Publications of the selected author

1

Author:
Rafał Kusa
Title:
Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-28
Nr:
52583
doctoral dissertation
2

Author:
Anna Dybała
Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/437
Nr:
2168219754
doctoral dissertation
3

Author:
Anna Dybała , Adam Peszko
Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 : wyniki badań = The Role of Small and Medium-sized Enterprises on the Świętokrzyskie Region's Job Market in 1990-2001 : Initial Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005) , s. 101-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52993
article
See main document
4

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 - teoria i praktyka", , Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Title:
Studium upadku przedsiębiorstwa na przykładzie KFAP S.A
Source:
Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka - Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 217-230 - Bibliogr.
ISBN:
83-85587-12-8
Nr:
2168346354
chapter in conference materials
5

Author:
Title:
Rynki kapitałowe w systemie nadzoru korporacyjnego
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj - Łódź: "Absolwent", 2003, s. 20-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-72-4
Nr:
2168346442
chapter in monograph
6

Conference:
V Konferencja naukowa: Ekonomia - informatyka - zarządzanie: teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2002-09-26 do 2002-09-27
Title:
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 3, Management. T. 3, Zarządzanie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: WZ AGH, 2002
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-916384-8-0
Access mode:
Nr:
2168340613
conference materials
7

Author:
Title:
Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 = Conditions for Improving the Competitiveness of Companies in the National Investment Funds in the Years 1996-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002) , s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225444
article
See main document
8

Author:
Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiej = The Competitiveness of Medium-sized Polish Firms from the Perspective of EU Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002) , s. 107-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225106
article
See main document
9

Author:
Anna Dybała , Adam Peszko
Title:
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 - wyniki badań
Source:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2002, s. 1[134]-14[147]
Signature:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291749
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Podstawy zarządzania organizacjami
Edition:
Wyd. 4.
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002
Physical description:
100 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88408-78-X
Access mode:
Nr:
2168339625
textbook
11

Author:
Title:
Podstawy zarządzania organizacjami
Edition:
Wyd. 3.
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001
Physical description:
100 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88408-07-0
Nr:
2168339365
textbook
12

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2000-09-18 do 2000-09-19
Title:
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, a zagrożenia strategiczne w aspekcie integracji europejskiej
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 284-294 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-3-4
Nr:
2168221226
chapter in conference materials
13

Author:
Adam Peszko , Andrzej Gazda
Title:
Podstawy zarządzania
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2000
Physical description:
103, [2] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-09-X
Nr:
2168345324
textbook
14

Author:
Title:
Finansowanie rozwoju sektora MSP w Polsce południowej i północnej Saksonii
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2000, s. 1-10 [75-84]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
40/KPiI/2/99/S
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168333993
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Zmiana zasobów, struktur i funkcji zarządzania przedsiębiorstwem w procesie transformacji rynkowej = The Changes of the Resources, Structures and Functions of Enterprising Management During the Market Transformation Process
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000) , s. 82-91. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168277311
article
16

Author:
Title:
Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 r. (z badań nad sektorem prywatnym województwa krakowskiego)
Source:
Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI1999, s. 1-12 [48-60]. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
26/KPiI/1/98/S
Signature:
NP-562/Magazyn
Nr:
2168333953
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku
Redaktor:
Jankowska-Kłapkowska Anna
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1999
Physical description:
XI, 740, [1] s.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168329743
monograph
18

Author:
Adam Peszko , Andrzej Gazda
Title:
Podstawy zarządzania
Publisher address:
Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1999
Physical description:
103, [2] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87658-09-X
Nr:
2168345322
textbook
19

Author:
Adam Peszko , Jerzy Wąchol
Title:
Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji
Source:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł - Toruń: Wydawnictwo UMK, 1999, s. 317-325
ISBN:
83-231-1063-8
Nr:
2168243834
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 1999
Physical description:
70, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; nr 1613)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168339361
academic script
21

Title:
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 143-221
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251420
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy = Conditions of Development of Entrepreneurship in Market Transformation Processes in Poland and Ukraine
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255268
article
See main document
23

Author:
Adam Peszko , Jerzy Wąchol
Title:
Zmiany uwarunkowań konkurencyjności spółek parterowych NFI w latach 1995-1997
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998) , s. 26-28 - Bibliogr.
Nr:
2168262134
article
24

Author:
Adam Peszko , Jerzy Wąchol
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Kadrowe uwarunkowania efektywności gospodarowania w procesie restrukturyzacji spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych = Impact of Staffing on Firm's Viability in the Process of Restructuring the Companies in the Portfolio of National Investment Funds
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 102-107. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234292
chapter in conference materials
See main document
25

Author:
Title:
Podstawy zarządzania organizacjami
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwa AGH, 1997
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; nr 1485)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339623
textbook
26

Author:
Title:
Koncepcje i oceny procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-1995
Source:
Przegląd Organizacji1997. - nr 1, s. 36-38
Nr:
2168332049
varia
27

Author:
Adam Peszko , Jerzy Wąchol
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI = Competitiveness and Restructuring of Portfolio Companies Owned by National Investment Funds
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 371-376. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168240006
chapter in conference materials
See main document
28

Author:
Title:
Podstawy zarządzania organizacjami
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwa AGH, 1997
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; nr 1520)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339363
textbook
29

Author:
Title:
Systemowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w zmiennym i nieokreślonym otoczeniu = A Company Management System for Unstable and Intransparent Conditions
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271450
varia
30

Author:
Adam Peszko , Jerzy Wąchol
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Koncepcja oceny metodami matematycznymi procesów restrukturyzacji spółek uczestniczących w programie NFI = The Concept of Evaluation of the Restructurization Process of the Companies Participating in the National Investment Fund Using Numerical Methods
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI] - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 83-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243762
chapter in conference materials
See main document
31

Author:
Title:
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwa AGH, 1996
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; nr 1499)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345520
academic script
32

Author:
Title:
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Wydaw. AGH, 1995
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Series:
(Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; nr 1444)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345522
academic script
33

Title:
Organizacja i technika przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
Source:
Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 28-67
Nr:
2168292259
chapter in academic script
See main document
34

Author:
Title:
Prognozowanie i planowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych
Source:
Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 68-81
Nr:
2168292261
chapter in academic script
See main document
35

Author:
Title:
Reforma i organizacja
Source:
Przegląd Organizacji1984. - nr 7 (534), s. 15-16
Nr:
2168230938
varia
36

Author:
Title:
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm + Załączniki: [53] k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/454
Nr:
2168309781
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
1
Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych / Rafał Kusa ; Promotor: Adam PESZKO. - Kraków, 2006. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001094a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001094b
2
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego / Anna Dybała ; Promotor: Adam Peszko. - Kraków, 2005. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000682a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000682b
3
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 : wyniki badań = The Role of Small and Medium-sized Enterprises on the Świętokrzyskie Region's Job Market in 1990-2001 : Initial Research Results / Anna Dybała, Adam PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 101-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=85375163. - ISSN 0208-7944
4
Studium upadku przedsiębiorstwa na przykładzie KFAP S.A / Adam PESZKO // W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa = Modernity of Industry and Services - 2003 / red. Jan Pyka. - Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003. - S. 217-230. - Bibliogr. - ISBN 83-85587-12-8
5
Rynki kapitałowe w systemie nadzoru korporacyjnego / Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. nauk. Jan Duraj. - Łódź : "Absolwent", 2003. - S. 20-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-72-4
6
Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka = Economics - Information Processing - Mangement : Theory and Practice. T. 3, Management. T. 3, Zarządzanie / red. nauk. Adam PESZKO. - Kraków : WZ AGH, 2002. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-916384-8-0
7
Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 = Conditions for Improving the Competitiveness of Companies in the National Investment Funds in the Years 1996-97 / Adam PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 577 (2002), s. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11635. - ISSN 0208-7944
8
Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiej = The Competitiveness of Medium-sized Polish Firms from the Perspective of EU Integration / Adam PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002), s. 107-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14047. - ISSN 0208-7944
9
Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 - wyniki badań / Anna Dybała, Adam PESZKO // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1[134]-14[147]
10
Podstawy zarządzania organizacjami / Adam PESZKO. - Wyd. 4. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. - 100 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88408-78-X. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0056/peszko.pdf
11
Podstawy zarządzania organizacjami / Adam PESZKO. - Wyd. 3. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. - 100 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88408-07-0
12
Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, a zagrożenia strategiczne w aspekcie integracji europejskiej / Adam PESZKO // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - S. 284-294. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-3-4
13
Podstawy zarządzania / Adam PESZKO, Andrzej Gazda. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2000. - 103, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-09-X
14
Finansowanie rozwoju sektora MSP w Polsce południowej i północnej Saksonii / Adam PESZKO // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-10 [75-84]. - Streszcz. - Bibliogr.
15
Zmiana zasobów, struktur i funkcji zarządzania przedsiębiorstwem w procesie transformacji rynkowej = The Changes of the Resources, Structures and Functions of Enterprising Management During the Market Transformation Process / Adam PESZKO // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 851 (2000), s. 82-91. - Summ. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmian: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa oraz Katedrę Nauk o Przedsiębiorstwie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 10-13 czerwca 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
16
Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 r. (z badań nad sektorem prywatnym województwa krakowskiego) / Adam PESZKO // W: Sektor prywatny województwa krakowskiego / Kier. tematu: Jan TARGALSKI. - (1999), s. 1-12 [48-60]. - Streszcz. - Bibliogr.
17
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO. - Kraków : [s.n.], 1999. - XI, 740, [1] s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-907990-6-5
18
Podstawy zarządzania / Adam PESZKO, Andrzej Gazda. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 1999. - 103, [2] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-09-X
19
Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji / Adam PESZKO, Jerzy Wąchol // W: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości / red. nauk. Mirosław Haffer, Stanisław Sudoł. - Toruń : Wydawnictwo UMK, 1999. - S. 317-325. - ISBN 83-231-1063-8
20
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Adam PESZKO. - Wyd. 3 popr. - Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 1999. - 70, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 0239-6114 ; nr 1613)
21
Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego / Jan TARGALSKI, Kazimierz GÓRKA, Józefa FAMIELEC, Małgorzata BEDNARCZYK, Adam PESZKO, Małgorzata KOŻUCH, Małgorzata FUDALIŃSKA, Bogdan ROGODA // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 143-221. - ISBN 83-87239-65-8
22
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy = Conditions of Development of Entrepreneurship in Market Transformation Processes in Poland and Ukraine / Adam PESZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 519 (1998), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Zmiany uwarunkowań konkurencyjności spółek parterowych NFI w latach 1995-1997 / Adam PESZKO, Jerzy Wąchol // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1998), s. 26-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
24
Kadrowe uwarunkowania efektywności gospodarowania w procesie restrukturyzacji spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych = Impact of Staffing on Firm's Viability in the Process of Restructuring the Companies in the Portfolio of National Investment Funds / Adam PESZKO, Jerzy Wąchol // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 102-107. - Summ., streszcz. - ISBN 83-901550-8-7
25
Podstawy zarządzania organizacjami / Adam PESZKO. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 1997. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 0239-6114 ; nr 1485)
26
Koncepcje i oceny procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-1995 / Adam PESZKO // Przegląd Organizacji. - nr 1 (1997), s. 36-38. - ISSN 0137-7221
27
Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI = Competitiveness and Restructuring of Portfolio Companies Owned by National Investment Funds / Adam PESZKO, Jerzy Wąchol // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 371-376. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-6-0
28
Podstawy zarządzania organizacjami / Adam PESZKO. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 1997. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 0239-6114 ; nr 1520)
29
Systemowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w zmiennym i nieokreślonym otoczeniu = A Company Management System for Unstable and Intransparent Conditions / Adam PESZKO // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 35. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
30
Koncepcja oceny metodami matematycznymi procesów restrukturyzacji spółek uczestniczących w programie NFI = The Concept of Evaluation of the Restructurization Process of the Companies Participating in the National Investment Fund Using Numerical Methods / Adam PESZKO, Jerzy Wąchol // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 83-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-901550-2-8
31
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Adam PESZKO. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwa AGH, 1996. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 0239-6114 ; nr 1499)
32
Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem / Adam PESZKO. - Kraków : Wydaw. AGH, 1995. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, ISSN 0239-6114 ; nr 1444)
33
Organizacja i technika przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych / Adam PESZKO, Maria SERDA // W: Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 28-67
34
Prognozowanie i planowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych / Adam PESZKO // W: Zarządzanie badaniami naukowymi / red. Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 68-81
35
Reforma i organizacja / Adam PESZKO // Przegląd Organizacji. - nr 7 (534) (1984), s. 15-16. - ISSN 0137-7221
36
Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów / Adam Peszko ; Promotor: Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków, 1982. - 172 k. : il. ; 30 cm + Załączniki: [53] k. - Bibliogr.
37
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kusa R., (2006), Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych, Prom. Peszko A., Kraków : , 217 k.
2
Dybała A., (2005), Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Prom. Peszko A., Kraków : , 271 k.
3
Dybała A., Peszko A., (2005), Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 : wyniki badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 101-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/85375163
4
Peszko A., (2003), Studium upadku przedsiębiorstwa na przykładzie KFAP S.A. [W:] Pyka J. (red.), Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa, Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, s. 217-230.
5
Peszko A., (2003), Rynki kapitałowe w systemie nadzoru korporacyjnego. [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź : "Absolwent", s. 20-31.
6
Peszko A. (red.), (2002), Ekonomia - informatyka - zarządzanie: teoria i praktyka. T. 3, Zarządzanie, Kraków : WZ AGH, 193 s.
7
Peszko A., (2002), Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 577, s. 99-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/11635
8
Peszko A., (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 107-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/14047
9
Dybała A., Peszko A., (2002), Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 - wyniki badań. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1[134]-14[147].
10
Peszko A., (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. 4.Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 100 s.
11
Peszko A., (2001), Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. 3.Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 100 s.
12
Peszko A., (2000), Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, a zagrożenia strategiczne w aspekcie integracji europejskiej. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 3, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 284-294.
13
Peszko A., Gazda A., (2000), Podstawy zarządzania, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 103, [2] s.
14
Peszko A., (2000), Finansowanie rozwoju sektora MSP w Polsce południowej i północnej Saksonii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-10 [75-84].
15
Peszko A., (2000), Zmiana zasobów, struktur i funkcji zarządzania przedsiębiorstwem w procesie transformacji rynkowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 851, s. 82-91.
16
Peszko A., (1999), Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 r. (z badań nad sektorem prywatnym województwa krakowskiego). [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Sektor prywatny województwa krakowskiego, s. 1-12 [48-60].
17
Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., Peszko A. (red.), (1999), Zarządzanie w przemyśle: teoria i praktyka: wyzwania XXI wieku, Kraków : [s.n.], XI, 740, [1] s.
18
Peszko A., Gazda A., (1999), Podstawy zarządzania, Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 103, [2] s.
19
Peszko A., Wąchol J., (1999), Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji. [W:] Haffer M., Sudoł S. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Toruń : Wydawnictwo UMK, s. 317-325.
20
Peszko A., (1999), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, (Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nr 1613), Wyd. 3 popr.Kraków : AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne, 70, [1] s.
21
Targalski J., Górka K., Famielec J., Bednarczyk M., Peszko A., Kożuch M., Fudalińska M., Rogoda B., (1998), Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 143-221.
22
Peszko A., (1998), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 519, s. 59-69.
23
Peszko A., Wąchol J., (1998), Zmiany uwarunkowań konkurencyjności spółek parterowych NFI w latach 1995-1997, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 26-28.
24
Peszko A., Wąchol J., (1998), Kadrowe uwarunkowania efektywności gospodarowania w procesie restrukturyzacji spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 102-107.
25
Peszko A., (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, (Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nr 1485), Kraków : Wydawnictwa AGH, 99 s.
26
Peszko A., (1997), Koncepcje i oceny procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-1995, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 36-38.
27
Peszko A., Wąchol J., (1997), Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 371-376.
28
Peszko A., (1997), Podstawy zarządzania organizacjami, (Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nr 1520), Wyd. 2.Kraków : Wydawnictwa AGH, 99 s.
29
Peszko A., (1997), Systemowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w zmiennym i nieokreślonym otoczeniu, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 35.
30
Peszko A., Wąchol J., (1996), Koncepcja oceny metodami matematycznymi procesów restrukturyzacji spółek uczestniczących w programie NFI. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 83-90.
31
Peszko A., (1996), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, (Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nr 1499), Wyd. 2Kraków : Wydawnictwa AGH, 72 s.
32
Peszko A., (1995), Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, (Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, nr 1444), Kraków : Wydaw. AGH, 72 s.
33
Peszko A., Serda M., (1990), Organizacja i technika przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28-67.
34
Peszko A., (1990), Prognozowanie i planowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. [W:] Trzcieniecki J. (red.), Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-81.
35
Peszko A., (1984), Reforma i organizacja, "Przegląd Organizacji", nr 7 (534), s. 15-16.
36
Peszko A., (1982), Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów, Prom. Trzcieniecki J., Kraków : , 172 k.
37
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@unpublished{UEK:52583,
author = "Rafał Kusa",
title = "Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
2
@unpublished{UEK:2168219754,
author = "Anna Dybała",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw na rynku pracy na przykładzie województwa świętokrzyskiego",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
3
@article{UEK:52993,
author = "Anna Dybała and Adam Peszko",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 : wyniki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "101-115",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85375163},
}
4
@inbook{UEK:2168346354,
author = "Adam Peszko",
title = "Studium upadku przedsiębiorstwa na przykładzie KFAP S.A",
booktitle = "Nowoczesność przemysłu i usług - 2003 : teoria i praktyka : praca zbiorowa",
pages = "217-230",
adress = "Katowice",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach",
year = "2003",
isbn = "83-85587-12-8",
}
5
@inbook{UEK:2168346442,
author = "Adam Peszko and ",
title = "Rynki kapitałowe w systemie nadzoru korporacyjnego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym",
pages = "20-31",
adress = "Łódź",
publisher = "Absolwent",
year = "2003",
isbn = "83-88384-72-4",
}
6
@book{UEK:2168340613,
title = "Ekonomia - informatyka - zarządzanie : teoria i praktyka",
editor = Peszko Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "WZ AGH",
year = "2002",
url = {},
isbn = "83-916384-8-0",
}
7
@article{UEK:2168225444,
author = "Adam Peszko",
title = "Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "577",
pages = "99-108",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11635},
}
8
@article{UEK:2168225106,
author = "Adam Peszko",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "107-122",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14047},
}
9
@unpublished{UEK:2168291749,
author = "Anna Dybała and Adam Peszko",
title = "Rola małych i średnich przedsiębiorstw na świętokrzyskim rynku pracy w latach 1999-2001 - wyniki badań",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1[134]-14[147]",
year = "2002",
}
10
@book{UEK:2168339625,
author = "Adam Peszko",
title = "Podstawy zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2002",
url = {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0056/peszko.pdf},
edition = "Wyd. 4.",
isbn = "83-88408-78-X",
}
11
@book{UEK:2168339365,
author = "Adam Peszko",
title = "Podstawy zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3.",
isbn = "83-88408-07-0",
}
12
@inbook{UEK:2168221226,
author = "Adam Peszko",
title = "Restrukturyzacja polskich przedsiębiorstw, a zagrożenia strategiczne w aspekcie integracji europejskiej",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 3",
pages = "284-294",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
isbn = "83-911343-3-4",
}
13
@book{UEK:2168345324,
author = "Adam Peszko and Andrzej Gazda",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "2000",
isbn = "83-87658-09-X",
}
14
@unpublished{UEK:2168333993,
author = "Adam Peszko",
title = "Finansowanie rozwoju sektora MSP w Polsce południowej i północnej Saksonii",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-10 [75-84]",
year = "2000",
}
15
@article{UEK:2168277311,
author = "Adam Peszko",
title = "Zmiana zasobów, struktur i funkcji zarządzania przedsiębiorstwem w procesie transformacji rynkowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "851",
pages = "82-91",
adress = "",
year = "2000",
}
16
@unpublished{UEK:2168333953,
author = "Adam Peszko",
title = "Uwarunkowania poprawy konkurencyjności spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w latach 1996-1997 r. (z badań nad sektorem prywatnym województwa krakowskiego)",
booktitle = "Sektor prywatny województwa krakowskiego",
pages = "1-12 [48-60]",
year = "1999",
}
17
@book{UEK:2168329743,
author = " ",
title = "Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku",
editor = Jankowska-Kłapkowska Anna,
editor = Księżyk Marianna,
editor = Peszko Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1999",
isbn = "83-907990-6-5",
}
18
@book{UEK:2168345322,
author = "Adam Peszko and Andrzej Gazda",
title = "Podstawy zarządzania",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania",
year = "1999",
isbn = "83-87658-09-X",
}
19
@inbook{UEK:2168243834,
author = "Adam Peszko and Jerzy Wąchol",
title = "Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji",
booktitle = "Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości",
pages = "317-325",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo UMK",
year = "1999",
isbn = "83-231-1063-8",
}
20
@book{UEK:2168339361,
author = "Adam Peszko",
title = "Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 popr.",
issn = "0239-6114",
}
21
@inbook{UEK:2168251420,
author = "Jan Targalski and Kazimierz Górka and Józefa Famielec and Małgorzata Bednarczyk and Adam Peszko and Małgorzata Kożuch and Małgorzata Fudalińska and Bogdan Rogoda",
title = "Przedsiębiorczość i nowe technologie jako czynnik rozwoju gospodarczego",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "143-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
22
@article{UEK:2168255268,
author = "Adam Peszko",
title = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji rynkowej Polski i Ukrainy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "519",
pages = "59-69",
year = "1998",
}
23
@article{UEK:2168262134,
author = "Adam Peszko and Jerzy Wąchol",
title = "Zmiany uwarunkowań konkurencyjności spółek parterowych NFI w latach 1995-1997",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "26-28",
year = "1998",
}
24
@inbook{UEK:2168234292,
author = "Adam Peszko and Jerzy Wąchol",
title = "Kadrowe uwarunkowania efektywności gospodarowania w procesie restrukturyzacji spółek parterowych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych",
booktitle = "Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku",
pages = "102-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-901550-8-7",
}
25
@book{UEK:2168339623,
author = "Adam Peszko",
title = "Podstawy zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwa AGH",
year = "1997",
issn = "0239-6114",
}
26
@misc{UEK:2168332049,
author = "Adam Peszko",
title = "Koncepcje i oceny procesów restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw w krajach postsocjalistycznych w latach 1990-1995",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "1",
pages = "36-38",
year = "1997",
}
27
@inbook{UEK:2168240006,
author = "Adam Peszko and Jerzy Wąchol",
title = "Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI",
booktitle = "Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku",
pages = "371-376",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-901550-6-0",
}
28
@book{UEK:2168339363,
author = "Adam Peszko",
title = "Podstawy zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwa AGH",
year = "1997",
url = {},
edition = "Wyd. 2.",
issn = "0239-6114",
}
29
@misc{UEK:2168271450,
author = "Adam Peszko",
title = "Systemowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem w zmiennym i nieokreślonym otoczeniu",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996",
pages = "35",
year = "1997",
}
30
@inbook{UEK:2168243762,
author = "Adam Peszko and Jerzy Wąchol",
title = "Koncepcja oceny metodami matematycznymi procesów restrukturyzacji spółek uczestniczących w programie NFI",
booktitle = "Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku",
pages = "83-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-901550-2-8",
}
31
@book{UEK:2168345520,
author = "Adam Peszko",
title = "Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwa AGH",
year = "1996",
edition = "Wyd. 2",
issn = "0239-6114",
}
32
@book{UEK:2168345522,
author = "Adam Peszko",
title = "Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AGH",
year = "1995",
issn = "0239-6114",
}
33
@inbook{UEK:2168292259,
author = "Adam Peszko and Maria Serda",
title = "Organizacja i technika przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych",
booktitle = "Zarządzanie badaniami naukowymi",
pages = "28-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
34
@inbook{UEK:2168292261,
author = "Adam Peszko",
title = "Prognozowanie i planowanie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych",
booktitle = "Zarządzanie badaniami naukowymi",
pages = "68-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
35
@misc{UEK:2168230938,
author = "Adam Peszko",
title = "Reforma i organizacja",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (534)",
pages = "15-16",
year = "1984",
}
36
@unpublished{UEK:2168309781,
author = "Adam Peszko",
title = "Metodyka organizacji pełnego cyklu badań rozwoju i wdrożeń nowych wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
37
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}