Publications of the selected author
1

Title:
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2001) , s. 18-25
Nr:
2168236778
article
2

Title:
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych) = The Impact of Company's Financial Situation on Perceived Success Factors, Used Market Information Sources and Tools of Market Competition
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 260-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223478
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2001) , s. 49-54
Nr:
2168242524
article
4

Title:
Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2000) , s. 26-32
Nr:
2168237012
article
5

Title:
Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku = Determinants and Tools of Market Competition in Companies
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235784
chapter in conference materials
See main document
6

Title:
Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie = Significance and Sources of Marketing Information
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235790
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 61-85
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235960
chapter in book
See main document
8

Title:
Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 53-60
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235954
chapter in book
See main document
9

Title:
Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw = Objectives and Measures of Business Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 77-88. - Summ.
Nr:
2168236376
article
10

Title:
Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985 = Financing of Parish Co-Operatives Investments
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 159-172. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259170
article
11

Title:
Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986 = Investment Fund In State-Run Trade Sector of Province of Cracow between 1977-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989) , s. 139-162. - Summ., rez.
Nr:
2168271564
article
12

Title:
Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983 = Investment Funds of the "Samopomoc Chłopska" Agricultural Cooperative in Cracow District between 1977 and 1983
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986) , s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254494
article
13

Title:
Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej = Domestic Trade's Motor Transport under Conditions of Economic Reform
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 87-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257406
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Inwestycje przedsiębiorstwa
Source:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 31-45
Series:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5)
Nr:
2168330885
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim = Analysis of the Floor Area of Supermarkets in the G.D.R, Poland and the Soviet Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982) , s. 125-139. - Rez., summ.
Nr:
2168256764
article
16

Author:
Title:
Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1982
Physical description:
42 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345406
academic script
17

Author:
Anna Borosova , Eva Kollarova , Helena Kubickova , Viera Bockova , Maria Sztukova , Stefan Šloboda , Julia Jackova , Anna Habanova , Ladislav Lapsansky , Anna Ondrasikova , Jarmila Vajcikova , Jerzy Altkorn , Ryszard Pilarski , Peter Lichvar
Title:
7-języczny słownik terminów handlowych
Redakcja:
, Šloboda Stefan
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1980
Physical description:
562 s.; 20 cm
Nr:
2168334965
lexicon
18

Title:
Sprzedaż usług turystycznych
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 105-154
Nr:
2168306283
chapter in academic script
See main document
19

Title:
Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania = On the Productive Agents in Retail Trade and Their Interconnections
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 89-105. - Rez., summ.
Nr:
2168233156
article
20

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
28 s.; 24 cm.
Nr:
2168290681
academic script
21

Title:
Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie = An Analysis of the Productivity of Cracow Groceries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975) , s. 67-84. - Summ., rez.
Nr:
2168249654
article
22

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
28 s.; 24 cm.
Nr:
2168290673
academic script
23

Title:
Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców = Working Conditions and Intensity of Job Mobility in Cooperative Stores
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 59 (1973) , s. 53-64. - Summ., rez.
Nr:
2168250444
article
24

Title:
System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego = The Management of Organized Transport in the Home Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 45 (1972) , s. 59-77. - Rez., summ.
Nr:
2168250562
article
25

Title:
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego
Publisher address:
Kraków: , 1971
Physical description:
215 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/90
Nr:
2168305329
doctoral dissertation
26

Title:
Zadania transportu w handlu wewnętrznym = The Task of Transport in Home Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 39 (1969) , s. 45-71. - Summ., rez.
Nr:
2168272588
article
27

Title:
Sieć handlu detalicznego
Source:
Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964, s. 69-129 - Bibliogr.
Nr:
2168365002
chapter in academic script
See main document
28

Title:
Ubytki towarowe
Source:
Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego / red. Franciszek KOPEĆ - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963, s. 267-309 - Bibliogr.
Nr:
2168364992
chapter in academic script
See main document
1
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Marketing i Rynek. - nr 4 (2001), s. 18-25. - ISSN 1231-7853
2
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych) = The Impact of Company's Financial Situation on Perceived Success Factors, Used Market Information Sources and Tools of Market Competition / Ryszard PILARSKI // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 260-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
3
Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2001), s. 49-54. - ISSN 0137-7221
4
Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // Marketing i Rynek. - nr 3 (2000), s. 26-32. - ISSN 1231-7853
5
Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku = Determinants and Tools of Market Competition in Companies / Ryszard PILARSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 35-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
6
Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie = Significance and Sources of Marketing Information / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - (1999), s. 59-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-7-8
7
Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych / Ryszard PILARSKI, Marek RAWSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 61-85. - ISBN 83-911355-8-6
8
Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku / Ryszard PILARSKI // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 53-60. - ISBN 83-911355-8-6
9
Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw = Objectives and Measures of Business Activities / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993), s. 77-88. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985 = Financing of Parish Co-Operatives Investments / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989), s. 159-172. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986 = Investment Fund In State-Run Trade Sector of Province of Cracow between 1977-1986 / Ryszard PILARSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 285 (1989), s. 139-162. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983 = Investment Funds of the "Samopomoc Chłopska" Agricultural Cooperative in Cracow District between 1977 and 1983 / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986), s. 73-84. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej = Domestic Trade's Motor Transport under Conditions of Economic Reform / Ryszard PILARSKI // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 87-99. - Rez., summ. - Bibliogr.
14
Inwestycje przedsiębiorstwa / Ryszard PILARSKI // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5). - S. 31-45
15
Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim = Analysis of the Floor Area of Supermarkets in the G.D.R, Poland and the Soviet Union / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982), s. 125-139. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Kraków: AE, 1982. - 42 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
17
7-języczny słownik terminów handlowych / red. Jerzy ALTKORN, Stefan Šloboda ; red. tech. Jan WIKTOR ; aut. haseł: Anna Borosova, Eva Kollarova, Helena Kubickova, Viera Bockova, Maria Sztukova, Stefan Šloboda, Julia Jackova, Anna Habanova, Ladislav Lapsansky, Anna Ondrasikova, Jarmila Vajcikova, Jerzy ALTKORN, Ryszard PILARSKI, Peter Lichvar. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1980. - 562 s. ; 20 cm
18
Sprzedaż usług turystycznych / Monika UNRUG, Ryszard PILARSKI, Józef SALA // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 105-154
19
Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania = On the Productive Agents in Retail Trade and Their Interconnections / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 89-105. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 28 s. ; 24 cm
21
Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie = An Analysis of the Productivity of Cracow Groceries / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 73 (1975), s. 67-84. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Ryszard PILARSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 28 s. ; 24 cm
23
Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców = Working Conditions and Intensity of Job Mobility in Cooperative Stores / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 53-64. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
24
System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego = The Management of Organized Transport in the Home Trade / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 59-77. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
25
Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego / Ryszard PILARSKI ; Promotor: Eugeniusz GARBACIK. - Kraków, 1971. - 215 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
26
Zadania transportu w handlu wewnętrznym = The Task of Transport in Home Trade / Ryszard PILARSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław HOSZOWSKI]. - nr 39 (1969), s. 45-71. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
27
Sieć handlu detalicznego / Ryszard PILARSKI // W: Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1964. - S. 69-129. - Bibliogr.
28
Ubytki towarowe / Ryszard PILARSKI // W: Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego / red. Franciszek KOPEĆ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1963. - S. 267-309. - Bibliogr.
1
Pilarski R., Rawski M., (2001), Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 18-25.
2
Pilarski R., (2001), Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych). [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 260-270.
3
Pilarski R., Rawski M., (2001), Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 49-54.
4
Pilarski R., Rawski M., (2000), Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 26-32.
5
Pilarski R., (1999), Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 35-44.
6
Pilarski R., Rawski M., (1999), Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, s. 59-68.
7
Pilarski R., Rawski M., (1999), Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 61-85.
8
Pilarski R., (1999), Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 53-60.
9
Pilarski R., (1993), Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411, s. 77-88.
10
Pilarski R., (1989), Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" województwa krakowskiego w latach 1977-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 294, s. 159-172.
11
Pilarski R., Surówka-Marszałek D., (1989), Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 285, s. 139-162.
12
Pilarski R., (1986), Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych "Samopomoc Chłopska" w województwie krakowskim w latach 1977-1983, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 231, s. 73-84.
13
Pilarski R., (1984), Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej. [W:] Altkorn J. (red.), Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-99.
14
Pilarski R., (1983), Inwestycje przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 31-45.
15
Pilarski R., (1982), Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 162, s. 125-139.
16
Pilarski R., (1982), Procesy technologiczne w handlu detalicznym: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 42 s.
17
Borosova A., Kollarova E., Kubickova H., Bockova V., Sztukova M., Šloboda S., Jackova J., Habanova A., Lapsansky L., Ondrasikova A., Vajcikova J., Altkorn J., Pilarski R., Lichvar P., (1980), 7-języczny słownik terminów handlowych, Altkorn J. (red.), Šloboda S. (red.), Wiktor J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 562 s.
18
Unrug M., Pilarski R., Sala J., (1980), Sprzedaż usług turystycznych. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-154.
19
Pilarski R., (1978), Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 89-105.
20
Pilarski R., (1977), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
21
Pilarski R., (1975), Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 73, s. 67-84.
22
Pilarski R., (1975), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
23
Pilarski R., (1973), Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 59, s. 53-64.
24
Pilarski R., (1972), System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 45, s. 59-77.
25
Pilarski R., (1971), Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego, Prom. Garbacik E., Kraków : , 215 k.
26
Pilarski R., (1969), Zadania transportu w handlu wewnętrznym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 39, s. 45-71.
27
Pilarski R., (1964), Sieć handlu detalicznego. [W:] KOPEĆ F. (red.), Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 69-129.
28
Pilarski R., (1963), Ubytki towarowe. [W:] KOPEĆ F. (red.), Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 267-309.
1
@article{UEK:2168236778,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a wybrane elementy marketingu",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "18-25",
year = "2001",
}
2
@inbook{UEK:2168223478,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa a wybrane elementy marketingu (w świetle badań empirycznych)",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "260-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
3
@article{UEK:2168242524,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Forma własności i sytuacja finansowa polskich przedsiębiorstw a ich promarketingowa orientacja",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "49-54",
year = "2001",
}
4
@article{UEK:2168237012,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Rodzaje źródeł informacji marketingowej i ich znaczenie dla polskich przedsiębirstw",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "26-32",
year = "2000",
}
5
@inbook{UEK:2168235784,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Determinanty i środki rywalizowania firm na rynku",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "35-44",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
6
@inbook{UEK:2168235790,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Źródła informacji marketingowej i ich znaczenie",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "59-68",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
7
@inbook{UEK:2168235960,
author = "Ryszard Pilarski and Marek Rawski",
title = "Informacje marketingowe w procesie podejmowania decyzji rynkowych",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "61-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
8
@inbook{UEK:2168235954,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Determinanty i środki rywalizowania przedsiębiorstw na rynku",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "53-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
9
@article{UEK:2168236376,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Cele działania i mierniki pracy przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "411",
pages = "77-88",
year = "1993",
}
10
@article{UEK:2168259170,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Finansowanie inwestycji gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska województwa krakowskiego w latach 1977-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "294",
pages = "159-172",
year = "1989",
}
11
@article{UEK:2168271564,
author = "Ryszard Pilarski and Danuta Surówka-Marszałek",
title = "Nakłady inwestycyjne w handlu uspołecznionym województwa krakowskiego w latach 1977-1986",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "285",
pages = "139-162",
year = "1989",
}
12
@article{UEK:2168254494,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Nakłady inwestycyjne spółdzielni rolniczych Samopomoc Chłopska w województwie krakowskim w latach 1977-1983",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "231",
pages = "73-84",
year = "1986",
}
13
@inbook{UEK:2168257406,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Branżowy transport samochodowy handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
booktitle = "Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
pages = "87-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
14
@inbook{UEK:2168330885,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Inwestycje przedsiębiorstwa",
booktitle = "Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2",
pages = "31-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "1983",
issn = "",
}
15
@article{UEK:2168256764,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Analiza powierzchni supersamów w NRD, Polsce i Związku Radzieckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "162",
pages = "125-139",
year = "1982",
}
16
@book{UEK:2168345406,
author = "Ryszard Pilarski and ",
title = "Procesy technologiczne w handlu detalicznym : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
17
@book{UEK:2168334965,
author = "Anna Borosova and Eva Kollarova and Helena Kubickova and Viera Bockova and Maria Sztukova and Stefan Šloboda and Julia Jackova and Anna Habanova and Ladislav Lapsansky and Anna Ondrasikova and Jarmila Vajcikova and Jerzy Altkorn and Ryszard Pilarski and Peter Lichvar",
title = "7-języczny słownik terminów handlowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1980",
}
18
@inbook{UEK:2168306283,
author = "Monika Unrug and Ryszard Pilarski and Józef Sala",
title = "Sprzedaż usług turystycznych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "105-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
19
@article{UEK:2168233156,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Czynniki wytwórcze w handlu detalicznym i ich wzajemne powiązania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "89-105",
year = "1978",
}
20
@book{UEK:2168290681,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
edition = "Wyd. 2",
}
21
@article{UEK:2168249654,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Analiza wydajności sklepów ogólnospożywczych w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "73",
pages = "67-84",
year = "1975",
}
22
@book{UEK:2168290673,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw handlowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
23
@article{UEK:2168250444,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Warunki pracy a nasilenie płynności kadr w spółdzielniach spożywców",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "59",
pages = "53-64",
year = "1973",
}
24
@article{UEK:2168250562,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "System zarządzania transportem zorganizowanym handlu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "45",
pages = "59-77",
year = "1972",
}
25
@unpublished{UEK:2168305329,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Transport samochodowy w obsłudze handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
year = "1971",
}
26
@article{UEK:2168272588,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Zadania transportu w handlu wewnętrznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "39",
pages = "45-71",
year = "1969",
}
27
@inbook{UEK:2168365002,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Sieć handlu detalicznego",
booktitle = "Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2",
pages = "69-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1964",
}
28
@inbook{UEK:2168364992,
author = "Ryszard Pilarski",
title = "Ubytki towarowe",
booktitle = "Materiały do nauczania ekonomiki przedsiębiorstwa handlowego",
pages = "267-309",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1963",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID