Publications of the selected author
1

Title:
Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Dialog" w latach 2019-2020.
ISBN:
978-83-8175-242-8
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168355956
monograph
2

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Need to Educate Social Entrepreneurship in the Opinion of Academic Teachers from Poland and Ukraine
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2413-2422. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was co-financed by the Rector of the Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Poland.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355682
chapter in conference materials
3

Author:
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Medical Tele-consultation in the Opinion of Patients of the Medical Entity in Poland in 2021
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2501-2508. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was co-financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168355634
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 15-47
ISBN:
978-83-66344-90-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356236
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania
Source:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021, s. 253-276 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-34-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356232
chapter in monograph
6

Title:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości
Edition:
Wyd. 2
Redaktor:
, Oręziak Bartłomiej
, Wielec Marcin
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-90-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356234
monograph
See related chapters
7

Author:
Title:
Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania
Source:
Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020, s. 253-276 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-08-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349584
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Dekada lat 80-tych XX wieku - ciekawe czasy?
Source:
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA] - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 133-139
Nr:
2168353886
chapter in book
See main document
9

Author:
Maria Płonka , Tomasz Jedynak , Viktor Trynchuk
Title:
Retirement Behavior Strategies : the Attitudes of Students from Poland and Ukraine Towards the Old-age Risk
Source:
Problems and Perspectives in Management. - vol. 18, iss. 2 (2020) , s. 350-365. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project No. 021/RID/2018/19. Total project budget: PLN 11 897 131,40
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168348154
article
10

Author:
Title:
The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market : Selected Aspects
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (52) (2020) , s. 28-38. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/20 18/19. Total project budget is 11,897,131,40 PLN.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168355990
article
See main document
11

Title:
Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości : studium empiryczne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wyniki projektu "Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości" (nr projektu: 098/WFP-KZRU/02/2018/S/8098), finansowanego ze środków przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7252-812-4
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168350208
monograph
12

Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
The Development of Telemedicine in the Context of Revolution 4.0 and the COVID-19 Pandemic on the Example of Poland
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 2897-2908. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total project budget: PLN 11 897 131,40.
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351408
chapter in conference materials
13

Author:
Yulia Finogenova , Gulnara Kaigorodova , Maria Płonka , Tomasz Jedynak , Tatiana Poharchenko , Iryna Zelenitsa
Conference:
36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2020-11-04 do 2020-11-05
Title:
Awareness and Attitudes of Students to the Prospect of a Secure Old Age
Source:
Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 10357-10368. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article presents the authors' results as part of a study conducted in 2019 at the Plekhanov Russian University of Economics and the Kazan Federal University in the framework of the international research project «Youth relations to the prospect of secured old age and social protection of the population» among students from Poland, Russia, Ukraine, Lithuania
ISBN:
978-0-9998551-5-7
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168351464
chapter in conference materials
14

Title:
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa
Source:
Kurier UEK2020. - nr 2 (84), s. 25. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347750
varia
15

Title:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości
Redaktor:
, Oręziak Bartłomiej
, Wielec Marcin
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-66344-07-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340431
monograph
See related chapters
16

Author:
Title:
Student Opinions about Their Retirement Future = Przyszłość emerytalna w opinii studentów
Source:
Olsztyn Economic Journal. - vol. 14, no 4 (2019) , s. 357-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Prepared as part of the project: "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej" [Eng.: Socio-economic consequences of the fourth industrial revolution] https://rev4. uek.krakow.pl/
Nr:
2168342955
article
17

Title:
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344502
varia
18

Author:
Title:
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne
Source:
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019, s. 15-47
ISBN:
978-83-66344-07-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340447
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń zdrowotnych w krajach europejskich = Relations between the Level of Wealth and the Level of Health Services in European Countries
Source:
Ubezpieczenia : wyzwania rynku / red. nauk. Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 37-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342335
chapter in monograph
20

Author:
Conference:
20. medzinárodna vedecka konferencia "Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky", Smolenice, Słowacja, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Principle of Co-payment for Health Care - European Experience
Source:
Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác = International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics : Proceedings of Scientific Works / [eds. Andrianna Baleha, Zuzana Beňová, Peter Jančovič, Tomáš Kajánek, Martin Karas, Jakub Szabó, Eva Vlková] - Bratislava: Publishing Ekonóm, 2019, s. 864-870. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky)
Research program:
Prepared as part of the project: "Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej"
ISBN:
978-80-225-4686-7
Access mode:
Nr:
2168342687
chapter in monograph
21

Author:
Maria Płonka , Stanisław Wieteska , Anna Szymańska , Joanna Adamska-Mieruszewska , Joanna Bak , Andrzej Grzebieniak , Tomasz Jedynak , Magdalena Mosionek-Schweda , Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka , Justyna Witkowska
Title:
Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania
Publisher address:
Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018
Physical description:
159 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8100-116-8
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168330395
monograph
22

Author:
Pavlo Horyslavets , Maria Płonka , Viktor Trynchuk
Title:
Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services
Source:
Innovative Marketing. - vol. 14, iss. 1 (2018) , s. 41-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168326655
article
23

Title:
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168332289
unreviewed article
24

Author:
V. V. Trinčuk , I. M. Zelenica , Maria Płonka
Conference:
XVIII Meždunarodna naučno-praktičeska konferenciâ, Kostroma, Ukraina, od 2017-06-07 do 2017-06-09
Title:
Korporativnaâ identičnostʹ strahovoj kompanii «Dnestr» = Corporate Identity of the Insurance Company "Dniestr"
Source:
Strahovanie v sisteme finansovyh uslug v Rossii : mesto, problemy, transformaciâ. T. 2 / [otv. red. E. V. Zlobin, R. T. Ûldašev] - Kostroma: Izdatel'stvo Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017, s. 287-291. - Rez., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-8285-0851-8
Access mode:
Nr:
2168323977
chapter in conference materials
25

Author:
Title:
Nowe regulacje prawne a polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce
Source:
Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA - Warszawa: Difin, 2017, s. 86-102
ISBN:
978-83-8085-395-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314471
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Maria Płonka , Tomasz Tomczyk
Title:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie ochrony zdrowia - szansa czy konieczność
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Maciej CYCOŃ - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017, s. 145-154
ISBN:
978-83-7561-808-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320435
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych = The Reasons for the Lack of Concluding Contracts for Compulsory Insurance of Agricultural Crops in the Light of the Questionnaire Surveys of Agricultural Producers
Source:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017) , s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168320801
article
28

Author:
Title:
Przedsiębiorczość społeczna : nauka - praktyka - edukacja
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w związku z realizacją projektu zatytułowanego "Ekonomia społeczna w in- nowacyjnych programach kształcenia" przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszone- go w dniu 1 lipca 2016 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą "Dialog" ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Dialog" (M.P. z 2016 r., poz. 596)
ISBN:
978-83-7793-571-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168324923
monograph
29

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Analysis of the Relationship between Wealth Level and Level of Healthcare Benefits in OECD European Countries = Analiza zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336697
varia
30

Title:
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
252 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-398
Nr:
2168325377
doctoral dissertation
31

Author:
Title:
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce = Private Health Insurance and Public Health Care in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017) , s. 321-329. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323971
article
32

Author:
Viktor Trinčuk , Maria Płonka
Title:
Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ
Source:
Strahovaâ gazeta. - nr 1-2 (2016) , s. 4
Nr:
2168307671
unreviewed article
33

Author:
Title:
Zakłady ubezpieczeń - organizacja i zarządzanie
Source:
Ubezpieczenia / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 89-104
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9
Nr:
2168307953
chapter in textbook
34

Author:
Conference:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Êvropejs'kij vektor rozvitku strahovogo rinku Ukraїni", Kijów, Ukraina, od 2016-12-01 do 2016-12-02
Title:
Solvency II - the New Paradigm of Solvency and Risk Management of Insurance in the European Union
Source:
Grudnevì čitannâ "Êvropejs'kij vektor rozvitku strahovogo rinku Ukraїni" : zbìrnik tez dopovìdej. T. 1 / [red. V. D. Bazilevič] - Kiїv: Kiїvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Szevčenka ; Edel'vejs, 2016, s. 72-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310435
chapter in conference materials
35

Author:
Hanna Godlewska-Majkowska , Elżbieta Skrzypek , Maria Płonka
Title:
Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie : sektor - wiedza - przestrzeń
Publisher address:
Warszawa: Texter, 2016
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria profesorska)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7790-420-6 ; 978-83-7790-421-3
Nr:
2168310909
monograph
36

Author:
Title:
Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016) , s. 42-45. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343618
unreviewed article
37

Author:
Conference:
III Mìžnarodnaâ naukovo-praktičnaâ konferencìâ, Kijów, Ukraina, od 2016-04-19 do 2016-04-20
Title:
Commercial Insurance and Mutual Insurance : Polish Model
Source:
Ìnnovacìjnì naprâmki rozvitku strahovogo rinku Ukraїni : zbìrnik materìalìv III Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї - Kiїv: Kiїvs'kij nacìonal'nij ekonomìčnij universitet, 2016, s. 250-253 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-2613-00-1
Nr:
2168305447
chapter in conference materials
38

Author:
Title:
Organizacja i regulacja prawna rynku ubezpieczeń
Source:
Ubezpieczenia / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016, s. 75-89
Series:
(Finanse - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9
Nr:
2168307951
chapter in textbook
39

Author:
Title:
Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski = Social Economy vs. Concepts of Social Policy : Polish Model
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2015) , s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168307567
article
See main document
40

Author:
Title:
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie = Doped Crop Insurance and Livestock as a Method of Risk Management in Agriculture
Source:
Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015) , s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168301413
article
41

Title:
Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 26-27 listopada 2015 r.
Source:
Rozprawy Ubezpieczeniowe2015. - nr 2 (19), s. 179-184
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168305849
varia
42

Author:
Title:
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych
Source:
Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem / red. nauk. Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 103-117 - Bibliogr.
Series:
(Monografie Politechniki Łódzkiej)
ISBN:
978-83-7283-673-1
Nr:
2168296319
chapter in monograph
43

Author:
Agnieszka Malarewicz-Jakubów , Maria Płonka , Monika Hadaś-Dyduch , Natalia Marska Dzioba , Jarosław Wenancjusz Przybytniowski , Justyna Witkowska
Title:
Rynek ubezpieczeń : uczestnicy, produkty, trendy
Redaktor:
Hadaś-Dyduch Monika
Publisher address:
Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2015
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7790-538-8
Nr:
2168297717
monograph
44

Author:
Title:
Wybrane problemy implementacji dyrektywy Solvency II do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeń
Source:
Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015, s. 99-108
ISBN:
978-83-7561-595-1
Nr:
2168299207
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 36. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275317
varia
See main document
46

Author:
Title:
Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Directions of Internationalization of Insurance Undertakings with Particular Emphasis on Mutual Insurance Companies
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014) , s. 216-224. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290967
article
47

Author:
Title:
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej = Cross-border Activity of Life Insurance Companies as a Strategy of Market and Product Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014) , s. 63-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168319455
article
48

Author:
Title:
II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", (28-30 listopada 2013 r.)
Source:
Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny2014. - nr 5(3), s. 143-150
Nr:
2168294813
varia
49

Author:
Conference:
Devâtyj Meždunarodnyj naučnyj kongress «Rol' biznesa v transformacii obŝestva - 2014», Moskwa, Rosja, od 2014-04-07 do 2014-04-11
Title:
Social'naâ èkonomika i koncepciâ social'noj politiki gosudarstva
Source:
Devâtyj Meždunarodnyj naučnyj kongress «Rol' biznesa v transformacii obŝestva - 2014» - Moskva: Èditus, 2014, s. 378-383. - Rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-00058-089-9
Nr:
2168292709
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych rolników
Source:
System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91-105
ISBN:
978-83-7252-674-8
Nr:
2168293589
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego
Source:
System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45-77
ISBN:
978-83-7252-674-8
Nr:
2168298943
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie
Source:
Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2014, s. 28-48
Signature:
NP-1461/Magazyn
Nr:
2168303493
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Przewagi i słabości konkurencyjne towarzystw ubezpieczeń wzajemnych względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych w latach 2000 i 2010 = Competitive Advantages and Weaknesses of the Mutual Insurance Companies Against Limited Liability Companies in the Years 2000 and 2010
Source:
Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014, s. 131-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-793-1
Nr:
2168280937
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne = Social Value Added of Mutual Insurance Companies in Poland - Theoretical and Practical Aspects
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (7) (2013) , s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 1.00 pkt
Nr:
2168285223
article
See main document
55

Title:
Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 28-29 listopada 2013 r.
Source:
Rozprawy Ubezpieczeniowe2013. - nr 2(15), s. 210-215
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168294805
varia
56

Author:
Title:
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej
Source:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA2013, s. 13-31
Signature:
NP-1328/Magazyn
Nr:
2168291637
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Author:
Title:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań = Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168261226
article
58

Author:
Title:
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
238 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 228)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-624-3
Nr:
2168262286
monograph
59

Author:
Title:
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego
Source:
Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 71-94
ISBN:
978-83-7252-631-1
Nr:
2168263852
chapter in textbook
See main document
60

Title:
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością = A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270366
article
61

Author:
Title:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Mutual Insurance Companies in Poland and the Financial Crisis of 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168252454
article
See main document
62

Title:
Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 327-346 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230880
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Source:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 20[28]-32[40]
Signature:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269126
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń
Source:
Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2012, s. 3[11]-19[27]
Signature:
NP-1383/Magazyn
Nr:
2168269116
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Marketing instytucji finansowych
Edition:
Wyd. 2, rozsz.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
71, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-536-9
Nr:
2168221220
academic script
66

Author:
Title:
Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych
Source:
Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach / red. Dariusz Fatuła - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-149-3
Nr:
2168257300
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 = Position of Mutual Insurance Companies in Poland in 2000-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011) , s. 141-149. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221844
article
68

Author:
Title:
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń = The Mutuality Principle - a Source of Competitiveness in the Isurance Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011) , s. 397-410. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227694
article
See main document
69

Author:
Title:
Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011, s. 339-350. - Streszcz.
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1536-4
Nr:
2168225618
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53289
article
See main document
71

Title:
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry
Source:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164934373
article
72

Author:
Title:
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce = Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010) , s. 192-198. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165778488
article
73

Author:
Title:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009
Source:
Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2010, s. 51-65
Research program:
BS46/KU/1/2010/S/559
Signature:
NP-986/Magazyn
Nr:
2168318703
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
65, [6] s.: il.; 21 cm
Notes:
Projekt pt. "Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR)", Bibliogr.
Nr:
2166352410
report
75

Author:
Title:
Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych = Stimulants Related to the Development of Mutual Insurance Associations in Various Socio-economic Systems
Source:
Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 7)
ISBN:
978-83-7252-462-1
Nr:
50892
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009) , s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165785563
article
See main document
77

Author:
Title:
Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 207-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162105680
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Title:
Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk = Market Decision Assumptions of Non-profit Organisations
Source:
Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-039-7
Nr:
2166049374
chapter in monograph
See main document
79

Author:
Title:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju
Source:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2009, s. 4-20
Signature:
NP-1231/[2]/Magazyn
Nr:
2168222306
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Determinants of Effectiveness of Mutual Insurance Societies in Poland
Source:
Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, s. 108-116. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ; 127)
ISBN:
978-83-7417-419-0
Nr:
50799
chapter in monograph
81

Author:
Title:
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50443
article
See main document
82

Author:
Title:
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008) , s. 359-367. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50786
article
83

Author:
Title:
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008) , s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165777115
article
See main document
84

Author:
Title:
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Source:
Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce / [red. Justyna Dąbrowska] - Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008, s. 105-124
ISBN:
978-83-60337-64-6
Nr:
2168257298
chapter in monograph
85

Author:
Title:
Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Source:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 23-53
Signature:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164926652
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Author:
Title:
Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 105-116. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288540
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008) , s. 26-34 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166080965
article
See main document
88

Author:
Title:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości = The Management of Social Economy Objects : a Relic of the Past or an Important Direction of the Future
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 185-199. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165689248
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Title:
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce
Source:
Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2008, s. 12-22
Signature:
NP-1231/[1]/Magazyn
Nr:
2164926565
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej
Publisher address:
[Kraków]: [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008
Physical description:
32 s.: il.; 24 cm
Series:
(Ekonomia Społeczna. Teksty ; 11)
Access mode:
Nr:
2168343770
publishing series
91

Author:
Title:
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej
Source:
Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008) , s. 24-32 - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2166033559
article
See main document
92

Author:
Title:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166036577
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Title:
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej
Source:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2007, s. 8-23
Research program:
12/KU/1/2007/S
Signature:
NP-1023/[3]/Magazyn
Nr:
2168317921
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Author:
Title:
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego
Source:
Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 136-167
ISBN:
978-83-7252-334-1
Nr:
2165697618
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń
Source:
Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 181-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-48-9
Nr:
2168257328
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289623
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006 = The Position of Mutual Insurance Companies on the Polish Insurance Market, 2000-2006
Source:
Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 53-61. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-380-8
Nr:
2165702881
chapter in conference materials
See main document
98

Author:
Title:
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51835
article
See main document
99

Author:
Title:
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 271-283. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51801
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048603
chapter in monograph
See main document
101

Author:
Title:
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów
Source:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2006, s. 38-48
Research program:
105/KU/2/2006/363
Signature:
NP-1023/[2]/Magazyn
Nr:
2168317899
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Author:
Maria Płonka , Maciej Brewczyński
Title:
Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Evolution of Legal Regulations of Mutual Insurance Companies in Poland
Source:
Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 61-75. - Summ.
ISBN:
978-83-7252-347-1
Nr:
2166127776
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 197-206. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51869
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Title:
Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Source:
Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA2005, s. 19-34
Research program:
107/KU/1/2005/279
Signature:
NP-1023/[1]/Magazyn
Nr:
2168317873
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Author:
Title:
Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych
Source:
Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005, s. 188-196 - Bibliogr.
ISBN:
83-88771-64-7
Nr:
2166054321
chapter in monograph
106

Author:
Title:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 207-224. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53053
article
See main document
107

Author:
Title:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych = Cooperative Loans and Savings Offices - Alternative Financial Institutions Operating at the Local Level
Source:
Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych = Local Development - Use of EU and Regional Tools / red. nauk. Paweł Mickiewicz - Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., 2005, s. 367-373. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-920132-7-1
Nr:
2168257376
chapter in monograph
108

Author:
Title:
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju
Source:
Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 149-155 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-180-3
Nr:
2166501706
chapter in conference materials
109

Author:
Title:
Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków = Practical Segmentation in Banking and Insurance Institutions : Case Studies
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027667
chapter in monograph
See main document
110

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego
Source:
Rynek usług ubezpieczeniowych / [red. nauk. Józef Perenc] - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 46-71
ISBN:
83-7241-380-0
Nr:
2168257540
chapter in monograph
111

Author:
Title:
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia
Source:
Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-55-1
Nr:
2166289863
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Title:
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce
Source:
Wieś i Rolnictwo : kwartalnik. - nr 4 (125) (2004) , s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257302
article
113

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 75-82
ISBN:
83-7252-230-8
Nr:
2166378082
chapter in conference materials
See main document
114

Author:
Title:
Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
60 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-236-7
Nr:
2168222918
academic script
115

Author:
Title:
Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii
Source:
Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA2004, s. 46-96. - Aneks - Bibliogr.
Signature:
NP-972/Magazyn
Nr:
2168272820
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Author:
Title:
Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych = A Distinctive Nature of Insurance Services Marketing
Source:
Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 333-346. - Summ.
ISBN:
83-7252-179-4
Nr:
2168225330
chapter in conference materials
See main document
117

Author:
Title:
Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Source:
Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba] - Gdańsk-Jurata: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003, s. 159-174 - Bibliogr.
ISBN:
83-88835-07-6
Nr:
2168257318
chapter in monograph
118

Author:
Title:
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
Source:
Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI2003, s. 64-83 - Bibliogr.
Signature:
NP-808/Magazyn
Nr:
2168284311
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003, s. 217-238. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-919920-2-0
Nr:
2168257310
chapter in conference materials
See main document
120

Title:
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224370
article
See main document
121

Author:
Title:
Rynki docelowe polskich banków
Source:
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA2002, s. 1-72 - Bibliogr.
Research program:
76/KBiU/4/2002/S
Signature:
NP-809/Magazyn
Nr:
2168318655
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Author:
Title:
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 11-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230518
article
See main document
123

Author:
Title:
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224368
article
See main document
124

Title:
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230520
article
See main document
125

Author:
Title:
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002, s. 193-204
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168257552
chapter in monograph
126

Author:
Title:
Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?
Source:
Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty" / red. Kazimierz Rogoziński - Poznań: Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, 2001, s. 255-271
ISBN:
83-87005-00-2
Nr:
2168257536
chapter in conference materials
127

Author:
Title:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 31-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242856
article
See main document
128

Author:
Title:
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230552
article
See main document
129

Author:
Title:
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 159-178. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257648
article
See main document
130

Author:
Title:
Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny
Source:
Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 149-153 - Bibliogr.
ISBN:
83-85809-50-3
Nr:
2168257296
chapter in conference materials
131

Author:
Title:
Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej = Directions of Structural Transformations in Polish Agriculture Against Agrarian Policy of the European Union Community
Source:
Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 / red. nauk. Stanisław Paszkowski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1999, s. 87-109. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rolnictwo ; 53)
Nr:
2168283745
chapter in monograph
132

Author:
Title:
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245852
article
See main document
133

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim
Source:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ1998, s. 12-29
Signature:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265948
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Author:
Title:
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - 9 (93) (1998) , s. 19-24 - Bibliogr.
Nr:
2168257334
article
135

Author:
Title:
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 13-27. - Summ.
Nr:
2168246112
article
See main document
136

Author:
Title:
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 37-52. - Summ.
Nr:
2168245892
article
See main document
137

Title:
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 13-28. - Summ.
Nr:
2168245890
article
See main document
138

Author:
Title:
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/698
Nr:
2168261792
doctoral dissertation
139

Author:
Title:
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 209-221 - Bibliogr.
Nr:
2168236660
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995) , s. 15-19
Nr:
2168262330
article
141

Author:
Title:
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995) , s. 18-24
Nr:
2168262326
article
142

Author:
Title:
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994) , s. 27-39. - Summ.
Nr:
2168246406
article
See main document
143

Author:
Title:
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994) , s. 13-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248160
article
See main document
144

Author:
Title:
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 135-149. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168258226
article
See main document
145

Author:
Title:
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 71-88. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168258136
article
See main document
146

Title:
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 37-51. - Summ., rez.
Nr:
2168258030
article
See main document
147

Author:
Title:
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 127-140. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249568
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 116/KU/1/2011/S/595
Signature:
NP-1223/Magazyn
Nr:
2168269188
unpublished scientific work
2

Title:
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/Kfin/3/2001/S
Signature:
NP-748/Magazyn
Nr:
2168281691
unpublished scientific work
3

Title:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KPA/1/99/S
Signature:
NP-611/Magazyn
Nr:
2168333567
unpublished scientific work
1
Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+ / Maria PŁONKA, Jolanta STANIENDA, Ewelina Pawłowska-Szawara, Tomasz JEDYNAK. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-242-8. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5137762&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5137762&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5137762&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5137762&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
2
The Need to Educate Social Entrepreneurship in the Opinion of Academic Teachers from Poland and Ukraine / Maria PŁONKA, Jolanta STANIENDA, Adam Bigos // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2413-2422. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-need-to-develop-and-educate-social-entrepreneurship-in-the-opinion-of-academic-teachers-from-poland-and-ukraine/Wstęp:
3
Medical Tele-consultation in the Opinion of Patients of the Medical Entity in Poland in 2021 / Maria PŁONKA, Jolanta STANIENDA, Anna Gądek // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2501-2508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/medical-tele-consultation-in-the-opinion-of-patients-of-the-medical-entity-in-poland-in-2021/Wstęp:
4
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne / Maria PŁONKA // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 15-47. - ISBN 978-83-66344-90-7
5
Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania / Maria PŁONKA // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Wyd. 2. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - S. 253-276. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-34-1
6
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2021. - 241 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Wyd. 2. - ISBN 978-83-66344-90-7
7
Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania / Maria PŁONKA // W: Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie / red. Radosław Koszewski, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2020. - S. 253-276. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-08-2
8
Dekada lat 80-tych XX wieku - ciekawe czasy? / Maria PŁONKA // W: Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA]. - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020]. - S. 133-139
9
Retirement Behavior Strategies : the Attitudes of Students from Poland and Ukraine Towards the Old-age Risk / Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK, Viktor Trynchuk // Problems and Perspectives in Management. - vol. 18, iss. 2 (2020), s. 350-365. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-350/retirement-behavior-strategies-the-attitudes-of-students-from-poland-and-ukraine-towards-the-old-age-risk. - ISSN 1727-7051
10
The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market : Selected Aspects / Maria PŁONKA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (52) (2020), s. 28-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/583/382. - ISSN 1898-3529
11
Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości : studium empiryczne / Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Maria PŁONKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-812-4
12
The Development of Telemedicine in the Context of Revolution 4.0 and the COVID-19 Pandemic on the Example of Poland / Maria PŁONKA, Joanna STANIENDA // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 2897-2908. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-development-of-telemedicine-in-the-context-of-revolution-4-0-and-the-covid-19-pandemic-on-the-example-of-poland/Wstęp:
13
Awareness and Attitudes of Students to the Prospect of a Secure Old Age / Yulia Finogenova, Gulnara Kaigorodova, Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK, Tatiana Poharchenko, Iryna Zelenitsa // W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020. - S. 10357-10368. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-5-7. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786 ; Spis treści: https://ibima.org/conference/36th-ibima-conference/ ; Wstęp: ffs-tabbed-15
14
Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 2 (84) (2020), s. 25. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25. - ISSN 1689-7757
15
Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - 241 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66344-07-5
16
Student Opinions about Their Retirement Future = Przyszłość emerytalna w opinii studentów / Maria PŁONKA // Olsztyn Economic Journal. - vol. 14, no 4 (2019), s. 357-368. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/oej/article/view/4931/3852. - ISSN 1897-2721
17
Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa / Maria PŁONKA, Mariola MAMCARCZYK, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019-2020), s. 30-31. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019. - ISSN 1689-7757
18
Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne / Maria PŁONKA // W: Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości / red. Maria PŁONKA, Bartłomiej Oręziak, Marcin Wielec. - Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2019. - S. 15-47. - ISBN 978-83-66344-07-5
19
Zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń zdrowotnych w krajach europejskich = Relations between the Level of Wealth and the Level of Health Services in European Countries / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia : wyzwania rynku / red. nauk. Ilona Kwiecień, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - (Finanse). - S. 37-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5
20
Principle of Co-payment for Health Care - European Experience / Maria PŁONKA // W: Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác = International Relations 2019: Current Issues of World Economy and Politics : Proceedings of Scientific Works / [eds. Andrianna Baleha, Zuzana Beňová, Peter Jančovič, Tomáš Kajánek, Martin Karas, Jakub Szabó, Eva Vlková]. - Bratislava: Publishing Ekonóm, 2019. - (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, ISSN 2585-9412). - S. 864-870. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-4686-7. - Pełny tekst: https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2019/Smolenice_2019_Final.pdf
21
Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania / Maria PŁONKA, Stanisław Wieteska, Anna Szymańska, Joanna Adamska-Mieruszewska, Joanna Bak, Andrzej Grzebieniak, Tomasz JEDYNAK, Magdalena Mosionek-Schweda, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Justyna Witkowska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2018. - 159 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8100-116-8. - Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp: Spis treści: http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4466318&fromLocationLink=false&theme=nukatWstęp:
22
Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services / Pavlo Horyslavets, Maria PLONKA, Viktor Trynchuk // Innovative Marketing. - vol. 14, iss. 1 (2018), s. 41-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1814-2427
23
Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość / Maria PŁONKA, Katarzyna MAJ-WAŚNIOWSKA, Radosław CIUKAJ // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
24
Korporativnaâ identičnostʹ strahovoj kompanii «Dnestr» = Corporate Identity of the Insurance Company "Dniestr" / V. V. Trinčuk, I. M. Zelenica, M. PLONKA // W: Strahovanie v sisteme finansovyh uslug v Rossii : mesto, problemy, transformaciâ. T. 2 / [otv. red. E. V. Zlobin, R. T. Ûldašev]. - Kostroma: Izdatel'stvo Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, 2017. - S. 287-291. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-5-8285-0851-8. - Pełny tekst: http://www.viplatiosago.ru/sites/default/files/3-2.%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%92.%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0.%D0%A2.%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%29%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf
25
Nowe regulacje prawne a polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce / Maria PŁONKA // W: Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach / red. nauk. Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 86-102. - ISBN 978-83-8085-395-9
26
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie ochrony zdrowia - szansa czy konieczność / Maria PŁONKA, Tomasz Tomczyk // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Maciej CYCOŃ. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2017. - S. 145-154. - ISBN 978-83-7561-808-2
27
Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych = The Reasons for the Lack of Concluding Contracts for Compulsory Insurance of Agricultural Crops in the Light of the Questionnaire Surveys of Agricultural Producers / Maria PŁONKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 61 (2017), s. 37-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf. - ISSN 1507-4757
28
Przedsiębiorczość społeczna : nauka - praktyka - edukacja / Jolanta STANIENDA, Anna Gądek, Maria PŁONKA. - Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7793-571-2
29
Analysis of the Relationship between Wealth Level and Level of Healthcare Benefits in OECD European Countries = Analiza zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń opieki zdrowotnej w europejskich krajach OECD / Maria PŁONKA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 110-111. - Dostępne tylko streszczenia
30
Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych / Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz ; . - Kraków : , 2017. - 252 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Maria PŁONKA ; promotor pomocniczy: Tomasz JEDYNAK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003315
31
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce = Private Health Insurance and Public Health Care in Poland / Maria PŁONKA // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017), s. 321-329. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/view/5417/4729. - ISSN 0459-9586
32
Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ / Viktor Trinčuk, Mariâ PLONKA // Strahovaâ gazeta. - nr 1-2 (2016), s. 4. - ISSN 1812-9412
33
Zakłady ubezpieczeń - organizacja i zarządzanie / M. PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 89-104. - ISBN 978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9
34
Solvency II - the New Paradigm of Solvency and Risk Management of Insurance in the European Union / Maria PŁONKA // W: Grudnevì čitannâ "Êvropejs'kij vektor rozvitku strahovogo rinku Ukraїni" : zbìrnik tez dopovìdej. T. 1 / [red. V. D. Bazilevič]. - Kiїv: Kiїvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Szevčenka ; Edel'vejs, 2016. - S. 72-74. - Summ. - Bibliogr.
35
Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie : sektor - wiedza - przestrzeń / Hanna Godlewska-Majkowska, Elżbieta Skrzypek, Maria PŁONKA. - Warszawa : Texter, 2016. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (Seria profesorska). - ISBN 978-83-7790-420-6 ; 978-83-7790-421-3
36
Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu / Emil Kos, Maria PŁONKA, Paweł ZAMORA // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 42-45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42. - ISSN 1689-7757
37
Commercial Insurance and Mutual Insurance : Polish Model / Maria PŁONKA // W: Ìnnovacìjnì naprâmki rozvitku strahovogo rinku Ukraїni : zbìrnik materìalìv III Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї. - Kiїv: Kiїvs'kij nacìonal'nij ekonomìčnij universitet, 2016. - S. 250-253. - Bibliogr. - ISBN 978-966-2613-00-1
38
Organizacja i regulacja prawna rynku ubezpieczeń / M. PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Wanda Ronka-Chmielowiec. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Finanse). - S. 75-89. - ISBN 978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9
39
Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski = Social Economy vs. Concepts of Social Policy : Polish Model / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (2015), s. 85-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022015/ES022015-06.pdf. - ISSN 2081-321X
40
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie = Doped Crop Insurance and Livestock as a Method of Risk Management in Agriculture / Maria PŁONKA // Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia. - nr 54 (2015), s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_54.2015.pdf. - ISSN 1507-4757
41
Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 26-27 listopada 2015 r. / Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK, Monika SZARANIEC // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - nr 2 (19) (2015), s. 179-184. - ISSN 1896-3641
42
Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych / Maria PŁONKA // W: Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze / red. nauk. Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 103-117. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-673-1
43
Rynek ubezpieczeń : uczestnicy, produkty, trendy / red. nauk. Monika Hadaś-Dyduch ; autorzy Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Maria PŁONKA, Monika Hadaś-Dyduch, Natalia Marska Dzioba, Jarosław Wenancjusz Przybytniowski, Justyna Witkowska. - Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2015. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7790-538-8
44
Wybrane problemy implementacji dyrektywy Solvency II do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeń / Maria PŁONKA // W: Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015. - S. 99-108. - ISBN 978-83-7561-595-1
45
II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne" / Maria PŁONKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 36. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
46
Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych = Directions of Internationalization of Insurance Undertakings with Particular Emphasis on Mutual Insurance Companies / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 342 (2014), s. 216-224. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej = Cross-border Activity of Life Insurance Companies as a Strategy of Market and Product Innovation / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 16 (2014), s. 63-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne/zeszyty-naukowe-nr-16-2014.html. - ISSN 1644-8979
48
II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", (28-30 listopada 2013 r.) / Maria PŁONKA // Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny. - nr 5(3) (2014), s. 143-150. - ISSN 2299-8837
49
Social'naâ èkonomika i koncepciâ social'noj politiki gosudarstva / Plonka M. // W: Devâtyj Meždunarodnyj naučnyj kongress «Rol' biznesa v transformacii obŝestva - 2014» : Sbornik materialov. - Moskva: Èditus, 2014. - S. 378-383. - Rez. - Bibliogr. - ISBN 978-5-00058-089-9
50
Charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych rolników / Maria PŁONKA // W: System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91-105. - ISBN 978-83-7252-674-8
51
Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego / Tomasz JEDYNAK, Maria PŁONKA // W: System ubezpieczeń społecznych / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45-77. - ISBN 978-83-7252-674-8
52
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie / Maria PŁONKA // W: Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2014), s. 28-48
53
Przewagi i słabości konkurencyjne towarzystw ubezpieczeń wzajemnych względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych w latach 2000 i 2010 = Competitive Advantages and Weaknesses of the Mutual Insurance Companies Against Limited Liability Companies in the Years 2000 and 2010 / Maria PŁONKA // W: Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń / red. nauk. Jacek Lisowski, Piotr Manikowski. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2014. - S. 131-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-793-1
54
Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne = Social Value Added of Mutual Insurance Companies in Poland - Theoretical and Practical Aspects / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Maciej FRĄCZEK]. - nr 2 (7) (2013), s. 20-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022013/es022013-2.pdf. - ISSN 2081-321X
55
Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 28-29 listopada 2013 r. / Maria PŁONKA, Monika SZARANIEC // Rozprawy Ubezpieczeniowe. - nr 2(15) (2013), s. 210-215. - ISSN 1896-3641
56
Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej / Maria PŁONKA // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny / kierownik projektu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2013), s. 13-31
57
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań = Mutual Insurance Companies as Entities of the Social Economy Sector / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 901 (2013), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/844/666. - ISSN 1898-6447
58
Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 238 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 228). - ISBN 978-83-7252-624-3
59
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego / Maria PŁONKA // W: Współczesne ubezpieczenia gospodarcze / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 71-94. - ISBN 978-83-7252-631-1
60
Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością = A Statistical Analysis of the Relationship between the Scope and Efficiency of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 123-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/803/625. - ISSN 1898-6447
61
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 = Mutual Insurance Companies in Poland and the Financial Crisis of 2008-2009 / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 889 (2012), s. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
62
Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej / Jakub GŁOWACKI, Maria PŁONKA, Ksymena ROSIEK // W: Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 327-346. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-22-1
63
Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / [Maria PŁONKA, Tomasz JEDYNAK] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 20[28]-32[40]
64
Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń / [Maria PŁONKA] // W: Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2012), s. 3[11]-19[27]
65
Marketing instytucji finansowych / Maria PŁONKA. - Wyd. 2, rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 71, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-536-9
66
Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych / Maria PŁONKA // W: Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach / red. Dariusz Fatuła. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 13-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-149-3
67
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 = Position of Mutual Insurance Companies in Poland in 2000-2008 / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 181 (2011), s. 141-149. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Studia ubezpieczeniowe : społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
68
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń = The Mutuality Principle - a Source of Competitiveness in the Isurance Industry / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK]. - nr 11 (2011), s. 397-410. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Plonka.pdf. - ISSN 1644-8979
69
Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 339-350. - Streszcz. - ISBN 978-83-264-1536-4
70
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = The Growth of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 848 (2011), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171029319. - ISSN 1898-6447
71
Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie = Environmental Liability Cover as a Method od Financing the Risks in Mining Industry / Grażyna Sordyl, Maria PŁONKA // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - nr 1 (2010), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7264
72
Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce = Competitiveness Determinants of Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 105 (2010), s. 192-198. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia gospodarcze. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
73
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009 / Maria PŁONKA // W: Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2010), s. 51-65
74
Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju / autorzy: Adam Gałecki, Jakub GŁOWACKI, Jerzy HAUSNER, Jarosław KACZMAREK, Łukasz MAMICA, Ambroży MITUŚ, Maria PŁONKA, Bohdan Turowski. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 65, [6] s. : il. ; 21 cm. - Projekt pt. "Przygotowanie podstaw konceptualnych i formalno-organizacyjnych w celu uruchomienia Centrum Zaawansowanych Technologii i Rozwoju (CZTR)". - Bibliogr.
75
Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych = Stimulants Related to the Development of Mutual Insurance Associations in Various Socio-economic Systems / Maria PŁONKA // W: Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 7). - S. 113-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-462-1
76
Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej = Selected Aspects of Measuring Social Added Value Created by Social Economy Organisations / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(12) (2009), s. 135-150. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
77
Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
78
Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk = Market Decision Assumptions of Non-profit Organisations / Maria PŁONKA // W: Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-039-7
79
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2009), s. 4-20
80
Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Determinants of Effectiveness of Mutual Insurance Societies in Poland / Maria PŁONKA // W: Studia ubezpieczeniowe / red. nauk. Jerzy Handschke. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ISSN 1689-7374 ; 127). - S. 108-116. - Summ. - ISBN 978-83-7417-419-0
81
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej = Financial Institutions as Social Economy Entities / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 808 (2009), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164985955. - ISSN 1898-6447
82
Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku = The Idea of Mutuality against the Challenges of Insurance Market of the 21st Century / Maria PŁONKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1197 (2008), s. 359-367. - Summ.. - Tytuł numeru: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
83
Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku = Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(11) (2008), s. 57-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf. - ISSN 1506-2635
84
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce // W: Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce / [red. Justyna Dąbrowska]. - Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor, 2008. - S. 105-124. - ISBN 978-83-60337-64-6
85
Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 23-53
86
Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 105-116. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
87
Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 2(3) (2008), s. 26-34. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf. - ISSN 2081-321X
88
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości = The Management of Social Economy Objects : a Relic of the Past or an Important Direction of the Future / Maria PŁONKA // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 185-199. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
89
Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2008), s. 12-22
90
Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej / Maria PŁONKA, Rafał SUŁKOWSKI. - [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 2008. - 32 s. : il. ; 24 cm. - Ekonomia Społeczna. Teksty ; 11. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/2056967-Maria-plonka-rafal-sulkowski-koncepcja-utworzenia-malopolskiego-funduszu-poreczeniowego-ekonomii-spolecznej.html
91
Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej / Maria PŁONKA // Ekonomia Społeczna / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 1(2) (2008), s. 24-32. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf. - ISSN 2081-321X
92
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów = Mutuality and Internal Democracy of Mutual Insurance Companies in Poland in the Light of an Analysis of Statutes / Maria PŁONKA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
93
Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2007), s. 8-23
94
Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 136-167. - ISBN 978-83-7252-334-1
95
Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń / Maria PŁONKA // W: Metody i obszary zarządzania / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 181-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-48-9
96
Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
97
Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006 = The Position of Mutual Insurance Companies on the Polish Insurance Market, 2000-2006 / Maria PŁONKA // W: Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 53-61. - Summ. - ISBN 978-83-7252-380-8
98
Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku = Competitiveness Determinants and Strategies of Mutual Insurance Societies (TUW) in the Economy ot the 21st Century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 111-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
99
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej / Maria PŁONKA // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 271-283. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
100
Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
101
Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2006), s. 38-48
102
Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce = Evolution of Legal Regulations of Mutual Insurance Companies in Poland / Maria PŁONKA, Maciej Brewczyński // W: Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 61-75. - Summ. - ISBN 978-83-7252-347-1
103
Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych / Maria PŁONKA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 197-206. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
104
Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1] / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2005), s. 19-34
105
Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych / Maria PŁONKA // W: Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia / red. nauk. Tadeusz Pindór. - Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2005. - S. 188-196. - Bibliogr. - ISBN 83-88771-64-7
106
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce = The Principles for Target Market Selection by Mutual Insurance Societies in Poland / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 207-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80964611. - ISSN 0208-7944
107
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych = Cooperative Loans and Savings Offices - Alternative Financial Institutions Operating at the Local Level / Maria PŁONKA // W: Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych = Local Development - Use of EU and Regional Tools / red. nauk. Paweł Mickiewicz. - Szczecin: Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., 2005. - S. 367-373. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-920132-7-1
108
Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia / red. nauk. Tadeusz Szumlicz. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 149-155. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-180-3
109
Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków = Practical Segmentation in Banking and Insurance Institutions : Case Studies / Maria PŁONKA // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 207-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
110
Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego / Maria PŁONKA // W: Rynek usług ubezpieczeniowych / [red. nauk. Józef Perenc]. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 46-71. - ISBN 83-7241-380-0
111
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia / Maria PŁONKA // W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Wiktor Adamus, Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 315-326. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-55-1
112
Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce / Maria PŁONKA // Wieś i Rolnictwo : kwartalnik : suplement. - nr 4 (125) (2004), s. 81-90. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-1673
113
Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów / Maria PŁONKA // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 75-82. - ISBN 83-7252-230-8
114
Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Maria PŁONKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 60 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-236-7
115
Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii / Maria PŁONKA // W: Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA. - (2004), s. 46-96. - Aneks. - Bibliogr.
116
Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych = A Distinctive Nature of Insurance Services Marketing / Maria PŁONKA // W: Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.) / red. Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 333-346. - Summ. - ISBN 83-7252-179-4
117
Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk-Jurata: Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, 2003. - S. 159-174. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-07-6
118
Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce / Maria PŁONKA // W: Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego / kier. tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Wanda SUŁKOWSKA, Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT, Grzegorz STRUPCZEWSKI. - (2003), s. 64-83. - Bibliogr.
119
Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych / Maria PŁONKA // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., 2003. - S. 217-238. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-919920-2-0
120
Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym = Competitiveness of the Food Economy Bank and Cooperative Bank Sector in the Local Environment / Danuta GOLIK, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13617. - ISSN 0208-7944
121
Rynki docelowe polskich banków / Maria PŁONKA // W: Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - (2002), s. 1-72. - Bibliogr.
122
Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską = Polish Banks in the Face of the Integration Into the European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 11-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
123
Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku = The Directions of Development of Banking Service Distribution on the Threshold of the 21st century / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13618. - ISSN 0208-7944
124
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region / Stanisław CIEŚLA, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
125
Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku) / Maria PŁONKA // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 193-204. - ISBN 83-7246-127-9
126
Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku? / Maria PŁONKA // W: Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty" / red. Kazimierz Rogoziński. - Poznań: Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, 2001. - S. 255-271. - ISBN 83-87005-00-2
127
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 31-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
128
Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu = Premises of the Formulation of the Enterprises' Competition Strategy / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12589. - ISSN 0208-7944
129
Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty = Polish Banks' Competition Strategies - Selected Aspects / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 159-178. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
130
Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny / Maria PŁONKA // W: Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999. - S. 149-153. - Bibliogr. - ISBN 83-85809-50-3
131
Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej = Directions of Structural Transformations in Polish Agriculture Against Agrarian Policy of the European Union Community / Maria PŁONKA // W: Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 / red. nauk. Stanisław Paszkowski. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1999. - (Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu ; 308. Rolnictwo, ISSN 0137-1754 ; 53). - S. 87-109. - Summ. - Bibliogr.
132
Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej = Polish Agriculture Facing the Accession to European Union / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
133
Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim / Maria PŁONKA // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 12-29
134
Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych) / Maria PŁONKA // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - 9 (93) (1998), s. 19-24. - Bibliogr. - ISSN 1505-2842
135
Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku = Processes of Adjustment of Co-operative Creameries to Market Requirements / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 13-27. - Summ. - ISSN 0208-7944
136
Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich) = Selection of Target Markets as Determinant of Company's Effective Functioning : (on the Basis of a Case Study of Creamery Cooperatives) / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 37-52. - Summ. - ISSN 0208-7944
137
Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej = Restructuring of Polish Agriculture as Preliminary Stage in the Process of Becoming a Member of European Union / Franciszek KOLBUSZ, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 13-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
138
Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego / Maria PŁONKA ; Promotor: Jan SZUMILAK. - Kraków, 1996. - 198 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 12 k. - Bibliogr.
139
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych / Maria PŁONKA // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 209-221. - Bibliogr.
140
Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych / Maria PŁONKA, Franciszek KOLBUSZ // Bank Spółdzielczy. - nr 8 (370) (1995), s. 15-19. - ISSN 0208-7553
141
Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach / Maria PŁONKA // Bank Spółdzielczy. - nr 3 (365) (1995), s. 18-24. - ISSN 0208-7553
142
Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym = Marketing Functions in Farm Produce Market / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 425 (1994), s. 27-39. - Summ. - ISSN 0208-7944
143
Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku = Segmentation of Food Consumers as Strategy of Competitiveness in the Market Place / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 442 (1994), s. 13-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego = Self-Help Cooperatives and Task of Cultural Stimulation of Rural Population / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 135-149. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
145
Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej = Directions of Changes in the Non-economic Activities of Peasants' Self-Help Village Co-operatives under the Conditions of Economic Reform / Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 71-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
146
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada" / Maria BIGOS, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 37-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
147
Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie = Profitability Determinants of Hotel Businesses : Analysis Featuring the State-owned "Orbis-Cracovia" / Maria BIGOS // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 127-140. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
148
Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof / kier.: Wanda Sułkowska ; [zespół: Maciej CYCOŃ, Tomasz JEDYNAK, Maria PŁONKA, Grzegorz STRUPCZEWSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
149
Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego / kierownik tematu: Wanda SUŁKOWSKA ; wykonawcy: Grażyna SORDYL, Maria PŁONKA, Edyta CZERWIEC-JANUS, Anna SZKARŁAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 108 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
150
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków / Kier. tematu: Franciszek KOLBUSZ; wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Płonka M., Stanienda J., Pawłowska-Szawara E., Jedynak T., (2021), Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 176 s.
2
Płonka M., Stanienda J., Bigos A., (2021), The Need to Educate Social Entrepreneurship in the Opinion of Academic Teachers from Poland and Ukraine. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2413-2422.
3
Płonka M., Stanienda J., Gądek A., (2021), Medical Tele-consultation in the Opinion of Patients of the Medical Entity in Poland in 2021. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2501-2508.
4
Płonka M., (2021), Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 15-47.
5
Płonka M., (2021), Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 253-276.
6
Płonka M., Oręziak B., Wielec M. (red.), (2021), Rynek ubezpieczeniowy: zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 241 s.
7
Płonka M., (2020), Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania. [W:] Koszewski R., Oręziak B., Wielec M. (red.), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 253-276.
8
Płonka M., (2020), Dekada lat 80-tych XX wieku - ciekawe czasy?. [W:] JUZA J. (red.), Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 133-139.
9
Płonka M., Jedynak T., Trynchuk V., (2020), Retirement Behavior Strategies : the Attitudes of Students from Poland and Ukraine Towards the Old-age Risk, "Problems and Perspectives in Management", vol. 18, iss. 2, s. 350-365; https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-350/retirement-behavior-strategies-the-attitudes-of-students-from-poland-and-ukraine-towards-the-old-age-risk
10
Płonka M., (2020), The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market : Selected Aspects, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (52), s. 28-38; http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/583/382
11
Cycoń M., Jedynak T., Płonka M., (2020), Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości: studium empiryczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 110 s.
12
Płonka M., Stanienda J., (2020), The Development of Telemedicine in the Context of Revolution 4.0 and the COVID-19 Pandemic on the Example of Poland. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2897-2908.
13
Finogenova Y., Kaigorodova G., Płonka M., Jedynak T., Poharchenko T., Zelenitsa I., (2020), Awareness and Attitudes of Students to the Prospect of a Secure Old Age. [W:] Soliman (red.), Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 10357-10368.
14
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2020), Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 2 (84), s. 25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25
15
Płonka M., Oręziak B., Wielec M. (red.), (2019), Rynek ubezpieczeniowy: zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 241 s.
16
Płonka M., (2019), Student Opinions about Their Retirement Future, "Olsztyn Economic Journal", vol. 14, no 4, s. 357-368; https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/oej/article/view/4931/3852
17
Płonka M., Mamcarczyk M., Ciukaj R., (2019), Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa, "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019
18
Płonka M., (2019), Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne. [W:] PŁONKA M., Oręziak B., Wielec M. (red.), Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości, Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, s. 15-47.
19
Płonka M., (2019), Zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń zdrowotnych w krajach europejskich. [W:] Kwiecień I., Kowalczyk-Rólczyńska P. (red.), Ubezpieczenia : wyzwania rynku, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 37-47.
20
Płonka M., (2019), Principle of Co-payment for Health Care - European Experience. [W:] Baleha A., Beňová Z., Jančovič P., Kajánek T., Karas M., Szabó J., Vlková E. (red.), Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác (Medzinárodné vzťahy: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky), Bratislava : Publishing Ekonóm, s. 864-870.
21
Płonka M., Wieteska S., Szymańska A., Adamska-Mieruszewska J., Bak J., Grzebieniak A., Jedynak T., Mosionek-Schweda M., Pieńkowska-Kamieniecka S., Witkowska J., (2018), Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 159 s.
22
Horyslavets P., Płonka M., Trynchuk V., (2018), Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services, "Innovative Marketing", vol. 14, iss. 1, s. 41-48.
23
Płonka M., Maj-Waśniowska K., Ciukaj R., (2018), Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
24
Trinčuk V., Zelenica I., Płonka M., (2017), Korporativnaâ identičnostʹ strahovoj kompanii «Dnestr». [W:] V. Zlobin , Ûldašev (red.), Strahovanie v sisteme finansovyh uslug v Rossii : mesto, problemy, transformaciâ, T. 2, Kostroma : Izdatel'stvo Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta, s. 287-291.
25
Płonka M., (2017), Nowe regulacje prawne a polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce. [W:] Świetla K. (red.), Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach, Warszawa : Difin, s. 86-102.
26
Płonka M., Tomczyk T., (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie ochrony zdrowia - szansa czy konieczność. [W:] Sułkowska W., Cycoń M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 145-154.
27
Płonka M., (2017), Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 61, s. 37-52; https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf
28
Stanienda J., Gądek A., Płonka M., (2017), Przedsiębiorczość społeczna: nauka - praktyka - edukacja, Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 214 s.
29
Płonka M., (2017), Analysis of the Relationship between Wealth Level and Level of Healthcare Benefits in OECD European Countries. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 110-111.
30
Witwicka-Szczepankiewicz A., (2017), Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych, Prom. Płonka M., Kraków : , 252 k.
31
Płonka M., (2017), Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 6, s. 321-329; http://journals.umcs.pl/h/article/view/5417/4729
32
Trinčuk V., Płonka M., (2016), Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ, "Strahovaâ gazeta", nr 1-2, s. 4.
33
Płonka M., (2016), Zakłady ubezpieczeń - organizacja i zarządzanie. [W:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 89-104.
34
Płonka M., (2016), Solvency II - the New Paradigm of Solvency and Risk Management of Insurance in the European Union. [W:] Bazilevič (red.), Grudnevì čitannâ "Êvropejs'kij vektor rozvitku strahovogo rinku Ukraїni" : zbìrnik tez dopovìdej, T. 1, Kiїv : Kiїvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Szevčenka : Edel'vejs, s. 72-74.
35
Godlewska-Majkowska H., Skrzypek E., Płonka M., (2016), Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie: sektor - wiedza - przestrzeń, Warszawa : Texter, 110 s.
36
Kos E., Płonka M., Zamora P., (2016), Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 42-45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42
37
Płonka M., (2016), Commercial Insurance and Mutual Insurance : Polish Model. [W:] Ìnnovacìjnì naprâmki rozvitku strahovogo rinku Ukraїni : zbìrnik materìalìv III Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї, Kiїv : Kiїvs'kij nacìonal'nij ekonomìčnij universitet, s. 250-253.
38
Płonka M., (2016), Organizacja i regulacja prawna rynku ubezpieczeń. [W:] Ronka-Chmielowiec W. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 75-89.
39
Płonka M., (2015), Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 85-100; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022015/ES022015-06.pdf
40
Płonka M., (2015), Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie, "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia", nr 54, s. 17-35; http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_54.2015.pdf
41
Płonka M., Jedynak T., Szaraniec M., (2015), Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 26-27 listopada 2015 r., "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 2 (19), s. 179-184.
42
Płonka M., (2015), Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych. [W:] Kapuścińska , Lachiewicz S., Matejun M. (red.), Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem: aspekty poznawcze, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 103-117.
43
Malarewicz-Jakubów A., Płonka M., Hadaś-Dyduch M., Marska Dzioba N., Przybytniowski J., Witkowska J., (2015), Rynek ubezpieczeń: uczestnicy, produkty, trendy, Hadaś-Dyduch M. (red.), Warszawa : Texter Sp. z o.o., 249 s.
44
Płonka M., (2015), Wybrane problemy implementacji dyrektywy Solvency II do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W., Strupczewski G. (red.), Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 99-108.
45
Płonka M., (2014), II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 36; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
46
Płonka M., (2014), Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 342, s. 216-224.
47
Płonka M., (2014), Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 16, s. 63-82; http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne/zeszyty-naukowe-nr-16-2014.html
48
Płonka M., (2014), II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", (28-30 listopada 2013 r.), "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 5(3), s. 143-150.
49
Plonka M., (2014), Social'naâ èkonomika i koncepciâ social'noj politiki gosudarstva. [W:] Devâtyj Meždunarodnyj naučnyj kongress «Rol' biznesa v transformacii obŝestva - 2014»: Sbornik materialov, Moskva : Èditus, s. 378-383.
50
Płonka M., (2014), Charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych rolników. [W:] Sułkowska W. (red.), System ubezpieczeń społecznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-105.
51
Jedynak T., Płonka M., (2014), Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego. [W:] Sułkowska W. (red.), System ubezpieczeń społecznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-77.
52
Płonka M., (2014), Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa, s. 28-48.
53
Płonka M., (2014), Przewagi i słabości konkurencyjne towarzystw ubezpieczeń wzajemnych względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych w latach 2000 i 2010. [W:] Lisowski J., Manikowski P. (red.), Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 131-141.
54
Płonka M., (2013), Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, "Ekonomia Społeczna", nr 2 (7), s. 20-31; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022013/es022013-2.pdf
55
Płonka M., Szaraniec M., (2013), Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne", Kraków, 28-29 listopada 2013 r., "Rozprawy Ubezpieczeniowe", nr 2(15), s. 210-215.
56
Płonka M., (2013), Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny, s. 13-31.
57
Płonka M., (2013), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 901, s. 113-128; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/844/666
58
Płonka M., (2013), Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 228), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 238 s.
59
Płonka M., (2013), Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego. [W:] Sułkowska W. (red.), Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 71-94.
60
Płonka M., Jedynak T., (2013), Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 123-136; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/803/625
61
Płonka M., (2012), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 889, s. 89-101.
62
Głowacki J., Płonka M., Rosiek K., (2012), Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej. [W:] Frączek M., Hausner J., Mazur S. (red.), Wokół ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 327-346.
63
Płonka M., Jedynak T., (2012), Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 20[28]-32[40].
64
Płonka M., (2012), Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny, s. 3[11]-19[27].
65
Płonka M., (2011), Marketing instytucji finansowych, Wyd. 2, rozsz.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 71, [2] s.
66
Płonka M., (2011), Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych. [W:] Fatuła D. (red.), Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 13-31.
67
Płonka M., (2011), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 181, s. 141-149.
68
Płonka M., (2011), Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 11, s. 397-410; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Plonka.pdf
69
Płonka M., (2011), Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne (Monografie), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer bussiness, s. 339-350.
70
Płonka M., (2011), Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 848, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/171029319
71
Sordyl G., Płonka M., (2010), Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie, "Wiadomości Ubezpieczeniowe", nr 1, s. 91-105.
72
Płonka M., (2010), Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 105, s. 192-198.
73
Płonka M., (2010), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu, s. 51-65.
74
Gałecki A., Głowacki J., Hausner J., Kaczmarek J., Mamica Ł., Mituś A., Płonka M., Turowski B., (2009), Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 65, [6] s.
75
Płonka M., (2009), Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych. [W:] Sułkowska W. (red.), Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 7), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-119.
76
Płonka M., (2009), Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(12), s. 135-150.
77
Płonka M., (2009), Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-216.
78
Płonka M., (2009), Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk. [W:] Fatuła D. (red.), Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 41-50.
79
Płonka M., (2009), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2], s. 4-20.
80
Płonka M., (2009), Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Handschke J. (red.), Studia ubezpieczeniowe (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 127), Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 108-116.
81
Płonka M., (2009), Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 808, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/164985955
82
Płonka M., (2008), Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1197, s. 359-367.
83
Płonka M., (2008), Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 1(11), s. 57-77; http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf
84
Płonka M., (2008), Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Dąbrowska J. (red.), Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Klon/Jawor, s. 105-124.
85
Płonka M., (2008), Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 23-53.
86
Płonka M., (2008), Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 105-116.
87
Płonka M., (2008), Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 2(3), s. 26-34; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf
88
Płonka M., (2008), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 185-199.
89
Płonka M., (2008), Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1], s. 12-22.
90
Płonka M., Sułkowski R., (2008), Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej, [Kraków] : [Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego], 32 s.
91
Płonka M., (2008), Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej, "Ekonomia Społeczna", nr 1(2), s. 24-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf
92
Płonka M., (2007), Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 307-317.
93
Płonka M., (2007), Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3], s. 8-23.
94
Płonka M., (2007), Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego. [W:] Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 136-167.
95
Płonka M., (2007), Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń. [W:] Potocki A. (red.), Metody i obszary zarządzania, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 181-191.
96
Płonka M., (2007), Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 69-80.
97
Płonka M., (2007), Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006. [W:] Sułkowska W. (red.), Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-61.
98
Płonka M., (2006), Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 111-126.
99
Płonka M., (2006), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 271-283.
100
Płonka M., (2006), Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 149-169.
101
Płonka M., (2006), Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2], s. 38-48.
102
Płonka M., Brewczyński M., (2006), Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (red.), Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-75.
103
Płonka M., (2005), Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 197-206.
104
Płonka M., (2005), Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1], s. 19-34.
105
Płonka M., (2005), Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych. [W:] Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia, Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 188-196.
106
Płonka M., (2005), Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 207-224; https://bazekon.uek.krakow.pl/80964611
107
Płonka M., (2005), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych. [W:] Mickiewicz P. (red.), Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych, Szczecin : Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r., s. 367-373.
108
Płonka M., (2005), Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju. [W:] Szumlicz T. (red.), Ubezpieczenia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 149-155.
109
Płonka M., (2005), Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 207-219.
110
Płonka M., (2004), Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego. [W:] Perenc J. (red.), Rynek usług ubezpieczeniowych, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 46-71.
111
Płonka M., (2004), Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia. [W:] Surówka-Marszałek D., Adamus W., Krawczyk W. (red.), Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 315-326.
112
Płonka M., (2004), Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce, "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik", nr 4 (125), s. 81-90.
113
Płonka M., (2004), Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów. [W:] Sułkowska W. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 5, Ubezpieczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-82.
114
Płonka M., (2004), Marketing instytucji finansowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 60 s.
115
Płonka M., (2004), Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej, s. 46-96.
116
Płonka M., (2003), Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych. [W:] Sułkowska W. (red.), Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 333-346.
117
Płonka M., (2003), Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji, Gdańsk-Jurata : Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, s. 159-174.
118
Płonka M., (2003), Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce. [W:] Sułkowska W. (kierownik tematu), Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego, s. 64-83.
119
Płonka M., (2003), Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 2, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., s. 217-238.
120
Golik D., Płonka M., (2002), Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 45-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/13617
121
Płonka M., (2002), Rynki docelowe polskich banków. [W:] Szewczyk R. (kierownik tematu), Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju, s. 1-72.
122
Płonka M., (2002), Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 11-25.
123
Płonka M., (2002), Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 27-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/13618
124
Cieśla S., Płonka M., (2002), Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 51-66.
125
Płonka M., (2002), Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku). [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 3, Ubezpieczenia, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, s. 193-204.
126
Płonka M., (2001), Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?. [W:] Rogoziński K. (red.), Marketing usług profesjonalnych, [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty", Poznań : Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka, s. 255-271.
127
Płonka M., (2001), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 31-49.
128
Płonka M., (2001), Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/12589
129
Płonka M., (1999), Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 159-178.
130
Płonka M., (1999), Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny. [W:] Karwowski J. (red.), Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 149-153.
131
Płonka M., (1999), Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej. [W:] Paszkowski S. (red.), Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2 (Rolnictwo; 53), Poznań : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, s. 87-109.
132
Płonka M., (1999), Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 47-61.
133
Płonka M., (1998), Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 12-29.
134
Płonka M., (1998), Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych), "Penetrator : wiadomości gospodarcze", 9 (93), s. 19-24.
135
Płonka M., (1997), Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 13-27.
136
Płonka M., (1997), Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 37-52.
137
Kolbusz F., Płonka M., (1997), Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 13-28.
138
Płonka M., (1996), Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego, Prom. Szumilak J., Kraków : , 198 k.
139
Płonka M., (1996), Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 209-221.
140
Płonka M., Kolbusz F., (1995), Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, "Bank Spółdzielczy", nr 8 (370), s. 15-19.
141
Płonka M., (1995), Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach, "Bank Spółdzielczy", nr 3 (365), s. 18-24.
142
Płonka M., (1994), Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 27-39.
143
Płonka M., (1994), Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 442, s. 13-22.
144
Płonka M., (1992), Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 135-149.
145
Płonka M., (1992), Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w warunkach reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 71-88.
146
Bigos M., Cieśla S., (1988), Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 37-51.
147
Bigos M., (1988), Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel "Orbis-Cracovia" w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 127-140.
148
Cycoń M., Jedynak T., Płonka M., Strupczewski G., (2011), Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 110 k.
149
Sordyl G., Płonka M., Czerwiec-Janus E., Szkarłat A., (2001), Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego, Sułkowska W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
150
Płonka M., Cieśla S., (1999), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Kolbusz F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
1
@book{UEK:2168355956,
author = "Maria Płonka and Jolanta Stanienda and Ewelina Pawłowska-Szawara and Tomasz Jedynak",
title = "Koncepcja preferencyjnego kredytu w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych beneficjentów świadczenia Rodzina 500+",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
url = {},
isbn = "978-83-8175-242-8",
}
2
@inbook{UEK:2168355682,
author = "Maria Płonka and Jolanta Stanienda and Adam Bigos",
title = "The Need to Educate Social Entrepreneurship in the Opinion of Academic Teachers from Poland and Ukraine",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2413-2422",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168355634,
author = "Maria Płonka and Jolanta Stanienda and Anna Gądek",
title = "Medical Tele-consultation in the Opinion of Patients of the Medical Entity in Poland in 2021",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2501-2508",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@inbook{UEK:2168356236,
author = "Maria Płonka",
title = "Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "15-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-90-7",
}
5
@inbook{UEK:2168356232,
author = "Maria Płonka",
title = "Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "253-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-34-1",
}
6
@book{UEK:2168356234,
title = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
editor = Płonka Maria,
editor = Oręziak Bartłomiej,
editor = Wielec Marcin,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-66344-90-7",
}
7
@inbook{UEK:2168349584,
author = "Maria Płonka",
title = "Przyczyny powstawania sytuacji implikujących patologie w sektorze ubezpieczeń i propozycje ich zwalczania",
booktitle = "Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie",
pages = "253-276",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2020",
isbn = "978-83-66344-08-2",
}
8
@inbook{UEK:2168353886,
author = "Maria Płonka",
title = "Dekada lat 80-tych XX wieku - ciekawe czasy?",
booktitle = "Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
9
@article{UEK:2168348154,
author = "Maria Płonka and Tomasz Jedynak and Viktor Trynchuk",
title = "Retirement Behavior Strategies : the Attitudes of Students from Poland and Ukraine Towards the Old-age Risk",
journal = "Problems and Perspectives in Management",
number = "vol. 18, iss. 2",
pages = "350-365",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(2).2020.29},
url = {https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-350/retirement-behavior-strategies-the-attitudes-of-students-from-poland-and-ukraine-towards-the-old-age-risk},
}
10
@article{UEK:2168355990,
author = "Maria Płonka",
title = "The Implications of the Fourth Industrial Revolution for Information Asymmetry on the Market : Selected Aspects",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (52)",
pages = "28-38",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2020.52.2.03},
url = {http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/583/382},
}
11
@book{UEK:2168350208,
author = "Maciej Cycoń and Tomasz Jedynak and Maria Płonka",
title = "Postawy studentów wobec zabezpieczenia ryzyka starości : studium empiryczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-812-4",
}
12
@inbook{UEK:2168351408,
author = "Maria Płonka and Jolanta Stanienda",
title = "The Development of Telemedicine in the Context of Revolution 4.0 and the COVID-19 Pandemic on the Example of Poland",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "2897-2908",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
13
@inbook{UEK:2168351464,
author = "Yulia Finogenova and Gulnara Kaigorodova and Maria Płonka and Tomasz Jedynak and Tatiana Poharchenko and Iryna Zelenitsa",
title = "Awareness and Attitudes of Students to the Prospect of a Secure Old Age",
booktitle = "Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain",
pages = "10357-10368",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2020",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZCeIokZrrbe3SiQcHyryACEYOALQ51wpz9X#folder=6907915786},
isbn = "978-0-9998551-5-7",
}
14
@misc{UEK:2168347750,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Ostatnie uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (84)",
pages = "25",
year = "2020",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_95-lat_uek/25},
}
15
@book{UEK:2168340431,
title = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
editor = Płonka Maria,
editor = Oręziak Bartłomiej,
editor = Wielec Marcin,
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
16
@article{UEK:2168342955,
author = "Maria Płonka",
title = "Student Opinions about Their Retirement Future",
journal = "Olsztyn Economic Journal",
number = "vol. 14, no 4",
pages = "357-368",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.31648/oej.4931},
url = {https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/oej/article/view/4931/3852},
}
17
@misc{UEK:2168344502,
author = "Maria Płonka and Mariola Mamcarczyk and Radosław Ciukaj",
title = "Pożegnanie najlepszych absolwentów Wydziału Finansów i Prawa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019},
}
18
@inbook{UEK:2168340447,
author = "Maria Płonka",
title = "Potencjalne obszary i metody zarządzania ryzykiem przestępczości na rynku ubezpieczeń - aspekty behawioralne i ekonomiczne",
booktitle = "Rynek ubezpieczeniowy : zapobieganie przyczynom przestępczości",
pages = "15-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości",
year = "2019",
isbn = "978-83-66344-07-5",
}
19
@inbook{UEK:2168342335,
author = "Maria Płonka",
title = "Zależności między poziomem zamożności a poziomem świadczeń zdrowotnych w krajach europejskich",
booktitle = "Ubezpieczenia : wyzwania rynku",
pages = "37-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-041-8 ; 978-83-8198-042-5",
}
20
@inbook{UEK:2168342687,
author = "Maria Płonka",
title = "Principle of Co-payment for Health Care - European Experience",
booktitle = "Medzinárodné vzťahy 2019: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník vedeckých prác",
pages = "864-870",
adress = "Bratislava",
publisher = "Publishing Ekonóm",
year = "2019",
url = {https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2019/Smolenice_2019_Final.pdf},
issn = "2585-9412",
isbn = "978-80-225-4686-7",
}
21
@book{UEK:2168330395,
author = "Maria Płonka and Stanisław Wieteska and Anna Szymańska and Joanna Adamska-Mieruszewska and Joanna Bak and Andrzej Grzebieniak and Tomasz Jedynak and Magdalena Mosionek-Schweda and Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka and Justyna Witkowska",
title = "Ubezpieczenia - współczesne trendy i wyzwania",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-8100-116-8",
}
22
@article{UEK:2168326655,
author = "Pavlo Horyslavets and Maria Płonka and Viktor Trynchuk",
title = "Experience Marketing and Its Tools in Promoting the Insurance Services",
journal = "Innovative Marketing",
number = "vol. 14, iss. 1",
pages = "41-48",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.21511/im.14(1).2018.05},
url = {},
}
23
@article{UEK:2168332289,
author = "Maria Płonka and Katarzyna Maj-Waśniowska and Radosław Ciukaj",
title = "Uroczyste wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom kierunku Finanse i rachunkowość",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "30-31",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small},
}
24
@inbook{UEK:2168323977,
author = "V. V. Trinčuk and I. M. Zelenica and Maria Płonka",
title = "Korporativnaâ identičnostʹ strahovoj kompanii «Dnestr»",
booktitle = "Strahovanie v sisteme finansovyh uslug v Rossii : mesto, problemy, transformaciâ. T. 2",
pages = "287-291",
adress = "Kostroma",
publisher = "Izdatel'stvo Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta",
year = "2017",
url = {http://www.viplatiosago.ru/sites/default/files/3-2.%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%20%D0%95.%D0%92.%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%20%D0%A0.%D0%A2.%20%28%D1%80%D0%B5%D0%B4.%29%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%202.pdf},
isbn = "978-5-8285-0851-8",
}
25
@inbook{UEK:2168314471,
author = "Maria Płonka",
title = "Nowe regulacje prawne a polityka inwestycyjna zakładów ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Współczesne koncepcje adaptacji rozwiązań rachunkowości i rewizji finansowej w kontekście gospodarki opartej na usługach",
pages = "86-102",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-395-9",
}
26
@inbook{UEK:2168320435,
author = "Maria Płonka and Tomasz Tomczyk",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w systemie ochrony zdrowia - szansa czy konieczność",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń prywatnych i publicznych",
pages = "145-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2017",
isbn = "978-83-7561-808-2",
}
27
@article{UEK:2168320801,
author = "Maria Płonka",
title = "Przyczyny braku zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych w świetle badań ankietowych producentów rolnych",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "61",
pages = "37-52",
year = "2017",
url = {https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/Kwartalnik_61.pdf},
}
28
@book{UEK:2168324923,
author = "Jolanta Stanienda and Anna Gądek and Maria Płonka",
title = "Przedsiębiorczość społeczna : nauka - praktyka - edukacja",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos",
year = "2017",
isbn = "978-83-7793-571-2",
}
29
@misc{UEK:2168336697,
author = "Maria Płonka",
title = "Analysis of the Relationship between Wealth Level and Level of Healthcare Benefits in OECD European Countries",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "110-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
30
@unpublished{UEK:2168325377,
author = "Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz",
title = "Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003315},
}
31
@article{UEK:2168323971,
author = "Maria Płonka",
title = "Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a publiczny system opieki zdrowotnej w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 6",
pages = "321-329",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.321},
url = {http://journals.umcs.pl/h/article/view/5417/4729},
}
32
@article{UEK:2168307671,
author = "Viktor Trinčuk and Maria Płonka",
title = "Obraz svâtogo Floriana v firmennom stile goroda Krakova i obŝestv vzaimnogo strahovaniâ",
journal = "Strahovaâ gazeta",
number = "1-2",
pages = "4",
year = "2016",
}
33
@inbook{UEK:2168307953,
author = "Maria Płonka",
title = "Zakłady ubezpieczeń - organizacja i zarządzanie",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "89-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9",
}
34
@inbook{UEK:2168310435,
author = "Maria Płonka",
title = "Solvency II - the New Paradigm of Solvency and Risk Management of Insurance in the European Union",
booktitle = "Grudnevì čitannâ "Êvropejs'kij vektor rozvitku strahovogo rinku Ukraїni" : zbìrnik tez dopovìdej. T. 1",
pages = "72-74",
adress = "Kiїv",
publisher = "Kiїvs'kij nacìonal'nij unìversitet ìmenì Tarasa Szevčenka ; Edel'vejs",
year = "2016",
}
35
@book{UEK:2168310909,
author = "Hanna Godlewska-Majkowska and Elżbieta Skrzypek and Maria Płonka",
title = "Przewaga konkurencyjna w przedsiębiorstwie : sektor - wiedza - przestrzeń",
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7790-420-6 ; 978-83-7790-421-3",
}
36
@article{UEK:2168343618,
author = "Emil Kos and Maria Płonka and Paweł Zamora",
title = "Coś więcej niż ZOD : Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych w Krakowie/Nowym Targu",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "42-45",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/42},
}
37
@inbook{UEK:2168305447,
author = "Maria Płonka",
title = "Commercial Insurance and Mutual Insurance : Polish Model",
booktitle = "Ìnnovacìjnì naprâmki rozvitku strahovogo rinku Ukraїni : zbìrnik materìalìv III Mìžnarodnoї naukovo-praktičnoї konferencìї",
pages = "250-253",
adress = "Kiїv",
publisher = "Kiїvs'kij nacìonal'nij ekonomìčnij universitet",
year = "2016",
isbn = "978-966-2613-00-1",
}
38
@inbook{UEK:2168307951,
author = "Maria Płonka",
title = "Organizacja i regulacja prawna rynku ubezpieczeń",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "75-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-6078-2 ; 978-83-255-6079-9",
}
39
@article{UEK:2168307567,
author = "Maria Płonka",
title = "Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa : model polski",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "85-100",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2015.2.06},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022015/ES022015-06.pdf},
}
40
@article{UEK:2168301413,
author = "Maria Płonka",
title = "Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie",
journal = "Ubezpieczenia w Rolnictwie : materiały i studia",
number = "54",
pages = "17-35",
year = "2015",
url = {http://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/kwartalnik/kwartalnik_54.2015.pdf},
}
41
@misc{UEK:2168305849,
author = "Maria Płonka and Tomasz Jedynak and Monika Szaraniec",
title = "Sprawozdanie z III Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, Kraków, 26-27 listopada 2015 r.",
booktitle = "Rozprawy Ubezpieczeniowe",
number = "2 (19)",
pages = "179-184",
year = "2015",
}
42
@inbook{UEK:2168296319,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych",
booktitle = "Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem",
pages = "103-117",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-673-1",
}
43
@book{UEK:2168297717,
author = "Agnieszka Malarewicz-Jakubów and Maria Płonka and Monika Hadaś-Dyduch and Natalia Marska Dzioba and Jarosław Wenancjusz Przybytniowski and Justyna Witkowska",
title = "Rynek ubezpieczeń : uczestnicy, produkty, trendy",
editor = Hadaś-Dyduch Monika,
adress = "Warszawa",
publisher = "Texter Sp. z o.o.",
year = "2015",
isbn = "978-83-7790-538-8",
}
44
@inbook{UEK:2168299207,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybrane problemy implementacji dyrektywy Solvency II do wymogów współczesnego rynku ubezpieczeń",
booktitle = "Dylematy teorii i praktyki ubezpieczeń",
pages = "99-108",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
isbn = "978-83-7561-595-1",
}
45
@misc{UEK:2168275317,
author = "Maria Płonka",
title = "II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "36",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
46
@article{UEK:2168290967,
author = "Maria Płonka",
title = "Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "342",
pages = "216-224",
adress = "",
year = "2014",
}
47
@article{UEK:2168319455,
author = "Maria Płonka",
title = "Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "16",
pages = "63-82",
year = "2014",
url = {http://www.krakow.pte.pl/wydawnictwo/zn-pte/numery-archiwalne/zeszyty-naukowe-nr-16-2014.html},
}
48
@misc{UEK:2168294813,
author = "Maria Płonka",
title = "II Krakowska Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, (28-30 listopada 2013 r.)",
booktitle = "Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny",
number = "5(3)",
pages = "143-150",
year = "2014",
}
49
@inbook{UEK:2168292709,
author = "M. Plonka",
title = "Social'naâ èkonomika i koncepciâ social'noj politiki gosudarstva",
booktitle = "Devâtyj Meždunarodnyj naučnyj kongress «Rol' biznesa v transformacii obŝestva - 2014»",
pages = "378-383",
adress = "Moskva",
publisher = "Èditus",
year = "2014",
isbn = "978-5-00058-089-9",
}
50
@inbook{UEK:2168293589,
author = "Maria Płonka",
title = "Charakterystyka systemu ubezpieczeń społecznych rolników",
booktitle = "System ubezpieczeń społecznych",
pages = "91-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-674-8",
}
51
@inbook{UEK:2168298943,
author = "Tomasz Jedynak and Maria Płonka",
title = "Charakterystyka systemu emerytalnego w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego",
booktitle = "System ubezpieczeń społecznych",
pages = "45-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-674-8",
}
52
@unpublished{UEK:2168303493,
author = "Maria Płonka",
title = "Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jako metoda zarządzania ryzykiem w rolnictwie",
booktitle = "Ryzyko i ubezpieczenia w obszarze rolnictwa",
pages = "28-48",
year = "2014",
}
53
@inbook{UEK:2168280937,
author = "Maria Płonka",
title = "Przewagi i słabości konkurencyjne towarzystw ubezpieczeń wzajemnych względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych w latach 2000 i 2010",
booktitle = "Problemy współczesnego rynku ubezpieczeń",
pages = "131-141",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2014",
isbn = "978-83-7417-793-1",
}
54
@article{UEK:2168285223,
author = "Maria Płonka",
title = "Społeczna wartość dodana towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2 (7)",
pages = "20-31",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022013/es022013-2.pdf},
}
55
@misc{UEK:2168294805,
author = "Maria Płonka and Monika Szaraniec",
title = "Sprawozdanie z II Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno-prawne, Kraków, 28-29 listopada 2013 r.",
booktitle = "Rozprawy Ubezpieczeniowe",
number = "2(15)",
pages = "210-215",
year = "2013",
}
56
@unpublished{UEK:2168291637,
author = "Maria Płonka",
title = "Działalność transgraniczna zakładów ubezpieczeń na życie jako strategia innowacji rynkowej i produktowej",
booktitle = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń życiowych : próba oceny",
pages = "13-31",
year = "2013",
}
57
@article{UEK:2168261226,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii społecznej w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "901",
pages = "113-128",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/844/666},
}
58
@book{UEK:2168262286,
author = "Maria Płonka",
title = "Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-624-3",
}
59
@inbook{UEK:2168263852,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Współczesne ubezpieczenia gospodarcze",
pages = "71-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-631-1",
}
60
@article{UEK:2168270366,
author = "Maria Płonka and Tomasz Jedynak",
title = "Analiza statystyczna związku między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich efektywnością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "123-136",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/803/625},
}
61
@article{UEK:2168252454,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "889",
pages = "89-101",
year = "2012",
}
62
@inbook{UEK:2168230880,
author = "Jakub Głowacki and Maria Płonka and Ksymena Rosiek",
title = "Wybrane metody oceny społeczno-ekonomicznych efektów działania podmiotów ekonomii społecznej",
booktitle = "Wokół ekonomii społecznej",
pages = "327-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-89410-22-1",
}
63
@unpublished{UEK:2168269126,
author = "Maria Płonka and Tomasz Jedynak",
title = "Efektywność innowacyjności procesowej i produktowej na przykładzie badania zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny",
pages = "20[28]-32[40]",
year = "2012",
}
64
@unpublished{UEK:2168269116,
author = "Maria Płonka",
title = "Uwagi na temat efektywności działań innowacyjnych w zakładzie ubezpieczeń",
booktitle = "Innowacyjność produktowa rynku ubezpieczeń : próba oceny",
pages = "3[11]-19[27]",
year = "2012",
}
65
@book{UEK:2168221220,
author = "Maria Płonka",
title = "Marketing instytucji finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2, rozsz.",
isbn = "978-83-7252-536-9",
}
66
@inbook{UEK:2168257300,
author = "Maria Płonka",
title = "Społeczna wartość dodana jako kryterium decyzyjne podmiotów gospodarczych",
booktitle = "Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach",
pages = "13-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-149-3",
}
67
@article{UEK:2168221844,
author = "Maria Płonka",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "181",
pages = "141-149",
adress = "",
year = "2011",
}
68
@article{UEK:2168227694,
author = "Maria Płonka",
title = "Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "11",
pages = "397-410",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Plonka.pdf},
}
69
@inbook{UEK:2168225618,
author = "Maria Płonka",
title = "Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne : wybrane zagadnienia ekonomiczne",
pages = "339-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer bussiness",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1536-4",
}
70
@article{UEK:53289,
author = "Maria Płonka",
title = "Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "848",
pages = "5-17",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171029319},
}
71
@article{UEK:2164934373,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka",
title = "Ubezpieczenie ekologiczne jako metoda finansowania ryzyka w górnictwie",
journal = "Wiadomości Ubezpieczeniowe",
number = "1",
pages = "91-105",
year = "2010",
url = {https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU1_2010/91-105.pdf},
}
72
@article{UEK:2165778488,
author = "Maria Płonka",
title = "Determinanty konkurencyjności zakładów ubezpieczeń w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "105",
pages = "192-198",
adress = "",
year = "2010",
}
73
@unpublished{UEK:2168318703,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce wobec kryzysu finansowego lat 2008-2009",
booktitle = "Problemy rynków ubezpieczeń w warunkach kryzysu",
pages = "51-65",
year = "2010",
}
74
@misc{UEK:2166352410,
author = "Adam Gałecki and Jakub Głowacki and Jerzy Hausner and Jarosław Kaczmarek and Łukasz Mamica and Ambroży Mituś and Maria Płonka and Bohdan Turowski",
title = "Studium Wykonalności dla Małopolskiego Centrum Technologii i Rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:50892,
author = "Maria Płonka",
title = "Stymulanty rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Szanse i zagrożenia dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-462-1",
}
76
@article{UEK:2165785563,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybrane aspekty pomiaru społecznej wartości dodanej kreowanej przez organizacje ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(12)",
pages = "135-150",
year = "2009",
}
77
@inbook{UEK:2162105680,
author = "Maria Płonka",
title = "Sektor ekonomii społecznej, jego miejsce i funkcje w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Marketing",
pages = "207-216",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
78
@inbook{UEK:2166049374,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki decyzji rynkowych organizacji nienastawionych na zysk",
booktitle = "Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "41-50",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-039-7",
}
79
@unpublished{UEK:2168222306,
author = "Maria Płonka",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w latach 2000-2008 i kierunki ich rozwoju",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce : kontynuacja. [2]",
pages = "4-20",
year = "2009",
}
80
@inbook{UEK:50799,
author = "Maria Płonka",
title = "Determinanty efektywności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Studia ubezpieczeniowe",
pages = "108-116",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2009",
issn = "1689-7374",
isbn = "978-83-7417-419-0",
}
81
@article{UEK:50443,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "808",
pages = "19-32",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164985955},
}
82
@article{UEK:50786,
author = "Maria Płonka",
title = "Idea wzajemności wobec wyzwań rynku ubezpieczeniowego XXI wieku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1197",
pages = "359-367",
adress = "",
year = "2008",
}
83
@article{UEK:2165777115,
author = "Maria Płonka",
title = "Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "1(11)",
pages = "57-77",
year = "2008",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/wp-content/uploads/2011/04/zeszyty_naukowe_11.pdf},
}
84
@inbook{UEK:2168257298,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej - wyniki badań ekonomii społecznej w Polsce",
pages = "105-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Klon/Jawor",
year = "2008",
isbn = "978-83-60337-64-6",
}
85
@unpublished{UEK:2164926652,
author = "Maria Płonka",
title = "Prawne aspekty funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "23-53",
year = "2008",
}
86
@inbook{UEK:2166288540,
author = "Maria Płonka",
title = "Ocena atrakcyjności oferty towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na tle ofert ubezpieczeniowych spółek akcyjnych",
booktitle = "Marketing",
pages = "105-116",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
87
@article{UEK:2166080965,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2(3)",
pages = "26-34",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-3.pdf},
}
88
@inbook{UEK:2165689248,
author = "Maria Płonka",
title = "Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej : relikt przeszłości czy istotny kierunek przyszłości",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "185-199",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
89
@unpublished{UEK:2164926565,
author = "Maria Płonka",
title = "Rozwój towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Warunki i możliwości rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. [1]",
pages = "12-22",
year = "2008",
}
90
@book{UEK:2168343770,
author = "Maria Płonka and Rafał Sułkowski",
title = "Koncepcja utworzenia Małopolskiego Funduszu Poręczeniowego Ekonomii Społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
url = {http://docplayer.pl/2056967-Maria-plonka-rafal-sulkowski-koncepcja-utworzenia-malopolskiego-funduszu-poreczeniowego-ekonomii-spolecznej.html},
issn = "",
}
91
@article{UEK:2166033559,
author = "Maria Płonka",
title = "Dylematy finansowania przedsiębiorczości społecznej",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "1(2)",
pages = "24-32",
year = "2008",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_kwartalnik-2.pdf},
}
92
@inbook{UEK:2166036577,
author = "Maria Płonka",
title = "Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "307-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
93
@unpublished{UEK:2168317921,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje finansowe jako podmioty ekonomii społecznej",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego : kontynuacja. [3]",
pages = "8-23",
year = "2007",
}
94
@inbook{UEK:2165697618,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje polskiego rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "136-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-334-1",
}
95
@inbook{UEK:2168257328,
author = "Maria Płonka",
title = "Internet jako kanał dystrybucji ubezpieczeń",
booktitle = "Metody i obszary zarządzania",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjnej sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-48-9",
}
96
@inbook{UEK:2166289623,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje ekonomii społecznej jako podmioty rynkowe",
booktitle = "Marketing",
pages = "69-80",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
97
@inbook{UEK:2165702881,
author = "Maria Płonka",
title = "Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym w latach 2000-2006",
booktitle = "Nowe wyzwania dla rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-380-8",
}
98
@article{UEK:51835,
author = "Maria Płonka",
title = "Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki",
number = "1(9)",
pages = "111-126",
year = "2006",
}
99
@inbook{UEK:51801,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) jako instytucje ekonomii społecznej",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "271-283",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
100
@inbook{UEK:2166048603,
author = "Maria Płonka",
title = "Instytucje ekonomii społecznej i zasadność ich funkcjonowania we współczesnej gospodarce",
booktitle = "Marketing",
pages = "149-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
101
@unpublished{UEK:2168317899,
author = "Maria Płonka",
title = "Wzajemność i demokracja wewnętrzna towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle analizy statutów",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [2]",
pages = "38-48",
year = "2006",
}
102
@inbook{UEK:2166127776,
author = "Maria Płonka and Maciej Brewczyński",
title = "Ewolucja prawnych regulacji towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
pages = "61-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "978-83-7252-347-1",
}
103
@inbook{UEK:51869,
author = "Maria Płonka",
title = "Specyfika produktu ubezpieczeniowego a marketing firm ubezpieczeniowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "197-206",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
104
@unpublished{UEK:2168317873,
author = "Maria Płonka",
title = "Ewolucja prawnych regulacji Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Procesy przemian rynku ubezpieczeń w polskim obszarze rynku europejskiego. [1]",
pages = "19-34",
year = "2005",
}
105
@inbook{UEK:2166054321,
author = "Maria Płonka",
title = "Ochrona środowiska w strukturze celów przedsiębiorstw na przykładzie wybranych ubezpieczeń ekologicznych",
booktitle = "Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie : monografia",
pages = "188-196",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko",
year = "2005",
isbn = "83-88771-64-7",
}
106
@article{UEK:53053,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "207-224",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80964611},
}
107
@inbook{UEK:2168257376,
author = "Maria Płonka",
title = "Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) jako alternatywne instytucje finansowe działające w środowiskach lokalnych",
booktitle = "Rozwój lokalny - wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych",
pages = "367-373",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 2005 r.",
year = "2005",
isbn = "83-920132-7-1",
}
108
@inbook{UEK:2166501706,
author = "Maria Płonka",
title = "Ekonomiczno-finansowe aspekty działalności wybranych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a perspektywy ich rozwoju",
booktitle = "Ubezpieczenia",
pages = "149-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-180-3",
}
109
@inbook{UEK:2166027667,
author = "Maria Płonka",
title = "Segmentacja w praktyce instytucji bankowych i ubezpieczeniowych : studia przypadków",
booktitle = "Marketing",
pages = "207-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
110
@inbook{UEK:2168257540,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Rynek usług ubezpieczeniowych",
pages = "46-71",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-7241-380-0",
}
111
@inbook{UEK:2166289863,
author = "Maria Płonka",
title = "Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce i na świecie - szanse i zagrożenia",
booktitle = "Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : zarządzanie i marketing w XXI wieku",
pages = "315-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-55-1",
}
112
@article{UEK:2168257302,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w środowisku wiejskim w Polsce",
journal = "Wieś i Rolnictwo : kwartalnik",
number = "4 (125)",
pages = "81-90",
year = "2004",
}
113
@inbook{UEK:2166378082,
author = "Maria Płonka",
title = "Perspektywy rozwoju towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle badań opinii studentów",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 5, Ubezpieczenia",
pages = "75-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-230-8",
}
114
@book{UEK:2168222918,
author = "Maria Płonka",
title = "Marketing instytucji finansowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-236-7",
}
115
@unpublished{UEK:2168272820,
author = "Maria Płonka",
title = "Perspektywy rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce na tle pozostałych ubezpieczeń w świetle analizy ekonomiczno-finansowej, marketingowej i badania opinii",
booktitle = "Analiza kierunków przemian polskiego rynku ubezpieczeń w warunkach przystąpienia do Unii Europejskiej",
pages = "46-96",
year = "2004",
}
116
@inbook{UEK:2168225330,
author = "Maria Płonka",
title = "Specyfika marketingu usług ubezpieczeniowych",
booktitle = "Rozwój rynków ubezpieczeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 2-4 X 2003r.)",
pages = "333-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-179-4",
}
117
@inbook{UEK:2168257318,
author = "Maria Płonka",
title = "Determinanty wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Ubezpieczenia wobec procesów globalizacji",
pages = "159-174",
adress = "Gdańsk-Jurata",
publisher = "Gdańska Akademia Bankowa przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową",
year = "2003",
isbn = "83-88835-07-6",
}
118
@unpublished{UEK:2168284311,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki wyboru rynków docelowych Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce",
booktitle = "Aspekty prawne i finansowe polskiego rynku ubezpieczeniowego",
pages = "64-83",
year = "2003",
}
119
@inbook{UEK:2168257310,
author = "Maria Płonka",
title = "Globalizacja a marketing usług ubezpieczeniowych",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 2",
pages = "217-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.",
year = "2003",
isbn = "83-919920-2-0",
}
120
@article{UEK:2168224370,
author = "Danuta Golik and Maria Płonka",
title = "Konkurencyjność sektora Banku Gospodarki Żywnościowej i banków spółdzielczych w środowisku lokalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "45-58",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13617},
}
121
@unpublished{UEK:2168318655,
author = "Maria Płonka",
title = "Rynki docelowe polskich banków",
booktitle = "Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju",
pages = "1-72",
year = "2002",
}
122
@article{UEK:2168230518,
author = "Maria Płonka",
title = "Polskie banki wobec integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "11-25",
year = "2002",
}
123
@article{UEK:2168224368,
author = "Maria Płonka",
title = "Kierunki rozwoju dystrybucji usług bankowych u progu XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "27-43",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13618},
}
124
@article{UEK:2168230520,
author = "Stanisław Cieśla and Maria Płonka",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "51-66",
year = "2002",
}
125
@inbook{UEK:2168257552,
author = "Maria Płonka",
title = "Wpływ reklamy telewizyjnej na wybór otwartego funduszu emerytalnego (studium przypadku)",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 3, Ubezpieczenia",
pages = "193-204",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
126
@inbook{UEK:2168257536,
author = "Maria Płonka",
title = "Masowa czy zindywidualizowana obsługa klienta banku?",
booktitle = "Marketing usług profesjonalnych. [T. 3], Materiały z trzeciej międzynarodowej konferencji, 21-22 maja 2001 roku "Kultura organizacyjna - osobowość profesjonalisty"",
pages = "255-271",
adress = "Poznań",
publisher = "Z-d Poligraficzny MARS GRAF M. R. Sójka",
year = "2001",
isbn = "83-87005-00-2",
}
127
@article{UEK:2168242856,
author = "Maria Płonka",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "31-49",
year = "2001",
}
128
@article{UEK:2168230552,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki formułowania strategii konkurencji przedsiębiorstw agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "25-39",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12589},
}
129
@article{UEK:2168257648,
author = "Maria Płonka",
title = "Strategie konkurowania polskich banków - wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "159-178",
year = "1999",
}
130
@inbook{UEK:2168257296,
author = "Maria Płonka",
title = "Konkurencja cenowa banków polskich - próba oceny",
booktitle = "Strategie marketingowe firm finansowych w kontekście integracji z Unią Europejską : materiały konferencyjne",
pages = "149-153",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "1999",
isbn = "83-85809-50-3",
}
131
@inbook{UEK:2168283745,
author = "Maria Płonka",
title = "Kierunki przekształceń strukturalnych w rolnictwie polskim a polityka rolna Unii Europejskiej",
booktitle = "Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 2",
pages = "87-109",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego",
year = "1999",
issn = "0137-1754",
}
132
@article{UEK:2168245852,
author = "Maria Płonka",
title = "Polskie rolnictwo w obliczu wejścia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "47-61",
year = "1999",
}
133
@unpublished{UEK:2168265948,
author = "Maria Płonka",
title = "Możliwości wykorzystania funduszy restrukturyzacyjnych Unii Europejskiej w rolnictwie małopolskim",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "12-29",
year = "1998",
}
134
@article{UEK:2168257334,
author = "Maria Płonka",
title = "Specyfika marketingu usług finansowych (na przykładzie usług bankowych)",
journal = "Penetrator : wiadomości gospodarcze",
number = "9 (93)",
pages = "19-24",
year = "1998",
}
135
@article{UEK:2168246112,
author = "Maria Płonka",
title = "Procesy dostosowawcze spółdzielni mleczarskich do wymogów rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "13-27",
year = "1997",
}
136
@article{UEK:2168245892,
author = "Maria Płonka",
title = "Wybór rynków docelowych jako determinanta efektywności działania firmy : (na podstawie studium przypadku spółdzielni mleczarskich)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "37-52",
year = "1997",
}
137
@article{UEK:2168245890,
author = "Franciszek Kolbusz and Maria Płonka",
title = "Restrukturyzacja polskiego rolnictwa jako etap wstępny wchodzenia do Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "13-28",
year = "1997",
}
138
@unpublished{UEK:2168261792,
author = "Maria Płonka",
title = "Warunki i kryteria wyboru rynków docelowych spółdzielni przetwórstwa rolnego",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
139
@inbook{UEK:2168236660,
author = "Maria Płonka",
title = "Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "209-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
140
@article{UEK:2168262330,
author = "Maria Płonka and Franciszek Kolbusz",
title = "Zasady funkcjonowania Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "8 (370)",
pages = "15-19",
year = "1995",
}
141
@article{UEK:2168262326,
author = "Maria Płonka",
title = "Formy organizacyjne ruchu spółdzielczego w nowych warunkach",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "3 (365)",
pages = "18-24",
year = "1995",
}
142
@article{UEK:2168246406,
author = "Maria Płonka",
title = "Funkcje marketingowe na rynku rolno-spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "425",
pages = "27-39",
year = "1994",
}
143
@article{UEK:2168248160,
author = "Maria Płonka",
title = "Segmentacja konsumentów żywności jako strategia konkurencji firmy na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "442",
pages = "13-22",
year = "1994",
}
144
@article{UEK:2168258226,
author = "Maria Płonka",
title = "Spółdzielczość samopomocowa w aktywizacji kulturalnej środowiska wiejskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "135-149",
year = "1992",
url = {},
}
145
@article{UEK:2168258136,
author = "Maria Płonka",
title = "Kierunki zmian w pozaekonomicznej działalności gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska w warunkach reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "71-88",
year = "1992",
url = {},
}
146
@article{UEK:2168258030,
author = "Maria Bigos and Stanisław Cieśla",
title = "Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej Gromada",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "37-51",
year = "1988",
}
147
@article{UEK:2168249568,
author = "Maria Bigos",
title = "Determinanty rentowności przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Państwowego Przedsiębiorstwa Hotel Orbis-Cracovia w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "127-140",
year = "1988",
url = {},
}
148
@unpublished{UEK:2168269188,
author = "Maciej Cycoń and Tomasz Jedynak and Maria Płonka and Grzegorz Strupczewski",
title = "Ubezpieczenia wobec ryzyka katastrof",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
149
@unpublished{UEK:2168281691,
author = "Grażyna Sordyl and Maria Płonka and Edyta Czerwiec-Janus and Anna Szkarłat",
title = "Aspekty prawne i finansowe rynku ubezpieczeniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
150
@unpublished{UEK:2168333567,
author = "Maria Płonka and Stanisław Cieśla",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID