Publications of the selected author

1

Title:
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-826-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351930
monograph
2

Title:
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336453
article
See main document
3

Title:
Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej
Source:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 171-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341373
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019) , s. 65-77. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność - Bibliogr.
Nr:
2168338505
article
See main document
5

Author:
Marcin Jędrzejczyk , Aleksander Klimek
Title:
Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 4 (2019) , s. 81-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168341317
article
6

Title:
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018) , s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328387
article
See main document
7

Author:
Marek Mikosza
Title:
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
156 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-425
Nr:
2168333605
doctoral dissertation
8

Title:
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2018) , s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326447
article
See main document
9

Conference:
XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" Dylematy w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Karpacz, Polska, od 2017-10-16 do 2017-10-18
Title:
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017) , s. 99-105. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319133
article
10

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA (2017) , s. XLIII-XLIV
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0
Nr:
2168318867
review
See main document
11

Author:
Marcin Jędrzejczyk , Marek Mikosza
Title:
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016) , s. 225-234. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309719
article
12

Title:
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 144-153. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307829
article
13

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA (2016) , s. XXXV-XXXVI
Series:
(Beck Info Biznes : praktyczna strona prawa - Finanse i Podatki)
ISBN:
978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3
Nr:
2168305517
review
See main document
14

Author:
Marcin Jędrzejczyk , Marek Mikosza
Title:
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016) , s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168309723
article
15

Title:
Recenzja
Source:
Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA (2015) , s. XXXV-XXXVI
Series:
(Beck Info Biznes - Księgowość i Podatki)
ISBN:
978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6
Nr:
2168319035
review
See main document
16

Title:
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015) , s. 77-86. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296579
article
17

Title:
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015) , s. 208-215. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297495
article
18

Title:
Translacja wartości ekonomicznych
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 219-244. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168281031
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014) , s. 202-210. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290917
article
20

Title:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 134-147. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286275
article
See main document
21

Title:
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro
Source:
Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA2014, s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1493/Magazyn
Nr:
2168303231
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit
Source:
Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014, s. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-3261-5
Nr:
2168294897
chapter in monograph
23

Title:
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 108-118. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256648
article
See main document
24

Title:
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
145, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-853-7
Nr:
2168259590
monograph
25

Title:
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168279693
article
26

Title:
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013) , s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168265516
article
27

Title:
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 116-125. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256692
article
See main document
28

Title:
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate
Source:
Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (2012) , s. 780-785. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267558
article
29

Title:
Translacja wartości ekonomicznych
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276753
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011) , s. 81-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227516
article
See main document
31

Title:
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270824
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1948-9
Nr:
2166350594
monograph
33

Author:
Marcin Jędrzejczyk , Anna Jędrzejczyk
Title:
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011) , s. 19-28. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222714
article
34

Title:
Szkice z historii rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
123 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-01-9
Nr:
2168220726
monograph
35

Title:
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance
Source:
Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 1)
Nr:
2168232762
chapter in monograph
36

Title:
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości
Source:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Wyd. 1. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401186
chapter in monograph
37

Title:
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-60-0
Nr:
2166712835
chapter in monograph
38

Title:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53115
article
See main document
39

Title:
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 270-279. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165277327
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010) , s. 171-179. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165774820
article
41

Title:
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA2010, s. 17-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/2/Magazyn
Nr:
2168280653
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009) , s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50040
article
See main document
43

Title:
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view"
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 193-203 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2165099177
chapter in monograph
44

Title:
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278353
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
174, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-04-0
Nr:
50801
monograph
46

Title:
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009) , s. 146-154. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50405
article
47

Title:
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 177-188. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166711982
article
48

Title:
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161930400
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 145-154. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863135
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Translation of Economic Values : Critical Approach
Source:
General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008, s. 138-149. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Koźmiński Entrepreneurship and Management)
ISBN:
978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
Nr:
2165622566
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278207
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008) , s. 566-573. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie - Bibliogr.
Nr:
2166497273
article
53

Title:
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej
Source:
Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-04-4
Nr:
2166382537
chapter in monograph
54

Title:
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 23-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50913
article
See main document
55

Title:
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50912
article
See main document
56

Title:
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 177-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969572
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 121-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272716
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 137-146 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960795
chapter in conference materials
59

Title:
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
178 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-52
Nr:
52357
doctoral dissertation
60

Title:
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 204-214. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370591
article
61

Title:
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007) , s. 143-154. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51060
article
See main document
62

