Publications of the selected author

1

Title:
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process
Source:
Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE2011, s. 13-19. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1258/Magazyn
Nr:
2168271622
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process
Source:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 415-424. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Nr:
2168222506
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Patkaniowski Michal , Teczke Maciej
Title:
World Financial Crisis : Genesis and Progress in Selected European Union Countries
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE2010, s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-757/Magazyn
Nr:
2168284367
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Author:
Patkaniowski Michał , Teczke Maciej
Conference:
19th World Business Congress, Konya, Turcja, od 2010-07-21 do 2010-07-25
Title:
World Financial Crisis Genesis and Progress in Selected European Union Countries
Source:
Critical Issues in Global Business : Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends : Nineteenth World Business Congress, July 21-25, 2010, KTO Karatay University, Konya, Turkey / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar - Hummelstown, PA: International Management Development Association (IMDA), 2010, s. 354-360. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management Development ; vol. 19)
ISBN:
1-888624-09-4
Nr:
2168222436
chapter in conference materials
5

Author:
Ryan Rosemary
Title:
Rozwój zdolności przywódczych
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
318 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN:
978-83-264-0389-7
Nr:
2168221760
monograph
6

Title:
Simulation-Based Learning in Business Education the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE2009, s. 51-67. - Dostępna jest również kserokopia wersji drukowanej referatu - Bibliogr.
Signature:
NP-1319/Magazyn
Nr:
2168217922
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Conference:
18th World Business Congress, Tbilisi, Gruzja, od 2009-07-01 do 2009-07-05
Title:
Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame
Source:
Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns : Eighteenth World Business Congress, July 1-5, 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Hummelstown, PA.: International Management Development Association, 2009, s. 441-446. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management Development ; vol. 18)
ISBN:
1-888624-08-6 ; 978-1-888624-08-3
Nr:
2168217244
chapter in conference materials
8

Conference:
17th World Business Congress, Paramaribo, Surinam, od 2008-06-18 do 2008-06-22
Title:
Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland
Source:
Shared Responsibilities : Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns : Seventeenth World Business Congress, June 18 - 22, 2008. FHR Lim A Po School of Management, Paramaribo, Suriname / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar - USA: The International Management Development Association (IMDA), 2008, s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management Development ; vol. 17)
Nr:
2168177244
chapter in conference materials
9

Title:
Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE2008, s. [44]-[49]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1156/2/Magazyn
Nr:
2168225022
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE2008, s. 99[14]-106[21]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1156/2/Magazyn
Nr:
2168224862
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Conference:
16th World Business Congress, Maastricht, Holandia, od 2007-07-04 do 2007-07-08
Title:
Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland
Source:
Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - USA: The International Management Development Association (IMDA), 2007, s. 239-245. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management Development ; vol. 16)
Nr:
2168222484
chapter in conference materials
12

Title:
Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland
Source:
Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE2007, s. 239[21]-245[27]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1156/1/Magazyn
Nr:
2168222528
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Sieci typu extranet jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-15
Nr:
52680
doctoral dissertation
14

Author:
Armstrong Michael
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi = A Handbook of Human Resource Management Practice
Tłumacz:
Hędrzak Anna
, Pers Jolanta
, Podsiadło Iwona
, Unterschuetz Alicja
, Wójcik Leszek
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005
Physical description:
856 s.: il.; 29 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-88-4
Access mode:
Nr:
2168334969
textbook
15

Conference:
14th World Business Congress, Granada, Hiszpania, od 2005-07-10 do 2005-07-14
Title:
Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office
Source:
Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar - Granada: International Management Development Association, 2005, s. 473-478. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Global Management Development ; Vol. 14)
ISBN:
1-888624-04-3
Nr:
2168269386
chapter in conference materials
16

Conference:
13th World Business Congress, Maastricht, Holandia, od 2004-07-18 do 2004-07-14
Title:
Extranets and their Implementation in International Companies : Some Considerations
Source:
Global Business : Coping with Uncertainty : International Management Development Research Yearbook. Vol. 2 / eds. Erdener Kaynak, Talha D Harcar - Hummelstown: International Management Development Association (IMDA), 2004, s. 699-703
Series:
(Advances in Global Management Development ; Vol. 13)
Nr:
2168320141
chapter in conference materials
17

Title:
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego
Source:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 671-679 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232650
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
97, [62] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu, Bibliogr.
Research program:
12/KZM/1/2006/S/287
Signature:
NP-1000/3/Magazyn
Nr:
2166583967
unpublished scientific work
2

Title:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
105 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
29/KZM/1/2005/S/221
Signature:
NP-1000/2/Magazyn
Nr:
2168259074
unpublished scientific work
3

