Publications of the selected author
1

Author:
Grzegorz Peszko , Jan Rączka , Olga Kiuiła , Maciej Cygler
Title:
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
Physical description:
159, [1] s.: il.; 26 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89218-43-7
Nr:
2168235438
monograph
2

Title:
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
297 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278237
report
3

Author:
Grzegorz Peszko , Stanisław Sitnicki
Title:
Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce
Source:
Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali / [red. Kazimierz Górka] - Częstochowa: [s.n.], 1998, s. 29-42
Nr:
2168277477
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Grzegorz Peszko , Tomasz Żylicz
Title:
Environmental Financing in European Economies in Transition
Source:
Environmental and Resource Economics. - vol. 11, iss. 3-4 (1998) , s. 521-538. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168233224
article
5

Author:
Title:
Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym
Source:
Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-73
ISBN:
83-87239-39-9
Nr:
2168277653
chapter in conference materials
See main document
6

Author:
Title:
Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla = Impact of International Ecological Agreements on International Competitiveness Taking Reduction of Emission of Carbon Dioxide as Example
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997) , s. 85-96. - Summ.
Nr:
2168245346
article
See main document
7

Author:
Title:
Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego
Publisher address:
Kraków: , 1997
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/789
Nr:
2168283763
doctoral dissertation
8

Author:
Title:
Ekonomiczna analiza polityk ekologicznych
Source:
Zdanie. - nr 1 (1995) , s. 18-22
Access mode:
Nr:
2168347084
unreviewed article
9

Author:
Krzysztof Berbeka , Hans Bressers , Józefa Famielec , Dave Huitema , Kazimierz Górka , Piotr Małecki , Gerhard Meinen , Tomasz Nowakowski , Grzegorz Peszko , Tomasz Podgajniak , Henk Pullen , Huub C.J. van Rooij , Bert Steenge , Anne van der Veen , Monique Voogt
Title:
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 1995
Physical description:
225 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168277209
report
10

Conference:
Konferencja naukowa nt. Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1995-12-18 do 1995-12-19
Title:
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń
Source:
Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 47-61 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 18)
Nr:
2166191639
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 9-24
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306521
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 118-149
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168306643
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej
Source:
Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki1994, s. 25-36
Signature:
NP-304/Magazyn
Nr:
2168258704
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych = Effect of the European Coal Tax on the Consumption of Fuel and Emission of Greenhouse Gases
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994) , s. 41-60. - Summ.
Nr:
2168245436
article
See main document
15

Author:
Title:
Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 7-18
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243692
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk
Source:
Institutions and Environmental Protection / ed. by Leszek Preisner - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1993, s. 209-218
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 11)
Nr:
2168290499
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego
Source:
Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 129-142
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 14)
Nr:
2168243890
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Subsidies and Credits as Instruments of Subsidizing Environment Conservation Taking USA as Example
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245306
article
See main document
19

Author:
Title:
Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 38-47
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258630
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Krakowski szczyt
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992) , s. 8
Nr:
2168229238
article
21

Title:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych = Environmental and Resources Economists Summit Talks in Cracow
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 2, s. 176-180
Nr:
2168333561
varia
22

Title:
Środowisko - społeczeństwo - gospodarka : wybór przekładów z literatury anglosaskiej
Redaktor:
, Żylicz Tomasz
Publisher address:
Kraków: ESEŚiZN, 1992
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 4)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Access mode:
Nr:
2168339369
monograph
23

Title:
Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists
Source:
Institution and Environmental Protection / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992, s. 67-72
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 7)
Access mode:
Nr:
2168277463
varia
See main document
24

Author:
Title:
Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA
Source:
Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ1992, s. 96-107
Signature:
NP-114/Magazyn
Nr:
2168258650
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych
Source:
Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: ESEŚiZN, 1992, s. 73-78
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 6)
Nr:
2168333621
varia
26

Author:
Title:
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case
Source:
Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991, s. 69-88 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; no. 2)
Access mode:
Nr:
2168248548
chapter in conference materials
See main document
27

Author:
Title:
Państwo narodowe wobec problemów globalnych = National State and the Global Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991) , s. 137-161. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168257766
article
See main document
28

Author:
Title:
Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście
Source:
Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991, s. 170-176 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Ekonomia i Środowisko ; nr 1)
Access mode:
Nr:
2168248642
chapter in conference materials
See main document
29

Author:
Title:
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case
Source:
Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991, s. 81-100 - Bibliogr.
Nr:
2166078060
chapter in monograph
See main document
30

Title:
"Nasza wspólna przyszłość..."
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990) , s. 7-9. - Streszcz.
Nr:
2168283533
article
Unpublished documents:
1

Title:
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych
Kierownik tematu:
, Judge Eamonn
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
108 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-462/Magazyn
Nr:
2168265336
unpublished scientific work
2

Title:
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej
Kierownik tematu:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KPPiE/3/96/S
Signature:
NP-424/Magazyn
Nr:
2168257172
unpublished scientific work
3

Title:
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego
Kierownik tematu:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KPPiE/2/92/S
Signature:
NP-248/Magazyn
Nr:
2168256946
unpublished scientific work
1
Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / [aut. Grzegorz PESZKO, Jan Rączka, Olga Kiuiła, współpr. Maciej Cygler]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003. - 159, [1] s. : il. ; 26 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-89218-43-7
2
Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy / Krzysztof BERBEKA, Józefa FAMIELEC, Kazimierz GÓRKA, Stefan KORTA, Małgorzata KOŻUCH, Piotr MAŁECKI, Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ-RUSNAK, Franciszek Piontek. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 297 s. : il. ; 30 cm
3
Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce / Grzegorz PESZKO, Stanisław Sitnicki // W: Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali : materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998 / [red. Kazimierz Górka]. - Częstochowa: [s.n.], 1998. - S. 29-42
4
Environmental Financing in European Economies in Transition / Grzegorz PESZKO and Tomasz Żylicz // Environmental and Resource Economics. - vol. 11, iss. 3-4 (1998), s. 521-538. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0924-6460
5
Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym / Grzegorz PESZKO // W: Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 67-73. - ISBN 83-87239-39-9
6
Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla = Impact of International Ecological Agreements on International Competitiveness Taking Reduction of Emission of Carbon Dioxide as Example / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 472 (1997), s. 85-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego / Grzegorz PESZKO ; Promotor: Kazimierz GÓRKA. - Kraków, 1997. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Ekonomiczna analiza polityk ekologicznych / Grzegorz PESZKO // Zdanie. - nr 1 (1995), s. 18-22. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/88953/index.djvu. - ISSN 0137-3242
9
Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego / Krzysztof BERBEKA, Hans Bressers, Józefa FAMIELEC, Dave Huitema, Kazimierz GÓRKA, Piotr MAŁECKI, Gerhard Meinen, Tomasz Nowakowski, Grzegorz PESZKO, Tomasz Podgajniak, Henk Pullen, Huub C.J. van Rooij, Bert Steenge, Anne van der Veen, Monique Voogt. - Kraków : [b.w.], 1995. - 225 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
10
Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń / Piotr P. MAŁECKI, Grzegorz PESZKO // W: Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 18). - S. 47-61. - Bibliogr.
11
Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 9-24
12
Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 118-149
13
Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / Józefa FAMIELEC, Grzegorz PESZKO // W: Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Piotr MAŁECKI, Dariusz Sławiński, Adam Górnicki. - (1994), s. 25-36
14
Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych = Effect of the European Coal Tax on the Consumption of Fuel and Emission of Greenhouse Gases / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 438 (1994), s. 41-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska / Grzegorz PESZKO // W: Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 14). - S. 7-18
16
Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk / Grzegorz PESZKO // W: Institutions and Environmental Protection : Conference proceedings of the Third Annual Meeting of the European Association of Environmental and Resource Economists : 16-19th June 1992 at Cracow Academy of Economics. Vol. 2 / ed. by Leszek Preisner. - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 11). - S. 209-218
17
Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego / Grzegorz PESZKO // W: Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 14). - S. 129-142
18
Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Subsidies and Credits as Instruments of Subsidizing Environment Conservation Taking USA as Example / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 408 (1993), s. 117-133. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa / Grzegorz PESZKO // W: Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ. - (1992), s. 38-47
20
Krakowski szczyt / Grzegorz PESZKO // Życie Gospodarcze. - nr 40 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
21
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych = Environmental and Resources Economists Summit Talks in Cracow / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 176-180. - ISSN 0867-8898
22
Środowisko - społeczeństwo - gospodarka : wybór przekładów z literatury anglosaskiej / red. Grzegorz PESZKO, Tomasz Żylicz. - Kraków : ESEŚiZN, 1992. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 4)
23
Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // W: Institution and Environmental Protection : Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, 1992. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 7). - S. 67-72
24
Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA / Grzegorz PESZKO // W: Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; prac. pomocnicze: Krzysztof BERBEKA, Zbigniew KĘKUŚ. - (1992), s. 96-107
25
Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych / Kazimierz GÓRKA, Grzegorz PESZKO // W: Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków : ESEŚiZN, 1992. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, ISSN 1506-5618 ; nr 6). - S. 73-78
26
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case / Grzegorz PESZKO // W: Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: European Association of Environmental and Resource Economists, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; no. 2). - S. 69-88. - Bibliogr.
27
Państwo narodowe wobec problemów globalnych = National State and the Global Problems / Grzegorz PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 339 (1991), s. 137-161. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście / Grzegorz PESZKO // W: Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne / red. Kazimierz GÓRKA. - Kraków: Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 1991. - (Biblioteka Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment, ISSN 1506-5618 ; nr 1). - S. 170-176. - Bibliogr.
29
Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case / Grzegorz PESZKO // W: Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers / ed. by Kazimierz GÓRKA. - Kraków: The Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 81-100. - Bibliogr.
30
"Nasza wspólna przyszłość..." / Grzegorz PESZKO, Urszula WĄSIKIEWICZ // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (1990), s. 7-9. - Streszcz. - ISSN 0137-3668
31
Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych / kier. tematu: Kazimierz GÓRKA ; [kons. i aut. mat. źródłowych: Stanisław CHOMĄTOWSKI, Eamonn Judge, Stanisław MIKLASZEWSKI, Grzegorz PESZKO]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 108 k. : il. ; 30 cm
32
Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej / kier. tematu: Józefa FAMIELEC ; prace pomocnicze: Grzegorz PESZKO, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
33
Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego / kier. tematu Kazimierz GÓRKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Peszko G., Rączka J., Kiuiła O., Cygler M., (2003), Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 159, [1] s.
2
Berbeka K., Famielec J., Górka K., Korta S., Kożuch M., Małecki P., Peszko G., Wąsikiewicz-Rusnak U., Piontek F., (1999), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce: raport końcowy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297 s.
3
Peszko G., Sitnicki S., (1998), Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce. [W:] Górka K. (red.), Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali: materiały konferencji naukowej w Poraju koło Częstochowy, 14-15 maj 1998, Częstochowa : [s.n.], s. 29-42.
4
Peszko G., Żylicz T., (1998), Environmental Financing in European Economies in Transition, "Environmental and Resource Economics", vol. 11, iss. 3-4, s. 521-538.
5
Peszko G., (1997), Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym. [W:] Górka K. (red.), Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-73.
6
Peszko G., (1997), Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 472, s. 85-96.
7
Peszko G., (1997), Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego, Prom. Górka K., Kraków : , 172 k.
8
Peszko G., (1995), Ekonomiczna analiza polityk ekologicznych, "Zdanie", nr 1, s. 18-22; http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/88953/index.djvu
9
Berbeka K., Bressers H., Famielec J., Huitema D., Górka K., Małecki P., Meinen G., Nowakowski T., Peszko G., Podgajniak T., Pullen H., van Rooij H., Steenge B., van der Veen A., Voogt M., (1995), Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej: (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1): propozycja raportu końcowego, Kraków : [b.w.], 225 s.
10
Małecki P., Peszko G., (1995), Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 18), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 47-61.
11
Famielec J., Peszko G., (1994), Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 9-24.
12
Famielec J., Peszko G., (1994), Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 118-149.
13
Famielec J., Peszko G., (1994), Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej. [W:] Famielec J., Małecki P., Sławiński D., Górnicki A. (kierownik tematu), Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej, s. 25-36.
14
Peszko G., (1994), Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 438, s. 41-60.
15
Peszko G., (1993), Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska. [W:] Górka K. (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-18.
16
Peszko G., (1993), Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk. [W:] Preisner L. (red.), Institutions and Environmental Protection: Conference proceedings of the Third Annual Meeting of the European Association of Environmental and Resource Economists : 16-19th June 1992 at Cracow Academy of Economics. Vol. 2 (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 11), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 209-218.
17
Peszko G., (1993), Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego. [W:] Górka K. (red.), Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 14), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 129-142.
18
Peszko G., (1993), Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 408, s. 117-133.
19
Peszko G., (1992), Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa. [W:] Górka K., Berbeka K., Kękuś Z. (kierownik tematu), Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej, s. 38-47.
20
Peszko G., (1992), Krakowski szczyt, "Życie Gospodarcze", nr 40, s. 8.
21
Górka K., Peszko G., (1992), Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 176-180.
22
Peszko G., Żylicz T. (red.), (1992), Środowisko - społeczeństwo - gospodarka: wybór przekładów z literatury anglosaskiej, (Biblioteka Ekonomia i Środowisko, nr 4), Kraków : ESEŚiZN, 115 s.
23
Górka K., Peszko G., (1992), Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists. [W:] Górka K. (red.), Institution and Environmental Protection: Plenar Session and Programme Papers, and Conference Report : [Intenational Conference at the Cracow Academy of Economics, 16-19th June 1992] : selected papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 7), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division, s. 67-72.
24
Peszko G., (1992), Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA. [W:] Górka K., Berbeka K., Kękuś Z. (kierownik tematu), Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej, s. 96-107.
25
Górka K., Peszko G., (1992), Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych. [W:] GÓRKA K. (red.), Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 6), Kraków : ESEŚiZN, s. 73-78.
26
Peszko G., (1991), Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case. [W:] Górka K. (red.), Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; no. 2), Kraków : European Association of Environmental and Resource Economists, s. 69-88.
27
Peszko G., (1991), Państwo narodowe wobec problemów globalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 339, s. 137-161.
28
Peszko G., (1991), Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście. [W:] Górka K. (red.), Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne (Biblioteka Ekonomia i Środowisko; nr 1), Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, s. 170-176.
29
Peszko G., (1991), Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case. [W:] Górka K. (red.), Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers, Kraków : The Cracow Academy of Economics, s. 81-100.
30
Peszko G., Wąsikiewicz U., (1990), "Nasza wspólna przyszłość...", "Aura", nr 8, s. 7-9.
31
Chomątowski S., Judge E., Miklaszewski S., Peszko G. (red.), (1998), Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 108 k.
32
Peszko G., Kożuch M. (red.), (1997), Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej, Famielec J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
33
Berbeka K., Peszko G. (red.), (1993), Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego, Górka K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 122 k.
1
@book{UEK:2168235438,
author = "Grzegorz Peszko and Jan Rączka and Olga Kiuiła and Maciej Cygler",
title = "Ekonomiczne korzyści dla Polski wynikające z wdrożenia prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2003",
isbn = "83-89218-43-7",
}
2
@misc{UEK:2168278237,
author = "Krzysztof Berbeka and Józefa Famielec and Kazimierz Górka and Stefan Korta and Małgorzata Kożuch and Piotr Paweł Małecki and Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz-Rusnak and Franciszek Piontek",
title = "Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
3
@inbook{UEK:2168277477,
author = "Grzegorz Peszko and Stanisław Sitnicki",
title = "Rynek finansowy ochrony środowiska w Polsce",
booktitle = "Nakłady gospodarcze na ochronę środowiska i źródła ich finansowania w hutnictwie żelaza i stali",
pages = "29-42",
adress = "Częstochowa",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
}
4
@article{UEK:2168233224,
author = "Grzegorz Peszko and Tomasz Żylicz",
title = "Environmental Financing in European Economies in Transition",
journal = "Environmental and Resource Economics",
number = "vol. 11, iss. 3-4",
pages = "521-538",
year = "1998",
}
5
@inbook{UEK:2168277653,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Finansowanie inwestycji proekologicznych kapitałem akcyjnym",
booktitle = "Źródła finansowania ochrony środowiska naturalnego w Polsce : materiały z konferencji naukowej (Kraków, 25 i 26 X 1996 r.)",
pages = "67-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-39-9",
}
6
@article{UEK:2168245346,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Wpływ międzynarodowych porozumień ekologicznych na konkurencyjność międzynarodową na przykładzie redukcji emisji dwutlenku węgla",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "472",
pages = "85-96",
year = "1997",
}
7
@unpublished{UEK:2168283763,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Integracja celów ekonomicznych i ekologicznych w strategiach rozwoju zrównoważonego",
adress = "Kraków",
year = "1997",
}
8
@article{UEK:2168347084,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Ekonomiczna analiza polityk ekologicznych",
journal = "Zdanie",
number = "1",
pages = "18-22",
year = "1995",
url = {http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/88953/index.djvu},
}
9
@misc{UEK:2168277209,
author = "Krzysztof Berbeka and Hans Bressers and Józefa Famielec and Dave Huitema and Kazimierz Górka and Piotr Małecki and Gerhard Meinen and Tomasz Nowakowski and Grzegorz Peszko and Tomasz Podgajniak and Henk Pullen and Huub C.J. van Rooij and Bert Steenge and Anne van der Veen and Monique Voogt",
title = "Opracowanie metodologii obliczania kosztów i analiza efektywnych strategii dostosowywania polskich norm ochrony środowiska do standardów Unii Europejskiej : (Phare projekt EC/EPP/191/1.3.1) : propozycja raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "1995",
}
10
@inbook{UEK:2166191639,
author = "Piotr P. Małecki and Grzegorz Peszko",
title = "Doświadczenia Polski i krajów OECD we wprowadzaniu uprawnień zbywalnych do emisji zanieczyszczeń",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w warunkach gospodarki rynkowej, Kraków, 18-19.XII.1995 : materiały konferencyjne",
pages = "47-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
issn = "1506-5618",
}
11
@unpublished{UEK:2168306521,
author = "Józefa Famielec and Grzegorz Peszko",
title = "Przegląd instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "9-24",
year = "1994",
}
12
@unpublished{UEK:2168306643,
author = "Józefa Famielec and Grzegorz Peszko",
title = "Ocena instrumentów ograniczania emisji dwutlenku siarki",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "118-149",
year = "1994",
}
13
@unpublished{UEK:2168258704,
author = "Józefa Famielec and Grzegorz Peszko",
title = "Sposoby oceny instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
booktitle = "Ocena skuteczności funkcjonowania wybranych instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej",
pages = "25-36",
year = "1994",
}
14
@article{UEK:2168245436,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Wpływ europejskiego podatku węglowego na konsumpcję paliw i emisję gazów szklarniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "438",
pages = "41-60",
year = "1994",
}
15
@inbook{UEK:2168243692,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska",
booktitle = "Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
16
@inbook{UEK:2168290499,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Privatization, Environmental Liabilities and Credit Insurance Fund for Foreign Investments in Central and Eastern Europe Against Environmental Risk",
booktitle = "Institutions and Environmental Protection",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
17
@inbook{UEK:2168243890,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Ekologiczna skuteczność opodatkowania energii na przykładzie europejskiego podatku węglowego",
booktitle = "Ekonomika ochrony środowiska naturalnego : wybrane problemy",
pages = "129-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
issn = "1506-5618",
}
18
@article{UEK:2168245306,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "408",
pages = "117-133",
year = "1993",
}
19
@unpublished{UEK:2168258630,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Koncepcja handlu uprawnieniami do używania samochodu w mieście na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej",
pages = "38-47",
year = "1992",
}
20
@article{UEK:2168229238,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Krakowski szczyt",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "40",
pages = "8",
year = "1992",
}
21
@misc{UEK:2168333561,
author = "Kazimierz Stanisław Górka and Grzegorz Peszko",
title = "Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "176-180",
year = "1992",
}
22
@book{UEK:2168339369,
title = "Środowisko - społeczeństwo - gospodarka : wybór przekładów z literatury anglosaskiej",
editor = Peszko Grzegorz,
editor = Żylicz Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "ESEŚiZN",
year = "1992",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
23
@misc{UEK:2168277463,
author = "Kazimierz Górka and Grzegorz Peszko",
title = "Cracow Summit of Environmental and Rsource Economists",
booktitle = "Institution and Environmental Protection",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists. Polish Division",
year = "1992",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
24
@unpublished{UEK:2168258650,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Publiczno-prywatne mechanizmy świadczenia usług środowiskowych w miastach USA",
booktitle = "Dostosowanie instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska do gospodarki rynkowej",
pages = "96-107",
year = "1992",
}
25
@misc{UEK:2168333621,
author = "Kazimierz Stanisław Górka and Grzegorz Peszko",
title = "Krakowski szczyt ekonomistów środowiska i zasobów naturalnych",
booktitle = "Instytucjonalno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego : materiały konferencyjne",
pages = "73-78",
adress = "Kraków",
publisher = "ESEŚiZN",
year = "1992",
issn = "1506-5618",
}
26
@inbook{UEK:2168248548,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case",
booktitle = "Economic and Legal Instruments of Environmental Policy in the Market Economy : Seminar in the Cracow Academy of Economics 24-25 September 1991 : Selected Papers",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "European Association of Environmental and Resource Economists",
year = "1991",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
27
@article{UEK:2168257766,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Państwo narodowe wobec problemów globalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "339",
pages = "137-161",
year = "1991",
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2168248642,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Handel uprawnieniami do używania samochodu w mieście",
booktitle = "Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne",
pages = "170-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
year = "1991",
url = {},
issn = "1506-5618",
}
29
@inbook{UEK:2166078060,
author = "Grzegorz Peszko",
title = "Capital and Energy for Sustainable Development after Communism : the Polish Case",
booktitle = "Environmental and Economic Aspects of the Industrial Development in Poland : Selected Papers",
pages = "81-100",
adress = "Kraków",
publisher = "The Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
30
@article{UEK:2168283533,
author = "Grzegorz Peszko and Urszula Wąsikiewicz",
title = "Nasza wspólna przyszłość...",
journal = "Aura",
number = "8",
pages = "7-9",
year = "1990",
}
31
@unpublished{UEK:2168265336,
title = "Zastosowanie instrumentów polityki przemysłowej i ekologicznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce i innych krajach stowarzyszonych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
32
@unpublished{UEK:2168257172,
title = "Badania strat ekologicznych w wybranych regionach i dziedzinach gospodarki narodowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
33
@unpublished{UEK:2168256946,
title = "Polityka przemysłowa i ekologiczna w okresie transformacji systemu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID