Publications of the selected author
1

Title:
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness
Source:
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021) , s. 157-173. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Access mode:
Nr:
2168358302
article
2

Title:
Innovation Orientation in Business Services : Scope, Scale and Measurement
Publisher address:
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021
Physical description:
XI, [1], 211 s.: il.; 23 cm
Series:
(Services, Economy and Innovation)
Research program:
Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
ISBN:
978-1-83910-954-6 ; 978-1-83910-955-3
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168353852
monograph
3

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2399. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
Nr:
2168355706
varia
4

Title:
Turystyka w okresie pandemii
Publisher address:
Poznań ; Kraków: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ISBN:
978-83-7986-350-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168359042
monograph
See related chapters
5

Title:
Technology Used in Knowledge Management by Global Professional Event Services
Source:
Journal of Global Information Management. - vol. 29, iss. 1 (2021) , s. 145-163. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project financed from National Science Center (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168351570
article
6

Title:
Turystyka w czasach pandemii - wprowadzenie do zagadnienia
Source:
Turystyka w okresie pandemii / red. nauk. Krzysztof BORODAKO - Poznań ; Kraków: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021, s. 7-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7986-350-1
Level I:
Nr:
2168359052
preface / summary
See main document
7

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2020 = The Meetings Industry in Kraków 2020
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021
Physical description:
87 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168357918
report
8

Title:
Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
142 s.: il.; 21 cm
Series:
(Turystyka, Rekreacja, Sport)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168347912
monograph
9

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2019 = The Meetings Industry in Krakow 2019
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
75 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168356834
report
10

Title:
The Innovativeness of Knowledge-intensive Business Services in the Context of Market Needs = Innowacyjność dostawców usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście potrzeb rynkowych
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019) , s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Project financed under National Science Centre (Poland) grant number 2016/23/B/HS4/03011
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343369
article
11

Title:
Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej
Source:
Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 102-117
ISBN:
978-83-8085-832-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334993
chapter in monograph
See main document
12

Conference:
International Tourism Conference, Dubrownik, Chorwacja, od 2019-11-06 do 2019-11-09
Title:
The Technological Dimension of Innovation Orientation in Polish Business Tourism Firms
Source:
Tourism in the VUCA World : Towards the Era of (Ir)responsibility : Book of Abstracts / ed. Izidora Marković Vukadin, Sanda Čorak - Zagreb: Institut za turizam, 2019, s. 105-107. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-953-6145-44-7
Nr:
2168340601
varia
13

Title:
Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w Polsce
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
512 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-454
Nr:
2168338341
doctoral dissertation
14

Title:
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services
Source:
Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019) , s. 141-153. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: Project financed from National Science Centre (Poland) grant no. 2016/23/B/HS4/03011
Nr:
2168359790
article
15

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2018 = The Meetings Industry in Krakow 2018
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168344134
report
16

Author:
Thomas Bauer , Krzysztof Borodako
Title:
Trade Show Innovations - Organizers Implementation of the New Service Development Process
Source:
Journal of Hospitality and Tourism Management. - vol. 41 (2019) , s. 197-207. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
:
:
Nr:
2168340479
article
17

Title:
Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019) , s. 191-211. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168341723
article
18

Title:
Wykorzystanie stron internetowych w budowaniu wizerunku firm turystycznych = The Use of New Technologies as an Element of Creating the Image of a Tourism Company on the Internet
Source:
Folia Turistica. - nr 51 (2019) , s. 105-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334243
article
19

Author:
Krzysztof Borodako , Dominika Kruczek
Conference:
8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity, Warszawa, Polska, od 2018-07-10 do 2018-07-13
Title:
Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland
Source:
The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book - Warsaw: Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018, s. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63469-22-1
Nr:
2168327617
varia
20

Title:
Events KIBS on the Business Services Market - a Netnography Analysis
Source:
European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 1 (2018) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Project financed under National Science Centre (Poland) grant number 2016/23/B/HS4/03011
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168329711
article
21

Title:
Zmiany podaży usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście przemian rynku wybranych usług turystycznych w Polsce = Changes in the Supply of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Changes in the Market of Selected Tourism Services in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2018) , s. 9-18. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168334073
article
22

Title:
Wielkie wydarzenia jako atrakcje turystyczne miasta
Source:
Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018, s. 31-40
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323711
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168344136
report
24

Title:
New Technologies and Tourists Behaviour - Selected Issues
Source:
International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018) , s. 7-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed from the statutory research funds of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168334507
article
25

Title:
Wpływ ekonomiczny branży spotkań na gospodarkę Krakowa [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
Physical description:
73 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa
Access mode:
Nr:
2168358360
report
26

Title:
Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży = Use of Internet Sources to Obtain Tourist Information for Travel Planning
Source:
Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 1 (130) (2018) , s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt sfinansowany w ramach Badań Statutowych Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168327623
article
27

Title:
Social Media as a Tool of Sharing Tourists Opinions about Accommodation Services in Krakow
Source:
Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 313-321 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Accountancy of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1
Access mode:
Nr:
2168322363
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Zakończenie
Source:
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 173-176
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
Nr:
2168314549
preface / summary
See main document
29

Title:
Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Physical description:
73 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168325371
report
30

Title:
Współczesne oblicza turystyki - wprowadzenie = Contemporary Faces of Tourism - Introduction
Source:
Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017, s. 11-17 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60789-65-0
Access mode:
Nr:
2168313669
preface / summary
See main document
31

Title:
Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Physical description:
83 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa
Access mode:
Nr:
2168338493
report
32

Title:
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168314517
monograph
See related chapters
33

Title:
Współczesne oblicza turystyki
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017
Physical description:
487 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-60789-65-0
Access mode:
Nr:
2168313667
monograph
See related chapters
34

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2016 = The Meetings Industry in Krakow 2016
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017
Physical description:
71 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168325057
report
35

Title:
Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego = Internet of Things in The Airport Infrastructure as An Element of Improvement in Tourism Traffic Operations
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017) , s. 489-497. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168317017
article
36

Author:
Krzysztof Borodako , Piotr Zmyślony
Title:
Exhibition Industry in Poland - Current Status and Trends = Przemysł targowy w Polsce - stan obecny i trendy
Source:
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 4(54) (2017) , s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322247
article
37

Title:
Wielowymiarowa ewaluacja stron internetowych podmiotów krakowskiego rynku turystycznego
Source:
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 141-151
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314545
chapter in monograph
See main document
38

Title:
KIBS as a Factor in Meetings Industry Competitiveness Creation in Krakow, Poland
Source:
Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness / ed. by João J.M. Ferreira, Mário L. Raposo, Cristina I. Fernandes, Marcus Dejardin - London ; New York: Routledge, 2016, s. 211-235 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy)
Research program:
Project financed with a National Science Centre grant pursuant to decision DEC-2011/01/D/HS4/03983
ISBN:
978-1-138-85936-4 ; 978-1-315-71730-2
Nr:
2168311409
chapter in monograph
39

Author:
Krzysztof Borodako , Ivan Kožić
Title:
Cooperation Patterns in the Tourism Business : the Case of Poland
Source:
Prague Economic Papers. - vol. 25, no. 2 (2016) , s. 160-174. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168305397
article
40

Author:
Krzysztof Borodako , Piotr Zmyślony
Title:
Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej = Business Networks in Tourism : Conception of Knowledge Transfer Index for the Exhibition Industry
Source:
Folia Turistica. - nr 41 (2016) , s. 217-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311375
article
41

Title:
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej = Selected ICT Solutions Used in Business Tourism
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 1(33) (2016) , s. 247-257. - Tytuł numeru: Trendy we współczesnym ruchu turystycznym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305835
article
42

Title:
Zachowania Polaków na krajowym rynku turystycznym w 2015 r.
Source:
Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 102-113
ISBN:
978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
Nr:
2168303873
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Age as a Factor of Polish Tourists Behavior Differentiation During Foreign Travel
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 369-379 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310803
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2015 = The Meetings Industry in Krakow 2015
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016
Physical description:
53 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168325053
report
45

Title:
Zachowania konsumenckie uczestników turystyki muzealnej w Krakowie w 2014 roku
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 85-130
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168298955
chapter in monograph
See main document
46

Title:
External and Internal Factors Motivating Outsourcing of Business Services by Meeting-Industry Companies : a Case Study in Krakow, Poland
Source:
Journal of Convention & Event Tourism. - vol. 16, iss. 2 (2015) , s. 93-115. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168303909
article
47

Author:
Lawrence Green , Deborah Cox , Krzysztof Borodako
Title:
Designs for Life : New Stakeholders and New Spaces in the Evolving Services Landscape
Source:
Foresight. - vol. 17, nr 4 (2015) - Bibliogr.
Nr:
2168298567
article
48

Title:
Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015
Physical description:
121 [4] s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-7684-4
Nr:
2168297505
monograph
49

Title:
Metodyka badań własnych
Source:
Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN - Kraków: Proksenia, 2015, s. 77-84
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22)
ISBN:
978-83-60789-58-2
Nr:
2168296643
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Branża spotkań w Krakowie 2014 = The Meetings Industry in Krakow 2014
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015
Physical description:
43 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168299429
report
51

Title:
Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services [dokument elektroniczny]
Source:
SAGE Open. - January-March (2015) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168288861
article
52

Title:
Assessment of the Results of the Program : My Sports Field Orlik 2012 in Malopolska Province - Some Selected Issues
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 509-516 - Bibliogr.
Research program:
The article is a result of the project: Badania Statutowe Katedry Turystyki 071/WZ-KT/01/2013/S/3071
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168304349
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO = Perception of Innovations in the Industry of Meetings by Representatives of the Cracow PCOs
Source:
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 40 (2015) , s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168297097
article
54

Author:
Krzysztof Borodako , Lech Koniec
Title:
Wykorzystanie nowych technologii w transporcie lotniczym w kontekście obsługi ruchu turystycznego - na podstawie opinii pasażerów Portu Lotniczego Kraków-Balice = The Use of New Technologies in Air Transport in the Context of Tourist Services - Based on the Opinion of Passengers of the Krakow Airport
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 63 nr 6 (2015) , s. 209-223. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarów metropolitarnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168304369
article
55

Title:
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej
Source:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 64-91
Signature:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303655
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Transport Accessibility in Business Travel - a Case Study of Central and East European Cities
Source:
International Journal of Tourism Research. - vol. 16 iss. 2 (2014) , s. 137-145. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Nr:
2168235718
article
57

Conference:
2th International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation, Poznań, Polska, od 2014-05-19 do 2014-05-21
Title:
Cooperation as a Source of Innovation in the Tourism Sector of Krakow
Source:
Tourism Research in a Changing World / ed. by Francisco Dias, Joanna Kosmaczewska, Ewa Dziedzic, Antonio Magliulo - Leiria: Tourism Research Group of Polytechnic Institute, 2014, s. 206-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-989-98965-0-5
Access mode:
Nr:
2168295853
chapter in conference materials
58

Title:
The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of Tourism Development in Krakow
Source:
Tourism Economics. - vol. 20, nr 6 (2014) , s. 1337-1348. - Summ.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
:
:
Nr:
2168262266
article
59

Title:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: UKiP J&D Gębka, 2014
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-60837-78-8
Nr:
2168285575
monograph
60

Title:
Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii"
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2014
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-61816-67-6
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Influence of the Meetings Industry on the Economy of Kraków : a Report on the Implementation of a Project Steering the Meetings Industry in Kraków: Appraisal and Monitoring of the Economic Influence of the Meetings Industry on Kraków Economy, Using Good Practice from Switzerland, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 68 s.
Nr:
2168288609
report
61

Title:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie przez wykorzystanie specjalistycznych usług biznesowych
Source:
Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce / ed. by Krzysztof Celuch - Warszawa: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, 2014, s. 7-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Szkoła Główna Turystyki i Gospodarki w Warszawie)
ISBN:
978-83-63469-05-4
Nr:
2168287721
chapter in monograph
62

Title:
Wybrane aspekty zachowań turystycznych odwiedzających Kraków w 2014 roku - wyniki badań własnych
Source:
Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2014, s. 114-179
Signature:
NP-1502/Magazyn
Nr:
2168303659
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych = Strategic Planning Based on Participation in a Tourism Company - Empirical Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 2 (26) (2014) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 806)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168277057
article
64

Title:
Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
144 s.: il.; 21 cm
Notes:
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-64-8 ; 978-83-62511-69-3
Access mode:
Nr:
2168290759
monograph
65

Conference:
Management in the time of destabilization. German and Polish experience, Kraków, Polska, od 2014-12-05 do 2014-12-06
Title:
Development of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Business Tourism Changes in Krakow in a Period of Economic Destabilisation
Source:
Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 307-318. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
Nr:
2168286595
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej = Knowledge Intensive Business Services as a Factor in the Development of Selected Innovation Areas in the Business Tourism Sector in Poland
Source:
Folia Turistica. - nr 32 (2014) , s. 195-213. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286993
article
67

Title:
Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce = The Use of Firm Oriented Services by Accommodation Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 213-230. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168277047
article
68

Title:
The Significance of KIBS Firm Location for Business Tourism Companies in Krakow
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 227-235 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287571
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej = Cooperation Intensity of Business Tourism Entities with Specialist Business Services Suppliers as an Innovation Factor of the Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014) , s. 23-35. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285495
article
See main document
70

Title:
Demand for Martyrology Tourism in Poland - Selected Examples
Source:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 67-77
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252284
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r.
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2013
Physical description:
73 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Kongresów Urzędu Miasta Krakowa. Zleceniobiorcą projektu badawczego jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Access mode:
Nr:
2168303785
report
72

Title:
Foresight Wielkopolska - unikatowy proces o społecznym charakterze = Foresight Wielkopolska as a Unique Process with Social Nature
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 3(35) (2013) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konsekwencje - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283411
article
73

Author:
Krzysztof Borodako , Patrycja Mlyczyńska
Title:
The Influence of Cultural Events on Destination Image - the Case of Kraków, Tourist Capital of Malopolska Region = Wpływ wydarzeń kulturalnych na wizerunek miejsca recepcji turystycznej - na przykładzie Krakowa, turystycznej stolicy regionu Małopolski
Source:
Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 4, Regional Tourism Product - Theory and Practice / eds. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2013, s. 332-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937018-0-3
Nr:
2168256090
chapter in monograph
74

Title:
Konsultacje biznesowe w kontekście współpracy małopolskich firm turystycznych = Business Consultations among Małopolska's Tourism Firms
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 41-48. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278561
article
75

Title:
Metodyka badań
Source:
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2013, s. 76-92
Signature:
NP-1444/Magazyn
Nr:
2168289675
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Uzupełnienie Raportu : z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski
Publisher address:
Poznań: , 2013
Physical description:
48 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168274070
report
77

Title:
Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne = The Analysis of Use of Selected Business Services by Polish Tourism Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 31-40. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278557
article
78

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 85-146
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298937
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich = Business Tourism in Krakow versus Other Polish Cities
Source:
Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 134 (2013) , s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168277919
article
80

Title:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 147-200
ISBN:
978-83-62511-67-9
Access mode:
Nr:
2168298939
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Krzysztof Borodako , Martyna Kołacz , Tomasz Kowalski , Karolina Liduk , Małgorzata Smorawska , Andrea Zapotoczna
Title:
Raport z badania funkcjonowania punktów informacji miejskiej w Krakowie wśród turystów
Nadzór merytoryczny:
Publisher address:
Kraków: Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji (KNTR) InvenTur Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Physical description:
16 s.: il.; 24 cm
Notes:
Raport z badań przeznaczony dla Krakowskiego Biura Festiwalowego i Katedry Turystyki UEK,
Nr:
2168277067
report
82

Title:
Tourist Behaviour and Some of its Determinants (on the Example of Visitors to Auschwitz-Birkenau)
Source:
Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013, s. 79-99
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16)
ISBN:
978-83-60789-45-2
Nr:
2168252286
chapter in monograph
See main document
83

Title:
Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2010
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 107-114
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236226
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Foresight w przedsiębiorstwie : nauka, technologia, wdrożenie
, Nowosielski Michał
Publisher address:
Poznań: Instytut Zachodni, 2012
Physical description:
280 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61736-37-0
Nr:
2168246906
monograph
85

Title:
Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2011 roku (w oparciu o wyniki badań własnych)
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 115-161
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15)
ISBN:
978-83-60789-43-8
Nr:
2168236228
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 107-123 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242676
chapter in monograph
See main document
87

Title:
The Changes of Train Connections Among Selected Polish Cities in the Context of Euro 2012
Source:
Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2012, s. 40-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0560-5
Nr:
2168236156
chapter in monograph
88

Title:
Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : analizy i studia przypadków
, Nowosielski Michał
Publisher address:
Poznań: Instytut Zachodni, 2012
Physical description:
304 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
ISBN:
978-83-61736-36-3
Nr:
2168246946
monograph
89

Title:
Dostosowanie oferty Portu Lotniczego Kraków-Balice w kontekście obsługi turystyki biznesowej w Krakowie = Adjustment of the Offer of Krakow-Balice Airport to the Changes of Business Tourism in Krakow
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 258 (2012) , s. 103-112. - Tytuł numeru: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168238496
article
90

Title:
Kraków jako destynacja turystyczna
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 73-128
Signature:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306559
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Physical description:
24 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168274090
report
92

Title:
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych
Source:
Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA2012, s. 129-179
Signature:
NP-1397/Magazyn
Nr:
2168306567
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
The Significance and Classification of Knowledge Intensive Business Services
Source:
Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2012, s. 45-51. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0591-9
Nr:
2168247704
chapter in monograph
94

Title:
Key Foresight Attributes of Tourism Companies in the City of Krakow and the Region
Source:
International Journal of Tourism Research (2012) . - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168251410
article
95

Title:
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012) , s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256534
article
See main document
96

Title:
Silver generation w kreowaniu przyszłości = The Silver Generation Creates the Future
Source:
Innowacje & Design_pl = Innovation & Design_pl : Innovative Wielkopolska Magazine. - nr 3 (2012) , s. 16-17. - Artykuł w całości w języku polskim i angielskim.
Nr:
2168236370
article
97

Title:
Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa = Network Cooperation of City Tourism Partners Based on the Example of Krakow : the Results of Empirical Research
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012) , s. 60-71. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji
Research program:
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009-2011 jako projekt badawczy
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168249604
article
98

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
17 s.: il.; 30 cm
Notes:
Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228724
report
99

Title:
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 15 (2011) , s. 7-19. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 626)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166032259
article
100

Title:
Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2009
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 131-139
Signature:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168262722
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis
Source:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229726
article
102

Title:
Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2010 roku : (w oparciu o wyniki badań własnych)
Source:
Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA2011, s. 140-202
Signature:
NP-1352/Magazyn
Nr:
2168306479
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 35-53 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228102
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
120 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226447
report
105

Title:
Cooperation of Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) with Tourism Stakeholders in the Małopolska Region - Top Management Perspective Approach
Source:
Tourism & Management Studies. - no. 7 (2011) , s. 24-32. - Summ., res. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Full text
CC BY-NC-ND
Nr:
2168229728
article
106

Title:
Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych = Transport Accessibility as a Factor of Increase of Competitiveness of Polish Tourist Regions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011) , s. 191-203. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221742
article
107

Title:
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009
Source:
Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011, s. 12-22. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-989-8472-14-4
Access mode:
Nr:
2168236132
chapter in conference materials
108

Title:
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
67 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226459
report
109

Title:
Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2011
Physical description:
254 s.: il; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-3099-0
Nr:
2168222220
monograph
110

Title:
Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011
Physical description:
25 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168226555
report
111

Title:
Technologie środowiskowe wobec rozwoju turystyki zrównoważonej = Environmental Trends and the Development of Sustainable Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011) , s. 53-61. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227556
article
See main document
112

Title:
Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego = Foresight Process as the Innovation in Tourism Sector Increasing the Competitiveness of the Region
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 34-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692015
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695232
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2166032185
report
115

Title:
Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej = The Genesis and Essence of Regional Foresight - the Example of the Tourist Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010) , s. 51-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322625
article
See main document
116

Title:
Foresight branży odlewniczej narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym = Foresight in the Foundry Industry as a Tool to Gain Competitive Advantage on the International Market
Source:
Przegląd Odlewnictwa. - nr 5-6 (2010) , s. 212-219. - Streszcz., summ., zsfg., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168222226
article
117

Author:
Luk Palmen , Krzysztof Borodako
Title:
Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013
Publisher address:
Poznań: , 2010
Physical description:
24 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168274088
report
118

Title:
Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie
Source:
Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA2010, s. 116-143
Signature:
NP-1175/Magazyn
Nr:
2168278161
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Title:
Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora = Identification of Perspective Tourism Segments as Input to the Regional Foresight and Formulation of the Strategy of the Sector Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 53 (2010) , s. 29-38. - Tytuł numeru: Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 591)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221736
article
120

Title:
Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem
Source:
Foresight Wielkopolska2010. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Nr:
2168241066
varia
121

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010
Physical description:
12 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa, Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168228726
report
122

Title:
Foresight w zarządzaniu strategicznym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
150 s.: il; 24 cm
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0816-6
Nr:
50354
monograph
123

Title:
Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski)
Source:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 325-336 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165904783
chapter in monograph
124

Author:
Krzysztof Borodako , Ryszard Cichocki , Anna Rogut
Title:
Obszary badań foresightu rekomendowane do realizacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego
Publisher address:
Poznań: , 2009
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm
Notes:
Przygotowano w ramach projektu systemowego "Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji" (zadanie 3: "Foresight regionalny") realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222354
report
125

Title:
Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 105-126
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698767
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Opinia ekspercka do wdrożenia modelu Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
12 s.: il.; 24 cm
Notes:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
Nr:
2168277069
report
127

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
118 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165707920
report
128

Title:
Badania delfickie w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 - okiem zewnętrznego obserwatora
Source:
Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 : główne wyniki, doświadczenia i wnioski / red. Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński - Warszawa: Pentor Research International, 2009, s. 169-174
Access mode:
Nr:
2168226347
chapter in monograph
129

Title:
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009
Physical description:
160 s.: il.; 30 cm
Notes:
Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa,
Access mode:
Nr:
2165718325
report
130

Title:
Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 75-104
ISBN:
978-83-929699-0-7
Nr:
2165698670
chapter in monograph
See main document
131

Title:
Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego
Source:
Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" = Report from the Activities of the Support Group to the Steering Committee of the National Foresight Programme "Poland 2020" - Warszawa: 2009, s. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229484
chapter in report
132

Title:
Polska w 2020 r. - nadzieje i obawy
Source:
Kurier UEK2008. - nr 8 (24), s. 17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347450
varia
133

Title:
Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów
Source:
Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia. T. 2 / red. Leszek Woźniak - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2008, s. 588-597 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-506-4
Nr:
2168236506
chapter in monograph
134

Title:
Obiekty kultu religijnego w Krakowie i okolicach
Source:
Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA2008, s. 89-112
Signature:
NP-1254/Magazyn
Nr:
2168276875
chapter in unpublished scientific work
See main document
135

Title:
Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego = Regional Foresight in the Tourism Sector : the Canadian Regional Experience
Source:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe / Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. - 2=32 (2008) , s. 96-109. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168229472
article
136

Title:
Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce = Passenger Airline Services as a Tourist Traffic Development Factor in Małopolska
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50362
article
See main document
137

Title:
Sektor turystyki w wybranych projektach foresightu regionalnego zrealizowanych w Polsce
Source:
Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 244-253
ISBN:
978-83-7417-363-6
Nr:
2166077046
chapter in monograph
138

Title:
Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 118-142
Signature:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275893
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Title:
Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie = The Application of the Sustainable Development Concept in Shaping Tourism in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50772
article
See main document
140

Title:
Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie
Source:
Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA2007, s. 80-117
Signature:
NP-1200/Magazyn
Nr:
2168275891
chapter in unpublished scientific work
See main document
141

Title:
Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich
Promotor:
Okoń-Horodyńska Ewa
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
V, 277 s., z.27 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168236518
doctoral dissertation
142

Title:
Projekty foresightu regionalnego w Polsce : diagnoza stanu
Source:
Spójności projektów foresight2007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Access mode:
Nr:
2168236500
varia
143

Title:
Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich = The Promoting and Informing Activity Undertaken by the Polish Poviates as a Means of Supporting the Private Enterprise - on the Basis on the Direct Research
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 4 (2006) , s. 28-40
Nr:
51935
article
144

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 117-125
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352263
chapter in conference materials
See main document
145

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 117-125
ISBN:
83-921813-0-1
Access mode:
Nr:
2167955283
chapter in conference materials
See main document
146

Title:
Corporate Foresight jako forma integracji działań strategicznych przedsiębiorstwa = Corporate Foresight as the Integration Form of the Strategic Activities of the Corporations
Source:
Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. nauk. Adam Peszko - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005, s. 87-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-035-5
Nr:
2166055237
chapter in monograph
147

Title:
Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych = Marketing Orientation of Polish Cities in Light of Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004) , s. 5-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220552
article
See main document
148

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Orientacja marketingowa miast jako produktów na rynku miast w obliczu transformacji ustrojowej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 177-178. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218146
varia
See main document
149

Title:
Aktywność marketingowa polskich miast w obliczu transformacji ustrojowej : wybrane zagadnienia = Marketing Activities of Polish Cities in View of Systemic Transformation : Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 349-360. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220910
article
150

Title:
Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu terytorialnego
Source:
Świat Marketingu. - Luty (2004) . - [odczyt: 17.10.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168236084
article
151

Title:
Partnerstwo w koncepcji marketingowej miasta : studium przypadku miasta Sydney
Source:
Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2002, s. 147-160 - Bibliogr.
Signature:
NP-849/Magazyn
Nr:
2168244284
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KT/2/09/S/492
Signature:
NP-1296/Magazyn
Nr:
2168251470
unpublished scientific work
2

Author:
Renata Seweryn , Katarzyna Klimek , Krzysztof Borodako , Małgorzata Kryczka-Habina
Title:
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
207 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
87/KT/1/2006/S/345
Signature:
NP-1146/Magazyn
Nr:
2166601434
unpublished scientific work
3

Author:
Renata Seweryn , Małgorzata Kryczka-Habina , Krzysztof Borodako
Title:
Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KT/1/2005/2005/S/262
Signature:
NP-1086/Magazyn
Nr:
2168275499
unpublished scientific work
4

Title:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
149 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
unpublished scientific work
1
Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Journal of Emerging Trends in Marketing and Management. - vol. 1, no. 1 (2021), s. 157-173. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf. - ISSN 2537-5865
2
Innovation Orientation in Business Services : Scope, Scale and Measurement / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2021. - XI, [1], 211 s. : il. ; 23 cm. - Services, Economy and Innovation. - ISBN 978-1-83910-954-6 ; 978-1-83910-955-3
3
The Impact of Innovation Orientation on Business Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 2399. - Summ.. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-impact-of-innovation-orientation-on-business-performance/Wstęp:
4
Turystyka w okresie pandemii / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Poznań ; Kraków : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7986-350-1. - Pełny tekst: https://bogucki.home.pl/repozytorium/9788379863501/9788379863501.pdf
5
Technology Used in Knowledge Management by Global Professional Event Services / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Journal of Global Information Management. - vol. 29, iss. 1 (2021), s. 145-163. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.igi-global.com/gateway/article/full-text-pdf/268710&riu=true. - ISSN 1062-7375
6
Turystyka w czasach pandemii - wprowadzenie do zagadnienia / Krzysztof BORODAKO // W: Turystyka w okresie pandemii / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Poznań ; Kraków: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. - S. 7-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-350-1. - Pełny tekst: https://bogucki.home.pl/repozytorium/9788379863501/9788379863501.pdf
7
Branża spotkań w Krakowie 2020 = The Meetings Industry in Kraków 2020 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/396236
8
Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Krzysztof LIPECKI, Michał RUDNICKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 142 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - Turystyka, Rekreacja, Sport. - ISBN 978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3
9
Branża spotkań w Krakowie 2019 = The Meetings Industry in Krakow 2019 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 75 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://www.pot.gov.pl/attachments/article/7762/Raport%20Krk%202019.pdf
10
The Innovativeness of Knowledge-intensive Business Services in the Context of Market Needs = Innowacyjność dostawców usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście potrzeb rynkowych / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 7 (2019), s. 187-202. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142888/edition/74192/content. - ISSN 1899-3192
11
Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej / Krzysztof BORODAKO // W: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof LIPECKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 102-117. - ISBN 978-83-8085-832-9
12
The Technological Dimension of Innovation Orientation in Polish Business Tourism Firms / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // W: Tourism in the VUCA World : Towards the Era of (Ir)responsibility : Book of Abstracts / ed. Izidora Marković Vukadin, Sanda Čorak. - Zagreb : Institut za turizam, 2019. - S. 105-107. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-953-6145-44-7
13
Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w Polsce / Michał RUDNICKI ; Promotor: Jadwiga BERBEKA; promotor pomocniczy: Krzysztof BORODAKO. - Kraków, 2019. - 512 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003415a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003415b
14
The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI // Annals of Management and Organization Research. - vol. 1, no. 2 (2019), s. 141-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102. - ISSN 2685-7715
15
Branża spotkań w Krakowie 2018 = The Meetings Industry in Krakow 2018 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/338911
16
Trade Show Innovations - Organizers Implementation of the New Service Development Process / Thomas Bauer, Krzysztof BORODAKO // Journal of Hospitality and Tourism Management. - vol. 41 (2019), s. 197-207. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1447-6770
17
Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Rob Davidson, Krzysztof JAKÓBIK // Argumenta Oeconomica. - nr 2 (43) (2019), s. 191-211. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942/edition/73317/content. - ISSN 1233-5835
18
Wykorzystanie stron internetowych w budowaniu wizerunku firm turystycznych = The Use of New Technologies as an Element of Creating the Image of a Tourism Company on the Internet / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // Folia Turistica. - nr 51 (2019), s. 105-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_51_2019.pdf. - ISSN 0867-3888
19
Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland / Krzysztof BORODAKO, Dominika Kruczek // W: The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book. - Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, 2018. - S. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63469-22-1
20
Events KIBS on the Business Services Market - a Netnography Analysis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // European Journal of Service Management. - vol. 27, no. 3, t. 1 (2018), s. 7-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/1155/article/18234/. - ISSN 2450-8535
21
Zmiany podaży usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście przemian rynku wybranych usług turystycznych w Polsce = Changes in the Supply of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Changes in the Market of Selected Tourism Services in Poland / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2018), s. 9-18. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
22
Wielkie wydarzenia jako atrakcje turystyczne miasta / Krzysztof BORODAKO // W: Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 31-40. - ISBN 978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4
23
Branża spotkań w Krakowie 2017 = The Meetings Industry in Krakow 2017 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/311238
24
New Technologies and Tourists Behaviour - Selected Issues / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO // International Journal of Contemporary Management. - vol. 17, nr 3 (2018), s. 7-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12848/. - ISSN 2449-8920
25
Wpływ ekonomiczny branży spotkań na gospodarkę Krakowa [on-line] / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018. - 73 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/impact-branzy-spot-2017krk_-v034-po-rec-final.pdf
26
Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży = Use of Internet Sources to Obtain Tourist Information for Travel Planning / Krzysztof BORODAKO // Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 1 (130) (2018), s. 7-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/905/article/14922/. - ISSN 1896-382X
27
Social Media as a Tool of Sharing Tourists Opinions about Accommodation Services in Krakow / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy / ed. by Renata SEWERYN, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 313-321. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf
28
Zakończenie / Krzysztof BORODAKO // W: Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 173-176. - ISBN 978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
29
Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta [on-line] / Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Agata NIEMCZYK. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 73 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/ekonomiczny-wplyw-sdm-na-gospodarke-miasta-2016.pdf
30
Współczesne oblicza turystyki - wprowadzenie = Contemporary Faces of Tourism - Introduction / Krzysztof BORODAKO // W: Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Kraków: Wydawnictwo PROKSENIA, 2017. - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-65-0. - Pełny tekst: http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf
31
Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa / Renata SEWERYN, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Krzysztof BORODAKO. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017. - 83 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/wplyw-ekonomiczny-turystyki-na-gospodarke-krakowa-2016.pdf
32
Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - ISBN 978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
33
Współczesne oblicza turystyki / red. nauk. Krzysztof BORODAKO. - Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 2017. - 487 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-60789-65-0. - Pełny tekst: http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf
34
Branża spotkań w Krakowie 2016 = The Meetings Industry in Krakow 2016 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - 71 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/301056
35
Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego = Internet of Things in The Airport Infrastructure as An Element of Improvement in Tourism Traffic Operations / Michał RUDNICKI, Krzysztof BORODAKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017), s. 489-497. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37549/Rudnicki_Internet_Rzeczy_w_Infrastrukturze_Portu_Lotniczego_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
36
Exhibition Industry in Poland - Current Status and Trends = Przemysł targowy w Polsce - stan obecny i trendy / Krzysztof BORODAKO, Piotr Zmyślony // Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula = Vistula Scientific Quarterly. - nr 4(54) (2017), s. 209-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf. - ISSN 2084-4689
37
Wielowymiarowa ewaluacja stron internetowych podmiotów krakowskiego rynku turystycznego / Krzysztof BORODAKO // W: Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym / red. nauk. Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. - (Seria: Zarządzanie - Turystyka - Rekreacja - Sport). - S. 141-151. - ISBN 978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0
38
KIBS as a Factor in Meetings Industry Competitiveness Creation in Krakow, Poland / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // W: Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness / ed. by João J.M. Ferreira, Mário L. Raposo, Cristina I. Fernandes, Marcus Dejardin. - London ; New York: Routledge, 2016. - (Routledge Advances in Regional Economics, Science and Policy). - S. 211-235. - Bibliogr. - ISBN 978-1-138-85936-4 ; 978-1-315-71730-2
39
Cooperation Patterns in the Tourism Business : the Case of Poland / Krzysztof BORODAKO, Ivan Kožić // Prague Economic Papers. - vol. 25, no. 2 (2016), s. 160-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=pep&pdf=552.pdf. - ISSN 1210-0455
40
Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej = Business Networks in Tourism : Conception of Knowledge Transfer Index for the Exhibition Industry / Krzysztof BORODAKO, Piotr Zmyślony // Folia Turistica. - nr 41 (2016), s. 217-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf. - ISSN 0867-3888
41
Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej = Selected ICT Solutions Used in Business Tourism / Krzysztof BORODAKO // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 1(33) (2016), s. 247-257. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Trendy we współczesnym ruchu turystycznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/33/ept33.pdf. - ISSN 1644-0501
42
Zachowania Polaków na krajowym rynku turystycznym w 2015 r. / Krzysztof BORODAKO // W: Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015 / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 102-113. - ISBN 978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7
43
Age as a Factor of Polish Tourists Behavior Differentiation During Foreign Travel / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 369-379. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
44
Branża spotkań w Krakowie 2015 = The Meetings Industry in Krakow 2015 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Piotr Zmyślony. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2016. - 53 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://convention.krakow.pl/zalacznik/271600
45
Zachowania konsumenckie uczestników turystyki muzealnej w Krakowie w 2014 roku / Krzysztof BORODAKO, Zbigniew BOREK, Michał RUDNICKI, Agata NIEMCZYK // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 85-130. - ISBN 978-83-60789-58-2
46
External and Internal Factors Motivating Outsourcing of Business Services by Meeting-Industry Companies : a Case Study in Krakow, Poland / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Journal of Convention & Event Tourism. - vol. 16, iss. 2 (2015), s. 93-115. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1547-0148
47
Designs for Life : New Stakeholders and New Spaces in the Evolving Services Landscape / Lawrence Green, Deborah Cox, Krzysztof BORODAKO // Foresight [on-line]. - vol. 17, nr 4 (2015)1 ekran. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/FS-05-2015-0029. - ISSN 1463-6689
48
Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - 121 [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie). - ISBN 978-83-255-7684-4
49
Metodyka badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN // W: Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie / red. Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków: Proksenia, 2015. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 22). - S. 77-84. - ISBN 978-83-60789-58-2
50
Branża spotkań w Krakowie 2014 = The Meetings Industry in Krakow 2014 / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kierownik zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 43 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.icekrakow.pl/raport-przemysl-spotkan-w-krakowie-2014.pdf
51
Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services [on-line] / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // SAGE Open. - January-March (2015), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sgo.sagepub.com/content/5/1/2158244015569669.full-text.pdf+html. - ISSN 2158-2440
52
Assessment of the Results of the Program : My Sports Field Orlik 2012 in Malopolska Province - Some Selected Issues / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 509-516. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
53
Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO = Perception of Innovations in the Industry of Meetings by Representatives of the Cracow PCOs / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula = Vistula University Working Papers. - nr 40 (2015), s. 5-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf. - ISSN 2353-2688
54
Wykorzystanie nowych technologii w transporcie lotniczym w kontekście obsługi ruchu turystycznego - na podstawie opinii pasażerów Portu Lotniczego Kraków-Balice = The Use of New Technologies in Air Transport in the Context of Tourist Services - Based on the Opinion of Passengers of the Krakow Airport / Krzysztof BORODAKO, Lech Koniec // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 63 nr 6 (2015), s. 209-223. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarów metropolitarnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_63_druk.pdf#page=209&view=Fit. - ISSN 1426-9724
55
Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej / Jadwiga BERBEKA, Dominik ZIARKOWSKI, Krzysztof BORODAKO // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 64-91
56
Transport Accessibility in Business Travel - a Case Study of Central and East European Cities / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // International Journal of Tourism Research. - vol. 16 iss. 2 (2014), s. 137-145. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1099-2340
57
Cooperation as a Source of Innovation in the Tourism Sector of Krakow / Michał Rudnicki, Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA // W: Tourism Research in a Changing World / ed. by Francisco Dias, Joanna Kosmaczewska, Ewa Dziedzic, Antonio Magliulo. - Leiria: Tourism Research Group of Polytechnic Institute, 2014. - S. 206-221. - Bibliogr. - ISBN 978-989-98965-0-5. - Pełny tekst: http://www.icthr.byd.pl/userfiles/files/Tourism%20Research%20in%20a%20Changing%20World_Final.pdf
58
The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of Tourism Development in Krakow / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Tourism Economics. - vol. 20, nr 6 (2014), s. 1337-1348. - Summ. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/10387229/The_potential_of_local_KIBS_companies_as_a_determinant_of_the_development_of_tourism_in_Krakow. - ISSN 1354-8166
59
Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : (na terenie województwa małopolskiego) / red. Jadwiga BERBEKA ; zespół aut.: Jadwiga BERBEKA, Zbigniew BOREK, Krzysztof BORODAKO, Karol GÖRNER, Krzysztof LIPECKI, Agata NIEMCZYK, Michał RUDNICKI, Józef SALA, Renata SEWERYN, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : UKiP J&D Gębka, 2014. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60837-78-8
60
Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii" / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2014. - 68 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-61816-67-6. - Pełny tekst: https://convention.krakow.pl/zalacznik/172183#http://convention.krakow.pl/zalacznik/238664
61
Uwarunkowania rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie przez wykorzystanie specjalistycznych usług biznesowych / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // W: Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce : teoria i praktyka / ed. by Krzysztof Celuch. - Warszawa: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, 2014. - (Seria Monografie / Szkoła Główna Turystyki i Gospodarki w Warszawie). - S. 7-22. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63469-05-4
62
Wybrane aspekty zachowań turystycznych odwiedzających Kraków w 2014 roku - wyniki badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Zbigniew BOREK, Michał RUDNICKI // W: Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków) / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2014), s. 114-179
63
Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych = Strategic Planning Based on Participation in a Tourism Company - Empirical Results / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 806). - 2 (26) (2014), s. 37-50. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
64
Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 144 s. : il. ; 21 cm. - Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-64-8 ; 978-83-62511-69-3. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/usugi-specjalistyczne-w-turystyce-biznesowej-kb-jbmronline
65
Development of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Business Tourism Changes in Krakow in a Period of Economic Destabilisation / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // W: Managing Disruption and Destabilisation / sci. ed. Thomas Baaken, Janusz TECZKE. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 307-318. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9
66
Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej = Knowledge Intensive Business Services as a Factor in the Development of Selected Innovation Areas in the Business Tourism Sector in Poland / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Folia Turistica. - nr 32 (2014), s. 195-213. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_32_2014.pdf. - ISSN 0867-3888
67
Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce = The Use of Firm Oriented Services by Accommodation Sector in Poland / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 213-230. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/805/ZN_805.pdf. - ISSN 1644-0501
68
The Significance of KIBS Firm Location for Business Tourism Companies in Krakow / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał Rudnicki // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 227-235. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
69
Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej = Cooperation Intensity of Business Tourism Entities with Specialist Business Services Suppliers as an Innovation Factor of the Sector / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / red. nacz. Leszek KOZIOŁ. - t. 24, nr 1 (2014), s. 23-35. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania : Innowacje w nowoczesnych organizacjach : aspekty ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/279/256. - ISSN 1506-2635
70
Demand for Martyrology Tourism in Poland - Selected Examples / Krzysztof BORODAKO // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 67-77. - ISBN 978-83-60789-45-2
71
Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r. / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2013. - 73 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Kongresów Urzędu Miasta Krakowa. Zleceniobiorcą projektu badawczego jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - Pełny tekst: http://convention.krakow.pl/zalacznik/24563
72
Foresight Wielkopolska - unikatowy proces o społecznym charakterze = Foresight Wielkopolska as a Unique Process with Social Nature / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - nr 3(35) (2013), s. 51-61. - Summ.. - Tytuł numeru: Foresight - podstawy metodologiczne i praktyczne konsekwencje. - Bibliogr. - ISSN 1643-7772
73
The Influence of Cultural Events on Destination Image - the Case of Kraków, Tourist Capital of Malopolska Region = Wpływ wydarzeń kulturalnych na wizerunek miejsca recepcji turystycznej - na przykładzie Krakowa, turystycznej stolicy regionu Małopolski / Krzysztof BORODAKO, Patrycja Mlyczyńska // W: Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 4, Regional Tourism Product - Theory and Practice / eds. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski. - Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, 2013. - S. 332-344. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937018-0-3
74
Konsultacje biznesowe w kontekście współpracy małopolskich firm turystycznych = Business Consultations among Małopolska's Tourism Firms / Krzysztof BORODAKO // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013), s. 41-48. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
75
Metodyka badań / Krzysztof BORODAKO // W: Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2013), s. 76-92
76
Uzupełnienie Raportu : z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski / Krzysztof BORODAKO. - Poznań, 2013. - 48 s. : il. ; 30 cm
77
Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne = The Analysis of Use of Selected Business Services by Polish Tourism Enterprises / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013), s. 31-40. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Kraków jako destynacja turystyczna / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Renata SEWERYN, Krzysztof LIPECKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 85-146. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/
79
Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich = Business Tourism in Krakow versus Other Polish Cities / Krzysztof BORODAKO // Prace Geograficzne = Geographical Studies. - z. 134 (2013), s. 69-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/1985/. - ISSN 1644-3586
80
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / Krzysztof BORODAKO, Dominik ZIARKOWSKI, Michał RUDNICKI // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / red. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 147-200. - ISBN 978-83-62511-67-9. - Pełny tekst: http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/
81
Raport z badania funkcjonowania punktów informacji miejskiej w Krakowie wśród turystów / nadzór nauk. Krzysztof BORODAKO ; aut. Krzysztof BORODAKO, Martyna Kołacz, Tomasz Kowalski, Karolina Liduk, Małgorzata Smorawska, Andrea Zapotoczna. - Kraków : Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji (KNTR) InvenTur Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - 16 s. : il. ; 24 cm. - Raport z badań przeznaczony dla Krakowskiego Biura Festiwalowego i Katedry Turystyki UEK
82
Tourist Behaviour and Some of its Determinants (on the Example of Visitors to Auschwitz-Birkenau) / Michał RUDNICKI, Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA // W: Martyrology Tourism - Polish Perspective / ed. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2013. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 16). - S. 79-99. - ISBN 978-83-60789-45-2
83
Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2010 / Krzysztof BORODAKO // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 107-114. - ISBN 978-83-60789-43-8
84
Foresight w przedsiębiorstwie : nauka, technologia, wdrożenie / red. Krzysztof BORODAKO, Michał Nowosielski. - Poznań : Instytut Zachodni, 2012. - 280 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61736-37-0
85
Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2011 roku (w oparciu o wyniki badań własnych) / Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Krzysztof BORODAKO // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 15). - S. 115-161. - ISBN 978-83-60789-43-8
86
Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN, Agnieszka NIEMCZYK, Katarzyna KLIMEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 107-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
87
The Changes of Train Connections Among Selected Polish Cities in the Context of Euro 2012 / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // W: Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov = Young Scientists Revue : Scientific Papers of Postgraduate Students and Young Scientific Workers / red. Štefan Hittmár. - Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, 2012. - S. 40-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0560-5
88
Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : analizy i studia przypadków / red. Krzysztof BORODAKO, Michał Nowosielski. - Poznań : Instytut Zachodni, 2012. - 304 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy częśc. - ISBN 978-83-61736-36-3
89
Dostosowanie oferty Portu Lotniczego Kraków-Balice w kontekście obsługi turystyki biznesowej w Krakowie = Adjustment of the Offer of Krakow-Balice Airport to the Changes of Business Tourism in Krakow / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 258 (2012), s. 103-112. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej : problemy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
90
Kraków jako destynacja turystyczna / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Renata SEWERYN], [Krzysztof LIPECKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 73-128
91
Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - 24 s. : il. ; 30 cm
92
Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych / [Krzysztof BORODAKO], [Dominik ZIARKOWSKI], [Michał RUDNICKI] // W: Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie / kierownik tematu: Jadwiga BERBEKA. - (2012), s. 129-179
93
The Significance and Classification of Knowledge Intensive Business Services / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI // W: Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2012. - S. 45-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0591-9
94
Key Foresight Attributes of Tourism Companies in the City of Krakow and the Region / Krzysztof BORODAKO // International Journal of Tourism Research [on-line]. - (2012)1-9. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1522-1970
95
An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009 = Analiza podróży motywacyjnych zorganizowanych w Krakowie w latach 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 890 (2012), s. 105-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
96
Silver generation w kreowaniu przyszłości = The Silver Generation Creates the Future / Krzysztof BORODAKO // Innowacje & Design_pl : magazyn innowacyjnej Wielkopolski = Innovation & Design_pl : Innovative Wielkopolska Magazine. - nr 3 (2012), s. 16-17. - Artykuł w całości w języku polskim i angielskim. - ISSN 2084-8463
97
Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa = Network Cooperation of City Tourism Partners Based on the Example of Krakow : the Results of Empirical Research / Krzysztof BORODAKO // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 119 (2012), s. 60-71. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka na obszarach miejskich : uwarunkowania rozwoju, narzędzia promocji. - ISSN 2083-8611
98
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 17 s. : il. ; 30 cm. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931
99
Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku = Krakow as the City of Congresses : a Present State and Prospects of Development : (on the Basis of Results of MICE Tourism Research in 2008) / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 626). - nr 15 (2011), s. 7-19. - Summ.. - Tytuł numeru: Instruments, Strategies and Challenges for Bringing Congresses and Events to Second-tier Cities. - ISSN 1644-0501
100
Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2009 / Krzysztof BORODAKO // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 131-139
101
The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 149-157. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570. - ISSN 2182-8458
102
Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2010 roku : (w oparciu o wyniki badań własnych) / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI, Jadwiga BERBEKA // W: Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) / kier. tematu: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA. - (2011), s. 140-202
103
The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010 / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 35-53. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
104
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 120 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011
105
Cooperation of Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) with Tourism Stakeholders in the Małopolska Region - Top Management Perspective Approach / Krzysztof BORODAKO // Tourism & Management Studies : International English Edition. - no. 7 (2011), s. 24-32. - Summ., res. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/331/545. - ISSN 2182-8458
106
Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych = Transport Accessibility as a Factor of Increase of Competitiveness of Polish Tourist Regions / Krzysztof BORODAKO, Michał RUDNICKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 157 (2011), s. 191-203. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
107
The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 = The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009 / Jadwiga BERBEKA,Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011 / Jose Antonio C. Santos, Filipa Perdigao, Paulo Aguas, Kate Torkington. - Algarve: Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, 2011. - S. 12-22. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-989-8472-14-4. - Pełny tekst: http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210
108
Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2011. - 67 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927
109
Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju / Krzysztof BORODAKO. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011. - 254 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie - C. H. Beck). - ISBN 978-83-255-3099-0
110
Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Agata NIEMCZYK (kier. zespołu), Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], [2011]. - 25 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/21386
111
Technologie środowiskowe wobec rozwoju turystyki zrównoważonej = Environmental Trends and the Development of Sustainable Tourism / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK, Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 857 (2011), s. 53-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
112
Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego = Foresight Process as the Innovation in Tourism Sector Increasing the Competitiveness of the Region / Krzysztof BORODAKO // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 34-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
113
Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju = Conference Tourism in Krakow - the Current State and Perspectives of Development / Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 421-441. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
114
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587
115
Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej = The Genesis and Essence of Regional Foresight - the Example of the Tourist Industry / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 825 (2010), s. 51-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169381514. - ISSN 1898-6447
116
Foresight branży odlewniczej narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym = Foresight in the Foundry Industry as a Tool to Gain Competitive Advantage on the International Market / Krzysztof BORODAKO // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny. - nr 5-6 (2010), s. 212-219. - Streszcz., summ., zsfg., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2275
117
Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013 / Luk Palmen, Krzysztof BORODAKO. - Poznań, 2010. - 24 s. : il. ; 30 cm
118
Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie / Krzysztof BORODAKO // W: Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej) / kier. Józef SALA. - (2010), s. 116-143
119
Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora = Identification of Perspective Tourism Segments as Input to the Regional Foresight and Formulation of the Strategy of the Sector Development / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 591). - nr 53 (2010), s. 29-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjał turystyczny : zagadnienia ekonomiczne. - ISSN 1896-382X
120
Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem / Krzysztof BORODAKO // W: Foresight Wielkopolska : Poznań, 24 listopada 2010 r. - (2010). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
121
Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego / autorzy: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2010. - 12 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588
122
Foresight w zarządzaniu strategicznym / Krzysztof BORODAKO. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - 150 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - Seria: Zarządzanie. - ISBN 978-83-255-0816-6
123
Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski) / Krzysztof BORODAKO, Renata SEWERYN // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 325-336. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
124
Obszary badań foresightu rekomendowane do realizacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego / Krzysztof BORODAKO, Ryszard Cichocki, Anna Rogut. - Poznań, 2009. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Przygotowano w ramach projektu systemowego "Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji" (zadanie 3: "Foresight regionalny") realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://iw.org.pl/pl/index3.php?option=com_remository&func=startdown&id=64
125
Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej / Krzysztof BORODAKO // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 105-126. - ISBN 978-83-929699-0-7
126
Opinia ekspercka do wdrożenia modelu Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski / Krzysztof BORODAKO. - Kraków, 2009. - 12 s. : il. ; 24 cm. - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
127
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 118 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586
128
Badania delfickie w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 - okiem zewnętrznego obserwatora / Krzysztof BORODAKO // W: Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 : główne wyniki, doświadczenia i wnioski [on-line] / red. Anna Kowalewska, Jerzy Głuszyński. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa: Pentor Research International, 2009. - S. 169-174. - Pełny tekst: http://www.pentor.pl/upload_module/wysiwyg/publikacje/2009/pazdziernik/ksiazka.pdf
129
Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy / zespół autorski: Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO (kier. zespołu), Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN. - Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 2009. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Raport przygotowany na zlecenie Biura Marketingu Turystycznego Urzędu Miasta Krakowa. - Pełny tekst: http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585
130
Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie / Krzysztof BORODAKO // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa) / red. nauk. Jadwiga BERBEKA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 75-104. - ISBN 978-83-929699-0-7
131
Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego / Krzysztof BORODAKO // W: Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight "Polska 2020" = Report from the Activities of the Support Group to the Steering Committee of the National Foresight Programme "Poland 2020". - Warszawa, 2009. - S. 69-84. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
132
Polska w 2020 r. - nadzieje i obawy / Krzysztof BORODAKO // Kurier UEK. - nr 8 (24) (2008), s. 17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/17. - ISSN 1689-7757
133
Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów / Krzysztof BORODAKO // W: Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia. T. 2 / red. Leszek Woźniak. - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2008. - S. 588-597. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7199-506-4
134
Obiekty kultu religijnego w Krakowie i okolicach / K. BORODAKO // W: Kraków jako ośrodek turystyki religijnej / kierownik tematu: Józef SALA. - (2008), s. 89-112
135
Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego = Regional Foresight in the Tourism Sector : the Canadian Regional Experience / Krzysztof BORODAKO // Nauka i Szkolnictwo Wyższe / Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. - 2=32 (2008), s. 96-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-0298
136
Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce = Passenger Airline Services as a Tourist Traffic Development Factor in Małopolska / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 788 (2008), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162611603. - ISSN 1898-6447
137
Sektor turystyki w wybranych projektach foresightu regionalnego zrealizowanych w Polsce / Krzysztof BORODAKO // W: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji / red. nauk. Grzegorz Gołembski. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008. - S. 244-253. - ISBN 978-83-7417-363-6
138
Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej / Krzysztof BORODAKO // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 118-142
139
Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie = The Application of the Sustainable Development Concept in Shaping Tourism in Kraków / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 761 (2007), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151142541. - ISSN 1898-6447
140
Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie / Krzysztof BORODAKO // W: Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa / kierownik tematu: Józef SALA. - (2007), s. 80-117
141
Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich / Krzysztof BORODAKO ; Promotor: Ewa Okoń-Horodyńska. - Kraków, 2007. - V, 277 s., z.27 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Projekty foresightu regionalnego w Polsce : diagnoza stanu / Krzysztof BORODAKO // W: Spójności projektów foresight : konferencja naukowa 13 listopada 2007 r. - (2007)35 ekranów. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna. - Pełny tekst: http://www.slideshare.net/borodako/projekty-foresightu-regionalnego-w-polsce
143
Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich = The Promoting and Informing Activity Undertaken by the Polish Poviates as a Means of Supporting the Private Enterprise - on the Basis on the Direct Research / Krzysztof BORODAKO // Samorząd Terytorialny. - nr 4 (2006), s. 28-40. - ISSN 0867-4973
144
Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe / Krzysztof BORODAKO // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 117-125. - ISBN 83-922856-3-8
145
Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe / Krzysztof BORODAKO // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 117-125. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1200001032
146
Corporate Foresight jako forma integracji działań strategicznych przedsiębiorstwa = Corporate Foresight as the Integration Form of the Strategic Activities of the Corporations / Krzysztof BORODAKO // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa = Contemporary factors of company development / red. nauk. Adam Peszko. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. - S. 87-96. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-035-5
147
Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych = Marketing Orientation of Polish Cities in Light of Empirical Studies / Andrzej SZROMNIK, Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 664 (2004), s. 5-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64122856. - ISSN 0208-7944
148
Orientacja marketingowa miast jako produktów na rynku miast w obliczu transformacji ustrojowej / Krzysztof BORODAKO // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 177-178. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
149
Aktywność marketingowa polskich miast w obliczu transformacji ustrojowej : wybrane zagadnienia = Marketing Activities of Polish Cities in View of Systemic Transformation : Selected Issues / Krzysztof BORODAKO // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 349-360. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
150
Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu terytorialnego / Krzysztof BORODAKO // Świat Marketingu [on-line]. - Luty (2004)1 ekran. - Streszcz.. - [odczyt: 17.10.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=844523. - ISSN 1642-711X
151
Partnerstwo w koncepcji marketingowej miasta : studium przypadku miasta Sydney / Krzysztof BORODAKO // W: Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2002), s. 147-160. - Bibliogr.
152
Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce / kier. tematu: Józef SALA ; zesp. aut.: Józef SALA, Jadwiga BERBEKA, Krzysztof BORODAKO, Katarzyna KLIMEK, Agata NIEMCZYK, Renata SEWERYN, Michał RUDNICKI, Dominik ZIARKOWSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
153
Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005 / kierownik tematu: Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Katarzyna KLIMEK, Krzysztof BORODAKO, Małgorzata Kryczka-Habina. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 207 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
154
Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004 / kier. Józef SALA ; współautorzy: Renata SEWERYN, Małgorzata Kryczka-Habina, Krzysztof BORODAKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
155
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness, "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management", vol. 1, no. 1, s. 157-173; http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf
2
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2021), Innovation Orientation in Business Services: Scope, Scale and Measurement, Cheltenham : Edward Elgar Publishing, XI, [1], 211 s.
3
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2021), The Impact of Innovation Orientation on Business Performance. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2399.
4
Borodako K. (red.), (2021), Turystyka w okresie pandemii, Poznań ; Kraków : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 270 s.
5
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2021), Technology Used in Knowledge Management by Global Professional Event Services, "Journal of Global Information Management", vol. 29, iss. 1, s. 145-163; https://www.igi-global.com/gateway/article/full-text-pdf/268710&riu=true
6
Borodako K., (2021), Turystyka w czasach pandemii - wprowadzenie do zagadnienia. [W:] BORODAKO K. (red.), Turystyka w okresie pandemii, Poznań ; Kraków : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 7-12.
7
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2021), Branża spotkań w Krakowie 2020, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 87 s.
8
Berbeka J., Borodako K., Lipecki K., Rudnicki M., (2020), Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich: wizerunek - relacje - komunikacja, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 142 s.
9
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2020), Branża spotkań w Krakowie 2019, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 75 s.
10
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2019), The Innovativeness of Knowledge-intensive Business Services in the Context of Market Needs, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 7, s. 187-202; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142888/edition/74192/content
11
Borodako K., (2019), Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej. [W:] BERBEKA J., LIPECKI K. (red.), Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, Warszawa : Difin, s. 102-117.
12
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2019), The Technological Dimension of Innovation Orientation in Polish Business Tourism Firms. [W:] Vukadin , Čorak S. (red.), Tourism in the VUCA World : Towards the Era of (Ir)responsibility : Book of Abstracts, Zagreb : Institut za turizam, s. 105-107.
13
Rudnicki M., (2019), Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w Polsce, Prom. Berbeka J., Kraków : , 512 k.
14
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., (2019), The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services, "Annals of Management and Organization Research", vol. 1, no. 2, s. 141-153; https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102
15
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2019), Branża spotkań w Krakowie 2018, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 80 s.
16
Bauer T., Borodako K., (2019), Trade Show Innovations - Organizers Implementation of the New Service Development Process, "Journal of Hospitality and Tourism Management", vol. 41, s. 197-207.
17
Borodako K., Seweryn R., Berbeka J., Niemczyk A., Davidson R., Jakóbik K., (2019), Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow, "Argumenta Oeconomica", nr 2 (43), s. 191-211; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942/edition/73317/content
18
Borodako K., Rudnicki M., (2019), Wykorzystanie stron internetowych w budowaniu wizerunku firm turystycznych, "Folia Turistica", nr 51, s. 105-120; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_51_2019.pdf
19
Borodako K., Kruczek D., (2018), Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland. [W:] The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book, Warsaw : Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, s. 35-37.
20
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2018), Events KIBS on the Business Services Market - a Netnography Analysis, "European Journal of Service Management", vol. 27, no. 3, t. 1, s. 7-14; https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/1155/article/18234/
21
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2018), Zmiany podaży usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście przemian rynku wybranych usług turystycznych w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 2, cz. 1, s. 9-18; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf
22
Borodako K., (2018), Wielkie wydarzenia jako atrakcje turystyczne miasta. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 31-40.
23
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2018), Branża spotkań w Krakowie 2017, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 80 s.
24
Berbeka J., Borodako K., (2018), New Technologies and Tourists Behaviour - Selected Issues, "International Journal of Contemporary Management", vol. 17, nr 3, s. 7-28; www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12848/
25
Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2018), Wpływ ekonomiczny branży spotkań na gospodarkę Krakowa, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 73 s.
26
Borodako K., (2018), Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 1 (130), s. 7-16; https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/905/article/14922/
27
Berbeka J., Borodako K., Rudnicki M., (2017), Social Media as a Tool of Sharing Tourists Opinions about Accommodation Services in Krakow. [W:] Seweryn R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 313-321.
28
Borodako K., (2017), Zakończenie. [W:] Berbeka J., Borodako K. (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 173-176.
29
Seweryn R., Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., (2017), Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta, [on-line], Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 73 s.
30
Borodako K., (2017), Współczesne oblicza turystyki - wprowadzenie. [W:] Borodako K. (red.), Współczesne oblicza turystyki, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, s. 11-17.
31
Seweryn R., Berbeka J., Niemczyk A., Borodako K., (2017), Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 83 s.
32
Berbeka J., Borodako K. (red.), (2017), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 201 s.
33
Borodako K. (red.), (2017), Współczesne oblicza turystyki, Kraków : Wydawnictwo PROKSENIA, 487 s.
34
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2017), Branża spotkań w Krakowie 2016, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 71 s.
35
Rudnicki M., Borodako K., (2017), Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 473, s. 489-497; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37549/Rudnicki_Internet_Rzeczy_w_Infrastrukturze_Portu_Lotniczego_2017.pdf
36
Borodako K., Zmyślony P., (2017), Exhibition Industry in Poland - Current Status and Trends, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 4(54), s. 209-221; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf
37
Borodako K., (2017), Wielowymiarowa ewaluacja stron internetowych podmiotów krakowskiego rynku turystycznego. [W:] BERBEKA J., BORODAKO K. (red.), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 141-151.
38
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2016), KIBS as a Factor in Meetings Industry Competitiveness Creation in Krakow, Poland. [W:] Ferreira , Raposo , Fernandes , Dejardin M. (red.), Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness, London ; New York : Routledge, s. 211-235.
39
Borodako K., Kožić I., (2016), Cooperation Patterns in the Tourism Business : the Case of Poland, "Prague Economic Papers", vol. 25, no. 2, s. 160-174; http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=pep&pdf=552.pdf
40
Borodako K., Zmyślony P., (2016), Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej, "Folia Turistica", nr 41, s. 217-235; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
41
Borodako K., (2016), Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 1(33), s. 247-257; http://www.wzieu.pl/zn/ept/33/ept33.pdf
42
Borodako K., (2016), Zachowania Polaków na krajowym rynku turystycznym w 2015 r.. [W:] Berbeka J. (red.), Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 102-113.
43
Berbeka J., Borodako K., Rudnicki M., (2016), Age as a Factor of Polish Tourists Behavior Differentiation During Foreign Travel. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 369-379.
44
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., Zmyślony P., (2016), Branża spotkań w Krakowie 2015, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 53 s.
45
Borodako K., Borek Z., Rudnicki M., Niemczyk A., (2015), Zachowania konsumenckie uczestników turystyki muzealnej w Krakowie w 2014 roku. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 85-130.
46
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2015), External and Internal Factors Motivating Outsourcing of Business Services by Meeting-Industry Companies : a Case Study in Krakow, Poland, "Journal of Convention & Event Tourism", vol. 16, iss. 2, s. 93-115.
47
Green L., Cox D., Borodako K., (2015), Designs for Life : New Stakeholders and New Spaces in the Evolving Services Landscape, "Foresight" [on-line], vol. 17, nr 4; http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/FS-05-2015-0029
48
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2015), Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 121 [4] s.
49
Borodako K., Seweryn R., (2015), Metodyka badań własnych. [W:] Niemczyk A., Seweryn R. (red.), Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków : Proksenia, s. 77-84.
50
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2015), Branża spotkań w Krakowie 2014, Borodako K. (kier. zesp.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 43 s.
51
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2015), Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services, "SAGE Open", January-March, s. 1-10; http://sgo.sagepub.com/content/5/1/2158244015569669.full-text.pdf+html
52
Berbeka J., Borodako K., Rudnicki M., (2015), Assessment of the Results of the Program : My Sports Field Orlik 2012 in Malopolska Province - Some Selected Issues. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 509-516.
53
Berbeka J., Borodako K., Rudnicki M., (2015), Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO, "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula", nr 40, s. 5-17; http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf
54
Borodako K., Koniec L., (2015), Wykorzystanie nowych technologii w transporcie lotniczym w kontekście obsługi ruchu turystycznego - na podstawie opinii pasażerów Portu Lotniczego Kraków-Balice, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 63 nr 6, s. 209-223; http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_63_druk.pdf#page=209&view=Fit
55
Berbeka J., Ziarkowski D., Borodako K., (2014), Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 64-91.
56
Borodako K., Rudnicki M., (2014), Transport Accessibility in Business Travel - a Case Study of Central and East European Cities, "International Journal of Tourism Research", vol. 16 iss. 2, s. 137-145.
57
Rudnicki M., Borodako K., Berbeka J., (2014), Cooperation as a Source of Innovation in the Tourism Sector of Krakow. [W:] Dias F., Kosmaczewska J., Dziedzic E., Magliulo A. (red.), Tourism Research in a Changing World, Leiria : Tourism Research Group of Polytechnic Institute, s. 206-221.
58
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of Tourism Development in Krakow, "Tourism Economics", vol. 20, nr 6, s. 1337-1348; https://www.academia.edu/10387229/The_potential_of_local_KIBS_companies_as_a_determinant_of_the_development_of_tourism_in_Krakow
59
Berbeka J., Borek Z., Borodako K., Görner K., Lipecki K., Niemczyk A., Rudnicki M., Sala J., Seweryn R., Ziarkowski D., (2014), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012": (na terenie województwa małopolskiego), Berbeka J. (red.), Kraków : UKiP J&D Gębka, 230 s.
60
Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2014), Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa: Raport z realizacji projektu pt. "Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii", Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 68 s.
61
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), Uwarunkowania rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie przez wykorzystanie specjalistycznych usług biznesowych. [W:] Celuch K. (red.), Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, Warszawa : Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, s. 7-22.
62
Borodako K., Borek Z., Rudnicki M., (2014), Wybrane aspekty zachowań turystycznych odwiedzających Kraków w 2014 roku - wyniki badań własnych. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków), s. 114-179.
63
Borodako K., (2014), Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 2 (26), s. 37-50.
64
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 144 s.
65
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), Development of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Business Tourism Changes in Krakow in a Period of Economic Destabilisation. [W:] Baaken T., Teczke J. (red.), Managing Disruption and Destabilisation, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 307-318.
66
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej, "Folia Turistica", nr 32, s. 195-213; http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_32_2014.pdf
67
Berbeka J., Borodako K., Rudnicki M., (2014), Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 213-230; http://www.wzieu.pl/zn/805/ZN_805.pdf
68
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), The Significance of KIBS Firm Location for Business Tourism Companies in Krakow. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 227-235.
69
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2014), Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 24, nr 1, s. 23-35; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/279/256
70
Borodako K., (2013), Demand for Martyrology Tourism in Poland - Selected Examples. [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 67-77.
71
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2013), Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r., Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 73 s.
72
Borodako K., (2013), Foresight Wielkopolska - unikatowy proces o społecznym charakterze, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", nr 3(35), s. 51-61.
73
Borodako K., Mlyczyńska P., (2013), The Influence of Cultural Events on Destination Image - the Case of Kraków, Tourist Capital of Malopolska Region. [W:] Marak J., Wyrzykowski J. (red.), Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 4, Regional Tourism Product - Theory and Practice, Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, s. 332-344.
74
Borodako K., (2013), Konsultacje biznesowe w kontekście współpracy małopolskich firm turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 303, s. 41-48.
75
Borodako K., (2013), Metodyka badań. [W:] Berbeka J. (kierownik tematu), Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego, s. 76-92.
76
Borodako K., (2013), Uzupełnienie Raportu: z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski, Poznań : , 48 s.
77
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2013), Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 303, s. 31-40.
78
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2013), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 85-146.
79
Borodako K., (2013), Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich, "Prace Geograficzne", z. 134, s. 69-81; http://www.ejournals.eu/pliki/art/1985/
80
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2013), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Berbeka J. (red.), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 147-200.
81
Borodako K., Kołacz M., Kowalski T., Liduk K., Smorawska M., Zapotoczna A., (2013), Raport z badania funkcjonowania punktów informacji miejskiej w Krakowie wśród turystów, Kraków : Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji (KNTR) InvenTur Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 16 s.
82
Rudnicki M., Borodako K., Berbeka J., (2013), Tourist Behaviour and Some of its Determinants (on the Example of Visitors to Auschwitz-Birkenau). [W:] Berbeka J. (red.), Martyrology Tourism - Polish Perspective, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 79-99.
83
Borodako K., (2012), Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2010. [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 107-114.
84
Borodako K., Nowosielski M. (red.), (2012), Foresight w przedsiębiorstwie: nauka, technologia, wdrożenie, Poznań : Instytut Zachodni, 280 s.
85
Berbeka J., Rudnicki M., Borodako K., (2012), Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2011 roku (w oparciu o wyniki badań własnych). [W:] Berbeka J. (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 115-161.
86
Berbeka J., Borodako K., Seweryn R., Niemczyk A., Klimek K., (2012), Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-123.
87
Borodako K., Rudnicki M., (2012), The Changes of Train Connections Among Selected Polish Cities in the Context of Euro 2012. [W:] Hittmár Š. (red.), Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Žilina : Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline, s. 40-45.
88
Borodako K., Nowosielski M. (red.), (2012), Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem: analizy i studia przypadków, Poznań : Instytut Zachodni, 304 s.
89
Borodako K., Rudnicki M., (2012), Dostosowanie oferty Portu Lotniczego Kraków-Balice w kontekście obsługi turystyki biznesowej w Krakowie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 258, s. 103-112.
90
Borodako K., Ziarkowski D., Seweryn R., Lipecki K., (2012), Kraków jako destynacja turystyczna. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 73-128.
91
Borodako K., Berbeka J., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 24 s.
92
Borodako K., Ziarkowski D., Rudnicki M., (2012), Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych. [W:] Jadwiga BERBEKA (kierownik tematu), Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie, s. 129-179.
93
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., (2012), The Significance and Classification of Knowledge Intensive Business Services. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 45-51.
94
Borodako K., (2012), Key Foresight Attributes of Tourism Companies in the City of Krakow and the Region, "International Journal of Tourism Research" [on-line]
95
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2012), An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 890, s. 105-122.
96
Borodako K., (2012), Silver generation w kreowaniu przyszłości, "Innowacje & Design_pl", nr 3, s. 16-17.
97
Borodako K., (2012), Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 119, s. 60-71.
98
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: streszczenie, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 17 s.
99
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 15, s. 7-19.
100
Borodako K., (2011), Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2009. [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 131-139.
101
Borodako K., Berbeka J., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 149-157; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570
102
Borodako K., Rudnicki M., Berbeka J., (2011), Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2010 roku : (w oparciu o wyniki badań własnych). [W:] Sala J., Berbeka J. (kierownik tematu), Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau), s. 140-202.
103
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-53.
104
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 120 s.
105
Borodako K., (2011), Cooperation of Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) with Tourism Stakeholders in the Małopolska Region - Top Management Perspective Approach, "Tourism & Management Studies", no. 7, s. 24-32; http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/331/545
106
Borodako K., Rudnicki M., (2011), Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 157, s. 191-203.
107
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009. [W:] C. Santos , Perdigao F., Aguas P., Torkington K. (red.), Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011, Algarve : Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve, s. 12-22.
108
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r.: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 67 s.
109
Borodako K., (2011), Foresight w turystyce: bariery wykorzystania i rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 254 s.
110
Berbeka J., Borodako K., Niemczyk A., Seweryn R., (2011), Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki, Niemczyk A. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 25 s.
111
Borodako K., (2011), Technologie środowiskowe wobec rozwoju turystyki zrównoważonej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 857, s. 53-61.
112
Borodako K., (2010), Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 34-50.
113
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 421-441.
114
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 119 s.
115
Borodako K., (2010), Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 825, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/169381514
116
Borodako K., (2010), Foresight branży odlewniczej narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym, "Przegląd Odlewnictwa", nr 5-6, s. 212-219.
117
Palmen L., Borodako K., (2010), Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013, Poznań : , 24 s.
118
Borodako K., (2010), Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej), s. 116-143.
119
Borodako K., (2010), Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 53, s. 29-38.
120
Borodako K., (2010), Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem. [W:] Foresight Wielkopolska: Poznań, 24 listopada 2010 r.
121
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2010), Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku: streszczenie raportu końcowego, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 12 s.
122
Borodako K., (2009), Foresight w zarządzaniu strategicznym, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 150 s.
123
Borodako K., Seweryn R., (2009), Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski). [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 325-336.
124
Borodako K., Cichocki R., Rogut A., (2009), Obszary badań foresightu rekomendowane do realizacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego, Poznań : , 59 s.
125
Borodako K., (2009), Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-126.
126
Borodako K., (2009), Opinia ekspercka do wdrożenia modelu Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski, Kraków : , 12 s.
127
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO): raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 118 s.
128
Borodako K., (2009), Badania delfickie w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 - okiem zewnętrznego obserwatora. [W:] Kowalewska A., Głuszyński J. (red.), Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 : główne wyniki, doświadczenia i wnioski [on-line], Warszawa : Pentor Research International, s. 169-174.
129
Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., (2009), Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009: gestorzy turystyki MICE: raport końcowy, Borodako K. (kier.), Kraków : [Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego], 160 s.
130
Borodako K., (2009), Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie. [W:] Berbeka J. (red.), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-104.
131
Borodako K., (2009), Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego. [W:] Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight "Polska 2020", Warszawa :, s. 69-84.
132
Borodako K., (2008), Polska w 2020 r. - nadzieje i obawy, "Kurier UEK", nr 8 (24), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/17
133
Borodako K., (2008), Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów. [W:] Woźniak L. (red.), Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia, T. 2, Rzeszów : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, s. 588-597.
134
Borodako K., (2008), Obiekty kultu religijnego w Krakowie i okolicach. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Kraków jako ośrodek turystyki religijnej, s. 89-112.
135
Borodako K., (2008), Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", 2=32, s. 96-109.
136
Borodako K., (2008), Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 788, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/162611603
137
Borodako K., (2008), Sektor turystyki w wybranych projektach foresightu regionalnego zrealizowanych w Polsce. [W:] Gołembski G. (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 244-253.
138
Borodako K., (2007), Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 118-142.
139
Borodako K., (2007), Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 761, s. 45-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/151142541
140
Borodako K., (2007), Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie. [W:] Sala J. (kierownik tematu), Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa, s. 80-117.
141
Borodako K., (2007), Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich, Prom. Okoń-Horodyńska E., Kraków : , V, 277 s., z.27 k.
142
Borodako K., (2007), Projekty foresightu regionalnego w Polsce : diagnoza stanu. [W:] Spójności projektów foresight: konferencja naukowa 13 listopada 2007 r.
143
Borodako K., (2006), Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich, "Samorząd Terytorialny", nr 4, s. 28-40.
144
Borodako K., (2006), Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 117-125.
145
Borodako K., (2005), Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 117-125.
146
Borodako K., (2005), Corporate Foresight jako forma integracji działań strategicznych przedsiębiorstwa. [W:] Peszko A. (red.), Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 87-96.
147
Szromnik A., Borodako K., (2004), Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 664, s. 5-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/64122856
148
Borodako K., (2004), Orientacja marketingowa miast jako produktów na rynku miast w obliczu transformacji ustrojowej. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 177-178.
149
Borodako K., (2004), Aktywność marketingowa polskich miast w obliczu transformacji ustrojowej : wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 349-360.
150
Borodako K., (2004), Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu terytorialnego, "Świat Marketingu" [on-line], Luty; http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=844523
151
Borodako K., (2002), Partnerstwo w koncepcji marketingowej miasta : studium przypadku miasta Sydney. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi, s. 147-160.
152
Sala J., Berbeka J., Borodako K., Klimek K., Niemczyk A., Seweryn R., Rudnicki M., Ziarkowski D., (2009), Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce, Sala J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
153
Seweryn R., Klimek K., Borodako K., Kryczka-Habina M., (2006), Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 207 s.
154
Seweryn R., Kryczka-Habina M., Borodako K., (2005), Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004, Sala J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
155
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
1
@article{UEK:2168358302,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "Online Visibility and Knowledge-Intensive Business Services Performance : the Scope of Interrelatedness",
journal = "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management",
number = "vol. 1, no. 1",
pages = "157-173",
year = "2021",
url = {http://www.etimm.ase.ro/journal/ETIMM_2021_Journal_RC1.pdf},
}
2
@book{UEK:2168353852,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Innovation Orientation in Business Services : Scope, Scale and Measurement",
adress = "Cheltenham",
publisher = "Edward Elgar Publishing",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4337/9781839109553},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-83910-954-6 ; 978-1-83910-955-3",
}
3
@misc{UEK:2168355706,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Impact of Innovation Orientation on Business Performance",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "2399",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@book{UEK:2168359042,
title = "Turystyka w okresie pandemii",
editor = Borodako Krzysztof,
adress = "Poznań ; Kraków",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12657/9788379863501},
url = {https://bogucki.home.pl/repozytorium/9788379863501/9788379863501.pdf},
isbn = "978-83-7986-350-1",
}
5
@article{UEK:2168351570,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Technology Used in Knowledge Management by Global Professional Event Services",
journal = "Journal of Global Information Management",
number = "vol. 29, iss. 1",
pages = "145-163",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/JGIM.2021010108},
url = {https://www.igi-global.com/gateway/article/full-text-pdf/268710&riu=true},
}
6
@misc{UEK:2168359052,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Turystyka w czasach pandemii - wprowadzenie do zagadnienia",
booktitle = "Turystyka w okresie pandemii",
pages = "7-12",
adress = "Poznań ; Kraków",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.12657/9788379863501-1},
url = {https://bogucki.home.pl/repozytorium/9788379863501/9788379863501.pdf},
isbn = "978-83-7986-350-1",
}
7
@misc{UEK:2168357918,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/396236},
}
8
@book{UEK:2168347912,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Krzysztof Lipecki and Michał Rudnicki",
title = "Technologie cyfrowe w obiektach hotelarskich : wizerunek - relacje - komunikacja",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8198-582-6 ; 978-83-8198-583-3",
}
9
@misc{UEK:2168356834,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2019",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://www.pot.gov.pl/attachments/article/7762/Raport%20Krk%202019.pdf},
}
10
@article{UEK:2168343369,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "The Innovativeness of Knowledge-intensive Business Services in the Context of Market Needs",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 7",
pages = "187-202",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.7.15},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142888/edition/74192/content},
}
11
@inbook{UEK:2168334993,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Rola i znaczenie nowoczesnych technologii w aktywności fizycznej",
booktitle = "Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych",
pages = "102-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-832-9",
}
12
@misc{UEK:2168340601,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "The Technological Dimension of Innovation Orientation in Polish Business Tourism Firms",
booktitle = "Tourism in the VUCA World : Towards the Era of (Ir)responsibility : Book of Abstracts",
pages = "105-107",
adress = "Zagreb",
publisher = "Institut za turizam",
year = "2019",
isbn = "978-953-6145-44-7",
}
13
@unpublished{UEK:2168338341,
author = "Michał Rudnicki",
title = "Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
14
@article{UEK:2168359790,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński",
title = "The Contribution of Human Capital to the Performance of Knowledge-Intensive Business Services",
journal = "Annals of Management and Organization Research",
number = "vol. 1, no. 2",
pages = "141-153",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.35912/amor.v1i2.338},
url = {https://goodwoodpub.com/index.php/amor/article/view/338/102},
}
15
@misc{UEK:2168344134,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2018",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2019",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/338911},
}
16
@article{UEK:2168340479,
author = "Thomas Bauer and Krzysztof Borodako",
title = "Trade Show Innovations - Organizers Implementation of the New Service Development Process",
journal = "Journal of Hospitality and Tourism Management",
number = "vol. 41",
pages = "197-207",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jhtm.2019.10.005},
url = {},
}
17
@article{UEK:2168341723,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Rob Davidson and Krzysztof Jakóbik",
title = "Assessment of the Economic Impact of the Meetings Industry on the City of Krakow",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "2 (43)",
pages = "191-211",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/aoe.2019.2.08},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/141942/edition/73317/content},
}
18
@article{UEK:2168334243,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Wykorzystanie stron internetowych w budowaniu wizerunku firm turystycznych",
journal = "Folia Turistica",
number = "51",
pages = "105-120",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.1584},
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_51_2019.pdf},
}
19
@misc{UEK:2168327617,
author = "Krzysztof Borodako and Dominika Kruczek",
title = "Catering Trends in the Meetings Industry : Evidence from Krakow, Poland",
booktitle = "The 8th Global Events Congress : Education, Content, Creativity : Abstract Book",
pages = "35-37",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw School of Tourism and Hospitality Management",
year = "2018",
isbn = "978-83-63469-22-1",
}
20
@article{UEK:2168329711,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Events KIBS on the Business Services Market - a Netnography Analysis",
journal = "European Journal of Service Management",
number = "vol. 27, no. 3, t. 1",
pages = "7-14",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/ejsm.2018.27/1-01},
url = {https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/1155/article/18234/},
}
21
@article{UEK:2168334073,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Zmiany podaży usług biznesowych opartych na wiedzy w kontekście przemian rynku wybranych usług turystycznych w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 2, cz. 1",
pages = "9-18",
adress = "",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168323711,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wielkie wydarzenia jako atrakcje turystyczne miasta",
booktitle = "Wizerunek miasta w aspekcie wielkich wydarzeń religijnych",
pages = "31-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-812-8553-7 ; 978-83-812-8554-4",
}
23
@misc{UEK:2168344136,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2017",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/311238},
}
24
@article{UEK:2168334507,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako",
title = "New Technologies and Tourists Behaviour - Selected Issues",
journal = "International Journal of Contemporary Management",
number = "vol. 17, 3",
pages = "7-28",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.18.023.9619},
url = {www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12848/},
}
25
@misc{UEK:2168358360,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Wpływ ekonomiczny branży spotkań na gospodarkę Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2018",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/impact-branzy-spot-2017krk_-v034-po-rec-final.pdf},
}
26
@article{UEK:2168327623,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wykorzystanie źródeł internetowych do pozyskiwania informacji o usługach turystycznych podczas planowania podróży",
journal = "Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "1 (130)",
pages = "7-16",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.130-01},
url = {https://wnus.edu.pl/epu/pl/issue/905/article/14922/},
}
27
@inbook{UEK:2168322363,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Social Media as a Tool of Sharing Tourists Opinions about Accommodation Services in Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Selected Problems of Dynamically Developing Areas of the Economy",
pages = "313-321",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/97/c6/ECONOMY_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-13-4 ; 978-83-65907-14-1",
}
28
@misc{UEK:2168314549,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym",
pages = "173-176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0",
}
29
@misc{UEK:2168325371,
author = "Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk",
title = "Ekonomiczny wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę miasta",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2017",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/ekonomiczny-wplyw-sdm-na-gospodarke-miasta-2016.pdf},
}
30
@misc{UEK:2168313669,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Współczesne oblicza turystyki - wprowadzenie",
booktitle = "Współczesne oblicza turystyki",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2017",
url = {http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf},
isbn = "978-83-60789-65-0",
}
31
@misc{UEK:2168338493,
author = "Renata Seweryn and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Krzysztof Borodako",
title = "Wpływ ekonomiczny turystyki na gospodarkę Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2017",
url = {http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/wplyw-ekonomiczny-turystyki-na-gospodarke-krakowa-2016.pdf},
}
32
@book{UEK:2168314517,
title = "Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym",
editor = Berbeka Jadwiga,
editor = Borodako Krzysztof,
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0",
}
33
@book{UEK:2168313667,
title = "Współczesne oblicza turystyki",
editor = Borodako Krzysztof,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2017",
url = {http://econftour.syskonf.pl/conf-data/ECONFTOUR/files/monografia_ECONFTOUR2017.pdf},
isbn = "978-83-60789-65-0",
}
34
@misc{UEK:2168325057,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2016",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/301056},
}
35
@article{UEK:2168317017,
author = "Michał Rudnicki and Krzysztof Borodako",
title = "Internet rzeczy w infrastrukturze portu lotniczego jako element usprawnienia obsługi ruchu turystycznego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "473",
pages = "489-497",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.473.45},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/37549/Rudnicki_Internet_Rzeczy_w_Infrastrukturze_Portu_Lotniczego_2017.pdf},
}
36
@article{UEK:2168322247,
author = "Krzysztof Borodako and Piotr Zmyślony",
title = "Exhibition Industry in Poland - Current Status and Trends",
journal = "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula",
number = "4(54)",
pages = "209-221",
year = "2017",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/mGZI5dWNQ02C1httTGeDOTE2K.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168314545,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wielowymiarowa ewaluacja stron internetowych podmiotów krakowskiego rynku turystycznego",
booktitle = "Technologie informacyjne i komunikacyjne na rynku turystycznym",
pages = "141-151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2017",
issn = "",
isbn = "978-83-255-9252-3 ; 978-83-255-9253-0",
}
38
@inbook{UEK:2168311409,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "KIBS as a Factor in Meetings Industry Competitiveness Creation in Krakow, Poland",
booktitle = "Knowledge Intensive Business Services and Regional Competitiveness",
pages = "211-235",
adress = "London ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-1-138-85936-4 ; 978-1-315-71730-2",
}
39
@article{UEK:2168305397,
author = "Krzysztof Borodako and Ivan Kožić",
title = "Cooperation Patterns in the Tourism Business : the Case of Poland",
journal = "Prague Economic Papers",
number = "vol. 25, no. 2",
pages = "160-174",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18267/j.pep.552},
url = {http://www.vse.cz/polek/download.php?jnl=pep&pdf=552.pdf},
}
40
@article{UEK:2168311375,
author = "Krzysztof Borodako and Piotr Zmyślony",
title = "Sieci biznesowe w turystyce : koncepcja wskaźnika transferu wiedzy dla branży targowej",
journal = "Folia Turistica",
number = "41",
pages = "217-235",
year = "2016",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf},
}
41
@article{UEK:2168305835,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wybrane rozwiązania technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywane w obsłudze turystyki biznesowej",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1(33)",
pages = "247-257",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18278/ept.2016.1.33-20},
url = {http://www.wzieu.pl/zn/ept/33/ept33.pdf},
}
42
@inbook{UEK:2168303873,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Zachowania Polaków na krajowym rynku turystycznym w 2015 r.",
booktitle = "Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006-2015",
pages = "102-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-43-0 ; 978-83-65173-44-7",
}
43
@inbook{UEK:2168310803,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Age as a Factor of Polish Tourists Behavior Differentiation During Foreign Travel",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "369-379",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
44
@misc{UEK:2168325053,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Piotr Zmyślony",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2015",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://convention.krakow.pl/zalacznik/271600},
}
45
@inbook{UEK:2168298955,
author = "Krzysztof Borodako and Zbigniew Borek and Michał Rudnicki and Agata Niemczyk",
title = "Zachowania konsumenckie uczestników turystyki muzealnej w Krakowie w 2014 roku",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "85-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
46
@article{UEK:2168303909,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "External and Internal Factors Motivating Outsourcing of Business Services by Meeting-Industry Companies : a Case Study in Krakow, Poland",
journal = "Journal of Convention & Event Tourism",
number = "vol. 16, iss. 2",
pages = "93-115",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/15470148.2015.1013170},
url = {},
}
47
@article{UEK:2168298567,
author = "Lawrence Green and Deborah Cox and Krzysztof Borodako",
title = "Designs for Life : New Stakeholders and New Spaces in the Evolving Services Landscape",
journal = "Foresight",
number = "vol. 17, 4",
pages = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/FS-05-2015-0029},
url = {http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/FS-05-2015-0029},
}
48
@book{UEK:2168297505,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Zarządzanie innowacjami w przemyśle spotkań",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7684-4",
}
49
@inbook{UEK:2168296643,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn",
title = "Metodyka badań własnych",
booktitle = "Turystyka muzealna : przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie",
pages = "77-84",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-58-2",
}
50
@misc{UEK:2168299429,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Branża spotkań w Krakowie 2014",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2015",
url = {http://www.icekrakow.pl/raport-przemysl-spotkan-w-krakowie-2014.pdf},
}
51
@article{UEK:2168288861,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Tourism Enterprises as Buyers of Knowledge-Intensive Business Services",
journal = "SAGE Open",
number = "January-March",
pages = "1-10",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1177/2158244015569669},
url = {http://sgo.sagepub.com/content/5/1/2158244015569669.full-text.pdf+html},
}
52
@inbook{UEK:2168304349,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Assessment of the Results of the Program : My Sports Field Orlik 2012 in Malopolska Province - Some Selected Issues",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "509-516",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
53
@article{UEK:2168297097,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Postrzeganie innowacji w branży spotkań przez przedstawicieli krakowskich PCO",
journal = "Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula",
number = "40",
pages = "5-17",
year = "2015",
url = {http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/GENorOmj7k8dTEbFV0w88mUR8.pdf},
}
54
@article{UEK:2168304369,
author = "Krzysztof Borodako and Lech Koniec",
title = "Wykorzystanie nowych technologii w transporcie lotniczym w kontekście obsługi ruchu turystycznego - na podstawie opinii pasażerów Portu Lotniczego Kraków-Balice",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 63 6",
pages = "209-223",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/www.wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/zn_63_druk.pdf#page=209&view=Fit},
}
55
@unpublished{UEK:2168303655,
author = "Jadwiga Berbeka and Dominik Ziarkowski and Krzysztof Borodako",
title = "Atrakcyjność Krakowa dla uczestników turystyki muzealnej",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "64-91",
year = "2014",
}
56
@article{UEK:2168235718,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Transport Accessibility in Business Travel - a Case Study of Central and East European Cities",
journal = "International Journal of Tourism Research",
number = "vol. 16 iss. 2",
pages = "137-145",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/jtr.1908},
url = {},
}
57
@inbook{UEK:2168295853,
author = "Michał Rudnicki and Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka",
title = "Cooperation as a Source of Innovation in the Tourism Sector of Krakow",
booktitle = "Tourism Research in a Changing World",
pages = "206-221",
adress = "Leiria",
publisher = "Tourism Research Group of Polytechnic Institute",
year = "2014",
url = {http://www.icthr.byd.pl/userfiles/files/Tourism%20Research%20in%20a%20Changing%20World_Final.pdf},
isbn = "978-989-98965-0-5",
}
58
@article{UEK:2168262266,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "The Potential of Local KIBS Companies as a Determinant of Tourism Development in Krakow",
journal = "Tourism Economics",
number = "vol. 20, 6",
pages = "1337-1348",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5367/te.2013.0351},
url = {https://www.academia.edu/10387229/The_potential_of_local_KIBS_companies_as_a_determinant_of_the_development_of_tourism_in_Krakow},
}
59
@book{UEK:2168285575,
author = "Jadwiga Berbeka and Zbigniew Borek and Krzysztof Borodako and Karol Görner and Krzysztof Lipecki and Agata Niemczyk and Michał Rudnicki and Józef Sala and Renata Seweryn and Dominik Ziarkowski",
title = "Funkcjonowanie i ocena programu Moje boisko Orlik 2012 : (na terenie województwa małopolskiego)",
editor = Berbeka Jadwiga,
adress = "Kraków",
publisher = "UKiP J&D Gębka",
year = "2014",
isbn = "978-83-60837-78-8",
}
60
@misc{UEK:2168288609,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa : Raport z realizacji projektu pt. Sterowanie przemysłem spotkań w Krakowie: ocena i monitorowanie wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa przy wykorzystaniu dobrych praktyk ze Szwajcarii",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Biuro Festiwalowe",
year = "2014",
url = {https://convention.krakow.pl/zalacznik/172183#http://convention.krakow.pl/zalacznik/238664},
isbn = "978-83-61816-67-6",
}
61
@inbook{UEK:2168287721,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie przez wykorzystanie specjalistycznych usług biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce",
pages = "7-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-63469-05-4",
}
62
@unpublished{UEK:2168303659,
author = "Krzysztof Borodako and Zbigniew Borek and Michał Rudnicki",
title = "Wybrane aspekty zachowań turystycznych odwiedzających Kraków w 2014 roku - wyniki badań własnych",
booktitle = "Muzea jako atrakcje turystyczne (w opinii odwiedzających Kraków)",
pages = "114-179",
year = "2014",
}
63
@article{UEK:2168277057,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Planowanie strategiczne oparte na partycypacji w przedsiębiorstwie turystycznym - wyniki badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "2 (26)",
pages = "37-50",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
64
@book{UEK:2168290759,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Usługi specjalistyczne w turystyce biznesowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {http://www.slideshare.net/borodako/usugi-specjalistyczne-w-turystyce-biznesowej-kb-jbmronline},
isbn = "978-83-62511-64-8 ; 978-83-62511-69-3",
}
65
@inbook{UEK:2168286595,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Development of Knowledge Intensive Business Services in the Context of Business Tourism Changes in Krakow in a Period of Economic Destabilisation",
booktitle = "Managing Disruption and Destabilisation",
pages = "307-318",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-937642-3-5 ; 978-3-938137-49-9",
}
66
@article{UEK:2168286993,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Znaczenie wysokospecjalistycznych usług biznesowych (KIBS) dla innowacji w przedsiębiorstwach turystyki biznesowej",
journal = "Folia Turistica",
number = "32",
pages = "195-213",
year = "2014",
url = {http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_32_2014.pdf},
}
67
@article{UEK:2168277047,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Usługi firmowe - wykorzystanie przez podmioty bazy noclegowej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "213-230",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/805/ZN_805.pdf},
issn = "1640-6818",
}
68
@inbook{UEK:2168287571,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "The Significance of KIBS Firm Location for Business Tourism Companies in Krakow",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "227-235",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
69
@article{UEK:2168285495,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Intensywność kooperacji przedsiębiorstw z dostawcami specjalistycznych usług biznesowych jako determinanta innowacyjności branży turystyki biznesowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 24, 1",
pages = "23-35",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2014.01.2335},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/279/256},
}
70
@inbook{UEK:2168252284,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Demand for Martyrology Tourism in Poland - Selected Examples",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
71
@misc{UEK:2168303785,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie oraz Małopolsce w 2012 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://convention.krakow.pl/zalacznik/24563},
}
72
@article{UEK:2168283411,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight Wielkopolska - unikatowy proces o społecznym charakterze",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "3(35)",
pages = "51-61",
adress = "",
year = "2013",
}
73
@inbook{UEK:2168256090,
author = "Krzysztof Borodako and Patrycja Mlyczyńska",
title = "The Influence of Cultural Events on Destination Image - the Case of Kraków, Tourist Capital of Malopolska Region",
booktitle = "Tourism Role in the Regional Economy. Vol. 4, Regional Tourism Product - Theory and Practice",
pages = "332-344",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu",
year = "2013",
isbn = "978-83-937018-0-3",
}
74
@article{UEK:2168278561,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Konsultacje biznesowe w kontekście współpracy małopolskich firm turystycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "303",
pages = "41-48",
adress = "",
year = "2013",
}
75
@unpublished{UEK:2168289675,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Metodyka badań",
booktitle = "Funkcjonowanie i ocena programu "Moje boisko Orlik 2012" : na terenie województwa małopolskiego",
pages = "76-92",
year = "2013",
}
76
@misc{UEK:2168274070,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Uzupełnienie Raportu : z badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski",
adress = "Poznań",
year = "2013",
url = {},
}
77
@article{UEK:2168278557,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "Analiza wykorzystywania wybranych usług biznesowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "303",
pages = "31-40",
adress = "",
year = "2013",
}
78
@inbook{UEK:2168298937,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "85-146",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/84/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
79
@article{UEK:2168277919,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Turystyka biznesowa w Krakowie na tle wybranych miast polskich",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 134",
pages = "69-81",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.4467/20833113PG.13.016.1262},
url = {http://www.ejournals.eu/pliki/art/1985/},
}
80
@inbook{UEK:2168298939,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "147-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
url = {http://fundacjauek.krakow.pl/raport_euro2012/index.html#/146/},
isbn = "978-83-62511-67-9",
}
81
@misc{UEK:2168277067,
author = "Krzysztof Borodako and Martyna Kołacz and Tomasz Kowalski and Karolina Liduk and Małgorzata Smorawska and Andrea Zapotoczna",
title = "Raport z badania funkcjonowania punktów informacji miejskiej w Krakowie wśród turystów",
adress = "Kraków",
publisher = "Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji (KNTR) InvenTur Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2013",
}
82
@inbook{UEK:2168252286,
author = "Michał Rudnicki and Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka",
title = "Tourist Behaviour and Some of its Determinants (on the Example of Visitors to Auschwitz-Birkenau)",
booktitle = "Martyrology Tourism - Polish Perspective",
pages = "79-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-45-2",
}
83
@inbook{UEK:2168236226,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2010",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "107-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
84
@book{UEK:2168246906,
title = "Foresight w przedsiębiorstwie : nauka, technologia, wdrożenie",
editor = Borodako Krzysztof,
editor = Nowosielski Michał,
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Zachodni",
year = "2012",
isbn = "978-83-61736-37-0",
}
85
@inbook{UEK:2168236228,
author = "Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Krzysztof Borodako",
title = "Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2011 roku (w oparciu o wyniki badań własnych)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau",
pages = "115-161",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-43-8",
}
86
@inbook{UEK:2168242676,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Katarzyna Klimek",
title = "Tendencies in the Meeting Industry in Krakow in the Years 2008-2011",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "107-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
87
@inbook{UEK:2168236156,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "The Changes of Train Connections Among Selected Polish Cities in the Context of Euro 2012",
booktitle = "Revue mladých vedcov : zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov",
pages = "40-45",
adress = "Žilina",
publisher = "Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline & Inštitút manažmentu pri Žilinskej univerzite v Žiline",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0560-5",
}
88
@book{UEK:2168246946,
title = "Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem : analizy i studia przypadków",
editor = Borodako Krzysztof,
editor = Nowosielski Michał,
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Zachodni",
year = "2012",
isbn = "978-83-61736-36-3",
}
89
@article{UEK:2168238496,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Dostosowanie oferty Portu Lotniczego Kraków-Balice w kontekście obsługi turystyki biznesowej w Krakowie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "258",
pages = "103-112",
adress = "",
year = "2012",
}
90
@unpublished{UEK:2168306559,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Renata Seweryn and Krzysztof Lipecki",
title = "Kraków jako destynacja turystyczna",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "73-128",
year = "2012",
}
91
@misc{UEK:2168274090,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Raport z badania pilotażowego przemysłu spotkań w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2012",
}
92
@unpublished{UEK:2168306567,
author = "Krzysztof Borodako and Dominik Ziarkowski and Michał Rudnicki",
title = "Opinie turystów na temat Krakowa i Euro 2012 - wyniki badań własnych",
booktitle = "Wpływ organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2012 w Polsce na turystykę w Krakowie",
pages = "129-179",
year = "2012",
}
93
@inbook{UEK:2168247704,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki",
title = "The Significance and Classification of Knowledge Intensive Business Services",
booktitle = "Theory of Management 6 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "45-51",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2012",
isbn = "978-80-554-0591-9",
}
94
@article{UEK:2168251410,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Key Foresight Attributes of Tourism Companies in the City of Krakow and the Region",
journal = "International Journal of Tourism Research",
pages = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1002/jtr.1927},
url = {},
}
95
@article{UEK:2168256534,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "An Analysis of Incentive Travel in Krakow in 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "890",
pages = "105-122",
year = "2012",
}
96
@article{UEK:2168236370,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Silver generation w kreowaniu przyszłości",
journal = "Innowacje & Design_pl",
number = "3",
pages = "16-17",
year = "2012",
}
97
@article{UEK:2168249604,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Współpraca sieciowa partnerów turystyki miejskiej na przykładzie Krakowa",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "119",
pages = "60-71",
adress = "",
year = "2012",
}
98
@misc{UEK:2168228724,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : streszczenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20931},
}
99
@article{UEK:2166032259,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kraków miastem kongresów : stan obecny i perspektywy rozwoju : na przykładzie badań turystyki MICE w 2008 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "15",
pages = "7-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
100
@unpublished{UEK:2168262722,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Analiza turystyki martyrologicznej w Muzeum Auschwitz-Birkenau w latach 2000-2009",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "131-139",
year = "2011",
}
101
@article{UEK:2168229726,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Changes of the Meeting Industry in Krakow in the Context of the Global Crisis",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "149-157",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/344/570},
}
102
@unpublished{UEK:2168306479,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki and Jadwiga Berbeka",
title = "Motywy, zachowania i opinie odwiedzających Muzeum Auschwitz-Birkenau w 2010 roku : (w oparciu o wyniki badań własnych)",
booktitle = "Turystyka martyrologiczna w Polsce : (na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau)",
pages = "140-202",
year = "2011",
}
103
@inbook{UEK:2168228102,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Significance of Workshops for Meeting Industry in Krakow in Years 2008-2010",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "35-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
104
@misc{UEK:2168226447,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.slideshare.net/borodako/raport-przemysl-spotkan-krakow-2011},
}
105
@article{UEK:2168229728,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Cooperation of Small and Medium-Sized Tourism Enterprises (SMTEs) with Tourism Stakeholders in the Małopolska Region - Top Management Perspective Approach",
journal = "Tourism & Management Studies",
number = "no. 7",
pages = "24-32",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/331/545},
}
106
@article{UEK:2168221742,
author = "Krzysztof Borodako and Michał Rudnicki",
title = "Dostępność komunikacyjna czynnikiem podnoszącym konkurencyjność polskich regionów turystycznych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "157",
pages = "191-203",
adress = "",
year = "2011",
}
107
@inbook{UEK:2168236132,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "The Role of Congress Tourism in Cracow in the Years 2008-2009",
booktitle = "Book of Proceedings of the International Conference on Tourism & Management Studies - Algarve 2011",
pages = "12-22",
adress = "Algarve",
publisher = "Escola Superior de Gastao, Hotelaria e Turismo, Universidade do Algarve",
year = "2011",
url = {http://tmstudies.net/index.php/ectms/article/view/172/210},
isbn = "978-989-8472-14-4",
}
108
@misc{UEK:2168226459,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Przemysł spotkań w Krakowie w 2011 r. : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/20927},
}
109
@book{UEK:2168222220,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight w turystyce : bariery wykorzystania i rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-255-3099-0",
}
110
@misc{UEK:2168226555,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Kraków miastem spotkań - w opinii europejskich ekspertów turystyki",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/21386},
}
111
@article{UEK:2168227556,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Technologie środowiskowe wobec rozwoju turystyki zrównoważonej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "857",
pages = "53-61",
year = "2011",
}
112
@inbook{UEK:2165692015,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Proces foresightu innowacją podnoszącą konkurencyjność regionu turystycznego",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "34-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
113
@inbook{UEK:2165695232,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka konferencyjna w Krakowie - stan obecny i perspektywy rozwoju",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "421-441",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
114
@misc{UEK:2166032185,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9587},
}
115
@article{UEK:2168322625,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Geneza oraz istota foresightu regionalnego w kontekście rozwoju gospodarki turystycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "825",
pages = "51-63",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169381514},
}
116
@article{UEK:2168222226,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight branży odlewniczej narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym",
journal = "Przegląd Odlewnictwa",
number = "5-6",
pages = "212-219",
year = "2010",
}
117
@misc{UEK:2168274088,
author = "Luk Palmen and Krzysztof Borodako",
title = "Założenia strategiczne do realizacji foresightu regionalnego dla Wielkopolski w latach 2011-2013",
adress = "Poznań",
year = "2010",
}
118
@unpublished{UEK:2168278161,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie",
booktitle = "Rola podróży motywacyjnych w ofercie turystycznej miast i regionów (na przykładzie aglomeracji krakowskiej)",
pages = "116-143",
year = "2010",
}
119
@article{UEK:2168221736,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "53",
pages = "29-38",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
120
@misc{UEK:2168241066,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Doświadczenia wynikające z zarządzania foresightem",
booktitle = "Foresight Wielkopolska",
pages = "",
year = "2010",
}
121
@misc{UEK:2168228726,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w 2010 roku : streszczenie raportu końcowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9588},
}
122
@book{UEK:50354,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0816-6",
}
123
@inbook{UEK:2165904783,
author = "Krzysztof Borodako and Renata Seweryn",
title = "Współczesne tendencje w turystyce zdrowotnej (na przykładzie Małopolski)",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "325-336",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
124
@misc{UEK:2168222354,
author = "Krzysztof Borodako and Ryszard Cichocki and Anna Rogut",
title = "Obszary badań foresightu rekomendowane do realizacji w 2010 r. w ramach foresightu regionalnego dla województwa wielkopolskiego",
adress = "Poznań",
year = "2009",
url = {http://iw.org.pl/pl/index3.php?option=com_remository&func=startdown&id=64},
}
125
@inbook{UEK:2165698767,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "105-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
126
@misc{UEK:2168277069,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Opinia ekspercka do wdrożenia modelu Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
127
@misc{UEK:2165707920,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : profesjonalni organizatorzy konferencji i kongresów (PCO) : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9586},
}
128
@inbook{UEK:2168226347,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Badania delfickie w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 - okiem zewnętrznego obserwatora",
booktitle = "Zastosowanie metody Delphi w Narodowym Programie Foresight Polska 2020 : główne wyniki, doświadczenia i wnioski",
pages = "169-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Pentor Research International",
year = "2009",
url = {http://www.pentor.pl/upload_module/wysiwyg/publikacje/2009/pazdziernik/ksiazka.pdf},
}
129
@misc{UEK:2165718325,
author = "Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn",
title = "Turystyka MICE w Krakowie w latach 2008-2009 : gestorzy turystyki MICE : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
url = {http://www.krakow.pl/biuro_kongresow/pliki/9585},
}
130
@inbook{UEK:2165698670,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : (na przykładzie Krakowa)",
pages = "75-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929699-0-7",
}
131
@misc{UEK:2168229484,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego",
booktitle = "Raport z działalności Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight "Polska 2020"",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
year = "2009",
}
132
@misc{UEK:2168347450,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Polska w 2020 r. - nadzieje i obawy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (24)",
pages = "17",
year = "2008",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_24_2008/17},
}
133
@inbook{UEK:2168236506,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Proces foresightu regionalnego w obszarze turystyki zrównoważonej na przykładzie wybranych projektów",
booktitle = "Przedsiębiorczość innowacyjność foresight : aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne : monografia. T. 2",
pages = "588-597",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7199-506-4",
}
134
@unpublished{UEK:2168276875,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Obiekty kultu religijnego w Krakowie i okolicach",
booktitle = "Kraków jako ośrodek turystyki religijnej",
pages = "89-112",
year = "2008",
}
135
@article{UEK:2168229472,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego",
journal = "Nauka i Szkolnictwo Wyższe",
number = "2=32",
pages = "96-109",
year = "2008",
}
136
@article{UEK:50362,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Pasażerskie usługi lotnicze jako czynnik rozwoju ruchu turystycznego w Małopolsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "788",
pages = "75-88",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162611603},
}
137
@inbook{UEK:2166077046,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Sektor turystyki w wybranych projektach foresightu regionalnego zrealizowanych w Polsce",
booktitle = "Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji",
pages = "244-253",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7417-363-6",
}
138
@unpublished{UEK:2168275893,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Podstawowa infrastruktura turystyki biznesowej",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "118-142",
year = "2007",
}
139
@article{UEK:50772,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wykorzystanie koncepcji rozwoju zrównoważonego w kształtowaniu zmian turystyki w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "761",
pages = "45-56",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151142541},
}
140
@unpublished{UEK:2168275891,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Uwarunkowania i możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Krakowie",
booktitle = "Podróże biznesowe a infrastruktura turystyczna : na przykładzie Krakowa",
pages = "80-117",
year = "2007",
}
141
@unpublished{UEK:2168236518,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
142
@misc{UEK:2168236500,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Projekty foresightu regionalnego w Polsce : diagnoza stanu",
booktitle = "Spójności projektów foresight",
pages = "",
year = "2007",
url = {http://www.slideshare.net/borodako/projekty-foresightu-regionalnego-w-polsce},
}
143
@article{UEK:51935,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Działalność promocyjno-informacyjna polskich powiatów w kontekście wspierania przedsiębiorczości na podstawie badań bezpośrednich",
journal = "Samorząd Terytorialny",
number = "4",
pages = "28-40",
year = "2006",
}
144
@inbook{UEK:2166352263,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "117-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
145
@inbook{UEK:2167955283,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Wewnątrzwspólnotowe obroty handlowe",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "117-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001032 },
isbn = "83-921813-0-1",
}
146
@inbook{UEK:2166055237,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Corporate Foresight jako forma integracji działań strategicznych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "87-96",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2005",
isbn = "83-7464-035-5",
}
147
@article{UEK:2168220552,
author = "Andrzej Szromnik and Krzysztof Borodako",
title = "Marketingowa orientacja miast w Polsce w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "664",
pages = "5-28",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64122856},
}
148
@misc{UEK:2168218146,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Orientacja marketingowa miast jako produktów na rynku miast w obliczu transformacji ustrojowej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "177-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
149
@article{UEK:2168220910,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Aktywność marketingowa polskich miast w obliczu transformacji ustrojowej : wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "349-360",
year = "2004",
}
150
@article{UEK:2168236084,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Benchmarking miast jako wprowadzenie do opracowywania działań marketingu terytorialnego",
journal = "Świat Marketingu",
number = "Luty",
pages = "",
year = "2004",
url = {http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=844523},
}
151
@unpublished{UEK:2168244284,
author = "Krzysztof Borodako",
title = "Partnerstwo w koncepcji marketingowej miasta : studium przypadku miasta Sydney",
booktitle = "Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi",
pages = "147-160",
year = "2002",
}
152
@unpublished{UEK:2168251470,
author = "Józef Sala and Jadwiga Berbeka and Krzysztof Borodako and Katarzyna Klimek and Agata Niemczyk and Renata Seweryn and Michał Rudnicki and Dominik Ziarkowski",
title = "Społeczno-ekonomiczne determinanty uczestnictwa społeczeństwa polskiego w turystyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
153
@unpublished{UEK:2166601434,
author = "Renata Seweryn and Katarzyna Klimek and Krzysztof Borodako and Małgorzata Kryczka-Habina",
title = "Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego Regionu Małopolski w latach 2000-2005",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
154
@unpublished{UEK:2168275499,
author = "Renata Seweryn and Małgorzata Kryczka-Habina and Krzysztof Borodako",
title = "Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy noclegowej w Krakowie w latach 1995-2004",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
155
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Andrzej Szromnik and Jacek Bazarnik and Adam Figiel and Regina Klimkowska and Władysław Szczepankiewicz and Krzysztof P. Wojdacki and Krzysztof Borodako and Agnieszka Odorowicz",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID