Publications of the selected author
1

Title:
The Relationships between Social Security Funds and Macroeconomic Changes : an Empirical Analysis of the EU-CEE Countries = Zależności między funduszami zabezpieczenia społecznego a zmianami makroekonomicznymi : analiza empiryczna dla państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (995) (2022) , s. 9-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research for this publication was financed from funds granted to the Cracow University of Economics - projects no 32/EFZ/2020/POT and 39/EIT/2020/POT.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168369622
article
2

Author:
Rosella Canestrino , Pierpaolo Magliocca , Marek Ćwiklicki , Barbara Pawełek
Title:
Toward the Emergence of "Humane" Entrepreneurial Ecosystems : Evidence from Different Cultural Contexts
Source:
Journal of Intellectual Capital (2022) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168362942
article
3

Title:
What We Know and What We Do Not Know about Social Security Finance and Macroeconomic Stabilization. Evidence from EU Countries = Co wiemy, a czego nie wiemy o finansach ubezpieczeń społecznych i stabilizacji makroekonomicznej. Doświadczenia państw UE
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2022) , s. 455-483. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Krakow University of Economics
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168371122
article
4

Title:
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland
Source:
Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021) , s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is co-financed from the funds allocated by the Ministry of Science andHigher Education of the Republic of Poland to the Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168349656
article
5

Title:
A Comparative Analysis of the European Union Member States in Terms of Public Spending on Environmental Protection in 2004-2017
Source:
European Journal of Government and Economics. - vol. 9, iss. 1 (2020) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics
2019 list:
40.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168347972
article
6

Title:
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020) , s. 5-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168347788
article
7

Conference:
28th Conference of the Section on Classification and Data Analysis of the Polish Statistical Association (SKAD 2019), Szczecin, Polska, od 2019-09-18 do 2019-09-20
Title:
Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model
Source:
Classification and Data Analysis : Theory and Applications / red. Krzysztof Jajuga, Jacek Batóg, Marek Walesiak - Cham: Springer, 2020, s. 129-146. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics
ISBN:
978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349530
chapter in conference materials
8

Author:
Rosella Canestrino , Marek Ćwiklicki , Pierpaolo Magliocca , Barbara Pawełek
Title:
Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research
Source:
Journal of Business Research. - Vol. 110 (2020) , s. 132-143. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding for the proof reading of the paper was provided by the Cracow University of Economics.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168342723
article
9

Author:
Title:
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020) , s. 5-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349486
article
10

Title:
Extreme Gradient Boosting Method in the Prediction of Company Bankruptcy
Source:
Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 2 (2019) , s. 155-171. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168336729
article
11

Author:
Barbara Pawełek , Tomasz Sekuła
Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
The Missing Data Problem in Statistical Surveys on the Example of the SOF-1 Report (Report on the Activities of Foundations, Associations and Similar Social Organisations)
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 178-186. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168337003
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes = O stabilności finansów publicznych w dobie zmian demograficznych
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) , s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Badania sfinansowane z subwencji na naukę przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343269
article
13

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019, Bayreuth, Niemcy, od 2019-03-18 do 2019-03-20
Title:
Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy
Source:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts - Bayreuth: ECDA, 2019, s. 47-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168353560
varia
14

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society (CLADAG), Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / red. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2018, s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323363
chapter in conference materials
15

Conference:
XXVI Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXXI Konferencja Taksonomiczna) nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Kraków, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-25
Title:
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 507 (2018) , s. 191-199. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 30)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327283
article
16

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
17

Conference:
International Conference of the Classification and Data Analysis Group (CLADAG), Mediolan, Włochy, od 2017-09-13 do 2017-09-15
Title:
Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Book of Short Papers - CLADAG2017 / red. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga - Mantova: Universitas Studiorum, 2017, s. [295-300]. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-88-99459-71-0
Access mode:
Nr:
2168323359
chapter in conference materials
18

Author:
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland
Source:
Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / red. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2017, s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323357
chapter in conference materials
19

Author:
Barbara Pawełek , Dorota Grochowina
Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Forecasting the Bankruptcy of Companies : the Study on the Usefulness of the Random Subspaces and Random Forests Methods
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 300-309. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168314001
chapter in conference materials
See main document
20

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Prediction of Company Bankruptcy in the Context of Changes in the Economic Situation
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 290-299. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168313955
chapter in conference materials
See main document
21

Author:
Barbara Pawełek , Dorota Grochowina
Conference:
XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Słok k. Bełchatowa, Polska, od 2016-09-19 do 2016-09-21
Title:
Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce = The Multiple-Model Approach in The Prediction of Company Bankruptcy Risk in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 468 (2017) , s. 171-179. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 28)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168316795
article
22

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307815
chapter in conference materials
23

Conference:
European Conference on Data Analysis (ECDA) 2014, Brema, Niemcy, od 2014-07-02 do 2014-07-04
Title:
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016, s. 345-355. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
The authors would like to express their appreciation for the suport provided by the National Science Centre (NCN, grant No. N N111 540 140)
ISBN:
978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
Nr:
2168307813
chapter in conference materials
24

Author:
Conference:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-10 do 2015-05-13
Title:
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 72-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168308161
chapter in conference materials
See main document
25

Author:
Barbara Pawełek , Dorota Grochowina
Title:
The Random Subspace Method in the Prediction of the Risk of Bankruptcy of Companies in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / red. Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 25-34 - Bibliogr.
Research program:
Publication was fi nanced from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310809
chapter in monograph
See main document
26

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
27

Title:
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016) , s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307077
article
28

Conference:
XXIII Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Międzyzdroje, Polska, od 2014-09-08 do 2014-09-10
Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 384 (2015) , s. 236-245. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 24)
Research program:
Udział w konferencji SKAD 2014 był możliwy dzięki środkom finansowym z projektów badawczych 028/WZ-KS/01/2014/S/4224 i 031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296821
article
29

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 365-366. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349192
varia
30

Title:
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 23)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-696-0
Nr:
2168298007
monograph
31

Conference:
10th Scientific Meeting of the Classification and Data Analysis Group of the Italian Statistical Society "CLADAG 2015", Cagliari, Włochy, od 2015-10-08 do 2015-10-10
Title:
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience
Source:
Book of Abstracts / red. Francesco Mola, Claudio Conversano - Cagliari: Cuec Editrice, 2015, s. 506-509. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8467-749-9
Access mode:
Nr:
2168299883
varia
32

Title:
Comparative Analysis of Polish NUTS 2 Level Regions in Terms of Their Use of EU Grants in 2007-2013 = Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2013
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 394 (2015) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Local and Regional Economy in Theory and Practice - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297315
article
33

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 55-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349184
varia
34

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 164-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168294867
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 12 (2015) , s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168296929
article
36

Title:
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model
Source:
Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications / red. Maurizio Carpita, Eugenio Brentari, El Mostafa Qannari - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015, s. 171-183. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Theoretical and Applied Statistics)
ISBN:
978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2
Nr:
2168299875
chapter in monograph
37

Title:
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301493
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
143 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-672-4
Nr:
2168290999
39

Title:
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 21)
Notes:
Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-673-1
Nr:
2168290979
monograph
40

Title:
Model logitowy ze zmiennymi sztucznymi w prognozowaniu bankructwa przedsiębiorstw w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 135-157
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290995
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Funkcja głębi w wykrywaniu przedsiębiorstw odstających
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK, s. 92-107
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301005
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Conference:
XXII Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVII Konferencja Taksonomiczna), Karpacz, Polska, od 2013-09-11 do 2013-09-13
Title:
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 327 (2014) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 22)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285705
article
43

Title:
Opis bazy danych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK, s. 5-15
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168300999
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Analiza przyrostów wartości wskaźników finansowych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK, s. 51-91
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301003
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Zbiór danych i jego charakterystyka
Source:
Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 59-80
ISBN:
978-83-62511-29-7
Access mode:
Nr:
2168290987
chapter in monograph
See main document
46

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, Polska, od 2012-05-15 do 2012-05-18
Title:
Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
289 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-650-2
Nr:
2168298883
conference materials
47

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Nr:
2168299109
monograph
48

Title:
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013) , s. 78-89. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286141
article
49

Conference:
XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXVI Konferencja Taksonomiczna), Lipowy Most k. Supraśla, Polska, od 2012-09-10 do 2012-09-12
Title:
Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 279 (2013) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 21)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273920
article
50

Conference:
6th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2012-05-15 do 2012-05-18
Title:
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies
Source:
Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / red. Józef Pociecha - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013, s. 134-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-652-6
Nr:
2168291253
chapter in conference materials
See main document
51

Title:
Wprowadzenie w badanie europejskiej przestrzeni regionalnej
Source:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK, s. 6-27
Signature:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289915
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Conference:
SIS 2013 Statistical Conference, Brescia, Włochy, od 2013-06-19 do 2013-06-21
Title:
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model
Source:
Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 - Milan: Vita e Pensiero Editrice, 2013, s. 1-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-88-343-2556-8
Access mode:
Nr:
2168270856
chapter in conference materials
53

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274175
article
54

Title:
Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne = General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles - Theoretical and practical Problems
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 242 (2012) , s. 50-57. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 19)
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238642
article
55

Title:
Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space
Source:
Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 109-128 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-578-9
Nr:
2168261752
chapter in conference materials
See main document
56

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-4-0
Nr:
2168295513
varia
57

Title:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : aktualny stan i perspektywy rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
218 s., [1] k. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 10-13 maj 2011 r., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-585-7
Nr:
2168261678
conference materials
58

Title:
Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010 = Comparative Analysis of Polish Nuts 2 Level Regions from the Point of View of the Level of Using European Funds from the European Regional Development Fund for the Period Between January 2007 and June 2010
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 257-265. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236242
article
59

Title:
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles
Source:
Data Analysis Methods and its Applications / red. Józef POCIECHA & Reinhold Decker - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012, s. 215-231. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3458-5
Nr:
2168226751
chapter in conference materials
See main document
60

Title:
Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku = Statistical Analysis of Diversification of Using EU Funds by the Polish NUTS 2 Regions for the Period from January 2007 to June 2010
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 73-90. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236482
article
61

Title:
Wprowadzenie w tematykę badań nad strukturą wydatków na obszary wspólnej polityki UE
Source:
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK, s. 7-21
Signature:
NP-1348/Magazyn
Nr:
2168263964
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatio-Temporal Differentiation of Gross National Income Redistribution in the European Union for the Period 2004-2008
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 253 (2011) , s. 183-198. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168227486
article
63

Title:
Analiza korespondencji w badaniu struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE
Source:
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK, s. 57-86
Signature:
NP-1348/Magazyn
Nr:
2168263990
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
355 s.: il.; 24 cm
Notes:
Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 20-23 kwietnia 2010 r., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-532-1
Nr:
2168220816
conference materials
65

Title:
Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-522-7
Nr:
2166592156
varia
See main document
66

Title:
Bankruptcy Prediction and Business Cycle
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222834
chapter in conference materials
67

Title:
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles
Source:
Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-520-3
Nr:
2166565251
varia
See main document
68

Title:
Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza = Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221574
article
69

Title:
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatial-Temporal Differentiation of Redistribution of Gross National Income of the European Union in the Period 2004-2008
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-0-2
Nr:
2168295527
varia
70

Title:
Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia = The Normalisation of Variables and Forecasting a Synthetic Variable on the Basis of a Second-degree Polynomial
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 813 (2010) , s. 69-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219302
article
71

Conference:
XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna "Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy", Łódź, Polska, od 2010-06-07 do 2010-06-08
Title:
Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu
Source:
Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne / red. Mariusz Plich - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 53-62. - [odczyt: 19.01.2016] - Bibliogr.
Series:
(Konferencje Dydaktyczne Uniwersytetu Łódzkiego)
ISBN:
978-83-931046-0-4
Access mode:
Nr:
2168299395
chapter in conference materials
72

Title:
Katedra Statystyki
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (35) (2010) , s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168346616
unreviewed article
73

Title:
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249166
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Entrepreneurs' Opinions on Pro- and Anti-cyclical Factors on the Basis of a Business Tendency Test in Industries
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 59-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165906430
chapter in conference materials
75

Title:
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA, s. 1[33]-26[58] - Bibliogr.
Signature:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167757042
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych = Research of Similarity of Distance between Objects for Ten Pairs of Normalization Transformations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 190-198. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161822296
article
77

Title:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165017499
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-60
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165652566
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Access mode:
Nr:
2168302775
monograph
80

Title:
Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych = Normalisation of Variables Methods in Comparative Research on Complex Economic Phenomena
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
246 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 187)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-398-3
Nr:
50780
monograph
81

Title:
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 250-288
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165685179
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych = Testing the Sensitivity of Jeffreys-Matusita and Canberra Measures to Small Changes in the Values of Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 797 (2008) , s. 143-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50137
article
83

Title:
Wiejski rynek pracy a sytuacja w rolnictwie w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006"
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 192-212
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165675729
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 = Analysis of Changes in the Categorisation of Regions Due to the Situation on the Labour Market in Poland in 1999 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 797 (2008) , s. 23-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50138
article
85

Conference:
XXVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2006-04-18 do 2006-04-21
Title:
Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 245-256 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-353-2
Nr:
2165698324
chapter in conference materials
See main document
86

Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2007-09-04 do 2007-09-06
Title:
Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 153-160 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2106-0
Nr:
2165750004
chapter in conference materials
87

Title:
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007) , s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50485
article
88

Title:
Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku = A Study of the Consistency of Classifying Voivodships using the Rank Method According to the Situation on the Rural Labour Market in Agriculture in Poland in 2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 740 (2007) , s. 27-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51108
article
89

Title:
Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka = Some Remarks about Bray-Curtis, Canberra i Clark Distance
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007) , s. 92-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50275
article
90

Title:
Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości = Some Remarks about Strengthen of Scale of Measurement at Calculation of Distance
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1169 (2007) , s. 236-244. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 14)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165739060
article
91

Title:
Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA, s. 31-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165267363
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Influence of Variable Normalisation on Minkowski Multidimensional Distance
Source:
Teorìâ ì metodologìâ statističnogo analìzu : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïì, prisvâčenoï 100-rìččû vìd dnâ narodžennâ Pashavera Josipa Sauloviča doktora ekonomìčnih nauk, profesora kafedri statistiki 11-15 grudnâ 2006 r. / red. Ì.G. Mancurov - Kiïv: KNEU, 2006, s. 335-344. - Materiały z konf. odbytej w dn. 11-15 grudzień 2006 r. - Bibliogr.
Nr:
2166411076
chapter in conference materials
93

Title:
Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy = Observations of the Effects of Variable Normalisation on the ex ante Evaluation of Forecasting Errors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 726 (2006) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52638
article
94

Title:
Badanie struktur ludnościowej, dochodowej i wydatkowej samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003 = The Investigation of Population, Income and Expense Structures of the Local Government in Poland in the Years 1999-2003
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 143-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51751
article
95

Author:
Krzysztof Gałuszka , Barbara Pawełek
Title:
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001 = Research on the Redistribution of GDP by Local Governments in Poland, 1999-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 726 (2006) , s. 41-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52637
article
96

Conference:
12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar "Comparative analysis of the socio-economic consequences of transition processes in Central and Eastern European countries", Krynica, Polska, od 2005-11-08 do 2005-11-10
Title:
The Labour Market in Poland's Rural Areas in 1999 and 2003
Source:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / red. Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 183-194 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451701
chapter in conference materials
See main document
97

Title:
Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości = Influence of Normalization on Linear Ordering of Objects Using Multidimensional Distance
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 2 (2006) , s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51917
article
98

Title:
Badanie wrażliwości wybranych miar odległości na małe zmiany wartości zmiennych
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA, s. 102-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/3/Magazyn
Nr:
2168326187
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych = Influence of Normalization on Arrangement of Objects in Synthetic Comparative Researches
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 1 (2005) , s. 37-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166211581
article
100

Title:
Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 111-126 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219172
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 154-192
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229741
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Krzysztof Gałuszka , Barbara Pawełek
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001 = Spatial Differentiation of Voivodship-Level Self-government Budgets in 1999-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004) , s. 23-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218268
article
103

Title:
Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 193-240
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229828
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Barbara Pawełek , Krzysztof Gałuszka
Title:
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001 = The Research of GDP Redistribution by the Local Government of the Voivodeship in Poland in the Years 1999-2001
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 71-91. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52217
article
105

Title:
Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczlność prognoz zmiennej syntetycznej = Infulence of Normalization of Diagnostic Variables on Feasibility of Synthetic Variable Prediction
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004) , s. 81-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221206
article
106

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
52315
monograph
107

Title:
Wprowadzenie
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 11-25
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229130
preface / summary
See main document
108

Title:
Badanie potencjałów dochodowego i wydatkowego samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 28-71 - Bibliogr.
Research program:
69/KS/2/2004/S/179
Signature:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2168326077
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Title:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XXV Polish Scientific Seminar: Spatial-temporal Modelling and Forecasting of the Economic Fenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4, s. 165-171
Nr:
2168353360
varia
110

Author:
Krzysztof Gałuszka , Barbara Pawełek
Title:
Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce = Aggregate Budget Income and Expenditure in the Chrzanów District Local Government Versus Other Districts in Poland
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 207-221. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52229
article
111

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Physical description:
380 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
2168234642
monograph
112

Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2, s. 169. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353318
varia
113

Title:
Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna = A Proposal of Similarity Measure in the Method of Spatiotemporal Analogies. Empirical Verification
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257026
article
114

Title:
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1368-9
Nr:
2168248670
textbook
115

Title:
Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych = The Students of the WSPiM Chrzanów Protessional Career Expectations. The Results of the Inguiry Research.
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 161-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229834
article
116

Title:
The Path of Development of Living Standards of the Polish Population
Source:
Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / red. Viera Pacáková - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001, s. 107-118 - Bibliogr.
ISBN:
80-85659-24-7
Nr:
2168258062
chapter in conference materials
117

Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 241-253 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218754
chapter in conference materials
See main document
118

Title:
Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzenno-czasowym
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 198-283
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312318
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Ścieżka rozwoju poziomu życia ludności Polski = Higher Living Standards of the Polish Population
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 27-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224108
article
120

Title:
Wprowadzenie w zagadnienie
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-34
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311701
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 56-74
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311976
chapter in monograph
See main document
122

Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4, s. 483. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353180
varia
123

Title:
Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego = The Living Standard of the Chrzanów Commune Population Against the Background of the Former Cracow Province Communes
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245318
article
124

Title:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 536-543
Nr:
2168231548
varia
125

Title:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 4, s. 603-609
Nr:
2168255934
varia
126

Title:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 145-151
Nr:
2168255932
varia
127

Title:
Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku = The Living Standard of the Inhabitants of Communes in the District of Cracow in 1995
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242956
article
128

Title:
Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 46-61
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248746
chapter in monograph
See main document
129

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 215-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242992
chapter in conference materials
See main document
130

Title:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XVIII Polish Seminar: Spatial-temporal Modelling and Prognoses of Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 183-190
Nr:
2168303107
varia
131

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1996-04-23 do 1996-04-26
Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 190. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353240
varia
132

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254704
article
133

Title:
Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[85]-41[125] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258750
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
130 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 7 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/702
Nr:
2168267186
doctoral dissertation
135

Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996) , s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263026
article
136

Title:
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[217]-45[261] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258754
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVII Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Prognosis of Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 3-4, s. 459-465
Nr:
2168284653
varia
138

Conference:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Title:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : (wyniki badań)
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 199-204 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168303019
chapter in conference materials
See main document
139

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
83-900178-8-1
Nr:
2168222256
chapter in conference materials
140

Title:
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[34]-45[78] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258726
chapter in unpublished scientific work
See main document
141

Title:
Szacowanie brakujących danych w szeregach przekrojowych w oparciu o taksonomiczną metodę k średnich (wyniki badań) = The Estimation of Missing Data in Intersectional Series on the Basis of the Taxonomic Method of "k" Means. Results of Investigations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994) , s. 31-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168308511
article
142

Conference:
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Title:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : wyniki badań
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4, s. 491-492. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353196
varia
143

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : (wyniki badań)
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 134-141 - Bibliogr.
Nr:
2168303025
chapter in conference materials
See main document
144

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 133-151. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247230
article
145

Title:
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVIth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4, s. 485-492
Nr:
2168303099
varia
146

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
chapter in conference materials
See main document
147

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : wyniki badań
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4, s. 360. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351538
varia
148

Title:
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4, s. 355-361
Nr:
2168284649
varia
149

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT"
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351520
varia
150

Title:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XIVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 242-247
Nr:
2168284645
varia
151

Title:
Taksonomiczna metoda K średnich dla niepełnych danych = The Taxonomic Method of k Means for Incomplete Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168308509
article
152

Title:
O metodzie szacowania brakujących danych przekrojowych = On a Method of Estimation of Missed Cross-Section Data
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992) , s. 165-178. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303043
article
153

Conference:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Title:
Taksonomiczne metody iteracyjne dla niepełnych danych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351020
varia
154

Title:
Charakterystyka zbiorów Cantora = The Characterization of Cantor Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992) , s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168308507
article
155

Title:
XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 249-255
Nr:
2168303047
varia
156

Title:
XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XIIth Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4, s. 356-362
Nr:
2168284631
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
113 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
031/WZ-KS/04/2014/S/4227
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168300997
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
067/WZ-KS/04/2013/S/3067
Signature:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289911
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k. + Aneksy: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KS/4/2012/S/014
Signature:
NP-1394/Magazyn
Nr:
2168268896
unpublished scientific work
4

Title:
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 s., A21, B21, C6, D37: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
162/KS/3/2011/S/641
Signature:
NP-1348/Magazyn
Nr:
2168263644
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/KS/1/2010/S/546
Signature:
NP-1122/Magazyn
Nr:
2168282525
unpublished scientific work
6

Title:
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KS/2/2002/S
Signature:
NP-870/Magazyn
Nr:
2168267300
unpublished scientific work
7

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
92/KS/1/96/S
Signature:
NP-395/Magazyn
Nr:
2168251650
unpublished scientific work
8

Title:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
13/KS/1/93/S
Signature:
NP-99/[2]/Magazyn
Nr:
2168332747
unpublished scientific work
9

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
unpublished scientific work
10

Title:
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
58 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/ISEI/21/91/W
Signature:
NP-99/[1]/Magazyn
Nr:
2168332745
unpublished scientific work
1
The Relationships between Social Security Funds and Macroeconomic Changes : an Empirical Analysis of the EU-CEE Countries = Zależności między funduszami zabezpieczenia społecznego a zmianami makroekonomicznymi : analiza empiryczna dla państw Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej / Barbara PAWEŁEK, Alina KLONOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (995) (2022), s. 9-26. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2187. - ISSN 1898-6447
2
Toward the Emergence of "Humane" Entrepreneurial Ecosystems : Evidence from Different Cultural Contexts / Rossella Canestrino, Pierpaolo Magliocca, Marek ĆWIKLICKI, Barbara PAWEŁEK // Journal of Intellectual Capital. - (2022) (2022) (2022) (2022). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIC-07-2021-0200/full/html. - ISSN 1469-1930
3
What We Know and What We Do Not Know about Social Security Finance and Macroeconomic Stabilization. Evidence from EU Countries = Co wiemy, a czego nie wiemy o finansach ubezpieczeń społecznych i stabilizacji makroekonomicznej. Doświadczenia państw UE / Alina KLONOWSKA, Barbara PAWEŁEK // Ekonomista. - nr 4 (2022), s. 455-483. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ekonomista.pte.pl/pdf-156780-85032?filename=Co%20wiemy_%20a%20czego%20nie.pdf. - ISSN 0013-3205
4
Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland / Marek ĆWIKLICKI, Barbara PAWEŁEK, Kamila PILCH // Public Organization Review. - vol. 21, iss. 2 (2021), s. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2. - ISSN 1566-7170
5
A Comparative Analysis of the European Union Member States in Terms of Public Spending on Environmental Protection in 2004-2017 / Barbara PAWEŁEK // European Journal of Government and Economics. - vol. 9, iss. 1 (2020), s. 95-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://revistas.udc.es/index.php/ejge/article/view/ejge.2020.9.1.5847
6
Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment / Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (44) (2020), s. 5-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/. - ISSN 1233-5835
7
Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Classification and Data Analysis : Theory and Applications / red. Krzysztof Jajuga, Jacek Batóg, Marek Walesiak . - Cham: Springer, 2020. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 129-146. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0
8
Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research / Rosella Canestrino, Marek ĆWIKLICKI, Pierpaolo Magliocca, Barbara PAWEŁEK // Journal of Business Research. - Vol. 110 (2020), s. 132-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320300126. - ISSN 0148-2963
9
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf. - ISSN 0033-2372
10
Extreme Gradient Boosting Method in the Prediction of Company Bankruptcy / Barbara PAWEŁEK // Statistics in Transition : new series. - vol. 20, no. 2 (2019), s. 155-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3591/9/1/10-_b.pawelek-extreme_gradient_boosting_method_in_the_prediction_of_company_bankruptcy_2.pdf. - ISSN 1234-7655
11
The Missing Data Problem in Statistical Surveys on the Example of the SOF-1 Report (Report on the Activities of Foundations, Associations and Similar Social Organisations) / Barbara PAWEŁEK, Toamsz Sekuła // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 178-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r21.pdf
12
On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes = O stabilności finansów publicznych w dobie zmian demograficznych / Alina KLONOWSKA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019), s. 22-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142942/edition/74239/content. - ISSN 1899-3192
13
Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Sebastian Grabarz // W: European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts. - Bayreuth: ECDA, 2019. - S. 47-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf
14
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning / red. Francesco Mola, Claudio Conversano, Maurizio Vichi . - Cham: Springer, 2018. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false
15
Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów = Assessment of Suitability of Financial Indicators for Enterprises' Bankruptcy Prediction Depending on the Size of an Enterprise / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 30). - nr 507 (2018), s. 191-199. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication. - ISSN 1899-3192
16
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
17
Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line] / eds. Francesca Greselin, Francesco Mola, Mariangela Zenga. - Mantova: Universitas Studiorum, 2017. - S. [295-300]. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-99459-71-0. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=AI84DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8899459711&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwivhuCu_t_ZAhWHjSwKHYMRBuoQ6AEIKDAA
18
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / red. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi . - Cham: Springer, 2017. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
19
Forecasting the Bankruptcy of Companies : the Study on the Usefulness of the Random Subspaces and Random Forests Methods / Barbara PAWEŁEK, Dorota Grochowina // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 300-309. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Pawelek_Grochowina.pdf
20
Prediction of Company Bankruptcy in the Context of Changes in the Economic Situation / Barbara PAWEŁEK // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 290-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Pawelek.pdf
21
Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce = The Multiple-Model Approach in The Prediction of Company Bankruptcy Risk in Poland / Barbara PAWEŁEK, Dorota Grochowina // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 28). - nr 468 (2017), s. 171-179. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37253/Pawelek_Podejscie_Wielomodelowe_w_Prognozowaniu_Zagrozenia_Przedsiebiorstw_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA // W: Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler . - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
23
Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Analysis of Large and Complex Data / red. Adalbert F.X. Wilhelm, Hans A. Kestler . - Berlin ; Heidelberg: Springer-Verlag, 2016. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 345-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1
24
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 72-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf
25
The Random Subspace Method in the Prediction of the Risk of Bankruptcy of Companies in Poland / Barbara PAWEŁEK, Dorota Grochowina // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 25-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
26
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
27
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016), s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004. - ISSN 1898-6447
28
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób = Comparison of Classification Accuracy of Selected Bankruptcy Prediction Methods in the Case of Random and Non-Random Sampling Technique / Józef POCIECHA, Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 24). - nr 384 (2015), s. 236-245. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810. - ISSN 1899-3192
29
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 365-366. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
30
Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna / Agnieszka WAŁĘGA ; [red. nauk. Barbara PAWEŁEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 23). - ISBN 978-83-7252-696-0
31
Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA, Sabina AUGUSTYN // W: Book of Abstracts [on-line] / eds. Francesco Mola, Claudio Conversano. - Cagliari: Cuec Editrice, 2015. - S. 506-509. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8467-749-9. - Pełny tekst: http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf
32
Comparative Analysis of Polish NUTS 2 Level Regions in Terms of Their Use of EU Grants in 2007-2013 = Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2007-2013 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 394 (2015), s. 91-99. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Local and Regional Economy in Theory and Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33155. - ISSN 1899-3192
33
Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment / Mateusz BARYŁA, Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 55-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
34
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 164-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf
35
The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model = Zastosowanie metody modelowania równań strukturalnych do wyboru wskaźników finansowych w modelu predykcji bankructwa / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - no 12 (2015), s. 9-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390. - ISSN 1642-168X
36
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model / Adam SAGAN, Barbara PAWEŁEK // W: Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications / eds. Maurizio Carpita, Eugenio Brentari, El Mostafa Qannari. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2015. - (Studies in Theoretical and Applied Statistics, ISSN 2194-7767). - S. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2
37
Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK, Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [95]-[104]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
38
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 143 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-672-4
39
Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy / Marcin STONAWSKI; [red. nauk. Barbara PAWEŁEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Oryginał przedstawiony jako rozprawa doktorska. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 21). - ISBN 978-83-7252-673-1
40
Model logitowy ze zmiennymi sztucznymi w prognozowaniu bankructwa przedsiębiorstw w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 135-157. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
41
Funkcja głębi w wykrywaniu przedsiębiorstw odstających / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 92-107
42
Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw = Multisectoral Analysis of Latent Transitions in Bankruptcy Prediction Models / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 22). - 327 (2014), s. 30-38. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Opis bazy danych / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 5-15
44
Analiza przyrostów wartości wskaźników finansowych / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 51-91
45
Zbiór danych i jego charakterystyka / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 59-80. - ISBN 978-83-62511-29-7. - Pełny tekst: http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf
46
Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 289 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-650-2
47
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
48
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZESWKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013), s. 78-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
49
Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I / Barbara PAWEŁEK, Adam SAGAN // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 21). - nr 279 (2013), s. 19-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // W: Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha. - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 134-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-652-6
51
Wprowadzenie w badanie europejskiej przestrzeni regionalnej / Barbara PAWEŁEK // W: Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK. - (2013), s. 6-27
52
Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model / Barbara PAWEŁEK, Adam SAGAN // W: Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 [on-line]. - Milan: Vita e Pensiero Editrice, 2013. - S. 1-7. - Bibliogr. - ISBN 978-88-343-2556-8. - Pełny tekst: http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sis2013/ALV/paper/viewFile/2544/501
53
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTZEWSKA, Artur LIPIETA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013), s. 131-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
54
Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne = General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles - Theoretical and practical Problems / Jozef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 19). - nr 242 (2012), s. 50-57. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space / Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS // W: Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 109-128. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-578-9
56
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-4-0
57
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : aktualny stan i perspektywy rozwoju / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 218 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm. - Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 10-13 maj 2011 r. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-585-7
58
Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010 = Comparative Analysis of Polish Nuts 2 Level Regions from the Point of View of the Level of Using European Funds from the European Regional Development Fund for the Period Between January 2007 and June 2010 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Roman HUPTAS // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 257-265. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
59
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Data Analysis Methods and its Applications / ed. by Józef POCIECHA & Reinhold Decker. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 215-231. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-3458-5
60
Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku = Statistical Analysis of Diversification of Using EU Funds by the Polish NUTS 2 Regions for the Period from January 2007 to June 2010 / Barbara PAWEŁEK, Roman HUPTAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 73-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
61
Wprowadzenie w tematykę badań nad strukturą wydatków na obszary wspólnej polityki UE / Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // W: Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK. - (2011), s. 7-21
62
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatio-Temporal Differentiation of Gross National Income Redistribution in the European Union for the Period 2004-2008 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 253 (2011), s. 183-198. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
63
Analiza korespondencji w badaniu struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK. - (2011), s. 57-86
64
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 355 s. : il. ; 24 cm. - Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, Zakopane, 20-23 kwietnia 2010 r. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-532-1
65
Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego / Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów / [oprac. materiałów Roman HUPTAS]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-522-7
66
Bankruptcy Prediction and Business Cycle / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk . - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 9-24. - Summ. - Bibliogr.
67
General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA // W: Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts / [materials prep. by: Józef POCIECHA, Sabina AUGUSTYN, Mateusz BARYŁA] ; Cracow University of Economics. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-520-3
68
Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza = Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621. - ISSN 1898-6447
69
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 = The Research of Spatial-Temporal Differentiation of Redistribution of Gross National Income of the European Union in the Period 2004-2008 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r. = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Scientific Conference : Lodz, 22-23th June 2010 / red. Jadwiga Suchecka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-0-2
70
Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia = The Normalisation of Variables and Forecasting a Synthetic Variable on the Basis of a Second-degree Polynomial / Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 813 (2010), s. 69-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189149. - ISSN 1898-6447
71
Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne [on-line] / [red. nauk. Mariusz Plich]. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - (Konferencje Dydaktyczne / Uniwersytet Łódzki). - S. 53-62. - Streszcz.. - [odczyt: 19.01.2016]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931046-0-4. - Pełny tekst: http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/konfdydak53-64.pdf
72
Katedra Statystyki / Barbara PAWEŁEK, Agnieszka WAŁĘGA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 26-27. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
73
Bankruptcy Prediction vs Business Cycle / Józef POCIECHA, Barbara PAWEŁEK // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[78]-19[97]. - Summ. - Bibliogr.
74
Entrepreneurs' Opinions on Pro- and Anti-cyclical Factors on the Basis of a Business Tendency Test in Industries / Barbara PAWEŁEK // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 59-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
75
Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008 / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[33]-26[58]. - Bibliogr.
76
Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych = Research of Similarity of Distance between Objects for Ten Pairs of Normalization Transformations / Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 15). - nr 7 (1207) (2008), s. 190-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
77
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Barbara PAWEŁEK, Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
78
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 35-60. - ISBN 978-83-7252-400-3
79
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
80
Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych = Normalisation of Variables Methods in Comparative Research on Complex Economic Phenomena / Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 246 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 187). - ISBN 978-83-7252-398-3
81
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 250-288. - ISBN 978-83-7252-400-3
82
Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych = Testing the Sensitivity of Jeffreys-Matusita and Canberra Measures to Small Changes in the Values of Variables / Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 143-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163984601. - ISSN 1898-6447
83
Wiejski rynek pracy a sytuacja w rolnictwie w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006" / Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 192-212. - ISBN 978-83-7252-400-3
84
Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004 = Analysis of Changes in the Categorisation of Regions Due to the Situation on the Labour Market in Poland in 1999 and 2004 / Katarzyna FRODYMA, Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 23-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163982560. - ISSN 1898-6447
85
Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach / Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 245-256. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-353-2
86
Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej / Barbara PAWEŁEK // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 153-160. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2106-0
87
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007), s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
88
Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku = A Study of the Consistency of Classifying Voivodships using the Rank Method According to the Situation on the Rural Labour Market in Agriculture in Poland in 2003 / Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 27-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139185828. - ISSN 0208-7944
89
Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka = Some Remarks about Bray-Curtis, Canberra i Clark Distance / Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007), s. 92-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
90
Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości = Some Remarks about Strengthen of Scale of Measurement at Calculation of Distance / Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 14). - nr 1169 (2007), s. 236-244. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
91
Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych / Barbara PAWEŁEK // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 31-44. - Bibliogr.
92
Influence of Variable Normalisation on Minkowski Multidimensional Distance / B. PAWEŁEK // W: Teorìâ ì metodologìâ statističnogo analìzu : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïì, prisvâčenoï 100-rìččû vìd dnâ narodžennâ Pashavera Josipa Sauloviča doktora ekonomìčnih nauk, profesora kafedri statistiki 11-15 grudnâ 2006 r. / red. Ì.G. Mancurov. - Kiïv: KNEU, 2006. - S. 335-344. - Materiały z konf. odbytej w dn. 11-15 grudzień 2006 r. - Bibliogr.
93
Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy = Observations of the Effects of Variable Normalisation on the ex ante Evaluation of Forecasting Errors / Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 726 (2006), s. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/133779997. - ISSN 0208-7944
94
Badanie struktur ludnościowej, dochodowej i wydatkowej samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003 = The Investigation of Population, Income and Expense Structures of the Local Government in Poland in the Years 1999-2003 / Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 143-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
95
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001 = Research on the Redistribution of GDP by Local Governments in Poland, 1999-2001 / Krzysztof Gałuszka, Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 726 (2006), s. 41-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/133456605. - ISSN 0208-7944
96
The Labour Market in Poland's Rural Areas in 1999 and 2003 / Barbara PAWEŁEK // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 183-194. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
97
Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości = Influence of Normalization on Linear Ordering of Objects Using Multidimensional Distance / Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 53, z. 2 (2006), s. 57-67. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
98
Badanie wrażliwości wybranych miar odległości na małe zmiany wartości zmiennych / Barbara PAWEŁEK // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3 / kierownik tematu: Anna MALINA. - (2006), s. 102-124. - Bibliogr.
99
Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych = Influence of Normalization on Arrangement of Objects in Synthetic Comparative Researches / Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 52, z. 1 (2005), s. 37-53. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
100
Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej / Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 111-126. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
101
Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych / Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 154-192. - ISBN 83-208-1526-6
102
Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001 = Spatial Differentiation of Voivodship-Level Self-government Budgets in 1999-2001 / Krzysztof Gałuszka, Barbara PAWEŁEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004), s. 23-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66802300. - ISSN 0208-7944
103
Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 193-240. - ISBN 83-208-1526-6
104
Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001 = The Research of GDP Redistribution by the Local Government of the Voivodeship in Poland in the Years 1999-2001 / Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 71-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
105
Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczlność prognoz zmiennej syntetycznej = Infulence of Normalization of Diagnostic Variables on Feasibility of Synthetic Variable Prediction / Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004), s. 81-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
106
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
107
Wprowadzenie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 11-25. - ISBN 83-208-1526-6
108
Badanie potencjałów dochodowego i wydatkowego samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003 / Barbara PAWEŁEK // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2004), s. 28-71. - Bibliogr.
109
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XXV Polish Scientific Seminar: Spatial-temporal Modelling and Forecasting of the Economic Fenomena / Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 165-171. - ISSN 0033-2372
110
Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce = Aggregate Budget Income and Expenditure in the Chrzanów District Local Government Versus Other Districts in Poland / Krzysztof Gałuszka, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 207-221. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
111
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 380 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
112
Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej / Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 169. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
113
Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna = A Proposal of Similarity Measure in the Method of Spatiotemporal Analogies. Empirical Verification / Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 161-174. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
114
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1368-9
115
Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych = The Students of the WSPiM Chrzanów Protessional Career Expectations. The Results of the Inguiry Research / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 161-193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
116
The Path of Development of Living Standards of the Polish Population / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // W: Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000) / ed. Viera Pacáková. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, 2001. - S. 107-118. - Bibliogr. - ISBN 80-85659-24-7
117
Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 241-253. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-081-X
118
Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzenno-czasowym / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 198-283. - ISBN 83-7252-065-8
119
Ścieżka rozwoju poziomu życia ludności Polski = Higher Living Standards of the Polish Population / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 27-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
120
Wprowadzenie w zagadnienie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-34. - ISBN 83-7252-065-8
121
Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych / Barbara PAWEŁEK // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 56-74. - ISBN 83-7252-065-8
122
Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997 / Artur LIPIETA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 483. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
123
Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego = The Living Standard of the Chrzanów Commune Population Against the Background of the Former Cracow Province Communes / Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 191-205. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
124
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 536-543. - ISSN 0033-2372
125
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 4 (1998), s. 603-609. - ISSN 0033-2372
126
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 145-151. - ISSN 0033-2372
127
Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku = The Living Standard of the Inhabitants of Communes in the District of Cracow in 1995 / Barbara PAWEŁEK // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
128
Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 46-61. - ISBN 83-87239-49-6
129
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 215-242. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
130
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = XVIII Polish Seminar: Spatial-temporal Modelling and Prognoses of Economic Phenomena / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 183-190. - ISSN 0033-2372
131
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 190. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
132
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
133
Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych / Barbara PAWEŁEK // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[85]-41[125]. - Bibliogr.
134
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych / Barbara PAWEŁEK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1996. - 130 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 7 k. - Bibliogr.
135
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996), s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
136
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[217]-45[261]. - Bibliogr.
137
XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVII Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Prognosis of Economic Phenomena / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 3-4 (1995), s. 459-465. - ISSN 0033-2372
138
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : (wyniki badań) / Barbara GAŁUSZKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 199-204. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-30-0
139
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 83-900178-8-1
140
Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka / Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1995), s. 1[34]-45[78]. - Bibliogr.
141
Szacowanie brakujących danych w szeregach przekrojowych w oparciu o taksonomiczną metodę k średnich (wyniki badań) = The Estimation of Missing Data in Intersectional Series on the Basis of the Taxonomic Method of "k" Means. Results of Investigations / Barbara GAŁUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994), s. 31-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : wyniki badań / Barbara GAŁUSZKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 491-492. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
143
Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : (wyniki badań) / Barbara GAŁUSZKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 134-141. - Bibliogr.
144
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 133-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
145
XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVIth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 485-492. - ISSN 0033-2372
146
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
147
Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : wyniki badań / Barbara GAŁUSZKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 360. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
148
XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 355-361. - ISSN 0033-2372
149
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT" / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
150
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych = The XIVth Polish Seminar: Spatial-Time Modelling and Forecasting of Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 242-247. - ISSN 0033-2372
151
Taksonomiczna metoda K średnich dla niepełnych danych = The Taxonomic Method of k Means for Incomplete Data / Barbara GAŁUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
152
O metodzie szacowania brakujących danych przekrojowych = On a Method of Estimation of Missed Cross-Section Data / Barbara GAŁUSZKA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 165-178. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
153
Taksonomiczne metody iteracyjne dla niepełnych danych / Barbara GAŁUSZKA // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 254. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
154
Charakterystyka zbiorów Cantora = The Characterization of Cantor Sets / Barbara GAŁUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 365 (1992), s. 23-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
155
XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 249-255. - ISSN 0033-2372
156
XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XIIth Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 356-362. - ISSN 0033-2372
157
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 113 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
158
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
159
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011 / kierownik tematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Jadwiga KOSTRZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. + Aneksy : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 s., A21, B21, C6, D37 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
161
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik podtematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Roman HUPTAS. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
162
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
163
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
164
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
165
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
166
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 58 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Pawełek B., Klonowska A., (2022), The Relationships between Social Security Funds and Macroeconomic Changes : an Empirical Analysis of the EU-CEE Countries, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (995), s. 9-26; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2187
2
Canestrino R., Magliocca P., Ćwiklicki M., Pawełek B., (2022), Toward the Emergence of "Humane" Entrepreneurial Ecosystems : Evidence from Different Cultural Contexts, "Journal of Intellectual Capital"; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIC-07-2021-0200/full/html
3
Klonowska A., Pawełek B., (2022), What We Know and What We Do Not Know about Social Security Finance and Macroeconomic Stabilization. Evidence from EU Countries, "Ekonomista", nr 4, s. 455-483; https://ekonomista.pte.pl/pdf-156780-85032?filename=Co%20wiemy_%20a%20czego%20nie.pdf
4
Ćwiklicki M., Pawełek B., Pilch K., (2021), Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland, "Public Organization Review", vol. 21, iss. 2, s. 205-219; https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2
5
Pawełek B., (2020), A Comparative Analysis of the European Union Member States in Terms of Public Spending on Environmental Protection in 2004-2017, "European Journal of Government and Economics", vol. 9, iss. 1, s. 95-114; https://revistas.udc.es/index.php/ejge/article/view/ejge.2020.9.1.5847
6
Pawełek B., Baryła M., Pociecha J., (2020), Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment, "Argumenta Oeconomica", nr 1 (44), s. 5-17; https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/
7
Pociecha J., Pawełek B., (2020), Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model. [W:] Jajuga K., Batóg J., Walesiak M. (red.), Classification and Data Analysis : Theory and Applications (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 129-146.
8
Canestrino R., Ćwiklicki M., Magliocca P., Pawełek B., (2020), Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research, "Journal of Business Research", Vol. 110, s. 132-143; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320300126
9
Pawełek B., Kostrzewska J., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2020), Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression, "Przegląd Statystyczny", vol. 67, z. 1, s. 5-32; https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf
10
Pawełek B., (2019), Extreme Gradient Boosting Method in the Prediction of Company Bankruptcy, "Statistics in Transition : new series", vol. 20, no. 2, s. 155-171; https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3591/9/1/10-_b.pawelek-extreme_gradient_boosting_method_in_the_prediction_of_company_bankruptcy_2.pdf
11
Pawełek B., Sekuła T., (2019), The Missing Data Problem in Statistical Surveys on the Example of the SOF-1 Report (Report on the Activities of Foundations, Associations and Similar Social Organisations). [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 178-186.
12
Klonowska A., Pawełek B., (2019), On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8, s. 22-33; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142942/edition/74239/content
13
Pawełek B., Pociecha J., Grabarz S., (2019), Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy. [W:] European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts, Bayreuth : ECDA, s. 47-48.
14
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2018), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C., Vichi M. (red.), Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 163-172.
15
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2018), Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 507, s. 191-199; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication
16
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
17
Pawełek B., Pociecha J., (2017), Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Greselin F., Mola F., Zenga M. (red.), Book of Short Papers - CLADAG2017 [on-line], Mantova : Universitas Studiorum, s. [295-300].
18
Pawełek B., Gałuszka K., Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2017), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland. [W:] Palumbo F., Montanari A., Vichi M. (red.), Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 29-42.
19
Pawełek B., Grochowina D., (2017), Forecasting the Bankruptcy of Companies : the Study on the Usefulness of the Random Subspaces and Random Forests Methods. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 300-309.
20
Pawełek B., (2017), Prediction of Company Bankruptcy in the Context of Changes in the Economic Situation. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 290-299.
21
Pawełek B., Grochowina D., (2017), Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 468, s. 171-179; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37253/Pawelek_Podejscie_Wielomodelowe_w_Prognozowaniu_Zagrozenia_Przedsiebiorstw_2017.pdf
22
Pawełek B., Pociecha J., Baryła M., (2016), Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 369-382.
23
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2016), Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction. [W:] Wilhelm , Kestler (red.), Analysis of Large and Complex Data (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, s. 345-355.
24
Kostrzewska J., Kostrzewski M., Pawełek B., Gałuszka K., (2016), The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 72-81.
25
Pawełek B., Grochowina D., (2016), The Random Subspace Method in the Prediction of the Risk of Bankruptcy of Companies in Poland. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 25-34.
26
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
27
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (949), s. 23-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004
28
Pociecha J., Baryła M., Pawełek B., (2015), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 384, s. 236-245; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810
29
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2015), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 365-366.
30
Wałęga A., (2015), Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce: analiza statystyczna, Pawełek B. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 23), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 160 s.
31
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., Augustyn S., (2015), Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience. [W:] Mola F., Conversano C. (red.), Book of Abstracts [on-line], Cagliari : Cuec Editrice, s. 506-509.
32
Lipieta A., Pawełek B., (2015), Comparative Analysis of Polish NUTS 2 Level Regions in Terms of Their Use of EU Grants in 2007-2013, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 394, s. 91-99; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33155
33
Baryła M., Pawełek B., Pociecha J., (2015), Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 55-56.
34
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2015), The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 164-173.
35
Pawełek B., Pociecha J., (2015), The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 12, s. 9-25; https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390
36
Sagan A., Pawełek B., (2015), Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model. [W:] Carpita M., Brentari E., Qannari (red.), Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications (Studies in Theoretical and Applied Statistics), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 171-183.
37
Pociecha J., Pawełek B., Baryła M., (2014), Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [95]-[104].
38
Pawełek B. (red.), (2014), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: teoria i praktyka, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 143 s.
39
Stonawski M., (2014), Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy, Pawełek B. (red. nauk.), (Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 21), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 176 s.
40
Pawełek B., (2014), Model logitowy ze zmiennymi sztucznymi w prognozowaniu bankructwa przedsiębiorstw w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 135-157.
41
Lipieta A., Pawełek B., (2014), Funkcja głębi w wykrywaniu przedsiębiorstw odstających. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 92-107.
42
Pawełek B., Pociecha J., Sagan A., (2014), Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 327, s. 30-38.
43
Pawełek B., Kostrzewska J., (2014), Opis bazy danych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 5-15.
44
Pawełek B., (2014), Analiza przyrostów wartości wskaźników finansowych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 51-91.
45
Pawełek B., (2014), Zbiór danych i jego charakterystyka. [W:] Pociecha J. (red.), Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 59-80.
46
Pawełek B. (red.), (2013), Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 289 s.
47
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
48
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2013), Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 309, s. 78-89.
49
Pawełek B., Sagan A., (2013), Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 279, s. 19-28.
50
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2013), A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Kraków : Cracow University of Economics Press, s. 134-152.
51
Pawełek B., (2013), Wprowadzenie w badanie europejskiej przestrzeni regionalnej. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych, s. 6-27.
52
Pawełek B., Sagan A., (2013), Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model. [W:] Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013 [on-line], Milan : Vita e Pensiero Editrice, s. 1-7.
53
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2013), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 293, s. 131-142.
54
Pociecha J., Pawełek B., (2012), Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 242, s. 50-57.
55
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2012), Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space. [W:] Pociecha J. (red.), Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-128.
56
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2012), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro. [W:] Suchecka J., Modranka E. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 76-77.
57
Pawełek B. (red.), (2012), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: aktualny stan i perspektywy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 218 s., [1] k. złoż.
58
Lipieta A., Pawełek B., Huptas R., (2012), Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 257-265.
59
Pawełek B., Pociecha J., (2012), General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles. [W:] Pociecha J., Decker R. (red.), Data Analysis Methods and its Applications, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 215-231.
60
Pawełek B., Huptas R., (2012), Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 73-90.
61
Pawełek B., Lipieta A., (2011), Wprowadzenie w tematykę badań nad strukturą wydatków na obszary wspólnej polityki UE. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej, s. 7-21.
62
Lipieta A., Pawełek B., (2011), Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 253, s. 183-198.
63
Pawełek B., (2011), Analiza korespondencji w badaniu struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej, s. 57-86.
64
Pawełek B. (red.), (2011), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 355 s.
65
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2011), Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego. [W:] Huptas R. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 48-49.
66
Pociecha J., Pawełek B., (2011), Bankruptcy Prediction and Business Cycle. [W:] Kovalyk N. (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 9-24.
67
Pawełek B., Pociecha J., (2011), General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles. [W:] Pociecha J., Augustyn S., Baryła M. (red.), Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts, Cracow : Cracow University of Economics Press, s. 34.
68
Pociecha J., Pawełek B., (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 5-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621
69
Lipieta A., Pawełek B., (2010), Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008. [W:] Suchecka J. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 50-51.
70
Pawełek B., (2010), Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 813, s. 69-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189149
71
Pociecha J., Pawełek B., (2010), Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu. [W:] Plich M. (red.), Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne [on-line], Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 53-62.
72
Pawełek B., Wałęga A., (2010), Katedra Statystyki, "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 26-27; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
73
Pociecha J., Pawełek B., (2010), Bankruptcy Prediction vs Business Cycle. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[78]-19[97].
74
Pawełek B., (2009), Entrepreneurs' Opinions on Pro- and Anti-cyclical Factors on the Basis of a Business Tendency Test in Industries. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 59-68.
75
Lipieta A., Pawełek B., (2009), Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[33]-26[58].
76
Pawełek B., (2008), Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7 (1207), s. 190-198.
77
Pawełek B., Frodyma K., Kostrzewska J., (2008), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-290.
78
Frodyma K., Kostrzewska J., Papież M., Pawełek B., Wanat S., (2008), Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-60.
79
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
80
Pawełek B., (2008), Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 187), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 246 s.
81
Frodyma K., Kostrzewska J., Pawełek B., (2008), Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 250-288.
82
Pawełek B., (2008), Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 143-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/163984601
83
Pawełek B., (2008), Wiejski rynek pracy a sytuacja w rolnictwie w świetle "Planu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006". [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 192-212.
84
Frodyma K., Pawełek B., (2008), Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 23-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/163982560
85
Pawełek B., (2007), Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach. [W:] Pociecha J. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 245-256.
86
Pawełek B., (2007), Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 153-160.
87
Kostrzewska J., Pawełek B., (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (557), s. 53-66.
88
Pawełek B., (2007), Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 27-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/139185828
89
Pawełek B., (2007), Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 3, s. 92-102.
90
Pawełek B., (2007), Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1169, s. 236-244.
91
Pawełek B., (2007), Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych. [W:] Anna MALINA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 31-44.
92
Pawełek B., (2006), Influence of Variable Normalisation on Minkowski Multidimensional Distance. [W:] Mancurov Ì. (red.), Teorìâ ì metodologìâ statističnogo analìzu : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïì, prisvâčenoï 100-rìččû vìd dnâ narodžennâ Pashavera Josipa Sauloviča doktora ekonomìčnih nauk, profesora kafedri statistiki 11-15 grudnâ 2006 r, Kiïv : KNEU, s. 335-344.
93
Pawełek B., (2006), Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726, s. 81-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/133779997
94
Pawełek B., (2006), Badanie struktur ludnościowej, dochodowej i wydatkowej samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 143-160.
95
Gałuszka K., Pawełek B., (2006), Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 726, s. 41-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/133456605
96
Pawełek B., (2006), The Labour Market in Poland's Rural Areas in 1999 and 2003. [W:] POCIECHA J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 183-194.
97
Pawełek B., (2006), Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości, "Przegląd Statystyczny", t. 53, z. 2, s. 57-67.
98
Pawełek B., (2006), Badanie wrażliwości wybranych miar odległości na małe zmiany wartości zmiennych. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3, s. 102-124.
99
Pawełek B., (2005), Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny", t. 52, z. 1, s. 37-53.
100
Pawełek B., Śmiech S., (2004), Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 111-126.
101
Pawełek B., Śmiech S., (2004), Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 154-192.
102
Gałuszka K., Pawełek B., (2004), Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 666, s. 23-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/66802300
103
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2004), Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 193-240.
104
Pawełek B., Gałuszka K., (2004), Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 71-91.
105
Pawełek B., (2004), Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczlność prognoz zmiennej syntetycznej, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 4, s. 81-87.
106
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
107
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2004), Wprowadzenie. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-25.
108
Pawełek B., (2004), Badanie potencjałów dochodowego i wydatkowego samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1], s. 28-71.
109
Pawełek B., Śmiech S., (2003), XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 165-171.
110
Gałuszka K., Pawełek B., (2003), Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 207-221.
111
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
112
Pawełek B., Śmiech S., (2002), Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 169.
113
Pawełek B., Śmiech S., (2002), Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 161-174.
114
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
115
Pawełek B., Wanat S., (2001), Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 161-193.
116
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2001), The Path of Development of Living Standards of the Polish Population. [W:] Pacáková V. (red.), Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000), Bratislava : University of Economics in Bratislava, Department of Statistics, s. 107-118.
117
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2001), Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 241-253.
118
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2000), Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzenno-czasowym. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 198-283.
119
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2000), Ścieżka rozwoju poziomu życia ludności Polski, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 27-50.
120
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2000), Wprowadzenie w zagadnienie. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-34.
121
Pawełek B., (2000), Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 56-74.
122
Lipieta A., Papież M., Pawełek B., (2000), Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 483.
123
Pawełek B., (1999), Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 191-205.
124
Pawełek B., Wanat S., (1999), XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 536-543.
125
Pawełek B., (1998), XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 4, s. 603-609.
126
Pawełek B., Wanat S., (1998), XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 145-151.
127
Pawełek B., (1998), Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 45-54.
128
Pawełek B., (1998), Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 46-61.
129
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 215-242.
130
Pawełek B., Wanat S., (1997), XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 183-190.
131
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 190.
132
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 5-27.
133
Pawełek B., (1996), Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[85]-41[125].
134
Pawełek B., (1996), Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 130 k.
135
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-86.
136
Pawełek B., Wanat S., (1996), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[217]-45[261].
137
Pawełek B., Wanat S., (1995), XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 3-4, s. 459-465.
138
Gałuszka B., (1995), Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : (wyniki badań). [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 199-204.
139
Pawełek B., Zeliaś A., (1995), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995, Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, s. 13-29.
140
Pawełek B., Wanat S., (1995), Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka. [W:] Aleksander ZELIAŚ (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[34]-45[78].
141
Gałuszka B., (1994), Szacowanie brakujących danych w szeregach przekrojowych w oparciu o taksonomiczną metodę k średnich (wyniki badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 31-40.
142
Gałuszka B., (1994), Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : wyniki badań, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 491-492.
143
Gałuszka B., (1994), Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : (wyniki badań). [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 134-141.
144
Pawełek B., Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 133-151.
145
Gałuszka B., Wanat S., (1994), XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 485-492.
146
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
147
Gałuszka B., (1993), Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : wyniki badań, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 360.
148
Gałuszka B., Wanat S., (1993), XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 355-361.
149
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT", "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 246-247.
150
Gałuszka B., Wanat S., (1993), XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 242-247.
151
Gałuszka B., (1992), Taksonomiczna metoda K średnich dla niepełnych danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. 65-78.
152
Gałuszka B., (1992), O metodzie szacowania brakujących danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 165-178.
153
Gałuszka B., (1992), Taksonomiczne metody iteracyjne dla niepełnych danych, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 254.
154
Gałuszka B., (1992), Charakterystyka zbiorów Cantora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 365, s. 23-39.
155
Gałuszka B., Wanat S., (1992), XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 249-255.
156
Gałuszka B., Malina A., (1991), XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 356-362.
157
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, (2014), Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 113 k.
158
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych, (2013), Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
159
Pawełek B., Lipieta A., Kostrzewska J., (2012), Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011, Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k. + Aneksy
160
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej, (2011), Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s., A21, B21, C6, D37
161
Pawełek B., Lipieta A., Huptas R., (2010), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego, Pociecha J. (kier.), Pawełek B. (kier. zesp.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38 k.
162
Zeliaś A., Pawełek B., Śmiech S., (2002), Prognozowanie przez analogie: próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 88 k.
163
Pawełek B., Zeliaś A., (1997), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
164
Zeliaś A., Gałuszka B., (1994), Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
165
Malina A., Gałuszka B., Wanat S., (1992), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33, [39] k.
166
Zeliaś A., Gałuszka B., (1991), Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
1
@article{UEK:2168369622,
author = "Barbara Pawełek and Alina Klonowska",
title = "The Relationships between Social Security Funds and Macroeconomic Changes : an Empirical Analysis of the EU-CEE Countries",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (995)",
pages = "9-26",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2022.0995.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2187},
}
2
@article{UEK:2168362942,
author = "Rosella Canestrino and Pierpaolo Magliocca and Marek Ćwiklicki and Barbara Pawełek",
title = "Toward the Emergence of Humane Entrepreneurial Ecosystems : Evidence from Different Cultural Contexts",
journal = "Journal of Intellectual Capital",
pages = "",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JIC-07-2021-0200},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JIC-07-2021-0200/full/html},
}
3
@article{UEK:2168371122,
author = "Alina Klonowska and Barbara Pawełek",
title = "What We Know and What We Do Not Know about Social Security Finance and Macroeconomic Stabilization. Evidence from EU Countries",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "455-483",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.52335/ekon/156780},
url = {https://ekonomista.pte.pl/pdf-156780-85032?filename=Co%20wiemy_%20a%20czego%20nie.pdf},
}
4
@article{UEK:2168349656,
author = "Marek Ćwiklicki and Barbara Pawełek and Kamila Pilch",
title = "Organisational Resource Capacity and ISO 9001 QMS Implementation in the Local Government : Evidence from Poland",
journal = "Public Organization Review",
number = "vol. 21, iss. 2",
pages = "205-219",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/s11115-020-00485-2},
url = {https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-020-00485-2},
}
5
@article{UEK:2168347972,
author = "Barbara Pawełek",
title = "A Comparative Analysis of the European Union Member States in Terms of Public Spending on Environmental Protection in 2004-2017",
journal = "European Journal of Government and Economics",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "95-114",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.17979/ejge.2020.9.1.5847},
url = {https://revistas.udc.es/index.php/ejge/article/view/ejge.2020.9.1.5847},
}
6
@article{UEK:2168347788,
author = "Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Józef Pociecha",
title = "Study of the Classification Accuracy Measures for Predicting Corporate Bankruptcy Taking into Account Changes in the Economic Environment",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "1 (44)",
pages = "5-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2020.1.01},
url = {https://dbc.wroc.pl/Content/75758/download/},
}
7
@inbook{UEK:2168349530,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Corporate Bankruptcy Prediction with the Use of the Logit Leaf Model",
booktitle = "Classification and Data Analysis : Theory and Applications",
pages = "129-146",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-52348-0_9},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-030-52347-3 ; 978-3-030-52348-0",
}
8
@article{UEK:2168342723,
author = "Rosella Canestrino and Marek Ćwiklicki and Pierpaolo Magliocca and Barbara Pawełek",
title = "Understanding Social Entrepreneurship : a Cultural Perspective in Business Research",
journal = "Journal of Business Research",
number = "Vol. 110",
pages = "132-143",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.006},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296320300126},
}
9
@article{UEK:2168349486,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 67, z. 1",
pages = "5-32",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1783},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf},
}
10
@article{UEK:2168336729,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Extreme Gradient Boosting Method in the Prediction of Company Bankruptcy",
journal = "Statistics in Transition : new series",
number = "vol. 20, no. 2",
pages = "155-171",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.21307/stattrans-2019-020},
url = {https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/en/defaultstronaopisowa/3591/9/1/10-_b.pawelek-extreme_gradient_boosting_method_in_the_prediction_of_company_bankruptcy_2.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168337003,
author = "Barbara Pawełek and Tomasz Sekuła",
title = "The Missing Data Problem in Statistical Surveys on the Example of the SOF-1 Report (Report on the Activities of Foundations, Associations and Similar Social Organisations)",
booktitle = "The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "178-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2019",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r21.pdf},
isbn = "978-83-8158-734-1",
}
12
@article{UEK:2168343269,
author = "Alina Klonowska and Barbara Pawełek",
title = "On the Stability of Public Finance in an Age of Demographic Changes",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "22-33",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.02},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142942/edition/74239/content},
}
13
@misc{UEK:2168353560,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Sebastian Grabarz",
title = "Logit Leaf Model in Prediction of Corporate Bankruptcy",
booktitle = "European Conference on Data Analysis (ECDA) 2019 : Book of Abstracts",
pages = "47-48",
adress = "Bayreuth",
publisher = "ECDA",
year = "2019",
url = {http://www.gfkl.org/ecda2019/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168323363,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Classification, (Big) Data Analysis and Statistical Learning",
pages = "163-172",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55708-3_18},
url = {https://books.google.pl/books?id=TWZNDwAAQBAJ&pg=PA163&lpg=PA163&dq=Classification,+(Big)+Data+Analysis+and+Statistical+Learning+Pawe%C5%82ek&source=bl&ots=IaEc2e8Zs-&sig=wgVNzM2dxmt-zsToxO80A2ykRd8&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwiamOvymd3ZAhXkDsAKHZpuAP0Q6AEIMzAB#v=onepage&q=Classification%2C%20(Big)%20Data%20Analysis%20and%20Statistical%20Learning%20Pawe%C5%82ek&f=false},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55707-6 ; 978-3-319-55708-3",
}
15
@article{UEK:2168327283,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Ocena przydatności wskaźników finansowych do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw w zależności od rozmiaru obiektów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "507",
pages = "191-199",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.507.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=44504&from=publication},
issn = "1505-9332",
}
16
@article{UEK:2168318169,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000058749/19},
url = {http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184},
}
17
@inbook{UEK:2168323359,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Sensitivity Analysis in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Book of Short Papers - CLADAG2017",
pages = "[295-300]",
adress = "Mantova",
publisher = "Universitas Studiorum",
year = "2017",
url = {https://books.google.pl/books?id=AI84DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=isbn:8899459711&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwivhuCu_t_ZAhWHjSwKHYMRBuoQ6AEIKDAA},
isbn = "978-88-99459-71-0",
}
18
@inbook{UEK:2168323357,
author = "Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering",
pages = "29-42",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55723-6_3},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6",
}
19
@inbook{UEK:2168314001,
author = "Barbara Pawełek and Dorota Grochowina",
title = "Forecasting the Bankruptcy of Companies : the Study on the Usefulness of the Random Subspaces and Random Forests Methods",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "300-309",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Pawelek_Grochowina.pdf},
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
20
@inbook{UEK:2168313955,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Prediction of Company Bankruptcy in the Context of Changes in the Economic Situation",
booktitle = "The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "290-299",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Pawelek.pdf},
isbn = "978-83-65173-85-0",
}
21
@article{UEK:2168316795,
author = "Barbara Pawełek and Dorota Grochowina",
title = "Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "468",
pages = "171-179",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.468.17},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37253/Pawelek_Podejscie_Wielomodelowe_w_Prognozowaniu_Zagrozenia_Przedsiebiorstw_2017.pdf},
issn = "1505-9332",
}
22
@inbook{UEK:2168307815,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Mateusz Baryła",
title = "Dynamic Aspects of Bankruptcy Prediction Logit Model for Manufacturing Firms in Poland",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "369-382",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_32},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
23
@inbook{UEK:2168307813,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Selection of Balanced Structure Samples in Corporate Bankruptcy Prediction",
booktitle = "Analysis of Large and Complex Data",
pages = "345-355",
adress = "Berlin ; Heidelberg",
publisher = "Springer-Verlag",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25226-1_30},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-25224-7 ; 978-3-319-25226-1",
}
24
@inbook{UEK:2168308161,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka",
title = "The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "72-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf},
isbn = "978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5",
}
25
@inbook{UEK:2168310809,
author = "Barbara Pawełek and Dorota Grochowina",
title = "The Random Subspace Method in the Prediction of the Risk of Bankruptcy of Companies in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "25-34",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
26
@article{UEK:2168307785,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
27
@article{UEK:2168307077,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (949)",
pages = "23-41",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0949.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004},
}
28
@article{UEK:2168296821,
author = "Józef Pociecha and Mateusz Baryła and Barbara Pawełek",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "384",
pages = "236-245",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.384.25},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=32810},
issn = "1505-9332",
}
29
@misc{UEK:2168349192,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "365-366",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
30
@book{UEK:2168298007,
author = "Agnieszka Wałęga",
title = "Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce : analiza statystyczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-696-0",
}
31
@misc{UEK:2168299883,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła and Sabina Augustyn",
title = "Classification Models as Tools of Bankruptcy Prediction - Polish Experience",
booktitle = "Book of Abstracts",
pages = "506-509",
adress = "Cagliari",
publisher = "Cuec Editrice",
year = "2015",
url = {http://convegni.unica.it/cladag2015/files/2015/10/Cladag2015_BoA_final.pdf},
isbn = "978-88-8467-749-9",
}
32
@article{UEK:2168297315,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek",
title = "Comparative Analysis of Polish NUTS 2 Level Regions in Terms of Their Use of EU Grants in 2007-2013",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "394",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.394.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=33155},
}
33
@misc{UEK:2168349184,
author = "Mateusz Baryła and Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "Comparison of Classification Accuracy for Corporate Bankruptcy Prediction Models Including Changes in Economic Environment",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "55-56",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
34
@inbook{UEK:2168294867,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "164-173",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
35
@article{UEK:2168296929,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "The Use of Structural Equation Modelling to Select Financial Indicators for a Bankruptcy - Prediction Model",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 12",
pages = "9-25",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1202},
url = {https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/601/390},
}
36
@inbook{UEK:2168299875,
author = "Adam Sagan and Barbara Pawełek",
title = "Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model",
booktitle = "Advances in Latent Variables : Methods, Models and Applications",
pages = "171-183",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-02967-2},
url = {},
issn = "2194-7767",
isbn = "978-3-319-02966-5 ; 978-3-319-02967-2",
}
37
@unpublished{UEK:2168301493,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek and Mateusz Baryła",
title = "Porównanie skuteczności klasyfikacyjnej wybranych metod prognozowania bankructwa przedsiębiorstw przy losowym i nielosowym doborze prób",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[95]-[104]",
year = "2014",
}
38
@book{UEK:2168290999,
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : teoria i praktyka",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-672-4",
}
39
@book{UEK:2168290979,
author = "Marcin Stonawski",
title = "Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1898-6439",
isbn = "978-83-7252-673-1",
}
40
@inbook{UEK:2168290995,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Model logitowy ze zmiennymi sztucznymi w prognozowaniu bankructwa przedsiębiorstw w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "135-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
41
@unpublished{UEK:2168301005,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek",
title = "Funkcja głębi w wykrywaniu przedsiębiorstw odstających",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "92-107",
year = "2014",
}
42
@article{UEK:2168285705,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Adam Sagan",
title = "Wielosektorowa analiza ukrytych przejść w modelowaniu zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "327",
pages = "30-38",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1505-9332",
}
43
@unpublished{UEK:2168300999,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Opis bazy danych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "5-15",
year = "2014",
}
44
@unpublished{UEK:2168301003,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Analiza przyrostów wartości wskaźników finansowych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "51-91",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168290987,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Zbiór danych i jego charakterystyka",
booktitle = "Statystyczne metody prognozowania bankructwa w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej",
pages = "59-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.katstat.uek.krakow.pl/files/publikacje/Statystyczne%20metody%20prognozowania%20bankructwa_online.pdf},
isbn = "978-83-62511-29-7",
}
46
@book{UEK:2168298883,
title = "Zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-650-2",
}
47
@book{UEK:2168299109,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
48
@article{UEK:2168286141,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "309",
pages = "78-89",
adress = "",
year = "2013",
}
49
@article{UEK:2168273920,
author = "Barbara Pawełek and Adam Sagan",
title = "Zmienne ukryte w modelach ekonometrycznych - respecyfikacja modelu Kleina I",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "279",
pages = "19-28",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1505-9332",
}
50
@inbook{UEK:2168291253,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies",
booktitle = "Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes",
pages = "134-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-652-6",
}
51
@unpublished{UEK:2168289915,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wprowadzenie w badanie europejskiej przestrzeni regionalnej",
booktitle = "Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych",
pages = "6-27",
year = "2013",
}
52
@inbook{UEK:2168270856,
author = "Barbara Pawełek and Adam Sagan",
title = "Single-Indicator SEM with Measurement Error : Case of Klein I Model",
booktitle = "Advances in Latent Variables - Methods, Models and Applications : SIS 2013 Statistical Conference : University of Brescia - June, 19-21, 2013",
pages = "1-7",
adress = "Milan",
publisher = "Vita e Pensiero Editrice",
year = "2013",
url = {http://meetings.sis-statistica.org/index.php/sis2013/ALV/paper/viewFile/2544/501},
isbn = "978-88-343-2556-8",
}
53
@article{UEK:2168274175,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "293",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2013",
}
54
@article{UEK:2168238642,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Model SEM w analizie zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw w świetle koniunktury gospodarczej - problemy teoretyczne i praktyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "242",
pages = "50-57",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1505-9332",
}
55
@inbook{UEK:2168261752,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Roman Huptas",
title = "Participation of Polish NUTS 2 Level Regions in the European Cohesion Policy for 2007-2013 Compared to their Place in the Regional European Space",
booktitle = "Methods and Models for Analysing and Forecasting Economic Processes",
pages = "109-128",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-578-9",
}
56
@misc{UEK:2168295513,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji",
pages = "76-77",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-926839-4-0",
}
57
@book{UEK:2168261678,
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : aktualny stan i perspektywy rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-585-7",
}
58
@article{UEK:2168236242,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Roman Huptas",
title = "Analiza porównawcza województw Polski ze względu na wykorzystanie środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2010",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "257-265",
adress = "",
year = "2012",
}
59
@inbook{UEK:2168226751,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "General SEM Model in Researching Corporate Bankruptycy and Business Cycles",
booktitle = "Data Analysis Methods and its Applications",
pages = "215-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2012",
isbn = "978-83-255-3458-5",
}
60
@article{UEK:2168236482,
author = "Barbara Pawełek and Roman Huptas",
title = "Analiza statystyczna zróżnicowania wykorzystania środków unijnych przez polskie regiony szczebla NUTS 2 w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2010 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "73-90",
year = "2012",
}
61
@unpublished{UEK:2168263964,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "Wprowadzenie w tematykę badań nad strukturą wydatków na obszary wspólnej polityki UE",
booktitle = "Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej",
pages = "7-21",
year = "2011",
}
62
@article{UEK:2168227486,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek",
title = "Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "253",
pages = "183-198",
adress = "",
year = "2011",
}
63
@unpublished{UEK:2168263990,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Analiza korespondencji w badaniu struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE",
booktitle = "Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej",
pages = "57-86",
year = "2011",
}
64
@book{UEK:2168220816,
title = "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-532-1",
}
65
@misc{UEK:2166592156,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Roman Huptas",
title = "Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały V Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji : streszczenia referatów",
pages = "48-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-522-7",
}
66
@inbook{UEK:2168222834,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Bankruptcy Prediction and Business Cycle",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "9-24",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
67
@misc{UEK:2166565251,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha",
title = "General SEM Model in Researching Corporate Bankruptcy and Business Cycles",
booktitle = "Second Bilateral German-Polish Symposium on Data Analysis and its Applications : Cracow, April 14-16, 2011 : the Symposium Programme and Abstracts",
pages = "34",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-520-3",
}
68
@article{UEK:2168221574,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "5-27",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190621},
}
69
@misc{UEK:2168295527,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek",
title = "Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : konferencja naukowa : Łódź, 22-23 czerwca 2010 r.",
pages = "50-51",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-926839-0-2",
}
70
@article{UEK:2168219302,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Normalizacja zmiennych a prognozowanie zmiennej syntetycznej na podstawie wielomianu drugiego stopnia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "813",
pages = "69-80",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189149},
}
71
@inbook{UEK:2168299395,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz kierunki rozwoju kraju i regionu",
booktitle = "Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy - materiały konferencyjne",
pages = "53-62",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
url = {http://www.ie.uni.lodz.pl/pictures/files/konfdydak53-64.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-931046-0-4",
}
72
@article{UEK:2168346616,
author = "Barbara Pawełek and Agnieszka Wałęga",
title = "Katedra Statystyki",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "26-27",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web},
}
73
@unpublished{UEK:2168249166,
author = "Józef Pociecha and Barbara Pawełek",
title = "Bankruptcy Prediction vs Business Cycle",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[78]-19[97]",
year = "2010",
}
74
@inbook{UEK:2165906430,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Entrepreneurs' Opinions on Pro- and Anti-cyclical Factors on the Basis of a Business Tendency Test in Industries",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "59-68",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
75
@unpublished{UEK:2167757042,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek",
title = "Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[33]-26[58]",
year = "2009",
}
76
@article{UEK:2161822296,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "7 (1207)",
pages = "190-198",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1505-9332",
}
77
@inbook{UEK:2165017499,
author = "Barbara Pawełek and Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "271-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
78
@inbook{UEK:2165652566,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Monika Papież and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "35-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
79
@book{UEK:2168302775,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
url = {},
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
80
@book{UEK:50780,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-398-3",
}
81
@inbook{UEK:2165685179,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "250-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
82
@article{UEK:50137,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie wrażliwości miar Jeffreysa-Matusity i Canberry na małe zmiany wartości zmiennych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "143-159",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163984601},
}
83
@inbook{UEK:2165675729,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wiejski rynek pracy a sytuacja w rolnictwie w świetle Planu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 2004-2006",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "192-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
84
@article{UEK:50138,
author = "Katarzyna Frodyma and Barbara Pawełek",
title = "Badanie zmian w uporządkowaniu województw ze względu na sytuację na rynku pracy w Polsce w latach 1999 i 2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "23-50",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163982560},
}
85
@inbook{UEK:2165698324,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "245-256",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-353-2",
}
86
@inbook{UEK:2165750004,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Normalizacja zmiennych a dopuszczalność prognoz zmiennej syntetycznej",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2007 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
pages = "153-160",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2106-0",
}
87
@article{UEK:50485,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (557)",
pages = "53-66",
year = "2007",
}
88
@article{UEK:51108,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie zgodności uporządkowań województw metodą rangową ze względu na sytuację na wiejskim rynku pracy i w rolnictwie w Polsce w 2003 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "27-36",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139185828},
}
89
@article{UEK:50275,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Kilka uwag dotyczących miar Braya-Curtisa, Canberra i Clarka",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 3",
pages = "92-102",
year = "2007",
}
90
@article{UEK:2165739060,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1169",
pages = "236-244",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1505-9332",
}
91
@unpublished{UEK:2165267363,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie podobieństwa odległości między obiektami dla dziesięciu par wybranych formuł normalizacyjnych",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych",
pages = "31-44",
year = "2007",
}
92
@inbook{UEK:2166411076,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Influence of Variable Normalisation on Minkowski Multidimensional Distance",
booktitle = "Teorìâ ì metodologìâ statističnogo analìzu : zbìrnik materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïì, prisvâčenoï 100-rìččû vìd dnâ narodžennâ Pashavera Josipa Sauloviča doktora ekonomìčnih nauk, profesora kafedri statistiki 11-15 grudnâ 2006 r.",
pages = "335-344",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2006",
}
93
@article{UEK:52638,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Spostrzeżenia dotyczące wpływu normalizacji zmiennych na ocenę ex ante błędu prognozy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "726",
pages = "81-89",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/133779997},
}
94
@article{UEK:51751,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie struktur ludnościowej, dochodowej i wydatkowej samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "143-160",
year = "2006",
}
95
@article{UEK:52637,
author = "Krzysztof Gałuszka and Barbara Pawełek",
title = "Badanie redystrybucji PKB przez samorządy terytorialne w Polsce w latach 1999-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "726",
pages = "41-62",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/133456605},
}
96
@inbook{UEK:2166451701,
author = "Barbara Pawełek",
title = "The Labour Market in Poland's Rural Areas in 1999 and 2003",
booktitle = "A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics",
pages = "183-194",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-328-2",
}
97
@article{UEK:51917,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 53, z. 2",
pages = "57-67",
year = "2006",
}
98
@unpublished{UEK:2168326187,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie wrażliwości wybranych miar odległości na małe zmiany wartości zmiennych",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 3",
pages = "102-124",
year = "2006",
}
99
@article{UEK:2166211581,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wpływ normalizacji na uporządkowanie obiektów w syntetycznych badaniach porównawczych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 52, z. 1",
pages = "37-53",
year = "2005",
}
100
@inbook{UEK:2168219172,
author = "Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "111-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
101
@inbook{UEK:2166229741,
author = "Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "Metoda analogii przestrzenno-czasowych w badaniach porównawczych",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "154-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
102
@article{UEK:2168218268,
author = "Krzysztof Gałuszka and Barbara Pawełek",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie budżetów samorządów województw w latach 1999-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "666",
pages = "23-51",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66802300},
}
103
@inbook{UEK:2166229828,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski i krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "193-240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
104
@article{UEK:52217,
author = "Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka",
title = "Badanie redystrybucji PKB przez samorządy województw w Polsce w latach 1999-2001",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "71-91",
year = "2004",
}
105
@article{UEK:2168221206,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Wpływ normalizacji zmiennych diagnostycznych na dopuszczlność prognoz zmiennej syntetycznej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 4",
pages = "81-87",
year = "2004",
}
106
@book{UEK:52315,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-14043-7",
}
107
@misc{UEK:2166229130,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "11-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
108
@unpublished{UEK:2168326077,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Badanie potencjałów dochodowego i wydatkowego samorządów województw w Polsce w latach 1999-2003",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]",
pages = "28-71",
year = "2004",
}
109
@misc{UEK:2168353360,
author = "Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 4",
pages = "165-171",
year = "2003",
}
110
@article{UEK:52229,
author = "Krzysztof Gałuszka and Barbara Pawełek",
title = "Dochody i wydatki ogółem budżetu samorządu Powiatu Chrzanowskiego na tle innych powiatów ziemskich w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "207-221",
year = "2003",
}
111
@book{UEK:2168234642,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
isbn = "83-01-14043-7",
}
112
@misc{UEK:2168353318,
author = "Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "Propozycja nowego miernika podobieństwa w analogii przestrzenno-czasowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "169",
year = "2002",
}
113
@article{UEK:2168257026,
author = "Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "Propozycja miary podobieństwa w metodzie analogii przestrzenno-czasowych. Weryfikacja empiryczna",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "161-174",
year = "2002",
}
114
@book{UEK:2168248670,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Metody statystyczne : zadania i sprawdziany",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1368-9",
}
115
@article{UEK:2168229834,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Oczekiwania studentów WSPiM w Chrzanowie dotyczące przyszłości zawodowej. Wyniki badań ankietowych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "161-193",
year = "2001",
}
116
@inbook{UEK:2168258062,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "The Path of Development of Living Standards of the Polish Population",
booktitle = "Analysis and International Comparisons of Social Consequences of Transformation Processes in Post Communist Countries : Proceedings of the 7th Slovak-Polish-Ukrainian-Czech Scientific Seminar (Svätý Jur, November 15-18, 2000)",
pages = "107-118",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Department of Statistics",
year = "2001",
isbn = "80-85659-24-7",
}
117
@inbook{UEK:2168218754,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "241-253",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-081-X",
}
118
@inbook{UEK:2166312318,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "Budowa ścieżek rozwoju poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzenno-czasowym",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "198-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
119
@article{UEK:2168224108,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "Ścieżka rozwoju poziomu życia ludności Polski",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "27-50",
year = "2000",
}
120
@inbook{UEK:2166311701,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Wprowadzenie w zagadnienie",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "11-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
121
@inbook{UEK:2166311976,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Metody normalizacji zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "56-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
122
@misc{UEK:2168353180,
author = "Artur Lipieta and Monika Papież and Barbara Pawełek",
title = "Dynamiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce w latach 1990-1997",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "483",
year = "2000",
}
123
@article{UEK:2168245318,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "191-205",
year = "1999",
}
124
@misc{UEK:2168231548,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "536-543",
year = "1999",
}
125
@misc{UEK:2168255934,
author = "Barbara Pawełek",
title = "XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 4",
pages = "603-609",
year = "1998",
}
126
@misc{UEK:2168255932,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 1",
pages = "145-151",
year = "1998",
}
127
@article{UEK:2168242956,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "45-54",
year = "1998",
}
128
@inbook{UEK:2168248746,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "46-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
129
@inbook{UEK:2168242992,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "215-242",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
130
@misc{UEK:2168303107,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "183-190",
year = "1997",
}
131
@misc{UEK:2168353240,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "190",
year = "1997",
}
132
@article{UEK:2168254704,
author = "Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "475",
pages = "5-27",
year = "1996",
}
133
@unpublished{UEK:2168258750,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Metody portfolio doboru portfela inwestycji finansowych",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[85]-41[125]",
year = "1996",
}
134
@unpublished{UEK:2168267186,
author = "Barbara Pawełek",
title = "Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
135
@article{UEK:2168263026,
author = "Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "59-86",
year = "1996",
}
136
@unpublished{UEK:2168258754,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka : aneks",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[217]-45[261]",
year = "1996",
}
137
@misc{UEK:2168284653,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "XVII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 3-4",
pages = "459-465",
year = "1995",
}
138
@inbook{UEK:2168303019,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : (wyniki badań)",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "199-204",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-30-0",
}
139
@inbook{UEK:2168222256,
author = "Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995",
pages = "13-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Wydawniczy GRAVIS",
year = "1995",
isbn = "83-900178-8-1",
}
140
@unpublished{UEK:2168258726,
author = "Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Wybrane rozkłady prawdopodobieństwa i procesy stochastyczne wykorzystywane w teorii ryzyka",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1",
pages = "1[34]-45[78]",
year = "1995",
}
141
@article{UEK:2168308511,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Szacowanie brakujących danych w szeregach przekrojowych w oparciu o taksonomiczną metodę k średnich (wyniki badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "440",
pages = "31-40",
year = "1994",
}
142
@misc{UEK:2168353196,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych : wyniki badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "491-492",
year = "1994",
}
143
@inbook{UEK:2168303025,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : (wyniki badań)",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "134-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
144
@article{UEK:2168247230,
author = "Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "133-151",
year = "1994",
}
145
@misc{UEK:2168303099,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XVI Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "485-492",
year = "1994",
}
146
@inbook{UEK:2168274805,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina and Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Opis bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "114-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
147
@misc{UEK:2168351538,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Metody szacowania brakujących danych w szeregach czasowych : wyniki badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "360",
year = "1993",
}
148
@misc{UEK:2168284649,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 3-4",
pages = "355-361",
year = "1993",
}
149
@misc{UEK:2168351520,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina and Stanisław Wanat and Aleksander Zeliaś",
title = "Prezentacja komputerowej bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "246-247",
year = "1993",
}
150
@misc{UEK:2168284645,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 40, z. 2",
pages = "242-247",
year = "1993",
}
151
@article{UEK:2168308509,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Taksonomiczna metoda K średnich dla niepełnych danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "388",
pages = "65-78",
year = "1992",
}
152
@article{UEK:2168303043,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "O metodzie szacowania brakujących danych przekrojowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "165-178",
year = "1992",
}
153
@misc{UEK:2168351020,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Taksonomiczne metody iteracyjne dla niepełnych danych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "254",
year = "1992",
}
154
@article{UEK:2168308507,
author = "Barbara Gałuszka",
title = "Charakterystyka zbiorów Cantora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "365",
pages = "23-39",
year = "1992",
}
155
@misc{UEK:2168303047,
author = "Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "XIII Ogólnopolskie seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "249-255",
year = "1992",
}
156
@misc{UEK:2168284631,
author = "Barbara Gałuszka and Anna Malina",
title = "XII Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "356-362",
year = "1991",
}
157
@unpublished{UEK:2168300997,
title = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
158
@unpublished{UEK:2168289911,
title = "Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
159
@unpublished{UEK:2168268896,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
160
@unpublished{UEK:2168263644,
title = "Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
161
@unpublished{UEK:2168282525,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Roman Huptas",
title = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Badanie udziału polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej polityce spójności na lata 2007-2013 na tle ich miejsca w europejskiej przestrzeni ze względu na poziom rozwoju regionalnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
162
@unpublished{UEK:2168267300,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Pawełek and Sławomir Śmiech",
title = "Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
163
@unpublished{UEK:2168251650,
author = "Barbara Pawełek and Aleksander Zeliaś",
title = "Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
164
@unpublished{UEK:2168332747,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Gałuszka",
title = "Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
165
@unpublished{UEK:2168258286,
author = "Anna Malina and Barbara Gałuszka and Stanisław Wanat",
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
166
@unpublished{UEK:2168332745,
author = "Aleksander Zeliaś and Barbara Gałuszka",
title = "Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID