Publications of the selected author
1

Title:
Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce a polityka pieniężna NBP
Source:
Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / red. Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK - Warszawa: Difin, 2022, s. 35-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - nr umowy 25/EF/2021/POT.
ISBN:
978-83-8270-086-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365318
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Elżbieta Cegła , Jan Czekaj , Jacek Majchrowski , Adam Szczupak , Tadeusz Trzmiel
Title:
Dla mieszkańców, dla miast‬a : 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
Publisher address:
Kraków: Krakowski Holding Komunalny S.A., 2021
Physical description:
344 s.: il. kolor.; 30 cm
ISBN:
978-83-911358-7-7
Nr:
2168365528
book
3

Title:
Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE
Publisher address:
Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2021
Physical description:
49 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIB PAB 9/2021.
Nr:
2168356326
report
4

Title:
Zagrożenie credit crunch w Polsce w okresie pandemii COVID-19 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
48 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 15/2020.
Nr:
2168350182
report
5

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Priorytety polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii (II kwartał 2020)
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 1)
Access mode:
Nr:
2168351878
report
6

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Banki w czasie kryzysu COVID-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 4)
Access mode:
Nr:
2168351872
report
7

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Inwestycje - słabe ogniwo polskiej gospodarki
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 11)
Access mode:
Nr:
2168351856
report
8

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Konsolidacja finansów publicznych
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 14)
Access mode:
Nr:
2168351848
report
9

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Polityka pieniężna - ramy, możliwości, zagrożenia
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
9 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 8)
Access mode:
Nr:
2168351864
report
10

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Raport Gospodarka : pandemia nie usprawiedliwia błędów : polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
91 s.: il.
Notes:
Streszcz.,
ISBN:
978-83-955443-6-1 ; 978-83-960249-0-9
Access mode:
Nr:
2168352530
report
11

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Międzynarodowy wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach pandemii
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 6)
Access mode:
Nr:
2168351868
report
12

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Płynność finansowa przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
5 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 2)
Access mode:
Nr:
2168351876
report
13

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
9 s.: il.
Series:
(Alert Gospodarczy ; 9)
Access mode:
Nr:
2168351862
report
14

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Rola jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 3)
Access mode:
Nr:
2168351874
report
15

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie epidemii i ich restrukturyzacja
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 10)
Access mode:
Nr:
2168351858
report
16

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Stabilność sytemu bankowego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 12)
Access mode:
Nr:
2168351854
report
17

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Relacje ekonomiczne z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 13)
Access mode:
Nr:
2168351852
report
18

Title:
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 8/2020.
Nr:
2168350194
report
19

Title:
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki : raport końcowy [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
46 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 13/2020.
Nr:
2168350202
report
20

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Wiarygodność ram fiskalnych w Polsce jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki po kryzysie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
8 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 7)
Access mode:
Nr:
2168351866
report
21

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Powstrzymać masowe bezrobocie, pobudzać aktywność zawodową
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
6 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 5)
Access mode:
Nr:
2168351870
report
22

Author:
Bartłomiej Biga , Agnieszka Chłoń-Domińczak , Jan Czekaj , Sławomir Dudek , Dariusz Filar , Mirosław Gronicki , Jerzy Hausner , Janusz Jankowiak , Robert Kowalski , Leszek Pawłowicz , Andrzej Rzońca , Andrzej Sławiński , Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek
Title:
Ekonomiczna wiarygodność państwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020
Physical description:
7 s.; 30 cm
Series:
(Alert Gospodarczy ; 15)
Access mode:
Nr:
2168351846
report
23

Title:
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-455
Nr:
2168340835
doctoral dissertation
24

Author:
Title:
Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki
Source:
Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 162-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20621-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336031
chapter in monograph
25

Author:
Title:
Skromne wyniki walki z luką VAT
Source:
Rzeczpospolita. - 8 maja (2018) , s. A27
Access mode:
Nr:
2168330861
unreviewed article
26

Author:
Title:
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 317-343. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jan Czekaj, Marcin Czupryna, and Elżbieta Kubińska were supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioral and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708. ; Elżbieta Kubińska and Łukasz Markiewicz were supported by the MAESTRO grant, awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Large risks with low probabilities: Perception and willingness to undertake prevention," Decision no. DEC-2012/04/A/HS6/00614.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168325315
article
27

Author:
Title:
Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej = Unused Methods of Shaping the Monetary Base
Source:
Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 1 (2018) , s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168332221
article
28

Author:
Title:
Obcy kapitał - fakty i mity
Source:
Rzeczpospolita. - 13 marca (2018) , s. 28
Access mode:
Nr:
2168330863
unreviewed article
29

Author:
Title:
PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba
Source:
Rzeczpospolita. - 17 stycznia (2018) , s. A28
Access mode:
Nr:
2168327117
unreviewed article
30

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 45-76 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323379
chapter in textbook
See main document
31

Author:
Title:
Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 119-155 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323389
chapter in textbook
See main document
32

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
33

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 541-560 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323465
chapter in textbook
See main document
34

Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 561-585 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323467
chapter in textbook
See main document
35

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 19-28 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323339
chapter in textbook
See main document
36

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 513-540 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323461
chapter in textbook
See main document
37

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323343
chapter in textbook
See main document
38

Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 469-476 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323431
chapter in textbook
See main document
39

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Edition:
Wyd. 2
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
706, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(III. Inwestycje)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych rozdz., Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168321669
See related chapters
40

Author:
Title:
Podsumujmy rok dobrej zmiany
Source:
Rzeczpospolita. - 6 luty (2017) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168330865
unreviewed article
41

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 11-15
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323333
preface / summary
See main document
42

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj , Andrzej Zyguła
Title:
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323469
chapter in textbook
See main document
43

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy = Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 26-27. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336111
varia
44

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 477-511 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323457
chapter in textbook
See main document
46

Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 185-197 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323393
chapter in textbook
See main document
47

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
48

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323383
chapter in textbook
See main document
49

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
50

Author:
Title:
Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 41-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319497
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Title:
Eurorealistom poddaję pod rozwagę
Source:
Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309625
unreviewed article
52

Author:
Title:
Drugie dno kasowania OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 19 lipca (2016) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168309633
unreviewed article
53

Author:
Title:
Nagły atak S&P na P&S?
Source:
Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309639
unreviewed article
54

Author:
Title:
Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań
Source:
Rzeczpospolita. - 24 luty (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309637
unreviewed article
55

Author:
Title:
Strategia rządu pod lupą krytyka
Source:
Rzeczpospolita. - 4 sierpnia (2016) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168309631
unreviewed article
56

Author:
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders
Source:
Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016) , s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
National Science Centre of Poland 2015/17/B/HS4/02708
MAESTRO grant - National Science Centre of Poland DEC-2012/04/A/HS6/00614
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168310591
article
57

Author:
Title:
Pułapka frankowa prezydenta
Source:
Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309635
unreviewed article
58

Author:
Title:
Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru
Source:
Rzeczpospolita. - 29 stycznia (2016) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309643
unreviewed article
59

Author:
Title:
Stracone ćwierćwiecze?
Source:
Rzeczpospolita. - 11 stycznia (2016) , s. B10-B11
Access mode:
Nr:
2168309641
unreviewed article
60

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
186 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria: Nauka)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-939641-1-6
Nr:
2168308051
61

Author:
Title:
Po co nam podatek bankowy
Source:
Rzeczpospolita. - 16 grudnia (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309645
unreviewed article
62

Author:
Title:
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie2015. - z. nr 11, s. 11-14
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168299639
varia
63

Author:
Title:
Rozczarowań rządem ciąg dalszy
Source:
Rzeczpospolita. - 1 grudnia (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309651
unreviewed article
64

Author:
Title:
Exposé nie rozwiało wątpliwości
Source:
Rzeczpospolita. - 20 listopada (2015) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168309647
unreviewed article
65

Title:
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy
Source:
W kierunku nowego ładu świata finansów / red. Jerzy Nowakowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015, s. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-014-9
Nr:
2168300525
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji
Source:
Rzeczpospolita. - 6 maja (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168309649
unreviewed article
67

Author:
Title:
GPW w Warszawie w latach 2001-2011
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 15-37
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285771
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym = Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2014) , s. 545-557 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168290853
article
69

Author:
Title:
Co i jak można zmienić w polityce NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 21 stycznia (2014) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168286025
unreviewed article
70

Title:
Podsumowanie
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 219-221
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285783
preface / summary
See main document
71

Title:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
296 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285691
See related chapters
72

Author:
Title:
Inflacja jako cel polityki pieniężnej = Inflation Targeting in Monetary Policy
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 37-59. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285787
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
455 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293177
74

Title:
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu
Source:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014) , s. B10-B11
Access mode:
Nr:
2168286035
unreviewed article
75

Author:
Title:
Skutki afery podsłuchowej
Source:
Rzeczpospolita. - 20 czerwca (2014) , s. B8
Nr:
2168286029
unreviewed article
76

Author:
Title:
Cud nad Balatonem
Source:
Rzeczpospolita. - 26 maja (2014) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168286027
unreviewed article
77

Title:
Wstęp
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 7-12
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285785
preface / summary
See main document
78

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-7-8
Nr:
2168285455
79

Author:
Title:
Wprowadzenie
Source:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 9-14
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285769
preface / summary
See main document
80

Author:
J. Czekaj , M. Czupryna , E. Kubińska , Ł. Markiewicz
Title:
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302083
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
82

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014) , s. 141-153. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168288075
article
83

Title:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
287 s.: il. kolor.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2176-5
Nr:
2168285689
See related chapters
84

Author:
Krzysztof Wyroba
Title:
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-232
Nr:
2168252442
doctoral dissertation
85

Author:
Title:
Nowela konieczna, ale...
Source:
Rzeczpospolita. - 5 września (2013) , s. B8
Access mode:
Nr:
2168286031
unreviewed article
86

Author:
Title:
Eksperci jak politycy opozycji
Source:
Rzeczpospolita. - 26 lutego (2013) , s. B11
Nr:
2168256404
unreviewed article
87

Author:
Title:
Piekło w podatkowym raju
Source:
Rzeczpospolita. - 22 marca (2013) , s. B11
Nr:
2168256402
unreviewed article
88

Author:
Title:
Raport o szkodliwości OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168286037
unreviewed article
89

Author:
Title:
Sektor finansów publicznych a OFE
Source:
Parkiet. - 9 maja (nr 106) (2013) , s. 18-19. - [odczyt: 24.06.2013]
Access mode:
Nr:
2168256406
unreviewed article
90

Author:
Title:
I po OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 30 grudnia (2013) , s. B8
Nr:
2168286033
unreviewed article
91

Author:
Grzegorz Prosowicz
Title:
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-271
Nr:
2168291109
doctoral dissertation
92

Author:
Title:
10 uwag do programu "Inwestycje polskie"
Source:
Rzeczpospolita. - 5 listopada (2012)
Access mode:
Nr:
2168256356
unreviewed article
93

Title:
Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie
Source:
Rzeczpospolita. - 19 listopada (2012)
Access mode:
Nr:
2168256352
unreviewed article
94

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265042
95

Title:
Czeka nas inwestycyjny regres?
Source:
Rzeczpospolita. - 19 października (2012)
Access mode:
Nr:
2168256354
unreviewed article
96

Author:
Title:
Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia = The Euro Zone Crisis : Reasons, Impacts and Solutions
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 3 (21) (2012) , s. 5-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270948
article
97

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2168278995
textbook
98

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji = Determinants and Effects of Monetary Policy of the Monetary Policy Council's Second Term
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011) , s. 9-27. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221124
article
99

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2167999376
textbook
100

Author:
Title:
Odważne zamierzenia
Source:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2011)
Access mode:
Nr:
2168256358
unreviewed article
101

Author:
Title:
Liczy się gospodarka
Source:
Rzeczpospolita. - 2 września (2011)
Access mode:
Nr:
2168256362
unreviewed article
102

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265030
103

Author:
Title:
Ograniczenie roli OFE to błąd
Source:
Rzeczpospolita. - 7 stycznia (2011)
Access mode:
Nr:
2168256368
unreviewed article
104

Author:
Title:
Co nas czeka po wyborach
Source:
Rzeczpospolita. - 27 lipca (2011)
Access mode:
Nr:
2168256364
unreviewed article
105

Author:
Title:
Finanse państwa do przeglądu
Source:
Rzeczpospolita. - 27 października (2011)
Access mode:
Nr:
2168256360
unreviewed article
106

Author:
Title:
Euro do remontu
Source:
Rzeczpospolita. - 8 grudnia (2011)
Access mode:
Nr:
2168256378
unreviewed article
107

Author:
Title:
Polityka a zysk NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2010)
Access mode:
Nr:
2168256372
unreviewed article
108

Author:
Title:
OFE : mniejsza składka albo obligacje
Source:
Rzeczpospolita. - 24 grudnia (2010)
Access mode:
Nr:
2168256370
unreviewed article
109

Author:
Title:
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę
Source:
Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. Grzegorz W. Kołodko - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2010, s. 189-209 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka TIGER-a)
ISBN:
978-83-7561-116-8
Nr:
2166332820
chapter in monograph
110

Author:
Title:
NBP potrzebuje prezesa
Source:
Rzeczpospolita. - 7 maja (2010)
Access mode:
Nr:
2168256374
unreviewed article
111

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373401
112

Author:
Title:
Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554)
Source:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA (2010) , s. 1-3
Nr:
2168279653
review
See main document
113

Author:
Title:
Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (2010) , s. 201-204
Nr:
2168338997
review
114

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230396
chapter in monograph
See main document
115

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Edition:
Wyd. 1, 1 dodr.
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
X, 465, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230248
See related chapters
116

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 269-289 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230416
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230398
chapter in monograph
See main document
118

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 290-303 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230418
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Warto mieć cele w polityce gospodarczej
Source:
Rzeczpospolita. - 26 października (2009)
Access mode:
Nr:
2168256376
article
120

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230402
chapter in monograph
See main document
121

Author:
Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 239-243 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230412
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230424
chapter in monograph
See main document
123

Author:
Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 244-268 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230414
chapter in monograph
See main document
124

Author:
Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 77-84 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230404
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230410
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Title:
Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553)
Source:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER (2009) , s. 1-3
Nr:
2168255098
review
See main document
127

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 304-319 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230420
chapter in monograph
See main document
128

Author:
Title:
Najgorsze za nami?
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 49 (1101) (2009) , s. 27-29
Nr:
50079
unreviewed article
129

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230400
chapter in monograph
See main document
130

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230422
chapter in monograph
See main document
131

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Wyd. 1, 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2168230408
chapter in monograph
See main document
132

Title:
Istota i funkcje rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 3-9 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622423
chapter in monograph
See main document
133

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 304-319 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165626733
chapter in monograph
See main document
134

Author:
Title:
Sektor bankowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 244-268 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624561
chapter in monograph
See main document
135

Author:
Title:
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 239-243 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624406
chapter in monograph
See main document
136

Title:
Klasyfikacja rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 10-17 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165622529
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Uczestnicy rynków finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 43-73 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623821
chapter in monograph
See main document
138

Title:
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 383-418 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628940
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 18-42 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623539
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
52048
textbook
141

Author:
Title:
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 77-84 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623923
chapter in monograph
See main document
142

Title:
Instytucje obrotu papierami wartościowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 152-235 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624068
chapter in monograph
See main document
143

Title:
Wycena instrumentów finansowych
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 329-382 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165628099
chapter in monograph
See main document
144

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Fundusze inwestycyjne
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 269-289 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165624593
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 121-151 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165623989
chapter in monograph
See main document
146

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj
Title:
Firmy ubezpieczeniowe
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 290-303 - Bibliogr.
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
2165626711
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
465, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-15297-0
Nr:
51421
See related chapters
148

Author:
Title:
Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych
Source:
Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku : konferencja naukowa - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. [1]-[24]. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230936
varia
149

Title:
Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-6
Nr:
52593
doctoral dissertation
150

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14992-5
Nr:
2168231146
textbook
151

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi
Redakcja:
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006
Physical description:
417 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166089928
conference materials
152

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 3 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005
Physical description:
299, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14382-7
Nr:
2168219220
textbook
153

Author:
Title:
Korzyści i koszty przystąpienia
Source:
Gazeta Bankowa2005. - nr 43 (887), s. 5
Nr:
2168250626
varia
154

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 3 dodr.
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14561-7
Access mode:
Nr:
2168336189
textbook
155

Author:
Title:
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 30-40
ISBN:
83-7252-295-2
Nr:
2168226619
chapter in book
156

Title:
Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005, s. 115-143. - [odczyt: 28.03.2012]
Access mode:
Nr:
2168226405
chapter in report
157

Author:
Title:
Bilans z eurem
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 44 (888) (2005) , s. 12-16
Nr:
2168250634
article
158

Title:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów
Redakcja:
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005
Physical description:
702 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165917782
159

Author:
Title:
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 9-32
ISBN:
83-7252-229-4
Nr:
2166362279
chapter in conference materials
See main document
160

Conference:
Materiały konferencji naukowej "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej", Zakopane, Polska, od 2004-09-13 do 2004-09-15
Title:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
338 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-229-4
Nr:
52390
conference materials
See related chapters
161

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14326-6
Access mode:
Nr:
2168336187
textbook
162

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/250
Nr:
2168221658
doctoral dissertation
163

Title:
Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
177 k.: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/372
Nr:
2168231526
doctoral dissertation
164

Author:
Title:
Założenia programu naprawy finansów publicznych
Source:
Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 2003, s. 7-10
Series:
(Zeszyty BRE Bank-CASE ; 65)
Nr:
2168227742
chapter in conference materials
165

Title:
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 231-275
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226311
chapter in monograph
See main document
166

Author:
Dawid Sukacz
Title:
Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
193 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/534
Nr:
2168231522
doctoral dissertation
167

Author:
Title:
Podatki w Polsce na tle krajów OECD
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2002) , s. 72-81
Nr:
2168226455
article
168

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
299, [1] s.: wykr.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13332-5
Nr:
2168231136
textbook
169

Author:
Title:
O podatkach? Po wydatkach!
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 3 (4 stycznia) (2002) , s. 26. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168322737
unreviewed article
170

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., dodruk.
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Access mode:
Nr:
2168336185
textbook
171

Author:
Title:
Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 10 (2001) , s. 4-10
Nr:
2168230954
article
172

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - (dodatek) - Energetyka 2001 (2001) , s. 10-13
Nr:
2168230952
article
173

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki, 2001
Physical description:
104 s.; 24 cm.
Series:
(Biblioteka Regulatora)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-914204-1-8
Access mode:
Nr:
2168232348
book
174

Title:
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
163, [1] s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
Notes:
Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13470-4
Nr:
2166316888
monograph
175

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 2, popr. i rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
299 s.: wykr.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13332-5
Nr:
2168231140
textbook
176

Author:
Paul Anthony Samuelson , William D. Nordhaus
Title:
Ekonomia. [T.] 1
Edition:
Wyd. 1, dodr. 6
Tłumaczenie:
Hagemejer Helena
, Hagemejer Krzysztof
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
845 s.; 25 cm
ISBN:
83-01-11623-4
Nr:
2168227288
monograph
177

Author:
Title:
Jubileusz prywatyzacji (1)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 32 (2000) , s. 28-30
Nr:
2168226539
article
178

Author:
Title:
Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia
Source:
Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000, s. 129-147
Series:
(Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 11)
ISBN:
83-7151-375-5
Nr:
2168242612
chapter in monograph
179

Author:
Title:
Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2)
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 33 (2000) , s. 18-19
Nr:
2168226545
article
180

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm.
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Nr:
2168336183
textbook
181

Title:
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich
Source:
Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 65-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-7-0
Nr:
2168226323
chapter in conference materials
182

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
274, [2] s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168231132
textbook
183

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
624 s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226417
monograph
184

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
185

Author:
Jan Czekaj , Witold Włodarczyk
Title:
Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 65-105
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232316
chapter in monograph
186

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
274 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168231138
textbook
187

Author:
Title:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 169-187
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232320
chapter in monograph
188

Author:
Title:
Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym?
Source:
Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / red. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999, s. 97-99
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 43)
Nr:
2168339611
varia
See main document
189

Title:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
213 s.; 24 cm
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226415
See related chapters
190

Author:
Title:
Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej
Source:
Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / red. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999, s. 21-25
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 43)
Nr:
2168339609
voice in discussion / interview
See main document
191

Author:
Christine A. Bogdanowicz-Bindert , Jan Czekaj
Title:
Poland : a Privatisation Model that Works
Source:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / red. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK - Aldershot: Ashgate, 1999, s. 73-118
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Bogdanowicz-Bindert C., Czekaj J., (2018), Poland : a Privatisation Model that Works. [W:] Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, s. 73-118. 978-1-138-33207-2 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7
Nr:
2168345262
chapter in monograph
See main document
192

Title:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
chapter in monograph
See main document
193

Title:
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj - Łódź: Omega-Praksis, 1998, s. 21-56
ISBN:
83-86370-51-5
Nr:
2168232652
chapter in conference materials
194

Author:
Paul Anthony Samuelson , William D. Nordhaus
Title:
Ekonomia. [T.] 1
Edition:
Wyd. 1, 4 dodr.
Tłumaczenie:
Hagemejer Helena
, Hagemejer Krzysztof
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
845 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11623-4
Nr:
2168227290
monograph
195

Author:
Title:
Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 81-94
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226569
chapter in monograph
See main document
196

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 83-91
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230960
chapter in conference materials
See main document
197

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
274 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12523-3
Nr:
2168226423
textbook
198

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monograph
199

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Edition:
Wyd. 1, dodr. 4.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997
Physical description:
257, [1] s.: tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168226513
monograph
200

Author:
Title:
Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej
Source:
Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności / red. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: RSS-G, 1997, s. 55-73
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 24)
Nr:
2168339603
chapter in monograph
See main document
201

Author:
Title:
Perspektywy prywatyzacji w Polsce
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 84-94
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226976
chapter in monograph
See main document
202

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996
Physical description:
257, [1] s.: rys., tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168237046
monograph
203

Author:
Title:
Determinanty i perspektywy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1995) , s. 35-36
Nr:
2168227878
article
204

Author:
Title:
Brak wiatru : prognoza dla giełdy
Source:
Polityka. - nr 13 (1995) , s. I-III. - Dodatek: Prywatyzacja nr 4 (30)
Nr:
2168227544
unreviewed article
205

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumaczenie:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redakcja przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monograph
206

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 456
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995
Nr:
2168243542
journal / series editorial
207

Title:
Podstawy zarządzania finansami firm
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
257, [1] s.: rys., tab., wykr.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11708-7
Nr:
2168226517
monograph
208

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1994
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168226541
academic script
209

Author:
Title:
Rok byków
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994) , s. 16-18
Nr:
2168227890
article
210

Author:
Title:
Raz na byka raz na niedźwiedzia
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18 (1994) , s. 57-58
Nr:
2168227910
article
211

Author:
Title:
Pierwszy kwartał na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994) , s. 31-32
Nr:
2168227908
article
212

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 448
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Nr:
2168226819
journal / series editorial
213

Author:
Nelson J. Lacey , Jan Czekaj
Title:
First Test of Market Efficiency in Poland
Source:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / red. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 307-325 - Bibliogr.
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335441
chapter in monograph
See main document
214

Author:
Title:
Rynkowa wartość praw poboru
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 7 (1994) , s. 55
Nr:
2168227904
article
215

Author:
Title:
Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej = Trends in Share Prices on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168227270
varia
216

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Grzegorzewski
Title:
Potrzebna premia prywatyzacyjna
Source:
Życie Gospodarcze1994. - nr 39, s. 41, 44-45
Nr:
2168227938
voice in discussion / interview
217

Author:
Title:
Odrabianie zaległości : październik na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993) , s. 15
Nr:
2168229116
article
218

Author:
Title:
Trzymać się reguł : listopad na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51 (1993) , s. 16
Nr:
2168229120
article
219

Author:
Title:
Giełda bez granic
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 38 (1993) , s. 10
Nr:
2168229100
article
220

Title:
Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / red. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 251-262
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221878
chapter in monograph
See main document
221

Author:
Title:
Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 74-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226387
chapter in conference materials
See main document
222

Author:
Title:
Czy Bank Śląski zdominuje giełdę?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1993) , s. 17
Nr:
2168229112
article
223

Author:
Title:
Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18 (1993) , s. 20-21
Nr:
2168229072
article
224

Author:
Title:
Giełda w 1992 r.
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1993) , s. 17
Nr:
2168229062
article
225

Author:
Title:
Awans outsiderów : giełda w lipcu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1993) , s. 9
Nr:
2168229096
article
226

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168226549
academic script
227

Author:
Title:
Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993) , s. 11
Nr:
2168229106
article
228

Title:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993
Physical description:
176 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226375
conference materials
See related chapters
229

Author:
Title:
Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993) , s. 10
Nr:
2168229086
article
230

Author:
Title:
Giełda w marcu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1993) , s. 10
Nr:
2168229070
article
231

Author:
Title:
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993
Physical description:
123 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 113)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168226547
monograph
232

Author:
Title:
Ocena przedsiębiorstwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1993) , s. 26
Nr:
2168229108
review
233

Author:
Title:
Giełda w kwietniu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1993) , s. 13
Nr:
2168229076
article
234

Author:
Title:
Czy lewica zagraża giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1993) , s. 15
Nr:
2168229104
article
235

Author:
Title:
Giełda w lutym
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1993) , s. 9
Nr:
2168229068
article
236

Author:
Title:
Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa = Theoretical Problems Pertaining to Enterprise Capital Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 43-53. - Summ.
Nr:
2168252142
article
237

Author:
Title:
Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993) , s. 8
Nr:
2168229080
article
238

Author:
Title:
Akcje spod lady
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1993) , s. 9
Nr:
2168229078
article
239

Title:
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej
Publisher address:
Warszawa: Real Press, 1993
Physical description:
73, [1] s.; 24 cm
Series:
(Biała Księga, Polska - Unia Europejska. Gospodarka ; z. 23)
ISBN:
83-85878-34-3
Nr:
2168226581
monograph
240

Author:
Title:
Za i przeciw
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992) , s. 9
Nr:
2168229220
article
241

Author:
Title:
Podział zysku w spółkach akcyjnych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 10 (1992) , s. 7
Nr:
2168229206
article
242

Author:
Title:
Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 25 (1992) , s. 7
Nr:
2168229234
article
243

Author:
Title:
Trzecia emisja
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992) , s. 6
Nr:
2168229228
article
244

Author:
Title:
Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992) , s. 11
Nr:
2168229194
article
245

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Rynek weryfikuje
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 4 (1992) , s. 5
Nr:
2168229202
article
246

Author:
Title:
Zysk a wartość przedsiębiorstwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 5 (1992) , s. 13
Nr:
2168229204
article
247

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Giełda po trzech kwartałach
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1992) , s. 19
Nr:
2168229056
article
248

Author:
Title:
"Mostostal" nęci
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 17 (1992) , s. 5
Nr:
2168229212
article
249

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Pierwszy rok giełdy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992) , s. 1, 4
Nr:
2168229218
article
250

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 9-20
Nr:
2168228922
chapter in monograph
See main document
251

Title:
Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992
Physical description:
228, [1] s.: wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10874-6
Nr:
2168226631
monograph
252

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Co słychać na giełdzie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1992) , s. 5
Nr:
2168229208
article
253

Author:
Title:
Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992) , s. 9
Nr:
2168229182
article
254

Author:
Title:
Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 34 (1992) , s. 15
Nr:
2168229190
article
255

Author:
Title:
"Efekt" SA w publicznym obrocie
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1992) , s. 15
Nr:
2168229722
article
256

Author:
Title:
Sprzeczności procesu prywatyzacji
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 149-166
Nr:
2168230104
chapter in monograph
See main document
257

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Kursy akcji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1992) , s. 3
Nr:
2168229222
article
258

Author:
Title:
Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1991) , s. 1, 6
Nr:
2168229358
article
259

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Duże pieniądze i małe interesy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 1 (1991) , s. 9
Nr:
2168229346
article
260

Author:
Title:
Prywatyzacja "ELEKTRIMU"
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1991) , s. 5
Nr:
2168229396
article
261

Author:
Title:
Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze
Publisher address:
Warszawa: Instytut Finansów, 1991
Physical description:
23 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
Nr:
2168232350
book
262

Author:
Title:
Wedel znów prywatny
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1991) , s. 1, 6
Nr:
2168229384
article
263

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Financial Markets in the Period of Transition : Determinants, Perils, Prospects
Publisher address:
Warsaw: Institute of Finance, 1991
Physical description:
23 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Working Papers - Institute of Finance ; no 20)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168232344
book
264

Author:
Title:
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej
Opracowanie:
Publisher address:
Skierniewice: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 1991
Physical description:
119, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168340363
265

Author:
Title:
Efekt dźwigni finansowej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1991) , s. 8
Nr:
2168229398
article
266

Title:
Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / red. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 261-275
Nr:
2168221898
chapter in monograph
See main document
267

Author:
Title:
Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1991
Physical description:
36 s.; 24 cm.
Nr:
2168226629
academic script
268

Author:
Title:
Szukajmy kompromisu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1991) , s. 5
Nr:
2168229392
article
269

Title:
Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych = Effectiveness of Wages Adjustment in State-Owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 125-139. - Summ., rez.
Nr:
2168229250
article
270

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Bank w roli głównej
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1991) , s. 6
Nr:
2168229348
article
271

Author:
Title:
Trochę teorii
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1991) , s. 6
Nr:
2168229388
article
272

Author:
Title:
Ryzyko
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1991) , s. 12
Nr:
2168229402
article
273

Title:
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
194, [2] s.; 21cm
ISBN:
83-208-0852-9
Nr:
2168226585
monograph
274

Author:
Title:
Sprzedaż nadal ekspresowa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 26 (1991) , s. 5
Nr:
2168229362
article
275

Author:
Title:
Wypić nie wypić
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1991) , s. 3
Nr:
2168229394
article
276

Author:
Title:
O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Instytut Finansów, 1991
Physical description:
22 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
Nr:
2168232346
book
277

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, s. 11-24
Nr:
2168227292
chapter in report
See main document
278

Author:
Title:
Łamigłówka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1991) , s. 4
Nr:
2168229368
article
279

Author:
Title:
Do We Need Economic Theory of Transformation?
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[25]-10[35]
Series:
(Seminar Papers ; no. 2)
Nr:
2168227256
chapter in conference materials
280

Author:
Title:
Zawiłości stopy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1991) , s. 5
Nr:
2168229386
article
281

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1991) , s. 7
Nr:
2168229364
article
282

Author:
Title:
Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi?
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 6 (1991) , s. 5
Nr:
2168229350
article
283

Title:
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 33 (1990) , s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226785
article
284

Author:
Jan Czekaj , Zdzisław Juda
Title:
Wycena alternatywna
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990) , s. 8
Nr:
2168229296
article
285

Author:
Title:
Nobel z ekonomii
Source:
Życie Gospodarcze1990. - nr 47, s. 13
Nr:
2168229278
varia
286

Author:
Title:
Zasady wyboru optymalnego portfela lokat
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1990) , s. 1-4
Nr:
2168226463
article
287

Author:
Title:
Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 93-102
Nr:
2168227324
chapter in report
See main document
288

Author:
Title:
Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak...
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990) , s. 5
Nr:
2168229280
article
289

Author:
Jan Czekaj , Andrzej Sopoćko
Title:
Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990) , s. 11
Nr:
2168229298
unreviewed article
290

Author:
Title:
Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986 = Effects of Certain Economic Processes on the Profitability of Industrial Enterprises in the Years 1982-1986
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 115-128. - Summ., rez.
Nr:
2168230158
article
291

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 7-18
Nr:
2168228892
chapter in monograph
See main document
292

Author:
Title:
Ile warte są obligacje? W warunkach nie zrównoważonego rynku obligacje są ukrytą formą podwyżki cen
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1989) , s. 7
Nr:
2168229314
article
293

Title:
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226843
article
294

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 9-25
Nr:
2168228860
chapter in monograph
See main document
295

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1988) , s. 8
Nr:
2168229344
article
296

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 7-20
Nr:
2168228020
chapter in monograph
See main document
297

Title:
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
55 s.: il.; 30cm.
Notes:
Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).,
Nr:
2168230662
report
298

Title:
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 67-78. - Rez., summ.
Nr:
2168234966
article
299

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1988) , s. 10-11
Nr:
2168229342
article
300

Author:
Title:
Podział funduszu amortyzacyjnego a funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 111-132
Nr:
2168228004
chapter in monograph
See main document
301

Author:
Title:
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 12-28
Nr:
2168227988
chapter in monograph
See main document
302

Author:
Title:
Spory wokół "problemu dywidendy" w amerykańskiej literaturze ekonomicznej
Source:
Ekonomista. - nr 5 (1987) , s. 1091-1101
Nr:
2168227538
article
303

Author:
Title:
Obligacje
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 16 (1986) , s. 11
Nr:
2168229308
article
304

Author:
Title:
Zorganizowany rynek transakcji terminowych = Organised Spot Transactions Market
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 31, nr 3 (1986) , s. 17-22
Nr:
2168228984
article
305

Title:
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 71-81. - Summ., rez.
Nr:
2168224350
article
306

Title:
Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej = Fiscalism and Functioning of Socialist Economy
Source:
Finanse. - R. 37, 6 (czerwiec) (1986) , s. 31-42
Nr:
2168228978
article
307

Author:
Title:
Kontrowersja wokół pojmowania istoty reformy gospodarczej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 9-28
Nr:
2168226883
chapter in monograph
See main document
308

Author:
Title:
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 55-65. - Rez., summ.
Nr:
2168236516
article
309

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
310

Author:
Bożena Czajkowska , Jan Czekaj
Title:
"Twarde finansowanie" jako narzędzie wymuszania efektywności : (na materiale regionu krakowskiego) = "Hard Financing" as an Instrument of Enforcing Effectiveness (on the Basis of Kraków Region)
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984) , s. 30-40
Nr:
2168229036
article
311

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Patoczka
Title:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych = Financial Instruments for Shaping Modernization Processes
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984) , s. 18-29
Nr:
2168229000
article
312

Author:
Title:
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983) , s. 87-101. - Rez., summ.
Nr:
2168229574
article
313

Author:
Title:
Wybrane problemy funkcjonowania kredytu inwestycyjnego = Selected Problems Pertaining to the Functioning of Investment Credit
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983) , s. 155-172. - Rez., summ.
Nr:
2168230824
article
314

Author:
Title:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
275 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doctoral dissertation
315

Author:
Title:
System kierowania inwestycjami w świetle reformy
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 50-60
Nr:
2168227414
chapter in monograph
316

Author:
Title:
Fundusz rozwoju a efektywność procesów reprodukcji i wykorzystania środków trwałych
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 24-42
Nr:
2168233668
chapter in conference materials
See main document
317

Author:
Title:
Instrumenty finansowe w gospodarce środkami trwałymi = Financial Instruments in the Economy of Fixed Asets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 125 (1980) , s. 17-33. - Rez., summ.
Nr:
2168230898
article
318

Author:
Title:
Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych = On Some Chosen Problems Connected with the Formation of Money Inducement Funds in Large Economic Organizations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 111-124. - Rez., summ.
Nr:
2168233202
article
319

Author:
Jan Czekaj , Zbigniew Patoczka
Title:
Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 295-309 - Bibliogr.
Nr:
2168253580
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[169] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
017/WF-KRYF/01/2014/S/4213
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168301971
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[86] k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy art., Bibliogr. przy niektórych częśc.
Research program:
29/KRyF/1/2012/S/029
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283021
unpublished scientific work
3

Title:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
145 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. przy niektórych art., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
013/WF-KRyF/01/2013/S/3013
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290327
unpublished scientific work
4

Title:
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
[26] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
115/KRFi/1/2011/S/594
Signature:
NP-1214/Magazyn
Nr:
2168257976
unpublished scientific work
5

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
57 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KRFI/2/2009/S/502
Signature:
NP-1308/Magazyn
Nr:
2168220498
unpublished scientific work
6

Title:
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KRFI/2/2008/S/448
Signature:
NP-1230/Magazyn
Nr:
2163826088
unpublished scientific work
7

Title:
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
47 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KRF/1/2007/S/372
Signature:
NP-1173/Magazyn
Nr:
2168281855
unpublished scientific work
8

Title:
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
74 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
104/KRK/1/2006/S/362
Signature:
NP-1104/Magazyn
Nr:
2166566504
unpublished scientific work
9

Title:
Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
106/KRK/1/2005/S/278
Signature:
NP-1022/Magazyn
Nr:
2168228252
unpublished scientific work
10

Title:
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
84/KRK/1/2004/S/194
Signature:
NP-971/Magazyn
Nr:
2168228248
unpublished scientific work
11

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
228 s.: il.; 30 cm.
Research program:
4/KFin/97/U
Signature:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
unpublished scientific work
12

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
13

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Research program:
40/IF/1/90
Signature:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
unpublished scientific work
1
Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce a polityka pieniężna NBP / Jan CZEKAJ, Paweł OLEKSY, Maciej BOLISĘGA // W: Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami / red. nauk. Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK. - Warszawa: Difin, 2022. - S. 35-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8270-086-2
2
Dla mieszkańców, dla miast‬a : 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. / Elżbieta Cegła, Jan CZEKAJ, Jacek Majchrowski, Adam Szczupak, Tadeusz Trzmiel. - Kraków : Krakowski Holding Komunalny S.A., 2021. - 344 s. : il. kolor. ; 30 cm. - ISBN 978-83-911358-7-7
3
Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA, Paweł OLEKSY. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2021. - 49 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Zagrożenie credit crunch w Polsce w okresie pandemii COVID-19 [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Paweł OLEKSY. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 48 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Priorytety polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii (II kwartał 2020) / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 1. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493855/
6
Banki w czasie kryzysu COVID-19 / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 4. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493801/
7
Inwestycje - słabe ogniwo polskiej gospodarki / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 11. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1484278/
8
Konsolidacja finansów publicznych / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 14. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482506/
9
Polityka pieniężna - ramy, możliwości, zagrożenia / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 9 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 8. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493729/
10
Raport Gospodarka : pandemia nie usprawiedliwia błędów : polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 91 s. : il. - Streszcz. - ISBN 978-83-955443-6-1 ; 978-83-960249-0-9. - Pełny tekst: https://oees.pl/wp-content/uploads/2021/01/raport_gospodarka_nowy.pdf
11
Międzynarodowy wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach pandemii / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 6. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493765/
12
Płynność finansowa przedsiębiorstw / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 5 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 2. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493837/
13
Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 9 s. : il. - Alert Gospodarczy ; 9. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493701/
14
Rola jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 3. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493819/
15
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie epidemii i ich restrukturyzacja / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 10. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493674/
16
Stabilność sytemu bankowego / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 12. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1484147/
17
Relacje ekonomiczne z Unią Europejską / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 13. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482524/
18
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA, Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
19
Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki : raport końcowy [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 46 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Wiarygodność ram fiskalnych w Polsce jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki po kryzysie / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 8 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 7. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493747/
21
Powstrzymać masowe bezrobocie, pobudzać aktywność zawodową / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 6 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 5. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1493783/
22
Ekonomiczna wiarygodność państwa / Bartłomiej BIGA, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Jan CZEKAJ, Sławomir Dudek, Dariusz Filar, Mirosław Gronicki, Jerzy HAUSNER, Janusz Jankowiak, Robert Kowalski, Leszek Pawłowicz, Andrzej Rzońca, Andrzej Sławiński, Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2020. - 7 s. ; 30 cm. - Alert Gospodarczy ; 15. - Pełny tekst: https://oees.pl/download/1482488/
23
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017 / Maciej BOLISĘGA ; Promotor: Jan CZEKAJ ; Promotor pomocniczy: Małgorzata SNARSKA. - Kraków, 2019. - 166 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003416
24
Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki / Jan CZEKAJ // W: Strategia dla Polski : ćwierć wieku później / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 162-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20621-5
25
Skromne wyniki walki z luką VAT / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 8 maja (2018), s. A27. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/305079899-Skromne-wyniki-walki-z-luka-VAT.html. - ISSN 0208-9130
26
Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 317-343. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874. - ISSN 1233-5835
27
Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej = Unused Methods of Shaping the Monetary Base / Jan CZEKAJ // Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. - nr 1, cz. 1 (2018), s. 68-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/jan_czekaj.pdf. - ISSN 1733-9758
28
Obcy kapitał - fakty i mity / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 13 marca (2018), s. 28. - ISSN 0208-9130
29
PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 17 stycznia (2018), s. A28. - ISSN 0208-9130
30
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 45-76. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
31
Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 119-155. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
32
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
33
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 541-560. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
34
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 561-585. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
35
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 19-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
36
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 513-540. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
37
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Paweł OLEKSY, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 29-43. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
38
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 469-476. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
39
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 706, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych rozdz. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-19508-3
40
Podsumujmy rok dobrej zmiany / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 luty (2017), s. B10. - ISSN 0208-9130
41
Wstęp / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 11-15. - ISBN 978-83-01-19508-3
42
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
43
Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy = Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 26-27. - Dostępne tylko streszczenia
44
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
45
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 477-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
46
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 185-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
47
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
48
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 77-118. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
49
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
50
Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 41-67. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
51
Eurorealistom poddaję pod rozwagę / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/304059852-Eurorealistom-poddaje-pod-rozwage.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
52
Drugie dno kasowania OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 lipca (2016), s. B8. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/307189886-Jan-Czekaj-Drugie-dno-kasowania-OFE.html. - ISSN 0208-9130
53
Nagły atak S&P na P&S? / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 stycznia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301189848-Nagly-atak-SP-na-PS.html. - ISSN 0208-9130
54
Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 24 luty (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/302239830-Plan-Morawieckiego-nie-spelnia-oczekiwan.html. - ISSN 0208-9130
55
Strategia rządu pod lupą krytyka / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 4 sierpnia (2016), s. B8. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html. - ISSN 0208-9130
56
Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders / Elżbieta KUBIŃSKA, Marcin CZUPRYNA, Łukasz Markiewicz, Jan CZEKAJ // Emerging Markets Finance and Trade. - vol. 52, iss, 12 (2016), s. 2756-2771. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1540-496X
57
Pułapka frankowa prezydenta / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 17 czerwca (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/306169830-Pulapka-frankowa-prezydenta.html. - ISSN 0208-9130
58
Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 29 stycznia (2016), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301289807-Jak-piromani-biora-sie-do-gaszenia-pozaru.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
59
Stracone ćwierćwiecze? / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 11 stycznia (2016), s. B10-B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301109903-Stracone-cwiercwiecze.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
60
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 7 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 186 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - ISBN 978-83-939641-1-6
61
Po co nam podatek bankowy / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 16 grudnia (2015), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/312159865-Po-co-nam-podatek-bankowy.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
62
Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 11 (2015), s. 11-14. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf. - ISSN 1734-5391
63
Rozczarowań rządem ciąg dalszy / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 1 grudnia (2015), s. B12. - ISSN 0208-9130
64
Exposé nie rozwiało wątpliwości / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 20 listopada (2015), s. B10. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/311199814-Expose-nie-rozwialo-watpliwosci.html?template=restricted. - ISSN 0208-9130
65
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: W kierunku nowego ładu świata finansów / red. nauk. Jerzy Nowakowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015. - S. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-014-9
66
Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 maja (2015), s. B12. - ISSN 0208-9130
67
GPW w Warszawie w latach 2001-2011 / Jan CZEKAJ // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 15-37. - ISBN 978-83-208-2176-5
68
Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym = Short-term Persistence of the Results Achieved by Common Stock Investment Funds Acting in the Polish Capital Market / Jan CZEKAJ, Michał Grotowski // Ekonomista. - nr 4 (2014), s. 545-557. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
69
Co i jak można zmienić w polityce NBP / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 21 stycznia (2014), s. B11. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art12667211-co-i-jak-mozna-zmienic-w-polityce-nbp. - ISSN 0208-9130
70
Podsumowanie / Jan CZEKAJ, Małgorzata SNARSKA // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 219-221. - ISBN 978-83-208-2176-5
71
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 296 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2173-4
72
Inflacja jako cel polityki pieniężnej = Inflation Targeting in Monetary Policy / Jan CZEKAJ // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 37-59. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-208-2173-4
73
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 455 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804
74
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014), s. B10-B11. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art12148251-szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu. - ISSN 0208-9130
75
Skutki afery podsłuchowej / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 20 czerwca (2014), s. B8. - ISSN 0208-9130
76
Cud nad Balatonem / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 26 maja (2014), s. B12. - ISSN 0208-9130
77
Wstęp / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 7-12. - ISBN 978-83-208-2173-4
78
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 5 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria: Nauka. - ISBN 978-83-932796-7-8
79
Wprowadzenie / Jan CZEKAJ // W: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 9-14. - ISBN 978-83-208-2176-5
80
Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories / J. CZEKAJ, M. CZUPRYNA, E. KUBIŃSKA, Ł. Markiewicz // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. [80]-[97]. - Summ. - Bibliogr.
81
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
82
Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne / Jan CZEKAJ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. - t. 29 (2014), s. 141-153. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe w dobie kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1899-9867
83
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 287 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2176-5
84
Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004 / Krzysztof Wyroba ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Nowela konieczna, ale... / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 5 września (2013), s. B8. - ISSN 0208-9130
86
Eksperci jak politycy opozycji / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 26 lutego (2013), s. B11. - ISSN 0208-9130
87
Piekło w podatkowym raju / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 22 marca (2013), s. B11. - ISSN 0208-9130
88
Raport o szkodliwości OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 2 lipca (2013), s. B11. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1025406-Raport-o-szkodliwosci-OFE.html. - ISSN 0208-9130
89
Sektor finansów publicznych a OFE / Jan CZEKAJ // Parkiet. - 9 maja (nr 106) (2013), s. 18-19. - [odczyt: 24.06.2013]. - Pełny tekst: http://www.parkiet.com/artykul/1318347.html. - ISSN 1231-2207
90
I po OFE / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 30 grudnia (2013), s. B8. - ISSN 0208-9130
91
Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce / Grzegorz Prosowicz ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2013. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002881
92
10 uwag do programu "Inwestycje polskie" / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 5 listopada (2012)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art5860691-uwagi-do-programu-inwestycje-polskie. - ISSN 0208-9130
93
Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie / Aleksander Kowalski, Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 listopada (2012)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art13368831-europa-dwoch-predkosci-szansa-czy-zagrozenie. - ISSN 0208-9130
94
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria: Nauka. - ISBN 978-83-932796-0-9
95
Czeka nas inwestycyjny regres? / Aleksander Kowalski, Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 19 października (2012)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art5887011-czeka-nas-inwestycyjny-regres. - ISSN 0208-9130
96
Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia = The Euro Zone Crisis : Reasons, Impacts and Solutions / Jan CZEKAJ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 3 (21) (2012), s. 5-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-3_21.pdf. - ISSN 1898-3529
97
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, [2012]. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
98
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji = Determinants and Effects of Monetary Policy of the Monetary Policy Council's Second Term / Jan CZEKAJ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011), s. 9-27. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
99
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
100
Odważne zamierzenia / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 21 listopada (2011)1 ekran. - ISSN 0208-9130
101
Liczy się gospodarka / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 2 września (2011)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/ekonomia/art14288421-liczy-sie-gospodarka. - ISSN 0208-9130
102
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria: Nauka. - ISBN 978-83-927903-3-4
103
Ograniczenie roli OFE to błąd / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 7 stycznia (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/589944-Ograniczenie--roli-OFE-to-blad.html?p=1. - ISSN 0208-9130
104
Co nas czeka po wyborach / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 27 lipca (2011)1 ekran. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/694270-Co-nas-czeka-po-wyborach.html?p=1. - ISSN 0208-9130
105
Finanse państwa do przeglądu / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 27 października (2011)1 ekran. - ISSN 0208-9130
106
Euro do remontu / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 8 grudnia (2011)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art6362691-euro-do-remontu. - ISSN 0208-9130
107
Polityka a zysk NBP / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 6 kwietnia (2010)1 ekran. - ISSN 0208-9130
108
OFE : mniejsza składka albo obligacje / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 24 grudnia (2010)1 ektan. - ISSN 0208-9130
109
Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę / Jan CZEKAJ // W: Globalizacja, kryzys i co dalej? / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, cop. 2010. - (Biblioteka TIGER-a). - S. 189-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7561-116-8
110
NBP potrzebuje prezesa / Jan CZEKAJ // Rzeczpospolita. - 7 maja (2010)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art15223351-nbp-potrzebuje-prezesa. - ISSN 0208-9130
111
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Edukacja). - ISBN 978-83-927903-2-7
112
Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554) / Jan CZEKAJ // Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 1-3. - Rec. pracy: Zygmunt Szymla (kier. tematu), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku - praca niepublikowana. Sygn. NP-926
113
Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp. / Janusz CZEKAJ // Argumenta Oeconomica. - 1 (2010), s. 201-204. - Rec. pracy: Szczygielska A., Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych. WUE 2009. - ISSN 1233-5835
114
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
115
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - X, 465, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (FFF. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-15297-0
116
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 269-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
117
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
118
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 290-303. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
119
Warto mieć cele w polityce gospodarczej / Jan CZEKAJ, Aleksander Kowalski // Rzeczpospolita. - 26 października (2009)1 ekran. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/finanse/art7473591-warto-miec-cele-w-polityce-gospodarczej. - ISSN 0208-9130
120
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
121
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
122
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
123
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 244-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
124
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 77-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
125
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
126
Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553) / Jan CZEKAJ // Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2009), s. 1-3. - Rec. pracy: Zbigniew Dresler (kier. projektu), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 - praca niepublikowana. Sygn. NP-807/4/zał.
127
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 304-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
128
Najgorsze za nami? / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 49 (1101) (2009), s. 27-29. - ISSN 0860-7613
129
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZKOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
130
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
131
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
132
Istota i funkcje rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 3-9. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
133
Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 304-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
134
Sektor bankowy / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 244-268. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
135
Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
136
Klasyfikacja rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 10-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
137
Uczestnicy rynków finansowych / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 43-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
138
Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 383-418. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
139
Instrumenty finansowe / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 18-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
140
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
141
Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań / Jan CZEKAJ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 77-84. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
142
Instytucje obrotu papierami wartościowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 152-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
143
Wycena instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 329-382. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
144
Fundusze inwestycyjne / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 269-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
145
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 121-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
146
Firmy ubezpieczeniowe / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - (FFF. Inwestycje). - S. 290-303. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15297-0
147
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 465, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (FFF. Inwestycje). - ISBN 978-83-01-15297-0
148
Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych / Jan CZEKAJ // W: Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku : konferencja naukowa [on-line]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. [1]-[24]. - [odczyt: 22.06.2012]. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://janek.ae.krakow.pl/~fkrk/konferencja2007.html
149
Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej / Michał GROTOWSKI ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001020
150
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-14992-5
151
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2006. - 417 s. : il. ; 25 cm. - streszcz. w jęz. pol. przy art.. - Materiały z konferencji naukowej 17.05. - 19.05 2006 w Bielsku - Białej. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922148-7-0
152
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 3 uaktualnione. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 299, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14382-7
153
Korzyści i koszty przystąpienia / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 43 (887) (2005), s. 5. - ISSN 0860-7613
154
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14561-7
155
Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny / Jan CZEKAJ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 30-40. - ISBN 83-7252-295-2
156
Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego / Jan CZEKAJ, Aleksander KOWALSKI // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 115-143. - [odczyt: 28.03.2012]. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
157
Bilans z eurem / Jan CZEKAJ // Gazeta Bankowa. - nr 44 (888) (2005), s. 12-16. - ISSN 0860-7613
158
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - 702 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-922148-2-X
159
Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej / Jan CZEKAJ // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-229-4
160
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe / red. Jan CZEKAJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 338 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-229-4
161
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14326-6
162
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce / Andrzej ZYGUŁA ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie / Janusz ŻARNOWSKI ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2003. - 177 k. : il., ; 30 cm. - Bibliogr.
164
Założenia programu naprawy finansów publicznych / Jan CZEKAJ // W: Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy. - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, 2003. - (Zeszyty BRE Bank-CASE, ISSN 1233-121X ; 65). - S. 7-10
165
Efektywność rynku kapitałowego w Polsce / Jan CZEKAJ, Janusz ŻARNOWSKI, Mirosław WOŚ // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 231-275. - ISBN 83-208-1386-7
166
Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego / Dawid Sukacz ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2002. - 193 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
167
Podatki w Polsce na tle krajów OECD / Jan CZEKAJ // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2002), s. 72-81. - ISSN 1508-9711
168
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 299, [1] s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13332-5
169
O podatkach? Po wydatkach! / Jan CZEKAJ // Gazeta Wyborcza. - nr 3 (4 stycznia) (2002), s. 26. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0860-908X
170
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., dodruk. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
171
Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 10 (2001), s. 4-10. - ISSN 1234-5784
172
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - (dodatek) - Energetyka 2001 (2001), s. 10-13. - ISSN 1234-5784
173
Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce / Jan CZEKAJ. - Warszawa: Urząd Regulacji Energetyki, 2001. - 104 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Regulatora). - ISBN 83-914204-1-8. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/kontrakty-dlugotermino
174
Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dziesięciolecia / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ, Janusz ŻARNOWSKI ; red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - Publikacja powstała w wyniku prac badawczych przeprowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13470-4
175
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 299 s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-13332-5
176
Ekonomia. [T.] 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; przekł. Helena Hagemejer i Krzysztof Hagemejer, Jan CZEKAJ ; przedm. do wyd. pol. od tłumaczy napisał Krzysztof Hagemejer. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 845 s. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11623-4
177
Jubileusz prywatyzacji (1) / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 32 (2000), s. 28-30. - ISSN 1234-5784
178
Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia / Jan CZEKAJ // W: Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego / red. Andrzej T. Szablewski. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 2000. - (Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, ISSN 1230-0039 ; 11). - S. 129-147. - ISBN 83-7151-375-5
179
Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2) / Jan CZEKAJ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 33 (2000), s. 18-19. - ISSN 1234-5784
180
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
181
Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich / Jan CZEKAJ, Mirosław WOŚ // W: Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 65-110. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-7-0
182
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 274, [2] s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
183
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 624 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
184
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
185
Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997 / Jan CZEKAJ, Witold Włodarczyk // W: Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga. - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999. - S. 65-105. - ISBN 83-7204-068-0
186
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 274 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
187
Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje / Jan CZEKAJ // W: Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga. - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999. - S. 169-187. - ISBN 83-7204-068-0
188
Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym? / Jan CZEKAJ // W: Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 43). - S. 97-99
189
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 213 s. ; 24 cm. - ISBN 83-01-12752-X
190
Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej / Jan CZEKAJ // W: Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 43). - S. 21-25
191
Poland : a Privatisation Model that Works / Christine A. Bogdanowicz-Bindert, Jan CZEKAJ // W: Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / ed. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK. - Aldershot: Ashgate, 1999. - S. 73-118. - ISBN 1-8401-4944-2
192
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997 / Ryszard BOROWIECKI, Jan CZEKAJ, Jarosław KACZMAREK, Marek LEŚNIAK, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 13-76. - ISBN 83-01-12752-X
193
Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa / Ryszard BOROWIECKI, Jan CZEKAJ, Jarosław KACZMAREK // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy. T. 1 / red. Jan Duraj. - Łódź: Omega-Praksis, 1998. - S. 21-56. - ISBN 83-86370-51-5
194
Ekonomia. [T.] 1 / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus ; przekł.: Helena Hagemejer, Krzysztof Hagemejer, Jan CZEKAJ ; przedm. napisał Krzysztof Hagemejer. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 845 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11623-4
195
Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998. - S. 81-94. - ISBN 83-87239-88-7
196
Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 83-91. - ISBN 83-903900-8-6
197
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12523-3
198
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 624 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
199
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - 257, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
200
Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej / Jan CZEKAJ // W: Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: RSS-G, 1997. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 24). - S. 55-73
201
Perspektywy prywatyzacji w Polsce / Jan CZEKAJ // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 84-94. - ISBN 83-01-12164-5
202
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1996. - 257, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
203
Determinanty i perspektywy / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1995), s. 35-36. - ISSN 0137-7299
204
Brak wiatru : prognoza dla giełdy / Jan CZEKAJ // Polityka. - nr 13 (1995), s. I-III. - Dodatek: Prywatyzacja nr 4 (30). - ISSN 0032-3500
205
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 620 s. : il., err. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
206
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - nr 456. - ISSN 0208-7944
207
Podstawy zarządzania finansami firm / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 257, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-11708-7
208
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market / Jan CZEKAJ. - Wyd. 3. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1994. - 123 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr.
209
Rok byków / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1994), s. 16-18. - ISSN 0137-7299
210
Raz na byka raz na niedźwiedzia / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1994), s. 57-58. - ISSN 0137-7299
211
Pierwszy kwartał na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1994), s. 31-32. - ISSN 0137-7299
212
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - nr 448. - ISSN 0208-7944
213
First Test of Market Efficiency in Poland / Nelson J. Lacey, Jan CZEKAJ // W: Fiscal Reforms in Post-communist Countries / ed. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK. - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994. - S. 307-325. - Bibliogr. - ISBN 83-85104-57-7
214
Rynkowa wartość praw poboru / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 7 (1994), s. 55. - ISSN 0137-7299
215
Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej = Trends in Share Prices on the Warsaw Stock Exchange / Jan CZEKAJ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 33. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
216
Potrzebna premia prywatyzacyjna / Jan CZEKAJ ; rozm. Zbigniew Grzegorzewski // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1994), s. 41, 44-45. - ISSN 0137-7299
217
Odrabianie zaległości : październik na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1993), s. 15. - ISSN 0137-7299
218
Trzymać się reguł : listopad na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 51 (1993), s. 16. - ISSN 0137-7299
219
Giełda bez granic / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 38 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
220
Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries / Jan CZEKAJ and Stanisław OWSIAK // W: Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Aldershot: Avebury, 1993. - S. 251-262. - ISBN 1-85628-399-2
221
Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 74-84. - Bibliogr. - ISBN 83-01-11113-5
222
Czy Bank Śląski zdominuje giełdę? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1993), s. 17. - ISSN 0137-7299
223
Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 18 (1993), s. 20-21. - ISSN 0137-7299
224
Giełda w 1992 r. / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1993), s. 17. - ISSN 0137-7299
225
Awans outsiderów : giełda w lipcu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 33 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
226
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego / Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
227
Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1993), s. 11. - ISSN 0137-7299
228
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - 176 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-01-11113-5
229
Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
230
Giełda w marcu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1993), s. 10. - ISSN 0137-7299
231
Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego = Share Prices Quated at the Warsaw Stock Exchange in the Light of the Contemporary Theory of the Capital Market / Jan CZEKAJ. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1993. - 123 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 113)
232
Ocena przedsiębiorstwa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1993), s. 26. - Rec. pracy: Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych
233
Giełda w kwietniu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1993), s. 13. - ISSN 0137-7299
234
Czy lewica zagraża giełdzie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 41 (1993), s. 15. - ISSN 0137-7299
235
Giełda w lutym / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
236
Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa = Theoretical Problems Pertaining to Enterprise Capital Structure / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 43-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
237
Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1993), s. 8. - ISSN 0137-7299
238
Akcje spod lady / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 21 (1993), s. 9. - ISSN 0137-7299
239
Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Stanisław MIKLASZEWSKI. - Warszawa : Real Press, 1993. - 73, [1] s. ; 24 cm. - Biała Księga, Polska - Unia Europejska : opracowania i analizy. Gospodarka ; z. 23. - ISBN 83-85878-34-3
240
Za i przeciw / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
241
Podział zysku w spółkach akcyjnych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 10 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
242
Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 25 (1992), s. 7. - ISSN 0137-7299
243
Trzecia emisja / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1992), s. 6. - ISSN 0137-7299
244
Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 35 (1992), s. 11. - ISSN 0137-7299
245
Rynek weryfikuje / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 4 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
246
Zysk a wartość przedsiębiorstwa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 5 (1992), s. 13. - ISSN 0137-7299
247
Giełda po trzech kwartałach / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 45 (1992), s. 19. - ISSN 0137-7299
248
"Mostostal" nęci / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 17 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
249
Pierwszy rok giełdy / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 20 (1992), s. 1, 4. - ISSN 0137-7299
250
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 9-20
251
Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992. - 228, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10874-6
252
Co słychać na giełdzie / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 14 (1992), s. 5. - ISSN 0137-7299
253
Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1992), s. 9. - ISSN 0137-7299
254
Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 34 (1992), s. 15. - ISSN 0137-7299
255
"Efekt" SA w publicznym obrocie / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1992), s. 15. - ISSN 0137-7299
256
Sprzeczności procesu prywatyzacji / Jan CZEKAJ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 149-166
257
Kursy akcji / Jan CZEKAJ, Zdzisław Juda // Życie Gospodarcze. - nr 21 (1992), s. 3. - ISSN 0137-7299
258
Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza" / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1991), s. 1, 6. - ISSN 0137-7299
259
Duże pieniądze i małe interesy / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 1 (1991), s. 9. - ISSN 0137-7299
260
Prywatyzacja "ELEKTRIMU" / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
261
Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze / Jan CZEKAJ. - Warszawa: Instytut Finansów, 1991. - 23 s. : il. ; 21 cm. - (Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
262
Wedel znów prywatny / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 43 (1991), s. 1, 6. - ISSN 0137-7299
263
Financial Markets in the Period of Transition : Determinants, Perils, Prospects / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko. - Warsaw: Institute of Finance, 1991. - 23 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Papers / Institute of Finance ; no 20)
264
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej / oprac. Jan CZEKAJ. - Skierniewice: Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 1991. - 119, [1] s. : il. ; 21 cm
265
Efekt dźwigni finansowej / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 39 (1991), s. 8. - ISSN 0137-7299
266
Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 261-275
267
Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan CZEKAJ. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1991. - 36 s. ; 24 cm
268
Szukajmy kompromisu / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
269
Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych = Effectiveness of Wages Adjustment in State-Owned Enterprises / Jan CZEKAJ, Zbigniew DRESLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991), s. 125-139. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
270
Bank w roli głównej / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1991), s. 6. - ISSN 0137-7299
271
Trochę teorii / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1991), s. 6. - ISSN 0137-7299
272
Ryzyko / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 42 (1991), s. 12. - ISSN 0137-7299
273
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80. / Jan CZEKAJ, Jerzy HAUSNER, Jerzy INDRASZKIEWICZ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 194, [2] s. ; 21cm. - ISBN 83-208-0852-9
274
Sprzedaż nadal ekspresowa / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 26 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
275
Wypić nie wypić / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 49 (1991), s. 3. - ISSN 0137-7299
276
O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw / Jan CZEKAJ. - Warszawa: Instytut Finansów, 1991. - 22 s. : il. ; 21 cm. - (Prace Zakładu Polityki Antymonopolowej i Rynków Kapitałowych)
277
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - S. 11-24
278
Łamigłówka / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1991), s. 4. - ISSN 0137-7299
279
Do We Need Economic Theory of Transformation? / Jan CZEKAJ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 2). - S. 1[25]-10[35]
280
Zawiłości stopy / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 45 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
281
Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 27 (1991), s. 7. - ISSN 0137-7299
282
Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi? / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 6 (1991), s. 5. - ISSN 0137-7299
283
Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG = The Intensity of Structural Changes and the Dynamics of Economic Growth in European CMEA-Member Countries / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 33 (1990), s. 77-85. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
284
Wycena alternatywna / Jan CZEKAJ, Zdzisław JUDA // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990), s. 8. - ISSN 0137-7299
285
Nobel z ekonomii / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 47 (1990), s. 13. - ISSN 0137-7299
286
Zasady wyboru optymalnego portfela lokat / Jan CZEKAJ // Bank i Kredyt. - nr 10 (1990), s. 1-4. - ISSN 0137-5520
287
Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji / Jan CZEKAJ // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 93-102
288
Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak... / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 50 (1990), s. 5. - ISSN 0137-7299
289
Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem / Jan CZEKAJ, Andrzej Sopoćko // Życie Gospodarcze. - nr 51/52 (1990), s. 11. - ISSN 0137-7299
290
Wpływ niektórych procesów gospodarczych na rentowność przedsiębiorstw przemysłowych w latach 1982-1986 = Effects of Certain Economic Processes on the Profitability of Industrial Enterprises in the Years 1982-1986 / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990), s. 115-128. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
291
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 7-18
292
Ile warte są obligacje? W warunkach nie zrównoważonego rynku obligacje są ukrytą formą podwyżki cen / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1989), s. 7. - ISSN 0137-7299
293
Zmiany struktury gospodarczej w krajach RWPG : (analiza porównawcza) = Changes of Economy Structure in the CMEA Countries - Comparative Analysis / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ, Stanisław WYDYMUS // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 61-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
294
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 9-25
295
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2) / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Życie Gospodarcze. - nr 33 (1988), s. 8. - ISSN 0137-7299
296
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 7-20
297
Główne prawidłowości zmian strukturalnych w gospodarkach europejskich krajów socjalistycznych / Andrzej ADAMCZYK, Jan CZEKAJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 55 s. : il. ; 30cm. - Raport opracowany w ramach problemu resortowego RP.III.45. "Funkcjonowanie mechanizmów politycznych w socjalizmie (teoria i praktyka).
298
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents / Jan CZEKAJ, Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988), s. 67-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
299
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1) / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Życie Gospodarcze. - nr 32 (1988), s. 10-11. - ISSN 0137-7299
300
Podział funduszu amortyzacyjnego a funkcjonowanie mechanizmów reformy gospodarczej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 111-132
301
Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 12-28
302
Spory wokół "problemu dywidendy" w amerykańskiej literaturze ekonomicznej / Jan CZEKAJ // Ekonomista. - nr 5 (1987), s. 1091-1101. - ISSN 0013-3205
303
Obligacje / Jan CZEKAJ // Życie Gospodarcze. - nr 16 (1986), s. 11. - ISSN 0137-7299
304
Zorganizowany rynek transakcji terminowych = Organised Spot Transactions Market / Jan CZEKAJ // Handel Zagraniczny. - R. 31, nr 3 (1986), s. 17-22. - ISSN 0017-7245
305
Papiery wartościowe w polityce finansowej = Securities in Financial Policy / Roman DOMASZEWICZ, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 71-81. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
306
Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej = Fiscalism and Functioning of Socialist Economy / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Finanse. - R. 37, 6 (czerwiec) (1986), s. 31-42. - ISSN 0430-4896
307
Kontrowersja wokół pojmowania istoty reformy gospodarczej / Jan CZEKAJ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 9-28
308
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 192 (1985), s. 55-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
309
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
310
"Twarde finansowanie" jako narzędzie wymuszania efektywności (na materiale regionu krakowskiego) = "Hard Financing" as an Instrument of Enforcing Effectiveness (on the Basis of Kraków Region) / Bożena Czajkowska, Jan CZEKAJ // Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1984), s. 30-40. - ISSN 0079-578X
311
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych = Financial Instruments for Shaping Modernization Processes / Jan CZEKAJ, Zbigniew Patoczka // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1984), s. 18-29. - ISSN 0079-578X
312
Finansowe instrumenty kształtowania procesów modernizacyjnych w przemyśle = The Financial Instruments of Shaping the Modernization Process / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983), s. 87-101. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
313
Wybrane problemy funkcjonowania kredytu inwestycyjnego = Selected Problems Pertaining to the Functioning of Investment Credit / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983), s. 155-172. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
314
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Kraków, 1982. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
315
System kierowania inwestycjami w świetle reformy / Jan CZEKAJ // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 50-60
316
Fundusz rozwoju a efektywność procesów reprodukcji i wykorzystania środków trwałych / Jan CZEKAJ // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 24-42
317
Instrumenty finansowe w gospodarce środkami trwałymi = Financial Instruments in the Economy of Fixed Asets / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 125 (1980), s. 17-33. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
318
Wybrane problemy kształtowania funduszów materialnego zainteresowania w wielkich organizacjach gospodarczych = On Some Chosen Problems Connected with the Formation of Money Inducement Funds in Large Economic Organizations / Jan CZEKAJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 102 (1978), s. 111-124. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
319
Bank a jednostki gospodarcze w parametrycznym systemie zarządzania / Jan CZEKAJ, Zbigniew Patoczka // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. nauk. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 295-309. - Bibliogr.
320
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - [169] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
321
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [86] k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy art. - Bibliogr. przy niektórych częśc.
322
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 145 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. przy niektórych art. - Bibliogr. przy rozdz.
323
Charakterystyka spółek giełdowych, w których fundusze inwestycyjne pozostają istotnymi inwestorami oraz badanie Warszawskiej Giełdy Towarowej (WGT) i jej spółki - córki Internetowej Giełdy Rolnej (e-WGT) / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - [26] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
324
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 57 k. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
325
Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych i określenie warunków rozwoju rynku instrumentów pochodnych w Polsce / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Andrzej SZOPA, Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
326
Badanie wpływu polityki monetarnej NBP na polski rynek kapitałowy / kier. projektu: Jan CZEKAJ ; zespół wykonawców: Michał GROTOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 47 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
327
Efektywność pasywnych strategii inwestycyjnych oraz analizy technicznej na polskim rynku kapitałowym, a także analiza potencjału informacyjnego terminowej struktury stóp procentowych na rynku polskich skarbowych instrumentów dłużnych / Kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół autorski: Michał GROTOWSKI, Janusz ŻARNOWSKI, Remigiusz LIPIEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 74 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
328
Polski rynek kapitałowy - badanie efektywności słabej i półsilnej, oraz perspektyw i determinant rozwoju / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Janusz ŻARNOWSKI, Michał GROTOWSKI, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
329
Nowa analiza techniczna - badanie skuteczności na polskim rynku kontraktów futures / kierownik projektu: Jan CZEKAJ ; zespół: Janusz RAGANIEWICZ, Janusz ŻARNOWSKI, Michał GROTOWSKI, Agnieszka WITEK-STRYSZOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
330
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1 / autorzy: Stanisław OWSIAK - kierownik tematu, Zbigniew DRESLER, Jan CZEKAJ, Wanda SUŁKOWSKA, Ryszard SZEWCZYK, Krystyna CIUMAN, Joanna RUTKOWSKA, Krzysztof STEPANIUK, Marek LEŚNIAK, Konrad HERNIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 228 s. : il. ; 30 cm
331
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
332
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
1
Czekaj J., Oleksy P., Bolisęga M., (2022), Ceny nieruchomości mieszkaniowych w Polsce a polityka pieniężna NBP. [W:] MARONA B., GŁUSZAK M. (red.), Współczesne wyzwania gospodarowania nieruchomościami, Warszawa : Difin, s. 35-48.
2
Cegła E., Czekaj J., Majchrowski J., Szczupak A., Trzmiel T., (2021), Dla mieszkańców, dla miast‬a: 25 lat Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., Kraków : Krakowski Holding Komunalny S.A., 344 s.
3
Czekaj J., Bolisęga M., Oleksy P., (2021), Możliwości stymulowania gospodarki i sektora bankowego przez instrument luzowania ilościowego QE, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 49 s.
4
Czekaj J., Oleksy P., (2020), Zagrożenie credit crunch w Polsce w okresie pandemii COVID-19, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 48 s.
5
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Priorytety polityki gospodarczej w ostrej fazie epidemii (II kwartał 2020), Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
6
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Banki w czasie kryzysu COVID-19, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
7
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Inwestycje - słabe ogniwo polskiej gospodarki, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 7 s.
8
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Konsolidacja finansów publicznych, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 7 s.
9
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Polityka pieniężna - ramy, możliwości, zagrożenia, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 9 s.
10
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Raport Gospodarka: pandemia nie usprawiedliwia błędów: polityka gospodarcza i wiarygodność ekonomiczna Polski, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 91 s.
11
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Międzynarodowy wymiar funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach pandemii, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 8 s.
12
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Płynność finansowa przedsiębiorstw, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 5 s.
13
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Możliwe scenariusze wzrostu polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 9 s.
14
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Rola jednostek samorządu terytorialnego w powstrzymywaniu zapaści gospodarczej, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
15
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie epidemii i ich restrukturyzacja, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 8 s.
16
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Stabilność sytemu bankowego, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
17
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Relacje ekonomiczne z Unią Europejską, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
18
Czekaj J., Bolisęga M., Oleksy P., Zyguła A., (2020), Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 63 s.
19
Czekaj J., Snarska M., (2020), Zdolność sektora bankowego do finansowania gospodarki: raport końcowy, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 46 s.
20
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Wiarygodność ram fiskalnych w Polsce jest niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju naszej gospodarki po kryzysie, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 8 s.
21
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Powstrzymać masowe bezrobocie, pobudzać aktywność zawodową, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 6 s.
22
Biga B., Chłoń-Domińczak A., Czekaj J., Dudek S., Filar D., Gronicki M., Hausner J., Jankowiak J., Kowalski R., Pawłowicz L., Rzońca A., Sławiński A., Starczewska-Krzysztoszek M., (2020), Ekonomiczna wiarygodność państwa, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 7 s.
23
Bolisęga M., (2019), Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego i Systemu Rezerwy Federalnej w latach 2000-2017, Prom. Czekaj J., Kraków : , 166 k.
24
Czekaj J., (2019), Prywatyzacja : racjonalizacja modelu i porządkowanie praktyki. [W:] Kołodko , Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski : ćwierć wieku później, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 162-183.
25
Czekaj J., (2018), Skromne wyniki walki z luką VAT, "Rzeczpospolita", 8 maja, s. A27; https://www.rp.pl/Opinie/305079899-Skromne-wyniki-walki-z-luka-VAT.html
26
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2018), Technical Analysis Gives You Courage, but Not Money - on the Relationship between Technical Analysis Usage, Overconfidence and Investment Performance, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (40), s. 317-343; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=48874
27
Czekaj J., (2018), Niewykorzystane metody kształtowania bazy monetarnej, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego", nr 1, cz. 1, s. 68-75; http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/jan_czekaj.pdf
28
Czekaj J., (2018), Obcy kapitał - fakty i mity, "Rzeczpospolita", 13 marca, s. 28.
29
Czekaj J., (2018), PKB : umiarkowane tempo, jakość wzrostu słaba, "Rzeczpospolita", 17 stycznia, s. A28.
30
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-76.
31
Czekaj J., (2017), Makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 119-155.
32
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
33
Czekaj J., Czekaj K., (2017), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 541-560.
34
Czekaj J., Kosidłowska A., Raganiewicz J., (2017), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 561-585.
35
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
36
Czekaj J., Czekaj K., (2017), Fundusze inwestycyjne. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 513-540.
37
Czekaj J., Oleksy P., Raganiewicz J., (2017), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-43.
38
Czekaj J., Kosidłowska A., (2017), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 469-476.
39
Czekaj J. (red.), (2017), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 706, [1] s.
40
Czekaj J., (2017), Podsumujmy rok dobrej zmiany, "Rzeczpospolita", 6 luty, s. B10.
41
Czekaj J., (2017), Wstęp. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-15.
42
Czekaj J., Czekaj K., Zyguła A., (2017), Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 587-599.
43
Czekaj J., (2017), Dilemmas of Post-crisis Monetary Policy. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 26-27.
44
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
45
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 477-511.
46
Czekaj J., Bolisęga M., (2017), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 185-197.
47
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
48
Czekaj J., Raganiewicz J., (2017), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-118.
49
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
50
Czekaj J., (2017), Dylematy pokryzysowej polityki pieniężnej. [W:] Owsiak S. (red.), Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 41-67.
51
Czekaj J., (2016), Eurorealistom poddaję pod rozwagę, "Rzeczpospolita", 6 kwietnia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/304059852-Eurorealistom-poddaje-pod-rozwage.html#ap-1
52
Czekaj J., (2016), Drugie dno kasowania OFE, "Rzeczpospolita", 19 lipca, s. B8; http://www.rp.pl/Opinie/307189886-Jan-Czekaj-Drugie-dno-kasowania-OFE.html
53
Czekaj J., (2016), Nagły atak S&P na P&S?, "Rzeczpospolita", 19 stycznia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/301189848-Nagly-atak-SP-na-PS.html
54
Czekaj J., (2016), Plan Morawieckiego nie spełnia oczekiwań, "Rzeczpospolita", 24 luty, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/302239830-Plan-Morawieckiego-nie-spelnia-oczekiwan.html
55
Czekaj J., (2016), Strategia rządu pod lupą krytyka, "Rzeczpospolita", 4 sierpnia, s. B8; http://www.rp.pl/Opinie/308039878-Strategia-rzadu-pod-lupa-krytyka.html
56
Kubińska E., Czupryna M., Markiewicz Ł., Czekaj J., (2016), Technical Analysis as a Rational Tool of Decision Making for Professional Traders, "Emerging Markets Finance and Trade", vol. 52, iss, 12, s. 2756-2771.
57
Czekaj J., (2016), Pułapka frankowa prezydenta, "Rzeczpospolita", 17 czerwca, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/306169830-Pulapka-frankowa-prezydenta.html
58
Czekaj J., (2016), Jak piromani biorą się do gaszenia pożaru, "Rzeczpospolita", 29 stycznia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/301289807-Jak-piromani-biora-sie-do-gaszenia-pozaru.html?template=restricted
59
Czekaj J., (2016), Stracone ćwierćwiecze?, "Rzeczpospolita", 11 stycznia, s. B10-B11; http://www.rp.pl/Opinie/301109903-Stracone-cwiercwiecze.html?template=restricted
60
Czekaj J. (red.), (2016), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy. 7, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 186 s.
61
Czekaj J., (2015), Po co nam podatek bankowy, "Rzeczpospolita", 16 grudnia, s. B12; http://www.rp.pl/Opinie/312159865-Po-co-nam-podatek-bankowy.html?template=restricted
62
Czekaj J., (2015), Wspomnienie o Profesorze Aleksandrze Kowalskim, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 11, s. 11-14; https://www.wsei.edu.pl/pliki/Zeszyty_Naukowe_nr_11.pdf
63
Czekaj J., (2015), Rozczarowań rządem ciąg dalszy, "Rzeczpospolita", 1 grudnia, s. B12.
64
Czekaj J., (2015), Exposé nie rozwiało wątpliwości, "Rzeczpospolita", 20 listopada, s. B10; http://www.rp.pl/Opinie/311199814-Expose-nie-rozwialo-watpliwosci.html?template=restricted
65
Czekaj J., Owsiak S., (2015), O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej. [W:] Nowakowski J. (red.), W kierunku nowego ładu świata finansów, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 123-154.
66
Czekaj J., (2015), Dlaczego NBP nie kupuje polskich obligacji, "Rzeczpospolita", 6 maja, s. B12.
67
Czekaj J., (2014), GPW w Warszawie w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 15-37.
68
Czekaj J., Grotowski M., (2014), Krótkoterminowa persystencja wyników osiąganych przez fundusze akcyjne działające na polskim rynku kapitałowym, "Ekonomista", nr 4, s. 545-557.
69
Czekaj J., (2014), Co i jak można zmienić w polityce NBP, "Rzeczpospolita", 21 stycznia, s. B11; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art12667211-co-i-jak-mozna-zmienic-w-polityce-nbp
70
Czekaj J., Snarska M., (2014), Podsumowanie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 219-221.
71
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2014), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 296 s.
72
Czekaj J., (2014), Inflacja jako cel polityki pieniężnej. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-59.
73
Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), (2014), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 455 s.
74
Czekaj J., Owsiak S., (2014), Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu, "Rzeczpospolita", 21 listopada, s. B10-B11; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art12148251-szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu
75
Czekaj J., (2014), Skutki afery podsłuchowej, "Rzeczpospolita", 20 czerwca, s. B8.
76
Czekaj J., (2014), Cud nad Balatonem, "Rzeczpospolita", 26 maja, s. B12.
77
Czekaj J., Owsiak S., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 7-12.
78
Czekaj J. (red.), (2014), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: [wybrane problemy]. 5, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 192 s.
79
Czekaj J., (2014), Wprowadzenie. [W:] Czekaj J. (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce : z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 9-14.
80
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Markiewicz Ł., (2014), Technical Analysis as a Rational Tool for Professional Traders, but as Intuition Support for Novices, in the Light of Dual Processing Theories. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. [80]-[97].
81
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
82
Czekaj J., (2014), Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego ma finanse publiczne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku", t. 29, s. 141-153.
83
Czekaj J. (red.), (2014), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dwudziestolecia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 287 s.
84
Wyroba K., (2013), Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004, Prom. Czekaj J., Kraków : , 210 k.
85
Czekaj J., (2013), Nowela konieczna, ale..., "Rzeczpospolita", 5 września, s. B8.
86
Czekaj J., (2013), Eksperci jak politycy opozycji, "Rzeczpospolita", 26 lutego, s. B11.
87
Czekaj J., (2013), Piekło w podatkowym raju, "Rzeczpospolita", 22 marca, s. B11.
88
Czekaj J., (2013), Raport o szkodliwości OFE, "Rzeczpospolita", 2 lipca, s. B11; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1025406-Raport-o-szkodliwosci-OFE.html
89
Czekaj J., (2013), Sektor finansów publicznych a OFE, "Parkiet : gazeta giełdy", 9 maja (nr 106), s. 18-19; http://www.parkiet.com/artykul/1318347.html
90
Czekaj J., (2013), I po OFE, "Rzeczpospolita", 30 grudnia, s. B8.
91
Prosowicz G., (2013), Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 140 k.
92
Czekaj J., (2012), 10 uwag do programu "Inwestycje polskie", "Rzeczpospolita", 5 listopada; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art5860691-uwagi-do-programu-inwestycje-polskie
93
Kowalski A., Czekaj J., (2012), Europa dwóch prędkości : szansa czy zagrożenie, "Rzeczpospolita", 19 listopada; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art13368831-europa-dwoch-predkosci-szansa-czy-zagrozenie
94
Czekaj J. (red.), (2012), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 165 s.
95
Kowalski A., Czekaj J., (2012), Czeka nas inwestycyjny regres?, "Rzeczpospolita", 19 października; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art5887011-czeka-nas-inwestycyjny-regres
96
Czekaj J., (2012), Kryzys strefy euro : przyczyny, skutki, drogi wyjścia, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (21), s. 5-26; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2012-3_21.pdf
97
Czekaj J., Dresler Z., (2012), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 5 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
98
Czekaj J., (2011), Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej drugiej kadencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 170, s. 9-27.
99
Czekaj J., Dresler Z., (2011), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
100
Czekaj J., (2011), Odważne zamierzenia, "Rzeczpospolita", 21 listopada
101
Czekaj J., (2011), Liczy się gospodarka, "Rzeczpospolita", 2 września; https://www.rp.pl/ekonomia/art14288421-liczy-sie-gospodarka
102
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2011), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy. 2, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 151 s.
103
Czekaj J., (2011), Ograniczenie roli OFE to błąd, "Rzeczpospolita", 7 stycznia; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/589944-Ograniczenie--roli-OFE-to-blad.html?p=1
104
Czekaj J., (2011), Co nas czeka po wyborach, "Rzeczpospolita", 27 lipca; http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/694270-Co-nas-czeka-po-wyborach.html?p=1
105
Czekaj J., (2011), Finanse państwa do przeglądu, "Rzeczpospolita", 27 października
106
Czekaj J., (2011), Euro do remontu, "Rzeczpospolita", 8 grudnia; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art6362691-euro-do-remontu
107
Czekaj J., (2010), Polityka a zysk NBP, "Rzeczpospolita", 6 kwietnia
108
Czekaj J., (2010), OFE : mniejsza składka albo obligacje, "Rzeczpospolita", 24 grudnia
109
Czekaj J., (2010), Wpływ światowego kryzysu gospodarczego na Polską gospodarkę. [W:] Kołodko (red.), Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 189-209.
110
Czekaj J., (2010), NBP potrzebuje prezesa, "Rzeczpospolita", 7 maja; https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art15223351-nbp-potrzebuje-prezesa
111
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (2010), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro: wybrane problemy, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 140 s.
112
Czekaj J., (2010), Recenzja pracy badawczej nt. "Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku" zrealizowanej przez zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Szymli w ramach badań statutowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w roku 2010 : (41/KGR/1/2010/S/554). . [W:] Szymla Z. (red.), Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku, s. 1-3.
113
Czekaj J., (2010), Agnieszka Szczygielska: Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych (Intellectual Capital in a Knowledge-Based Economy: Selected Issues in the Light of Research and Empirical Studies). WUE 2009, 112 pp., "Argumenta Oeconomica", 1, s. 201-204.
114
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
115
Czekaj J. (red.), (2009), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, X, 465, [1] s.
116
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Fundusze inwestycyjne. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 269-289.
117
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
118
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 290-303.
119
Czekaj J., Kowalski A., (2009), Warto mieć cele w polityce gospodarczej, "Rzeczpospolita", 26 października; https://www.rp.pl/finanse/art7473591-warto-miec-cele-w-polityce-gospodarczej
120
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
121
Czekaj J., (2009), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 239-243.
122
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
123
Czekaj J., (2009), Sektor bankowy. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 244-268.
124
Czekaj J., (2009), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynku notowań. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-84.
125
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
126
Czekaj J., (2009), Recenzja pracy badawczej pt. Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 wykonanej pod kierownictwem prof. UEK dr hab. Zbigniewa Dreslera : (40/KFP/1/2010/S/553). . [W:] Dresler Z. (red.), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4, s. 1-3.
127
Czekaj J., Czekaj K., (2009), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 304-319.
128
Czekaj J., (2009), Najgorsze za nami?, "Gazeta Bankowa", nr 49 (1101), s. 27-29.
129
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2009), Instrumenty finansowe. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
130
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2009), Wycena instrumentów finansowych. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
131
Czekaj J., Raganiewicz J., (2009), Rynek kapitałowy. [W:] CZEKAJ J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
132
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Istota i funkcje rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 3-9.
133
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Instytucje kapitałowych ubezpieczeń emerytalnych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 304-319.
134
Czekaj J., (2008), Sektor bankowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 244-268.
135
Czekaj J., (2008), Aktywa finansowe gospodarstw domowych i instytucji finansowych w Polsce. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 239-243.
136
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Klasyfikacja rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-17.
137
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Uczestnicy rynków finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 43-73.
138
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Modele rynku kapitałowego i hipoteza efektywności informacyjnej. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 383-418.
139
Czekaj J., Raganiewicz J., Witek-Stryszowska A., (2008), Instrumenty finansowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 18-42.
140
Czekaj J., Dresler Z., (2008), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
141
Czekaj J., (2008), Instrumenty finansowe według rodzajów i rynków notowań. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-84.
142
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Instytucje obrotu papierami wartościowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 152-235.
143
Czekaj J., Grotowski M., Lipiec R., (2008), Wycena instrumentów finansowych. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-382.
144
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Fundusze inwestycyjne. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 269-289.
145
Czekaj J., Raganiewicz J., (2008), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 121-151.
146
Czekaj J., Czekaj K., (2008), Firmy ubezpieczeniowe. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 290-303.
147
Czekaj J. (red.), (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 465, [1] s.
148
Czekaj J., (2007), Przegląd modeli wyceny instrumentów finansowych. [W:] Wycena instrumentów finansowych notowanych na polskim rynku: konferencja naukowa [on-line], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. [1]-[24].
149
Grotowski M., (2006), Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 210 k.
150
Czekaj J., Dresler Z., (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnione, 1 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 299, [1] s.
151
Czekaj J. (red.), (2006), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 417 s.
152
Czekaj J., Dresler Z., (2005), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 3 uaktualnioneWarszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299, [1] s.
153
Czekaj J., (2005), Korzyści i koszty przystąpienia, "Gazeta Bankowa", nr 43 (887), s. 5.
154
Hall R., Taylor J., (2005), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 508 s.
155
Czekaj J., (2005), Korzyści i koszty przystąpienia do strefy euro : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2005/2006, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 30-40.
156
Czekaj J., Kowalski A., (2005), Polski model prywatyzacji a rozwój rynku kapitałowego. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 115-143.
157
Czekaj J., (2005), Bilans z eurem, "Gazeta Bankowa", nr 44 (888), s. 12-16.
158
Czekaj J. (red.), (2005), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 702 s.
159
Czekaj J., (2004), Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej. [W:] Czekaj J. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 4, Rynki finansowe, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
160
Czekaj J. (red.), (2004), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 4, Rynki finansowe, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 338 s.
161
Hall R., Taylor J., (2004), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 2 dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
162
Zyguła A., (2004), Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 202 k.
163
Żarnowski J., (2003), Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie, Prom. Czekaj J., Kraków : , 177 k.
164
Czekaj J., (2003), Założenia programu naprawy finansów publicznych. [W:] Stan finansów publicznych w Polsce - konieczność reformy (Zeszyty BRE Bank-CASE; 65), Warszawa : CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Naukowa, s. 7-10.
165
Czekaj J., Żarnowski J., Woś M., (2002), Efektywność rynku kapitałowego w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Sektor finansowy w Polsce, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 231-275.
166
Sukacz D., (2002), Niedowartościowanie pierwszych ofert publicznych na przykładzie polskiego rynku kapitałowego, Prom. Czekaj J., Kraków : , 193 k.
167
Czekaj J., (2002), Podatki w Polsce na tle krajów OECD, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 72-81.
168
Czekaj J., Dresler Z., (2002), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 1.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299, [1] s.
169
Czekaj J., (2002), O podatkach? Po wydatkach!, "Gazeta Wyborcza", nr 3 (4 stycznia), s. 26.
170
Hall R., Taylor J., (2002), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., dodruk.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
171
Czekaj J., (2001), Bezrobocie - podatki - wzrost gospodarczy, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 10, s. 4-10.
172
Czekaj J., (2001), Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce, "Nowe Życie Gospodarcze", (dodatek) - Energetyka 2001, s. 10-13.
173
Czekaj J., (2001), Kontrakty długoterminowe a rynek energii elektrycznej w Polsce, Warszawa : Urząd Regulacji Energetyki, 104 s.
174
Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., (2001), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia, Czekaj J. (red. nauk.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 163, [1] s.
175
Czekaj J., Dresler Z., (2001), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 2, popr. i rozsz.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 299 s.
176
Samuelson P., Nordhaus W., (2000), Ekonomia. [T.] 1, Tł. Hagemejer H., Hagemejer K., Czekaj J., Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 845 s.
177
Czekaj J., (2000), Jubileusz prywatyzacji (1), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 32, s. 28-30.
178
Czekaj J., (2000), Kontrakty długoterminowe - przesłanki zawarcia, konsekwencje dla rynku energii elektrycznej i drogi wyjścia. [W:] Szablewski (red.), Konkurencja, regulacja i prywatyzacja sektora energetycznego (Monografie - Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych; 11), Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 129-147.
179
Czekaj J., (2000), Przyszłość prywatyzacji : jubileusz prywatyzacji (2), "Nowe Życie Gospodarcze", nr 33, s. 18-19.
180
Hall R., Taylor J., (2000), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
181
Czekaj J., Woś M., (2000), Metody oceny efektywności zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych i ich zastosowanie w warunkach polskich. [W:] Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-110.
182
Czekaj J., Dresler Z., (2000), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 1, dodr. 2.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [2] s.
183
Hall R., Taylor J., (1999), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka, Tł. Wojtyna A., Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 624 s.
184
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
185
Czekaj J., Włodarczyk W., (1999), Charakterystyka metod i przebieg prywatyzacji w Polsce 1990-1997. [W:] Noga A. (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa : Edukacja i Praca, s. 65-105.
186
Czekaj J., Dresler Z., (1999), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
187
Czekaj J., (1999), Prywatyzacja a rynek kapitałowy - interakcje. [W:] Noga A. (red.), Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej, Warszawa : Edukacja i Praca, s. 169-187.
188
Czekaj J., (1999), Czy reprywatyzacja zagraża finansom publicznym?. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 43), Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 97-99.
189
Czekaj J., Owsiak S. (red.), (1999), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 213 s.
190
Czekaj J., (1999), Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 43), Warszawa : Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, s. 21-25.
191
Bogdanowicz-Bindert C., Czekaj J., (1999), Poland : a Privatisation Model that Works. [W:] Faulkner S., McLoughlin J., Owsiak S. (red.), Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives, Aldershot : Ashgate, s. 73-118.
192
Borowiecki R., Czekaj J., Kaczmarek J., Leśniak M., Owsiak S., Sułkowska W., (1999), Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-76.
193
Borowiecki R., Czekaj J., Kaczmarek J., (1998), Uwarunkowania publicznej emisji akcji Skarbu Państwa. [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowy, T. 1, Łódź : Omega-Praksis, s. 21-56.
194
Samuelson P., Nordhaus W., (1998), Ekonomia. [T.] 1, Tł. Hagemejer H., Hagemejer K., Czekaj J., Wyd. 1, 4 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 845 s.
195
Czekaj J., (1998), Dynamika procesów prywatyzacji w Polsce. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 81-94.
196
Czekaj J., (1998), Specyfika oraz efekty polskiego modelu prywatyzacji. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 83-91.
197
Czekaj J., Dresler Z., (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: podstawy teorii, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 [1] s.
198
Hall R., Taylor J., (1997), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 624 s.
199
Czekaj J., Dresler Z., (1997), Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. 1, dodr. 4.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
200
Czekaj J., (1997), Skala i formy prywatyzacyjnego wsparcia reformy emerytalno-rentowej. [W:] Mujżel J., Owsiak S., Mączyńska E. (red.), Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności (Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów; nr 24), Warszawa : RSS-G, s. 55-73.
201
Czekaj J., (1996), Perspektywy prywatyzacji w Polsce. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 84-94.
202
Czekaj J., Dresler Z., (1996), Podstawy zarządzania finansami firm, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
203
Czekaj J., (1995), Determinanty i perspektywy, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 35-36.
204
Czekaj J., (1995), Brak wiatru : prognoza dla giełdy, "Polityka", nr 13, s. I-III.
205
Hall R., Taylor J., (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 620 s.
206
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ] Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - nr 456. - . - 0208-7944
207
Czekaj J., Dresler Z., (1995), Podstawy zarządzania finansami firm, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 257, [1] s.
208
Czekaj J., (1994), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, Wyd. 3Kraków : Akad. Ekonomiczna, 123 s.
209
Czekaj J., (1994), Rok byków, "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 16-18.
210
Czekaj J., (1994), Raz na byka raz na niedźwiedzia, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 57-58.
211
Czekaj J., (1994), Pierwszy kwartał na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 15, s. 31-32.
212
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - nr 448. - . - 0208-7944
213
Lacey N., Czekaj J., (1994), First Test of Market Efficiency in Poland. [W:] Campbell J., Owsiak S. (red.), Fiscal Reforms in Post-communist Countries, Krakow : Cracow Academy of Economics, s. 307-325.
214
Czekaj J., (1994), Rynkowa wartość praw poboru, "Życie Gospodarcze", nr 7, s. 55.
215
Czekaj J., (1994), Tendencje zmian cen akcji na giełdzie warszawskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33.
216
Czekaj J., Grzegorzewski Z., (1994), Potrzebna premia prywatyzacyjna, "Życie Gospodarcze: tygodnik ekonomiczny", nr 39, s. 41, 44-45.
217
Czekaj J., (1993), Odrabianie zaległości : październik na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 15.
218
Czekaj J., (1993), Trzymać się reguł : listopad na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 51, s. 16.
219
Czekaj J., (1993), Giełda bez granic, "Życie Gospodarcze", nr 38, s. 10.
220
Czekaj J., Owsiak S., (1993), Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Institutional Frameworks of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives, Aldershot : Avebury, s. 251-262.
221
Czekaj J., (1993), Czynniki ograniczające tempo prywatyzacji. [W:] Czekaj J. (red.), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 74-84.
222
Czekaj J., (1993), Czy Bank Śląski zdominuje giełdę?, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 17.
223
Czekaj J., (1993), Pogoda dla graczy : dwa lata Giełdy Papierów Wartościowych, "Życie Gospodarcze", nr 18, s. 20-21.
224
Czekaj J., (1993), Giełda w 1992 r., "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 17.
225
Czekaj J., (1993), Awans outsiderów : giełda w lipcu, "Życie Gospodarcze", nr 33, s. 9.
226
Czekaj J., (1993), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115 s.
227
Czekaj J., (1993), Jałowe ruchy : wrzesień na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 11.
228
Czekaj J. (red.), (1993), Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 176 s.
229
Czekaj J., (1993), Umiarkowany optymizm : giełda w środku lata, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 10.
230
Czekaj J., (1993), Giełda w marcu, "Życie Gospodarcze", nr 16, s. 10.
231
Czekaj J., (1993), Kursy akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle współczesnej teorii rynku kapitałowego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 113), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 123 s.
232
Czekaj J., (1993), Ocena przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 26.
233
Czekaj J., (1993), Giełda w kwietniu, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 13.
234
Czekaj J., (1993), Czy lewica zagraża giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 41, s. 15.
235
Czekaj J., (1993), Giełda w lutym, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 9.
236
Czekaj J., (1993), Teoretyczne problemy kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 43-53.
237
Czekaj J., (1993), Kolejkowa prywatyzacja : potencjalne ceny "Vistuli" - 252000-288000 zł; "Sokołowa" - 154000-176000 zł, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 8.
238
Czekaj J., (1993), Akcje spod lady, "Życie Gospodarcze", nr 21, s. 9.
239
Czekaj J., Hausner J., Miklaszewski S., (1993), Mechanizm integracji a mechanizm transformacji systemowej, Warszawa : Real Press, 73, [1] s.
240
Czekaj J., (1992), Za i przeciw, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 9.
241
Czekaj J., (1992), Podział zysku w spółkach akcyjnych, "Życie Gospodarcze", nr 10, s. 7.
242
Czekaj J., (1992), Z garażu na giełdę : czyli jak ożywić polski rynek akcji?, "Życie Gospodarcze", nr 25, s. 7.
243
Czekaj J., (1992), Trzecia emisja, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 6.
244
Czekaj J., (1992), Tajemnice giełdy : kursy akcji "Elektrimu" i "Mostostalu" są nie doszacowane, a "Ireny", "Próchnika" i "Kabli" - poszacowane, "Życie Gospodarcze", nr 35, s. 11.
245
Czekaj J., Juda Z., (1992), Rynek weryfikuje, "Życie Gospodarcze", nr 4, s. 5.
246
Czekaj J., (1992), Zysk a wartość przedsiębiorstwa, "Życie Gospodarcze", nr 5, s. 13.
247
Czekaj J., Juda Z., (1992), Giełda po trzech kwartałach, "Życie Gospodarcze", nr 45, s. 19.
248
Czekaj J., (1992), "Mostostal" nęci, "Życie Gospodarcze", nr 17, s. 5.
249
Czekaj J., Juda Z., (1992), Pierwszy rok giełdy, "Życie Gospodarcze", nr 20, s. 1, 4.
250
Czekaj J., (1992), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-20.
251
Czekaj J., Owsiak S., (1992), Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 228, [1] s.
252
Czekaj J., Juda Z., (1992), Co słychać na giełdzie, "Życie Gospodarcze", nr 14, s. 5.
253
Czekaj J., (1992), Szacowanie efektywnych projektów inwestycyjnych, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 9.
254
Czekaj J., (1992), Giełda w I półroczu '92 : nazbyt optymistycznie nastawieni inwestorzy zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię, "Życie Gospodarcze", nr 34, s. 15.
255
Czekaj J., (1992), "Efekt" SA w publicznym obrocie, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 15.
256
Czekaj J., (1992), Sprzeczności procesu prywatyzacji. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 149-166.
257
Czekaj J., Juda Z., (1992), Kursy akcji, "Życie Gospodarcze", nr 21, s. 3.
258
Czekaj J., (1991), Akcje sprzedano wątpliwości pozostają : prywatyzacja "Swarzędza", "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 1, 6.
259
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Duże pieniądze i małe interesy, "Życie Gospodarcze", nr 1, s. 9.
260
Czekaj J., (1991), Prywatyzacja "ELEKTRIMU", "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 5.
261
Czekaj J., (1991), Rynek kapitałowy a ryzyko gospodarcze, Warszawa : Instytut Finansów, 23 s.
262
Czekaj J., (1991), Wedel znów prywatny, "Życie Gospodarcze", nr 43, s. 1, 6.
263
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Financial Markets in the Period of Transition: Determinants, Perils, Prospects, Warsaw : Institute of Finance, 23 s.
264
Finanse przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, (1991), Skierniewice : Centrum Doradztwa Organizacyjno-Finansowego "Vector", 119, [1] s.
265
Czekaj J., (1991), Efekt dźwigni finansowej, "Życie Gospodarcze", nr 39, s. 8.
266
Czekaj J., Owsiak S., (1991), Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 261-275.
267
Czekaj J., (1991), Finansowe kryteria wyboru przedsięwzięć rozwojowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 36 s.
268
Czekaj J., (1991), Szukajmy kompromisu, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 5.
269
Czekaj J., Dresler Z., (1991), Skuteczność regulowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach uspołecznionych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 125-139.
270
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Bank w roli głównej, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 6.
271
Czekaj J., (1991), Trochę teorii, "Życie Gospodarcze", nr 46, s. 6.
272
Czekaj J., (1991), Ryzyko, "Życie Gospodarcze", nr 42, s. 12.
273
Czekaj J., Hausner J., Indraszkiewicz J., Owsiak S., (1991), Polityka i gospodarka: Polska w latach 80., Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 194, [2] s.
274
Czekaj J., (1991), Sprzedaż nadal ekspresowa, "Życie Gospodarcze", nr 26, s. 5.
275
Czekaj J., (1991), Wypić nie wypić, "Życie Gospodarcze", nr 49, s. 3.
276
Czekaj J., (1991), O potrzebie nowego ujęcia finansów przedsiębiorstw, Warszawa : Instytut Finansów, 22 s.
277
Czekaj J., (1991), Przebieg procesów realnych w gospodarce narodowej. [W:] Hausner J. (red.), W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 11-24.
278
Czekaj J., (1991), Łamigłówka, "Życie Gospodarcze", nr 29, s. 4.
279
Czekaj J., (1991), Do We Need Economic Theory of Transformation?. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 1[25]-10[35].
280
Czekaj J., (1991), Zawiłości stopy, "Życie Gospodarcze", nr 45, s. 5.
281
Czekaj J., Sopoćko A., (1991), Trudna droga : restrykcyjna polityka pieniężna służy stabilizacji ale przeszkadza prywatyzacji, "Życie Gospodarcze", nr 27, s. 7.
282
Czekaj J., (1991), Dziwna ofensywa : Prosper Bank namawia do kupowania akcji, dając stopę przychodu zaledwie 14 proc. : kto na tym zarobi?, "Życie Gospodarcze", nr 6, s. 5.
283
Adamczyk A., Czekaj J., Wydymus S., (1990), Intensywność zmian strukturalnych a dynamika wzrostu gospodarczego europejskich krajów RWPG, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 33, s. 77-85.
284
Czekaj J., Juda Z., (1990), Wycena alternatywna, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 8.
285
Czekaj J., (1990), Nobel z ekonomii, "Życie Gospodarcze", nr 47, s. 13.
286
Czekaj J., (1990), Zasady wyboru optymalnego portfela lokat, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 1-4.
287
Czekaj J., (1990), Rynek kapitałowy a alokacja inwestycji. [W:] Domaszewicz R. (red.), O nowy ład ekonomiczny w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 93-102.
288
Czekaj J., (1990), Jak wyceniono pierwszą "5"? Może dobrze, może źle, ale nie wiadomo dlaczego właśnie tak..., "Życie Gospodarcze", nr 50, s. 5.
289
Czekaj J., Sopoćko A., (1990), Między Frankfurtem a Nowym Jorkiem, "Życie Gospodarcze", nr 51/52, s. 11.