Publications of the selected author
1

Author:
Title:
E-biznes : modele i tendencje
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-66470-80-4
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360356
monograph
2

Author:
Title:
Virtual Business, Feasible Competitive Advantage - the Retail Sector Case Studies
Source:
Selected Aspects of Information Civilization / red. Jacek Buko - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2020, s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1228) 1154)
ISBN:
978-83-7972-403-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352376
chapter in monograph
3

Title:
E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu = E-commerce in Creating a Competitive Advantage of Food Retailers - the Context of Business Models = È-kommerciâ v sozdanii konkurentnogo preimuŝestvapredpriâtij rozničnoj torgovli produktami pitaniâ - kontekst biznes-modelej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 2 (2018) , s. 436-446. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168332283
article
4

Author:
Title:
Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce = Identification of the Most Important Market Trends in E-commerce
Source:
Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 2 (131), t. 2 (2018) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168325083
article
5

Author:
Title:
Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-379
Nr:
2168321713
doctoral dissertation
6

Author:
Title:
Menedżeryzm w e-biznesie
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 103-119
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311311
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Rozwój branży mleczarskiej w Polsce
Source:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ, s. 75-99
Signature:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303421
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Title:
Standing out from the Competitors through Creative Advertising and Marketing Innovations
Source:
Socio-economic Regional Development in the Context of European Integration / red. Grzegorz Hajduk, Bogdan Wierzbiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014, s. 131-136. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7996-094-1
Nr:
2168323699
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 128-138
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284927
chapter in monograph
See main document
10

Title:
The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies
Source:
Slovak Scientific Journal. - vol. 2, nr 2 (2013) , s. 87-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293163
article
11

Title:
E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 763-772 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274975
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Wybrane metody analizy strategicznej branży mleczarskiej
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ, s. 44-53
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291691
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Innowacje technologiczne jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw handlu elektronicznego
Source:
Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. Grażyna ŚMIGIELSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 43-51 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-805-6
Nr:
2168260998
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Outsourcing technologii - tendencje, obszary zastosowań, analiza przypadku
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 91-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Nr:
2168334119
chapter in book
15

Author:
Title:
Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 115-123
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260656
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
E-business outsourcing - analiza wybranych przykładów = E-business outsourcing - the Analysis of Chosen Examples
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 68 (2011) , s. 13-21. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 651)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168226863
article
17

Author:
Title:
Outsourcing w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA, s. 154-168
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282581
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania = Relationship Management - Concepts, Trends, Implementations
Source:
Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych. - nr 2 (5) (2010) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51499
article
19

Author:
Krzysztof Firlej , Tomasz Bober , Anna Belniak
Title:
Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym = The Restructuring of Polish Enterprises during the Transition Period and Its Determinants in the Catering Sector
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52030
article
20

Title:
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences
Source:
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne. - 2, t. 1 (2009) , s. 233-241. - ISBN 978-83-89274-30-4 - Bibliogr.
Nr:
2161838700
article
21

Author:
Title:
Kapitał relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA, s. 152-165
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218464
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects
Source:
Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 19-33. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-043-4
Nr:
2165624422
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 147-156. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222946
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : strategie i przykłady ich stosowania
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 115-129. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-078-6
Nr:
2162101555
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers
Source:
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-092-2
Nr:
2165694172
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-025-0
Nr:
2166288479
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 213-222. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165697910
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / red. Krzysztof Grysa - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008, s. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 8)
ISBN:
978-83-89274-26-7
Nr:
2161897232
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Zastosowanie outsourcingu w programach outplacementowych
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 81-94. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-012-0
Nr:
2166289639
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Segmentacja rynku
Source:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 57-70
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51206
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 27-39
ISBN:
83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
Nr:
51205
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA, s. 69-90
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276283
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Management of the Finance Reform-Comparison of Erhard's Reforms and Balcerowicz Plan
Source:
Business in a Colaborative World / red. Janusz TECZKE - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 661-666. - SUmm. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-1-4
Nr:
2165387099
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA, s. 4-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275483
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Strategiczne uwarunkowania zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie - analiza przypadku na przykładzie Firmy Roleski
Source:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 367-373 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-237-2
Nr:
2168246974
chapter in monograph
36

Author:
Maciej Banach , Tomasz Bober
Title:
Wybrane determinanty rozwoju postawy przedsiębiorczej w obliczu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 57-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51804
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Zarządzanie organizacją działającą w oparciu o marketing sieciowy
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166030330
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Elementy zarządzania działaniami merchandisingowymi polskich marketów = Elements of Management in the Merchandising Activity of Polish Supermarkets
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 185-192. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-26-8
Nr:
2166027645
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Produkty lokalne i regionalne w Polsce - podstawowe uregulowania prawne
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 163-169. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284586
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
1
E-biznes : modele i tendencje / Tomasz BOBER. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-80-4
2
Virtual Business, Feasible Competitive Advantage - the Retail Sector Case Studies / Tomasz BOBER // W: Selected Aspects of Information Civilization / ed. Jacek Buko. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2020. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1228) 1154). - S. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-403-1
3
E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu = E-commerce in Creating a Competitive Advantage of Food Retailers - the Context of Business Models = È-kommerciâ v sozdanii konkurentnogo preimuŝestvapredpriâtij rozničnoj torgovli produktami pitaniâ - kontekst biznes-modelej / Grażyna ŚMIGIELSKA, Tomasz BOBER // Handel Wewnętrzny. - nr 6, t. 2 (2018), s. 436-446. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508. - ISSN 0438-5403
4
Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce = Identification of the Most Important Market Trends in E-commerce / Tomasz BOBER // Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 2 (131), t. 2 (2018), s. 19-28. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lacznosc.wzieu.pl/2018/IMG/pdf/2018_epu_nr_2_131_-_2_tom_2.pdf. - ISSN 1896-382X
5
Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego / Tomasz BOBER ; Promotor: Grażyna ŚMIGIELSKA. - Kraków, 2017. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003291
6
Menedżeryzm w e-biznesie / Tomasz BOBER // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 103-119. - ISBN 978-83-7252-730-1
7
Rozwój branży mleczarskiej w Polsce / Tomasz BOBER // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 75-99
8
Standing out from the Competitors through Creative Advertising and Marketing Innovations / Tomasz BOBER // W: Socio-economic Regional Development in the Context of European Integration / sci. eds. Grzegorz Hajduk, Bogdan Wierzbiński. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 131-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7996-094-1
9
Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / Tomasz BOBER // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 128-138. - ISBN 978-83-7252-665-6
10
The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies / Grazyna SMIGIELSKA, Tomasz BOBER // Slovak Scientific Journal. - vol. 2, nr 2 (2013), s. 87-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf. - ISSN 1338-9777
11
E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers / Grażyna ŚMIGIELSKA, Tomasz BOBER // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 763-772. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
12
Wybrane metody analizy strategicznej branży mleczarskiej / Tomasz BOBER // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 44-53
13
Innowacje technologiczne jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw handlu elektronicznego / Tomasz BOBER // W: Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Grażyna ŚMIGIELSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 43-51. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-805-6
14
Outsourcing technologii - tendencje, obszary zastosowań, analiza przypadku / Tomasz BOBER // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 91-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4
15
Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym / Tomasz BOBER // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 115-123
16
E-business outsourcing - analiza wybranych przykładów = E-business outsourcing - the Analysis of Chosen Examples / Tomasz BOBER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 651). - nr 68 (2011), s. 13-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego : stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
17
Outsourcing w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / Tomazsz BOBER // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 154-168
18
Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania = Relationship Management - Concepts, Trends, Implementations / Tomasz BOBER // Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych / [red. nauk. Stanisław MIKLASZEWSKI]. - nr 2 (5) (2010), s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-1092
19
Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym = The Restructuring of Polish Enterprises during the Transition Period and Its Determinants in the Catering Sector / Krzysztof FIRLEJ, Tomasz BOBER, Anna Belniak // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
20
Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje = The Practice of Changes Implementation in Organizations - Stages and Consequences / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne / red. Zbigniew E. Zieliński ; [red. nacz. Tadeusz GRABIŃSKI]. - 2, t. 1 (2009), s. 233-241. - Streszcz., summ. - Materiały nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną w dniu 10 września 2009 roku przez Wyższą Szkołę Handlową.. - ISBN 978-83-89274-30-4. - Bibliogr. - ISSN 2081-478X
21
Kapitał relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej / Tomasz BOBER // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 152-165
22
Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty = Change Management in the Organization - Chosen Aspects / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - S. 19-33. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-043-4
23
Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring / Anna BALCEREK, Tomasz BOBER // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 147-156. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
24
Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : strategie i przykłady ich stosowania / Tomasz BOBER // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 115-129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-078-6
25
Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy = Influence of Work on Persons Employed as Teleworkers / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 145-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-092-2
26
Kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie / Tomasz BOBER // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-025-0
27
Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski = Chosen Aspects of a Company Development Management on the Exapmle of the Roleski Company / Tomasz BOBER, Marek MAKOWIEC // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 213-222. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
28
Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza = Implementation Areas at Outsourcing and Teleworking - Comparative Analysis / Marek MAKOWIEC, Tomasz BOBER // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2008. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISSN 1898-8083 ; 8). - S. 51-62. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89274-26-7
29
Zastosowanie outsourcingu w programach outplacementowych / Tomasz BOBER // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 81-94. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-012-0
30
Segmentacja rynku / Tomasz BOBER // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 57-70. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
31
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa / Tomasz BOBER // W: Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne / red. Magdalena DOŁHASZ. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 27-39. - ISBN 83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3
32
Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM / Krzysztof MISIOŁEK, Tomasz BOBER // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 69-90
33
Management of the Finance Reform-Comparison of Erhard's Reforms and Balcerowicz Plan / Tomasz BOBER // W: Business in a Colaborative World / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Fundacja Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 661-666. - SUmm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-1-4
34
Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji / K. FIRLEJ, T. BOBER // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 4-19. - Bibliogr.
35
Strategiczne uwarunkowania zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie - analiza przypadku na przykładzie Firmy Roleski / Tomasz BOBER // W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. nauk. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 367-373. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-237-2
36
Wybrane determinanty rozwoju postawy przedsiębiorczej w obliczu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce / Maciej Banach, Tomasz BOBER // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 57-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
37
Zarządzanie organizacją działającą w oparciu o marketing sieciowy / Tomasz BOBER // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 59-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
38
Elementy zarządzania działaniami merchandisingowymi polskich marketów = Elements of Management in the Merchandising Activity of Polish Supermarkets / Tomasz BOBER // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 185-192. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-26-8
39
Produkty lokalne i regionalne w Polsce - podstawowe uregulowania prawne / Tomasz Bober // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 163-169. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
40
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bober T., (2021), E-biznes: modele i tendencje, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 112 s.
2
Bober T., (2020), Virtual Business, Feasible Competitive Advantage - the Retail Sector Case Studies. [W:] Buko J. (red.), Selected Aspects of Information Civilization (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1228) 1154), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 113-128.
3
Śmigielska G., Bober T., (2018), E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu, "Handel Wewnętrzny", nr 6, t. 2, s. 436-446; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508
4
Bober T., (2018), Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 2 (131), t. 2, s. 19-28; http://www.lacznosc.wzieu.pl/2018/IMG/pdf/2018_epu_nr_2_131_-_2_tom_2.pdf
5
Bober T., (2017), Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego, Prom. Śmigielska G., Kraków : , 271 k.
6
Bober T., (2016), Menedżeryzm w e-biznesie. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 103-119.
7
Bober T., (2014), Rozwój branży mleczarskiej w Polsce. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 75-99.
8
Bober T., (2014), Standing out from the Competitors through Creative Advertising and Marketing Innovations. [W:] Hajduk G., Wierzbiński B. (red.), Socio-economic Regional Development in the Context of European Integration, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 131-136.
9
Bober T., (2014), Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 128-138.
10
Śmigielska G., Bober T., (2013), The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies, "Slovak Scientific Journal", vol. 2, nr 2, s. 87-91; http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf
11
Śmigielska G., Bober T., (2013), E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 763-772.
12
Bober T., (2013), Wybrane metody analizy strategicznej branży mleczarskiej. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 44-53.
13
Bober T., (2013), Innowacje technologiczne jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw handlu elektronicznego. [W:] Śmigielska G. (red.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 43-51.
14
Bober T., (2012), Outsourcing technologii - tendencje, obszary zastosowań, analiza przypadku. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 91-97.
15
Bober T., (2011), Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 115-123.
16
Bober T., (2011), E-business outsourcing - analiza wybranych przykładów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 68, s. 13-21.
17
Bober T., (2010), Outsourcing w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 154-168.
18
Bober T., (2010), Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania, "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych", nr 2 (5), s. 5-14.
19
Firlej K., Bober T., Belniak A., (2009), Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 137-152.
20
Bober T., Makowiec M., (2009), Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje, "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne", 2, t. 1, s. 233-241.
21
Bober T., (2009), Kapitał relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 152-165.
22
Makowiec M., Bober T., (2009), Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty. [W:] Fatuła D. (red.), Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 19-33.
23
Balcerek A., Bober T., (2009), Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 147-156.
24
Bober T., (2009), Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : strategie i przykłady ich stosowania. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 115-129.
25
Makowiec M., Bober T., (2008), Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy. [W:] Chodyński A. (red.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 145-156.
26
Bober T., (2008), Kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 65-76.
27
Bober T., Makowiec M., (2008), Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 213-222.
28
Bober T., Makowiec M., (2008), Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, T. 1 (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; 8), Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, s. 51-62.
29
Bober T., (2007), Zastosowanie outsourcingu w programach outplacementowych. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 81-94.
30
Bober T., (2007), Segmentacja rynku. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-70.
31
Bober T., (2007), Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa. [W:] Dołhasz M. (red.), Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 27-39.
32
Misiołek K., Bober T., (2007), Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 69-90.
33
Bober T., (2007), Management of the Finance Reform-Comparison of Erhard's Reforms and Balcerowicz Plan. [W:] Teczke J. (red.), Business in a Colaborative World, Cracow : Fundacja Akademii Ekonomicznej, s. 661-666.
34
Firlej K., Bober T., (2006), Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 4-19.
35
Bober T., (2006), Strategiczne uwarunkowania zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie - analiza przypadku na przykładzie Firmy Roleski. [W:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 367-373.
36
Banach M., Bober T., (2006), Wybrane determinanty rozwoju postawy przedsiębiorczej w obliczu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 57-66.
37
Bober T., (2006), Zarządzanie organizacją działającą w oparciu o marketing sieciowy. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 59-68.
38
Bober T., (2005), Elementy zarządzania działaniami merchandisingowymi polskich marketów. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 185-192.
39
Bober T., (2004), Produkty lokalne i regionalne w Polsce - podstawowe uregulowania prawne. [W:] SURÓWKA-MARSZAŁEK D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 163-169.
40
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
1
@book{UEK:2168360356,
author = "Tomasz Bober",
title = "E-biznes : modele i tendencje",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-80-4",
}
2
@inbook{UEK:2168352376,
author = "Tomasz Bober",
title = "Virtual Business, Feasible Competitive Advantage - the Retail Sector Case Studies",
booktitle = "Selected Aspects of Information Civilization",
pages = "113-128",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2020",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-403-1",
}
3
@article{UEK:2168332283,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "E-commerce w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością - kontekst modeli biznesu",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6, t. 2",
pages = "436-446",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171577508},
}
4
@article{UEK:2168325083,
author = "Tomasz Bober",
title = "Identyfikacja najważniejszych trendów rynkowych w e-commerce",
journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "2 (131), t. 2",
pages = "19-28",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/EPU.2018.131/2-02},
url = {http://www.lacznosc.wzieu.pl/2018/IMG/pdf/2018_epu_nr_2_131_-_2_tom_2.pdf},
}
5
@unpublished{UEK:2168321713,
author = "Tomasz Bober",
title = "Technologia internetowa w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003291},
}
6
@inbook{UEK:2168311311,
author = "Tomasz Bober",
title = "Menedżeryzm w e-biznesie",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "103-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
7
@unpublished{UEK:2168303421,
author = "Tomasz Bober",
title = "Rozwój branży mleczarskiej w Polsce",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "75-99",
year = "2014",
}
8
@inbook{UEK:2168323699,
author = "Tomasz Bober",
title = "Standing out from the Competitors through Creative Advertising and Marketing Innovations",
booktitle = "Socio-economic Regional Development in the Context of European Integration",
pages = "131-136",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2014",
isbn = "978-83-7996-094-1",
}
9
@inbook{UEK:2168284927,
author = "Tomasz Bober",
title = "Marketing relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "128-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
10
@article{UEK:2168293163,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "The Consumer Electronics Retailing - Tendencies, Models, Strategies",
journal = "Slovak Scientific Journal",
number = "vol. 2, 2",
pages = "87-91",
year = "2013",
url = {http://www.infoma.fri.uniza.sk/archive/mse/v2n2/087-090.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168274975,
author = "Grażyna Śmigielska and Tomasz Bober",
title = "E-commerce in Achieving and Sustaining the Competitive Advantage of Retailers",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "763-772",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
12
@unpublished{UEK:2168291691,
author = "Tomasz Bober",
title = "Wybrane metody analizy strategicznej branży mleczarskiej",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "44-53",
year = "2013",
}
13
@inbook{UEK:2168260998,
author = "Tomasz Bober",
title = "Innowacje technologiczne jako podstawa tworzenia przedsiębiorstw handlu elektronicznego",
booktitle = "Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "43-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-805-6",
}
14
@inbook{UEK:2168334119,
author = "Tomasz Bober",
title = "Outsourcing technologii - tendencje, obszary zastosowań, analiza przypadku",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "91-97",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
15
@unpublished{UEK:2168260656,
author = "Tomasz Bober",
title = "Technologia jako obszar zmian w zarządzaniu zintegrowanym",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "115-123",
year = "2011",
}
16
@article{UEK:2168226863,
author = "Tomasz Bober",
title = "E-business outsourcing - analiza wybranych przykładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "68",
pages = "13-21",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
17
@unpublished{UEK:2168282581,
author = "Tomasz Bober",
title = "Outsourcing w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "154-168",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:51499,
author = "Tomasz Bober",
title = "Zarządzanie relacjami - koncepcje, tendencje, zastosowania",
journal = "Nauka i Gospodarka : zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych",
number = "2 (5)",
pages = "5-14",
year = "2010",
}
19
@article{UEK:52030,
author = "Krzysztof Firlej and Tomasz Bober and Anna Belniak",
title = "Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "137-152",
year = "2009",
}
20
@article{UEK:2161838700,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Praktyka wdrażania zmian w organizacjach - etapy, konsekwencje",
journal = "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne",
number = "2, t. 1",
pages = "233-241",
year = "2009",
}
21
@unpublished{UEK:2168218464,
author = "Tomasz Bober",
title = "Kapitał relacyjny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "152-165",
year = "2009",
}
22
@inbook{UEK:2165624422,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty",
booktitle = "Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu : wybrane aspekty",
pages = "19-33",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-043-4",
}
23
@inbook{UEK:2168222946,
author = "Anna Balcerek and Tomasz Bober",
title = "Outsourcing in the Area of Outplacement Activities as a Method of Employment Restructuring",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "147-156",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
24
@inbook{UEK:2162101555,
author = "Tomasz Bober",
title = "Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych : strategie i przykłady ich stosowania",
booktitle = "Marketing",
pages = "115-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-078-6",
}
25
@inbook{UEK:2165694172,
author = "Marek Makowiec and Tomasz Bober",
title = "Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadzie telepracy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów : wybrane aspekty ekologiczne i społeczne",
pages = "145-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-092-2",
}
26
@inbook{UEK:2166288479,
author = "Tomasz Bober",
title = "Kierunki rozwoju systemów wspomagających zarządzanie",
booktitle = "Marketing",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-025-0",
}
27
@inbook{UEK:2165697910,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty",
pages = "213-222",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-029-8",
}
28
@inbook{UEK:2161897232,
author = "Tomasz Bober and Marek Makowiec",
title = "Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy : analiza porównawcza",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. T. 1",
pages = "51-62",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej",
year = "2008",
issn = "1898-8083",
isbn = "978-83-89274-26-7",
}
29
@inbook{UEK:2166289639,
author = "Tomasz Bober",
title = "Zastosowanie outsourcingu w programach outplacementowych",
booktitle = "Marketing",
pages = "81-94",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-012-0",
}
30
@inbook{UEK:51206,
author = "Tomasz Bober",
title = "Segmentacja rynku",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "57-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
31
@inbook{UEK:51205,
author = "Tomasz Bober",
title = "Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu : materiały dydaktyczne",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "83-89823-08-X ; 978-83-89823-08-3",
}
32
@unpublished{UEK:2168276283,
author = "Krzysztof Misiołek and Tomasz Bober",
title = "Kompleksowe Zarządzanie Jakością (Total Quality Management) TQM",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "69-90",
year = "2007",
}
33
@inbook{UEK:2165387099,
author = "Tomasz Bober",
title = "Management of the Finance Reform-Comparison of Erhard's Reforms and Balcerowicz Plan",
booktitle = "Business in a Colaborative World",
pages = "661-666",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundacja Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-1-4",
}
34
@unpublished{UEK:2168275483,
author = "Krzysztof Firlej and Tomasz Bober",
title = "Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "4-19",
year = "2006",
}
35
@inbook{UEK:2168246974,
author = "Tomasz Bober",
title = "Strategiczne uwarunkowania zarządzania marketingiem w przedsiębiorstwie - analiza przypadku na przykładzie Firmy Roleski",
booktitle = "Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego",
pages = "367-373",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
isbn = "978-83-7378-237-2",
}
36
@inbook{UEK:51804,
author = "Maciej Banach and Tomasz Bober",
title = "Wybrane determinanty rozwoju postawy przedsiębiorczej w obliczu przemian społeczno-gospodarczych w Polsce",
booktitle = "Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki",
pages = "57-66",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
isbn = "83-89823-77-2",
}
37
@inbook{UEK:2166030330,
author = "Tomasz Bober",
title = "Zarządzanie organizacją działającą w oparciu o marketing sieciowy",
booktitle = "Marketing",
pages = "59-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
38
@inbook{UEK:2166027645,
author = "Tomasz Bober",
title = "Elementy zarządzania działaniami merchandisingowymi polskich marketów",
booktitle = "Marketing",
pages = "185-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89823-26-8",
}
39
@inbook{UEK:2166284586,
author = "Tomasz Bober",
title = "Produkty lokalne i regionalne w Polsce - podstawowe uregulowania prawne",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "163-169",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
40
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID