Publications of the selected author
1

Title:
Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana = Emotional Competence and Entrepreneurial Intentions of Polish Economics Students in the View of Goleman's Theory
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 41 (2021) , s. 107-122. - Tytuł numeru: Systemy stanowienia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana z subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360162
article
2

Title:
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Physical description:
205 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-448-6
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168354122
monograph
3

Title:
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 23, art. no. 10025 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development - Bibliogr.
Research program:
This article is part of a research project financed with the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351320
article
4

Title:
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020) , s. 47-63. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the PRELUDIUM-18 project entitled 'The Role of Intellectual and Financial Capital in the Early and Rapid Internationalisation of Polish startups', at the College of Economics, Finance and Law of Cracow University of Economics. The project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland (NCN) granted on the base of the decision number DEC-2019/35/N/HS4/02832.;
This article is a part of a research project financed from the funds allocated to Cracow University of Economics within the framework of grants for maintaining research potential.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168350488
article
5

Author:
Title:
II Naukowe Debiuty Studenckie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 1 (76), s. 36
Access mode:
Nr:
2168343003
varia
6

Title:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej
Redakcja:
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
112 s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65262-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168324695
See related chapters
7

Author:
Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 219-229. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325809
article
8

Title:
Edytorial
Source:
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 4, nr 1)
ISBN:
978-83-65262-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168324697
preface / summary
See main document
9

Author:
Adam Michalik , Justyna Burczak
Title:
Kobiety w biznesie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168322273
varia
10

Author:
Title:
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century
Source:
Nowa Polityka Wschodnia. - nr 2 (13) (2017) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168319357
article
11

Author:
Title:
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 91-107. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313903
article
12

Author:
Title:
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319729
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309591
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307445
article
15

Author:
Title:
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej
Source:
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016, s. 61-75 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
978-83-208-2265-6
Nr:
2168311571
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 299-319. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310191
article
17

Author:
Title:
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308527
article
18

Author:
Title:
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region?
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298463
article
19

Author:
Title:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 15-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295437
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 1 (2015) , s. 335-347. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168294885
article
21

Author:
Title:
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports
Source:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301451
chapter in monograph
22

Author:
Title:
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 10-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301829
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 337-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278149
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 262-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283089
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 230-253
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289145
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Author:
Title:
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-230
Nr:
2168252434
doctoral dissertation
27

Author:
Title:
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 837 (2010) , s. 75-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53204
article
28

Author:
Title:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537035
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 845 (2010) , s. 121-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53271
article
30

Author:
Title:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 794 (2009) , s. 109-116. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50052
article
31

Author:
Title:
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 777 (2008) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50467
article
32

Author:
Title:
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 204-218 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165076290
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 751 (2007) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50804
article
34

Author:
Title:
Nowe kierunki polskiego eksportu
Source:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 141-158 - Bibliogr.
Signature:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282627
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Conference:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Title:
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski
Source:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 181-187 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166350466
chapter in conference materials
See main document
36

Author:
Title:
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
Source:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 144-150 - Bibliogr.
Research program:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Signature:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326825
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.
Source:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 83-95 - Bibliogr.
Research program:
32/KHZ/1/2005/S/224
Signature:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317977
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.; 30 cm.
Research program:
31/KHZ/1/2004/S/141
Signature:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
unpublished scientific work
1
Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana = Emotional Competence and Entrepreneurial Intentions of Polish Economics Students in the View of Goleman's Theory / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 41 (2021), s. 107-122. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy stanowienia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153. - ISSN 2082-5897
2
Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza / Rafał LISIAKIEWICZ, Adam MICHALIK. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - 205 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-448-6
3
Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions? / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Sustainability. - vol. 12, iss. 23 (2020), s. 1-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Education and Sustainable Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025. - ISSN 2071-1050
4
The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries / Krystian BIGOS, Adam MICHALIK // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 8, nr 3 (2020), s. 47-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702. - ISSN 2353-883X
5
II Naukowe Debiuty Studenckie / Adam MICHALIK // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ]. - nr 1 (76) (2018), s. 36. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36. - ISSN 1689-7757
6
Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 112 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu = Corporate Social Responsibility from the Ethical Concept to the Marketing Instrument / Adam MICHALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Krzysztof WACH, Andrzej Marjański. - t. 19, z. 2, cz. 1 (2018), s. 219-229. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania internacjonalizacji przedsiębiorstw w dobie gospodarki przedsiębiorczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
8
Edytorial / Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI // W: Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej / red. nauk. Adam MICHALIK, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa = International Entrepreneurship, ISSN 2543-537X ; vol. 4, nr 1). - S. 7-8. - ISBN 978-83-65262-16-5. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf
9
Kobiety w biznesie / Adam MICHALIK, Justyna Burczak // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017), s. 24-25. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
10
Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku = Development of Investment Cooperation between Poland and the Russian Federation in the 21st Century / Adam MICHALIK // Nowa Polityka Wschodnia / red. nauk. tomu Rafał LISIAKIEWICZ. - nr 2 (13) (2017), s. 13-27. - Summ., rez.. - Tytuł numeru: Współpraca demokratycznych krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Federacją Rosyjską : nowe wyzwania. Część 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf. - ISSN 2084-3291
11
Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski = Brexit and International Trade of Great Britain: Lessons for Poland / Adam MICHALIK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 91-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180. - ISSN 2082-5897
12
Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym = Statistics and the Logical Inference in the Scientific Research : a Few Remarks about the Most Frequent Mistakes and Traps in the Research Process / Adam MICHALIK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 481-492. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
13
Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się / Adam MICHALIK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
14
Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków = Increase the Competitiveness of the Polish Economy to the Issues of Improving the Quality of Life in Poland / Adam MICHALIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 180-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697. - ISSN 1898-5084
15
Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej / Adam MICHALIK // W: Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty / red. Tomasz GEODECKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2016. - (Zarządzanie Publiczne / Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków). Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej). - S. 61-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2265-6
16
Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Stimulation of Entrepreneurial Intentions as Determinants of the Competitiveness of the Polish Economy : Preliminary Results of Research Conducted Amongst Students of the Cracow University of Economics / Adam MICHALIK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 299-319. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706. - ISSN 1643-9171
17
Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów? = Is the Economic Development of the Republic of Korea Opportunity for Polish Exporters? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 152-164. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf. - ISSN 2083-8611
18
Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie? = Eurasian Union - the Real Opportunity for Economic Integration in the Region? / Adam MICHALIK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 37-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1. - ISSN 2083-8611
19
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 15-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
20
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw = Asian Markets as Direction of Export Expansion Polish Enterprises / Adam MICHALIK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 1 (2015), s. 335-347. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf. - ISSN 2080-4881
21
Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw = Participation in Eastern Markets as Opportunity for Development of Polish Exports / Adam MICHALIK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 265-282. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
22
Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych / Adam MICHALIK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 10-26. - Bibliogr.
23
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju / Adam MICHALIK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 337-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
24
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 262-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
25
Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych / Adam MICHALIK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 230-253
26
Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009 / Adam MICHALIK ; Promotor: Krystyna PRZYBYLSKA. - Kraków, 2012. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681
27
Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców = New Export Markets - Opportunities and Challenges for Polish Entrepreneurs / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 75-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985. - ISSN 1898-6447
28
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Adam MICHALIK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 69-79. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
29
Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009 = The Competitiveness of Polish Exports on the Russian Market in the Years 2004-2009 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 121-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871. - ISSN 1898-6447
30
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych) = The Impact of Trade Liberalisation on the Functioning of Export Policy Tools (Illustrated by the Example of Export Credits) / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 109-116. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305. - ISSN 1898-6447
31
Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku = Non-Tariff Barriers Applied in Polish Trade Policy after 1 May 2004 / Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 67-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561. - ISSN 1898-6447
32
Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego / Adam MICHALIK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 204-218. - Bibliogr.
33
Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym = The Role of Multinational Corporations in the Transformation of the Global Economy and International Trade / Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Adam MICHALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150. - ISSN 0208-7944
34
Nowe kierunki polskiego eksportu / Adam MICHALIK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 141-158. - Bibliogr.
35
Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski / Adam MICHALIK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 181-187. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-26-5
36
Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych / Adam MICHALIK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 144-150. - Bibliogr.
37
Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r. / Adam MICHALIK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 83-95. - Bibliogr.
38
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Bigos K., Michalik A., (2021), Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 41, s. 107-122; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153
2
Lisiakiewicz R., Michalik A., (2020), Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 205 s.
3
Bigos K., Michalik A., (2020), Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?, "Sustainability", vol. 12, iss. 23, s. 1-18; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025
4
Bigos K., Michalik A., (2020), The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 8, nr 3, s. 47-63; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702
5
Michalik A., (2018), II Naukowe Debiuty Studenckie, "Kurier UEK", nr 1 (76), s. 36; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36
6
Michalik A., Maciejewski M. (red.), (2018), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej, (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 112 s.
7
Michalik A., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 1, s. 219-229; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf
8
Michalik A., Maciejewski M., (2018), Edytorial. [W:] Michalik A., Maciejewski M. (red.), Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 4, nr 1), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-8.
9
Michalik A., Burczak J., (2017), Kobiety w biznesie, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 24-25; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
10
Michalik A., (2017), Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku, "Nowa Polityka Wschodnia", nr 2 (13), s. 13-27; https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf
11
Michalik A., (2017), Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 91-107; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180
12
Michalik A., (2017), Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 481-492.
13
Michalik A., (2016), Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 271-290.
14
Michalik A., (2016), Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 180-190; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697
15
Michalik A., (2016), Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej. [W:] Geodecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., s. 61-75.
16
Michalik A., (2016), Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 299-319; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706
17
Michalik A., (2016), Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 152-164; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf
18
Michalik A., (2015), Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 37-48; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1
19
Michalik A., (2015), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 15-31.
20
Michalik A., (2015), Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 1, s. 335-347; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf
21
Michalik A., (2015), Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 265-282.
22
Michalik A., (2014), Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 10-26.
23
Michalik A., (2014), Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 337-350.
24
Michalik A., (2014), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 262-286.
25
Michalik A., (2013), Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 230-253.
26
Michalik A., (2012), Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009, Prom. Przybylska K., Kraków : , 280 k.
27
Michalik A., (2010), Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 75-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985
28
Michalik A., (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-79.
29
Michalik A., (2010), Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 121-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871
30
Michalik A., (2009), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 109-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305
31
Michalik A., (2008), Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 67-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561
32
Michalik A., (2008), Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 204-218.
33
Hajdukiewicz A., Michalik A., (2007), Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150
34
Michalik A., (2007), Nowe kierunki polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 141-158.
35
Michalik A., (2006), Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 181-187.
36
Michalik A., (2006), Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 144-150.
37
Michalik A., (2006), Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej, s. 83-95.
38
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@article{UEK:2168360162,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "Kompetencje społeczne a intencje przedsiębiorcze polskich studentów kierunków ekonomicznych w świetle teorii Golemana",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 41",
pages = "107-122",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2153},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2153},
}
2
@book{UEK:2168354122,
author = "Rafał Lisiakiewicz and Adam Michalik",
title = "Cele współpracy gospodarczej w rosyjskiej myśli geopolitycznej - krytyczna analiza",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-448-6",
}
3
@article{UEK:2168351320,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "Do Emotional Competencies Influence Students' Entrepreneurial Intentions?",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 23",
pages = "1-18",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su122310025},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/23/10025},
}
4
@article{UEK:2168350488,
author = "Krystian Bigos and Adam Michalik",
title = "The Influence of Innovation on International New Ventures' Exporting in Central and Eastern Europe and Central Asia Countries",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 8, 3",
pages = "47-63",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2020.080303},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/702},
}
5
@misc{UEK:2168343003,
author = "Adam Michalik",
title = "II Naukowe Debiuty Studenckie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (76)",
pages = "36",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_76_final_small/36},
}
6
@book{UEK:2168324695,
title = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/issue/view/125/pdf_7},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
7
@article{UEK:2168325809,
author = "Adam Michalik",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu - od koncepcji etycznej do instrumentu marketingu",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 1",
pages = "219-229",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-1.pdf},
}
8
@misc{UEK:2168324697,
author = "Adam Michalik and Marek Maciejewski",
title = "Edytorial",
booktitle = "Współczesne wyzwania dla gospodarki globalnej",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1626/pdf},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-16-5",
}
9
@misc{UEK:2168322273,
author = "Adam Michalik and Justyna Burczak",
title = "Kobiety w biznesie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "24-25",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
10
@article{UEK:2168319357,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój współpracy inwestycyjnej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską w XXI wieku",
journal = "Nowa Polityka Wschodnia",
number = "2 (13)",
pages = "13-27",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15804/npw2017201},
url = {https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/npw/13/npw2017201.pdf},
}
11
@article{UEK:2168313903,
author = "Adam Michalik",
title = "Brexit a wymiana handlowa Wielkiej Brytanii: wnioski dla Polski",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "91-107",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082205},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/979/1180},
}
12
@inbook{UEK:2168319729,
author = "Adam Michalik",
title = "Statystyka a wnioskowanie logiczne w pracy naukowej : kilka uwag na temat najczęstszych błędów i pułapek w procesie badawczym",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "481-492",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
13
@inbook{UEK:2168309591,
author = "Adam Michalik",
title = "Polska jako partner handlowy krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "271-290",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
14
@article{UEK:2168307445,
author = "Adam Michalik",
title = "Wzrost konkurencyjności Polski wobec problemu podniesienia jakości życia Polaków",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (46)",
pages = "180-190",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.2.9},
url = {https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1697},
}
15
@inbook{UEK:2168311571,
author = "Adam Michalik",
title = "Handel zagraniczny a konkurencyjność gospodarki narodowej",
booktitle = "Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki : wybrane aspekty",
pages = "61-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-208-2265-6",
}
16
@article{UEK:2168310191,
author = "Adam Michalik",
title = "Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki : wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "299-319",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535016},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/816/706},
}
17
@article{UEK:2168308527,
author = "Adam Michalik",
title = "Rozwój gospodarczy Republiki Korei szansą dla polskich eksporterów?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "152-164",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/12.pdf},
}
18
@article{UEK:2168298463,
author = "Adam Michalik",
title = "Unia Euroazjatycka - realną szansą dla integracji gospodarczej w regionie?",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "37-48",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/208203?tab=1},
}
19
@inbook{UEK:2168295437,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "15-31",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
20
@article{UEK:2168294885,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 1",
pages = "335-347",
year = "2015",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip41-2015/SiP-41-t1-335.pdf},
issn = "1640-6818",
}
21
@inbook{UEK:2168301451,
author = "Adam Michalik",
title = "Rynki wschodnie jako szansa rozwoju potencjału eksportowego polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny ",
pages = "265-282",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
22
@unpublished{UEK:2168301829,
author = "Adam Michalik",
title = "Wolny handel a protekcjonizm w świetle wybranych teorii ekonomicznych",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "10-26",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168278149,
author = "Adam Michalik",
title = "Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "337-350",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
24
@inbook{UEK:2168283089,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "262-286",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
25
@unpublished{UEK:2168289145,
author = "Adam Michalik",
title = "Polskie BIZ jako alternatywa eksportu do krajów pozaunijnych",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "230-253",
year = "2013",
}
26
@unpublished{UEK:2168252434,
author = "Adam Michalik",
title = "Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002681},
}
27
@article{UEK:53204,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe rynki eksportowe - szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "75-86",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170651985},
}
28
@inbook{UEK:2166537035,
author = "Adam Michalik",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "69-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
29
@article{UEK:53271,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na rynku rosyjskim w latach 2004-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "121-131",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170942871},
}
30
@article{UEK:50052,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa (na przykładzie kredytów eksportowych)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "109-116",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398305},
}
31
@article{UEK:50467,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery pozataryfowe stosowane w polskiej polityce handlowej - stan po 1 maja 2004 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "67-74",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159855561},
}
32
@unpublished{UEK:2165076290,
author = "Adam Michalik",
title = "Konkurencyjność polskiego eksportu na przykładzie rynku rosyjskiego",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "204-218",
year = "2008",
}
33
@article{UEK:50804,
author = "Agnieszka Hajdukiewicz and Adam Michalik",
title = "Rola korporacji transnarodowych w gospodarce światowej i handlu międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "45-62",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131611150},
}
34
@unpublished{UEK:2168282627,
author = "Adam Michalik",
title = "Nowe kierunki polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "141-158",
year = "2007",
}
35
@inbook{UEK:2166350466,
author = "Adam Michalik",
title = "Bariery rozwoju eksportu polskich produktów na rynek rosyjski",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "181-187",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
36
@unpublished{UEK:2168326825,
author = "Adam Michalik",
title = "Wpływ liberalizacji handlu na funkcjonowanie narzędzi polityki proeksportowej państwa na przykładzie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "144-150",
year = "2006",
}
37
@unpublished{UEK:2168317977,
author = "Adam Michalik",
title = "Zmiany w zakresie barier pozataryfowych w polskiej polityce handlowej po 1 maja 2004 r.",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "83-95",
year = "2006",
}
38
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID