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "65-80",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
219
@article{UEK:2168250320,
author = "Józef Pociecha",
title = "Analiza popytu na usługi rzemieślnicze w mieście Krakowie i w woj. krakowskim w 1966 r. : (na podstawie budżetów rodzinnych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "51",
pages = "69-86",
year = "1972",
}
220
@inbook{UEK:2168288659,
author = "Józef Pociecha",
title = "Próba budowy modelu popytu na wybrane usługi rzemieślnicze w Polsce w 1968 roku",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "111-121",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
221
@misc{UEK:2168353392,
author = "Józef Pociecha",
title = "Z badań nad popytem na niektóre rodzaje usług w m. Krakowie i woj. krakowskim w 1966 r.",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "334",
year = "1970",
}