Publications of the selected author

Przybylska Katarzyna ORCID

Faculty of Commodity Science, Department of Quality Management,

1

Title:
Badanie poziomu satysfakcji klienta
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 109-147
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168306525
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym = Collaboration of International Corporations with Local Suppliers in the Host Country
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011) , s. 25-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168226000
article
3

Title:
Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta = Product Quality and Brand Value as the Factors Determining Customer Loyalty
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 125-142. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698594
article
4

Title:
Nagrody jakości
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 327-361
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168306611
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Znaczenie konkursu "Teraz Polska" w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa = The Significance of the "Poland Now" Contest in Building an Image of an Award-winning Brand and Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52859
article
6

Title:
Lojalność klienta jako korzyść wynikająca z posiadania silnej marki przez przedsiębiorstwo : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 311-317 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166376117
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych = Marketing Research in Political Election Campaigns
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52783
article
8

Title:
Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 1 (2003) , s. 65-77
Nr:
2168221458
article
1
Badanie poziomu satysfakcji klienta / Mariusz GIEMZA, Joanna DZIADKOWIEC, Katarzyna Przybylska // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 109-147. - ISBN 978-83-7252-551-2
2
Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym = Collaboration of International Corporations with Local Suppliers in the Host Country / Krystyna Przybylska // Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 9 (2011), s. 25-56. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
3
Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta = Product Quality and Brand Value as the Factors Determining Customer Loyalty / Katarzyna Przybylska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010), s. 125-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168969522. - ISSN 1898-6447
4
Nagrody jakości / Paweł NOWICKI, Joanna DZIADKOWIEC, Łucja Karpiel, Katarzyna Przybylska // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 327-361. - ISBN 978-83-7252-483-6
5
Znaczenie konkursu "Teraz Polska" w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa = The Significance of the "Poland Now" Contest in Building an Image of an Award-winning Brand and Enterprise / Katarzyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006), s. 157-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/127611307. - ISSN 0208-7944
6
Lojalność klienta jako korzyść wynikająca z posiadania silnej marki przez przedsiębiorstwo : [komunikat naukowy] / Katarzyna PRZYBYLSKA // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 311-317. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
7
Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych = Marketing Research in Political Election Campaigns / Katarzyna PRZYBYLSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 173-185. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/94957500. - ISSN 0208-7944
8
Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy / Katarzyna PRZYBYLSKA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 1 (2003), s. 65-77. - ISSN 1731-2310
1
Giemza M., Dziadkowiec J., Przybylska K., (2011), Badanie poziomu satysfakcji klienta. [W:] SIKORA T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 109-147.
2
Przybylska K., (2011), Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 9, s. 25-56.
3
Przybylska K., (2010), Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 125-142; https://bazekon.uek.krakow.pl/168969522
4
Nowicki P., Dziadkowiec J., Karpiel Ł., Przybylska K., (2010), Nagrody jakości. [W:] SIKORA T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 327-361.
5
Przybylska K., (2006), Znaczenie konkursu "Teraz Polska" w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 157-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/127611307
6
Przybylska K., (2006), Lojalność klienta jako korzyść wynikająca z posiadania silnej marki przez przedsiębiorstwo : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 311-317.
7
Przybylska K., (2005), Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 173-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/94957500
8
Przybylska K., (2003), Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 1, s. 65-77.
1
@inbook{UEK:2168306525,
author = "Mariusz Giemza and Joanna Dziadkowiec and Katarzyna Przybylska",
title = "Badanie poziomu satysfakcji klienta",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "109-147",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
2
@article{UEK:2168226000,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Współpraca międzynarodowych korporacji z lokalnymi dostawcami w kraju goszczącym",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "9",
pages = "25-56",
year = "2011",
}
3
@article{UEK:2165698594,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Jakość produktu i wartość marki jako determinanty lojalności klienta",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "125-142",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168969522},
}
4
@inbook{UEK:2168306611,
author = "Paweł Nowicki and Joanna Dziadkowiec and Łucja Karpiel and Katarzyna Przybylska",
title = "Nagrody jakości",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "327-361",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
5
@article{UEK:52859,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Znaczenie konkursu Teraz Polska w budowaniu wizerunku nagrodzonej marki oraz przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "157-171",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/127611307},
}
6
@inbook{UEK:2166376117,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Lojalność klienta jako korzyść wynikająca z posiadania silnej marki przez przedsiębiorstwo : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "311-317",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
7
@article{UEK:52783,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Badania marketingowe w politycznych kampaniach wyborczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "173-185",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/94957500},
}
8
@article{UEK:2168221458,
author = "Katarzyna Przybylska",
title = "Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "1",
pages = "65-77",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID