Publications of the selected author
1

Title:
Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2022
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8102-564-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168364164
monograph
2

Author:
Title:
Skuteczna ochrona pracowników w czasie kryzysu - rola instytucji rynku pracy
Source:
Instytucje w teorii i praktyce = Organizations in Theory and Practice / red. Bożena Borkowska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021, s. 36-46
ISBN:
978-83-7695-927-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168364166
chapter in monograph
3

Title:
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badwaczego.
ISBN:
978-83-01-21403-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168350240
monograph
4

Author:
Title:
Zmiany instytucji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie finansowym = Changes in Labor Market Institutions in the European Union Countries after the Global Financial Crisis
Source:
Instytucje w teorii i praktyce : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość = Institutions : Theory and Practice : Past - Present - Future / red. Hanna Pondel, Sławomir Kuźmar - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 126-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66199-94-1 ; 978-83-8211-013-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348076
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Rising Income Inequalities - the Causes of and Consequences for Long-term Growth = Rosnące nierówności dochodu - przyczyny i wpływ na długookresowy wzrost
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (981) (2019) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168341955
article
6

Author:
Title:
The Impact of Minimum Wages on Employment and Income Inequalities - the Latin American Experience = Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie i nierówności dochodu - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 63, nr 6 (2019) , s. 101-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168342893
article
7

Author:
Title:
Rola instytucji i polityki rynku pracy w zapobieganiu sekularnej stagnacji - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 98-135 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334499
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Ryzyko sekularnej stagnacji w krajach Unii Europejskiej = Risk of Secular Stagnation in the EU
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 529 (2018) , s. 319-331. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330791
article
9

Author:
Olivier Blanchard
Title:
Makroekonomia
Tłumaczenie:
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017
Physical description:
XXIII, [1], 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-63391-43-0
Nr:
2168321719
textbook
10

Author:
Title:
Nierówności w podziale dochodów jako źródło podatności na zjawiska kryzysowe
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 87-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321261
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek - szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju?
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 77-104 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310877
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów = Formal and Informal Contract Enforcement Institutions
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 365-382. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299821
article
13

Author:
Title:
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 144-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299519
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
"Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój = "Decent Work" as an Anti-Crisis Tool and a Chance for Sustainable Development
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 35, t. 2 (2014) , s. 209-237. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 856)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287799
article
15

Author:
Title:
Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 168-202 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282149
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 146-170 - Bibliogr.
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301899
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 87-110 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251630
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Daron Acemoglu , James A. Robinson
Title:
Ekonomia kontra polityka : niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013) , s. 113-136. - Oryginalny tytuł: Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice. Artykuł ukazał się w "Journal of Economic Perspectives", 213, nr 2, s. 173-192.
Tłumaczenie:
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168293657
article
19

Author:
Title:
"Przyzwoite zatrudnienie" (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 93-118 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168286765
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 176-213 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273506
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 181-204 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225938
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Olivier Blanchard
Title:
Makroekonomia
Redakcja:
, Kowalski Tadeusz W.
Tłumaczenie:
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Physical description:
XXIII, 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-264-1280-6
Nr:
2168293781
textbook
23

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 89-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256864
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 165-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166239413
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-221
Nr:
2168238788
doctoral dissertation
26

Author:
Title:
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 186-209 - Bibliogr.
Signature:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267430
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 148-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862497
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 129-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164995902
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej
Source:
Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2009, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-00-6
Nr:
2165794409
chapter in monograph
30

Author:
Title:
Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA, s. 110-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/2/Magazyn
Nr:
2168219862
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Aktywna polityka rynku pracy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 240-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793818
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 184-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165795689
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej
Source:
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 18-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-45-2
Nr:
2165794486
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 128-160 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225282
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002 = Economic Reforms and the New Economic Policy in Argentina after the 1999-2002 Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 758 (2007) , s. 83-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50850
article
36

Author:
Title:
Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju = The Importance of Controlling the Money Supply in the Monetary Strategies of Medium-developed Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 55-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51169
article
37

Author:
Title:
Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA, s. 200-234 - Bibliogr.
Research program:
[6/KMae/1/2006/S/281]
Signature:
NP-1106/2/Magazyn
Nr:
2168326977
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Author:
Title:
New Aspects of Labour Market Regulations in Europe
Source:
Labour Market Institutions / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 74-84. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 6)
ISBN:
978-83-60065-79-2
Nr:
2165796453
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2002
Source:
Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006, s. 49-56 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-81-0
Nr:
2165794782
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Polska strategia rozwoju zasobów ludzkich na tle wyników badań dla krajów rozwiniętych
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK, s. 6-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272772
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Title:
Kryzys w Argentynie lat 1999-2002 - przyczyny i niewykorzystane środki zaradcze = The Argentine Crisis of 1999 - 2002 and Unused Remedies
Source:
Gospodarka Narodowa. - 9 (15) (2003) , s. 22-39 - Bibliogr.
Nr:
2168224152
article
1
Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej / Marta WAJDA-LICHY, Jakub JANUS, Krystian MUCHA, Marta SORDYL. - Warszawa : CeDeWu, 2022. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-564-5
2
Skuteczna ochrona pracowników w czasie kryzysu - rola instytucji rynku pracy / Marta SORDYL // W: Instytucje w teorii i praktyce = Organizations in Theory and Practice / red. Bożena Borkowska. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2021. - S. 36-46. - ISBN 978-83-7695-927-6
3
Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju / Marta WAJDA-LICHY, Katarzyna GLINKA, Joanna TARNOWSKA, Marta SORDYL. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21403-6
4
Zmiany instytucji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie finansowym = Changes in Labor Market Institutions in the European Union Countries after the Global Financial Crisis / Marta SORDYL // W: Instytucje w teorii i praktyce : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość = Institutions : Theory and Practice : Past - Present - Future / red. nauk. Hanna Pondel, Sławomir Kuźmar. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020. - S. 126-136. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66199-94-1 ; 978-83-8211-013-5
5
Rising Income Inequalities - the Causes of and Consequences for Long-term Growth = Rosnące nierówności dochodu - przyczyny i wpływ na długookresowy wzrost / Marta SORDYL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (981) (2019), s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1871/1331. - ISSN 1898-6447
6
The Impact of Minimum Wages on Employment and Income Inequalities - the Latin American Experience = Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie i nierówności dochodu - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 63, nr 6 (2019), s. 101-112. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142562. - ISSN 1899-3192
7
Rola instytucji i polityki rynku pracy w zapobieganiu sekularnej stagnacji - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 98-135. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
8
Ryzyko sekularnej stagnacji w krajach Unii Europejskiej = Risk of Secular Stagnation in the EU / Marta SORDYL // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 529 (2018), s. 319-331. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102017/edition/59599/content?ref=desc. - ISSN 1899-3192
9
Makroekonomia / Olivier Blanchard ; autorstwo tłumaczenia Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, 2017. - XXIII, [1], 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-63391-43-0
10
Nierówności w podziale dochodów jako źródło podatności na zjawiska kryzysowe / Marta SORDYL // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 87-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
11
Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek - szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju? / Marta SORDYL // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 77-104. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
12
Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów = Formal and Informal Contract Enforcement Institutions / Marta SORDYL // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 365-382. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5626/. - ISSN 1428-278X
13
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej / Marta SORDYL // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 144-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
14
"Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój = "Decent Work" as an Anti-Crisis Tool and a Chance for Sustainable Development / Marta SORDYL // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 856). - nr 35, t. 2 (2014), s. 209-237. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej ekonomii. T. . - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-209.pdf. - ISSN 2080-4881
15
Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 168-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
16
Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej / Marta SORDYL // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 146-170. - Bibliogr.
17
Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 87-110. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
18
Ekonomia kontra polityka : niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej / Daron Acemoglu, James A. Robinson // Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013), s. 113-136. - Oryginalny tytuł: Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice. Artykuł ukazał się w "Journal of Economic Perspectives", 213, nr 2, s. 173-192. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_11-12_06.pdf. - ISSN 0867-0005
19
"Przyzwoite zatrudnienie" (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących / Marta SORDYL // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 93-118. - Bibliogr.
20
Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 176-213. - Bibliogr.
21
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 181-204. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
22
Makroekonomia / Olivier Blanchard, red. nauk. Andrzej WOJTYNA, Tadeusz W. Kowalski ; [tł. Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - XXIII, 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-264-1280-6
23
Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 89-116. - Bibliogr.
24
Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki / Marta SORDYL // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 165-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
25
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2011. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002571
26
Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 186-209. - Bibliogr.
27
Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 148-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
28
Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze / Marta SORDYL // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 129-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
29
Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej / Marta SORDYL // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji / red. Danuta Kopycińska . - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2009. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-00-6
30
Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki / Marta SORDYL // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 110-152. - Bibliogr.
31
Aktywna polityka rynku pracy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 240-250. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
32
Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego / Marta SORDYL // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 184-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
33
Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL // W: Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007. - S. 18-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-45-2
34
Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze / Marta SORDYL // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 128-160. - Bibliogr.
35
Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002 = Economic Reforms and the New Economic Policy in Argentina after the 1999-2002 Crisis / Marta SORDYL // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 83-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139647330. - ISSN 1898-6447
36
Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju = The Importance of Controlling the Money Supply in the Monetary Strategies of Medium-developed Countries / Marta SORDYL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006), s. 55-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131693711. - ISSN 0208-7944
37
Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego / Marta SORDYL // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006]), s. 200-234. - Bibliogr.
38
New Aspects of Labour Market Regulations in Europe / Marta SORDYL // W: Labour Market Institutions / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - (Economics & Competition Policy ; no. 6). - S. 74-84. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60065-79-2
39
Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2002 / Marta SORDYL // W: Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, 2006. - S. 49-56. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-81-0
40
Polska strategia rozwoju zasobów ludzkich na tle wyników badań dla krajów rozwiniętych / Marta SORDYL // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2004), s. 6-35. - Bibliogr.
41
Kryzys w Argentynie lat 1999-2002 - przyczyny i niewykorzystane środki zaradcze = The Argentine Crisis of 1999 - 2002 and Unused Remedies / Marta Sordyl // Gospodarka Narodowa. - 9 (15) (2003), s. 22-39. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
1
Wajda-Lichy M., Janus J., Mucha K., Sordyl M., (2022), Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu, 151 s.
2
Sordyl M., (2021), Skuteczna ochrona pracowników w czasie kryzysu - rola instytucji rynku pracy. [W:] Borkowska B. (red.), Instytucje w teorii i praktyce, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 36-46.
3
Wajda-Lichy M., Glinka K., Tarnowska J., Sordyl M., (2020), Koniec globalnego kryzysu finansowego: zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 101 s.
4
Sordyl M., (2020), Zmiany instytucji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie finansowym. [W:] Pondel H., Kuźmar S. (red.), Instytucje w teorii i praktyce : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 126-136.
5
Sordyl M., (2019), Rising Income Inequalities - the Causes of and Consequences for Long-term Growth, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (981), s. 27-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1871/1331
6
Sordyl M., (2019), The Impact of Minimum Wages on Employment and Income Inequalities - the Latin American Experience, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 63, nr 6, s. 101-112; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142562
7
Sordyl M., (2018), Rola instytucji i polityki rynku pracy w zapobieganiu sekularnej stagnacji - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 98-135.
8
Sordyl M., (2018), Ryzyko sekularnej stagnacji w krajach Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 529, s. 319-331; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102017/edition/59599/content?ref=desc
9
Blanchard O., (2017), Makroekonomia, Tł. Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste, XXIII, [1], 1084 s.
10
Sordyl M., (2017), Nierówności w podziale dochodów jako źródło podatności na zjawiska kryzysowe. [W:] DĄBROWSKI , WOJTYNA A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 87-115.
11
Sordyl M., (2016), Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek - szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju?. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-104.
12
Sordyl M., (2015), Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów, "Europa Regionum", t. 25, s. 365-382; https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5626/
13
Sordyl M., (2015), Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej. [W:] Wojtyna A. (red.), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 144-167.
14
Sordyl M., (2014), "Przyzwoite zatrudnienie" jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 35, t. 2, s. 209-237; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-209.pdf
15
Sordyl M., (2014), Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 168-202.
16
Sordyl M., (2014), Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów, s. 146-170.
17
Sordyl M., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 87-110.
18
Acemoglu D., Robinson J., (2013), Ekonomia kontra polityka : niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej, "Gospodarka Narodowa", R. 24, nr 11-12 (267-268), s. 113-136; http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_11-12_06.pdf
19
Sordyl M., (2013), "Przyzwoite zatrudnienie" (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2, s. 93-118.
20
Sordyl M., (2012), Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 176-213.
21
Sordyl M., (2012), Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 181-204.
22
Blanchard O., (2011), Makroekonomia, Wojtyna A. (red.), Kowalski T. (red.), Dąbrowski M., Kur J., Matysek-Jędrych A., Mucha K., Sordyl M., Truskolaski S., Wajda-Lichy M., Wallusch J., Warszawa : Wolters Kluwer Polska, XXIII, 1084 s.
23
Sordyl M., (2011), Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys, s. 89-116.
24
Sordyl M., (2011), Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki. [W:] Wojtyna A. (red.), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165-205.
25
Sordyl M., (2011), Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 202 k.
26
Sordyl M., (2010), Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 186-209.
27
Sordyl M., (2010), Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 148-177.
28
Sordyl M., (2009), Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 129-162.
29
Sordyl M., (2009), Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej. [W:] Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 7-18.
30
Sordyl M., (2009), Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2, s. 110-152.
31
Sordyl M., (2008), Aktywna polityka rynku pracy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 240-250.
32
Sordyl M., (2008), Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 184-212.
33
Sordyl M., (2007), Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej. [W:] Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 18-26.
34
Sordyl M., (2007), Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 128-160.
35
Sordyl M., (2007), Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 83-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/139647330
36
Sordyl M., (2006), Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 55-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/131693711
37
Sordyl M., (2006]), Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2], s. 200-234.
38
Sordyl M., (2006), New Aspects of Labour Market Regulations in Europe. [W:] Kopycińska D. (red.), Labour Market Institutions, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 74-84.
39
Sordyl M., (2006), Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2002. [W:] Kopycińska D. (red.), Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach, Szczecin : Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk, s. 49-56.
40
Sordyl M., (2004), Polska strategia rozwoju zasobów ludzkich na tle wyników badań dla krajów rozwiniętych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 6-35.
41
Sordyl M., (2003), Kryzys w Argentynie lat 1999-2002 - przyczyny i niewykorzystane środki zaradcze, "Gospodarka Narodowa", 9 (15), s. 22-39.
1
@book{UEK:2168364164,
author = "Marta Wajda-Lichy and Jakub Janus and Krystian Mucha and Marta Sordyl",
title = "Wyzwania polityki makroekonomicznej krajów na różnym poziomie rozwoju wobec zmian w gospodarce światowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2022",
isbn = "978-83-8102-564-5",
}
2
@inbook{UEK:2168364166,
author = "Marta Sordyl",
title = "Skuteczna ochrona pracowników w czasie kryzysu - rola instytucji rynku pracy",
booktitle = "Instytucje w teorii i praktyce",
pages = "36-46",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2021",
isbn = "978-83-7695-927-6",
}
3
@book{UEK:2168350240,
author = "Marta Wajda-Lichy and Katarzyna Glinka and Joanna Tarnowska and Marta Sordyl",
title = "Koniec globalnego kryzysu finansowego : zmiany we współzależnościach między krajami na różnym poziomie rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
isbn = "978-83-01-21403-6",
}
4
@inbook{UEK:2168348076,
author = "Marta Sordyl",
title = "Zmiany instytucji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej po kryzysie finansowym",
booktitle = "Instytucje w teorii i praktyce : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość",
pages = "126-136",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-66199-94-1 ; 978-83-8211-013-5",
}
5
@article{UEK:2168341955,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rising Income Inequalities - the Causes of and Consequences for Long-term Growth",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (981)",
pages = "27-42",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0981.0302},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1871/1331},
}
6
@article{UEK:2168342893,
author = "Marta Sordyl",
title = "The Impact of Minimum Wages on Employment and Income Inequalities - the Latin American Experience",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "63, 6",
pages = "101-112",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.6.08},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142562},
}
7
@inbook{UEK:2168334499,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola instytucji i polityki rynku pracy w zapobieganiu sekularnej stagnacji - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?",
pages = "98-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20650-5",
}
8
@article{UEK:2168330791,
author = "Marta Sordyl",
title = "Ryzyko sekularnej stagnacji w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "529",
pages = "319-331",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.529.28},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102017/edition/59599/content?ref=desc},
}
9
@book{UEK:2168321719,
author = "Olivier Blanchard",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste",
year = "2017",
isbn = "978-83-63391-43-0",
}
10
@inbook{UEK:2168321261,
author = "Marta Sordyl",
title = "Nierówności w podziale dochodów jako źródło podatności na zjawiska kryzysowe",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "87-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
11
@inbook{UEK:2168310877,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ instytucji rynku pracy na konkurencyjność gospodarek - szansa uniknięcia pułapki średniego poziomu rozwoju?",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "77-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
12
@article{UEK:2168299821,
author = "Marta Sordyl",
title = "Formalne i nieformalne mechanizmy egzekwowania umów",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "365-382",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.25-22},
url = {https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5626/},
}
13
@inbook{UEK:2168299519,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro",
pages = "144-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18411-7",
}
14
@article{UEK:2168287799,
author = "Marta Sordyl",
title = "Przyzwoite zatrudnienie jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "35, t. 2",
pages = "209-237",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-209.pdf},
issn = "1640-6818",
}
15
@inbook{UEK:2168282149,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "168-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
16
@unpublished{UEK:2168301899,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola instytucji rynku pracy w procesie europejskiej integracji gospodarczej i walutowej",
booktitle = "Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów",
pages = "146-170",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168251630,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "87-110",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2074-4",
}
18
@article{UEK:2168293657,
author = "Daron Acemoglu and James A. Robinson",
title = "Ekonomia kontra polityka : niebezpieczne rady w kwestiach polityki ekonomicznej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 24, 11-12 (267-268)",
pages = "113-136",
year = "2013",
url = {http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_11-12_06.pdf},
}
19
@unpublished{UEK:2168286765,
author = "Marta Sordyl",
title = "Przyzwoite zatrudnienie (decent work) jako narzędzie antykryzysowe i szansa na zrównoważony rozwój gospodarek wschodzących",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2",
pages = "93-118",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168273506,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ kryzysu i ożywienia na rynki pracy w krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "176-213",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168225938,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "181-204",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
22
@book{UEK:2168293781,
author = "Olivier Blanchard",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1280-6",
}
23
@unpublished{UEK:2168256864,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na przebieg i powodzenie reform instytucjonalnych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys",
pages = "89-116",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2166239413,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "165-205",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1936-6",
}
25
@unpublished{UEK:2168238788,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002571},
}
26
@unpublished{UEK:2168267430,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola polityki ekonomicznej w zapobieganiu skutkom kryzysów finansowych - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "186-209",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2164862497,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu : doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "148-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
28
@inbook{UEK:2164995902,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "129-162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
29
@inbook{UEK:2165794409,
author = "Marta Sordyl",
title = "Założenie racjonalności w ekonomii neoklasycznej i instytucjonalnej",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki polskiej po 20 latach transformacji",
pages = "7-18",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2009",
isbn = "978-83-62355-00-6",
}
30
@unpublished{UEK:2168219862,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ regulacji systemu bankowego w krajach Ameryki Łacińskiej na jego odporność na szoki",
booktitle = "Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2",
pages = "110-152",
year = "2009",
}
31
@inbook{UEK:2165793818,
author = "Marta Sordyl",
title = "Aktywna polityka rynku pracy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "240-250",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-60-5",
}
32
@inbook{UEK:2165795689,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "184-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
33
@inbook{UEK:2165794486,
author = "Marta Sordyl",
title = "Regulacje rynku pracy a wzrost gospodarczy w wybranych krajach Ameryki Łacińskiej",
booktitle = "Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce",
pages = "18-26",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2007",
isbn = "978-83-60903-45-2",
}
34
@unpublished{UEK:2168225282,
author = "Marta Sordyl",
title = "Rola aktywnej polityki rynku pracy w procesie przemian strukturalnych oraz w reakcji na kryzysy gospodarcze",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "128-160",
year = "2007",
}
35
@article{UEK:50850,
author = "Marta Sordyl",
title = "Reformy gospodarcze i nowa polityka ekonomiczna w Argentynie po kryzysie lat 1999-2002",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "758",
pages = "83-96",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139647330},
}
36
@article{UEK:51169,
author = "Marta Sordyl",
title = "Znaczenie kontroli podaży pieniądza w strategiach monetarnych krajów na średnim poziomie rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "55-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131693711},
}
37
@unpublished{UEK:2168326977,
author = "Marta Sordyl",
title = "Wpływ regulacji rynku pracy na tempo wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2]",
pages = "200-234",
year = "2006",
}
38
@inbook{UEK:2165796453,
author = "Marta Sordyl",
title = "New Aspects of Labour Market Regulations in Europe",
booktitle = "Labour Market Institutions",
pages = "74-84",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-60065-79-2",
}
39
@inbook{UEK:2165794782,
author = "Marta Sordyl",
title = "Przyczyny kryzysu w Argentynie w latach 1999-2002",
booktitle = "Problemy wzrostu gospodarczego we współczesnych gospodarkach",
pages = "49-56",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Mikroekonomii.Uniwersytet Szczecińsk",
year = "2006",
isbn = "83-60065-81-0",
}
40
@unpublished{UEK:2168272772,
author = "Marta Sordyl",
title = "Polska strategia rozwoju zasobów ludzkich na tle wyników badań dla krajów rozwiniętych",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "6-35",
year = "2004",
}
41
@article{UEK:2168224152,
author = "Marta Sordyl",
title = "Kryzys w Argentynie lat 1999-2002 - przyczyny i niewykorzystane środki zaradcze",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (15)",
pages = "22-39",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID