Publications of the selected author

1

Title:
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-455
Nr:
2168340835
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki
Source:
Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 162-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20621-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336031
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Skromne wyniki walki z luką VAT
Source:
Rzeczpospolita. - 8 maja (2018) , s. A27
Access mode:
Nr:
2168330861
unreviewed article
4

Author:
Title:
Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej = Unused Methods of Shaping the Monetary Base
Source:
Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. - nr 1, cz. 1 (2018) , s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332221
article
5

Author:
Title:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168325315
article
6

Author:
Title:
PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba
Source:
Rzeczpospolita. - 17 stycznia (2018) , s. A28
Access mode:
Nr:
2168327117
unreviewed article
7

Author:
Title:
Obcy kapitał - fakty i mity
Source:
Rzeczpospolita. - 13 marca (2018) , s. 28
Access mode:
Nr:
2168330863
unreviewed article
8

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Edition:
Wyd. 2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
706, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(III. Inwestycje)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168321669
textbook
See related chapters
9

Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 185-197 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323393
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 41-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319497
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323383
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 541-560 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323465
chapter in textbook
See main document
13

Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 561-585 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323467
chapter in textbook
See main document
14

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy = Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 26-27. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336111
varia
15

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 19-28 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323339
chapter in textbook
See main document
16

Author:
Title:
Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 119-155 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323389
chapter in textbook
See main document
17

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323343
chapter in textbook
See main document
19

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
20

Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 469-476 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323431
chapter in textbook
See main document
21

Author:
Title:
Podsumujmy rok dobrej zmiany
Source:
Rzeczpospolita. - 6 luty (2017) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168330865
unreviewed article
22

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 11-15
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323333
preface / summary
See main document
23

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
24

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj , Andrzej Zyguła
Title:
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323469
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 477-511 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323457
chapter in textbook
See main document
26

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 513-540 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323461
chapter in textbook
See main document
27

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
28

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 45-76 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323379
chapter in textbook
See main document
29

Author:
Title:
Nagły atak S&P na P&S?
Source:
Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309639
unreviewed article
30

Author:
Title:
Stracone ćwierćwiecze?
Source:
Rzeczpospolita. - 11 stycznia (2016) , s. B10-B11
Access mode:
Nr:
2168309641
unreviewed article
31

Author:
Title:
Strategia rządu pod lupą krytyka
Source:
Rzeczpospolita. - 4 sierpnia (2016) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168309631
unreviewed article
32

Author:
Title:
Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań
Source:
Rzeczpospolita. - 24 luty (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309637
unreviewed article
33

Author:
Title:
Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru
Source:
Rzeczpospolita. - 29 stycznia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309643
unreviewed article
34

Author:
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Source:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168310591
article
35

Author:
Title:
Pułapka frankowa prezydenta
Source:
Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309635
unreviewed article
36

Author:
Title:
Drugie dno kasowania OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 19 lipca (2016) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168309633
unreviewed article
37

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
186 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria: Nauka)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308051
monograph
38

Author:
Title:
Eurorealistom poddaję pod rozwagę
Source:
Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309625
unreviewed article
39

Author:
Title:
Po co nam podatek bankowy
Source:
Rzeczpospolita. - 16 grudnia (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309645
unreviewed article
40

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie2015. - z. nr 11, s. 11-14
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168299639
varia
41

Author:
Title:
Exposé nie rozwiało wątpliwości
Source:
Rzeczpospolita. - 20 listopada (2015) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168309647
unreviewed article
42

Title:
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy
Source:
W kierunku nowego ładu świata finansów / red. nauk. Jerzy Nowakowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015, s. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-014-9
Nr:
2168300525
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Rozczarowań rządem ciąg dalszy
Source:
Rzeczpospolita. - 1 grudnia (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309651
unreviewed article
44

Author:
Title:
Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji
Source:
Rzeczpospolita. - 6 maja (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309649
unreviewed article
45

Author:
Title:
GPW w Warszawie w latach 2001-2011
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 15-37
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285771
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Inflacja jako cel polityki pieniężnej = Inflation Targeting in Monetary Policy
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 37-59. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285787
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 9-14
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285769
preface / summary
See main document
48

Title:
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu
Source:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014) , s. B10-B11
Access mode:
Nr:
2168286035
unreviewed article
49

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
50

Author:
Title:
Cud nad Balatonem
Source:
Rzeczpospolita. - 26 maja (2014) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168286027
unreviewed article
51

Author:
J. Czekaj , M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288075
article
53

Title:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
287 s.: il. kolor.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285689
monograph
See related chapters
54

Author:
Title:
Co i jak można zmienić w polityce NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 21 stycznia (2014) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168286025
unreviewed article
55

Title:
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym = Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2014) , s. 545-557 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168290853
article
56

Author:
Title:
Skutki afery podsłuchowej
Source:
Rzeczpospolita. - 20 czerwca (2014) , s. B8
Nr:
2168286029
unreviewed article
57

Title:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
296 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285691
monograph
See related chapters
58

Title:
Wstęp
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 7-12
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285785
preface / summary
See main document
59

Title:
Podsumowanie
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 219-221
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285783
preface / summary
See main document
60

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285455
monograph
61

Title:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
455 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293177
monograph
62

Author:
Grzegorz Prosowicz
Title:
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-271
Nr:
2168291109
doctoral dissertation
63

Author:
Title:
Piekło w podatkowym raju
Source:
Rzeczpospolita. - 22 marca (2013) , s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168256402
unreviewed article
64

Author:
Title:
Nowela konieczna, ale...
Source:
Rzeczpospolita. - 5 września (2013) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168286031
unreviewed article
65

Author:
Title:
Sektor finansów publicznych a OFE
Source:
Parkiet : gazeta giełdy. - 9 maja (nr 106) (2013) , s. 18-19. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Access mode:
Nr:
2168256406
unreviewed article
66

Author:
Title:
Raport o szkodliwości OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168286037
unreviewed article
67

Author:
Krzysztof Wyroba
Title:
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-232
Nr:
2168252442
doctoral dissertation
68

Author:
Title:
Eksperci jak politycy opozycji
Source:
Rzeczpospolita. - 26 lutego (2013) , s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168256404
unreviewed article
69

Author:
Title:
I po OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 30 grudnia (2013) , s. B8
Nr:
2168286033
unreviewed article
70

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265042
monograph
71

Author:
Title:
10 uwag do programu "Inwestycje polskie"
Source:
Rzeczpospolita. - 5 listopada (2012) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256356
unreviewed article
72

Title:
Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie
Source:
Rzeczpospolita. - 19 listopada (2012) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256352
unreviewed article
73

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2168278995
textbook
74

Title:
Czeka nas inwestycyjny regres?
Source:
Rzeczpospolita. - 19 października (2012) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256354
unreviewed article
75

Author:
Title:
Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia = The Euro Zone Crisis : Reasons, Impacts and Solutions
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (21) (2012) , s. 5-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270948
article
See main document
76

Author:
Title:
Ograniczenie roli OFE to błąd
Source:
Rzeczpospolita. - 7 stycznia (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256368
unreviewed article
77

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji = Determinants and Effects of Monetary Policy of the Monetary Policy Council's Second Term
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011) , s. 9-27. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221124
article
78

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2167999376
textbook
79

Author:
Title:
Liczy się gospodarka
Source:
Rzeczpospolita. - 2 września (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256362
unreviewed article
80

Author:
Title:
Finanse państwa do przeglądu
Source:
Rzeczpospolita. - 27 października (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256360
unreviewed article
81

Author:
Title:
Odważne zamierzenia
Source:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256358
unreviewed article
82

Author:
Title:
Co nas czeka po wyborach
Source:
Rzeczpospolita. - 27 lipca (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256364
unreviewed article
83

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265030
monograph
84

Author:
Title:
Euro do remontu
Source:
Rzeczpospolita. - 8 grudnia (2011) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256378
unreviewed article
85

Author:
Title:
Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554)
Source:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA (2010) , s. 1-3
Nr:
2168279653
review
See main document
86

Author:
Title:
Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2010) , s. 201-204
Nr:
2168338997
review
87

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373401
monograph
88

Author:
Title:
Polityka a zysk NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2010) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256372
unreviewed article
89

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę
Source:
Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2010, s. 189-209 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka TIGER-a)
ISBN:
978-83-7561-116-8
Nr:
2166332820
chapter in monograph
90

Author:
Title:
NBP potrzebuje prezesa
Source:
Rzeczpospolita. - 7 maja (2010) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256374
unreviewed article
91

Author:
Title:
OFE : mniejsza składka albo obligacje
Source:
Rzeczpospolita. - 24 grudnia (2010) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256370
unreviewed article
92

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230424
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230396
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 239-243 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230412
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 290-303 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230418
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Warto mieć cele w polityce gospodarczej
Source:
Rzeczpospolita. - 26 października (2009) . - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256376
article
97

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230410
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230422
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230408
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553)
Source:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER (2009) , s. 1-3
Nr:
2168255098
review
See main document
101

Author:
Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 77-84 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230404
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 244-268 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230414
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 269-289 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230416
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 304-319 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230420
chapter in monograph
See main document
105

Author:
Title:
Najgorsze za nami?
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 49 (1101) (2009) , s. 27-29
Nr:
50079
unreviewed article
106

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230402
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230400
chapter in monograph
See main document
108

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230398
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
X, 465, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230248
monograph
See related chapters
110

Author:
Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 239-243 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624406
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623539
chapter in monograph
See main document
112

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623989
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623821
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
52048
textbook
115

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 304-319 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165626733
chapter in monograph
See main document
116

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624068
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628940
chapter in monograph
See main document
118

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 290-303 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165626711
chapter in monograph
See main document
119

Author:
Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 244-268 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624561
chapter in monograph
See main document
120

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628099
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 77-84 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623923
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622529
chapter in monograph
See main document
123

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622423
chapter in monograph
See main document
124

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
465, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
51421
monograph
See related chapters
125

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 269-289 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624593
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Title:
Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych
Source:
Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. [1]-[24]. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168230936
varia
127

Title:
Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-6
Nr:
52593
doctoral dissertation
128

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi
Redaktor:
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Physical description:
417 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166089928
conference materials
129

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2168231146
textbook
130

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14382-7
Nr:
2168219220
textbook
131

Author:
Title:
Korzyści i koszty przystąpienia
Source:
Gazeta Bankowa2005. - nr 43 (887), s. 5
Nr:
2168250626
varia
132

Author:
Title:
Bilans z eurem
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 44 (888) (2005) , s. 12-16
Nr:
2168250634
article
133

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 3 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14561-7
Access mode:
Nr:
2168336189
textbook
134

Author:
Title:
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 30-40
ISBN:
83-7252-295-2
Nr:
2168226619
chapter in book
135

Title:
Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005, s. 115-143. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168226405
chapter in report
136

Title:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów
Redaktor:
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005
Physical description:
702 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165917782
monograph
137

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/250
Nr:
2168221658
doctoral dissertation
138

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14326-6
Access mode:
Nr:
2168336187
textbook
139

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 9-32
ISBN:
83-7252-229-4
Nr:
2166362279
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
338 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-229-4
Nr:
52390
conference materials
See related chapters
141

Title:
Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
[2], 175 k.: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/372
Nr:
2168231526
doctoral dissertation
142

Author:
Title:
Założenia programu naprawy finansów publicznych
Source:
Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy / [aut. Jarosław Bauc, Jan CZEKAJ, Małgorzata Markiewicz] - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 2003, s. 7-10
Series:
(Zeszyty BRE Bank-CASE ; 65)
Nr:
2168227742
chapter in conference materials
143

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
299, [1] s.: wykr.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13332-5
Nr:
2168231136
textbook
144

Author:
Title:
O podatkach? Po wydatkach!
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 3 (4 stycznia) (2002) , s. 26. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168322737
unreviewed article
145

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., dodruk.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Access mode:
Nr:
2168336185
textbook
146

Author:
Dawid Sukacz
Title:
Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
[7], 186 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/534
Nr:
2168231522
doctoral dissertation
147

Author:
Title:
Podatki w Polsce na tle krajów OECD
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2002) , s. 72-81
Nr:
2168226455
article
148

Title:
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 231-275
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226311
chapter in monograph
See main document
149

Author:
Title:
Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 10 (2001) , s. 4-10
Nr:
2168230954
article
150

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce
Source:
Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek) - Energetyka 2001 (2001) , s. 10-13
Nr:
2168230952
article
151

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki, 2001
Physical description:
104 s.; 24 cm.
Series:
(Biblioteka Regulatora)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-914204-1-8
Access mode:
Nr:
2168232348
book
152

Title:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
163, [1] s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
Notes:
Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13470-4
Nr:
2166316888
monograph
153

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 2, popr. i rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
299 s.: wykr.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13332-5
Nr:
2168231140
textbook
154

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia
Source:
Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000, s. 129-147
Series:
(Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 11)
ISBN:
83-7151-375-5
Nr:
2168242612
chapter in monograph
155

Author:
Title:
Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 33 (2000) , s. 18-19
Nr:
2168226545
article
156

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Nr:
2168336183
textbook
157

Author:
Title:
Jubileusz prywatyzacji (1)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 32 (2000) , s. 28-30
Nr:
2168226539
article
158

Title:
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich
Source:
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 65-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-7-0
Nr:
2168226323
chapter in conference materials
159

Author:
Paul Anthony Samuelson , William D. Nordhaus
Title:
Ekonomia. [T.] 1
Edition:
Wyd. 1, dodr. 6
Tłumacz:
Hagemejer Helena
, Hagemejer Krzysztof
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
845 s.; 25 cm
ISBN:
83-01-11623-4
Nr:
2168227288
monograph
160

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
274, [2] s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168231132
textbook
161

Author:
Jan Czekaj , Witold Włodarczyk
Title:
Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 65-105
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232316
chapter in monograph
162

Author:
Title:
Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej
Source:
Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999, s. 21-25
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 43)
Nr:
2168339609
voice in discussion / interview
See main document
163

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
164

Title:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
213 s.; 24 cm
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226415
monograph
See related chapters
165

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
274 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168231138
textbook
166

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
624 s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226417
monograph
167

Title:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
chapter in monograph
See main document
168

Author:
Title:
Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym?
Source:
Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999, s. 97-99
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 43)
Nr:
2168339611
varia
See main document
169

Author:
Christine A. Bogdanowicz-Bindert , Jan Czekaj
Title:
Poland : a Privatisation Model that Works
Source:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / ed. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK - Aldershot: Ashgate, 1999, s. 73-118
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Bogdanowicz-Bindert C., Czekaj J., (2018), Poland : a Privatisation Model that Works. [W:] Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, s. 73-118. 978-1-138-33207-2 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7
Nr:
2168345262
chapter in monograph
See main document
170

Author:
Title:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 169-187
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232320
chapter in monograph
171

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 83-91
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230960
chapter in conference materials
See main document
172

Author:
Title:
Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 81-94
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226569
chapter in monograph
See main document
173

Title:
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1998, s. 21-56
ISBN:
83-86370-51-5
Nr:
2168232652
chapter in conference materials
174

Author:
Paul Anthony Samuelson , William D. Nordhaus
Title:
Ekonomia. [T.] 1
Edition:
Wyd. 1, 4 dodr.
Tłumacz:
Hagemejer Helena
, Hagemejer Krzysztof
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
845 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11623-4
Nr:
2168227290
monograph
175

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
274 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168226423
textbook
176

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monograph
177

Author:
Title:
Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej
Source:
Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: RSS-G, 1997, s. 55-73
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 24)
Nr:
2168339603
chapter in monograph
See main document
178

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Edition:
Wyd. 1, dodr. 4.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
Physical description:
257, [1] s.: tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168226513
monograph
179

Author:
Title:
Perspektywy prywatyzacji w Polsce
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 84-94
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226976
chapter in monograph
See main document
180

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996
Physical description:
257, [1] s.: rys., tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168237046
monograph
181

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
257, [1] s.: rys., tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168226517
monograph
182

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monograph
183

Author:
Title:
Determinanty i perspektywy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1995) , s. 35-36
Nr:
2168227878
article
184

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 456
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
134 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168243542
journal / series editorial
185

Author:
Title:
Brak wiatru : prognoza dla giełdy
Source:
Polityka. - nr 13 (1995) , s. I-III. - Dodatek: Prywatyzacja nr 4 (30)
Nr:
2168227544
article
186

Author:
Nelson J. Lacey , Jan Czekaj
Title:
First Test of Market Efficiency in Poland
Source:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / ed. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 307-325 - Bibliogr.
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335441
chapter in monograph
See main document
187

Author:
Title:
Pierwszy kwartał na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994) , s. 31-32
Nr:
2168227908
article
188

Author:
Title:
Rok byków
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 16-18
Nr:
2168227890
article
189

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1994
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168226541
academic script
190

Author:
Title:
Raz na byka raz na niedźwiedzia
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18 (1994) , s. 57-58
Nr:
2168227910
article
191

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 448
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
96 s. [2] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168226819
journal / series editorial
192

Author:
Title:
Rynkowa wartość praw poboru
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 7 (1994) , s. 55
Nr:
2168227904
article
193

Author:
Title:
Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej = Trends in Share Prices on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227270
varia
194

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Grzegorzewski
Title:
Potrzebna premia prywatyzacyjna
Source:
Życie Gospodarcze1994. - nr 39, s. 41, 44-45
Nr:
2168227938
voice in discussion / interview
195

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Physical description:
123 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 113)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168226547
monograph
196

Title:
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej
Publisher address:
Warszawa: Real Press, 1993
Physical description:
73, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 23)
ISBN:
83-85878-34-3
Nr:
2168226581
monograph
197

Author:
Title:
Czy lewica zagraża giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1993) , s. 15
Nr:
2168229104
article
198

Author:
Title:
Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18 (1993) , s. 20-21
Nr:
2168229072
article
199

Author:
Title:
Czy Bank Śląski zdominuje giełdę?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1993) , s. 17
Nr:
2168229112
article
200

Author:
Title:
Giełda w kwietniu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1993) , s. 13
Nr:
2168229076
article
201

Author:
Title:
Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993) , s. 11
Nr:
2168229106
article
202

Author:
Title:
Akcje spod lady
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1993) , s. 9
Nr:
2168229078
article
203

Author:
Title:
Trzymać się reguł : listopad na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51 (1993) , s. 16
Nr:
2168229120
article
204

Author:
Title:
Giełda bez granic
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1993) , s. 10
Nr:
2168229100
article
205

Author:
Title:
Giełda w marcu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1993) , s. 10
Nr:
2168229070
article
206

Author:
Title:
Giełda w lutym
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1993) , s. 9
Nr:
2168229068
article
207

Author:
Title:
Awans outsiderów : giełda w lipcu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1993) , s. 9
Nr:
2168229096
article
208

Title:
Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 251-262
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221878
chapter in monograph
See main document
209

Author:
Title:
Ocena przedsiębiorstwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1993) , s. 26
Nr:
2168229108
review
210

Author:
Title:
Giełda w 1992 r.
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1993) , s. 17
Nr:
2168229062
article
211

Author:
Title:
Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 74-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226387
chapter in conference materials
See main document
212

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226549
academic script
213

Author:
Title:
Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa = Theoretical Problems Pertaining to Enterprise Capital Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993) , s. 43-53. - Summ.
Nr:
2168252142
article
See main document
214

Author:
Title:
Odrabianie zaległości : październik na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993) , s. 15
Nr:
2168229116
article
215

Title:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993
Physical description:
176 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226375
conference materials
See related chapters
216

Author:
Title:
Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993) , s. 8
Nr:
2168229080
article
217

Author:
Title:
Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993) , s. 10
Nr:
2168229086
article
218

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Co słychać na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1992) , s. 5
Nr:
2168229208
article
219

Author:
Title:
Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992) , s. 9
Nr:
2168229182
article
220

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Rynek weryfikuje
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1992) , s. 5
Nr:
2168229202
article
221

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Pierwszy rok giełdy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992) , s. 1, 4
Nr:
2168229218
article
222

Author:
Title:
Za i przeciw
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992) , s. 9
Nr:
2168229220
article
223

Author:
Title:
Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 25 (1992) , s. 7
Nr:
2168229234
article
224

Author:
Title:
Sprzeczności procesu prywatyzacji
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 149-166
Nr:
2168230104
chapter in monograph
See main document
225

Author:
Title:
"Mostostal" nęci
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 17 (1992) , s. 5
Nr:
2168229212
article
226

Author:
Title:
Podział zysku w spółkach akcyjnych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1992) , s. 7
Nr:
2168229206
article
227

Author:
Title:
Trzecia emisja
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992) , s. 6
Nr:
2168229228
article
228

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Giełda po trzech kwartałach
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1992) , s. 19
Nr:
2168229056
article
229

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 9-20
Nr:
2168228922
chapter in monograph
See main document
230

Title:
Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992
Physical description:
228, [1] s.: wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10874-6
Nr:
2168226631
monograph
231

Author:
Title:
Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 11
Nr:
2168229194
article
232

Author:
Title:
Zysk a wartość przedsiębiorstwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1992) , s. 13
Nr:
2168229204
article
233

Author:
Title:
"Efekt" SA w publicznym obrocie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1992) , s. 15
Nr:
2168229722
article
234

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Kursy akcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1992) , s. 3
Nr:
2168229222
article
235

Author:
Title:
Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 34 (1992) , s. 15
Nr:
2168229190
article
236

Author:
Title:
Wypić nie wypić
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1991) , s. 3
Nr:
2168229394
article
237

Author:
Title:
Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1991) , s. 1, 6
Nr:
2168229358
article
238

Title:
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
194, [2] s.; 21cm
ISBN:
83-208-0852-9
Nr:
2168226585
monograph
239

Author:
Title:
Prywatyzacja "ELEKTRIMU"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1991) , s. 5
Nr:
2168229396
article
240

Author:
Title:
Szukajmy kompromisu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1991) , s. 5
Nr:
2168229392
article
241

Title:
Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych = Effectiveness of Wages Adjustment in State-Owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991) , s. 125-139. - Summ., rez.
Nr:
2168229250
article
See main document
242

Author:
Title:
Łamigłówka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1991) , s. 4
Nr:
2168229368
article
243

Author:
Title:
Sprzedaż nadal ekspresowa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 26 (1991) , s. 5
Nr:
2168229362
article
244

Author:
Title:
Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 6 (1991) , s. 5
Nr:
2168229350
article
245

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1991) , s. 7
Nr:
2168229364
article
246

Author:
Title:
Zawiłości stopy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1991) , s. 5
Nr:
2168229386
article
247

Author:
Title:
Trochę teorii
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1991) , s. 6
Nr:
2168229388
article
248

Title:
Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 261-275
Nr:
2168221898
chapter in monograph
See main document
249

Author:
Title:
Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1991
Physical description:
36 s.; 24 cm.
Nr:
2168226629
academic script
250

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Duże pieniądze i małe interesy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 1 (1991) , s. 9
Nr:
2168229346
article
251

Author:
Title:
Do We Need Economic Theory of Transformation?
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[25]-10[35]
Series:
(Seminar Papers ; no. 2)
Nr:
2168227256
chapter in conference materials
252

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Financial Markets in the Period of Transition : Determinants, Perils, Prospects
Publisher address:
Warsaw: Institute of Finance, 1991
Physical description:
23 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Working Papers - Institute of Finance ; no 20)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168232344
book
253

Author:
Title:
Wedel znów prywatny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1991) , s. 1, 6
Nr:
2168229384
article
254

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, s. 11-24
Nr:
2168227292
chapter in report
See main document
255

Author:
Title:
Efekt dźwigni finansowej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1991) , s. 8
Nr:
2168229398
article
256

Author:
Title:
Ryzyko
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1991) , s. 12
Nr:
2168229402
article
257

Author:
Title:
O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Instytut Finansów, 1991
Physical description:
22 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
Nr:
2168232346
book
258

Author:
Title:
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Opracował:
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 1991
Physical description:
119, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168340363
book
259

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Bank w roli głównej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1991) , s. 6
Nr:
2168229348
article
260

Author:
Title:
Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze
Publisher address:
Warszawa: Instytut Finansów, 1991
Physical description:
23 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
Nr:
2168232350
book
261

Author:
Title:
Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986 = Effects of Certain Economic Processes on the Profitability of Industrial Enterprises in the Years 1982-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990) , s. 115-128. - Summ., rez.
Nr:
2168230158
article
See main document
262

Title:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
article
See main document
263

Author:
Title:
Nobel z ekonomii
Source:
Życie Gospodarcze1990. - nr 47, s. 13
Nr:
2168229278
varia
264

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 7-18
Nr:
2168228892
chapter in monograph
See main document
265

Author:
Title:
Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 93-102
Nr:
2168227324
chapter in report
See main document
266

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990) , s. 11
Nr:
2168229298
unreviewed article
267

Author:
Title:
Zasady wyboru optymalnego portfela lokat
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1990) , s. 1-4
Nr:
2168226463
article
268

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Wycena alternatywna
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990) , s. 8
Nr:
2168229296
article
269

Author:
Title:
Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak...
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990) , s. 5
Nr:
2168229280
article
270

Title:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
article
See main document
271

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 9-25
Nr:
2168228860
chapter in monograph
See main document
272

Author:
Title:
Ile warte są obligacje? W warunkach nie zrównoważonego rynku obligacje są ukrytą formą podwyżki cen
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1989) , s. 7
Nr:
2168229314
article
273

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1988) , s. 10-11
Nr:
2168229342
article
274

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 7-20
Nr:
2168228020
chapter in monograph
See main document
275

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1988) , s. 8
Nr:
2168229344
article
276

Title:
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
55 s.: il.; 30cm.
Notes:
Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).,
Nr:
2168230662
report
277

Title:
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988) , s. 67-78. - Rez., summ.
Nr:
2168234966
article
See main document
278

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 12-28
Nr:
2168227988
chapter in monograph
See main document
279

Author:
Title:
Podział funduszu amortyzacyjnego a funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 111-132
Nr:
2168228004
chapter in monograph
See main document
280

Author:
Title:
Spory wokół "problemu dywidendy" w amerykańskiej literaturze ekonomicznej
Source:
Ekonomista. - nr 5 (1987) , s. 1091-1101
Nr:
2168227538
article
281

Author:
Title:
Obligacje
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1986) , s. 11
Nr:
2168229308
article
282

Title:
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986) , s. 71-81. - Summ., rez.
Nr:
2168224350
article
283

Author:
Title:
Zorganizowany rynek transakcji terminowych = Organised Spot Transactions Market
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 31, nr 3 (1986) , s. 17-22
Nr:
2168228984
article
284

Title:
Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej = Fiscalism and Functioning of Socialist Economy
Source:
Finanse. - R. 37, 6 (czerwiec) (1986) , s. 31-42
Nr:
2168228978
article
285

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
286

Author:
Title:
Kontrowersja wokół pojmowania istoty reformy gospodarczej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 9-28
Nr:
2168226883
chapter in monograph
See main document
287

Author:
Title:
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985) , s. 55-65. - Rez., summ.
Nr:
2168236516
article
See main document
288

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Patoczka
Title:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych = Financial Instruments for Shaping Modernization Processes
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984) , s. 18-29
Nr:
2168229000
article
289

Author:
Bożena Czajkowska , Jan Czekaj
Title:
"Twarde finansowanie" jako narzędzie wymuszania efektywności : (na materiale regionu krakowskiego) = "Hard Financing" as an Instrument of Enforcing Effectiveness (on the Basis of Kraków Region)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984) , s. 30-40
Nr:
2168229036
article
290

Author:
Title:
Wybrane problemy funkcjonowania kredytu inwestycyjnego = Selected Problems Pertaining to the Functioning of Investment Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983) , s. 155-172. - Rez., summ.
Nr:
2168230824
article
See main document
291

Author:
Title:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983) , s. 87-101. - Rez., summ.
Nr:
2168229574
article
See main document
292

Author:
Title:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
[3], IX, 263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doctoral dissertation
293

Author:
Title:
Fundusz rozwoju a efektywność procesów reprodukcji i wykorzystania środków trwałych
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 24-42
Nr:
2168233668
chapter in conference materials
See main document
294

Author:
Title:
System kierowania inwestycjami w świetle reformy
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 50-60
Nr:
2168227414
chapter in monograph
295

Author:
Title:
Instrumenty finansowe w gospodarce środkami trwałymi = Financial Instruments in the Economy of Fixed Asets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980) , s. 17-33. - Rez., summ.
Nr:
2168230898
article
See main document
296

Author:
Title:
Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych = On Some Chosen Problems Connected with the Formation of Money Inducement Funds in Large Economic Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978) , s. 111-124. - Rez., summ.
Nr:
2168233202
article
See main document
297

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Patoczka
Title:
Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 295-309 - Bibliogr.
Nr:
2168253580
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[169] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
017/WF-KRYF/01/2014/S/4213
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168301971
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
145 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy niektórych art., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
013/WF-KRyF/01/2013/S/3013
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290327
unpublished scientific work
3

Title:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[86] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy niektórych częśc.
Research program:
29/KRyF/1/2012/S/029
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283021
unpublished scientific work
4

Title:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
115/KRFi/1/2011/S/594
Signature:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257976
unpublished scientific work
5

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
57 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KRFI/2/2009/S/502
Signature:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
unpublished scientific work
6

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KRFI/2/2008/S/448
Signature:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
unpublished scientific work
7

Title:
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KRF/1/2007/S/372
Signature:
NP-1173/Magazyn
Nr:
2168281855
unpublished scientific work
8

Title:
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
74 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KRK/1/2006/S/362
Signature:
NP-1104/Magazyn
Nr:
2166566504
unpublished scientific work
9

Title:
Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
106/KRK/1/2005/S/278
Signature:
NP-1022/Magazyn
Nr:
2168228252
unpublished scientific work
10

Title:
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KRK/1/2004/S/194
Signature:
NP-971/Magazyn
Nr:
2168228248
unpublished scientific work
11

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
228 s.: il.; 30 cm.
Research program:
4/KFin/97/U
Signature:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
unpublished scientific work
12

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
13

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Research program:
40/IF/1/90
Signature:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
unpublished scientific work
1
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 / Maciej BOLISĘGA ; Promotor: Jan CZEKAJ ; Promotor pomocniczy: Małgorzata SNARSKA. - Kraków, 2019. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003416
2
Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki / Jan CZEKAJ // W: Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 162-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20621-5
3
Skromne wyniki walki z luką VAT / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 8 maja (2018), s. A27. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/305079899-Skromne-wyniki-walki-z-luka-VAT.html. - ISSN 0208-9130
4
Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej = Unused Methods of Shaping the Monetary Base / Jan CZEKAJ // Studia i Materiały / Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski. - nr 1, cz. 1 (2018), s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/jan_czekaj.pdf. - ISSN 1733-9758
5
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
6
PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 17 stycznia (2018), s. A28. - ISSN 0208-9130
7
Obcy kapitał - fakty i mity / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 13 marca (2018), s. 28. - ISSN 0208-9130
8
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 706, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-19508-3
9
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 185-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
10
Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 41-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
11
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
12
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 541-560. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
13
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 561-585. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
14
Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy = Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 26-27. - Dostępne tylko streszczenia
15
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 19-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
16
Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 119-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
17
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
18
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Paweł OLEKSY, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
19
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
20
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 469-476. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
21
Podsumujmy rok dobrej zmiany / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 luty (2017), s. B10. - ISSN 0208-9130
22
Wstęp / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 11-15. - ISBN 978-83-01-19508-3
23
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
24
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
25
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 477-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
26
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 513-540. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
27
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
28
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 45-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
29
Nagły atak S&P na P&S? / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301189848-Nagly-atak-SP-na-PS.html. - ISSN 0208-9130
30
Stracone ćwierćwiecze? / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 11 stycznia (2016), s. B10-B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301109903-Stracone-cwiercwiecze.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
31
Strategia rządu pod lupą krytyka / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 4 sierpnia (2016), s. B8. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html. - ISSN 0208-9130
32
Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 24 luty (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/302239830-Plan-Morawieckiego-nie-spelnia-oczekiwan.html. - ISSN 0208-9130
33
Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 29 stycznia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301289807-Jak-piromani-biora-sie-do-gaszenia-pozaru.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
34
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
35
Pułapka frankowa prezydenta / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/306169830-Pulapka-frankowa-prezydenta.html. - ISSN 0208-9130
36
Drugie dno kasowania OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 lipca (2016), s. B8. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/307189886-Jan-Czekaj-Drugie-dno-kasowania-OFE.html. - ISSN 0208-9130
37
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - ISBN 978-83-939641-1-6
38
Eurorealistom poddaję pod rozwagę / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/304059852-Eurorealistom-poddaje-pod-rozwage.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
39
Po co nam podatek bankowy / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 16 grudnia (2015), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/312159865-Po-co-nam-podatek-bankowy.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
40
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 11-14. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
41
Exposé nie rozwiało wątpliwości / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 20 listopada (2015), s. B10. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/311199814-Expose-nie-rozwialo-watpliwosci.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
42
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: W kierunku nowego ładu świata finansów / red. nauk. Jerzy Nowakowski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015. - S. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-014-9
43
Rozczarowań rządem ciąg dalszy / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 1 grudnia (2015), s. B12. - ISSN 0208-9130
44
Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 maja (2015), s. B12. - ISSN 0208-9130
45
GPW w Warszawie w latach 2001-2011 / Jan CZEKAJ // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 15-37. - ISBN 978-83-208-2176-5
46
Inflacja jako cel polityki pieniężnej = Inflation Targeting in Monetary Policy / Jan CZEKAJ // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 37-59. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2173-4
47
Wprowadzenie / Jan CZEKAJ // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 9-14. - ISBN 978-83-208-2176-5
48
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014), s. B10-B11. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1159016-Szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu.html. - ISSN 0208-9130
49
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
50
Cud nad Balatonem / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 26 maja (2014), s. B12. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1112627-Cud-nad-Balatonem.html. - ISSN 0208-9130
51
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
52
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne / Jan CZEKAJ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014), s. 141-153. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
53
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 287 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2176-5
54
Co i jak można zmienić w polityce NBP / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 21 stycznia (2014), s. B11. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1080640.html. - ISSN 0208-9130
55
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym = Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market / Jan CZEKAJ, Michał Grotowski // Ekonomista. - nr 4 (2014), s. 545-557. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
56
Skutki afery podsłuchowej / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 20 czerwca (2014), s. B8. - ISSN 0208-9130
57
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 296 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2173-4
58
Wstęp / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 7-12. - ISBN 978-83-208-2173-4
59
Podsumowanie / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 219-221. - ISBN 978-83-208-2176-5
60
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Nauka). - ISBN 978-83-932796-7-8
61
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 455 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804
62
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce / Grzegorz Prosowicz ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002881
63
Piekło w podatkowym raju / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 22 marca (2013), s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
64
Nowela konieczna, ale... / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 5 września (2013), s. B8. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1045313-Nowelizacja-budzetu-jest-bezdyskusyjna.html. - ISSN 0208-9130
65
Sektor finansów publicznych a OFE / Jan CZEKAJ // Parkiet : gazeta giełdy. - 9 maja (nr 106) (2013), s. 18-19. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - Pełny tekst: http://www.parkiet.com/artykul/1318347.html. - ISSN 1231-2207
66
Raport o szkodliwości OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013), s. B11. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1025406-Raport-o-szkodliwosci-OFE.html. - ISSN 0208-9130
67
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004 / Krzysztof Wyroba ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002683a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002683b
68
Eksperci jak politycy opozycji / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 26 lutego (2013), s. B11. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
69
I po OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 30 grudnia (2013), s. B8. - ISSN 0208-9130
70
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Nauka). - ISBN 978-83-932796-0-9
71
10 uwag do programu "Inwestycje polskie" / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 5 listopada (2012)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/948846.html. - ISSN 0208-9130
72
Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie / Aleksander Kowalski, Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 19 listopada (2012)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/953095.html?p=1. - ISSN 0208-9130
73
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
74
Czeka nas inwestycyjny regres? / Aleksander Kowalski, Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 19 października (2012)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/943874.html. - ISSN 0208-9130
75
Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia = The Euro Zone Crisis : Reasons, Impacts and Solutions / Jan CZEKAJ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (21) (2012), s. 5-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-3_21.pdf. - ISSN 1898-3529
76
Ograniczenie roli OFE to błąd / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 7 stycznia (2011)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/589944-Ograniczenie--roli-OFE-to-blad.html?p=1. - ISSN 0208-9130
77
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji = Determinants and Effects of Monetary Policy of the Monetary Policy Council's Second Term / Jan CZEKAJ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011), s. 9-27. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
79
Liczy się gospodarka / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 2 września (2011)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/710762-Liczy-sie-gospodarka-.html. - ISSN 0208-9130
80
Finanse państwa do przeglądu / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 27 października (2011)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/740256-Finanse-panstwa-do-przegladu.html. - ISSN 0208-9130
81
Odważne zamierzenia / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 21 listopada (2011)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/757527-Odwazne--zamierzenia.html. - ISSN 0208-9130
82
Co nas czeka po wyborach / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 27 lipca (2011)2 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/694270-Co-nas-czeka-po-wyborach.html?p=1. - ISSN 0208-9130
83
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Nauka). - ISBN 978-83-927903-3-4
84
Euro do remontu / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 8 grudnia (2011)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/766062-Euro-do-remontu.html. - ISSN 0208-9130
85
Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554) / Jan CZEKAJ // Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 1-3. - Rec. pracy: Zygmunt Szymla (kier. tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku - praca niepublikowana. Sygn. NP-926
86
Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp. / Janusz CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - 1 (2010), s. 201-204. - Rec. pracy: Szczygielska A., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych. WUE 2009. - ISSN 1233-5835
87
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Edukacja). - ISBN 978-83-927903-2-7
88
Polityka a zysk NBP / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 6 kwietnia (2010)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/457407-Polityka-a-zysk-NBP.html. - ISSN 0208-9130
89
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę / Jan CZEKAJ // W: Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. - (Biblioteka TIGER-a). - S. 189-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-116-8
90
NBP potrzebuje prezesa / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 7 maja (2010)2 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/472182-NBP-potrzebuje-prezesa.html. - ISSN 0208-9130
91
OFE : mniejsza składka albo obligacje / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 24 grudnia (2010)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/583387-OFE---mniejsza--skladka-albo-obligacje.html. - ISSN 0208-9130
92
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
93
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
94
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
95
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 290-303. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
96
Warto mieć cele w polityce gospodarczej / Jan CZEKAJ, Aleksander Kowalski // Rzeczpospolita [on-line]. - Dane tekstowe (plik html). - 26 października (2009)3 ekrany. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/382916-Warto--miec-cele-w-polityce-gospodarczej.html. - ISSN 0208-9130
97
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
98
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
99
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
100
Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553) / Jan CZEKAJ // Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2009), s. 1-3. - Rec. pracy: Zbigniew Dresler (kier. projektu), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 - praca niepublikowana. Sygn. NP-807/4/zał.
101
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 77-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
102
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 244-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
103
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 269-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
104
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 304-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
105
Najgorsze za nami? / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 49 (1101) (2009), s. 27-29. - ISSN 0860-7613
106
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
107
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZKOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
108
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
109
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - X, 465, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (FFF. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-15297-0
110
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
111
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
112
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
113
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
114
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
115
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 304-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
116
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
117
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
118
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 290-303. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
119
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 244-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
120
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
121
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 77-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
122
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
123
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
124
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 465, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (FFF. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-15297-0
125
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 269-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
126
Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ // W: Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku [on-line] : konferencja naukowa. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. [1]-[24]. - [odczyt: 22.06.2012]. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.ae.krakow.pl/~fkrk/konferencja2007.html
127
Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej / Michał GROTOWSKI ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001020
128
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - 417 s. : il. ; 25 cm. - streszcz. w jęz. pol. przy art.. - Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922148-7-0
129
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
130
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14382-7
131
Korzyści i koszty przystąpienia / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 43 (887) (2005), s. 5. - ISSN 0860-7613
132
Bilans z eurem / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 44 (888) (2005), s. 12-16. - ISSN 0860-7613
133
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14561-7
134
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny / Jan CZEKAJ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 30-40. - ISBN 83-7252-295-2
135
Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego / Jan CZEKAJ, Aleksander KOWALSKI // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 115-143. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
136
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - 702 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-922148-2-X
137
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce / Andrzej ZYGUŁA ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572b
138
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14326-6
139
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-229-4
140
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 338 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-229-4
141
Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie / Janusz ŻARNOWSKI ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2003. - [2], 175 k. : il., ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Założenia programu naprawy finansów publicznych / Jan CZEKAJ // W: Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy / [aut. Jarosław Bauc, Jan CZEKAJ, Małgorzata Markiewicz]. - Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 2003. - (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN 1233-121X ; 65). - S. 7-10
143
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 299, [1] s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13332-5
144
O podatkach? Po wydatkach! / Jan CZEKAJ // Gazeta Wyborcza. - nr 3 (4 stycznia) (2002), s. 26. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0860-908X
145
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
146
Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego / Dawid Sukacz ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2002. - [7], 186 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
147
Podatki w Polsce na tle krajów OECD / Jan CZEKAJ // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2002), s. 72-81. - ISSN 1508-9711
148
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce / Jan CZEKAJ, Janusz ŻARNOWSKI, Mirosław WOŚ // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 231-275. - ISBN 83-208-1386-7
149
Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 10 (2001), s. 4-10. - ISSN 1234-5784
150
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek) - Energetyka 2001. - (2001), s. 10-13. - ISSN 1234-5784
151
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce / Jan CZEKAJ. - Warszawa : Urząd Regulacji Energetyki, 2001. - 104 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Regulatora). - ISBN 83-914204-1-8. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/kontrakty-dlugotermino
152
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ, Janusz ŻARNOWSKI ; red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13470-4
153
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 299 s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13332-5
154
Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia / Jan CZEKAJ // W: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000. - (Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, ISSN 1230-0039 ; 11). - S. 129-147. - ISBN 83-7151-375-5
155
Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2) / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 33 (2000), s. 18-19. - ISSN 1234-5784
156
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
157
Jubileusz prywatyzacji (1) / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 32 (2000), s. 28-30. - ISSN 1234-5784
158
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ // W: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 65-110. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-7-0
159
Ekonomia. [T.] 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; przekł. Helena Hagemejer i Krzysztof Hagemejer, Jan CZEKAJ ; przedm. do wyd. pol. od tłumaczy napisał Krzysztof Hagemejer. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 845 s. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11623-4
160
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 274, [2] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
161
Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997 / Jan CZEKAJ, Witold Włodarczyk // W: Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga. - Warszawa : Edukacja i Praca, 1999. - S. 65-105. - ISBN 83-7204-068-0
162
Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej / Jan CZEKAJ // W: Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 43). - S. 21-25
163
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
164
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 213 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12752-X
165
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 274 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
166
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 624 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
167
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997 / Ryszard BOROWIECKI, Jan CZEKAJ, Jarosław KACZMAREK, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-76. - ISBN 83-01-12752-X
168
Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym? / Jan CZEKAJ // W: Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 43). - S. 97-99
169
Poland : a Privatisation Model that Works / Christine A. Bogdanowicz-Bindert, Jan CZEKAJ // W: Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / ed. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK. - Aldershot : Ashgate, 1999. - S. 73-118. - ISBN 1-8401-4944-2
170
Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje / Jan CZEKAJ // W: Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga. - Warszawa : Edukacja i Praca, 1999. - S. 169-187. - ISBN 83-7204-068-0
171
Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków : [s. n.], 1998. - S. 83-91. - ISBN 83-903900-8-6
172
Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1998. - S. 81-94. - ISBN 83-87239-88-7
173
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa / Ryszard BOROWIECKI, Jan CZEKAJ, Jarosław KACZMAREK // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj. - Łódź : Omega-Praksis, 1998. - S. 21-56. - ISBN 83-86370-51-5
174
Ekonomia. [T.] 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; przekł.: Helena Hagemejer, Krzysztof Hagemejer, Jan CZEKAJ ; przedm. napisał Krzysztof Hagemejer. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 845 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11623-4
175
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
176
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 624 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
177
Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej / Jan CZEKAJ // W: Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : RSS-G, 1997. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 24). - S. 55-73
178
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 257, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
179
Perspektywy prywatyzacji w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 84-94. - ISBN 83-01-12164-5
180
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 257, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
181
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 257, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
182
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 620 s. : il., err. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
183
Determinanty i perspektywy / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1995), s. 35-36. - ISSN 0137-7299
184
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - nr 456. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
185
Brak wiatru : prognoza dla giełdy / Jan CZEKAJ // Polityka. - nr 13 (1995), s. I-III. - Dodatek: Prywatyzacja nr 4 (30). - ISSN 0032-3500
186
First Test of Market Efficiency in Poland / Nelson J. Lacey, Jan CZEKAJ // W: Fiscal Reforms in Post-communist Countries / ed. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK. - Krakow : Cracow Academy of Economics, 1994. - S. 307-325. - Bibliogr. - ISBN 83-85104-57-7
187
Pierwszy kwartał na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994), s. 31-32. - ISSN 0137-7299
188
Rok byków / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 16-18. - ISSN 0137-7299
189
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market / Jan CZEKAJ. - Wyd. 3. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1994. - 123 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr.
190
Raz na byka raz na niedźwiedzia / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1994), s. 57-58. - ISSN 0137-7299
191
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - nr 448. - 96 s. [2] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
192
Rynkowa wartość praw poboru / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 7 (1994), s. 55. - ISSN 0137-7299
193
Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej = Trends in Share Prices on the Warsaw Stock Exchange / Jan CZEKAJ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 33. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
194
Potrzebna premia prywatyzacyjna / Jan CZEKAJ ; rozm. Zbigniew Grzegorzewski // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1994), s. 41, 44-45. - ISSN 0137-7299
195
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market / Jan CZEKAJ. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1993. - 123 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 113)
196
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Real Press, 1993. - 73, [1] s. ; 24 cm. - (Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 23). - ISBN 83-85878-34-3
197
Czy lewica zagraża giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 41 (1993), s. 15. - ISSN 0137-7299
198
Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1993), s. 20-21. - ISSN 0137-7299
199
Czy Bank Śląski zdominuje giełdę? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1993), s. 17. - ISSN 0137-7299
200
Giełda w kwietniu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1993), s. 13. - ISSN 0137-7299
201
Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993), s. 11. - ISSN 0137-7299
202
Akcje spod lady / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 21 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
203
Trzymać się reguł : listopad na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 51 (1993), s. 16. - ISSN 0137-7299
204
Giełda bez granic / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
205
Giełda w marcu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
206
Giełda w lutym / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
207
Awans outsiderów : giełda w lipcu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 33 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
208
Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries / Jan CZEKAJ and Stanisław OWSIAK // W: Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Aldershot : Avebury, 1993. - S. 251-262. - ISBN 1-85628-399-2
209
Ocena przedsiębiorstwa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1993), s. 26. - Rec. pracy: Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
210
Giełda w 1992 r. / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1993), s. 17. - ISSN 0137-7299
211
Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 74-84. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
212
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego / Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
213
Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa = Theoretical Problems Pertaining to Enterprise Capital Structure / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 376 (1993), s. 43-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
214
Odrabianie zaległości : październik na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993), s. 15. - ISSN 0137-7299
215
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - 176 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-01-11113-5
216
Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993), s. 8. - ISSN 0137-7299
217
Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
218
Co słychać na giełdzie / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 14 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
219
Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
220
Rynek weryfikuje / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
221
Pierwszy rok giełdy / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992), s. 1, 4. - ISSN 0137-7299
222
Za i przeciw / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
223
Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 25 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
224
Sprzeczności procesu prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 149-166
225
"Mostostal" nęci / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 17 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
226
Podział zysku w spółkach akcyjnych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
227
Trzecia emisja / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992), s. 6. - ISSN 0137-7299
228
Giełda po trzech kwartałach / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 45 (1992), s. 19. - ISSN 0137-7299
229
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 9-20
230
Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - 228, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10874-6
231
Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 11. - ISSN 0137-7299
232
Zysk a wartość przedsiębiorstwa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1992), s. 13. - ISSN 0137-7299
233
"Efekt" SA w publicznym obrocie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1992), s. 15. - ISSN 0137-7299
234
Kursy akcji / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 21 (1992), s. 3. - ISSN 0137-7299
235
Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 34 (1992), s. 15. - ISSN 0137-7299
236
Wypić nie wypić / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1991), s. 3. - ISSN 0137-7299
237
Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza" / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1991), s. 1, 6. - ISSN 0137-7299
238
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80. / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 194, [2] s. ; 21cm. - ISBN 83-208-0852-9
239
Prywatyzacja "ELEKTRIMU" / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
240
Szukajmy kompromisu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
241
Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych = Effectiveness of Wages Adjustment in State-Owned Enterprises / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 125-139. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
242
Łamigłówka / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1991), s. 4. - ISSN 0137-7299
243
Sprzedaż nadal ekspresowa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 26 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
244
Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 6 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
245
Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1991), s. 7. - ISSN 0137-7299
246
Zawiłości stopy / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 45 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
247
Trochę teorii / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1991), s. 6. - ISSN 0137-7299
248
Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 261-275
249
Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan CZEKAJ. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1991. - 36 s. ; 24 cm
250
Duże pieniądze i małe interesy / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 1 (1991), s. 9. - ISSN 0137-7299
251
Do We Need Economic Theory of Transformation? / Jan CZEKAJ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 2). - S. 1[25]-10[35]
252
Financial Markets in the Period of Transition : Determinants, Perils, Prospects / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko. - Warsaw : Institute of Finance, 1991. - 23 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Papers / Institute of Finance ; no 20)
253
Wedel znów prywatny / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1991), s. 1, 6. - ISSN 0137-7299
254
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - S. 11-24
255
Efekt dźwigni finansowej / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1991), s. 8. - ISSN 0137-7299
256
Ryzyko / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1991), s. 12. - ISSN 0137-7299
257
O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw / Jan CZEKAJ. - Warszawa : Instytut Finansów, 1991. - 22 s. : il. ; 21 cm. - (Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
258
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej / oprac. Jan CZEKAJ. - Skierniewice : Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 1991. - 119, [1] s. : il. ; 21 cm
259
Bank w roli głównej / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1991), s. 6. - ISSN 0137-7299
260
Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze / Jan CZEKAJ. - Warszawa : Instytut Finansów, 1991. - 23 s. : il. ; 21 cm. - (Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
261
Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986 = Effects of Certain Economic Processes on the Profitability of Industrial Enterprises in the Years 1982-1986 / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 318 (1990), s. 115-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
262
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
263
Nobel z ekonomii / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990), s. 13. - ISSN 0137-7299
264
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 7-18
265
Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji / Jan CZEKAJ // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 93-102
266
Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
267
Zasady wyboru optymalnego portfela lokat / Jan CZEKAJ // Bank i Kredyt. - nr 10 (1990), s. 1-4. - ISSN 0137-5520
268
Wycena alternatywna / Jan CZEKAJ, Zdzisław JUDA // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
269
Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak... / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990), s. 5. - ISSN 0137-7299
270
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
271
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 9-25
272
Ile warte są obligacje? W warunkach nie zrównoważonego rynku obligacje są ukrytą formą podwyżki cen / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1989), s. 7. - ISSN 0137-7299
273
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1) / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7299
274
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 7-20
275
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2) / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Życie Gospodarcze. - nr 33 (1988), s. 8. - ISSN 0137-7299
276
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 55 s. : il. ; 30cm. - Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).
277
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents / Jan CZEKAJ, Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 67-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
278
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 12-28
279
Podział funduszu amortyzacyjnego a funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 111-132
280
Spory wokół "problemu dywidendy" w amerykańskiej literaturze ekonomicznej / Jan CZEKAJ // Ekonomista. - nr 5 (1987), s. 1091-1101. - ISSN 0013-3205
281
Obligacje / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1986), s. 11. - ISSN 0137-7299
282
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 2/86 (1986), s. 71-81. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
283
Zorganizowany rynek transakcji terminowych = Organised Spot Transactions Market / Jan CZEKAJ // Handel Zagraniczny. - R. 31, nr 3 (1986), s. 17-22. - ISSN 0017-7245
284
Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej = Fiscalism and Functioning of Socialist Economy / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Finanse. - R. 37, 6 (czerwiec) (1986), s. 31-42. - ISSN 0430-4896
285
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
286
Kontrowersja wokół pojmowania istoty reformy gospodarczej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 9-28
287
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 55-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
288
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych = Financial Instruments for Shaping Modernization Processes / Jan CZEKAJ, Zbigniew Patoczka // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 1/84 (1984), s. 18-29. - ISSN 0079-578X
289
"Twarde finansowanie" jako narzędzie wymuszania efektywności : (na materiale regionu krakowskiego) = "Hard Financing" as an Instrument of Enforcing Effectiveness (on the Basis of Kraków Region) / Bożena Czajkowska, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - R. 23, nr 4/84 (1984), s. 30-40. - ISSN 0079-578X
290
Wybrane problemy funkcjonowania kredytu inwestycyjnego = Selected Problems Pertaining to the Functioning of Investment Credit / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 168 (1983), s. 155-172. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
291
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 175 (1983), s. 87-101. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
292
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - [3], IX, 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
293
Fundusz rozwoju a efektywność procesów reprodukcji i wykorzystania środków trwałych / Jan CZEKAJ // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 24-42
294
System kierowania inwestycjami w świetle reformy / Jan CZEKAJ // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 50-60
295
Instrumenty finansowe w gospodarce środkami trwałymi = Financial Instruments in the Economy of Fixed Asets / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 17-33. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
296
Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych = On Some Chosen Problems Connected with the Formation of Money Inducement Funds in Large Economic Organizations / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 111-124. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
297
Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania / Jan CZEKAJ, Zbigniew Patoczka // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 295-309. - Bibliogr.
298
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [169] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
299
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy niektórych art. - Bibliogr. przy rozdz.
300
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [86] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy niektórych częśc.
301
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [26] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
302
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
303
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
304
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy / kier. projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
305
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych / Kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół autorski: Michał GROTOWSKI, Janusz ŻARNOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 74 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
306
Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Janusz ŻARNOWSKI, Michał GROTOWSKI, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
307
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Janusz RAGANIEWICZ, Janusz ŻARNOWSKI, Michał GROTOWSKI, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
308
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1] / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
309
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
310
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
1
Bolisęga M., (2019), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017, Prom. Czekaj J., Kraków : , 166 k.
2
Czekaj J., (2019), Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki. [W:] Kołodko , Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski : ćwierć wieku później, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 162-183.
3
Czekaj J., (2018), Skromne wyniki walki z luką VAT, "Rzeczpospolita", 8 maja, s. A27; https://www.rp.pl/Opinie/305079899-Skromne-wyniki-walki-z-luka-VAT.html
4
Czekaj J., (2018), Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej, "Studia i Materiały", nr 1, cz. 1, s. 68-75; http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/jan_czekaj.pdf
5
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
6
Czekaj J., (2018), PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba, "Rzeczpospolita", 17 stycznia, s. A28.
7
Czekaj J., (2018), Obcy kapitał - fakty i mity, "Rzeczpospolita", 13 marca, s. 28.
8
Czekaj J. (red.), (2017), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 706, [1] s.
9
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 185-197.
10
Czekaj J., (2017), Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-67.
11
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-118.
12
Czekaj J., Czekaj K., (2017), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 541-560.
13
Czekaj J., Kosidłowska A., Raganiewicz J., (2017), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 561-585.
14
Czekaj J., (2017), Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-27.
15
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
16
Czekaj J., (2017), Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 119-155.
17
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
18
Czekaj J., Oleksy P., Raganiewicz J., (2017), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-43.
19
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
20
Czekaj J., Kosidłowska A., (2017), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 469-476.
21
Czekaj J., (2017), Podsumujmy rok dobrej zmiany, "Rzeczpospolita", 6 luty, s. B10.
22
Czekaj J., (2017), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-15.
23
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
24
Czekaj J., Czekaj K., Zyguła A., (2017), Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 587-599.
25
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-511.
26
Czekaj J., Czekaj K., (2017), Fundusze inwestycyjne. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 513-540.
27
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
28
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-76.
29
Czekaj J., (2016), Nagły atak S&P na P&S?, "Rzeczpospolita", 19 stycznia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/301189848-Nagly-atak-SP-na-PS.html
30
Czekaj J., (2016), Stracone ćwierćwiecze?, "Rzeczpospolita", 11 stycznia, s. B10-B11; http://www.rp.pl/Opinie/301109903-Stracone-cwiercwiecze.html?template=restricted
31
Czekaj J., (2016), Strategia rządu pod lupą krytyka, "Rzeczpospolita", 4 sierpnia, s. B8; http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html
32
Czekaj J., (2016), Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań, "Rzeczpospolita", 24 luty, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/302239830-Plan-Morawieckiego-nie-spelnia-oczekiwan.html
33
Czekaj J., (2016), Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru, "Rzeczpospolita", 29 stycznia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/301289807-Jak-piromani-biora-sie-do-gaszenia-pozaru.html?template=restricted
34
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
35
Czekaj J., (2016), Pułapka frankowa prezydenta, "Rzeczpospolita", 17 czerwca, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/306169830-Pulapka-frankowa-prezydenta.html
36
Czekaj J., (2016), Drugie dno kasowania OFE, "Rzeczpospolita", 19 lipca, s. B8; http://www.rp.pl/Opinie/307189886-Jan-Czekaj-Drugie-dno-kasowania-OFE.html
37
Czekaj J. (red.), (2016), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy. Cz. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 186 s.
38
Czekaj J., (2016), Eurorealistom poddaję pod rozwagę, "Rzeczpospolita", 6 kwietnia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/304059852-Eurorealistom-poddaje-pod-rozwage.html#ap-1
39
Czekaj J., (2015), Po co nam podatek bankowy, "Rzeczpospolita", 16 grudnia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/312159865-Po-co-nam-podatek-bankowy.html?template=restricted
40
Czekaj J., (2015), Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 11-14; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
41
Czekaj J., (2015), Exposé nie rozwiało wątpliwości, "Rzeczpospolita", 20 listopada, s. B10; http://www.rp.pl/Opinie/311199814-Expose-nie-rozwialo-watpliwosci.html?template=restricted
42
Czekaj J., Owsiak S., (2015), O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej. [W:] Nowakowski J. (red.), W kierunku nowego ładu świata finansów, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 123-154.
43
Czekaj J., (2015), Rozczarowań rządem ciąg dalszy, "Rzeczpospolita", 1 grudnia, s. B12.
44
Czekaj J., (2015), Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji, "Rzeczpospolita", 6 maja, s. B12.
45
Czekaj J., (2014), GPW w Warszawie w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-37.
46
Czekaj J., (2014), Inflacja jako cel polityki pieniężnej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-59.
47
Czekaj J., (2014), Wprowadzenie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-14.
48
Czekaj J., Owsiak S., (2014), Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu, "Rzeczpospolita", 21 listopada, s. B10-B11; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1159016-Szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu.html
49
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
50
Czekaj J., (2014), Cud nad Balatonem, "Rzeczpospolita", 26 maja, s. B12; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1112627-Cud-nad-Balatonem.html
51
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
52
Czekaj J., (2014), Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 29, s. 141-153.
53
Czekaj J. (red.), (2014), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 287 s.
54
Czekaj J., (2014), Co i jak można zmienić w polityce NBP, "Rzeczpospolita", 21 stycznia, s. B11; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1080640.html
55
Czekaj J., Grotowski M., (2014), Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, "Ekonomista", nr 4, s. 545-557.
56
Czekaj J., (2014), Skutki afery podsłuchowej, "Rzeczpospolita", 20 czerwca, s. B8.
57
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2014), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 296 s.
58
Czekaj J., Owsiak S., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 7-12.
59
Czekaj J., Snarska M., (2014), Podsumowanie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-221.
60
Czekaj J. (red.), (2014), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: [wybrane problemy]. Cz. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 192 s.
61
Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), (2014), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 455 s.
62
Prosowicz G., (2013), Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 140 k.
63
Czekaj J., (2013), Piekło w podatkowym raju, "Rzeczpospolita", 22 marca, s. B11.
64
Czekaj J., (2013), Nowela konieczna, ale..., "Rzeczpospolita", 5 września, s. B8; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1045313-Nowelizacja-budzetu-jest-bezdyskusyjna.html
65
Czekaj J., (2013), Sektor finansów publicznych a OFE, "Parkiet : gazeta giełdy", 9 maja (nr 106), s. 18-19; http://www.parkiet.com/artykul/1318347.html
66
Czekaj J., (2013), Raport o szkodliwości OFE, "Rzeczpospolita", 2 lipca, s. B11; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1025406-Raport-o-szkodliwosci-OFE.html
67
Wyroba K., (2013), Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004, Prom. Czekaj J., Kraków : , 210 k.
68
Czekaj J., (2013), Eksperci jak politycy opozycji, "Rzeczpospolita", 26 lutego, s. B11.
69
Czekaj J., (2013), I po OFE, "Rzeczpospolita", 30 grudnia, s. B8.
70
Czekaj J. (red.), (2012), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: [wybrane problemy]. Cz. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 165 s.
71
Czekaj J., (2012), 10 uwag do programu "Inwestycje polskie", "Rzeczpospolita" [on-line], 5 listopada; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/948846.html
72
Kowalski A., Czekaj J., (2012), Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie, "Rzeczpospolita" [on-line], 19 listopada; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/953095.html?p=1
73
Czekaj J., Dresler Z., (2012), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
74
Kowalski A., Czekaj J., (2012), Czeka nas inwestycyjny regres?, "Rzeczpospolita" [on-line], 19 października; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/943874.html
75
Czekaj J., (2012), Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (21), s. 5-26; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-3_21.pdf
76
Czekaj J., (2011), Ograniczenie roli OFE to błąd, "Rzeczpospolita" [on-line], 7 stycznia; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/589944-Ograniczenie--roli-OFE-to-blad.html?p=1
77
Czekaj J., (2011), Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 170, s. 9-27.
78
Czekaj J., Dresler Z., (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
79
Czekaj J., (2011), Liczy się gospodarka, "Rzeczpospolita" [on-line], 2 września; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/710762-Liczy-sie-gospodarka-.html
80
Czekaj J., (2011), Finanse państwa do przeglądu, "Rzeczpospolita" [on-line], 27 października; http://www.rp.pl/artykul/740256-Finanse-panstwa-do-przegladu.html
81
Czekaj J., (2011), Odważne zamierzenia, "Rzeczpospolita" [on-line], 21 listopada; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/757527-Odwazne--zamierzenia.html
82
Czekaj J., (2011), Co nas czeka po wyborach, "Rzeczpospolita" [on-line], 27 lipca; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/694270-Co-nas-czeka-po-wyborach.html?p=1
83
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2011), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy. Cz. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 151 s.
84
Czekaj J., (2011), Euro do remontu, "Rzeczpospolita" [on-line], 8 grudnia; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/766062-Euro-do-remontu.html
85
Czekaj J., (2010), Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554). . [W:] Szymla Z. (red.), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 1-3.
86
Czekaj J., (2010), Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 201-204.
87
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2010), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 140 s.
88
Czekaj J., (2010), Polityka a zysk NBP, "Rzeczpospolita" [on-line], 6 kwietnia; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/457407-Polityka-a-zysk-NBP.html
89
Czekaj J., (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę. [W:] Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 189-209.
90
Czekaj J., (2010), NBP potrzebuje prezesa, "Rzeczpospolita" [on-line], 7 maja; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/472182-NBP-potrzebuje-prezesa.html
91
Czekaj J., (2010), OFE : mniejsza składka albo obligacje, "Rzeczpospolita" [on-line], 24 grudnia; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/583387-OFE---mniejsza--skladka-albo-obligacje.html
92
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
93
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
94
Czekaj J., (2009), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 239-243.
95
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 290-303.
96
Czekaj J., Kowalski A., (2009), Warto mieć cele w polityce gospodarczej, "Rzeczpospolita" [on-line], 26 października; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/382916-Warto--miec-cele-w-polityce-gospodarczej.html
97
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
98
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Wycena instrumentów finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
99
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
100
Czekaj J., (2009), Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553). . [W:] Dresler Z. (red.), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4, s. 1-3.
101
Czekaj J., (2009), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-84.
102
Czekaj J., (2009), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 244-268.
103
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Fundusze inwestycyjne. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 269-289.
104
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 304-319.
105
Czekaj J., (2009), Najgorsze za nami?, "Gazeta Bankowa", nr 49 (1101), s. 27-29.
106
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
107
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2009), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
108
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
109
Czekaj J. (red.), (2009), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, X, 465, [1] s.
110
Czekaj J., (2008), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 239-243.
111
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2008), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
112
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
113
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
114
Czekaj J., Dresler Z., (2008), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
115
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 304-319.
116
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
117
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
118
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 290-303.
119
Czekaj J., (2008), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 244-268.
120
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Wycena instrumentów finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
121
Czekaj J., (2008), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-84.
122
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
123
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
124
Czekaj J. (red.), (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 465, [1] s.
125
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Fundusze inwestycyjne. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 269-289.
126
Czekaj J., (2007), Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych. [W:] Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku: konferencja naukowa [on-line], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. [1]-[24].
127
Grotowski M., (2006), Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 210 k.
128
Czekaj J. (red.), (2006), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 417 s.
129
Czekaj J., Dresler Z., (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
130
Czekaj J., Dresler Z., (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnioneWarszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299, [1] s.
131
Czekaj J., (2005), Korzyści i koszty przystąpienia, "Gazeta Bankowa", nr 43 (887), s. 5.
132
Czekaj J., (2005), Bilans z eurem, "Gazeta Bankowa", nr 44 (888), s. 12-16.
133
Hall R., Taylor J., (2005), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 508 s.
134
Czekaj J., (2005), Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 30-40.
135
Czekaj J., Kowalski A., (2005), Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 115-143.
136
Czekaj J. (red.), (2005), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 702 s.
137
Zyguła A., (2004), Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 202 k.
138
Hall R., Taylor J., (2004), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 2 dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
139
Czekaj J., (2004), Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej. [W:] Czekaj J. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 4, Rynki finansowe, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
140
Czekaj J. (red.), (2004), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 338 s.
141
Żarnowski J., (2003), Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie, Prom. Czekaj J., Kraków : , [2], 175 k.
142
Czekaj J., (2003), Założenia programu naprawy finansów publicznych. [W:] Bauc , CZEKAJ J., Markiewicz M. (red.), Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy (Zeszyty BRE Bank-CASE; 65), Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, s. 7-10.
143
Czekaj J., Dresler Z., (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299, [1] s.
144
Czekaj J., (2002), O podatkach? Po wydatkach!, "Gazeta Wyborcza", nr 3 (4 stycznia), s. 26.
145
Hall R., Taylor J., (2002), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., dodruk.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
146
Sukacz D., (2002), Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, Prom. Czekaj J., Kraków : , [7], 186 k.
147
Czekaj J., (2002), Podatki w Polsce na tle krajów OECD, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 72-81.
148
Czekaj J., Żarnowski J., Woś M., (2002), Efektywność rynku kapitałowego w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Sektor finansowy w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 231-275.
149
Czekaj J., (2001), Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 10, s. 4-10.
150
Czekaj J., (2001), Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce, "Nowe Życie Gospodarcze - (dodatek) - Energetyka 2001", s. 10-13.
151
Czekaj J., (2001), Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce, Warszawa : Urząd Regulacji Energetyki, 104 s.
152
Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia, Czekaj J. (red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 163, [1] s.
153
Czekaj J., Dresler Z., (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 2, popr. i rozsz.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299 s.
154
Czekaj J., (2000), Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia. [W:] Szablewski (red.), Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego (Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych; 11), Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 129-147.
155
Czekaj J., (2000), Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 33, s. 18-19.
156
Hall R., Taylor J., (2000), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
157
Czekaj J., (2000), Jubileusz prywatyzacji (1), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 32, s. 28-30.
158
Czekaj J., Woś M., (2000), Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich. [W:] Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-110.
159
Samuelson P., Nordhaus W., (2000), Ekonomia. [T.] 1, Tł. Hagemejer H., Hagemejer K., Czekaj J., Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 845 s.
160
Czekaj J., Dresler Z., (2000), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 1, dodr. 2.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [2] s.
161
Czekaj J., Włodarczyk W., (1999), Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997. [W:] Noga A. (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa : Edukacja i Praca, s. 65-105.
162
Czekaj J., (1999), Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 43), Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 21-25.
163
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
164
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (1999), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 213 s.
165
Czekaj J., Dresler Z., (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
166
Hall R., Taylor J., (1999), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka, Tł. Wojtyna A., Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 624 s.
167
Borowiecki R., Czekaj J., Kaczmarek J., Leśniak M., Owsiak S., Sułkowska W., (1999), Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-76.
168
Czekaj J., (1999), Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym?. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 43), Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 97-99.
169
Bogdanowicz-Bindert C., Czekaj J., (1999), Poland : a Privatisation Model that Works. [W:] Faulkner S., McLoughlin J., Owsiak S. (red.), Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives, Aldershot : Ashgate, s. 73-118.
170
Czekaj J., (1999), Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje. [W:] Noga A. (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa : Edukacja i Praca, s. 169-187.
171
Czekaj J., (1998), Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 83-91.
172
Czekaj J., (1998), Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 81-94.
173
Borowiecki R., Czekaj J., Kaczmarek J., (1998), Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa. [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy, T. 1, Łódź : Omega-Praksis, s. 21-56.
174
Samuelson P., Nordhaus W., (1998), Ekonomia. [T.] 1, Tł. Hagemejer H., Hagemejer K., Czekaj J., Wyd. 1, 4 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 845 s.
175
Czekaj J., Dresler Z., (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 [1] s.
176
Hall R., Taylor J., (1997), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 624 s.
177
Czekaj J., (1997), Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 24), Warszawa : RSS-G, s. 55-73.
178
Czekaj J., Dresler Z., (1997), Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. 1, dodr. 4.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
179
Czekaj J., (1996), Perspektywy prywatyzacji w Polsce. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 84-94.
180
Czekaj J., Dresler Z., (1996), Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
181
Czekaj J., Dresler Z., (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
182
Hall R., Taylor J., (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 620 s.
183
Czekaj J., (1995), Determinanty i perspektywy, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 35-36.
184
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ] Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - nr 456. - 134 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
185
Czekaj J., (1995), Brak wiatru : prognoza dla giełdy, "Polityka", nr 13, s. I-III.
186
Lacey N., Czekaj J., (1994), First Test of Market Efficiency in Poland. [W:] Campbell J., Owsiak S. (red.), Fiscal Reforms in Post-communist Countries, Krakow : Cracow Academy of Economics, s. 307-325.
187
Czekaj J., (1994), Pierwszy kwartał na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 31-32.
188
Czekaj J., (1994), Rok byków, "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 16-18.
189
Czekaj J., (1994), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, Wyd. 3Kraków : Akad. Ekonomiczna, 123 s.
190
Czekaj J., (1994), Raz na byka raz na niedźwiedzia, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 57-58.
191
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - nr 448. - 96 s. [2] k. złoż.: il.; 24 cm. - 0208-7944
192
Czekaj J., (1994), Rynkowa wartość praw poboru, "Życie Gospodarcze", nr 7, s. 55.
193
Czekaj J., (1994), Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33.
194
Czekaj J., Grzegorzewski Z., (1994), Potrzebna premia prywatyzacyjna, "Życie Gospodarcze: tygodnik ekonomiczny", nr 39, s. 41, 44-45.
195
Czekaj J., (1993), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 113), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 123 s.
196
Czekaj J., Hausner J., Miklaszewski S., (1993), Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej, Warszawa : Real Press, 73, [1] s.
197
Czekaj J., (1993), Czy lewica zagraża giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 41, s. 15.
198
Czekaj J., (1993), Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 20-21.
199
Czekaj J., (1993), Czy Bank Śląski zdominuje giełdę?, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 17.
200
Czekaj J., (1993), Giełda w kwietniu, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 13.
201
Czekaj J., (1993), Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 11.
202
Czekaj J., (1993), Akcje spod lady, "Życie Gospodarcze", nr 21, s. 9.
203
Czekaj J., (1993), Trzymać się reguł : listopad na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 51, s. 16.
204
Czekaj J., (1993), Giełda bez granic, "Życie Gospodarcze", nr 38, s. 10.
205
Czekaj J., (1993), Giełda w marcu, "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 10.
206
Czekaj J., (1993), Giełda w lutym, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 9.
207
Czekaj J., (1993), Awans outsiderów : giełda w lipcu, "Życie Gospodarcze", nr 33, s. 9.
208
Czekaj J., Owsiak S., (1993), Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Institutional Frameworks of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives, Aldershot : Avebury, s. 251-262.
209
Czekaj J., (1993), Ocena przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 26.
210
Czekaj J., (1993), Giełda w 1992 r., "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 17.
211
Czekaj J., (1993), Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 74-84.
212
Czekaj J., (1993), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115 s.
213
Czekaj J., (1993), Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 43-53.
214
Czekaj J., (1993), Odrabianie zaległości : październik na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 15.
215
Czekaj J. (red.), (1993), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 176 s.
216
Czekaj J., (1993), Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
217
Czekaj J., (1993), Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 10.
218
Czekaj J., Juda Z., (1992), Co słychać na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 14, s. 5.
219
Czekaj J., (1992), Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 9.
220
Czekaj J., Juda Z., (1992), Rynek weryfikuje, "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 5.
221
Czekaj J., Juda Z., (1992), Pierwszy rok giełdy, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 1, 4.
222
Czekaj J., (1992), Za i przeciw, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 9.
223
Czekaj J., (1992), Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji?, "Życie Gospodarcze", nr 25, s. 7.
224
Czekaj J., (1992), Sprzeczności procesu prywatyzacji. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 149-166.
225
Czekaj J., (1992), "Mostostal" nęci, "Życie Gospodarcze", nr 17, s. 5.
226
Czekaj J., (1992), Podział zysku w spółkach akcyjnych, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 7.
227
Czekaj J., (1992), Trzecia emisja, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 6.
228
Czekaj J., Juda Z., (1992), Giełda po trzech kwartałach, "Życie Gospodarcze", nr 45, s. 19.
229
Czekaj J., (1992), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-20.
230
Czekaj J., Owsiak S., (1992), Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 228, [1] s.
231
Czekaj J., (1992), Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 11.
232
Czekaj J., (1992), Zysk a wartość przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 13.
233
Czekaj J., (1992), "Efekt" SA w publicznym obrocie, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 15.
234
Czekaj J., Juda Z., (1992), Kursy akcji, "Życie Gospodarcze", nr 21, s. 3.
235
Czekaj J., (1992), Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię, "Życie Gospodarcze", nr 34, s. 15.
236
Czekaj J., (1991), Wypić nie wypić, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 3.
237
Czekaj J., (1991), Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza", "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 1, 6.
238
Czekaj J., Hausner J., Indraszkiewicz J., Owsiak S., (1991), Polityka i gospodarka: Polska w latach 80., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 194, [2] s.
239
Czekaj J., (1991), Prywatyzacja "ELEKTRIMU", "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 5.
240
Czekaj J., (1991), Szukajmy kompromisu, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 5.
241
Czekaj J., Dresler Z., (1991), Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 125-139.
242
Czekaj J., (1991), Łamigłówka, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 4.
243
Czekaj J., (1991), Sprzedaż nadal ekspresowa, "Życie Gospodarcze", nr 26, s. 5.
244
Czekaj J., (1991), Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi?, "Życie Gospodarcze", nr 6, s. 5.
245
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 7.
246
Czekaj J., (1991), Zawiłości stopy, "Życie Gospodarcze", nr 45, s. 5.
247
Czekaj J., (1991), Trochę teorii, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 6.
248
Czekaj J., Owsiak S., (1991), Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 261-275.
249
Czekaj J., (1991), Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 36 s.
250
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Duże pieniądze i małe interesy, "Życie Gospodarcze", nr 1, s. 9.
251
Czekaj J., (1991), Do We Need Economic Theory of Transformation?. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[25]-10[35].
252
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Financial Markets in the Period of Transition: Determinants, Perils, Prospects, Warsaw : Institute of Finance, 23 s.
253
Czekaj J., (1991), Wedel znów prywatny, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 1, 6.
254
Czekaj J., (1991), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-24.
255
Czekaj J., (1991), Efekt dźwigni finansowej, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 8.
256
Czekaj J., (1991), Ryzyko, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 12.
257
Czekaj J., (1991), O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw, Warszawa : Instytut Finansów, 22 s.
258
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, (1991), Skierniewice : Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 119, [1] s.
259
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Bank w roli głównej, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 6.
260
Czekaj J., (1991), Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze, Warszawa : Instytut Finansów, 23 s.
261
Czekaj J., (1990), Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 115-128.
262
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
263
Czekaj J., (1990), Nobel z ekonomii, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 13.
264
Czekaj J., (1990), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-18.
265
Czekaj J., (1990), Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-102.
266
Czekaj J., Sopoćko A., (1990), Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 11.
267
Czekaj J., (1990), Zasady wyboru optymalnego portfela lokat, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 1-4.
268
Czekaj J., Juda Z., (1990), Wycena alternatywna, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 8.
269
Czekaj J., (1990), Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak..., "Życie Gospodarcze", nr 50, s. 5.
270
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1989), Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG (analiza porównawcza), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 32, s. 61-79.
271
Czekaj J., (1989), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-25.
272
Czekaj J., (1989), Ile warte są obligacje? W warunkach nie zrównoważonego rynku obligacje są ukrytą formą podwyżki cen, "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 7.
273
Czekaj J., Owsiak S., (1988), Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1), "Życie Gospodarcze", nr 32, s. 10-11.
274
Czekaj J., (1988), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 7-20.
275
Czekaj J., Owsiak S., (1988), Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2), "Życie Gospodarcze", nr 33, s. 8.
276
Adamczyk A., Czekaj J., (1988), Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55 s.
277
Czekaj J., Wajda W., (1988), Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 67-78.
278
Czekaj J., (1987), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 12-28.
279
Czekaj J., (1987), Podział funduszu amortyzacyjnego a funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 111-132.
280
Czekaj J., (1987), Spory wokół "problemu dywidendy" w amerykańskiej literaturze ekonomicznej, "Ekonomista", nr 5, s. 1091-1101.
281
Czekaj J., (1986), Obligacje, "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 11.
282
Domaszewicz R., Czekaj J., (1986), Papiery wartościowe w polityce finansowej, "Problemy Ekonomiczne", R. 25, nr 2/86, s. 71-81.
283
Czekaj J., (1986), Zorganizowany rynek transakcji terminowych, "Handel Zagraniczny", R. 31, nr 3, s. 17-22.
284
Czekaj J., Owsiak S., (1986), Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej, "Finanse", R. 37, 6 (czerwiec), s. 31-42.
285
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
286
Czekaj J., (1985), Kontrowersja wokół pojmowania istoty reformy gospodarczej. [W:] Hausner J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 9-28.
287
Czekaj J., (1985), Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 55-65.
288
Czekaj J., Patoczka Z., (1984), Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych, "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 1/84, s. 18-29.
289
Czajkowska B., Czekaj J., (1984), "Twarde finansowanie" jako narzędzie wymuszania efektywności (na materiale regionu krakowskiego), "Problemy Ekonomiczne", R. 23, nr 4/84, s. 30-40.
290
Czekaj J., (1983), Wybrane problemy funkcjonowania kredytu inwestycyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 155-172.
291
Czekaj J., (1983), Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 175, s. 87-101.
292
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , [3], IX, 263 k.
293
Czekaj J., (1981), Fundusz rozwoju a efektywność procesów reprodukcji i wykorzystania środków trwałych. [W:] Owsiak S., Skalniak F. (red.), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 24-42.
294
Czekaj J., (1981), System kierowania inwestycjami w świetle reformy. [W:] Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 50-60.
295
Czekaj J., (1980), Instrumenty finansowe w gospodarce środkami trwałymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 125, s. 17-33.
296
Czekaj J., (1978), Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 111-124.
297
Czekaj J., Patoczka Z., (1976), Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania. [W:] Byrski B., Górka K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 295-309.
298
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, (2014), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, [169] k.
299
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, (2013), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 145 s.
300
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, (2013), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [86] k.
301
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT), (2012), Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [26] s.
302
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
303
Szopa A., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce, Czekaj J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 59 s.
304
Grotowski M., Lipiec R., (2007), Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy, Czekaj J. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 k.
305
Grotowski M., Żarnowski J., Lipiec R., (2006), Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 74 s.
306
Żarnowski J., Grotowski M., Witek-Stryszowska A., (2005), Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
307
Raganiewicz J., Żarnowski J., Grotowski M., Witek-Stryszowska A., (2004), Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 104 s.
308
Owsiak S., Dresler Z., Czekaj J., Sułkowska W., Szewczyk R., Ciuman K., Rutkowska J., Stepaniuk K., Leśniak M., Hernik K., (1998), Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. [Etap 1], Owsiak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 228 s.
309
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
310
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
1
@unpublished{UEK:2168340835,
author = "Maciej Bolisęga",
title = "Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003416},
}
2
@inbook{UEK:2168336031,
author = "Jan Czekaj",
title = "Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki",
booktitle = "Strategia dla Polski : ćwierć wieku później",
pages = "162-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20621-5",
}
3
@article{UEK:2168330861,
author = "Jan Czekaj",
title = "Skromne wyniki walki z luką VAT",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "8 maja",
pages = "A27",
year = "2018",
url = {https://www.rp.pl/Opinie/305079899-Skromne-wyniki-walki-z-luka-VAT.html},
}
4
@article{UEK:2168332221,
author = "Jan Czekaj",
title = "Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej",
journal = "Studia i Materiały",
number = "1, cz. 1",
pages = "68-75",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1733-9758.2018.26.6},
url = {http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/jan_czekaj.pdf},
}
5
@article{UEK:2168325315,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (40)",
pages = "317-343",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2018.1.14},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874},
}
6
@article{UEK:2168327117,
author = "Jan Czekaj",
title = "PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "17 stycznia",
pages = "A28",
year = "2018",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168330863,
author = "Jan Czekaj",
title = "Obcy kapitał - fakty i mity",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "13 marca",
pages = "28",
year = "2018",
url = {},
}
8
@book{UEK:2168321669,
title = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
9
@inbook{UEK:2168323393,
author = "Jan Czekaj and Maciej Bolisęga",
title = "Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "185-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
10
@inbook{UEK:2168319497,
author = "Jan Czekaj",
title = "Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3",
}
11
@inbook{UEK:2168323383,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Uczestnicy rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "77-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
12
@inbook{UEK:2168323465,
author = "Jan Czekaj and Karolina Czekaj",
title = "Firmy ubezpieczeniowe",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "541-560",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
13
@inbook{UEK:2168323467,
author = "Jan Czekaj and Anna Kosidłowska and Janusz Raganiewicz",
title = "Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "561-585",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
14
@misc{UEK:2168336111,
author = "Jan Czekaj",
title = "Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "26-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@inbook{UEK:2168323339,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Istota i funkcje rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
16
@inbook{UEK:2168323389,
author = "Jan Czekaj",
title = "Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "119-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
17
@inbook{UEK:2168323417,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Instrumenty notowane na GPW w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "365-421",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
18
@inbook{UEK:2168323343,
author = "Jan Czekaj and Paweł Oleksy and Janusz Raganiewicz",
title = "Klasyfikacja rynków finansowych",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "29-43",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
19
@inbook{UEK:2168323427,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "423-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
20
@inbook{UEK:2168323431,
author = "Jan Czekaj and Anna Kosidłowska",
title = "Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "469-476",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
21
@article{UEK:2168330865,
author = "Jan Czekaj",
title = "Podsumujmy rok dobrej zmiany",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "6 luty",
pages = "B10",
year = "2017",
url = {},
}
22
@misc{UEK:2168323333,
author = "Jan Czekaj",
title = "Wstęp",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
23
@inbook{UEK:2168323403,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "247-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
24
@inbook{UEK:2168323469,
author = "Jan Czekaj and Karolina Czekaj and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "587-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
25
@inbook{UEK:2168323457,
author = "Jan Czekaj and Maciej Bolisęga",
title = "Sektor bankowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "477-511",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
26
@inbook{UEK:2168323461,
author = "Jan Czekaj and Karolina Czekaj",
title = "Fundusze inwestycyjne",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "513-540",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
27
@inbook{UEK:2168323407,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "293-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
28
@inbook{UEK:2168323379,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz",
title = "Instrumenty finansowe",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "45-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
29
@article{UEK:2168309639,
author = "Jan Czekaj",
title = "Nagły atak S&P na P&S?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "19 stycznia",
pages = "B12",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/301189848-Nagly-atak-SP-na-PS.html},
}
30
@article{UEK:2168309641,
author = "Jan Czekaj",
title = "Stracone ćwierćwiecze?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "11 stycznia",
pages = "B10-B11",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/301109903-Stracone-cwiercwiecze.html?template=restricted},
}
31
@article{UEK:2168309631,
author = "Jan Czekaj",
title = "Strategia rządu pod lupą krytyka",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "4 sierpnia",
pages = "B8",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html},
}
32
@article{UEK:2168309637,
author = "Jan Czekaj",
title = "Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "24 luty",
pages = "B12",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/302239830-Plan-Morawieckiego-nie-spelnia-oczekiwan.html},
}
33
@article{UEK:2168309643,
author = "Jan Czekaj",
title = "Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "29 stycznia",
pages = "B12",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/301289807-Jak-piromani-biora-sie-do-gaszenia-pozaru.html?template=restricted},
}
34
@article{UEK:2168310591,
author = "Elżbieta Kubińska and Marcin Czupryna and Łukasz Markiewicz and Jan Czekaj",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders",
journal = "Emerging Markets Finance and Trade",
number = "vol. 52, iss, 12",
pages = "2756-2771",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1540496X.2016.1217004},
url = {},
}
35
@article{UEK:2168309635,
author = "Jan Czekaj",
title = "Pułapka frankowa prezydenta",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "17 czerwca",
pages = "B12",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/306169830-Pulapka-frankowa-prezydenta.html},
}
36
@article{UEK:2168309633,
author = "Jan Czekaj",
title = "Drugie dno kasowania OFE",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "19 lipca",
pages = "B8",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/307189886-Jan-Czekaj-Drugie-dno-kasowania-OFE.html},
}
37
@book{UEK:2168308051,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-1-6",
}
38
@article{UEK:2168309625,
author = "Jan Czekaj",
title = "Eurorealistom poddaję pod rozwagę",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "6 kwietnia",
pages = "B12",
year = "2016",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/304059852-Eurorealistom-poddaje-pod-rozwage.html#ap-1},
}
39
@article{UEK:2168309645,
author = "Jan Czekaj",
title = "Po co nam podatek bankowy",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "16 grudnia",
pages = "B12",
year = "2015",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/312159865-Po-co-nam-podatek-bankowy.html?template=restricted},
}
40
@misc{UEK:2168299639,
author = "Jan Czekaj",
title = "Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 11",
pages = "11-14",
year = "2015",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf},
}
41
@article{UEK:2168309647,
author = "Jan Czekaj",
title = "Exposé nie rozwiało wątpliwości",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "20 listopada",
pages = "B10",
year = "2015",
url = {http://www.rp.pl/Opinie/311199814-Expose-nie-rozwialo-watpliwosci.html?template=restricted},
}
42
@inbook{UEK:2168300525,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak",
title = "O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej",
booktitle = "W kierunku nowego ładu świata finansów",
pages = "123-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2015",
isbn = "978-83-8030-014-9",
}
43
@article{UEK:2168309651,
author = "Jan Czekaj",
title = "Rozczarowań rządem ciąg dalszy",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "1 grudnia",
pages = "B12",
year = "2015",
url = {},
}
44
@article{UEK:2168309649,
author = "Jan Czekaj",
title = "Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "6 maja",
pages = "B12",
year = "2015",
url = {},
}
45
@inbook{UEK:2168285771,
author = "Jan Czekaj",
title = "GPW w Warszawie w latach 2001-2011",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "15-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
46
@inbook{UEK:2168285787,
author = "Jan Czekaj",
title = "Inflacja jako cel polityki pieniężnej",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "37-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
47
@misc{UEK:2168285769,
author = "Jan Czekaj",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
48
@article{UEK:2168286035,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak",
title = "Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "21 listopada",
pages = "B10-B11",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1159016-Szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu.html},
}
49
@misc{UEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
50
@article{UEK:2168286027,
author = "Jan Czekaj",
title = "Cud nad Balatonem",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "26 maja",
pages = "B12",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1112627-Cud-nad-Balatonem.html},
}
51
@unpublished{UEK:2168302083,
author = "J. Czekaj and M. Czupryna and E. Kubińska and Ł. Markiewicz",
title = "Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "[80]-[97]",
year = "2014",
}
52
@article{UEK:2168288075,
author = "Jan Czekaj",
title = "Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku",
number = "t. 29",
pages = "141-153",
adress = "",
year = "2014",
}
53
@book{UEK:2168285689,
title = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
54
@article{UEK:2168286025,
author = "Jan Czekaj",
title = "Co i jak można zmienić w polityce NBP",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "21 stycznia",
pages = "B11",
year = "2014",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1080640.html},
}
55
@article{UEK:2168290853,
author = "Jan Czekaj and Michał Grotowski",
title = "Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "545-557",
year = "2014",
}
56
@article{UEK:2168286029,
author = "Jan Czekaj",
title = "Skutki afery podsłuchowej",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "20 czerwca",
pages = "B8",
year = "2014",
}
57
@book{UEK:2168285691,
title = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
editor = Czekaj Jan,
editor = Owsiak Stanisław,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
58
@misc{UEK:2168285785,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak",
title = "Wstęp",
booktitle = "Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym",
pages = "7-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2173-4",
}
59
@misc{UEK:2168285783,
author = "Jan Czekaj and Małgorzata Snarska",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia",
pages = "219-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2176-5",
}
60
@book{UEK:2168285455,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-7-8",
}
61
@book{UEK:2168293177,
title = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
editor = Czekaj Jan,
editor = Miklaszewska Ewa,
editor = Sułkowska Wanda,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804},
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
62
@unpublished{UEK:2168291109,
author = "Grzegorz Prosowicz",
title = "Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002881},
}
63
@article{UEK:2168256402,
author = "Jan Czekaj",
title = "Piekło w podatkowym raju",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "22 marca",
pages = "B11",
year = "2013",
}
64
@article{UEK:2168286031,
author = "Jan Czekaj",
title = "Nowela konieczna, ale...",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "5 września",
pages = "B8",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1045313-Nowelizacja-budzetu-jest-bezdyskusyjna.html},
}
65
@article{UEK:2168256406,
author = "Jan Czekaj",
title = "Sektor finansów publicznych a OFE",
journal = "Parkiet : gazeta giełdy",
number = "9 maja (106)",
pages = "18-19",
year = "2013",
url = {http://www.parkiet.com/artykul/1318347.html},
}
66
@article{UEK:2168286037,
author = "Jan Czekaj",
title = "Raport o szkodliwości OFE",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "2 lipca",
pages = "B11",
year = "2013",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1025406-Raport-o-szkodliwosci-OFE.html},
}
67
@unpublished{UEK:2168252442,
author = "Krzysztof Wyroba",
title = "Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {},
}
68
@article{UEK:2168256404,
author = "Jan Czekaj",
title = "Eksperci jak politycy opozycji",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "26 lutego",
pages = "B11",
year = "2013",
}
69
@article{UEK:2168286033,
author = "Jan Czekaj",
title = "I po OFE",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "30 grudnia",
pages = "B8",
year = "2013",
}
70
@book{UEK:2168265042,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]",
editor = Czekaj Jan,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
71
@article{UEK:2168256356,
author = "Jan Czekaj",
title = "10 uwag do programu Inwestycje polskie",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "5 listopada",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/948846.html},
}
72
@article{UEK:2168256352,
author = "Aleksander Kowalski and Jan Czekaj",
title = "Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "19 listopada",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/953095.html?p=1},
}
73
@book{UEK:2168278995,
author = "Jan Czekaj and Zbigniew Dresler",
title = "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
edition = "Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14992-5",
}
74
@article{UEK:2168256354,
author = "Aleksander Kowalski and Jan Czekaj",
title = "Czeka nas inwestycyjny regres?",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "19 października",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/943874.html},
}
75
@article{UEK:2168270948,
author = "Jan Czekaj",
title = "Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (21)",
pages = "5-26",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352932101},
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-3_21.pdf},
}
76
@article{UEK:2168256368,
author = "Jan Czekaj",
title = "Ograniczenie roli OFE to błąd",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "7 stycznia",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/589944-Ograniczenie--roli-OFE-to-blad.html?p=1},
}
77
@article{UEK:2168221124,
author = "Jan Czekaj",
title = "Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "170",
pages = "9-27",
adress = "",
year = "2011",
}
78
@book{UEK:2167999376,
author = "Jan Czekaj and Zbigniew Dresler",
title = "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-14992-5",
}
79
@article{UEK:2168256362,
author = "Jan Czekaj",
title = "Liczy się gospodarka",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "2 września",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/710762-Liczy-sie-gospodarka-.html},
}
80
@article{UEK:2168256360,
author = "Jan Czekaj",
title = "Finanse państwa do przeglądu",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "27 października",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.rp.pl/artykul/740256-Finanse-panstwa-do-przegladu.html},
}
81
@article{UEK:2168256358,
author = "Jan Czekaj",
title = "Odważne zamierzenia",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "21 listopada",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/757527-Odwazne--zamierzenia.html},
}
82
@article{UEK:2168256364,
author = "Jan Czekaj",
title = "Co nas czeka po wyborach",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "27 lipca",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/694270-Co-nas-czeka-po-wyborach.html?p=1},
}
83
@book{UEK:2168265030,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
editor = Czekaj Jan,
editor = Owsiak Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-3-4",
}
84
@article{UEK:2168256378,
author = "Jan Czekaj",
title = "Euro do remontu",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "8 grudnia",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/766062-Euro-do-remontu.html},
}
85
@article{UEK:2168279653,
author = "Jan Czekaj",
title = "Recenzja pracy badawczej nt. Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554)",
journal = "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku",
pages = "1-3",
year = "2010",
}
86
@article{UEK:2168338997,
author = "Jan Czekaj",
title = "Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp.",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1",
pages = "201-204",
year = "2010",
}
87
@book{UEK:2165373401,
title = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy",
editor = Czekaj Jan,
editor = Owsiak Stanisław,
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-927903-2-7",
}
88
@article{UEK:2168256372,
author = "Jan Czekaj",
title = "Polityka a zysk NBP",
journal = "Rzeczpospolita",
number = "6 kwietnia",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/457407-Polityka-a-zysk-NBP.html},
}
89
@inbook{UEK:2166332820,
author = "Jan Czekaj",
title = "Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na P