Publications of the selected author
1

Title:
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu
Source:
Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62775-40-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350214
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 195-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308701
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309389
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296091
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303437
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288627
article
7

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
report
8

Author:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Title:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
report
9

Author:
Conference:
Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, Kielce, Polska, od 2011-06-01 do 2011-06-03
Title:
Strategie relacyjne w sieci dostaw
Source:
Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech i Andrzej Szplit - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 271-281 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-095-6
Nr:
2168280813
chapter in conference materials
10

Author:
Title:
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 96-108. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266836
article
11

Author:
Title:
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247566
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit
Source:
Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk - Warszawa: Difin, 2012, s. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-751-6
Nr:
2168273962
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 215-234. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243038
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 100-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289115
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Title:
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 80-103 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260572
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Title:
Personnel Audit Process
Source:
Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012) , s. 25-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292223
article
17

Title:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
article
18

Author:
Title:
Audyt struktury organizacyjnej
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 295-322
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604791
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies
Source:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 317-327. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-90-7
Nr:
2168219792
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011) , s. 159-174. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168221116
article
21

Author:
Title:
Audyt logistyczny
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 371-405
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165604943
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228288
article
23

Author:
Title:
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011) , s. 327-335. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166588854
article
24

Author:
Title:
Badanie logistyczne w sieci dostaw
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217992
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 57-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220572
article
See main document
26

Author:
Title:
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 107-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325295
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Conference:
Scientific Conference: Business, Management and Education 2010, Wilno, Litwa, od 2010-11-18 do 2011-11-18
Title:
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company [dokument elektroniczny]
Source:
Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010, s. 1-7. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education)
ISBN:
978-9955-28-757-5
Nr:
2168221392
chapter in conference materials
28

Author:
Title:
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 261-275. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309473
article
29

Author:
Title:
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50512
article
See main document
30

Title:
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005) , s. 90-98. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168272698
article
31

Conference:
XX Konferencja Katedry Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu "Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej", Wrocław, Polska, od 2003-05-06 do 2003-05-06
Title:
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003) , s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223012
article
32

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Ocena organizacji systemu logistycznego
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 111-128 - Bibliogr.
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176415
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Formy organizacyjne systemu logistycznego
Source:
Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001) , s. 23-42 - Bibliogr.
Nr:
2168320691
article
34

Author:
Conference:
XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej, Wrocław, Polska, od 2001-05-17 do 2001-05-18
Title:
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001) , s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Bibliogr.
Nr:
2168332499
article
35

Author:
Title:
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/548
Nr:
2168311333
doctoral dissertation
36

Author:
Title:
Typy organizacji nie nastawionych na zysk
Source:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 3-6
Research program:
29/KL/2/97/S
Signature:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329313
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997) , s. 24-28 - Bibliogr.
Nr:
2168237214
article
38

Author:
Title:
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Source:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 18-29
Research program:
29/KL/2/97/S
Signature:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329321
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce
Source:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 7-11
Research program:
29/KL/2/97/S
Signature:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329317
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk
Source:
Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI1997, s. 12-17
Research program:
29/KL/2/97/S
Signature:
NP-468/Magazyn
Nr:
2168329319
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Source:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE1993, s. 29-42
Signature:
NP-251/Magazyn
Nr:
2168255884
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych
Source:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 34-49
Nr:
2168229918
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
71 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/4/2000/S
Signature:
NP-739/Magazyn
Nr:
2168281685
unpublished scientific work
5

Title:
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
115[2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
50/KZM/1/99/S
Signature:
NP-633/Magazyn
Nr:
2168226353
unpublished scientific work
6

Title:
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[81] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Signature:
NP-65/Magazyn
Nr:
2168226433
unpublished scientific work
1
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // W: Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska. - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62775-40-8
2
Założenia metodyczne audytu negocjacji = Methodological Assumptions Audit Negotiations / Wojciech PAJĄK // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 195-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych = Analysis of Key Success Factors in the Medical Services Sector / Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
4
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [4]-[16]. - Summ. - Bibliogr.
5
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 95-106. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
6
Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw = Methodical Assumptions for Examining Relation Strategies and Configuration in Supply Network / Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 75-86. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180. - ISSN 0208-6018
7
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
8
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków, 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Strategie relacyjne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu / red. nauk. Alojzy Czech i Andrzej Szplit. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-095-6
10
Models as Tools of Analysis of a Network Organisation / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 96-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055. - ISSN 2029-7491
11
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process / Wojciech PAJĄK // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
12
Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia = Diagnosis of the Employee Assessment System in a Health Care Unit / Wojciech PAJĄK // W: Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne / red. nauk. Iga Rudawska, Edward Urbańczyk. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 509-526. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-751-6
13
Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector / Wojciech PAJĄK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 215-234. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
14
Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii / Wojciech PAJĄK // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 100-125. - Bibliogr.
15
Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej / Wojciech PAJĄK // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 80-103. - Bibliogr.
16
Personnel Audit Process / Wojciech PAJĄK // Business, Management and Education. - vol. 10, no 1 (2012), s. 25-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf. - ISSN 2029-7491
17
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1986. - ISSN 0208-6018
18
Audyt struktury organizacyjnej / Artur PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 295-322. - ISBN 978-83-208-1914-4
19
Strategie sieci dostaw = Delivery Network Strategies / Wojciech PAJĄK // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 317-327. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-90-7
20
Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities Organizational Structures / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 39 (2011), s. 159-174. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy funkcjonowania sektora opieki zdrowotnej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t039_pszw_2011_pajak_-_metodyka_audytu_struktury_organizacyjnej_jednostki_sluzby_zdrowia.pdf. - ISSN 1732-324X
21
Audyt logistyczny / Wojciech PAJĄK // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 371-405. - ISBN 978-83-208-1914-4
22
Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia = Audit Methodology of Health Care Entities' Human Resource Management / Wojciech PAJĄK // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 102-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_pajak_-_zalozenia_metodyki_audytu_personalnego_w_jednostce_ochrony_zdrowia.pdf. - ISSN 1732-324X
23
Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym = The Formulation of the Integrated Strategies Model for Small and Medium Sized Businesses in the Global Industry / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 171 (2011), s. 327-335. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
24
Badanie logistyczne w sieci dostaw / Wojciech PAJĄK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 407-431. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
25
Strategie zarządzania w sieci dostaw = Management Strategies for the Supply Network / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 57-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907. - ISSN 1898-6447
26
Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym / Wojciech PAJĄK // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 107-125. - Bibliogr.
27
Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company / Wojciech PAJĄK // W: Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Vilnius: Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, 2010. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963). - S. 1-7. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-28-757-5
28
Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych = Methodological Assumptions of Audit for Relational Strategies / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 261-275. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
29
Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw = Auditing the Organization of a Logistic System of a Company in the Process of Developing an Integrated Supply Chain / Wojciech PAJĄK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077. - ISSN 1898-6447
30
Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki = Analysis of the Strategic Planning Process in Corporations with Taking Into Account Logistics / Marek LISIŃSKI, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1078 (2005), s. 90-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie i logistyka organizacji sieciowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
31
Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 976, t. 1 (2003), s. 417-427. - Tytuł numeru: Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
32
Ocena organizacji systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 111-128. - Bibliogr. - ISBN 83-918601-0-8
33
Formy organizacyjne systemu logistycznego / Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK // Zarządzanie i Edukacja. - numer specjalny 1 (2001), s. 23-42. - Bibliogr. - ISSN 1428-474X
34
Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa / Wojciech PAJĄK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 893 (2001), s. 314-328. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
35
System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa / Wojciech Pająk ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 1999. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
36
Typy organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 3-6
37
Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej / Wojciech PAJĄK // Przegląd Organizacji. - nr 4 (1997), s. 24-28. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
38
Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 18-29
39
Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 7-11
40
Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / Wojciech PAJĄK // W: Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk / kier. tematu: Marek LISIŃSKI. - (1997), s. 12-17
41
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - ([1993]), s. 29-42
42
Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych / Janusz CZEKAJ, Wojciech PAJĄK // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 34-49
43
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
45
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
46
Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa / zespół: Marek LISIŃSKI - kierownik tematu ; Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Stanisław Stybel. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 71 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; [autorzy: Marek LISIŃSKI, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK, Piotr BUŁA, Aleksy POCZTOWSKI, Joanna PURGAŁ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 115[2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi / zespół: Janusz TECZKE - kierownik zespołu, Jerzy TRZCIENIECKI, Helmut Wittlage, Janusz CZEKAJ, Halina ŁYSZCZARZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [81] s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
1
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2020), Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu. [W:] Żuchowski I., Grzybowska-Brzezińska M. (red.), Wybrane obszary zarządzania organizacjami, Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, s. 24-37.
2
Pająk W., (2016), Założenia metodyczne audytu negocjacji. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 195-210.
3
Pająk W., Szarucki M., (2016), Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 127-136.
4
Pająk W., (2014), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [4]-[16].
5
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 95-106.
6
Pająk W., (2014), Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 75-86; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180
7
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
8
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
9
Pająk W., (2013), Strategie relacyjne w sieci dostaw. [W:] Czech A., Szplit A. (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 271-281.
10
Pająk W., (2013), Models as Tools of Analysis of a Network Organisation, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 96-108; https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055
11
Pająk W., (2012), Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 413-429.
12
Pająk W., (2012), Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia. [W:] Rudawska I., Urbańczyk E. (red.), Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne, Warszawa : Difin, s. 509-526.
13
Pająk W., (2012), Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 215-234.
14
Pająk W., (2012), Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 100-125.
15
Pająk W., (2012), Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 80-103.
16
Pająk W., (2012), Personnel Audit Process, "Business, Management and Education", vol. 10, no 1, s. 25-37; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf
17
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://hdl.handle.net/11089/1986
18
Pająk W., (2011), Audyt struktury organizacyjnej. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 295-322.
19
Pająk W., (2011), Strategie sieci dostaw. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 317-327.
20
Pająk W., (2011), Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 39, s. 159-174; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t039_pszw_2011_pajak_-_metodyka_audytu_struktury_organizacyjnej_jednostki_sluzby_zdrowia.pdf
21
Pająk W., (2011), Audyt logistyczny. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 371-405.
22
Pająk W., (2011), Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 102-113; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_pajak_-_zalozenia_metodyki_audytu_personalnego_w_jednostce_ochrony_zdrowia.pdf
23
Pająk W., (2011), Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 171, s. 327-335.
24
Pająk W., (2011), Badanie logistyczne w sieci dostaw. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 407-431.
25
Pająk W., (2011), Strategie zarządzania w sieci dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 57-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907
26
Pająk W., (2011), Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 107-125.
27
Pająk W., (2010), Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company. [W:] Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings [Dokument elektroniczny]. (Contemporary Issues in Business, Management and Education), Vilnius : Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University, s. 1-7.
28
Pająk W., (2008), Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 261-275.
29
Pająk W., (2008), Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077
30
Lisiński M., Pająk W., (2005), Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1078, s. 90-98.
31
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 976, t. 1, s. 417-427.
32
Łyszczarz H., Pająk W., (2003), Ocena organizacji systemu logistycznego. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 111-128.
33
Łyszczarz H., Pająk W., (2001), Formy organizacyjne systemu logistycznego, "Zarządzanie i Edukacja", numer specjalny 1, s. 23-42.
34
Pająk W., (2001), Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 893, s. 314-328.
35
Pająk W., (1999), System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 264 k.
36
Pająk W., (1997), Typy organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 3-6.
37
Pająk W., (1997), Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 4, s. 24-28.
38
Pająk W., (1997), Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 18-29.
39
Pająk W., (1997), Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 7-11.
40
Pająk W., (1997), Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk, s. 12-17.
41
Czekaj J., Pająk W., ([1993]), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, s. 29-42.
42
Czekaj J., Pająk W., (1993), Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych. [W:] Teczke J. (red.), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 34-49.
43
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
44
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
45
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
46
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Stybel S., (2001), Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 k.
47
Lisiński M., Łyszczarz H., Pająk W., Buła P., Pocztowski A., Purgał J., (2000), Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 115[2] s.
48
Teczke J., Trzcieniecki J., Wittlage H., Czekaj J., Łyszczarz H., Pająk W., (1991), Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi, Teczke J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [81] s.
1
@inbook{UEK:2168350214,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu",
booktitle = "Wybrane obszary zarządzania organizacjami",
pages = "24-37",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce",
year = "2020",
isbn = "978-83-62775-40-8",
}
2
@inbook{UEK:2168308701,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne audytu negocjacji",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "195-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@inbook{UEK:2168309389,
author = "Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "127-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
4
@unpublished{UEK:2168296091,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[4]-[16]",
year = "2014",
}
5
@unpublished{UEK:2168303437,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "95-106",
year = "2014",
}
6
@article{UEK:2168288627,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne badania strategii realcyjnych i konfiguracji w sieci dostaw",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "75-86",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/224/180},
}
7
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
8
@misc{UEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
9
@inbook{UEK:2168280813,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie relacyjne w sieci dostaw",
booktitle = "Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu",
pages = "271-281",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-095-6",
}
10
@article{UEK:2168266836,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Models as Tools of Analysis of a Network Organisation",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "96-108",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.06},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BME/article/view/3630/3055},
}
11
@inbook{UEK:2168247566,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie modelu 7S do badania procesu implementacji strategii",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "413-429",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
12
@inbook{UEK:2168273962,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia",
booktitle = "Opieka zdrowotna : zagadnienia ekonomiczne",
pages = "509-526",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-751-6",
}
13
@inbook{UEK:2168243038,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "215-234",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
14
@unpublished{UEK:2168289115,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Identyfikacja organizacyjnych modeli implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "100-125",
year = "2012",
}
15
@unpublished{UEK:2168260572,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne analizy strategicznej organizacji sieciowej",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "80-103",
year = "2012",
}
16
@article{UEK:2168292223,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Personnel Audit Process",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 10, no 1",
pages = "25-37",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2012.03},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2012.03/pdf},
}
17
@article{UEK:2168232546,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1986},
}
18
@inbook{UEK:2165604791,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt struktury organizacyjnej",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "295-322",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
19
@inbook{UEK:2168219792,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie sieci dostaw",
booktitle = "Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja - kooperencja - klastering",
pages = "317-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-90-7",
}
20
@article{UEK:2168221116,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Metodyka audytu struktury organizacyjnej jednostki służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "39",
pages = "159-174",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t039_pszw_2011_pajak_-_metodyka_audytu_struktury_organizacyjnej_jednostki_sluzby_zdrowia.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2165604943,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt logistyczny",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "371-405",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
22
@article{UEK:2168228288,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyki audytu personalnego w jednostce ochrony zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "102-113",
year = "2011",
url = {http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_pajak_-_zalozenia_metodyki_audytu_personalnego_w_jednostce_ochrony_zdrowia.pdf},
}
23
@article{UEK:2166588854,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Sformułowanie modelu strategii zintegrowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "171",
pages = "327-335",
year = "2011",
}
24
@inbook{UEK:2168217992,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Badanie logistyczne w sieci dostaw",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "407-431",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
25
@article{UEK:2168220572,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Strategie zarządzania w sieci dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "57-71",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189907},
}
26
@unpublished{UEK:2168325295,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Koncepcja zintegrowanych strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze globalnym",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "107-125",
year = "2011",
}
27
@inbook{UEK:2168221392,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Analyzing and Evaluating the Organization of a Logistic System of a Company",
booktitle = "Business, Management and Education 2010 : Contemporary Regional Book : Scientific Conference, November 18, 2010 Vilnius, Lithuania : Conference Proceedings",
pages = "1-7",
adress = "Vilnius",
publisher = "Faculty of Business Management of Vilnius Gediminas Technical University",
year = "2010",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-9955-28-757-5",
}
28
@article{UEK:2168309473,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Założenia metodyczne audytu strategii relacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "261-275",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
29
@article{UEK:50512,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "69-83",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157705077},
}
30
@article{UEK:2168272698,
author = "Marek Lisiński and Wojciech Pająk",
title = "Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1078",
pages = "90-98",
adress = "",
year = "2005",
url = {},
}
31
@article{UEK:2168223012,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Koordynacja działań logistycznych w przedsiębiorstwie globalnym",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "976, t. 1",
pages = "417-427",
adress = "",
year = "2003",
}
32
@inbook{UEK:2166176415,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Ocena organizacji systemu logistycznego",
booktitle = "Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002)",
pages = "111-128",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy",
year = "2003",
isbn = "83-918601-0-8",
}
33
@article{UEK:2168320691,
author = "Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Formy organizacyjne systemu logistycznego",
journal = "Zarządzanie i Edukacja",
number = "numer specjalny 1",
pages = "23-42",
year = "2001",
}
34
@article{UEK:2168332499,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Analiza organizacji systemu logistycznego w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "893",
pages = "314-328",
year = "2001",
}
35
@unpublished{UEK:2168311333,
author = "Wojciech Pająk",
title = "System informacyjno-decyzyjny w zintegrowanym układzie logistycznym przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
36
@unpublished{UEK:2168329313,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Typy organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "3-6",
year = "1997",
}
37
@article{UEK:2168237214,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Struktura organizacyjna a realizacja funkcji produkcji w stacji telewizyjnej",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "4",
pages = "24-28",
year = "1997",
}
38
@unpublished{UEK:2168329321,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Wybrane metody określania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "18-29",
year = "1997",
}
39
@unpublished{UEK:2168329317,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Rozwój pozarządowych organizacji nie nastawionych na zysk w Polsce",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "7-11",
year = "1997",
}
40
@unpublished{UEK:2168329319,
author = "Wojciech Pająk",
title = "Przesłanki formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
booktitle = "Metoda SPACE jako narzędzie formułowania strategii organizacji nie nastawionych na zysk",
pages = "12-17",
year = "1997",
}
41
@unpublished{UEK:2168255884,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Pająk",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "29-42",
year = "1993",
}
42
@inbook{UEK:2168229918,
author = "Janusz Czekaj and Wojciech Pająk",
title = "Tworzenie przedsiębiorstw polsko-niemieckich w świetle badań pilotażowych",
booktitle = "Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym",
pages = "34-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
43
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
44
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
45
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
46
@unpublished{UEK:2168281685,
author = "Marek Lisiński and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk and Stanisław Stybel",
title = "Zarządzanie wiedzą w procesie globalizacji przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
47
@unpublished{UEK:2168226353,
author = "Marek Lisiński and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk and Piotr Buła and Aleksy Pocztowski and Joanna Purgał",
title = "Czynniki determinujące lokalizację działalności globalnej przedsiębiorstwa na przykładzie Niemiec i Polski",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
48
@unpublished{UEK:2168226433,
author = "Janusz Teczke and Jerzy Trzcieniecki and Helmut Wittlage and Janusz Czekaj and Halina Łyszczarz and Wojciech Pająk",
title = "Organizacyjne problemy zarządzania polsko-niemieckimi przedsięwzięciami gospodarczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID