Publications of the selected author

1

Title:
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland
Source:
Eastern European Economics (2020) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the Cracow University of Economics under the Programme [Potencjał nr 5/EEN/2020/POT].
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349640
article
2

Title:
Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi = Legal, Organizational and Methodological Aspects of Public Real Estate Management
Source:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(107) (2019) , s. 57-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2019 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168340691
article
See main document
3

Title:
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities
Source:
Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018) , s. 265-283. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Authors acknowledge financial support from the fund s allocated to development of research potential of the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics for 2018.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326997
article
4

Author:
Bartłomiej Marona , Annette van den Beemt-Tjeerdsma
Title:
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands
Source:
Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018) , s. 1-15. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by Stichting Hanzehogeschool and Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168329161
article
5

Title:
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
225 s.: il.; 23 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 258)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-770-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168330309
monograph
6

Title:
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow
Source:
Journal of European Real Estate Research. - vol. 10 iss. 1 (2017) , s. 4-16. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313037
article
7

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 197-208. - Streszcz., summ.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
ISBN:
978-83-65605-08-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316845
chapter in conference materials
8

Title:
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Toruń: Institute of Economic Research, 2017
Physical description:
12 s.
Series:
(Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314555
publishing series
9

Title:
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017) , s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 r
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168316017
article
10

Title:
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016) , s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309487
article
See main document
11

Author:
Iwona Kik
Title:
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
233 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-365
Nr:
2168315403
doctoral dissertation
12

Title:
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016) , s. 16-22. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168313035
article
13

Author:
Title:
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 r. Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312511
article
14

Author:
Bartłomiej Marona , Anna Wilk
Title:
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016) , s. 51-65. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307963
article
See main document
15

Title:
Entrepreneurial Business and Economics Review
Number:
vol. 4, nr 2
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics, Bibliogr. po rozdz.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168307959
journal / series editorial
See related chapters
16

Title:
Editorial
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - vol. 4, nr 2, s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168307961
preface / summary
See main document
17

Title:
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2015
Physical description:
256 s.: il.; 21 cm
Series:
(Nieruchomości - Poltext)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01160.
ISBN:
978-83-7561-497-8
Nr:
2168291853
monograph
18

Title:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015) , s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295439
article
See main document
19

Title:
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2015. - nr 2 (92), s. 62-63
Access mode:
Nr:
2168302601
varia
See main document
20

Title:
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Source:
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014) , s. 57-61 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168295951
article
21

Title:
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014) , s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290263
article
See main document
22

Title:
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291633
article
23

Title:
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland
Source:
New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014) , s. 187-201. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287021
article
24

Title:
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Source:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 171-201 - Bibliogr.
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303549
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ
Source:
Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014) , s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr.
Research program:
Authors would like to acknowledge the financial support of National Science Centre of Poland for the project "Economical and spatial effects of introduction of value-based property tax system in Poland: The case of Krakow Metropolitan Area" (grant number: UMO-2011/03/B/HS4/01160).
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168287029
article
26

Title:
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 21, iss. 3 (2013) , s. 43-50. - [odczyt: 08.10.2013] - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261834
article
27

Title:
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]2013. - nr 83, s. 72-73
Nr:
2168264048
varia
See main document
28

Title:
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013) , s. 257-269. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168286095
article
29

Author:
Bartłomiej Marona , Agnieszka Bieniek
Title:
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013) , s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł przygotowany w ramach badań finansowanych przez NCN pt. "Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wybranych miast". Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286929
article
30

Title:
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury
Source:
Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Nr 3(24) (2013) , s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168286925
article
31

Title:
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym
Source:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 33-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286787
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013) , s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266906
article
33

Title:
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Research program:
Badania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant pt. Instytucjonalne uwarunkowania działalności inwestycyjnej w Polsce w kontekście zarządzania publicznego na przykładzie wy - branych miast. Nr umowy 4143/B/H03/2011/40.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265260
article
34

Title:
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 58-77
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273770
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Efektywność źródłem bogactwa narodów, Wrocław, Polska, od 2012-01-23 do 2012-01-25
Title:
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector
Source:
Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 20122012. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168286999
chapter in conference materials
36

Title:
Podstawy gospodarowania nieruchomościami
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
83, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-592-5
Nr:
2168244900
academic script
37

Title:
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012) , s. s. 77-94. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247676
article
38

Title:
The European Portfolio Management Challenge
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2012. - nr 79, s. 68-69
Nr:
2168228958
varia
See main document
39

Title:
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 2 (47), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344458
varia
See main document
40

Title:
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263824
article
See main document
41

Title:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy
Source:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 171-181
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235700
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Conference:
XXVII Naučna Konferenciâ s meždunarodno učastie "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", Warna, Bułgaria, od 2012-11-30 do 2012-11-30
Title:
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review
Source:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2012 (2012) , s. 101-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266832
article
44

Title:
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012) , s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229592
article
See main document
45

Title:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 111-197
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536360
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011) , s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219930
article
See main document
48

Title:
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study
Source:
Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011) , s. 89-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235054
article
49

Title:
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220274
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011) , s. 77-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219810
article
See main document
51

Title:
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement
Source:
Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011, s. 79-94. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60432-75-4
Nr:
2168234828
chapter in monograph
52

Title:
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011) , s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168223150
article
See main document
53

Title:
XXIII Konferencja European Network of Housing Research
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]2011. - nr 77, s. 68-69
Nr:
2168222766
varia
See main document
54

Title:
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011) , s. 81-92. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234262
article
55

Conference:
23rd ENHR Conference: "Mixité": an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future, Toulouse, Francja, od 2011-07-05 do 2011-07-08
Title:
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future - Toulouse: ENHR, 2011, s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168290183
chapter in conference materials
56

Title:
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-176
Nr:
52345
doctoral dissertation
57

Title:
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 2 (34), s. 45. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346774
varia
See main document
58

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 127-151
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306487
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 60-92
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306233
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 93-126
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306485
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 24-59
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306197
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010) , s. 89-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53136
article
See main document
63

Title:
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009) , s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2161769107
article
64

Conference:
1st International Science Conference: Knowledge Society, Sozopol, Bułgaria, od 2008-09-03 do 2008-09-05
Title:
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences
Source:
KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008) , s. 155-158. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168266478
article
65

Title:
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50157
article
See main document
66

Title:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008) , s. 93-102. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50127
article
See main document
67

Title:
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 258-269. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
53240
article
68

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 589-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51193
article
69

Title:
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value
Source:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 146-152. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166523754
chapter in monograph
70

Conference:
7. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow
Source:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007, s. 40-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-227-2778-5
Nr:
2168266476
chapter in conference materials
71

Author:
Bartłomiej Marona , Barbara Wojnar
Title:
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007) , s. 30-33 - Bibliogr.
Nr:
2166656107
article
See main document
72

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 323-333 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166339500
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52925
article
See main document
74

Title:
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244490
chapter in monograph
75

Title:
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues
Source:
Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 324-332. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. 7, z. 1A)
ISBN:
978-83-60230-03-9
Nr:
2166113877
chapter in monograph
76

Title:
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006) , s. 9-15 - Bibliogr.
Nr:
2166644555
article
See main document
77

Conference:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Title:
Property Tax System in Poland - a Question of Reform?
Source:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 151-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266324
chapter in conference materials
78

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Ustroń, Polska, od 2005-06-07 do 2005-06-09
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Source:
Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel - Katowice : Ustroń: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 125-135 - Bibliogr.
Nr:
2168320123
chapter in conference materials
79

Title:
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005) , s. 131-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52566
article
See main document
80

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005, s. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168226407
chapter in report
81

Conference:
12th Annual European Real Estate Conference, Dablin, Irlandia, od 2005-06-15 do 2005-06-18
Title:
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society - b.m.: b.w., 2005. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316163
varia
82

Conference:
5. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2004-09-30 do 2004-10-01
Title:
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market
Source:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004, s. 157-161. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2111-5
Nr:
2168266468
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Signature:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
unpublished scientific work
2

Title:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Signature:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
unpublished scientific work
3

Title:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Signature:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
unpublished scientific work
4

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
5

Title:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Signature:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
unpublished scientific work
6

Title:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Signature:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
unpublished scientific work
7

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
1
The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Agnieszka TELEGA // Eastern European Economics. - (2020). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2020.1798160. - ISSN 0012-8775
2
Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi = Legal, Organizational and Methodological Aspects of Public Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1(107) (2019), s. 57-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf. - ISSN 1231-8841
3
Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Equilibrium. - vol. 13, iss. 2 (2018), s. 265-283. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747. - ISSN 1689-765X
4
Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands / Bartłomiej MARONA, Annette van den Beemt-Tjeerdsma // Sustainability. - vol. 10, iss. 11 (2018), s. 1-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm. - ISSN 2071-1050
5
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej MARONA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 225 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 258). - ISBN 978-83-7252-770-7
6
Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Journal of European Real Estate Research. - vol. 10 iss. 1 (2017), s. 4-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1753-9269
7
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. - Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 197-208. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku angielski. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-65605-08-5. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1
8
Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland [on-line] / Agnieszka MAŁKOWSKA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Toruń : Institute of Economic Research, 2017. - 12 s. - Summ. - Bibliogr. - (Institute of Economic Research Working Papers ; no. 69). - Pełny tekst: http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf
9
Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu = Public Real Estate as a Field of Management Research / Bartłomiej MARONA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (175) (2017), s. 197-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf. - ISSN 0137-5466
10
Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Inefficient Practices in Municipal Property Management in Poland : the Case of Krakow Metropolitan Area / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2(96) (2016), s. 49-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003257
12
Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 24, no. 4 (2016), s. 16-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
13
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province / Iwona Kik, Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
14
Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland / Bartłomiej MARONA, Anna Wilk // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 51-65. - Summ.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf. - ISSN 2353-883X
15
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang.. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. po rozdz. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/16/pdf_15. - ISSN 2353-883X
16
Editorial / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2 (2016), s. 7-8. - Tytuł numeru: Real Estate and Construction Economics. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf. - ISSN 2353-883X
17
Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA. - Warszawa : Poltext, 2015. - 256 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-497-8
18
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Impact of Property Tax Reform on Housing Costs in Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 5-11. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
19
XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 62-63. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf. - ISSN 1231-8841
20
Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / Bartłomiej MARONA // Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. - nr 4 (42) (2014), s. 57-61. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf. - ISSN 1731-1829
21
The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector = Racjonalność gospodarowania nieruchomościami w kontekście celów posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014), s. 77-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
22
Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów = Public Management Tools in the Context of Investor service : Case of Polish Municipalities / Bartłomiej MARONA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 275-286. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf. - ISSN 2084-5189
23
The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // New Educational Review. - Vol. 35, No. 1 (2014), s. 187-201. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-6729
24
Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 171-201. - Bibliogr.
25
Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government = Podatok na majno ta fìskalʹna nezaležnìstʹ polʹsʹkogo mìscevogo samovrâduvannâ / Michal GLUSZAK, Bartlomiej MARONA // Aktual'ní Problemi Ekonomìki = Actual Problems of Economics. - No. 6(156) (2014), s. 364-373. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 1993-6788
26
Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management / Bartłomiej MARONA // Real Estate Management and Valuation [on-line]. - vol. 21, iss. 3 (2013), s. 43-50. - Summ.. - [odczyt: 08.10.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
27
VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku) / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 83 (2013), s. 72-73. - ISSN 1231-8841
28
Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie = Using Corporate Governance Experience to Improve Ownership Supervision in Commune / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 9 (2013), s. 257-269. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf. - ISSN 1734-5391
29
Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010 = The Analysis of the Influence of Foreign Direct Investment on Polish Economy in 1996-2010 Using VECM Methodology / Bartłomiej MARONA, Agnieszka Bieniek // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 44, nr 2 (2013), s. 333-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930. - ISSN 2080-0339
30
Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Ekonomia = Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. - Nr 3(24) (2013), s. 119-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2080-5977
31
Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 33-47. - Bibliogr.
32
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland = Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Paweł OLEKSY // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 86(4) (2013), s. 54-59. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
33
Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast = Review of Local Barriers to Investment in the Context of Investment Attractiveness of Polish Cities / Bartłomiej MARONA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 241-251. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
34
Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół / Stanisław BELNIAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna KANIA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 58-77
35
Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym = Rational Real Estate Management in the Context of Ownership Goals in Private and Public Sector / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012 = Efficiency as a Source of the Wealth of Nations : V International Scientific Conference, 23-25 January 2012. - (2012)15 ekranów. - Summ.
36
Podstawy gospodarowania nieruchomościami / Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 83, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-592-5
37
Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania = Ownership Supervision as a Condition of Rational Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 223 (2012), s. s. 77-94. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Z prac Katedry Inwestycji i Nieruchomości : wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
38
The European Portfolio Management Challenge / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
39
Program The European Portfolio Management Challenge na UEK / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (47) (2012), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
40
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
41
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków : Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 171-181. - ISBN 978-83-931128-7-6
42
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
43
Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review / Pawel OLEKSY, Michał GŁUSZAK, Bartlomiej MARONA // Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2012 (2012), s. 101-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit. - ISSN 1313-2369
44
Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie = Office and Retail Real Estate Market in Krakow - Short Term Forecast / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 80 (2012), s. 38-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
45
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
46
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
47
Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów = Real Estate Education at the Cracow University of Economics - Report of Survey / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 56-61. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
48
Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Journal of International Studies. - vol. 4, no 1 (2011), s. 89-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295. - ISSN 2071-8330
49
Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce = Malfunctional Practices in Municipal Property Management in Poland / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 223-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
50
Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce = Ownership Supervision of Real Estate at the Disposal of Municipalities in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 77-91. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
51
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski. - Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. - S. 79-94. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60432-75-4
52
Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań = Real Estate Market in Małopolska : Report of Survey / Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 62-63. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
53
XXIII Konferencja European Network of Housing Research / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
54
Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa = Barriers to Land Development - the Example of Cracow and Its Surroundings / Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 192 (2011), s. 81-92. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Stan i tendencje rozwoju rynku nieruchomości. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
55
Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny]. - Toulouse : ENHR, 2011. - S. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf
56
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management / Bartłomiej MARONA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001942
57
Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC / Bartłomiej MARONA, Iwona Strzępek // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 2 (34) (2010), s. 45. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45. - ISSN 1689-7757
58
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 127-151
59
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi / Małgorzata UHRUSKA, Marcin SURÓWKA, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 60-92
60
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126
61
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59
62
Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce = The Scope and Goal of Ownership Supervision in Managing Local Government Real Estate in Poland / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 89-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169647637. - ISSN 1898-6447
63
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009), s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf. - ISSN 1733-2478
64
Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences / Michal GLUSZAK, Bartłomiej MARONA // KSI Transactions on Knowledge Society. - vol. 1, nr 3 (2008), s. 155-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf. - ISSN 1313-4787
65
Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych = Local Authority Supervision of Organisational Units Operating on the Basis of the Commercial Companies' Code / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163208343. - ISSN 1898-6447
66
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd = Ownership Supervision of Local Authority Organisational Units Exercising Long-term Management of Real Estate / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 93-102. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158023493. - ISSN 1898-6447
67
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego = Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing / Bartłomiej MARONA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 258-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
68
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 589-601. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
69
Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko = Land Acquisition in Land-Deweloping Process : Legal Problems, Risk and Real Estate Value / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa : Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 146-152. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
70
Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow / Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. - S. 40-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-227-2778-5
71
Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna / Bartłomiej MARONA, Barbara Wojnar // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 61 (2007), s. 30-33. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
72
Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata / Bartłomiej MARONA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 323-333. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
73
System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich = The Property Taxation System in Poland Compared to Solutions Applied in Selected European Countries / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 703 (2006), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=111129665. - ISSN 0208-7944
74
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
75
Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin = Efficiency of Managing Real Estate in the Context of Local Government Revenues / Bartłomiej MARONA // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 324-332. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
76
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006), s. 9-15. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
77
Property Tax System in Poland - a Question of Reform? / Bartłomiej MARONA, Michal GLUSZAK // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 151-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
78
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel. - Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - S. 125-135. - Bibliogr.
79
Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach = Restructuring Wealth in Privatised Businesses / Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 131-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=88557397. - ISSN 0208-7944
80
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
81
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m. : b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
82
Foreigners on the Polish Agricultural Land Market / Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2004. - S. 157-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2111-5
83
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
84
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
85
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
86
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
88
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Małkowska A., Głuszak M., Marona B., Telega A., (2020), The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland, "Eastern European Economics"; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2020.1798160
2
Marona B., (2019), Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi, "World of Real Estate Journal", nr 1(107), s. 57-61; http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf
3
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2018), Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities, "Equilibrium", vol. 13, iss. 2, s. 265-283; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747
4
Marona B., van den Beemt-Tjeerdsma A., (2018), Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands, "Sustainability", vol. 10, iss. 11, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm
5
Marona B., (2018), Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 258), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 225 s.
6
Głuszak M., Marona B., (2017), Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow, "Journal of European Real Estate Research", vol. 10 iss. 1, s. 4-16.
7
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland. [W:] Balcerzak , Pietrzak (red.), Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 197-208.
8
Małkowska A., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2017), Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland, [on-line], Toruń : Institute of Economic Research, 12 s.
9
Marona B., (2017), Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (175), s. 197-206; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf
10
Marona B., (2016), Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, "Świat Nieruchomości", nr 2(96), s. 49-53.
11
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k.
12
Marona B., (2016), Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities, "Real Estate Management and Valuation", vol. 24, no. 4, s. 16-22; https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml
13
Kik I., Marona B., Nalepka A., (2016), Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 35-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886
14
Marona B., Wilk A., (2016), Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 2, s. 51-65; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf
15
Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA Cracow : Cracow University of Economics, 2016. - vol. 4, nr 2. - 160 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - 2353-883X
16
Głuszak M., Marona B., (2016), Editorial. [W:] Głuszak M., Marona B. (red.), Entrepreneurial Business and Economics Review, Cracow : Cracow University of Economics, s. 7-8.
17
Głuszak M., Marona B., (2015), Podatek katastralny: ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości, Warszawa : Poltext, 256 s.
18
Głuszak M., Marona B., (2015), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 5-11.
19
Marona B., (2015), XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku), "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 62-63; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf
20
Marona B., (2014), Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego", nr 4 (42), s. 57-61; http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf
21
Marona B., (2014), The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector, "Świat Nieruchomości", nr 90 (4), s. 77-82.
22
Marona B., (2014), Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 275-286; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf
23
Marona B., Głuszak M., (2014), The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland, "New Educational Review", Vol. 35, No. 1, s. 187-201.
24
Głuszak M., Marona B., (2014), Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 171-201.
25
Głuszak M., Marona B., (2014), Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government, "Aktual'ní Problemi Ekonomìki", No. 6(156), s. 364-373.
26
Marona B., (2013), Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management, "Real Estate Management and Valuation" [on-line], vol. 21, iss. 3, s. 43-50; http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT
27
Marona B., (2013), VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku), "Świat Nieruchomości", nr 83, s. 72-73.
28
Marona B., (2013), Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 9, s. 257-269; https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf
29
Marona B., Bieniek A., (2013), Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 44, nr 2, s. 333-350; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930
30
Głuszak M., Marona B., (2013), Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury, "Ekonomia", Nr 3(24), s. 119-133.
31
Głuszak M., Marona B., (2013), Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 33-47.
32
Głuszak M., Marona B., Oleksy P., (2013), Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 86(4), s. 54-59.
33
Marona B., (2013), Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 241-251.
34
Belniak S., Marona B., Kania K., (2012), Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 58-77.
35
Marona B., (2012), Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym. [W:] Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012
36
Małkowska A., Marona B., (2012), Podstawy gospodarowania nieruchomościami, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 83, [1] s.
37
Marona B., Głuszak M., (2012), Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 223, s. s. 77-94.
38
Marona B., Głuszak M., (2012), The European Portfolio Management Challenge, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 68-69.
39
Marona B., Głuszak M., (2012), Program The European Portfolio Management Challenge na UEK, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
40
Marona B., Głuszak M., Nalepka A., (2012), Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 32-37.
41
Marona B., Nalepka A., (2012), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 171-181.
42
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
43
Oleksy P., Głuszak M., Marona B., (2012), Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", R. 2012, s. 101-108; http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit
44
Marona B., (2012), Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie, "Świat Nieruchomości", nr 80, s. 38-43.
45
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
46
Marona B., Nalepka A., (2011), The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 93-107.
47
Marona B., Głuszak M., (2011), Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 56-61.
48
Głuszak M., Marona B., (2011), Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study, "Journal of International Studies", vol. 4, no 1, s. 89-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295
49
Marona B., Głuszak M., (2011), Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 223-231.
50
Marona B., (2011), Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 77-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553
51
Marona B., Nalepka A., (2011), Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy. [W:] Szabłowski J. (red.), Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 79-94.
52
Marona B., (2011), Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań, "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 62-63.
53
Głuszak M., Marona B., (2011), XXIII Konferencja European Network of Housing Research, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 68-69.
54
Kania K., Marona B., (2011), Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 192, s. 81-92.
55
Głuszak M., Marona B., (2011), Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland. [W:] Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future [Dokument elektroniczny], Toulouse : ENHR, s. 1-11.
56
Marona B., (2010), Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy, Prom. Nalepka A., Kraków : , 231 k.
57
Marona B., Strzępek I., (2010), Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC, "Kurier UEK", nr 2 (34), s. 45; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45
58
Kania K., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 127-151.
59
Uhruska M., Surówka M., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 60-92.
60
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126.
61
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59.
62
Marona B., (2010), Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 89-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637
63
Marona B., Nalepka A., (2009), Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 4, s. 37-43; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf
64
Głuszak M., Marona B., (2008), Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences, "KSI Transactions on Knowledge Society", vol. 1, nr 3, s. 155-158; http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf
65
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343
66
Marona B., (2008), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 93-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493
67
Marona B., (2007), Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 258-269.
68
Nalepka A., Marona B., (2007), Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 589-601.
69
Marona B., Głuszak M., (2007), Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 146-152.
70
Głuszak M., Marona B., (2007), Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 40-46.
71
Marona B., Wojnar B., (2007), Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna, "Świat Nieruchomości", nr 61, s. 30-33.
72
Marona B., (2006), Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 323-333.
73
Marona B., (2006), System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665
74
Nalepka A., Marona B., (2006), Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199-213.
75
Marona B., (2006), Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 324-332.
76
Marona B., Nalepka A., (2006), Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 57-58, s. 9-15.
77
Marona B., Głuszak M., (2005), Property Tax System in Poland - a Question of Reform?. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 151-154.
78
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 125-135.
79
Marona B., (2005), Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397
80
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 144-167.
81
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
82
Marona B., Uhruska M., (2004), Foreigners on the Polish Agricultural Land Market. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 157-161.
83
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
84
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
85
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
86
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
87
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
88
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
89
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
1
@article{UEK:2168349640,
author = "Agnieszka Małkowska and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Agnieszka Telega",
title = "The Impact of the Electoral Cycle on Area-Based Property Tax in Poland",
journal = "Eastern European Economics",
pages = "",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00128775.2020.1798160},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00128775.2020.1798160},
}
2
@article{UEK:2168340691,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Prawne, organizacyjne i metodyczne uwarunkowania zarządzania nieruchomościami publicznymi",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "1(107)",
pages = "57-61",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2019.107.07},
url = {http://www.swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/107_07.pdf},
}
3
@article{UEK:2168326997,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Spatial Interdependence in Property Taxation : the Case of Polish Municipalities",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 13, iss. 2",
pages = "265-283",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24136/eq.2018.014},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/775/747},
}
4
@article{UEK:2168329161,
author = "Bartłomiej Marona and Annette van den Beemt-Tjeerdsma",
title = "Impact of Public Management Approaches on Municipal Real Estate Management in Poland and The Netherlands",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 10, iss. 11",
pages = "1-15",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su10114291},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/10/11/4291/htm},
}
5
@book{UEK:2168330309,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-770-7",
}
6
@article{UEK:2168313037,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Discrete Choice Model of Residential Location in Krakow",
journal = "Journal of European Real Estate Research",
number = "vol. 10 iss. 1",
pages = "4-16",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/JERER-01-2016-0006},
url = {},
}
7
@inbook{UEK:2168316845,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Quantitative Methods",
pages = "197-208",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/11/11/9-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-08-5",
}
8
@book{UEK:2168314555,
author = "Agnieszka Małkowska and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax Autonomy and Tax Mimicking in Major Metropolitan Areas in Poland",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research",
year = "2017",
url = {http://www.badania-gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2017_No_69.pdf},
issn = "",
}
9
@article{UEK:2168316017,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nieruchomości publiczne jako przedmiot badań nauk o zarządzaniu",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (175)",
pages = "197-206",
year = "2017",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2017_NR_1_(175).pdf},
}
10
@article{UEK:2168309487,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Niesprawności w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce na przykładzie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2(96)",
pages = "49-53",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.96.07},
url = {},
}
11
@unpublished{UEK:2168315403,
author = "Iwona Kik",
title = "Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003257},
}
12
@article{UEK:2168313035,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Public Management in a Real Estate Area - Some Empirical Evidence from Polish Municipalities",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 24, no. 4",
pages = "16-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/remav-2016-0026},
url = {https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/remav.2016.24.issue-4/remav-2016-0026/remav-2016-0026.xml},
}
13
@article{UEK:2168312511,
author = "Iwona Kik and Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "35-49",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0803},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886},
}
14
@article{UEK:2168307963,
author = "Bartłomiej Marona and Anna Wilk",
title = "Tenant Mix Structure in Shopping Centres : Some Empirical Analyses from Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 2",
pages = "51-65",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040205},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/137/pdf},
}
15
@misc{UEK:2168307959,
title = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
editor = Głuszak Michał,
editor = Marona Bartłomiej,
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/issue/viewIssue/16/pdf_15},
}
16
@misc{UEK:2168307961,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Editorial",
booktitle = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 2",
pages = "7-8",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040201},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/188/pdf},
}
17
@book{UEK:2168291853,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Podatek katastralny : ekonomiczne uwarunkowania reformy opodatkowania nieruchomości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-497-8",
}
18
@article{UEK:2168295439,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "5-11",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.01},
url = {},
}
19
@misc{UEK:2168302601,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "XXXI Konferencja American Real Estate Society (Fort Myers, Floryda, USA, 14-18 kwietnia 2015 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "62-63",
year = "2015",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/92_10.pdf},
}
20
@article{UEK:2168295951,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Podatek od nieruchomości w Polsce : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość",
journal = "Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego",
number = "4 (42)",
pages = "57-61",
year = "2014",
url = {http://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/Biuletyn%20SRMWW%204(2014).pdf},
}
21
@article{UEK:2168290263,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "The Rationality of Real Estate Management : the Aims of Ownership in the Private and Public Sector",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "90 (4)",
pages = "77-82",
year = "2014",
}
22
@article{UEK:2168291633,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zakres wykorzystania narzędzi zarządzania publicznego przez wybrane urzędy miast w Polsce w kontekście obsługi inwestorów",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "275-286",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_18.pdf},
}
23
@article{UEK:2168287021,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "The Ties that Bind? Real Estate Education in Europe and Regulatory Framework in Poland",
journal = "New Educational Review",
number = "Vol. 35, No. 1",
pages = "187-201",
year = "2014",
}
24
@unpublished{UEK:2168303549,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Wpływ wprowadzenia podatku od wartości nieruchomości na koszty eksploatacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "171-201",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168287029,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Property Tax and the Fiscal Independence of Polish Local Government",
journal = "Aktual'ní Problemi Ekonomìki",
number = "No. 6(156)",
pages = "364-373",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168261834,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Use of the Agency Theory to Analyze the Commissioning System of Commune Real Estate Management",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "43-50",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2013-0025},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/remav.2013.21.issue-3/remav-2013-0025/remav-2013-0025.xml?format=INT},
}
27
@misc{UEK:2168264048,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "VIII Seminarium dydaktyczne Europejskiego Stowarzyszenia Nieruchomości (Aalto, 30 listopad - 1 grudzień 2012 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "83",
pages = "72-73",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168286095,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Analiza możliwości wykorzystania doświadczeń nadzoru korporacyjnego do usprawnienia nadzoru właścicielskiego w gminie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 9",
pages = "257-269",
year = "2013",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/zeszyt-naukowy-9-wsei.pdf},
}
29
@article{UEK:2168286929,
author = "Bartłomiej Marona and Agnieszka Bieniek",
title = "Wykorzystanie modelu VECM do analizy wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę Polski w latach 1996-2010",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "333-350",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.022},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2013.022/2930},
}
30
@article{UEK:2168286925,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Popyt mieszkaniowy a przestrzeń miejska - przegląd literatury",
journal = "Ekonomia",
number = "Nr 3(24)",
pages = "119-133",
year = "2013",
}
31
@unpublished{UEK:2168286787,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Popytowe uwarunkowania polityki mieszkaniowej na szczeblu lokalnym",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "33-47",
year = "2013",
}
32
@article{UEK:2168266906,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Paweł Oleksy",
title = "Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "86(4)",
pages = "54-59",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168265260,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "241-251",
adress = "",
year = "2013",
}
34
@unpublished{UEK:2168273770,
author = "Stanisław Belniak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Kania",
title = "Zasób nieruchomości w dyspozycji szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "58-77",
year = "2012",
}
35
@inbook{UEK:2168286999,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Ocena racjonalności gospodarowania a cele posiadania nieruchomości w sektorze prywatnym i publicznym",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów : V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 23-25 stycznia 2012",
pages = "",
year = "2012",
url = {},
}
36
@book{UEK:2168244900,
author = "Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona",
title = "Podstawy gospodarowania nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-592-5",
}
37
@article{UEK:2168247676,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Nadzór nad rozdysponowanymi nieruchomościami gminy jako warunek racjonalnego gospodarowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "223",
pages = "s. 77-94",
adress = "",
year = "2012",
}
38
@misc{UEK:2168228958,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "The European Portfolio Management Challenge",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "79",
pages = "68-69",
year = "2012",
}
39
@misc{UEK:2168344458,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Program The European Portfolio Management Challenge na UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "55",
year = "2012",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
40
@article{UEK:2168263824,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak and Adam Nalepka",
title = "Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4(82)",
pages = "32-37",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168235700,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy",
booktitle = "Strategie rozwoju organizacji",
pages = "171-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-7-6",
}
42
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
43
@article{UEK:2168266832,
author = "Paweł Oleksy and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Selected Aspects of Economic and Spatial Neutrality of a Property Tax : a Literature Review",
journal = "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost",
number = "R. 2012",
pages = "101-108",
year = "2012",
url = {http://www.ue-varna.bg/Uploads/milen_marinov/Publishing_house_bg/27_nauchna_konferenciq.pdf#page=44=Fit},
}
44
@article{UEK:2168229592,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Krótkoterminowa prognoza rozwoju rynku nieruchomości handlowych i biurowych w Krakowie",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "80",
pages = "38-43",
year = "2012",
}
45
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka and Małgorzata Uhruska and Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
46
@inbook{UEK:2166536360,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance",
booktitle = "Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management",
pages = "93-107",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-35-8",
}
47
@article{UEK:2168219930,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Kształcenie w zakresie gospodarowania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie - oczekiwania i perspektywy zawodowe studentów",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "76",
pages = "56-61",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168235054,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Heterogeneity and Clustering of Housing Demand : Case Study",
journal = "Journal of International Studies",
number = "vol. 4, no 1",
pages = "89-97",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-8330.2011/4-1/9},
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171281295},
}
49
@inbook{UEK:2168220274,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Niesprawności w gospodarowaniu nieruchomościami komunalnymi w Polsce",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "223-231",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
50
@article{UEK:2168219810,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad rozdysponowanymi nieruchomościami w gminach w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "850",
pages = "77-91",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189553},
}
51
@inbook{UEK:2168234828,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy",
booktitle = "Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych",
pages = "79-94",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania",
year = "2011",
isbn = "978-83-60432-75-4",
}
52
@article{UEK:2168223150,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Rynek nieruchomości w gminach województwa małopolskiego : komunikat z badań",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "62-63",
year = "2011",
}
53
@misc{UEK:2168222766,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "XXIII Konferencja European Network of Housing Research",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "77",
pages = "68-69",
year = "2011",
}
54
@article{UEK:2168234262,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona",
title = "Bariery w prowadzeniu działalności landdeweloperskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "192",
pages = "81-92",
adress = "",
year = "2011",
}
55
@inbook{UEK:2168290183,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Housing Demand, Urban Sprawl and Gated Societies : Evidence from Poland",
booktitle = "Mixité : an Urban and Housing Issue : Mixing People, Housing and Activities as the Urban Challenge of the Future",
pages = "1-11",
adress = "Toulouse",
publisher = "ENHR",
year = "2011",
url = {https://www.enhr.net/documents/2011%20France/WS08/Paper-MichalGluszakBartlomiejMarona-WS08.pdf},
}
56
@unpublished{UEK:52345,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001942},
}
57
@misc{UEK:2168346774,
author = "Bartlomiej Marona and Iwona Strzępek",
title = "Udział reprezentacji UEK w międzynarodowym programie edukacyjnym EREC",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (34)",
pages = "45",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_luty/45},
}
58
@unpublished{UEK:2168306487,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami magazynowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "127-151",
year = "2010",
}
59
@unpublished{UEK:2168306233,
author = "Małgorzata Uhruska and Marcin Surówka and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami biurowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "60-92",
year = "2010",
}
60
@unpublished{UEK:2168306485,
author = "Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "93-126",
year = "2010",
}
61
@unpublished{UEK:2168306197,
author = "Adam Nalepka and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "24-59",
year = "2010",
}
62
@article{UEK:53136,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Zakres i cel nadzoru właścicielskiego w kontekście gospodarowania nieruchomościami gminy w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "89-99",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647637},
}
63
@article{UEK:2161769107,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 17, 4",
pages = "37-43",
year = "2009",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf},
}
64
@article{UEK:2168266478,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Land Assembly Costs in Development Projects : Investment Assessment and Market Consequences",
journal = "KSI Transactions on Knowledge Society",
number = "vol. 1, 3",
pages = "155-158",
year = "2008",
url = {http://www.tksi.org/JOURNAL-KSI/PAPER-PDF-2008/2008-3-1-36.pdf},
}
65
@article{UEK:50157,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nadzór właścicielski gminy nad jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie kodeksu spółek handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "81-96",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208343},
}
66
@article{UEK:50127,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "93-102",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158023493},
}
67
@article{UEK:53240,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1183",
pages = "258-269",
adress = "",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:51193,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "589-601",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
69
@inbook{UEK:2166523754,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Nabywanie gruntów w działalności deweloperskiej - wartość nieruchomości, problemy prawne i ryzyko",
booktitle = "Strategie inwestowania w nieruchomości",
pages = "146-152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urbanista",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-89649-16-4",
}
70
@inbook{UEK:2168266476,
author = "Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Land Assembly Projects in Poland : the Evidence from Krakow",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "40-46",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2007",
isbn = "978-80-227-2778-5",
}
71
@article{UEK:2166656107,
author = "Bartłomiej Marona and Barbara Wojnar",
title = "Organizacyjne uwarunkowania nadzoru właścicielskiego nad majątkiem komunalnym na przykładzie miasta Krosna",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "61",
pages = "30-33",
year = "2007",
}
72
@inbook{UEK:2166339500,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Opodatkowanie nieruchomości w Polsce w świetle rozwiązań w wybranych krajach świata",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "323-333",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
73
@article{UEK:52925,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "115-128",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111129665},
}
74
@inbook{UEK:2168244490,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego",
booktitle = "Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym",
pages = "199-213",
adress = "Łodź",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2006",
isbn = "83-7171-932-9",
}
75
@inbook{UEK:2166113877,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin",
booktitle = "Efektywność źródłem bogactwa narodów",
pages = "324-332",
adress = "Łódź; Wrocław",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "1733-2486",
isbn = "978-83-60230-03-9",
}
76
@article{UEK:2166644555,
author = "Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "57-58",
pages = "9-15",
year = "2006",
}
77
@inbook{UEK:2168266324,
author = "Bartłomiej Marona and Michał Głuszak",
title = "Property Tax System in Poland - a Question of Reform?",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "151-154",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2005",
isbn = "80-227-2276-6",
}
78
@inbook{UEK:2168320123,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie",
pages = "125-135",
adress = "Katowice : Ustroń",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
}
79
@article{UEK:52566,
author = "Bartłomiej Marona",
title = "Restrukturyzacja majątkowa w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "131-144",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557397},
}
80
@misc{UEK:2168226407,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku",
pages = "144-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2005",
url = {https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf},
}
81
@misc{UEK:2168316163,
author = "Adam Nalepka and Bartłomiej Marona and Agnieszka Małkowska",
title = "The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland",
booktitle = "Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society",
pages = "",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.15396/eres2005_261},
url = {https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261},
}
82
@inbook{UEK:2168266468,
author = "Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska",
title = "Foreigners on the Polish Agricultural Land Market",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "157-161",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2004",
isbn = "80-227-2111-5",
}
83
@unpublished{UEK:2168218446,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska",
title = "Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
84
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
85
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
86
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
87
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
88
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
89
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}