Publications of the selected author

1

Author:
Ewa Piasecka , Al Rainnie
Title:
Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities
Source:
Journal of Southern Europe and the Balkans. - vol. 2, iss. 1 (2000) , s. 25-37
Nr:
2168345370
article
2

Author:
Title:
Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym = The British Concept of Partnership Alliances in Local Economic Development
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 333-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240256
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Title:
Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
238 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/552
Nr:
2168273384
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie : zachodnie doświadczenia a polskie uwarunkowania
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH1997, s. 1-18 [43-60] - Bibliogr.
Research program:
121/KMie/1/96/S
Signature:
NP-199/[4]/Magazyn
Nr:
2168334061
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Al Rainnie , Ewa Piasecka
Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 115-128 - Bibliogr.
Nr:
2168251220
chapter in conference materials
6

Author:
Title:
Restructuring the Cracow Region
Publisher address:
Hertford: University of Hertfordshire, 1996
Physical description:
35 s.; 21 cm
Series:
(Working Paper Series University of Hertfordshire Business School ; 10)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345166
publishing series
7

Title:
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim
Source:
Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA] - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996, s. 105-119
ISBN:
83-86439-80-7
Nr:
2168238842
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Praktyki marketingowe w przedsiębiorstwach brytyjskich = Marketing Practices in British Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996) , s. 83-97. - Summ.
Nr:
2168238180
article
See main document
9

Author:
J. Hardy , A. Rainnie , Janusz Kot , Marek Dziura , Ewa Piasecka
Title:
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production
Source:
Communist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996) , s. 237-249. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233206
article
1
Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities / Ewa PIASECKA, Al RainnieSmall Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities / Ewa PIASECKA, Al Rainnie // Journal of Southern Europe and the BalkansJournal of Southern Europe and the Balkans. - vol. 2, iss. 1 (2000), s. 25-37vol. 2, iss. 1 (2000), s. 25-37. - ISSN 1461-31901461-3190
2
Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym = The British Concept of Partnership Alliances in Local Economic Development / Ewa PIASECKA // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 333-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
3
Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii / Ewa PIASECKA ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 1999. - 238 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
4
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie : zachodnie doświadczenia a polskie uwarunkowania / Ewa PIASECKA // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4] / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1997), s. 1-18 [43-60]. - Bibliogr.
5
Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities / Al Rainnie, Ewa PIASECKA // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 115-128. - Bibliogr.
6
Restructuring the Cracow Region / Janusz KOT, Marek DZIURA, Ewa PIASECKA, Małgorzata BEDNARCZYK, J. Hardy, A. Rainnie. - Hertford : University of Hertfordshire, 1996. - 35 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Working Paper Series / University of Hertfordshire Business School ; 10)
7
Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim / Małgorzata BEDNARCZYK, Marek DZIURA, Janusz KOT, Ewa PIASECKA // W: Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy / [mater. zebrał i przygot. do druku Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: AE Wydawnictwo Uczelniane, 1996. - S. 105-119. - ISBN 83-86439-80-7
8
Praktyki marketingowe w przedsiębiorstwach brytyjskich = Marketing Practices in British Enterprises / Ewa PIASECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 465 (1996), s. 83-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
9
Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKARestructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKARestructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKARestructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKARestructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production / J. Hardy, A. Rainnie, J. KOT, M. DZIURA & E. PIASECKA // Communist Economies and Economic TransformationCommunist Economies and Economic TransformationCommunist Economies and Economic TransformationCommunist Economies and Economic TransformationCommunist Economies and Economic Transformation. - vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249vol. 8, iss. 2 (1996), s. 237-249. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1351-43931351-43931351-43931351-43931351-4393
1
Piasecka E., Rainnie A., (2000), Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities, "Journal of Southern Europe and the Balkans", vol. 2, iss. 1, s. 25-37.
2
Piasecka E., (1999), Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 333-344.
3
Piasecka E., (1999), Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii, Prom. Dach Z., Kraków : , 238 s.
4
Piasecka E., (1997), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie : zachodnie doświadczenia a polskie uwarunkowania. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4], s. 1-18 [43-60].
5
Rainnie A., Piasecka E., (1996), Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 115-128.
6
Kot J., Dziura M., Piasecka E., Bednarczyk M., Hardy J., Rainnie A., (1996), Restructuring the Cracow Region, Hertford : University of Hertfordshire, 35 s.
7
Bednarczyk M., Dziura M., Kot J., Piasecka E., (1996), Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim. [W:] Górka K. (red.), Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy, Kraków : AE Wydawnictwo Uczelniane, s. 105-119.
8
Piasecka E., (1996), Praktyki marketingowe w przedsiębiorstwach brytyjskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 465, s. 83-97.
9
Hardy J., Rainnie A., Kot J., Dziura M., Piasecka E., (1996), Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production, "Communist Economies and Economic Transformation", vol. 8, iss. 2, s. 237-249.
1
@article{artUEK:2168345370,
author = "Ewa Piasecka and Al Rainnie",
title = "Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities",
journal = "Journal of Southern Europe and the Balkans",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "25-37",
year = "2000",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14613190050004817},
url = {},
}
2
@inbook{mkaUEK:2168240256,
author = "Ewa Piasecka",
title = "Brytyjska koncepcja układów partnerskich w lokalnym rozwoju gospodarczym",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "333-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
3
@unpublished{drUEK:2168273384,
author = "Ewa Piasecka",
title = "Układy partnerskie w lokalnym rozwoju gospodarczym w Wielkiej Brytanii",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168334061,
author = "Ewa Piasecka",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie : zachodnie doświadczenia a polskie uwarunkowania",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [4]",
pages = "1-18 [43-60]",
year = "1997",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168251220,
author = "Al Rainnie and Ewa Piasecka",
title = "Small Firms and Local Economic Development in Poland : Limits and Possibilities",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "115-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
6
@book{swUEK:2168345166,
author = "Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka and Małgorzata Bednarczyk and J. Hardy and A. Rainnie",
title = "Restructuring the Cracow Region",
adress = "Hertford",
publisher = "University of Hertfordshire",
year = "1996",
issn = "",
}
7
@inbook{fmUEK:2168238842,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marek Dziura and Janusz Kot and Ewa Piasecka",
title = "Problemy restrukturyzacji przemysłu w województwie krakowskim",
booktitle = "Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Józefa Gajdy",
pages = "105-119",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1996",
isbn = "83-86439-80-7",
}
8
@article{artUEK:2168238180,
author = "Ewa Piasecka",
title = "Praktyki marketingowe w przedsiębiorstwach brytyjskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "465",
pages = "83-97",
year = "1996",
}
9
@article{artUEK:2168233206,
author = "J. Hardy and A. Rainnie and Janusz Kot and Marek Dziura and Ewa Piasecka",
title = "Restructuring Huta T. Sendzimira - from the Lenin Steelworks to Lean Production",
journal = "Communist Economies and Economic Transformation",
number = "vol. 8, iss. 2",
pages = "237-249",
year = "1996",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/14631379608427855},
url = {},
}