Publications of the selected author

1

Title:
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336453
article
See main document
2

Title:
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 65-77. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność - Bibliogr.
Nr:
2168338505
article
See main document
3

Author:
Mikosza Marek
Title:
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-425
Nr:
2168333605
doctoral dissertation
4

Title:
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2018) , s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326447
article
See main document
5

Title:
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018) , s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328387
article
See main document
6

Conference:
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Karpacz, Polska, od 2017-10-16 do 2017-10-18
Title:
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017) , s. 99-105. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319133
article
7

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA (2017) , s. XLIII-XLIV
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318867
review
See main document
8

Author:
Jędrzejczyk Marcin , Mikosza Marek
Title:
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016) , s. 225-234. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309719
article
9

Author:
Jędrzejczyk Marcin , Mikosza Marek
Title:
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016) , s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309723
article
10

Title:
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 144-153. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307829
article
11

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA (2016) , s. XXXV-XXXVI
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305517
review
See main document
12

Title:
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015) , s. 208-215. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297495
article
13

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA (2015) , s. XXXV-XXXVI
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168319035
review
See main document
14

Title:
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 77-86. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296579
article
15

Title:
Translacja wartości ekonomicznych
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 219-244. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281031
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303231
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit
Source:
Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3261-5
Nr:
2168294897
chapter in monograph
18

Title:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 134-147. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286275
article
See main document
19

Title:
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014) , s. 202-210. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290917
article
20

Title:
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168265516
article
21

Title:
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 108-118. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256648
article
See main document
22

Title:
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
145, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-853-7
Nr:
2168259590
monograph
23

Title:
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279693
article
24

Title:
Translacja wartości ekonomicznych
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276753
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 116-125. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256692
article
See main document
26

Title:
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate
Source:
Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (2012) , s. 780-785. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267558
article
27

Title:
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1948-9
Nr:
2166350594
monograph
28

Author:
Jędrzejczyk Marcin , Jędrzejczyk Anna
Title:
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222714
article
29

Title:
Szkice z historii rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-01-9
Nr:
2168220726
monograph
30

Title:
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości
Source:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Wyd. 1. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401186
chapter in monograph
31

Title:
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. 81-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227516
article
See main document
32

Title:
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270824
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance
Source:
Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 1)
Nr:
2168232762
chapter in monograph
34

Title:
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010) , s. 171-179. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165774820
article
35

Title:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53115
article
See main document
36

Title:
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 270-279. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277327
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-60-0
Nr:
2166712835
chapter in monograph
38

Title:
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 17-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280653
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 177-188. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711982
article
40

Title:
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50405
article
41

Title:
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 145-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863135
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278353
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161930400
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view"
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 193-203 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2165099177
chapter in monograph
45

Title:
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50040
article
See main document
46

Title:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
174, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-04-0
Nr:
50801
monograph
47

Title:
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008) , s. 566-573. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Nr:
2166497273
article
48

Title:
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej
Source:
Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-04-4
Nr:
2166382537
chapter in monograph
49

Title:
Translation of Economic Values : Critical Approach
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 138-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165622566
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278207
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 137-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960795
chapter in conference materials
52

Title:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-52
Nr:
52357
doctoral dissertation
53

Title:
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969572
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50912
article
See main document
55

Title:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 121-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272716
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
article
See main document
57

Title:
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 204-214. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370591
article
58

Title:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51060
article
See main document
59

Title:
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52648
article
See main document
60

Title:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 62-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286527
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 113-125
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284193
chapter in monograph
62

Title:
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 43-78
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512593
chapter in textbook
See main document
63

Title:
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA2005, s. 135-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273212
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-157
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166520939
chapter in textbook
See main document
65

Title:
Towards the-Best Procedure of Translation
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557087
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 235-243. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165017602
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 192-202. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52503
article
68

Title:
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005) , s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166528052
article
69

Title:
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ2004, s. 103-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273602
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284493
chapter in conference materials
71

Title:
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process
Source:
Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004) , s. 43-52 - Bibliogr.
Nr:
2168256660
article
See main document
72

Title:
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 209-219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222068
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Dylematy konwersji pozycji bilansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004) , s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51543
article
74

Title:
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233396
chapter in conference materials
See main document
75

Title:
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 58-64. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223846
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273724
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233587
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168246434
chapter in conference materials
1
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168128/7.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019), s. 65-77. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
3
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie / Marek Mikosza ; Promotor: Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków, 2018. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003368
4
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2018), s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150185/tekst%205%C2%A0Marcin%20Jedrzejczyk.pdf. - ISSN 1898-5084
5
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018), s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/155075/08.pdf. - ISSN 1898-5084
6
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017), s. 99-105. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057. - ISSN 1899-3192
7
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - (2017), s. XLIII-XLIV. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, XLIV, 957 s
8
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016), s. 225-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743. - ISSN 1899-3192
9
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016), s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf. - ISSN 1234-8872
10
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 144-153. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
11
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - (2016), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, XXXVI, 593 s
12
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015), s. 208-215. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
13
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - (2015), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXII, 525 s
14
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 77-86. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 219-244. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
16
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
17
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3261-5
18
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 134-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70528/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
19
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014), s. 202-210. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611. - ISSN 1641-4381
21
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 108-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/file/36610/8.pdf.. - ISSN 1898-5084
22
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Difin, 2013. - 145, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-853-7
23
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013), s. 208-218. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
24
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
25
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 116-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/20799/11.pdf.. - ISSN 1898-5084
26
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate / Marcin JEDRZEJCZYK // Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (October 2012), s. 780-785. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880. - ISSN 2152-7245
27
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1948-9
28
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku / Marcin JĘDRZEJCZYK, Anna Jędrzejczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011), s. 19-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
29
Szkice z historii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-01-9
30
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Wyd. 1. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
31
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 81-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
33
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 1). - S. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
34
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010), s. 171-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170626814. - ISSN 1898-6447
36
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 270-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
37
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-60-0
38
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 17-28. - Bibliogr.
39
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 177-188. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
40
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009), s. 146-154. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 145-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
42
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
43
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
44
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view" / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
45
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=163970540. - ISSN 1898-6447
46
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-04-0
47
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008), s. 566-573. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
48
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-04-4
49
Translation of Economic Values : Critical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 138-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
50
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
51
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 137-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
52
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2007. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211b
53
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
54
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153761966. - ISSN 1898-6447
55
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 121-132. - Bibliogr.
56
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=153761563. - ISSN 1898-6447
57
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Mieczysław DOBIJA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007), s. 204-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
58
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 143-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=135905705. - ISSN 0208-7944
59
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=105227584. - ISSN 0208-7944
60
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 62-72. - Bibliogr.
61
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-125. - ISBN 83-7246-835-4
62
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Bartosz KUREK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 43-78. - ISBN 83-7252-287-1
63
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Katarzyna SZYMCZYK-MADEJ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Ireneusz GÓROWSKI, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ, Halina STAŃDO-GÓROWSKA. - (2005), s. 135-148. - Bibliogr.
64
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa / Dorota Dobija, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 113-157. - ISBN 83-7252-287-1
65
Towards the-Best Procedure of Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
66
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 235-243. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
67
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 192-202. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
68
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
69
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ. - (2004), s. 103-113. - Bibliogr.
70
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
71
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004), s. 43-52. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
72
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 209-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
73
Dylematy konwersji pozycji bilansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004), s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
74
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 149-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
75
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 58-64. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
76
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
77
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów : Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
78
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
1
Jędrzejczyk M., (2019), Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 57 (1), s. 107-118; http://www.ur.edu.pl/file/168128/7.pdf
2
Jędrzejczyk M., (2019), Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 23, nr 1, s. 65-77.
3
Mikosza M., (2018), Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie, Prom. Jędrzejczyk M., Kraków : , 156 k.
4
Jędrzejczyk M., (2018), Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54, s. 206-217; http://www.ur.edu.pl/file/150185/tekst%205%C2%A0Marcin%20Jedrzejczyk.pdf
5
Jędrzejczyk M., (2018), Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 55 (3), s. 138-148; http://www.ur.edu.pl/file/155075/08.pdf
6
Jędrzejczyk M., (2017), Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 472, s. 99-105; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057
7
Jędrzejczyk M., (2017), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, s. XLIII-XLIV.
8
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, s. 225-234; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743
9
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 147, s. 209-221; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
10
Jędrzejczyk M., (2016), Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 144-153; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf
11
Jędrzejczyk M., (2016), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, s. XXXV-XXXVI.
12
Jędrzejczyk M., (2015), Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399, s. 208-215; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf
13
Jędrzejczyk M., (2015), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, s. XXXV-XXXVI.
14
Jędrzejczyk M., (2015), Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 77-86.
15
Jędrzejczyk M., (2014), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 219-244.
16
Jędrzejczyk M., ([2014]), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [49]-[55].
17
Jędrzejczyk M., (2014), Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej. [W:] Sojak S. (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 81-91.
18
Jędrzejczyk M., (2014), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 134-147; http://www.ur.edu.pl/file/70528/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf
19
Jędrzejczyk M., (2014), Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 343, s. 202-210.
20
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2013), Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72 (128), s. 49-62; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611
21
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 108-118; https://www.ur.edu.pl/file/36610/8.pdf.
22
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Warszawa : Difin, 145, [1] s.
23
Jędrzejczyk M., (2013), Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 291, s. 208-218.
24
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 136-160.
25
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 116-125; http://www.ur.edu.pl/file/20799/11.pdf.
26
Jedrzejczyk M., (2012), Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", vol. 3, no. 6, s. 780-785; http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880
27
Jędrzejczyk M., (2011), Estymacja wartości godziwej: podejście symulacyjne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 150 s.
28
Jędrzejczyk M., Jędrzejczyk A., (2011), Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 177, s. 19-28.
29
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2011), Szkice z historii rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 123 s.
30
Jędrzejczyk M., (2011), Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 245-256.
31
Jędrzejczyk M., (2011), Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 81-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417
32
Jędrzejczyk M., (2011), Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 52-62.
33
Jędrzejczyk M., (2011), Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów. [W:] Ostoj J. (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 37-57.
34
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 122, s. 171-179.
35
Jędrzejczyk M., (2010), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814
36
Jędrzejczyk M., (2010), Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 270-279.
37
Jędrzejczyk M., (2010), Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 48-54.
38
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, s. 17-28.
39
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 177-188.
40
Jędrzejczyk M., (2009), Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56, s. 146-154.
41
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 145-154.
42
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 32-40.
43
Jędrzejczyk M., (2009), Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 49-58.
44
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view". [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 193-203.
45
Jędrzejczyk M., (2009), Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 125-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540
46
Jędrzejczyk M., (2009), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 174, [1] s.
47
Jędrzejczyk M., (2008), Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 9, s. 566-573.
48
Jędrzejczyk M., (2008), Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej. [W:] Kuzińska H. (red.), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 57-66.
49
Jędrzejczyk M., (2008), Translation of Economic Values : Critical Approach. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 138-149.
50
Jędrzejczyk M., (2008), Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 137-144.
51
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 137-146.
52
Jędrzejczyk M., (2007), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Prom. Dobija M., Kraków : , 178 k.
53
Jędrzejczyk M., (2007), Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 177-186.
54
Jędrzejczyk M., (2007), Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 83-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966
55
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 121-132.
56
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563
57
Jędrzejczyk M., Dobija M., (2007), Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1174, s. 204-214.
58
Jędrzejczyk M., (2007), Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 143-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705
59
Jędrzejczyk M., (2006), Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584
60
Jędrzejczyk M., (2006), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 62-72.
61
Jędrzejczyk M., (2006), Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 113-125.
62
Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., (2005), Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-78.
63
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 135-148.
64
Dobija D., Jędrzejczyk M., (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-157.
65
Jędrzejczyk M., (2005), Towards the-Best Procedure of Translation. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 241-248.
66
Jędrzejczyk M., (2005), W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 235-243.
67
Jędrzejczyk M., (2005), Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 192-202.
68
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 30 (86), s. 53-63.
69
Jędrzejczyk M., (2004), Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 103-113.
70
Jędrzejczyk M., (2004), Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 393-398.
71
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2004), Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process, "Emergo", vol. 11, no. 4 (42), s. 43-52.
72
Jędrzejczyk M., (2004), Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 209-219.
73
Jędrzejczyk M., (2004), Dylematy konwersji pozycji bilansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 21 (77), s. 126-134.
74
Jędrzejczyk M., (2003), Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 149-159.
75
Jędrzejczyk M., (2003), Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 58-64.
76
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 6-19.
77
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, s. 125-137.
78
Jędrzejczyk M., (2003), Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 303-310.
1
@article{UEK:2168336453,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 57 (1)",
pages = "107-118",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168338505,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 23, 1",
pages = "65-77",
year = "2019",
}
3
@unpublished{UEK:2168333605,
author = "Mikosza Marek",
title = "Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168326447,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54",
pages = "206-217",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168328387,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 55 (3)",
pages = "138-148",
year = "2018",
}
6
@article{UEK:2168319133,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "472",
pages = "99-105",
year = "2017",
}
7
@article{UEK:2168318867,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "XLIII-XLIV",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
8
@article{UEK:2168309719,
author = "Jędrzejczyk Marcin and Mikosza Marek",
title = "Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "440",
pages = "225-234",
adress = "",
year = "2016",
}
9
@article{UEK:2168309723,
author = "Jędrzejczyk Marcin and Mikosza Marek",
title = "Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 147",
pages = "209-221",
year = "2016",
}
10
@article{UEK:2168307829,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2016",
}
11
@article{UEK:2168305517,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
12
@article{UEK:2168297495,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "399",
pages = "208-215",
adress = "",
year = "2015",
}
13
@article{UEK:2168319035,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
14
@article{UEK:2168296579,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "77-86",
adress = "",
year = "2015",
}
15
@inbook{UEK:2168281031,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "219-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
16
@unpublished{UEK:2168303231,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[49]-[55]",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168294897,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej",
booktitle = "Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność",
pages = "81-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2014",
isbn = "978-83-231-3261-5",
}
18
@article{UEK:2168286275,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "134-147",
adress = "",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168290917,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "202-210",
adress = "",
year = "2014",
}
20
@article{UEK:2168265516,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 72 (128)",
pages = "49-62",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168256648,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "108-118",
adress = "",
year = "2013",
}
22
@book{UEK:2168259590,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-853-7",
}
23
@article{UEK:2168279693,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "291",
pages = "208-218",
adress = "",
year = "2013",
}
24
@unpublished{UEK:2168276753,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "136-160",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168256692,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "116-125",
adress = "",
year = "2012",
}
26
@article{UEK:2168267558,
author = "Jedrzejczyk Marcin",
title = "Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate",
journal = "Modern Economy",
number = "vol. 3, no. 6",
pages = "780-785",
year = "2012",
}
27
@book{UEK:2166350594,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1948-9",
}
28
@article{UEK:2168222714,
author = "Jędrzejczyk Marcin and Jędrzejczyk Anna",
title = "Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "177",
pages = "19-28",
adress = "",
year = "2011",
}
29
@book{UEK:2168220726,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Szkice z historii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-61686-01-9",
}
30
@inbook{UEK:2166401186,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "245-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
31
@article{UEK:2168227516,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "81-87",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168270824,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "52-62",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2168232762,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów",
booktitle = "Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian",
pages = "37-57",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2011",
issn = "1429-673X",
}
34
@article{UEK:2165774820,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "122",
pages = "171-179",
adress = "",
year = "2010",
}
35
@article{UEK:53115,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "65-75",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2165277327,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "270-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
37
@inbook{UEK:2166712835,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych",
pages = "48-54",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-60-0",
}
38
@unpublished{UEK:2168280653,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości",
pages = "17-28",
year = "2010",
}
39
@article{UEK:2166711982,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "177-188",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
40
@article{UEK:50405,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "56",
pages = "146-154",
adress = "",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2164863135,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
42
@unpublished{UEK:2168278353,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "32-40",
year = "2009",
}
43
@inbook{UEK:2161930400,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego",
pages = "49-58",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
44
@inbook{UEK:2165099177,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie true and fair view",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
45
@article{UEK:50040,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "125-136",
year = "2009",
}
46
@book{UEK:50801,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-04-0",
}
47
@article{UEK:2166497273,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "9",
pages = "566-573",
adress = "",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2166382537,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej",
booktitle = "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw",
pages = "57-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-04-4",
}
49
@inbook{UEK:2165622566,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Translation of Economic Values : Critical Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "138-149",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
50
@unpublished{UEK:2168278207,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "137-144",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2164960795,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "137-146",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
52
@unpublished{UEK:52357,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
53
@inbook{UEK:2164969572,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
54
@article{UEK:50912,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "83-93",
year = "2007",
}
55
@unpublished{UEK:2168272716,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "121-132",
year = "2007",
}
56
@article{UEK:50913,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "23-34",
year = "2007",
}
57
@article{UEK:2166370591,
author = "Jędrzejczyk Marcin and Dobija Mieczysław",
title = "Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1174",
pages = "204-214",
adress = "",
year = "2007",
}
58
@article{UEK:51060,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "143-154",
year = "2007",
}
59
@article{UEK:52648,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "43-52",
year = "2006",
}
60
@unpublished{UEK:2168286527,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "62-72",
year = "2006",
}
61
@inbook{UEK:2168284193,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości",
pages = "113-125",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
62
@inbook{UEK:2166512593,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin and Kurek Bartosz",
title = "Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "43-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
63
@unpublished{UEK:2168273212,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "135-148",
year = "2005",
}
64
@inbook{UEK:2166520939,
author = "Dobija Dorota and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "113-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
65
@inbook{UEK:2166557087,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Towards the-Best Procedure of Translation",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "241-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
66
@inbook{UEK:2165017602,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
67
@article{UEK:52503,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "192-202",
adress = "",
year = "2005",
}
68
@article{UEK:2166528052,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 30 (86)",
pages = "53-63",
year = "2005",
}
69
@unpublished{UEK:2168273602,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "103-113",
year = "2004",
}
70
@inbook{UEK:2168284493,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "393-398",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
71
@article{UEK:2168256660,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process",
journal = "Emergo",
number = "vol. 11, no. 4 (42)",
pages = "43-52",
year = "2004",
}
72
@inbook{UEK:2168222068,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "209-219",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
73
@article{UEK:51543,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Dylematy konwersji pozycji bilansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 21 (77)",
pages = "126-134",
year = "2004",
}
74
@inbook{UEK:2168233396,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "149-159",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
75
@inbook{UEK:2168223846,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "58-64",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
76
@unpublished{UEK:2168273724,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "6-19",
year = "2003",
}
77
@inbook{UEK:2165233587,
author = "Dobija Mieczysław and Jędrzejczyk Marcin",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "125-137",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
78
@inbook{UEK:2168246434,
author = "Jędrzejczyk Marcin",
title = "Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "303-310",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}