Publications of the selected author
1

Title:
Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich
Publisher address:
Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2021
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 233)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Projekt pt. "Innowacyjne metody chowu bydła w celu uzyskania najlepszej jakości dolnośląskiej wołowiny" realizowany w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr umowy: 0006/DDD.6509.00003.2018.01. Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 1429 624,20 zł. Całkowita wartość projektu to 2 246 777 zł.
ISBN:
978-83-7717-364-0
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168359834
See related chapters
2

Title:
Zarządzanie gospodarstwem - podstawowe zasady prowadzenia hodowli
Source:
Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich / red. Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2021, s. 11-25 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 233)
ISBN:
978-83-7717-364-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359836
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty produkcji żywności ekologicznej = Environmental, Economic and Social Aspects of Organic Food Production
Source:
Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości = Ecological and Environmental Aspects of Commodity Science as a Science of Quality / red. Maria Śmiechowska - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020, s. 182-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-345-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357826
chapter in monograph
4

Title:
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
107 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168358748
report
5

Author:
Title:
Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakości oleju lnianego tłoczonego na zimno
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 81-89 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340171
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Impact of Storage Conditions on Changes in the Quality of Cold Pressed Linseed Oil
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 88. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340313
varia
7

Conference:
1 Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. "Zdrowa Krowa - Zdrowy Człowiek", Bystrzyca Kłodzka, Polska, od 2019-02-21 do 2019-02-22
Title:
Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce
Source:
I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Bystrzyca Kłodzka, 21-22 lutego 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia / red. Elżbieta Winiarska-Grabosz - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7717-306-0
Note another doc.:
Także: Ptasińska-Marcinkiewicz J., Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce W: II Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Radków, 7-8 marca 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, red. Elżbieta Winiarska-Grabosz. Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019. - S. 20-21. Dostępne tylko streszczenie. ISBN 978-83-7717-307-7
Nr:
2168343213
varia
8

Title:
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018) , s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science and Product Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168324991
article
9

Author:
Title:
Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności = The Influence of Temperature and Solvent pH on Color Stability of Selected Food Colorants
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 151-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319241
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Food Quality Systems for Meat and Meat Products
Source:
Current Trends in Commodity Science : Food Safety and Analysis of Bioactive Substances / red. Hanna Śmigielska - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 132-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-948206-1-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317635
chapter in monograph
11

Title:
The Influence of Hygienic Quality Parameters on Composition and Physical Properties of Olkuska Sheep Milk = Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich
Source:
Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 32 (1) (2017) , s. 169-178. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This work was financed as a research project by the funds for science in the years 2008-2010
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168316555
article
12

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 84. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przeznaczonych dla Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319663
varia
13

Conference:
14th IComSC'17, Poznań, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-22
Title:
Food Quality Systems for Meat and Meat Products
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017, s. 52. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-943304-7-7
Nr:
2168315119
varia
14

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 843-849. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308021
chapter in conference materials
15

Conference:
XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku",, Kraków, Polska, od 2016-09-22 do 2016-09-23
Title:
Wykorzystanie modeli matematycznych w analizie jakości mleka owczego
Source:
Żywność a innowacje : komunikaty / red. Iwona Drożdż, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Dorota Najgebauer-Lejko, Łukasz Byczyński - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2016, s. 62
ISBN:
978-83-937001-7-2
Nr:
2168312005
poster
16

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 135. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309373
varia
17

Title:
Wykorzystanie pomiaru barwy do szacowania jakości mleka = The Use of Colour Measurment to Estimate the Quality of Milk
Source:
Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / red. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016, s. 121-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
Nr:
2168307039
chapter in monograph
18

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Quality of Fruit Yoghurts
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 155. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309391
varia
19

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 727-732. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was subsidized by the Ministry of Science and Higher Education - grant for the maintenance of the research potential, awarded to the Faculty of Commodity Science of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308007
chapter in conference materials
20

Title:
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016) , s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305625
article
21

Title:
Wykorzystanie równań regresji w analizie jakości mleka owczego
Source:
Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka / red. Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Dorota Najgebauer-Lejko, Aleksandra Duda-Chodak - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2016, s. 315-325 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937001-8-9
Nr:
2168311661
chapter in monograph
22

Title:
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 177-181. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301221
article
23

Title:
Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie = Sheep Breeding and the Production of Sheep's Milk in Poland and the World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014) , s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284347
article
24

Title:
Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283765
varia
25

Title:
Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds
Source:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / red. Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 213-223 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283899
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Innowacje w opakowaniach do mleka
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284331
varia
27

Title:
Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters
Source:
Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / red. Hanna Śmigielska - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013, s. 24-35. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-911169-7-5
Nr:
2168292345
chapter in monograph
28

Title:
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013) , s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168287359
article
29

Title:
Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji = Changes in the Content of Selected Fatty Acids of Sheep's Milk Depending on the Month of Lactation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275985
article
30

Title:
Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 123. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294779
varia
31

Title:
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245186
chapter in conference materials
32

Title:
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis
Source:
Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012) , s. 242-245. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168267100
article
33

Title:
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245248
chapter in conference materials
34

Title:
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 881 (2012) , s. 131-151. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168243656
article
35

Title:
Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego = Characterization of the Quality Parameters of Milk from the Polish Mountain Sheep as a Raw Material Intended for Consumption Purposes and Technological Processing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 851 (2011) , s. 53-60. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221558
article
36

Title:
Wpływ genotypu na skład chemiczny mleka owczego : [komunikat naukowy]
Source:
Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów : konferencja naukowa : Lublin-Zwierzyniec 7-9 września 2011 - Lublin-Zwierzyniec: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2011, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168279945
varia
37

Title:
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238746
article
38

Title:
Influence of Hygienic Quality Parameters on Olkuska Sheep Milk Composition and Physicial Properties
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 57. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285195
varia
39

Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Chemical Composition of Polish Mountain Sheep Milk - Influence of Somatic Cell Count and Total Bacteria Count
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 542-546. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165785562
article
40

Title:
Influence of Somatic Cell Count on Sheep Milk Quality = Wpływ liczby komórek somatycznych na jakość mleka owczego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010) , s. 105-113. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168233124
article
41

Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Quality of Raw Milk from Various Producers
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 454-459. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165793611
article
42

Title:
Determinanty jakości mleka owczego
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-142
Nr:
51004
doctoral dissertation
43

Title:
Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego = The Effects of Selected Determinants on the Quality of Sheep Milk
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009) , s. 173-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165633177
article
44

Title:
Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce = Changes in the Organic Food Market in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 834 (2009) , s. 121-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165632657
article
45

Title:
Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw = Genetically Modified Food - For and Against
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 781 (2008) , s. 155-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50698
article
46

Title:
Zawartość wybranych mikro-i makroelementów oraz metali toksycznych w mleku owczym
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 142-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165796621
chapter in monograph
47

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Factors Affecting Sheep Milk Composition
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165821615
chapter in conference materials
48

Author:
Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812811
chapter in conference materials
49

Title:
Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku = Analysis of the Quality of Wine Available on the Polish Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 781 (2008) , s. 131-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50697
article
50

Author:
Title:
Quality of Meat Products for Children
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 849-854. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165806558
chapter in conference materials
51

Title:
Analiza porównawcza preferencji konsumenckich studentów uczelni krakowskich dotyczących zbożowych produktów śniadaniowych = Comparative Analysis of Consumer Preferences Regarding Breakfast Cereals Among Students of Cracow Universities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 743 (2007) , s. 169-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51119
article
52

Title:
Analiza jakości wyrobów ciastkarskich trwałych dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych = Assessment of the Quality of Durable Biscuits Available at Discount Stores
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 743 (2007) , s. 149-168. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51118
article
53

Title:
Analysis of Sheep Milk Composition
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007, s. 952-957. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-270-7
Nr:
2165808316
chapter in conference materials
54

Title:
Analiza jakości czekolad dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych = Quality Analysis of Chocolates Available at Nets of Discount Stories
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja. - nr 3 (2006) , s. 127-135. - Tytuł numeru: Jakość usług i towarów w obrocie : zbiór rozpraw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy ; t. 4)
Access mode:
Nr:
2168302969
article
55

Author:
Conference:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Title:
Quality of Chocolate Available at Polish Market [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807005
chapter in conference materials
56

Title:
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 85-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52080
article
57

Author:
Title:
Appraisal of Meat Products Quality in Poland
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 673-677 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165833600
chapter in conference materials
58

Author:
Władysław Kędzior , Maciej Pompa-Roborzyński , Joanna Ptasińska
Title:
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2
Source:
Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ, s. 56-89 - Bibliogr.
Signature:
NP-1090/Magazyn
Nr:
2168220760
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006) , s. 17-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52081
article
60

Author:
Conference:
XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Rzym, Włochy, od 2006-03-02 do 2006-03-04
Title:
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [dokument elektroniczny]
Source:
La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006 - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
88-7890-747-2
Nr:
2165807300
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 719-723 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870041
chapter in conference materials
62

Title:
Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności = Legal Regulations Concerning Food Additives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52599
article
63

Title:
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52597
article
64

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 360-365. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517143
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Consumer Preferences for Genetically Modified Food
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228280
varia
66

Author:
Title:
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168133732
chapter in monograph
67

Title:
Nutritive Value Analysis of Breakfest Cereals and their Consumption by Cracow Universities' Students
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228474
varia
68

Title:
Analiza wartości odżywczej płatków śniadaniowych i ich spożycie wśród studentów uczelni krakowskich
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 656-662 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168132651
chapter in monograph
69

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Jakość sensoryczna żywności
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 273-276 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168302957
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
068/WT-KTŻ/01/2014/S/4264
Signature:
NP-800/4/Magazyn
Nr:
2168301129
unpublished scientific work
2

Title:
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
180 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
046/WT-KTŻ/01/2013/S/3046
Signature:
NP-800/3/Magazyn
Nr:
2168288771
unpublished scientific work
3

Title:
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
56/KTŻ/1/2012/S/056
Signature:
NP-800/2/Magazyn
Nr:
2168277117
unpublished scientific work
4

Title:
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
119/KTŻ/1/2011/S/598
Signature:
NP-800/1/Magazyn
Nr:
2168269194
unpublished scientific work
5

Title:
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/1/2010/S/529
Signature:
NP-1041/Magazyn
Nr:
2168317897
unpublished scientific work
6

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
85 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KTŻ/1/2009/473
Signature:
NP-1233/2/Magazyn
Nr:
2168233190
unpublished scientific work
7

Title:
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
46, [3] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
16/KTŻ/2/2008/S/433
Signature:
NP-1233/1/Magazyn
Nr:
2164927251
unpublished scientific work
8

Title:
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
96 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTŻ/1/2007/S/375
Signature:
NP-1176/Magazyn
Nr:
2166587186
unpublished scientific work
9

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
59 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
11/KTŻ/1/2005/S/203
Signature:
NP-980/2/Magazyn
Nr:
2168317595
unpublished scientific work
10

Title:
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KTŻ/1/2004/S/148
Signature:
NP-980/1/Magazyn
Nr:
2168317581
unpublished scientific work
1
Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich / red. Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ. - Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2021. - 119 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Monografie, ISSN 2083-5531 ; 233. - ISBN 978-83-7717-364-0
2
Zarządzanie gospodarstwem - podstawowe zasady prowadzenia hodowli / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich / red. Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2021. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 233). - S. 11-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-364-0
3
Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty produkcji żywności ekologicznej = Environmental, Economic and Social Aspects of Organic Food Production / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości = Ecological and Environmental Aspects of Commodity Science as a Science of Quality / red. Maria Śmiechowska. - Gdynia: Uniwersytet Morski w Gdyni, 2020. - S. 182-195. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-345-5
4
W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Dokument elektroniczny] / Janina FILEK, Agnieszka BAŁAGA, Maciej FRĄCZEK, Wioleta GAŁAT, Katarzyna Idziak, Iryna MANCZAK, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Monika SADY, Anna K. STANISŁAWSKA-MISCHKE, Justyna TOMALA, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 107 s. : il. - Pełny tekst: https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf
5
Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakości oleju lnianego tłoczonego na zimno / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Sebastian Krysa // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 81-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
6
The Impact of Storage Conditions on Changes in the Quality of Cold Pressed Linseed Oil / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Sebastian Krysa // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
7
Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Bystrzyca Kłodzka, 21-22 lutego 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia / red. Elżbieta Winiarska-Grabosz. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2019. - S. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7717-306-0
8
A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland = Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej polski / Michał HALAGARDA, JoannA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Kamil FIJOREK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 25, nr 1 (114) (2018), s. 137-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf. - ISSN 2451-0769
9
Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności = The Influence of Temperature and Solvent pH on Color Stability of Selected Food Colorants / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ksenia Targosz // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 151-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
10
Food Quality Systems for Meat and Meat Products / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Food Safety and Analysis of Bioactive Substances / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017. - S. 132-147. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-948206-1-9
11
The Influence of Hygienic Quality Parameters on Composition and Physical Properties of Olkuska Sheep Milk = Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Polish Journal of Natural Sciences. - vol. 32 (1) (2017), s. 169-178. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/ptasinska-marcinkiewicz_2017.pdf. - ISSN 1643-9953
12
Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ksenia Targosz // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 84. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
13
Food Quality Systems for Meat and Meat Products / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Urszula Samotyja, Krzysztof Juś. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2017. - S. 52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-943304-7-7
14
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 843-849. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
15
Wykorzystanie modeli matematycznych w analizie jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Żywność a innowacje : komunikaty / red. Iwona Drożdż, Aleksandra Duda-Chodak, Tomasz Tarko, Dorota Najgebauer-Lejko, Łukasz Byczyński. - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2016. - S. 62. - ISBN 978-83-937001-7-2
16
The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Mateusz Ogonek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 135. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
17
Wykorzystanie pomiaru barwy do szacowania jakości mleka = The Use of Colour Measurment to Estimate the Quality of Milk / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Food Quality Evaluation = Ocena jakości żywności / eds. Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - S. 121-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6
18
Quality of Fruit Yoghurts / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Małgorzata Pycek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
19
The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Mateusz Ogonek // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 727-732. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
20
Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity = Jakość miodów tradycyjnych w aspekcie ich autentyczności / Wanda KUDEŁKA, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICz, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Ewa PYRZYŃSKA, Michał HALAGARDA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 2 (47) (2016), s. 64-72. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
21
Wykorzystanie równań regresji w analizie jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka / red. Tomasz Tarko, Iwona Drożdż, Dorota Najgebauer-Lejko, Aleksandra Duda-Chodak. - Kraków: Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, 2016. - S. 315-325. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937001-8-9
22
Innowacje w opakowaniach do mleka = Innovations in Milk Packaging / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 177-181. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf. - ISSN 1644-1818
23
Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie = Sheep Breeding and the Production of Sheep's Milk in Poland and the World / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (927) (2014), s. 43-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/550. - ISSN 1898-6447
24
Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 138. - Dostępne tylko streszczenie
25
Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 213-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
26
Innowacje w opakowaniach do mleka / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia: Akademia Morska, 2014. - S. 50. - Dostępne tylko streszczenie
27
Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products / ed. Hanna Śmigielska. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2013. - S. 24-35. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-911169-7-5
28
Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka = Milk Packaging - Consumer Preferences and Awareness / Barbara Bizoń, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 918 (2013), s. 5-14. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530. - ISSN 1898-6447
29
Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji = Changes in the Content of Selected Fatty Acids of Sheep's Milk Depending on the Month of Lactation / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 906 (2013), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/807/629. - ISSN 1898-6447
30
Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 123. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
31
Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Anna Wienciorek // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 10 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
32
Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA, Kamil FIJOREK // Milchwissenschaft. - Vol. 67, Iss. 3 (2012), s. 242-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0026-3788
33
Quality of Milk and Fermented Milk Drinks / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Marta Seweryn // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
34
Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych = Characteristics of Organic Production and Current Legal Requirements / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Michał HALAGARDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 881 (2012), s. 131-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego = Characterization of the Quality Parameters of Milk from the Polish Mountain Sheep as a Raw Material Intended for Consumption Purposes and Technological Processing / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz SIKORA]. - nr 851 (2011), s. 53-60. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190315. - ISSN 1898-6447
36
Wpływ genotypu na skład chemiczny mleka owczego : [komunikat naukowy] / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ // W: Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów : konferencja naukowa : Lublin-Zwierzyniec 7-9 września 2011. - Lublin-Zwierzyniec: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2011. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia
37
Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku = Application of Conductivity Measurements to Estimate Content of Chlorine in Milk / Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 196 (2011), s. 179-187. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo w zapewnieniu jakości żywności i bezpieczeństwa konsumenta. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
38
Influence of Hygienic Quality Parameters on Olkuska Sheep Milk Composition and Physicial Properties / Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom: Office Publishing Technical University, 2010. - S. 57. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
39
Chemical Composition of Polish Mountain Sheep Milk - Influence of Somatic Cell Count and Total Bacteria Count / J. PTASIŃSKA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 542-546. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
40
Influence of Somatic Cell Count on Sheep Milk Quality = Wpływ liczby komórek somatycznych na jakość mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 160 (2010), s. 105-113. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Selected Quality Problems. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
41
Quality of Raw Milk from Various Producers / W. KĘDZIOR, K. Onik, J. PTASIŃSKA // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 454-459. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
42
Determinanty jakości mleka owczego / Joanna PTASIŃSKA ; Promotor: Władysław KĘDZIOR. - Kraków, 2010. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805
43
Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego = The Effects of Selected Determinants on the Quality of Sheep Milk / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 173-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168905077. - ISSN 1898-6447
44
Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce = Changes in the Organic Food Market in Poland / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 834 (2009), s. 121-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168904617. - ISSN 1898-6447
45
Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw = Genetically Modified Food - For and Against / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008), s. 155-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162091479. - ISSN 1898-6447
46
Zawartość wybranych mikro-i makroelementów oraz metali toksycznych w mleku owczym / Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 142-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
47
Factors Affecting Sheep Milk Composition / PTASIŃSKA J., KĘDZIOR W. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin . - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 383-387. - Summ. - Bibliogr.
48
Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements / KĘDZIOR W., PTASIŃSKA J., Wielobób A. // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / red. Yong-Hak Lee, Hojung Shin . - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 171-176. - Summ. - Bibliogr.
49
Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku = Analysis of the Quality of Wine Available on the Polish Market / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 781 (2008), s. 131-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162091377. - ISSN 1898-6447
50
Quality of Meat Products for Children / Władysław KĘDZIOR, Katarzyna Kucab, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 849-854. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
51
Analiza porównawcza preferencji konsumenckich studentów uczelni krakowskich dotyczących zbożowych produktów śniadaniowych = Comparative Analysis of Consumer Preferences Regarding Breakfast Cereals Among Students of Cracow Universities / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 169-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137138608. - ISSN 0208-7944
52
Analiza jakości wyrobów ciastkarskich trwałych dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych = Assessment of the Quality of Durable Biscuits Available at Discount Stores / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 743 (2007), s. 149-168. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137265056. - ISSN 0208-7944
53
Analysis of Sheep Milk Composition / Joanna PTASIŃSKA, Władysław KĘDZIOR // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: The Poznań University of Economics Publishing House, 2007. - S. 952-957. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-270-7
54
Analiza jakości czekolad dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych = Quality Analysis of Chocolates Available at Nets of Discount Stories / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja. - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, ISSN 1733-8891 ; t. 4). - nr 3 (2006), s. 127-135. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Jakość usług i towarów w obrocie : zbiór rozpraw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81564&from=publication. - ISSN 1734-6436
55
Quality of Chocolate Available at Polish Market [Dokument elektroniczny] / Marcin Dacko, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 7 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
56
Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych = The Quality Determinants of Sponge Cakes / Joanna PTASIŃSKA, Stanisław POPEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 85-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696. - ISSN 0208-7944
57
Appraisal of Meat Products Quality in Poland / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Arkadiusz Trela // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 673-677. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
58
Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2 / zespół: Władysław KĘDZIOR, Maciej Pompa-Roborzyński, Joanna PTASIŃSKA // W: Jakość żywności specjalnego przeznaczenia / kierownik tematu: Zofia CICHOŃ. - (2006), s. 56-89. - Bibliogr.
59
Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej = Elaboration of HACCP for a Biscuit Production Plant / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 705 (2006), s. 17-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073. - ISSN 0208-7944
60
HACCP System for the Pickled Fish Production Line [Dokument elektroniczny] / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA, Monika Tomczyk // W: La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006. - Roma: Edizioni Kappa, 2006. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 88-7890-747-2
61
Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys / Wladyslaw KEDZIOR, Joanna PTASINSKA, Iwona Wanat // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 719-723. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
62
Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności = Legal Regulations Concerning Food Additives / Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93021343. - ISSN 0208-7944
63
Systemy jakości w przemyśle spożywczym = The Quality Systems in the Food Industry / Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 678 (2005), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726. - ISSN 0208-7944
64
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Joanna Kapusta, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 360-365. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
65
Consumer Preferences for Genetically Modified Food / Katarzyna Łysiak, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
66
Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie / Katarzyna Łysik, Władysław KĘDZIOR, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
67
Nutritive Value Analysis of Breakfest Cereals and their Consumption by Cracow Universities' Students / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
68
Analiza wartości odżywczej płatków śniadaniowych i ich spożycie wśród studentów uczelni krakowskich / Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 656-662. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
69
Jakość sensoryczna żywności / Stanisław POPEK, Joanna Ptasińska // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller . - Warszawa ; Radom: Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 273-276. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
70
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne / [zespół: Władysław KĘDZIOR - kier., Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA, Zofia CICHOŃ]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne / [zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 180 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kier., Władysław KĘDZIOR, Wanda KUDEŁKA, Stanisław POPEK, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PRASIŃSKA, Michał HALAGARDA, Ewa PYRZYŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 85 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje / pracę wykonano w zespole: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu ; Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, MAłgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Grzegorz SUWAŁA, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 46, [3] s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
77
Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo / zespół: Zofia CICHOŃ - kierownik tematu, Władysław KĘDZIOR, Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Grzegorz SUWAŁA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 96 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 59 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna / zespół: Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Stanisław POPEK, Wanda KUDEŁKA, Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Joanna PTASIŃSKA, Grzegorz SUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Ptasińska-Marcinkiewicz J. (red.), (2021), Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich, (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 233), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 119 s.
2
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2021), Zarządzanie gospodarstwem - podstawowe zasady prowadzenia hodowli. [W:] PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ J. (red.), Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 233), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 11-25.
3
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2020), Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty produkcji żywności ekologicznej. [W:] Śmiechowska M. (red.), Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości, Gdynia : Uniwersytet Morski w Gdyni, s. 182-195.
4
Filek J., Bałaga A., Frączek M., Gałat W., Idziak K., Manczak I., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Sady M., Stanisławska-Mischke A., Tomala J., Wojnarowska M., (2020), W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej: raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Dokument elektroniczny], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
5
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Krysa S., (2019), Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakości oleju lnianego tłoczonego na zimno. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 81-89.
6
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Krysa S., (2019), The Impact of Storage Conditions on Changes in the Quality of Cold Pressed Linseed Oil. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 88.
7
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2019), Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce. [W:] Winiarska-Grabosz E. (red.), I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Bystrzyca Kłodzka, 21-22 lutego 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 20-21.
8
Halagarda M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Fijorek K., (2018), A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 25, nr 1 (114), s. 137-150; http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf
9
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Targosz K., (2017), Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 151-168.
10
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2017), Food Quality Systems for Meat and Meat Products. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Food Safety and Analysis of Bioactive Substances, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 132-147.
11
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2017), The Influence of Hygienic Quality Parameters on Composition and Physical Properties of Olkuska Sheep Milk, "Polish Journal of Natural Sciences", vol. 32 (1), s. 169-178; http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/ptasinska-marcinkiewicz_2017.pdf
12
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Targosz K., (2017), Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 84.
13
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2017), Food Quality Systems for Meat and Meat Products. [W:] Gwiazdowska D., Samotyja U., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Faculty of Commodity Science - Poznań University of Economics and Business, s. 52.
14
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 843-849.
15
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2016), Wykorzystanie modeli matematycznych w analizie jakości mleka owczego. [W:] Drożdż I., Duda-Chodak A., Tarko T., Najgebauer-Lejko D., Byczyński Ł. (red.), Żywność a innowacje : komunikaty, Kraków : Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, s. 62.
16
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Ogonek M., (2016), The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 135.
17
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2016), Wykorzystanie pomiaru barwy do szacowania jakości mleka. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 121-129.
18
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pycek M., (2016), Quality of Fruit Yoghurts. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 155.
19
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Ogonek M., (2016), The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 727-732.
20
Kudełka W., Kędzior W., Popek S., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Pyrzyńska E., Halagarda M., (2016), Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 2 (47), s. 64-72.
21
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2016), Wykorzystanie równań regresji w analizie jakości mleka owczego. [W:] Tarko T., Drożdż I., Najgebauer-Lejko D., Duda-Chodak A. (red.), Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka, Kraków : Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, s. 315-325.
22
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2015), Innowacje w opakowaniach do mleka, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 177-181; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf
23
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (927), s. 43-55; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/550
24
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Cow\'s Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 138.
25
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 213-223.
26
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2014), Innowacje w opakowaniach do mleka. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 50.
27
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters. [W:] Śmigielska H. (red.), Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 24-35.
28
Bizoń B., Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 918, s. 5-14; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530
29
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 906, s. 5-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/807/629
30
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2013), Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 123.
31
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Wienciorek A., (2012), Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
32
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., Fijorek K., (2012), Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis, "Milchwissenschaft", Vol. 67, Iss. 3, s. 242-245.
33
Kędzior W., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Seweryn M., (2012), Quality of Milk and Fermented Milk Drinks. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
34
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Halagarda M., (2012), Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 881, s. 131-151.
35
Ptasińska J., (2011), Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 851, s. 53-60; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190315
36
Ptasińska-Marcinkiewicz J., (2011), Wpływ genotypu na skład chemiczny mleka owczego : [komunikat naukowy]. [W:] Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów: konferencja naukowa : Lublin-Zwierzyniec 7-9 września 2011, Lublin-Zwierzyniec : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, s. 22.
37
Ptasińska-Marcinkiewicz J., Popek S., (2011), Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 196, s. 179-187.
38
Ptasińska J., (2010), Influence of Hygienic Quality Parameters on Olkuska Sheep Milk Composition and Physicial Properties. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 57.
39
Ptasińska J., (2010), Chemical Composition of Polish Mountain Sheep Milk - Influence of Somatic Cell Count and Total Bacteria Count, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 542-546.
40
Ptasińska J., (2010), Influence of Somatic Cell Count on Sheep Milk Quality, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 160, s. 105-113.
41
Kędzior W., Onik K., Ptasińska J., (2010), Quality of Raw Milk from Various Producers, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 454-459.
42
Ptasińska J., (2010), Determinanty jakości mleka owczego, Prom. Kędzior W., Kraków : , 263 k.
43
Ptasińska J., (2009), Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 173-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/168905077
44
Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2009), Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 834, s. 121-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/168904617
45
Ptasińska J., (2008), Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 781, s. 155-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/162091479
46
Ptasińska J., (2008), Zawartość wybranych mikro-i makroelementów oraz metali toksycznych w mleku owczym. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 142-146.
47
Ptasińska J., Kędzior W., (2008), Factors Affecting Sheep Milk Composition. [W:] Lee Y., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 383-387.
48
Kędzior W., Ptasińska J., Wielobób A., (2008), Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements. [W:] Lee Y., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 171-176.
49
Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2008), Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 781, s. 131-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/162091377
50
Kędzior W., Kucab K., Ptasińska J., (2007), Quality of Meat Products for Children. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 849-854.
51
Ptasińska J., (2007), Analiza porównawcza preferencji konsumenckich studentów uczelni krakowskich dotyczących zbożowych produktów śniadaniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 169-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/137138608
52
Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Analiza jakości wyrobów ciastkarskich trwałych dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 743, s. 149-168; https://bazekon.uek.krakow.pl/137265056
53
Ptasińska J., Kędzior W., (2007), Analysis of Sheep Milk Composition. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2, Poznań : The Poznań University of Economics Publishing House, s. 952-957.
54
Ptasińska J., (2006), Analiza jakości czekolad dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja", nr 3, s. 127-135; http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81564&from=publication
55
Dacko M., Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Quality of Chocolate Available at Polish Market. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
56
Ptasińska J., Popek S., (2006), Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 85-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696
57
Kędzior W., Ptasińska J., Trela A., (2006), Appraisal of Meat Products Quality in Poland. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 673-677.
58
Kędzior W., Pompa-Roborzyński M., Ptasińska J., (2006), Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2. [W:] Zofia CICHOŃ (kierownik tematu), Jakość żywności specjalnego przeznaczenia, s. 56-89.
59
Kędzior W., Ptasińska J., (2006), Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 705, s. 17-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073
60
Kędzior W., Ptasińska J., Tomczyk M., (2006), HACCP System for the Pickled Fish Production Line. [W:] La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006, Roma : Edizioni Kappa
61
Kędzior W., Ptasińska J., Wanat I., (2006), Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 719-723.
62
Ptasińska J., (2005), Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 77-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/93021343
63
Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Systemy jakości w przemyśle spożywczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 678, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726
64
Kapusta J., Kędzior W., Ptasińska J., (2005), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 360-365.
65
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Consumer Preferences for Genetically Modified Food. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 14.
66
Łysik K., Kędzior W., Ptasińska J., (2004), Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 147-154.
67
Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2004), Nutritive Value Analysis of Breakfest Cereals and their Consumption by Cracow Universities\' Students. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 53.
68
Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2004), Analiza wartości odżywczej płatków śniadaniowych i ich spożycie wśród studentów uczelni krakowskich. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 656-662.
69
Popek S., Ptasińska J., (2000), Jakość sensoryczna żywności. [W:] Miller P. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 273-276.
70
Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., Cichoń Z., (2014), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne, Kędzior W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
71
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2013), Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 180 k.
72
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska-Marcinkiewicz J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2012), Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 95 k.
73
Cichoń Z., Kędzior W., Kudełka W., Popek S., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2011), Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 k.
74
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Halagarda M., Pyrzyńska E., (2010), Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza, Cichoń Z. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 78 s.
75
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2009), Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 85 s.
76
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Suwała G., Ptasińska J., (2008), Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 46, [3] s.
77
Cichoń Z., Kędzior W., Popek S., Kudełka W., Suwała G., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., (2007), Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna: program I: Mleko owcze: program II: Pieczywo, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 96 s.
78
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2005), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 k.
79
Cichoń Z., Popek S., Kudełka W., Miśniakiewicz M., Ptasińska J., Suwała G., (2004), Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna, Cichoń Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
1
@book{UEK:2168359834,
title = "Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2021",
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-364-0",
}
2
@inbook{UEK:2168359836,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Zarządzanie gospodarstwem - podstawowe zasady prowadzenia hodowli",
booktitle = "Hodowla bydła mięsnego na terenach górskich",
pages = "11-25",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2021",
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-364-0",
}
3
@inbook{UEK:2168357826,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Środowiskowe, ekonomiczne i społeczne aspekty produkcji żywności ekologicznej",
booktitle = "Ekologiczne i środowiskowe aspekty towaroznawstwa jako nauki o jakości",
pages = "182-195",
adress = "Gdynia",
publisher = "Uniwersytet Morski w Gdyni",
year = "2020",
isbn = "978-83-7421-345-5",
}
4
@misc{UEK:2168358748,
author = "Janina Filek and Agnieszka Bałaga and Maciej Frączek and Wioleta Gałat and Katarzyna Idziak and Iryna Manczak and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Monika Sady and Anna K. Stanisławska-Mischke and Justyna Tomala and Magdalena Wojnarowska",
title = "W poszukiwaniu doskonałości uniwersyteckiej : raport społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://sg-cdn.uek.krakow.pl/file/root/aktualnosci/spoeczna-odpowiedzialnosc/souek_raport_26-10-2020.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168340171,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Sebastian Krysa",
title = "Wpływ warunków przechowywania na zmiany jakości oleju lnianego tłoczonego na zimno",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "81-89",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
6
@misc{UEK:2168340313,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Sebastian Krysa",
title = "The Impact of Storage Conditions on Changes in the Quality of Cold Pressed Linseed Oil",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "88",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
7
@misc{UEK:2168343213,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Poziom i uwarunkowania spożycia wołowiny w Polsce",
booktitle = "I Konferencja Wołowina z Zielonej Doliny pt. Zdrowa krowa - zdrowy człowiek, Bystrzyca Kłodzka, 21-22 lutego 2019 w ramach programu Dolny Śląsk, Zielona Dolina Żywności i Zdrowia",
pages = "20-21",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7717-306-0",
}
8
@article{UEK:2168324991,
author = "Michał Halagarda and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Kamil Fijorek",
title = "A Comparison of Mineral Elements Content in Conventional and Organic Milk from Southern Poland",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 25, 1 (114)",
pages = "137-150",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2018/114/226},
url = {http://journal.pttz.org/wp-content/uploads/2018/05/10_Halagarda.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168319241,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ksenia Targosz",
title = "Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "151-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
10
@inbook{UEK:2168317635,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Food Quality Systems for Meat and Meat Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Food Safety and Analysis of Bioactive Substances",
pages = "132-147",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-948206-1-9",
}
11
@article{UEK:2168316555,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "The Influence of Hygienic Quality Parameters on Composition and Physical Properties of Olkuska Sheep Milk",
journal = "Polish Journal of Natural Sciences",
number = "vol. 32 (1)",
pages = "169-178",
year = "2017",
url = {http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/ptasinska-marcinkiewicz_2017.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168319663,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ksenia Targosz",
title = "Wpływ temperatury i pH rozpuszczalnika na stabilność barwy wybranych barwników do żywności",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "84",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
13
@misc{UEK:2168315119,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Food Quality Systems for Meat and Meat Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "52",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2017",
isbn = "978-83-943304-7-7",
}
14
@inbook{UEK:2168308021,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "843-849",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
15
@misc{UEK:2168312005,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Wykorzystanie modeli matematycznych w analizie jakości mleka owczego",
booktitle = "Żywność a innowacje : komunikaty",
pages = "62",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności",
year = "2016",
isbn = "978-83-937001-7-2",
}
16
@misc{UEK:2168309373,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Mateusz Ogonek",
title = "The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "135",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
17
@inbook{UEK:2168307039,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Wykorzystanie pomiaru barwy do szacowania jakości mleka",
booktitle = "Food Quality Evaluation",
pages = "121-129",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2016",
isbn = "978-83-7789-428-6 ; 978-83-7789-402-6",
}
18
@misc{UEK:2168309391,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Małgorzata Pycek",
title = "Quality of Fruit Yoghurts",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "155",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
19
@inbook{UEK:2168308007,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Mateusz Ogonek",
title = "The Effect of Different Sugars on the Alcohol Content",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "727-732",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
20
@article{UEK:2168305625,
author = "Wanda Kudełka and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Ewa Pyrzyńska and Michał Halagarda",
title = "Quality of Traditional Honeys Based on their Authenticity",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "2 (47)",
pages = "64-72",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2016.02.07},
url = {},
}
21
@inbook{UEK:2168311661,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Wykorzystanie równań regresji w analizie jakości mleka owczego",
booktitle = "Innowacyjne rozwiązania w technologii żywności i żywieniu człowieka",
pages = "315-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności",
year = "2016",
isbn = "978-83-937001-8-9",
}
22
@article{UEK:2168301221,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Innowacje w opakowaniach do mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "177-181",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Innowacje%20w%20opakowaniach%20do%20mleka_347.pdf},
}
23
@article{UEK:2168284347,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Hodowla owiec i produkcja mleka owczego w Polsce i na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (927)",
pages = "43-55",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0927.0304},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/550},
}
24
@misc{UEK:2168283765,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "138",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
25
@inbook{UEK:2168283899,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Cow's Milk - Production, Consumption and Health Promoting Compounds",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "213-223",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
26
@misc{UEK:2168284331,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Innowacje w opakowaniach do mleka",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia",
pages = "50",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
27
@inbook{UEK:2168292345,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Correlations between Selected Sheep Milk Quality Parameters",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Analysis and Consumer Acceptance of Food Products",
pages = "24-35",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2013",
isbn = "978-83-911169-7-5",
}
28
@article{UEK:2168287359,
author = "Barbara Bizoń and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Preferencje i świadomość konsumentów w zakresie opakowań mleka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "918",
pages = "5-14",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/718/530},
}
29
@article{UEK:2168275985,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych mleka owczego w zależności od miesiąca laktacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "906",
pages = "5-25",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/807/629},
}
30
@misc{UEK:2168294779,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Wpływ parametrów jakości higienicznej na skład i właściwości fizyczne mleka owiec olkuskich",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "123",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
31
@inbook{UEK:2168245186,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Anna Wienciorek",
title = "Contaminations and Food Additives in Animal-Origin Food",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
32
@article{UEK:2168267100,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda and Kamil Fijorek",
title = "Physicochemical Properties of Conventional and Organic Milk Available on Polish Market : Comparative Analysis",
journal = "Milchwissenschaft",
number = "Vol. 67, Iss. 3",
pages = "242-245",
year = "2012",
url = {},
}
33
@inbook{UEK:2168245248,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Marta Seweryn",
title = "Quality of Milk and Fermented Milk Drinks",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
34
@article{UEK:2168243656,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Michał Halagarda",
title = "Charakterystyka produkcji ekologicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "881",
pages = "131-151",
year = "2012",
}
35
@article{UEK:2168221558,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Charakterystyka parametrów jakości mleka polskiej owcy górskiej jako surowca konsumpcyjnego i technologicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "851",
pages = "53-60",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190315},
}
36
@misc{UEK:2168279945,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz",
title = "Wpływ genotypu na skład chemiczny mleka owczego : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania jakości mleka i mięsa oraz ich przetworów do wymagań konsumentów : konferencja naukowa : Lublin-Zwierzyniec 7-9 września 2011",
pages = "22",
adress = "Lublin-Zwierzyniec",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie",
year = "2011",
}
37
@article{UEK:2168238746,
author = "Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Stanisław Popek",
title = "Wykorzystanie pomiarów przewodności elektrycznej właściwej do szacowania zawartości chlorków w mleku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "196",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2011",
}
38
@misc{UEK:2168285195,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Influence of Hygienic Quality Parameters on Olkuska Sheep Milk Composition and Physicial Properties",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "57",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
39
@article{UEK:2165785562,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Chemical Composition of Polish Mountain Sheep Milk - Influence of Somatic Cell Count and Total Bacteria Count",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "542-546",
year = "2010",
}
40
@article{UEK:2168233124,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Influence of Somatic Cell Count on Sheep Milk Quality",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "160",
pages = "105-113",
adress = "",
year = "2010",
}
41
@article{UEK:2165793611,
author = "Władysław Kędzior and K. Onik and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Raw Milk from Various Producers",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "454-459",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:51004,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Determinanty jakości mleka owczego",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001805},
}
43
@article{UEK:2165633177,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Ocena wpływu wybranych determinantów na jakość mleka owczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "173-187",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168905077},
}
44
@article{UEK:2165632657,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "834",
pages = "121-150",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168904617},
}
45
@article{UEK:50698,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Żywność modyfikowana genetycznie - argumenty za i przeciw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "781",
pages = "155-169",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162091479},
}
46
@inbook{UEK:2165796621,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Zawartość wybranych mikro-i makroelementów oraz metali toksycznych w mleku owczym",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "142-146",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
47
@inbook{UEK:2165821615,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Factors Affecting Sheep Milk Composition",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "383-387",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2165812811,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and A. Wielobób",
title = "Quality of Raw Milk according to the European Union Requirements",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "171-176",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
49
@article{UEK:50697,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Analiza jakości wina dostępnego na polskim rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "781",
pages = "131-154",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162091377},
}
50
@inbook{UEK:2165806558,
author = "Władysław Kędzior and Katarzyna Kucab and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Meat Products for Children",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "849-854",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
51
@article{UEK:51119,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Analiza porównawcza preferencji konsumenckich studentów uczelni krakowskich dotyczących zbożowych produktów śniadaniowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "169-178",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137138608},
}
52
@article{UEK:51118,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Analiza jakości wyrobów ciastkarskich trwałych dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "743",
pages = "149-168",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137265056},
}
53
@inbook{UEK:2165808316,
author = "Joanna Ptasińska and Władysław Kędzior",
title = "Analysis of Sheep Milk Composition",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 9th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 27-29, 2007]. Vol. 2",
pages = "952-957",
adress = "Poznań",
publisher = "The Poznań University of Economics Publishing House",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-270-7",
}
54
@article{UEK:2168302969,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Analiza jakości czekolad dostępnych w sieciach sklepów dyskontowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria: Turystyka i Rekreacja",
number = "3",
pages = "127-135",
adress = "",
year = "2006",
url = {http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=81564&from=publication},
issn = "1733-8891",
}
55
@inbook{UEK:2165807005,
author = "Marcin Dacko and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Quality of Chocolate Available at Polish Market",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
56
@article{UEK:52080,
author = "Joanna Ptasińska and Stanisław Popek",
title = "Badanie determinantów jakości wyrobów ciastkarskich biszkoptowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "85-91",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135826696},
}
57
@inbook{UEK:2165833600,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Arkadiusz Trela",
title = "Appraisal of Meat Products Quality in Poland",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "673-677",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
58
@unpublished{UEK:2168220760,
author = "Władysław Kędzior and Maciej Pompa-Roborzyński and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość mięsa jagniąt i mleka owczego. Cz. 2",
booktitle = "Jakość żywności specjalnego przeznaczenia",
pages = "56-89",
year = "2006",
}
59
@article{UEK:52081,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Opracowanie systemu HACCP dla zakładu produkcji ciastkarskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "705",
pages = "17-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134335073},
}
60
@inbook{UEK:2165807300,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Monika Tomczyk",
title = "HACCP System for the Pickled Fish Production Line",
booktitle = "La qualità dei prodotti per la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori : XXII Congresso Nazionale di Scienze Merceologiche, Università degli studi Roma Tre, 2-4 Marzo 2006",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Edizioni Kappa",
year = "2006",
isbn = "88-7890-747-2",
}
61
@inbook{UEK:2165870041,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska and Iwona Wanat",
title = "Composition and Properties of Single-flower Bee Honeys",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "719-723",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
62
@article{UEK:52599,
author = "Joanna Ptasińska",
title = "Przepisy prawne regulujące stosowanie dodatków do żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "77-87",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93021343},
}
63
@article{UEK:52597,
author = "Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Systemy jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "678",
pages = "5-24",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92207726},
}
64
@inbook{UEK:2166517143,
author = "Joanna Kapusta and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "360-365",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
65
@misc{UEK:2168228280,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Consumer Preferences for Genetically Modified Food",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "14",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
66
@inbook{UEK:2168133732,
author = "Katarzyna Łysik and Władysław Kędzior and Joanna Ptasińska",
title = "Preferencje konsumenckie żywności modyfikowanej genetycznie",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "147-154",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
67
@misc{UEK:2168228474,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Nutritive Value Analysis of Breakfest Cereals and their Consumption by Cracow Universities' Students",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "53",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
68
@inbook{UEK:2168132651,
author = "Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Analiza wartości odżywczej płatków śniadaniowych i ich spożycie wśród studentów uczelni krakowskich",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "656-662",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
69
@inbook{UEK:2168302957,
author = "Stanisław Popek and Joanna Ptasińska",
title = "Jakość sensoryczna żywności",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "273-276",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Katedra Zarządzania Jakością ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
70
@unpublished{UEK:2168301129,
author = "Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska and Zofia Cichoń",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 4, Przetwory owocowo-warzywne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
71
@unpublished{UEK:2168288771,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność tradycyjna i regionalna. Cz. 3, Przetwory mięsne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
72
@unpublished{UEK:2168277117,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska-Marcinkiewicz and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 2, Pieczywo regionalne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
73
@unpublished{UEK:2168269194,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Wanda Kudełka and Stanisław Popek and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność regionalna. Cz. 1, Przetwory mleczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
74
@unpublished{UEK:2168317897,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Michał Halagarda and Ewa Pyrzyńska",
title = "Żywność ekologiczna a konwencjonalna - analiza porównawcza",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
75
@unpublished{UEK:2168233190,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 2, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - odżywki energetyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
76
@unpublished{UEK:2164927251,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Grzegorz Suwała and Joanna Ptasińska",
title = "Żywność funkcjonalna. Cz. 1, Żywność dla osób o zwiększonym wysiłku fizycznym - napoje",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
77
@unpublished{UEK:2166587186,
author = "Zofia Cichoń and Władysław Kędzior and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Grzegorz Suwała and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska",
title = "Kształtowanie jakości produktów żywnościowych - żywność ekologiczna : program I: Mleko owcze : program II: Pieczywo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
78
@unpublished{UEK:2168317595,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 2, Żywność wygodna - produkty obiadowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
79
@unpublished{UEK:2168317581,
author = "Zofia Cichoń and Stanisław Popek and Wanda Kudełka and Małgorzata Miśniakiewicz and Joanna Ptasińska and Grzegorz Suwała",
title = "Prognozowanie jakości produktów spożywczych. Cz. 1, Żywność funkcjonalna",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID