Publications of the selected author

1

Title:
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
140 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-797-1
Access mode:
Nr:
2168334075
monograph
2

Author:
Klimek Katarzyna , Doctor Marut
Title:
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?
Source:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018) , s. 181-190 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329789
article
3

Title:
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017) , s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319175
article
4

Title:
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries
Source:
European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017) , s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319173
article
5

Title:
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries
Source:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312885
article
6

Title:
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej
Source:
Folia Turistica. - nr 33 (2014) , s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302251
article
7

Title:
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis
Publisher address:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
Physical description:
84 s.: il.; 22 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-45646-6
Access mode:
Nr:
2168302265
book
8

Title:
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development
Source:
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013) , s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Research program:
This research has been supported by the Scientific Exchange Program Sciex-NMSch 2010-2011
Access mode:
Nr:
2168302249
article
9

Title:
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-577-2
Nr:
2168235586
academic script
10

Title:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
article
See main document
11

Author:
Bürcher Sandra , Doctor Marut , Klimek Katarzyna , Stumm Nathalie
Title:
Markttendenzen 2012 : Indien [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Physical description:
25 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168302335
report
12

Author:
Klimek Katarzyna , Scaglione Miriam , Schegg Roland , Matos Rafael
Conference:
61st Conference of AIEST "Tourism Promotion: New Challenges for the Tourism Sector", Barcelona, Hiszpania, od 2011-08-28 do 2011-09-01
Title:
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations
Source:
New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012, s. 155-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International tourism research and concepts ; vol. 6)
ISBN:
978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5
Access mode:
Nr:
2168302313
chapter in conference materials
13

Author:
Bürcher Sandra , Klimek Katarzyna , Kuonen Patrick , Schnyder Marc
Title:
Markttendenzen 2012 : Polen [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Physical description:
24 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168302329
report
14

Conference:
2012 EuroCHRIE Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 2012-10-25 do 2012-10-27
Title:
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis
Source:
Hospitality for a Better World : Proceedings - Lausanne: The Hospitality & Tourism Educators, 2012, s. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302321
chapter in conference materials
15

Title:
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 107-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242676
chapter in monograph
See main document
16

Title:
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 35-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228102
chapter in monograph
See main document
17

Title:
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009
Source:
Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011, s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8472-14-4
Access mode:
Nr:
2168236132
chapter in conference materials
18

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
17 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228724
report
19

Title:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Source:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
article
20

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
67 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226459
report
21

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226447
report
22

Title:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
article
23

Title:
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
275 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-16-3
Nr:
2167894254
monograph
24

Title:
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 55-80
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278165
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 81-115
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278163
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
12 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228726
report
28

Title:
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301943
article
See main document
29

Title:
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 7-28
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278155
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2166032185
report
31

Title:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-116
Nr:
51427
doctoral dissertation
32

Title:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 11-40
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698244
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165707920
report
34

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
160 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165718325
report
35

Title:
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 89-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50363
article
See main document
36

Title:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
article
See main document
37

Title:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 6-37
Signature:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275887
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52930
article
See main document
39

Title:
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland
Source:
Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004) , s. 27-31
Nr:
2168218194
article
40

Title:
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro
Source:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004, s. 247-261 - Bibliogr.
ISBN:
83-88923-37-4
Nr:
2168240694
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KT/2/09/S/492
Signature:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
unpublished scientific work
2

Author:
Seweryn Renata , Klimek Katarzyna , Borodako Krzysztof , Kryczka-Habina Małgorzata
Title:
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
207 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
87/KT/1/2006/S/345
Signature:
NP-1146/Magazyn
Nr:
2166601434
unpublished scientific work
1
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2019. - 140 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-797-1
2
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products? / Katarzyna KLIMEK, Marut Doctor // Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018), s. 181-190. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X
3
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym / Katarzyna KLIMEK // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017), s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/. - ISSN 1644-0501
4
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017), s. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/. - ISSN 2450-8535
5
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
6
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 33 (2014), s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf. - ISSN 0867-3888
7
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis / Katarzyna KLIMEK. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 84 s. : il. ; 22 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-45646-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283642380_Destination_management_ans_sustainable_tourism_development
8
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013), s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf. - ISSN 2182-4916
9
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 60 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-577-2
10
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
11
Markttendenzen 2012 : Indien [on-line] / Sandra Bürcher, Marut Doctor, Katarzyna KLIMEK und Nathalie Stumm. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 25 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12476/etude_marche_inde_de_lowrez.pdf
12
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations / Katarzyna KLIMEK, Miriam Scaglione, Roland Schegg & Rafael Matos // W: New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser. - Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2012. - (International tourism research and concepts, ISSN 1862-9946 ; vol. 6). - S. 155-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/265292765_Marketing_and_Sustainable_Tourism_in_Alpine_Destinations
13
Markttendenzen 2012 : Polen [on-line] / Sandra Bürcher, Katarzyna KLIMEK, Patrick Kuonen und Marc Schnyder. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 24 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12424/etude_marche_pologne_de_lowrez.pdf
14
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis / Katarzyna KLIMEK // W: Hospitality for a Better World : Proceedings. - Lausanne : The Hospitality & Tourism Educators, 2012. - S. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
15
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Agnieszka NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
16
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 35-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
17
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA,Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington. - Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011. - S. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8472-14-4. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210
18
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 17 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931
19
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-8458
20
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 67 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927
21
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011
22
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-0501
23
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 275 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-16-3
24
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 55-80
25
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
26
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie / Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 81-115
27
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
28
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780. - ISSN 1898-6447
29
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej / Michał RUDNICKI, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 7-28
30
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
31
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii / Katarzyna KLIMEK ; Promotor: Józef SALA. - Kraków, 2009. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588b
32
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 11-40. - ISBN 978-83-929699-0-7
33
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586
34
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585
35
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 89-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162611669. - ISSN 1898-6447
36
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151142717. - ISSN 1898-6447
37
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 6-37
38
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110817149. - ISSN 0208-7944
39
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004), s. 27-31. - ISSN 0137-4729
40
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro / Katarzyna KLIMEK // W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004. - S. 247-261. - Bibliogr. - ISBN 83-88923-37-4
41
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005 / kierownik tematu: Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK, Krzysztof BORODAKO, Małgorzata Kryczka-Habina. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., (2019), Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego: potrzeby - motywacje - zachowania, Warszawa : Difin, 140 s.
2
Klimek K., Doctor M., (2018), Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 10, s. 181-190.
3
Klimek K., (2017), The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4 (40), s. 19-28; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/
4
Klimek K., (2017), Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries, "European Journal of Service Management", vol. 24, no. 4, s. 31-38; https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/
5
Klimek K., (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji, "Folia Turistica", nr 35, s. 143-165; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
6
Klimek K., (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", nr 33, s. 35-61; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf
7
Klimek K., (2013), Destination Management and Sustainable Tourism Development: a Cross-County Analysis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 84 s.
8
Klimek K., (2013), Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 4, iss. 2, s. 27-47; http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf
9
Klimek K., (2012), Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 60 s.
10
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
11
Bürcher S., Doctor M., Klimek K., Stumm N., (2012), Markttendenzen 2012: Indien, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 25 s.
12
Klimek K., Scaglione M., Schegg R., Matos R., (2012), Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations. [W:] Keller P., Laesser C. (red.), New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes (International tourism research and concepts; vol. 6), Berlin : Erich Schmidt Verlag, s. 155-169.
13
Bürcher S., Klimek K., Kuonen P., Schnyder M., (2012), Markttendenzen 2012: Polen, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 24 s.
14
Klimek K., (2012), Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis. [W:] Hospitality for a Better World : Proceedings, Lausanne : The Hospitality & Tourism Educators, s. 574-586.
15
Berbeka J., Borodako K., Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2012), Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-123.
16
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-53.
17
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009. [W:] C. Santos , Perdigao F., Aguas P., Torkington K. (red.), Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011, Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, s. 12-22.
18
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: streszczenie, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
19
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
20
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 67 s.
21
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 120 s.
22
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
23
Klimek K., (2010), Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii: wnioski dla Polski, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 275 s.
24
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 55-80.
25
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 421-441.
26
Berbeka J., Seweryn R., Klimek K., (2010), Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 81-115.
27
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
28
Klimek K., (2010), Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780
29
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 7-28.
30
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
31
Klimek K., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii, Prom. Sala J., Kraków : , 318 k.
32
Klimek K., (2009), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-40.
33
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 118 s.
34
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: gestorzy turystyki MICE: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 160 s.
35
Klimek K., (2008), Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 89-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669
36
Klimek K., (2007), Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 57-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717
37
Klimek K., (2007), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 6-37.
38
Klimek K., (2006), Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 57-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149
39
Klimek K., (2004), Rynek pracy w Szwajcarii, "Polityka Społeczna", R. 31, nr 7 (364), s. 27-31.
40
Klimek K., (2004), Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro. [W:] Bosiacki S., Grell J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 247-261.
41
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
42
Seweryn R., Klimek K., Borodako K., Kryczka-Habina M., (2006), Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
1
@book{UEK:2168334075,
author = "Niemczyk Agata and Seweryn Renata and Klimek Katarzyna",
title = "Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-797-1",
}
2
@article{UEK:2168329789,
author = "Klimek Katarzyna and Doctor Marut",
title = "Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 10",
pages = "181-190",
year = "2018",
}
3
@article{UEK:2168319175,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "4 (40)",
pages = "19-28",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168319173,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "31-38",
year = "2017",
}
5
@article{UEK:2168312885,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "143-165",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168302251,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism",
journal = "Folia Turistica",
number = "33",
pages = "35-61",
year = "2014",
}
7
@book{UEK:2168302265,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2013",
isbn = "978-3-659-45646-6",
}
8
@article{UEK:2168302249,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development",
journal = "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "27-47",
year = "2013",
}
9
@book{UEK:2168235586,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-577-2",
}
10
@article{UEK:2168256534,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
11
@misc{UEK:2168302335,
author = "Bürcher Sandra and Doctor Marut and Klimek Katarzyna and Stumm Nathalie",
title = "Markttendenzen 2012 : Indien",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
}
12
@inbook{UEK:2168302313,
author = "Klimek Katarzyna and Scaglione Miriam and Schegg Roland and Matos Rafael",
title = "Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations",
booktitle = "New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes",
pages = "155-169",
adress = "Berlin",
publisher = "Erich Schmidt Verlag",
year = "2012",
issn = "1862-9946",
isbn = "978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5",
}
13
@misc{UEK:2168302329,
author = "Bürcher Sandra and Klimek Katarzyna and Kuonen Patrick and Schnyder Marc",
title = "Markttendenzen 2012 : Polen",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168302321,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis",
booktitle = "Hospitality for a Better World : Proceedings",
pages = "574-586",
adress = "Lausanne",
publisher = "The Hospitality & Tourism Educators",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168242676,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Seweryn Renata and Niemczyk Agata and Klimek Katarzyna",
title = "Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
16
@inbook{UEK:2168228102,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "35-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
17
@inbook{UEK:2168236132,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009",
booktitle = "Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011",
pages = "12-22",
adress = "Algarve",
publisher = "Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve",
year = "2011",
isbn = "978-989-8472-14-4",
}
18
@misc{UEK:2168228724,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168229726,
author = "Borodako Krzysztof and Berbeka Jadwiga and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
}
20
@misc{UEK:2168226459,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
21
@misc{UEK:2168226447,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2166032259,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
23
@book{UEK:2167894254,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-16-3",
}
24
@unpublished{UEK:2168278165,
author = "Rudnicki Michał and Klimek Katarzyna",
title = "Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "55-80",
year = "2010",
}
25
@inbook{UEK:2165695232,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "421-441",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
26
@unpublished{UEK:2168278163,
author = "Berbeka Jadwiga and Seweryn Renata and Klimek Katarzyna",
title = "Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "81-115",
year = "2010",
}
27
@misc{UEK:2168228726,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
28
@article{UEK:2168301943,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "65-83",
year = "2010",
}
29
@unpublished{UEK:2168278155,
author = "Rudnicki Michał and Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "7-28",
year = "2010",
}
30
@misc{UEK:2166032185,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
}
31
@unpublished{UEK:51427,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2165698244,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "11-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
33
@misc{UEK:2165707920,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
34
@misc{UEK:2165718325,
author = "Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
}
35
@article{UEK:50363,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "89-108",
year = "2008",
}
36
@article{UEK:50773,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "57-79",
year = "2007",
}
37
@unpublished{UEK:2168275887,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "6-37",
year = "2007",
}
38
@article{UEK:52930,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "57-70",
year = "2006",
}
39
@article{UEK:2168218194,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Rynek pracy w Szwajcarii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 31, 7 (364)",
pages = "27-31",
year = "2004",
}
40
@inbook{UEK:2168240694,
author = "Klimek Katarzyna",
title = "Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej",
pages = "247-261",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2004",
isbn = "83-88923-37-4",
}
41
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Sala Józef and Berbeka Jadwiga and Borodako Krzysztof and Klimek Katarzyna and Niemczyk Agata and Seweryn Renata and Rudnicki Michał and Ziarkowski Dominik",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
42
@unpublished{UEK:2166601434,
author = "Seweryn Renata and Klimek Katarzyna and Borodako Krzysztof and Kryczka-Habina Małgorzata",
title = "Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}