Publications of the selected author

1

Title:
Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 103-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334455
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego = Externalities of Foreign Direct Investment from the Perspective of the Host Country
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 4 (2018) , s. 93-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł stanowi samodzielne opracowanie przygotowane w ramach badań statutowych (nr 064/WE-KMI/01/2017/s/7064) zrealizowanych przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Przybylskiej.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168329971
article
3

Conference:
The 11th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2017-09-14 do 2017-09-16
Title:
Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis
Source:
The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Libuše Macáková: Melandrium, 2017, s. 1223-1232. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-80-87990-12-4
Access mode:
Nr:
2168320773
chapter in conference materials
4

Title:
Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 154-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Nr:
2168317295
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 251)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-749-3
Nr:
2168322633
monograph
6

Title:
Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej = Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016) , s. 125-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168310921
article
7

Author:
Pilarska Czesława , Kornecki Lucyna
Title:
American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy
Source:
Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe / ed. by Gabriel Ogunmokun, Lucyna Kornecki - Charleston: Global Publishing House International (GPHI), 2015, s. 161-179. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9943178-0-8
Nr:
2168301095
chapter in monograph
8

Title:
EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier = The EU Factor as a Determinant of Inflows of Foreign Direct Investment to Poland, Czech Republic and Hungary
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015) , s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168301365
article
9

Title:
Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 53-92 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299619
chapter in monograph
See main document
10

Title:
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015) , s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168300903
article
See main document
11

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw = Effects of Cooperation in Clusters on the Innovation of Polish Enterprises
Source:
Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 174-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-98-9
Nr:
2168301073
chapter in conference materials
12

Title:
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 161-199 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299629
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 55-82 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168283933
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej = The Smart Specialisation Concept in the European Union Economic Policy
Source:
Studia Europejskie. - nr 4 (72) (2014) , s. 59-81. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301381
article
15

Conference:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2014-09-11 do 2014-09-13
Title:
Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union
Source:
The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Slaný: Melandrium, 2014, s. 1167-1177. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87990-02-5
Access mode:
Nr:
2168285523
chapter in conference materials
16

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 100. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278621
varia
17

Title:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego = The Activity of Foreign-owned Companies in Poland in the Current Economic Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013) , s. 43-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168296915
article
18

Title:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 47-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290739
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski = The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 584-600. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278385
article
20

Title:
Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
87 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-628-1
Nr:
2168262466
academic script
21

Title:
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013) , s. 137-155. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279011
article
22

Title:
The Formation and Effects of Clusters in the European Union = The Formation and Effects of Clusters in the European Union
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 8 (2012) , s. 97-126 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168260832
article
See main document
23

Title:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 31-58. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266986
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA2011, s. 1[208]-48[255] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302727
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce = Instruments of Cluster Development Support in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011) , s. 525-543. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222458
article
26

Title:
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 89-118. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51355
article
See main document
27

Title:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 102-131
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230470
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce = The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 799-815. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50606
article
29

Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
41 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-437-9
Nr:
51377
academic script
30

Title:
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski = Identification of Factors Determining the Investment Attractiveness of Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 77-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52035
article
31

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = The Controversies about Foreign Direct Investments in Poland
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 85-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-24-8
Nr:
2165174183
chapter in conference materials
32

Title:
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa
Source:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 52-78
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165620152
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Source:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 140-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793762
chapter in monograph
34

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim = Activity of Business of Companies with Foreign Capital in Malopolskie State
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 163-176. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166066044
chapter in conference materials
35

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy
Source:
Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 69-97
ISBN:
978-83-7252-431-7
Nr:
2165822498
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH2007, s. 54-82 - Bibliogr.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317941
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy = Economic Policy and Participation of the Elderly in Labour Market
Source:
Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Zbigniew Przybyła - Jelenia Góra: Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2007, s. 299-307. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-1-2
Nr:
2166066545
chapter in monograph
38

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
article
See main document
39

Title:
Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country - the Case of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007) , s. 37-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296705
article
See main document
40

Title:
Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce
Source:
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 101-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-45-2
Nr:
2165794676
chapter in monograph
41

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 47-83
ISBN:
978-83-7252-340-2
Nr:
2165911508
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki = The Role of Foreign Direct Investment in Increasing the Competitiveness of the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51085
article
See main document
43

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 41-66. - Summ.
ISBN:
978-83-231-2114-5
Nr:
2168276911
chapter in monograph
44

Title:
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych = Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006) , s. 45-75. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52518
article
See main document
45

Title:
Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Source:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 221-239. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2166067219
chapter in monograph
46

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 = Foreign Direct Investment against the Backdrop of the Systemic Changes in Poland in the Years 1989-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51297
article
See main document
47

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH2005, s. 50-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/1/Magazyn
Nr:
2168265240
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005) , s. 5-30. - Summ.
Access mode:
Nr:
52557
article
See main document
49

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Physical description:
56 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-274-X
Nr:
2166484264
academic script
50

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 191-218. - Summ.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166201902
chapter in conference materials
See main document
51

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218090
varia
See main document
52

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 163-183. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168002898
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski) = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country's Balance of Payments (Using the Example of Poland)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220368
article
See main document
54

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości
Source:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2004, s. 1[39]-43[81] - Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265212
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki = Foreign Direct Investment in the Process of Privatisation of the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004) , s. 5-20. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219394
article
See main document
56

Title:
Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = Legal Regulations Governing the Activities of Foreign Direct Investors in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003) , s. 21-31. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220956
article
See main document
57

Title:
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce
Source:
Kapitał ludzki w gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003, s. 113-122
ISBN:
83-87249-52-1
Nr:
2168253488
chapter in monograph
58

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii = Foreign Direct Investment and Technology Transfer
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 289-306
ISBN:
83-231-1641-5
Nr:
2168253490
chapter in monograph
59

Title:
Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego = Poland's Special Economic Zones and their Role in Attracting Foreign Capital
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 191-207. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224512
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
II, 271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/524
Nr:
2168254054
doctoral dissertation
61

Title:
Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union = Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 7-25
Nr:
2168248846
article
See main document
62

Title:
Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = The Economic Effects of the Activities of Direct Foreign Investors in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001) , s. 25-42. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230580
article
See main document
63

Title:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = Economic and Legal Conditions Governing Foreign Direct Investment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000) , s. 19-38. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223910
article
See main document
64

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 317-341. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250248
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy = Informal Sector in Poland with Focus on Informal Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 81-93. - Summ.
Nr:
2168238374
article
See main document
66

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską = Foreign Direct Investment and Poland's Integration with the European Union
Source:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 223-240. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254030
chapter in conference materials
See main document
67

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA1999, s. 1[49]-24[72]
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269516
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce = Small and Medium-Sized Businesses in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 47-61. - Summ.
Nr:
2168253568
article
See main document
69

Title:
Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA1997, s. 14-28
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258840
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Pilarska Czesława , Tylec Tomasz , Bednarski Paweł
Title:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/1/Magazyn
Nr:
2168265152
unpublished scientific work
1
Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Czesława PILARSKA // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
2
Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego = Externalities of Foreign Direct Investment from the Perspective of the Host Country / Czesława PILARSKA // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 4 (2018), s. 93-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/pdf-102225-33779?filename=Efekty%20zewnetrzne.pdf. - ISSN 0867-0005
3
Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // W: The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Libuše Macáková : Melandrium, 2017. - S. 1223-1232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-12-4. - Pełny tekst: https://msed.vse.cz/msed_2017/article/25-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf
4
Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014 / Czesława PILARSKA // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 154-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
5
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej = The International Competitiveness of the Polish Economy against the Background of the EU's New Member States / Czesława PILARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 251). - ISBN 978-83-7252-749-3
6
Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej = Tax Aspects of the Flows of Foreign Direct Investment on a Global Scale / Czesława PILARSKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016), s. 125-154. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.008/10672. - ISSN 2080-0339
7
American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy / Czesława PILARSKA, Lucyna Kornecki // W: Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe / ed. by Gabriel Ogunmokun, Lucyna Kornecki. - Charleston : Global Publishing House International (GPHI), 2015. - S. 161-179. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9943178-0-8
8
EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier = The EU Factor as a Determinant of Inflows of Foreign Direct Investment to Poland, Czech Republic and Hungary / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (945) (2015), s. 77-97. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/940/703. - ISSN 1898-6447
9
Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski / Czesława PILARSKA // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 53-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
10
The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment = Znaczenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla procesu transformacji systemowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji amerykańskich / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 13 (2015), s. 103-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/885/697. - ISSN 1642-168X
11
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw = Effects of Cooperation in Clusters on the Innovation of Polish Enterprises / Czesława PILARSKA // W: Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / red. nauk. Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 174-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-98-9
12
Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym / Czesława PILARSKA // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 161-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
13
Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne / Czesława PILARSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 55-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
14
Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej = The Smart Specialisation Concept in the European Union Economic Policy / Czesława PILARSKA // Studia Europejskie. - nr 4 (72) (2014), s. 59-81. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_pilarska.pdf. - ISSN 1428-149X
15
Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union / Czesława PILARSKA, GRZEGORZ WAŁĘGA // W: The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line] / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Dane tekstowe (plik pdf). - Slaný : Melandrium, 2014. - S. 1167-1177. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87990-02-5. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/msed_2014/article/369-Pilarska-Czeslawa-paper.pdf
16
Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw / Czesława PILARSKA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
17
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego = The Activity of Foreign-owned Companies in Poland in the Current Economic Crisis / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 14 (2013), s. 43-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Pilarska.pdf. - ISSN 1644-8979
18
Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym / Czesława PILARSKA // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 47-71. - Bibliogr.
19
Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski = The Contemporary Economic Crisis and Foreign Direct Investment Inflow into Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 584-600. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 87 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-628-1
21
Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej = Identification of Cluster Structures and Effects of their Operation in the European Union / Czesława PILARSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 156 (2013), s. 137-155. - Summ.. - Tytuł numeru: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekt mikro- i mezospołeczny. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83973&from=latest. - ISSN 2083-8611
22
The Formation and Effects of Clusters in the European Union = The Formation and Effects of Clusters in the European Union / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - nr 8 (2012), s. 97-126. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
23
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego / Czesława PILARSKA // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 31-58. - Summ. - Bibliogr.
24
Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[208]-48[255]. - Bibliogr.
25
Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce = Instruments of Cluster Development Support in Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 166 (2011), s. 525-543. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej = The Cluster-Based Policy in Selected EU Member States / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 89-118. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
27
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej / Czesława PILARSKA // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 102-131. - ISBN 978-83-61686-20-0
28
Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce = The Role of Government in the Process of Creation and Development of Clusters in Poland / Czesława PILARSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 799-815. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Czesława PILARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 41 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-437-9
30
Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski = Identification of Factors Determining the Investment Attractiveness of Poland / Czesława PILARSKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 77-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
31
Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = The Controversies about Foreign Direct Investments in Poland / Czesława PILARSKA // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 85-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-24-8
32
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa / Czesława PILARSKA // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 52-78. - ISBN 978-83-922045-9-6
33
Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 140-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
34
Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim = Activity of Business of Companies with Foreign Capital in Malopolskie State / Czesława PILARSKA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 163-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
35
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy / Czesława PILARSKA // W: Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 69-97. - ISBN 978-83-7252-431-7
36
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 54-82. - Bibliogr.
37
Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy = Economic Policy and Participation of the Elderly in Labour Market / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // W: Współczesne problemy polityki ekonomicznej / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Zbigniew Przybyła. - Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2007. - S. 299-307. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-1-2
38
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 145-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136082966. - ISSN 0208-7944
39
Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country - the Case of Poland / Czesława PILARSKA, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007), s. 37-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-3_Pilarska%2CWalega.pdf. - ISSN 1644-8979
40
Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 101-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-45-2
41
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce / red. Zofia DACH. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 47-83. - ISBN 978-83-7252-340-2
42
Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki = The Role of Foreign Direct Investment in Increasing the Competitiveness of the Polish Economy / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 738 (2007), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150061774. - ISSN 0208-7944
43
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 41-66. - Summ. - ISBN 978-83-231-2114-5
44
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych = Assessment of Poland's Attractiveness as Viewed by Foreign Investors / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 4 (2006), s. 45-75. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
45
Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 221-239. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
46
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003 = Foreign Direct Investment against the Backdrop of the Systemic Changes in Poland in the Years 1989-2003 / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134163834. - ISSN 0208-7944
47
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej / Czesława PILARSKA // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1] / kier. Zofia DACH. - (2005), s. 50-88. - Bibliogr.
48
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA = The Process of Internationcilisation of an Enterprise Based on the Example of ComArch SA / Krystyna PRZYBYLSKA, Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 5-30. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99691243. - ISSN 0208-7944
49
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii / Czesława PILARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 56 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-274-X
50
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa = Direct Foreign Investment vs Systemic Transformation / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 191-218. - Summ. - ISBN 83-922045-4-9
51
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 91-92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
52
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis / Czesława PILARSKA, Janusz NIEZGODA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 163-183. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
53
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski) = The Impact of Foreign Direct Investment on the Host Country's Balance of Payments (Using the Example of Poland) / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46075439. - ISSN 0208-7944
54
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości / Czesława PILARSKA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[39]-43[81]. - Bibliogr.
55
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki = Foreign Direct Investment in the Process of Privatisation of the Polish Economy / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 5-20. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51401048. - ISSN 0208-7944
56
Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = Legal Regulations Governing the Activities of Foreign Direct Investors in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 594 (2003), s. 21-31. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13814. - ISSN 0208-7944
57
Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Kapitał ludzki w gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003. - S. 113-122. - ISBN 83-87249-52-1
58
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii = Foreign Direct Investment and Technology Transfer / Czesława PILARSKA // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / red. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 289-306. - ISBN 83-231-1641-5
59
Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego = Poland's Special Economic Zones and their Role in Attracting Foreign Capital / Czesława PILARSKA // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków : PTE. Oddział, 2002. - S. 191-207. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
60
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej / Czesława PILARSKA ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2002. - II, 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union = Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union / Czesława PILARSKA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 7-25. - ISSN 1642-168X
62
Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce = The Economic Effects of the Activities of Direct Foreign Investors in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 25-42. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10654. - ISSN 0208-7944
63
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce = Economic and Legal Conditions Governing Foreign Direct Investment in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 555 (2000), s. 19-38. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9866. - ISSN 0208-7944
64
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską = The Direct Foreign Investments in Poland : the Advantages and Threats in the Light of Integration of Poland with the European Union / Czesława PILARSKA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 317-341. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
65
Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy = Informal Sector in Poland with Focus on Informal Labour Market / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 81-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
66
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską = Foreign Direct Investment and Poland's Integration with the European Union / Czesława PILARSKA // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 223-240. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
67
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Czesława PILARSKA // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[49]-24[72]
68
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce = Small and Medium-Sized Businesses in Poland / Czesława PILARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 47-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
69
Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje / Czesława PILARSKA // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 14-28
70
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pilarska C., (2018), Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 103-123.
2
Pilarska C., (2018), Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego, "Gospodarka Narodowa", nr 4, s. 93-124; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/pdf-102225-33779?filename=Efekty%20zewnetrzne.pdf
3
Pilarska C., Wałęga G., (2017), Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Libuše Macáková : Melandrium, s. 1223-1232.
4
Pilarska C., (2017), Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 154-182.
5
Pilarska C., (2017), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 251), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 526 s.
6
Pilarska C., (2016), Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 47, nr 2, s. 125-154; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.008/10672
7
Pilarska C., Kornecki L., (2015), American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy. [W:] Ogunmokun G., Kornecki L. (red.), Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe, Charleston : Global Publishing House International (GPHI), s. 161-179.
8
Pilarska C., Wałęga G., (2015), EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (945), s. 77-97; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/940/703
9
Pilarska C., (2015), Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 53-92.
10
Pilarska C., (2015), The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 13, s. 103-125; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/885/697
11
Pilarska C., (2015), Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Kotowicz-Jawor J., Krajewski S., Okoń-Horodyńska E. (red.), Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-197.
12
Pilarska C., (2015), Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 161-199.
13
Pilarska C., (2014), Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 55-82.
14
Pilarska C., (2014), Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, "Studia Europejskie", nr 4 (72), s. 59-81; http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_pilarska.pdf
15
Pilarska C., Wałęga G., (2014), Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings [on-line], Slaný : Melandrium, s. 1167-1177.
16
Pilarska C., (2013), Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 100.
17
Pilarska C., (2013), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 14, s. 43-68; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-14/ZN-14_Pilarska.pdf
18
Pilarska C., (2013), Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 47-71.
19
Pilarska C., (2013), Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 584-600.
20
Pilarska C., (2013), Klastry: doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 87 s.
21
Pilarska C., (2013), Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 156, s. 137-155; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83973&from=latest
22
Pilarska C., (2012), The Formation and Effects of Clusters in the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 8, s. 97-126.
23
Pilarska C., (2012), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 31-58.
24
Pilarska C., (2011), Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[208]-48[255].
25
Pilarska C., (2011), Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 166, s. 525-543.
26
Pilarska C., (2010), Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 89-118.
27
Pilarska C., (2010), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 102-131.
28
Pilarska C., (2009), Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 799-815.
29
Pilarska C., (2009), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 41 s.
30
Pilarska C., (2009), Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 77-95.
31
Pilarska C., (2009), Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), VIII Kongres Ekonomistów Polskich, [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 85-101.
32
Pilarska C., (2008), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 52-78.
33
Pilarska C., (2008), Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 140-154.
34
Pilarska C., (2008), Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 163-176.
35
Pilarska C., (2008), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy. [W:] Dach Z. (red.), Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-97.
36
Pilarska C., (2007), Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 54-82.
37
Pilarska C., Wałęga G., (2007), Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy. [W:] Sokołowski J., Przybyła Z. (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Jelenia Góra : Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 299-307.
38
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 145-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966
39
Pilarska C., Wałęga G., (2007), Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 37-68; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-3_Pilarska%2CWalega.pdf
40
Pilarska C., (2007), Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 101-113.
41
Pilarska C., (2007), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki. [W:] Dach Z. (red.), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-83.
42
Pilarska C., (2007), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 738, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/150061774
43
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 41-66.
44
Pilarska C., (2006), Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 4, s. 45-75.
45
Pilarska C., (2006), Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 221-239.
46
Pilarska C., (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/134163834
47
Pilarska C., (2005), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1], s. 50-88.
48
Przybylska K., Pilarska C., (2005), Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/99691243
49
Pilarska C., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 56 s.
50
Pilarska C., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. [W:] Dach Z., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 191-218.
51
Pilarska C., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 91-92.
52
Pilarska C., Niezgoda J., (2004), Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 163-183.
53
Pilarska C., (2004), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/46075439
54
Pilarska C., (2004), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[39]-43[81].
55
Pilarska C., (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/51401048
56
Pilarska C., (2003), Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/13814
57
Pilarska C., (2003), Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 113-122.
58
Pilarska C., (2003), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 289-306.
59
Pilarska C., (2002), Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 191-207.
60
Pilarska C., (2002), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej, Prom. Przybylska K., Kraków : , II, 271 k.
61
Pilarska C., (2001), Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 7-25.
62
Pilarska C., (2001), Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 25-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/10654
63
Pilarska C., (2000), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 555, s. 19-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/9866
64
Pilarska C., (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 317-341.
65
Pilarska C., (1999), Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 81-93.
66
Pilarska C., (1999), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 223-240.
67
Pilarska C., ([1999]), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[49]-24[72].
68
Pilarska C., (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 47-61.
69
Pilarska C., ([1997]), Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 14-28.
70
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
1
@inbook{UEK:2168334455,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Pieniężne i technologiczne efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
2
@article{UEK:2168329971,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Efekty zewnętrzne bezpośrednich inwestycji zagranicznych z perspektywy kraju goszczącego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "4",
pages = "93-124",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168320773,
author = "Pilarska Czesława and Wałęga Grzegorz",
title = "Foreign Direct Investment and Development in the Visegrad Countries - a Panel Data Analysis",
booktitle = "The 11th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "1223-1232",
adress = "Libuše Macáková",
publisher = "Melandrium",
year = "2017",
isbn = "978-80-87990-12-4",
}
4
@inbook{UEK:2168317295,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Ocena międzynarodowej pozycji konkurencyjnej krajów Grupy Wyszehradzkiej w latach 2000-2014",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "154-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
5
@book{UEK:2168322633,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-749-3",
}
6
@article{UEK:2168310921,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Podatkowe aspekty związane z przepływami bezpośrednich inwestycji zagranicznych w skali globalnej",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia",
number = "Vol. 47, 2",
pages = "125-154",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168301095,
author = "Pilarska Czesława and Kornecki Lucyna",
title = "American Investment in Poland and its Effect on the Polish Economy",
booktitle = "Impact of Foreign Direct Investments : Contemporary Issues and Research in the United States and Central and Eastern Europe",
pages = "161-179",
adress = "Charleston",
publisher = "Global Publishing House International (GPHI)",
year = "2015",
isbn = "978-0-9943178-0-8",
}
8
@article{UEK:2168301365,
author = "Pilarska Czesława and Wałęga Grzegorz",
title = "EU factor jako determinanta napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech i Węgier",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (945)",
pages = "77-97",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168299619,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Znaczenie integracji europejskiej w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "53-92",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
10
@article{UEK:2168300903,
author = "Pilarska Czesława",
title = "The Importance of Inward Foreign Direct Investment during the Transformation Process in Poland with a Focus on American Investment",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 13",
pages = "103-125",
year = "2015",
}
11
@inbook{UEK:2168301073,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna",
pages = "174-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2015",
isbn = "978-83-88700-98-9",
}
12
@inbook{UEK:2168299629,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw na rynku unijnym",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "161-199",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
13
@inbook{UEK:2168283933,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Innowacyjność w Polsce - aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "55-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
14
@article{UEK:2168301381,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej",
journal = "Studia Europejskie",
number = "4 (72)",
pages = "59-81",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168285523,
author = "Pilarska Czesława and Wałęga Grzegorz",
title = "Determinants of FDI Inflows to Poland, Czech Republic and Hungary in Context of Integration Into European Union",
booktitle = "The 8th International Days of Statistics and Economics, Prague, September 11-13, 2014 : Conference Proceedings",
pages = "1167-1177",
adress = "Slaný",
publisher = "Melandrium",
year = "2014",
isbn = "978-80-87990-02-5",
}
16
@misc{UEK:2168278621,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ współpracy w klastrach na innowacyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane",
pages = "100",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-88700-71-2",
}
17
@article{UEK:2168296915,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "14",
pages = "43-68",
year = "2013",
}
18
@unpublished{UEK:2168290739,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Innowacyjność w Polsce w ujęciu makro i mikroekonomicznym",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "47-71",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168278385,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Współczesny kryzys gospodarczy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "584-600",
adress = "",
year = "2013",
}
20
@book{UEK:2168262466,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Klastry : doświadczenia Polski i innych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-628-1",
}
21
@article{UEK:2168279011,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Identyfikacja struktur klastrowych oraz efekty ich funkcjonowania w Unii Europejskiej",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "156",
pages = "137-155",
adress = "",
year = "2013",
}
22
@article{UEK:2168260832,
author = "Pilarska Czesława",
title = "The Formation and Effects of Clusters in the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "8",
pages = "97-126",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168266986,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce w warunkach współczesnego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "31-58",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168302727,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Zasady tworzenia i efekty funkcjonowania struktur klastrowych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[208]-48[255]",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:2168222458,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "166",
pages = "525-543",
adress = "",
year = "2011",
}
26
@article{UEK:51355,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Polityka oparta na klastrach w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "8",
pages = "89-118",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2168230470,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej na tle innych państw Europy Środkowo-Wschodniej nowo przyjętych do Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "102-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
28
@article{UEK:50606,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Rola państwa w procesie tworzenia i rozwoju struktur klastrowych w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "799-815",
adress = "",
year = "2009",
}
29
@book{UEK:51377,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-437-9",
}
30
@article{UEK:52035,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Identyfikacja czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Polski",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "77-95",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2165174183,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Kontrowersje wokół bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki",
pages = "85-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-88700-24-8",
}
32
@inbook{UEK:2165620152,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "52-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
33
@inbook{UEK:2165793762,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce",
booktitle = "Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "140-154",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-60-5",
}
34
@inbook{UEK:2166066044,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Działalność podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie małopolskim",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "163-176",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
35
@inbook{UEK:2165822498,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i ich wpływ na sytuację na rynku pracy",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "69-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-431-7",
}
36
@unpublished{UEK:2168317941,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument polityki ekonomicznej państwa",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek",
pages = "54-82",
year = "2007",
}
37
@inbook{UEK:2166066545,
author = "Pilarska Czesława and Wałęga Grzegorz",
title = "Polityka ekonomiczna a partycypacja osób starszych w rynku pracy",
booktitle = "Współczesne problemy polityki ekonomicznej",
pages = "299-307",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2007",
isbn = "978-83-923545-1-2",
}
38
@article{UEK:50709,
author = "Pilarska Czesława and Stańczyk Zbigniew",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "145-178",
year = "2007",
}
39
@article{UEK:2168296705,
author = "Pilarska Czesława and Wałęga Grzegorz",
title = "Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju goszczącego na przykładzie Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "37-68",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2165794676,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Efekty oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce",
booktitle = "Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce",
pages = "101-113",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-45-2",
}
41
@inbook{UEK:2165911508,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce",
pages = "47-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-340-2",
}
42
@article{UEK:51085,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "738",
pages = "5-27",
year = "2007",
}
43
@inbook{UEK:2168276911,
author = "Pilarska Czesława and Stańczyk Zbigniew",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów",
pages = "41-66",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2114-5",
}
44
@article{UEK:52518,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "4",
pages = "45-75",
year = "2006",
}
45
@inbook{UEK:2166067219,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Polityka państwa w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
booktitle = "Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "221-239",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8",
}
46
@article{UEK:51297,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na tle przemian systemowych w Polsce w latach 1989-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "109-128",
year = "2006",
}
47
@unpublished{UEK:2168265240,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji systemowej",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [1]",
pages = "50-88",
year = "2005",
}
48
@article{UEK:52557,
author = "Przybylska Krystyna and Pilarska Czesława",
title = "Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "5-30",
year = "2005",
}
49
@book{UEK:2166484264,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-7252-274-X",
}
50
@inbook{UEK:2166201902,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "191-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
51
@misc{UEK:2168218090,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transformacja systemowa",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "91-92",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
52
@inbook{UEK:2168002898,
author = "Pilarska Czesława and Niezgoda Janusz",
title = "Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "163-183",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
53
@article{UEK:2168220368,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na bilans płatniczy kraju goszczącego (na przykładzie Polski)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "5-16",
year = "2004",
}
54
@unpublished{UEK:2168265212,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "1[39]-43[81]",
year = "2004",
}
55
@article{UEK:2168219394,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "5-20",
year = "2004",
}
56
@article{UEK:2168220956,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Uregulowania prawne dotyczące działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "21-31",
year = "2003",
}
57
@inbook{UEK:2168253488,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zatrudnienie w Polsce",
booktitle = "Kapitał ludzki w gospodarce",
pages = "113-122",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-87249-52-1",
}
58
@inbook{UEK:2168253490,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a transfer technologii",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
pages = "289-306",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1641-5",
}
59
@inbook{UEK:2168224512,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce i ich rola w przyciąganiu kapitału zagranicznego",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "191-207",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
60
@unpublished{UEK:2168254054,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polską w okresie transformacji systemowej",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
61
@article{UEK:2168248846,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Foreign Direct Investment in Poland. Benefits and Dangers in the Context of Poland's Integration with the European Union",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "7-25",
year = "2001",
}
62
@article{UEK:2168230580,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Ekonomiczne efekty działalności bezpośrednich inwestorów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "25-42",
year = "2001",
}
63
@article{UEK:2168223910,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "555",
pages = "19-38",
year = "2000",
}
64
@inbook{UEK:2168250248,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce : korzyści i zagrożenia w kontekście integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "317-341",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
65
@article{UEK:2168238374,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Gospodarka nieformalna w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem szarej strefy rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "81-93",
year = "1999",
}
66
@inbook{UEK:2168254030,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a integracja Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "223-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
67
@unpublished{UEK:2168269516,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[49]-24[72]",
year = "1999",
}
68
@article{UEK:2168253568,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "47-61",
year = "1997",
}
69
@unpublished{UEK:2168258840,
author = "Pilarska Czesława",
title = "Szara strefa rynku pracy w Polsce - rozmiary, przyczyny, konsekwencje",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "14-28",
year = "1997",
}
70
@unpublished{UEK:2168265152,
author = "Pilarska Czesława and Tylec Tomasz and Bednarski Paweł",
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}