Publications of the selected author

1

Title:
Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-051-4
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168345726
monograph
2

Title:
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
140 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-797-1
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168334075
monograph
3

Title:
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes = Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach : studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin
Source:
Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019) , s. 55-67. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341363
article
4

Author:
Katarzyna Klimek , Marut Doctor
Title:
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?
Source:
Journal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018) , s. 181-190 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329789
article
5

Title:
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017) , s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319175
article
6

Title:
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries
Source:
European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017) , s. 31-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168319173
article
7

Title:
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries
Source:
Folia Turistica. - nr 35 (2015) , s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312885
article
8

Title:
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej
Source:
Folia Turistica. - nr 33 (2014) , s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168302251
article
9

Title:
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis
Publisher address:
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
Physical description:
84 s.: il.; 22 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-3-659-45646-6
Access mode:
Nr:
2168302265
book
10

Title:
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development
Source:
European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013) , s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
Research program:
This research has been supported by the Scientific Exchange Program Sciex-NMSch 2010-2011
Access mode:
Nr:
2168302249
article
11

Title:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
article
See main document
12

Title:
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-577-2
Nr:
2168235586
academic script
13

Author:
Sandra Bürcher , Marut Doctor , Katarzyna Klimek , Nathalie Stumm
Title:
Markttendenzen 2012 : Indien [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Physical description:
25 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168302335
report
14

Conference:
2012 EuroCHRIE Conference, Lozanna, Szwajcaria, od 2012-10-25 do 2012-10-27
Title:
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis
Source:
Hospitality for a Better World : Proceedings - Lausanne: The Hospitality & Tourism Educators, 2012, s. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168302321
chapter in conference materials
15

Author:
Sandra Bürcher , Katarzyna Klimek , Patrick Kuonen , Marc Schnyder
Title:
Markttendenzen 2012 : Polen [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Sierre: Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012
Physical description:
24 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168302329
report
16

Author:
Katarzyna Klimek , Miriam Scaglione , Roland Schegg , Rafael Matos
Conference:
61st Conference of AIEST "Tourism Promotion: New Challenges for the Tourism Sector", Barcelona, Hiszpania, od 2011-08-28 do 2011-09-01
Title:
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations
Source:
New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012, s. 155-169. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International tourism research and concepts ; vol. 6)
ISBN:
978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5
Access mode:
Nr:
2168302313
chapter in conference materials
17

Title:
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 107-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242676
chapter in monograph
See main document
18

Title:
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 35-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228102
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
67 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226459
report
20

Title:
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009
Source:
Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011, s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8472-14-4
Access mode:
Nr:
2168236132
chapter in conference materials
21

Title:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
article
22

Title:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Source:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
article
23

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226447
report
24

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
17 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228724
report
25

Title:
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 55-80
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278165
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2166032185
report
27

Title:
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301943
article
See main document
28

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
12 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228726
report
29

Title:
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 7-28
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278155
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
275 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-16-3
Nr:
2167894254
monograph
32

Title:
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 81-115
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278163
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-116
Nr:
51427
doctoral dissertation
34

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
160 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165718325
report
35

Title:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 11-40
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698244
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165707920
report
37

Title:
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 89-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50363
article
See main document
38

Title:
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 57-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50773
article
See main document
39

Title:
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 6-37
Signature:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275887
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006) , s. 57-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52930
article
See main document
41

Title:
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland
Source:
Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004) , s. 27-31
Nr:
2168218194
article
42

Title:
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro
Source:
Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004, s. 247-261 - Bibliogr.
ISBN:
83-88923-37-4
Nr:
2168240694
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KT/2/09/S/492
Signature:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
unpublished scientific work
2

Author:
Renata Seweryn , Katarzyna Klimek , Krzysztof Borodako , Małgorzata Kryczka-Habina
Title:
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
207 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
87/KT/1/2006/S/345
Signature:
NP-1146/Magazyn
Nr:
2166601434
unpublished scientific work
1
Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2020. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-051-4
2
Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK. - Warszawa : Difin, 2019. - 140 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-797-1
3
The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes = Implementacja metody the St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) w polskich Karpatach : studium przypadku sześciu bieszczadzkich gmin / Katarzyna KLIMEK // Turyzm = Tourism. - t. 29, z. 2 (2019), s. 55-67. - Summ.. - Artykuł dostępny również w polskiej wersji językowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970#https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6315/5936. - ISSN 0867-5856
4
Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products? / Katarzyna KLIMEK, Marut DoctorAre Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products? / Katarzyna KLIMEK, Marut Doctor // Journal of Destination Marketing & ManagementJournal of Destination Marketing & Management. - vol. 10 (2018), s. 181-190vol. 10 (2018), s. 181-190. - Bibliogr. - ISSN 2212-571X2212-571X
5
The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place = Rola organizacji turystycznych DMOs w komercjalizacji letnich produktów turystycznych. Nowe wyzwania dla destynacji górskich na zintegrowanym i globalnym e-rynku turystycznym / Katarzyna KLIMEK // Ekonomiczne Problemy Turystyki = Economic Problems of Tourism. - nr 4 (40) (2017), s. 19-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/. - ISSN 1644-0501
6
Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Service Management. - vol. 24, no. 4 (2017), s. 31-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/. - ISSN 2450-8535
7
Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji = The Commercialisation of Summer Tourist Products by Local and Regional Tourist Organisations in Selected Mountain Countries / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 35 (2015), s. 143-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf. - ISSN 0867-3888
8
State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism = Proturystyczna polityka państwa szwajcarskiego. Wybrane dobre przykłady dla turystyki polskiej / Katarzyna KLIMEK // Folia Turistica. - nr 33 (2014), s. 35-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf. - ISSN 0867-3888
9
Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis / Katarzyna KLIMEK. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. - 84 s. : il. ; 22 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-659-45646-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/283642380_Destination_management_ans_sustainable_tourism_development
10
Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development / Katarzyna KLIMEK // European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation. - vol. 4, iss. 2 (2013), s. 27-47. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf. - ISSN 2182-4916
11
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNAn Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNAn Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNAn Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNAn Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122nr 890 (2012), s. 105-122nr 890 (2012), s. 105-122nr 890 (2012), s. 105-122nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-64471898-64471898-64471898-64471898-6447
12
Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 60 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-577-2
13
Markttendenzen 2012 : Indien [on-line] / Sandra Bürcher, Marut Doctor, Katarzyna KLIMEK und Nathalie Stumm. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 25 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12476/etude_marche_inde_de_lowrez.pdf
14
Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis / Katarzyna KLIMEK // W: Hospitality for a Better World : Proceedings. - Lausanne: The Hospitality & Tourism Educators, 2012. - S. 574-586. - Summ. - Bibliogr.
15
Markttendenzen 2012 : Polen [on-line] / Sandra Bürcher, Katarzyna KLIMEK, Patrick Kuonen und Marc Schnyder. - Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 2012. - 24 s. : il. - Pełny tekst: http://www.tourobs.ch/media/12424/etude_marche_pologne_de_lowrez.pdf
16
Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations / Katarzyna KLIMEK, Miriam Scaglione, Roland Schegg & Rafael Matos // W: New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes / ed. by: Peter Keller, Christian Laesser. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2012. - (International tourism research and concepts, ISSN 1862-9946 ; vol. 6). - S. 155-169. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/265292765_Marketing_and_Sustainable_Tourism_in_Alpine_Destinations
17
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Agnieszka NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
18
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 35-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
19
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 67 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927
20
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA,Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington. - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011. - S. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8472-14-4. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210
21
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNKraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNKraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNKraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNKraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy TurystykiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy TurystykiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy TurystykiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy TurystykiZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19nr 15 (2011), s. 7-19nr 15 (2011), s. 7-19nr 15 (2011), s. 7-19nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-05011644-05011644-05011644-05011644-0501
22
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNThe Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNThe Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNThe Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYNThe Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English EditionTourism & Management Studies : International English EditionTourism & Management Studies : International English EditionTourism & Management Studies : International English EditionTourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157no. 7 (2011), s. 149-157no. 7 (2011), s. 149-157no. 7 (2011), s. 149-157no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-84582182-84582182-84582182-84582182-8458
23
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011
24
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 17 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931
25
Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO / Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 55-80
26
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
27
Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii = The Drawbacks to Growth in Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780. - ISSN 1898-6447
28
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
29
Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej / Michał RUDNICKI, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 7-28
30
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
31
Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski = Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Switzerland : Recommendations for Poland / Katarzyna KLIMEK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 275 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-16-3
32
Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie / Jadwiga BERBEKA, Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 81-115
33
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii / Katarzyna KLIMEK ; Promotor: Józef SALA. - Kraków, 2009. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001588b
34
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585
35
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 11-40. - ISBN 978-83-929699-0-7
36
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586
37
Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais = Tourism in Mountain Regions Illustrated by the Example of the Canton of Valais in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 89-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669. - ISSN 1898-6447
38
Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii = Conditions for the Development of Business Tourism in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 57-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717. - ISSN 1898-6447
39
Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju / Katarzyna KLIMEK // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 6-37
40
Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii = Tourism in Switzerland in the Context of European Enlargement / Katarzyna KLIMEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 704 (2006), s. 57-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149. - ISSN 0208-7944
41
Rynek pracy w Szwajcarii = Labor Market in Switzerland / Katarzyna KLIMEK // Polityka Społeczna. - R. 31, nr 7 (364) (2004), s. 27-31. - ISSN 0137-4729
42
Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro / Katarzyna KLIMEK // W: Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej / red. Stefan Bosiacki, Janusz Grell. - Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, 2004. - S. 247-261. - Bibliogr. - ISBN 83-88923-37-4
43
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005 / kierownik tematu: Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK, Krzysztof BORODAKO, Małgorzata Kryczka-Habina. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2020), Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z, Warszawa : Difin, 207 s.
2
Niemczyk A., Seweryn R., Klimek K., (2019), Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego: potrzeby - motywacje - zachowania, Warszawa : Difin, 140 s.
3
Klimek K., (2019), The Implementation of "The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM)" in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes, "Turyzm", t. 29, z. 2, s. 55-67; https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970#https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6315/5936
4
Klimek K., Doctor M., (2018), Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?, "Journal of Destination Marketing & Management", vol. 10, s. 181-190.
5
Klimek K., (2017), The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 4 (40), s. 19-28; https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/
6
Klimek K., (2017), Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries, "European Journal of Service Management", vol. 24, no. 4, s. 31-38; https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/
7
Klimek K., (2015), Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji, "Folia Turistica", nr 35, s. 143-165; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf
8
Klimek K., (2014), State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism, "Folia Turistica", nr 33, s. 35-61; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf
9
Klimek K., (2013), Destination Management and Sustainable Tourism Development: a Cross-County Analysis, Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 84 s.
10
Klimek K., (2013), Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development, "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation", vol. 4, iss. 2, s. 27-47; http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf
11
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
12
Klimek K., (2012), Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 60 s.
13
Bürcher S., Doctor M., Klimek K., Stumm N., (2012), Markttendenzen 2012: Indien, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 25 s.
14
Klimek K., (2012), Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis. [W:] Hospitality for a Better World : Proceedings, Lausanne : The Hospitality & Tourism Educators, s. 574-586.
15
Bürcher S., Klimek K., Kuonen P., Schnyder M., (2012), Markttendenzen 2012: Polen, [on-line], Sierre : Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus, 24 s.
16
Klimek K., Scaglione M., Schegg R., Matos R., (2012), Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations. [W:] Keller P., Laesser C. (red.), New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes (International tourism research and concepts; vol. 6), Berlin : Erich Schmidt Verlag, s. 155-169.
17
Berbeka J., Borodako K., Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2012), Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-123.
18
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-53.
19
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 67 s.
20
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009. [W:] C. Santos , Perdigao F., Aguas P., Torkington K. (red.), Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011, Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, s. 12-22.
21
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
22
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
23
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 120 s.
24
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: streszczenie, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
25
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 55-80.
26
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
27
Klimek K., (2010), Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780
28
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
29
Rudnicki M., Klimek K., (2010), Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 7-28.
30
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 421-441.
31
Klimek K., (2010), Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii: wnioski dla Polski, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 275 s.
32
Berbeka J., Seweryn R., Klimek K., (2010), Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 81-115.
33
Klimek K., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii, Prom. Sala J., Kraków : , 318 k.
34
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: gestorzy turystyki MICE: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 160 s.
35
Klimek K., (2009), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-40.
36
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 118 s.
37
Klimek K., (2008), Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 89-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669
38
Klimek K., (2007), Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 57-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717
39
Klimek K., (2007), Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 6-37.
40
Klimek K., (2006), Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 704, s. 57-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149
41
Klimek K., (2004), Rynek pracy w Szwajcarii, "Polityka Społeczna", R. 31, nr 7 (364), s. 27-31.
42
Klimek K., (2004), Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro. [W:] Bosiacki S., Grell J. (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, s. 247-261.
43
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
44
Seweryn R., Klimek K., Borodako K., Kryczka-Habina M., (2006), Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
1
@book{monUEK:2168345726,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-051-4",
}
2
@book{monUEK:2168334075,
author = "Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Katarzyna Klimek",
title = "Przedstawiciele pokolenia Z jako uczestnicy ruchu turystycznego : potrzeby - motywacje - zachowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-8085-797-1",
}
3
@article{artUEK:2168341363,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "The Implementation of The St. Gallen Model for Destination Management (SGDM) in the Polish Carpathians : a Case Study of Six Bieszczady Communes",
journal = "Turyzm",
number = "t. 29, z. 2",
pages = "55-67",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0867-5856.29.2.06},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/5970#https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tourism/article/view/6315/5936},
}
4
@article{artUEK:2168329789,
author = "Katarzyna Klimek and Marut Doctor",
title = "Are Alpine Destination Management Organizations (DMOs) Appropriate Entities for the Commercialization of Summer Tourism Products?",
journal = "Journal of Destination Marketing & Management",
number = "vol. 10",
pages = "181-190",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.09.005},
url = {},
}
5
@article{artUEK:2168319175,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "The Role of Destination Management Organizations (DMOs) in Commercialization of Summer Tourism Products: New Challenges for Mountain Destinations in an Integrated and Global e-Market Place",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "4 (40)",
pages = "19-28",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ept.2017.4.40-02},
url = {https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/784/article/12811/},
}
6
@article{artUEK:2168319173,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Destination Management Organisations (DMOs) and their Role in Summer Product Development in Selected Alpine Countries",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "31-38",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2017.24-05},
url = {https://wnus.edu.pl/ejsm/en/issue/808/article/13132/},
}
7
@article{artUEK:2168312885,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Komercjalizacja letnich produktów turystycznych przez lokalne i regionalne organizacje turystyczne w wybranych krajach górskich z wykorzystaniem internetowych kanałów dystrybucji",
journal = "Folia Turistica",
number = "35",
pages = "143-165",
year = "2015",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_35_2015.pdf},
}
8
@article{artUEK:2168302251,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "State Tourism Policies in Switzerland and Selected Good Practices for Polish Tourism",
journal = "Folia Turistica",
number = "33",
pages = "35-61",
year = "2014",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_33_2014.pdf},
}
9
@book{ksiUEK:2168302265,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Destination Management and Sustainable Tourism Development : a Cross-County Analysis",
adress = "Saarbrücken",
publisher = "LAP LAMBERT Academic Publishing",
year = "2013",
url = {https://www.researchgate.net/publication/283642380_Destination_management_ans_sustainable_tourism_development},
isbn = "978-3-659-45646-6",
}
10
@article{artUEK:2168302249,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Destination Management Organisations and Their Shift to Sustainable Tourism Development",
journal = "European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation",
number = "vol. 4, iss. 2",
pages = "27-47",
year = "2013",
url = {http://www.ejthr.com/ficheiros/2013/Volume2/EJTHR_Vol4_2_Art2_Katarzyna.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168256534,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
12
@book{skrUEK:2168235586,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-577-2",
}
13
@misc{rscUEK:2168302335,
author = "Sandra Bürcher and Marut Doctor and Katarzyna Klimek and Nathalie Stumm",
title = "Markttendenzen 2012 : Indien",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
url = {http://www.tourobs.ch/media/12476/etude_marche_inde_de_lowrez.pdf},
}
14
@inbook{mkaUEK:2168302321,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Destination Management Organizations - Quest for Present and Future Sustainable Development : a Cross-Country Analysis",
booktitle = "Hospitality for a Better World : Proceedings",
pages = "574-586",
adress = "Lausanne",
publisher = "The Hospitality & Tourism Educators",
year = "2012",
}
15
@misc{rscUEK:2168302329,
author = "Sandra Bürcher and Katarzyna Klimek and Patrick Kuonen and Marc Schnyder",
title = "Markttendenzen 2012 : Polen",
adress = "Sierre",
publisher = "Walliser Tourismus Observatorium, Institut für Tourismus",
year = "2012",
url = {http://www.tourobs.ch/media/12424/etude_marche_pologne_de_lowrez.pdf},
}
16
@inbook{mkaUEK:2168302313,
author = "Katarzyna Klimek and Miriam Scaglione and Roland Schegg and Rafael Matos",
title = "Marketing and Sustainable Tourism in Alpine Destinations",
booktitle = "New Challenges for Tourism Promotion : Tackling High Competition and Multimedia Changes",
pages = "155-169",
adress = "Berlin",
publisher = "Erich Schmidt Verlag",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/publication/265292765_Marketing_and_Sustainable_Tourism_in_Alpine_Destinations},
issn = "1862-9946",
isbn = "978-3-503-13838-8 ; 978-3-503-13839-5",
}
17
@inbook{fmUEK:2168242676,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Katarzyna Klimek",
title = "Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
18
@inbook{fmUEK:2168228102,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "35-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
19
@misc{rscUEK:2168226459,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927},
}
20
@inbook{mkaUEK:2168236132,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009",
booktitle = "Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011",
pages = "12-22",
adress = "Algarve",
publisher = "Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210},
isbn = "978-989-8472-14-4",
}
21
@article{artUEK:2166032259,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
22
@article{artUEK:2168229726,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570},
}
23
@misc{rscUEK:2168226447,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011},
}
24
@misc{rscUEK:2168228724,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931},
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168278165,
author = "Michał Rudnicki and Katarzyna Klimek",
title = "Rola turystyki motywacyjnej w Krakowie wśród oferty turystycznej PCO i DMO",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "55-80",
year = "2010",
}
26
@misc{rscUEK:2166032185,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587},
}
27
@article{artUEK:2168301943,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Niekorzystne aspekty rozwoju turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "65-83",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/zeszyty/169381780},
}
28
@misc{rscUEK:2168228726,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588},
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168278155,
author = "Michał Rudnicki and Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka motywacyjna jako rodzaj turystyki biznesowej",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "7-28",
year = "2010",
}
30
@inbook{fmUEK:2165695232,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "421-441",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
31
@book{monUEK:2167894254,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii : wnioski dla Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-16-3",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168278163,
author = "Jadwiga Berbeka and Renata Seweryn and Katarzyna Klimek",
title = "Znaczenie turystyki motywacyjnej dla gestorów bazy turystycznej w Krakowie",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "81-115",
year = "2010",
}
33
@unpublished{drUEK:51427,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego Szwajcarii",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
34
@misc{rscUEK:2165718325,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585},
}
35
@inbook{fmUEK:2165698244,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "11-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
36
@misc{rscUEK:2165707920,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586},
}
37
@article{artUEK:50363,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka na obszarach górskich na przykładzie szwajcarskiego kantonu Valais",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "89-108",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611669},
}
38
@article{artUEK:50773,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "57-79",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151142717},
}
39
@unpublished{fnpUEK:2168275887,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Istota i rola turystyki biznesowej na rynku turystycznym oraz determinanty jej rozwoju",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "6-37",
year = "2007",
}
40
@article{artUEK:52930,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Tendencje zjednoczeniowe w Europie a rozwój turystyki w Szwajcarii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "704",
pages = "57-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110817149},
}
41
@article{artUEK:2168218194,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Rynek pracy w Szwajcarii",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "R. 31, 7 (364)",
pages = "27-31",
year = "2004",
}
42
@inbook{fmUEK:2168240694,
author = "Katarzyna Klimek",
title = "Turystyka w Szwajcarii - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Gospodarka turystyczna w XXI wieku : szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej",
pages = "247-261",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego",
year = "2004",
isbn = "83-88923-37-4",
}
43
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Józef Sala and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Michał Rudnicki and Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
44
@unpublished{UEK:2166601434,
author = "Renata Seweryn and Katarzyna Klimek and Krzysztof Borodako and Małgorzata Kryczka-Habina",
title = "Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}