Title:
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
45 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KZM/1/2004/S/138
Signature:
NP-1000/1/Magazyn
Nr:
2168259066
unpublished scientific work
1
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process / Michał PATKANIOWSKI, Piotr SEDLAK // W: Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu Janusz TECZKE. - (2011), s. 13-19. - Summ. - Bibliogr.
2
Motivational Power of Simulation Games in the Education Process / Michał PATKANIOWSKI, Piotr SEDLAK // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 415-424. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2
3
World Financial Crisis : Genesis and Progress in Selected European Union Countries / Michal PATKANIOWSKI, Maciej Teczke // W: Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2010), s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
4
World Financial Crisis Genesis and Progress in Selected European Union Countries / Michal PATKANIOWSKI, Maciej Teczke // W: Critical Issues in Global Business : Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends : Nineteenth World Business Congress, July 21-25, 2010, KTO Karatay University, Konya, Turkey / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar. - Hummelstown, PA : International Management Development Association (IMDA), 2010. - (Advances in Global Management Development ; vol. 19). - S. 354-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-09-4
5
Rozwój zdolności przywódczych / Rosemary K. C. Ryan ; [przekł. Michał PATKANIOWSKI]. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 318 s. : il. ; 24 cm. - (HR). - ISBN 978-83-264-0389-7
6
Simulation-Based Learning in Business Education the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame / Michal PATKANIOWSKI, Piotr SEDLAK // W: Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian / kierownik projektu Janusz TECZKE. - (2009), s. 51-67. - Summ.. - Dostępna jest również kserokopia wersji drukowanej referatu. - Bibliogr.
7
Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame / Michal PATKANIOWSKI, Piotr SEDLAK // W: Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns : Eighteenth World Business Congress, July 1-5, 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Hummelstown, PA. : International Management Development Association, 2009. - (Advances in Global Management Development ; vol. 18). - S. 441-446. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-08-6 ; 978-1-888624-08-3
8
Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland / Janusz CZEKAJ, Michał PATKANIOWSKI, Janusz TECZKE // W: Shared Responsibilities : Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns : Seventeenth World Business Congress, June 18 - 22, 2008. FHR Lim A Po School of Management, Paramaribo, Suriname / ed. by Erdener Kaynak, Talha S. Harcar. - USA : The International Management Development Association (IMDA), 2008. - (Advances in Global Management Development ; vol. 17). - S. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
9
Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame / Michal PATKANIOWSKI, Piotr SEDLAK // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2008), s. [44]-[49]. - Summ. - Bibliogr.
10
Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland / Janusz CZEKAJ, Michal PATKANIOWSKI, Janusz TECZKE // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2 / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2008), s. 99[14]-106[21]. - Summ. - Bibliogr.
11
Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland / Michal PATKANIOWSKI, Janusz TECZKE // W: Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands / ed. by Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - USA : The International Management Development Association (IMDA), 2007. - (Advances in Global Management Development ; vol. 16). - S. 239-245. - Summ. - Bibliogr.
12
Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland / Michal PATKANIOWSKI, Janusz TECZKE // W: Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1 / kierownik projektu: Janusz TECZKE. - (2007), s. 239[21]-245[27]. - Summ. - Bibliogr.
13
Sieci typu extranet jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych / Michał PATKANIOWSKI ; Promotor: Janusz TECZKE. - Kraków, 2006. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001034a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001034b
14
Zarządzanie zasobami ludzkimi = A Handbook of Human Resource Management Practice / Michael Armstrong ; przełożyli Anna Hędrzak, Michał PATKANIOWSKI, Jolanta Pers, Iwona Podsiadło, Alicja Unterschuetz, Leszek Wójcik. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2005. - 856 s. : il. ; 29 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR)). - ISBN 83-89355-88-4
15
Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office / Michal PATKANIOWSKI, Agnieszka STOLARSKA // W: Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain / ed. Erdener Kaynak, Talha D. Harcar. - Granada : International Management Development Association, 2005. - (Advances in Global Management Development ; Vol. 14). - S. 473-478. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 1-888624-04-3
16
Extranets and their Implementation in International Companies : Some Considerations / Michał PATKANIOWSKI // W: Global Business : Coping with Uncertainty : International Management Development Research Yearbook. Vol. 2 / eds. Erdener Kaynak, Talha D Harcar. - Hummelstown : International Management Development Association (IMDA), 2004. - (Advances in Global Management Development ; Vol. 13). - S. 699-703
17
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego / Dominika SALWA, Michał PATKANIOWSKI // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 671-679. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
18
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3 / kierownik projektu: Janusz TECZKE ; Halina ŁYSZCZARZ, Piotr BUŁA, Dominik SALWA, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 97, [62] s. : il. ; 30 cm. - Praca zawiera wykaz publikacji opracowanych w ramach projektu. - Bibliogr.
19
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2 / kier. projektu: Janusz TECZKE ; Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI, Dominika SALWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 105 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
20
Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1 / kier. tematu: Janusz TECZKE ; Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Remigiusz GAWLIK, Michał PATKANIOWSKI, Dominika SALWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Patkaniowski M., Sedlak P., (2011), Motivational Power of Simulation Games in the Education Process. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 13-19.
2
Patkaniowski M., Sedlak P., (2011), Motivational Power of Simulation Games in the Education Process. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 415-424.
3
Patkaniowski M., Teczke M., (2010), World Financial Crisis : Genesis and Progress in Selected European Union Countries. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych, s. 17-24.
4
Patkaniowski M., Teczke M., (2010), World Financial Crisis Genesis and Progress in Selected European Union Countries. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Critical Issues in Global Business : Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends : Nineteenth World Business Congress, July 21-25, 2010, KTO Karatay University, Konya, Turkey, Hummelstown, PA : International Management Development Association (IMDA), s. 354-360.
5
Ryan R., (2010), Rozwój zdolności przywódczych, Tł. Patkaniowski M., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 318 s.
6
Patkaniowski M., Sedlak P., (2009), Simulation-Based Learning in Business Education the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian, s. 51-67.
7
Patkaniowski M., Sedlak P., (2009), Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame. [W:] Kaynak E., Harcar. (red.), Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns : Eighteenth World Business Congress, July 1-5, 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia, Hummelstown, PA. : International Management Development Association, s. 441-446.
8
Czekaj J., Patkaniowski M., Teczke J., (2008), Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Shared Responsibilities : Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns : Seventeenth World Business Congress, June 18 - 22, 2008. FHR Lim A Po School of Management, Paramaribo, Suriname, USA : The International Management Development Association (IMDA), s. 99-106.
9
Patkaniowski M., Sedlak P., (2008), Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2, s. [44]-[49].
10
Czekaj J., Patkaniowski M., Teczke J., (2008), Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2, s. 99[14]-106[21].
11
Patkaniowski M., Teczke J., (2007), Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands, USA : The International Management Development Association (IMDA), s. 239-245.
12
Patkaniowski M., Teczke J., (2007), Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1, s. 239[21]-245[27].
13
Patkaniowski M., (2006), Sieci typu extranet jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych, Prom. Teczke J., Kraków : , 180 k.
14
Armstrong M., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tł. Hędrzak A., Patkaniowski M., Pers J., Podsiadło I., Unterschuetz A., Wójcik L., Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 856 s.
15
Patkaniowski M., Stolarska A., (2005), Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain, Granada : International Management Development Association, s. 473-478.
16
Patkaniowski M., (2004), Extranets and their Implementation in International Companies : Some Considerations. [W:] Kaynak E., Harcar (red.), Global Business : Coping with Uncertainty : International Management Development Research Yearbook. Vol. 2, Hummelstown : International Management Development Association (IMDA), s. 699-703.
17
Salwa D., Patkaniowski M., (2004), Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 671-679.
18
Teczke J., Łyszczarz H., Buła P., Salwa D., Gawlik R., Patkaniowski M., (2006), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 3, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97, [62] s.
19
Teczke J., Buła P., Łyszczarz H., Gawlik R., Patkaniowski M., Salwa D., (2005), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 2, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 k.
20
Buła P., Łyszczarz H., Gawlik R., Patkaniowski M., Salwa D., Teczke J., (2004), Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej. Etap 1, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
1
@unpublished{UEK:2168271622,
author = "Patkaniowski Michał and Sedlak Piotr",
title = "Motivational Power of Simulation Games in the Education Process",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe oraz podnoszenie efektywności przedsiębiorstw w świetle transformacji społeczno-gospodarczej w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "13-19",
year = "2011",
}
2
@inbook{UEK:2168222506,
author = "Patkaniowski Michał and Sedlak Piotr",
title = "Motivational Power of Simulation Games in the Education Process",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "415-424",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
3
@unpublished{UEK:2168284367,
author = "Patkaniowski Michal and Teczke Maciej",
title = "World Financial Crisis : Genesis and Progress in Selected European Union Countries",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w świetle transformacji społeczno-gospodarczych",
pages = "17-24",
year = "2010",
}
4
@inbook{UEK:2168222436,
author = "Patkaniowski Michał and Teczke Maciej",
title = "World Financial Crisis Genesis and Progress in Selected European Union Countries",
booktitle = "Critical Issues in Global Business : Lessons from the Past, Contemporary Concerns and Future Trends : Nineteenth World Business Congress, July 21-25, 2010, KTO Karatay University, Konya, Turkey",
pages = "354-360",
adress = "Hummelstown, PA",
publisher = "International Management Development Association (IMDA)",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "1-888624-09-4",
}
5
@book{UEK:2168221760,
author = "Ryan Rosemary",
title = "Rozwój zdolności przywódczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0389-7",
}
6
@unpublished{UEK:2168217922,
author = "Patkaniowski Michal and Sedlak Piotr",
title = "Simulation-Based Learning in Business Education the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w procesie zmian",
pages = "51-67",
year = "2009",
}
7
@inbook{UEK:2168217244,
author = "Patkaniowski Michal and Sedlak Piotr",
title = "Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame",
booktitle = "Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns : Eighteenth World Business Congress, July 1-5, 2009, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia",
pages = "441-446",
adress = "Hummelstown, PA.",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "1-888624-08-6 ; 978-1-888624-08-3",
}
8
@inbook{UEK:2168177244,
author = "Czekaj Janusz and Patkaniowski Michał and Teczke Janusz",
title = "Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland",
booktitle = "Shared Responsibilities : Management Challenges in an Environment of Increasing Global Concerns : Seventeenth World Business Congress, June 18 - 22, 2008. FHR Lim A Po School of Management, Paramaribo, Suriname",
pages = "99-106",
adress = "USA",
publisher = "The International Management Development Association (IMDA)",
year = "2008",
issn = "",
}
9
@unpublished{UEK:2168225022,
author = "Patkaniowski Michał and Sedlak Piotr",
title = "Simulation-Based Learning in Business Education : the Example of Logistics Simulation Game : LOGIgame",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2",
pages = "[44]-[49]",
year = "2008",
}
10
@unpublished{UEK:2168224862,
author = "Czekaj Janusz and Patkaniowski Michał and Teczke Janusz",
title = "Telework as an Alternative Form of Work Organization in the Information Society : an Example of a Microenterprise from Poland",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 2",
pages = "99[14]-106[21]",
year = "2008",
}
11
@inbook{UEK:2168222484,
author = "Patkaniowski Michał and Teczke Janusz",
title = "Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland",
booktitle = "Beyond Borders : New Global Management Development Challenges and Opportunities : Sixteen World Business Congress, July 4-8, 2007, Maastricht Conference Center, Maastricht, The Netherlands",
pages = "239-245",
adress = "USA",
publisher = "The International Management Development Association (IMDA)",
year = "2007",
issn = "",
}
12
@unpublished{UEK:2168222528,
author = "Patkaniowski Michał and Teczke Janusz",
title = "Effect of the Application of Extranet Systems on Competitive Advantage of Enterprises in Poland",
booktitle = "Zarządzanie międzynarodowe w światowej transformacji społeczno-gospodarczej. Etap 1",
pages = "239[21]-245[27]",
year = "2007",
}
13
@unpublished{UEK:52680,
author = "Patkaniowski Michał",
title = "Sieci typu extranet jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
14
@book{UEK:2168334969,
author = "Armstrong Michael",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-88-4",
}
15
@inbook{UEK:2168269386,
author = "Patkaniowski Michał and Stolarska Agnieszka",
title = "Extranet Implementation in an International Educational Environment : the Case of Extranet an the Cracow University of Economics International Programmes Office",
booktitle = "Global Business : the Challenges and Responsibilities in a World of Shifting Alliances : Fourteenth World Business Congress : July 10-14, 2005 Granada, Spain",
pages = "473-478",
adress = "Granada",
publisher = "International Management Development Association",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "1-888624-04-3",
}
16
@inbook{UEK:2168320141,
author = "Patkaniowski Michał",
title = "Extranets and their Implementation in International Companies : Some Considerations",
booktitle = "Global Business : Coping with Uncertainty : International Management Development Research Yearbook. Vol. 2",
pages = "699-703",
adress = "Hummelstown",
publisher = "International Management Development Association (IMDA)",
year = "2004",
issn = "",
}
17
@inbook{UEK:2168232650,
author = "Salwa Dominika and Patkaniowski Michał",
title = "Przedsiębiorstwa międzynarodowe - szansa czy zagrożenie dla rozwoju regionalnego",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "671-679",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
18
@unpublished{UEK:2166583967,
author = "Teczke Janusz and Łyszczarz Halina and Buła Piotr and Salwa Dominika and Gawlik Remigiusz and Patkaniowski Michał",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
19
@unpublished{UEK:2168259074,
author = "Teczke Janusz and Buła Piotr and Łyszczarz Halina and Gawlik Remigiusz and Patkaniowski Michał and Salwa Dominika",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
20
@unpublished{UEK:2168259066,
author = "Buła Piotr and Łyszczarz Halina and Gawlik Remigiusz and Patkaniowski Michał and Salwa Dominika and Teczke Janusz",
title = "Problem zarządzania międzynarodowego w procesach globalizacji i regionalizacji europejskiej przestrzeni gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}