Title:
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 62-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286527
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006) , s. 43-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52648
article
See main document
64

Title:
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 113-125
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2168284193
chapter in monograph
65

Title:
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005) , s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166528052
article
66

Title:
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 235-243. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165017602
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2005, s. 135-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273212
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 43-78
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166512593
chapter in textbook
See main document
69

Title:
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa
Source:
Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-157
ISBN:
83-7252-287-1
Nr:
2166520939
chapter in textbook
See main document
70

Title:
Towards the-Best Procedure of Translation
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 241-248. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557087
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005) , s. 192-202. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań - Bibliogr.
Nr:
52503
article
72

Title:
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 103-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273602
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284493
chapter in conference materials
74

Title:
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process
Source:
Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004) , s. 43-52 - Bibliogr.
Nr:
2168256660
article
See main document
75

Title:
Dylematy konwersji pozycji bilansowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004) , s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51543
article
76

Title:
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 209-219. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222068
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273724
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233587
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233396
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 58-64. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223846
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168246434
chapter in conference materials
1
Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-826-1
2
Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro = Theoretical Dilemmas of Polish Accession to the Eurozone / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 107-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168128/7.pdf. - ISSN 1898-5084
3
Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 171-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
4
Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej = The Algorithm of Computing the Central Exchange Rate Value in the Process of Creation of the Integrative Currency Area / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Jakub KWAŚNY, Lidia MESJASZ, Jacek PERA. - R. 23, nr 1 (2019), s. 65-77. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : konkurencyjność, rozwój, stabilność. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
5
Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw / Marcin JĘDRZEJCZYK, Aleksander KlimekPossibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises = Możliwości wykorzystania zmiennej zarządzania i produktywności pracy do predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw / Marcin JĘDRZEJCZYK, Aleksander Klimek // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 4 (2019), s. 81-94vol. 63, nr 4 (2019), s. 81-94. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042. - ISSN 1899-31921899-3192
6
Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu = Economic and Social Meaning of the Duality Principle / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018), s. 138-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/155075/08.pdf. - ISSN 1898-5084
7
Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie / Marek Mikosza ; Promotor: Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków, 2018. - 156 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003368
8
Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka = Money and Money Unit Value Measurement : Theory and Practice / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2018), s. 206-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150185/tekst%205%C2%A0Marcin%20Jedrzejczyk.pdf. - ISSN 1898-5084
9
Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = Cost Principle Versus Utility Principle in the Measurement of the Financial Standing and the Management Assessment Process in the Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 472 (2017), s. 99-105. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057. - ISSN 1899-3192
10
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2017 / red. Artur HOŁDA. - (2017), s. XLIII-XLIV. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017, XLIV, 957 s
11
Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek MikoszaMarka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji = Brand as The Creator of Intellectual Capital in The Organization / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 440 (2016), s. 225-234nr 440 (2016), s. 225-234. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743. - ISSN 1899-31921899-3192
12
Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej = Quantitative Formula to Determine Central Rate in the Process of Monetary Union Extension / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 144-153. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
13
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2016 / red. Artur HOŁDA. - (2016), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016, XXXVI, 593 s
14
Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek MikoszaWartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna = Corporate Fair Value and Consolidated Value of Firms in Related Entities : Empirical Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK, Marek Mikosza // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej HandlowejStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 147 (2016), s. 209-221z. 147 (2016), s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf. - ISSN 1234-88721234-8872
15
Recenzja / Marcin JĘDRZEJCZYK // Instrukcje księgowe i podatkowe 2015 / red. Artur HOŁDA. - (2015), s. XXXV-XXXVI. - Rec. pracy: Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, red. Artur Hołda. Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015, XXII, 525 s
16
Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych = Contemporary Accounting Challenges in the Field of Economic Value Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 388 (2015), s. 77-86. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą = The Additive, Cost Production Function in the Management Assessment Process of Business Entity / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 399 (2015), s. 208-215. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
18
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 219-244. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
19
Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego = Profitability vs. Productivity in the Process of Assessment of the Company Achievements / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 343 (2014), s. 202-210. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modele zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 134-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70528/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf. - ISSN 1898-5084
21
Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego = Wage Productivity Parity vs. Market Exchange Rate in the Process of Setting Central Rate Against Euro / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości / [kierownik tematu:] Artur HOŁDA. - ([2014]), s. [49]-[55]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
22
Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej = Ancient Exchange Dilemma vs. Development of Money Unit / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - S. 81-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-3261-5
23
Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity vs. Exchange Rate Trend - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 108-118. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/file/36610/8.pdf.. - ISSN 1898-5084
24
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Difin, 2013. - 145, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-853-7
25
Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego = Wage Productivity in Budgeting and Controlling of the Manufacturing Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 291 (2013), s. 208-218. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
26
Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYKProduction Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications = Zastosowanie analitycznej funkcji produkcji w procesie zarządzania przedsiębiorstwem / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne RachunkowościZeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 72 (128) (2013), s. 49-62t. 72 (128) (2013), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611. - ISSN 1641-43811641-4381
27
Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 116-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/20799/11.pdf.. - ISSN 1898-5084
28
Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate / Marcin JEDRZEJCZYK // Modern Economy. - vol. 3, no. 6 (2012), s. 780-785. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880. - ISSN 2152-7245
29
Translacja wartości ekonomicznych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 136-160. - Streszcz. - Bibliogr.
30
Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view = The Valuation of Long-term Financial Assets in the True and Fair View Perspective / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 81-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417. - ISSN 1898-6447
31
Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna = Wage Productivity Parity and Translation of Salaries - Empirical Study / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 52-62. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
32
Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1948-9
33
Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku / Marcin JĘDRZEJCZYK, Anna JędrzejczykTranslation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study = Translacja wynagrodzeń a kurs walutowy - studium przypadku / Marcin JĘDRZEJCZYK, Anna Jędrzejczyk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 177 (2011), s. 19-28nr 177 (2011), s. 19-28. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Performance Measurement and Management. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
34
Szkice z historii rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011. - 123 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-01-9
35
Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów = Estimation of Economic Values in Fair Value as the Example of the Integration Between Accounting and Finance / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 1). - S. 37-57. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
36
Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Wyd. 1. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 245-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
37
Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 48-54. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-60-0
38
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna = Financial Reporting of Capital Groups According to International Financial Reporting Standards and the Purchasing Power Standard - a Comparative Analysis / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 829 (2010), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814. - ISSN 1898-6447
39
Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości = The Implementation of Discounted Cash Flow Method in Fair Value Estimation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 270-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
40
Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej = Fair Value Estimation in Managing the Enterprise / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 122 (2010), s. 171-179. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
41
Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości / kierownik zespołu: Artur HOŁDA. - (2010), s. 17-28. - Bibliogr.
42
Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych = The Possibilities for Using Actual Exchange Rates in Foreign Currency Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540. - ISSN 1898-6447
43
Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view" / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 193-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
44
Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 32-40. - Streszcz. - Bibliogr.
45
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-04-0
46
Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego = Accounting and Managing of Hedging Transactions in Global Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 56 (2009), s. 146-154. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA = The Dillemmas of Exchange Rate Application to Convertion of Labour Cost / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 177-188. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
48
Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego = An Analysis of Efficiency of Financial Derivatives Use in the Condition of Financial Crisis / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 49-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-36-5
49
Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego = True and Fair View of International Capital Group Financial Statements in the Crisis Conditions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 145-154. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
50
Translation of Economic Values : Critical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency / ed. by Ireneusz GÓROWSKI. - Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - (Koźmiński Entrepreneurship and Management). - S. 138-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9
51
Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 137-144. - Streszcz. - Bibliogr.
52
Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view = Valuation of Long Term Financial Instruments in the Aspect of True and Fair View / Marcin JĘDRZEJCZYK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 9 (2008), s. 566-573. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-2382
53
Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-04-4
54
Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYKFunkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych = The Production Function and the Level of Bonus Pay / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 23-34nr 752 (2007), s. 23-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563. - ISSN 1898-64471898-6447
55
Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych = The Predictive Aspect of Hedge Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 752 (2007), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966. - ISSN 1898-6447
56
Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych = Value Concept in the Credibility Creation of Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 177-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
57
Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 121-132. - Bibliogr.
58
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 137-146. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
59
Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2007. - 178 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001211b
60
Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Mieczysław DOBIJAMiernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności = Wage Productivity Measure in Profit and Profitability Controlling / Marcin JĘDRZEJCZYK, Mieczysław DOBIJA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we WrocławiuPrace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007), s. 204-214nr 1174 (2007), s. 204-214. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-84450324-8445
61
Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych = Labour Productivity, the Exchange Rate, and Financial Statement Consolidation / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 143-154. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705. - ISSN 0208-7944
62
Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 62-72. - Bibliogr.
63
Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej = Discount in Estimating Fair Value / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 691 (2006), s. 43-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584. - ISSN 0208-7944
64
Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 113-125. - ISBN 83-7246-835-4
65
Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych = Purchasing Power Standard Unit as a Fundamental of Conversion Process in Consolidated Financial Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 30 (86) (2005), s. 53-63. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
66
W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 235-243. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
67
Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 135-148. - Bibliogr.
68
Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Bartosz KUREK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 43-78. - ISBN 83-7252-287-1
69
Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa / Dorota Dobija, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Teoria rachunkowości w zarysie / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 113-157. - ISBN 83-7252-287-1
70
Towards the-Best Procedure of Translation / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 241-248. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
71
Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne = The Analysis of the Exchange Rates in Hedging Transactions - the Prognostical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1079 (2005), s. 192-202. - Summ.. - Tytuł numeru: Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
72
Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 103-113. - Bibliogr.
73
Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw = The Problem of Translation in Consolidated Statements of International Capital Groups / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 393-398. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
74
Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYKConversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // Emergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAKEmergo / ed. in chief Jarosław GÓRNIAK. - vol. 11, no. 4 (42) (2004), s. 43-52vol. 11, no. 4 (42) (2004), s. 43-52. - Bibliogr. - ISSN 1233-31151233-3115
75
Dylematy konwersji pozycji bilansowych / Marcin JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 21 (77) (2004), s. 126-134. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
76
Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 209-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
77
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 6-19. - Streszcz. - Bibliogr.
78
Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej / Mieczysław DOBIJA, Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 125-137. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
79
Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych = Prospective Analysis of Currency Exchange Rates in the Aspect of Hedging Transactions / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 149-159. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
80
Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne = The Company Valuation in Fair Value - Symulogical Approach / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 58-64. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
81
Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa = Estimating Fair Value of a Company / Marcin JĘDRZEJCZYK // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 303-310. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
1
Jędrzejczyk M., (2020), Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 81 s.
2
Jędrzejczyk M., (2019), Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 57 (1), s. 107-118; http://www.ur.edu.pl/file/168128/7.pdf
3
Jędrzejczyk M., (2019), Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej. [W:] Woźniak M., Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 171-212.
4
Jędrzejczyk M., (2019), Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 23, nr 1, s. 65-77.
5
Jędrzejczyk M., Klimek A., (2019), Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 4, s. 81-94; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042
6
Jędrzejczyk M., (2018), Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 55 (3), s. 138-148; http://www.ur.edu.pl/file/155075/08.pdf
7
Mikosza M., (2018), Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie, Prom. Jędrzejczyk M., Kraków : , 156 k.
8
Jędrzejczyk M., (2018), Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 54, s. 206-217; http://www.ur.edu.pl/file/150185/tekst%205%C2%A0Marcin%20Jedrzejczyk.pdf
9
Jędrzejczyk M., (2017), Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 472, s. 99-105; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057
10
Jędrzejczyk M., (2017), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2017, s. XLIII-XLIV.
11
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 440, s. 225-234; http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743
12
Jędrzejczyk M., (2016), Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 144-153; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf
13
Jędrzejczyk M., (2016), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2016, s. XXXV-XXXVI.
14
Jędrzejczyk M., Mikosza M., (2016), Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 147, s. 209-221; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf
15
Jędrzejczyk M., (2015), Recenzja. . [W:] Hołda A. (red.), Instrukcje księgowe i podatkowe 2015, s. XXXV-XXXVI.
16
Jędrzejczyk M., (2015), Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 388, s. 77-86.
17
Jędrzejczyk M., (2015), Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 399, s. 208-215; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf
18
Jędrzejczyk M., (2014), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 219-244.
19
Jędrzejczyk M., (2014), Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 343, s. 202-210.
20
Jędrzejczyk M., (2014), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 134-147; http://www.ur.edu.pl/file/70528/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf
21
Jędrzejczyk M., ([2014]), Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości, s. [49]-[55].
22
Jędrzejczyk M., (2014), Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej. [W:] Sojak S. (red.), Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 81-91.
23
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 108-118; https://www.ur.edu.pl/file/36610/8.pdf.
24
Jędrzejczyk M., (2013), Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce, Warszawa : Difin, 145, [1] s.
25
Jędrzejczyk M., (2013), Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 291, s. 208-218.
26
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2013), Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72 (128), s. 49-62; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611
27
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 116-125; http://www.ur.edu.pl/file/20799/11.pdf.
28
Jedrzejczyk M., (2012), Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate, "Modern Economy", vol. 3, no. 6, s. 780-785; http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880
29
Jędrzejczyk M., (2012), Translacja wartości ekonomicznych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 136-160.
30
Jędrzejczyk M., (2011), Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 81-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417
31
Jędrzejczyk M., (2011), Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 52-62.
32
Jędrzejczyk M., (2011), Estymacja wartości godziwej: podejście symulacyjne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 150 s.
33
Jędrzejczyk M., Jędrzejczyk A., (2011), Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 177, s. 19-28.
34
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2011), Szkice z historii rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 123 s.
35
Jędrzejczyk M., (2011), Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów. [W:] Ostoj J. (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 37-57.
36
Jędrzejczyk M., (2011), Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 245-256.
37
Jędrzejczyk M., (2010), Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 48-54.
38
Jędrzejczyk M., (2010), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814
39
Jędrzejczyk M., (2010), Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 270-279.
40
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 122, s. 171-179.
41
Jędrzejczyk M., (2010), Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej. [W:] Hołda A. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości, s. 17-28.
42
Jędrzejczyk M., (2009), Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 125-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540
43
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie "true and fair view". [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 193-203.
44
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 32-40.
45
Jędrzejczyk M., (2009), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 174, [1] s.
46
Jędrzejczyk M., (2009), Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56, s. 146-154.
47
Jędrzejczyk M., (2009), Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 177-188.
48
Jędrzejczyk M., (2009), Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 49-58.
49
Jędrzejczyk M., (2009), Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 145-154.
50
Jędrzejczyk M., (2008), Translation of Economic Values : Critical Approach. [W:] Górowski I. (red.), General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency, Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 138-149.
51
Jędrzejczyk M., (2008), Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 137-144.
52
Jędrzejczyk M., (2008), Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 9, s. 566-573.
53
Jędrzejczyk M., (2008), Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej. [W:] Kuzińska H. (red.), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 57-66.
54
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2007), Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 23-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563
55
Jędrzejczyk M., (2007), Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 752, s. 83-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966
56
Jędrzejczyk M., (2007), Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 177-186.
57
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 121-132.
58
Jędrzejczyk M., (2007), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 137-146.
59
Jędrzejczyk M., (2007), Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, Prom. Dobija M., Kraków : , 178 k.
60
Jędrzejczyk M., Dobija M., (2007), Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1174, s. 204-214.
61
Jędrzejczyk M., (2007), Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 143-154; https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705
62
Jędrzejczyk M., (2006), Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 62-72.
63
Jędrzejczyk M., (2006), Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 43-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584
64
Jędrzejczyk M., (2006), Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 1, Koncepcje rachunkowości, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 113-125.
65
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 30 (86), s. 53-63.
66
Jędrzejczyk M., (2005), W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 235-243.
67
Jędrzejczyk M., (2005), Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 135-148.
68
Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., (2005), Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 43-78.
69
Dobija D., Jędrzejczyk M., (2005), Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-157.
70
Jędrzejczyk M., (2005), Towards the-Best Procedure of Translation. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 241-248.
71
Jędrzejczyk M., (2005), Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1079, s. 192-202.
72
Jędrzejczyk M., (2004), Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 103-113.
73
Jędrzejczyk M., (2004), Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 393-398.
74
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2004), Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process, "Emergo", vol. 11, no. 4 (42), s. 43-52.
75
Jędrzejczyk M., (2004), Dylematy konwersji pozycji bilansowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 21 (77), s. 126-134.
76
Jędrzejczyk M., (2004), Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 209-219.
77
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 6-19.
78
Dobija M., Jędrzejczyk M., (2003), Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 125-137.
79
Jędrzejczyk M., (2003), Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 149-159.
80
Jędrzejczyk M., (2003), Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 58-64.
81
Jędrzejczyk M., (2003), Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 303-310.
1
@book{monUEK:2168351930,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Makroekonomiczna produktywność pracy w projektowaniu integracyjnej strefy walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-826-1",
}
2
@article{artUEK:2168336453,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teoretyczne dylematy akcesji Polski do strefy euro",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 57 (1)",
pages = "107-118",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.7},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/168128/7.pdf},
}
3
@inbook{fmUEK:2168341373,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Ekonomiczna integracja krajów Trójmorza - preskrypcja konwergencji z krajami Unii Europejskiej i dominacji gospodarczej",
booktitle = "Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy",
pages = "171-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20922-3",
}
4
@article{artUEK:2168338505,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Koncepcja wyznaczania centralnego kursu walutowego w procesie kreacji integracyjnej strefy walutowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 23, 1",
pages = "65-77",
year = "2019",
}
5
@article{artUEK:2168341317,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Aleksander Klimek",
title = "Possibilities of Using Management Variable and Wage Productivity for Bankruptcy Prediction of Polish Enterprises",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 4",
pages = "81-94",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.4.07},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142042},
}
6
@article{artUEK:2168328387,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Społeczny i gospodarczy wymiar zasady dualizmu",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 55 (3)",
pages = "138-148",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.3.8},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/155075/08.pdf},
}
7
@unpublished{drUEK:2168333605,
author = "Marek Mikosza",
title = "Presumpcja i realizacja pomiaru wartości intelektualnej w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003368},
}
8
@article{artUEK:2168326447,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar i źródła wartości jednostki pieniężnej : teoria i praktyka",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 54",
pages = "206-217",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.13},
url = {http://www.ur.edu.pl/file/150185/tekst%205%C2%A0Marcin%20Jedrzejczyk.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168319133,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Paradygmat nakładów, a paradygmat użyteczności w ocenie dokonań i w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "472",
pages = "99-105",
year = "2017",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/42057},
}
10
@article{recUEK:2168318867,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2017",
pages = "XLIII-XLIV",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9476-3 ; 978-83-255-9477-0",
}
11
@article{artUEK:2168309719,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Marek Mikosza",
title = "Marka kreatorem kapitału intelektualnego organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "440",
pages = "225-234",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.440.21},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/publication/37743},
}
12
@article{artUEK:2168307829,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kwantytatywna formuła wyznaczania kursu centralnego w procesie rozszerzania unii walutowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "144-153",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34033/Jedrzejczyk_Kwantytatywna_Formula_Wyznacznia_Kursu_Centralnego_2016.pdf},
}
13
@article{recUEK:2168305517,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2016",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-255-8443-6 ; 978-83-255-8444-3",
}
14
@article{artUEK:2168309723,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Marek Mikosza",
title = "Wartość godziwa przedsiębiorstwa a skonsolidowana wartość firmy w jednostkach powiązanych : analiza empiryczna",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 147",
pages = "209-221",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/ZN_147.pdf},
}
15
@article{recUEK:2168319035,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Recenzja",
journal = "Instrukcje księgowe i podatkowe 2015",
pages = "XXXV-XXXVI",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7577-9 ; 978-83-255-7578-6",
}
16
@article{artUEK:2168296579,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wyzwania współczesnej rachunkowości w zakresie translacji wartości ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "388",
pages = "77-86",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.388.08},
url = {},
}
17
@article{artUEK:2168297495,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Addytywna, analityczna funkcja produkcji w ocenie poziomu zarządzania jednostką gospodarczą",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "399",
pages = "208-215",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.399.19},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30206/Jedrzejczyk_Addytywna_Analityczna_Funkcja_Produkcji_w_Ocenie_2015.pdf},
}
18
@inbook{fmUEK:2168281031,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "219-244",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
19
@article{artUEK:2168290917,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zyskowność a produktywność w procesie pomiaru dokonań podmiotu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "343",
pages = "202-210",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.343.18},
url = {},
}
20
@article{artUEK:2168286275,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 3 (39)",
pages = "134-147",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/70528/10%20J%C4%99drzejczyk%20M..pdf},
}
21
@unpublished{fnpUEK:2168303231,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Parytet produktywności pracy a rynkowy kurs walutowy w procesie ustalania poziomu kursu centralnego",
booktitle = "Wiarygodność i porównywalność informacji w systemie rachunkowości",
pages = "[49]-[55]",
year = "2014",
}
22
@inbook{fmUEK:2168294897,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Starożytny problem wymiany a rozwój koncepcji jednostki pieniężnej",
booktitle = "Abacus - od źródeł rachunkowości po współczesność",
pages = "81-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2014",
isbn = "978-83-231-3261-5",
}
23
@article{artUEK:2168256648,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kurs walutowy a trend produktywności pracy - analiza empiryczna",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 30",
pages = "108-118",
adress = "",
year = "2013",
url = {https://www.ur.edu.pl/file/36610/8.pdf.},
}
24
@book{monUEK:2168259590,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicznych w gospodarce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-853-7",
}
25
@article{artUEK:2168279693,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola produktywności pracy w planowaniu i controllingu działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "291",
pages = "208-218",
adress = "",
year = "2013",
}
26
@article{artUEK:2168265516,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Production Function in the Cost Accounting Approach and Managerial Applications",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 72 (128)",
pages = "49-62",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1063611},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1063611},
}
27
@article{artUEK:2168256692,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wynagrodzeń a parytet produktywności pracy - studium przypadku",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 25",
pages = "116-125",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.ur.edu.pl/file/20799/11.pdf.},
}
28
@article{artUEK:2168267558,
author = "Marcin Jedrzejczyk",
title = "Labor Productivity Parity vs Trend of Exchange Rate",
journal = "Modern Economy",
number = "vol. 3, no. 6",
pages = "780-785",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.4236/me.2012.36099},
url = {http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=23880},
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168276753,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wartości ekonomicznych",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "136-160",
year = "2012",
}
30
@article{artUEK:2168227516,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena długoterminowych aktywów finansowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "81-87",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198417},
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168270824,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translacja wynagrodzeń, a parytet produktywności pracy - analiza empiryczna",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "52-62",
year = "2011",
}
32
@book{monUEK:2166350594,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Estymacja wartości godziwej : podejście symulacyjne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1948-9",
}
33
@article{artUEK:2168222714,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Anna Jędrzejczyk",
title = "Translation of Wages and the Exchange Rate - a Pragmatic Study",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "177",
pages = "19-28",
adress = "",
year = "2011",
}
34
@book{monUEK:2168220726,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Szkice z historii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-61686-01-9",
}
35
@inbook{fmUEK:2168232762,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar wielkości ekonomicznych w wartości godziwej jako przykład integracji nauki rachunkowości i finansów",
booktitle = "Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian",
pages = "37-57",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2011",
issn = "1429-673X",
}
36
@inbook{fmUEK:2166401186,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zakres zastosowania i zawartość informacyjna wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "245-256",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
37
@inbook{fmUEK:2166712835,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Perspektywy wykorzystania kursu walutowego w teorii rachunkowości do przeliczania PKB per capita",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych",
pages = "48-54",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-60-0",
}
38
@article{artUEK:53115,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "65-75",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170626814},
}
39
@inbook{fmUEK:2165277327,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola dyskonta w estymacji wartości godziwej w systemie rachunkowości",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "270-279",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
40
@article{artUEK:2165774820,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola wartości godziwej w zarządzaniu wartością jednostki gospodarczej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "122",
pages = "171-179",
adress = "",
year = "2010",
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168280653,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rola wartości godziwej w kształtowaniu wiarygodności sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 2, Wiarygodność i użyteczność informacji sprawozdawczej generowanej przez system rachunkowości",
pages = "17-28",
year = "2010",
}
42
@article{artUEK:50040,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Możliwości aplikacyjne rzeczywistego kursu walutowego w hedgingu należności dewizowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "125-136",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163970540},
}
43
@inbook{fmUEK:2165099177,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wiarygodność informacji sprawozdawczej międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie true and fair view",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "193-203",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
44
@unpublished{fnpUEK:2168278353,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie koncepcji HEV (historical exchange value) do pomiaru wyniku finansowego generowanego przez długoterminowe aktywa finansowe",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "32-40",
year = "2009",
}
45
@book{monUEK:50801,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-04-0",
}
46
@article{artUEK:50405,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i zarządzanie opcjami walutowymi w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "56",
pages = "146-154",
adress = "",
year = "2009",
}
47
@article{artUEK:2166711982,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie kursu walutowego do porównywania wynagrodzeń pracowników naukowych w Polsce i USA",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "177-188",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
48
@inbook{fmUEK:2161930400,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza efektywności stosowania instrumentów pochodnych w warunkach kryzysu finansowego",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego",
pages = "49-58",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-36-5",
}
49
@inbook{fmUEK:2164863135,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wiarygodność sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "145-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
50
@inbook{fmUEK:2165622566,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Translation of Economic Values : Critical Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Evolution and Design for Efficiency",
pages = "138-149",
adress = "Warsaw",
publisher = "Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-60807-94-1 ; 978-83-89437-83-9",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168278207,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Zastosowanie koncepcji historycznej wartości wymiennej do wyceny długoterminowych aktywów finansowych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "137-144",
year = "2008",
}
52
@article{artUEK:2166497273,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena bilansowa lokat kapitałowych w aspekcie true and fair view",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "9",
pages = "566-573",
adress = "",
year = "2008",
}
53
@inbook{fmUEK:2166382537,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teoria wartości a estymacja podstawy opodatkowania w międzynarodowych grupach kapitałowych zgodnie z podatkową teorią jedności gospodarczej",
booktitle = "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw",
pages = "57-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-04-4",
}
54
@article{artUEK:50913,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Funkcja produkcji a wysokość wynagrodzeń premiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "23-34",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153761563},
}
55
@article{artUEK:50912,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Aspekt prognostyczny transakcji hedgingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "752",
pages = "83-93",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153761966},
}
56
@inbook{fmUEK:2164969572,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Koncepcja wartości a kształtowanie wiarygodnej informacji sprawozdawczej w międzynarodowych grupach kapitałowych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "177-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168272716,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych według MSSF i PPS - analiza komparatywna",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "121-132",
year = "2007",
}
58
@inbook{mkaUEK:2164960795,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie standardów rachunkowości : analiza krytyczna",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "137-146",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
59
@unpublished{drUEK:52357,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
60
@article{artUEK:2166370591,
author = "Marcin Jędrzejczyk and Mieczysław Dobija",
title = "Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku i zyskowności",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1174",
pages = "204-214",
adress = "",
year = "2007",
}
61
@article{artUEK:51060,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Produktywność pracy i kurs walutowy a praktyka konsolidacji sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "143-154",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135905705},
}
62
@unpublished{fnpUEK:2168286527,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Sprawozdawczość finansowa międzynarodowych grup kapitałowych w aspekcie MSSF - analiza krytyczna",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "62-72",
year = "2006",
}
63
@article{artUEK:52648,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Dyskonto w szacowaniu wartości godziwej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "43-52",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227584},
}
64
@inbook{fmUEK:2168284193,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Teorie kursu walutowego a translacja aktywów i porównania PKB per capita",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 1, Koncepcje rachunkowości",
pages = "113-125",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
65
@article{artUEK:2166528052,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Jednostka Purchasing Power Standard jako podstawa konwersji wartości w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 30 (86)",
pages = "53-63",
year = "2005",
}
66
@inbook{fmUEK:2165017602,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "W poszukiwaniu wiarygodnej metody konwersji dla wiarygodności informacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168273212,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Jednostka PPS jako podstawa konwersji sprawozdań finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "135-148",
year = "2005",
}
68
@inbook{fpUEK:2166512593,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk and Bartosz Kurek",
title = "Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "43-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
69
@inbook{fpUEK:2166520939,
author = "Dorota Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Pomiar zysku i wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Teoria rachunkowości w zarysie",
pages = "113-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-287-1",
}
70
@inbook{mkaUEK:2166557087,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Towards the-Best Procedure of Translation",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "241-248",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
71
@article{artUEK:52503,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza kursów walut w transakcjach hedgingowych - podejście prognostyczne",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1079",
pages = "192-202",
adress = "",
year = "2005",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168273602,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Przesłanki teoretyczne procesu konwersji w sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "103-113",
year = "2004",
}
73
@inbook{mkaUEK:2168284493,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Problematyka konwersji wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "393-398",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
74
@article{artUEK:2168256660,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Conversion of Values to One Money Unit in the Consolidation Process",
journal = "Emergo",
number = "vol. 11, no. 4 (42)",
pages = "43-52",
year = "2004",
}
75
@article{artUEK:51543,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Dylematy konwersji pozycji bilansowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 21 (77)",
pages = "126-134",
year = "2004",
}
76
@inbook{mkaUEK:2168222068,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Theoretical Dilemmas of Translation in Consolidated Statements",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "209-219",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
77
@unpublished{fnpUEK:2168273724,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "6-19",
year = "2003",
}
78
@inbook{fmUEK:2165233587,
author = "Mieczysław Dobija and Marcin Jędrzejczyk",
title = "Rachunkowość i sprawozdawczość a pomiar produktywności działalności gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "125-137",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
79
@inbook{mkaUEK:2168233396,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Analiza prospektywna kursów walut w aspekcie transakcji hedgingowych",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "149-159",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
80
@inbook{fmUEK:2168223846,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wycena przedsiębiorstwa w wartości godziwej - podejście symulacyjne",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "58-64",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
81
@inbook{mkaUEK:2168246434,
author = "Marcin Jędrzejczyk",
title = "Wartość godziwa miarą wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "303-310",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}