Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020
Physical description:
15 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168355480
report
2

Title:
Measurement of Task Efficiency by the Local Government - Evidence from the City of Kraków = Pomiar efektywności zadań przez samorząd na przykładzie miasta Kraków
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019) , s. 154-169. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338233
article
3

Title:
Targeted Grants Allocated from the State Budget as a Source of Financing Local Government Investments = Dotacje z budżetu państwa jako źródło finansowania inwestycji samorządowych
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019) , s. 74-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343275
article
4

Title:
Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego = Financing Development by Local Governments' Units
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 113-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327059
article
5

Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Compliance with the Principles of Openness and Transparency of Public Finances by Polish Local Governments Based on an Example of Large Cities
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 603-626. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327713
chapter in conference materials
See main document
6

Conference:
21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment, Brno, Czechy, od 2018-03-22 do 2018-03-23
Title:
The Financial Condition of Polish Self- Government Units
Source:
Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / red. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová - Brno: Mendel University, 2018, s. 490-498. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7509-561-9
Access mode:
Nr:
2168327179
chapter in conference materials
7

Title:
Budget Management in Self-Government - Polish Case
Source:
Journal of WEI Business and Economics. - vol. 7, no 2 (2018) , s. 14-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168327239
article
8

Title:
Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie = Long-Term Financial Planning in Self-Governance
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017) , s. 363-377. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320233
article
9

Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Barriers for the Practical Use of Contemporary Management Methods in the Self-Government Sector
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 231-247. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168319291
chapter in conference materials
See main document
10

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Sources of Financing of the Development by the Local Governments' Units = Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 108-109. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336695
varia
11

Title:
Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego = Debt Management in the Local Government Units
Source:
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017, s. 287-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8061-375-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313751
chapter in monograph
12

Title:
Determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020 = Determinants of Development Financing by Local Governments in 2014-2020
Source:
Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016, s. 227-240. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-947017-2-7
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168312347
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Financial Planning in Local Government Units - Selected Methodological Aspects
Source:
Challenges for Contemporary Management / red. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016, s. 95-108. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-8-0
Nr:
2168312841
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Efektywność usług świadczonych przez samorządy
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 433-440
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361938
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
354 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/378
Nr:
2168263776
doctoral dissertation
16

Author:
Jan Filas , Tony Levitas , Marzena Piszczek
Title:
Local Government Budgeting - Poland
Source:
Local Government Budgeting / red. Mihály Hőgye - Budapest: OSI/LGI, 2002, s. 397-464 - Bibliogr.
ISBN:
963-9419-43-5
Nr:
2168327985
chapter in monograph
17

Title:
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 206-231
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228862
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Krzysztof Pakoński , Marzena Piszczek
Title:
Koncepcje wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządowymi w Polsce
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 85-123
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228850
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 242-261
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228870
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 15-28
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228844
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Jan Filas , Marzena Piszczek , Izabela Stobnicka
Title:
Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury
Publisher address:
Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999
Physical description:
181 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-907836-0-6
Nr:
2168296117
monograph
22

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów, Polska, Łódź, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-19
Title:
Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy
Source:
Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / red. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych - Łódź: Absolwent, 1997, s. 146-153
ISBN:
83-86840-45-5
Nr:
2168297727
chapter in conference materials
23

Author:
Winston Evans , Jan Filas , Marzena Piszczek , Philip Rosenberg , Izabela Stobnicka
Title:
Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów
Publisher address:
Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1996
Physical description:
290 s.: il.; 30 cm
ISBN:
83-907552-0-3
Nr:
2168296119
monograph
24

Title:
Koncepcje teoretyczne a empiryczne efekty procesu prywatyzacji = Theoretical Conceptions Vs Empirical Results of Privatization Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 17-28. - Summ.
Nr:
2168226811
article
1
Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2 / Jarosław BOBER, Jan Bereza, Grzegorz Kubalski, Grzegorz Moorthi, Marzena PISZCZEK, Piotr SOŁTYK, Krzysztof SURÓWKA, Igor ZACHARIASZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. - 15 s. : il. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf
2
Measurement of Task Efficiency by the Local Government - Evidence from the City of Kraków = Pomiar efektywności zadań przez samorząd na przykładzie miasta Kraków / Marzena PISZCZEK // Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 17, nr 3 (83) (2019), s. 154-169. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Evolution and Effectiveness of National and European Financial Management - Recommendations for the Future. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190896. - ISSN 1644-9584
3
Targeted Grants Allocated from the State Budget as a Source of Financing Local Government Investments = Dotacje z budżetu państwa jako źródło finansowania inwestycji samorządowych / Marzena PISZCZEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 10 (2019), s. 74-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143670/edition/75126/content. - ISSN 1899-3192
4
Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego = Financing Development by Local Governments' Units / Marzena PISZCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 113-128. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1481/1101. - ISSN 1898-6447
5
Compliance with the Principles of Openness and Transparency of Public Finances by Polish Local Governments Based on an Example of Large Cities / Marzena PISZCZEK // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 603-626. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
6
The Financial Condition of Polish Self- Government Units / Marzena PISZCZEK // W: Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings / eds. Svatopluk Kapounek, Veronika Kočiš Krůtilová. - Brno: Mendel University, 2018. - S. 490-498. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7509-561-9. - Pełny tekst: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf
7
Budget Management in Self-Government - Polish Case / Marzena PISZCZEK // Journal of WEI Business and Economics. - vol. 7, no 2 (2018), s. 14-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2018/08/1802_marzena.pdf
8
Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie = Long-Term Financial Planning in Self-Governance / Marzena PISZCZEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 485 (2017), s. 363-377. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Relacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43370?tab=1. - ISSN 1899-3192
9
Barriers for the Practical Use of Contemporary Management Methods in the Self-Government Sector / Marzena PISZCZEK // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 231-247. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
10
Sources of Financing of the Development by the Local Governments' Units = Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego / Marzena PISZCZEK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 108-109. - Dostępne tylko streszczenia
11
Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego = Debt Management in the Local Government Units / Marzena PISZCZEK // W: Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy / red. Marian Żukowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2017. - S. 287-298. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8061-375-1
12
Determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020 = Determinants of Development Financing by Local Governments in 2014-2020 / Marzena PISZCZEK // W: Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Stanisław MAZUR. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2016. - S. 227-240. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-2-7. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/16_2016.pdf
13
Financial Planning in Local Government Units - Selected Methodological Aspects / Marzena PISZCZEK // W: Challenges for Contemporary Management / sci. eds. Natalia V. Trifonova, Janusz TECZKE, Piotr BUŁA. - Cracow ; Saint Petersburg: Cracow University of Economics, 2016. - S. 95-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-8-0
14
Efektywność usług świadczonych przez samorządy / Marzena PISZCZEK // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 433-440. - ISBN 83-7252-226-X
15
Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce / Marzena PISZCZEK ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2003. - 354 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Local Government Budgeting - Poland / Jan FILAS, Tony Levitas, Marzena PISZCZEK // W: Local Government Budgeting / ed. Mihály Hőgye. - Budapest: OSI/LGI, 2002. - S. 397-464. - Bibliogr. - ISBN 963-9419-43-5
17
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 206-231. - ISBN 83-208-1405-7
18
Koncepcje wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządowymi w Polsce / Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 85-123. - ISBN 83-208-1405-7
19
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 242-261. - ISBN 83-208-1405-7
20
Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego / Marzena PISZCZEK // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 15-28. - ISBN 83-208-1405-7
21
Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury / Jan FILAS, Marzena PISZCZEK, Izabela Stobnicka. - Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1999. - 181 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-907836-0-6
22
Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy / Marzena PISZCZEK, Jan FILAS // W: Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / [red. nauk. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych]. - Łódź: Absolwent, 1997. - S. 146-153. - ISBN 83-86840-45-5
23
Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów / Winston Evans, Jan FILAS, Marzena PISZCZEK, Philip Rosenberg, Izabela Stobnicka ; przy współpracy: Ann Bueche, Krzysztofa Pakońskiego. - Kraków: Agencja Rozwoju Komunalnego, 1996. - 290 s. : il. ; 30 cm. - ISBN 83-907552-0-3
24
Koncepcje teoretyczne a empiryczne efekty procesu prywatyzacji = Theoretical Conceptions Vs Empirical Results of Privatization Process / Marzena PISZCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994), s. 17-28. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Bober J., Bereza J., Kubalski G., Moorthi G., Piszczek M., Sołtyk P., Surówka K., Zachariasz I., (2020), Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 15 s.
2
Piszczek M., (2019), Measurement of Task Efficiency by the Local Government - Evidence from the City of Kraków, "Problemy Zarządzania", vol. 17, nr 3 (83), s. 154-169; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190896
3
Piszczek M., (2019), Targeted Grants Allocated from the State Budget as a Source of Financing Local Government Investments, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 10, s. 74-85; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143670/edition/75126/content
4
Piszczek M., (2018), Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 113-128; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1481/1101
5
Piszczek M., (2018), Compliance with the Principles of Openness and Transparency of Public Finances by Polish Local Governments Based on an Example of Large Cities. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 603-626.
6
Piszczek M., (2018), The Financial Condition of Polish Self- Government Units. [W:] Kapounek S., Krůtilová (red.), Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings, Brno : Mendel University, s. 490-498.
7
Piszczek M., (2018), Budget Management in Self-Government - Polish Case, "Journal of WEI Business and Economics", vol. 7, no 2, s. 14-30; https://westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2018/08/1802_marzena.pdf
8
Piszczek M., (2017), Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 485, s. 363-377; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43370?tab=1
9
Piszczek M., (2017), Barriers for the Practical Use of Contemporary Management Methods in the Self-Government Sector. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 231-247.
10
Piszczek M., (2017), Sources of Financing of the Development by the Local Governments' Units. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 108-109.
11
Piszczek M., (2017), Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] Żukowski M. (red.), Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 287-298.
12
Piszczek M., (2016), Determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Mazur S. (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 227-240.
13
Piszczek M., (2016), Financial Planning in Local Government Units - Selected Methodological Aspects. [W:] Trifonova N., Teczke J., Buła P. (red.), Challenges for Contemporary Management, Cracow ; Saint Petersburg : Cracow University of Economics, s. 95-108.
14
Piszczek M., (2004), Efektywność usług świadczonych przez samorządy. [W:] Owsiak S. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 1, Finanse publiczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 433-440.
15
Piszczek M., (2003), Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce, Prom. Owsiak S., Kraków : , 354 k.
16
Filas J., Levitas T., Piszczek M., (2002), Local Government Budgeting - Poland. [W:] Hőgye M. (red.), Local Government Budgeting, Budapest : OSI/LGI, s. 397-464.
17
Filas J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Pakoński K., Piszczek M., Surówka K., (2002), Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 206-231.
18
Pakoński K., Piszczek M., (2002), Koncepcje wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządowymi w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 85-123.
19
Filas J., Kosek-Wojnar M., Owsiak S., Pakoński K., Piszczek M., Surówka K., (2002), Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242-261.
20
Piszczek M., (2002), Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. [W:] Owsiak S. (red.), Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-28.
21
Filas J., Piszczek M., Stobnicka I., (1999), Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, Kraków : Agencja Rozwoju Komunalnego, 181 s.
22
Piszczek M., Filas J., (1997), Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy. [W:] Piotrowska-Marczak K., Wypych M. (red.), Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy, Łódź : Absolwent, s. 146-153.
23
Evans W., Filas J., Piszczek M., Rosenberg P., Stobnicka I., (1996), Doskonalenie metod budżetowania: poradnik dla polskich samorządów, Kraków : Agencja Rozwoju Komunalnego, 290 s.
24
Piszczek M., (1994), Koncepcje teoretyczne a empiryczne efekty procesu prywatyzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 17-28.
1
@misc{UEK:2168355480,
author = "Jarosław Bober and Jan Bereza and Grzegorz Kubalski and Grzegorz Moorthi and Marzena Piszczek and Piotr Sołtyk and Krzysztof Surówka and Igor Zachariasz",
title = "Skutki w dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego będące następstwem wprowadzenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SASRS-COV-2",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2020",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2020/10/03-Raport_jst_24.04.20-last.pdf},
}
2
@article{UEK:2168338233,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Measurement of Task Efficiency by the Local Government - Evidence from the City of Kraków",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 17, 3 (83)",
pages = "154-169",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.83.9},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=190896},
}
3
@article{UEK:2168343275,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Targeted Grants Allocated from the State Budget as a Source of Financing Local Government Investments",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 10",
pages = "74-85",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.10.06},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/143670/edition/75126/content},
}
4
@article{UEK:2168327059,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Źródła finansowania rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "113-128",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0107},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1481/1101},
}
5
@inbook{UEK:2168327713,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Compliance with the Principles of Openness and Transparency of Public Finances by Polish Local Governments Based on an Example of Large Cities",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "603-626",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
6
@inbook{UEK:2168327179,
author = "Marzena Piszczek",
title = "The Financial Condition of Polish Self- Government Units",
booktitle = "Enterprise and Competitive Environment : Conference Proceedings",
pages = "490-498",
adress = "Brno",
publisher = "Mendel University",
year = "2018",
url = {http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf},
isbn = "978-80-7509-561-9",
}
7
@article{UEK:2168327239,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Budget Management in Self-Government - Polish Case",
journal = "Journal of WEI Business and Economics",
number = "vol. 7, no 2",
pages = "14-30",
year = "2018",
url = {https://westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2018/08/1802_marzena.pdf},
}
8
@article{UEK:2168320233,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "485",
pages = "363-377",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.485.29},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/43370?tab=1},
}
9
@inbook{UEK:2168319291,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Barriers for the Practical Use of Contemporary Management Methods in the Self-Government Sector",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "231-247",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
10
@misc{UEK:2168336695,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Sources of Financing of the Development by the Local Governments' Units",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "108-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168313751,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Zarządzanie długiem w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarczy : problemy i dylematy",
pages = "287-298",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8061-375-1",
}
12
@inbook{UEK:2168312347,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Determinanty finansowania rozwoju przez samorząd terytorialny w latach 2014-2020",
booktitle = "Współczesne koncepcje zarządzania publicznego : wyzwania modernizacyjne sektora publicznego",
pages = "227-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2016",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/16_2016.pdf},
isbn = "978-83-947017-2-7",
}
13
@inbook{UEK:2168312841,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Financial Planning in Local Government Units - Selected Methodological Aspects",
booktitle = "Challenges for Contemporary Management",
pages = "95-108",
adress = "Cracow ; Saint Petersburg",
publisher = "Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-937642-8-0",
}
14
@inbook{UEK:2166361938,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Efektywność usług świadczonych przez samorządy",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne ",
pages = "433-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-226-X",
}
15
@unpublished{UEK:2168263776,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
16
@inbook{UEK:2168327985,
author = "Jan Filas and Tony Levitas and Marzena Piszczek",
title = "Local Government Budgeting - Poland",
booktitle = "Local Government Budgeting",
pages = "397-464",
adress = "Budapest",
publisher = "OSI/LGI",
year = "2002",
isbn = "963-9419-43-5",
}
17
@inbook{UEK:2168228862,
author = "Jan Filas and Maria Kosek-Wojnar and Stanisław Owsiak and Krzysztof Pakoński and Marzena Piszczek and Krzysztof Surówka",
title = "Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "206-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
18
@inbook{UEK:2168228850,
author = "Krzysztof Pakoński and Marzena Piszczek",
title = "Koncepcje wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządowymi w Polsce",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "85-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
19
@inbook{UEK:2168228870,
author = "Jan Filas and Maria Kosek-Wojnar and Stanisław Owsiak and Krzysztof Pakoński and Marzena Piszczek and Krzysztof Surówka",
title = "Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "242-261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
20
@inbook{UEK:2168228844,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Przesłanki zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego",
booktitle = "Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1405-7",
}
21
@book{UEK:2168296117,
author = "Jan Filas and Marzena Piszczek and Izabela Stobnicka",
title = "Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Rozwoju Komunalnego",
year = "1999",
isbn = "83-907836-0-6",
}
22
@inbook{UEK:2168297727,
author = "Marzena Piszczek and Jan Filas",
title = "Budżet jako instrument efektywnego zarządzania finansami gminy",
booktitle = "Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy ",
pages = "146-153",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "1997",
isbn = "83-86840-45-5",
}
23
@book{UEK:2168296119,
author = "Winston Evans and Jan Filas and Marzena Piszczek and Philip Rosenberg and Izabela Stobnicka",
title = "Doskonalenie metod budżetowania : poradnik dla polskich samorządów",
adress = "Kraków",
publisher = "Agencja Rozwoju Komunalnego",
year = "1996",
isbn = "83-907552-0-3",
}
24
@article{UEK:2168226811,
author = "Marzena Piszczek",
title = "Koncepcje teoretyczne a empiryczne efekty procesu prywatyzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "17-28",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID