Publications of the selected author
1

Author:
Rafał Blazy , Jakub Błachut , Agnieszka Ciepiela , Rita Łabuz , Renata Papież
Title:
Thermal Modernization Cost and the Potential Ecological Effect - Scenario Analysis for Thermal Modernization in Southern Poland
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 8, art. no. 2033 (2021) , s. 1-16. - Tytuł numeru: Building Energy : Economics and Environment - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168354858
article
2

Author:
Rafał Blazy , Jakub Błachut , Agnieszka Ciepiela , Rita Łabuz , Renata Papież
Title:
Renewable Energy Sources vs. an Air Quality Improvement in Urbanized Areas - the Metropolitan Area of Kraków Case
Source:
Frontiers in Energy Research. - vol. 9, art. no. 767418 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358852
article
3

Author:
Title:
Real Estate Investment Trust na świecie : implikacje dla Polski
Publisher address:
Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2021
Physical description:
191, [4] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-973-0 ; 978-83-7285-974-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168355570
monograph
4

Author:
Title:
Companies Investing in Real Estate Leasing or Rental (FINN) as Poland's REIT - the Concept of Institutional Change
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2020) , s. 7-17. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168350276
article
5

Author:
Title:
Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce = Banking Bonds as a Tool for Lengthening the Average Maturity of Banks' Liabilities in Poland
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015) , s. 445-456. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Opracowanie zostało sfinansowane ze środków przyznanych Katedrze Finansów UEK w ramach badań statutowych nr 008/WF-KF/03/2014/S/4204
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168300203
article
6

Author:
Title:
Dyrektywa hipoteczna - perspektywa zmiany regulacyjnej na rynku kredytowym Unii Europejskiej
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 131-151 - Bibliogr.
Series:
(Seria: Nauka)
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300221
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce = Co-operative Banks on the Mortgage Market in Poland
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 163-176. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299289
article
8

Author:
Title:
Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym = The Funding Gap Problem in the Polish Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 147-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291667
article
9

Author:
Title:
Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 98. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291511
varia
10

Author:
Title:
Prawne warunki rozwoju instytucji Real Estate Investment Trust w Wielkiej Brytanii i Niemczech
Source:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. Jan CZEKAJ - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-114 - Bibliogr.
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
ISBN:
978-83-932796-0-9
Nr:
2168265550
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Title:
Securitization Fund Market and the Credit Risk in the Polish Banking Sector = Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym
Source:
Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012, s. 161-183. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89)
ISBN:
978-83-63638-00-9
Nr:
2168245898
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny = Aircraft Pfandbrief - Innovation on the German Covered Bonds Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 877 (2012) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235056
article
13

Author:
Title:
Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA2012, s. 136-160
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271652
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego = Covered Bonds as a Source of Financial Market Stability
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 13 (2012) , s. 161-171. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255368
article
15

Author:
Renata Papież , Monika Palma
Title:
Kredyt hipoteczny jako przesłanka boomu na rynkach nieruchomości krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 119-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228422
article
16

Author:
Renata Papież , Łukasz Sady
Title:
Strategie ekspansji przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych przez fundusze venture capital w warunkach globalizacji
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 24 (2011) , s. 102-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 10)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228336
article
17

Author:
Title:
Bank hipoteczny : specjalistyczny czy mieszany? : przesłanki zmian w strukturze sektora bankowego w Polsce = The Mortgage Bank : Specialist or Mixed Banking? : the Reasons for Changing the Structure of Poland's Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 183-194. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227680
article
18

Author:
Renata Papież , Joanna Brylak
Title:
List zastawny jako forma subintabulatu
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2011) , s. 110-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228416
article
19

Author:
Title:
Dyrektywa MIFID a pośrednie i bezpośrednie inwestycje w nieruchomości
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 158-170 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228522
article
20

Author:
Title:
Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości = Glocalization Strategy as a Condition of Expansion of Investment Funds on Real Estate Markets
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220008
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Rynek kredytu konsumpcyjnego w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 23 (2011) , s. 107-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i rachunkowość ; nr 9)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228328
article
22

Author:
Title:
Zarządzanie środkami publicznymi wspierającymi finansowanie budownictwa społecznego za pomocą funduszy celowych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 171-183 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228524
article
23

Author:
Title:
Upadłość banku Lehman Brothers i jej implikacje dla wybranych parametrów ekonomicznych Polski
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 127-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228666
article
24

Author:
Title:
Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 12 (2010) , s. 103-112. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51415
article
25

Author:
Title:
Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajach Unii Europejskiej = Legaland Institutional Regime of Real Estate Investment Trust (REIT) in EU Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 143 (2010) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391769
article
26

Author:
Title:
Formy inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości : analiza porównawcza
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 192-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229012
article
27

Author:
Title:
Rola REIT na rynku nieruchomości w USA
Source:
Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 61-74 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72)
ISBN:
978-83-60560-58-7
Nr:
2165607017
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Lokalne przewagi konkurencyjne miast jako czynniki konsolidacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach kryzysu finansowego
Source:
Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010, s. 121-141 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79)
ISBN:
978-83-60560-72-3
Nr:
2168225554
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Renata Papież , Monika Palma
Title:
Od prosperity do kryzysu na rynkach nieruchomości w krajach nadbałtyckich
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 204-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229014
article
30

Author:
Title:
Facility Management a wzrost wartości nieruchomości
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 17 (2010) , s. 99-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Finanse i bankowość ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228402
article
31

Title:
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 42-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165276446
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Warunki kryzysu finansowego jako determinanta kształtująca rozwój polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 154-164. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51563
article
33

Title:
Rozwój bankowości specjalistycznej
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA2009, s. 25-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221756
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 72-89
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690664
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Motywy zaciągania pożyczek komunalnych
Source:
Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 59-71
ISBN:
978-83-7252-382-2
Nr:
2165690623
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Title:
Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera = Determinants of Competition Intensity in the Polish Banking Sector and the Global Specialist Banking Sector in the Light of M.E. Porter's Model
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005) , s. 115-141. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53041
article
37

Title:
Motywy zaciągania pożyczek komunalnych
Source:
Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2005, s. 7-28
Signature:
NP-1011/Magazyn
Nr:
2168306621
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST
Source:
Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR2005, s. 29-48
Signature:
NP-1011/Magazyn
Nr:
2168306625
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Ryzyko zadłużenia się samorządu
Source:
Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST / kierownik projektu: Maria KOSEK-WOJNAR2004, s. 40-50
Research program:
83/KFin/2/2004/F/193
Signature:
NP-970/2/Magazyn
Nr:
2168318715
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Bankowość hipoteczna w Polsce
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2004
Physical description:
225 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 46)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88934-38-4
Nr:
2165878092
monograph
41

Author:
Title:
Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/896
Nr:
2168263888
doctoral dissertation
42

Title:
Rozliczenia pieniężne
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 21-65
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226024
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Rachunek bankowy
Source:
Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002, s. 9-19
ISBN:
83-88597-70-1
Nr:
2168226022
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Rozwój instrumentów polityki monetarnej na przykładzie operacji otwartego rynku = The Development of Monetary Policy Instruments: the Example of Open Market Operations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000) , s. 99-108. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232360
article
45

Author:
Title:
Instytucja kredytu hipotecznego w krajach Unii Europejskiej a praktyka polska = Mortgages in European Union Member States and in Poland
Source:
Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999, s. 305-320. - Summ.
ISBN:
83-908535-1-5
Nr:
2168254922
chapter in conference materials
See main document
1
Thermal Modernization Cost and the Potential Ecological Effect - Scenario Analysis for Thermal Modernization in Southern Poland / Rafał Blazy, Jakub Błachut, Agnieszka Ciepiela, Rita Łabuz, Renata PAPIEŻ // Energies. - vol. 14, iss. 8 (2021), s. 1-16. - Summ.. - Tytuł numeru: Building Energy : Economics and Environment. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2033/htm. - ISSN 1996-1073
2
Renewable Energy Sources vs. an Air Quality Improvement in Urbanized Areas - the Metropolitan Area of Kraków Case / Rafał Blazy, Jakub Błachut, Agnieszka Ciepiela, Rita Łabuz and Renata PAPIEŻ // Frontiers in Energy Research. - vol. 9 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2021.767418/full. - ISSN 2296-598X
3
Real Estate Investment Trust na świecie : implikacje dla Polski / Renata PAPIEŻ. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2021. - 191, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-973-0 ; 978-83-7285-974-7
4
Companies Investing in Real Estate Leasing or Rental (FINN) as Poland's REIT - the Concept of Institutional Change / Renata PAPIEŻ // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2020), s. 7-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-3-1-2020.pdf. - ISSN 2300-1496
5
Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce = Banking Bonds as a Tool for Lengthening the Average Maturity of Banks' Liabilities in Poland / Renata PAPIEŻ // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 4 (2015), s. 445-456. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1296/1707. - ISSN 0459-9586
6
Dyrektywa hipoteczna - perspektywa zmiany regulacyjnej na rynku kredytowym Unii Europejskiej / Renata PAPIEŻ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - (Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie). - S. 131-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939641-0-9
7
Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce = Co-operative Banks on the Mortgage Market in Poland / Renata PAPIEŻ // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015), s. 163-176. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/RP232.pdf. - ISSN 2082-0976
8
Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym = The Funding Gap Problem in the Polish Banking Sector / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 147-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/651. - ISSN 1898-6447
9
Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym / Renata PAPIEŻ // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
10
Prawne warunki rozwoju instytucji Real Estate Investment Trust w Wielkiej Brytanii i Niemczech / Renata PAPIEŻ // W: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3 / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - (Seria: Nauka). - S. 91-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-0-9
11
Securitization Fund Market and the Credit Risk in the Polish Banking Sector = Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym / Renata PAPIEŻ // W: Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2012. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 89). - S. 161-183. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63638-00-9
12
Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny = Aircraft Pfandbrief - Innovation on the German Covered Bonds Market / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 49-57. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
13
Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym / R. PAPIEŻ // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 136-160
14
Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego = Covered Bonds as a Source of Financial Market Stability / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 161-171. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
15
Kredyt hipoteczny jako przesłanka boomu na rynkach nieruchomości krajów Grupy Wyszehradzkiej / Renata PAPIEŻ, Monika Palma // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 119-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
16
Strategie ekspansji przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych przez fundusze venture capital w warunkach globalizacji / Renata PAPIEŻ, Łukasz Sady // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 10). - nr 24 (2011), s. 102-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
17
Bank hipoteczny : specjalistyczny czy mieszany? : przesłanki zmian w strukturze sektora bankowego w Polsce = The Mortgage Bank : Specialist or Mixed Banking? : the Reasons for Changing the Structure of Poland's Banking Sector / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 183-194. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Papiez.pdf. - ISSN 1644-8979
18
List zastawny jako forma subintabulatu / Renata PAPIEŻ, Joanna Brylak // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2011), s. 110-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
19
Dyrektywa MIFID a pośrednie i bezpośrednie inwestycje w nieruchomości / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 158-170. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
20
Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości = Glocalization Strategy as a Condition of Expansion of Investment Funds on Real Estate Markets / Renata PAPIEŻ // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 55-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
21
Rynek kredytu konsumpcyjnego w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i rachunkowość ; nr 9). - nr 23 (2011), s. 107-120. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
22
Zarządzanie środkami publicznymi wspierającymi finansowanie budownictwa społecznego za pomocą funduszy celowych / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie / [red. nauk. Paweł KAWA]. - (Studia Magisterskie). - nr 18 (2011), s. 171-183. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
23
Upadłość banku Lehman Brothers i jej implikacje dla wybranych parametrów ekonomicznych Polski / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 7). - nr 21 (2011), s. 127-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
24
Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 70). - nr 12 (2010), s. 103-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
25
Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajach Unii Europejskiej = Legaland Institutional Regime of Real Estate Investment Trust (REIT) in EU Countries / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 143 (2010), s. 229-239. - Summ.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe i ubezpieczenia : nowe perspektywy instytucji i instrumentów. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
26
Formy inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości : analiza porównawcza / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 192-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
27
Rola REIT na rynku nieruchomości w USA / Renata PAPIEŻ // W: Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka / red. nauk. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 72). - S. 61-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-58-7
28
Lokalne przewagi konkurencyjne miast jako czynniki konsolidacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach kryzysu finansowego / Renata PAPIEŻ // W: Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy / red. naukowa Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2010. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 79). - S. 121-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60560-72-3
29
Od prosperity do kryzysu na rynkach nieruchomości w krajach nadbałtyckich / Renata PAPIEŻ, Monika Palma // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Zarządzanie ; nr 4/5). - nr 15/16 (2010), s. 204-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
30
Facility Management a wzrost wartości nieruchomości / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Finanse i bankowość ; nr 7). - nr 17 (2010), s. 99-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
31
Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance / Józefa GNIEWEK, Renata PAPIEŻ, Krystyna CIUMAN // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 42-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
32
Warunki kryzysu finansowego jako determinanta kształtująca rozwój polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych / Renata PAPIEŻ // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69). - nr 11 (2009), s. 154-164. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-659X
33
Rozwój bankowości specjalistycznej / R. PAPIEŻ, K. CIUMAN // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław OWSIAK, kier. zadania badawczego: E. MIKLASZEWSKA. - (2009), s. 25-46. - Bibliogr.
34
Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego / Rafał GÓRAL, Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 72-89. - ISBN 978-83-7252-382-2
35
Motywy zaciągania pożyczek komunalnych / Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ // W: Dług lokalny w teorii i praktyce / red. Maria KOSEK-WOJNAR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 59-71. - ISBN 978-83-7252-382-2
36
Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera = Determinants of Competition Intensity in the Polish Banking Sector and the Global Specialist Banking Sector in the Light of M.E. Porter's Model / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 665 (2005), s. 115-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80477888. - ISSN 0208-7944
37
Motywy zaciągania pożyczek komunalnych / Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ // W: Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2005), s. 7-28
38
Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST / Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ, Rafał GÓRAL // W: Zarządzanie długiem lokalnym / kierownik tematu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2005), s. 29-48
39
Ryzyko zadłużenia się samorządu / Maria KOSEK-WOJNAR, Renata PAPIEŻ // W: Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST / kierownik projektu: Maria KOSEK-WOJNAR. - (2004), s. 40-50
40
Bankowość hipoteczna w Polsce / Renata PAPIEŻ. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2004. - 225 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 46). - ISBN 83-88934-38-4
41
Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce / Renata PAPIEŻ ; Promotor: Ryszard SZEWCZYK. - Kraków, [2003]. - 228 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Rozliczenia pieniężne / Ryszard SZEWCZYK, Renata PAPIEŻ, Piotr KARAŚ // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 21-65. - ISBN 83-88597-70-1
43
Rachunek bankowy / Renata PAPIEŻ // W: Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - S. 9-19. - ISBN 83-88597-70-1
44
Rozwój instrumentów polityki monetarnej na przykładzie operacji otwartego rynku = The Development of Monetary Policy Instruments: the Example of Open Market Operations / Renata PAPIEŻ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000), s. 99-108. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10684. - ISSN 0208-7944
45
Instytucja kredytu hipotecznego w krajach Unii Europejskiej a praktyka polska = Mortgages in European Union Member States and in Poland / Renata PAPIEŻ // W: Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1999. - S. 305-320. - Summ. - ISBN 83-908535-1-5
1
Blazy R., Błachut J., Ciepiela A., Łabuz R., Papież R., (2021), Thermal Modernization Cost and the Potential Ecological Effect - Scenario Analysis for Thermal Modernization in Southern Poland, "Energies", vol. 14, iss. 8, s. 1-16; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2033/htm
2
Blazy R., Błachut J., Ciepiela A., Łabuz R., Papież R., (2021), Renewable Energy Sources vs. an Air Quality Improvement in Urbanized Areas - the Metropolitan Area of Kraków Case, "Frontiers in Energy Research", vol. 9, s. 1-11; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2021.767418/full
3
Papież R., (2021), Real Estate Investment Trust na świecie: implikacje dla Polski, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 191, [4] s.
4
Papież R., (2020), Companies Investing in Real Estate Leasing or Rental (FINN) as Poland's REIT - the Concept of Institutional Change, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 3, s. 7-17; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-3-1-2020.pdf
5
Papież R., (2015), Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, nr 4, s. 445-456; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1296/1707
6
Papież R., (2015), Dyrektywa hipoteczna - perspektywa zmiany regulacyjnej na rynku kredytowym Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 131-151.
7
Papież R., (2015), Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 2, s. 163-176; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/RP232.pdf
8
Papież R., (2014), Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 147-158; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/651
9
Papież R., (2014), Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 98.
10
Papież R., (2012), Prawne warunki rozwoju instytucji Real Estate Investment Trust w Wielkiej Brytanii i Niemczech. [W:] Czekaj J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3, Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-114.
11
Papież R., (2012), Securitization Fund Market and the Credit Risk in the Polish Banking Sector. [W:] Kawa P. (red.), Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 161-183.
12
Papież R., (2012), Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 49-57.
13
Papież R., (2012), Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 136-160.
14
Papież R., (2012), Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 13, s. 161-171.
15
Papież R., Palma M., (2011), Kredyt hipoteczny jako przesłanka boomu na rynkach nieruchomości krajów Grupy Wyszehradzkiej, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 119-131.
16
Papież R., Sady Ł., (2011), Strategie ekspansji przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych przez fundusze venture capital w warunkach globalizacji, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 24, s. 102-115.
17
Papież R., (2011), Bank hipoteczny : specjalistyczny czy mieszany? : przesłanki zmian w strukturze sektora bankowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 183-194; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Papiez.pdf
18
Papież R., Brylak J., (2011), List zastawny jako forma subintabulatu, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 110-118.
19
Papież R., (2011), Dyrektywa MIFID a pośrednie i bezpośrednie inwestycje w nieruchomości, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 158-170.
20
Papież R., (2011), Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-68.
21
Papież R., (2011), Rynek kredytu konsumpcyjnego w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 23, s. 107-120.
22
Papież R., (2011), Zarządzanie środkami publicznymi wspierającymi finansowanie budownictwa społecznego za pomocą funduszy celowych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 18, s. 171-183.
23
Papież R., (2011), Upadłość banku Lehman Brothers i jej implikacje dla wybranych parametrów ekonomicznych Polski, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 21, s. 127-139.
24
Papież R., (2010), Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 12, s. 103-112.
25
Papież R., (2010), Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 143, s. 229-239.
26
Papież R., (2010), Formy inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości : analiza porównawcza, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 15/16, s. 192-203.
27
Papież R., (2010), Rola REIT na rynku nieruchomości w USA. [W:] Kawa P. (red.), Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 61-74.
28
Papież R., (2010), Lokalne przewagi konkurencyjne miast jako czynniki konsolidacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Kawa P. (red.), Gospodarka w obliczu kryzysu: wybrane problemy, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 121-141.
29
Papież R., Palma M., (2010), Od prosperity do kryzysu na rynkach nieruchomości w krajach nadbałtyckich, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 15/16, s. 204-214.
30
Papież R., (2010), Facility Management a wzrost wartości nieruchomości, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 17, s. 99-109.
31
Gniewek J., Papież R., Ciuman K., (2010), Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 42-73.
32
Papież R., (2009), Warunki kryzysu finansowego jako determinanta kształtująca rozwój polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie", nr 11, s. 154-164.
33
Papież R., Ciuman K., (2009), Rozwój bankowości specjalistycznej. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 25-46.
34
Góral R., Kosek-Wojnar M., Papież R., (2007), Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 72-89.
35
Kosek-Wojnar M., Papież R., (2007), Motywy zaciągania pożyczek komunalnych. [W:] Kosek-Wojnar M. (red.), Dług lokalny w teorii i praktyce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 59-71.
36
Papież R., (2005), Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 115-141; https://bazekon.uek.krakow.pl/80477888
37
Kosek-Wojnar M., Papież R., (2005), Motywy zaciągania pożyczek komunalnych. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Zarządzanie długiem lokalnym, s. 7-28.
38
Kosek-Wojnar M., Papież R., Góral R., (2005), Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Zarządzanie długiem lokalnym, s. 29-48.
39
Kosek-Wojnar M., Papież R., (2004), Ryzyko zadłużenia się samorządu. [W:] Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST, s. 40-50.
40
Papież R., (2004), Bankowość hipoteczna w Polsce, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 225 s.
41
Papież R., (2003), Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce, Prom. Szewczyk R., Kraków : , 228 k.
42
Szewczyk R., Papież R., Karaś P., (2002), Rozliczenia pieniężne. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 21-65.
43
Papież R., (2002), Rachunek bankowy. [W:] Szewczyk R. (red.), Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 9-19.
44
Papież R., (2000), Rozwój instrumentów polityki monetarnej na przykładzie operacji otwartego rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 542, s. 99-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/10684
45
Papież R., (1999), Instytucja kredytu hipotecznego w krajach Unii Europejskiej a praktyka polska. [W:] Miklaszewski S. (red.), Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 305-320.
1
@article{UEK:2168354858,
author = "Rafał Blazy and Jakub Błachut and Agnieszka Ciepiela and Rita Łabuz and Renata Papież",
title = "Thermal Modernization Cost and the Potential Ecological Effect - Scenario Analysis for Thermal Modernization in Southern Poland",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 8",
pages = "1-16",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14082033},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/8/2033/htm},
}
2
@article{UEK:2168358852,
author = "Rafał Blazy and Jakub Błachut and Agnieszka Ciepiela and Rita Łabuz and Renata Papież",
title = "Renewable Energy Sources vs. an Air Quality Improvement in Urbanized Areas - the Metropolitan Area of Kraków Case",
journal = "Frontiers in Energy Research",
number = "vol. 9",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3389/fenrg.2021.767418},
url = {https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenrg.2021.767418/full},
}
3
@book{UEK:2168355570,
author = "Renata Papież",
title = "Real Estate Investment Trust na świecie : implikacje dla Polski",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2021",
isbn = "978-83-7285-973-0 ; 978-83-7285-974-7",
}
4
@article{UEK:2168350276,
author = "Renata Papież",
title = "Companies Investing in Real Estate Leasing or Rental (FINN) as Poland's REIT - the Concept of Institutional Change",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 3",
pages = "7-17",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2020.3.7},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-3-1-2020.pdf},
}
5
@article{UEK:2168300203,
author = "Renata Papież",
title = "Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 49, 4",
pages = "445-456",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.4.445},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1296/1707},
}
6
@inbook{UEK:2168300221,
author = "Renata Papież",
title = "Dyrektywa hipoteczna - perspektywa zmiany regulacyjnej na rynku kredytowym Unii Europejskiej",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6",
pages = "131-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-939641-0-9",
}
7
@article{UEK:2168299289,
author = "Renata Papież",
title = "Banki spółdzielcze na rynku kredytu na nieruchomości w Polsce",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 2",
pages = "163-176",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/RP232.pdf},
}
8
@article{UEK:2168291667,
author = "Renata Papież",
title = "Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "147-158",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1011},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/651},
}
9
@misc{UEK:2168291511,
author = "Renata Papież",
title = "Problem luki finansowania w polskim sektorze bankowym",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "98",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
10
@inbook{UEK:2168265550,
author = "Renata Papież",
title = "Prawne warunki rozwoju instytucji Real Estate Investment Trust w Wielkiej Brytanii i Niemczech",
booktitle = "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 3",
pages = "91-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-0-9",
}
11
@inbook{UEK:2168245898,
author = "Renata Papież",
title = "Securitization Fund Market and the Credit Risk in the Polish Banking Sector",
booktitle = "Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki",
pages = "161-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63638-00-9",
}
12
@article{UEK:2168235056,
author = "Renata Papież",
title = "Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "49-57",
year = "2012",
}
13
@unpublished{UEK:2168271652,
author = "Renata Papież",
title = "Rynek funduszy sekurytyzacyjnych a ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "136-160",
year = "2012",
}
14
@article{UEK:2168255368,
author = "Renata Papież",
title = "Covered bonds jako źródło stabilności rynku finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "13",
pages = "161-171",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168228422,
author = "Renata Papież and Monika Palma",
title = "Kredyt hipoteczny jako przesłanka boomu na rynkach nieruchomości krajów Grupy Wyszehradzkiej",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "119-131",
year = "2011",
issn = "",
}
16
@article{UEK:2168228336,
author = "Renata Papież and Łukasz Sady",
title = "Strategie ekspansji przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych przez fundusze venture capital w warunkach globalizacji",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "24",
pages = "102-115",
year = "2011",
issn = "",
}
17
@article{UEK:2168227680,
author = "Renata Papież",
title = "Bank hipoteczny : specjalistyczny czy mieszany? : przesłanki zmian w strukturze sektora bankowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "183-194",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Papiez.pdf},
}
18
@article{UEK:2168228416,
author = "Renata Papież and Joanna Brylak",
title = "List zastawny jako forma subintabulatu",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "110-118",
year = "2011",
issn = "",
}
19
@article{UEK:2168228522,
author = "Renata Papież",
title = "Dyrektywa MIFID a pośrednie i bezpośrednie inwestycje w nieruchomości",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "158-170",
year = "2011",
issn = "",
}
20
@inbook{UEK:2168220008,
author = "Renata Papież",
title = "Strategia glokalizacji jako przesłanka ekspansji funduszy inwestycyjnych na rynkach nieruchomości",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "55-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
21
@article{UEK:2168228328,
author = "Renata Papież",
title = "Rynek kredytu konsumpcyjnego w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "23",
pages = "107-120",
year = "2011",
issn = "",
}
22
@article{UEK:2168228524,
author = "Renata Papież",
title = "Zarządzanie środkami publicznymi wspierającymi finansowanie budownictwa społecznego za pomocą funduszy celowych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "18",
pages = "171-183",
year = "2011",
issn = "",
}
23
@article{UEK:2168228666,
author = "Renata Papież",
title = "Upadłość banku Lehman Brothers i jej implikacje dla wybranych parametrów ekonomicznych Polski",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "21",
pages = "127-139",
year = "2011",
issn = "",
}
24
@article{UEK:51415,
author = "Renata Papież",
title = "Specjalistyczne instytucje kredytowe w warunkach uniwersalizacji : działalność Shiffsbanken w Niemczech",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "12",
pages = "103-112",
adress = "",
year = "2010",
issn = "",
}
25
@article{UEK:2165391769,
author = "Renata Papież",
title = "Reżim prawno-instytucjonalny Real Estate Investment Trust (REIT) w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "143",
pages = "229-239",
adress = "",
year = "2010",
}
26
@article{UEK:2168229012,
author = "Renata Papież",
title = "Formy inwestycji pośrednich na rynku nieruchomości : analiza porównawcza",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "15/16",
pages = "192-203",
year = "2010",
issn = "",
}
27
@inbook{UEK:2165607017,
author = "Renata Papież",
title = "Rola REIT na rynku nieruchomości w USA",
booktitle = "Wybrane problemy i aspekty zarządzania : teoria i praktyka",
pages = "61-74",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-58-7",
}
28
@inbook{UEK:2168225554,
author = "Renata Papież",
title = "Lokalne przewagi konkurencyjne miast jako czynniki konsolidacji rynku nieruchomości mieszkaniowych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Gospodarka w obliczu kryzysu : wybrane problemy",
pages = "121-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60560-72-3",
}
29
@article{UEK:2168229014,
author = "Renata Papież and Monika Palma",
title = "Od prosperity do kryzysu na rynkach nieruchomości w krajach nadbałtyckich",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "15/16",
pages = "204-214",
year = "2010",
issn = "",
}
30
@article{UEK:2168228402,
author = "Renata Papież",
title = "Facility Management a wzrost wartości nieruchomości",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "17",
pages = "99-109",
year = "2010",
issn = "",
}
31
@inbook{UEK:2165276446,
author = "Józefa Gniewek and Renata Papież and Krystyna Ciuman",
title = "Rozwój bankowości specjalistycznej : banki spółdzielcze i hipoteczne oraz bancassurance",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "42-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
32
@article{UEK:51563,
author = "Renata Papież",
title = "Warunki kryzysu finansowego jako determinanta kształtująca rozwój polskiego i niemieckiego rynku listów zastawnych",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie",
number = "11",
pages = "154-164",
adress = "",
year = "2009",
issn = "",
}
33
@unpublished{UEK:2168221756,
author = "Renata Papież and Krystyna Ciuman",
title = "Rozwój bankowości specjalistycznej",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "25-46",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2165690664,
author = "Rafał Góral and Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież",
title = "Zdolność pożyczkowa a instrumenty dłużne jednostek samorządu terytorialnego",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "72-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
35
@inbook{UEK:2165690623,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież",
title = "Motywy zaciągania pożyczek komunalnych",
booktitle = "Dług lokalny w teorii i praktyce",
pages = "59-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-382-2",
}
36
@article{UEK:53041,
author = "Renata Papież",
title = "Determinanty natężenia konkurencji w polskim sektorze bankowym i segmencie banków specjalistycznych w świetle modelu M. E. Portera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "115-141",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80477888},
}
37
@unpublished{UEK:2168306621,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież",
title = "Motywy zaciągania pożyczek komunalnych",
booktitle = "Zarządzanie długiem lokalnym",
pages = "7-28",
year = "2005",
}
38
@unpublished{UEK:2168306625,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież and Rafał Góral",
title = "Zdolność pożyczkowa i instrumenty dłużne JST",
booktitle = "Zarządzanie długiem lokalnym",
pages = "29-48",
year = "2005",
}
39
@unpublished{UEK:2168318715,
author = "Maria Kosek-Wojnar and Renata Papież",
title = "Ryzyko zadłużenia się samorządu",
booktitle = "Granice zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Cz. 2, Ryzyko zadłużenia się JST ",
pages = "40-50",
year = "2004",
}
40
@book{UEK:2165878092,
author = "Renata Papież",
title = "Bankowość hipoteczna w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88934-38-4",
}
41
@unpublished{UEK:2168263888,
author = "Renata Papież",
title = "Pozycja konkurencyjna banku hipotecznego w warunkach uniwersalizacji systemu bankowego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
42
@inbook{UEK:2168226024,
author = "Ryszard Szewczyk and Renata Papież and Piotr Karaś",
title = "Rozliczenia pieniężne",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "21-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
43
@inbook{UEK:2168226022,
author = "Renata Papież",
title = "Rachunek bankowy",
booktitle = "Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne",
pages = "9-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-88597-70-1",
}
44
@article{UEK:2168232360,
author = "Renata Papież",
title = "Rozwój instrumentów polityki monetarnej na przykładzie operacji otwartego rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "542",
pages = "99-108",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10684},
}
45
@inbook{UEK:2168254922,
author = "Renata Papież",
title = "Instytucja kredytu hipotecznego w krajach Unii Europejskiej a praktyka polska",
booktitle = "Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania",
pages = "305-320",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1999",
isbn = "83-908535-1-5",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID