Publications of the selected author
1

Title:
Specyfika i zakres doradztwa personalnego = The Nature and Scope of Personnel Consulting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 853 (2011) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220032
article
2

Title:
Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej = Recruitment as an Element of Outsourcing the Personnel Function
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 807 (2010) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165634071
article
3

Title:
Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce = Institutionalisation of the Labour Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 784 (2008) , s. 25-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50472
article
4

Title:
Wynagradzanie personelu
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 163-198
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158475
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy = Programs Backing Local and Regional Labour Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006) , s. 77-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53075
article
6

Title:
Analiza pracy
Source:
Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 57-78
ISBN:
83-7252-315-0
Nr:
2166158410
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006
Physical description:
406, [2] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88616-75-7
Nr:
52381
monograph
8

Title:
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów personalnych = Identifying and Solving Personnel Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005) , s. 7-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52775
article
9

Title:
Podejmowanie decyzji personalnych = Making Personnel Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 127-140. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52825
article
10

Title:
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy = The Plight of Women in European Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004) , s. 7-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219702
article
11

Title:
Rozwiązywanie problemów personalnych
Source:
Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004, s. 272-280 - Bibliogr.
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-60-6
Nr:
2168222020
chapter in monograph
12

Title:
Problemy decyzyjne zarządzania personelem
Source:
Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI, s. 45-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-906/Magazyn
Nr:
2168258608
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Tendencje zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90. = Tendencies Towards Change in Employment Structures in Poland in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220974
article
14

Conference:
Konferencja naukowa Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej, Warszawa, Polska, od 2003-02-24 do 2003-02-25
Title:
Przeciwdziałanie bezrobociu na małopolskim rynku pracy
Source:
Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. = Èkonomika truda : prepâtstviâ svâzannye s processom transformacii obŝestvennogo stroâ : materialy naučnoj konferencii orgaznizovannoj Pervym Nezavisimym Universitetom v Varšave / red. Andrzej Barczak, Wacław Stankiewicz - Warszawa: Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, 2003, s. 111-125. - Streszcz., rez.
Series:
(Konferencje i Seminaria PWSBiA ; nr 13)
ISBN:
83-86031-82-4
Nr:
2168361100
chapter in conference materials
15

Title:
Planowanie zasobów ludzkich
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 29-48
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168247134
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Personel a strategia rozwoju organizacji
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 7-25
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168306321
chapter in academic script
See main document
17

Title:
Planowanie zasobów ludzkich
Source:
Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 26-47
ISBN:
83-7252-144-1
Nr:
2168232180
chapter in academic script
See main document
18

Title:
Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy
Source:
Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002, s. 23-27
Series:
(Człowiek w Firmie)
ISBN:
83-88840-19-3
Nr:
2168253292
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001
Physical description:
108 s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-74-9
Nr:
2168235776
monograph
20

Title:
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234814
article
21

Title:
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230266
monograph
22

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 2001
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168230246
monograph
23

Title:
Wynagradzanie personelu
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 130-162
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249276
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Analiza pracy
Source:
Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 45-63
ISBN:
83-7252-042-9
Nr:
2168249266
chapter in academic script
See main document
25

Title:
Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem = Effectiveness of Professional Training in the Theory and Practice of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 552 (2000) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238720
article
26

Title:
Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi = Labour Analysis as an Instrument of Human Resources Management
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 3 (2000) , s. 41-57. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168238948
article
27

Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000
Physical description:
408, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-85577-98-X
Nr:
2168232754
monograph
28

Title:
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
53 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358058
report
29

Title:
Strategia rozwoju uczelni
Publisher address:
Kraków: Wydawn. AE, 1999
Physical description:
13 + 25 nlb. s.: il.; 24 cm
Nr:
2168358052
report
30

Title:
Rynek pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi = Labour Market and Human Resource Management
Source:
Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998) , s. 207-215. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168360564
article
31

Title:
Techniki prognozowania personelu = Techniques of Human Resources' Prognostication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998) , s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244964
article
32

Title:
Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi = The Recruitment Process in the Practice of Human Resources Management
Source:
Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. Aurelia Polańska - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997, s. 40-47. - summ.
ISBN:
83-7017-732-8
Nr:
2168271924
chapter in conference materials
33

Title:
Planowanie personelu
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 20-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249380
chapter in academic script
See main document
34

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246116
conference materials
35

Title:
Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi = Recruitment of Personnel in the Practice of Human Resource Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997) , s. 37-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237772
article
36

Title:
Wynagradzanie
Source:
Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 66-77 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-24-0
Nr:
2168249390
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Zarządzanie personelem jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa = Personnel Management as Instrument of Increasing Enterprise's Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 466 (1996) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238262
article
38

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168239972
academic script
39

Title:
Wprowadzenie do zarządzania personelem
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-62-9
Nr:
2168287903
academic script
40

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w dydaktyce i badaniach Katedry Ekonomiki Pracy AE w Krakowie
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 235-241
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230386
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Rola analizy pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Role of Labour Analysis in Management of Human Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237718
article
42

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
254, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230360
conference materials
See related chapters
43

Title:
Efektywność pracy - problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne = Labour Efficiency - Theoretical, Methodological and Practical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 429 (1994) , s. 43-57. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234100
article
44

Title:
Systemowe uwarunkowania zmian popytu na rynku pracy w Polsce = System Conditions of Demand Modifixation on Labour Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993) , s. 29-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252202
article
45

Title:
Znaczenie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w gospodarowaniu kadrami w przedsiębiorstwie = The Significance of the Revision and Attesting of Work-Posts in the Personnel Policy of the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992) , s. 129-145. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168236212
article
46

Title:
Popyt na pracę = The Demang for Labour
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Adam SZAŁKOWSKI - Kraków: "Secesja", 1992, s. 42-60
ISBN:
83-85483-26-8
Nr:
2168239460
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Analiza pracy = The Work Analysis
Source:
Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991, s. 121-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-10144-X
Nr:
2168248788
chapter in monograph
48

Title:
Analiza popytu na pracę w aspekcie zmian strukturalnych = Analysis of Labour Demand in the Aspect of Structural Changes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991) , s. 45-60. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237038
article
49

Title:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium
Publisher address:
Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991
Physical description:
101 s.; 21 cm.
Nr:
2168264398
conference materials
See related chapters
50

Title:
Rynek pracy : seminarium w Krakowie
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8, s. 35-36
Nr:
2168249452
varia
51

Title:
Dyskusja
Source:
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. Anna PIECHNIK-KURDZIEL - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991, s. 93-100
Nr:
2168264404
voice in discussion / interview
See main document
52

Title:
Rynek pracy województwa krakowskiego w latach 1982-1987 = Labour Market in the District of Cracow in the Years 1982-1987
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990) , s. 25-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251390
article
53

Title:
Ekonomiczno-społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-Economic Aspects of Rationalisation of Employment in the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989) , s. 35-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235540
article
54

Title:
Tendencje rozwoju ekonomiki pracy w krajach socjalistycznych = Trends in the Development of Labour Economies in the Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 289 (1989) , s. 79-95. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257564
article
55

Title:
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy
Source:
Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988, s. 83-95
Nr:
2168272266
chapter in conference materials
56

Title:
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych = Methodological Principles of Classification of Productivity Factors Based on the Author's Own Empirical Investigations
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318523
varia
57

Title:
Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy = Methodological Aspects of Work Efficiency Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 31-45. - Summ., rez.
Nr:
2168233472
article
58

Title:
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy = The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 129-148. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260878
article
59

Author:
Title:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego = The Factors of Work Effectiveness in Employees' Groups in the Electronics Industry Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986) , s. 23-44. - Summ., rez.
Nr:
2168231098
article
60

Title:
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984, s. 108-117
Series:
(Zeszyty Metodyczne ; 1)
Nr:
2168342347
chapter in monograph
61

Title:
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984
Physical description:
107 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 23 (229))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168366764
monograph
62

Author:
Title:
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod"
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
397 k.: il.; 30 cm + aneks: 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/881
Nr:
2168274523
doctoral dissertation
63

Title:
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
164 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168255538
monograph
64

Title:
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980) , s. 15-18
Nr:
2168226487
article
65

Author:
Title:
Formy i metody prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 33 (1978) , s. 44-51
Nr:
2168359398
article
66

Title:
Gospodarka czasem pracy
Source:
Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978, s. 258-313
Nr:
2168252046
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Gospodarka czasem pracy
Source:
Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 113-183 - Bibliogr.
Nr:
2168306495
chapter in textbook
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
143 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KZZP/2/2002/S
Signature:
NP-880/Magazyn
Nr:
2168258490
unpublished scientific work
2

Title:
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
119, 26, [3] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-785/Magazyn
Nr:
2168258478
unpublished scientific work
3

Title:
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
39/KEiOP/3/2001/S
Signature:
NP-787/Magazyn
Nr:
2168258480
unpublished scientific work
4

Title:
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
68, [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-650/Magazyn
Nr:
2168259206
unpublished scientific work
5

Title:
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
121 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-707/Magazyn
Nr:
2168258312
unpublished scientific work
6

Title:
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
116 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-529/Magazyn
Nr:
2168258234
unpublished scientific work
7

Title:
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-482/Magazyn
Nr:
2168258170
unpublished scientific work
8

Title:
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
51 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-417/Magazyn
Nr:
2168257290
unpublished scientific work
9

Title:
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
72, [2] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-355/Magazyn
Nr:
2168251736
unpublished scientific work
10

Title:
Planowanie potrzeb personalnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-298/Magazyn
Nr:
2168226853
unpublished scientific work
11

Title:
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-187/Magazyn
Nr:
2168252060
unpublished scientific work
1
Specyfika i zakres doradztwa personalnego = The Nature and Scope of Personnel Consulting / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 853 (2011), s. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189745. - ISSN 1898-6447
2
Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej = Recruitment as an Element of Outsourcing the Personnel Function / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 807 (2010), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169103080. - ISSN 1898-6447
3
Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce = Institutionalisation of the Labour Market in Poland / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 784 (2008), s. 25-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161694077. - ISSN 1898-6447
4
Wynagradzanie personelu / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 163-198. - ISBN 83-7252-315-0
5
Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy = Programs Backing Local and Regional Labour Markets / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 711 (2006), s. 77-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/113158933. - ISSN 0208-7944
6
Analiza pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Podstawy zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 57-78. - ISBN 83-7252-315-0
7
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006. - 406, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 186). - ISBN 83-88616-75-7
8
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów personalnych = Identifying and Solving Personnel Problems / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 676 (2005), s. 7-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89424289. - ISSN 0208-7944
9
Podejmowanie decyzji personalnych = Making Personnel Decisions / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 127-140. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/590/557. - ISSN 1506-2635
10
Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy = The Plight of Women in European Labour Market / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 642 (2004), s. 7-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51040714. - ISSN 0208-7944
11
Rozwiązywanie problemów personalnych / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości / red. Marta Juchnowicz. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2004. - (Człowiek w Firmie). - S. 272-280. - Bibliogr. - ISBN 83-88840-60-6
12
Problemy decyzyjne zarządzania personelem / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI. - (2003), s. 45-71. - Bibliogr.
13
Tendencje zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90. = Tendencies Towards Change in Employment Structures in Poland in the 1990s / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15757. - ISSN 0208-7944
14
Przeciwdziałanie bezrobociu na małopolskim rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. = Èkonomika truda : prepâtstviâ svâzannye s processom transformacii obŝestvennogo stroâ : materialy naučnoj konferencii orgaznizovannoj Pervym Nezavisimym Universitetom v Varšave / red. nauk. Andrzej Barczak, Wacław Stankiewicz. - Warszawa: Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, 2003. - (Konferencje i Seminaria PWSBiA, ISSN 1234-7639 ; nr 13). - S. 111-125. - Streszcz., rez. - ISBN 83-86031-82-4
15
Planowanie zasobów ludzkich / Urszula BUKOWSKA, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 29-48. - ISBN 83-88840-19-3
16
Personel a strategia rozwoju organizacji / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 7-25. - ISBN 83-7252-144-1
17
Planowanie zasobów ludzkich / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój personelu / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 26-47. - ISBN 83-7252-144-1
18
Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2002. - (Człowiek w Firmie). - S. 23-27. - ISBN 83-88840-19-3
19
Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / red. nauk. Anna NEHRING ; [aut. ADAMCZYK Jadwiga, KOLEGOWICZ Konrad, PIECHNIK-KURDZIEL Anna, ŁUKASIEWICZ Grzegorz, NEHRING Anna]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 2001. - 108 s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-74-9
20
Personel w strategii rozwoju firmy = Personnel in a Firm's Development Strategy / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 567 (2001), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9931. - ISSN 0208-7944
21
Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 78 s. : il. ; 24 cm
22
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 2001. - 252 s. : il. ; 24 cm
23
Wynagradzanie personelu / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 130-162. - ISBN 83-7252-042-9
24
Analiza pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Wprowadzenie do zarządzania personelem / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 45-63. - ISBN 83-7252-042-9
25
Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem = Effectiveness of Professional Training in the Theory and Practice of Human Resources Management / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 552 (2000), s. 41-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi = Labour Analysis as an Instrument of Human Resources Management / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 3 (2000), s. 41-57. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/551/517. - ISSN 1506-2635
27
Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ. - Warszawa: Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2000. - 408, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteczka Pracownicza ; poradnik 109). - ISBN 83-85577-98-X
28
Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń / Leszek KOZIOŁ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ. - Kraków : Wydawn. AE, 1999. - 53 s. : il. ; 24 cm
29
Strategia rozwoju uczelni / Adam STABRYŁA, Ryszard BOROWIECKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek KOZIOŁ, Janusz CZEKAJ, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Małgorzata BAKALARZ, Paweł CABAŁA, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Wydawn. AE, 1999. - 13 + 25 nlb. s. : il. ; 24 cm
30
Rynek pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi = Labour Market and Human Resource Management / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - R. 1997/98 (1998), s. 207-215. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-4867
31
Techniki prognozowania personelu = Techniques of Human Resources' Prognostication / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 512 (1998), s. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi = The Recruitment Process in the Practice of Human Resources Management / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r. / red. nauk. Aurelia Polańska. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. - S. 40-47. - summ. - ISBN 83-7017-732-8
33
Planowanie personelu / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 20-28. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
34
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 353, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-21-6
35
Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi = Recruitment of Personnel in the Practice of Human Resource Management / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 498 (1997), s. 37-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
36
Wynagradzanie / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń / red. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 66-77. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-24-0
37
Zarządzanie personelem jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa = Personnel Management as Instrument of Increasing Enterprise's Effectiveness / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 466 (1996), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
38
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Wyd. 1, dodr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
39
Wprowadzenie do zarządzania personelem / Adam SZAŁKOWSKI, Alicja MIŚ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-62-9
40
Zarządzanie zasobami ludzkimi w dydaktyce i badaniach Katedry Ekonomiki Pracy AE w Krakowie / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 235-241. - ISBN 83-86439-43-2
41
Rola analizy pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi = Role of Labour Analysis in Management of Human Resources / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 447 (1995), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 254, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-43-2
43
Efektywność pracy - problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne = Labour Efficiency - Theoretical, Methodological and Practical Issues / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 429 (1994), s. 43-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Systemowe uwarunkowania zmian popytu na rynku pracy w Polsce = System Conditions of Demand Modifixation on Labour Market in Poland / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 413 (1993), s. 29-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Znaczenie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w gospodarowaniu kadrami w przedsiębiorstwie = The Significance of the Revision and Attesting of Work-Posts in the Personnel Policy of the Enterprise / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 361 (1992), s. 129-145. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Popyt na pracę = The Demang for Labour / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. nauk. Adam SZAŁKOWSKI. - Kraków: "Secesja", 1992. - S. 42-60. - ISBN 83-85483-26-8
47
Analiza pracy = The Work Analysis / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // W: Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod / red. Ferdynand Michoń. - Warszawa; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - S. 121-162. - Bibliogr. - ISBN 83-01-10144-X
48
Analiza popytu na pracę w aspekcie zmian strukturalnych = Analysis of Labour Demand in the Aspect of Structural Changes / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 379 (1991), s. 45-60. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - 101 s. ; 21 cm
50
Rynek pracy : seminarium w Krakowie / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ // Polityka Społeczna. - nr 8 (1991), s. 35-36. - ISSN 0137-4729
51
Dyskusja / oprac. Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ // W: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium / red. nauk. Anna PIECHNIK-KURDZIEL. - Kraków: Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy, 1991. - S. 93-100
52
Rynek pracy województwa krakowskiego w latach 1982-1987 = Labour Market in the District of Cracow in the Years 1982-1987 / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 332 (1990), s. 25-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Ekonomiczno-społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie = Socio-Economic Aspects of Rationalisation of Employment in the Enterprise / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 298 (1989), s. 35-57. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
54
Tendencje rozwoju ekonomiki pracy w krajach socjalistycznych = Trends in the Development of Labour Economies in the Socialist Countries / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 289 (1989), s. 79-95. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Aleksy POCZTOWSKI // W: Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej / red. Józef Orczyk, Zygmunt Wiatrowski. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1988. - S. 83-95
56
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych = Methodological Principles of Classification of Productivity Factors Based on the Author's Own Empirical Investigations / Anna PIECHNK-KURDZIEL // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
57
Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy = Methodological Aspects of Work Efficiency Factors / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987), s. 31-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
58
Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy = The Methodological Rationale for the Classification of Work Effectiveness Factors / Anna PIECHNIK-KURDZIEL // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 129-148. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
59
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego = The Factors of Work Effectiveness in Employees' Groups in the Electronics Industry Enterprises / Anna PIECHNIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 219 (1986), s. 23-44. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
60
Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy / red. Alicja Sajkiewicz. - Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1984. - (Zeszyty Metodyczne ; 1). - S. 108-117
61
Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego / Ferdynand MICHOŃ, Anna PIECHNIK, Leszek KOZIOŁ, Adam SZAŁKOWSKI. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1984. - 107 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Studia i Materiały / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ISSN 0239-9458 ; z. 23 (229)
62
Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" / Anna PIECHNIK ; . - Kraków : , 1982. - 397 k. : il. ; 30 cm + aneks: 23 k. - Promotor: Ferdynand MICHOŃ. - Bibliogr.
63
Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji / red. Ferdynand MICHOŃ ; [aut.: Ferdynand MICHOŃ, Anna FRANCIK, Leszek KOZIOŁ, Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Adam SZAŁKOWSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 164 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
64
Efektywność pracy a potrzeby pracownicze / Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK // Ekonomika i Organizacja Pracy. - R. 31, nr 11 (371) (1980), s. 15-18. - ISSN 0013-3043
65
Formy i metody prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna PIECHNIK // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 33 (1978), s. 44-51. - ISSN 0239-4464
66
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK, Kazimierz GÓRKA // W: Podstawy ekonomiki pracy / red. Ferdynand MICHOŃ . - Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. - S. 258-313
67
Gospodarka czasem pracy / Danuta LEŚ-WIECZOREK, Anna PIECHNIK // W: Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2 / red. Ferdynand MICHOŃ . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 113-183. - Bibliogr.
68
Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 143 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Jacek KOPEĆ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 119, 26, [3] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne / Anna NEHRING (kierownik tematu), Jadwiga ADAMCZYK, Konrad KOLEGOWICZ, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 68, [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych) / Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK, Grzegorz ŁUKASIEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 121 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych) / kier. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Urszula BUKOWSKA, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 116 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Jacek KOPEĆ, Jarosław PIWOWARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wykonawcy: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 51 k. : il. ; 30 cm
76
Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych) / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 72, [2] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Planowanie potrzeb personalnych / kierownik tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; członkowie: Aleksy POCZTOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 56 s. : il. ; 30 cm
78
Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych / kier. tematu: Adam SZAŁKOWSKI ; wyk.: Anna PIECHNIK-KURDZIEL, Alicja MIŚ, Jacek KOPEĆ, Tomasz SAPETA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 39 k. : il. ; 30 cm
1
Piechnik-Kurdziel A., (2011), Specyfika i zakres doradztwa personalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 853, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189745
2
Piechnik-Kurdziel A., (2010), Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 807, s. 33-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/169103080
3
Piechnik-Kurdziel A., (2008), Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 784, s. 25-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/161694077
4
Piechnik-Kurdziel A., (2006), Wynagradzanie personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 163-198.
5
Piechnik-Kurdziel A., (2006), Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 711, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/113158933
6
Piechnik-Kurdziel A., (2006), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Podstawy zarządzania personelem, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 57-78.
7
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 406, [2] s.
8
Piechnik-Kurdziel A., (2005), Identyfikacja i rozwiązywanie problemów personalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 676, s. 7-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/89424289
9
Piechnik-Kurdziel A., (2005), Podejmowanie decyzji personalnych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 127-140; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/590/557
10
Piechnik-Kurdziel A., (2004), Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 642, s. 7-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/51040714
11
Piechnik-Kurdziel A., (2004), Rozwiązywanie problemów personalnych. [W:] Juchnowicz M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 272-280.
12
Piechnik-Kurdziel A., (2003), Problemy decyzyjne zarządzania personelem. [W:] Szałkowski A. (kierownik tematu), Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych, s. 45-71.
13
Piechnik-Kurdziel A., (2003), Tendencje zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90., "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/15757
14
Piechnik-Kurdziel A., (2003), Przeciwdziałanie bezrobociu na małopolskim rynku pracy. [W:] Barczak A., Stankiewicz W. (red.), Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r. (Konferencje i Seminaria PWSBiA; nr 13), Warszawa : Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA, s. 111-125.
15
Bukowska U., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Planowanie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 29-48.
16
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2002), Personel a strategia rozwoju organizacji. [W:] SZAŁKOWSKI A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-25.
17
Piechnik-Kurdziel A., (2002), Planowanie zasobów ludzkich. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój personelu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-47.
18
Piechnik-Kurdziel A., (2002), Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 23-27.
19
Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., Nehring A., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza ABRYS, 108 s.
20
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., (2001), Personel w strategii rozwoju firmy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 567, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/9931
21
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni: wersja skrócona, Kraków : Wydawn. AE, 78 s.
22
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (2001), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 252 s.
23
Piechnik-Kurdziel A., (2000), Wynagradzanie personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 130-162.
24
Piechnik-Kurdziel A., (2000), Analiza pracy. [W:] Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 45-63.
25
Piechnik-Kurdziel A., (2000), Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 552, s. 41-55.
26
Piechnik-Kurdziel A., (2000), Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 3, s. 41-57; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/551/517
27
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie: teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 408, [2] s.
28
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., (1999), Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń, Kraków : Wydawn. AE, 53 s.
29
Stabryła A., Borowiecki R., Grabiński T., Kozioł L., Czekaj J., Jaki A., Kaczmarek J., Piechnik-Kurdziel A., Bakalarz M., Cabała P., Ziębicki B., (1999), Strategia rozwoju uczelni, Kraków : Wydawn. AE, 13 + 25 nlb. s.
30
Piechnik-Kurdziel A., (1998), Rynek pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi, "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej", R. 1997/98, s. 207-215.
31
Piechnik-Kurdziel A., (1998), Techniki prognozowania personelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 512, s. 7-17.
32
Piechnik-Kurdziel A., (1997), Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Polańska A. (red.), Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 40-47.
33
Piechnik-Kurdziel A., (1997), Planowanie personelu. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 20-28.
34
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1997), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 353, [1] s.
35
Piechnik-Kurdziel A., (1997), Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 498, s. 37-49.
36
Piechnik-Kurdziel A., (1997), Wynagradzanie. [W:] Szałkowski A. (red.), Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 66-77.
37
Piechnik-Kurdziel A., (1996), Zarządzanie personelem jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 466, s. 61-71.
38
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wyd. 1, dodr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
39
Szałkowski A., Miś A., Piechnik-Kurdziel A., (1996), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
40
Piechnik-Kurdziel A., (1995), Zarządzanie zasobami ludzkimi w dydaktyce i badaniach Katedry Ekonomiki Pracy AE w Krakowie. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 235-241.
41
Piechnik-Kurdziel A., (1995), Rola analizy pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 447, s. 59-69.
42
Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1995), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej: materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 254, [1] s.
43
Piechnik-Kurdziel A., (1994), Efektywność pracy - problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 429, s. 43-57.
44
Piechnik-Kurdziel A., (1993), Systemowe uwarunkowania zmian popytu na rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 413, s. 29-44.
45
Piechnik-Kurdziel A., (1992), Znaczenie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w gospodarowaniu kadrami w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 361, s. 129-145.
46
Piechnik-Kurdziel A., (1992), Popyt na pracę. [W:] Szałkowski A. (red.), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Kraków : "Secesja", s. 42-60.
47
Piechnik-Kurdziel A., (1991), Analiza pracy. [W:] Michoń F. (red.), Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 121-162.
48
Piechnik-Kurdziel A., (1991), Analiza popytu na pracę w aspekcie zmian strukturalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 379, s. 45-60.
49
Piechnik-Kurdziel A. (red.), (1991), Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium, Kraków : Urząd Wojewódzki : Wojewódzkie Biuro Pracy, 101 s.
50
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., (1991), Rynek pracy : seminarium w Krakowie, "Polityka Społeczna", nr 8, s. 35-36.
51
Dyskusja, oprac. A. Piechnik-Kurdzieloprac. J. Kopeć,"Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego: materiały z seminarium", s. 93-100.
52
Piechnik-Kurdziel A., (1990), Rynek pracy województwa krakowskiego w latach 1982-1987, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 332, s. 25-43.
53
Piechnik-Kurdziel A., (1989), Ekonomiczno-społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 298, s. 35-57.
54
Piechnik-Kurdziel A., (1989), Tendencje rozwoju ekonomiki pracy w krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 289, s. 79-95.
55
Piechnik-Kurdziel A., Pocztowski A., (1988), Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy. [W:] Orczyk J., Wiatrowski Z. (red.), Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, s. 83-95.
56
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 63-65.
57
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 31-45.
58
Piechnik-Kurdziel A., (1987), Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 129-148.
59
Piechnik A., (1986), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 219, s. 23-44.
60
Pocztowski A., Piechnik A., (1984), Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Sajkiewicz A. (red.), Ekonomika pracy, Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, s. 108-117.
61
Michoń F., Piechnik A., Kozioł L., Szałkowski A., (1984), Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego, (Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, z. 23 (229)), Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 107 s.
62
Piechnik A., (1982), Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego: studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod", Prom. Michoń F., Kraków : , 397 k.
63
Michoń F., Francik A., Kozioł L., Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Szałkowski A., (1981), Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji, Michoń F. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 s.
64
Szałkowski A., Piechnik A., (1980), Efektywność pracy a potrzeby pracownicze, "Ekonomika i Organizacja Pracy", R. 31, nr 11 (371), s. 15-18.
65
Piechnik A., (1978), Formy i metody prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 33, s. 44-51.
66
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., Górka K., (1978), Gospodarka czasem pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Podstawy ekonomiki pracy, Warszawa : Książka i Wiedza, s. 258-313.
67
Leś-Wieczorek D., Piechnik A., (1977), Gospodarka czasem pracy. [W:] MICHOŃ F. (red.), Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-183.
68
Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2002), Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 143 k.
69
Kopeć J., Piechnik-Kurdziel A., Bukowska U., Łukasiewicz G., Piwowarczyk J., (2001), Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, 26, [3] k.
70
Nehring A., Adamczyk J., Kolegowicz K., Piechnik-Kurdziel A., Łukasiewicz G., (2001), Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Nehring A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
71
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Łukasiewicz G., (2000), Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68, [6] k.
72
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., Łukasiewicz G., (2000), Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
73
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Bukowska U., Piwowarczyk J., (1999), Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 116 s.
74
Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Piwowarczyk J., (1998), Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 k.
75
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1997), System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 51 k.
76
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Rekrutacja i techniki doboru pracowników: (raport z badań statutowych), Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72, [2] k.
77
Pocztowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1995), Planowanie potrzeb personalnych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 s.
78
Piechnik-Kurdziel A., Miś A., Kopeć J., Sapeta T., (1993), Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki: raport z badań statutowych, Szałkowski A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
1
@article{UEK:2168220032,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Specyfika i zakres doradztwa personalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "853",
pages = "99-110",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189745},
}
2
@article{UEK:2165634071,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rekrutacja jako element outsourcingu funkcji personalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "807",
pages = "33-44",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169103080},
}
3
@article{UEK:50472,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Instytucjonalizacja rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "784",
pages = "25-39",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161694077},
}
4
@inbook{UEK:2166158475,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wynagradzanie personelu",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "163-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
5
@article{UEK:53075,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Programy wspierania lokalnych i regionalnych rynków pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "711",
pages = "77-90",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/113158933},
}
6
@inbook{UEK:2166158410,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Podstawy zarządzania personelem",
pages = "57-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-315-0",
}
7
@book{UEK:52381,
author = "Leszek Kozioł and Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-88616-75-7",
}
8
@article{UEK:52775,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Identyfikacja i rozwiązywanie problemów personalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "676",
pages = "7-23",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89424289},
}
9
@article{UEK:52825,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Podejmowanie decyzji personalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "127-140",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.127140},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/590/557},
}
10
@article{UEK:2168219702,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Sytuacja kobiet na europejskim rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "642",
pages = "7-20",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51040714},
}
11
@inbook{UEK:2168222020,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rozwiązywanie problemów personalnych",
booktitle = "Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości",
pages = "272-280",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88840-60-6",
}
12
@unpublished{UEK:2168258608,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Problemy decyzyjne zarządzania personelem",
booktitle = "Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi a rozwój organizacji : raport z badań statutowych",
pages = "45-71",
year = "2003",
}
13
@article{UEK:2168220974,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Tendencje zmian struktur zatrudnienia w Polsce w latach 90.",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "35-48",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15757},
}
14
@inbook{UEK:2168361100,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Przeciwdziałanie bezrobociu na małopolskim rynku pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : wyzwania procesu transformacji ustrojowej : materiały z konferencji naukowej organizowanej przez Prywatną Wyższą Szkołę Businessu i Administracji w Warszawie, 24-25.02.2003 r.",
pages = "111-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Biura Badań Strategicznych PWSBiA",
year = "2003",
issn = "1234-7639",
isbn = "83-86031-82-4",
}
15
@inbook{UEK:2168247134,
author = "Urszula Bukowska and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Planowanie zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "29-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
16
@inbook{UEK:2168306321,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel a strategia rozwoju organizacji",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "7-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
17
@inbook{UEK:2168232180,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Planowanie zasobów ludzkich",
booktitle = "Rozwój personelu",
pages = "26-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-144-1",
}
18
@inbook{UEK:2168253292,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Cele, zakres i instrumenty rozwoju potencjału pracy",
booktitle = "Rozwój pracowników : przesłanki, cele, instrumenty",
pages = "23-27",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88840-19-3",
}
19
@book{UEK:2168235776,
author = "Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz and Anna Nehring",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy : aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ABRYS",
year = "2001",
isbn = "83-85827-74-9",
}
20
@article{UEK:2168234814,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Personel w strategii rozwoju firmy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "567",
pages = "41-53",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/9931},
}
21
@book{UEK:2168230266,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni : wersja skrócona",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "2001",
}
22
@book{UEK:2168230246,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "2001",
}
23
@inbook{UEK:2168249276,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wynagradzanie personelu",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "130-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
24
@inbook{UEK:2168249266,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
pages = "45-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-7252-042-9",
}
25
@article{UEK:2168238720,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Efektywność szkolenia zawodowego w teorii i praktyce zarządzania personelem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "552",
pages = "41-55",
year = "2000",
}
26
@article{UEK:2168238948,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Analiza pracy jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "3",
pages = "41-57",
year = "2000",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2000.03.4157},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/551/517},
}
27
@book{UEK:2168232754,
author = "Leszek Kozioł and Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie : teoria i praktyka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-85577-98-X",
}
28
@misc{UEK:2168358058,
author = "Leszek Kozioł and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz",
title = "Strategia rozwoju uczelni. Cz. 4, Ocena i doskonalenie systemu wynagrodzeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "1999",
}
29
@misc{UEK:2168358052,
author = "Adam Stabryła and Ryszard Borowiecki and Tadeusz Grabiński and Leszek Kozioł and Janusz Czekaj and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Anna Piechnik-Kurdziel and Małgorzata Bakalarz and Paweł Cabała and Bernard Ziębicki",
title = "Strategia rozwoju uczelni",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawn. AE",
year = "1999",
}
30
@article{UEK:2168360564,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rynek pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi",
journal = "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej",
number = "R. 1997/98",
pages = "207-215",
year = "1998",
}
31
@article{UEK:2168244964,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Techniki prognozowania personelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "512",
pages = "7-17",
year = "1998",
}
32
@inbook{UEK:2168271924,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Zarządzanie personelem w Polsce : referaty przygotowane na konferencję sopocką zorganizowaną przez pracowników Zakładu Zarządzania Personelem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w czerwcu 1996 r.",
pages = "40-47",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "1997",
isbn = "83-7017-732-8",
}
33
@inbook{UEK:2168249380,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Planowanie personelu",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "20-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
34
@book{UEK:2168246116,
title = "Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-21-6",
}
35
@article{UEK:2168237772,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rekrutacja pracowników w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "498",
pages = "37-49",
year = "1997",
}
36
@inbook{UEK:2168249390,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wynagradzanie",
booktitle = "Zarządzanie personelem : materiały do ćwiczeń",
pages = "66-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-24-0",
}
37
@article{UEK:2168238262,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Zarządzanie personelem jako narzędzie wzrostu efektywności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "466",
pages = "61-71",
year = "1996",
}
38
@book{UEK:2168239972,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-86439-62-9",
}
39
@book{UEK:2168287903,
author = "Adam Szałkowski and Alicja Miś and Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Wprowadzenie do zarządzania personelem",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-62-9",
}
40
@inbook{UEK:2168230386,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w dydaktyce i badaniach Katedry Ekonomiki Pracy AE w Krakowie",
booktitle = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
pages = "235-241",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
41
@article{UEK:2168237718,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rola analizy pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "447",
pages = "59-69",
year = "1995",
}
42
@book{UEK:2168230360,
title = "Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-43-2",
}
43
@article{UEK:2168234100,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Efektywność pracy - problemy teoretyczne, metodologiczne i praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "429",
pages = "43-57",
year = "1994",
}
44
@article{UEK:2168252202,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Systemowe uwarunkowania zmian popytu na rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "413",
pages = "29-44",
year = "1993",
}
45
@article{UEK:2168236212,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Znaczenie przeglądu i atestacji stanowisk pracy w gospodarowaniu kadrami w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "361",
pages = "129-145",
year = "1992",
}
46
@inbook{UEK:2168239460,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Popyt na pracę",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego",
pages = "42-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-26-8",
}
47
@inbook{UEK:2168248788,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Analiza pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : zarys problematyki i metod",
pages = "121-162",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1991",
isbn = "83-01-10144-X",
}
48
@article{UEK:2168237038,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Analiza popytu na pracę w aspekcie zmian strukturalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "379",
pages = "45-60",
year = "1991",
}
49
@book{UEK:2168264398,
title = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
50
@misc{UEK:2168249452,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć",
title = "Rynek pracy : seminarium w Krakowie",
booktitle = "Polityka Społeczna",
number = "8",
pages = "35-36",
year = "1991",
}
51
@misc{UEK:2168264404,
title = "Dyskusja",
booktitle = "Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego : materiały z seminarium",
pages = "93-100",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Wojewódzki; Wojewódzkie Biuro Pracy",
year = "1991",
}
52
@article{UEK:2168251390,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Rynek pracy województwa krakowskiego w latach 1982-1987",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "332",
pages = "25-43",
year = "1990",
}
53
@article{UEK:2168235540,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Ekonomiczno-społeczne aspekty racjonalizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "298",
pages = "35-57",
year = "1989",
}
54
@article{UEK:2168257564,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Tendencje rozwoju ekonomiki pracy w krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "289",
pages = "79-95",
year = "1989",
}
55
@inbook{UEK:2168272266,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Aleksy Pocztowski",
title = "Teoretyczne zagadnienia wewnętrznego rynku pracy",
booktitle = "Racjonalizacja polityki kadrowej w przedsiębiorstwie : materiały z konferencji naukowej",
pages = "83-95",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane WSP",
year = "1988",
}
56
@misc{UEK:2168318523,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy na przykładzie własnych badań empirycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "63-65",
year = "1987",
}
57
@article{UEK:2168233472,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Metodologiczne problemy analizy czynników wydajności pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "31-45",
year = "1987",
}
58
@article{UEK:2168260878,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel",
title = "Metodologiczne podstawy klasyfikacji czynników wydajności pracy",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "129-148",
year = "1987",
}
59
@article{UEK:2168231098,
author = "Anna Piechnik",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "219",
pages = "23-44",
year = "1986",
}
60
@inbook{UEK:2168342347,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik",
title = "Tendencje zmian w zakresie treści i metod prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Ekonomika pracy",
pages = "108-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Planowania i Statystyki",
year = "1984",
issn = "",
}
61
@book{UEK:2168366764,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Piechnik and Leszek Kozioł and Adam Szałkowski",
title = "Ekonomiczne i socjalne uwarunkowania wydajności pracy na przykładzie Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Pracy i Spraw Socjalnych",
year = "1984",
issn = "0239-9458",
}
62
@unpublished{UEK:2168274523,
author = "Anna Piechnik",
title = "Czynniki wydajności pracy zespołów roboczych w przedsiębiorstwach przemysłu elektronicznego : studium metodyczno-analityczne na przykładzie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Unitra-Telpod",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
63
@book{UEK:2168255538,
author = "Ferdynand Michoń and Anna Francik and Leszek Kozioł and Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Adam Szałkowski",
title = "Skutki ekonomiczno-społeczne stabilizacji załóg w przedsiębiorstwach przemysłowych i warunki jej optymalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
64
@article{UEK:2168226487,
author = "Adam Szałkowski and Anna Piechnik",
title = "Efektywność pracy a potrzeby pracownicze",
journal = "Ekonomika i Organizacja Pracy",
number = "R. 31, 11 (371)",
pages = "15-18",
year = "1980",
}
65
@article{UEK:2168359398,
author = "Anna Piechnik",
title = "Formy i metody prowadzenia ćwiczeń z ekonomiki pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 33",
pages = "44-51",
year = "1978",
}
66
@inbook{UEK:2168252046,
author = "Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik and Kazimierz Górka",
title = "Gospodarka czasem pracy",
booktitle = "Podstawy ekonomiki pracy",
pages = "258-313",
adress = "Warszawa",
publisher = "Książka i Wiedza",
year = "1978",
}
67
@inbook{UEK:2168306495,
author = "Danuta Leś-Wieczorek and Anna Piechnik",
title = "Gospodarka czasem pracy",
booktitle = "Ekonomika pracy : materiały do studiowania. Cz. 2",
pages = "113-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
68
@unpublished{UEK:2168258490,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Wybrane problemy zarządzania zasobami ludzkimi współczesnej organizacji : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
69
@unpublished{UEK:2168258478,
author = "Jacek Kopeć and Anna Piechnik-Kurdziel and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
70
@unpublished{UEK:2168258480,
author = "Anna Nehring and Jadwiga Adamczyk and Konrad Kolegowicz and Anna Piechnik-Kurdziel and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Sytuacja kobiet na rynku pracy - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
71
@unpublished{UEK:2168259206,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Przekształcenia zasobów pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168258312,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk and Grzegorz Łukasiewicz",
title = "Racjonalizacja kosztów pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
73
@unpublished{UEK:2168258234,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Urszula Bukowska and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Kierunki zmian struktur zatrudnienia a zarządzanie zasobami pracy (Raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
74
@unpublished{UEK:2168258170,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Jacek Kopeć and Jarosław Piwowarczyk",
title = "Rozwój potencjału kwalifikacyjnego pracowników : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
75
@unpublished{UEK:2168257290,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "System oceniania pracowników i jego praktyczne aspekty : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
76
@unpublished{UEK:2168251736,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Rekrutacja i techniki doboru pracowników : (raport z badań statutowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
77
@unpublished{UEK:2168226853,
author = "Aleksy Pocztowski and Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Planowanie potrzeb personalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
78
@unpublished{UEK:2168252060,
author = "Anna Piechnik-Kurdziel and Alicja Miś and Jacek Kopeć and Tomasz Sapeta",
title = "Zarządzanie personelem w aspekcie zmian systemowych gospodarki : raport z badań statutowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID